håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau"

Transkript

1 [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps

2 STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN Det sunde valg Center for Stress og Trivsel tilbyder en STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSE, der går i dybden. Den er udviklet til arbejdspladsen, som ønsker kompetente medarbejdere med en solid viden om stress medarbejdere, der kan blive væsentlige sparringspartnere i en organisation, hvor der er fokus på trivsel, nedsat sygefravær, medarbejdertilfredshed og god ledelse. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN giver mulighed for at udvikle kompetente medarbejdere og ledere, der er i stand til at afdække den påvirkning, stress har på det psykiske arbejdsmiljø, samt være sparringspartnere i håndtering af stress i dagligdagen. Arbejdspladsen kan ikke alene spare mange penge ved at fokusere på trivsel for alle den får også mulighed for at skabe større arbejdsglæde og mere livskvalitet for medarbejdere og ledere. Det starter med viden STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN er arbejdspladsens garant for at få mere viden om dens vigtigste ressource, medarbejderne, således at arbejdspladsen kan træffe de rigtige beslutninger på et vidensbaseret grundlag også i pressede situationer. En organisation i balance er modstandsdygtig over for det stadigt stigende pres, der er på arbejdsmarkedet i dag. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN giver mulighed for at forstå betydningen af globale, såvel som lokale påvirkningers indflydelse på stressniveauet i en organisation. Hvad skal en stress- og trivselsvejleder kunne? En organisation har brug for en intern sparringspartner, der kan være med i udviklingen af den sunde og værdifulde arbejdsplads en person, der har fokus på mennesket i organisationen, på relationerne og på trivsel som helhed. Når der skal skabes trivsel for medarbejderen, er det ikke nok kun at se på rammerne i dagligdagen, der skal også arbejdes med kulturen i organisationen. Det kræver viden om de mennesker, vi til dagligt omgås, det kræver, at vi alle lærer os selv lidt bedre at kende, og det kræver, at vi tør gøre op med nogle af de tabuer, vi møder på arbejdspladsen. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN er derfor rettet mod de arbejdspladser, som virkelig ønsker og tør at gøre en forskel ved at fokusere på medarbejderens trivsel. En stress- og trivselsvejleder vil få forståelse af stresspåvirkning, handlemuligheder og redskaber på fire niveauer og dermed den stressansvarlighed, der følger på hvert niveau. Individniveau Gruppeniveau Ledelsesniveau Organisationsniveau Derudover får stress- og trivselsvejlederen specifikke redskaber/metoder til at indgå i afklarende samtaler med kolleger og ledelse vedrørende stressproblematikker. Vi anbefaler......at man fra virksomhedens side nøje tager stilling til, hvordan man i fremtiden ønsker at gøre brug af stress- og trivselsvejlederfunktionen. Det er med til at målrette deltagernes fokus fra starten og giver dermed større udbytte til virksomheden.

3 Hvad kan STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDER- UDDANNELSEN bruges til? På de fleste arbejdspladser er arbejdspresset steget gevaldigt de seneste år, hvilket betyder, at behovet for viden om stress og psykisk arbejdsmiljø er aktuelt som aldrig før. Vi har ikke tid til at være syge eller fra - værende på arbejdsmarkedet på grund af stress. Alligevel koster netop stress hvert år samfundet og ikke mindst virksomhederne mange penge i form af sygefravær og nedsat arbejdsevne. Det behøver ikke at være sådan, og det forebyggende arbejde kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN er derfor tiltænkt de arbejdspladser, som ønsker at forebygge og handle i tide, samt have kapaciteten, hvis det alligevel skulle gå galt. ARBEJDSPLADSEN kan konkret bruge STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN til: At forbedre det psykiske arbejdsmiljø At forbedre samarbejdet og kommunikationen At sikre, at økonomien ikke belastes unødigt af stressbetinget sygefravær At arbejdspladsen vil fremstå troværdig og attraktiv, og at medarbejdernes velbefindende tages seriøst gennem det forebyggende arbejde At I internt har en stress- og trivselsvejleder, som rådgiver ved større eller mindre forandringsprojekter At goodwill både internt og eksternt vil stige gennem signalværdien om, at der i jeres virksomhed gøres noget, inden det går galt. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDEREN kan konkret bruge STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN til: At kortlægge stressniveauet i en afdeling eller organisation At forebygge stress, sygdom og konflikter At håndtere stressede situationer Omsorg ved sammenbrud og kendskab til vejen tilbage At vejlede kolleger eller medarbejdere, der har brug for det At vejlede ledelsen ved f.eks. organisationsforandringer, så stress og konflikter undgås eller minimeres. MÅLGRUPPEN for uddannelsen er personer, der ønsker at fungere som intern ressourceperson og sparringspartner i organisationen i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø. Det kunne f.eks. være: Ledere, konsulenter eller HR-medarbejdere, der vil være bedre til at rådgive, vejlede og/eller træffe beslutninger vedrørende stress og psykisk arbejdsmiljø Tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter Psykologer, der arbejder med stressrelaterede problematikker Praktiserende læger. På STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN får kursisterne viden om og indsigt i at kunne vejlede og rådgive mennesker og grupper i virksomheden med stressrelaterede problematikker. Vi gør dog opmærksom på, at man som stress- og trivselsvejleder ikke bliver uddannet til at være behandler. Ønsker du mere information om Center for Stress og Trivsel, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside

4 STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN består af følgende moduler MODUL I Fokus på viden og indsigt i stressens væsen og dens påvirkning på individet Det er vigtigt at have en forståelse af stress fra flere vinkler. Derfor vil der på modulet bliver præsenteret et tids- og samfundsperspektiv til forståelse af hele stressproblematikken. Fokus vil orientere sig mod neuro - logisk, biologisk og psykologisk viden om stress. Der vil tillige være fokus på den menneskelige faktor, som har betydning i forhold til, hvordan vi reagerer i belastningssituationer. Modulet indeholder desuden redskaber til stresshåndtering på individniveau. Temaer som behandles på modul 1: Årsager til stress Stressneurologiske, -fysiologiske, -biologiske og -psykologiske virkninger Symptomer og adfærd Konsekvenser for krop og sjæl Kan stress være positivt? Forebyggelse af stress Redskaber og teknikker til håndtering og skadesminimering Robusthed og den menneskelige faktor MODUL II Fokus på stressansvarlighed på alle niveauer For at kunne gøre en forskel er det nødvendigt at kunne skaffe sig overblik over dagligdagens påvirkninger, deres betydning og hvilke handlemuligheder, der er. Derfor er det vigtigt at forstå organisationen gennem fire niveauer organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Modul 1 tager hånd om individniveauet. Modul 2 leder deltagerne gennem forståelse af de tre øvrige niveauers påvirkning, de handlemuligheder, der er, og stress- og trivselsvejlederens mulighed for at agere på hvert enkelt niveau. Temaer som behandles på modul 2: Påvirkninger på hvert niveau Hvem har ansvaret for stress? Stress- og trivselsvejlederens handlemuligheder Procesforståelse Forandringsarbejde Redskaber til afdækning af psykisk arbejdsmiljø Betydningen af struktur, kultur og dialog Stress- og trivselsvejlederens rolle MODUL III Fokus på stress- og trivselsvejlederens arbejdsfelt og virkemidler Som stress- og trivselsvejleder indgår du i dialog med mennesker i en belastet tilstand. Det er derfor vigtigt at have redskaber til at kunne møde et stresset menneske. Det er ligeledes vigtigt at kunne hjælpe til i processen med at finde ind til kernepunktet i, hvad der stresser, og samtidig kunne passe på sig selv i stressog trivselsvejlederrollen. Du møder mennesker i konflikt og mennesker, der er ude af sig selv. Modulet har derfor fokus på, hvordan man som stress- og trivselsvejleder kan vejlede med den rette involvering i processen. Der gives desuden viden om konflikters udvikling og påvirkning, både på den enkelte og på arbejdsgruppen som sådan. Temaer som behandles på modul 3: Personligt rum Den svære samtale Konfliktforståelse Hvordan bliver man en god vejleder? Forskellen på behandling og vejledning Hvordan kommer man tilbage efter stress? Stress- og trivselsvejledererfaringer

5 STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN er bygget op af 3 moduler a 2 dages varighed, som afvikles med ca. en måneds mellemrum. Du skal derfor være opmærksom på, at du skal kunne deltage på alle seks kursusdatoer. Forløbet omfatter også en opfølgningsdag, som afholdes ca. 1 2 år efter uddannelsens afslutning. Kursister, der har deltaget alle seks dage, får tilsendt et kursusbevis efter uddannelsen. Hvem er vi? Og hvem underviser på uddannelsen? Center for Stress og Trivsel er en konsulent- og undervisningsorganisation, der underviser stat og kommuner, erhvervsliv, faglige organisationer og andre institutioner og arbejdspladser. Center for Stress og Trivsel består af et tværfagligt team med stor erfaring og viden inden for stress, stresshåndtering og psykisk arbejdsmiljø, som også er undervisere på uddannelsen. Vi har stor og bred erfaring i de problemstillinger, som ofte er konsekvensen af en stresset hverdag, og sætter en stor ære i, at undervisningen skal være levende. Det handler altså ikke udelukkende om teori, men mere præcist om, hvordan du kan omsætte teorien til praksis.

6 Praktiske oplysninger Hvornår? Uddannelsen forløber over 3 moduler a 2 dages varighed, efterfulgt af en opfølgningsdag ca. et halvt år efter. Oplysning om kommende kursusdatoer: Se venligst vores hjemmeside eller ring til Center for Stress og Trivsel på tlf Hvor? Undervisningen foregår et centralt sted i København fra kl Pris? Uddannelsen koster kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning på undervisningsdagene. Derudover får du på uddannelsen udleveret materiale om stress og psykisk arbejdsmiljø. Hvordan tilmelder jeg mig? Tilmelding foregår enten via telefon eller på mail Bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding er bindende. Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før uddannelsens start opkræves et gebyr på 10%. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før start, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før, betales fuld pris. Er du selv forhindret i at deltage, har du mulighed for at overdrage din plads til en kollega. Bedste hilsner Center for Stress og Trivsel ApS Amagertorv 31, København K Telefon kontor: Mandag fredag kl (fredag kl ) På vores hjemmeside vil du kunne finde information om Center for Stress og Trivsel samt materiale om stress og psy kisk arbejdsmiljø. Du kan også se en referenceliste over de virksomheder og institutioner, der har haft del ta ge re på vores stress- og trivselsvejlederuddannelse, eller som har haft en intern stress- og trivselsvejlederuddannelse i virk somheden. STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN kan også bestilles internt til en virksomhed. Uddannelsen er den samme, men afholdes på arbejdspladsen for et lukket hold, hvor kun virksomhedens medarbejdere og/eller ledere deltager. Vi kommer, når det passer jer og sikrer samtidig, at al dialog bliver inden for murene. Et lukket kursus koster kr ekskl. moms. Der kan deltage op til 25 personer i denne ordning. I sørger selv for forplejning og lokaler, evaluering af uddannelsen, samt internt netværk. Se i øvrigt Intern stress- og trivselsvejlederuddannelse på vores hjemmeside. Layout: Tryk: Kailow Graphic Denne brochure er trykt på 140 gr Cyclus offset 100% dansk genbrugspapir.

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere