REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE. Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE. Årsskrift 2013-2014 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT 2013-2014"

Transkript

1 GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken Odense C Tlf GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE

2 Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 Hvad har man købt for sine skolepenge?...8 Hvad er opgaven?...10 Årets gang i Bakkehuset...14 De syv dødssynder...18 Foårskoncerterne på Magasinet...21 Comeniusprojekt Vederti bella Roma...26 Tutte le stade pertano a Roma...28 Paris - Mon coeur ab på Bornholm...32 Se Ribe - og forstå! Intens lejrskole i Ribe a s Hasmarkerindringer b dyrker Hasmark...37 Mettingen tur-retur c på rystesammentur DM i hjemkundskab...41 Forårsudstillingen Bibliotekets juleindsamling Fri for mobberi Snedronningen Fastelavn...47 Det er forår - og legepatruljen slipper legene fri...49 Iværksætterimessen Indskolingen erobrer nyt udflygtsmål...51 Kavalkade...52 Giersings på Facebook En go stil - Hvor går grænsen?...56 Personalet ved Giersings Realskole 2013/ Farvel og goddag - personaleforhold...66 Generalforsamling...66 Gorm går på pension...67 Konfirmationsforberedelse Giersing Realskoles fælleslegat...70 Kombineret elev-forsikring Undervisningsprincipper Karaktergivning...72 Elevlister...75 Skoleskemaer Feriekalender Indmeldelse Vedtægter Hvor går eleverne hen? Skolefritidsordningen Fagenes timetal Skolepenge Tilsynsplan Om 10. klasse Her finder du vej til Giersings Realskole...90 ÅRSSKRIFT

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Ledelsen Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Arkitekt Søren Vestergaard, næstformand Afd. leder Jacob Mortensen Revisor Line Hedam Underdirektør/Advokat Christian Jensen Skoleleder: Poul H. Pedersen SFO-leder: Per K. Frederiksen Skolen har valgt at bruge selvevaluering efter. gældende regler. Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Skolefritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Viceskoleleder: Ole Wichmann Bestyrelsen SFO-souschef: Jesper Junker Afdelingsleder i indskolingen: Kirstine Andreassen Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos Lay-out: Formand: Eva Holtved Næstformand: Søren Vestergaard Forældrerepræsentant: Jacob Mortensen Tyk: 4 Bagsidefoto+personale- og elevfotos: Gauss Foto, Svendborg GIERSINGS REALSKOLE Forældre- Forældrerepræsentant: repræsentant: GIERSINGS REALSKOLE Line Hedam Christian Jensen ÅRSSKRIFT

4 Om Giersings Realskole Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse. I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at formidle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt niveau i alle fag til vores elever. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn. Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at eleven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjemsamtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7.kl. - og 3 spor på klassetrin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal på skolens hjemmeside. Afgangsprøverne Efter 9. skoleår afsluttes der med FolkeskolensAfgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøverne er delt i dels obligatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt naturfagene til de enkelte klasser. Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig. Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig. Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig (online) og matematik mundtlig. Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab efter gældende retningslinjer. Efter 10. klasse afsluttes der med 10. klasse Prøven (FS10). Dansk m.m. Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klasselæreren har mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik. Engelsk Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl. Tysk Faget tysk er obligatorisk i kl. Optagelse i børnehaveklassen Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning (SFO) Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet på skolens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. Fra 2014 er der etableret Forårs-SFO for kommende børnehaveklasser. 6 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

5 Hvad har man købt for sine skolepenge? En skole? En lærer? En plads i solen? Når man går på Giersings Realskole, har man ikke købt en færdig pakke af ydelser eller retten til at bestemme skolens eller undervisningens retning, men man har valgt et gensidigt forpligtende samarbejde mellem elev, forældre og skole. Giersings Realskole har velkendte overordnede principper og mål for såvel læring som social adfærd. Disse gentænkes og nyfortolkes løbende i samklang med det omgivende samfund, men ændres i essensen ikke væsentligt. Vi har alle, elever såvel som ansatte, skolen til låns i kortere eller længere perioder, og det påhviler skolens ledelse og bestyrelse at sikre, at skolen bevares som en kulturbærende institution med klare værdier og en tydelighed i undervisning og adfærd, som forvaltes af en kompetent og empatisk lærerstab. Eleven låner en plads i en årrække og dermed en ret til skolens omsorg og årvågenhed og den undervisning, som sikrer, at den enkelte elevs potentiale udbygges og udnyttes bedst muligt. Når man har valgt Giersings Realskole, har man aktivt valgt en skole med en holdning og et værdisæt, som ikke ændres. Man har valgt at forpligte sig til at indgå i et samarbejde omkring den enkelte elev. Et samarbejde, som skal give eleven de bedst mulige vilkår; men man har ikke tilkøbt sig en ret til at kunne ændre på elev- eller lærersammensætning, undervisningsmetoder eller ledelsesvilkår. En elev kan møde mange udfordringer gennem sin skoletid, så mange at virkeligheden af og til overgår fantasien. Det at være elev på Giersings Realskole betyder, at der altid er nogen, der tager hånd om eleven med forståelse, professionalisme og engagement. I et fåtal af tilfælde er udfordringerne så store, at elevens behov varetages bedst andetsteds udenfor skolens rammer, men det er ganske sjældent forekommende, og i de tilfælde følges eleven altid godt på vej. Så det man får for sine skolepenge er: Sikkerhed for at eleven får de bedst mulige betingelser for individuel læring og vækst i samarbejde med skolen indenfor dennes rammer og i overensstemmelse med skolens bærende værdier. Grundlæggende er det, vi ønsker for vore børn, at de som unikke individer bliver set, hørt og fulgt på vej i livet med mod på og lyst til læring, ansvar og omsorg - alt det får man for skolepengene på Giersings Realskole Tak for det! Af bestyrelsesformand Eva Holtved 8 9

6 HVAD ER OPGAVEN? Skolens opgave er uden tvivl, at hver eneste elev bedst muligt udvikler sig både fagligt, socialt og menneskeligt og bliver i stand til at skabe gode relationer til andre. Skolens klare mål er derfor, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed og ligeledes arbejder målrettet for at opnå et personligt godt fagligt niveau, som giver mulighed for at træffe et personligt frit valg, når der skal vælges ungdomsuddannelse. Det er desuden vigtigt, at den enkelte elev forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Evaluering Skolens bestyrelse og forældrekreds valgte på en ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2013 at overgå til Selvevaluering i stedet for at have en ekstern tilsynsførende. Det betyder, at Giersings Realskole fra august 2013 er overgået til Selvevaluering i stedet for den gamle tilsynsmodel. Det arbejder vi meget med i tæt samarbejde med Danmarks Privatskoleforening og UVM. Evalueringsmetoden og resultaterne skal i løbet af tre år være tilgængelige på skolens hjemmeside. Vi har modtaget konsulentbistand i forbindelse med vores Selvevaluering fra UC-Nord. UC-Nord har udarbejdet et særligt evalueringsværktøj, som skolens lærere i Indskolingen, Støttecentret og skolens SFO i år har arbejdet med. Målet er, at vi bliver endnu bedre til at undervise skolens elever på alle niveauer og sætte tydelige og præcise mål for elevernes læring, så vi efterfølgende kan evaluere vores læringsmål. Næste skoleår vil vi arbejde med Selvevaluering på Mellemtrinnet og året efter i Udskoling og 10. klasse. Skolen har valgt, at eleverne bliver fagligt og socialt evalueret skriftligt to gange pr. år, ligesom der arbejdes stringent med, at målene bliver tydelige og præcise både for elever og forældre. De nuværende test er test tilegnet de forskellige fag, de nationale test og lignende. Skolens tidlige indsats betyder desuden, at indskolingen i et internt tæt samarbejde evaluerer elevernes sociale, motoriske og faglige niveau. Hvis en elev har særlige udfordringer, udarbejder skolen en plan for at afhjælpe problemet. For at afdække den enkelte elevs svage og stærke sider arbejder vi meget målrettet med forskellige evalueringsmetoder. Alle klasselærere evaluerer desuden elevernes trivsel via bl.a. IT-baserede undersøgelser som Klassetrivsel.dk. Det gør det muligt for lærerne og skolen at handle på manglende trivsel hos enkelte elever eller grupper af elever - og altid i et tæt samarbejde med forældrene. Lektiecafé Fra august 2013 har vi etableret lektiecafé fra 3. klassetrin. Det fungerer efterhånden rigtig godt, og mange elever benytter sig af tilbuddet. 10. klasse Skolen har gennem de seneste år udviklet et rigtigt godt tilbud til de elever, der ønsker 10. klasse, og skolen oplever såvel stor søgning som stor tilfredshed med tilbuddet. I foråret 2013 overtog skolen Allégade 61 (Gilderne), som efter en gennemgående renovering stod klar den 7. august Huset benyttes nu til undervisning af 10. klasserne. De nye rammer har gjort, at eleverne i 10. klasse kan interagere på en helt ny måde, og i et tæt samarbejde med lærerne har skolen nu et helt særligt undervisningstilbud for 10. årgang. Giersings Realskole melder klart ud, at 10. årgang undervises på et niveau, der forbereder eleverne til at fortsætte i en gymnasial ungdomsuddannelse, hvis de ønsker det. Vi har erfaret, at det ind imellem er nødvendigt, at vi bruger tid på samtaler og opfølgning på den enkelte elevs selvvurdering og læringsniveau. I den forbindelse er det vigtigt at understrege den store forældreopbakning, skolen møder. Eleverne anstrenger sig meget fokuseret på at leve op til skolens værdier og læringsmål, hvilket betyder, at langt de fleste elever indhenter og opnår de fornødne kompetencer, der er brug for i løbet af et skoleår i 10. klasse, så de kan træffe et frit personligt valg af ungdomsuddannelse. Skolen vil bestemt fortsætte med at udbyde 10. klasse, så længe muligheden og elevgrundlaget er til stede. Eleverne har alle levet op til skolens forventninger, og eleverne giver udtryk for, at deres egne forventninger til skolen i høj grad indfries. Skolens fritidsordning Skolens SFO er beliggende i Kronprinsensgade 23. Næsten alle elever (0. 3. klasse), der har mulighed for at bruge skolens SFO, benytter tilbuddet. Personalet arbejder årgangsdelt og med mange aktiviteter, der giver mulighed for, at eleverne også kan være sammen på tværs af de forskellige årgange. SFO ens nye legeplads, skolens øvrige lokaler, Allégade (Det hvide Hus) og Odense by og nærliggende grønne anlæg giver mulighed for mange spændende aktiviteter, som børn og forældrene værdsætter højt. Forældrene fremhæver skolens SFO som et sted, hvor deres børn trives og har mulighed for at deltage i et stort udvalg af tilbud, organiseret af SFO ens personale. Desuden tilbyder skolen i samarbejde med en danselærer dans en gang om ugen til interesserede elever. Skole og SFO arbejder meget tæt sammen, hvilket betyder, at alle har udbytte af hinandens kompetencer til glæde for 10 11

7 eleverne. SFO-personalet er med i skolen i emneuger og i hverdagen med et antal timer. Mange af timerne er nu overgået til lærerkræfter, nu hvor SFO-personalet skal tage sig af Forårs-SFO. Odense Kommune besluttede i 2013, at alle førskolebørn fra foråret 2014 skal begynde i de kommunale skolers SFO. Den mulighed har vi valgt at følge for kommende elever i Giersings Realskoles børnehaveklasser. Den 1. marts 2014 begyndte 44 elever i forårs-sfo på Giersings Realskole. Skolen valgte grundet denne ændring at renovere skolens SFO i forhold til det nye behov, og samtidigt har vi ændret på strukturen i forhold til personalet i skolens SFO. Vi er kommet godt i gang, og jeg er sikker på, at rammerne er gode, og alle vil få gavn af en rolig og god tilvænningsperiode. (Læs venligst om Årets gang i vores SFO andetsteds i dette Årskrift). Det statslige driftstilskud Giersings Realskole har i dag et elevtal, som ligger på et niveau, der er med til at skabe en god og rationel økonomisk drift på trods af de statslige tilskudsændringer. Regeringens beslutning om at reducere de private og frie skolers statstilskud med fuld virkning i 2014 betyder, at skolens bestyrelse og ledelse fortsat skal være meget økonomisk bevidste og handle med rettidig omhu. Skolens bestyrelse har på baggrund af ovenstående meget fokus på de centrale beslutninger for at være i stand til at imødegå de økonomiske udfordringer - og den orienterer fortløbende forældrekredsen, hvis der sker væsentlige politisk centrale beslutninger, der kan ændre på skolens hverdag for elever, forældre og ansatte. Det betyder en meget fokuseret økonomisk styring, men det er dog vigtigt at pointere, at det på ingen måde har og må få negativ betydning for det faglige niveau og elevernes trivsel. Det er selvfølgelig også fortsat vigtigt, at forældrene har mulighed og ret til selv at vælge en værdibaseret skoleform - og inden for en overkommelig udgift. Samarbejde med Odense Kommune Giersings Realskole afholder årligt sammen med de øvrige frie og private skoler i Odense Kommune dialogmøder med Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune. Baggrunden er, at de frie skoler og Odense Kommune har en fælles in- teresse i at orientere og drøfte politiske beslutninger med hinanden. På baggrund af ovenstående og de centrale politiske tiltag er det for skolen vigtigt hele tiden at være opmærksom, så skolen kan agere på fremadrettede politiske ændringer, dels de statslige og dels de kommunale politiske beslutninger. Her er det vigtigt at nævne udmeldingen om Forårs- SFO, som tidligere nævnt, men også at vinterferien flyttes fra uge 8 til uge 7 som i Odense Kommunes ferieplan. Skolereform og arbejdstidsaftale Den nye skolereform og arbejdstidsaftale, som er indgået med LC har på forskellig vis også indflydelse på Giersings Realskole, som selvfølgelig kræver opmærksomhed fra bestyrelse og ledelse. Det vil bestyrelsen og ledelsen sammen med de implicerede medarbejdere have meget fokus på fremadrettet - og særligt i Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside bliver jævnligt gennemgået og opdateret for, at serviceniveauet og kommunikationen er informativ, præcis, god og i overensstemmelse med gældende regler. Desuden har vi, som noget helt nyt, valgt, at skolen også er på Facebook. Facebook giver skolens elever, forældre og interessenter mulighed for at følge dagligdagen på skolen. Det er også her, at vi fremadrettet vil forsøge at bevare kontakten til så mange af vores tidligere elever som muligt. Skolens vigtigste samarbejdspartnere Skolens vigtigste samarbejdspartnere er jer forældre. Uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at drive skolen. Tak for den! Husk, at I kan læse meget mere i vores årsskrift, på vores hjemmeside og på Facebook. En stor tak til skolens samlede personale og bestyrelse, der hver især yder en fantastisk indsats. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. God sommer til alle! Poul Haahr Pedersen Skoleleder 12 13

8 Årets gang i Bakkehuset Markedsdag - Camping - juni 2013: Solen stod højt på himlen, da årets markedsdag blev skudt i gang. Temaet var i år Camping, så legepladsen var for en stund nedlagt og i stedet forvandlet til den 5-stjernede Bakkehøj Camping. De hvide tennissokker var vasket, campinghabitterne var fundet frem, luften fyldt med tonerne af Dansktop-musik - og duften af pølser på grillen kælede lifligt for gæsternes næser. Som de 5 stjerner antyder, så tilbød Bakkehøj Camping også i denne sæson sine gæster et bredt udvalg af udsøgte aktiviteter. Om lysten var til ro og fordybelse ved fiskedammen, sved på panden ved Linedanceområdet, træning af handicap på minigolfbanen, eller havde man blot brug for at afpudse sine færdigheder i at bakke med campingvogn, så var alt dette muligheder. Som altid på denne dag summede Bakkehuset af glade børn og voksne. Overnatning - 3.klasse - juni 2013 Inden vi siger farvel til Bakkehusets største børn, afholdes der overnatning for husets 3.klasser. En aften/nat, der ikke blot står i hyggens tegn med bl.a. leg, dans og sen sengetid, men ofte også i vemodens. Om hjørnet venter en lang sommerferie med fri fra lektier og skole. Der venter også en hverdag som elev i 4.klasse, hvilket betyder afslutning på tiden i SFO. Børnene skal nu sige farvel til 4 forhåbentlig - gode år i Bakkehuset, og de voksne skal tage afsked med deres kontaktbørn. Koloni - 2.klasse - Ida Holst Skole - juli 2013 Efter flere år med fantastiske kolonier på smukke Ærø, blev 2012 året, hvor vi endeligt måtte sige farvel til besøg hos SFO Skibet i Ærøskøbing. Skibet skulle lukke og nye muligheder for koloni skulle nu søges. Som vi i flere år havde gjort med Skibet, var vi så heldige, at Ida Holst skole i Svendborg bød os velkommen og gerne ville bytte SFO. I uge 27 sendte Ida Holst en gruppe børn til Bakkehuset, og vi sprang på toget og drog imod Svendborg. På trods af blandet dansk sommervejr og med Ærø i tankerne, fik børn og voksne 4 fantastiske dage i det sydfynske. Dage med leg, shopping, hjemve, besøg på Naturama, kagespisning, legeland og et voksende fællesskab. Som altid vendte vi hjem trætte og klar til sommerferie, men også med en glæde over de gode oplevelser, der var skabt grupperne imellem. Renovering: Bakkehuset har gennem de senere år gennemgået en transformation fra hyggelig patriciervilla med udviklingspotentiale til moderne og innovativ institution. De første udvekslinger af ideer og tegninger skete i slutningen af 2011, og i marts 2012 var vores legeplads færdiggjort. 14 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

9 November 2012 kickstartede en vandskade en større renovering af kælderetagen. Personalestuen, der havde været mest udsat, blev totalrenoveret, og grupperummet, der huser 2.klasserne, fik nyt gulv, blev malet og tapetseret. Det var/er tanken at tage renoveringen og møbleringen i flere tempi, og i foråret og sommeren 2013 var tiden kommet til stueetagen. Vi fik indfriet et stort ønske om progression og ensartethed i møbleringen samt opfriskning af farve på vægge og døre. Halloween Som i de senere år var det igen 3.klasserne, der stod for tur i forbindelse med afholdelse af Halloween i SFO. Anført af entusiastiske voksne lykkedes det endnu engang at transformere vores hyggelige Bakkehuset om til et uhyggens palads. Det blev en god og (u)hyggelig aften med bl.a. dans, kagespisning og flotte kostumer. Formålet med denne ny adopterede keltiske tradition er ene og alene at skræmme livet af alt og alle. Vurderet på skrig og skrål blev missionen fuldført. I sommeren 2014 er det så 1.sal, der står for tur. Stilen forsættes med støjsvage skamler, borde på hjul, klassiske Montana-reoler og Verner Pantons udødelige flowerpots. Nye børn - 0.klasse Det nye skoleår startede vanen tro med hæsblæsende oprydning - og i tilfældet 2013 med montering af mange nye møbler og lamper. Den altoverskyggende begivenhed var dog endnu en gang tilkomsten af 44 nye forventningsfulde børn og deres lettere bekymrede forældre. Vi var stolte, da vi kunne byde dem alle inden for i vores nyistandsatte lokaler. De fleste af børnene kommer fra daginstitutioner, hvor de i længere tid er blevet tituleret de store børn, men på dage som disse er vi alle små. Spændte og ydmyge over for de forandringer, som det endnu ukendte skoleliv kan tilbyde. Børn er dog så umiddelbare, let aflæselige og behovstyrede. Modsat vi voksne er børnene udstyret med en naturlig og fordomsfri nysgerrighed for det nye. De søger udfordringer, muligheder og trives i det, og bekymringer viser sig ofte at være forbeholdt forældre og personaler. Jul & Teater - 2.klasse Traditionen tro, så var Bakkehuset atter vært ved et lille julearrangement bygget op omkring en teaterforestilling fremført af eleverne fra 2.klasse. I mange uger blev der øvet replikker og dans, optaget film, sunget sange, lavet kulisser, så alt kunne blive klart til den store premiere. Da dagen oprandt, dannede skolens gymnastiksal rammen omkring fortællingen om faderen, der læser godnathistorie for sine børn. En godnathistorie omhandlende en stresset familie, nisser, en kidnappet julemand og meget mere. Alt sammen tilsat musik, dans og film. Det blev en vellykket dag med sommerfugle i maverne, spændte forældre, glade børn og et meget stolt personale. Fri for mobberi-uge Leg godt ugen har været fast tradition i Bakkehuset de sidste 10 år. De senere år er Fri for mobberi dog blevet en mere fast del i forbindelsen med vores arbejde med trivslen. Derfor sagde vi i 2014 goddag til Fri for mobberiugen. En uge hvor børnene med udgangspunkt i de 4 værdier (tolerance, respekt, omsorg og mod) bl.a. så teater, bagte, gav/fik massage. (læs mere om Fri for mobberi andetsteds i dette årsskrift) kaldte forårs-sfo er af, og det blev efterfølgende besluttet fra politisk side at gøre projektet obligatorisk fra marts De umiddelbare bevæggrunde for etableringen af Forårs- SFO erne har indiskutabelt været et ønske om besparelse, men tilbagemeldinger fra de skoler, der havde erfaring med Forårs-SFO var så positive, at bestyrelsen på Giersings Realskole i efteråret 2013 besluttede, at Bakkehuset, der som privat institution ikke er underlagt det helt samme regelsæt som i kommunen, alligevel skulle følge trop. Som personale i Bakkehuset har det ikke været svært at finde det plausible i at børnene lærer hinanden og skolens rytmer og rutiner at kende. Vores største bekymring har primært været forbundet med logistikken i at skulle finde plads til yderligere 44 børn i et relativt lille hus som Bakkehuset. Efter en rum tid i tænkeboks og mange overvejelser valgte vi at rykke 3.klasserne til de nyerhvervede lokaler i Allégade 59; et valg der endte med at tilgodese alle implicerede. I skrivende stund har forårs-sfo en fungeret i 2 måneder, og det er gået over al forventning. Fem passionerede pædagoger, en masse skønne børn og samarbejdsvillige forældre har gjort alle bekymringer til skamme, og der arbejdes på højtryk med alt, hvad der vedrører det at gå i skole. Struktur og rutiner Motorik Rytmik Kognitive test Fri for mobberi Værkstedsarbejde/leg Begrebsafklaring/indføring i skolens. og Bakkehusets værdier Brug af IT/uni log-in etc En netop overstået midtvejsevaluering viser, at vi er i fuld gang med arbejdet af ovennævnte mål, og med de planlagte besøg på skolen i juni måned føler vi os overbevist om, at vi får skabt en optimal overgang til det skoleliv, der venter børnene på den anden side af sommerferien. Tak Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker op omkring vores arrangementer, støtter os i hverdagen, bager kager til diverse, kommer med ris/ros og gerne giver konstruktive inputs. Af SFO-leder Per K. Frederiksen Trods uforudsete rokader i forbindelse med Forårs-SFO (se afsnit om Forårs-SFO) blev bekymringerne endnu en gang gjort til skamme, og pludselig var de store børn fra børnehaven blevet til store skolebørn. Forårs-SFO I foråret 2013 havde tre kommunale skoler i Odense - Tarup, Tingløkke og Holluf Pile skole- prøvet forsøget med de så- I Bakkehuset arbejder vi ud fra følgende målsætningv Der skal etableres en glidende overgang fra børnehave til skolegang, med udgangspunkt i nedenstående arbejdsområder: 16 17

10 Den første måned, da timerne startede, sad man kun ved siden af dem, man kendte. Så det var lidt underligt, at skulle sidde ved siden af dem fra parallelklassen, men efter en måned var det bare normalt, fordi vi er ET HOLD. Man får mange nye venskaber - med nogle man ikke normalt snakker med. Det første halve år vælger vi, så vi enten kommer på dramaholdet, danseholdet, musikholdet eller teknikholdet. Holdene arbejder med forskellige emner. Danseholdet går i gang med at lære dansene til musicalen; dramaholdet begynder at lave manuskriptet; musikholdet lærer sangene, og teknikholdet laver de videoer med overguden oppe på storskærmen. Det sjove ved at komme på dramaholdet er, at manuskriptet IKKE bliver skrevet af lærerne - men af os selv! Vi skriver hver især oplæg til scenerne, og så sætter vi dem sammen til vores EGET manuskript. Det sjove ved at komme på danseholdet er,. at man laver selv dansene. Det sjove ved at komme på musikholdet er,. at man får spillet en masse musik. Det sjove ved at komme på teknikholdet er,. at man får lov til at lege med teknikken. Af Frederikke Grønbæk Bager Vi var meget spændte på, hvordan ugen skulle forløbe. Men senere hen blev det til en normal hverdag, da vi blev vant til det. Men på den anden side er det ikke lige noget, man vænner sig til, da der hele tiden sker noget nyt og spændende. Hele ugen var ret stressende, og tiden fløj forbi. Men det var vildt hyggeligt, og sammenholdet blev meget bedre - til sidst var vi et stort hold. Vi fik alle overskredet en masse grænser - og nogen overvandt også deres sceneskræk. Det var i hvert fald en af de bedste uger i vores liv. Ugen startede med at spille scener igennem. Og alt var virkelig kaos. Hvor er Peter henne? Jo han gik op til Niels og bandet. Men vi skal bruge ham Peter er ikke oppe ved bandet. Der var næsten så meget kaos, at man næsten ikke kunne følge med i, hvad der skete. Men onsdag vidste alle, hvad de skulle, hvad de måtte, og hvor de skulle være hvornår. Alle kunne deres ting udenad, og det gik meget bedre. Så meget bedre at vi kunne lave en italiener. Og den var vi stolte af. Alle- sammen, og vi holdt sammen. Det var noget af det bedste. Ugen var stressende, men alligevel ren hygge. Alle havde det sjovt. Og det, som vi syntes var mest fantastisk, var at skulle leve sig ind i rollen og bare folde sig ud på scenen. Det var fantastisk. Af Emma Heiberg Friis & Cecilia Asmussen 18 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

11 Det har været et rigtig spændende forløb op til musical. Vi sov stort set ikke den sidste uge, så spændte var vi. Det var noget, som man havde glædet sig til lige siden 0. klasse. Bare det at kunne få lov at stå på den store scene. Man følte næsten, at det var ens hjem. Det er sjovt at tænke tilbage på, at da vi startede med musical, havde man ikke rigtig lyst til at sætte sig ved siden af en fra parallelklassen, men nu er det helt normalt. Det var altid så hyggeligt inden forestillingerne, vi lavede sjove kampråb og hyggede os rigtig meget. Efter det steg spændingen. Det var så spændende at se salen blive fyldt. Alle de mennesker, der skulle se på en. Lige inden man skulle op på scenen, var man vildt nervøs, man tænkte, at det her klarer jeg aldrig, men idet man trådte op scenen, glemte man alt omkring sig - og gik så i gang. Når man kom ned igen, blev man så glad, selvom det var lidt kaotisk med folk, der styrtede igennem omklædningsrummet, fordi de hurtigt skulle på scenen, og folk der lynklædte2 om, men der var også et eller andet hyggeligt og spændende over det. Da forestillingen var ved at være slut, og vi skulle bukke, kunne man ikke lade være med at smile, alle de klappende mennesker og glade ansigter, og man vidste bare - det var lykkedes!!! Nu er forløbet slut. Er der noget, som vi savner, så er det musical. Det er blevet så tomt. Alt det, man havde gået og glædet sig til siden 0. Klasse, var væk nu. Vi har fået rigtig meget med fra musical. Mange nye venner, mere selvtillid, større sammenhold og nyopdagede egenskaber. Altsammen noget man også kan bruge på andre tidspunkter i livet. Musical har givet os rigtig meget, og vi savner det uendelig meget. Af Ane Kirstine Kjeldvig-Eriksen og Otilie Fossar Mahdi Schmidt. Forårskoncerterne på Magasinet - En skøn tradition, som vi hvert år glæder os til. Den er et mix af sang, musik, dans og drama på højt niveau - leveret af glade og modige elever fra klasse, skolens kor og 10. kl. musiklinie med kyndig hjælp fra skolens musiklærere. Det er en koncert, der i den grad emmer af engagement, glæde og sammenhold. Vi kan ikke undgå at blive revet med af stemningen og være stolte af det, børnene og skolen gang på gang præsterer. Af Sarah, Thomas og Mette (forældre) 20 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

12 Comeniusprojekt : Our lives by the Sea I vores Comeniusprojekt - Our lives by the Sea - har vi i 2 år arbejdet sammen med skoler i 7 forskellige lande; England, Spanien, Polen, Tyrkiet, Frankrig, Italien, Grækenland. Et stort europæisk skoleprojekt. Vi har samarbejdet om alt lige fra skolesystemer, madkultur, nationale sange/danse, juletraditioner, myter og legender, men også tungere emner så som forurening i vores havmiljøer, bæredygtighed i dyrkning af afgrøder og beskyttelse af naturen. I Danmark er vi meget stolte af at have rent drikkevand fra vandhanerne, men vi skal ikke så langt væk, før det skal købes på flasker. Dette er med til at skabe en forståelse hos vores elever for vores egen danske natur samt at passe på den. Vi har haft besøg af 20 skoleledere/ lærere fra vores 7 partnerskoler, der alle har bidraget med at fortælle om deres kultur. Et meget spændende besøg. Vi har via Skype været i kontakt med græske elever fra Patras, hvor klasselokalet var fyldt med græske og danske flag. I Patras sad 300 ventende græske elever og lærere og fulgte dette. Et meget stort øjeblik for både danske og græske elever, ingen tvivl om det. Elevernes engelskkundskaber udvikles under et sådan projekt. Færdigheder skal læres, og de skal udtrykkes både mundtligt og skriftligt her og nu. Danmark er et lille land sammenlignet med andre lande, og når vi rejser ud i verden, eller når verden møder os her, hvor vi bor, er der muligheder for at blive beriget i mødet med mennesker fra andre kulturer. Men der er også risiko for, at vi ikke forstår det, vi møder, og så afviser det måske som uvigtigt eller ligefrem forkert. Misforståelser og afvisning forekommer ofte, hvis vi ikke har værktøjer til at forstå de begreber og den adfærd, som vi ikke kan kende fra vores egen kultur. Det, vi behøver, er, at vi undres, før vi forarges!! Det er vigtigt at turde sætte sig i en andens sted, uden nødvendigvis at gøre dette til sit eget. Man kunne kalde det respekt og imødekommenhed. Når elever skal til prøve efter 9.kl. skal de kunne perspektivere til en anden kultur end deres egen. Sådan var det ikke tidligere, men kravene om at kende nye verdener og kunne fortælle om dem, er nu påkrævet. For at kunne det er det nødvendigt, at de kender deres egen kultur og kan sætte denne i perspektiv til en anden kultur. Undervisningsministeriet har siden 2009 haft den internationale dimension i deres Fælles Mål for undervisningen, og det kræver, at sådanne projekter som vores inddrages i undervisningen. Det er et krav til undervisningen

13 Odile Quintin, Generaldirektør for Uddannelse og Kultur/ EU kommissionen udtaler: Siden midt i halvfemserne har mange skoler modtaget støtte fra Comenius-programmet i deres bestræbelser på at åbne dørene op for et europæisk samarbejde. I kraft af sine forskellige muligheder har programmet givet tusindvis af elever, studerende, undervisere og andre aktører i uddannelsessektoren lejlighed til at tilegne sig tværnational erfaring, deltage i europæiske samarbejdsprojekter, besøge samarbejdspartnere i andre europæiske lande, forbedre deres færdigheder i fremmedsprog, dele og sammenligne pædagogiske tiltag og endelig at udvikle og forbedre deres undervisnings- og indlæringsfærdigheder. Man kan roligt sige, at for mange elever og lærere har deltagelse i Comenius-programmet været en særdeles berigende og motiverende erfaring, der har gjort dem til bedre aktører i en livslang læringsproces, set i en bred europæisk sammenhæng. Det er det, vi forstår ved at bringe den europæiske dimension ind i uddannelserne. Det lærende fællesskab for skoler i Europa, er ved at blive en realitet. Vores projekt er ved at være slut. Vi har arbejdet sammen med entusiastiske og dygtige lærere, der har gjort dette samarbejde til noget særligt. Vi har arbejdet sammen om en fælles opgave, der blev løst på bedste vis og i bedste ånd. Vi har lært meget. Jeg vil slutte af med et citat fra en af Michael Jackson s sange, som de spanske elever i Sevilla optrådte med under vores besøg i januar. 500 spanske elever i skolegården dannede kreds om hinanden med vores 8 nationalflag og lige så mange forældre stående uden for skolen ved lågen. Disse mange optrædende elever i havets farver, vores 8 nationalflag og toner i højttalerne i skolegården, der lød således, vil blive husket i meget lang tid. En meget rørt forsamling af lærere/skoleledere fra vores partnerskoler. En smukkere afslutning kunne man næppe forestille sig. Think about the generations and to say we want to make a better world for our children and our children s children. There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for me and for you and the entire human race. / Michael Jackson. Af Charlotte Pedersen 24 25

14 Vederti bella Roma 9.a valgte i fællesskab at deres skolerejse skulle gå til Rom Lørdag d. 5. april Kl tog vi toget mod Kastrup Lufthavn, hvor vi efterfølgende skulle flyve til Rom. Da vi endelig ankom til Rom efter en lang rejse med tog, fly og bus, var vi alle trætte og udmattede efter en lang rejse. Det ændrede ikke på, at vi skulle ud og opleve Rom med det samme. Termini, Santa Maria Maggiore, Vittorio Emanuele, Trajansøjlen, Trevifontænen, Spanske Trappe, Piazza del Popolo, Villa Borghese var på planen den dag. Den spanske trappe var en utrolig oplevelse, der var virkelig mange mennesker, og folk sad og nød solen på trappen. Trevifontænen var virkelig smuk. Vi kastede en masse mønter i, fordi myten siger, at hvis man kaster en mønt over skulderen, kommer man tilbage til Rom en dag så det håber vi på, at vi gør. Rom er en utrolig spændende og fantastisk by! Allerede den første dag fik vi et godt indtryk af byen og en nogenlunde stedfornemmelse. Søndag d. 6. april Planen denne dag var, at vi skulle se: San Pietro in Vincoli, Forum Romanum, Palatinerhøjen, Colosseum, Circus Maximus, Sandhedens mund og San Clemente kirken. Dagen var rigtig god, og vi fik en masse information. Det kom som et chok for de fleste, hvor stor Colosseum i virkeligheden er. Det var imponerende at gå og tænke på Colosseums historie og bare nyde pladsen. Så var vi nede og se Forum Romanum. Det var virkelig spændende, at man kunne se alle de gamle bygninger og se det gamle Rom. Vi lavede små fremlæggelser for hinanden om de forskellige bygninger og templer. Mandag d. 7. april Planen: Vatikanmuseet m. Sixtinske Kapel og Rafaels rum, Peterskirken og kuplen, Engelsborg. Da vi var inde i Peterskirken, var der igen mange, der blev overrasket over, hvor stor kirken er. Vi blev helt målløse over, hvordan man overhovedet har kunnet bygge sådan en kirke, få det til at se så ens ud og ikke mindst, hvordan man har kunnet lave det for så lang tid siden. Omkring halvdelen af klassen valgte at gå med op i kuplen, mens den anden halvdel fik tid til at gå deres egen vej og selv finde hjem fra Engelsborg. Tirsdag d. 8. april Vi skulle se: San Giovannibasilikaen, Scala Santa, Via Appia og Katakomberne. Størstedelen af dagen gik med at se Katakomberne. Selve historien er meget fascinerende, når man tænker over, hvor mange døde mennesker, der har ligget nede i gravene, og hvor mange lig der ligger der nu. Onsdag d. 9. april Det var den sidste hele dag, vi havde i Rom, og der skulle vi se: Isola, Trastevera, Piazza Campo de Fiori, Piazza Navona, Pantheon, Palazzo Valentini. Vi nød den sidste dag, hvor vi valgte at tage ud at spise sammen; lærerne var så søde at betale. Det var en meget hyggelig dag, og vi havde det super sjovt i hinandens selskab. Om aftenen pakkede vi det sidste, ryddede op på vores værelser og gjorde klar til næste dag, hvor vi skulle hjem. Torsdag d. 10. april Vi rejste hjem. Vi sagde farvel til Rom kl. 11 og kørte med bus mod Roms lufthavn, hvorfra turen gik mod Odense. Overordnet har vi haft en helt igennem fantastisk tur med en masse dejlig mad, skønt vejr, virkelig god is, søde mennesker, skønne lærere og minder for livet. Vi siger tak til Hanne og Ib for en fantastisk tur - og forhåbentlig på gensyn til Rom vederti bella Roma. Af Kamma, Sabine & Ulrikke, 9.a 26 GIERSINGS REALSKOLE

15 Tutte le strade portano a Roma Tidlige farvelkrammere Klokken var kvart over fem om morgenen, og vi stod på OBC med rande under øjnene. Egentlig ville vi helst ligge hjemme i vores varme senge, men sommerfuglene i maven var på vej til Rom. Der var seks timer, til vi lettede fra Kastrup. Det er supernemt at finde rundt i Rom Vi havde alle glædet os i flere måneder til denne tur, dels fordi vejrudsigten lovede høj solskin hver dag, men nok mest fordi Peter har været der flere gange før og skulle kende byen som sin egen bukselomme(?) Vi måtte alle smide nogle jakker og trøjer, så snart vi trådte ud af lufthavnen i Rom pga. den længe savnede varme. Så gik jagten ind på en bus med Giersings Realskole i ruden. Vi fandt den og så afsted mod Roms centrum. Vi blev sat af i en smal gade, hvorefter vi gik en kæmpe omvej for så at finde ud af, at hotellet lå på samme gade, som vi blev sat af på. Så godt kender Peter altså sin egen bukselomme!!! Han kom dog efter det, og vi har bestemt ikke fortrudt, at vi tog til Rom. Impara a conoscere Roma Allerede første eftermiddag/aften gik vi en tur ned til skrivemaskinen aka Piazza Venecia, som skulle være som Nordstjernen for os, for hvis man kan se den, kan man finde rundt over alt i Rom sådan da. Vi gik derefter op til kirken Santa Maria Maggiore, hvor ALLE piger blev smidt ud, fordi de havde shorts på. Derefter sørgede alle pigerne for altid at have noget med til at dække ben og skuldre med, når vi var ude med Peter. Trafikken i Rom er meget hektisk. Det handler om tålmodighed, beslutsomhed og ikke mindst opmærksomhed. Bilisterne i Rom kører, som det passer dem, men de holder dog tilbage, hvis man vil over ved en fodgængerovergang. Det ser ikke ud til, at bilerne vil stoppe, men hvis man får øjenkontakt med bilisten og beslutsomt træder ud på gaden, så stopper den. Det er meget nervepirrende, og man skal virkelig samle modet de første par gange, men når man så endelig når over på den anden side, er det altså bare en kæmpe sejr, og man føler sig som konge af hele verden ;-) Peter Steen-Andersens sightseeing Rom er en fantastisk by, især når man er dernede med en Rom-ekspert, som Peter. Han vidste lige, hvad der var værd at se, og hvor vi kunne gå hen, hvis der var kø. Han kendte (stort set) alle de små smutveje, så vi kom hurtigt rundt på gåben. Nogle af de steder, hvor der var mange turister, kunne man hurtigt blive væk, men man skulle bare kigge efter en mand i ternet skjorte og en rygsæk, som ligner et skildpadde-skjold. Ninjaturtle-Peter, som vi kaldte ham. Vi så selvfølgelig Colosseum, som gav et sus i maven ved tanken om, hvad der har forgået der for flere hundrede år siden. Peterskirken var også et must, hvor vi fik lov til at gå alene rundt og studere alle de små detaljer. Derudover var vi også lige på besøg i Vatikanmuseet. Et besøg, som de flest af os helst ikke vil gentage. Stort set alle fik smidt en mønt i Trevifontænen og besteget den spanske trappe om tirsdagen, hvor vi også var i Pantheon, på pladsen Piazza Navona og på et frugtmarked aka Campo de Fiori. Udover Peterskirken fik vi set en masse andre kirker, bl.a. Roms domkirke og Sant Calisto, som er en kirke bygget ovenpå en kirke, som er bygget ovenpå et tempel. Capitolmuseet, Forum Romanum og Palatinerhøjen blev også besøgt i løbet af turen, og på Engelsborg nød vi den smukke udsigt over hele Rom og fodrede sultne måger med tørre kiks fra morgenmaden. Vi var også flere meter under jorden i Katakomberne, hvor man anbragte lig i gamle dage. Sandhedens mund skulle også lige besøges, og vi har heldigvis alle vores hænder endnu. Sui propri due piedi a Roma Det var heldigvis ikke sådan, at vi behøvede at følge efter Ninjaturtlen hele tiden. Vi fik en del fritid, hvilket især pigerne var rigtig glade for. Masser af tid til shopping. Det lykkedes os endda at få Marianne med på Via del Corso, som er den helt store shopping-gade i Rom. Der kunne vi så selv få lov til at diskutere med gadesælgerne. Hver aften fik vi lov til selv at bestemme, hvor vi ville spise. Ofte fordelte vi os i små grupper, alt efter hvad man havde lyst til. Det kunne være lige fra en fin restaurant til en lille biks, som solgte pizza slices. En aften var der fodbold, Athletico Madrid mod FC Barcelona, og den kamp kunne vi da ikke gå glip af. Så halvdelen af os tog på sportsbar og fik pizza der. Super hygge. Når man er i Italien, skal man nyde det Og vi nød det! I de 25 grader kunne man ikke undgå at få mindst en italiensk gelato om dagen, som blev spist i solen. Der blev også spist en masse lækker frutta fresco. Derudover var vi jo i pizza og pastaens hjemland, så det blev der guffet hver aften. Morgenmaden var heldigvis ikke så ringe endda. Peter sagde, at det var den bedste morgenmad, han nogensinde har fået på sådan en skoletur. Så selv om toiletterne var meget små, værelserne beskidte og ikke særlig lydtætte, var hotellet da alligevel ok. Alfredo Ristorante Den sidste aften blev tilbragt på Alfredo Ristorante på skolens regning (det var i hvert fald, hvad vi bildte os selv ind). Her fik vi en treretters menu hver. Det var utroligt dejligt at spise sammen hele klassen, og der blev da også fældet nogle tårer ved tanken om, hvor lidt tid vi har tilbage sammen, men de blev hurtigt tørret væk med et grin. Godt mætte gik vi arm i arm tilbage til hotellet, hvor vi hver især hyggede os for en sidste gang med vores værelseskammerater. Ciao Roma Lørdag var vi tidligt oppe - som på en normal skoledag. Total uacceptabelt, når man tænker på, at det var en lørdag. Bussen hentede os samme sted, som den havde sat os af om mandagen - denne gang gik vi direkte ned ad gaden - og derfra kørte vi så videre til lufthavnen i Rom. Da vi landede i Kastrup, kunne det også kun gå for langsomt. Vi havde haft en fantastisk tur, men når vi nu var i Danmark igen, ville vi også bare godt hjem til vores egne senge. Så selvfølgelig skulle bagagen drille. Peters kuffert var der ikke, vi ledte og ledte til sidst fandt vi den på bagagebåndet. Den sidste del af turen blev der hygget i toget med kortspil og musik. Der blev krammet, smilt og grædt, da vi nåede til Odense. Denne tur har givet os et helt fantastisk sammenhold, og vi er skolen dybt taknemmelige. #GR sempre nei nostri cuori Af Anthon Wulf, Oliver Krøyer, Emil Bertil, Phillip Trinh, Mathies Thomsen, Mathilde Lilleholt og Mia Dalager, 9.b 28 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

16 Paris Mon coeur! Den 11. april vendte 9.c hjem fra 6 dage i det skønne og charmerende Paris. En by, der er fyldt med hyggelige caféer, brasserier med lækker fransk mad, fede shoppingmuligheder og masser af spændende turistattraktioner. Den 6. april en søndag morgen - ankom klassen til Paris efter en lang nat, der blev brugt på hyggelig tidsfordriv i lufthavnen og togturen fra Odense til København. Solen skinnede, og vi kunne dufte de friskbagte franske croissanter, lige så snart vi steg ud af flyet. Allerede i lufthavnen formåede det første hold at blive væk, men det tog vi med et gran salt og et smil på læben, og ved hjælp af mobiltelefoner blev vi hurtigt samlet igen. Vi ankom til vores midlertidige hjem, Hotel Saint Marie, hvor vi hurtigt fik værelser, fik pakket ud og følte os til rette. Ikke alle mente, at hotellet lignede et femstjernet Hilton hotel, men det forhindrede på ingen måder eleverne fra 9.c i at have den fedeste tur til Paris. Vi boede i et område, hvor næsten alt, hvad vi havde brug for, lå næsten lige uden for døren. Kedsomhed er ikke noget, som 9.c har brugt tiden på i Paris. Vi har oplevet en masse sjove og spændende ting. Vi brugte en hel dag i Disneyland, hvor både piger og drenge slog sig løs, grinte, prøvede forlystelser, så Disneyparaden og havde det sjovt sammen på tværs af klassen. Vi var en tur på centre Pompidou, hvor vi så på moderne kunst, vi besøgte Versailles slottet, hvor vi b.la. så den smukkeste spejlsal. Vi så Notre dame, Sacre Coeur kirken, triumfbuerne og havde fællesmiddag på den franske restaurant Chartier, hvor mange af eleverne for første gang havde fornøjelsen af at smage snegle. Shopping var der selvfølgelig også tid til. Pigerne blev sluppet løs på Champs Elysees, hvor pengepungen kom godt i brug, imens tog drengene metroen til Pigalleområdet, hvor de hjemmefra havde udset sig et par butikker. Et par af eleverne fik også overskredet nogle grænser, både da de prøvede den vilde forlystelse Space Mountain i Disneyland, men også da vi tog en tur helt op i toppen af Eiffeltårnet. Om aftenen var der hygge på værelserne, og drengene tog på Hard Rock café, hvor de hyggede sig. Efter 6 skønne og solskinsrige dage i Paris, var det tid til at vende snuden mod Danmark igen. Vi kom hjem med en masse gode minder, et fantastisk indtryk af den dejlige by Paris - og ikke mindst et meget bedre sammenhold på tværs af klassen. Af Karoline og Peter L 9.c 30 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

17 7.ab på.. Bornholm Når man siger Bornholm på 7. årgang tænker de fleste nok på: hygge, spas, NATLØB... Ups, slik, cykeltur, mormor hytter,. fællesskab... Bornholm er nok den lejrtur, der fik ført A og B klassen sammen. Før hen var vi meget to klasser, men nu er vi som en fælles!!! Bornholm var også det sted, hvor vi kom langt væk fra ALT. Både skole, interesser og familien. Det er en tur, hvor man bare kan være sig selv, og samtidig føle, at man er med i et stort fællesskab. Af Elisabeth N.C Det startede med, at vi skulle mødes på Odense Banegård klokken 7:20 mandag. Så tog vi toget til København, derefter med bus til Ystad. Vi tog færgen til Rønne og derefter igen med bus til Sandvig-Allinge. Vi pakkede ud, og efter vi havde fundet os til rette, gik vi en lille tur op til klipperne, flotte søer og en meget smuk udsigt. Tirsdag gik vi ind til byen og lejede cykler. Vi cyklede til Døndalen, Helligdomsklipperne og smuk natur. Så kunne man vælge at cykle videre til Gudhjem eller at cykle hjem. Dem, der cyklede til Gudhjem, cyklede 12 km mere end de andre. I Gudhjem var der mange slik-, is-, karamel-, bolsje- og chokoladebutikker. Det var en hård tur. Da vi kom tilbage, lavede vi mad og gik lidt frem og tilbage i hinandens hytter. Det var en sjov, men hård dag. Onsdag skulle vi på bustur. Vi blev hentet og kørt til Alminingen, Ekkodalen, Natur Bornholm, Rytterknægten, Østerlars Rundkirke, Svaneke Røgeri og Svaneke by. Vi var hjemme klokken 17. Om aftenen var vi inde hos hinanden og se Rita. Det var hyggeligt. Torsdag kunne man vælge at komme med på den lange tur til Jons Kapel, eller man kunne vælge den lidt mindre tur og så komme med til Moseløkke Granitbrud. Vi mødtes ved Hammershus og løste ved fælles hjælp spørgsmål omkring den gamle bygning. Da vi kom tilbage, skulle vi gøre klar til afrejsen dagen efter. Der blev også holdt fødselsdag for Emilie fra 7.b med lagkage og gaver. Fredag skulle vi op klokken 4:00!!!!, da vi skulle hentes af bussen kl. 5:30!!!! Alle var trætte, og nogle sov også på vejen hjem. Vi var i Odense klokken 13:30. Det var rigtig sjovt at lave mad sammen, og det var dejligt at kunne hygge om aftenen. Af Mia Mahler Så blev det vores tur til at tage til Bornholm. Det var en lang tur med tog, bus og færge, men selvom turen tog en del tid af dagen, var den pågældende og de efterfølgende dage dejlige. Vi boede i små hytter og sørgede selv for mad. Hver dag var der udflugt, og der var mulighed for at køre ind til et supermarked, hvis man manglede noget til aftensmaden. På udflugten besøgte vi nogle af Bornholms største attraktioner, deriblandt den Sortegryde, Rokke-stenen og Rytterknægten. Vi var også ude at cykle en af dagene, men der var desværre styrt undervejs. Så var der så hjemturen, den var fyldt med ærgrelser - fordi turen næsten var slut- men også glæde og grin - fordi folk prøvede at nyde den sidste del af turen. Af Nicoline og Anna 32 33

18 Se Ribe - og forstå! Så oprandt dagen endelig. Barometeret stod højt, det samme børnenes forventninger; en hel uge på lejrskole, i Ribe, langt hjemmefra. Alene togturen nåede nærmest euforiske højder, vi rejser, sammen, væk fra skolen og mor og far! Fremme ved vandrehjemmet, værelsesfordelingen, smækken med døre, kiggen ind til hinanden, og hvad skal vi nu? Ingen tvivl om, at et lejrskoleophold gør godt på krop og sjæl. De sociale relationer i klassen udfordres, og vi er nødt til at yde for at få fællesskabet til at fungere. Vi lærer meget. Og hvor er det sjovt, at alt det vi lærte om Maren Spliid, heksebrænding, Vadehavet og vikinger, det bliver gentaget her blot i ny forklædning. Det er lige, som om vi får alt repeteret, og der bliver yderligere bygget ny viden på. Vi husker det helt meget tydeligt, fordi vi er lige midt i det, det var her, det foregik. Mandag aften var vi med nattevægteren rundt i Ribes hyggelige gader, han kunne fortælle. Tirsdag var vi ved Vadehavet og på Mandø, her var højt til himlen. Onsdag mødte vi vikingelandsbyens Vølve, hun var intens og autentisk, hun læste runer for os. Torsdag blev vi guidet af den kloge hvidhårede ældre mand, som kunne svare på alle spørgsmål om Ribe i vikingetiden, i middelalderen og om Ribe domkirke, og der var 248 trin op i tårnet. Fredag skulle vi hjem, og det var godt, for vi kunne slet ikke rumme flere indtryk, og nu savnede vi pludselig vores mor og far rigtig meget. Tak for en dejlig tur med store indtryk og minder for livet. Intens lejrskole i Ribe I september var 5.B i Ribe med vores lærere, Charlotte og Jesper. Vi var der i hele 5 dage, og vi havde det så hyggeligt, men det var ikke bare fis og ballade. Vi skulle nemlig også ud og besøge en masse historiske steder. Vi var på stjerneløb, hvor vi lærte at finde rundt i Ribe by. Vi var også i Vikinge Centeret, hvor vi var i en kopi af en gammel vikingeby. Der så vi et gammelt vikinge- skib, som vi fik lov til at komme ned i. Vi var også oppe i Ribe Domkirkes tårn, hvor der var rigtig langt op og ned igen. Det var rigtig sjovt, fordi uden for Ribe var det helt fladt, så langt vi kunne se. Vi var ude i Vadehavet, hvor vi kørte med en traktor på vandet/sandet. Da vi kom derhen, lærte vi om havets dyr og tidevandet. Det var rigtig sjovt. En aften gik vi en hyggelig tur med vægteren rundt i Ribe, hvor han sang en masse gamle sange for os og fortalte om Ribe i gamle dage. Vi syntes, det sjoveste var stjerneløbet, Vikinge Centeret og Vadehavet, fordi det var spændende og lærerigt. Vi boede på Danhostel Ribe, hvor personalet var rigtig søde. De havde endda også en stor sportshal, som vi måtte låne til at spille fodbold, håndbold osv Vi skulle skrive dagbog for hver dag - og den sidste dag læste vi dem højt for de andre grupper. Charlotte havde også lavet en konkurrence om, hvem der havde det pæneste værelse ugen igennem. Værelse 13 vandt, og de fik en masse lækkert til deres søde tænder. 34 I Ribe by havde de en masse gode butikker, hvor vi shoppede en hel del. Ribe har en fantastisk flot natur, som man kun kan komme i godt humør af! I forløbet er hele klassen kommet meget tættere på hinanden! Samtidig har vi også lært en masse historiske ting - for eksempel om dronning Dagmar-statuen og de gamle vikinger og meget andet! Det var den bedste lejrskole nogensinde! Af Louise, Mathilde S., Kristian, Karoline Sofie 5B. 35

19 3.a s Hasmarkerindringer 3.b dyrker Hasmark Vi kørte i bus hen til Hasmark, og vi sang mange sange. Da vi kom parkerede, steg vi ud og fik værelser og Ditte Marie, Julie og Bjørg skulle sove sammen. Vi skulle til Hofmansgave. Vi skulle på et kartoffelmuseum. Og vi smagte fodermajs. Det smagte dårligt. Vi gik hjem,. og så legede vi på en sjov legeplads. Og så fik vi aftensmad. Vi fik millionbøf, og så så vi film, og bagefter gik vi i seng. Næste dag gik vi 13 en halv kilometer. Vi gik hen til fyrtårnet, og da vi kom hjem spiste, vi aftensmad. Af Julie og Ditte Marie Da vi skulle til Hasmark, kørte vi med bus og sang sange i bussen. Da vi ankom legede vi straks på den seje legeplads, hvor der var både cykler, svævebane og mange andre sjove ting. Så skulle vi have værelser. Så skulle vi have aftensmad. Vi fik millionbøf, og til dessert fik vi koldskål. Næste dag fik vi morgenmad, og så skulle vi ud og gå fem km ud til Hofmansgave. Der var en mand, der var klædt ud som H.C Andersen. Han fortalte os historier. Så gik vi hen til et kartoffelmuseum. Vi var også på en gård, hvor der var køer og maskiner, og vi smagte fodermajs. De smagte ikke særlig godt. Så gik vi hjem til lejrskolen og legede lidt. Så fik kage. Vi var også på stranden. Næste dag skulle vi også ud og gå. Vi gik fjorten km til et fyrtårn. Vi havde smurt madpakker selv. Vi spiste mad derude. Winnie havde frugtkarameller med. De smagte godt. Da vi var hjemme igen, legede vi lidt. Vi var også på stranden, der legede vi lidt i vandet. Vi fandt også flotte sten. Og så spiste vi. Laura kom også, da vi havde spist vi lavede snobrød på stranden. Bag efter så vi film. Det var Alvin og alle de frække jordegern. Det var meget hyggeligt. Bagefter skulle vi sove. Næste dag skulle vi spise morgenmad. Vi skulle også pakke, og så måtte vi også lege lidt. Så skulle vi gå ud foran, og der skulle vi vente på bussen. Så kom bussen for at hente os. Vi havde haft en meget hyggelig tur. På vej hjem sang vi også sange. Det var vores tur til Hasmark lejrskole og til dem der ikke har været der så skal de glæde sig meget. Af Laura og Bjørg 3.a Traditionen tro tog 3. klasserne på hyttetur nordpå i OPAD hytten ved Hasmark Strand i starten af september. 3.b var afsted i starten af ugen, og 3.a ankom i midten af ugen. Eleverne blev indlogeret på 3- og 4-mandsværelser. Eleverne var glade og spændte. Hurtigt spredte sig en lejrskolestemning med besøg på hinandens værelser, sure sokker på gulvet og hyggestemning i alle kroge. Området blev undersøgt mooncars blev trukket ud, der blev trådt hårdt i pedalerne på BMX cyklerne på cykelbanen, og der var sus i maven ved svævebanen. Alt med stor fornøjelighed! Lang gåtur rundt om Enebærodde, smukt og spændende besøg på Hofmannsgave, om aftenen var der fællessang i vores egne sanghæfter ved bålet på standen, snobrød blev med stor anstrengelse og begejstring bagt over bålet. Jo, dagene i Hasmark har bestemt givet os nogle gode oplevelser sammen i 3.b. Af Kirstine Andreassen 36 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

20 METTINGEN TUR-RETUR I foråret 2014 gik turen for fjorten 8.klasse-elever fra Giersings Realskole til den tyske by Mettingen. Men for inden havde de tyske udvekslingselever i oktober måned 2013 besøgt skolen og os for at opleve den danske kultur. Det var en hyggelig uge med masser af gode oplevelser. Og så efter 5 måneders venten blev det vores tur til at komme ned og besøge dem og se, hvordan en tysk hverdag forløber. Da vi efter en lang tur i toget ankom til perronen i Osnabrück, blev vi hver især hentet af vores værtsfamilier. Vi skulle derefter tilbringe en weekend sammen. Det var meget forskelligt, hvad vi hver især lavede, men en ting var sikkert, vi havde alle haft en spændende og sjov weekend, da vi mødtes igen. Da det blev hverdag, skulle vi med i skole og opleve en tysk skolegang, hvilket skulle vise sig at være meget anderledes end den vi var vant til herhjemme. I ugens løb var vi både på rundvisning i den lille by og hørte om dens historie. Vi så MANGE kirker, vi var på storbystur til Köln, hvor vi så den store domkirke, som tyskerne er meget stolte af, og derefter fik vi tid til at shoppe for os selv. Senere på dagen var vi på chokolademuseum og fik en rigtig fin og lærerig rundvisning. Derudover var der mange arrangementer uden for skolen, fx fest hos en af de tyske drenge med fællesdans for deres årgang, som vi alle havde meget glæde af. Da vi nåede torsdag, var det tid til at vende snuden hjemad, men først havde tyskerne arrangeret en fællesbuffet og små fælleslege. Vores værtsfamilier fulgte os til perronen, og vi fik sagt pænt farvel og tak for en god uge. Da vi kom hjem, talte vi meget om, hvordan ugen havde været, og vi blev enige om, at det havde været en god og lærerig uge, hvor vi fik snakket en masse engelsk(?) og tysk og ligeledes fik en grundig oplevelse af en helt anden kultur. Af Elisabeth & Freja 8.a 38 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012

Kære forældre! Post Danmark Rundt. Bornholm. Fripladsansøgning. Fredag den 24. august 2012 Kære forældre! Fredag den 24. august 2012 Post Danmark Rundt I onsdags var vi en lille flok, der var kørt til Rimsø for at se feltet fra Post Danmark Rundt komme susende forbi. Vi fik både lidt merchandise

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere