K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S HANDYBULK. Investering i bulk skibe. Udvidelse af anpartskapitalen med 3.000 anparter á USD 3.150-3.750 pr. stk."

Transkript

1 K/S HANDYBULK Investering i bulk skibe Udvidelse af anpartskapitalen med anparter á USD pr. stk. Udbydes til salg af K/S Handybulk ved Investeringsgruppen Danmark A/S Tuborg Havnevej 18, Hellerup

2 K/S Handybulk K/S Handybulk er et dansk rederi organiseret i kommanditselskabsform. Selskabet ejer i dag 10 japansk byggede handysize bulk skibe fra perioden 1991 til 1997 og i størrelsen dwt til dwt K/S Handybulk blev etableret som rederi i 2009 ved fusion af 6 enkeltskibs-selskaber. I 2010 fusioneredes med yderligere 5 enkeltskibsselskaber, hvorefter selskabets flåde bestod af 11 handysize bulk skibe, herunder en kinesisk bygget handysize bulker som strategisk blev frasolgt i december Alle skibe er i dag japansk byggede. K/S Handybulk er administreret kommercielt, teknisk, finansielt og ledelsesmæssigt af erfarne og professionelle shippingfolk, og samtidig er selskabet majoritetsmæssigt ejet af ligeledes professionelle og erfarne shipping selskaber og personer i Danmark og udlandet. Som led i gennemførelsen af selskabets strategi for de kommende år er det besluttet at forhøje selskabets kapital ved udstedelse af nye anparter hver nominelt USD 600. Kapitalforhøjelsen forventes gennemført til kurs svarende til USD pr. anpart og et samlet provenu på ca. USD 10,3 mio. Efter kapitalforhøjelsen vil selskabet bestå af i alt anparter. I forbindelse med salget af nye anparter er det selskabets forventning, at yderligere op til anparter vil blive solgt af eksisterende anpartshavere til samme kurs. K/S Handybulk kapitalforhøjelsen giver ikke-shipping -investorer mulighed for at deltage direkte i skibsejerskab og dermed en mulighed for at tage fordel af en investering i aktiver, som almindeligvis ikke er tilgængelige som direkte investering. Selskabet giver investorerne mulighed for at deltage i skibsejerskab på lige fod med industriens professionelle selskaber. Skibsinvestering er særdeles kapitalintensiv men kan samtidig give særdeles attraktive afkast, hvis de ejede skibe opereres og drives på fornuftig og professionel vis. K/S Handybulk er sammen med sine administratorer, managere og ejere garant for den fornuftige og professionelle drift. En investering i K/S Handybulk er derfor investors mulighed for at opnå potentielt attraktive afkast på direkte skibsinvestering. K/S Handybulk investerer eksklusivt i bulkskibe i handysize segmentet ( dwt.) og med en tilstræbt aldersprofil på år. Selskabets klare formål er maksimering af det effektive afkast af investorernes penge dog uden at søge unødvendige risici. På K/S Handybulk s egen web side er det løbende rapporteringer til investorerne, hvor ellers indforståede shipping forhold forsøges lagt frem på investors præmisser, og hvor de vigtigste spørgsmål om selskabets afdækning, skibsværdier, gældsforhold og selskabets indtjening og udvikling rapporteres månedligt. Henvendelse om køb eller yderligere information: Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup Telefon / 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Indledende generelle bemærkninger - K/S Handybulk... 4 Selskabets formalia:... 4 Selskabets formål:... 4 Selskabets ledelse:... 5 Baggrund for anpartsudvidelsen i K/S Handybulk... 6 Nuværende flåde... 8 Udvidelseskandidater Teknisk management Administration og kommersiel management Budgetter for K/S Handybulk Markedet for Handysize bulk skibe

4 INDLEDENDE GENERELLE BEMÆRKNINGER - K/S HANDYBULK Nærværende er udarbejdet af Investeringsgruppen Danmark A/S på vegne af K/S Handybulk. K/S Handybulk erklærer herved, at oplysningerne heri er rigtige og ikke behæftede med udeladelser, som kunne forvanske det billede, materialet skal give. Hellerup, d. 1. august Bestyrelsen i K/S Handybulk Carl Wegeberg Ejner Bonderup Erik Berg Andersen Allan Munk Nielsen Jan S. Poulsen Carsten Munk Jensen Selskabets formalia: K/S Handybulk er stiftet den 18. august 2008 og er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Selskabets stamkapital andrager DKK fordelt på anparter á DKK og en samlet resthæftelse på USD De nye anparters resthæftelse er begrænset til USD efter betaling af købsprisen, som fastsættes efter book-building -metoden til minimum USD og maksimum USD pr. anpart. Selskabets ledelse er bestyrelsen på 6 personer som vælges på selskabets årlige generalforsamling. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS har ikke plads i selskabets bestyrelse. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Komplementaren Skibdan LXXIX ApS er registreret i det centrale virksomhedsregister med CVR nr Komplementaren er 100 % ejet af Investeringsgruppen Danmark A/S. Selskabets formål: K/S Handybulk s formål er at eje og drive skibe. Selskabets aktiviteter herudover består alene i disponering og placering af selskabets likvide midler samt disponering af selskabets finansieringsforhold. 4

5 Selskabets ledelse: Ledelsen af K/S Handybulk består af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt på selskabets generalforsamling 30. april Den daglige drift af selskabet varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ). Bestyrelsen i K/S Handybulk: Ejner Bonderup 45 år. Administrerende Direktør i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1988, studier ved CBS, København; IESE Business School, University of Navarra; IMD (International Institute for Management Development). Allan Munk Nielsen 49 år. Administrerende direktør i Investeringsgruppen Danmark A/S, ansat i Investeringsgruppen Danmark A/S siden Cand. Polit. fra Københavns Universitet fra Carl Andreas Wegeberg 48. år. Vicepresident i Lauritzen Bulkers A/S, ansvarlig for køb og salg i Lauritzen Bulkers A/S og medlem af ledelsesgruppen i Lauritzen Bulkers A/S, ansat i J. Lauritzen-gruppen siden 1983, Carl Wegeberg har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Carsten Munk Jensen 57 år. Administrerende direktør og partner i skibsmæglevirksomheden Bidsted & Co. A/S, ansat i Bidsted og Co A/S siden 1987, Carsten Munk Jensen har adskillige bestyrelsesposter i K/Sselskaber. Jan Poulsen 49 år. Økonom. Direktør i MicroTech Software A/S, JSP Shipping ApS, Mølleå Shipping ApS, Højbjerg Shipping ApS m. fl. samt JSP Holding ApS. 12 års erfaring inden for shippinginvesteringer. Omfattende bestyrelseserfaring gennem 20 år. Er p.t. bestyrelsesformand/ bestyrelses-medlem i flere end 20 bestyrelser primært inden for shipping- og ejendomsselskaber. Erik Berg Andersen 65 år. Administrerende direktør i Transland, Transport og Spedition A/S, Transland Horsens A/S, m.m., Erik Berg Andersen har adskillige bestyrelsesposter i K/S-selskaber. Anpartshavere i selskabet Der er anparter i selskabet inden udvidelsen. Anparterne er fordelt på 63 investorer. Følgende investorer ejer over 5% af anparterne: Shipinvest A/S (Shipinvest A/S er 100% ejet af J. Lauritzen-gruppen). ID Shipping A/S, K/S Danskib 19 og Transland Spedition Horsens A/S m.m. 5

6 BAGGRUND FOR ANPARTSUDVIDELSEN I K/S HANDYBULK K/S Handybulk s aktivitetsområde er ejerskab og operation af handysize bulkskibe. Selskabets strategi er at fortsætte i dette nichesegment med en flåde på op til 15 skibe. Flådeforøgelsen fra de nærværende 10 skibe forventes sikret ved nærværende kapitalforhøjelse samt ved yderligere forhøjelser i form af anpartsudstedelse i forbindelse med hel eller delvis fusion med enkeltskibs selskaber i samme segment. Selskabets aktiviteter og strategi kan opdeles på følgende områder: a) Rederidrift og investering i tonnage b) Administration, finansiering, forsikring og ledelse er uddelegeret til Investeringsgruppen Danmark A/S. c) Teknisk drift af skibene uddelegeret til ID Wallem Shipmanagement og First Steamship d) Bemanding uddelegeret til ID Maritime i samarbejde med tekniske manager. e) Befragtning af skibene sker gennem Bidsted & Co A/S og ved deltagelse i LB/IVS handysize pool. Bestyrelsen i selskabet og administrator ser positivt på den fremtidige udvikling i K/S Handybulk. For løbende at sikre et fornuftigt forhold mellem investeringer, aktiver og selskabets soliditet samt for at sikre anpartshaverne løbende mulighed for at realisere investeringen i K/S Handybulk planlægger selskabet yderligere kapitaludvidelse indenfor en tidshorisont på 2 år. Selskabets strategi er at fastholde mellem 10 og 15 helt eller delvist ejede skibe med hovedvægt på skibe i alderen 10 til 20 år og eksklusivt i handysize bulk segmentet. Selskabet ønsker, i nuværende såvel som fremtidige investeringer i skibe, at fastholde en stor soliditet og et fornuftigt likvidt beredskab således at selskabets køb og salgsaktiviteter i markedet ikke skal styres af finansielle behov eller finansielle krav. Det er herudover selskabets målsætning at der gennem selskabets drift og løbende udvidelser af kapitalgrundlaget skal være mulighed for at fortsætte selskabets hidtidige udbyttepolitik. Det er således målsætningen, at der årligt udbetales udbytte til anpartshaverne på USD pr. anpart. Formålet med kapitalforhøjelsen er at fremskaffe yderligere arbejdskapital til at kunne fortsætte de af selskabets bestyrelse og generalforsamling prioriterede mål for de kommende år. Specielt med henblik på fastholdelse af skibsalder i området år samt med henblik på forøgelse af selskabets flåde i overensstemmelse med den vedtagne strategiplan for selskabet for de kommende år. Desuden er et væsentligt formål med udvidelsen at etablere en bredere ejerkreds af K/S Handybulk. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved hjælp af book-building -metoden. Når denne metode er valgt er det fordi metoden er den mest fleksible for selskabet, og kan foregå ved, at anparterne bliver udbudt til en minimumspris på USD og maksimum USD De interesserede investorer byder herefter på anparterne til forskellige kurser (50 stk. til USD 3.400, yderligere 20 stk. til USD 3.300, yderligere 20 stk. til USD osv.), og på denne måde "bygger man bogen op" under hensyntagen til investors samlede nominelle investeringsbeløb. Selskabet sætter så ud fra disse bud en kurs, hvortil alle anparterne sælges. På denne måde giver det K/S Handybulk fleksibilitet med hensyn til både antal og pris. 6

7 Anparterne udbydes til minimum kurs 525 svarende til USD pr. anpart med et samlet provenu på minimum USD Den endelige kurs fastsættes den 30. september 2011 og forventes på basis af aktuelle indre værdi af selskabet at blive kurs 575 svarende til USD pr. anpart med et provenu til selskabet på USD Der udbydes maksimalt nye anparter til salg, men herudover vil der være op til anparter til salg fra eksisterende anpartshavere til samme kurs. Tegningsperioden er 1. august til 30. september 2011 og mindste tegning er af bestyrelsen fastsat til 3 anparter. Book-building -metoden kan illustreres ved følgende tænkte eksempel med bud fra 2 investorer: Investor Bud Antal Investor USD 20 Investor USD 10 Investor USD 7 Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.600, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.600, selv om han har budt USD Investor 1 modtager ingen anparter. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.450, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.450, og investor 1 modtager 10 anparter til samme pris. Hvis afregningsprisen bliver fastsat til USD 3.200, modtager investor 2 de ønskede 7 anparter til USD 3.200, og investor 1 modtager 30 anparter til samme pris. 7

8 NUVÆRENDE FLÅDE Pr. 30. september 2011 ejer K/S Handybulk 10 handysize bulk skibe alle japansk byggede i perioden 1991 til I 2012 forventes selskabets ældste skib fra 1991 ID Pioner afhændet til USD 10 mio. og samtidig forventer selskabet at købe 2 ligeledes japansk byggede bulk skibe fra 1994 Ocean ID og 1995 Pacific ID for i alt USD 26,25 mio.. I 2014 forventes selskabets 3 enheder 1994-byggede bulk skibe solgt til USD 10 mio. pr. stk. ( Ideal Bulker, Mediterranean ID og Ocean ID ). Alle selskabets skibe er i budgetterne nedskrevet til aktuel markedsværdi som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. Spring Bulker 27,321 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS (Lauritzen Bulkers/Island View Shipping) pool sammen med 63 andre handysize bulkskibe. Værdi USD Marine Bulker 28,322 dwt. Bygget 1996 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Ideal Bulker 28,460 dwt. Bygget 1994 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD , 8

9 ID Pioneer 26,455 dwt. Bygget 1991 på Hakodate Dock, Japan. Beskæftiget i time charter til april 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Sælges primo 2012 for USD 10 mio. Scan Bulker 27,308 dwt. Bygget 1995 på Mitsubishi H. I., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD ,. Mediterranean ID 28,475 dwt. Bygget 1994 på Kanda S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Carribbean ID 27,940 dwt. Bygget 1996 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD

10 ID Harbour 28,760 dwt. Bygget 1995 på Naikai S. B., Japan Beskæftiget spot i LB/IVS pool. Værdi USD Baltic ID 28,251 dwt. Bygget 1996 på Kanasashi K. K., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. Arctic ID 28,450 dwt. Bygget 1997 på Imabari S. B., Japan Beskæftiget i time charter til august 2012 til USD pr. dag. Værdi USD med certeparti. 10

11 UDVIDELSESKANDIDATER I løbet af første halvdel af 2011 har der i bestyrelsen i K/S Handybulk og på selskabets årlige ordinære generalforsamling været drøftet en udvidelse af selskabet samtidigt med ønsket om, at der skulle iværksættes en flådefornyelse. Bestyrelsens strategi er, at flådefornyelsen skal ske med udgangspunkt i den eksisterende aldersprofil, dvs. med en alder på mellem 10 og 20 år. Bestyrelsen vil ikke udelukke, at der kunne købes anparter fra investorer, der ønsker en exit fra andre K/S-projekter, såfremt anparterne og skibet passer ind i profilen for K/S Handybulk. Med hensyn til flådesammensætningen ville bestyrelsen kun fokusere på at være tonnage-providers af handysize bulk skibe. Konkret planlægges der udvidelse af K/S Handybulk primo 2012 med K/S Danskib 54 ( Ocean ID ) og K/S Danskib 55 ( Pacific ID ), og evt. senere med K/S Danskib 72 (Bering ID ). K/S Danskib 54 Ocean ID 28,429 dwt. Bygget 1994 på Imabari,, Japan Værdi/købspris USD med certeparti. K/S Danskib 55 Pacific ID 27,860 dwt. Bygget 1995 på Kanasashi K. K., Japan Værdi/købspris USD K/S Danskib 72 Bering ID 28,611 dwt. Bygget 1997 på Naikai S. B., Japan Værdi/købspris USD med certeparti. 11

12 TEKNISK MANAGEMENT 6 af selskabets skibe er i management hos First Steamship Shipmanagement Ltd. ( FSS ) og 4 skibe hos ID Wallem Shipmanagement Ltd. ( IDW ). Med nogenlunde ens skibe er det muligt at lave benchmarking mellem de to managere. Som gennemsnit er de skibe, der er i management hos IDW, ca. USD dyrere pr. år pr. skib i besætningsudgifter. Dette skyldes, at IDW følger Hong Kong CBA løn tarif, mens FSS følger Taiwan ITF løn tarif. På de fleste øvrige poster er omkostningerne på samme niveau. OPEX (skibenes driftsomkostninger) blev i 2010 realiseret med gennemsnitligt USD pr. skib pr. dag omkostningsniveauet forventes ikke opretholdt i takt med, at skibene bliver ældre og får behov for flere reparationer og reservedele, men mest af alt i kraft af kraftig vækst i besætningsudgifterne. OPEX vil i de kommende år stige, og der budgetteres derfor med OPEX på USD pr. skib pr. dag i Inspektion K/S Handybulk har indgået aftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd. ( ID Maritime ) om owner s representative management. I henhold til managementaftalen skal ID Maritime tilse skibene gennem årlige inspektioner, overvåge driftsbudgetterne, eventuelle investeringer og generelt medvirke til at sikre billig og sikker drift af skibene i K/S Handybulk. Bemanding K/S Handybulk s to tekniske managere First Steamship og ID Wallem Shipmanagement har samarbejde med i alt 7 kinesiske besætningsagenter, som bliver brugt på ID s skibe. Hver agent har ca. 4-5 skibe, på den måde kan den enkelte besætningsagent rotere besætningerne mest optimalt. Off-hire Selskabet havde i 2010 samlet 122 dages off-hire. Heraf vedrører 77 dage dokningerne af 4 skibe ( Spring Bulker, Caribbean ID, ID Harbour, Baltic ID ). 45 dages reel off-hire svarer til 4 dage pr. skib, hvilket er som budgetteret men dog utilfredsstillende. Der var samlet 19 off-hire dage på Idefix Bulker bl.a. som følge af problemer med at holde skibets fart. Dette vil i sagens natur ikke gentage sig i 2011, da Idefix Bulker er solgt. Hertil var der 14 dages off-hire på ID Pioneer i forbindelse med en tilbageholdelse i Irland. For 15 år gamle handysize bulk skibe budgetteres med 4 dages off-hire om året pr. skib (excl. offhire i forbindelse med dokninger). Indtil 1. juli 2011, har der været i alt 6 dages off-hire, hvilket er langt lavere end det budgetterede off-hire. Forsikring Skibene er pr. 1. april 2011 forsikret for USD 160 mio. Forsikringerne justeres 2 gang om året i forbindelse med ændringer i skibsværdierne. 12

13 ADMINISTRATION OG KOMMERSIEL MANAGEMENT K/S Handybulk har indgået 5-årig kommissions- og administrationsaftale med ID, samt 5-årig inspektionsaftale med ID Maritime Singapore Pte. Ltd.. Under aftalerne varetages alle K/S ets forhold overfor den tekniske manager, den kommercielle manager (Bidsted & Co. A/S) og befragtere. ID og ID Maritime tager herudover hånd om alle forhold omkring skibets forsikring, dokning, inspektion, registrering etc. I henhold til administrationsaftalen varetager ID udarbejdelsen af regnskaber og budgetter samt forhold til kreditorer, betaling af renter og afdrag mv. For varetagelse af alle opgaver vedrørende skibet honoreres ID af K/S Handybulks indsejling med 3%. Heraf afholder ID selv omkostninger til Bidsted & Co. som kommerciel manager. Herudover modtager ID et årligt honorar på USD pr. skib for administration af K/S Handybulk. Ved eventuelt salg af et skib tilfalder der ID en kommission på 0,5% af skibets salgspris. Honoraret til ID Maritime for owner representative opgaver andrager USD årligt pr. skib og medtages som en del af skibets driftsudgifter. Ekstra omkostninger, i henhold til arbejdsinstruks fra bestyrelsen i K/S Handybulk samt revision, bestyrelseshonorar mv., afholdes af K/S Handybulk efter regning. ID varetager i dag interesser for danske rederier, som i alt ejer nedenstående skibe: 5 stk. Panamax bulkers: Bianco ID, Obelix Bulker, ID Red Sea, Pioneer Pacific og Pioneer Atlantic. 5 Handymax bulkers: ID Integrity, ID Tide, ID Nord, Nordic Bothnia og Nordic Barents. 21 stk. Handysize bulkers: ID Bulker, IDAS Bulker, Adriatic ID, Tasman ID, ID Symphony, Spring Bulker, Marine Bulker, Pacific ID, Ocean ID, Ideal Bulker, ID Harbour, ID Pioneer, Baltic ID, Danship Bulker, ID North Sea, Arctic ID, Scan Bulker, IDSHIP Bulker, ID Black Sea, Caribbean ID, Mediterranean ID samt 3 nybygninger med levering i september og december 2011 og juni stk. containerskib og 2 ERRV-skibe: ID Asia, Grampian Hunter og Grampian Orcades. 13

14 BUDGETTER FOR K/S HANDYBULK Driftsbudget i USD (1.000) Skibsindtægter Kommissioner (1.247) (1.481) (1.528) (1.590) (1.182) (771) Driftsomkostninger (16.103) (18.667) (18.725) (19.279) (14.426) (9.290) Resultat af skibsdrift Renter og omkostninger (3.814) (3.445) (3.270) (2.708) (530) Afskrivninger på skibe (9.392) (11.000) (11.000) (11.000) (8.000) (4.000) Årets resultat Dividende pr. anpart i USD Afkast af investering 20,99% 20,44% 20,44% 15,17% 12,81% Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibsindtægter Den gennemsnitlige daglige bruttoindtjening pr. skib er budgetteret til USD pr. dag i 2011 og stigende til USD i 2012, USD i 2013, USD i 2014, USD i 2015 og USD i Der er budgetteret med gennemsnitligt 355 skibsdage pr. år pr. skib. Bestyrelsen har i deres strategi for selskabet tilstræbt, at 25-30% af skibsdagene er fastlagt 1 år frem. Af selskabets 10 skibe er 7 skibe beskæftiget i LB/IVS-poolen og 3 skibe i periodecharter. LB/IVS-poolen er et samarbejde mellem primært Lauritzen Bulkers A/S og den sydafrikanske partner Island View Shipping. Lauritzen Bulkers A/S er pool manager, og pr. 1. juli 2011 var der 64 handysize bulk skibe i beskæftiget i poolen. Uden at tage højde for selskabets 7 skibes andel af afdækningen i LB/IVS poolen har K/S Handybulk afdækket 970 skibsdage ud af i 2011 og ca. 900 dage er allerede afdækket for Afdækningen er til gennemsnitligt USD pr. dag. Pool indtjeningen er i 2011 budgetteret til USD pr. dag. Traditionelt out performer LB/IVS-poolen handysize indekset (BHSI) med ca. USD pr. dag, ligesom en del af poolens 64 skibe ikke beskæftiges i spot-markedet, men afdækkes med periode charteraftaler. Driftsomkostninger Opex (driftsomkostninger), tager udgangspunkt i daglige driftsomkostninger på USD pr. dag for et 15-årigt bulk skib i Opex er opgjort uden dokningsomkostninger. De daglige omkostninger er budgetteret til at stige med 3% årligt i budgetperioden. Alle skibene skal gennem obligatorisk dokning og eftersyn hvert 2,5 år. Der budgetteres med dokningsomkostninger på USD pr. skib pr. dokning. Rente Renter på bankgæld er budgetteret med USD LIBOR tillagt marginal på 2,8% i alt 3,8% i 2012; 4,8% i 2013 og 5,8% i Likvider forventes forrentet med LIBOR 1%. 14

15 Afskrivninger Alle selskabets skibe er nedskrevet til aktuel markedsværdi, som herefter afskrives med USD 1 mio. pr. skib pr. år til forventet skrapværdi når skibet er 25 år. I 2011 er skrapværdien ca. USD 5,0 mio. for et handysize bulk skib, og den gennemsnitlige alder hvor skibet bliver skrappet er ca. 32 år. Dividende Efter nærværende kapitaludvidelse og drift i 2011, forventer bestyrelsen, at der udbetales dividende på USD 250 pr. anpart i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for På generalforsamlingen i april 2011 blev den fremtidige dividendestrategi fastlagt. Bestyrelsen forventer at der kan udbetales årlig dividende svarende til 8-10% af anpartsværdien. Afkast af investering Med den forventede indtjening i K/S Handybulk og nedskrivningen af skibene til skrap værdi er det årlige afkast af egenkapitalen og dermed anparterne over 20% effektivt. Når afkastet i budgettet falder i 2015 og 2016 skyldes dette primært at selskabet her har meget meget store likvide beholdninger som kun bliver beskedent forrentet. Det er bestyrelsens og selskabets strategi at disse midler skal beskæftiges med handysize aktivitet og hvis det ikke er muligt at finde attraktive investeringsmuligheder vil selskabets store likvide beholdninger i stedet blive udloddet. Omkostninger/Selskabets administration Selskabets daglige administration varetages af Investeringsgruppen Danmark A/S ( ID ) i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale. Selskabets øvrige administration og beslutninger varetages af selskabets bestyrelse og selskabets generalforsamling. Administrator har ansvaret for udarbejdelse af selskabets årsrapport og halvårsregnskab. Årsrapporten revideres af en af selskabet valgt statsautoriseret revisor. Selskabet har befragtnings- og kommissionsaftaler med ID og Bidsted & Co. A/S og inspektionsaftaler med ID Maritime Singapore Pte. Ltd ( ID Maritime ). Under aftalerne varetages alle selskabets kontraktforhold og al nødvendig opfølgning omkring de skibe som K/S Handybulk til enhver tid ejer eller råder over, dvs. beskæftigelse, drift, dokningsprogram, forsikringsforhold, registreringsforhold m.v. 15

16 Likviditetsbudget i USD (1.000) Resultat før afskrivninger Dokning af skibe (2.850) (3.000) (2.250) (1.500) (1.750) 0 Køb og salg af skibe 0 (16.250) Afdrag finansiering (23.030) (6.795) (20.000) (34.625) (14.000) (6.139) Midler fra investorer Dividende 0 (5.000) (6.500) (8.000) (10.000) (10.000) Årets likviditetspåvirkning (3.261) (351) Kontant likviditet Se detaljeret budget bagerst i nærværende Dokning af skibe Selskabets skibe tør dokkes og gennemgår hvert 2,5 år obligatoriske periode eftersyn. Der afsættes gennemsnitligt USD til sådan dokning og eftersyn. Køb og salg af skibe I 2012 budgetteres ID Pioneer solgt for USD 10 mio., og samtidig budgetteres Pacific ID og Ocean ID købt for i alt USD 26,25 mio. I 2014, når de er 20 år, budgetteres Ideal Bulker, Ocean ID og Mediterranean ID solgt for i alt USD 30 mio. I 2015 budgetteres Spring Bulker, ID Harbour, Scan Bulker og Pacific ID solgt for i alt USD 40 mio. og i 2016 ejer K/S Handybulk budgetmæssigt kun 4 handysize bulk skibe Marine Bulker, Caribbean ID, Arctic ID og Baltic ID. Afdrag finansiering I 2012 afdrages ordinært USD 21 mio. på selskabets gæld til Nordea og Danmarks Skibskredit, mens der samtidig optages/overtages lån på USD 14 mio. i forbindelse med køb af 2 skibe. Herefter afvikles selskabets gæld med USD 5 mio. i kvartalet og i 2014 yderligere med ekstraordinært USD 14,6 mio. i forbindelse med salg af skibe. Lånet i Nordea (8 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 68,215 mio. og har en løbetid til 30. juni Renten på lånet er Libor med tillæg af marginal på 2,8%. Værdibetingelser (value-to-loan betingelser) på lånet, er således at skibenes værdi skal dække restgælden med fradrag af likviditet med minimum 135%. Dette betyder, at de 8 skibe finansieret af Nordea, ultimo 2011 skal have en værdi på ca. mindst USD 86 mio. og pr. 30. september 2011 er de 8 skibe, der er belånt i Nordea, vurderet til USD 107,75 mio. Value-to-loan i Nordea er således 167%. Såfremt skibsværdierne falder til under 135%, kan investorernes resthæftelse kræves indkaldt til sikring af nævnte værdier/likviditet. Lån i Danmarks Skibskredit (2 skibe) er pr. 30. september 2011 på USD 19 mio. og har en løbetid til 30. september Pr. 30. juni 2011 er de to skibe vurderet til USD 27,5 mio. Value-to-loan i Danmarks Skibskredit er således 156%. Lånene i Danmarks Skibskredit er forrentet med en meget attraktiv rente på Libor tillagt marginal på 1,5%. Midler fra investorer Midler fra investorer er dels likviditet fra kapitaludvidelsen forventet USD 10,35 mio., dels ordinære indbetalinger fra oprindelige K/S Handybulk investorer. 16

17 Balancebudget i USD (1.000) Skibe Likvider Debitorer Aktiver i alt Anpartskapital Overført resultat Egenkapital/dividende Lån Passiver i alt Indre værdi pr. anpart $3.458 $3.521 $4.010 $4.505 $5.026 $5.289 $5.467 Se detaljeret budget bagerst i nærværende Skibe Selskabets skibe er pr. 30. september 2011 værdiansat som følger: ID Pioneer (1991) USD med charter Ideal Bulker (1994) USD Mediterranean ID (1994) USD Spring Bulker (1995) USD Scan Bulker (1995) USD ID Harbour (1995) USD Marine Bulker (1996) USD Arctic ID (1996) USD med charter Caribbean ID (1996) USD Baltic ID (1997) USD med charter Lån K/S Handybulk s nuværende skibe er finansierede i Nordea (8 skibe) og Danmarks Skibskredit (2 skibe). Lånene løber til henholdsvis 2015 og De to skibe som budgetteres købt i 2012 er finansierede i henholdsvis Nordea og HSH Nordbank. Pr. 30. september 2011 andrager selskabets gæld USD 87,3 mio. I 2012 er der ordinære afdrag på USD 21 mio. og overtagelse af lån i forbindelse med køb af 2 skibe på USD 14 mio. Værdien af selskabets skibe og likvider dækker selskabets banklån med +165% primo 2012 stigende til en forventet dækning på over 200% ultimo 2012 og 255% ultimo Risici i forbindelse med værdier og gæld er således ganske begrænsede. Værdi pr. anpart Værdien pr. anpart er opgjort EFTER investor har modtaget udbytte som i budgetperioden andrager yderligere USD Investeringen på USD er således fordoblet allerede i

18 Anpartshavernes resthæftelse Ved køb af en anpart i K/S Handybulk påtager anpartshaver sig at kautionere overfor selskabet og selskabets kreditorer for USD pr. anpart. Kautionen kan først indkræves når alle debitorer har indfriet deres skyld til K/S Handybulk. Evt. opkrævning under kaution kan ske hvis ovennævnte værdibetingelser ikke opfyldes. Vedrørende overdragelse af anparter Køb og salg af anparter er underlagt bestemmelserne i ejeroverenskomsten. Denne ejeroverenskomst bliver ændret, og der er taget tiltag til, at der etableres en handelsplatform på selskabets hjemmeside, hvor de nuværende anpartshavere han købe og sælge anparter internt. Anpartshavere der ønsker at sælge anparter kan på handelsplatformen sætte anparter til salg til en minimumspris, hvorefter indkomne bud vil blive matchet med de udbudte anparter af ID. Anparterne tilbydes de øvrige anpartshavere og fordeles så vidt muligt i forhold til deres ejerandel. Projekt ophør / anpartssalg Projektet har formelt en løbetid indtil 31. december Herefter kan selskabet opløses eller fortsætte. På generalforsamlingen 30. april 2011, blev de fremtidige strategiske overvejelser for selskabet fremlagt af bestyrelsen for generalforsamlingen, og det blev fastslået at K/S Handybulk er en going koncern, og at fortsat drift derfor er gældende. 18

19 MARKEDET FOR HANDYSIZE BULK SKIBE Med den øgede industrialisering og generelle vækst i Asien (primært Kina og Indien) har vækstraten i importen i udvalgte dominerende råvarer (jernmalm og kul), været langt højere end den økonomiske udvikling. Denne udvikling har de seneste 6-7 år gjort, at markedet for dry bulk shipping har været ualmindeligt godt, dog faldt rater og secondhand priser på dry bulk katastrofalt meget da finanskrisen ramte i slutningen af 2008 og begyndelsen af Sidenhen har raterne og secondhand priserne rettet sig og er i dag på et bæredygtigt niveau. Den fortsatte globalisering og den øgede verdenshandel har sammen med væksten i specielt BRIC landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) sikret, at investeringer i de mindre dry bulk skibe efter bestyrelsens mening stadig er en god investering, godt hjulpet af faldende nybygningspriser. Det er ikke alene mængderne af transporteret dry bulk cargo, der er afgørende for udviklingen i dry bulk shipping. En anden afgørende faktor er ton-mile - dvs. kombinationen af den transporterede mængde og afstande. Derved får ændringer i de globale handelsmønstre en kraftig indvirkning på dry bulk shipping. Bestyrelsen har i sin investeringsstrategi primært valgt at fokusere på handysize segmentet i bulk shipping. Bestyrelsesmedlemmerne har alle god erfaring i dette segment og har siden 1997 investeret i dette segment. Bestyrelsen har koncentreret sig om handysize segmentet, idet risici i dette segment vurderes at være væsentligt mindre end i de større bulk segmenter. Handysize- og handymax segmentet er de segmenter, hvor der er størst fleksibilitet, og hvor skibenes størrelse, dybgang og kranudstyr m.m. gør, at skibene kan operere med en lang række muligheder for forskellige type laster og kan anløbe, losse og laste i de fleste havne uafhængigt af havnenes udstyr. Aldersfordelingen for handysize segmentet dry bulk skibe er vist i nedenstående figur. Sammenlignet med de andre segmenter i dry bulk shipping (handymax, panamax og capesize) er aldersfordelingen meget skæv. Over 50% af handysize tonnagen er over 20 år. Aldersfordelingen i Handysize dwt. 22% > 20 years 10% years years 50% 5-9 years 12% 6% 0-4 years 19

20 Selvom der forventes en stigende konkurrence fra handymax segmentet ( dwt.), så forventer bestyrelsen, at markedsudsigten for de næste par år for handysize segmentet er gunstigt. Handysize flåden forventes ikke at vokse markant de kommende år Historical Dry bulk fleet (1.000 dwt.) Handysize Handymax Panamax Capesize \ Skrotningsalderen for handysize bulk skibe er i øjeblikket år så der vil ved en markant nedgang i raterne ske en ganske væsentlig skrotning af de mange gamle skibe. Skrotning vil være med til at holde raterne på et bæredygtigt niveau. Alt dette gør, at en investering i handysize segmentet vurderes til at være en mere stabil indtjening, sammenlignet med andre og væsentligt mere volatile dry bulk shippingsegmenter. BULK SEGMENT Capesize > tdw 1229 Vessels = 222,2 Mio. tdw Panamax tdw 1884 Vessels = 142,6 Mio. tdw Handymax tdw 2280 Vessels = 115,7 Mio. tdw Handysize tdw 3053 Vessels = 83,5 Mio. tdw TYPISKE LASTER Iron ore Coal Iron ore Coal Grain Bauxite Phosphate Coal Steel products Cement Potash Rice Sugar Gypsum Forest Products Metal scrap Sulphur Salt 20

21 Som det fremgår af nedenstående figur for 6 måneders T/C-rate de sidste 8 år ses det tydeligt at handysize segmentet ikke har nær samme udsving som f.eks. capesize segmentet, hvor både rater og secondhand skibsværdier er langt mere volatile måneders TC-rater- USD/dag Panamax Handymax Handysize Capesize Verdenshandlen med de mange forskellige råvarer og halvfabrikata (minor bulks), som hovedsageligt bliver transporteret med handysize dry bulk skibe, ventes igen i de kommende år at udvikle sig stabilt med vækstrater svarende til udviklingen i den globale økonomi (ca. 3%). En anden positiv faktor er, at handelsmønstrene ændrer sig, således at transportafstandene øger behovet for skibstransport. Den fortsatte økonomiske vækst og udbygning af infrastrukturen i BRIC landene ventes fortsat at understykke markedet for transport af råvarer og halvfabrikata i handysize segment ,0 Total minor bulks E million tonnes 900,0 800,0 700,0 million tonnes 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, E2011 Sugar Agribulks Fertiliser Scrap Cement Coke Pig Iron Forest products Steel products Others 21

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

K/S Hamlet. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 16 42 75 35. (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling K/S Hamlet CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport for 2013 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

K/S Danskib 83. Årsrapport for CVR-nr (5. regnskabsår)

K/S Danskib 83. Årsrapport for CVR-nr (5. regnskabsår) K/S Danskib 83 CVR-nr. 32 15 14 42 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04 2014 Fritz Larsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 15. Årsrapport for 2012. CVR-nr. 17 28 09 02. (20. regnskabsår)

K/S Danskib 15. Årsrapport for 2012. CVR-nr. 17 28 09 02. (20. regnskabsår) K/S Danskib 15 CVR-nr. 17 28 09 02 Årsrapport for 2012 (20. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S DANSKIB 64. Bulk carrier investering. m/v Arctic ID. 70 anparter á. nom. kr. 800.000. resthæftelse USD 80.000

K/S DANSKIB 64. Bulk carrier investering. m/v Arctic ID. 70 anparter á. nom. kr. 800.000. resthæftelse USD 80.000 K/S DANSKIB 64 Bulk carrier investering m/v Arctic ID 70 anparter á nom. kr. 800.000 resthæftelse USD 80.000 Udbydes til salg af ID Shipping A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup 2 K/S Danskib 64 Rederiet

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 22. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 18 21 30 01. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 22. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 18 21 30 01. (21. regnskabsår) K/S Danskib 22 CVR-nr. 18 21 30 01 Årsrapport for 2014 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

K/S Vesterhavet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup

K/S Vesterhavet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup K/S Vesterhavet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup CVR-nr. 14 63 19 92 Intern årsrapport 2015 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

K/S Hamlet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup

K/S Hamlet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup K/S Hamlet Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup CVR-nr. 16 42 75 35 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2016. Fritz Larsen Dirigent

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde

K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde K/S Vesterhavet c/o ID Management ApS, Tonsbakken 16-18, 2. sal, 2740 Skovlunde CVR-nr. 14 63 19 92 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Fritz

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011.

Af de efterfølgende sider fremgår regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2011. Til investorerne i K/S Albatros VII Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 30.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

J.G.M. EJENDOMME ApS. Nørrevænget Broby. Årsrapport 1. januar december 2015

J.G.M. EJENDOMME ApS. Nørrevænget Broby. Årsrapport 1. januar december 2015 J.G.M. EJENDOMME ApS Nørrevænget 7 5672 Broby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/04/2016 Christian Poulsen

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere