Vækststrategi 2020 Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækststrategi 2020 Notat"

Transkript

1 Vækststrategi 2020 Notat

2 Indhold 1. Indledning Arbejdsmarkedet Demografi Uddannelse Generelle indikatorer Havne Bilag

3 1. Indledning Notatet er blevet til i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Vækststrategi 2020, hvor visionen er, at Esbjerg Kommune skal være Danmarks Energimetropol og tredje vækstcenter. Der er i den forbindelse nedsat 9 arbejdsgrupper, der skal arbejde med følgende overskrifter: 1. Esbjerg som uddannelsesby 2. Innovation & Udvikling 3. Bosætning med byen som drivkraft 4. Internationalisering 5. Den regionale & nationale rolle 6. Infrastruktur & transport 7. Energi 8. Sundhed og velfærdsteknologi 9. Turisme Esbjerg Kommune som Danmarks tredje vækstcenter er ikke et underbygget budskab på samme måde, som Esbjerg Kommune som Danmarks Energimetropol er. Derfor er der behov for at udarbejde en kort sammenlignende analyse af Esbjerg Kommune i relation til øvrige vækstområder i Danmark, nemlig København, Aarhus, Aalborg, Odense og Trekantsområdet(Vejle, Kolding, Middelfart og Fredericia Kommuner). Ved at sammenligne Esbjerg Kommune med de øvrige kommuner er det muligt at se, hvilke områder Esbjerg Kommune skiller sig ud, og dermed hvilke områder Esbjerg Kommune skal gøre en indsats og have fokus på, for at kunne kalde sig det tredje vækstcenter. Notatet vil fremgå som rene fakta, og der vil ikke blive konkluderet herpå

4 2. Arbejdsmarkedet Et interessant parameter at kigge på i forhold til Esbjerg Kommune som det tredje vækstcenter er Arbejdsmarkedet. Inden for Arbejdsmarkedet er det interessant at kigge på væksten af arbejdsstyrken, beskæftigelsen, pendlingsmønstre, indkomst pr. indbygger, antal fuldtidsledige samt antal modtagere af offentlig forsørgelse. Esbjerg Kommune ligger som følgende set i forhold til de andre kommuner: Arbejdsstyrken: I Esbjerg Kommune ligger arbejdsstyrken i procent af befolkningen lidt under middel blandt sammenligningskommunerne. Beskæftigede: Esbjerg Kommune har det fjerdestørste fald i antal beskæftigede i perioden 2010 til Pendlingsmønstre: Esbjerg Kommune har den laveste andel af ind- og udpendlere. Nye virksomheder: 25 nye virksomheder flyttede i 2013 til Esbjerg Kommune. Indkomst pr. indbygger: Esbjerg Kommune har i 2012 den anden højeste indkomst pr. indbygger blandt sammenligningskommunerne, og i perioden 2009 til 2012 har kommunen den største vækst i indkomst pr. indbygger. Fuldtidsledige: Esbjerg Kommune har det næstmindste antal fuldtidsledige pr. 100 indbyggere. Offentlig forsørgelse: Esbjerg Kommune har den mindste stigning i antallet af helårsmodtagere. Iværksætterri: I Esbjerg Kommune er der en forholdsvis høj jobskabelse og virksomheder, der etableres i Esbjerg Kommune, har en forholdsvis stor overlevelsesandel. Erhvervsstruktur: En sammenligning af erhvervsstrukturen viser tydeligt, at Esbjerg Kommune er stærkest indenfor industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. 3. Demografi Parameteret demografi er interessant, da udviklingen i antal borgere i Esbjerg Kommune er en indikator for vækst. Her kigger vi på indbyggertal, flyttemønstre og befolkningsfremskrivning. Indbyggertal: Esbjerg Kommune har en positiv befolkningsprognose, men er den blandt sammenligningskommunerne, der stiger mindst. Flyttemønstre: o Esbjerg Kommune har flere fraflyttere end tilflyttere. o Den største gruppe fraflyttere i Esbjerg Kommune har alderen år

5 o Antallet af tilflyttere stiger mindst i Esbjerg Kommune. o Antallet af fraflyttere stiger næstmindst i Esbjerg Kommune. Befolkningsfremskrivning: Esbjerg Kommune har den mindste stigning i antal borgere frem til Uddannelse I forhold til uddannelse er det interessant at se på, hvor højt uddannelsesniveau borgerne i Esbjerg Kommunes har. Niveauerne indikerer det højeste niveau borgeren er uddannet på. Grundskolen: Esbjerg Kommune har den største andel af borgere, der har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Gymnasial uddannelse: Esbjerg Kommune har den mindste andel af borgere, der har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Videregående uddannelse: Esbjerg Kommune har den største andel af borgere, der har en videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Mellemlang uddannelse: Esbjerg Kommune har den mindste andel af borgere, der har en mellemlang uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Lang videregående: Esbjerg Kommune har den mindste andel af borgere, der har en lang videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau. Nye studerende: Antallet af nye studerende i Esbjerg Kommune er steget med 25 % siden Generelle indikatorer Huspriserne i Esbjerg Kommune har været stagnerende. Huspriser siger noget om muligheden for at tiltrække borgere i forhold til bosætning. Kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse: Esbjerg Kommune har i perioden 2008 til 2010 haft næstmindst fald i priserne. Kvadratmeterpriserne på ejerlejligheder: Esbjerg Kommunes priser på ejerlejligheder ligger i perioden 2008 til 2010 over middel for sammenligningskommunerne

6 6. Havne Esbjerg Havn har oplevet en stor vækst de seneste år i forbindelse med omstillingen fra fiskerhavn til en offshore rettet havn med olie- og gas samt vindmølleindustri. Tons gods fragtet med fragtskib: Esbjerg Havn har den største stigning i tons gods fragtet med fragtskib. Skibsanløb: Esbjerg Havn har flest antal skibsanløb, flere end alle havnene til sammen i 2012, der bliver sammenlignet med. Desuden har Esbjerg Havn den største stigning i antal skibsanløb

7 7. Bilag 2. Arbejdsmarked 2.1 Beskæftigede Beskæftigede i alt Esbjerg ,7 100,3 99,7 København ,9 100,9 102,1 Aarhus ,9 99,9 100,2 Aalborg ,5 100,1 100,8 Odense ,5 98,5 98,4 Trekantsområdet ,8 98,2 97,2 Kilde: Danmarks statistik, RASA11: Beskæftigede (arbejdssted) efter område, branche (DB07), socioøkonomisk status, herkomst, alder og køn

8 2.2 Arbejdsstyrken Arbejdsstyrken i procent af befolkningen Arbejdsstyrken Esbjerg 53,0 52,8 53,0 53,1 København 68,5 67,3 66,7 66,4 Aarhus 59,3 58,9 57,8 57,4 Aalborg 54,8 54,6 53,8 53,6 Odense 53,8 53,5 52,6 52,2 Trekantsområdet 54,1 52,7 52,5 51,9 Antallet af personer i arbejdsstyrken vist med indekstal 2009 Arbejdsstyrken Esbjerg 100,0 99,6 100,0 100,1 København 100,0 100,4 101,1 102,6 Aarhus 100,0 100,7 99,9 100,7 Aalborg 100,0 100,6 100,0 100,8 Odense 100,0 100,2 99,4 99,5 Trekantsområdet Vægtet gennemsnit 100,0 98,0 98,1 97,5 Arbejdsstyrken er summen af personer i beskæftigelse og arbejdsløse personer. Kilde: Danmarks statistik, RASU33: Befolkningen efter område, uddannelse, socio-økonomisk status, alder og køn samt RASA11: Beskæftigede (arbejdssted) efter område, branche (DB07), socio-økonomisk status, herkomst, alder og køn

9 2.3 Pendlingsmønstre Pendlingsmønstre ind og ud af kommunen i procent af de beskæftigede i alderen år Andel udpendlere Esbjerg Kommune 16,2 16,9 16,7 16,6 16,8 Københavns Kommune 38,6 38,4 38,5 38,2 38,2 Aarhus Kommune 18,6 18,9 18,8 19,4 20,3 Aalborg Kommune 17,1 17,2 17,4 17,8 18,1 Odense Kommune 23,5 23,5 23,4 23,2 23,9 Trekantsområdet 30,0 31,1 32,5 32,6 33,8 Kilde: - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 9. april 2014 Andel indpendlere Esbjerg Kommune 20,9 21,4 22,1 22,5 23,2 Københavns Kommune 51,0 50,7 50,3 49,5 49,1 Aarhus Kommune 29,4 29,7 30,1 30,0 30,7 Aalborg Kommune 24,0 23,8 24,3 24,2 24,6 Odense Kommune 29,8 30,5 30,9 30,5 30,9 Trekantsområdet 34,0 34,8 35,0 35,5 36,5 Kilde: - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 9. april

10 2.4 Indkomst pr. indbygger Gennemsnit for personer i gruppen Esbjerg ,8 104,5 106,7 København ,5 104,4 106,5 Aarhus ,0 104,3 105,5 Aalborg ,8 103,7 105,5 Odense ,7 103,4 103,5 Trekantsområdet ,1 104,0 105,8 Kilde: Danmarks statistik, INDKP5: Indkomst i alt efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval

11 2.5 Ledighed Fuldtidsledige pr /66-årige Esbjerg Kommune 3, ,3 Københavns Kommune 5,5 5,9 5,7 5,9 Aarhus Kommune 3,8 3,8 3,9 4,1 Aalborg Kommune 4,9 5 4,8 4,6 Odense Kommune 5 5,5 5,8 5,6 Trekantsområdet 4,3 4,5 4,3 4,6 Gennemsnit 4,6 4,8 4,7 4,8 Kilde: - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 10. april Kilde: - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 10. april

12 2.6 Offentlig forsørgelse ØKONOMISK HJÆLP TIL FORSØRGELSE I ALT Antal helårsmodtagere Esbjerg ,5 102,4 103,6 København ,9 108,5 111,9 Aarhus ,4 106,4 110,0 Aalborg ,5 111,3 117,1 Odense ,9 106,7 114,2 Trekantsområdet ,3 111,6 118,1 Kilde: Danmarks statistik, KONT3: Modtagere af kontanthjælp mv samt udbetalte beløb efter område, ydelsestype, familietype, alder og art

13 2.7 Iværksætteri

14 2.8 Erhvervsstruktur Erhvervsstruktur - procentvis fordeling af private arbejdspladser Esbjerg København Aarhus Aalborg Odense Middelfart Fredericia A Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,9% 0,0% 0,7% 2,4% 2,7% 5,7% 0,9% 2,6% 5,2% Industri, råstofindvinding & 26,8% 4,9% 10,7% 16,1% 11,0% 17,9% 25,6% 23,0% 20,1% forsyningsvirksomhed F Bygge og anlæg 9,4% 2,4% 6,9% 8,6% 8,6% 8,2% 9,7% 7,8% 7,9% Handel og transport mv. 34,4% 31,0% 37,8% 37,8% 39,2% 44,5% 38,8% 40,2% 39,5% Information og kommunikation 1,6% 14,5% 9,0% 7,3% 7,1% 1,5% 1,9% 3,5% 3,2% K Finansiering og forsikring 2,1% 9,9% 3,5% 3,8% 3,1% 2,6% 4,2% 2,1% 2,8% L Ejendomshandel og udlejning 1,9% 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% 2,3% 1,4% 1,8% 2,3% Erhvervsservice 13,4% 22,8% 20,8% 14,7% 18,3% 11,4% 11,9% 13,6% 12,4% Kultur, fritid og anden service 5,8% 10,9% 6,9% 6,0% 6,8% 4,8% 5,1% 4,9% 6,0% X Uoplyst aktivitet 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% 0,6% 0,5% 0,6% Kolding Vejle Erhvervsstruktur - procentvis fordeling af private arbejdspladser X Uoplyst aktivitet Kultur, fritid og anden service Erhvervsservice L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring Information og kommunikation Handel og transport mv. F Bygge og anlæg Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed A Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Vejle Kolding Fredericia Middelfart Odense Aalborg Aarhus København Esbjerg

15 Erhvervsstruktur - procentvis fordeling af private arbejdspladser Vejle Kolding Fredericia Middelfart Odense Aalborg Aarhus København Esbjerg X Uoplyst aktivitet Kultur, fritid og anden service Erhvervsservice L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring Information og kommunikation Handel og transport mv. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

16 3. Demografi 3.1 Indbyggertal Indbyggertal 1. januar Esbjerg Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Aalborg Kommune Odense Kommune Trekantsområdet I alt Kilde: noegletal.dk; - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 9. april 2014 Indbyggertal 1. januar Esbjerg Kommune ,5 100,5 100,5 100,4 Københavns Kommune , ,9 107,9 Aarhus Kommune ,3 102,8 103,9 105,4 Aalborg Kommune ,6 101,5 102,5 103,6 Odense Kommune ,5 101, ,9 Trekantsområdet ,5 101,1 101,6 102,2 I alt ,2 102,6 103,8 105,1 Kilde: noegletal.dk; - og Indenrigsministeriets Kommunale N(ø)gletal d. 9. april

17 3.2 Til- og fraflytningsmønstre Borgernes til- og fraflytningsmønster i de forskellige kommuner vist med indekstal 2009 samt vist som procent af befolkningen i kommunerne. Tilflytning til kommunen indekseret med indekstal 2009 Tilflytningskommune Esbjerg ,8 99,4 102,2 101,5 København ,4 107,5 111,0 112,8 Aarhus ,3 102,5 108,9 111,8 Aalborg ,3 106,8 115,0 121,5 Odense ,7 112,2 113,7 121,3 Trekantsområdet ,7 106,9 112,1 110,7 Gennemsnit ,7 105,9 110,5 113,3 Procent af befolkningen der til kommunen Tilflytningskommune Esbjerg 3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 København 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 Aarhus 5,4 5,4 5,4 5,7 5,7 Aalborg 4,1 4,3 4,4 4,7 4,9 Odense 4,5 4,8 5,0 5,0 5,3 Trekantsområdet 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 Gennemsnit 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 Kilde: Danmarks statistik, FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune Fraflytning fra kommune indekseret med indekstal 2009 Fraflytningskommune Esbjerg ,6 102,7 107,3 106,0 København ,5 101,9 108,3 114,3 Aarhus ,2 108,9 112,9 112,9 Aalborg ,3 103,1 107,1 110,9 Odense ,4 104,3 104,1 107,2 Trekantsområdet ,5 103,5 106,7 105,9 Gennemsnit ,1 104,1 107,7 109,5 Procent af befolkningen der flytter fra kommunen Fraflytningskommune Esbjerg 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 København 6,9 7,0 6,8 7,1 7,3 Aarhus 4,8 5,0 5,1 5,2 5,1 Aalborg 3,9 4,1 4,0 4,1 4,2 Odense 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 Trekantsområdet 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 Gennemsnit 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 Kilde: Danmarks statistik, FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune

18 Kilde: Danmarks statistik, FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune Kilde: Danmarks statistik, FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune

19 3.3 Befolkningsfremskrivning Esbjerg ,1 100,1 100,2 100,3 100,4 100,6 100,8 101,0 101,2 101,5 101,7 København ,1 104,0 105,9 107,8 109,5 111,3 113,0 114,6 116,1 117,6 119,0 Aarhus ,4 102,7 103,9 105,1 106,1 107,2 108,2 109,2 110,1 111,1 112,0 Aalborg ,8 101,6 102,3 102,9 103,5 104,1 104,7 105,3 105,9 106,5 107,1 Odense ,7 101,3 101,8 102,3 102,8 103,2 103,6 104,1 104,5 104,9 105,3 Trekantsområdet ,3 100,6 100,8 101,1 101,4 101,7 102,0 102,4 102,7 103,1 103,4 Gennemsnit ,9 101,7 102,5 103,2 104,0 104,7 105,4 106,1 106,8 107,4 108,1 Kilde: Danmarks statistik, FRKM113: Befolkningsfremskrivning 2013 efter kommune, køn og alder. Nyeste befolkningsprognose for Esbjerg Kommune Total Indeks ,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,4 100,5 100,7 100,9-19 -

20 4. Uddannelse 4.1 Uddannelsesniveau af befolkningen/arbejdsstyrken i kommunerne Uddannelsesniveau i procent af de årige Grundskole Esbjerg 34,4 33,8 33,3 32,6 31,9 København 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 Aarhus 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Aalborg 20,1 20,0 19,7 19,4 19,1 Odense 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 Trekantsområdet 32,8 32,3 32,0 31,5 30,9 Gymnasial uddannelse Esbjerg 6,4 6,5 6,6 6,9 7,2 København 16,2 16,0 15,9 15,9 16,0 Aarhus 16,2 16,2 16,1 16,3 16,7 Aalborg 10,5 10,5 10,6 11,1 11,9 Odense 11,4 11,4 11,5 12,0 12,3 Trekantsområdet 6,7 6,7 6,7 6,8 7,0 Kort videregående uddannelser Esbjerg 39,0 38,8 38,8 38,7 38,7 København 23,8 23,1 22,6 22,2 21,6 Aarhus 28,2 27,9 27,4 27,0 26,5 Aalborg 35,0 34,9 34,7 34,3 33,9 Odense 33,8 33,6 33,2 32,8 32,3 Trekantsområdet 39,0 38,8 38,8 38,5 38,4 Mellemlange videregående uddannelser Esbjerg 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 København 17,7 17,9 18,2 18,5 18,7 Aarhus 17,9 18,1 18,4 18,7 18,8 Aalborg 15,1 15,3 15,6 15,7 15,6 Odense 15,7 15,9 16,2 16,5 16,8 Trekantsområdet 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 Lange videregående uddannelser Esbjerg 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 København 13,5 14,0 14,4 15,0 15,5 Aarhus 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 Aalborg 6,8 7,1 7,3 7,7 8,1 Odense 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 Trekantsområdet 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2-20 -

21 Uoplyst Esbjerg 3,1 3,5 3,6 3,9 4,0 København 6,1 6,8 7,6 7,8 8,1 Aarhus 3,8 3,9 4,3 4,6 5,0 Aalborg 3,1 3,2 3,7 3,9 4,2 Odense 3,2 3,4 3,6 3,7 4,0 Trekantsområdet 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 Kilde: Danmarks statistik, KRHFU2: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, alder, køn og arbejdsmarkedstilknytning (tidl UDD3)

22 - 22 -

23 - 23 -

24 4.2 Nye studerende Nye studerende i kalenderåret September I ALT ANTAL NYE STUDERENDE I ESBJERG Indeks ,0 112,8 120,7 125,6-24 -

25 5. Generelle indikationer 5.1 Huspriser Indekstal 1. kvartal 2008 Kvadratmeterpriser på parcel- og rækkehuse Esbjerg Kommune ,5 93,8 94,1 97,0 95,7 91,4 92,5 94,3 93,9 95,3 Københavns Kommune ,4 95,2 89,3 83,8 76,0 82,7 83,3 83,3 90,1 89,7 Århus Kommune ,0 97,0 93,6 89,3 88,6 89,5 89,9 89,6 93,7 93,4 Aalborg Kommune ,0 96,2 99,3 100,4 97,0 96,5 95,1 96,9 97,1 97,0 Odense Kommune ,0 95,9 93,8 93,8 89,0 91,5 87,7 91,4 90,4 90,4 Trekantsområdet ,9 97,1 95,5 89,4 88,8 89,8 89,8 86,9 87,6 92,7 Kilde: Realkreditraadet.dk

26 Indekstal Kvadratmeterpriser på ejerlejligheder Esbjerg Kommune ,0 97,0 107,5 98,4 95,8 96,6 92,8 102,4 99,5 97,4 Københavns Kommune ,9 95,2 88,3 82,2 80,9 81,2 85,0 85,0 89,8 92,1 Århus Kommune ,5 96,3 90,9 84,1 84,2 89,4 89,3 90,8 98,0 97,5 Aalborg Kommune ,3 98,3 94,9 94,7 95,0 93,2 93,0 93,8 93,5 94,7 Odense Kommune ,7 96,4 102,8 88,5 88,8 92,7 91,0 89,6 92,8 96,6 Trekantsområdet ,9 100,4 99,1 98,6 87,7 105,9 100,6 109,2 99,6 100,0 Kilde: Realkreditraadet.dk

27 6. Havn 6.1 Fragtskibsgods Fragtskibsgods i alt Udlosset og indladet i alt Esbjerg Havn ,4 112,3 121,6 127,2 Københavns Havn ,0 97,8 93,6 102,2 Aarhus Havn ,6 109,2 105,7 106,2 Aalborg Havn ,2 104,4 101,7 96,9 Odense Havn ,4 78,2 95,4 83,3 Trekantsområdet ,63 88,93 77,8 75,9 Fredericia Havn ,5 91,2 81,3 79,0 Kolding Havn ,2 116,5 130,6 117,2 Vejle Havn ,2 117,3 113,1 114,9 Kilde: Danmarks statistik, SKIB72: Godsomsætning på større danske havne efter havn, retning og godsart

28 6.2 Skibsanløb Skibsanløb, antal Esbjerg Havn ,7 101,6 110,7 Københavns Havn ,6 91,2 77,5 Aarhus Havn ,9 92,3 78,7 Aalborg Havn ,5 107,1 106,1 Odense Havn ,5 100,6 108,8 Trekantsområdet ,4 100,4 93,6 Fredericia Havn ,4 101,6 94,1 Kolding Havn ,8 81,8 90,1 Vejle Havn ,8 96,1 104,9 Kilde: Danmarks Statistik, SKIB101: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter havn og enhed

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle har et godt erhvervsklima og er vokset med nye virksomheder det seneste år Læs side 29

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle har et godt erhvervsklima og er vokset med nye virksomheder det seneste år Læs side 29 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2018 har et godt erhvervsklima og er vokset med 1.399 nye virksomheder det seneste år Læs side 29 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2018 INDLEDNING Så er det

Læs mere

VÆKST BARO ME TER. 5. største kommune. Vejle nu. Læs side 3 VEJLE KOMMUNE / OKTOBER 2019 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BARO ME TER. 5. største kommune. Vejle nu. Læs side 3 VEJLE KOMMUNE / OKTOBER 2019 VEJLE KOMMUNE 1 VEJLE KOMMUNE / OKTOBER 2019 VÆKST BARO ME TER nu 5. største kommune Læs side 3 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER OKTOBER 2019 INDLEDNING Efteråret er på vej, og det er blevet tid til årets tredje udgave

Læs mere

VÆKST BARO ME TER. Målet om flere studerende i 2020 lykkes Læs side 9 VEJLE KOMMUNE / JUNI 2019 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BARO ME TER. Målet om flere studerende i 2020 lykkes Læs side 9 VEJLE KOMMUNE / JUNI 2019 VEJLE KOMMUNE 1 VEJLE KOMMUNE / JUNI 2019 VÆKST BARO ME TER Målet om 2.000 flere studerende i 2020 lykkes Læs side 9 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2019 INDLEDNING Sommeren er på vej, og det er blevet tid til årets

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE August Målsætningen om flere arbejdspladser i 2020 er inden for rækkevidde Læs side 9 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE August Målsætningen om flere arbejdspladser i 2020 er inden for rækkevidde Læs side 9 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE August 2018 Målsætningen om 5.000 flere arbejdspladser i 2020 er inden for rækkevidde Læs side 9 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER AUGUST 2018 INDLEDNING Årets status

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts I 2021 forventes antallet af indbyggere i Vejle Kommune at være højere end i Esbjerg Læs side 8 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts I 2021 forventes antallet af indbyggere i Vejle Kommune at være højere end i Esbjerg Læs side 8 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2019 I 2021 forventes antallet af indbyggere i Kommune at være højere end i Esbjerg Læs side 8 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2019 INDLEDNING Dette vækstbarometer

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Stor interesse for at bo i Vejle og pendle til jobs i de omkringliggende kommuner Læs side 28

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Stor interesse for at bo i Vejle og pendle til jobs i de omkringliggende kommuner Læs side 28 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2017 Stor interesse for at bo i og pendle til jobs i de omkringliggende kommuner Læs side 28 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2017 INDLEDNING År 2017

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030 29. januar 2019 Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030 Metode: 20.000 flere job (målt som 20.000 flere beskæftigede lønmodtagere ultimo 4. kvartal 2018 til ultimo 4. kvartal 2030). Nulpunktsanalyse laves medio

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Odense Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

TAL TEMA SYDDANMARK I. Haderslev, Kolding og Vejen. Globalisering BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA SYDDANMARK I. Haderslev, Kolding og Vejen. Globalisering BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Globalisering, og, og kommuner rammes af globaliseringen og den generelle lavkonjunktur i form af udflytning af arbejdspladser. Nye job kræver

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kolding Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Assens Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Vejle Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt et

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Aabenraa Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle årige

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle årige Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle 25-64-årige (kr.) (kr.) Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 531.649 544.386 Privattegnede pensionsordninger 156.198 159.471

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser.

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser. Overvågning af vækstvilkårene på Bornholm Indikatorer fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Ifølge aftale mellem CRT og Bornholms Regionskommune (BRK) leverer CRT to gange årlige (april og

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Svendborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning I det det følgende ser vi

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December

FREMSKRIVNINGSNOTAT. Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December FREMSKRIVNINGSNOTAT Fremskrivning af den regionale udvikling med SAM -K/LINE - December 2018 20-12-2018 Kontakt: Nino Javakhishvili-Larsen Tlf.: 30 85 51 86, njl@crt.dk Titel: Fremskrivningsnotat Fremskrivning

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Nordals Tæt på Befolkning, arbejdspladser og boliger

Nordals Tæt på Befolkning, arbejdspladser og boliger BYER I BEVÆGELSE Nordals Tæt på Befolkning, arbejdspladser og boliger INDHOLD Indhold FN s verdensmål Denne publikation handler om: Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund Verdensmål 17: Partnerskaber

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere