R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE. Selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE. Selvejende institution"

Transkript

1 R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE Selvejende institution

2 2

3 R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE Vi er en lille skole med max. 332 elever. Vi er ca. 20 lærere. Vores klassekvotient er på max. 20 elever. I 10. klasse er der max. 16 elever. Vi har 1 spor fra 0. kl kl. Vi har 2 spor fra 5. kl kl. H VAD TILBYDER VI PÅ R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE: Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre kender hinanden. Et kendskab der giver mulighed for et tæt samarbejde, hvor der er tid til at drøfte eventuelle problemer igennem. Vi arbejder målrettet på at skabe et godt samvær mellem børnene og mellem børn og voksne. Det skal være rart at gå i skole. Det er et mål i sig selv og samtidig betingelsen for positiv udvikling og et frugtbart læremiljø. Vi vælger undervisning med højt fagligt niveau og individuelle hensyn. Lærerne har naturligvis ekspertisen såvel metodisk som pædagogisk. Vi forventer: at alle taler pænt til hinanden / en god omgangstone at der er plads til alles forskelligheder at tvistigheder opklares og løses at eleverne møder forberedt og at de afleverer skriftlige opgaver til tiden forældrenes opbakning over for lærerne, undervisningen og skolen Ved at vægte et solidt fagligt fundament og gode sociale oplevelser får de optimale muligheder for at udvikle selvværd og kompetencer. Den enkelte elev opnår herved de bedste valgmuligheder for det videre forløb efter grundskolen. 3

4 9A Forrest fra venstre: Pernille Bjergvang, Catja Broe, Salma Salameh, Sofie Nybo Bennedbæk 2. række fra venstre: Simone Krøll Schneider, Gamze Karakus, Maria Jusjong Jürs, Johanne Emilie Jensen, Sofie Bille Brøndum, Nicoline Samantha Schmidt 3. række fra venstre: Jonas Thusgaard Elsborg, Michal Kjær Strulak, Rasmus Frank Holgersen, Anders Kehling Madsen, Thøger Tønnes Sørensen Bagerst fra venstre: Morten Pihl Dyreborg Nielsen, Christoffer Bovien, Anders Rønning Hülz, Anders Mathias Odgaard, Mikkel Glenning Buhl. 9B Forrest fra venstre: Sara Andersen, Line Bruhn Schneider Knudsen, Celine Dufour, Julie Bach Pedersen, Anna Beck Thelin, Jennifer Bowie I midten fra venstre: Ida Deepa Sander, Lasse Leon Neuchs, Nick Holm Jensen, Morten Bregninge, Thim Sophus Bøegh Hansen, Sif Anna Lærke Bay, Emilie Ørsted Werner Bagerst fra venstre: Alexander Warming Juul, Jens Elliot Evald Winther, Rasmus Wendelboe, Kasper Bækgaard, Anders Bagger Christiansen, Kasper Hvilsom Schack 4

5 10A Forrest fra venstre: Maja Stahl, Maria Møller Andersen, Malene Louise Schou Hansen, Stine Alice Nielsen, Seval Ölcer I midten fra venstre: Johan Mygind, Pernille Toftlund, Julie Celina Rasmussen, Daniel Kronholm Rasmussen, Alexander Leonardo Bøjlund Schröder Bagerst fra venstre: Andreas Kronholm Rasmussen, Simon Kornerup Windig, Jannick Villadsen, Martin Dysted, Frederik Lindstrøm Graversen, Troels Skjøttgaard Ynddal 10B Forrest fra venstre: Natasha Terp Sørensen, Maja Egholm, Mie Kmiecik Carlsen, Anika Engberg Krebs, Amani Ragheb Tawfic Salim, Nana Gry Jacobsen I midten fra venstre: Andreas Bo Schmidt, Martin Anders Lind, Simon Gylling Nielsen, Viktor Hooge Bagerst fra venstre: Jesper Fischer Bonnichsen, Alexander Kirkegaard Espersen, Martin Sletten, Mads Skjøttgaard Ynddal, Kristian Olah Roos 5

6 I NDHOLDSFORTEGNELSE BETALING OG TILSKUD Tilskud til befordring Skolepenge FORMÅL Hvad tilbyder vi... 3 Vi forventer... 3 Glemte sager Gymnastik og sport Lejrskole Mobiltelefoner Ringetider Sygemelding Skole/hjem-samarbejdet... 8 Kontakt mellem skole og hjem INDLÆG Stil af Aja Stokholm Bjørkmann 4. kl Fra bestyrelsen Fra skolelederen Om medarbejderne OPTAGELSE Indmeldelse Infomøder Udmeldelse Ventelister Organisationsplan... 7 OASEN Aktiviteter & traditioner Til børn og forældre SKOLENS MEDARBEJDERE SKOLENS BESTYRELSE SKOLEVEJLEDNING TELEFONNUMRE OG MAILADRESSER... 7 TIMEFORDELINGSPLAN VALGFAG ÅRSAFSLUTNING PRAKTISKE OPLYSNINGER 2. dag efter konfirmationen Adresseændring Ansvarsforsikring Ferieplan Frivillig musikundervisning

7 R OSKILDE PRIVATE REALSKOLE Selvejende institution Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde Telefon: Telefax: O RGANISATIONSPLAN Bestyrelsen Skoleleder/viceinspektør Forretningsudvalg Sikkerhedsgruppe Pedel Sekretariat Lærerråd SFO-råd Fagudvalg S KOLENS TELEFONNUMRE OG ADRESSER Kontortid: Skolesekretær Tina Lose Arildsen telefon Regnskabsfører Gitte Dyrmose telefon Skoleleder Andreas Gregersen telefon Viceinspektør Linda Schrøder telefon Pedel Carsten Olesen telefon Pedelafløsere: telefon SFO: telefon Skolesundhedsplejerske: telefon Skolelæge: Træffes efter aftale Skoletandlæge: Skoletandklinikken Absalons skole Telefon Forældrevalgt tilsynsførende: Lektor Helge Dirks Hansen 7

8 Principper for skole/hjem-samarbejdet på Roskilde private Realskole. 1) Hovedformålet med skole/hjem-samarbejdet er at skabe baggrund for de bedst tænkelige rammer for elevens udbytte af undervisningen og trivsel på Roskilde private Realskole. 2) Skolebestyrelsen er skolens valgte samarbejdsorgan og sammen med skolens leder og øvrige ansatte, lægger bestyrelsesmedlemmerne rammerne for skole/hjem samarbejdet. (Bestyrelsen vælges af skolekredsen jf. vedtægter for RpR). 3) Samarbejdet i den enkelte klasse består foruden den daglige kontakt af mindst et årligt forældremøde, 2 skole/hjem-samtaler samt evt. andre forældrearrangementer. Forældrearrangementer, der berører alle elever i klasserne skal aftales i samarbejde med klasselæreren. Klassens øvrige lærere informeres og kan evt. inddrages i arrangementet. 4) Alle indkaldelser til møder m. v. udsendes i god tid, hvilket sædvanligvis vil sige dage inden arrangementet. a) Information om planlagte forældremøder og konsultationer i løbet af skoleåret udsendes i starten af skoleåret. 5) Skolen arrangerer i løbet af foråret en årsfest, hvortil alle skolens nuværende elever samt deres familie indbydes. 6) Skolebestyrelsen kan, sammen med skolens leder og enkelte af skolens lærere, arrangere temaaftener. Dette kan arrangeres med eventuelle foredragsholdere. 7) Forældrene informeres ved skolestart om skolens formål, opgaver, vedtægter og ordensregler m.v. Formålet med dette er, at forældrene sætter sig ind i skolens idégrundlag og sammen med barnet tager evt. tvivlsspørgsmål op. Ønsker eleverne og deres forældre at debattere specifikke spørgsmål vedrørende skolegangen, bør dette så vidt muligt inddrage klasselæreren og evt. andre involverede lærere (Skolelederen bør informeres). Såfremt skolelederen vurderer det nødvendigt, inddrages bestyrelsen. 8) Forældrene bør løbende orienteres/informeres om skolens virksomhed, specielt om evt. uregelmæssigheder, f.eks. ved længerevarende sygdomsperioder blandt lærerne, vikardækning, m.v. Det er forældrenes såvel som de enkelte læreres ansvar at sikre, at meddelelsessystemet omkring det enkelte barn fungerer tilfredsstillende. Afsluttende kommentarer Det kan være en god idé så tidligt som muligt i skoleforløbet at både lærere og forældre har gjort sig tanker om, hvor meget tid og hvor mange kræfter, man vil bruge på skole/hjem samarbejdet. Interesserede forældre kan evt. yde skolen værdifuld støtte via deres erhverv eller fritidsinteresser. De kan f. eks. komme og fortælle om deres arbejde, eller eleverne kan komme på virksomhedsbesøg eller i praktik. 8

9 Stil af Aja Stokholm Bjørkmann, 4. klasse I min klasse tager vi på mange ture. Torsdag den 4/3 gik turen til Det kongelige Teater på den gamle scene, lige overfor Magasin. Vi skulle mødes på skolen kl. 18:15. Jeg skulle køre med min far, og vi skulle have Aybüke, Nicole, Laura og Albert med i bilen. Det tog ca. 1 time at køre derind. Da vi endelig var kommet derind, kunne vi ikke finde en p-plads, så min far fulgte os ind, og så fandt han en plads. Lige da vi havde fundet vores pladser, kom min far heldigvis. Så begyndte orkestret at spille ouverturen. Det lød helt fantastisk. Min far har aldrig været i Det kongelige Teater, så han nød det hele tiden. I 1. akt blev prins Tamino reddet af tre damer, men de gemte sig for Tamino. En, der hedder Papageno, lyver overfor Tamino og siger, at det er ham der har reddet Tamino. Nattens Dronning siger til Tamino, at han skal redde hendes datter, Pamina. Det siger Tamino ja til, og drager sammen med Papageno hen for at redde Pamina. Det skal siges at ALLE i stykket, sang helt vildt smukt. Pamina. Det kunne jeg godt se var svært. Pamina blev holdt fanget af sin far Sarastro, og den onde fangevogter Monostatos, som prøver at tvinge Pamina til elskov! Papageno er i mellemtiden blevet forelsket i en kvinde, der hedder Papagena. Tamino består prøverne, og det samme gør Papageno. Nattens dronning, de tre damer og Monostatos bliver opslugt af et jordskælv. Tamino og Pamina bliver gift, og det gør Papageno og Papagena også. Det var rigtig hyggeligt, men på vej hjem i bilen faldt jeg i søvn. Tak for en rigtig fantastisk aften. Glæder mig til næste gang, vi skal på tur. Og inden jeg glemmer det, så sad der to statuer udenfor teatret, de hed Oehlenschläger og Holberg. Specielt nattens dronning. Vi sad oppe i galleriet (helt oppe øverst). Jeg sad ved siden af min far og Madeline. Min far og jeg havde en stor slikpose med, som vi skulle dele. Da 1. akt var færdig, gik jeg sammen med Laura, Aybuke og Nicole rundt og kiggede. I 2. akt skulle Tamino igennem nogle prøver. I 1. prøve måtte han ikke sige et ord til 9

10 SKOLEÅRET Fra bestyrelsen I forlængelse af vores omfattende vedligeholdelsesarbejder sidste år, hvor vi bl.a. udskiftede vinduer mv., har vi ud over den vanlige vedligeholdelse, udskiftning af skolemøbler, maling af visse klasseværelser og opgange, i år valgt at fokusere på IT og udenoms arealer. Vi har suppleret vores beholdning af bærbare computere med yderligere 20 stk. hvilket bringer vores samlede antal af bærbare computere til undervisningsbrug op på 111. Hertil kommer at der er bestilt yderligere 8 stk. interaktive tavler til 6, 7, 8 og 9 klasserne. Målet er naturligvis interaktive tavler i alle klasser. Vi har skiftet yderdørene til opgang A og B. Vores legeplads er blevet renoveret, nyt faldgrus og nye elementer er kommet til. Hertil kommer at sandkasserne er blevet renoveret, nyt sand og solsejl. Disse vedligeholdelsesarbejder og nyinvesteringer er et resultat af en dygtig daglig økonomistyring og en generel sund økonomi. Vi er dog til stadighed nødt til at tilpasse os de skiftende vilkår for vores økonomi. Den netop vedtagne økonomiske spareplan for Dammarks økonomi, betyder en ikke uvæsentlig beskæring af de private skolers statslige tilskud over de næste 5 år. Vores tilskud bliver således beskåret med 1 % point årligt over de næste 5 år, hvilket svarere til ca. DKK 500,- årligt pr. elev. Dette - sammenholdt med vores planer omkring udvidelse af vores fysiske rammer - gør, at vi i endnu højere grad end tidligere må prioritere vores ønsker. Det ligger dog fast, at vores fremtidige prioriteringer ikke vil få indflydelse på vores skoles faglige niveau, der selvsagt har og altid vil have højeste prioritet. Bestyrelsen består af seks forældre, der er valgt på skolens generalforsamling. Bestyrelsens opgaver og ansvar adskiller sig ikke fra bestyrelsesarbejde i enhver anden privat virksomhed, hvilket vil sige at vi har det overordnede ansvar for skolens drift, og således udstikker retningslinier og procedurer for driften og løbende kontrollerer at disse efterleves af skoleledelsen. Vi har delt opgaverne omkring økonomi, personale, skole/hjem samarbejde mv. ud blandt de enkelte bestyrelsesmedlemmer, (se mere på og vi mødes 8-10 gange årligt for at stemme vores arbejde af. Ved bestyrelsesmøderne deltager foruden bestyrelsen, skolelederen, viceskoleinspektøren, lærerrådsformanden og lærernes tillidsmand, og efter behov også lederen fra SFOasen. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle ansatte på Roskilde private Realskole, tak for en, som altid, engageret og højt kvalificeret indsats året igennem. 10

11 TIL ELEVER OG FORÆLDRE FRA SKOLELEDEREN 2009/2010 Endnu et spændende skoleår er gået. Både forældre, elever og ansatte har været med til at gøre året spændende og interessant. Hver dag møder jeg i gården, og lige uden for skolen, flinke og søde elever og deres forældre, som hilser og smiler. Det gør dagen og humøret lysere og giver lyst til dagens arbejde på en helt speciel måde. Inde i SFO-en møder jeg stadig søde og flinke elever og her møder jeg også flinke, søde og imødekommende medarbejdere. Det giver humøret og arbejdsglæden en ekstra tand. Når jeg så kommer ind på skolen, møder jeg naturligvis stadig flinke og søde elever som bidrager til at løfte humøret og arbejdsglæden endnu mere. Oppe på lærerværelset møder jeg flinke, søde og imødekommende medarbejdere som skruer endnu en tand op for humøret og arbejdsglæden. Her møder jeg normalt også vores meget energiske pedel, som oven i købet også er flink og rar. Til slut møder jeg kontorpersonalet, som ligeledes er flinke, søde og imødekommende. Humøret og arbejdsglæden får lige en sidste tand, så nu kan humør og arbejdsglæde ikke skrues højere op. Sådan starter de fleste af mine arbejdsdage. Jeg arbejder på, at alle dage skal starte på den måde både arbejdsdage, fridage, feriedage, helligdage og weekends. Det bringer mig til vores kursus i anerkendende kommunikation. Alle medarbejdere deltog. Det var et godt kursus. Nu er anerkendende teori jo ikke en jubelteori. Det er slet ikke hensigten med teorien, at vi alle skal gå rundt og være jublende lykkelige hele tiden. Alligevel har min beskrivelse noget med anerkendende teori at gøre. Anerkendende teori går blandt andet ud på at se anderledes på andre mennesker, at anerkende dem, det de står for, og det de gør, redefinere omgivelserne og på den måde nå til en anderledes erkendelse. På den måde kan vi bedre forstå handlemønstre og dermed bedre italesætte dem. Jo mere vi øver os, jo bedre bliver vi til anerkendelse. Dermed ikke sagt at vi altid i hverdagen kan opnå en anerkendende tilgang i alle situationer. I en klassesituation kan det være nødvendigt at handle på en måde, som ikke er anerkendende. Det betyder imidlertid ikke, at den efterfølgende samtale om problemerne/ konflikterne ikke kan være anerkendende. Som det fremgår af min beskrivelse af starten på en skoledag, arbejder jeg hele tiden på at se verden og andre mennesker positivt. Det virker for mig. Jeg bliver gladere og mere positiv, og jeg er næsten sikker på, at det også påvirker mine omgivelser i en positiv retning. Sådan kan vi også øve os på at redefinere andre mennesker og klasser. Dette var den positive udlægning, men det er også anerkendende at anerkende et andet menneskes vrede og frustration. Det kan føre til en positiv samtale, om de problemer der ligger bag, og det kan bidrage til en løsning af problemer/konflikter. Efter kurset øver vi os alle i en anerkendende tilgang, men det er ikke nemt at lægge fejlfin- 11

12 derkulturen helt bag os. Vi er alle gode til at finde fejl hos hinanden og i vore omgivelser. Realskole. I år har en tidligere, nu pensioneret, lærer fra skolen stået for lektielæsningen. Fejlfinderkulturen er ind imellem også nødvendig. Det er jo det vi gør, når vi giver karakterer og retter opgaver. I samspillet mellem mennesker er det nok i de fleste tilfælde bedre med en anerkendende tilgang, og det er det vi øver os på. Vi ønsker og håber, at vi alle bliver bedre til netop dette i fremtiden. Jeg tror at samspillet mellem elever, forældre og lærere/pædagoger kan ændres og bedres gennem en anerkendende tilgang. Måske ville det være et godt indsatsområde, at lære forældre en anerkendende tilgang. Det virker også når samspillet er mellem voksne mennesker. Her tænker jeg forældre til forældre, lærer til lærer, pædagog til pædagog, forældre til lærer, forældre til pædagog. Naturligvis virker det også, hvis man bytter om på ovenstående. (lærer til forældre, pædagog til forældre). Jeg kunne have tage flere led med, men stopper her, idet jeg er sikker på, I har forstået meningen. Jeg håber på et godt og anerkendende samarbejde i det nye skoleår. I årets løb har vi iværksat nogle nye ting. Her er nogle af dem. SFO4U Den 1. maj 2010 startede vi et klublignende tilbud for 4. klasse. Vi kalder klubben for SFO4U. Kommunens klubber ligger ikke lige i nærheden af skolen. Derfor er eleverne nødt til at bevæge sig ud i trafikken alene, for at komme til klubben om eftermiddagen. Vi synes, det er meget tidligt at skulle bevæge sig rundt i trafikken alene, når man kun er 9 år. Så derfor har vi nu skabt mulighed for, at børnene kan blive et år til på skolen i trygge rammer. Lektielæsning Lektielæsning alle dage undtagen fredag. Sådan har det været et par år på Roskilde private Lektielæsningen er endnu kun et tilbud for de mindre klasser, idet lektiecafeen lukker inden de store elever får fri. Vi håber at vi i fremtiden får mulighed for at udvide tilbuddet, så det også kan bruges af de store elever. Åben skole En åben skole. Det har længe været mit store ønske. Når jeg taler om en åben skole, mener jeg en skole, hvor børnene har lov til at være på skolen efter skoletid. Dette er blevet muligt og har fungeret siden 1. maj Vi har ansat en medarbejder i flexjob til at holde øje med børnene. Det betyder at der er opsyn med børnene fra klokken 14 til 16 hver dag undtagen onsdag. Det har dog vist sig, at der ikke er nogen elever, som ønsker at bruge ordningen fredag eftermiddag. Derfor er der opsyn med eleverne mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 14 til 16. Vi håber mange elever får glæde af ordningen, så de ikke længere behøver at vente alle mulige andre steder, hvis de om eftermiddagen skal videre til noget andet (f.eks. sport). Ud over opsyn fra klokken 14 til 16 har vi udvidet skolebibliotekets åbningstid. Tidligere var skolebiblioteket åbent fra klokken 9 til Nu er biblioteket desuden åbent fra klokken 12 til 14. I denne tid kan lærerne sende grupper af elever på biblioteket for at lave gruppearbejde eller lignende. Den ekstra åbningstid på biblioteket er allerede en stor succes, og der kommer også flere og flere børn om eftermiddagen efter klokken Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår 2010/2011 og til at se jer alle efter sommerferien. GOD SOMMERFERIE! 12

13 O PTAGELSE Infomøder Der afholdes infomøde for den nye børnehaveklassen, de nye 5. klasser og de nye 10. klasser. Ventelister Vi har i perioder ventelister til enkelte klasser. Kontakt skolen og hør, hvordan det ser ud på de relevante klassetrin. Ved indtegning på skolens venteliste betales kr Hvis man alligevel ikke ønsker at gøre brug af en tildelt plads, men stadig ønsker at stå på venteliste, skal nyt gebyr indbetales. Indmeldelse Indmeldelse af elever sker normalt pr. 1. august, men finder i øvrigt sted hele året, hvis plads haves. Der betales ved optagelse på skolen kr i depositum, der uforrentet tilbagebetales senest to måneder efter, at elevens skolegang er ophørt. Depositum tilbagebetales ikke til elever der indmeldes i 10. klasse og som forlader skolen før skoleårets udgang. Depositum for afgangselever fra 9. og 10. klasse tilbagebetales i 1. halvdel af september. Indmeldelse i SFO Indmeldelse i SFO sker ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten, eller ved henvendelse til kontoret. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med to fulde måneders varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de to næste. Ved uforudset flytning eller lignende forhold ordnes betalingsforholdet ved overenskomst. Udmeldelse af SFO Udmeldelse skal ske skriftligt med fuld måneds varsel, således at der betales SFO for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for den næste. 13

14 TIL SFO BØRN OG FORÆLDRE Visioner og principper i Oasen. Personalegruppen består af 5 medarbejdere. Vi lægger vægt på traditioner i forhold til årets gang og højtider. Samtidig lægger vi stor vægt på nytænkning, udvikling, selvstændighed og fysisk udfoldelse. Med nytænkning mener vi, at følge med udviklingen samt børnenes ønsker og behov. Vi arbejder med udvikling i forhold til børnene, institutionen, aktiviteterne og personalet. Vi har et fast ugentlig personalemøde med fokus på børnenes trivsel, leg, læring og alsidige aktiviteter. Vi har månedligt udviklingsmøde og vi søger kontinuerligt ny viden inden for det pædagogiske område. Vi bestræber os på at tilbuddene i Oasen er så afvekslende som muligt og at der er aktiviteter for enhver smag. Vi mener at kreativ, social og fysisk aktiv udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Samtidig har vi den holdning, at SFOtid er børnenes fritid. Derfor forsøger vi at skabe en balancegang mellem tilbud, aktiviteter og fred og ro til at lege. Værdier Oasens værdier og værdigrundlag er under udvikling. Vi arbejder med anerkendende kommunikation og relationer. Vores nuværende værdier er tryghed i form af nærvær, tydelighed, gensidigt respekt, ligeværdig kommunikation og anerkendelse. Gensidig respekt betyder at vi anerkender hinandens forskelligheder og lytter aktivt til hinanden. Med disse værdier forsøger vi at gøre Oasen til et rart, lærerigt og udviklende fristed for jeres børn. Aktiviteter og traditioner Traditioner, ser vi, som en vigtigt ingrediens i forhold til børnenes tryghed, idet vi tror på at genkendelighed er en god kilde til tryghed. Oasens traditioner består af: Halloweenfest for 2. og 3. klasse Klassefester/ture (bowling, skov/strand/ snobrød, cafe...) Julehygge & klippeklistredag Julekalenderhjerter Drama for 3. klasse m. efterfølgende dramaforestilling Temauger Efterårsfrokost for alle børnene i SFOen Sommerfest m/grill, underholdning af SFOens børn Koloni Månedens fødselsdag Kreative aktiviteter i forbindelse med højtider. Oasens aktiviteter: Kreative værksteder (maling, perler, trælegetøj, våben.) Ture ud af huset og til parkerne Boldspil i hal og boldbur (fodbold, stikbold, badminton..) Fælleslege Playstation Mooncars Dans Karaoke Bordtennis Bålmad Drama/teater Løb Aerobic Forventninger til forældre. Når barnet begynder i SFO er der nogle praktiske ting som er vigtig at huske. Oasenyt skal læses grundigt og gemmes måneden ud. Vigtige informationer om arrangementer, ture ud af huset mm.: At barnet har skiftetøj i SFOen At barnet har indesko fra den 1. nov. 1.april 14

15 At der er navn på tøj, tasker, sko, støvler osv. At I giver besked ved sygdom, ferie og fridage At I husker at aflevere sedler om ferie, jul og påske At I hjælper til med at barnet rydder op inden I går hjem At barnet har solcreme på og med om sommeren, hvis I ønsker et specielt mærke At barnet har tøj med til årstiden og at barnet altid har regntøj og gummistøvler i SFOen Vi er ude, uanset vejret! Skolevejledning Flemming Jørgensen træffes på hans kontor her på skolen onsdag formiddag, og desuden på Mobil: mail: Om medarbejderne Lærer Jesper Bo Hansen er fratrådt pga. sygdom. Hjælpepedel Karl Erik Simonsen er gået på pension. Vi vil med disse betragtninger forsøge at give jer et indblik i oasens dagligdag, aktiviteter, tilbud, arrangementer og ikke mindst Oasens ånd. Vi håber, det kan være en hjælp til en god begyndelse i Oasen for både forældre og børn. En behagelig og nem begyndelse til noget nyt er vigtig for både børn og voksne, derfor tager vi gerne imod evt. forslag til forbedringer ligesom I altid er meget velkomne til at kontakte personalet i forhold til evt. bekymringer, uddybelse eller blot for en lille snak. For at børn trives optimalt er det vigtigt, at I forældre føler jer trygge samt, at vi, børn, personale og forældre kommunikerer på en rar, tydelig og ligeværdig måde. Venlige hilsner fra Personalet. Forældreråd Der er valg / genvalg til forældrerådet hvert år ved det første forældremøde i august. På dette møde fastlægges forældrerådets mødeaktivitet. Yderligere informationer om Oasen kan læses i vores velkomstpjece, samt fås ved henvendelse til personalet. Nye ansættelser i løbet af skoleåret: Lærer Steen Vester er nyuddannet og også den yngste på lærerværelset. Underviser i matematik, idræt, natur/teknik og engelsk. SFO-assistent Caroline Rasmussen er også nyuddannet og tilknyttet vores SFO4U. Hjælpepedel Bent Trellenberg. Pernille Svendsen er ansat som pædagogisk medarbejder på biblioteket og til opsyn med klasserne efter almindelig skoletid. Betaling og tilskud Skolepenge. Der betales skolepenge månedsvis forud inden den 5. i måneden i 11 måneder, således at juli måned holdes fri. Skolepengene er p.t.: Bhkl kl. pr. måned 1185,- kr. Tilmelding til PBS er obligatorisk. Er betalingen ikke tilmeldt PBS vil der blive pålagt en afgift, der afspejler de faktiske omkostninger ved dette. 15

16 For elever, der indmeldes i løbet af skoleåret, betales fra begyndelsen af den måned, hvori indmeldelsen sker. Søskendemoderation: Ældste barn fuld pris, 2. barn -10%, 3. barn -20%, 4. barn gratis Betaling af skolepenge skal ske via PBS. Rykkergebyr for første rykker er 100,00 kr. Eksempel: Frie Grundskolers Fællesråd anfører en skattepligtig indkomstgrænse på kr kr. pr. barn i familien ud over 1. barn. Ansøgningsskemaet skal underskrives af forsørgeren og kopi af opgørelse 2009 skal vedlægges. Tilskud til befordring for skoleåret 2010/11 Man skal søge om befordringstilskud på ansøgningsskema som udleveres lige efter sommerferien. Betaling for SFO er 1749,- kr. pr. måned i 11 måneder. Juli måned holdes fri for betaling. Betaling for SFO4U er 540,- kr. pr. måned i 11 måneder. Juli måned holdes fri for betaling. Betaling for morgen SFO for elever i 4 klasse er 100,- kr. pr. måned i 11 måneder. Juli måned holdes fri for betaling. Tilskud og friplads Elever over 18 år kan søge Statens Uddannelsesstøtte. Yderligere oplysning kan indhentes på skolen. For elever i Børnehaveklasse til 10. klasse kan søges hel eller delvis friplads. Tildelingen af fripladser bestemmes ud fra forsørgerens årsopgørelse for 2009 samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Vi skal gøre opmærksom på, at der skal søges hvert år, ultimo august. Antallet af befordringsberettigede elever ganget med de godkendte antal kilometre, danner grundlag for størrelsen af det beløb, som skolen modtager i december I månederne januar, februar, marts, april, maj og juni vil skolepengene blive modregnet med 1/6 af det eventuelt tildelte beløb i forhold til de befordringsberettigede kilometre. Ud fra tidligere ansøgninger og den samlede sum af befordringsberettigede kilometre skønner vi at 1 kilometer (befordringsberettiget) vil udløse ca. 20,00 kr. om året. Man skal selv købe tog/buskort og bliver modregnet med et evt. tilskud i skolepengene. 16

17 A NDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER Lejrskole Der gennemføres 2 lejrskoler og 2 hytteture i forløbet klasse. Hytteturen i 3 klasse afvikles i slutningen af skoleåret. Hytteturen i 5. klasse afholdes i begyndelsen af skoleåret. Lejrskole afholdes sædvanligvis i starten af 7. klasse. Udgifter til transport og ophold betales af skolen. Forældrebetalingen har indtil nu været kr. Dette har været til dækning af entreer - transport og lign. på lejrskolestedet. Endvidere er der mulighed for at tage på hytteture arrangeret af klasselæreren og betalt af forældrene. I overbygningen er der mulighed for yderligere en hyttetur - evt. til udlandet. Denne gennemføres for egen regning. Her anbefaler skolen at man starter en opsparing i forvejen. Der er i 10. klasse mulighed for at tage på lejrskole, forudsat det indgår som et naturligt led i den planlagte undervisning, og planlægningen af lejrskolen sker i samarbejde med elever og forældre, selv om der ikke her er mulighed for et længere opsparingsforløb. En forudsætning for gennemførelsen af lejrskoleaktiviteten er naturligvis overordnet planlægning, således at det sker under hensyntagen til skolens daglige undervisning og skolens økonomi. Mobiltelefoner Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede i timerne og imens eleverne spiser. Det er ikke tilladt at fotografere, optage video eller lyd på skolen. Hvis ovenstående overtrædes inddrages mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan afhentes efter skoletid på viceinspektørens kontor. 3. gang mobiltelefonen inddrages, kan den kun afhentes af eleven i følge med dennes forældre. Sygemelding Hvis en elev fra børnehaveklassen til og med 3. klasse bliver syg og derfor ikke møder i skole, forventes det, at forældrene ringer til skolen mellem kl og 8.45 og sygemelder deres barn. Når en elev fra disse klasser ikke møder i skole senest en timer efter skoletids start, vil skolen via telefon forsøge at få kontakt med forældrene. Der er også mulighed for at sende en sms til klasselæreren eller til skolesekretæren på tlf Gymnastik og sport Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen kan for enkelte timer gives af gymnastiklæreren. Strækker fritagelsen sig over flere timer, kræves lægeattest. Ved fritagelse skal eleven være til stede i undervisningslokalet. Lærerrådet har besluttet, at det på grund af elevernes sikkerhed ikke er tilladt at spille fodbold i fodboldstøvler. 2. dag efter konfirmationen Når en elev bliver konfirmeret, har eleven ret til at holde fri mandagen efter egen konfirmation. Frivillig musikundervisning Elever fra Roskilde Kommune kan deltage i frivillig musikundervisning i Roskilde Kommunale Musikskole. Glemte sager Der glemmes fortsat overordentlig mange ting på skolen. Vi må derfor henstille, at børnenes ting er mærket med navn og klasse, evt. adresse. 17

18 Glemte ting og sager opbevares i nogen tid i glemmekassen hos pedellen. I efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien tømmes glemmekassen og indholdet gives til Røde Kors. Adresseændring Adresseændring og telefonnummer skifte skal ske på skoleintra. Så får skolens kontor automatisk en mail med oplysningerne. Ansvarsforsikring Hvis eleverne laver skader på andre elever, egne eller andres ting i skoletiden, kan skolen ikke dække disse. Det er muligt, at tegne en fuldtidsforsikring så eleverne er dækket, medens de er i skole. Denne forsikring er ikke særlig kostbar, men kan forhindre en masse ærgrelser. Å RSAFSLUTNING Dimissionsfest for 9. klasse og disses forældre afholdes: Onsdag den kl i skolens gymnastiksal. Dimissionsfest for 10. klasse og disses forældre afholdes: Torsdag den kl i skolens gymnastiksal. Afslutningen for skolens øvrige elever finder sted fredag den Eleverne møder kl til bogaflevering og får udleveret standpunktsbøger. 18

19 T IMEFORDELING 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Klassens tid obl. Dansk m. krist obl. Engelsk obl. Tysk obl. Historie Samfundsfag/historie obl. Psykologi 2 obl. Matematik obl. Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi obl. Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år 2 i ½ år Data Valgfag valgfri valgfri valgfri Kommentarer til skemaet: Dansk m. krist. betyder dansk med kristendom. Historie er obligatorisk fra 3. til 9. klasse. Tysk er obligatorisk fra 7. til 10. klasse. Biologi og geografi er obligatoriske fag fra 6. til 9. klasse. I 10. klasse er alle fag med betegnelsen obl. obligatoriske. V ALGFAG: - Billedkunst - Fransk - Håndarbejde - Idræt - Musik - Spansk 2 i ½ år betyder at eleverne er delt i to hold. Det ene hold har f.eks. billedkunst før jul og håndarbejde efter jul. For det andet holds vedkommende er det lige omvendt. For musik i 4. og 5. klasse betyder 2 i ½ år at hele klassen har musik sammen i 2 timer om ugen i ½ år. 19

20 F ERIEPLAN FOR 2010/2011 S KOLEFESTUGE Sommerferie SFO lukket Efterårsferie SFO åben Juleferie SFO lukket Vinterferie SFO åben Påskeferie SFO lukket St. Bededag SFO lukket Kr. Himmelfart SFO lukket Pinseferie SFO lukket Sommerferie SFO lukket Alle nævnte dage er med i ferierne Skoleåret 2011/2012 begynder tirsdag den 9. august kl for alle klasser. R INGETIDER 1.time time Frikvarter time time Elever spiser Frikvarter time Frikvarter time Frikvarter time

21 S KOLENS MEDARBEJDERE S KOLELEDER A NDREAS HORSTED GREGERSEN B ØRNEHAVEKLASSELEDER K LASSELÆRER FOR BØRNEHAVEKLASSEN A NNE OSNAT HOLMSTRØM V ICESKOLEINSPEKTØR L INDA LØVENHOLDT SCHRØDER P EDEL C ARSTEN SCHMIDT OLESEN C HRISTIAN DENCKER C HRISTINA DANEFÆRD BOGDAHN-REEH / SPECIALUNDERVISNINGSLÆRER C RISTINA RODRIGEUZ / SKOLEBIBLIOTEKAR P IA PREHN H ANS JENSEN / TILLIDSMAND H ELLE SUUSGAARD N INA BRABAND SEITZBERG H ENRIK BOLDT MIKKELSEN K ONTAKT MELLEM SKOLE OG HJEM Skolen lægger vægt på en god kontakt med forældrekredsen. For at give forældre mulighed for at drøfte problemer med de enkelte lærere, findes en fortegnelse over skolens ansatte med adresser og telefonnumre på Skoleintra. 21

22 S KOLENS MEDARBEJDERE / SKOLEBIBLIOTEKAR J ENNIFER BOWIE J ESPER R. JENSEN / SIKKERHEDSREPRÆSENTANT A NETTE JOHANSEN K ARINA KRØNER FOSGERAU K RYSTYNA D. FRIIS / SKOLEBIBLIOTEKAR K IRSTEN THORNINGER NØRREGAARD M ETTE FRIIS VESTERGAARD L ONE WALBOM B IRGITTE SCHACK S USANNE BÜLOW L OTTE PEDERSEN H ENRIETTE BJERGVANG K ONTAKT MELLEM SKOLE OG HJEM Skolen lægger vægt på en god kontakt med forældrekredsen. For at give forældre mulighed for at drøfte problemer med de enkelte lærere, findes en fortegnelse over skolens ansatte med adresser og telefonnumre på Skoleintra. 22

23 S KOLENS MEDARBEJDERE S UZANNE VAN DER MEER SFO-LEDER M IE JACOBSEN S TEEN VESTER SFO -OG BØRNEHAVEKLASSEASSISTENT H ELLE MATHIESEN P ÆDAGOGISK MEDARBEJDER P ERNILLE SVENDSEN SFO-ASSISTENT I NGER ENGQUIST K ØKKENCHEF T OVE BJERRUM PEDERSEN SFO-ASSISTENT M ALENE BRITT KNUDSEN R EGNSKABSFØRER / SEKRETÆR G ITTE DYRMOSE SFO-ASSISTENT C AROLINE RASMUSSEN S KOLESEKRETÆR T INA LOSE ARILDSEN 23

24 S KOLENS BESTYRELSE L ISA HØJ F REDERIKSBORGVEJ 105 F 4000 ROSKILDE T AGER SIG AF: S KOLE/ HJEM- SAMARBEJDE HERUNDER HENVENDELSER FRA FORÆLDRE VEDRØRENDE SKOLEN. B ESTYRELSESFORMAND J ENS MÜLLER A LLEHELGENSGADE 16B 4000 ROSKILDE T AGER SIG AF: S KOLE/ HJEM- SAMARBEJDE HERUNDER HENVENDELSER FRA FORÆLDRE VEDRØRENDE SKOLEN. K IRSTEN BROE R AMSØBAKKEN GADSTRUP T AGER SIG AF: P ERSONALESPØRGSMÅL. E R MEDLEM AF BESTYRELSENS ANSÆTTELSESUDVALG. N ÆSTFORMAND P ERNILLE CORFITSEN E GEVEJ ROSKILDE T AGER SIG AF: P ERSONALE HERUNDER ANSÆTTELSER. R ENÉ CHRISTIANSEN K ONGEMARKSVEJ ROSKILDE T AGER SIG AF: Ø KONOMI. T HOMAS WENDELBOE F YNSVEJ 57 H IMMELEV 4000 ROSKILDE T AGER SIG AF: B YGGERI OG VEDLIGEHOLDELSE. S KOLENS BESTYRELSE I bestyrelsesmøder deltager herudover - uden stemmeret - skolelederen, viceinspektøren, lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og suppleanter. 24

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2011/2012 2 Roskilde private Realskole Vi er en lille skole med max. 332 elever. Vi er ca. 20 lærere. Vores klassekvotient er på max. 20 elever. I 10. klasse er der max. 16 elever.

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder... 12 Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere