Skudehavnsnyt. December 2010 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skudehavnsnyt. December 2010 Nr. 122. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen"

Transkript

1 December 2010 Nr. 122 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Sneen kom tidligt. Foto: KArin Meulengrath Havnefogeden orienterer Skudehavnens Generalforsamling.4-8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben...12 Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til maj. Sidste frist for indlevering af materiale er 14. februar Tekst og billeder modtages gerne på mail:

2 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Erik Klemmesen, formand Per Sieg, næstformand Bo Skaarup Erik Franzen Peder Sørensen Havnekontoret Jens Olsen Jolleklubben Jørgen Hansen, formand Bo Pedersen, sekretær Erik Franzen, kasserer Per Christensen, halmester Keld Jensen Nyt fra havnefogeden Toiletterne vil blive aflås fra ca 1. december. Man kan naturligvis bruge sit kort til at låse døren op. Har man ikke et kort, kan det købes i automaten mod et depositum på 50 kr. Handikaptoilettet forbliver ulåst. Stativer og vogne I skrivende stund er der fart på optagningen, selv om det tidlige vintervejr driller en del. Det ville dog gå bedre, hvis alle havde klargjort sit stativ / bådvogn, så alt var klart til optagningen. Pump hjulene og smør vantskruer m.v. - så undgår vi ventitid for de, som venter på at komme op. Priser på kranløft Vi har besluttet at hæve havnens forsikring på kranen, fordi bådene vi løfter, har en tildens til at blive dyrere. Ebeltoft Sejlklub Kaj Larsen, formand Søren Kjærulf Lis Knudsen, kasserer Kristine Sieg, Ungdomsleder: Jørgen Lindman Kapsejladsleder: Thomas Sepstrup Priser på kranløft Løft med stort åg Løft med lille åg Brug af havnens vogn Båd op til 21 fod kr 700 kr 200 kr 200 kr Lodsejerforeningen Torben Skou, formand Anne Thybring, sekretær og næstformand Jørgen Balling Nilsen, kasserer Jane Anker-Petersen Gerd Nonboe

3 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnens nye formand Skudehavnens ordinære generalforsamling er netop overstået, og nye i bestyrelsen er Bo Skårup og undertegnede. Desværre havde den tidligere formand valgt at forlade bestyrelsen, så en ny formand skulle vælges. Da bestyrelsen konstituerer sig selv, var der et kort bestyrelsesmøde umiddelbar efter generalforsamlingen. Formandsvalget var let: Jeg sagde, jeg ville være formand; jeg brænder for det. Da der ingen protester var blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev det sådan. Jeg håber det gode samarbejde mellem havnens brugere, indskydere, klubber, myndigheder og personale fortsætter fremover. Hilsen Erik Klemmensen Bådejere på ferie Generalforsamlingen traf i år en række beslutninger, som får indflydelse på bådejerne det kommende. Mange glemmer at give havnefogden besked, når de tager på ferie. Så fremover gøres pladsen grøn, når den har været ledig i 2 døgn. Skudehavnsnyt på mail Portoen stiger fra 1. januar og det betyder, at det bliver dyrere at sende bladet med posten. Derfor bliver det fremover muligt at få bladet via mail. Hjemmesiden bliver udbygget med en funktion, som også kan udsende nyhedsbreve og havnen kan hurtigt informerer bådejerne om vigtige nyheder. Alle interesserede kan tilmelde sig via hjemmesiden eller ved at sende en mail til meulengrath.dk. Der vil blive lagt en stak blade på Havnekontoret, Jolleklubben og Sejlklubben. Her kan man også vælge at hente Skudehavnsnyt, så portoen kan spares. Giv besked til Havnefogden, hvis du henter bladet selv. Så sparer vi portoen og det kan blive til mange penge. Flagning på havnen Generalforsamlingen besluttede også at Dannebrog skal vejre på den midterste stang. Det islandske og Finske flag udskiftes med det Tyske og Hollandske. Dannebrog hejses kl 8 om morgnen og stryges kl 20. Klar til sæsonens dejlige sejlture? Vestervej Ebeltoft Tlf

4 Ebeltoft Skudehavn Bestyrelsens beretning 2010 Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med de netop indvalgte nye bestyrelsesmedlemmer Peder Sørensen og Erich Franzen. I det forløbne år er afholdt 11 bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde samt den ekstraordinære generalforsamling i januar, hvor de på sidste generalforsamling foreslåede vedtægtsændringer blev stadfæstet, og der har derudover været en del kontakt over telefon og mail og endvidere kontakt med lodsejerne. Vi har haft 3673 overnattende gæster i år mod 4268 sidste år, en tilbagegang på godt 16% desværre, men heldigvis er tilbagegangen på indtjeningen på de samme gæstesejlere kun knap 4 %. Da havnepengene er uforandret, må den gennemsnitlige bedre indtjening pr. gæstesejler skyldes, at havnen har haft besøg af flere større både end tidligere. I en periode med lavkonjunktur og en sommer, der ikke hører til de allerbedste, så ses resultatet ikke at være så ringe endda. Det nye betalingssystem med selvbetjening blev introduceret umiddelbart inden sommer sæsonen. Cashloaderen med billetautomat er placeret på havnekontorets nordvæg. Man betaler et depositum på kr. 50 for et chipkort, der udover betaling til bad og vaskemaskiner også tjener som nøglekort til fælleshus og toiletter. I begyndelsen var der, som der næsten altid er, når der er tale om indkørsel at et nyt elektronisk system en del problemer, men forholdsvis hurtigt kom anlægget op at køre til stor tilfredsstillelse for vore gæstesejlere og ikke mindst for vort havnepersonale. Vi har i overgangsperioden kørt med et dobbelt låsesystem, hvor såvel kort som nøgle kunne anvendes, men snart fases nøglerne ud, så kun nøglekort kan anvendes. Kortet kan købes i automaten mod et depositum på kr. 50. Og medens vi er ved det elektroniske, så er fælleshuset nu udstyret med pc og internet, der frit kan benyttes af alle. På havnefronten er alle broer nu forsynet med redningstiger 12 stk. indtil videre. Og der er trukket nye el kabler på broerne med større kapacitet og herudover er el standerne på broerne fra 1 til 4 opgraderet fra 4 til 6 udtag pr. stander. På sigt arbejder vi på, at få alle broer forsynet nye el standere med betalingssystem. Dvs. der kommer brugerbetaling på el forbruget, hvorved enhver kommer til at svare sit. Man må jf. havneregulativet kun bruge strøm til opladning af batterier, til håndværktøj og arbejdslamper. Er Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Rikke Kudsk Jensen

5 Ebeltoft Skudehavn der er større behov for el end dette, så skal forbruget afregnes efter el bimåler, der glædeligt udleveres af havnefogeden. Sidste vinter kørte havnen et forsøg med el bimålere med et godt resultat, og indtil de nye el standere kommer i brug vil ordningen med el bimålere være permanent. Der skal i parentes her bemærkes, at der i sommer er kørt et forsøg, hvor en lystsejler har haft en ledning fast i land. Skibet havde køleskabet tændt, men ikke vandvarmeren, el forbruget i perioden kr. 900,-, så det har været nogle dyre spegepølser at holde liv i. Derfor har indkøb af de nye brugerbetalings el standere en meget høj prioritet. El standere med betalingssystem og 6 udtag koster ca. kr ,- stk. excl. moms og installation. En opgradering af Skudehavnens nuværende 28 el standere vil kræve et kapitalbehov på ca. kr ,-. Men inden skal der træffes beslutning om, hvad havnen vil med de nuværende bådebroer. Skal der fortsat repareres på disse, eller skal der nye broer til? Bestyrelsen har indhentet tilbud på såvel faste træbroer som på flydebroer, pris henholdsvis ca. kr ,- og ca pr. løbende meter, eller total 3,5 mill til 4,0 mill. excl. moms, og excl. agter fortøjnings pæle og el- og vandstandere. Revisionsgruppen tidligere Revision Øst har udarbejdet et 10 års budget for Skudehavnens indtægter og udgifter frem til år Der er taget udgangspunkt i en stigning på 10 % på pladsleje og en stigning på 5 % på øvrige omkostninger/ indtægter årligt. Bestyrelsen har ligeledes leget lidt med tallene, men med lidt lavere rentesatser på såvel indtægter som på omkostninger og med et lidt mindre beløb afsat til vedligeholdelse af havneanlægget. Begge fremskrivninger viser et overskud i år 2020 på henholdsvis ca ,- og på henholdsvis ca ,-. Da der er tale om budgetter, der er fremskrevet over en årrække, er der selvsagt nogen usikkerhed knyttet til tallene, men regner vi med, at sandheden ligger et sted midt imellem, så vil Skudehavnen have ca ,- mill. til rådighed til nye investeringer over de kommende 10 år, når det henlagte beløb på ,- til forbedringer medregnes. Skudehavnsnyt udkommer: Deadline for Udsendes tekst og billeder 14. februar 14. marts 15. april 14. maj 15. juli 15. august 14. november 14. december Vinteroplagspladsen er blevet planeret, og der er udlagt stabilgrus overalt og tillige perlegrus på kørevejene på pladsen, det har gjort håndteringen med kranen ved optagningen og henstillingen af bådene både nemmere og ikke mindst mere sikker for personalet. Enhver kan ved selvsyn se, hvor flot bådene er henstillet på pladen i år. Kommunen har igen i år klaget over det roderi, der forårsages af henstillingen af især bådvogne i forbindelse med søsætningen af bådene om foråret. Problemet er stigende i kraft med, at der kommer stadig flere og større bådvogne. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at efter en overgangsperiode på 2 år, så må der ikke længere være bådvogne på pladsen i sommerperioden. Man må stadig gerne bruge vognen til vinteropbevaring, men man må selv sørge for et andet logi i sommerhalvåret. Skudehavnen vil i forbindelse med udfasningen investere i stabelbare mobile båd stativer, der så vil kunne lejes ud.

6 Ebeltoft Skudehavn Det er bevidst, at der er tale om en lejeordning, herved undgår man at skulle bruge unødig tid til at finde hr. NN s stativ, der oftest vil ligge langt nede i stakken af stativer. Prisen på en stabelbar mobil bådstativ ligger på ca. kr ,- og en bådløftevogn ca. kr ,-. Der er altså tale om en investering på ca ,- ved indkøb af 1bådløftevogn og 100 stativer. Vinteroplagspladsen er i år tillige blevet udstyret med et overvågningsanlæg i form af 3 kraftige lysmaster, der aktiveres ved bevægelsessensorer. Vi håber det vil være med til at minimere besøget af tyve i nattens mulm og mørke. Samtidig en opfordring til at fjerne værdigenstande fra bådene og sørge for at stiger er fastlåst i ikke brugbar stand. Vi har haft møde med lodsejerne og kommunen om den fælles vedligeholdelse af stier på Skudehavnens område, samt om forebyggende fartdæmpende foranstaltninger på Skudehavnsvejen, Der har været kørt med ret så høje hastigheder på strækningen. Der er nu etableret 3 stk. flytbare bump på vejen, til stor fortrydelse for mange, men vi skal være her alle, og virkningen er efter hensigten. Skulle man få lyst til at prøve de nye bump med høj hastighed, så finder man nok hurtig ud af, at det var én gang for meget. Stien vest for Skudehavnshytterne og frem til Spejderstien skulle have fået nyt asfalt her i efteråret. NCC er pålagt opgaven, men vejret har ikke været stabilt nok til den valgte løsning med bitumenasfalt og grus (en grålig type grus er valgt), hvorfor arbejdet er udsat til foråret. Skudehavnens andel af omkostninger er 45 % svarende til ca. kr ,-. Kommunen har ligeledes været med på råd om reetableringen af legepladsen bag de små materielskure i havnens sydlige ende. Den endelig udformning afventer natur- og fredningsstyrelsens godkendelse. Skudehavnens andel er indtil videre aftalt til etableringen af en større ringvold omkring et legeområde, hvor så kommunen vil betale for legeredskaberne. Det er vores hensigt, for at holde omkostningerne nede, at bruge en del af overskudsjorden fra planeringen til ringvolden, forudsat jorden ikke er forurenet. Af andre tiltag kan nævnes, at det gamle og ulovligt opførte skur i havnens nordlige ende, der hidtil har været brugt til opbevaring af affaldscontainere, nu er revet ned, og at der er i stedet lavet en mere diskret indhegning ved den nordlige ende af Skudehavnshytternes depotrum, i medgift er der tillige blevet plads til 2 nye P pladser. Ebeltoft amatør og fritidsfiskerforening har bedt om tilladelse til at opføre en røgeovn ovre ved de små materielskure. Bestyrelsen har imødekommet ønsket under forudsætning af et kommunalt tilsagn, dette er givet, og ovn byggeriet er godt i gang. Det er hensigten at alle indskydere må benytte røgeoven. Skudehavnen har købt 100 borerør. Rørene skal bruges til erstatning for de nuværende agter fortøjningspæle i træ.

7 Ebeltoft Skudehavn Det er hensigten at Skudehavnen slår alle pæle på en bro ad gangen. Igen i år er vi nødt til at have masteskuret med i beretningen. Det mest glædelige her er, at kommenen indtil videre har stillet deres påbud om flytningen af stativet i bero. Det mindre glædelige er, at kommunen har afvist vores ansøgning om tilladelse til at lægge tegltag på skuret og inddække siderne med en 1 på 2 beklædning. Kommunens begrundelse for afslaget er, at det strider imod det gældende plangrundlag, indtil der er grundlag for at udarbejde lokalplan for området som helhed. Området har ikke den højeste prioritering, så det kan have lange udsigter med en ny lokalplan. Vi er blevet henvist til- og har besluttet at bringe sagen for PUK udvalget (plan, udvikling og kultur), med henblik på at få en ændret stillingtagen til sagen. Det var så beretningen for Skudehavne i 2010, det første år med ny havnefoged og ny havneassistent. I overtog styringen efter Erik Klemmensens velfortjente reception. I har gjort det godt, vi har en velfungerende og veltrimmet Skudehavn, men uden hjælp fra den gamle havnefoged og vores trofaste havnemedhjælper, var I nok ikke kommet helt så godt igennem. Så stor tak til Jer også. Torkil Pugh, formand Referat af generalforsamlingen 2010 Grundet pladsmangel vil hele referatet kunne læses på Et af de store samtaleemner var problematikken omkring bådvogne og oprydtnng på pladsen i sommerhalvåret. Det er et krav fra kommunen, at der ikke må opbevares vogne på det fredede område og på pladsen i sommerhalvåret. Der skal findes en løsning inden 2012 og det påtænkes at indkøbe stativer, som kan lejes af Skudehavnen. Bådvogne må forsat bruges, hvis ejeren selv finder et sted at opbevare dem i sommerhalvåret. For stativernes vedkommende må de sammenklappelige bruges fremover, men alle ukorrente skal også udfases. Den kritiske revisor Walther Dalhof efterlyste en plan for Skudehavnens fremtid, som blev lovet sidste år. Behandlingen pålægges den nye bestyrelse. Formandens beretning, regnskabet og bugdettet blev godkendt. Valg af suppleanter og revisorer Leif Ploughman og Kaj Larsen genvælges og nuværende revisorer fortsætter. Skudehavnens bestyrelse Formand Erik Klemmesen Tlf Næstformand Per Sieg Tlf Bestyrelsesmedlem Peder Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlem Erich Franzen Tlf Bestyrelsesmedlem Bo Skaarup Tlf

8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Referat af generalforsamlingen, lørdag den Bestyrelsens beretning ved Kaj Larsen I bestyrelsen har vi holdt 6 møder. Ken blev valgt til næstformand efter sidste generalforsamling. Vi har arbejdet meget og længe på et forslag til nye vedtægter. De gamle er fra 1992 og slet ikke tidssvarende. Så derfor bliver i præsenteret for dem under punkt 6. Vi har tilstræbt os på at ligge så tæt som muligt op af Dansk Sejlunions standardvedtægter. Tag godt i mod dem. Søren har indkøbt nye lamper til vores klubhus og Herluf har sat dem op. Det har givet et helt andet og bedre lys. Vi har indkøbt en ny jollevogn til ribboaten samt et drejeligt næsehjul på vognen Køb og salg af biler Reparation af alle bilmærker Alle former for skadearbejde Reparation af glas Serviceeftersyn til ledsagebåden. Jeg har mailet til Skudehavnens bestyrelse for at høre hvad vi skal betale i lejeafgift år 2015, men har ikke fået noget svar. Så vi kan ikke komme videre med spørgsmålet om et evt. køb af grunden, som vores hus ligger på. Til Godt Nytår var vi samlet ca. 40 medlemmer, så der var kneben med plads, men det er bedre at være mange i et lille lokale som få i et stort. Vi har afholdt 2 førstehjælpskurser, som var fuldt besat. I alt 28 deltagere, som brugte en hel weekend på at blive skolet. Jeg har ansøgt Tryg Fonden om en hjertestarter. De har haft møde i sept. måned, men har endnu ikke meldt tilbage. Vi har også fået nye opfriskede børneattester, så nu er vi helt ajour også med det. Store havnerengøring var som altid med lidt få deltagere, men det gik alligevel og alle hyggede i klubhuset bagefter. Fin har skænket klubben en brugt bærbar computer, det er en stor lettelse. Til Pinsetræffet var vi 15 både af sted og 48 sejlere hyggede og sang i roklubbens lokaler i Langør. En dejlig tur hvor vejret dog godt kunne have været bedre. Til forårs Tunøræs var vi ca. 22 samlet i vores klubhus til en gevaldig fest med grill og hvad deraf følger. Det blæste for meget til at sejle. Til efterårs ræset var vejret fint, men der var direkte modvind. Herluf og Inge krydsede i deres lille 20 fods båd i 7 timer. Godt gået. Vi var ca 18 både incl. dem der var sejlet derover dagen før og på motor. Herluf har opført et redskabsrum på trekanten til græsslåmaskinen og benzinen til ledsagebådene, flot og effektivt. Vores klubhus er blevet malet på sydsiden. Det var tiltrængt. Vinduerne i hallen er desværre rådne, så Herluf har bestilt nyt træ til en udskiftning. Jeg vil hermed slutte med at takke alle dem, som har fået vores klub til at fungere så godt i denne sæson, og ligeledes alle dem der har givet et nab med ved vedligeholdelsen. Beretningen blev godkendt.

9 Sejlklubben Ebeltoft Vig Ungdom: Jørgen kunne fortælle, at der var startet 20 og man sluttede med at være en stykker. Det har blæst meget i år, så det har været svært for de nye. Til gengæld, har der været rigtig mange engagerede forældre. Erling kunne fortælle, at der har været hærværk på ynglingene, og beder derfor alle om at holde øje Kapsejllads: Søren kom kort ind på Tunøræs og Hjelm rundt Herefter tirsdags-sejladserne med nye baner, og starthorn som har fungeret fint. Der har gennem sommeren været 19 tilmeldte til tirsdagenes sejladser, og afslutningsfesten kan kun betegnes som en succes! Stævneudvalg: Per kom med et par ord om okjolle stævnet med 11 deltagere i flot vejr, en del kom fra Sjælland. Næste år er der planer om kapsejllads en gang om måneden, og vi håber på en 4-5 aktive. Sejlerskolen: Kaj beretter: Der har været 8 elever på skift hele sommeren. Vi har været 5 undervisere Erling, Per, Ib, Tina og mig selv. Eleverne er blevet undervist efter Dansk sejlunions bøger i praktisk sejlads. Så nu kan de sætte og bjærge sejl, lave knob og knuder, sejle i rundkreds, lægge til og fra i egen og fremmed havn og ikke mindst har de øvet mand over bordmanøvrer. Så nu er de næsten fuldbefarne sejlere. Det har været sjovt og underholdende. Men den dag hvor vi først spiste pizza og drak rødvin ville de ikke ud i mørket og se på lanterner og fyr. Nej der var hyggeligt varmt og ingen vind i klubhuset. Nå det synes vi andre nu også. En elev Signe har købt egen båd og har sejlet kapsejlads flere gange. Vibeke er blevet gast på HR 372. Vi har planer om at tage en ny tørn til næste år, så hvis der er nogle der trænger til undervisning er det bare at melde sig under fanerne. Tant og Fjas: En kæmpe hånd til udvalget som gør et meget stort stykke arbejde gennem hele året. Luffe oplyste, at fremover vil en øl koste kr. 10. Vedligehold: Klubhuset er blevet malet tak til alle der var med til det. Vinduerne til bådhallen skal ordnes, da de er rådne. Tina og Herluf har stået for græs-slåningen på området omkring vores hus. Ankerbøjer: Da KA og Fin ikke var til stede, kunne Kaj fortælle at det har fungeret godt i år. Næste år påtænkes at flytte en bøje fra Bogenshoved til Femmøller Forelæggelse af regnskabet: Da Tina ikke kunne være til stede, forelagde Kaj regnskabet. Der var få opklarende spørgsmål til regnskabet, men ellers ingen kommentarer. Regnskabet godkendt. I forhold til budget kunne Kaj oplyse, at dette er baseret på uændret kontingent. Budget godkendt. Resten af referatet kan læses på: Ebeltoft Aage Madsen Telefon Grenaa Knud Kildal Børge Hove Axel Pedersen Telefon

10 Aktivitetskalender Sejlklubben Ebeltoft Vig Januar Onsdag d. 12.: Skafning kl i Bundstokken. Tilmelding senest mandag, den 10/1 til Inge eller Ida Februar Onsdag d. 9.: Skafning kl i Bundstokken. Tilmelding senest mandag, d. 7/2 til Ib eller Ida Marts Onsdag d. 9.: Bowlingaften med spisning i Ebeltoft Spis og Bowl kl Tilmelding senest tirsdag, d. 1/3 til Luffe Lørdag d. 26.: Forårsrengøring af klubhuset. Mød op kl Bagefter er der øl, vand og pølser April Lørdag d. 23.: Køb-salg-bytte i Bundstokken kl Medbring grej og søkort m.v. hvis du evt. har noget, du vil sælge. Kl er der påskefrokost samme sted. Kom forbi og medbring lidt mad til fællesbord. Lørdag d. 30.: Standerhejsning kl Vi mødes ved masten, hvor formanden holder tale. Derefter er sejlklubben vært ved en forfriskning. Kl er der forårsfest. Medbring en ret til ta selv bord. Tilmelding senest tirsdag, den 26/4 til Inge eller Ida Årets sejlerkonkurrence Hele sommeren har medlemmerne af Sejlklubben Ebeltoft Vig været på vandet. Hver tirsdag aften har startsignalerne lydt for 16 både udfor Skudehavnen. Der er blevet udkæmpet mange drabelige slagsmål bådene i mellem for få de bedste placeringer. I alt har ca. 30 sejlere været på vandet hver aften. Placeringerne blev efter 16 sejladser: Små både løb nr Triss Magnum, Baloo, skipper Søren Kjerulf 2. Mamba 311, Amaliea, skipper Erik Jakobsen 3. Drabant 22, Petip Fleur, skipper Martin Sundberg 4. Nordisk Snekke, Sifka, skipper Ib Sørensen 5. Albin Cirrus, Lina, skipper Thomas Sepstrup 6. Westerly Cirrus, Martine, skipper Signe Bahnson 7. Junker 22, Das Boot, skipper Asger Møller Store både løb 2 1. X99, MiraQlix, skipper Claus Deichgäber 2. Scankap99, Josefina, skipper Kaj Larsen 3. Scankap99, Manna, skipper Karin Meulengrath 4. Sirena 44, Cultura, skipper Finn Fink 5. Bavaria 39, Jumbo, skipper Leif Plougman 6. Luffe Peter Arnhild 7. HR 372, Confetti, Jørgen Lindeman 8. Dehler 34, Andersine skipper Bo Skårup 9. Dehler 35, Fru Knudsen, skipper Jørgen Knudsen

11 Jolleklubben Aktivitetsplan for perioden 1. januar til 31. december Årets første fisketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den Sct. Hans fest med grill og musik i og ved BÅDE OG Årets anden fisketur, stadig med velvilje fra vejrguderne. Alternativ d Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i OG LIDT TIL kl Vi mødes kl for at ønske hinanden glædelig jul over et glas gløgg og en småkage. Der er sodavand og slik til børnene. Og eller julefrokost... Jolleklubbens generalforsamling 2010 Beretning fra formanden: Der er indmeldt 8 nye medlemmer, købt ny automat, og der er monteret en anden brændeovn. Vi får os koblet til Ebeltoft Net. Der blev påtalt, at man husker at rydde op i hallen efter sig. Beretningen blev godkendt. Kassereren aflagde beretning: Lidt dalende ølsalg, lidt tilbagegang af medlemmer ingen spørgsmål. Budget få spørgsmål. Regnskab godkendt. Fastsættelse af kontingent som nu. Valg til bestyrelsen: Niels Thomsen ønskede ikke genvalg ny blev Per Christensen. Suppleant blev Kurt Nielsen og Alf M. Petersen. De andre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Revisor Birte Sørensen genvalgt. Jørgen Hansen og Keld Jensen genvalgt. Afslutning: Formanden takkede for god ro og orden. Efter generalforsamlingen takkede formanden Niels Thomsen for lang og tro tjeneste. Underskrevet dirigent Walther Dalhoff Referent: Per Christensen Skibshandler Lindberg Havnevej 1, 8400 Ebeltoft, Tlf: Bådudstyr og bådmaling Skibselektronik Mode- & sejltøj Fiskeri- og jagtartikler Arbejdsbeklædning Postordre I sommerperioden åbent alle dage

12 Afsender: Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Ebeltoft. Moderne. glas Glasværksted. Café og butik. Aktiviteter Mandag - fredag Lørdag Søndag Bageren åbner alle dage kl. 7 Sommertid 20. juni aug. Åben alle dage til kl. 20 Martin Hansensvej Ebeltoft Ebeltoft Skudehavn s Administration: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er åben: Onsdag kl og ellers henvendelse til Havnefoged Jens Olsen, tlf Skudehavnsnyt s Redaktion: Karin Meulengrath tlf , Print: KKT

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2011 Nr. 125 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen FORÅR PÅ HAVNEN. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. Maj 2011 Nr. 124. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Maj 2011 Nr. 124. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Maj 2011 Nr. 124 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Forår på havnen. Foto: Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer... 2-3

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2013 Nr. 133 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen THE UNDERTAKER. FOTO POUL KATHOLM Havnefogeden orienterer... 2 Nyt

Læs mere

Skudehavnsnyt. August 2012 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. August 2012 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2012 Nr. 129 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen ryg fonden på havnen. Foto: Mikkel Holm Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2011 Nr. 123. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2011 Nr. 123. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2011 Nr. 123 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Båd væltet i den kraftige vild. Foto: Peter Olsen Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

REFERAT generalforsamling 24.10.2015 kl. 14 00

REFERAT generalforsamling 24.10.2015 kl. 14 00 REFERAT generalforsamling 24.10.2015 kl. 14 00 Punkt 1. valg af dirigent Mads Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Punkt 2. formandens beretning Vi har i sejlklubben

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Skudehavnsnyt. Maj 2012 Nr. 128. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Maj 2012 Nr. 128. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Maj 2012 Nr. 128 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Solnedgang i maj. Foto: Thomas Sepstrup Havnefogeden orienterer... 2-3

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr. 127. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr. 127. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2012 Nr. 127 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Vinter i Skudehavnen. Foto: Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Ordinær generalforsamling Sundby Hvorup Sejlklub 28. februar 2015

Ordinær generalforsamling Sundby Hvorup Sejlklub 28. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger fra det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 1 Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 Formand Ole Meredin Petersen: Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes de klubmedlemmer som afgik

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen.

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen. Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug 2015. 23-2-2015 Generalforsamlingen På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog 14 medlemmer inklusive bestyrelsen. Formandens beretning: Så er der gået et

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere