Styregruppemøde. 11. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppemøde. 11. juni 2014"

Transkript

1 Styregruppemøde 11. juni 2014

2 Dagsorden 1. Velkommen 2. Evaluering, Supercykelstier Skiltning, afmærkning og identitet Præsentation af idékataloget Drøftelse og beslutning om test af idéer 4. Realisering af ruter Status for ni nye ruter Anlægskommunikation Opgaver, bemanding og økonomi Albertslundruten og Farumruten 5. Kanalstrategi web, facebook og nyhedsbreve 6. Eventuelt

3 Evaluering, Hvad skal vi med en evaluering? Hvordan er det gået med at gennemføre projektets aktiviteter i Er vi lykkes med at indfri de fremsatte mål? Hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvordan evaluerer vi? Forandringsteori: Realisering, kendskab & adfærdsændring, forankring

4 Evaluering, FORANDRINGSTEORI FOR SUPERCYKELSTIER (SCS) Ressourcer Aktiviteter Output Resultater på Resultater på kort sigt langt sigt Strategisk målsætning Sekretariat for SCS REALISERINGSSPOR Udvikling af koncept Prioritering af ruter Planlægning af nye ruter Udarbejdelse af rutebeskrivelser Facilitering af kommunernes realiseringsarbejde (puljeansøgninger) Afvikling af brugerinddragende indsatser Ruter er prioriteret mhp. at skabe sammenhængende rutenet Nye ruter er planlagt Rutebeskrivelser er udarbejdet Sekretariatsbistand opfattes som en ressource i kommunernes realiseringsarbejde Brugerinddragende indsatser er gennemført Etablering af højklasseruter er muliggjort SCS-koncept og sekretariatsbistand styrker kommunernes realiseringsarbejde Der er opbakning til realisering af højklasseruter blandt brugere Højklasseruter er etableret Sammenhængende højkvalitets rutenet er etableret Styregruppe for SCS Arbejdsgruppe for SCS Finansiering til og med 2013 KENDSKAB- OG ADFÆRDSSPOR Kommunikation (nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook, arrangementer) Kampagne (analyse, innovative tiltag Pressemeddelelser Etablering af ruteplanlægger Samarbejde med kommuner Inddragelse af potentielle brugere Løbende aktiv kommunikation Analyser og innovative tiltag er iværksat/ publiceret Omtale af SCS i pressen Ruteplanlægger er etableret Aktivt samarbejde med kommuner Potentielle brugere er inddraget Øget kendskab og motivation blandt potentielle brugere Øget kendskab til SCS blandt relevante kommunale aktører Ruteplanlægger anvendes af brugere Øget antal pendlere der dagligt cykler 5-20 km Øget statslig finansiering Reduceret trængsel Mindsket CO2 Øget folkesundhed FORANKRINGSSPOR Indsats målrettet politisk forankring kommunalt, regionalt og nationalt, herunder: Udarbejdelse af strategi og handlings-plan for politisk forankring Involvering af interessenter Politikermøder Samfundsøkonomisk analyse Der er udarbejdet strategi og handlingsplan for politisk forankring, både kommunalt, regionalt og nationalt Interessenter er involveret Politikermøder er afholdt Samfundsøkonomisk analyse er iværksat/publiceret Interessenter bidrager aktivt til forankring af SCS Øget viden om samfundsøkonomisk gevinst ved SCS Øget kommunal forankring SCS er højt prioriteret i kommunalbudgetter SCS er fortsat finansieret af RH efter 2013 Øget forankring på politisk niveau i kommuner Øget nationalt samarbejde om SCS

5 Evaluering, Er projektet på rette spor?

6 Evaluering, Sammenhængende net i høj kvalitet Finansiering af nye ruter på plads Opbakning blandt brugerne, men er det nu så super. Kommunerne oplever sekretariatet som en ressource i realiseringsarbejdet Hvad nu? Håndtering af nye udfordringer Supercykelstier generation 2

7 Evaluering, Kendskab til SCS (og flere pendlere) God (og lærerig) dialog med potentielle brugere Kommuner oplever kommunikation og branding positivt Øget kendskab blandt eksisterende og potentielle brugere Hvad nu? Styrket markedsføring, lokalt Virksomhedsindsats ved rutelanceringer (fortsat)

8 Evaluering, Forankring af Supercykelstier 200 mio. kr. til nye Supercykelstier og finansiering af fælles sekretariat Samarbejdsrelationer styrket Lav prioritet i kommunale budgetter Hvad nu? Inddragelse af lokale interesser Støtte kommuner i deres forankringsarbejde

9 Evaluering, Road show, besøg af sekretariatet Virksomheder, foreninger og andre lokale aktører Ruter, version 1.1. og 2.0

10 Supercykelstier - Navigation og afmærkning

11 Proces indtil nu Oktober - November 2013: Udbudsproces og valg af rådgiver November 2013 Januar 2014: Udvikling af katalog i samarbejde med projektgruppen Projektgruppemøde 25. marts 2014: Workshop om kataloget og diskussion af anbefalinger til styregruppen 11. juni 2014: Præsentation af PG s anbefalinger til styregruppen

12 Idékatalog

13 PG & sekretariatets anbefalinger Kvalificering af idekatloget ud fra fem parametrene: Brugerens perspektiv Etablerings og driftsomkostninger Trafiksikkerhed Godkendelse hos Vejdirektoratet Design og byrum Generelt anbefales det at symbolmarkeringen foregår i asfalten (orientering), og tekstmarkering på skilte (navigation), da denne kan være svær at læse. Det økonomiske aspekt, er vigtigt at have for øje, både ved etableringen, men også ved driften. Der blev lagt stor vægt på at der skal være ensartethed på tværs af kommuner. Vigtigt at finde et fælles design alle kan forpligte sig til.

14 PG & sekretariatets anbefalinger Orange stribe Stiplede stribe Rondeller Destinationsrullen

15 Videre proces Test på udvalgte ruter Vejregelgruppen i august Status på ruterne Præsentation af testerfaringer på SG- møde Ansøgning om dispensation til brug af afmærkning hos VD Implementering på ruterne

16 Den orange stribe

17 Den orange stribe Brugerne spørger ind til manglende markering orange stribe via mail og facebook. Hej.. På den dejlige rute i gennem Galgebakken, Albertslund, viser det sig desværre at cyklelisterne har svært ved at finde ruten. Det bevirker at vi oftest har cyklelister der har brug for hjælp, eller smutter ind over græsset og kører helt forkert. Da ruten blev lagt, malede I flotte striber, er der mulighed for at få disse tegnet op igen? Med venlig hilsen Susanne Palstrøm

18 Den stiplede stribe

19 Rondeller

20

21 Destinationsrullen

22 Gruppearbejde Diskuter de anbefalede ideer i grupper af 3 Brugerens perspektiv Etablerings og driftsomkostninger Trafiksikkerhed Godkendelse hos Vejdirektoratet Design Fælles diskussion i plenum

23 Beslutning om afmærkning Styregruppen skal drøfte forslag fra idékataloget Visuel identitet og navigation og beslutte, hvilke elementer sekretariatet skal arbejde videre med.

24 Realisering af ruter

25 Cykelture og rutemøder Fælles indtryk at den samlede rute på tværs af kommuner.

26 Ishøjruten

27 Allerødruten

28 Frederikssundsruten

29 Åbning af ruterne Frederikssundsruten 2017 Allerødruten 2017 Ring 4 ruten 2016 Farumrutens forlængelse 2018 Ishøjruten 2015 Helsingørruten 2018 Værløseruten 2018 Indre Ringrute 2017 Københavnerruten 2017

30 Fælles udfordringer Busstop

31 Fælles udfordringer Parkerede biler

32 Fælles udfordringer Sideveje, belægning og bredde

33 Fællestiltag Afmærkning sek laver udkast Servicetiltag sek laver udkast Skiltning sek laver udkast.

34 Anlægskommunikation Hvor er Supercykelstien?

35 Anlægskommunikation

36 Anlægskommunikation

37 Anlægskommunikation Hej Cyklist! Den har Supercykelstien ny asfalt.

38 Milepælsplan

39 Opgaver, bemanding i sek. Fordele Gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed på tværs af kommunegrænser Økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved større fx indkøbsvolumen Effektiv ressourceudnyttelse ved at opgaven placeres ét sted (færre timer) Udnyttelse af den knowhow sekretariatet har oparbejdet de sidste fire år Sekretariatet tager bolden hele vejen, koordinering på tværs

40 Opgaver, bemanding i sek. Gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed Busstopsteder - udformning ift. cykelfremkommelighed Sidevejsløsninger - folk på cykel prioriteres Bredde, belægning og parkering Afmærkning og identitet på ruterne

41 Opgaver, bemanding i sek. Økonomiske og kvalitetsmæssige fordele Fælles indkøb af skilte (vejvisning og henvisning) Fælles indkøb af luftpumper, cykelbarometre mv. Lede-lys, udvikling af nye typer og udbud/indkøb Udbud af opgave med effektmålinger

42 Opgaver, bemanding i sek. Effektiv ressourceudnyttelse ved at placere opgaven ét sted ITS / Nedtælling Offentlig-Privat samarbejde vedr. servicetiltag, fx servicestationer på tankstationer Drift af servicetiltag

43 Opgaver, bemanding i sek. Udnyttelse af eksisterende knowhow i sekretariatet Virksomhedsdialog langs ruterne Anlægskommunikation og Lanceringskampagner Dialog med Vejdirektoratet, rapporteringer Servicetiltag

44 Opgaver, bemanding i sek. Input, kommentarer & spørgsmål?

45 Albertslund og Farumruten Version 1.1 Albertslundruten Ny belægning Hyltebjerg Allé Krydsning af Ring 2 Version 1.1 Farumruten Dynamisk belysning Servicestationer Virksomhedsdialog Belysning Modificeret førsteret eller lign. (Klausdalsbrovej) Koncept for belysning i tunneller Identitet og navigation (hvor man er på ruten)

46 Ring 3 ruten

47 Kanalstrategi

48 Kanalstrategi hvorfor? Grundlæggende skal kanalstrategien sørge for, at vores forskellige mediekanaler supplerer hinanden frem for at dublere hinanden. Herunder at optimere brugen af intermedielle links; anbefale nyhedsbrevet på Facebook og omvendt, henvise til mere uddybende viden på hjemmesiden, osv. Ekspliciterer hvordan vi bruger vores forskellige medier; hvem de henvender sig til? hvilket indhold vi placerer hvor? hvordan er vores tone of voice og form?

49 Vores kanaler Kanalstrategien dækker følgende medier: (ekstern) (intern) Nyhedsbrev (eksternt) Nyhedsmail (intern) Målgruppe Indhold Tone of voice

50 Facebook.com/supercykelstier Målgruppe Dialog med pendlerne. Eksisterende cykelpendlere og via dem pendlere i bil. Cykelnørder, branchefolk, kolleger, samarbejdspartnere og politikere. Stærk kanal til at skabe ambassadører og netværkskommunikation. Indhold Information om tiltag på ruterne / nyt om Supercykelstierne Dialog / interaktion med brugerne Cykel-kuriosa Politiske beslutninger om cykling (minus holdningsformidling) Mediedebat om cykling Aktivering af gruppen: spørgsmål, forslag vi ønsker kommentarer til, konkurrencer. Mulighed for at personliggøre projektet (fx pendler-føljeton, små interview med anlægsfolk eller projektledere, etc.) Tone of voice Anerkendende og lyttende. Vi reagerer, tager henvendelser alvorligt og skaber rum for åben debat. Tonen er let og tenderende til talesprog. Vi viser gerne et menneskeligt ansigt og personlighed. Vi arbejder på at skabe et inkluderende fællesskab, frem for et forum for antibilisme. Vi er ikke hellige omkring det at cykle og ved, at de fleste cyklister også er bilister.

51 Facebook.com/supercykelstier Debat og dialog Vi tager det alvorligt, at Facebook er et debat- og dialogskabende medie. Ikke en envejs-kanal. Vi tager henvendelser alvorligt, og bærer dem i relevante tilfælde videre til de rigtige kontaktpersoner. Vi arbejder på at skabe ambassadører ud af de engagerede medlemmer. Tonen i gruppen skal skabe fundament for åben debat ved fx at også kritiske indlæg bliver fremhævet og omtalt positivt. Henvendelser på Facebook er ikke kategoriseret som borgerhenvendelser (i juridisk forstand). Her henvises til vores fællespostkasse Der skal være en rimelig balance over for kommunerne i forhold til belastning af henvendelser fra Facebook. Form Tekst, billeder, video Længere faktabaserede ting - fx ny viden, rapporter, forskning, evalueringer præsenteres i overskriftsform på Facebook med henvisning til mere viden på vores hjemmeside. En kritisk borger, der blev ambassadør se hans video: https://www.youtube.com/watc h?v=7y0gsoej_xi

52 Målgruppe Folk der søger viden og inspiration; fagfolk, forskere, journalister, samarbejdspartnere og studerende både danske og internationale. Topper på Google analytics: Hvad er en Supercykelsti, Q&A, The Concept. Nysgerrige, der er stødt på begrebet Supercykelstier Nogle som vil benytte hjemmesidens ruteplanlægger. Hensigt Hjemmesiden er en kanal til vidensformidling og præsentation af projektet. Primært envejskommunikation. Debat og nyheder er primært på andre kanaler, men der henvises fra hjemmesiden. Tone of voice Faglig og saglig. Formel. Repræsentativ for en vidensorganisation.

53 (intern) Målgruppe Projektgruppe (primært) Styregruppe Hensigt Videndeling på tværs af parterne i projektet. Ét sted hvor man samlet kan finde erfaringer. Dokumentbank. Arbejdsredskab for kommunerne. Indhold Koncept-beskrivelser Køreplan for ruteanlæggelse Enkelte ruter (beskrivelser, ansøgninger, procesdokumenter, osv.) Kommunikation (budskaber, generisk projektpræsentation, links til fotos, links til præsentationsmaterialer, osv.) Dét sted, hvor det er nemmest for projekt- og styregruppemedlemmer at finde viden om projektet fra ansøgningsprocesser, anlægsprocesser, o.lign. NB! Kun rutespecifikke dokumenter ligger under Ruter, mens fællesdokumenter, der er relevante på tværs af ruterne, ligger under Køreplan (Fx koncept og kataloger)

54 Nyhedsbrev (eksternt) Målgruppe Interesserenter (oftest positivt nysgerrige) Pendlere (formodentlig mest eksisterende cyklister) Samarbejdspartnere Fagfolk Konsulenter (med salgsinteresse) Hensigt Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt (evt. ekstra hvis der er store nyheder), og er dermed ikke en kanal for dagtil-dag nyheder. Den type nyheder udkommer vi med på Facebook. Nyhedsbrevet lægger sig mellem Faceboook og hjemmeside formmæssigt. Dvs. mere baggrund end Facebook, mindre end web. Nyhedsbrevet er et medie, som folk selv har tilvalgt og dermed også en god kanal til at inddrage folk. For eksempel rekruttere til test-forløb o.lign. Typer af nyheder Større nyheder om projektet Markedsføring af enkelte tiltag i kommunerne Lokale tilbud og nyheder (fx borgermøder om ruter) Opfordring til deltagelse i forsøg o.lign. Henvisning til øvrige nyheder (fx ny viden på hjemmesiden) Mulighed for at menneskeliggøre/personificere projektet (fx pendlerføljeton, små indslag med anlægsfolk, tre hurtige til projektdeltagere eller lokalpolitikere om deres cykelliv, etc.)

55 Nyhedsbrev (internt) Målgruppe Projektgruppe og styregruppe. Hensigt Inkludere og dele viden. Styrke fællesskab og forankring. Eksempler på hvordan kommunerne kan bruge sekretariatet. Indblik i sekretariatets arbejde. Opsamling på projektgruppemøder og styregruppemøder. 60 procent åbnede seneste nyhedsmail. Vi vil gerne gøre nyhedsmailen til en relevant kanal for endnu flere. Typer af nyheder Inspiration på tværs af kommuner Omtale af enkelte tiltag i kommunerne. Fællesskabsgenerende nyheder (fx hvordan Supercykelstier påvirker andre steder i verden) Generelle updates lokalt, nationalt, internationalt Nyheder om det fælles projekt. Nyt fra Sekretariatet. Opsamlinger på borgerhenvendelser og Facebook-debat. Tone of voice Let. Personlig. Positiv. Form Let og visuelt. Brug af fotos og video. Let overblik. Genkendeligt lay-out.

56

57 Web - nu

58 Web - ændringer Foreslåede ændringer Opdateret menu (dansk og engelsk) Større tekst-boks (helsidet) Mulighed for større filer til download (kort, pressefotos, film, etc.) Mindre struktur-ændringer (se næste slide)

59 Web - fremadrettet Hvad er en Supercykelsti? FAQ Ruterne (NY!) Cykelplanen Nyheder Presse Publikationer (NY!) Samarbejdet (NY!) Kontakt (sekretariatet) Tilmeld kontaktnet Tilmeld nyhedsbrev Deltag i debatten (NY!) English (The Project, The concept, FAQ, Press)

60 Web - fremadrettet Ruterne En liste over hhv. eksisterende ruter, ruter på vej og endnu ikke finansierede ruter med en helt kort beskrivelse (deltagende kommuner, længde, potentiale fx) samt link til fakta-pdf Nyheder En liste over nyhedsbreve med overskrifter og links til det egentlige nyhedsbrev Opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrevet Opfordring til at følge Supercykelstier på Facebook, som er vores medie for løbende nyheder Presse Pressemeddelelser Pressefotos Link til side med publikationer Link til fakta om ruterne Div. kort

61 Web - fremadrettet Publikationer Egne produktioner (præsentationshæfter m.v.) Bestilte produktioner (kataloger, samfundsanalyser, etc.) Eksterne produktioner (forskning, kommissionsrapporter, etc.) Kontakt (sekretariatet) Kort beskrivelse af sekretariatets funktion samt kontaktoplysninger på hver enkelt medarbejder og vores fællespostkasse Samarbejdet En præsentation af det unikke samarbejde Tilmeld kontaktnet Som virksomhed Som privat Deltag i debatten Henvis til Facebook

62 Eventuelt Eventuelt?

63

64 Regionens cykelpulje Understøtte kombinationsrejser Cykelparkering Krydsforbedringer Udlån af el-cykler Belægning, Albertslundruten Cykelbibliotek Cykelpendlerruter

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler

Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler Beslutningsgrundlag - strategisk overblik over digitale kanaler 16-09-2014 De strategiske rigtige kanaler Hvilke digitale mediekanaler vil bedst kunne understøtte kommunens kommunikation med borgere, erhverv,

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 KONKLUSION 5 INTERN KOMMUNIKATION 7 SÅDAN ARBEJDES DER MED INTERN KOMMUNIKATION 7 MEDARBEJDERNES TILFREDSHED MED DEN INTERNE

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere