Styregruppemøde. 11. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppemøde. 11. juni 2014"

Transkript

1 Styregruppemøde 11. juni 2014

2 Dagsorden 1. Velkommen 2. Evaluering, Supercykelstier Skiltning, afmærkning og identitet Præsentation af idékataloget Drøftelse og beslutning om test af idéer 4. Realisering af ruter Status for ni nye ruter Anlægskommunikation Opgaver, bemanding og økonomi Albertslundruten og Farumruten 5. Kanalstrategi web, facebook og nyhedsbreve 6. Eventuelt

3 Evaluering, Hvad skal vi med en evaluering? Hvordan er det gået med at gennemføre projektets aktiviteter i Er vi lykkes med at indfri de fremsatte mål? Hvad skal vi gøre fremadrettet? Hvordan evaluerer vi? Forandringsteori: Realisering, kendskab & adfærdsændring, forankring

4 Evaluering, FORANDRINGSTEORI FOR SUPERCYKELSTIER (SCS) Ressourcer Aktiviteter Output Resultater på Resultater på kort sigt langt sigt Strategisk målsætning Sekretariat for SCS REALISERINGSSPOR Udvikling af koncept Prioritering af ruter Planlægning af nye ruter Udarbejdelse af rutebeskrivelser Facilitering af kommunernes realiseringsarbejde (puljeansøgninger) Afvikling af brugerinddragende indsatser Ruter er prioriteret mhp. at skabe sammenhængende rutenet Nye ruter er planlagt Rutebeskrivelser er udarbejdet Sekretariatsbistand opfattes som en ressource i kommunernes realiseringsarbejde Brugerinddragende indsatser er gennemført Etablering af højklasseruter er muliggjort SCS-koncept og sekretariatsbistand styrker kommunernes realiseringsarbejde Der er opbakning til realisering af højklasseruter blandt brugere Højklasseruter er etableret Sammenhængende højkvalitets rutenet er etableret Styregruppe for SCS Arbejdsgruppe for SCS Finansiering til og med 2013 KENDSKAB- OG ADFÆRDSSPOR Kommunikation (nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook, arrangementer) Kampagne (analyse, innovative tiltag Pressemeddelelser Etablering af ruteplanlægger Samarbejde med kommuner Inddragelse af potentielle brugere Løbende aktiv kommunikation Analyser og innovative tiltag er iværksat/ publiceret Omtale af SCS i pressen Ruteplanlægger er etableret Aktivt samarbejde med kommuner Potentielle brugere er inddraget Øget kendskab og motivation blandt potentielle brugere Øget kendskab til SCS blandt relevante kommunale aktører Ruteplanlægger anvendes af brugere Øget antal pendlere der dagligt cykler 5-20 km Øget statslig finansiering Reduceret trængsel Mindsket CO2 Øget folkesundhed FORANKRINGSSPOR Indsats målrettet politisk forankring kommunalt, regionalt og nationalt, herunder: Udarbejdelse af strategi og handlings-plan for politisk forankring Involvering af interessenter Politikermøder Samfundsøkonomisk analyse Der er udarbejdet strategi og handlingsplan for politisk forankring, både kommunalt, regionalt og nationalt Interessenter er involveret Politikermøder er afholdt Samfundsøkonomisk analyse er iværksat/publiceret Interessenter bidrager aktivt til forankring af SCS Øget viden om samfundsøkonomisk gevinst ved SCS Øget kommunal forankring SCS er højt prioriteret i kommunalbudgetter SCS er fortsat finansieret af RH efter 2013 Øget forankring på politisk niveau i kommuner Øget nationalt samarbejde om SCS

5 Evaluering, Er projektet på rette spor?

6 Evaluering, Sammenhængende net i høj kvalitet Finansiering af nye ruter på plads Opbakning blandt brugerne, men er det nu så super. Kommunerne oplever sekretariatet som en ressource i realiseringsarbejdet Hvad nu? Håndtering af nye udfordringer Supercykelstier generation 2

7 Evaluering, Kendskab til SCS (og flere pendlere) God (og lærerig) dialog med potentielle brugere Kommuner oplever kommunikation og branding positivt Øget kendskab blandt eksisterende og potentielle brugere Hvad nu? Styrket markedsføring, lokalt Virksomhedsindsats ved rutelanceringer (fortsat)

8 Evaluering, Forankring af Supercykelstier 200 mio. kr. til nye Supercykelstier og finansiering af fælles sekretariat Samarbejdsrelationer styrket Lav prioritet i kommunale budgetter Hvad nu? Inddragelse af lokale interesser Støtte kommuner i deres forankringsarbejde

9 Evaluering, Road show, besøg af sekretariatet Virksomheder, foreninger og andre lokale aktører Ruter, version 1.1. og 2.0

10 Supercykelstier - Navigation og afmærkning

11 Proces indtil nu Oktober - November 2013: Udbudsproces og valg af rådgiver November 2013 Januar 2014: Udvikling af katalog i samarbejde med projektgruppen Projektgruppemøde 25. marts 2014: Workshop om kataloget og diskussion af anbefalinger til styregruppen 11. juni 2014: Præsentation af PG s anbefalinger til styregruppen

12 Idékatalog

13 PG & sekretariatets anbefalinger Kvalificering af idekatloget ud fra fem parametrene: Brugerens perspektiv Etablerings og driftsomkostninger Trafiksikkerhed Godkendelse hos Vejdirektoratet Design og byrum Generelt anbefales det at symbolmarkeringen foregår i asfalten (orientering), og tekstmarkering på skilte (navigation), da denne kan være svær at læse. Det økonomiske aspekt, er vigtigt at have for øje, både ved etableringen, men også ved driften. Der blev lagt stor vægt på at der skal være ensartethed på tværs af kommuner. Vigtigt at finde et fælles design alle kan forpligte sig til.

14 PG & sekretariatets anbefalinger Orange stribe Stiplede stribe Rondeller Destinationsrullen

15 Videre proces Test på udvalgte ruter Vejregelgruppen i august Status på ruterne Præsentation af testerfaringer på SG- møde Ansøgning om dispensation til brug af afmærkning hos VD Implementering på ruterne

16 Den orange stribe

17 Den orange stribe Brugerne spørger ind til manglende markering orange stribe via mail og facebook. Hej.. På den dejlige rute i gennem Galgebakken, Albertslund, viser det sig desværre at cyklelisterne har svært ved at finde ruten. Det bevirker at vi oftest har cyklelister der har brug for hjælp, eller smutter ind over græsset og kører helt forkert. Da ruten blev lagt, malede I flotte striber, er der mulighed for at få disse tegnet op igen? Med venlig hilsen Susanne Palstrøm

18 Den stiplede stribe

19 Rondeller

20

21 Destinationsrullen

22 Gruppearbejde Diskuter de anbefalede ideer i grupper af 3 Brugerens perspektiv Etablerings og driftsomkostninger Trafiksikkerhed Godkendelse hos Vejdirektoratet Design Fælles diskussion i plenum

23 Beslutning om afmærkning Styregruppen skal drøfte forslag fra idékataloget Visuel identitet og navigation og beslutte, hvilke elementer sekretariatet skal arbejde videre med.

24 Realisering af ruter

25 Cykelture og rutemøder Fælles indtryk at den samlede rute på tværs af kommuner.

26 Ishøjruten

27 Allerødruten

28 Frederikssundsruten

29 Åbning af ruterne Frederikssundsruten 2017 Allerødruten 2017 Ring 4 ruten 2016 Farumrutens forlængelse 2018 Ishøjruten 2015 Helsingørruten 2018 Værløseruten 2018 Indre Ringrute 2017 Københavnerruten 2017

30 Fælles udfordringer Busstop

31 Fælles udfordringer Parkerede biler

32 Fælles udfordringer Sideveje, belægning og bredde

33 Fællestiltag Afmærkning sek laver udkast Servicetiltag sek laver udkast Skiltning sek laver udkast.

34 Anlægskommunikation Hvor er Supercykelstien?

35 Anlægskommunikation

36 Anlægskommunikation

37 Anlægskommunikation Hej Cyklist! Den har Supercykelstien ny asfalt.

38 Milepælsplan

39 Opgaver, bemanding i sek. Fordele Gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed på tværs af kommunegrænser Økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved større fx indkøbsvolumen Effektiv ressourceudnyttelse ved at opgaven placeres ét sted (færre timer) Udnyttelse af den knowhow sekretariatet har oparbejdet de sidste fire år Sekretariatet tager bolden hele vejen, koordinering på tværs

40 Opgaver, bemanding i sek. Gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed Busstopsteder - udformning ift. cykelfremkommelighed Sidevejsløsninger - folk på cykel prioriteres Bredde, belægning og parkering Afmærkning og identitet på ruterne

41 Opgaver, bemanding i sek. Økonomiske og kvalitetsmæssige fordele Fælles indkøb af skilte (vejvisning og henvisning) Fælles indkøb af luftpumper, cykelbarometre mv. Lede-lys, udvikling af nye typer og udbud/indkøb Udbud af opgave med effektmålinger

42 Opgaver, bemanding i sek. Effektiv ressourceudnyttelse ved at placere opgaven ét sted ITS / Nedtælling Offentlig-Privat samarbejde vedr. servicetiltag, fx servicestationer på tankstationer Drift af servicetiltag

43 Opgaver, bemanding i sek. Udnyttelse af eksisterende knowhow i sekretariatet Virksomhedsdialog langs ruterne Anlægskommunikation og Lanceringskampagner Dialog med Vejdirektoratet, rapporteringer Servicetiltag

44 Opgaver, bemanding i sek. Input, kommentarer & spørgsmål?

45 Albertslund og Farumruten Version 1.1 Albertslundruten Ny belægning Hyltebjerg Allé Krydsning af Ring 2 Version 1.1 Farumruten Dynamisk belysning Servicestationer Virksomhedsdialog Belysning Modificeret førsteret eller lign. (Klausdalsbrovej) Koncept for belysning i tunneller Identitet og navigation (hvor man er på ruten)

46 Ring 3 ruten

47 Kanalstrategi

48 Kanalstrategi hvorfor? Grundlæggende skal kanalstrategien sørge for, at vores forskellige mediekanaler supplerer hinanden frem for at dublere hinanden. Herunder at optimere brugen af intermedielle links; anbefale nyhedsbrevet på Facebook og omvendt, henvise til mere uddybende viden på hjemmesiden, osv. Ekspliciterer hvordan vi bruger vores forskellige medier; hvem de henvender sig til? hvilket indhold vi placerer hvor? hvordan er vores tone of voice og form?

49 Vores kanaler Kanalstrategien dækker følgende medier: (ekstern) (intern) Nyhedsbrev (eksternt) Nyhedsmail (intern) Målgruppe Indhold Tone of voice

50 Facebook.com/supercykelstier Målgruppe Dialog med pendlerne. Eksisterende cykelpendlere og via dem pendlere i bil. Cykelnørder, branchefolk, kolleger, samarbejdspartnere og politikere. Stærk kanal til at skabe ambassadører og netværkskommunikation. Indhold Information om tiltag på ruterne / nyt om Supercykelstierne Dialog / interaktion med brugerne Cykel-kuriosa Politiske beslutninger om cykling (minus holdningsformidling) Mediedebat om cykling Aktivering af gruppen: spørgsmål, forslag vi ønsker kommentarer til, konkurrencer. Mulighed for at personliggøre projektet (fx pendler-føljeton, små interview med anlægsfolk eller projektledere, etc.) Tone of voice Anerkendende og lyttende. Vi reagerer, tager henvendelser alvorligt og skaber rum for åben debat. Tonen er let og tenderende til talesprog. Vi viser gerne et menneskeligt ansigt og personlighed. Vi arbejder på at skabe et inkluderende fællesskab, frem for et forum for antibilisme. Vi er ikke hellige omkring det at cykle og ved, at de fleste cyklister også er bilister.

51 Facebook.com/supercykelstier Debat og dialog Vi tager det alvorligt, at Facebook er et debat- og dialogskabende medie. Ikke en envejs-kanal. Vi tager henvendelser alvorligt, og bærer dem i relevante tilfælde videre til de rigtige kontaktpersoner. Vi arbejder på at skabe ambassadører ud af de engagerede medlemmer. Tonen i gruppen skal skabe fundament for åben debat ved fx at også kritiske indlæg bliver fremhævet og omtalt positivt. Henvendelser på Facebook er ikke kategoriseret som borgerhenvendelser (i juridisk forstand). Her henvises til vores fællespostkasse Der skal være en rimelig balance over for kommunerne i forhold til belastning af henvendelser fra Facebook. Form Tekst, billeder, video Længere faktabaserede ting - fx ny viden, rapporter, forskning, evalueringer præsenteres i overskriftsform på Facebook med henvisning til mere viden på vores hjemmeside. En kritisk borger, der blev ambassadør se hans video: https://www.youtube.com/watc h?v=7y0gsoej_xi

52 Målgruppe Folk der søger viden og inspiration; fagfolk, forskere, journalister, samarbejdspartnere og studerende både danske og internationale. Topper på Google analytics: Hvad er en Supercykelsti, Q&A, The Concept. Nysgerrige, der er stødt på begrebet Supercykelstier Nogle som vil benytte hjemmesidens ruteplanlægger. Hensigt Hjemmesiden er en kanal til vidensformidling og præsentation af projektet. Primært envejskommunikation. Debat og nyheder er primært på andre kanaler, men der henvises fra hjemmesiden. Tone of voice Faglig og saglig. Formel. Repræsentativ for en vidensorganisation.

53 (intern) Målgruppe Projektgruppe (primært) Styregruppe Hensigt Videndeling på tværs af parterne i projektet. Ét sted hvor man samlet kan finde erfaringer. Dokumentbank. Arbejdsredskab for kommunerne. Indhold Koncept-beskrivelser Køreplan for ruteanlæggelse Enkelte ruter (beskrivelser, ansøgninger, procesdokumenter, osv.) Kommunikation (budskaber, generisk projektpræsentation, links til fotos, links til præsentationsmaterialer, osv.) Dét sted, hvor det er nemmest for projekt- og styregruppemedlemmer at finde viden om projektet fra ansøgningsprocesser, anlægsprocesser, o.lign. NB! Kun rutespecifikke dokumenter ligger under Ruter, mens fællesdokumenter, der er relevante på tværs af ruterne, ligger under Køreplan (Fx koncept og kataloger)

54 Nyhedsbrev (eksternt) Målgruppe Interesserenter (oftest positivt nysgerrige) Pendlere (formodentlig mest eksisterende cyklister) Samarbejdspartnere Fagfolk Konsulenter (med salgsinteresse) Hensigt Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt (evt. ekstra hvis der er store nyheder), og er dermed ikke en kanal for dagtil-dag nyheder. Den type nyheder udkommer vi med på Facebook. Nyhedsbrevet lægger sig mellem Faceboook og hjemmeside formmæssigt. Dvs. mere baggrund end Facebook, mindre end web. Nyhedsbrevet er et medie, som folk selv har tilvalgt og dermed også en god kanal til at inddrage folk. For eksempel rekruttere til test-forløb o.lign. Typer af nyheder Større nyheder om projektet Markedsføring af enkelte tiltag i kommunerne Lokale tilbud og nyheder (fx borgermøder om ruter) Opfordring til deltagelse i forsøg o.lign. Henvisning til øvrige nyheder (fx ny viden på hjemmesiden) Mulighed for at menneskeliggøre/personificere projektet (fx pendlerføljeton, små indslag med anlægsfolk, tre hurtige til projektdeltagere eller lokalpolitikere om deres cykelliv, etc.)

55 Nyhedsbrev (internt) Målgruppe Projektgruppe og styregruppe. Hensigt Inkludere og dele viden. Styrke fællesskab og forankring. Eksempler på hvordan kommunerne kan bruge sekretariatet. Indblik i sekretariatets arbejde. Opsamling på projektgruppemøder og styregruppemøder. 60 procent åbnede seneste nyhedsmail. Vi vil gerne gøre nyhedsmailen til en relevant kanal for endnu flere. Typer af nyheder Inspiration på tværs af kommuner Omtale af enkelte tiltag i kommunerne. Fællesskabsgenerende nyheder (fx hvordan Supercykelstier påvirker andre steder i verden) Generelle updates lokalt, nationalt, internationalt Nyheder om det fælles projekt. Nyt fra Sekretariatet. Opsamlinger på borgerhenvendelser og Facebook-debat. Tone of voice Let. Personlig. Positiv. Form Let og visuelt. Brug af fotos og video. Let overblik. Genkendeligt lay-out.

56

57 Web - nu

58 Web - ændringer Foreslåede ændringer Opdateret menu (dansk og engelsk) Større tekst-boks (helsidet) Mulighed for større filer til download (kort, pressefotos, film, etc.) Mindre struktur-ændringer (se næste slide)

59 Web - fremadrettet Hvad er en Supercykelsti? FAQ Ruterne (NY!) Cykelplanen Nyheder Presse Publikationer (NY!) Samarbejdet (NY!) Kontakt (sekretariatet) Tilmeld kontaktnet Tilmeld nyhedsbrev Deltag i debatten (NY!) English (The Project, The concept, FAQ, Press)

60 Web - fremadrettet Ruterne En liste over hhv. eksisterende ruter, ruter på vej og endnu ikke finansierede ruter med en helt kort beskrivelse (deltagende kommuner, længde, potentiale fx) samt link til fakta-pdf Nyheder En liste over nyhedsbreve med overskrifter og links til det egentlige nyhedsbrev Opfordring til at tilmelde sig nyhedsbrevet Opfordring til at følge Supercykelstier på Facebook, som er vores medie for løbende nyheder Presse Pressemeddelelser Pressefotos Link til side med publikationer Link til fakta om ruterne Div. kort

61 Web - fremadrettet Publikationer Egne produktioner (præsentationshæfter m.v.) Bestilte produktioner (kataloger, samfundsanalyser, etc.) Eksterne produktioner (forskning, kommissionsrapporter, etc.) Kontakt (sekretariatet) Kort beskrivelse af sekretariatets funktion samt kontaktoplysninger på hver enkelt medarbejder og vores fællespostkasse Samarbejdet En præsentation af det unikke samarbejde Tilmeld kontaktnet Som virksomhed Som privat Deltag i debatten Henvis til Facebook

62 Eventuelt Eventuelt?

63

64 Regionens cykelpulje Understøtte kombinationsrejser Cykelparkering Krydsforbedringer Udlån af el-cykler Belægning, Albertslundruten Cykelbibliotek Cykelpendlerruter

SLUTEVALUERING SUPERCYKELSTIER 2011-2013

SLUTEVALUERING SUPERCYKELSTIER 2011-2013 Til Sekretariatet for Supercykelstier Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 SLUTEVALUERING SUPERCYKELSTIER 2011-2013 SLUTEVALUERING SUPERCYKELSTIER 2011-2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Opsummering og konklusion

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Styregruppemøde 12. maj 2015

Styregruppemøde 12. maj 2015 Styregruppemøde 12. maj 2015 Dagsorden 1. Highlights fra SCS 2. Evaluering, 2014 3. Supercykelstier frem mod 2018 4. Drift af SCS 5. Cykelfremme generelt 6. Vintercykling (udsat til næste møde) 7. Frem

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Rapport over borgerhenvendelser år 2014

Rapport over borgerhenvendelser år 2014 Rapport over borgerhenvendelser år 2014 Denne minirapport giver et overblik over de borgerhenvendelser Sekretariatet for Supercykelstier har modtaget på mail i år 2014. Der er kommet i alt 92 henvendelser,

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og koncept

Cykelsuperstier - Plan og koncept Cykelsuperstier - Plan og koncept Projektgruppemøde 30. maj 2012. Deltagere: Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Jens Toudal, Københavns Kommune Per Jensen, Hvidovre Stinne Bjerg, Allerød Kommune Anders

Læs mere

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013

Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Bilag 1, Helsingørruten, København Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Bedre genkendelighed på Supercykelstierne Anna H. Garrett, Projektleder, Sekretariatet for Supercykelstier

Bedre genkendelighed på Supercykelstierne Anna H. Garrett, Projektleder, Sekretariatet for Supercykelstier Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680.

Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gentofte. øbenhavn. cykelsuperstier Økonomi kr og potentiale 60.000. kr 460.000. kr 3.800.000. kr 160.000. kr 13.680. 120.000 r 15.740.000 r 8.720.000 r 2.930.000 r 8.010.000 r 35.400.000 lbertslund lostrup røndby ødovre øbenhavn rederiksberg otal 15.860.000 3.440.000 18.740.000 38.160.000 kr 25.390.000 kr 12.490.000

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Af Maria Helledi Streuli Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Grell Seniorspecialist COWI Plan, Udvikling og Trafik

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune

Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Bilag 1 Farumrutens forlængelse til Allerød - Furesø Kommune Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund Januar 2013 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende

Læs mere

Opgavestiller, er styregruppen bestående af de 22 kommuner og Region Hovedstaden.

Opgavestiller, er styregruppen bestående af de 22 kommuner og Region Hovedstaden. Projektplan 2014-2015 Udvikling af Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Nærværende dokument er en projektplan for projektet Udvikling af Cykelsuperstier i hovedstadsregionen. Den er gældende for perioden

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

2. Folkemødet på Bornholm 2015 3. Projektplan 2016-18 o o o 4. Drift af Supercykelstierne 5. Vinterkampagne 6. Afrunding og eventuelt

2. Folkemødet på Bornholm 2015 3. Projektplan 2016-18 o o o 4. Drift af Supercykelstierne 5. Vinterkampagne 6. Afrunding og eventuelt 19-06-2015 Supercykelstier, Projektgruppemøde Dato 16-06-2015 Sted Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, 2300 Deltagere Anders Keldorff, Albertslund Annemarie Arnvig Hansen,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 04-12-2014 Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 Dato og tidspunkt 19. november 2014, kl. 9.00-15.00 Sted Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Claus Rosenkilde (København), Hans Hybschmann

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

08-09-2014. Supercykelstier, projektgruppemøde

08-09-2014. Supercykelstier, projektgruppemøde 08-09-2014 Supercykelstier, projektgruppemøde Dato 3. september 2014 Sted Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade Deltagere Anne Brigitte Hallas, Furesø Aweng Barzanji, Egedal Bjørn

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere