Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation."

Transkript

1 Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til formål at belyse udviklingen i forskningsbibliotekernes virksomhed og økonomi i det seneste tiår. Der er til dette formål udvalgt biblioteker fra gruppe 1 og 2 i forskningsbiblioteksstatistikken Disse to grupper omfatter de største danske forskningsbiblioteker, dvs.: nationalbibliotekerne samt universitetsbiblioteker og hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner. Der er tilsammen 20 forskningsbiblioteker i gruppe 1 og 2, men kun 17 af disse indgår i denne oversigt. Det er de 17 der har indberettet statistik siden For perioden som helhed kan der konstateres en stigende tendens. Benyttelsen af både forskningsbibliotekernes traditionelle materialer og de nyere elektroniske ressourcer øges. Samtidig stiger udgifter til biblioteksvirksomheden, og der har været et stigende årsværksforbrug i perioden, der dog er faldet i det sidste år. Der sker fortsat en indførsel af digitale materialer på bekostning af de trykte materialer. Disse temaer vil blive nærmere belyst i det følgende. Samlet udlån og download Den samlede benyttelse af de 17 forskningsbibliotekers materialer og elektroniske ydelser stiger. Figur 1 viser udviklingen i bibliotekernes samlede udlån opgjort i fysiske enheder og benyttelsen af digitale monografier og elektroniske seriepublikationer opgjort som download. Figur forskningsbibliotekers samlede udlån og download Udlån og download Download af digitale monografier og elektroniske seriepublikationer Udlån af fysiske enheder Tabel 3a 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel , Tabel 4 og Bemærkninger se tabel A. I tiårsperioden har der i alle årene været en stigning i det samlede udlån. Stigningen i udlånet udgør for hele perioden 79,9%. Stigningen i udlånet fra 2001 til 2002 er på 8,3 %. Udlånstallene for 2002 er ikke helt sammenlignelige med 2001 og vil generelt være lidt højere i 2002, da der er nye optællingsmetoder for udlån af et interurbanindlånt materiale og kopier. Bibliotekets udlån af interurbanindlånt materiale har ikke hidtil talt med i det direkte lån, men det indgår nu på lige fod med udlån af materialer fra bibliotekets egen samling. Ligeledes indgår kopier som erstatter udlån fuldt ud i udlånstallet uanset om kopieringen foretages af personalet eller brugerne. Tidligere har kun kopier foretaget af personalet talt med i udlånet. 14 ud af 17 biblioteker har haft en fremgang i udlånet fra tiårsperiodens begyndelse til dens slutning. To af disse biblioteker har haft en udlånsfremgang på mere end 200%, mens tre biblioteker har haft en udlånstilbagegang. Indberetning af benyttelsen af bibliotekernes online ressourcer (download) startede i Sammenlægges udlånet med benyttelsen af digitale monografier og elektroniske seriepublikationer, er den sammenlagte benyttelse steget med 182,4% fra 1993 til 2002 og fra 2001 til 2002 med 15,3%. 1 Gruppen på de 17 biblioteker: Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1999), Aalborg Universitetsbibliotek, Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek, Danmarks Farmaceutiske Bibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Danmarks Tekniske Videncenter, Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek, Handelshøjskolens Bibliotek i København, andelshøjskolens Bibliotek i Århus, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1999) og Kunstakademiets Bibliotek. 9

2 Der skal dog tages højde for at der kommer stadig flere biblioteker med i opgørelsen. 13 ud af 17 biblioteker har opgjort antallet af download i Disse 13 biblioteker har opgjort antallet af download i både 2001 og af 13 biblioteker har haft en fremgang i antallet af download i Benyttelsen af de 17 store forskningsbibliotekers online ressourcer udgør ved slutningen af ,3% af den samlede benyttelse (udlån + download). Af tabel A fremgår henholdsvis udlån i perioden og download for hvert af de 17 biblioteker. Ud over udlånet og download er der i 2002 for første gang indsamlet opgørelser over antallet af besøg samt antallet af aktive lånere på de store forskningsbiblioteker. Oplysningerne for de biblioteker der har indberettet, fremgår af tabellerne om de større forskningsbiblioteker tabel 9. Tabel A Udlån Dowvnload Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Tabel 3a 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel , Tabel 4 og Syddansk Universitetsbibliotek = OUB+HBSK+SUC indtil 1998 Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek = Byggeriets Studiearkiv indtil 1998 Danmarks Tekniske Videncenters opgørelse i 2000 er efterfølgende korrigeret Interurbanudlån For tiårsperioden er interurbanudlånet udlån fra et bibliotek til et andet for de 17 biblioteker samlet set steget med 68,8 %. Udviklingen er sammensat af en stigning fra 1993 til 1998 på 67% og et fald fra på 10,4%. En stor del af den markante stigning fra 1997 til 1998 må tilskrives en stigning i Statsbibliotekets interurbanudlån på 91,6%. De to institutioner Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek blev overflyttet til Statsbiblioteket i Imidlertid er faldet fra på 10,4% mere end udlignet med en stigning i interurbanudlånet fra 2000 til 2002 på 12,8%, således at interurbanudlånet nu er det højeste inden for de sidste 10 år. En mulig forklaring på de sidste års stigning i interurbanudlånet er synliggørelsen af bibliotekernes katalog via Internettet og bibliotek.dk. Derved er bibliotekernes materialer blevet mere synlige for brugerne og andre biblioteker. Brugerne kan således over nettet finde frem til på hvilket bibliotek et efterspurgt materiale er tilgængeligt. Interurbanudlånet udgør i 2002 ca. 11,7% af det samlede udlån, hvilket svarer til medianen for perioden Den samlede udvikling i de 17 bibliotekers interurbanudlån fremgår af figur 2. Figur 2 17 forskningsbibliotekers samlede interurbanudlån til andre biblioteker Antal interurbanudlån Tabel 3b 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Se bemærkning under tabel B. 10

3 Der er bibliotekerne imellem en stor forskel på udviklingen i interurbanudlånet fra starten af tiårsperioden til slutningen. Seks biblioteker har haft fremgang i interurbanudlånet på over 200%, mens tre biblioteker har haft en tilbagegang. De store forskningsbiblioteker skulle for første gang i 2002 opgøre interurbanudlånet efter om det er til et folkebibliotek eller til andre offentlige biblioteker. 14 ud af de 17 biblioteker har fordelt deres interurbanudlån på disse to typer af biblioteker i Danmark. For disse 14 biblioteker er forholdet mellem interurbanudlånet (eksklusiv fornyelser) til folkebiblioteker og til andre offentlige biblioteker ca. 1:2. Se nærmere i tabellerne for de store forskningsbiblioteker om interurbanudlån i tabel 5, side 52. Nedenfor er der i tabel B angivet de 17 bibliotekers samlede interurbanudlån fra 1993 til Tabel B Antal interurbanudlån Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Tabel 3b 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Syddansk Universitetsbibliotek = OUB+HBSK+SUC indtil 1998 Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek = Byggeriets Studiearkiv indtil 1998 Driftsudgifter De 17 bibliotekers samlede driftsudgifter er fra 1993 til 2002 steget med 35,7% i løbende priser. Deflateres disse udgifter med Finansministeriets generelle pris og lønstigningsprocenter 2 kan der siges at være en reel stigning i de 17 bibliotekers samlede udgifter på 8,4%. Udviklingen i de 17 bibliotekers udgifter fremgår af figur 3. Figur 3 17 forskningsbibliotekers samlede udgifter i kr kr. løbende priser kr. deflateret Tabel 5b 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Bemærkninger: se under tabel C. 2 Finansministeriet, Økonomisk administrativ vejledning, Pris og lønforudsætninger hentet den på FM generel pris og lønstigning i % 2,0 1,9 2,5 2,4 2,7 2,8 2,6 3,3 2,5 11

4 Der er tale om et fald i udgifterne fra 2001 til 2002 på ca. 3,8% i løbende priser, dog skal der tages højde for at Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek ikke har indberettet økonomioplysninger i 2002, så faldet er nok nærmere 3,6%. Deflateres bibliotekernes udgifter med den nævnte pris og lønstigning, er der fire biblioteker ud af 17 som har større udgifter ved periodens start end ved slutningen. 5 biblioteker har en stigning på 30% eller mere i deres udgifter fra starten til slutningen af perioden når der deflateres med den nævnte pris og lønstigning. De enkelte bibliotekers samlede udgifter i løbende priser fremgår af tabel C. Tabel C Forskningsbibliotekernes udgifter i alt i løbende priser, i kr. Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek SUM Tabel 5b 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Af Biblioteksårbog 95 fremgår værdien 25,6. Den er her anslået til Af Forskningsbiblioteksstatistik 2001 fremgår værdien 1.825,9. Den er senere korrigeret af Danmarks Farmaceutiske Bibliotek til 4.359,6. Ikke opgivet i 2002 Tilvækst af bøger og seriepublikationer I Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets indberetninger indgår pligtafleveret materiale i opgørelserne af tilvæksten af trykte bøger og seriepublikationer. Derfor er gruppen på 17 biblioteker delt i tre i dette afsnit: Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket og en gruppe på 15 biblioteker. For gruppen på de 15 forskningsbiblioteker stiger den samlede tilvækst af trykte bøger og seriepublikationer fra 1993 til 1997 med 22,8% hvorefter den falder fra 1997 til 2002 med 38,4%. En mulig forklaring på faldet siden 1997 i tilvæksten er anskaffelsen af digitale materialer som erstatning for trykte materialer. Det Kongelige Bibliotek havde et markant fald i tilvæksten fra på 40,4%, mens Statsbiblioteket har haft en markant stigning i tilvæksten fra på 147,3% med et efterfølgende fald fra 2001 til 2002 på 31,3%. Udviklingen fremgår af figur 4 nedenfor. Figur 4 De store forskningsbibliotekers tilvækst af bøger og seriepublikationer Antal fysiske enheder Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Gruppen på 15 biblioteker Tabel 2a 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Bemærkninger: se under tabel D. 12

5 De 17 bibliotekers tilvækst af bøger og seriepublikationer fremgår af tabel D. Tabel D Tilvækst bøger og seriepublikationer, antal fysiske enheder Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Tabel 2a 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Fremgår ikke af Forskningsbiblioteksstatistik 2001, men er efterfølgende udregnet som forskellen mellem den samlede tilvækst og de øvrige opgørelser af tilvækst udover bøger og seriepublikationer. Opgørelser af bestanden af elektroniske seriepublikationer startede i år 2000 og i 2002 har 16 af de 17 biblioteker indberettet disse opgørelser. De 12 biblioteker der har indberettet både i 2001 og 2002, har haft en tilvækst på 17,1 % i antallet af elektroniske tidsskriftstitler. De 17 bibliotekers indberetninger af elektroniske seriepublikationstitler fremgår af tabel E. Ud over de elektroniske seriepublikationer er der i tabel 7, side 60, en række andre opgørelser inden for de større forskningsbibliotekers online ressourcer. Tabel E Elektroniske seriepublikationer, antal titler Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus 2 2 Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 107 Sum Kilde: Biblioteksårbog, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, Tabel , Tabel I forhold til til forskningsbiblioteksstatistik 2000 er Danmarks Veterinær og Jordbrugsbiblioteks antal elektroniske seriepublikationstitler blevet korrigeret til anslåede Danmarks Tekniske Videncenters oplysninger for 2000 og 2001 er i forhold til Forskningsbiblioteksstatistik 2000 og 2001 ændret til uoplyst Anvendte ressourcer til indkøb af bøger og seriepublikationer De 17 biblioteker har i løbende priser anvendt 23,7% mindre på anskaffelse af bøger og seriepublikationer i 2002 end i Det er første gang siden 1994 at der er et fald i løbende priser på indkøbet af bøger og seriepublikationer, når der ses bort fra 1998 hvor et bibliotek ændrede bogføringsprincipper. Der er samtidig et markant fald i antallet af anskaffede enheder fra 2001 til Denne udvikling skyldes at der i stigende grad anvendes ressourcer på elektroniske seriepublikationer. I perioden har der været stigende enhedspriser på trykte bøger og seriepublikationer. Fra 1999 til 2002 har enhedsprisen været henholdsvis faldende og stigende i forhold til året før. Udviklingen fremgår af figur 5, tilvæksten af bøger og seriepublikationer af tabel D ovenfor, mens udgifterne til indkøb fremgår af tabel F nedenfor. I fortolkningen af udviklingen i enhedsprisen skal der tages højde for at der i opgørelserne af det trykte materialeindkøb kan indgå elektronisk materiale. 13

6 Figur 5 Indeks for 17 forskningsbibliotekers samlede indkøb, tilvækst og enhedspris for indkøb af bøger og seriepublikationer 150,0 100,0 50,0 Indeks for tilvækst af bøger og seriepublikationer opgjort i fysiske enheder 0,0 Indeks for indkøb af bøger og seriepublikationer i kr. i løbende priser Indeks for enhedspris i indkøb af bøger og seriepublikationer i løbende priser 100,0 103,1 115,2 108,3 113,5 106,0 97,5 105,9 108,0 85,7 100,0 99,4 111,1 118,9 132,2 124,5 139,4 142,0 157,4 119,9 100,0 96,4 96,4 109,8 116,5 117,5 143,0 134,1 145,7 140,0 Kilde: se under tabel D og F. Tabel F Indkøb af bøger og seriepublikationer, kr. Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Videncenter Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Tabel 5a 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Alle beløb er indberettet til Biblioteksstyrelsen i kr., med en decimal. Beløbene i tabellen er derfor fremkommet ved at gange det indberettede med Total for alle materialeindkøb anvendt, da der ikke forelå delopgørelser for Total for alle materialeindkøb anvendt, da der ikke forelå delopgørelser. Ændrede bogføringsprincipper i forbindelse med sammenlægningen af OUB, HBSK, og SUC Beregnet ud fra det indberettede materialeindkøb i alt (2000) Anslået beløb ud fra det indberettede 4,6 ( i kr.) der fremgår af den trykte forskningsbiblioteksstatistik Beregnet ud fra medieanen af opgørelserne i perioden Personaleforbrug De 17 forskningsbibliotekers samlede årsværksforbrug ligger i ,5% højere end i Udviklingen er sammensat af en uafbrudt stigning i perioden på i alt 18,6 %, og et fald fra 2000 til 2002 på 9,4%. Udviklingen er forskellig bibliotekerne imellem. 8 biblioteker har i slutningen af perioden haft et årsværksforbrug der er minimum 10 % større end i starten af perioden. Andre 6 biblioteker har haft en personalereduktion i årsværk på 10% eller mere i den tilsvarende periode. Udviklingen i årsværksforbrug eksklusiv beskæftigelsesordninger fremgår af figur 6 og tabel G. 14

7 Figur 6 17 forskningsbibliotekers samlede forbrug af årsværk Årsværk 1.047, , , , , , , , , ,4 Kilde: Se under tabel G. Tabel G Personale i årsværk ekskl. beskæftigelsesordninger mv. Det Kongelige Bibliotek 279,1 285,4 289,9 301,1 309,1 316,2 327,6 329,0 320,0 316,3 Statsbiblioteket 194,8 200,6 209,0 211,4 213,2 248,8 252,1 264,0 246,3 219,9 Danmarks Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek 79,3 81,7 81,3 86,5 88,7 94,0 97,0 93,7 94,2 92,2 Roskilde Universitetsbibliotek 45,1 44,3 45,2 46,9 48,6 49,3 50,3 50,7 46,6 44,9 Syddansk Universitetsbibliotek 91,6 93,6 94,5 94,4 99,7 99,1 93,9 93,6 94,5 93,9 Aalborg Universitetsbibliotek 65,7 65,0 71,4 68,6 68,2 71,2 69,7 73,9 72,2 71,2 Arkitektskolen i Aarhus 5,0 4,7 4,3 4,9 4,3 4,3 4,7 4,0 4,4 4,3 Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek 9,1 9,0 9,7 9,0 9,7 9,0 8,1 8,2 7,9 8,1 Danmarks Farmaceutiske Bibliotek 6,5 6,8 6,9 7,3 7,6 7,6 7,6 7,9 8,6 8,3 Danmarks Pædagogiske Bibliotek 60,6 57,7 58,1 55,9 58,2 60,0 58,8 56,7 56,4 49,8 Danmarks Tekniske Videncenter 73,6 79,4 82,0 84,1 83,2 76,5 87,2 91,0 88,6 61,3 Danmarks Veterinær og Jordbrugsbibliotek 30,5 32,7 33,3 37,3 38,8 41,9 44,5 41,9 42,8 37,4 Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek 5,0 5,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,0 4,0 4,0 4,0 Handelshøjskolens Bibliotek i København 43,6 50,9 57,4 66,1 66,4 60,8 58,1 55,6 62,4 51,7 Handelshøjskolens Bibliotek i Århus 27,8 27,9 27,9 32,2 32,0 28,9 33,3 33,2 34,3 30,9 Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek 17,2 16,3 16,5 17,6 17,7 16,8 15,9 15,8 15,9 14,3 Kunstakademiets Bibliotek 13,3 16,2 16,7 17,1 18,9 18,6 19,2 19,5 19,1 17,9 Sum 1.047, , , , , , , , , ,4 Tabel 4 93, 94, 95, 1996, Tabel , 1999, 2000, Tabel Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Ekskl. ansatte via beskæftigelsesordninger mv. opgjort som årsværk. Et årsværk = bevillingstimer. 15

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Sammenlignende statistik 2014 K5 Benchmarkkommuner ECO-nøgletal budgetter 2007 2011-2015 KULTUR & FRITID Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 De 1.522 skolebiblioteker rummer i at 42 mio. forskellige undervisningsmidler eller i gennemsnit knapt 28.000 på hvert skolebibliotek.

Læs mere

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Holbæk Bibliotek Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner & ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område Bruttodriftregnskab

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 af Inger Frydendahl Oktober 2005 Nyhavn 31 E 1051 K Tlf. 33 73 33 73 Fax 33 73 33 72 E-post bs@bs.dk www.bs.dk Centralbibliotekernes

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001

Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001 Lånesamarbejde Principper og retningslinier for lånesamarbejde mellem danske biblioteker Af Lone Hansen 17. oktober 2001 1 Indledning 1.1 Bibliotekernes lånesamarbejde Folke- og forskningsbibliotekerne

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere August 2017 SIDE 2 Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier.

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. Punkt 14. Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. 2013-48503. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets orientering, status på Aalborg Bibliotekernes digitale medier.

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter 2000 Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter Tabel 1. Folkebiblioteker 2000. Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Indbyggertal i betjeningsområdet

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Lyngby, den 28. juni 2002 NS-J.Nr. 01-148 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere