KL 15, 25, 35, 50, 75

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL 15, 25, 35, 50, 75"

Transkript

1 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning. KL series boiler Installation and User s Manual 1

2 Kære kunde Tak fordi du har valgt KL automatisk stokeranlæg, som sætter nye standarder for moderne opvarmnings teknologi. For at blive bekendt med stokeren, og opnå optimal drift og sikkerhed beder vi Dem læse nærværende manual omhyggeligt. Følg venligst manualens anvisninger på alle områder således at De opnår tilfredsstillende og sikker drift I mange år. God fornøjelse! Med venlig hilsen KLIMOSZ Sp. z o.o. Producent 1. Generel beskrivelse. Blæsbjergvej 54, DK-8722 Hedensted. Tlf , Fax Håndværkervej 60 A, DK-4000 Roskilde. Tlf , Fax Mosevangen 2, DK-9230 Svenstrup (Aalborg) Tlf , Fax Automatisk stokeranlæg type KL konstrueret til afbrænding af fast brændsel som kul og træpiller. Kul skal have en diameter mellem 5-25 mm og træpiller bør ikke være større end 20 mm, max. fugtighed 8%. KL stokere med ydelse på 15 og 25 kw kan anvendes til opvarmning af almindelige beboelser m.v. Kedler med ydelse på 35, 50 and 75 kw kan anvendes til store bygninges s om skoler, lejlighedskomplekser m.v. op til 700 m 2. Anlægges kan tilsluttes ekstern varmtvandsbeholder. Takket været anlæggets moderne konstruktion tilbyder KL Stokeren lave driftsomkostninger, miljøvenlig drift og komfort på linie med olie & gasfyrede anlæg. KL stokerens fordele: Automatisk drift ved hjælp af avanceret men brugervenlig styring. Mulighed for tilslutning og styring af ekstern varmtvandsbeholder. Mulighed for fyring med træpiller, savsmuld, kul, savsmuld eller kombinationer af dette. Kraftig snegl, gear og motor. Hurtig og enkel rengøring og vedligeholdelse. Økonomisk drift. Miljøvenlig. 2. Tekniske data KL stoker. Tab. 1. Dimensioner & data. Parameter SI KL 15 KL 25 KL 35 KL 50 KL 75 Vægt kg Vandindhold dm Min. skorstensdiameter mm Hedeflade m 2 1,8 2,7 3,4 6,0 7,6 Magasin kapacitet dm Dimensions: bredde x dybde 1380 x x x x x 890 mm x højde x 1490 x 1490 x 1490 x1540 x 1610 Driftstryk bar max. 2,0 Anbefalet driftstemperatur C Min. returtemperatur fra varmeanlægget C 60 Max. højde til åben ekspantionsbeholder m 25 Sikkerhedsventil (Specialmodel!) bar 1,5 Tryktab T=10 K mbar 2,7 3,3 4,1 5,1 6,3 T=20 K mbar 1,2 1,5 1,9 2,4 3,1 Lyd db under 60 db (A) Min. skorstenstræk mbar 0,2 KL series boiler Installation and User s Manual 2

3 Dim. fremløb Js G 1 1/2 Dim. returløb Js G 1 1/2 EL tilslutning 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN S EL forbrug W Tætningsgrad IP 20 Anbefalede brændsels parameter kul Granulat 5-25 mm Brændværdi 15 MJ. kg -1 Aske max. 15 % fugtighedsinh. max. 15 % Tab. 7. Anbefalet brændsel Fuel Granulat Brændværdi [mm] [MJ.kg -1 ] Kul træpiller Kontrolpanel og sikkerhedsforanstaltninger. Regulator GECO (se separat brugsanvisning) giver mulighed for at judtere følgende parametre Kedel/fremløbstemperatur. Pausefyring, tid & interval. Manuel drift af snegl og blæser. Styring af ekstern varmtvandsbeholder Overstyring ved hjælp af rumtermostat (tilbehør). Styring af cirkulationspumpe. Tab. 8. Regulator El. V / Hz 230/50 +10% -15% VA max. 3 Inputs Fremløbstemp. Temp. måler på sneglen Rumtemperatur Varmtvandstemperatur Outputs Snegl motor 230V / 2A Blæser 230V / 2A Cirk. pumpe 230V / 2A Pumpe til VVB 230V/2A Tæthedsklasse IP 65 SENSORS Sikkerheds termostat - Overkogningssikring (ST) Er placeret ved siden af kontrolpanelet og forhindrer overophedning af kedlen og varmesystemet. Denne er forindstillet til 95 0 C, hvilket betyder at den star højere end max. temperaturen i kontrolpanelet. Hvis sikkerhedstermostaten aktiveres skal den nulstilles manuelt på den røde knap undes den sorte plastichætte. Det er vigtigt at finde årsagen til at termostaten aktiveres. F.eks. lukkede ventiler, manglende vand (luft) i anlægget, defekt pumpe ect. Sikkerhedsventil Ved anvendelse af KL Stoker til trykekspantion (specialmodel), skal anlægget monteres med ¾ sikkerhedsventil 1,5 bars åbningstryk. Kobling med split - Denne forhindrer overbelastning af motoren i tilfælde af at sneglen bliver blokeret. Splitten er 5,0 x 45 mm. Rør for brandslukning. Er placeret på magasinets bagside. Røret er forsynet med ¾ gevind og skal tilsluttes en termisk sikkerhedsventil og en 24 l. membrantank med 0,5 Bars fortryk. BEMÆRK! At dette er lovbefalet I Danmark. Tilbehør Standard: Brugsvejledning Askeskuffe Børste 4. Placering af stokeren KL series boiler Installation and User s Manual 3

4 Der henvises til de til enhver tid gældende regeler. Kontakt Teknisk forvaltning I Deres kommune, eller Deres skorstensfejer. 5. Opstart. Før første opstart bør dette gennemlæses omhyggeligt Før opstart Dette skal kontrolleres inden opstart: Kontrollér at der er tilstrækkeligt vand på anlægget. Ekspantionsbeholderen bør være helt fyldt ved første opstart. kedel! Anlægget må kun efterfyldes når kedlen er kold. Fyld aldrig koldt vand på en varm kedel.boil b) Rørsystemet skal være tæt. c) Tilslutningen til skorstenen skal være tæt Installation af den keramiske katalysator. OBS! Den keramiske katalysator er skrøbelig. Det er vigtigt at behandle denne med den største forsigtighed. Den keramiske katalysator er en sliddel og derfor ikke dækket af garantien. Den keramiske katalysator består af tre dele. Side sten - (med afskårne hjørner) skal stå på hylderne på kedlens indvendige sider. Midter sten Skal hvile mod hinandens langsider, så de danner et tag over brænderhovedet Optænding af KL Stokeren. 1. Kontrollér at stokeren er korrekt monteret med brandslukning. 2. Fyld magasinet. 3. Indstil parametre på kontrolpanelet. Tænd kontrolpanelet på knappen med lodret rød streg. Tryk på knappen P. Display viser u0 (ønsket kedeltemperatur) som stilles på f.eks. 65 grader ved hjælp af pil op og ned. Tryk på P igen. u1 (driftstid på sneglen) vises på displayet og indstilles på samme måde til 10 sek. Fortsæt med knappen P til u2 (pause mellem sneglens driftintervaller) som stilles til 40 sek. U3 (pausefyringsinterval) stilles til 20 min. Ovennævnte er en grundindstilling som passer til fyring med træpiller. Det må påregnes at der skal foretages en finindstilling afhængig af brændslets kvalitet m.v. Se endvidere særskilt manual for kontrolpanelet. 4. Ved hjælp af manuel drift på kontrolpanelet køres med sneglen indtil en passende mængde brændsel er kørt ind I brænderhovedet. 5. Sluk for sneglen og antænd brændslet, evt. ved hjælp af tændvæske. Bru g ALDRIG sprit, benzin o.l. 6. Vent 7-15 minutter indtil brændslet brænder godt 7. Når brændslet er ordenligt antændt skiftes til automatisk drift på kontrolpanelet, og panelets parametere indstilles (tidsintervaller for snegl og blæser, starttemperatur for cirkulationspumpe, kedeltemperatur og evt. brugsvandstemperatur). 8. Lad kedlen varme op til den ønskede temperatur. Det anbefales at kedeltemperaturen er min. 65 C. 9. Kontrollér at skorstenstilslutningen og varmeanlægget er tæt. 6. Bruger manual. BEMÆRK: 4

5 Kun voksne personer der nøje har gennemlæst denne manual må betjene stokeren. Sluk stokeren helt når der arbejdes i brændkammeret/brænderhovedet, og med sneglen. Brug aldrig benzin, sprit og lignende til at tænde stokeren. Hvis kedeltemperaturen er under 60 C, er der risiko for at kedlen tærer. Det er en betingelse for garantien at der er monteret omløb således at returtemperaturen til kedlen ikke er under 60 C. Det er en betingelse for garantien at stokeren er monteret af Aut. VVS installatør. Ændringer på stokeren, mekanisk eller elektrisk, er forbudt. 7. Vedligeholdelse & drift. 1.) Husk at lukke låget tæt til efter påfyldning af brændsel. 2.) Tøm askeskuffen, normalt hver tredie dag. Brug handsker. 3.) Det anbefales at rense varmeveksleren (lamellerne) og kedlens indvendige sider mindst en gang om måneden. Brænderhovedet renses ligeledes for evt. slagger. Blæseren bør samtidig afmonteres og renses. Blæs evt. denne igennem med trykluft. Sluk stokeren min. to timer før dette udføres. 4.) Hvis sneglen blokeres af sten e.l. i brændslet vil splitten ved motoren/gearet knække. Fjern da alt brændsel ved at fjerne pladen nederst på magasinet, og fjern årsagen til blokeringen (evt. slagger i brænderhovedet). Drej sneglen i position, så en ny split kan monteres. BEMÆRK! Kontrollér at strømmen til stokeren er afbrudt når dette udføres. Producenten forbeholder sig ret til ændringer I konstruktionen uden varsel. BETJENINGSVEJLEDNING TIL STYRINGEN. Program version 11 KL series boiler Installation and User s Manual 5

6 BEMÆRK Fra program version v.11 er regulatorens G-403-P02 tilslutningspunkter for snegletransportør og varmtvandspumpe blevet ændret /Se: fig. 2 s. 15/ Tidligere program versioner er ikke kompatible med v.11. Vær opmærksom og forsigtig når du tilslutter snegletransportør. Læs denne vejledning nøje igennem før tilsutning og ibrugtagning af anlægget. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Denne separat drevet regulator, herefter kaldt G-403-P02, er nyttig, modern og bruger venlig. Regulatoren er fremstillet ved hjælp af mikrochip teknologi og ved anvendelse af automatisk overflademontage. Betjeningspanelet arbejder under sikker spænding. 2-delt kasse giver mulighed for at montere panelet i næsten alle steder uden at føre forsyningsledninger langt væk fra udstyret. temperaturfølere: G-403-P02 regulatoren er forsynet med: til måling af temperatur af udløbsvand fra kedlen, til måling af temperatur af snegletransportør BEMÆRK! Denne funktion kan deaktiveres!!! til måling af temperatur af varmtvandsbeholder (option) to digitale inputs: til tilslutning af termostaten, som kan tvinge regulatorens skift til standby-tilstand, med en justerbar vandcirkulationspumpe, til tilslutning af føler for sneglens frakobling. Regulatoren er endvidere forsynet med fire outputs til direkte tilslutning af udstyr under 230V spænding, såsom: ventilator, snegletransportør til transport af brændsel, cirkulationspumpe for centralvarme og varmtvandspumpe. Når G-403-P02 bliver anvendt som centralvarmekedlens regulator, udjævner den vandets temperatur og styrer brændslets forbrændingsproces i kedlen uden at brændslet slukkes. Reguleringsparametre kan tilpasses aktuelle arbejdsvilkår og kedel type. Regulatoren har indbygget en elpatron samt beskyttelse mod forskellige forstyrrelser. Regulatoren kræver ikke nogen speciel vedligeholdelse. Tastaturet er fremstillet af en speciel slags folie, som kan modstå høj temperatur og de fleste kemikalier. Rensning med skarpe genstande er ikke tilladt; hovedpladen skal rengøres regelmæssigt med en våd klud. Regulatoren bør om sommeren blive tilsluttet forsyningskilde, men stikket bør tages ud af dåsen i tilfælde af dårligt vejr. 2. TEKNISK DATA Driftsspænding 230V +10% -15% Temperatur fra +5 C do +40 C Fugtighed fra 20% do 80% RH Beskyttelse IP65 fra fronten af betjeningspanelet BEMÆRK!!! Hver kasse er forsynet med etiketten, som angiver: serienummer beskrivelse af outputs og deres strømforbrug regulatorens type Totalt strømforbrug for alt udstyr må ikke overstige 10A!!! KL series boiler Installation and User s Manual 6

7 3. EL-INSTALLATION OG EL-TILSLUTNING 1. Kedelrummet bør forsynes med el-installation 230V/50Hz i overensstemmelse med gældende forskrifter. 2. Hver el-installation (uanset type) bør afsluttes med en stikdåse forsynet med jordforbindelse. Anvendelse af dåsen uden jordforbindelsen medfører risiko for elektrisk stød!!! 3. Regulatoren bør tilsluttes en separat forsyningsledning beskyttet af en sikring på 2-4A samt en strømafbryder (antistød) med maksimal strøm på 20 ma. Forsyningsledningen må ikke tilsluttes andet udstyr!!! 4. Anvendte preskoblinger er attesteret for kontinuerligt strømforbrug på 16A!!! De har gevind med fin stigning samt specielle stålplader, som beskytter ledninger mod brud. Det er derfor tilstrækkeligt at kun let presse på ledningen for at få maksimalt god kontakt, medens brug af ekstra styrke medfører risiko for brud på gevinden. 5. El-ledninger skal over sin totale længde være sikkert fastgjort og må ikke berøre vandkappen eller udtag til skorstenen. 6. Når anlægget er tilsluttet forsyningskilden kan der på ledninger forekomme spænding, uanset om anlægget er tændt eller slukket for vha. knappen. Det er derfor vigtigt, at ENHVER REPARATION kun udføres når udstyret er frakoblet strømforsyningen!!! 4. STYRING OG INDSTILLING AF G-403-P02 5. Temperaturmåling Regulatoren måler temperaturen inden for 0 o C o C. Målingsresultater vises med 1 sekunders forsinkelse. Ved fejl på temperaturføleren eller ved måleresultat udenfor specifikationen, (hvis udstyret ikke er i 60s ventetid på at forsyningsspænding bliver stabil efter den faldt bort) meddeler regulatoren felj på føleren, hvilket medfører, at alt aktivt udstyr (dvs. ventilatoren, transportøren og pumpen) slukkes for, skiftes til manual drift og displayet viser henholdsvis: AL1 alarmkode ved fejl på udløbsvand temperaturføler, AL2 alarmkode ved fejl på snegletransportør temperaturføler (hvis under betjening), AL3 alarmkode ved fejl på temperaturføler af indløbsvand til kedlen eller snegletransportørens frakobling. Ved temperatur på 100 o C viser displayet 00 o kode. 6. Regulatoren blokeres af rumtermostaten En ekstern rumtermostat (se: fig. 2) tilsuttet G-403-P02 regulatoren tager aktion (slutter sine udgangsrelæer) når temperaturen i opvarmede rum overstiger den indstillede værdi. Som konsekvens blokeres G-403-P02 regulatoren.!!! Er varmtvandspumpe aktiv, skifter regulatoren over til tvunget standby-tilstand kun efter varmtvandsbeholderen når den indstillede temperatur og varmtvandspumpen deaktiveres. Pumpen til centralvarme arbejder ifølge c5-parameteren. Når regulatoren tilsluttes et GECO rumpanel, bliver termostatens digitale input uaktiv! Dette medfører følgende ændringer i anlæggets drift: I standby-tilstand slukker regulatoren for centralvarmepumpen. Displayet viser blo -beskedet. I den automatiske drift skifter regulatoren over til standby-tilstand og efter 4 minutter slukker for centralvarmepumpen. Displayet viser blo -beskedet. Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede driftstid (serviceparameter c2 ), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde 5 sekunder længere end transportøren for at opvarme det supplerede brændsel. Drift af centralvarmepumpen afhænger af værdien af serviceparameteren c5. Termostatens blokering medfører dog ikke, at der i automatisk drift eller standby-tilstand programmeringsmodus forlades. I blokeret tilstand tænder regulatoren for centralvarmepumpen for en fabriksindstillet periode af 30 sekunder (serviceparameter c5 ) for at cirkulere vandet i systemet. Hvis c5 = 0, tænder pumpen ikke. Under andre omstændigheder er blokering overset. 7. Brændslets temperatur i snegletransportøren overskrides Regulatoren er forsynet med en forbrændingsføler, der kontrollerer om brændslets tilladte temperaturniveau i kedlen ikke overskrides. Føleren måler temperaturen i transportrøret. Hvis temperaturen når 98 C, sender regulatoren et AL6 alarmbesked, slukker for ventilatoren og for 10 minutter tænder for snegletransportøren, som arbjeder i kontinuerlig drift for at fjerne brændslet fra transportøren og slukke ilden. KL series boiler Installation and User s Manual 7

8 BEMÆRK!!! Forbrændingsfølerens funktion kan deaktiveres, afhængigt af dens aktuelle brug (serviceparameter c1 )!!! Hvis serviceparameteren c1 =1 og forbrændingsføleren bruges ikke eller den er beskadiget, vil regulatoren for en sikkerheds skyld virke som om der opstod brand i snegletransportøren og vil styre transportøren, således at det brændende brændsel fjernes fra transportøren og ilden slukkes. Da i manuel drift er snegletransportørens temperatur ikke kontrolleret, medfører fejl på føleren et AL2 alarm. Er brændslets forbrændingsføler i kedlen ud af brug, kan den deaktiveres ved at indstille serviceparameteren c1 =0. 8. Forsyningsspænding bortfalder Ved bortfald af forsyningsspænding reagerer regulatoren henholdvis til den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt. Regulatoren venter 1 minut til el-systemet er stabilt og vender tilbage til drift med de tidligere programmerede værdier. I ventetiden viser displayet hvor meget tid der er tilovers samt den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt: Blinkende A svarer til automatisk drift, P svarer til standby-tilstand r svarer til manuel drift. Ud over bogstaver blinker lysdioder henholdsvis (automatisk drift eller standby-tilstand). Var regulatoren i manuel drift, skifter den tilbage til manuel drift mens alt udstyr er slukket. Var regulatoren i automatisk drift, skifter den tilbage til automatisk drift. Var regulatoren i standby-tilstand, skifter den tilbage til standby, slukker for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparameter c2) for at undgå slukning af ildstedet. 9. BETJENING AF G-403-P02 10.Opstart af anlægget 7. Tilslut strøm til anlægget (sæt stikket ind i dåsen). Displayet viser fire vandrette streg. Alle funktioner (i særdeleshed de tilsluttede regulatoren, som styrer kedlens drift, dvs. pumpen, ventilatoren og transportøren) er slukkede. I denne tilstand reagerer anlægget kun til knappen. 8. Tænd for regulatoren ved at trykke på knappen. Regulatoren går over til manuel styring af centralvarmekedlen og henter de af brugeren sidst indtastede parametere af kedlens drift. (se p.6 ) 11.Manuel styring Efter at have trykket på knappen, går regulatoren over til manuel styring af centralvarmekedlen. Pumper kører automatisk, medens snegletransportøren og ventilatoren kører manuelt. Displayet viser vandets temperatur i centralvarmekedlen, målt vha. af en føler. Brugeren kan manuelt tænde for følgende udstyr: 9. Snegletransportøren til transport af brændsel: Tryk på knappen tænder tilhørende snegletransportør. Den nederste lysdiode på knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen deaktiverer snegletransportøren og lysdioden stopper med at lyse. 10. Ventilator: Tryk på knappen tænder tilhørende ventilator. Den øverste lysdiode på knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen deaktiverer ventilatoren og lysdioden stopper med at lyse. KL series boiler Installation and User s Manual 8

9 I denne driftstilstand kan snegletranportøren og ventilatoren tændes og slukkes, uafhængigt af hinanden. Tryk på knappen medfører, at regulatoren går over fra automatisk til manuel drift (opvarming og standby) samt at ventiltoren, transportøren og pumpen stopper omgående. 12.Automatisk drift Tryk på knappen medfører, at regulatoren går over til automatisk drift. 11. Den øverste lysdiode på knappen begynder at lyse. Ved automatisk drift styres snegletransportøren og ventilatoren, således at vandets temperatur i kedlen bliver på det af brugeren indstillede niveau. 12. Endivdere i denne driftstilstand signalerer regulatoren ved hjælp af tilhørende lysdioder på knappen om den tænder transportøren og / eller ventilatoren. 13. I automatisk drift tænder regulatoren for centralvarmepumpen, hvis vandets temperatur i kedlen er højere eller lig med den af producenten indstillede værdi (serviceparameter d2 ). Pumpens lysdiode et lodret streg på venstre side af displayet begynder at lyse. 14. Regulatoren slukker for pumpen, hvis vandets temperatur falder ned til pumpens temperatur ved opstart minus 4 o C. 15. Efter transportørens indstillede ventetid (hviletid) er gået, tænder regulatoren for transportøren for den instillede opladningstid og slukker igen, osv. proceduren gentages. 16. Regulatoren anser ildstedet for slukket, når: 7. Vandets temperatur i kedlen i automatisk drift falder ned med 10 o C og i denne tid stiger ikke mere end 4 o C og pumpen slukkes. Regulatoren gemmer temperaturen og venter den af producenten indstillede tid (serviceparameter c3 ) og kontrollerer derefter, om temperaturen er steget. Hvis ikke, anses ildstedet for slukket. 8. Når regulatoren går over til automatisk drift under termostatens blokering, kontrolleres der ikke om ildstedet er slukket. 17.Displayet viser vandets temperatur. Tryk på knappen slukker for alt udstyr og medfører, at der skiftes tilbage til manuel drift. 18. Tryk på knappen medfører, at der skiftes tilbage til programmeringsmodus, hvilket ikke påvirker anlæggets automatiske drift. 19.Husk! Hvis temperaturen når den af brugeren indstillede værdi, skifter regulatoren til standby-tilstand. 13.Drift i standby I standby-tilstand viser displayet vandets temperatur i centralvarmekedlen. Den nederste lysdiode på knappen lyser og signalerer drift i standby-tilstand. Pumpen er tændt, hvis temperaturen er højere eller lig med den af producenten indstillede værdi (serviceparameter d2 ). I standby-tilstand bliver ventilatoren tændt for en vis tid c2 multipliceret med koefficient c4 for at det opvarme supplerede brændsel og derefter slukkes ventilatoren. Når standby-tid (brugersparameter u3 ) er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparameter c2 ), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde (serviceparameter u4 ) længere end snegletranportøren, for at opvarme det supplerede brændsel. drift. Falder temperaturen ned til den af brugeren indstillede værdi minus serviceparameter d3 skifter regulatoren tilbage til automatisk Tryk på knappen medfører, at der skiftes til programmeringsmodus, ligesom ved automatisk drift. Tryk på knappen slukker for alt udstyr og skifter tilbage til manuel drift. KL series boiler Installation and User s Manual 9

10 14.Alarmtilstande Regulatoren skelner mellem 5 alarmtilstande. For hver alarm (undtagen AL4 ) viser displayet alarmnummer og et alarmsignal lyder i 2 sekunder. For 2 næste sekunder går signalet i stå og derefter lyder igen (proceduren gentages). For at forlade alarmtilstanden (undtagen AL4), tryk på knappen. Alarmtyper: AL1 Temperaturføler for udløbsvand fra kedlen er skadet AL2 Temperaturføler for snegletransportøren er skadet AL3 Temperaturføler for returvand eller varmtvand er skadet eller sneglens transportrulle er brudt (impulsrelæ fejl) AL4 Temperatur af udløbsvand overstiger 95 C AL5 Ildstedet er slukket AL6 Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for snegletransportøren Ved AL4 alarmen viser displayet målt temperatur skiftevis med alarmtekst ( AL4 ). Centralvarmepumpen tændes i manuel drift. Alarmen slukkes automatisk efter temperaturen i kedlen falder ned under 95 0 C. 15.Indstilling af brugerparametre Tryk på lysdioden på knappen medfører, at regulatoren skifter over til programmeringsmodus, hvilket signaleres ved at knappen begynder at lyse. Programmering påvirker ikke regulatorens aktuelle drift. Under programmering kan man ikke skifte mellem manuel og automatisk drift (regulatoren reagerer ikke til og knapper). 16.Temperaturindstillinger for udløbsvand fra kedlen (u0) Temperaturindstillinger {T zad } kan ændres på følgende måde: 20. Tryk på knappen. Lysdioden på knappen begynder at lyse, hvilket betyder, at temperatur indstillingsprocess er påbegyndt. Displayet viser den indstillede temperatur. 21. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på (ned), (op) knapper. Grænseværdier for temperatur er fabriksindstillede. Efter den ønskede temperatur er opnået skifter regulatoren fra automatisk drift til standby-tilstand. 22.Gen-tryk på knappen. Ny temperaturværdi gemmes og regulatoren går over til programmering af næste parameter u1. Bemærk: For at ændringer gemmes, må knappen gentrykkes. KL series boiler Installation and User s Manual 10

11 Hvis i 20 sekunder ved indstilling af nye temperaturværdier ingen af knapper:,, trykkes, gemmes den nye temperatur ikke og regulatoren forlader programmeringsmodus. 17.Transporttid for brændsel til centralvarmekedlen (u1) Denne parameter angiver tid for snegletransportørens automatiske drift. Parameteren modificeres på den samme måde som parameter u0: 23. Tryk på knappen. Regulatoren viser værdi af parameter u Gentryk på knappen. Regulatoren gemmer værdien af u0 og går over til parameter u Indstil den ønskede værdi ved at trykke på (ned), (op) knapper. Grænseværdier for denne parameter er 5-240s. 26. Gentryk på knappen. Den nye værdi gemmes. Regulatoren går over til programmering af næste parameter u Hviletid (u2) Hviletid er tidsrum mellem to efterfølgende transporter af brændslet til centralvarmekedlen i automatisk drift. Grænseværdier for ændringer er mellem 5s til 180s. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og Standby-tid (u3) Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparametr c2 ) inden for standby-tiden for at undgå nedkøling af kedlen. Grænseværdier for ændringer er fra 5 min til 250 min. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og Forsinket slukning af ventilatoren i standby (u4). Forsinket slukning af ventilatoren anvendes for at muliggøre opvarmning af det supplerede brændsel i standbytilstand. Grænseværdier for ændringer er fra 5 s til 250 s. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og 6.2. Gentryk på knappen medfører, at anlægget vender tilbage til den tilstand, fra hvilken der gik over til programmeringsmodus og programmering lysdiode stoppper med at lyse. Bemærk! Forslag til programmering af parametre ved fyring med træpiller: u0 65 grader, u1 5 sek., u2 20 sek., u3 20 min., u4 10 sek. Ovennævnte kan kun betragtes som vejledende. 21.INDSTILLING AF SERVICEPARAMETRE For at indstille serviceparametre: 27. Sluk for regulatoren ved at trykke på knappen. Displayet viser fire vandrette streg. KL series boiler Installation and User s Manual 11

12 28. Tryk tre knapper:, og på samme tid og hold dem trykket ned i ca. 3 sekunder. Regulatoren går over til programmeringsmodus - lysdiode på knappen begynder at lyse og displayet viser værdi af første serviceparameter C Indstil den ønskede værdi ved at trykke på (ned), (op) knapper. 30. Gentryk på knappen. Ny parameterværdi gemmes. Regulatoren går over til programmering af næste parameter C2. Proceduren gentages. 31. Når parameter D4 er færdigprogrammeret, gentryk på knappen. Regulatoren skifter tilbage til slukket tilstand og lysdioden på knappen stopper med at lyse. 32.Tænd regulatoren ved at trykke på knappen. Regulatoren kommer i drift med nye indstillede værdier af serviceparametre. Ved at trykke på knappen til enhver tid vender regulatoren tilbage til slukket tilstand uden at have gemt modificeret parameter og programmering lysdiode stopper med at lyse. Bemærkninger vedrørende programmering af regulatoren: 33. Programmering skal udføres forsigtigt; bedst, hvis parameterværdier først skrives ned på et stykke papir. Husk at fejl kan medføre fejlagtig betjening eller umuliggøre kedlens drift. 34. Efter værdier er programmerede og kedlen er iværksat, kontrollér, om den fungerer ordentligt og om systemparametre er korrekt indstillede. Temperatur hysterese: Temp. indstillet af brugeren ( driftstemperatur i standby -tilstand) u0 d3 u0 - d3 Driftstemperatur i automatisk drift (opvarmningstemperatur) Tid af en fuld cyklus af snegletransportøren c0 måles i manuel drift. Efter tilslutning af impulsrelæ kan tidsmåling anvendes til detektering af sneglens frakobling vha. AL3 alarmen. Tabela 1. Serviceparametre og grænseværdier for deres ændringer. Parametr Beskrivelse af parameter Min Max Krok c0 c1 c2 c3 Rotationstid for snegletransportør (hvis 0, er impulsrelæ ikke tilsluttet og der er ingen alarm, som signalerer et brud på transportrullen) Aktiverer / deaktiverer brændsel forbrændingsføleren i kedlen (1- føler installeret, 0- ingen føler) Tidsrum, for hvilken regulatoren tænder snegletransportøren og ventilatoren efter den af brugeren indstillede standby tid er gået Ventetid på vandets temperaturstigning, i hvilken regulatoren Fabriksindsti lling s 0s s 5s KL series boiler Installation and User s Manual 12

13 kontrollerer om ildstedet stadigvæk brænder; c3 =0 betyder, at min 20min detektoren for kedlens slukning og AL5 alarmen er uaktive. c4 Koefficient med hvilken ventilatorens driftstid er multipliceret lige efter regulatoren er gået over til standby-tilstand (for at opvarme brændslet) c5 Tidsintervaler med hvilke pumpen tændes for 30 sekunder under rumtermostatens blokering af anlægget. Hvis c5 =0, tænder min 1min pumpen ikke. Styring af blandepumpen 0 ingen pumpe relæ til alarmen c6 1 pumpen på kedlen blandepumpe pumpen til kedlen opvarmning af varmtvand d0 Min. temperatur i brugerindstillinger C 40 C d1 Maks. temperatur i brugerindstillinger C 90 C d2 Temperatur for tænding af pumpen C 40 C d3 Nederste temperatur histerese C 2 C d4 Temperatur for tænding af blandepumpe (hvis c6=1 ) eller temperatur stabiliseret i varmtvandbeholder (hvis c6=2 ) ved tilsluttet pumpe C 40 C 22.BLANDEPUMPE 2) I regulatoren kan som option stabiliseres kedlens minimumtemperatur ved at anvende blandepumpe tilsluttet alarm output (se: fig. For at tilpasse regulatoren til at arbejde med blandepumpen skal specifikke parametre indstilles i servicemodus (se: p.7), dvs.: 35.Værdi af parameter c0= 0 36.Værdi af parameter c6= 1 37.Værdi af parameter d4 skal være mellem 35 C -55 C. Pumpen tændes, når temperatur af returvandet falder ned til den i parameter d4 indstillede værdi. Pumpen slukkes, når temperaturen bliver 50 C. Er værdien d4 højere end 49 C, arbejder blandepumpen indtil temperaturen af indløbsvand falder under 50 C. Pumpens drift signaleres vha. et vandret streg på den nederste segment på venstre side af displayet. 23.VARMTVANDSBEHOLDER Regulatoren G-403-P02 muliggør tilslutning af en ekstra pumpe, som styrer opvarmning af varmtvandsbeholderen. 24.Montage og tilslutning For at benytte mulighed for at opvarme brugsvand: 38. Tilslut kedlen ifølge diagram på fig Sæt varmtvands temperaturføler (*) ind i beholderen. Der anbefales at montere varmtvands temperaturføler i en GECO målebrønd. Der må ikke sættes temperaturfølere ind i en brønd fyldt op med olje eller andet væske!!! 40. Tilslut varmtvands temperaturføler (**) til regulatoren under klemmer, som anvist på fig Indstil korrekte parametre i regulatoren G-403-P02 (se: p.9.2). KL series boiler Installation and User s Manual 13

14 Bemærkninger: (*) Varmtvands temperaturføler er et ekstra udstyr (option) og leveres ikke sammen med regulatoren G-403- P02. Mulighed for at købe føleren til ekstra pris hos producenten, GECO Sp. z o.o. (**) Følersledninger kan frit forkortes eller forlænges, dog følgende må forbeholdes: Ledningen må ikke tilskæres mindre end 0,5 m. fra skålen Ledningen skal ikke forlænges mere end 10 m. Ved forlængelse brug ledning type OMY 2x0.5 mm Forbindelser mellem forlængede ledningslængder skal udføres meget nøjagtigt, hvert par tråde skal svejses separat og forsynes med krympebare manchetter. Derefter tættes forbindelsen med vandtæt silikon og beskyttes med en ekstra krympebar manchette. 25.Parameterindstilling (se: p.7): For at indstille regulatoren til arbjede med en ekstra varmtvandspumpe skal følgende parameterværdier indstilles i servicemodus 42. Værdi af parameter c0= Værdi af parameter c6= 2 44.Beholders indstillede temperatur (parametersværdi) d4 skal være mellem 35 C -60 C. BEMÆRK!!! For at sikre korrekt funktionering af varmtvandspumpe og rumtermostaten skal kedlens temperatur (parametr U 0 ) indstilles mindst 3 0 C højere end varmtvandsbeholders temperatur (serviceparameter D4). Når varmtvandsbeholders temperatur er højere eller lig med kedlens aktuelle temperatur vil varmtvandspumpen ikke arbejde for at undgå nedkøling af beholderen, medens kedlens indstillede temperatur kan allerede være opnået (og være lavere end temperaturen i varmtvandsbeholder). I så fald vil regulatoren gå ikke over til blokeret tilstand og varmtvandspumpen vedbliver at være slukket. 26.TILSLUTNING AF UDSTYR TIL REGUALTOREN G : B landepum pe/ varmtvand (option) C entralvarme cirk.pumpe Ventilator Temperatur begrænser KL series boiler Installation and User s Manual 14

15 Rys. 1 Tilslutnigsdiagram for udstyr og følere til regulatoren P02. Bemærk!!! Tilslutning af andet udstyr til regulatoren G-403-P02 må kun foretages af en autoriseret installatør 27.FEJLFINDING Fejl Displayet er mørkt, selv om regulatoren er tilsluttet nettet Snegletransportøren virker ikke, selv om den grønne lysdiode signalerer transportørens drift Ventilatoren virker ikke, selv om den grønne lysdiode signalerer ventilatorens drift Pumpen virker ikke, selv om den røde lysdiode signalerer pumpens drift Temperatur visninger er ukorrekte Unormal eller mærkelig drift af regulatoren Displayet blinker og virker ikke Kontrollér Kontrollér om: forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet stik sidder korrekt i stikdåsen (tag stikket ud og sæt det ind igen) Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg sneglestranportøren er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg ventilatoren er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg pumpen er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: føleren er korrekt forbundet med preskoblingen føleren er korrekt monteret følerens stikledning er i god stand; lednignen må være fri for skader følerens ydre overflade er i god stand, dvs. om den er fri for mekaniske skader Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V forsyningsklemmer er i god stand el-installationen er i god stand samt hvor mange stykker udstyr er tilkoblet en fase betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke kom i kontakt med vand eller andet væske betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke er eksponeret for fugt eller temperaturændringer anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsspændingsværdi er korrekt forsyningsklemmer er i god stand forsyningsklemmer er sikkert fastgjort anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel KL series boiler Installation and User s Manual 15

16 Vedligeholdelse, samt problemløsning af deres KL Stoker. Splitten knækker: Hvis splitten knækker skal man udskifte den, men der er nogle ting man skal kontrollere først. Kontrollerer at den termiske ventil på brandslukningen lukker 100 % tæt, hvilket vil sige at der ikke må hænge vanddrypper i magasinet hvor brandslukning er monteret. Hvis ventilen er utæt er det nødvendigt at rense eller udskifte denne. Træpillerne må ikke værre udsat for fugt inden de er blevet hældt i fyret. Der må højst være et fugtindhold på max 8%, og pillerne vil smuldre hvis vandindholdet er større. Luftmængde og pillemængde kan også have indflydelse. Hvis der bliver tilsat for lidt brændsel i forhold til luftmængden vil pillerne brænde langt nede i herden, hvilket bevirker at der dannes en slagge kant nede i herden. Denne laver modstand når pillerne skubbes frem og splitten kan derfor knække. For at undgå dette bør man justere sin brændselsmængde op således at pillerne ligger plant oppe i toppen af herden og brænder. En god standard justering er at sætte brændselsmængde til (U1 ) 5 sec, og pausen mellem brændsels tilføring på (U2) 20 sekunder. Det er også vigtigt at sørge for at luften er justeret rigtig ind, da for meget luft også kan få stokeren til at brænde nedad. Luftmængden justeres på den runde plade der sidder bag på blæseren, og et udgangs punkt er : skru pladen venstre om til den er helt lukket og drej den derefter 2 omgange til højre. Læg mærke til at der ikke bliver blæst glødeskaller ud af kedelen når lågen er åben. Hvis der gør det, er der tilsat for meget luft til forbrændingen. Modsat hvis lågen indvendig begynder at blive mørk i farven er der for lidt luft, hvilket vil bevirke at pillerne ikke bliver fuldstændig forbrændt. Hvis disse indstillinger er i orden og den brænder ned i herden under pausefyring kan det skyldes at der går for lang tid mellem at den pause fyrer prøv evt. med (U3) 15 min og en drift under pause på ca. (U4) 8-10 sekunder. Hvis dette ikke hjælper skal man lægge mærke til om der er så meget træk i skorstenen at forbrændingen foresætter efter at blæseren er stoppet er dette tilfældet kan det afhjælpes med en træk stabilisator, der vil nedsætte trækket i skorstenen når det blæser ved at den lukker falsk luft med ind i skorstenen. Rensning af kedel og herd. Tag røgevenderstene ud, tag tallerkenen på ( Retorden ) op, den kan sidde lidt fast så prøv at lirke den op evt. slå den forsigtigt i siderne. Sug alle pillerne op fra opførringsrøret ( med støvsuger eller lign. ) stik din hånd ned og føl om der sidder slagger i kanten af opføringen- vær opmærksom på at slagger brænder sig godt fast og derfor kan være svære at mærke. Når du har fundet evt. slagger slåes dette af med en mejsel eller en skruetrækker. Hvis deres fyr brænder godt skal man påregne at gøre dette ca.hver 14 dag. Hvis forbruget af piller begynder at sige er det som regel tegn på at kedelen trænger til rensning. Man kan evt. montere et røgttermometer og når røggassen begynder at stige i temperatur er det tid til at rense kedelen BEMÆRK. Ved standsning af kedel i længere periode skal styringen stå med strøm tilslutttet da denne ellers kan beskadiges af fugt. KL series boiler Installation and User s Manual 16

17 Magasin til brændsel. Det runde spjæld bag på blæser er til regulering af luftmængde Manuel fremføring af brændsel Tænd/sluk Tast aut. Drift Program tast Optænding af brændselo Katalysator sten Afmonter Top plade med en 13mm fast nøgle eller topnøgle. Studs til montering af brandsluknings ventil. Rens samtlige røg kanaler med den medfølgende børste. Rør til montering af føler fra termiskventil Stenene i kedelen tages ud og top herden renses og afmonteres. Bund af magasin snegl og ind løbs rør fra brandslukning Den indvendige herd renses grundigt vær særlig opmærksom på slagger dannelse der skal fjernes. Eks. På komplet brandslukning. KL series boiler Installation and User s Manual 17

18 Afmontering af gear og snegl. Brug et stk. 17 mm fast / top nøgle Husk at justere støtteben til magasin Afmontering af snegl og gear. Ved afmontering af motor kontroler da at ledning bliver monteret korrekt Afmontering af magasin, løs de 4 bolte Og træk magasinet forsigtigt tilbage. Husk at ledning til sikkerheds afbryder skal monteres korrekt. Termisk ventil, kan adskilles hvis den Er utæt kontroller om der er skidt i ventil og ventilen samles igen, hvis den forsat er utæt skal den skiftes. KL series boiler Installation and User s Manual 18

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere