Logbog Sejlcenter Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog 2007. Sejlcenter Viborg"

Transkript

1 Logbog 2007 Sejlcenter Viborg

2 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 12 Uddannelse 12 Årets trofæer 12 Brug af fartøjer 13 Materielstatus 13 Økonomi 14 Eskadrerne 15 Støttefunktioner 15 Deltagerlister 16 Forsidefoto Torsdagssejlads på Viborg Nørresø ved første møde aften i sæsonen. 2

3 Forord Denne logbog beretter om FDF Sejlcenter Viborg for året 2007 med en række af de vigtigste højdepunkter: For femte år i træk startede vi gastehold, denne gang med 19 deltagere fra kredsene FDF Viborg 1. kreds, FDF Viborg 3. kreds og FDF Overlund. En grundstamme udgøres af gengangere fra de foregående år, men også en del nye er kommet til. Efter sommerferien er en del taget på efterskole, men vi håber at se dem igen om et år. Ved Torsdagssejladser i sæsonens løb, var normalt alle vore sejlbåde i søen. Det viser den store interesse for sejladsarbejdet i FDF regi. Større arrangementer i årets løb: Stor Megin Stævne i Marstal. Freja på togt i Finland Sommertogt på Limfjorden. Deltagelse i VM for Sjægter. Arbejdet med at sikre en ny og mere permanent flådebase er endelig ved at tage form. Et antal møder er afholdt bl.a. med kommunale instanser. En brugerundersøgelse blandt foreninger med vand-aktiviteter er gennemført og vil ligge til grund for de videre planer med et Søsportscenter ved Viborg Søerne. I vinterhalvåret er fartøjer i magasin i Romlund, hvor de også klargøres. Desuden har vi sammen med FDF Viborg 3. kreds fået depot under Søndermarkskirken. Fartøjer og andet materiel har fortsat et højt vedligeholdelsesmæssig niveau. Sidste nye båd anskaffedes i 2003 og de ældste er fra En megin-trailer er blevet udskiftet i slutningen af året. Af nye tiltag har vi været aktive omkring oprettelse af FDF Sejlcenter Limfjord. Centeret er nu i gang og vi glæder os til fremtidigt samarbejde. FDF Sejlcenter Viborg kan ikke fungere uden en række engagerede frivillige ledere og medhjælpere, som år efter år laver møder, arrangerer ture, reparerer fartøjer eller ordner administrative opgaver. Med hjertelig tak til alle for samarbejde og opbakning i det forløbne år. Ole Nagel FDF Viborg 1 Sejladsleder Henrik Nicolaisen FDF Overlund Redaktør af Logbogen 3

4 Aktivitetskalenderen 25. januar: Planlægningsmøde hos Ole. Ti ledere og seniorer mødte op for at drøfte vedligeholdelse, sejlplan, økonomi, nyanskaffelser m.v. 26. februar: Ole og Henrik på Boat Show i Fredricia for at se efter redningsmåtte, navigationsinstrumenter og elmotorer. Desuden blev vi opdateret om udviklingen på følgebåds området m.v. 1. marts: Carl-Erik og Henrik i Romlund. Falken: Fæster til overtræk påmonteret. 8. marts: Carl-Erik, Anders og Henrik i Romlund. Falken: Rengøring. Overtræk prøvet påmonteret. 15. marts: Carl-Erik, Anders og Henrik i Romlund. Falken: Rengøring indvendig og udvendig. Orla Dürr deltog og tog mål til spænder på overtræk. 29. marts: Carl-Erik, Anders, Henrik og Ole i Romlund. Erik kontrolleret glasfiber. Falken: Overdækken afprøvet, bund og pontoner afrenset og vokset: Meginjoller kørt i værksted. 22. april: Efter et par weekenders arbejde var den samlede flåde klargjort. Freja blev som første fartøj søsat og sejlet til Flådebasen af Ole og Anders. 23. april: Falken forberedt til GPS-system. Fortsat høj aktivitetsniveau for at få sidste småting klar til sæsonstart. 25. april: Falken og meginjollerne søsat og sejlet til Flådebasen. Ole, Anders og Henrik var praktiske grise. 26. april: Første torsdagssejlads med nye gaster. Samtidig var repræsentanter for FDF Sejlcenter Limfjord mødt op for at se, hvordan vi gør. Freja, Ella, Røskva, Tjalfe og Falken i søen. Mødt: 20 gaster og ledere. 4

5 2. maj: Ella og Tjalfe i søen med 5 seniorer fra 1. kreds.: Sebastian, Steffen, Karen Marie m.fl. Falken var følgebåd. 3. maj: Torsdagssejlads med 14 deltagere. Alle fartøjer i søen. Vind 02 m/sek. og sol. Anders tog en del fotos for anden torsdag i træk. 10. maj: Torsdagssejlads med 10 deltagere. Alle fartøjer i søen. Vind 2-6 m/sek. og regn. Trekantbane udlagt 12. maj: Tre kunststuderende fra Odense lånte Drascomben, som blev udstyret med tronstol og mørkelagt. Fra Freja opankret ved nordenden blev optaget en kunstvideo af Drascomben med skuespillere ombord. Falken med som bugserbåd. 15. maj: Sejlads i Freja (Anders og Jacob) og Falken (Henrik) med 20 pilte fra FDF Overlund. 5-8 m/sek. Ved starten af sejladsen gik et skøde fast i broen, hvilket medførte en mistet skødeblok. Efterfølgende blev både Freja og Falken sat på trailere for at være klar til Marstal maj: Stor Megin Stævne. Torsdag morgen gik turen med bil og Freja på trailer til Rudkøbing. Herfra i frisk vind og med rebede sejl til Marstal. Fredag sejlads til Strynø. Lørdag kapsejlads over tre omgange i rigeligt vind. Freja tog ikke med i sidste sejlads på grund af vind og ny besætning. Samlet resultat en 9. plads. Søndag sejledes til Rudkøbing i svag vind - så svag at vi måtte på slæb efter en motorsejler. Retur i Viborg søndag aften kl

6 23. maj: FDF Viborg 1. Kreds pilte i kanoer. 24. maj: 20 gaster og ledere mødt op. Alle fartøjer i brug inkl. Gummitarzan. Svag vind, letskyet. Freja blev søsat ved sydenden af Søndersø og trukket til Flådebasen.. Ledere: Anders, Jacob og Henrik. 26. maj: Optimistjollen, som for år tilbage blev givet som gave til Sejlcenteret, blev solgt og afhentet. Erfaringsmæssigt skulle vi have flere optimistjoller, hvis en ordentlig brug af fartøjet skulle ske. Derfor beslutningen om salg. 30. maj: Stiftende generalforsamling i FDF Sejlcenter Limfjord (SCL) blev afholdt i Søndermarkskirken med efterfølgende besøg på Flådebasen. Erik Rasmussen og Henrik Nicolaisen deltog som repræsentanter for FDF Sejlcenter Viborg (SCV). Kort gennemgang af vores opbygning og præsentation af Drascomben, som lå ved kaj her, og som senere skal til SCL. Anders K. og medhjælper viste sejlads i Ella. Samme aften sejlede væbnerne fra FDF Viborg 1. kreds i kanoer. 31. maj: Torsdagssejlads med alle både i søen og 20 gaster og ledere. 2-4 m/sek fra øst. Strålende solskin. Bo blev smidt overbord fra Ella af skipper Sebastian og skipperen fra Tjalfe, Louise. Herefter blev han bjærget af Falkens mandskab. Drascomben sejlede for motor til Kærvænget, taget på trailer og kørt til reparation hos Erik Rasmussen. Herefter forventes den at blive kørt til Jegindø til overtagelse af FDF Sejlcenter Limfjord. Falken også sat på trailer for at være klar til weekenden, hvor den skal til Silkeborg-søerne. 2. juni: Falken assisterede ved FDF Viborg 1. kredses sejlads i egne kanoer 4. juni: Seniorvæbnerne fra Overlund i kanoer. 6. juni: Tumlingene fra 1. kreds i kanoer. 7. juni: Torsdagssejlads med 20 deltagere, klart vejr med 2-5 m/sek vind fra øst. Det lune sommervejr på grader bevirkede, at ca. 25 mand-over-bord-øvelser blev gennemført. Alle fartøjer inkl. Gummitarzan i søen. Samme aften sejlede FDF Vinkel i kanoer. 12. juni: Drascomben køres til Jegindø efter at Erik Rasmussen har repareret den i styrbord side agter for en glasfiberskade i vandlinjen. Hermed er fartøjet overgivet til FDF Sejlcenter Limfjord. 13. juni: Væbnerne fra Overlund i kanoer. 14.juni: Møde med Houlkær-gruppen for at drøfte muligheder for området ved nordenden af Nørresø. Sejlklubben rømmer arealet og fjerner alle bygninger. Kommunen har besluttet at området fremover skal anvendes til foreninger med vand-aktiviteter. Her kommer vi ind i billedet. Møde vil blive indkaldt til afholdelse om ca. en måned. 6

7 Samme aften Torsdagssejlads med 20 fremmødte. Alle fartøjer i søen bortset fra Gummitarzan. Sol og 2-5 m/sek. For første gang afprøvet Søslag med stort held. Flere gaster overbord for at opsamle skumbolde. 16. juni: FDF Viborg 1. kreds i kanoerne. 21. juni. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen og 20 fremmødte. Letskyet og 2-4 m/sek vind. En del Mand-over bord manøvrer indøvedes. 26. juni. Eftermiddagssejlads med 15 tumlinge, pilte og væbnere fra FDF Finderuphøj, som brugte mødet til deres sæsonafslutning. Freja, Tjalfe og Falken i søen. Carl-Erik, Anders og Henrik fungerede som skippere. 0-6 m/sek med ustadigt vejr og tordenskyer lurende i flere verdenshjørner. 27. juni Falken på Nørresø med 3.a. fra Søndre Skole i hård vind og tung regn. Samme eftermiddag møde hos Teknisk Forvaltning for at drøfte mulig placering af Flådebase i nordenden af Nørresø. Foreløbig resultat: Viborg Idrætsråd indkalder til møde for at klarlægge samlet behov for foreninger med vandaktiviteter for herefter at fremlægge plan for politikerne. Vi gav udtryk for stærk interesse for området ved Nordenden. 28. juni: Sidste torsdagssejlads før sommerferien i vindstød til op mod 10 sek./m. og overskyet. 15 deltagere. Som sædvanlig alle fartøjer i søen. Freja blev taget på trailer til sommerens togter juli. Freja på Raid Finland, besætning bestående af 2 danskere, 1 amerikaner og 3 franskmænd. Vejret var meget omskifteligt med en del hård vind. 10. juli: FDF Vinkel sejlads med 2 kanoer. 13. juli: Falken taget på trailer af Carl-Erik og Dorthe for at få påsat skruebeskytter og blive klar til Limfjordstogtet. Samtidig var Jacob Streit her og prøvede en megin (Tjalfe). Jacob (Henriks nevø) er tdl. Frømand og arbejder i Søværnet bl.a. med MOB-både. Han oplyste at Søværnet efter 15 år er gået fra skruebeskyttere, fordi der alligevel sker skader på skruen og folk, samt hastigheden nedsættes med ca. 20%. Bedste løsning er fortsat at køre faste (konservative) procedurer som sluk for motoren når folk er i vandet tæt ved. Skruebeskytteren monteret samme aften - Søværnets erfaringer taget til efterretning! juli: Limfjordstogt Lørdag formiddag gik turen fra Viborg til Humlum, hvor Freja og Falken blev søsat. Med frisk vind agten for tværs loggede Freja over 7 knob for sejl undervejs til Jegindø, hvor vi overnattede i Æ Bøe-Hus (museum). På kajen fik vi besøg af lokale FDFere, som er i gang med at etablere FDF Sejlcenter Limfjord. FDF Jegindøs eget skib var på land til reparation efter en grundstødning så det blev til en god Sejlads-snak mellem fagfolk. Samme aften dukkede en lokal præstefamilie op for at møde os og fik samtidig en sejltur i Falken. 7

8 Søndag efter morgenmad med rundstykker afsejlede vi mod nordøst. Vinden var imod, så det blev på kryds i Kås Bredning og op gennem Sallingsund for Frejas vedkommende, samtidig med at Falken med besætning gjorde en afstikker til Sillerslev. Syd for Sallingsundbroen trak mørke tordenskyer op i øst, så en planlagt kaffepause hos Martin Ottosen blev kun til noget for Falkens besætning. Nogle kraftige vindstød fik Frejas besætning til at rebe på 20 sek. Kursen blev sat direkte mod Glyngøre Havn, og kort efter døde vinden. Begge fartøjer nåede hertil inden regnen satte ind for alvor. En telefonopringning til en FDF leder i byen gav mulighed for overnatning ombord på FDF skibet Bertha, som vi lå i havn få meter fra. Det betød fortsat tørre telte og tøj. Aftensmaden blev tilberedt i- og udenfor Sejlklubbens hus af LP (udsøgt wok-ret). Mandag morgen startede med gråvejr, men snart kom solen frem med en let brise fra SV. Ideelt vejr til at lægge kursen nordover. Tjalfe med Jacob og Ida var ankommet fra Viborg dagen før og Tjalfe søsat. Så i det ideelle sejlvejr blev den hurtigt gjort sejlklar og afsejlede med 30 minutters forspring mod Fur med Steffen og LP som besætning. Først ved Furs vestkyst blev den indhentet af Freja. Herfra blev kursen sat vest og nord om Livø i jævn vind drejende mod V og N. Kl var alle fartøjer opankret syd for Livø Havn, og i det dejlige sommervejr blev det til en frisk badetur. Det besluttedes at gå syd om Livø Tap og til Fur Havn. Under en del af turen løb Falken i motorproblemer (tør for brændstof) og måtte på slæb efter Freja, som for sejl trak den med over 5 knob. Kl var alle i havn fortøjet i forskellige hjørner, idet havnen var mere end overfyldt af lystfartøjer. Dagen havde budt på en gennemsejlet distance på ca. 24 sømil (vist nok rekord). På kajen blev vi mødt af en FDF familie fra Ikast, Jette og Gert, som inviterede på grillparty i deres sommerhushave og sørgede for at transportere os alle dertil i deres egen private bil. Samtidig havde de sørget for at bådelaugets hus med køkken, brændeovn og toilet blev stillet gratis til vores disposition natten over. Sikke et held at være FDFere og sikken dag vi måtte næsten knibe os selv i armen for at sikre os, at det ikke blot var en behagelig drøm! Tirsdag. Gråvejr, regn og sommerkulde tvang os til at ligge over. Men de foregående tre vellykkede sejldage havde også bragt os længere end på det tilsvarende togt tre år før, og vi trængte alligevel til et ekstra hvil. Dagen blev brugt til afslapning og hygge i klubhuset, hvor der samtidig blev tændt op i brændeovnen. Til aftensmad sørgede LP for udsøgt herregårdsbøf med løg, så maden kunne kompensere lidt for det triste vejr. Sidst på eftermiddagen afgik Henrik til Viborg. 8

9 Onsdag var vejret igen klart men med m/sek vind fra VNV. Denne dags sejlads blev gennemført med Freja for nedrebet storsejl og Tjalfe på slæb efter Falken. Alligevel gik det rask til Sundsøre, hvor der blev slået lejr. LP provianterede i Hvalpsund, menuen stod på mørbradbøf (man lever som grever og baroner). På havnen kunne man låne cykler til brug i den nærmeste omegn. Det benyttede flere af deltagerne sig af. Men hvorfor Bo parkerede sin cykel på bunden af havnen får stå hen i det uvisse Om aftenen kom Tjalfe på trailer og blev kørt til Viborg sammen med Ida. Line Bonde kom samtidig til for at overtage Idas plads. Torsdag var der overskyet og frisk vind fra S, så der måtte enkelte kryds til for at gå ned gennem Hvalpsund og ind i Louns Bredning ved Lundø. Her slog vi følge med en ketch, der kom fra Skive Fjord, som viste sig at tilhøre en af Oles venner. Ankomst først på eftermiddagen til Virksund, hvor der blev holdt afslutningsmiddag i cafeteriaet, der havde flæskesteg på menuen. Fredag skulle vi have sejlet gennem slusen ind i Hjarbæk Fjord og sluttet i Hjarbæk, men med en vejrudsigt, der meldte kuling og tordenagtige byger, blev turen afsluttet i Virksund ved middagstid. Falkens motor havde gået så dårligt under sommertogtet, at den blev sendt til reparation i Århus. Tankene blev renset og benzinpumpen udskiftet. Herefter blev Falken søsat igen så den kunne være klar til første sejlads efter sommerferien. 30. juli : Mail fra Michael Hedager: Til info har jeg lige været et smut i USA, hvor jeg også fik mulighed for at sejle med på RU- GOSA i 'Robert H. Tiedemann Classic Yacht Regatta'. Kapsejladsen blev holdt ved New York Yacht Clubs ejendom i Newport, og var en kæmpe oplevelse med en hav af smukke sejlbåde. Der deltog bl.a. tre gamle 12-metre, samt de smukke S-Boats og NY30 (Herreshoff). Vi vandt vores klasse, hvilket til dels skyldes en ret tragisk hændelse, idet en kollision resulterede i at en NY30 (AMORITA) sank et stykke ude i Atlanterhavet. Mirakuløst blev ingen dræbt eller kvæstet, så kapsejladsen blev ikke afblæst. (Om forliset på engelsk: ) Sæsonstart 16. august første torsdagssejlads med 10 fremmødte gaster og ledere. Vejret var ustadigt, med mørke skyer mod vest. Med svag vind vurderes, at skyerne ville højst sandsynligt holde sig væk og at der blot kunne vise sig lidt støvregn (jf. vejrudsigten). En besætning tog til Kærvænget for at søsætte Tjalfe efter sommertogtet, mens to andre besætninger stak til søs i Ella og Falken. Kort efter kom der gang i skydækket mod vest, hvilket resulterede i et regulært skybrud med kraftige vindstød. Ella (skipper: Sebastian) søgte øjeblikkelig havn ledsaget af Falken (skipper: Henrik). Falken måtte dog straks efter afgå til Kærvænget for at se til Tjalfe (skipper: Ole). Sigtbarheden var nede på ca. 200 m på grund af regn og oprørt sø, så Tjalfe var ikke at se og det frygtedes, at den var i vanskeligheder. I denne situation gik Falken fuld kraft (reglen om nødret) med kurs mod Kærvænget. Det viste sig at Tjalfe ikke var afgået herfra, inden uvejret for alvor tog fat, så intet var sket. Falken gik derefter retur til Flådebasen med gennemblødte gaster samtidig med der holdtes udkik efter to af Roklubbens både, 9

10 som var observeret på søen inden uvejret. Begge klarede sig igennem. Uvejret var ovre i løbet af 15 min. Vi afriggede, blev tørret og hyggede os i land. Kort efter uvejret var drevet mod NØ kom en af Flyvevåbenets EH101 redningshelikoptere drønende hen over os i samme retning. Vi var åbenbart ikke de eneste uvejret havde overrasket. Falkens motor virkede perfekt efter reparationen. Vi kunne for alvor konstatere, hvor vigtigt det er at have en velfungerende følgebåd, når vejret driller. Ud over at være gennemblødte og kolde var ingen kommet til skade og intet materiel beskadiget. Humøret var højt hos alle trods oplevelsen med naturkræfterne. VM for Sjægter 18. August. VM for Sjægter afvikledes på Hjarbæk Fjord med deltagelse af Freja med skipper Ole Nagel og besætning. VM titlen for den åbne klasse skulle forsvares fra sidste år. I de tre Kommenvej 16 Nørresøvej 11 Finderup/ Jegstrup Kanoer (8) S V-F Stormegin S S V-F Optimist S-V Følgebåd (1) S V-F Kanotrailer (1) S V-J Bådtrailere (4) S V-F Veste (79) S (25 stk.) s (40 stk.) v Våddragter (alle) s-v (3 stk.) Telte (2) FDF Viborg 1. Kreds depot sejladser blev det til en 4. plads, 1. plads og 2. plads og hermed kom Freja a-point med en norsk x-sjægte, som var værste konkurrent. En bedre placering i sidste sejlads gav imidlertid sejren. YAM Desuden 250 tildeltes Freja og mandskab S-V titlen, Bedste Ungdomshold. Den flotte klokke Meginjoller (3) S V-F fra sidste år, som møjsommeligt var blevet pudset til lejligheden, kunne således tages med hjem igen. Desuden en halvmodel af en Sørlandsk Sjægte, platte for bedste ungdomshold, samt tin skilt af sjægte og to krus for deltagelse. En indbringende dag! 23. august Torsdagssejlads med 18 deltagere. Letskyet og 0-1 m/sek. Alle fartøjer i søen. Efter sejladsen var der kage og kakao i anledning af VM titlen. Ida og Louise dukkede uventet op, idet de havde fået forlænget weekend fra efterskolen, og fik overrakt en specialudgave af en pink sømandsbog. 24. august: Besøg af Søren Kramer fra megin-foreningen med ledsager. Søren så vores flådebase og fik en prøvesejlads i Tjalfe. Desuden blev det til en god megin-snak på altanen bagefter. 25. august: Besøg af Michael Hedager og Heidi samt Søren Kramer. Alle tre fik en sejltur i Tjalfe. 28. august: FDF Viborg 3. kreds i kanoer. 29. august: FDF Overlund sejlede i Kanoer på Nørresø. 30. august. Torsdagssejlads med 10 deltagere. Falken, Freja og Tjalfe i søen. 0-1 m/sek vind. Mørke (sorte) skyer i øst men opklaring og flot solnedgang i vest. Under broen ved Randersvej kunne ses en cykel, som vi fik bjærget. 6. september: Torsdagssejlads med 16 deltagere. Falken, Freja, Tjalfe, Røskva og Ella i søen. Vind 0-2 sek./m. Letskyet med flot solnedgang. Ved afslutning blev nye krus taget i brug, som vi har modtaget fra Spildopmagerne. Samme aften var FDF Vinkel på kanosejlads. H 10

11 13. september: Torsdagssejlads med 15 deltagere. Alle fartøjer i søen. 1-2 m/sek vind. Blandt deltagerne var en af Oles kolleger. 19. september: Tumlingene fra Overlund på sejlads med Falken. Carl-Erik var skipper. 20 deltagere + ledere. Senere på dagen var 1. kreds på Nørresø med pilte og seniorvæbnere i kanoer og med Falken som følgebåd. 27. september: Torsdagssejlads med 17 deltagere. Alle tre meginjoller blev sejlet til Kærvænget, sat på trailere og kørt til hinterhi i Romlund. Sejladsen foregik fra solnedgang og fremefter i 2-5 m/sek fra NNV. Falken tog besætningerne retur til flådebasen. 29. september: Freja sat på trailer og kørt i vinterhi. 4. oktober: Første indendørsmøde med gasterne i Overlunds kredshus. 17 deltagere til billeder og fortælling af Anders Lohmann om hans tid ombord på skoleskibet Danmark. 11. oktober: Sidste indendørs møde med gasterne. 17 deltagere deltog i teoriaften om sikkerhed til søs, farvandsafmærkninger og FDF sejlads historie. 13. oktober: Falken taget på trailer november: Falken følgebåd ved kano og kajakstævne på Viborgsøerne. Derefter kørt i vinterhi. 15. november: Sejladsledermøde hos Ole, hvor vedligeholdelsesarbejde og planer for næste sæson blev fastlagt 1. december: Ny megin-trailer anskaffet. 22. December: Ole og Jacob påbegynder klargøring af Freja til udstilling ifm. FDF Viborgs 100 års jubilæum i januar

12 Tilknyttet lederstab 2007 Funktion Navn Adresse Tlf. Sejladsleder db Ole Nagel Kommenvej Sekretær db Henrik Nicolaisen Nørresøvej Kasserer Stephen Hill Irisvej Leder db Carl-Erik Jensen Hindbærvej Leder db Anders Kristensen Hjortehøjen Leder db Christian Maigaard Plejlen Leder mb Jacob Gregersen Seglen Assistent Rasmus Westager Assistent Sebastian Hedegaard Assistent Steffen Frilund Assistent Simon Hill Uddannelse Ved sejlads uden for søer kræver FDF Landsforbundet, at ansvarlig skipper har bestået Søfartsdirektoratets duelighedsprøve (db). I 2007 har to ledere påbegyndt undervisningen i denne prøve - den ene på efterskoleophold. Motorbådsbeviset (mb), som er nødvendigt for at kunne være skipper på Falken, er ingen gået i gang med, bl.a. fordi vi anbefaler duelighedsprøven, som også indbefatter denne. Årets trofæer Klokke, halvmodel af x-sjægte og VM-krus for vinder af Åbne Klasse ved VM for Sjægter på Hjarbæk Fjord den 18. august. Desuden platte for Bedste Ungdomshold, ved samme lejlighed. En indbringende dag. 12

13 Brug af fartøjer For at få et overblik over udnyttelsen af vores fartøjer bruger vi begrebet Arrangementsdage. Herved forstås et fartøj (for kanoer hele eller dele af eskadren) i brug ved et arrangement af en dags varighed. Læses lodret ses brug af hver enkelt fartøj over en årrække. Læses vandret ses det enkelte års aktivitetsniveau - både pr fartøj og samlet. Ud over angivelserne i skemaet lejes kanoerne ud til FDF uden for ejerkredsen, andre ungdomsorganisationer og egne FDF ledere. Tallene bygger på angivelser i de enkelte års logbøger. År Kanoer Freja Ella Røskva Tjalfe Falken Arr. dage I alt Materiel status Falken har sejlet i 5 sæsoner (siden 2003). I året løb er installeret GPS og skruebeskytter samt monteret spænder til overdækken. På ønskesedlen er en kraftig projektør. Freja har sejlet i 6 sæsoner (siden 2002) Meginjollerne har sejlet i 18 sæsoner (siden 1990), men er alle løbende vedligeholdt. Kanoerne er blevet renoveret løbende med bl.a. nye sæder og padler. Redningsveste er for hovedpartens vedkommende fra Desuden findes et lager med ældre anvendelige veste fra før Trailerne er løbende vedligeholdt. Den ældste trailer er udskiftet i december 07 med fabriksny. Øvrigt udstyr (telte, fendere m.v.) er generelt i god stand. Ved torsdagssejladser er alle vore fartøjer normalt i brug. Når en permanent Flådebase er på plads bør anskaffelse af nye fartøjer overvejes nøje. 13

14 Økonomi Driftsbudget FDF Sejlcenter Viborg drives udelukkende ved frivillige arbejdskraft. Ledere betaler kontingent og deltager i ture på lige fod med gaster. Private hjem, værksteder, magasiner stilles i vid udstrækning gratis til rådighed for aktiviteterne. Det er grundlaget for, at deltagerbetalingen kan holdes på en brøkdel af de reelle udgifter. Sejlcenterets drift hviler på et årligt bidrag på kr. 30,- pr medlem fra kredsene, samt et særligt kontingent på kr. 200,- fra gasterne for deltagelse i en sæson. Beløbsstørrelserne har ligget fast gennem en længere årrække. Herudover yder Kommunen et årligt tilskud på 75 % af udgifter til drift og forsikring, dog max kr ,-. Investeringsbudget Nyanskaffelser og større materieludskiftninger finansieres hovedsagelig via tilskud fra fonde. Her skal særlig nævnes Nordea, som igennem årene har været til særdeles stor hjælp med årlige tilskud på kr ,-. FDF Samvirket har også altid været en god støtte. Når vi har bedt om hjælp har vi aldrig fået nej herfra, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for. Bl.a. er herfra givet kr ,- i tilskud til udskiftning af megin-trailer. Fremtidsperspektiver Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er uforandret ca. kr ,-. Salgsværdien er vanskelig at fastsætte men vurderes til ca. 50 % af nyværdien. Fremover kommer flytning af Flådebasen til at stå øverst på ønskelisten og dermed også udgifter til magasinering, broer og bygninger. 14

15 Eskadrerne 1. Eskadre Farvande: Åer og søer Fartøjer: 8 kanoer: Blå gruppe nr. 1-4 Rød gruppe nr Personer: Max. 24 (3x8) Mobilitet: 1 kanotrailer Flådebase: Kommenvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde og kystnære områder. Fartøjer: 1 Stormegin: Freja Meginjoller: Ella 33, Røskva 34, Tjalfe 35. Personer: Max. 18 Mobilitet: 4 bådtrailere, Udstyr: 4 skipperkasser, div. bådshager, fendere m.v. Flådebase: Nørresøvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde, og kystnære områder. Fartøjer: Falken følgebåd af typen Brig Falcon 500 med 50 HK Yamaha. Gummitarzan af typen YAM 250 T med 4 HK Yamaha Personer: Max.9+2 Mobilitet: 1 bådtrailer, 1 taske Udstyr: 2 skipperkasser, VHF, GPS og vindmåler. Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. Flådebase: Nørresøvej 11 Støttefunktioner Flådebase: Nørresøvej 11 (2. og 3. Eskadre) Flådebase: Kommenvej 16 (1. Eskadre) Hovedværksted: Jegstrupvej Magasiner: Jegstrupvej, Flådebaserne.samt Søndermarkskirken. Forvaltninger: Flådebaserne Regnskabsafd.: Irisvej 9 15

16 Deltagerlister Gastehold 07 ( 19 deltagere) (parentes angiver deltagelse på andre års gastehold) FDF Overlund Ida Frandsen (04, 05, 06) Louise Kjær Bonde (03, 04, 05, 06) Line Frandsen Mie Frandsen Line Kjær Bonde FDF Viborg 1. kreds Simon Nørgaard Hill (03, 04, 05, 06) Rasmus Westland Knudsen (03, 04, 05, 06) Lars Peter Mygind Karlsen (03, 04, 05, 06) Steffen Frilund (03, 04, 05, 06) Sebastian Hedegaard (03, 04, 05, 06) Karen Marie Mygind Karlsen (04, 05, 06) Benjamin Rosenkilde (06) Bo Jokumsen (06) Niels Vinther (06) Morten F. Søndergaard Jonas Kriegbaum Malene S. Laursen Kaspar Henneberg Riisager FDF Viborg 3. kreds Kenny S. Pedersen Stor Megin Kapsejlads Marstal (6 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Henrik Nicolaisen, Overlund (søndag) Gaster: Morten Søndergaard, 1. kreds Benjamin Rosenkilde, 1. kreds Bo Jokumsen, 1. kreds Skibshund: Rollo (søndag) Forældre/leder tur: Jens Håkan, Overlund

17 Sommertogt på Limfjorden (10 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Lars Peter Mygind Karlsen, 1. kreds Jacob Gregersen, Overlund (søndag til fredag) Henrik Nicolaisen, Overlund (lørdag til tirsdag) Gaster: Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Bo Jokumsen, 1. kreds Louise Bonde, Overlund Ida Frandsen, Overlund Line Bonde, Overlund VM for Sjægter ( 5 deltagere) Freja: Ole Nagel, 1. kreds Anders Kristensen, Overlund Rasmus Westland Knudsen, 1.kreds Sebastian Christensen, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg Logbog 2008 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 17 Materielstatus 17 Økonomi 17 Visioner 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto Sommertogt

Læs mere

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg Logbog 2005 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 11 Brug af fartøjer 11 Årets trofæer 11 Eskadrerne 12 Støttefunktioner 12 Økonomi og materiel 13 Deltagerlister

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.36 Okt. 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S 2 0 1 2 N U M M E R 2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande

... Kanolle på sommertogt i svenske farvande Nr. 5 september / oktober 2006 65. Årgang Kanolle på sommertogt i svenske farvande Læs artikel side 17 Foto: John Fjeldsted Larsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens?

NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB. Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? NR. 4 DECEMBER 2008 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Foto: Casa Air og Martin Ravn Vil du med til Sport Awards lørdag den 17. januar i Forum Horsens? Fælles tilmelding på www.horsenssejklub.dk Claus Nielsen

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere