24. maj Bestyrelsesmøde maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. maj 2012. Bestyrelsesmøde 22-23 maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg."

Transkript

1 24. maj 2012 Bestyrelsesmøde maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg. Deltagere Roland Rasmussen (RR) Kolding Jørgen Veisig (JV) Faxe Anette Jensen (ANE) SAMKOM Bente Rands Mortensen (BRM) Silkeborg Poul Erik Kristoffersen (PEK) Randers Stig Langsager (SL) Odense Helle Lunding-Møller (HLM) Ikast-Brande Lars Erik Skydsbjerg (LES) Tønder Hans Ole Hede ref. Afbud Thomas McCulloch Vejen Lene Krull Roskilde Pkt. 1. Orientering fra værten. Pkt. 2. Godkendelse af sidste referat Pkt. 3. Godkendelse af dagsordnen. Efter velkomst ved RR og en kort præsentationsrunde (nye medlemmer) orienterede BRM om aktuelle større projekter (motorvej, kommende p- anlæg i midtbyen m.m.) Referat fra bestyrelsesmøde den 9.februar 2012 i Roskilde, godkendt. Godkendt Pkt. 4. Orientering fra: formanden arbejdsgrupper Har deltaget i møder i SAMKOM, og i KTC s faggruppe Veje, Trafik og Trafiksikkerhed. Orienterede om deadline for indlæg til VEJFORUM. KTC-sekretariatet har netop udsendt invitation til TEMA-møde om vejvands bortskaffelse. Enighed om, at når KTC udsender invitationer for KVF skal der i mailen ikke samtidig reklameres for KTC-arrangementer. Når der forhåbentlig snart - foreligger nyt KVF-design, skal dette indpasses i mails fra sekretariatet på vegne af KVF. WEB-gruppen medtager dette (se pkt. 14). JV: Vinterudvalget reorganiserer sine undergrupper. JV er med i gruppen Økonomi og strategi.

2 den øvrige bestyrelse JV efterlyste personer med indsigt i materiel (eksempelvis mekanikere). SL: orienterede om VEJFORUM, fornyelser, samle indlæg i temaer, ændret tilmelding, faglige søjler. Årets overskrift er trængsel. Oplæg uden for hovedoverskriften medtages også. Det drøftedes, om TEMA-møde-emner kunne medtages som indlæg ved VEJFORUM. VEJFORUM medtages som et pkt. i fremtidige dagsordener (RR). ANE orienterede om oplæg til ændringer i konceptet for det fremtidige sektorsamar-bejde mellem kommunerne og VD. Eks. kan KVF evt. indgå i arbejdet med at kvalitetssikre SAMKOMspørgeskemaer til kommunerne. Pkt. 5. KVF Kontaktpersoner/ambassadører i kommunerne RR henviste til det udsendte nyhedsbrev, indeholdende opfordring til at melde sig som kontaktperson. Medlemskontaktet er problematisk at vedligeholde i forhold til nyansættelser og ansættelsesophør i kommunerne. RR sender til HOH den aktuelle kontaktpersonliste, der efterfølgende tilsendes bestyrelsen med opfordring til at kontakte de kommuner, hvor der p.t. ikke er en kontaktperson. SL overtager RR s og HM s opgaver på Fyn. Opgaven som kontaktperson tilbydes i fremtiden uden gulerod. Enighed om at KVF indgår (sammen med / som nabo til SAMKOM) i en stand ved VEJFORUM. JV står som ansøger. ANE og JV stor for standens udformning. Forslag om konkurrence/optræden i KVF-T-shirts ved standen, hvis primære funktion er en synliggørelse af foreningen, herunder mulighed for kontakt til ikke-medlems-kommuner og til nye emner som kontakt-person. RR orienterede om, at KVF afholder udgiften til VEJFORUM-deltagelse for

3 foreningens bestyrelsesmedlemmer, såfremt ens egen kommune ikke betaler. RR er tovholder for udsendelse af nyhedsbreve med udgangspunkt i følgende nyhedsbrev-gruppe : RR HLM LES PEK. Det skal undersøges, om webupdater Charlotte Horn kan medvirke, når nyt design foreligger. Charlotte Horn, , Pkt. 6. Årshjul for KVF og bestyrelsens arbejde: Pkt. 7. Status for foreningen. - medlemmer - økonomi RR præsenterede et af ANE udarbejdet forslag til et generelt ÅRSHJUL for bestyrelsens arbejde, som supplement til en kalender. WEB-gruppen (se pkt. 14) undersøger, om der på den nye hjemmeside kan oprettes et link til et bestyrelses-arkiv (med login for bestyrelsesmedlemmer?). Intet nyt Regnskab 2011 gennemgået, og PEK drøfter de rejste spørgsmål med KTCsekretariatet. Drøftes ved næste møde. Alle ikke-personlige medlemskaber, der får tilsendt T&M, slettes. T&M udsendes således alene til KVFbestyrelsen + HOH. PK ajourfører udsendelseslisten. Pkt. 8. Medlemskontingent 2012, fastsættelse af kontingent. Ingen ændringer. Pkt. 9. Kommende aktiviteter. - generalforsamling bestyrelsesmøder i 2012/ 2013 Torsdag den 16.maj 2012, i Slagelse. RR kontakter Slagelse Kommune. Denne oplysning medtages til VEJFORUM (ANE + JV). Den 12.september 2012 i Odense Den 21. november 2012 i Brande, Centerparken 1, 7330 Brande. Den 28.februar 2013 hos VD, Niels Juels Gade 19, Kbh.

4 Der reserveres en mødedag: 18.april Pkt. 10. Nyhedsbrev Se pkt. 5. Pkt. 11. Teknik og Miljø. Input, ideer, korte indlæg. Det overvejes, om Charlotte Horn kan medvirke ved udarbejdelsen af artikler til Teknik & Miljø (når der bliver tid til det!).

5 Pkt. 12 Temamøder Der er udsendt invitation til TEMA-møde om vandløbs krydsning af veje, og bortskaffelse af vejvand i det åbne land, den 7.juni i Middelfart og den 12.juni i Roskilde. Efteråret 2012: Gravetilladelser og ledningsgrave foreslås gentaget (genbrug) i Randers (PEK) og Ringsted (Synnøve). ANE kontakter Flemming Berg for aftale om datoer. Vejbelysning udfasning af kviksølv-pærer. Evt. suppleret med udfasning af gadelys på private fællesveje. Evt. medvirken af en lyskilde-leverandør. BRM kontakter LK. Afholdelse evt. i Silkeborg og Roskilde. Ansvarlig : BRM og LK Foråret 2013 Klimaforandring / lokal regnvandshåndtering. Ansvarlig : BRM Faste genstande (Tidligst foråret 2013) Ansvarlig : RR Forvaltningslov / vejlove Roskilde og Skanderborg. Afventer lovgivningen. Ansvarlig: HOH Stiklassificering (afventer) Skal konkretiseres, og kan næppe udfylde et helt møde. Ansvarlig : ANE Opsætning/nedgravning af skilte/færdselstavler. (afventer) Kursus for praktikere. Ansvarlig : RR Kommunal vejdrift. Muligheder og konsekvenser. (afventer). Ansvarlig : ANE og RR Nye emner : 1. byggemodning

6 2. konkurrenceudsættelse 3. særtransporter 4. VVM-screening for vej-ingeniører. 5. erfaringer fra hastighedszoner (40 km/t) set i relation til uheldsstatistik, trafikberegninger m.m. Pkt. 13. Repræsentanter i arbejdsgrupper. - Udpegning af medlemmer til diverse grupper Pkt. 14. Hjemmesiden. RR udsendte julehilsen til alle repræsentanter i nedsatte arbejdsgrupper. Idet VEJSEKTOREN.DK er nedlagt, er det KVF s ønske at benytte lejligheden til at fremstå med nyt design på en ny hjemmeside. Domænet er købt. Karsten Graabæk, ATTITYDE og webupdater Charlotte Horn deltog i dette pkt. Tidligere fremsendte tilbud fra ATTITYDE blev gennemgået og drøftet. Enighed om, 1. at ATTITYDE udarbejder forslag til ny hjemmeside (på eget domæne) med udgangspunkt i det allerede udarbejdede design (se vedhæftede), inkl. nødvendige undersider, og idet hjemmesiden kan være klar den 1.juli 2012, baseret på en hurtig KVFaccept, 2. at ATTITYDE fremsender revideret tilbud, ekskl. Umbraco og klippekort. Tilbuddet skal også indeholde overflytning af data og mailadresser, nyt design for nyhedsbreve m.m. 3. Vi hører på en pris på at tilkøbe modul så bestyrelsesmedlemmerne kan logge ind til en fællesside kun for os (se også pkt. 6). En KVF accept forudsætter, at denne kan indeholdes i associerings-aftalens pkt. 5. RR afklarer dette forhold. WEB-udgiter skal medtages i fremtidige budgettet/regnskaber som et særskilt pkt. Den samlede problemstilling omkring ny hjemmeside, og kontakten til ATTITYDE, overtages af den nyudpegede WEB-gruppe : BRM (fmd.) JV SL ANE.

7 Pkt. 15. Nye vejingeniører. Pkt. 16. Trafik og Veje Pkt. 17. Hvorfor er jeg medlem af KVF, tekst på KVF hjemmeside. Pkt. 18 Overtagelse af domænenavn Pkt. 19. Eventuelt. Pkt. 20. Næste møde(r). BRM s kontakt til uddannelsesstederne ser ud til at bære frugt. BRM afventer en positiv tilbagemelding fra en lektor i Aarhus, med bidrag fra flere studerende. Bidragene søges bragt i T&M og evt. i Trafik og Veje. Bidragene sendes også til ANE, og lægges på den nye hjemmeside. Abonnement på Trafik & Veje for BRM, RR, SL og JV bestilles (HOH). WEB-gruppen afklarer dette forhold. Der blev taget nye portræt-fotos plus gruppebillede til den nye hjemmeside. KVF har nu selv overtaget domænenavnet. Se også pkt. 14. Intet drøftet. Et godt mødedøgn blev afsluttet kl september 2012 (Odense) 21. november 2012 (Brande) For referatet: Hans Ole Hede

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagere Ålborg Jette Bjerrum, formand Ålborg Susanne Ørnbo, næstformand Århus Iben Jungersen, formand

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Arbejdsreferat. Følgende deltog i mødet. Henrik Raae Andersen (HRA), DMK formand Anton Dahl (AD) DGSK næstformand Torben Mørup

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

Kulturmiljøer i Odder Kommune. Bestyrelsesmøde 18.02.2015

Kulturmiljøer i Odder Kommune. Bestyrelsesmøde 18.02.2015 Kulturmiljøer i Odder Kommune Bestyrelsesmøde 18.02.2015 Odder Kommune har nu vedtaget en strategi for igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af bevarende lokalplaner for blandt andet Over Randlev landsby,

Læs mere