Logbog Sejlcenter Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog 2007. Sejlcenter Viborg"

Transkript

1 Logbog 2007 Sejlcenter Viborg

2 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 12 Uddannelse 12 Årets trofæer 12 Brug af fartøjer 13 Materielstatus 13 Økonomi 14 Eskadrerne 15 Støttefunktioner 15 Deltagerlister 16 Forsidefoto Torsdagssejlads på Viborg Nørresø ved første møde aften i sæsonen. 2

3 Forord Denne logbog beretter om FDF Sejlcenter Viborg for året 2007 med en række af de vigtigste højdepunkter: For femte år i træk startede vi gastehold, denne gang med 19 deltagere fra kredsene FDF Viborg 1. kreds, FDF Viborg 3. kreds og FDF Overlund. En grundstamme udgøres af gengangere fra de foregående år, men også en del nye er kommet til. Efter sommerferien er en del taget på efterskole, men vi håber at se dem igen om et år. Ved Torsdagssejladser i sæsonens løb, var normalt alle vore sejlbåde i søen. Det viser den store interesse for sejladsarbejdet i FDF regi. Større arrangementer i årets løb: Stor Megin Stævne i Marstal. Freja på togt i Finland Sommertogt på Limfjorden. Deltagelse i VM for Sjægter. Arbejdet med at sikre en ny og mere permanent flådebase er endelig ved at tage form. Et antal møder er afholdt bl.a. med kommunale instanser. En brugerundersøgelse blandt foreninger med vand-aktiviteter er gennemført og vil ligge til grund for de videre planer med et Søsportscenter ved Viborg Søerne. I vinterhalvåret er fartøjer i magasin i Romlund, hvor de også klargøres. Desuden har vi sammen med FDF Viborg 3. kreds fået depot under Søndermarkskirken. Fartøjer og andet materiel har fortsat et højt vedligeholdelsesmæssig niveau. Sidste nye båd anskaffedes i 2003 og de ældste er fra En megin-trailer er blevet udskiftet i slutningen af året. Af nye tiltag har vi været aktive omkring oprettelse af FDF Sejlcenter Limfjord. Centeret er nu i gang og vi glæder os til fremtidigt samarbejde. FDF Sejlcenter Viborg kan ikke fungere uden en række engagerede frivillige ledere og medhjælpere, som år efter år laver møder, arrangerer ture, reparerer fartøjer eller ordner administrative opgaver. Med hjertelig tak til alle for samarbejde og opbakning i det forløbne år. Ole Nagel FDF Viborg 1 Sejladsleder Henrik Nicolaisen FDF Overlund Redaktør af Logbogen 3

4 Aktivitetskalenderen 25. januar: Planlægningsmøde hos Ole. Ti ledere og seniorer mødte op for at drøfte vedligeholdelse, sejlplan, økonomi, nyanskaffelser m.v. 26. februar: Ole og Henrik på Boat Show i Fredricia for at se efter redningsmåtte, navigationsinstrumenter og elmotorer. Desuden blev vi opdateret om udviklingen på følgebåds området m.v. 1. marts: Carl-Erik og Henrik i Romlund. Falken: Fæster til overtræk påmonteret. 8. marts: Carl-Erik, Anders og Henrik i Romlund. Falken: Rengøring. Overtræk prøvet påmonteret. 15. marts: Carl-Erik, Anders og Henrik i Romlund. Falken: Rengøring indvendig og udvendig. Orla Dürr deltog og tog mål til spænder på overtræk. 29. marts: Carl-Erik, Anders, Henrik og Ole i Romlund. Erik kontrolleret glasfiber. Falken: Overdækken afprøvet, bund og pontoner afrenset og vokset: Meginjoller kørt i værksted. 22. april: Efter et par weekenders arbejde var den samlede flåde klargjort. Freja blev som første fartøj søsat og sejlet til Flådebasen af Ole og Anders. 23. april: Falken forberedt til GPS-system. Fortsat høj aktivitetsniveau for at få sidste småting klar til sæsonstart. 25. april: Falken og meginjollerne søsat og sejlet til Flådebasen. Ole, Anders og Henrik var praktiske grise. 26. april: Første torsdagssejlads med nye gaster. Samtidig var repræsentanter for FDF Sejlcenter Limfjord mødt op for at se, hvordan vi gør. Freja, Ella, Røskva, Tjalfe og Falken i søen. Mødt: 20 gaster og ledere. 4

5 2. maj: Ella og Tjalfe i søen med 5 seniorer fra 1. kreds.: Sebastian, Steffen, Karen Marie m.fl. Falken var følgebåd. 3. maj: Torsdagssejlads med 14 deltagere. Alle fartøjer i søen. Vind 02 m/sek. og sol. Anders tog en del fotos for anden torsdag i træk. 10. maj: Torsdagssejlads med 10 deltagere. Alle fartøjer i søen. Vind 2-6 m/sek. og regn. Trekantbane udlagt 12. maj: Tre kunststuderende fra Odense lånte Drascomben, som blev udstyret med tronstol og mørkelagt. Fra Freja opankret ved nordenden blev optaget en kunstvideo af Drascomben med skuespillere ombord. Falken med som bugserbåd. 15. maj: Sejlads i Freja (Anders og Jacob) og Falken (Henrik) med 20 pilte fra FDF Overlund. 5-8 m/sek. Ved starten af sejladsen gik et skøde fast i broen, hvilket medførte en mistet skødeblok. Efterfølgende blev både Freja og Falken sat på trailere for at være klar til Marstal maj: Stor Megin Stævne. Torsdag morgen gik turen med bil og Freja på trailer til Rudkøbing. Herfra i frisk vind og med rebede sejl til Marstal. Fredag sejlads til Strynø. Lørdag kapsejlads over tre omgange i rigeligt vind. Freja tog ikke med i sidste sejlads på grund af vind og ny besætning. Samlet resultat en 9. plads. Søndag sejledes til Rudkøbing i svag vind - så svag at vi måtte på slæb efter en motorsejler. Retur i Viborg søndag aften kl

6 23. maj: FDF Viborg 1. Kreds pilte i kanoer. 24. maj: 20 gaster og ledere mødt op. Alle fartøjer i brug inkl. Gummitarzan. Svag vind, letskyet. Freja blev søsat ved sydenden af Søndersø og trukket til Flådebasen.. Ledere: Anders, Jacob og Henrik. 26. maj: Optimistjollen, som for år tilbage blev givet som gave til Sejlcenteret, blev solgt og afhentet. Erfaringsmæssigt skulle vi have flere optimistjoller, hvis en ordentlig brug af fartøjet skulle ske. Derfor beslutningen om salg. 30. maj: Stiftende generalforsamling i FDF Sejlcenter Limfjord (SCL) blev afholdt i Søndermarkskirken med efterfølgende besøg på Flådebasen. Erik Rasmussen og Henrik Nicolaisen deltog som repræsentanter for FDF Sejlcenter Viborg (SCV). Kort gennemgang af vores opbygning og præsentation af Drascomben, som lå ved kaj her, og som senere skal til SCL. Anders K. og medhjælper viste sejlads i Ella. Samme aften sejlede væbnerne fra FDF Viborg 1. kreds i kanoer. 31. maj: Torsdagssejlads med alle både i søen og 20 gaster og ledere. 2-4 m/sek fra øst. Strålende solskin. Bo blev smidt overbord fra Ella af skipper Sebastian og skipperen fra Tjalfe, Louise. Herefter blev han bjærget af Falkens mandskab. Drascomben sejlede for motor til Kærvænget, taget på trailer og kørt til reparation hos Erik Rasmussen. Herefter forventes den at blive kørt til Jegindø til overtagelse af FDF Sejlcenter Limfjord. Falken også sat på trailer for at være klar til weekenden, hvor den skal til Silkeborg-søerne. 2. juni: Falken assisterede ved FDF Viborg 1. kredses sejlads i egne kanoer 4. juni: Seniorvæbnerne fra Overlund i kanoer. 6. juni: Tumlingene fra 1. kreds i kanoer. 7. juni: Torsdagssejlads med 20 deltagere, klart vejr med 2-5 m/sek vind fra øst. Det lune sommervejr på grader bevirkede, at ca. 25 mand-over-bord-øvelser blev gennemført. Alle fartøjer inkl. Gummitarzan i søen. Samme aften sejlede FDF Vinkel i kanoer. 12. juni: Drascomben køres til Jegindø efter at Erik Rasmussen har repareret den i styrbord side agter for en glasfiberskade i vandlinjen. Hermed er fartøjet overgivet til FDF Sejlcenter Limfjord. 13. juni: Væbnerne fra Overlund i kanoer. 14.juni: Møde med Houlkær-gruppen for at drøfte muligheder for området ved nordenden af Nørresø. Sejlklubben rømmer arealet og fjerner alle bygninger. Kommunen har besluttet at området fremover skal anvendes til foreninger med vand-aktiviteter. Her kommer vi ind i billedet. Møde vil blive indkaldt til afholdelse om ca. en måned. 6

7 Samme aften Torsdagssejlads med 20 fremmødte. Alle fartøjer i søen bortset fra Gummitarzan. Sol og 2-5 m/sek. For første gang afprøvet Søslag med stort held. Flere gaster overbord for at opsamle skumbolde. 16. juni: FDF Viborg 1. kreds i kanoerne. 21. juni. Torsdagssejlads med alle fartøjer i søen og 20 fremmødte. Letskyet og 2-4 m/sek vind. En del Mand-over bord manøvrer indøvedes. 26. juni. Eftermiddagssejlads med 15 tumlinge, pilte og væbnere fra FDF Finderuphøj, som brugte mødet til deres sæsonafslutning. Freja, Tjalfe og Falken i søen. Carl-Erik, Anders og Henrik fungerede som skippere. 0-6 m/sek med ustadigt vejr og tordenskyer lurende i flere verdenshjørner. 27. juni Falken på Nørresø med 3.a. fra Søndre Skole i hård vind og tung regn. Samme eftermiddag møde hos Teknisk Forvaltning for at drøfte mulig placering af Flådebase i nordenden af Nørresø. Foreløbig resultat: Viborg Idrætsråd indkalder til møde for at klarlægge samlet behov for foreninger med vandaktiviteter for herefter at fremlægge plan for politikerne. Vi gav udtryk for stærk interesse for området ved Nordenden. 28. juni: Sidste torsdagssejlads før sommerferien i vindstød til op mod 10 sek./m. og overskyet. 15 deltagere. Som sædvanlig alle fartøjer i søen. Freja blev taget på trailer til sommerens togter juli. Freja på Raid Finland, besætning bestående af 2 danskere, 1 amerikaner og 3 franskmænd. Vejret var meget omskifteligt med en del hård vind. 10. juli: FDF Vinkel sejlads med 2 kanoer. 13. juli: Falken taget på trailer af Carl-Erik og Dorthe for at få påsat skruebeskytter og blive klar til Limfjordstogtet. Samtidig var Jacob Streit her og prøvede en megin (Tjalfe). Jacob (Henriks nevø) er tdl. Frømand og arbejder i Søværnet bl.a. med MOB-både. Han oplyste at Søværnet efter 15 år er gået fra skruebeskyttere, fordi der alligevel sker skader på skruen og folk, samt hastigheden nedsættes med ca. 20%. Bedste løsning er fortsat at køre faste (konservative) procedurer som sluk for motoren når folk er i vandet tæt ved. Skruebeskytteren monteret samme aften - Søværnets erfaringer taget til efterretning! juli: Limfjordstogt Lørdag formiddag gik turen fra Viborg til Humlum, hvor Freja og Falken blev søsat. Med frisk vind agten for tværs loggede Freja over 7 knob for sejl undervejs til Jegindø, hvor vi overnattede i Æ Bøe-Hus (museum). På kajen fik vi besøg af lokale FDFere, som er i gang med at etablere FDF Sejlcenter Limfjord. FDF Jegindøs eget skib var på land til reparation efter en grundstødning så det blev til en god Sejlads-snak mellem fagfolk. Samme aften dukkede en lokal præstefamilie op for at møde os og fik samtidig en sejltur i Falken. 7

8 Søndag efter morgenmad med rundstykker afsejlede vi mod nordøst. Vinden var imod, så det blev på kryds i Kås Bredning og op gennem Sallingsund for Frejas vedkommende, samtidig med at Falken med besætning gjorde en afstikker til Sillerslev. Syd for Sallingsundbroen trak mørke tordenskyer op i øst, så en planlagt kaffepause hos Martin Ottosen blev kun til noget for Falkens besætning. Nogle kraftige vindstød fik Frejas besætning til at rebe på 20 sek. Kursen blev sat direkte mod Glyngøre Havn, og kort efter døde vinden. Begge fartøjer nåede hertil inden regnen satte ind for alvor. En telefonopringning til en FDF leder i byen gav mulighed for overnatning ombord på FDF skibet Bertha, som vi lå i havn få meter fra. Det betød fortsat tørre telte og tøj. Aftensmaden blev tilberedt i- og udenfor Sejlklubbens hus af LP (udsøgt wok-ret). Mandag morgen startede med gråvejr, men snart kom solen frem med en let brise fra SV. Ideelt vejr til at lægge kursen nordover. Tjalfe med Jacob og Ida var ankommet fra Viborg dagen før og Tjalfe søsat. Så i det ideelle sejlvejr blev den hurtigt gjort sejlklar og afsejlede med 30 minutters forspring mod Fur med Steffen og LP som besætning. Først ved Furs vestkyst blev den indhentet af Freja. Herfra blev kursen sat vest og nord om Livø i jævn vind drejende mod V og N. Kl var alle fartøjer opankret syd for Livø Havn, og i det dejlige sommervejr blev det til en frisk badetur. Det besluttedes at gå syd om Livø Tap og til Fur Havn. Under en del af turen løb Falken i motorproblemer (tør for brændstof) og måtte på slæb efter Freja, som for sejl trak den med over 5 knob. Kl var alle i havn fortøjet i forskellige hjørner, idet havnen var mere end overfyldt af lystfartøjer. Dagen havde budt på en gennemsejlet distance på ca. 24 sømil (vist nok rekord). På kajen blev vi mødt af en FDF familie fra Ikast, Jette og Gert, som inviterede på grillparty i deres sommerhushave og sørgede for at transportere os alle dertil i deres egen private bil. Samtidig havde de sørget for at bådelaugets hus med køkken, brændeovn og toilet blev stillet gratis til vores disposition natten over. Sikke et held at være FDFere og sikken dag vi måtte næsten knibe os selv i armen for at sikre os, at det ikke blot var en behagelig drøm! Tirsdag. Gråvejr, regn og sommerkulde tvang os til at ligge over. Men de foregående tre vellykkede sejldage havde også bragt os længere end på det tilsvarende togt tre år før, og vi trængte alligevel til et ekstra hvil. Dagen blev brugt til afslapning og hygge i klubhuset, hvor der samtidig blev tændt op i brændeovnen. Til aftensmad sørgede LP for udsøgt herregårdsbøf med løg, så maden kunne kompensere lidt for det triste vejr. Sidst på eftermiddagen afgik Henrik til Viborg. 8

9 Onsdag var vejret igen klart men med m/sek vind fra VNV. Denne dags sejlads blev gennemført med Freja for nedrebet storsejl og Tjalfe på slæb efter Falken. Alligevel gik det rask til Sundsøre, hvor der blev slået lejr. LP provianterede i Hvalpsund, menuen stod på mørbradbøf (man lever som grever og baroner). På havnen kunne man låne cykler til brug i den nærmeste omegn. Det benyttede flere af deltagerne sig af. Men hvorfor Bo parkerede sin cykel på bunden af havnen får stå hen i det uvisse Om aftenen kom Tjalfe på trailer og blev kørt til Viborg sammen med Ida. Line Bonde kom samtidig til for at overtage Idas plads. Torsdag var der overskyet og frisk vind fra S, så der måtte enkelte kryds til for at gå ned gennem Hvalpsund og ind i Louns Bredning ved Lundø. Her slog vi følge med en ketch, der kom fra Skive Fjord, som viste sig at tilhøre en af Oles venner. Ankomst først på eftermiddagen til Virksund, hvor der blev holdt afslutningsmiddag i cafeteriaet, der havde flæskesteg på menuen. Fredag skulle vi have sejlet gennem slusen ind i Hjarbæk Fjord og sluttet i Hjarbæk, men med en vejrudsigt, der meldte kuling og tordenagtige byger, blev turen afsluttet i Virksund ved middagstid. Falkens motor havde gået så dårligt under sommertogtet, at den blev sendt til reparation i Århus. Tankene blev renset og benzinpumpen udskiftet. Herefter blev Falken søsat igen så den kunne være klar til første sejlads efter sommerferien. 30. juli : Mail fra Michael Hedager: Til info har jeg lige været et smut i USA, hvor jeg også fik mulighed for at sejle med på RU- GOSA i 'Robert H. Tiedemann Classic Yacht Regatta'. Kapsejladsen blev holdt ved New York Yacht Clubs ejendom i Newport, og var en kæmpe oplevelse med en hav af smukke sejlbåde. Der deltog bl.a. tre gamle 12-metre, samt de smukke S-Boats og NY30 (Herreshoff). Vi vandt vores klasse, hvilket til dels skyldes en ret tragisk hændelse, idet en kollision resulterede i at en NY30 (AMORITA) sank et stykke ude i Atlanterhavet. Mirakuløst blev ingen dræbt eller kvæstet, så kapsejladsen blev ikke afblæst. (Om forliset på engelsk: ) Sæsonstart 16. august første torsdagssejlads med 10 fremmødte gaster og ledere. Vejret var ustadigt, med mørke skyer mod vest. Med svag vind vurderes, at skyerne ville højst sandsynligt holde sig væk og at der blot kunne vise sig lidt støvregn (jf. vejrudsigten). En besætning tog til Kærvænget for at søsætte Tjalfe efter sommertogtet, mens to andre besætninger stak til søs i Ella og Falken. Kort efter kom der gang i skydækket mod vest, hvilket resulterede i et regulært skybrud med kraftige vindstød. Ella (skipper: Sebastian) søgte øjeblikkelig havn ledsaget af Falken (skipper: Henrik). Falken måtte dog straks efter afgå til Kærvænget for at se til Tjalfe (skipper: Ole). Sigtbarheden var nede på ca. 200 m på grund af regn og oprørt sø, så Tjalfe var ikke at se og det frygtedes, at den var i vanskeligheder. I denne situation gik Falken fuld kraft (reglen om nødret) med kurs mod Kærvænget. Det viste sig at Tjalfe ikke var afgået herfra, inden uvejret for alvor tog fat, så intet var sket. Falken gik derefter retur til Flådebasen med gennemblødte gaster samtidig med der holdtes udkik efter to af Roklubbens både, 9

10 som var observeret på søen inden uvejret. Begge klarede sig igennem. Uvejret var ovre i løbet af 15 min. Vi afriggede, blev tørret og hyggede os i land. Kort efter uvejret var drevet mod NØ kom en af Flyvevåbenets EH101 redningshelikoptere drønende hen over os i samme retning. Vi var åbenbart ikke de eneste uvejret havde overrasket. Falkens motor virkede perfekt efter reparationen. Vi kunne for alvor konstatere, hvor vigtigt det er at have en velfungerende følgebåd, når vejret driller. Ud over at være gennemblødte og kolde var ingen kommet til skade og intet materiel beskadiget. Humøret var højt hos alle trods oplevelsen med naturkræfterne. VM for Sjægter 18. August. VM for Sjægter afvikledes på Hjarbæk Fjord med deltagelse af Freja med skipper Ole Nagel og besætning. VM titlen for den åbne klasse skulle forsvares fra sidste år. I de tre Kommenvej 16 Nørresøvej 11 Finderup/ Jegstrup Kanoer (8) S V-F Stormegin S S V-F Optimist S-V Følgebåd (1) S V-F Kanotrailer (1) S V-J Bådtrailere (4) S V-F Veste (79) S (25 stk.) s (40 stk.) v Våddragter (alle) s-v (3 stk.) Telte (2) FDF Viborg 1. Kreds depot sejladser blev det til en 4. plads, 1. plads og 2. plads og hermed kom Freja a-point med en norsk x-sjægte, som var værste konkurrent. En bedre placering i sidste sejlads gav imidlertid sejren. YAM Desuden 250 tildeltes Freja og mandskab S-V titlen, Bedste Ungdomshold. Den flotte klokke Meginjoller (3) S V-F fra sidste år, som møjsommeligt var blevet pudset til lejligheden, kunne således tages med hjem igen. Desuden en halvmodel af en Sørlandsk Sjægte, platte for bedste ungdomshold, samt tin skilt af sjægte og to krus for deltagelse. En indbringende dag! 23. august Torsdagssejlads med 18 deltagere. Letskyet og 0-1 m/sek. Alle fartøjer i søen. Efter sejladsen var der kage og kakao i anledning af VM titlen. Ida og Louise dukkede uventet op, idet de havde fået forlænget weekend fra efterskolen, og fik overrakt en specialudgave af en pink sømandsbog. 24. august: Besøg af Søren Kramer fra megin-foreningen med ledsager. Søren så vores flådebase og fik en prøvesejlads i Tjalfe. Desuden blev det til en god megin-snak på altanen bagefter. 25. august: Besøg af Michael Hedager og Heidi samt Søren Kramer. Alle tre fik en sejltur i Tjalfe. 28. august: FDF Viborg 3. kreds i kanoer. 29. august: FDF Overlund sejlede i Kanoer på Nørresø. 30. august. Torsdagssejlads med 10 deltagere. Falken, Freja og Tjalfe i søen. 0-1 m/sek vind. Mørke (sorte) skyer i øst men opklaring og flot solnedgang i vest. Under broen ved Randersvej kunne ses en cykel, som vi fik bjærget. 6. september: Torsdagssejlads med 16 deltagere. Falken, Freja, Tjalfe, Røskva og Ella i søen. Vind 0-2 sek./m. Letskyet med flot solnedgang. Ved afslutning blev nye krus taget i brug, som vi har modtaget fra Spildopmagerne. Samme aften var FDF Vinkel på kanosejlads. H 10

11 13. september: Torsdagssejlads med 15 deltagere. Alle fartøjer i søen. 1-2 m/sek vind. Blandt deltagerne var en af Oles kolleger. 19. september: Tumlingene fra Overlund på sejlads med Falken. Carl-Erik var skipper. 20 deltagere + ledere. Senere på dagen var 1. kreds på Nørresø med pilte og seniorvæbnere i kanoer og med Falken som følgebåd. 27. september: Torsdagssejlads med 17 deltagere. Alle tre meginjoller blev sejlet til Kærvænget, sat på trailere og kørt til hinterhi i Romlund. Sejladsen foregik fra solnedgang og fremefter i 2-5 m/sek fra NNV. Falken tog besætningerne retur til flådebasen. 29. september: Freja sat på trailer og kørt i vinterhi. 4. oktober: Første indendørsmøde med gasterne i Overlunds kredshus. 17 deltagere til billeder og fortælling af Anders Lohmann om hans tid ombord på skoleskibet Danmark. 11. oktober: Sidste indendørs møde med gasterne. 17 deltagere deltog i teoriaften om sikkerhed til søs, farvandsafmærkninger og FDF sejlads historie. 13. oktober: Falken taget på trailer november: Falken følgebåd ved kano og kajakstævne på Viborgsøerne. Derefter kørt i vinterhi. 15. november: Sejladsledermøde hos Ole, hvor vedligeholdelsesarbejde og planer for næste sæson blev fastlagt 1. december: Ny megin-trailer anskaffet. 22. December: Ole og Jacob påbegynder klargøring af Freja til udstilling ifm. FDF Viborgs 100 års jubilæum i januar

12 Tilknyttet lederstab 2007 Funktion Navn Adresse Tlf. Sejladsleder db Ole Nagel Kommenvej Sekretær db Henrik Nicolaisen Nørresøvej Kasserer Stephen Hill Irisvej Leder db Carl-Erik Jensen Hindbærvej Leder db Anders Kristensen Hjortehøjen Leder db Christian Maigaard Plejlen Leder mb Jacob Gregersen Seglen Assistent Rasmus Westager Assistent Sebastian Hedegaard Assistent Steffen Frilund Assistent Simon Hill Uddannelse Ved sejlads uden for søer kræver FDF Landsforbundet, at ansvarlig skipper har bestået Søfartsdirektoratets duelighedsprøve (db). I 2007 har to ledere påbegyndt undervisningen i denne prøve - den ene på efterskoleophold. Motorbådsbeviset (mb), som er nødvendigt for at kunne være skipper på Falken, er ingen gået i gang med, bl.a. fordi vi anbefaler duelighedsprøven, som også indbefatter denne. Årets trofæer Klokke, halvmodel af x-sjægte og VM-krus for vinder af Åbne Klasse ved VM for Sjægter på Hjarbæk Fjord den 18. august. Desuden platte for Bedste Ungdomshold, ved samme lejlighed. En indbringende dag. 12

13 Brug af fartøjer For at få et overblik over udnyttelsen af vores fartøjer bruger vi begrebet Arrangementsdage. Herved forstås et fartøj (for kanoer hele eller dele af eskadren) i brug ved et arrangement af en dags varighed. Læses lodret ses brug af hver enkelt fartøj over en årrække. Læses vandret ses det enkelte års aktivitetsniveau - både pr fartøj og samlet. Ud over angivelserne i skemaet lejes kanoerne ud til FDF uden for ejerkredsen, andre ungdomsorganisationer og egne FDF ledere. Tallene bygger på angivelser i de enkelte års logbøger. År Kanoer Freja Ella Røskva Tjalfe Falken Arr. dage I alt Materiel status Falken har sejlet i 5 sæsoner (siden 2003). I året løb er installeret GPS og skruebeskytter samt monteret spænder til overdækken. På ønskesedlen er en kraftig projektør. Freja har sejlet i 6 sæsoner (siden 2002) Meginjollerne har sejlet i 18 sæsoner (siden 1990), men er alle løbende vedligeholdt. Kanoerne er blevet renoveret løbende med bl.a. nye sæder og padler. Redningsveste er for hovedpartens vedkommende fra Desuden findes et lager med ældre anvendelige veste fra før Trailerne er løbende vedligeholdt. Den ældste trailer er udskiftet i december 07 med fabriksny. Øvrigt udstyr (telte, fendere m.v.) er generelt i god stand. Ved torsdagssejladser er alle vore fartøjer normalt i brug. Når en permanent Flådebase er på plads bør anskaffelse af nye fartøjer overvejes nøje. 13

14 Økonomi Driftsbudget FDF Sejlcenter Viborg drives udelukkende ved frivillige arbejdskraft. Ledere betaler kontingent og deltager i ture på lige fod med gaster. Private hjem, værksteder, magasiner stilles i vid udstrækning gratis til rådighed for aktiviteterne. Det er grundlaget for, at deltagerbetalingen kan holdes på en brøkdel af de reelle udgifter. Sejlcenterets drift hviler på et årligt bidrag på kr. 30,- pr medlem fra kredsene, samt et særligt kontingent på kr. 200,- fra gasterne for deltagelse i en sæson. Beløbsstørrelserne har ligget fast gennem en længere årrække. Herudover yder Kommunen et årligt tilskud på 75 % af udgifter til drift og forsikring, dog max kr ,-. Investeringsbudget Nyanskaffelser og større materieludskiftninger finansieres hovedsagelig via tilskud fra fonde. Her skal særlig nævnes Nordea, som igennem årene har været til særdeles stor hjælp med årlige tilskud på kr ,-. FDF Samvirket har også altid været en god støtte. Når vi har bedt om hjælp har vi aldrig fået nej herfra, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for. Bl.a. er herfra givet kr ,- i tilskud til udskiftning af megin-trailer. Fremtidsperspektiver Den samlede nyværdi af fartøjer med udstyr er uforandret ca. kr ,-. Salgsværdien er vanskelig at fastsætte men vurderes til ca. 50 % af nyværdien. Fremover kommer flytning af Flådebasen til at stå øverst på ønskelisten og dermed også udgifter til magasinering, broer og bygninger. 14

15 Eskadrerne 1. Eskadre Farvande: Åer og søer Fartøjer: 8 kanoer: Blå gruppe nr. 1-4 Rød gruppe nr Personer: Max. 24 (3x8) Mobilitet: 1 kanotrailer Flådebase: Kommenvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde og kystnære områder. Fartøjer: 1 Stormegin: Freja Meginjoller: Ella 33, Røskva 34, Tjalfe 35. Personer: Max. 18 Mobilitet: 4 bådtrailere, Udstyr: 4 skipperkasser, div. bådshager, fendere m.v. Flådebase: Nørresøvej Eskadre Farvande: Søer, fjorde, og kystnære områder. Fartøjer: Falken følgebåd af typen Brig Falcon 500 med 50 HK Yamaha. Gummitarzan af typen YAM 250 T med 4 HK Yamaha Personer: Max.9+2 Mobilitet: 1 bådtrailer, 1 taske Udstyr: 2 skipperkasser, VHF, GPS og vindmåler. Brandslukningsudstyr, bådshager, våddragter m.v. Flådebase: Nørresøvej 11 Støttefunktioner Flådebase: Nørresøvej 11 (2. og 3. Eskadre) Flådebase: Kommenvej 16 (1. Eskadre) Hovedværksted: Jegstrupvej Magasiner: Jegstrupvej, Flådebaserne.samt Søndermarkskirken. Forvaltninger: Flådebaserne Regnskabsafd.: Irisvej 9 15

16 Deltagerlister Gastehold 07 ( 19 deltagere) (parentes angiver deltagelse på andre års gastehold) FDF Overlund Ida Frandsen (04, 05, 06) Louise Kjær Bonde (03, 04, 05, 06) Line Frandsen Mie Frandsen Line Kjær Bonde FDF Viborg 1. kreds Simon Nørgaard Hill (03, 04, 05, 06) Rasmus Westland Knudsen (03, 04, 05, 06) Lars Peter Mygind Karlsen (03, 04, 05, 06) Steffen Frilund (03, 04, 05, 06) Sebastian Hedegaard (03, 04, 05, 06) Karen Marie Mygind Karlsen (04, 05, 06) Benjamin Rosenkilde (06) Bo Jokumsen (06) Niels Vinther (06) Morten F. Søndergaard Jonas Kriegbaum Malene S. Laursen Kaspar Henneberg Riisager FDF Viborg 3. kreds Kenny S. Pedersen Stor Megin Kapsejlads Marstal (6 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds Henrik Nicolaisen, Overlund (søndag) Gaster: Morten Søndergaard, 1. kreds Benjamin Rosenkilde, 1. kreds Bo Jokumsen, 1. kreds Skibshund: Rollo (søndag) Forældre/leder tur: Jens Håkan, Overlund

17 Sommertogt på Limfjorden (10 deltagere) Ledere: Ole Nagel, 1. kreds Lars Peter Mygind Karlsen, 1. kreds Jacob Gregersen, Overlund (søndag til fredag) Henrik Nicolaisen, Overlund (lørdag til tirsdag) Gaster: Steffen Frilund, 1. kreds Sebastian Hedegaard, 1. kreds Bo Jokumsen, 1. kreds Louise Bonde, Overlund Ida Frandsen, Overlund Line Bonde, Overlund VM for Sjægter ( 5 deltagere) Freja: Ole Nagel, 1. kreds Anders Kristensen, Overlund Rasmus Westland Knudsen, 1.kreds Sebastian Christensen, 1. kreds Steffen Frilund, 1. kreds

2003 Sejlcenter Viborg

2003 Sejlcenter Viborg 2003 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 10 Udlån/leje af materiel 10 Kredsenes brug af materiel 10 Årets trofæer 11 Eskadrerne 11 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2004. Sejlcenter Viborg

Logbog 2004. Sejlcenter Viborg Logbog 2004 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 9 Uddannelse 9 Udlån/leje af materiel 9 Kredsenes brug af materiel 10 Årets trofæer 10 Eskadrerne 11 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2006. Sejlcenter Viborg

Logbog 2006. Sejlcenter Viborg Logbog 2006 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 10 Årets trofæer 10 Brug af fartøjer 11 Materielstatus 11 Økonomi 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner

Læs mere

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg

Logbog 2005. Sejlcenter Viborg Logbog 2005 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Tilknyttet lederstab 10 Uddannelse 11 Brug af fartøjer 11 Årets trofæer 11 Eskadrerne 12 Støttefunktioner 12 Økonomi og materiel 13 Deltagerlister

Læs mere

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel.

Indhold. Forsidefoto Ella for fulde sejl på Nørresø den 20. april. Foto: Brian Schjøtler, FDF Vinkel. Logbog 2002 1 Indhold Forord 3 Uddrag af aktivitetskalender 4 Torsdagssejladser 11 PR 11 Uddannelse 11 Udlån/leje af materiel 12 Kredsenes brug af materiel 12 Eskadrerne 13 Støttefunktioner 14 Stormegin

Læs mere

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde Logbog 2001 Viborg Fælles Sejladsarbejde 2 Indhold Forord 4 Uddrag af aktivitetskalender 5 Torsdagssejladser 8 PR 9 Uddannelse 9 Udlån/leje af materiel 9 Kredsenes brug af materiel 9 Eskadrerne 10 Anskaffelse

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2012 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 13 Brug af

Læs mere

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg

Logbog 2008. Sejlcenter Viborg Logbog 2008 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 17 Materielstatus 17 Økonomi 17 Visioner 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto Sommertogt

Læs mere

Logbog 2009. Sejlcenter Viborg

Logbog 2009. Sejlcenter Viborg Logbog 2009 Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 17 Uddannelse 17 Materielstatus 18 Økonomi 18 Visioner 19 Eskadrerne 20 Deltagerlister 21 Forsidefoto: Freja

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2011 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 14 Brug af

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg

Logbog. Overskr ift. Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg Logbog 2010 Overskr ift Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 15 Brug af fartøjer 16 Uddannelse

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r.

Logbog. Overskr ift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Logbog 2011 Overskr ift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Sejlcenter Viborg 1 Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 15 Brug af

Læs mere

Logbog. Overskr ift. Sejlcenter Viborg

Logbog. Overskr ift. Sejlcenter Viborg Logbog 2013 Overskr ift Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 16 Brug af fartøjer 16 Uddannelse 16 Materielstatus 17 Visioner 17 Økonomi 18 Eskadrerne 19 Deltagerlister 20 Forsidefoto

Læs mere

Logbog. Stort og småt i harmoni. Sejlcenter Viborg

Logbog. Stort og småt i harmoni. Sejlcenter Viborg Logbog 2014 Stort og småt i harmoni Sejlcenter Viborg Indhold Forord 3 Aktivitetskalender 4 Ledere 21 Brug af fartøjer 21 Uddannelse og sikkerhed 22 Materielstatus 22 Visioner 23 Økonomi 24 Eskadrerne

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011

Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Sommertogt Sjælland rundt 30. juli 17. august 2011 Det gode skib Freja Hvor har vi glædet os til dette års sommerferie, hvor vi rigtig skulle lære den nye båd at kende. Lørdag den 30. juli var det blevet

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012 yhedsbrev Maj - Juni - Juli 2012 Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter - og så er vi ved at varme op til sommerlejren! FDF SÆSLV Foto + forsidefoto: Heidi ielsen Indhold

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) August 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) August 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 21. Mønstring kl. 18.30-20.00 28. Ledermøde kl. 20.15-21.30 4. Seniormøde kl. 18.30-20.00 kl. 18.30-20.00 2. Ledermøde kl. 20.15-21.30 9. Seniormøde 23. Seniormøde

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016 Kontakt Kredsleder Peter Kühnell 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com Rasmus Vinge 23 38 22 99 rvinge@fdf.dk Januar. 17 juli. 17 Myreslugeren LYSTRUP-ELEV Bestyrelsesformand Lauge Dehn 86 22 33 88 ld@nordicsubs.com

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 23. maj 2008 Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Myreslugeren. Kontakt. Lystrup Elev. Nr. 39 August til December 2015. 12 Kredshuset Myretuen Møgelgårdsvej 27 8520 Lystrup 86 22 59 45

Myreslugeren. Kontakt. Lystrup Elev. Nr. 39 August til December 2015. 12 Kredshuset Myretuen Møgelgårdsvej 27 8520 Lystrup 86 22 59 45 Kontakt Kredsleder P.T. mangler vi kredsleder Kontakt lederne Myreslugeren Nr. 39 August til December 2015 Bestyrelsesformand Lauge Dehn 86 22 33 88 ld@nordicsubs.com Kasserer Pia Kühnell Pia.kuhnell@gmail.com

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Guide til Skibslaget Åfjordsbådene

Guide til Skibslaget Åfjordsbådene Guide til Skibslaget Åfjordsbådene Velkommen i Skibslaget Åfjordsbådene. Vi er en forening, der ejer, sejler og vedligeholder vores to selvbyggede Åfjordbåde, Søblomsten og Blaaheia. Åfjordsbåde er en

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

FDF KORSØR FDF KORSØR

FDF KORSØR FDF KORSØR Juni - August 2012 I samarbejde med Sct. Pouls Kirke holder FDF for 3. år Sankt Hans i Skovhytten. Det er for børn, voksne, hele familien, gamle medlemmer og alle vennerne. 14.00 Lege 16.00 Løb i Skoven.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2017

LILLA DAN Togtplan 2017 ! LILLA DAN Togtplan 2017 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev den norske og svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan - eller deltag på kapsejladserne med 35 og 30 års jubilæum for Fyn Rundt

Læs mere

Logbog 2013. Beretning efter hver træningsdag i 2013 skrevet af de respektive instruktører. Ansv. instruktør. Dato

Logbog 2013. Beretning efter hver træningsdag i 2013 skrevet af de respektive instruktører. Ansv. instruktør. Dato Logbog 2013 Beretning efter hver træningsdag i 2013 skrevet af de respektive instruktører. Dato 22/10 15/10 8/10 1/10 Ansv. instruktør Log Denne aften var der god vind (6~7 m/s) fra sydvest og vi besluttede

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere