Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen"

Transkript

1

2 Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen i maj 2010: Formand: John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved Tlf adresse: Næstformand: Hamadi Vincent Bah, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens Tlf adresse: Kasserer: Heidi Pacchiarini, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens Tlf adresse: Sponsoransvarlig: Tove Schiewe, Arendalsvej 383, 1., 8600 Silkeborg Tlf adresse: Mobil Sekretær: Bente Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved Tlf adresse: Medlem: Kirsten Rønhoff Hansen, Gartnerhaven 4, 4230 Skælskør Tlf adresse: Medlem: Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø Tlf adresse: 1. Suppleant: Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 Kbh. NV Tlf Suppleant: Oluf Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Tlf Foreningens kontaktpersoner: Ruthy Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By, Tlf Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 København NV, Tlf Kirsten Rønhoff Hansen, Gartnerhaven 4, 4230 Skælskør, Tlf Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø, Tlf Ruth Jensen, Hovedgaden 13, 4913 Horslunde, Tlf Mona Nicolaisen, Egtoften 10, Østrup, 3670 Veksø, Tlf Anni Andersen, Østermarken 1, Ågerup, 4000 Roskilde, Tlf Erna Stensbjerg, Klode Mølle vej 7, 7442 Engesvang Tlf

3 Mariann Ona Petersen, Nyboesgade 34 C, 7100 vejle Tlf Ansvarlig for containerforsendelser: Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel, tlf eller fax Gambias generalkonsul i Danmark: Generalkonsul Henrik Specht, c/o ManGo Travel, Nikolajsgade 19, 1068 København K. Tlf eller fax De enkelte artikler i Medlemsnyt behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med bestyrelsens holdning. Indlevering af stof til næste nummer: Sidste frist for indlevering af stof til nummeret, der udkommer juni måned 2010 er den 1. maj 2010 til Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel. adresse: Kontingent: 300,00 for ægtepar, samlevende og firmaer 200,00 for enkeltpersoner og pensionist ægtepar 100,00 for pensionister, førtidspensionister og studerende HUSK: Skattefrihed for gaver til Gambias Venner Udgivet af: Foreningen Gambias Venner Ansvarshavende: John Møller Teknisk produktion og layout: Informationsbogen Gambias Venners hjemmeside findes på: 3

4 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens sammensætning...2 Kontaktpersoner Medlemskontingent...4 Støttekoncert med Etta Cameron og Vocal Line...5 Referat af generalforsamling På besøg i Sintet...10 Uddeling af handicapudstyr...14 Skoleudstyr til Tanji Lower Basic School Bevilling fra Danida...18 En god oplevelse...21 Sportstøj til Gambia...22 Medlemskontingent 2009 Foreningens trofaste medlemmer har i medlemsåret 2008 indbetalt kontingent og det har stor betydning for bestyrelsens arbejde med at hjælpe Gambia. Kontingent opkrævning for 2009 blev udsendt i april måned Kontingentet for 2009 er som følger: For ægtepar, samlevende og rmaer kr. 300,00 For enkeltpersoner og pensionistægtepar kr. 200,00 For pensionister, førtidspensionister og studerende kr. 100,00 Vi håber på at modtage mange nye indbetalinger fra forhåbentlig mange nye medlemmer i det kommende medlemsår og her kan alle nuværende medlemmer og sponsorer være med til at forbedre dette, ved at lave PR for foreningen og dens virke i Gambia. Medlemmerne og deres kontingent samt ikke mindst interesse for at hjælpe gambianerne i Gambia, er noget af det der skal til for at skabe en slagkraftig forening, hvis virke kan ses. Husk at meddele adresseændring til kassereren. Vær med til at gøre en forskel og blive medlem af Gambias Venner. Foreningens kasserer: Heidi Pacchiarini, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens. Tlf Mail adresse: 4

5 Støttekoncert med Etta Cameron og Vocal Line Søndag den 6. september 2009 kl. 16,00 kommer Etta Cameron og det århusianske kor Vocal Line til Silkeborg, hvor de i Jysk Musik- og Teaterhus optræder gratis til fordel for Gambias Venner. Det er foreningens kontaktperson i Silkeborg området, Ruthy Søgaard i Ans, som står som initiativtager til arrangementet, hvor hele overskuddet går til sponsering af gambianske børns skolegang. Etta Cameron har flere gange været på besøg i Silkeborg og sunget til fordel for gambianske børns skolegang, hvorimod det er første gang Vocal Line er med i et sådan arrangement arrangeret af Gambias Venner. Ruthy Søgaard er utrolig glad for igen at kunne byde velkommen til Etta Cameron og det er med stor forventning at hun ser frem til mødet med Etta og for mange koncertgæster bliver det også et gensyn. Etta Cameron har gennem de sidste mere end 20 år begejstret tusindvis af danskere med sine stærke spiritual koncerter. Få kan som Etta fylde et lokale til bristepunktet, og ingen anden kan på samme måde holde sit publikum i sin hule hånd gennem en hel koncert. Koncerterne bevæger sig fra det lavmælt indtrængende til det spirituelt ekstatiske. Etta Cameron har i mere end 35 år indtaget en enestående international, betydningsfuld plads som jazz-, swing- og gospel sangerinde. Den vidtfavnende sangerinde både komponerer, arrangerer og skriver tekster og har endvidere medvirket i musicals og film og er indehaver af flere eftertragtede musikpriser. Etta Cameron er et utroligt stort, dejligt og varmt menneske og for Ruthy Søgaard bliver der samtidig tale om dejligt gensyn. Ruthy Søgaard er ligeledes utrolig glad for at koret stiller op til støttekoncerten. Vocal Line er et moderne a cappella kor med 32 sangere, dirigeret af Jens Johansen. Det består af mange professionelle sangere og konservatorieuddannede. Koret blev dannet i 1991 i Århus og har som sit erklærede mål at være frontløber i udviklingen af den rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt. Gennem årene har koret konstant søgt at udvide grænserne for a cappella musikken, og man sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. Vocal Line tager udgangspunkt i den danske kortradition. Herfra har koret udviklet en personlig stil, som er en stærk sammensmeltning af inspiration fra pop, rock, gospel, jazz, world og klassisk avantgarde. Vocal Line præsenterer et stærkt personligt bud på moderne a cappella, som den lyder i det nye årtusinde. For at sikre at støttekoncerten giver overskud til det gode formål at støtte børns skolegang i Gambia, er Ruthy Søgaard i gang med at skaffe sponsorer til arrangementet, således at alle de faste udgifter i form af bl.a. leje af Musikhus, kørselsudgifter, afgift til Koda, forplejning m.m. er dækket. Skulle du være interesseret i at blive sponsor hører Ruthy Søgaard gerne nærmere på tlf Billetter kan købes ved henvendelse til Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg. Mere om arrangementet på foreningens hjemmeside 5

6 Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Formanden John Møller bød velkommen til generalforsamlingen, herefter udbad formanden sig emner som dirigent og foreslog på vegne af bestyrelsen Knud Erik Andresen (Dres), Odense som dirigent, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 27. april fra Silkeborg. Herefter gennemgang af dagsordenen, som blev godkendt, hvorefter der var en præsentation af bestyrelsens medlemmer samt de fremmødte medlemmer. Der var 21 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Valg af 2 stemmetællere: Connie Nyeland og Berit Andresen blev valgt. Dirigent gav herefter ordet til John Møller for formandens beretning. Beretningen kan læses på hjemmesiden Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Det var der ikke, hvorefter beretningen blev godkendt. Herefter blev ordet givet til kasserer Heidi Pacchiarini, der gennemgik det reviderede regnskab. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden vedr. pkt. 4 i dagsordenen - Fastsættelse af kommende års kontingent - som forblev uændret. Herefter videre til punkt 5 - Indkomne forslag - og ordet blev givet til formanden. Forslag fra bestyrelsen til ændringer af foreningens vedtægter jfr. udsendte forslag - Ingen andre forslag indsendt. Dirigenten gennemgik vedtægtsforslagene pkt. for punkt. 1 og 2 Godkendt som foreslået. 3. Godkendt med den ændring at revisionen, der foretages af statsautoriseret eller registreret revisor, skal være tilendebragt den 31. marts. 4. Godkendt med den ændring at Kun medlemmer, der har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen og som kan fremvise gyldig medlemskvittering, har stemmeret på generalforsamlingen. 6

7 5. Godkendt som foreslået. 6. Godkendt med følgende ændring - Vedr. dagsorden til generalforsamling, skal der indsættes punkt Valg af 2 interne revisorer, samt punkt 11. Eventuelt. 7. Uændret. 8. Godkendt med følgende ændring: Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer, men 5 medlemmer kan føre foreningen videre. Medlemmerne vælges for 2 år ved almindelig stemmeflerhed. I lige år vælges formand og mindst et bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges næstformand, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer, sekretær og en ansvarlig for området vedrørende sponsorbørn. Endvidere kan bestyrelsen udpege en containeransvarlig, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen. 9. Godkendt som foreslået. 10. Uændret. 11. Vedr. Søsterforeningen godkendt med følgende ændringer. Søsterforeningen Gambiansk/Dansk forening i Gambia ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Medlemmer til søsterforeningens bestyrelse indstilles af den til enhver tid siddende gambianske bestyrelse og den danske bestyrelse står for den endelige godkendelse, inden indtræden i bestyrelsen. 5. afsnit ændres til: Søsterforeningen afholder årsmøde hvert år seneste den 15. februar, hvor regnskabet for søsterforeningens virke fremlægges og efterfølgende tilsendes foreningen i Danmark. 12 og 13 - Uændret. Dirigenten gik videre til punkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: John Møller, Vincent Hamadi Bah, Bente Møller og Tove Schiewe - som alle blev valgt for 2 år. Herefter videre til valg af 2 suppleanter - Momodou Camara blev genvalgt som 1. suppleant og nyvalgt blev Oluf Søgaard som 2. suppleant - begge for 1 år. Hvorefter dirigenten gik videre til dagsordens pkt. 8 valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 7

8 På valg: Mogens Weiss Petersen og Kent Rasmussen - som begge blev genvalgt for 1 år. Revisorsuppleant: Inga Thiel - som blev genvalgt for 1 år. Dirigenten gik videre til pkt. 9 Eventuelt. Her var der bl.a. forespørgsel vedr. salg af Gambia T-shirts, muleposer og kasketter. Forslag om et landslotteri og forslag om en speciel konto til særlige pengegaver. Dres bragte et emne på bane vedr. medicin til Gambia. John Møller vil arbejde videre med sagen. Herefter havde John Møller ordet for uddeling af prisen som Årets Gambia Ven 2009 og overrakte gavekurv og blomster med følgende ord: Bestyrelsen har i år valgt at indstille ægteparret Berit Andresen og Knud Erik Andresen (kaldet Dres). De har begge gennem flere år været trofaste medlemmer og indsamlet diverse udstyr, som så efterfølgende er blevet sendt til Gambia og fordelt. Bl.a. en stor portion diverse sportsudstyr er det blevet til. Tingene som de har indsamlet, er så efterfølgende blevet afleveret på depotet i Hammel og pakket i container her. 8

9 De senere år har Berit og Dres opholdt sig i længere perioder i Gambia og her har de ydet en utrolig stor indsats, som har gjort foreningens navn kendt og anerkendt rundt om i Gambia. Den store frivillige indsats som de begge har ydet ulønnet, har bestyrelsen valgt at påskønne i år og udnævner dem begge til Årets Gambia Ven De har begge ydet en stor indsats i forbindelse med udlevering af udstyr i Gambia og Dres har ydet en meget stor indsats som håndværker i forskellige sammenhænge og været i forreste linie, hvorimod Berit har sørget for at der er blevet taget billeder og lavet diverse indlæg, som foreningen efterfølgende har kunnet bringe i medlemsnyt og på foreningens hjemmeside. Håber I begge har mod på at fortsætte indsatsen i de kommende år, det vil foreningen og gambianerne være godt tjent med. Som tak for jeres indsats udnævnes I hermed til Årets Gambia Venner Dirigenten gav ordet til John Møller for afsluttende kommentarer. Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling og takkede de fremmødte for deres opbakning. Herefter gik vi over til kaffe og brød. Under kaffe blev der vist DVD billeder og videoklip fra Gambia. Bestyrelsen besluttede at fortsætte uændret. Næstved den 17.maj Bente Møller Sekretær 9

10 På besøg i Sintet Tur til Sintet, som ligger ca. 100 km fra hotelområdet, kun 2 km fra grænsen til Sydsenegal Fredag den 13. febrar 2009, havde vi planlagt en tur til Sintet, sammen med formanden for Søsterforeningen Amadou Bah. Amadou hentede os ved hotellet kl. 8, herfra kørte vi til containerpladsen, hvor vi læssede al det udstyr ind i bilen, som var en 4-hjulstrækker, lige egnet til denne tur, hvor vejen de sidste 50 km er meget dårlig. På vejen passerede vi vejen, som førte til præsidenten residens, her var der en kontrolpost, hvor vi blev stoppet af 2 soldater med skarpladte geværer, men Amadou kunne jo forklare vores ærinde, så der var ingen problemer. første mål. Her blev vi budt velkommen af en masse syngende og klappende skolebørn, sikken en velkomst. Vi blev bedt om at sidde på nogle stole, som var sat midt i en rundkreds af skoleelever og lærere, og så blev der ellers sunget og holdt taler. Vi k udleveret de ting vi havde medbragt, det var sportstøj, fodbolde, bandage, kødmaskiner, plaster og tøj. Blandt andet kød -maskiner er meget populære i Gambia, hvor de bliver brugt til at kværne jordnødder og sk. Det viste sig, at den dag vi var på besøg havde de førstehjælp for de ældste elever, så det medbragte bandage og plaster, blev de meget begejstrede for. Også fodboldtøjet var kærkomment, da de aldrig før havde haft et hold, med de samme trøjer. 10 Vi ankom til skolen i Sintet, som var vores Vi blev vist rundt på skolen, som i januar 2009 havde fået en del skolemøbler, som var blevet fordelt på ere klasserum. Vi så også deres køkkenhave, som var meget velpasset. Så blandt andet en rive, hvor rivehovedet var bundet til skaftet med et stykke stof. fortsætter side 12

11 11

12 Selvom det er et meget fattigt område, kunne vi fornemme, at de var meget stolte af deres skole, som også bar præg af en god orden. stod næsten midt på himlen. De havde godt nok en brønd inde i compounden, men vandet her kunne kun bruges til tøjvask o.l. Efter skolebesøget, kørte vi til Amadous familie compound, her hilste vi på hans mor, bror og ere onkler og tanter. Vi blev budt på bennechin, en af deres nationalspiser. Det smagte rigtig godt. Vi k set deres køkkenhave, som desværre var noget sørgelig, da de ikke havde vand nok til at dyrke den. De havde kun en brønd i dette område, og vandet herfra blev brugt til drikkevand for både dyr og beboerne. De havde lavet et hegn rundt om køkkenhaven, men gederne havde brudt igennem og var nu begyndt at æde de nyplantede appelsintræer. Det var utroligt varmt, mens vi var her, ikke en vind rørte sig og solen Kl. 15,30 kørte vi hjemad, havde en lille afstikker til en lodge (Bentang Belong Lodge), som lå ved en bi od til Gambia oden, her var dejlig køligt, så vi slappede af her og k lidt at spise og drikke, inden turen gik hjem til hotellet, hvor vi ankom kl. 19, godt møre, men også mættet af gode og dejlige oplevelser. 12

13 Bliv sponsor for et barn i Gambia nu - hjælpen er hårdt tiltrængt! Vi kan bruge mange nye sponsorer til de børn som sponsoransvarlig Tove Schiewe, har stående i venteposition, og problemet er steget utrolig meget de seneste år, hvor mange gambianere har lidt under de stigende priser, og lønninger som ikke helt har kunnet følge med. For øjeblikket har Tove Schiewe ca. 30 børn som mangler sponsorer med virkning for skoleåret 2009/2010. Det betyder, at rigtig mange gambianere har store problemer med at skaffe penge til skolegang for deres børn, og den eneste mulighed for mange er nu at finde en sponsor, for at deres børn kan starte i skolen eller fortsætte med skolegangen. Der ud over har klimaforandringerne som bl.a. også har spillet Danmark et puds, været medvirkende årsag til at høsten til tider ikke har været tilstrækkelig til at opfylde gambianernes behov for føde til såvel mennesker som dyr. Turist tilstrømningen er forbedret i de senere år, men det er ikke helt nok for Gambia, til at modvirke bl.a. klimaforandringerne og de stigende priser. Men turismen har dog skabt mange jobs, og de mange turister bl.a. fra Danmark og resten af Skandinavien, er med til at forbedre forholdene for den menige gambianer. Det sker bl.a. når man siger ja til at sponsere et barns skolegang. Det kommende skoleår 2009/2010 som startet i september, vil helt sikkert bringe mange nye ansøgninger om støtte, og vi må så prøve at se hvor meget vi i fællesskab kan gøre ved problemet. Vi må håbe på en rigtig god turistsæson igen i sæsonen 2009/2010, for det plejer at give mange nye medlemmer og sponsorer. Det er jo lidt lettere at forholde sig til problemerne, når man ved selvsyn har oplevet dem, og man vil dermed også være mere villig til at hjælpe. Men dem som tager på ferietur til Gambia og oplever landet og problemerne med at få finansieret børnenes skolegang, må man samtidig tilråde til forsigtighed og ikke lade sig rive med, og love og at sponsere den første der kommer og beder om sponsorstøtte. Det være sig tjenere, gartnere, vagtfolk og andet personale på hoteller samt taxachauffører. De har alle et rimeligt godt job og er ikke altid nødvendigvis dem der har størst behov for Støtte. De får jo hver uge nye muligheder for at få hjælp, ekstra drikkepenge m.m., fra de skiftende turister, der ankommer til Gambia. Får man lyst til at hjælpe et barn til en skolegang, så er det bedre at kontakte foreningen efter endt ferietur og så modtage en af dem som er blevet henvist til foreningen af de skoler i Gambia, hvor foreningen sponserer børn, og som dermed er blevet tjekket om behovet er reelt og rimeligt. Betaling af skolepengene i Gambia klares af medlemmer af den danske bestyrelse, på ferie i Gambia og vil ske i samarbejde med Søsterforeningens medlemmer. Alle børn er betalt for skoleårene 2007/2008 samt 2008/2009. Tove Schiewe er klar til at modtage besked fra jer hvis du/i ønsker at blive sponsor, eller I kender nogen der gerne vil høre mere om sponsorskaber eller vil sponsere et barn. Tove Schiewe kan træffes på tlf eller på mobil Adressen er: Arendalsvej 383, 1., 8600 Silkeborg eller mail: 13

14 Uddeling af handicapudstyr under ophold i Gambia Under vores ferie i Gambia i jan/febr. 2009, havde vi den store glæde, at kunne udlevere hjælpeudstyr til en masse kørestolsbrugere i lokalområdet. Vi havde fået en bevilling fra MS (Mellemfolkeligt Samvirke), hvor vi kunne indkøbe sæde- og ryg hynder til kørestole, desuden var der indkøbt lappesager og pumper. Fra Handicare i Otterup, havde foreningen fået en masse krykkestokke. Alt dette var sendt til Gambia og lå på vores depot i Kani ng. Vi k i første omgang samlet 8 kørestolsbrugere, som k overrakt sæder, pumper og lappesager udenfor Bungalow Beach reception. Enkelte k også udleveret krykker. Det var et stor tilløbsstykke og snart gik jungletrommerne at der blev udleveret hjælpeudstyr til kørestolsbrugere, så i de følgende dage k vi mange henvendelser fra handicappede, som havde brug for denne hjælp. Vi bad alle om, at møde op personligt, så alle kunne skrive en kvittering/takkebrev. På den måde kom vi også i kontakt med det paraolympiske basketball hold, som vi også besøgte, og de k ligeledes overbragt en masse hjælpeudstyr. Bente og John Møller 14

15 15

16 Skoleudstyr til Tanji Lower Basic School. Vi blev spurgt af Per Hausmann og Gokke, om vi ville tage med ned til Tanji, når containeren med skolemøbler kom, for at tage billeder, som vi kunne sende hjem til DK. Det ville vi selvfølgelig gerne. Vi troede selv, det bare lige var at tage nogle billeder, og så ville vi køre videre til vores sommersted ved Kending Sebali. Der har vi nemlig lavet en have, omringet af hegn, så vildsvinene ikke spiser afgrøden. Vi har lavet den til gambianske Abbi og hendes søster Fatou. På vej dertil er der et par politi tjek point, vi skal igennem. Ousman var lidt nervøs for, om containeren havde fundet vej, så han spurgte en af betjentene. Og heldigvis. Containeren havde været forbi. Vi nåede Tanji og drejede ned mod byen. Vi var ikke helt klar over, hvor skolen lå, så vi måtte spørge om vej. Det var bare ligeud og så til venstre. Endelig k vi øje på containeren. Og wow, sikke et syn. Der var folk overalt. Festklædte og feststemte børn og voksne i alle aldre. Der blev danset og sunget og klappet. Hele byen var stort set på den anden ende. Containeren blev ledet til skolen af denne enorme folkemængde. Forrest kørte en bil, hvorfra det hele blev optaget på video. Vi blev lovet at vi ville få en kopi af denne video. Det er en fattig familie der, der prøver at overleve ved at dyrke deres egne afgrøder til henholdsvis at sælge af, men også at spise selv. Vi ankommer til skolen, og alle folk kommer ind i skoleområdet. Containeren bliver kørt ind også. Trang plads, men det var en god chauffør, så det lykkedes. Men det gik slet ikke, som vi havde beregnet. For det første ringede Ousman, at han havde et breakdown med sin bil, og nu var han ved Shell tanken og kunne ikke komme videre. Vi hentede ham selvfølgelig. Han fortalte så, at han skulle hente en journalist fra avisen Observer tæt på Kotu Police Station, så vi kørte derhen. Men Gambia er Gambia. Så ingen ventede os der. Ousman ringede til hende, og vi skulle køre til en skole bag politistationen. Det var en pigeskole, men heller ikke her ventede nogen journalist. Så en gang ring til, og vi fandt journalisten ved drengeskolen. Og så af sted mod Tanji. Byens alkalo var også ankommet. Der er folk fra regeringen. Der er journalister fra både Observer og The Point. Headmaster for skoler var der. Og en masse andre prominente personer var mødt op samt bestyrelsen for skolen. 16

17 Lederen af skolen var meget rørt. Det er første gang, de har fået nogle ting udefra. Og det var virkeligt også nødvendigt. De havde overhovedet ingenting i klasserummene. lige pludselig gik det virkelig op for børnene, hvad det var, der var i containeren. Og på én gang var alle de større drenge i gang med at bære borde og stole samt papkasser ind i klasseværelserne. Vel at mærke med smil og glade ansigter samt sang på deres læber. Virkelig en oplevelse, der sagde spar to til alt. Gambias Venner i Gambia og Gambias Venner i Danmark blev gang på gang hædret for denne indsats. Efter containeren blev bakket til, skulle den åbnes. Der sad en lille hængelås som sikkerhed på containeren. Formanden for skolen k udleveret en hammer af Ousman Dampha fordi, der selvfølgelig ikke var en nøgle til hængelåsen. Så hængelåsen måtte slåes op. Det foregik som en lille ceremoni. Containerens låger blev åbnet, og så blev der klappet og hujet, da de så alle de dejlige ting i containeren. Vi var der mange timer. Flere timer end vi havde regnet med, men børn og voksne ville simpelthen ikke slippe os. Kl. 15 tog vi derfra sammen med Ousman og journalisten. Vi satte dem af ved Shell tanken. En dag for Dres og mig med utrolige mange dejlige indtryk. Dres og Berit Kerr Serign, The Gambia Så blev der holdt taler og taler. Der blev takket og givet håndtryk igen og igen. Der blev sunget og spillet. Ja, da blev vi temmelig rørte. Tårerne stod os i øjnene. At se så mange glade mennesker få ting, som skolebørn hjemme i Danmark betragter som en selvfølge. Det var STORT. Så blev der arrangeret tømning af containeren. I første omgang var det voksne, der gik i gang. Men 17

18 Bevilling fra Danidas Nødhjælpsbevilling Gambias Venner ansøgte medio april Mellemfolkeligt Samvirke, som administrerer Danidas Nødhjælpsbevilling, om støtte til afsendelse af 2 stk. 40 fods containere med diverse nødhjælpsudstyr til Gambia. Ansøgningen blev afsendt på baggrund af henvendelse fra Gambianske Røde Kors og Søsterforeningen, om støtte til ofrene som skyldes de store nedbørsmængder og storme som Gambia tidligere var blevet ramt af, samt til at afhjælpe behovet ved den stigende flygtningestrøm til Gambia. Foreningen havde allerede udstyr stående på Nødhjælpsdepotet i Næstved til den første 40 fods container og manglede ikke meget for ligeledes at kunne fylde en 40 fods container på depotet i Hammel. Det resterende udstyr ville man i løbet af kort tid kunne modtage fra InterGen, Virksomheden i Virklund og fra Ans. Rigtig mange mennesker har været berørt af regn problemerne og mange af dem har mistet alt i forbindelse med storme og de efterfølgende oversvømmelser og flodstrømme, som opstod i forbindelse med de store nedbørsmængder. Mange af disse mennesker er endnu ikke blevet hjulpet og det håber vi at kunne gøre noget ved i forbindelse med afsendelse af de 2 stk. 40 fods containere i maj Det var derfor rigtig dejligt da foreningen modtog tilsagn fra Mellemfolkeligt Samvirke om OK til afsendelse af de 2 stk. 40 fods containere. Mandag den 27.april 2009 oprandt dagen så hvor den første container blev pakket og det skete på Nødhjælpsdepotet (Danish Relief Group) i Næstved, og man startede med at pakke containeren kl. 8,15 og var færdige kl. 12,00, så det gik Tjep, men man var også i alt 10 personer til at slæbe på de mange kasser og sække m.m. John og Bente Møller fra Gambias Venner stod i spidsen for arbejdet, men de fik utrolig god hjælp fra personer fra Nødhjælpsdepotet. Følgende frivillige hjalp til: Jørgen, Bent, Holger, Erling, Jørgen og Ole. Kl. 9 kom Jan, Jytte og Ulla, dejligt med så megen god hjælp. Det var ekstra dejlig, at kunne pakke en Nødhjælpscontainer nu, da der på Nødhjælpsdepotet, havde hobet sig en masse tøj op, fordi man ikke mere må sende almindeligt tøj og sko i forbindelse med afsendelse af containere under Danidas 18

19 Renoverings- og Forsendelses bevilling, som Mellemfolkeligt Samvirke ligeledes administrerer, og da der kommer tøj til depotet fra hele Sydsjælland og Møn, så var der rigtig meget at tage af. På depotet i Hammel påbegyndte man pakningen af nødhjælpscontaineren lørdag den 25. april, hvor Brian Meineche, Preben Møller Rasmussen og Bent Jakobsen mødte frem og fik pakket det udstyr som man indtil da havde modtaget fra Virksomheden i Virklund, InterGen, Ruthy Søgaard herunder Ans Genbrug, samt diverse andre små leverandører. Efter kaffe og franskbrød gik man i gang med pakningen og først på eftermiddagen var alt det modtagne udstyr pakket i afsender containeren, som herefter var omkring 2/3 fyldt. Mandag den 4. maj modtog man så de sidste ting på depotet i Hammel. Først ankom to friske unge mennesker fra Virksomheden i Virklund med de kasser og sække som frivillige fra Gambias Venner havde pakket på Virksomheden i Virklund torsdag den 30. april og kort tid efter ankom der et læsfuld kasser og sække m.m. i bil fra Ans, med Kurt som chauffør og Ruthy Søgaard og Pylle Albrechtsen som hjælpere. Brian Meineche og Preben Møller Rasmussen stod klar til at modtage de mange ting og løbende pakke alle tingene i afsendercontaineren. I pausen mellem modtagelsen af udstyret, pakkede de to frivillige hjælpere allerede modtagne dyner og puder i sække. De mange dyner og puder var tidligere modtaget af InterGen i store palle kasser. Efter ompakningen blev alle 84 sække primært med dyner pakket i containeren. Omkring middagstid ankom Bjarne Jespersen fra InterGen så med dagens sidste læs, således at nødhjælpscontaineren kunne blive pakket færdig. Begge nødhjælpscontainere vil blive afsendt fra Hamborg den 12. maj 2009 og ankomme til Banjul omkring den 27. maj. I Gambia vil containeren fra Næstved efter ankomsten til Banjul, blive kørt direkte ud til Gambianske Røde Kors (The Gambia Red Cross Society), som vil søge for at fordele alle tingene til dem som trænger til særlig nødhjælp herunder de mange flygtninge. Der er mange, der flygter over grænsen i det grænseområde ved Sydsenegal, hvor der har været mange uroligheder. Bente og John Møller har tidligere besøgt en flygtningelejr i dette område, hvor de med egne øjne kunne se, hvordan de trængte til hjælp. Disse flygtninge havde fået brændt deres hjem af og blevet truet med livet, derfor var de flygtet over grænsen til Gambia, hvor man havde fået oprettet en flygtningelejr, men hvad kunne de fattige Gambianer give dem, udover et sted at opholde sig. fortsætter side 20 19

20 Det var meget tydeligt at se, at de befandt sig i en meget alvorlig situation, og at de virkelig trængte til den hjælp, som Røde Kors kunne yde (via hjælp fra Gambias Venner). Der bliver også uddelt nødhjælp i områder hvor der har været brand og oversvømmelser. I regntiden sker der mange oversvømmelser, hvor husene falder sammen, da mange huse bliver bygget op af mursten, der er lavet af ler og derfor ikke kan holde i regntiden. Nødhjælpscontaineren fra Hammel vil blive kørt til foreningens depot i Kanifing efter ankomsten til Banjul og her vil den videre fordeling rundt i Gambia, ske i samarbejde med Røde Kors. Søsterforeningen har selv modtaget mange anmodninger fra folk som har mistet alt i forbindelse med de tidligere nævnte naturkatastrofer og dem bliver der nu mulighed for at hjælpe til en lidt bedre tilværelse. Foreningen ser frem til at containerne når frem til Gambia og de mange ting fordelt til de mange som står parat til at tage imod hjælpen fra Danmark. 20

21 En god oplevelse v/ Tove og Finn Vadum, Odense Skærtorsdag blev vi hentet på Bungalow Beach af Samba Fall s chauffør og vi skulle til Banjul og a evere fodboldtøj. Det var nogle små skoledrenge i Banjul som k et sæt tøj inde på Borgmesterkontoret ved Samba Fall. Fall, (Ibo er vores tidligere room boy på B.B). Vi skulle til Kunkujang med fodboldtøj og der blev vi modtaget af træner Lamin. Her k de tøj fra B 67 og OKS fra Odense, og ligeledes fra SIF Silkeborg. Vi har lovet begge klubberne, der kommer mere tøj til november, så alle holdene i Mandinari og Kunkujang bliver klædt på. Så spiste vi frokost med Samba Fall og Beri Beri, her k vi en snak om Beri Beri s tid som fodboldspiller i Danmark. Gambia Technical Training Institute k også 2 sæt tøj, det blev de meget begejstret og taknemmelig for, her underviser Samba Fall s kone. Senere på dagen kørte vi til Mandinari, med bilen fyldt med fodboldtøj fra Silkeborg Idræts Forening og her blev vi modtaget af træneren Almami. De k udleveret fodboldtøj, så nu er det nemmere at se hvem der spiller sammen. Der blev så arrangeret en fodboldkamp. Når vi ser hvad underlag de spiller på, er det utroligt de spiller så godt. Lørdag d.11. april kom Samba Fall og Ibo Det er en fornøjelse at se hvor glade klubberne bliver for tøjet, det giver en lyst til at samle mere ind. Fra klubberne i Gambia skal vi takke SIF, B 67 og OKS, som har leveret tøjet. 21

22 Sportstøj til Gambia. Vi har under vores ferieture i Gambia, set hvor stor en betydning det har for de unge mennesker i landet, at dyrke sport, især fodbold. Det er meget vigtigt med en sund sport, det er medvirkende til, at mange af de unge drenge/mænd holder sig hjemme i deres landsby, når de har noget fornuftigt at bruge deres fritid til. Og som alle jo ved, så er god motion også med til at udvikle hjernen/intelligensen. Vi kender rigtig mange Gambianere, som har kendskab til, eller selv træner et fodboldhold, men mange af disse hold mangler fodbold tøj og her kan vi hjælpe. Vi har gennem tiden blandt andet hjulpet et fodboldteam, som kommer fra området ved Sibanor. Her har de fået fodbold dragter til ere hold, doneret fra Horslunde Boldklub, Lolland, og de har fået fodbolde, doneret fra N.I.F. fodboldafdeling. Denne hjælp har bevirket at de har vundet en ot pokal. Gutterne her er meget stolte over det, for som de siger, så betyder det rigtig meget for dem, at de har ens dragter, det gør at de gir den en ekstra skalle. Vi har også givet fodbold uniformer til vores 3 vagtmænd på depotet. De har alle et hold hjemme, hvor de kommer fra. De har alle 3 skrevet et takkebrev og vi har fået fotos af holdene. I Bundum var vi under vores sidste ophold i jan/febr. 2009, til et større 22

23 arrangement, på Bundum Lower Basic School, hvor vi overrakte fodbold dress til ere hold, doneret fra Boeslunde Boldklub og Eggeslevmagle Boldklub. Her k de også fodbolde og håndbolde, da de havde et pigehåndbold team. Vi overværede en fodboldkamp mellem Boeslunde og Eggeslevmagle, som blev vundet af de røde med 2-0. Her blev der virkelig gået til den, på en grusbane, så det støvede noget, men det var en dejlig oplevelse, hvor tilskuerne var meget medlevende. Der var også en gruppe kvinder der sang, slog på trommer og dansede på sidelinjen. Vi modtager gerne mere sportsudstyr til Gambia og det vil så blive pakket i container og afsendt til Gambia fra et af foreningens depoter i Næstved eller Hammel. Bente og John Møller 23

24 24

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Små sponsorbørn fra landsbyen Sintet; det var første gang de så hvide mennesker 1 Børn fra Sintet, Gambia 1 Indholdsfortegnelse og webbank 2 Tak til alle sponsorer

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 3 Maj 2008 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 3 2008 1 A4 rejs DK 17/04/08 10:20 Side 1 Sæsonkort kr. 310,- København. 1 time til Århus 1 2 Kun 1 time til

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.4 maj 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere