KL 15, 25, 35, 50, 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL 15, 25, 35, 50, 75"

Transkript

1 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning. KL series boiler Installation and User s Manual 1

2 Kære kunde Tak fordi du har valgt KL automatisk stokeranlæg, som sætter nye standarder for moderne opvarmnings teknologi. For at blive bekendt med stokeren, og opnå optimal drift og sikkerhed beder vi Dem læse nærværende manual omhyggeligt. Følg venligst manualens anvisninger på alle områder således at De opnår tilfredsstillende og sikker drift I mange år. God fornøjelse! Med venlig hilsen KLIMOSZ Sp. z o.o. Producent 1. Generel beskrivelse. Blæsbjergvej 54, DK-8722 Hedensted. Tlf , Fax Håndværkervej 60 A, DK-4000 Roskilde. Tlf , Fax Mosevangen 2, DK-9230 Svenstrup (Aalborg) Tlf , Fax Automatisk stokeranlæg type KL konstrueret til afbrænding af fast brændsel som kul og træpiller. Kul skal have en diameter mellem 5-25 mm og træpiller bør ikke være større end 20 mm, max. fugtighed 8%. KL stokere med ydelse på 15 og 25 kw kan anvendes til opvarmning af almindelige beboelser m.v. Kedler med ydelse på 35, 50 and 75 kw kan anvendes til store bygninges s om skoler, lejlighedskomplekser m.v. op til 700 m 2. Anlægges kan tilsluttes ekstern varmtvandsbeholder. Takket været anlæggets moderne konstruktion tilbyder KL Stokeren lave driftsomkostninger, miljøvenlig drift og komfort på linie med olie & gasfyrede anlæg. KL stokerens fordele: Automatisk drift ved hjælp af avanceret men brugervenlig styring. Mulighed for tilslutning og styring af ekstern varmtvandsbeholder. Mulighed for fyring med træpiller, savsmuld, kul, savsmuld eller kombinationer af dette. Kraftig snegl, gear og motor. Hurtig og enkel rengøring og vedligeholdelse. Økonomisk drift. Miljøvenlig. 2. Tekniske data KL stoker. Tab. 1. Dimensioner & data. Parameter SI KL 15 KL 25 KL 35 KL 50 KL 75 Vægt kg Vandindhold dm Min. skorstensdiameter mm Hedeflade m 2 1,8 2,7 3,4 6,0 7,6 Magasin kapacitet dm Dimensions: bredde x dybde 1380 x x x x x 890 mm x højde x 1490 x 1490 x 1490 x1540 x 1610 Driftstryk bar max. 2,0 Anbefalet driftstemperatur C Min. returtemperatur fra varmeanlægget C 60 Max. højde til åben ekspantionsbeholder m 25 Sikkerhedsventil (Specialmodel!) bar 1,5 Tryktab T=10 K mbar 2,7 3,3 4,1 5,1 6,3 T=20 K mbar 1,2 1,5 1,9 2,4 3,1 Lyd db under 60 db (A) Min. skorstenstræk mbar 0,2 KL series boiler Installation and User s Manual 2

3 Dim. fremløb Js G 1 1/2 Dim. returløb Js G 1 1/2 EL tilslutning 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN S EL forbrug W Tætningsgrad IP 20 Anbefalede brændsels parameter kul Granulat 5-25 mm Brændværdi 15 MJ. kg -1 Aske max. 15 % fugtighedsinh. max. 15 % Tab. 7. Anbefalet brændsel Fuel Granulat Brændværdi [mm] [MJ.kg -1 ] Kul træpiller Kontrolpanel og sikkerhedsforanstaltninger. Regulator GECO (se separat brugsanvisning) giver mulighed for at judtere følgende parametre Kedel/fremløbstemperatur. Pausefyring, tid & interval. Manuel drift af snegl og blæser. Styring af ekstern varmtvandsbeholder Overstyring ved hjælp af rumtermostat (tilbehør). Styring af cirkulationspumpe. Tab. 8. Regulator El. V / Hz 230/50 +10% -15% VA max. 3 Inputs Fremløbstemp. Temp. måler på sneglen Rumtemperatur Varmtvandstemperatur Outputs Snegl motor 230V / 2A Blæser 230V / 2A Cirk. pumpe 230V / 2A Pumpe til VVB 230V/2A Tæthedsklasse IP 65 SENSORS Sikkerheds termostat - Overkogningssikring (ST) Er placeret ved siden af kontrolpanelet og forhindrer overophedning af kedlen og varmesystemet. Denne er forindstillet til 95 0 C, hvilket betyder at den star højere end max. temperaturen i kontrolpanelet. Hvis sikkerhedstermostaten aktiveres skal den nulstilles manuelt på den røde knap undes den sorte plastichætte. Det er vigtigt at finde årsagen til at termostaten aktiveres. F.eks. lukkede ventiler, manglende vand (luft) i anlægget, defekt pumpe ect. Sikkerhedsventil Ved anvendelse af KL Stoker til trykekspantion (specialmodel), skal anlægget monteres med ¾ sikkerhedsventil 1,5 bars åbningstryk. Kobling med split - Denne forhindrer overbelastning af motoren i tilfælde af at sneglen bliver blokeret. Splitten er 5,0 x 45 mm. Rør for brandslukning. Er placeret på magasinets bagside. Røret er forsynet med ¾ gevind og skal tilsluttes en termisk sikkerhedsventil og en 24 l. membrantank med 0,5 Bars fortryk. BEMÆRK! At dette er lovbefalet I Danmark. Tilbehør Standard: Brugsvejledning Askeskuffe Børste 4. Placering af stokeren KL series boiler Installation and User s Manual 3

4 Der henvises til de til enhver tid gældende regeler. Kontakt Teknisk forvaltning I Deres kommune, eller Deres skorstensfejer. 5. Opstart. Før første opstart bør dette gennemlæses omhyggeligt Før opstart Dette skal kontrolleres inden opstart: Kontrollér at der er tilstrækkeligt vand på anlægget. Ekspantionsbeholderen bør være helt fyldt ved første opstart. kedel! Anlægget må kun efterfyldes når kedlen er kold. Fyld aldrig koldt vand på en varm kedel.boil b) Rørsystemet skal være tæt. c) Tilslutningen til skorstenen skal være tæt Installation af den keramiske katalysator. OBS! Den keramiske katalysator er skrøbelig. Det er vigtigt at behandle denne med den største forsigtighed. Den keramiske katalysator er en sliddel og derfor ikke dækket af garantien. Den keramiske katalysator består af tre dele. Side sten - (med afskårne hjørner) skal stå på hylderne på kedlens indvendige sider. Midter sten Skal hvile mod hinandens langsider, så de danner et tag over brænderhovedet Optænding af KL Stokeren. 1. Kontrollér at stokeren er korrekt monteret med brandslukning. 2. Fyld magasinet. 3. Indstil parametre på kontrolpanelet. Tænd kontrolpanelet på knappen med lodret rød streg. Tryk på knappen P. Display viser u0 (ønsket kedeltemperatur) som stilles på f.eks. 65 grader ved hjælp af pil op og ned. Tryk på P igen. u1 (driftstid på sneglen) vises på displayet og indstilles på samme måde til 10 sek. Fortsæt med knappen P til u2 (pause mellem sneglens driftintervaller) som stilles til 40 sek. U3 (pausefyringsinterval) stilles til 20 min. Ovennævnte er en grundindstilling som passer til fyring med træpiller. Det må påregnes at der skal foretages en finindstilling afhængig af brændslets kvalitet m.v. Se endvidere særskilt manual for kontrolpanelet. 4. Ved hjælp af manuel drift på kontrolpanelet køres med sneglen indtil en passende mængde brændsel er kørt ind I brænderhovedet. 5. Sluk for sneglen og antænd brændslet, evt. ved hjælp af tændvæske. Bru g ALDRIG sprit, benzin o.l. 6. Vent 7-15 minutter indtil brændslet brænder godt 7. Når brændslet er ordenligt antændt skiftes til automatisk drift på kontrolpanelet, og panelets parametere indstilles (tidsintervaller for snegl og blæser, starttemperatur for cirkulationspumpe, kedeltemperatur og evt. brugsvandstemperatur). 8. Lad kedlen varme op til den ønskede temperatur. Det anbefales at kedeltemperaturen er min. 65 C. 9. Kontrollér at skorstenstilslutningen og varmeanlægget er tæt. 6. Bruger manual. BEMÆRK: 4

5 Kun voksne personer der nøje har gennemlæst denne manual må betjene stokeren. Sluk stokeren helt når der arbejdes i brændkammeret/brænderhovedet, og med sneglen. Brug aldrig benzin, sprit og lignende til at tænde stokeren. Hvis kedeltemperaturen er under 60 C, er der risiko for at kedlen tærer. Det er en betingelse for garantien at der er monteret omløb således at returtemperaturen til kedlen ikke er under 60 C. Det er en betingelse for garantien at stokeren er monteret af Aut. VVS installatør. Ændringer på stokeren, mekanisk eller elektrisk, er forbudt. 7. Vedligeholdelse & drift. 1.) Husk at lukke låget tæt til efter påfyldning af brændsel. 2.) Tøm askeskuffen, normalt hver tredie dag. Brug handsker. 3.) Det anbefales at rense varmeveksleren (lamellerne) og kedlens indvendige sider mindst en gang om måneden. Brænderhovedet renses ligeledes for evt. slagger. Blæseren bør samtidig afmonteres og renses. Blæs evt. denne igennem med trykluft. Sluk stokeren min. to timer før dette udføres. 4.) Hvis sneglen blokeres af sten e.l. i brændslet vil splitten ved motoren/gearet knække. Fjern da alt brændsel ved at fjerne pladen nederst på magasinet, og fjern årsagen til blokeringen (evt. slagger i brænderhovedet). Drej sneglen i position, så en ny split kan monteres. BEMÆRK! Kontrollér at strømmen til stokeren er afbrudt når dette udføres. Producenten forbeholder sig ret til ændringer I konstruktionen uden varsel. BETJENINGSVEJLEDNING TIL STYRINGEN. Program version 11 KL series boiler Installation and User s Manual 5

6 BEMÆRK Fra program version v.11 er regulatorens G-403-P02 tilslutningspunkter for snegletransportør og varmtvandspumpe blevet ændret /Se: fig. 2 s. 15/ Tidligere program versioner er ikke kompatible med v.11. Vær opmærksom og forsigtig når du tilslutter snegletransportør. Læs denne vejledning nøje igennem før tilsutning og ibrugtagning af anlægget. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Denne separat drevet regulator, herefter kaldt G-403-P02, er nyttig, modern og bruger venlig. Regulatoren er fremstillet ved hjælp af mikrochip teknologi og ved anvendelse af automatisk overflademontage. Betjeningspanelet arbejder under sikker spænding. 2-delt kasse giver mulighed for at montere panelet i næsten alle steder uden at føre forsyningsledninger langt væk fra udstyret. temperaturfølere: G-403-P02 regulatoren er forsynet med: til måling af temperatur af udløbsvand fra kedlen, til måling af temperatur af snegletransportør BEMÆRK! Denne funktion kan deaktiveres!!! til måling af temperatur af varmtvandsbeholder (option) to digitale inputs: til tilslutning af termostaten, som kan tvinge regulatorens skift til standby-tilstand, med en justerbar vandcirkulationspumpe, til tilslutning af føler for sneglens frakobling. Regulatoren er endvidere forsynet med fire outputs til direkte tilslutning af udstyr under 230V spænding, såsom: ventilator, snegletransportør til transport af brændsel, cirkulationspumpe for centralvarme og varmtvandspumpe. Når G-403-P02 bliver anvendt som centralvarmekedlens regulator, udjævner den vandets temperatur og styrer brændslets forbrændingsproces i kedlen uden at brændslet slukkes. Reguleringsparametre kan tilpasses aktuelle arbejdsvilkår og kedel type. Regulatoren har indbygget en elpatron samt beskyttelse mod forskellige forstyrrelser. Regulatoren kræver ikke nogen speciel vedligeholdelse. Tastaturet er fremstillet af en speciel slags folie, som kan modstå høj temperatur og de fleste kemikalier. Rensning med skarpe genstande er ikke tilladt; hovedpladen skal rengøres regelmæssigt med en våd klud. Regulatoren bør om sommeren blive tilsluttet forsyningskilde, men stikket bør tages ud af dåsen i tilfælde af dårligt vejr. 2. TEKNISK DATA Driftsspænding 230V +10% -15% Temperatur fra +5 C do +40 C Fugtighed fra 20% do 80% RH Beskyttelse IP65 fra fronten af betjeningspanelet BEMÆRK!!! Hver kasse er forsynet med etiketten, som angiver: serienummer beskrivelse af outputs og deres strømforbrug regulatorens type Totalt strømforbrug for alt udstyr må ikke overstige 10A!!! KL series boiler Installation and User s Manual 6

7 3. EL-INSTALLATION OG EL-TILSLUTNING 1. Kedelrummet bør forsynes med el-installation 230V/50Hz i overensstemmelse med gældende forskrifter. 2. Hver el-installation (uanset type) bør afsluttes med en stikdåse forsynet med jordforbindelse. Anvendelse af dåsen uden jordforbindelsen medfører risiko for elektrisk stød!!! 3. Regulatoren bør tilsluttes en separat forsyningsledning beskyttet af en sikring på 2-4A samt en strømafbryder (antistød) med maksimal strøm på 20 ma. Forsyningsledningen må ikke tilsluttes andet udstyr!!! 4. Anvendte preskoblinger er attesteret for kontinuerligt strømforbrug på 16A!!! De har gevind med fin stigning samt specielle stålplader, som beskytter ledninger mod brud. Det er derfor tilstrækkeligt at kun let presse på ledningen for at få maksimalt god kontakt, medens brug af ekstra styrke medfører risiko for brud på gevinden. 5. El-ledninger skal over sin totale længde være sikkert fastgjort og må ikke berøre vandkappen eller udtag til skorstenen. 6. Når anlægget er tilsluttet forsyningskilden kan der på ledninger forekomme spænding, uanset om anlægget er tændt eller slukket for vha. knappen. Det er derfor vigtigt, at ENHVER REPARATION kun udføres når udstyret er frakoblet strømforsyningen!!! 4. STYRING OG INDSTILLING AF G-403-P02 5. Temperaturmåling Regulatoren måler temperaturen inden for 0 o C o C. Målingsresultater vises med 1 sekunders forsinkelse. Ved fejl på temperaturføleren eller ved måleresultat udenfor specifikationen, (hvis udstyret ikke er i 60s ventetid på at forsyningsspænding bliver stabil efter den faldt bort) meddeler regulatoren felj på føleren, hvilket medfører, at alt aktivt udstyr (dvs. ventilatoren, transportøren og pumpen) slukkes for, skiftes til manual drift og displayet viser henholdsvis: AL1 alarmkode ved fejl på udløbsvand temperaturføler, AL2 alarmkode ved fejl på snegletransportør temperaturføler (hvis under betjening), AL3 alarmkode ved fejl på temperaturføler af indløbsvand til kedlen eller snegletransportørens frakobling. Ved temperatur på 100 o C viser displayet 00 o kode. 6. Regulatoren blokeres af rumtermostaten En ekstern rumtermostat (se: fig. 2) tilsuttet G-403-P02 regulatoren tager aktion (slutter sine udgangsrelæer) når temperaturen i opvarmede rum overstiger den indstillede værdi. Som konsekvens blokeres G-403-P02 regulatoren.!!! Er varmtvandspumpe aktiv, skifter regulatoren over til tvunget standby-tilstand kun efter varmtvandsbeholderen når den indstillede temperatur og varmtvandspumpen deaktiveres. Pumpen til centralvarme arbejder ifølge c5-parameteren. Når regulatoren tilsluttes et GECO rumpanel, bliver termostatens digitale input uaktiv! Dette medfører følgende ændringer i anlæggets drift: I standby-tilstand slukker regulatoren for centralvarmepumpen. Displayet viser blo -beskedet. I den automatiske drift skifter regulatoren over til standby-tilstand og efter 4 minutter slukker for centralvarmepumpen. Displayet viser blo -beskedet. Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede driftstid (serviceparameter c2 ), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde 5 sekunder længere end transportøren for at opvarme det supplerede brændsel. Drift af centralvarmepumpen afhænger af værdien af serviceparameteren c5. Termostatens blokering medfører dog ikke, at der i automatisk drift eller standby-tilstand programmeringsmodus forlades. I blokeret tilstand tænder regulatoren for centralvarmepumpen for en fabriksindstillet periode af 30 sekunder (serviceparameter c5 ) for at cirkulere vandet i systemet. Hvis c5 = 0, tænder pumpen ikke. Under andre omstændigheder er blokering overset. 7. Brændslets temperatur i snegletransportøren overskrides Regulatoren er forsynet med en forbrændingsføler, der kontrollerer om brændslets tilladte temperaturniveau i kedlen ikke overskrides. Føleren måler temperaturen i transportrøret. Hvis temperaturen når 98 C, sender regulatoren et AL6 alarmbesked, slukker for ventilatoren og for 10 minutter tænder for snegletransportøren, som arbjeder i kontinuerlig drift for at fjerne brændslet fra transportøren og slukke ilden. KL series boiler Installation and User s Manual 7

8 BEMÆRK!!! Forbrændingsfølerens funktion kan deaktiveres, afhængigt af dens aktuelle brug (serviceparameter c1 )!!! Hvis serviceparameteren c1 =1 og forbrændingsføleren bruges ikke eller den er beskadiget, vil regulatoren for en sikkerheds skyld virke som om der opstod brand i snegletransportøren og vil styre transportøren, således at det brændende brændsel fjernes fra transportøren og ilden slukkes. Da i manuel drift er snegletransportørens temperatur ikke kontrolleret, medfører fejl på føleren et AL2 alarm. Er brændslets forbrændingsføler i kedlen ud af brug, kan den deaktiveres ved at indstille serviceparameteren c1 =0. 8. Forsyningsspænding bortfalder Ved bortfald af forsyningsspænding reagerer regulatoren henholdvis til den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt. Regulatoren venter 1 minut til el-systemet er stabilt og vender tilbage til drift med de tidligere programmerede værdier. I ventetiden viser displayet hvor meget tid der er tilovers samt den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt: Blinkende A svarer til automatisk drift, P svarer til standby-tilstand r svarer til manuel drift. Ud over bogstaver blinker lysdioder henholdsvis (automatisk drift eller standby-tilstand). Var regulatoren i manuel drift, skifter den tilbage til manuel drift mens alt udstyr er slukket. Var regulatoren i automatisk drift, skifter den tilbage til automatisk drift. Var regulatoren i standby-tilstand, skifter den tilbage til standby, slukker for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparameter c2) for at undgå slukning af ildstedet. 9. BETJENING AF G-403-P02 10.Opstart af anlægget 7. Tilslut strøm til anlægget (sæt stikket ind i dåsen). Displayet viser fire vandrette streg. Alle funktioner (i særdeleshed de tilsluttede regulatoren, som styrer kedlens drift, dvs. pumpen, ventilatoren og transportøren) er slukkede. I denne tilstand reagerer anlægget kun til knappen. 8. Tænd for regulatoren ved at trykke på knappen. Regulatoren går over til manuel styring af centralvarmekedlen og henter de af brugeren sidst indtastede parametere af kedlens drift. (se p.6 ) 11.Manuel styring Efter at have trykket på knappen, går regulatoren over til manuel styring af centralvarmekedlen. Pumper kører automatisk, medens snegletransportøren og ventilatoren kører manuelt. Displayet viser vandets temperatur i centralvarmekedlen, målt vha. af en føler. Brugeren kan manuelt tænde for følgende udstyr: 9. Snegletransportøren til transport af brændsel: Tryk på knappen tænder tilhørende snegletransportør. Den nederste lysdiode på knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen deaktiverer snegletransportøren og lysdioden stopper med at lyse. 10. Ventilator: Tryk på knappen tænder tilhørende ventilator. Den øverste lysdiode på knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen deaktiverer ventilatoren og lysdioden stopper med at lyse. KL series boiler Installation and User s Manual 8

9 I denne driftstilstand kan snegletranportøren og ventilatoren tændes og slukkes, uafhængigt af hinanden. Tryk på knappen medfører, at regulatoren går over fra automatisk til manuel drift (opvarming og standby) samt at ventiltoren, transportøren og pumpen stopper omgående. 12.Automatisk drift Tryk på knappen medfører, at regulatoren går over til automatisk drift. 11. Den øverste lysdiode på knappen begynder at lyse. Ved automatisk drift styres snegletransportøren og ventilatoren, således at vandets temperatur i kedlen bliver på det af brugeren indstillede niveau. 12. Endivdere i denne driftstilstand signalerer regulatoren ved hjælp af tilhørende lysdioder på knappen om den tænder transportøren og / eller ventilatoren. 13. I automatisk drift tænder regulatoren for centralvarmepumpen, hvis vandets temperatur i kedlen er højere eller lig med den af producenten indstillede værdi (serviceparameter d2 ). Pumpens lysdiode et lodret streg på venstre side af displayet begynder at lyse. 14. Regulatoren slukker for pumpen, hvis vandets temperatur falder ned til pumpens temperatur ved opstart minus 4 o C. 15. Efter transportørens indstillede ventetid (hviletid) er gået, tænder regulatoren for transportøren for den instillede opladningstid og slukker igen, osv. proceduren gentages. 16. Regulatoren anser ildstedet for slukket, når: 7. Vandets temperatur i kedlen i automatisk drift falder ned med 10 o C og i denne tid stiger ikke mere end 4 o C og pumpen slukkes. Regulatoren gemmer temperaturen og venter den af producenten indstillede tid (serviceparameter c3 ) og kontrollerer derefter, om temperaturen er steget. Hvis ikke, anses ildstedet for slukket. 8. Når regulatoren går over til automatisk drift under termostatens blokering, kontrolleres der ikke om ildstedet er slukket. 17.Displayet viser vandets temperatur. Tryk på knappen slukker for alt udstyr og medfører, at der skiftes tilbage til manuel drift. 18. Tryk på knappen medfører, at der skiftes tilbage til programmeringsmodus, hvilket ikke påvirker anlæggets automatiske drift. 19.Husk! Hvis temperaturen når den af brugeren indstillede værdi, skifter regulatoren til standby-tilstand. 13.Drift i standby I standby-tilstand viser displayet vandets temperatur i centralvarmekedlen. Den nederste lysdiode på knappen lyser og signalerer drift i standby-tilstand. Pumpen er tændt, hvis temperaturen er højere eller lig med den af producenten indstillede værdi (serviceparameter d2 ). I standby-tilstand bliver ventilatoren tændt for en vis tid c2 multipliceret med koefficient c4 for at det opvarme supplerede brændsel og derefter slukkes ventilatoren. Når standby-tid (brugersparameter u3 ) er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparameter c2 ), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde (serviceparameter u4 ) længere end snegletranportøren, for at opvarme det supplerede brændsel. drift. Falder temperaturen ned til den af brugeren indstillede værdi minus serviceparameter d3 skifter regulatoren tilbage til automatisk Tryk på knappen medfører, at der skiftes til programmeringsmodus, ligesom ved automatisk drift. Tryk på knappen slukker for alt udstyr og skifter tilbage til manuel drift. KL series boiler Installation and User s Manual 9

10 14.Alarmtilstande Regulatoren skelner mellem 5 alarmtilstande. For hver alarm (undtagen AL4 ) viser displayet alarmnummer og et alarmsignal lyder i 2 sekunder. For 2 næste sekunder går signalet i stå og derefter lyder igen (proceduren gentages). For at forlade alarmtilstanden (undtagen AL4), tryk på knappen. Alarmtyper: AL1 Temperaturføler for udløbsvand fra kedlen er skadet AL2 Temperaturføler for snegletransportøren er skadet AL3 Temperaturføler for returvand eller varmtvand er skadet eller sneglens transportrulle er brudt (impulsrelæ fejl) AL4 Temperatur af udløbsvand overstiger 95 C AL5 Ildstedet er slukket AL6 Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for snegletransportøren Ved AL4 alarmen viser displayet målt temperatur skiftevis med alarmtekst ( AL4 ). Centralvarmepumpen tændes i manuel drift. Alarmen slukkes automatisk efter temperaturen i kedlen falder ned under 95 0 C. 15.Indstilling af brugerparametre Tryk på lysdioden på knappen medfører, at regulatoren skifter over til programmeringsmodus, hvilket signaleres ved at knappen begynder at lyse. Programmering påvirker ikke regulatorens aktuelle drift. Under programmering kan man ikke skifte mellem manuel og automatisk drift (regulatoren reagerer ikke til og knapper). 16.Temperaturindstillinger for udløbsvand fra kedlen (u0) Temperaturindstillinger {T zad } kan ændres på følgende måde: 20. Tryk på knappen. Lysdioden på knappen begynder at lyse, hvilket betyder, at temperatur indstillingsprocess er påbegyndt. Displayet viser den indstillede temperatur. 21. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på (ned), (op) knapper. Grænseværdier for temperatur er fabriksindstillede. Efter den ønskede temperatur er opnået skifter regulatoren fra automatisk drift til standby-tilstand. 22.Gen-tryk på knappen. Ny temperaturværdi gemmes og regulatoren går over til programmering af næste parameter u1. Bemærk: For at ændringer gemmes, må knappen gentrykkes. KL series boiler Installation and User s Manual 10

11 Hvis i 20 sekunder ved indstilling af nye temperaturværdier ingen af knapper:,, trykkes, gemmes den nye temperatur ikke og regulatoren forlader programmeringsmodus. 17.Transporttid for brændsel til centralvarmekedlen (u1) Denne parameter angiver tid for snegletransportørens automatiske drift. Parameteren modificeres på den samme måde som parameter u0: 23. Tryk på knappen. Regulatoren viser værdi af parameter u Gentryk på knappen. Regulatoren gemmer værdien af u0 og går over til parameter u Indstil den ønskede værdi ved at trykke på (ned), (op) knapper. Grænseværdier for denne parameter er 5-240s. 26. Gentryk på knappen. Den nye værdi gemmes. Regulatoren går over til programmering af næste parameter u Hviletid (u2) Hviletid er tidsrum mellem to efterfølgende transporter af brændslet til centralvarmekedlen i automatisk drift. Grænseværdier for ændringer er mellem 5s til 180s. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og Standby-tid (u3) Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparametr c2 ) inden for standby-tiden for at undgå nedkøling af kedlen. Grænseværdier for ændringer er fra 5 min til 250 min. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og Forsinket slukning af ventilatoren i standby (u4). Forsinket slukning af ventilatoren anvendes for at muliggøre opvarmning af det supplerede brændsel i standbytilstand. Grænseværdier for ændringer er fra 5 s til 250 s. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og 6.2. Gentryk på knappen medfører, at anlægget vender tilbage til den tilstand, fra hvilken der gik over til programmeringsmodus og programmering lysdiode stoppper med at lyse. Bemærk! Forslag til programmering af parametre ved fyring med træpiller: u0 65 grader, u1 5 sek., u2 20 sek., u3 20 min., u4 10 sek. Ovennævnte kan kun betragtes som vejledende. 21.INDSTILLING AF SERVICEPARAMETRE For at indstille serviceparametre: 27. Sluk for regulatoren ved at trykke på knappen. Displayet viser fire vandrette streg. KL series boiler Installation and User s Manual 11

12 28. Tryk tre knapper:, og på samme tid og hold dem trykket ned i ca. 3 sekunder. Regulatoren går over til programmeringsmodus - lysdiode på knappen begynder at lyse og displayet viser værdi af første serviceparameter C Indstil den ønskede værdi ved at trykke på (ned), (op) knapper. 30. Gentryk på knappen. Ny parameterværdi gemmes. Regulatoren går over til programmering af næste parameter C2. Proceduren gentages. 31. Når parameter D4 er færdigprogrammeret, gentryk på knappen. Regulatoren skifter tilbage til slukket tilstand og lysdioden på knappen stopper med at lyse. 32.Tænd regulatoren ved at trykke på knappen. Regulatoren kommer i drift med nye indstillede værdier af serviceparametre. Ved at trykke på knappen til enhver tid vender regulatoren tilbage til slukket tilstand uden at have gemt modificeret parameter og programmering lysdiode stopper med at lyse. Bemærkninger vedrørende programmering af regulatoren: 33. Programmering skal udføres forsigtigt; bedst, hvis parameterværdier først skrives ned på et stykke papir. Husk at fejl kan medføre fejlagtig betjening eller umuliggøre kedlens drift. 34. Efter værdier er programmerede og kedlen er iværksat, kontrollér, om den fungerer ordentligt og om systemparametre er korrekt indstillede. Temperatur hysterese: Temp. indstillet af brugeren ( driftstemperatur i standby -tilstand) u0 d3 u0 - d3 Driftstemperatur i automatisk drift (opvarmningstemperatur) Tid af en fuld cyklus af snegletransportøren c0 måles i manuel drift. Efter tilslutning af impulsrelæ kan tidsmåling anvendes til detektering af sneglens frakobling vha. AL3 alarmen. Tabela 1. Serviceparametre og grænseværdier for deres ændringer. Parametr Beskrivelse af parameter Min Max Krok c0 c1 c2 c3 Rotationstid for snegletransportør (hvis 0, er impulsrelæ ikke tilsluttet og der er ingen alarm, som signalerer et brud på transportrullen) Aktiverer / deaktiverer brændsel forbrændingsføleren i kedlen (1- føler installeret, 0- ingen føler) Tidsrum, for hvilken regulatoren tænder snegletransportøren og ventilatoren efter den af brugeren indstillede standby tid er gået Ventetid på vandets temperaturstigning, i hvilken regulatoren Fabriksindsti lling s 0s s 5s KL series boiler Installation and User s Manual 12

13 kontrollerer om ildstedet stadigvæk brænder; c3 =0 betyder, at min 20min detektoren for kedlens slukning og AL5 alarmen er uaktive. c4 Koefficient med hvilken ventilatorens driftstid er multipliceret lige efter regulatoren er gået over til standby-tilstand (for at opvarme brændslet) c5 Tidsintervaler med hvilke pumpen tændes for 30 sekunder under rumtermostatens blokering af anlægget. Hvis c5 =0, tænder min 1min pumpen ikke. Styring af blandepumpen 0 ingen pumpe relæ til alarmen c6 1 pumpen på kedlen blandepumpe pumpen til kedlen opvarmning af varmtvand d0 Min. temperatur i brugerindstillinger C 40 C d1 Maks. temperatur i brugerindstillinger C 90 C d2 Temperatur for tænding af pumpen C 40 C d3 Nederste temperatur histerese C 2 C d4 Temperatur for tænding af blandepumpe (hvis c6=1 ) eller temperatur stabiliseret i varmtvandbeholder (hvis c6=2 ) ved tilsluttet pumpe C 40 C 22.BLANDEPUMPE 2) I regulatoren kan som option stabiliseres kedlens minimumtemperatur ved at anvende blandepumpe tilsluttet alarm output (se: fig. For at tilpasse regulatoren til at arbejde med blandepumpen skal specifikke parametre indstilles i servicemodus (se: p.7), dvs.: 35.Værdi af parameter c0= 0 36.Værdi af parameter c6= 1 37.Værdi af parameter d4 skal være mellem 35 C -55 C. Pumpen tændes, når temperatur af returvandet falder ned til den i parameter d4 indstillede værdi. Pumpen slukkes, når temperaturen bliver 50 C. Er værdien d4 højere end 49 C, arbejder blandepumpen indtil temperaturen af indløbsvand falder under 50 C. Pumpens drift signaleres vha. et vandret streg på den nederste segment på venstre side af displayet. 23.VARMTVANDSBEHOLDER Regulatoren G-403-P02 muliggør tilslutning af en ekstra pumpe, som styrer opvarmning af varmtvandsbeholderen. 24.Montage og tilslutning For at benytte mulighed for at opvarme brugsvand: 38. Tilslut kedlen ifølge diagram på fig Sæt varmtvands temperaturføler (*) ind i beholderen. Der anbefales at montere varmtvands temperaturføler i en GECO målebrønd. Der må ikke sættes temperaturfølere ind i en brønd fyldt op med olje eller andet væske!!! 40. Tilslut varmtvands temperaturføler (**) til regulatoren under klemmer, som anvist på fig Indstil korrekte parametre i regulatoren G-403-P02 (se: p.9.2). KL series boiler Installation and User s Manual 13

14 Bemærkninger: (*) Varmtvands temperaturføler er et ekstra udstyr (option) og leveres ikke sammen med regulatoren G-403- P02. Mulighed for at købe føleren til ekstra pris hos producenten, GECO Sp. z o.o. (**) Følersledninger kan frit forkortes eller forlænges, dog følgende må forbeholdes: Ledningen må ikke tilskæres mindre end 0,5 m. fra skålen Ledningen skal ikke forlænges mere end 10 m. Ved forlængelse brug ledning type OMY 2x0.5 mm Forbindelser mellem forlængede ledningslængder skal udføres meget nøjagtigt, hvert par tråde skal svejses separat og forsynes med krympebare manchetter. Derefter tættes forbindelsen med vandtæt silikon og beskyttes med en ekstra krympebar manchette. 25.Parameterindstilling (se: p.7): For at indstille regulatoren til arbjede med en ekstra varmtvandspumpe skal følgende parameterværdier indstilles i servicemodus 42. Værdi af parameter c0= Værdi af parameter c6= 2 44.Beholders indstillede temperatur (parametersværdi) d4 skal være mellem 35 C -60 C. BEMÆRK!!! For at sikre korrekt funktionering af varmtvandspumpe og rumtermostaten skal kedlens temperatur (parametr U 0 ) indstilles mindst 3 0 C højere end varmtvandsbeholders temperatur (serviceparameter D4). Når varmtvandsbeholders temperatur er højere eller lig med kedlens aktuelle temperatur vil varmtvandspumpen ikke arbejde for at undgå nedkøling af beholderen, medens kedlens indstillede temperatur kan allerede være opnået (og være lavere end temperaturen i varmtvandsbeholder). I så fald vil regulatoren gå ikke over til blokeret tilstand og varmtvandspumpen vedbliver at være slukket. 26.TILSLUTNING AF UDSTYR TIL REGUALTOREN G : B landepum pe/ varmtvand (option) C entralvarme cirk.pumpe Ventilator Temperatur begrænser KL series boiler Installation and User s Manual 14

15 Rys. 1 Tilslutnigsdiagram for udstyr og følere til regulatoren P02. Bemærk!!! Tilslutning af andet udstyr til regulatoren G-403-P02 må kun foretages af en autoriseret installatør 27.FEJLFINDING Fejl Displayet er mørkt, selv om regulatoren er tilsluttet nettet Snegletransportøren virker ikke, selv om den grønne lysdiode signalerer transportørens drift Ventilatoren virker ikke, selv om den grønne lysdiode signalerer ventilatorens drift Pumpen virker ikke, selv om den røde lysdiode signalerer pumpens drift Temperatur visninger er ukorrekte Unormal eller mærkelig drift af regulatoren Displayet blinker og virker ikke Kontrollér Kontrollér om: forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet stik sidder korrekt i stikdåsen (tag stikket ud og sæt det ind igen) Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg sneglestranportøren er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg ventilatoren er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge beskrivelse på anlæggets øverste væg pumpen er fri for fejl anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: føleren er korrekt forbundet med preskoblingen føleren er korrekt monteret følerens stikledning er i god stand; lednignen må være fri for skader følerens ydre overflade er i god stand, dvs. om den er fri for mekaniske skader Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V forsyningsklemmer er i god stand el-installationen er i god stand samt hvor mange stykker udstyr er tilkoblet en fase betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke kom i kontakt med vand eller andet væske betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke er eksponeret for fugt eller temperaturændringer anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel Kontrollér om: forsyningsspændingsværdi er korrekt forsyningsklemmer er i god stand forsyningsklemmer er sikkert fastgjort anlægget er korrekt forbundet til betjeningspanelet Tilslut andet båndkabel KL series boiler Installation and User s Manual 15

16 Vedligeholdelse, samt problemløsning af deres KL Stoker. Splitten knækker: Hvis splitten knækker skal man udskifte den, men der er nogle ting man skal kontrollere først. Kontrollerer at den termiske ventil på brandslukningen lukker 100 % tæt, hvilket vil sige at der ikke må hænge vanddrypper i magasinet hvor brandslukning er monteret. Hvis ventilen er utæt er det nødvendigt at rense eller udskifte denne. Træpillerne må ikke værre udsat for fugt inden de er blevet hældt i fyret. Der må højst være et fugtindhold på max 8%, og pillerne vil smuldre hvis vandindholdet er større. Luftmængde og pillemængde kan også have indflydelse. Hvis der bliver tilsat for lidt brændsel i forhold til luftmængden vil pillerne brænde langt nede i herden, hvilket bevirker at der dannes en slagge kant nede i herden. Denne laver modstand når pillerne skubbes frem og splitten kan derfor knække. For at undgå dette bør man justere sin brændselsmængde op således at pillerne ligger plant oppe i toppen af herden og brænder. En god standard justering er at sætte brændselsmængde til (U1 ) 5 sec, og pausen mellem brændsels tilføring på (U2) 20 sekunder. Det er også vigtigt at sørge for at luften er justeret rigtig ind, da for meget luft også kan få stokeren til at brænde nedad. Luftmængden justeres på den runde plade der sidder bag på blæseren, og et udgangs punkt er : skru pladen venstre om til den er helt lukket og drej den derefter 2 omgange til højre. Læg mærke til at der ikke bliver blæst glødeskaller ud af kedelen når lågen er åben. Hvis der gør det, er der tilsat for meget luft til forbrændingen. Modsat hvis lågen indvendig begynder at blive mørk i farven er der for lidt luft, hvilket vil bevirke at pillerne ikke bliver fuldstændig forbrændt. Hvis disse indstillinger er i orden og den brænder ned i herden under pausefyring kan det skyldes at der går for lang tid mellem at den pause fyrer prøv evt. med (U3) 15 min og en drift under pause på ca. (U4) 8-10 sekunder. Hvis dette ikke hjælper skal man lægge mærke til om der er så meget træk i skorstenen at forbrændingen foresætter efter at blæseren er stoppet er dette tilfældet kan det afhjælpes med en træk stabilisator, der vil nedsætte trækket i skorstenen når det blæser ved at den lukker falsk luft med ind i skorstenen. Rensning af kedel og herd. Tag røgevenderstene ud, tag tallerkenen på ( Retorden ) op, den kan sidde lidt fast så prøv at lirke den op evt. slå den forsigtigt i siderne. Sug alle pillerne op fra opførringsrøret ( med støvsuger eller lign. ) stik din hånd ned og føl om der sidder slagger i kanten af opføringen- vær opmærksom på at slagger brænder sig godt fast og derfor kan være svære at mærke. Når du har fundet evt. slagger slåes dette af med en mejsel eller en skruetrækker. Hvis deres fyr brænder godt skal man påregne at gøre dette ca.hver 14 dag. Hvis forbruget af piller begynder at sige er det som regel tegn på at kedelen trænger til rensning. Man kan evt. montere et røgttermometer og når røggassen begynder at stige i temperatur er det tid til at rense kedelen BEMÆRK. Ved standsning af kedel i længere periode skal styringen stå med strøm tilslutttet da denne ellers kan beskadiges af fugt. KL series boiler Installation and User s Manual 16

17 Magasin til brændsel. Det runde spjæld bag på blæser er til regulering af luftmængde Manuel fremføring af brændsel Tænd/sluk Tast aut. Drift Program tast Optænding af brændselo Katalysator sten Afmonter Top plade med en 13mm fast nøgle eller topnøgle. Studs til montering af brandsluknings ventil. Rens samtlige røg kanaler med den medfølgende børste. Rør til montering af føler fra termiskventil Stenene i kedelen tages ud og top herden renses og afmonteres. Bund af magasin snegl og ind løbs rør fra brandslukning Den indvendige herd renses grundigt vær særlig opmærksom på slagger dannelse der skal fjernes. Eks. På komplet brandslukning. KL series boiler Installation and User s Manual 17

18 Afmontering af gear og snegl. Brug et stk. 17 mm fast / top nøgle Husk at justere støtteben til magasin Afmontering af snegl og gear. Ved afmontering af motor kontroler da at ledning bliver monteret korrekt Afmontering af magasin, løs de 4 bolte Og træk magasinet forsigtigt tilbage. Husk at ledning til sikkerheds afbryder skal monteres korrekt. Termisk ventil, kan adskilles hvis den Er utæt kontroller om der er skidt i ventil og ventilen samles igen, hvis den forsat er utæt skal den skiftes. KL series boiler Installation and User s Manual 18

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250. Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt

Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250. Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt KL GOLIATH STOKER Automatisk stoker for fast brændsel Goliath 18,25,35,50,75,100,150,200,250 Installationsvejledning / Manual Version. D4.01 Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt Læs manualen omhyggeligt

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere