(Brad viser foreløbig film fra søsætning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Brad viser foreløbig film fra søsætning)"

Transkript

1 Referat generalforsamling Tønder Skibslag /1 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer Inez er valgt håber, at mødet vil forløbe i fred og fordragelighed. 2. Formandens beretming herunder beretning fra udvalgene Sissel: Jeg vil gerne starte med at sige tillykke med vores nye skib. Ved bestyrelsesmødet igår forsøgte vi at rekonstruere hvad der er sket i løbet af Sidste år på denne tid lå der på Kalvø bunden af det, der skulle blive til et vikingeskib. På Generalforsamlingen sidste år, besluttede vi, at det kunne vi godt nå at blive færdige med. Byggeriet medførte en masse afhængigheder og flaskehalse, og det krævede en del minutiøs planlægning. Men trods foreningens sædvanlige anarkistiske arbejdsform, gik det rigtig godt med at indføre de mere systematiske arbejdsgange. Og det lykkedes at få et skib færdigt til søsætning 4. august. Da vi tog hul på påsken var planen at sætte bundstringere på, men da vi tog hjem efter påske var der stadig kun 6 bordgange. Så da vi startede i sommerferien var der masser at gå i gang med. Den første uge i sommerferien var der kun få på Kalvø, men efterhåden kom der flere og det lykedes at få en masse arbejde fra hånden. Der var mange der kom forbi byggeriet og ikke troede på at vi blev færdige. Folk var meget skeptiske og kom med bemærkninger om at Det da vist blev svært at nå - også selvom de der piger hjalp drengene med at bygge skib. Men der var masser af god energi og en enorm opbakning fra de lokale. Og vi blev færdige - i allersidste øjeblik. Da kranfolkene kom måtte vi holde dem hen med kaffe for at få de sidste pullerter på plads. Men champagnepropperne sprang og tårerne trillede. Brad har lavet en film som vises senere. 4. august var der rigtig mange folk på Kalvø. Vi fik søsat skibet og holdt en god fest. Nu har vi et skib, der kan bevæge sig, er tæt og let at manøvrere. Selvom der hverken er brugt tættesnor eller noget, har vi været omhyggelige med at få det lavet så der ikke kommer ret meget vand ind. Det var en helt fantastisk oplevelse, at så mange mennesker var med til at fejre, at vi blev færdige. Men at vi har søsat betyder ikke, at vi er færdige. Vi har skullet overholde en række krav i forhold til fondsmidler. Skulle dokumentere at vi var færdige for at få midler udbetalt. Blandt andet i forhold til Friluftsrådet, der stiller meget specifikke krav for at man kan få udbetalt penge. Derfor forsøgte vi at lave arbejdslejr i efterårsferien. Men kræfterne var brugt op og vi var nødt til at aflyse på grund af lav tilslutning, og i stedet kun få skibet på land. Det betyder, at der stadig er en del arbejde at gå i gang med til foråret. (Brad viser foreløbig film fra søsætning) 3. Fremlæggelse af revideret regnskab (foreningen) Esben: godkendt uden bemærkninger. Se regnskab. Mange har ikke betalt kontingent. Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi de glemmer det. Planen er, at få bs-løsning til ca kr./år. Ikke mange indtægter fra arrangementer på grund af intensivt byggearbejde. Mente ikke at de, der lagde mest arbejde skulle betale så der blev overskud. Men forventer at arrangementer fremover vil generere flere indtægter og overskud. Afsætte jolle da den er overdimensioneret i forhold til det nye skib. Vil gerne afsætte den internt i foreningen (pris: kr.). der planlægges at indkøbe en ny og mindre jolle evt. en, er kan være i skibet. På grund af dynamik i udbetalinger af fondsmidler kommer penge ikke ind når vi skal bruge

2 dem. Derfor har vi brugt af driftskonto og derefter ført penge tilbage fra projektkontoen når pengene er kommet ind fra fondsmidler. Der har været ekstraudgifter i forhold til kraning - både på grund af løfteåg og ventetid. Huslejenedsættelse for leje af huset på Kalvø gælder i 2013 (indtil byggeprojektet er afsluttet). Forsikring på skib tegnet kr/år. Dækker gæld til medlemmer ikke skibets samlede værdi. jf. krav fra långivere. Skulle vi forsikre skibets samlede værdi, ville det koste ca kr./år. Mindre oplag af Lyskosten pt. 2 udgivelser pr. år. Transportudgifter bestyrelsen har igennem længere tid selv afholdt udgifter til transport, men opfordrer til at foreningen dækker udgifter. Underskud på kr. egenkapital lige nu omkring 6000 forventer at vores egenkapital vil øges efter kontingentindbetalinger. 4. fremlæggelse af revideret regnskab (byggeri) Projektkonto afvikles når store udgifter til sejl og rig er afsluttet. (se regnskab) Afvikling af gæld til medlemmer forventes iværksat. Påbeyndelse af tilbagebetaling udskudt til Det vil medføre yderligere renteudgifter. Dette skal blandt andet finansieres gennem sejladsindtægter. Indtægter fremover forventes at ligge på omkring kr./år. Når gæld er afviklet i 2019 er den forventede egenkapital ca kr. Det efterspørges at bs-løsning også anføres i regnskab. Sissel: vi har udfærdiget et separat revideret regnskab i forhold til ansøgninger til finansiering af sikkerhedsudstyr (redningsveste o.lign.). Gennemgang af revideret regnskab for projektkontoen (Anders). (se separat regnskab) samlede indtægter kr. Primært udgifter til træ, transport og værktøj. Samlede udgifter kr. pt kr på kontoen. Vi får ikke udbetalt penge fra Friluftsrådet på baggrund af udgifter til arbejdsløn. Kan give Udfordringer i forhold til tovværk. Revision er lavet fordi estimerede udgifter til byggeri bliver ca. 5 % højere. Derudover variation af forskellige poster. Betyrelsen er modtagelig overfor forslag til, hvordan vi kan få det fulde udbytte af de midler vi har fået tilsagn om fra Friluftsrådet. Krone til krone princip for Friluftsrådet gør det lidt besværligt, da vi pt. Har omkring 3000 kr. stående på kontoen. Derfor fokuserer fondsudvalget på at søge om finansiering af de sidste udgifter. Vi kan ikke længere søge penge til materialer til skibet. I øjeblikket er der penge i foreningen til at gøre skibet sejlklart. Beyrelsen opfordrer til at medlemmer afsøger muligheder for yderligere sponsorater. Materiale til ansøgninger vil blive tilgængeligt for download via hjemmesiden. 5. Fremlæggelse af medlemsstatistik Rikke: i øjeblikket 123 medlemmer. 444 støttemedlemskaber er slettet fra listen, men det opfordres til at man forlænger medlemskab for at lette fondsansøgninger. Rundringing viste, at der stadig var stor tilslutning til foreningen. Alle, der ikke havde betalt, ville stadig være medlem. 6. Fastsættelse af kontingent herunder afstemning om forlængelse af støttemedlemskaber Vi fortsætter med samme priser som Støttemedlemskaber forlænges med 1 år frem til næste generalforsamling. Priser for 2013:

3 familiemedlemskab: 1100 kr. almindeligt medlemskab: 550 kr. passivt medlemskab: 200 kr. Interessemedlemskab: gratis Støttemedlemskab: gratis 7. Aktiviteter 2012 a. oprigning mv 2013 Thomas: vi er stort set færdige med de planlagte aktiviterer for Få hængepartier: Ror, mastefisk, dæk, beitåse, stråkøl, årer. (se separat plan for aktiviteter). Forventes færdiggjort i løbet af påske. Hvis ikke færdige der, skal vi arbejde videre til sommer før vi kan sejle. Materialer: Har det meste på plads, men det vi mangler kan indkøbes lokalt. Jesper: bemærkning omkring plastichjul i toppen af masten. Det undersøges om hjulet fra den gamle mast kan skaffes fra Lyø. Claus: Bemærkning omkring valg af træ til beitåse. Gran er tidligere flækket, derfor bør alternative trætyper overvejes. b. Sommerens sejladser Sissel: for at få testsejladser til at fungere, har vi besluttet, at de første to uger vil kræve stor fleksibilitet fra deltagere. Testsejladser afhænger af vejret og hvor langt vi er med færdiggørelsen. Tredje uge vil være traditionel standlejr. Formål er at teste skibets sejlegenskaber. Hvis nogen vil planlægge uger med regulær sejlads, er de velkomne til at planlægge, men i øjeblikket ingen regulære sejladser planlagt. Vi har fået mange invitationer til at deltage i træf blandt andet på Sjælland og Augustenborg Fjord (sammen med Ragna). Sissel har meldt tilbage, at vi ikke deltager i år, da vi ikke har et oprigget skib. Skippere har besluttet at afslutte påsken med søsætning den sidste søndag. Der er lagt op til samarbejde med kromanden, som gerne vil stile grill, pølser og fadølsanlæg til rådighed. Overskuddet går til foreningen. Tonny fra det maritime forsøgscenter har en masse viden, han gerne vil dele. Derfor foreslås det, at vi laver en weekendtur til Sjælland før sommerens sejladser for at få erfaringer fra dem. Roskilde vil også gerne bidrage med erfaringer omkring stående rig. Pinsetræf med vikingeskibe pt, deltager vi ikke, men Sommerens sejladser starter lørdag d til lørdag 3/8 (uge 29, 30 og 31). (Sissels fødselsdag). De to første uger (Sissel og Thomas) tredje uge (Claus). Hvis man tilmelder sig de første to uger skal man være opmærksom på at det bliver på Kalvø og hvis man har børn med, skal man være forberedt på at man skal arrangere børnepasning hvis man skal med ud, eller Det Maritime Kalvø afholdes den næstsidst weekend i august (17-18/8). Ophal 26/10 (Lisa og Signes fødselsdag). Sejladsudgifter: 500 kr./ uge 100 kr./dag. Børn halv pris. 8. Indkomne forslag Arne: Forslag til navneforandring af foreningen til Kalvø Skibslag (se separat begrundelse) 1) Imme sejr er bygget på Kalvø 2) Kalvøs beboere tålt vores larm og tumult i næsten to år udne kny. 3) Kroen på Kalvø er en nær ven og samarbejdspartner. 4) Skibslaget samarbejder med Det maritime Kalvø 5) Skibslagets tilknytning til Tønder er gradvist bleet mindre (tilknytningskravet) diskussion:

4 Thomas: imod forslaget navnet Tønder Vikingeskibslag er en del af foreningens historie. Vi har et brand, vi er kendte for at være gode til at rydde op osv. når vi lægger til. Vi vil ikke bevare hvis vi skifter navn. Vedtægter skal ændres hvis vi skifter navn. Inez: Er ofte blevet mødt med undren over navnet Tønder Skibslag, når vi er hjemmehørende på Kalvø. Nyt skib, nyt navn. Esben: Mener ikke, at der er nogen praktiske problemer i forhold til fondsansøgninger ved at skifte navn. Opfordrer til at vi informerer om det i Lyskosten som oplæg til generalforsamling Ane: At skifte navn er en følelsesmæssigt beslutning. Der opfordres til at vi venter med at skifte navnet til vi ikke længere har fondsansøgninger ude. Thyge: Imme Gram blev bygget i Gram (Enderupskov) og hørte hjemme i Tønder. Derfor skal vi bare kalde det Imme Tønder og Kalvø Skibslag. Opfordrer til at vi laver navnekonkurrence i Lyskosten. Foreningen kan også hedde Imme Sejr. Lars: Har også undret mig over navnet Tønder Skibslag. Mener ikke at historien går tabt hvis navnet ændres. Foreningens medlemmer er rigtig gode til at fortælle de gode historier. Michael: opfordrer til at vi venter med at tage beslutningen. Det er en stor ting at ændre navnet efter så mange år. Karl: Opfordrer til at vi tager en beslutning nu. Navneændring kræver vedtægtsændring. Nils: opfordrer til at vi forkaster forslaget om navneændring, men opfordrer til at gøre det til et punkt på dagsordenen ved generalforsamlingen. Forslag til navne skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen da dette hører ind under vedtægtsændringer. Forslaget er nedstemt. Men i førstkommende Lyskost bringes artikel om forslag til navneændring. Forslag til nye navne sendes til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen Valg if til lovene Bestyrelsen, suppleanter og revisorer fortsætter med samme besætning som i Sovsekanden Sovsekanden står i Berlin, flot og pudset i Idas køkken. Thomas får den i år. I løbet af de seneste to år har vi skullet kaste os ud i et omfattende byggeri med en anarkistisk arbejdsindstilling. Han har haft store udfordringer med planlægning og været med hele vejen. Thomas har tilrettelagt arbejdet og har gjort det her projekt muligt. Vi havde ikke været her i dag, hvis ikke det havde været for Thomas. 11. Diverse konkurrencer Snapsekonkurrence: Sissel vinder. Michael havde lavet en græsk perikumsnaps med urter fra Kreta. Men den var så god, at han har drukket det hele selv. 12. Evt. Thyge: Vi er den eneste træskibsforening, der har formået et generationsskifte. Resten er 60+ tænk over det og spred jeres ideer. Forslag til tur med Fulton i april. Forslag om at erstatte ungdomsrepræsentant med alderdomssrepræsentant. Michael: opfordrer til at man melder sig ind i andre foreninger fx Freja-Byrding. Helge Ask. Blåheja. Tim: praktisk stregeliste og mad. Sissel: Vi savner flere skippere. Opfordrer folk til at gå i gang hvis de har lyst til at blive skippere. Foreningen har bøger man kan låne. Inez: Det er den skønneste fornemmelse, at jeg ikke længere har en knude i maven og vi ikke længere skal bekymre os om hvorvidt vi havde et skib. Tak for god ro og orden.

5 Referat: Lisa

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013.

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013. Kære Langkilder Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år, med mange gode oplevelser sammen med familie og venner. En af de vigtigste begivenheder for vores familie i 2009 var den tsunami, der ramte Stillehavsøerne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne?

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014. Kong Knud Division. ! Indlæg af Lone Jung Hertel, Viceskoleleder på Kroggårdsskolen. Hvad betyder skolereformen for spejderne? DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 Hvad betyder skolereformen for spejderne? Kong Knud Division Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 19.00 til 21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere