Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:"

Transkript

1 Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet 5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget 6. Afslutning 1

2 2

3 Hvad har menighedsrådet indflydelse på? Rådets organisering (udvalg, netværk, samarbejde) Kirkens vedligeholdelse, indretning, mødelokaler mm. Medarbejdere Frivillige Prioritering af økonomi 3

4 Ansvar i folkekirken Sogn Præst Menighedsråd Forkyndelse Sjælesorg Undervisning Kirkebogsføring Budgetansvarlig Personaleledelse Bygninger Kommunikation Diverse aktiviteter Provsti Provst Provstiudvalg Leder for præster Tilsyn med bygninger Ligningsområde Budgetmyndighed Økonomisk tilsyn med menighedsrådene 4

5 Ansvar i folkekirken Stiftet Biskop Stiftsråd Tilsyn med provster, præster, menighedsråd Økonomi Fællesopgaver for stiftet Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeren Administrerer love, fastsat af folketinget 5

6 Folkekirkens økonomi Indtægt Bruges til Beløb Landskirkeskat Lokal kirkeskat Stifterne, uddannelse og 60% af præsteløn Drift af kirke, kirkegård og andre bygninger, løn til ansatte Statstilskud Restaureringer, 40% af præsteløn, løn til biskopper, drift af ministeriet Andre indtægter I alt Vedligehold af bygninger og gravsteder 722 mio. kr mio. kr mio. kr. 706 mio. kr mio. kr. 6

7 Vores økonomi Ligningsbeløb til drift for 2013: kr. Budget 2013 Kirkebygninger og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig Adminstration og fællesudgifter Løn i alt kr kr kr kr kr kr. 7

8 Kirkelige aktiviteter budget 2013 løn øvrig drift Fælles formål Gudstj.,kirkelig handling Kirkelig underv Diakonal virks kommunikation kirkekor koncerter Foredrag mm I alt

9 Vores arbejde siden sidste valg a. Visionsplan b. Gudstjenester (aftengudstj., musik) c. Spaghettigudstjeneste d. Babysalmesang e. Minikonfirmander f. Aktiviteter (koncerter, foredrag mm.) g. Kirkegårdsudvalg ( skovkirkegård, gl.kirkegård) h. Præstegårdsudvalg 9

10 Kommende opgaver for menighedsrådet a Fortsættelse af nuværende opgaver b Kommunikation (hjemmesiden mm.) c Samarbejde d Tilbygning til sognehuset e Årsplanlægning af aktiviteter 10

11 Regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget Generelle betingelser for at være valgbar Kandidater skal opfylde en række betingelser for at være valgbare til menighedsrådet. Man skal som kandidat: være medlem af folkekirken (1) være fyldt 18 år på valgdagen (1) bo i sognet (2) eller 1. have løst sognebånd til en af sognets præster og have valgt at udøve de parlamentariske rettigheder i dette sogn (3) eller 2. ved flytning inden for pastoratet have meddelt en af pastoratets fastansatte præster, at man har valgt fortsat at udøve de parlamentariske rettigheder i det tidligere bopælssogn (4) have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt et år forud for valgdagen (5) ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (dette krav skal være opfyldt (6) ikke være medlem af en valgmenighed (7) ikke samtidig være stiller for listen eller kandidat på en anden liste (man må godt samtidig være stiller for en anden liste) (8) ikke være ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid der overstiger 8 timer. (8) ikke være ansat som præst (9) Kravene for valgbarhed skal være opfyldt senest den 16. oktober 2012 kl Dog skal alderskravet og kravet om fast bopæl i Danmark først være opfyldt på selve valgdagen. 11

12 Forretningsorden 1. Formålet med opstillingsmødet er at skabe en god og demokratisk debat om det fremtidige menighedsrådsarbejde, samt at opstille en fælles kandidatliste til menighedsrådsvalget Deltagere i opstillingsmødet er Seden sogns stemmeberettigede medlemmer af menigheden samt stemmeberettigede præster. Alle deltagere har tale- og stemmeret. Stk. 2 Tilhørere har mulighed for at overvære mødet. 3. Deltagerne vælger en dirigent, som er bemyndiget til: 1. på vegne af forsamlingen at lede mødet i henhold til denne forretningsorden. 2. på vegne af forsamlingen at opløse mødet, såfremt dirigenten vurderer, at formålet med mødet ikke kan nås. 3. på vegne af forsamlingen at ændre på dagsordenen under mødet, herunder rækkefølgen af de enkelte punkter, såfremt dette fremmer mødets formål. 5. Ved brug af valgform a: forhandling om en fælles kandidatliste, skal der for vedtagelse af den fælles kandidatliste være flere stemmer for end imod kandidatlisten. Stk. 2 Ved brug af valgform b: personvalg afgiver hver stemmeberettiget mødedeltager et antal stemmer på op til halvdelen plus én af det antal menighedsrådsmedlemmer, det kommende menighedsråd skal bestå af. Stk. 3 Ved stemmelighed gennemføres fornyet afstemning blandt de kandidater, der fik det samme antal stemmer. I tilfælde af fortsat stemmelighed gennemføres lodtrækning mellem de kandidater, der fik det samme antal stemmer. 6. Denne forretningsorden er vedtaget af Seden Sogns stemmeberettigede mødedeltagere på mødet den 12.sept og gælder for mødets afholdelse fra det tidspunkt den er vedtaget, og ind til dirigenten hæver mødet ved dets afslutning eller opløser mødet efter forretningsordenens 3, 2. pkt. Underskrevet dirigenten 12

13 Dagsorden til opstillingsmøde 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beslutning af valgform vælg enten a eller b a. Forhandling om fælles kandidatliste (forhandling om grupperingers pladser på listen) i. Drøftelse af kandidater ii. Præsentation af kandidater iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater iv. Afstemning om fælles kandidatliste b. Personvalg, som et samlet valg(1), eller to separate valg af henholdsvis kandidater til at være medlemmer og stedfortrædere (2) i. Opstilling af kandidater ii. Præsentation af kandidater iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidater iv. Afstemning v. Evt. gentagelse ad 1-4, hvis forsamlingen har valgt separat valg af stedfortrædere. 5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere. 6. Bemyndigelser til stillerne. a. Efterfyldning af kandidatlisten. b. Stillingtagen til eventuelle ændringer på kandidatlisten. c. Stillingtagen til opstillingsform (sideordnet/prioriteret) i tilfælde af, at der indkommer flere kandidatlister. d. Stillingtagen til hvad der skal ske med den fælles kandidatliste, hvis der indleveres flere kandidatlister. e. Evt. andre bemyndigelser. 7. Eventuelt. Afstemning 13

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere