ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN

2 Mødrehjælpen nr. 1 April 2004 Årgang 4 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Fotos: Sonja Iskov Layout: Svend Hansen, MDD Forside illustration: Mark Airs Tryk: Handy Print A/S, Skive MØDREHJÆLPEN sendes til bidragydere samt en række nøglepersoner i social- og sundhedssektoren. Artikler kan citeres med kildeangivelse. ISSN nr Udgivet af: Mødrehjælpen Studiestræde København K Telefon CVR nr Formand: Eva Tufte Direktør: Hanne Simonsen Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra Indholdsfortegnelse Mødrehjælpens formål er at hjælpe, rådgive og vejlede enlige forsørgere, gravide og børnefamilier for at sikre deres børn en bedre opvækst og levevilkår. Mødrehjælpen, der er en selvejende institution, er økonomisk afhængig af fondsmidler, gaver og bidrag fra velvillige bidragydere. Gironr Fondsreg. nr Indbetalinger medfører fradragsret iflg. Ligningslovens 8A, som Mødrehjælpen er godkendt efter. Leder side 3 Rådgivning side 4 Etnisk netcafé side 6 Fødselsdepressioner side 6 Alexandrakollegiet side 7 Unge mødre på arbejdsmarkedet side 7 Støtte fra Rotary side 8 Lokalforeningerne side 8 Voldsramte familier side 9 Ledelsesberetning side 10 Regnskab 2003 side 11 2

3 Noget af fejre 2003 var på mange måder et særligt år for Mødrehjælpen. Mandag 16. juni 2003 kunne vi fejre 20 års fødselsdag. Selvom vi kan være meget stolte af den stærke indsats, som Mødrehjælpen - medarbejderne og frivillige - yder til gavn for vores målgruppe: unge gravide, eneforsørgere og vanskeligt stillede børnefamilier, så var der ud fra en socialpolitisk synsvinkel desværre ikke så meget at fejre. For set med Mødrehjælpens briller er der ikke skabt bedre vilkår for børnefamilierne gennem de sidste 20 år. Heldigvis har der dog i årets løb været andet at fejre: Som den dag, hvor en af de unge mødre fra Alexandrakollegiet fremviste sit eksamensbevis, da hun som den første af elleve unge mødre havde gennemført en uddannelse og dermed vundet sin egen sejr! Eller da vores børn fra de voldsramte familier sagde tak for i år, og det undervejs var lykkedes for alle at få sat ord på den vold, de havde været en del af eller været tilskuere til. Eller da parret, som ville skilles, alligevel valgte hinanden og formåede at finde kærligheden igen. Eller da 3-årige Ida og hendes mor fik et fast sted at bo for første gang i Idas lille liv. Historier, der vidner om, at med lidt hjælp kan drømme blive til virkelighed, og meget kan lykkes trods utroligt svære odds. Efter 20 år er Mødrehjælpen her stadig. Med vigtig hjælp i form af rådgivning og menneskelig omsorg. Og vi vil gerne kunne yde den nødvendige hjælp, men det er i bund og grund dybt problematisk, at en organisation som vores i praksis er en nødvendighed for mange familier. Det vidner om, at vi socialpolitisk stadig har meget at arbejde for, og at der mere end nogensinde er brug for, at Mødrehjælpen fungerer som et engageret og troværdigt talerør. I de senere år har vi mere end nogensinde mærket, hvor vigtig synlighed, forståelse og opbakning i omverdenen er for vores arbejde. Der er stor konkurrence om opmærksomheden, og det stiller store krav til os. Vi har altid fokuseret skarpt på at kunne levere en god rådgivning til de, der henvender sig til os, og vi stolte af at kunne fastholde en fagligt stærk rådgivning. Med den store viden og indsigt, der udspringer fra rådgivningsfunktionen og kontakten til eneforsørgerne, de unge gravide og de vanskeligt stillede børnefamilier, skulle vi gerne blive endnu bedre til at omsætte til en socialpolitik, der netop kommer disse grupper til gode. Der er brug for os. Det ved vi, for det erfarer vi hver eneste dag. Men vi skal kunne nå ud til langt flere af de mennesker, der har brug for os. Det kræver en fremtid med en stærkere økonomi og en stærkere opbakning i den danske befolkning. Vi har en vision og har lagt strategien - vi skal kunne hjælpe endnu flere i målgruppen ved at blive en bred og mere folkeligt forankret organisation. Vi skal være synlige og aktive i lokalområderne, have et fagligt stærkt rådgivningsapparat og en markant socialpolitisk profil. Vi vil styrke indsatsen over for gravide, enlige forsørgere og vanskeligt stillede børnefamilier. Vi vil kunne rådgive folk i hele landet. Vi vil have flere frivillige og frivilligt baserede lokale aktiviteter. Vi vil gerne, at "Familien Danmark" skal kende os og sympatisere med os. Vi vil være et stærkt og tydeligt talerør for vores målgruppe. Vi vil have noget at fejre - også socialpolitisk. Vi har brug for din opbakning, hvis det skal lykkes - giv et bidrag til Mødrehjælpen allerede i dag eller meld dig som frivillig. At støtte Mødrehjælpens arbejde og sikre, at der ydes den allerbedste indsats for gravide, eneforsørgerne og børnefamilier i krise, er alles sag! Med venlig hilsen Eva Tufte Formand for Mødrehjælpens bestyrelse 3

4 Rådgivning Mødrehjælpen rådgiver om sociale, personlige og uddannelsesmæssige forhold samt på juridiske, økonomiske og sundhedsmæssige områder. Vi har en række særlige tilbud blandt andet til unge gravide og unge mødre, til den voldsramte familie og til abortsøgende. Endvidere tilbyder vi gratis juridisk bistand i Retshjælpen. Mødrehjælpen har i lighed med tidligere år udført et betydeligt støtte- og rådgivningsarbejde for gravide, eneforsørgere og børnefamilier. Vi har i 2003 oplevet en stigning i antallet af henvendelse på 5 procent sammenlignet med I 2003 havde vi 5295 henvendelser til Mødrehjælpens rådgivninger personer henvendte sig med ønsket om personlig rådgivning.1982 personer har modtaget telefonisk rådgivning, hvilket er en mindre stigning i forhold til tidligere år. Vi har i de senere år set os nødsaget til at udbygge den personlige rådgivning med telefonisk hjælp, dels fordi vi ikke har mulighed for at imødekomme efterspørgslen på personlige samtaler, og dels at der er problemstillinger, som kan løses med en kvalificeret telefonrådgivning. 868 personer henvendte sig til Mødrehjælpens Retshjælp med ønsket om juridisk bistand. Rådgivningen er Mødrehjælpens væsentligste aktivitet. Den rådgivning og vejledning, som gives, kan strække sig fra en eller få samtaler til længevarende forløb. Formålet er at få afklaret klientens problemer, således at denne og rådgiveren i fællesskab kan finde frem til en løsning. Klienten skal så vidt muligt sættes i stand til at løse sine egne problemer. Vi yder rådgivning efter princippet hjælp til selvhjælp. Mødrehjælpens brugere Den typiske bruger af Mødrehjælpen er en kvinde som er eneforsørger, 31 år og mor til et eller to mindre børn. Hovedparten af brugerne er kvinder, og 70 procent er enlige forsørgere. Mødrehjælpen opsøges af stadig flere med anden etnisk oprindelse end dansk. Otte procent af henvendelserne er fra personer med anden etnisk oprindelse. Størstedelen af Mødrehjælpens brugere 64 procent henvender sig på eget initiativ. I otte procent af tilfældene er de henvist fra det offentlige. Det vil sige enten en socialforvaltning, kommunal institution, læge, sundhedsplejerske eller andet. 13 procent er henvist efter forslag fra venner og familie. Problemer med økonomien er den mest udbredte henvendelsesårsag. Hver tredje der henvender sig til Mødrehjælpen har økonomiske problemer. Særligt for mange enlige er det økonomiske råderum trængt. Og realiteten er en hverdag uden muligheder for, at deres børn kan følge med i det evige kapløb om tøj og legetøj. Hverdag uden fritidsaktiviteter, uden økonomisk sikkerhedsnet til at klare et nyt køleskab eller en tandlægeregning. Hverdag med nedslidning af husholdningen og med social isolation. De fleste henvender sig med mere end én problemstilling. De er som oftest ramt af problemer på flere områder. Og netop Tabel: Henvendelsesårsag i 2002 (i pct.) 1) Økonomi Personlige problemer Samvær Graviditet Samlivsophævelse etc. Forældremyndighed ) Den samlede procentsum er mere end 100, da der kan være mere end én henvendelsesårsag. 4

5 dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. Størstedelen af de personer som henvender sig i Mødrehjælpen er uden uddannelse og job. Ser man på det samlede antal henvendelser er 32 procent i job, mens 50 procent er arbejdsløse. Tabel: Mødrehjælpens brugere fordelt efter beskæftigelse i 2002 (i pct.) Ingen beskæftigelse Arbejde som faglært/ufagl. Under uddannelse Arbejde som funktionær Andet Arbejde som akademiker Selvstændige Personale I 2003 var der i Mødrehjælpen 80 lønnede personer og 265 frivillige medarbejdere. Statistik og dokumentation Mødrehjælpens arbejde registreres løbende til brug for en årlig statistikopgørelse. Opgørelsen dokumenterer organisationens indsats overfor omverdenen og fungerer samtidig som en rettesnor for os selv i forbindelse med tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde. Tabel: Mødrehjælpens brugere fordelt efter indtægtsgrundlag i 2002 (i pct.) Arbejdsindtægt Kontanthjælp Statens Uddannelsesstøt. 9 Arbejdsløshedsunderstøt. 8 Sygedagpenge 5 Barselsdagpenge 3 Revalideringsydelse 3 Førtidspension 3 Uden egen indtægt 3 Orlovsydelse 1 Andet Bestyrelsesformand Eva Tufte I april 2003 tiltrådte Eva Tufte som bestyrelsesformand for Mødrehjælpen. Eva Tufte har siden 2000 været ansat som direktør i Dansk Annoncørforening. Hun har tidligere været direktør i Dansk Epilepsiforening, og i perioden var hun ansat i Ældresagen, de sidste to år som underdirektør. Eva Tufte er i 1988 uddannet cand.scient.soc fra Købehavns Universitet. 5

6 Etnisk café Mødrehjælpen i København har etableret et nyt projekt med fokus på integration af unge gravide og unge mødre med anden etnisk baggrund end dansk. Til højre i billedet ses AFHIC s forkvinde Anna Saakwa. Til venstre er det Mødrehjælpens direktør Hanne Simonsen Mange kvinder med anden etnisk baggrund har blandt andet på grund af sprogvanskeligheder en ringe kontakt til omverden, et spinkelt netværk og lever i social isolation. I slutningen af året blev der i samarbejde mellem Mødrehjælpen og AFHIC - African Foundation for Health, Information and Culture etableret en etnisk café. I cafeen kan de unge gravide og unge mødre få rådgivning og hjælp til at opnå større viden om og kendskab til det danske social- og sundhedsvæsen. Det er håbet, at projektet kan være med til, at kvinderne bliver mere opsøgende i forhold til deres egen situation, og at de vil opnå en større retsbevidsthed. De unge kvinder vil blive tilbudt kyndig vejledning i at søge på Internettet og få personlig rådgivning af en socialrådgiver med særlig ekspertise inden for målgruppens problemområder. Det vil tillige være hensigten at hjælpe kvinderne til at opnå kendskab til andre integrationsfremmende projekter. Orienteringsmøder om emner som prævention, graviditet, børnesygdomme, mor/barn forhold og kulturmøde skal supplere den rådgivning og viden, kvinderne får i caféen. Det er håbet, at den etniske cafe også vil blive anvendt som et socialt værested. Det er målet at få koblet et team af frivillige medarbejdere til projektet. De frivillige medarbejdere skal dels tilbyde pasning af børnene, og dels er det ønsket at opbygge et frivilligt korps af tolke. Projektet er finansieret af Socialministeriet. Tilbud til kvinder ramt af fødselsdepression Undersøgelser viser, at ca. ti procent af en årgang af fødende kvinder får en fødselsdepression. Der findes i dag ikke offentlige tilbud til de lettere og ikke indlæggelseskrævende depressioner til trods for, at man kender de skadelige virkninger, det kan få for det nyfødte barn, når moren lider af en fødselsdepression. Århus Amt, Århus Kommune og Mødrehjælpen indgik i 2003 en samarbejdsaftale om et behandlingstilbud til kvinder ramt af fødselsdepression. Af hensyn til budget og normering gives tilbudet til to af de fire sociale distrikter i Århus. Den kommunale sundhedspleje tilbyder screening til alle nybagte mødre, og hvis der viser sig symptomer af depressiv karakter, henvises kvinder til Mødrehjælpens rådgivning i Århus. I Mødrehjælpen tilbydes kvinderne gruppebehandling, individuelle samtaler eller parsamtaler afhængig af problemets karakter. Samtidig tilbydes pasning af barnet, mens moren er til behandling. Tilbudet kører i to år, hvorefter det vil blive evalueret. 6

7 Alexandrakollegiet Der bor i dag 11 unge enlige mødre med deres børn på Alexandrakollegiet. Formålet er at sikre disse en god start i livet, der gør dem i stand til på sigt at blive selvforsørgende. Kollegiet tilbyder de fysiske rammer og den omsorg, som er nødvendig for at have overskud til at gennemføre en uddannelse samt håndtere de sociale og personlige problemer, som den enkelte mor må have. Alexandrakollegiet har nu eksisteret i 2 år, og der er mange solstrålehistorier, der beviser, at kollegietanken gør en forskel. Der har i 2003 været megen opmærksomhed og presseomtale af Alexandrakollegiet. Alexandrakollegiet igangsætter løbende nye initiativer, og et af dem er mentorordningen. Mentorordning Der blev allerede i foråret 2002 taget fat på mentorordningen og i 2003 fik Alexandrakollegiet midler fra Socialministeriets SATS-pulje til at udvikle denne ordning. Der er ca. 20 frivillige medarbejdere tilknyttet kollegiet, og foruden hjælp til en række praktiske opgaver indgår de i mentorordningen. En mentor er en læremester, som hjælper på det felt, den unge selv mener, hun har brug for hjælp til. Mentorerne på kollegiet er meget værdsat, og samtlige kollegianere synes, at ideen er god og skal udbygges. Målet er, at de kollegianere, som ønsker det, hver skal have tilknyttet to mentorer. Den ene skal være studiementor og skal primært have fokus på at støtte den unge mor i studieforløbet med f.eks. lektiehjælp, faglig identitet, søgning efter læreplads m.m. Studiementoren skal om muligt have en faglig baggrund, der matcher den uddannelse, den unge er i gang med at tage/ønsker at tage efter sin grunduddannelse. Den anden skal være en omsorgsmentor, der yder omsorg for den enkelte mor og hendes barn på de områder, som er ønskelige. For eksempel børnepasning under lektielæsning eller byture, tage på ture sammen, praktisk hjælp i hjemmet med videre. Der er ansat en medarbejder, som i samarbejde med kollegiets socialrådgiver og forstander skal forestå udviklingen af mentorordningen. Der er løbende opfølgningssamtaler mellem kollegianere, mentor og en medarbejder på kollegiet for at justere indsatsen og undgå, at mentorer får eller påtager sig opgaver, som det vil være mere hensigtsmæssigt at andre rådgivere løste. Det er i høj grad kollegianernes ønsker og behov, som danner grundlag for, hvordan metoden udvikles. Målgruppen unge enlige mødre under uddannelse adskiller sig på mange områder fra de målgrupper, der ellers gør brug af mentorordninger. Vi håber at kunne komme med nogle kvalificerede bud på, hvordan en mentorordning kan se ud for denne målgruppe, i løbet af de kommende år. Unge mødre på arbejdsmarkedet Det EU-støttede projekt Unge mødre på arbejdsmarkedet, som blev etableret i 2002, og som skal hjælpe flere unge kvinder ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet, har indtil videre mange solstrålehistorier at berette om. Siden august 2002 har 31 unge mødre deltaget i projektet. De fleste af projektdeltagerne har haft mange problemer at slås med. De har haft et meget lavt selvværd og ingen tro på, at det kunne lykkes at komme videre med de ønsker, de hav- 7

8 de for sig selv og deres børn. Trods dårlige odds kommer kvinderne i gang med det, de gerne vil, og klarer det. Den mindste sejr frigiver uanede ressourcer til at gå videre. Mange af de unge kvinder er i graviditetsperioden meget motiveret for at planlægge og forandre deres liv. Derfor vil man i de kommende år arbejde med kvindernes ønsker og planer om uddannelse og job allerede under graviditeten. Man vil således sikre, at de unge kvinder, som deltager i gruppeforløb om udvidet fødselsforberedelse og efterfølgende mødregruppe, alle i en tidlig fase får tilbud om uddannelses- og jobplanlægning. Mødrehjælpen i Odense, som står for projektet, har fået tildelt midler fra Beskæftigelsesministeriet til en fortsættelse af arbejdet i endnu tre år, hvilket betyder, at projekt løber frem til Landskonsulent Christina Midjord Mødrehjælpen kunne i 2003 byde velkommen til Christina Midjord som landskonsulent for det frivillige arbejde. Christina Midjord skal være primus motor for oprettelse af flere lokalforeninger og vil desuden have til opgave, at styrke og videreudvikle det frivillige arbejde. Christina Midjord er uddannet cand.scient.adm. og kommer fra en stilling i Beskæftigelsesministeriet, hvor hun arbejdede med organisations- og personaleudvikling. Lokalforeningerne Støtte fra Rotary til unge mødre København Søerne Rotary Klub støtter hvert år et humanitært projekt og valgte i 2003 at støtte unge i deres eget lokalområde. Det betød en bevilling til Mødrehjælpens københavnske afdeling på kr til dækning af betalingerne for unge gravide/unge mødre fra Østerbro og Nørrebro, som deltager i afdelingens fødselsforberedelseskurser og mødregrupper. Bevillingen anvendes i de tilfælde, hvor socialforvaltningen giver afslag på betaling for deltagelse i gruppeforløbet. Der er udsendt informationsmateriale til praktiserende læger, jordemødre og kirker på Østerbro og Nørrebro for at gøre opmærksom på tilbudet til de unge gravide/unge mødre. Lokalforeningerne holdt flere arrangementer, herunder sommerferieophold, éndagsturer og temaaftener. En ny lokalforening kom til ved stiftelsen af Svendborg Lokalforening i november Lokalforeningen har planer om at åbne genbrugsbutik og café for børnefamilier. Flere af Mødrehjælpens lokalforeninger har allerede etableret en genbrugsbutik. I 2003 fik genbrugsbutikkerne et godt salgsår. Genbrugsbutikken i Næstved flyttede op i gadeplan til lyse lokaler og meget mere plads. I september 2003 slog vi dørene op til en ny, stor og dejlig butik i Randers. I efteråret blev der holdt en fælles kursusdag for frivillige i Mødrehjælpen. Her blev der holdt indlæg om Mødrehjælpens indsatsområder og sat fokus på arbejdet med etniske minoriteter. 8

9 Tak til alle bidragydere i år 2004 Mødrehjælpens indsats til voldsramte familier I forbindelse med Justitsministeriets planer om at udlevere overfaldsalarmer til voldstruede kvinder tilbød Mødrehjælpen i samarbejde med BG Fonden at undersøge behovet for alarmer og støttesamtaler til voldsramte kvinder. Mødrehjælpen fik gennem projektet bekræftet sin opfattelse af, at en overfaldsalarm ikke i sig selv er tilstrækkelig til at stoppe volden. Alarmen er et hjælpemiddel, der altid bør følges op med et behandlingstilbud. Socialministeriet har efterfølgende bevilliget Mødrehjælpen to års økonomisk mulighed for at etablere det nødvendige behandlingsarbejde omfattende støttesamtaler eller gruppeforløb, som skal supplere alarmerne. Tilbudet gives både i Mødrehjælpens rådgivning i København og i Århus og forventes afsluttet ved udgangen af Fonde, legater, sponsorer, foreninger og andre bidragydere har i beretningsåret støttet op om det nødvendige arbejde: at hjælpe og rådgive gravide og børnefamilier, der ikke selv har ressourcer til at skabe en tryg og værdig ramme om børnenes opvækst. Takket være denne opbakning har det været muligt at hjælpe mange børnefamilier med hjælp til selvhjælp. Alle, der kommer i Mødrehjælpen, ønsker en værdig og selvstændig tilværelse. Den kan du være med til at give dem ved at støtte Mødrehjælpen med et bidrag. Ønsker du at støtte Mødrehjælpens arbejde, kan det ske gennem støttemedlemskab, enkeltbidrag, gavebreve, testamenter, sponsorbidrag m.m. Det koster 100 kr. pr. år at være støttemedlem for privatpersoner. Institutioner, virksomheder og foreninger kan tegne et institutionsabonnement. Prisen er 250 kr. årligt. Læs mere om hvordan du kan støtte vores arbejde på Din hjælp skaber tryghed for børn hjælp os med at hjælpe. Bidrag til Mødrehjælpens arbejde kan indbetales via: giro nr Fondsreg. nr Bestyrelsen 2003 Formand for Mødrehjælpens bestyrelsen: Eva Tufte, direktør, Dansk Annoncørforening Næstformand: Sigrid Bigum Nielsen, formand - Mødrehjælpens lokalforening Horsens Bestyrelsesmedlemmer: Jens Gehl, advokat og partner, Advokatfirmaet Lindh, Stabell & Horten Frank Ebsen, leder, Den Sociale Højskole, Forskningsafdelingen May Olofsson, overlæge, Hvidovre Hospital Jane Korczak, næstformand, Kvindeligt Arbejder Forbund Martin Delfer, virksomhedsrådgiver og partner i Delfer & Brands Birthe W. Andersen, frivillig, Mødrehjælpen Allan Ludvigsen, leder, Mødrehjælpens rådgivning i København Susanne Fabricius, socialrådgiver, Mødrehjælpens rådgivning i København 9

10 Uddrag af ledelsesberetning 2003 Mødrehjælpens årsregnskab for 2003 viser et driftsoverskud på kr Egenkapitalen udgjorde pr kr , heraf udgør rådighedsbeløbet kr Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. De offentlige driftstilskud udgjorde i 2003 kr , hvilket er et fald på 5 pct. sammenlignet med året før, mens indtægterne fra fonde og organisationer steg med 0,5 pct. Tilskud/arv fra private udgjorde i 2003 kr , hvilket svarer til 22 pct. af bidraget i Finansieringsindtægterne udgjorde kr , hvilket udgør en stigning på 28 pct. sammenlignet med året før. Indtægterne fra støtteaktiviteter og salg af genbrugstøj udgjorde kr , hvilket er en stigning på 10 pct. sammenlignet med Indtægterne til driften af Alexandrakollegiet udgjorde kr , hvilket er et fald på 11 pct. sammenlignet med Mødrehjælpens samlede indtægter er faldet med 0,6 pct. I 2003 udgjorde Mødrehjælpens udgifter til rådgivningsaktiviteter kr , hvilket er en stigning på 2 pct. sammenlignet med Stigningen skyldes hovedsageligt åbningen af en underafdeling i Svendborg. Udgifterne til administration er faldet med 19 pct., og udgifterne til information er faldet med 10 pct.. Udgifterne til fællesomkostninger er steget med 2 pct., hvilket skyldes øgede udgifter til edb, forsikring samt mødeomkostninger i forbindelse med Mødrehjælpens strategiarbejde. Udgifterne til ejendomsudgifter er på niveau med udgifterne 2002, mens udgifterne til drift af genbrugsbutikker er steget med 21 pct. som følge af etablering og åbning af en genbrugsbutik i Randers. Udgifterne til driften af Alexandrakollegiet er faldet med 11 pct. Mødrehjælpens samlede udgifter er faldet med 2,2 pct. Mødrehjælpen fik i 2003 ny formand, ved direktør Eva Tufte, og ny næstformand, ved formanden for Mødrehjælpens lokalforening i Horsens, Sigrid Bigum Nielsen. Det nye formandskab har sammen med den øvrige bestyrelse, ledelse, medarbejdere og frivillige intensiveret arbejdet med Mødrehjælpens fremtidige strategi. Formålet er at finde en fremtidig form, der kan styrke Mødrehjælpens evne til både at præge den socialpolitiske dagsorden og tiltrække flere ressourcer for derved at kunne hjælpe flere i målgruppen. Mødrehjælpen har også i 2003 iværksat og gennemført en række udviklingsprojekter. Et projekt som har til formål at vurdere behovet for alarmer og støttesamtaler, en etnisk netcafé, og en mentorordning på kollegiet alle projekter som er nærmere beskrevet andetsteds i denne beretning. Afdelingen i Odense har i perioden gennemført et abortprojekt med rådgivning til kvinder. En evaluering af projektet udarbejdes af Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering og forventes offentliggjort i foråret Afdelingen i Odense har ydermere indgået et samarbejde med Fyns Amt. Amtet betaler Mødrehjælpen for at varetage støttesamtaler i forbindelse med abort. Samtalerne gives både i Mødrehjælpens afdeling i Odense og Svendborg. For året 2004 budgetteres med et driftsresultat i balance. Mødrehjælpen forventer samtidig at anvende en del af de henlagte midler til udbygning af det frivillige arbejde, oprettelse af et landsdækkende rådgivningstilbud, styrke den folkelige opbakning til Mødrehjælpen samt opnå flere private midler. 10

11 REGNSKAB Mødrehjælpens indtægter var i 2003 kr , som fordelte sig således: Offentlige Fonde og organisationer Tilskud/arv fra private Støtteaktiviteter Indtægter i genbrugsbutikker Finanseringsindtægter Ejendomsindtægter Alexandrakollegiet Nødboliger Anvendte formålsbestemte tilskud 0,3% 0,3% 3,3% 1,4% 5,1% 5,6% 1,1% 14,3% 31,5% 37,2% Mødrehjælpens udgifter var i 2003 kr , som fordelte sig således: Rådgivninger Information Afdeling for frivillige Administration Fællesudgifter Ejendomsudgifter Drift af genbrugsbutikker Alexandrakollegiet Nødboliger Projektudgifter 3,4% 0,2% 3,6% 3,5% 4,9% 2,3% 6,9% 1,3% 31,2% 42,8% 11

12 Her finder du MØDREHJÆLPEN Rådgivninger København Studiestræde København K Telefon Århus Mejlgade Århus C Telefon Randers/underafdeling Dronningborg Boulevard Randers Telefon Administrationen Studiestræde København K Telefon Informationsafdelingen Studiestræde København K Telefon Alexandrakollegiet Druehaven Valby Telefon Odense Tolderlundsvej Odense C Telefon Svendborg/underafdeling Korsgade 16, 1. sal 5700 Svendborg Telefon Lokalforeninger i Næstved, Slagelse, Horsens, Svendborg og Aalborg Genbrugsbutikker i København, Århus, Odense, Slagelse, Næstved, Randers og Horsens

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE.

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE. ÅRSBERETNING 2004 MØDREHJÆLPENS FORMÅL ER AT HJÆLPE, RÅDGIVE OG VEJLEDE ENLIGE FORSØRGERE, GRAVIDE OG BØRNEFAMILIER FOR AT SIKRE DERES BØRN EN BEDRE OPVÆKST OG LEVEVILKÅR. MØDREHJÆLPEN ARBEJDER TILLIGE

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig Mødrehjælpshåndbog Om Mødrehjælpen For dig der er interesseret i at blive frivillig Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpens tilbud...2 Frivillig i Mødrehjælpens lokalforening og butikker...2 Mødrehjælpens

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager

Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager Bl.a. i dette nummer: Det er jo håbløst med den her jobplan Når hun kan, så kan jeg også Fællesskab styrker unge mødre I (valg)kamp for mærkesager NR. 12 DECEMBER 2007 Tema: Fællesskab styrker unge mødre...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen.

Parterne er enige om at Århus kommune, Århus politi og Mødrehjælpen i Århus kan tiltræde aftalen. Partnerskabsaftale Rødovre kommune, Frederiksberg kommune, Rødovre/Hvidovre og Frederiksberg politi samt Mødrehjælpen i København ønsker med denne partnerskabsaftale at indgå i et samarbejde med henblik

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Da jeg første gang læste om jordemoderforeningens prisopgave i forbindelse med 100-års jubilæet - ja - så tænkte jeg - den må jeg søge!! Jeg

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15 Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 72 98 85 15 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015 Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus 4. December 2015 Hvem er Mødrehjælpen Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier med børn under 18 år i sårbare

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn

Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn Kvindekrisecentre Gengangere og efterværn November 2016 Side 2 af 8 RAPPORT Udgivet af Socialpædagogerne, 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Synne Andersen Nygård snd@sl.dk Dok.nr 3207615 Sagsnr. 2016-SLCLSEK-03491

Læs mere

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016

Randers Krisecenter Aftalemål November 2016 Randers Krisecenter Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus RSM plus Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 7298 8515 Arsregnskab 29 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-156 København V. Tlf.: (f45) 3338 98, Fdx: (+45) 3338 981 e-m il: copenhagen@rsmplus.dk,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb

Job og mennesker imellem. Individuelle forløb Job og mennesker imellem Individuelle forløb Job gruppen Job og mennesker imellem Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Budget 2014: Mødrekollegium

Budget 2014: Mødrekollegium Budget 2014: Mødrekollegium Forstærket indsat for enlige forsørgere - Fakta og baggrund April 2014, Velfærd og Sundhed 2 INDHOLD 1. Baggrund 2. Servicestyrelsens initiativer 3. Foreløbige erfaringer 4.

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?

Ad1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere