Skudehavnsnyt. December 2010 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skudehavnsnyt. December 2010 Nr. 122. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen"

Transkript

1 December 2010 Nr. 122 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Sneen kom tidligt. Foto: KArin Meulengrath Havnefogeden orienterer Skudehavnens Generalforsamling.4-8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben...12 Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til maj. Sidste frist for indlevering af materiale er 14. februar Tekst og billeder modtages gerne på mail:

2 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Erik Klemmesen, formand Per Sieg, næstformand Bo Skaarup Erik Franzen Peder Sørensen Havnekontoret Jens Olsen Jolleklubben Jørgen Hansen, formand Bo Pedersen, sekretær Erik Franzen, kasserer Per Christensen, halmester Keld Jensen Nyt fra havnefogeden Toiletterne vil blive aflås fra ca 1. december. Man kan naturligvis bruge sit kort til at låse døren op. Har man ikke et kort, kan det købes i automaten mod et depositum på 50 kr. Handikaptoilettet forbliver ulåst. Stativer og vogne I skrivende stund er der fart på optagningen, selv om det tidlige vintervejr driller en del. Det ville dog gå bedre, hvis alle havde klargjort sit stativ / bådvogn, så alt var klart til optagningen. Pump hjulene og smør vantskruer m.v. - så undgår vi ventitid for de, som venter på at komme op. Priser på kranløft Vi har besluttet at hæve havnens forsikring på kranen, fordi bådene vi løfter, har en tildens til at blive dyrere. Ebeltoft Sejlklub Kaj Larsen, formand Søren Kjærulf Lis Knudsen, kasserer Kristine Sieg, Ungdomsleder: Jørgen Lindman Kapsejladsleder: Thomas Sepstrup Priser på kranløft Løft med stort åg Løft med lille åg Brug af havnens vogn Båd op til 21 fod kr 700 kr 200 kr 200 kr Lodsejerforeningen Torben Skou, formand Anne Thybring, sekretær og næstformand Jørgen Balling Nilsen, kasserer Jane Anker-Petersen Gerd Nonboe

3 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnens nye formand Skudehavnens ordinære generalforsamling er netop overstået, og nye i bestyrelsen er Bo Skårup og undertegnede. Desværre havde den tidligere formand valgt at forlade bestyrelsen, så en ny formand skulle vælges. Da bestyrelsen konstituerer sig selv, var der et kort bestyrelsesmøde umiddelbar efter generalforsamlingen. Formandsvalget var let: Jeg sagde, jeg ville være formand; jeg brænder for det. Da der ingen protester var blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev det sådan. Jeg håber det gode samarbejde mellem havnens brugere, indskydere, klubber, myndigheder og personale fortsætter fremover. Hilsen Erik Klemmensen Bådejere på ferie Generalforsamlingen traf i år en række beslutninger, som får indflydelse på bådejerne det kommende. Mange glemmer at give havnefogden besked, når de tager på ferie. Så fremover gøres pladsen grøn, når den har været ledig i 2 døgn. Skudehavnsnyt på mail Portoen stiger fra 1. januar og det betyder, at det bliver dyrere at sende bladet med posten. Derfor bliver det fremover muligt at få bladet via mail. Hjemmesiden bliver udbygget med en funktion, som også kan udsende nyhedsbreve og havnen kan hurtigt informerer bådejerne om vigtige nyheder. Alle interesserede kan tilmelde sig via hjemmesiden eller ved at sende en mail til meulengrath.dk. Der vil blive lagt en stak blade på Havnekontoret, Jolleklubben og Sejlklubben. Her kan man også vælge at hente Skudehavnsnyt, så portoen kan spares. Giv besked til Havnefogden, hvis du henter bladet selv. Så sparer vi portoen og det kan blive til mange penge. Flagning på havnen Generalforsamlingen besluttede også at Dannebrog skal vejre på den midterste stang. Det islandske og Finske flag udskiftes med det Tyske og Hollandske. Dannebrog hejses kl 8 om morgnen og stryges kl 20. Klar til sæsonens dejlige sejlture? Vestervej Ebeltoft Tlf

4 Ebeltoft Skudehavn Bestyrelsens beretning 2010 Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med de netop indvalgte nye bestyrelsesmedlemmer Peder Sørensen og Erich Franzen. I det forløbne år er afholdt 11 bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde samt den ekstraordinære generalforsamling i januar, hvor de på sidste generalforsamling foreslåede vedtægtsændringer blev stadfæstet, og der har derudover været en del kontakt over telefon og mail og endvidere kontakt med lodsejerne. Vi har haft 3673 overnattende gæster i år mod 4268 sidste år, en tilbagegang på godt 16% desværre, men heldigvis er tilbagegangen på indtjeningen på de samme gæstesejlere kun knap 4 %. Da havnepengene er uforandret, må den gennemsnitlige bedre indtjening pr. gæstesejler skyldes, at havnen har haft besøg af flere større både end tidligere. I en periode med lavkonjunktur og en sommer, der ikke hører til de allerbedste, så ses resultatet ikke at være så ringe endda. Det nye betalingssystem med selvbetjening blev introduceret umiddelbart inden sommer sæsonen. Cashloaderen med billetautomat er placeret på havnekontorets nordvæg. Man betaler et depositum på kr. 50 for et chipkort, der udover betaling til bad og vaskemaskiner også tjener som nøglekort til fælleshus og toiletter. I begyndelsen var der, som der næsten altid er, når der er tale om indkørsel at et nyt elektronisk system en del problemer, men forholdsvis hurtigt kom anlægget op at køre til stor tilfredsstillelse for vore gæstesejlere og ikke mindst for vort havnepersonale. Vi har i overgangsperioden kørt med et dobbelt låsesystem, hvor såvel kort som nøgle kunne anvendes, men snart fases nøglerne ud, så kun nøglekort kan anvendes. Kortet kan købes i automaten mod et depositum på kr. 50. Og medens vi er ved det elektroniske, så er fælleshuset nu udstyret med pc og internet, der frit kan benyttes af alle. På havnefronten er alle broer nu forsynet med redningstiger 12 stk. indtil videre. Og der er trukket nye el kabler på broerne med større kapacitet og herudover er el standerne på broerne fra 1 til 4 opgraderet fra 4 til 6 udtag pr. stander. På sigt arbejder vi på, at få alle broer forsynet nye el standere med betalingssystem. Dvs. der kommer brugerbetaling på el forbruget, hvorved enhver kommer til at svare sit. Man må jf. havneregulativet kun bruge strøm til opladning af batterier, til håndværktøj og arbejdslamper. Er Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Rikke Kudsk Jensen

5 Ebeltoft Skudehavn der er større behov for el end dette, så skal forbruget afregnes efter el bimåler, der glædeligt udleveres af havnefogeden. Sidste vinter kørte havnen et forsøg med el bimålere med et godt resultat, og indtil de nye el standere kommer i brug vil ordningen med el bimålere være permanent. Der skal i parentes her bemærkes, at der i sommer er kørt et forsøg, hvor en lystsejler har haft en ledning fast i land. Skibet havde køleskabet tændt, men ikke vandvarmeren, el forbruget i perioden kr. 900,-, så det har været nogle dyre spegepølser at holde liv i. Derfor har indkøb af de nye brugerbetalings el standere en meget høj prioritet. El standere med betalingssystem og 6 udtag koster ca. kr ,- stk. excl. moms og installation. En opgradering af Skudehavnens nuværende 28 el standere vil kræve et kapitalbehov på ca. kr ,-. Men inden skal der træffes beslutning om, hvad havnen vil med de nuværende bådebroer. Skal der fortsat repareres på disse, eller skal der nye broer til? Bestyrelsen har indhentet tilbud på såvel faste træbroer som på flydebroer, pris henholdsvis ca. kr ,- og ca pr. løbende meter, eller total 3,5 mill til 4,0 mill. excl. moms, og excl. agter fortøjnings pæle og el- og vandstandere. Revisionsgruppen tidligere Revision Øst har udarbejdet et 10 års budget for Skudehavnens indtægter og udgifter frem til år Der er taget udgangspunkt i en stigning på 10 % på pladsleje og en stigning på 5 % på øvrige omkostninger/ indtægter årligt. Bestyrelsen har ligeledes leget lidt med tallene, men med lidt lavere rentesatser på såvel indtægter som på omkostninger og med et lidt mindre beløb afsat til vedligeholdelse af havneanlægget. Begge fremskrivninger viser et overskud i år 2020 på henholdsvis ca ,- og på henholdsvis ca ,-. Da der er tale om budgetter, der er fremskrevet over en årrække, er der selvsagt nogen usikkerhed knyttet til tallene, men regner vi med, at sandheden ligger et sted midt imellem, så vil Skudehavnen have ca ,- mill. til rådighed til nye investeringer over de kommende 10 år, når det henlagte beløb på ,- til forbedringer medregnes. Skudehavnsnyt udkommer: Deadline for Udsendes tekst og billeder 14. februar 14. marts 15. april 14. maj 15. juli 15. august 14. november 14. december Vinteroplagspladsen er blevet planeret, og der er udlagt stabilgrus overalt og tillige perlegrus på kørevejene på pladsen, det har gjort håndteringen med kranen ved optagningen og henstillingen af bådene både nemmere og ikke mindst mere sikker for personalet. Enhver kan ved selvsyn se, hvor flot bådene er henstillet på pladen i år. Kommunen har igen i år klaget over det roderi, der forårsages af henstillingen af især bådvogne i forbindelse med søsætningen af bådene om foråret. Problemet er stigende i kraft med, at der kommer stadig flere og større bådvogne. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at efter en overgangsperiode på 2 år, så må der ikke længere være bådvogne på pladsen i sommerperioden. Man må stadig gerne bruge vognen til vinteropbevaring, men man må selv sørge for et andet logi i sommerhalvåret. Skudehavnen vil i forbindelse med udfasningen investere i stabelbare mobile båd stativer, der så vil kunne lejes ud.

6 Ebeltoft Skudehavn Det er bevidst, at der er tale om en lejeordning, herved undgår man at skulle bruge unødig tid til at finde hr. NN s stativ, der oftest vil ligge langt nede i stakken af stativer. Prisen på en stabelbar mobil bådstativ ligger på ca. kr ,- og en bådløftevogn ca. kr ,-. Der er altså tale om en investering på ca ,- ved indkøb af 1bådløftevogn og 100 stativer. Vinteroplagspladsen er i år tillige blevet udstyret med et overvågningsanlæg i form af 3 kraftige lysmaster, der aktiveres ved bevægelsessensorer. Vi håber det vil være med til at minimere besøget af tyve i nattens mulm og mørke. Samtidig en opfordring til at fjerne værdigenstande fra bådene og sørge for at stiger er fastlåst i ikke brugbar stand. Vi har haft møde med lodsejerne og kommunen om den fælles vedligeholdelse af stier på Skudehavnens område, samt om forebyggende fartdæmpende foranstaltninger på Skudehavnsvejen, Der har været kørt med ret så høje hastigheder på strækningen. Der er nu etableret 3 stk. flytbare bump på vejen, til stor fortrydelse for mange, men vi skal være her alle, og virkningen er efter hensigten. Skulle man få lyst til at prøve de nye bump med høj hastighed, så finder man nok hurtig ud af, at det var én gang for meget. Stien vest for Skudehavnshytterne og frem til Spejderstien skulle have fået nyt asfalt her i efteråret. NCC er pålagt opgaven, men vejret har ikke været stabilt nok til den valgte løsning med bitumenasfalt og grus (en grålig type grus er valgt), hvorfor arbejdet er udsat til foråret. Skudehavnens andel af omkostninger er 45 % svarende til ca. kr ,-. Kommunen har ligeledes været med på råd om reetableringen af legepladsen bag de små materielskure i havnens sydlige ende. Den endelig udformning afventer natur- og fredningsstyrelsens godkendelse. Skudehavnens andel er indtil videre aftalt til etableringen af en større ringvold omkring et legeområde, hvor så kommunen vil betale for legeredskaberne. Det er vores hensigt, for at holde omkostningerne nede, at bruge en del af overskudsjorden fra planeringen til ringvolden, forudsat jorden ikke er forurenet. Af andre tiltag kan nævnes, at det gamle og ulovligt opførte skur i havnens nordlige ende, der hidtil har været brugt til opbevaring af affaldscontainere, nu er revet ned, og at der er i stedet lavet en mere diskret indhegning ved den nordlige ende af Skudehavnshytternes depotrum, i medgift er der tillige blevet plads til 2 nye P pladser. Ebeltoft amatør og fritidsfiskerforening har bedt om tilladelse til at opføre en røgeovn ovre ved de små materielskure. Bestyrelsen har imødekommet ønsket under forudsætning af et kommunalt tilsagn, dette er givet, og ovn byggeriet er godt i gang. Det er hensigten at alle indskydere må benytte røgeoven. Skudehavnen har købt 100 borerør. Rørene skal bruges til erstatning for de nuværende agter fortøjningspæle i træ.

7 Ebeltoft Skudehavn Det er hensigten at Skudehavnen slår alle pæle på en bro ad gangen. Igen i år er vi nødt til at have masteskuret med i beretningen. Det mest glædelige her er, at kommenen indtil videre har stillet deres påbud om flytningen af stativet i bero. Det mindre glædelige er, at kommunen har afvist vores ansøgning om tilladelse til at lægge tegltag på skuret og inddække siderne med en 1 på 2 beklædning. Kommunens begrundelse for afslaget er, at det strider imod det gældende plangrundlag, indtil der er grundlag for at udarbejde lokalplan for området som helhed. Området har ikke den højeste prioritering, så det kan have lange udsigter med en ny lokalplan. Vi er blevet henvist til- og har besluttet at bringe sagen for PUK udvalget (plan, udvikling og kultur), med henblik på at få en ændret stillingtagen til sagen. Det var så beretningen for Skudehavne i 2010, det første år med ny havnefoged og ny havneassistent. I overtog styringen efter Erik Klemmensens velfortjente reception. I har gjort det godt, vi har en velfungerende og veltrimmet Skudehavn, men uden hjælp fra den gamle havnefoged og vores trofaste havnemedhjælper, var I nok ikke kommet helt så godt igennem. Så stor tak til Jer også. Torkil Pugh, formand Referat af generalforsamlingen 2010 Grundet pladsmangel vil hele referatet kunne læses på Et af de store samtaleemner var problematikken omkring bådvogne og oprydtnng på pladsen i sommerhalvåret. Det er et krav fra kommunen, at der ikke må opbevares vogne på det fredede område og på pladsen i sommerhalvåret. Der skal findes en løsning inden 2012 og det påtænkes at indkøbe stativer, som kan lejes af Skudehavnen. Bådvogne må forsat bruges, hvis ejeren selv finder et sted at opbevare dem i sommerhalvåret. For stativernes vedkommende må de sammenklappelige bruges fremover, men alle ukorrente skal også udfases. Den kritiske revisor Walther Dalhof efterlyste en plan for Skudehavnens fremtid, som blev lovet sidste år. Behandlingen pålægges den nye bestyrelse. Formandens beretning, regnskabet og bugdettet blev godkendt. Valg af suppleanter og revisorer Leif Ploughman og Kaj Larsen genvælges og nuværende revisorer fortsætter. Skudehavnens bestyrelse Formand Erik Klemmesen Tlf Næstformand Per Sieg Tlf Bestyrelsesmedlem Peder Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlem Erich Franzen Tlf Bestyrelsesmedlem Bo Skaarup Tlf

8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Referat af generalforsamlingen, lørdag den Bestyrelsens beretning ved Kaj Larsen I bestyrelsen har vi holdt 6 møder. Ken blev valgt til næstformand efter sidste generalforsamling. Vi har arbejdet meget og længe på et forslag til nye vedtægter. De gamle er fra 1992 og slet ikke tidssvarende. Så derfor bliver i præsenteret for dem under punkt 6. Vi har tilstræbt os på at ligge så tæt som muligt op af Dansk Sejlunions standardvedtægter. Tag godt i mod dem. Søren har indkøbt nye lamper til vores klubhus og Herluf har sat dem op. Det har givet et helt andet og bedre lys. Vi har indkøbt en ny jollevogn til ribboaten samt et drejeligt næsehjul på vognen Køb og salg af biler Reparation af alle bilmærker Alle former for skadearbejde Reparation af glas Serviceeftersyn til ledsagebåden. Jeg har mailet til Skudehavnens bestyrelse for at høre hvad vi skal betale i lejeafgift år 2015, men har ikke fået noget svar. Så vi kan ikke komme videre med spørgsmålet om et evt. køb af grunden, som vores hus ligger på. Til Godt Nytår var vi samlet ca. 40 medlemmer, så der var kneben med plads, men det er bedre at være mange i et lille lokale som få i et stort. Vi har afholdt 2 førstehjælpskurser, som var fuldt besat. I alt 28 deltagere, som brugte en hel weekend på at blive skolet. Jeg har ansøgt Tryg Fonden om en hjertestarter. De har haft møde i sept. måned, men har endnu ikke meldt tilbage. Vi har også fået nye opfriskede børneattester, så nu er vi helt ajour også med det. Store havnerengøring var som altid med lidt få deltagere, men det gik alligevel og alle hyggede i klubhuset bagefter. Fin har skænket klubben en brugt bærbar computer, det er en stor lettelse. Til Pinsetræffet var vi 15 både af sted og 48 sejlere hyggede og sang i roklubbens lokaler i Langør. En dejlig tur hvor vejret dog godt kunne have været bedre. Til forårs Tunøræs var vi ca. 22 samlet i vores klubhus til en gevaldig fest med grill og hvad deraf følger. Det blæste for meget til at sejle. Til efterårs ræset var vejret fint, men der var direkte modvind. Herluf og Inge krydsede i deres lille 20 fods båd i 7 timer. Godt gået. Vi var ca 18 både incl. dem der var sejlet derover dagen før og på motor. Herluf har opført et redskabsrum på trekanten til græsslåmaskinen og benzinen til ledsagebådene, flot og effektivt. Vores klubhus er blevet malet på sydsiden. Det var tiltrængt. Vinduerne i hallen er desværre rådne, så Herluf har bestilt nyt træ til en udskiftning. Jeg vil hermed slutte med at takke alle dem, som har fået vores klub til at fungere så godt i denne sæson, og ligeledes alle dem der har givet et nab med ved vedligeholdelsen. Beretningen blev godkendt.

9 Sejlklubben Ebeltoft Vig Ungdom: Jørgen kunne fortælle, at der var startet 20 og man sluttede med at være en stykker. Det har blæst meget i år, så det har været svært for de nye. Til gengæld, har der været rigtig mange engagerede forældre. Erling kunne fortælle, at der har været hærværk på ynglingene, og beder derfor alle om at holde øje Kapsejllads: Søren kom kort ind på Tunøræs og Hjelm rundt Herefter tirsdags-sejladserne med nye baner, og starthorn som har fungeret fint. Der har gennem sommeren været 19 tilmeldte til tirsdagenes sejladser, og afslutningsfesten kan kun betegnes som en succes! Stævneudvalg: Per kom med et par ord om okjolle stævnet med 11 deltagere i flot vejr, en del kom fra Sjælland. Næste år er der planer om kapsejllads en gang om måneden, og vi håber på en 4-5 aktive. Sejlerskolen: Kaj beretter: Der har været 8 elever på skift hele sommeren. Vi har været 5 undervisere Erling, Per, Ib, Tina og mig selv. Eleverne er blevet undervist efter Dansk sejlunions bøger i praktisk sejlads. Så nu kan de sætte og bjærge sejl, lave knob og knuder, sejle i rundkreds, lægge til og fra i egen og fremmed havn og ikke mindst har de øvet mand over bordmanøvrer. Så nu er de næsten fuldbefarne sejlere. Det har været sjovt og underholdende. Men den dag hvor vi først spiste pizza og drak rødvin ville de ikke ud i mørket og se på lanterner og fyr. Nej der var hyggeligt varmt og ingen vind i klubhuset. Nå det synes vi andre nu også. En elev Signe har købt egen båd og har sejlet kapsejlads flere gange. Vibeke er blevet gast på HR 372. Vi har planer om at tage en ny tørn til næste år, så hvis der er nogle der trænger til undervisning er det bare at melde sig under fanerne. Tant og Fjas: En kæmpe hånd til udvalget som gør et meget stort stykke arbejde gennem hele året. Luffe oplyste, at fremover vil en øl koste kr. 10. Vedligehold: Klubhuset er blevet malet tak til alle der var med til det. Vinduerne til bådhallen skal ordnes, da de er rådne. Tina og Herluf har stået for græs-slåningen på området omkring vores hus. Ankerbøjer: Da KA og Fin ikke var til stede, kunne Kaj fortælle at det har fungeret godt i år. Næste år påtænkes at flytte en bøje fra Bogenshoved til Femmøller Forelæggelse af regnskabet: Da Tina ikke kunne være til stede, forelagde Kaj regnskabet. Der var få opklarende spørgsmål til regnskabet, men ellers ingen kommentarer. Regnskabet godkendt. I forhold til budget kunne Kaj oplyse, at dette er baseret på uændret kontingent. Budget godkendt. Resten af referatet kan læses på: Ebeltoft Aage Madsen Telefon Grenaa Knud Kildal Børge Hove Axel Pedersen Telefon

10 Aktivitetskalender Sejlklubben Ebeltoft Vig Januar Onsdag d. 12.: Skafning kl i Bundstokken. Tilmelding senest mandag, den 10/1 til Inge eller Ida Februar Onsdag d. 9.: Skafning kl i Bundstokken. Tilmelding senest mandag, d. 7/2 til Ib eller Ida Marts Onsdag d. 9.: Bowlingaften med spisning i Ebeltoft Spis og Bowl kl Tilmelding senest tirsdag, d. 1/3 til Luffe Lørdag d. 26.: Forårsrengøring af klubhuset. Mød op kl Bagefter er der øl, vand og pølser April Lørdag d. 23.: Køb-salg-bytte i Bundstokken kl Medbring grej og søkort m.v. hvis du evt. har noget, du vil sælge. Kl er der påskefrokost samme sted. Kom forbi og medbring lidt mad til fællesbord. Lørdag d. 30.: Standerhejsning kl Vi mødes ved masten, hvor formanden holder tale. Derefter er sejlklubben vært ved en forfriskning. Kl er der forårsfest. Medbring en ret til ta selv bord. Tilmelding senest tirsdag, den 26/4 til Inge eller Ida Årets sejlerkonkurrence Hele sommeren har medlemmerne af Sejlklubben Ebeltoft Vig været på vandet. Hver tirsdag aften har startsignalerne lydt for 16 både udfor Skudehavnen. Der er blevet udkæmpet mange drabelige slagsmål bådene i mellem for få de bedste placeringer. I alt har ca. 30 sejlere været på vandet hver aften. Placeringerne blev efter 16 sejladser: Små både løb nr Triss Magnum, Baloo, skipper Søren Kjerulf 2. Mamba 311, Amaliea, skipper Erik Jakobsen 3. Drabant 22, Petip Fleur, skipper Martin Sundberg 4. Nordisk Snekke, Sifka, skipper Ib Sørensen 5. Albin Cirrus, Lina, skipper Thomas Sepstrup 6. Westerly Cirrus, Martine, skipper Signe Bahnson 7. Junker 22, Das Boot, skipper Asger Møller Store både løb 2 1. X99, MiraQlix, skipper Claus Deichgäber 2. Scankap99, Josefina, skipper Kaj Larsen 3. Scankap99, Manna, skipper Karin Meulengrath 4. Sirena 44, Cultura, skipper Finn Fink 5. Bavaria 39, Jumbo, skipper Leif Plougman 6. Luffe Peter Arnhild 7. HR 372, Confetti, Jørgen Lindeman 8. Dehler 34, Andersine skipper Bo Skårup 9. Dehler 35, Fru Knudsen, skipper Jørgen Knudsen

11 Jolleklubben Aktivitetsplan for perioden 1. januar til 31. december Årets første fisketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den Sct. Hans fest med grill og musik i og ved BÅDE OG Årets anden fisketur, stadig med velvilje fra vejrguderne. Alternativ d Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i OG LIDT TIL kl Vi mødes kl for at ønske hinanden glædelig jul over et glas gløgg og en småkage. Der er sodavand og slik til børnene. Og eller julefrokost... Jolleklubbens generalforsamling 2010 Beretning fra formanden: Der er indmeldt 8 nye medlemmer, købt ny automat, og der er monteret en anden brændeovn. Vi får os koblet til Ebeltoft Net. Der blev påtalt, at man husker at rydde op i hallen efter sig. Beretningen blev godkendt. Kassereren aflagde beretning: Lidt dalende ølsalg, lidt tilbagegang af medlemmer ingen spørgsmål. Budget få spørgsmål. Regnskab godkendt. Fastsættelse af kontingent som nu. Valg til bestyrelsen: Niels Thomsen ønskede ikke genvalg ny blev Per Christensen. Suppleant blev Kurt Nielsen og Alf M. Petersen. De andre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Revisor Birte Sørensen genvalgt. Jørgen Hansen og Keld Jensen genvalgt. Afslutning: Formanden takkede for god ro og orden. Efter generalforsamlingen takkede formanden Niels Thomsen for lang og tro tjeneste. Underskrevet dirigent Walther Dalhoff Referent: Per Christensen Skibshandler Lindberg Havnevej 1, 8400 Ebeltoft, Tlf: Bådudstyr og bådmaling Skibselektronik Mode- & sejltøj Fiskeri- og jagtartikler Arbejdsbeklædning Postordre I sommerperioden åbent alle dage

12 Afsender: Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Ebeltoft. Moderne. glas Glasværksted. Café og butik. Aktiviteter Mandag - fredag Lørdag Søndag Bageren åbner alle dage kl. 7 Sommertid 20. juni aug. Åben alle dage til kl. 20 Martin Hansensvej Ebeltoft Ebeltoft Skudehavn s Administration: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er åben: Onsdag kl og ellers henvendelse til Havnefoged Jens Olsen, tlf Skudehavnsnyt s Redaktion: Karin Meulengrath tlf , Print: KKT

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset.

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 Juni 2010 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Foråret har været koldt i år, men mange både kom jo alligevel hurtigt i vandet. Vi har haft generalforsamling, hvor vi skulle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.00 i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere