Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen"

Transkript

1

2 Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen i maj 2010: Formand: John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved Tlf adresse: Næstformand: Hamadi Vincent Bah, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens Tlf adresse: Kasserer: Heidi Pacchiarini, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens Tlf adresse: Sponsoransvarlig: Tove Schiewe, Arendalsvej 383, 1., 8600 Silkeborg Tlf adresse: Mobil Sekretær: Bente Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved Tlf adresse: Medlem: Kirsten Rønhoff Hansen, Gartnerhaven 4, 4230 Skælskør Tlf adresse: Medlem: Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø Tlf adresse: 1. Suppleant: Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 Kbh. NV Tlf Suppleant: Oluf Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Tlf Foreningens kontaktpersoner: Ruthy Søgaard, Søndermarksgade 40, 8643 Ans By, Tlf Momodou Camara, Charlottemunksvej 20, 3. th., 2400 København NV, Tlf Kirsten Rønhoff Hansen, Gartnerhaven 4, 4230 Skælskør, Tlf Jette Sørensen, Novrupvej 44, 6705 Esbjerg Ø, Tlf Ruth Jensen, Hovedgaden 13, 4913 Horslunde, Tlf Mona Nicolaisen, Egtoften 10, Østrup, 3670 Veksø, Tlf Anni Andersen, Østermarken 1, Ågerup, 4000 Roskilde, Tlf Erna Stensbjerg, Klode Mølle vej 7, 7442 Engesvang Tlf

3 Mariann Ona Petersen, Nyboesgade 34 C, 7100 vejle Tlf Ansvarlig for containerforsendelser: Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel, tlf eller fax Gambias generalkonsul i Danmark: Generalkonsul Henrik Specht, c/o ManGo Travel, Nikolajsgade 19, 1068 København K. Tlf eller fax De enkelte artikler i Medlemsnyt behøver ikke nødvendigvis at være sammenfaldende med bestyrelsens holdning. Indlevering af stof til næste nummer: Sidste frist for indlevering af stof til nummeret, der udkommer juni måned 2010 er den 1. maj 2010 til Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel. adresse: Kontingent: 300,00 for ægtepar, samlevende og firmaer 200,00 for enkeltpersoner og pensionist ægtepar 100,00 for pensionister, førtidspensionister og studerende HUSK: Skattefrihed for gaver til Gambias Venner Udgivet af: Foreningen Gambias Venner Ansvarshavende: John Møller Teknisk produktion og layout: Informationsbogen Gambias Venners hjemmeside findes på: 3

4 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens sammensætning...2 Kontaktpersoner Medlemskontingent...4 Støttekoncert med Etta Cameron og Vocal Line...5 Referat af generalforsamling På besøg i Sintet...10 Uddeling af handicapudstyr...14 Skoleudstyr til Tanji Lower Basic School Bevilling fra Danida...18 En god oplevelse...21 Sportstøj til Gambia...22 Medlemskontingent 2009 Foreningens trofaste medlemmer har i medlemsåret 2008 indbetalt kontingent og det har stor betydning for bestyrelsens arbejde med at hjælpe Gambia. Kontingent opkrævning for 2009 blev udsendt i april måned Kontingentet for 2009 er som følger: For ægtepar, samlevende og rmaer kr. 300,00 For enkeltpersoner og pensionistægtepar kr. 200,00 For pensionister, førtidspensionister og studerende kr. 100,00 Vi håber på at modtage mange nye indbetalinger fra forhåbentlig mange nye medlemmer i det kommende medlemsår og her kan alle nuværende medlemmer og sponsorer være med til at forbedre dette, ved at lave PR for foreningen og dens virke i Gambia. Medlemmerne og deres kontingent samt ikke mindst interesse for at hjælpe gambianerne i Gambia, er noget af det der skal til for at skabe en slagkraftig forening, hvis virke kan ses. Husk at meddele adresseændring til kassereren. Vær med til at gøre en forskel og blive medlem af Gambias Venner. Foreningens kasserer: Heidi Pacchiarini, Turupvej 16, Turup, 5610 Assens. Tlf Mail adresse: 4

5 Støttekoncert med Etta Cameron og Vocal Line Søndag den 6. september 2009 kl. 16,00 kommer Etta Cameron og det århusianske kor Vocal Line til Silkeborg, hvor de i Jysk Musik- og Teaterhus optræder gratis til fordel for Gambias Venner. Det er foreningens kontaktperson i Silkeborg området, Ruthy Søgaard i Ans, som står som initiativtager til arrangementet, hvor hele overskuddet går til sponsering af gambianske børns skolegang. Etta Cameron har flere gange været på besøg i Silkeborg og sunget til fordel for gambianske børns skolegang, hvorimod det er første gang Vocal Line er med i et sådan arrangement arrangeret af Gambias Venner. Ruthy Søgaard er utrolig glad for igen at kunne byde velkommen til Etta Cameron og det er med stor forventning at hun ser frem til mødet med Etta og for mange koncertgæster bliver det også et gensyn. Etta Cameron har gennem de sidste mere end 20 år begejstret tusindvis af danskere med sine stærke spiritual koncerter. Få kan som Etta fylde et lokale til bristepunktet, og ingen anden kan på samme måde holde sit publikum i sin hule hånd gennem en hel koncert. Koncerterne bevæger sig fra det lavmælt indtrængende til det spirituelt ekstatiske. Etta Cameron har i mere end 35 år indtaget en enestående international, betydningsfuld plads som jazz-, swing- og gospel sangerinde. Den vidtfavnende sangerinde både komponerer, arrangerer og skriver tekster og har endvidere medvirket i musicals og film og er indehaver af flere eftertragtede musikpriser. Etta Cameron er et utroligt stort, dejligt og varmt menneske og for Ruthy Søgaard bliver der samtidig tale om dejligt gensyn. Ruthy Søgaard er ligeledes utrolig glad for at koret stiller op til støttekoncerten. Vocal Line er et moderne a cappella kor med 32 sangere, dirigeret af Jens Johansen. Det består af mange professionelle sangere og konservatorieuddannede. Koret blev dannet i 1991 i Århus og har som sit erklærede mål at være frontløber i udviklingen af den rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt. Gennem årene har koret konstant søgt at udvide grænserne for a cappella musikken, og man sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. Vocal Line tager udgangspunkt i den danske kortradition. Herfra har koret udviklet en personlig stil, som er en stærk sammensmeltning af inspiration fra pop, rock, gospel, jazz, world og klassisk avantgarde. Vocal Line præsenterer et stærkt personligt bud på moderne a cappella, som den lyder i det nye årtusinde. For at sikre at støttekoncerten giver overskud til det gode formål at støtte børns skolegang i Gambia, er Ruthy Søgaard i gang med at skaffe sponsorer til arrangementet, således at alle de faste udgifter i form af bl.a. leje af Musikhus, kørselsudgifter, afgift til Koda, forplejning m.m. er dækket. Skulle du være interesseret i at blive sponsor hører Ruthy Søgaard gerne nærmere på tlf Billetter kan købes ved henvendelse til Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg. Mere om arrangementet på foreningens hjemmeside 5

6 Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Formanden John Møller bød velkommen til generalforsamlingen, herefter udbad formanden sig emner som dirigent og foreslog på vegne af bestyrelsen Knud Erik Andresen (Dres), Odense som dirigent, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 27. april fra Silkeborg. Herefter gennemgang af dagsordenen, som blev godkendt, hvorefter der var en præsentation af bestyrelsens medlemmer samt de fremmødte medlemmer. Der var 21 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Valg af 2 stemmetællere: Connie Nyeland og Berit Andresen blev valgt. Dirigent gav herefter ordet til John Møller for formandens beretning. Beretningen kan læses på hjemmesiden Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Det var der ikke, hvorefter beretningen blev godkendt. Herefter blev ordet givet til kasserer Heidi Pacchiarini, der gennemgik det reviderede regnskab. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden vedr. pkt. 4 i dagsordenen - Fastsættelse af kommende års kontingent - som forblev uændret. Herefter videre til punkt 5 - Indkomne forslag - og ordet blev givet til formanden. Forslag fra bestyrelsen til ændringer af foreningens vedtægter jfr. udsendte forslag - Ingen andre forslag indsendt. Dirigenten gennemgik vedtægtsforslagene pkt. for punkt. 1 og 2 Godkendt som foreslået. 3. Godkendt med den ændring at revisionen, der foretages af statsautoriseret eller registreret revisor, skal være tilendebragt den 31. marts. 4. Godkendt med den ændring at Kun medlemmer, der har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen og som kan fremvise gyldig medlemskvittering, har stemmeret på generalforsamlingen. 6

7 5. Godkendt som foreslået. 6. Godkendt med følgende ændring - Vedr. dagsorden til generalforsamling, skal der indsættes punkt Valg af 2 interne revisorer, samt punkt 11. Eventuelt. 7. Uændret. 8. Godkendt med følgende ændring: Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer, men 5 medlemmer kan føre foreningen videre. Medlemmerne vælges for 2 år ved almindelig stemmeflerhed. I lige år vælges formand og mindst et bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges næstformand, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer, sekretær og en ansvarlig for området vedrørende sponsorbørn. Endvidere kan bestyrelsen udpege en containeransvarlig, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen. 9. Godkendt som foreslået. 10. Uændret. 11. Vedr. Søsterforeningen godkendt med følgende ændringer. Søsterforeningen Gambiansk/Dansk forening i Gambia ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Medlemmer til søsterforeningens bestyrelse indstilles af den til enhver tid siddende gambianske bestyrelse og den danske bestyrelse står for den endelige godkendelse, inden indtræden i bestyrelsen. 5. afsnit ændres til: Søsterforeningen afholder årsmøde hvert år seneste den 15. februar, hvor regnskabet for søsterforeningens virke fremlægges og efterfølgende tilsendes foreningen i Danmark. 12 og 13 - Uændret. Dirigenten gik videre til punkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: John Møller, Vincent Hamadi Bah, Bente Møller og Tove Schiewe - som alle blev valgt for 2 år. Herefter videre til valg af 2 suppleanter - Momodou Camara blev genvalgt som 1. suppleant og nyvalgt blev Oluf Søgaard som 2. suppleant - begge for 1 år. Hvorefter dirigenten gik videre til dagsordens pkt. 8 valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 7

8 På valg: Mogens Weiss Petersen og Kent Rasmussen - som begge blev genvalgt for 1 år. Revisorsuppleant: Inga Thiel - som blev genvalgt for 1 år. Dirigenten gik videre til pkt. 9 Eventuelt. Her var der bl.a. forespørgsel vedr. salg af Gambia T-shirts, muleposer og kasketter. Forslag om et landslotteri og forslag om en speciel konto til særlige pengegaver. Dres bragte et emne på bane vedr. medicin til Gambia. John Møller vil arbejde videre med sagen. Herefter havde John Møller ordet for uddeling af prisen som Årets Gambia Ven 2009 og overrakte gavekurv og blomster med følgende ord: Bestyrelsen har i år valgt at indstille ægteparret Berit Andresen og Knud Erik Andresen (kaldet Dres). De har begge gennem flere år været trofaste medlemmer og indsamlet diverse udstyr, som så efterfølgende er blevet sendt til Gambia og fordelt. Bl.a. en stor portion diverse sportsudstyr er det blevet til. Tingene som de har indsamlet, er så efterfølgende blevet afleveret på depotet i Hammel og pakket i container her. 8

9 De senere år har Berit og Dres opholdt sig i længere perioder i Gambia og her har de ydet en utrolig stor indsats, som har gjort foreningens navn kendt og anerkendt rundt om i Gambia. Den store frivillige indsats som de begge har ydet ulønnet, har bestyrelsen valgt at påskønne i år og udnævner dem begge til Årets Gambia Ven De har begge ydet en stor indsats i forbindelse med udlevering af udstyr i Gambia og Dres har ydet en meget stor indsats som håndværker i forskellige sammenhænge og været i forreste linie, hvorimod Berit har sørget for at der er blevet taget billeder og lavet diverse indlæg, som foreningen efterfølgende har kunnet bringe i medlemsnyt og på foreningens hjemmeside. Håber I begge har mod på at fortsætte indsatsen i de kommende år, det vil foreningen og gambianerne være godt tjent med. Som tak for jeres indsats udnævnes I hermed til Årets Gambia Venner Dirigenten gav ordet til John Møller for afsluttende kommentarer. Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling og takkede de fremmødte for deres opbakning. Herefter gik vi over til kaffe og brød. Under kaffe blev der vist DVD billeder og videoklip fra Gambia. Bestyrelsen besluttede at fortsætte uændret. Næstved den 17.maj Bente Møller Sekretær 9

10 På besøg i Sintet Tur til Sintet, som ligger ca. 100 km fra hotelområdet, kun 2 km fra grænsen til Sydsenegal Fredag den 13. febrar 2009, havde vi planlagt en tur til Sintet, sammen med formanden for Søsterforeningen Amadou Bah. Amadou hentede os ved hotellet kl. 8, herfra kørte vi til containerpladsen, hvor vi læssede al det udstyr ind i bilen, som var en 4-hjulstrækker, lige egnet til denne tur, hvor vejen de sidste 50 km er meget dårlig. På vejen passerede vi vejen, som førte til præsidenten residens, her var der en kontrolpost, hvor vi blev stoppet af 2 soldater med skarpladte geværer, men Amadou kunne jo forklare vores ærinde, så der var ingen problemer. første mål. Her blev vi budt velkommen af en masse syngende og klappende skolebørn, sikken en velkomst. Vi blev bedt om at sidde på nogle stole, som var sat midt i en rundkreds af skoleelever og lærere, og så blev der ellers sunget og holdt taler. Vi k udleveret de ting vi havde medbragt, det var sportstøj, fodbolde, bandage, kødmaskiner, plaster og tøj. Blandt andet kød -maskiner er meget populære i Gambia, hvor de bliver brugt til at kværne jordnødder og sk. Det viste sig, at den dag vi var på besøg havde de førstehjælp for de ældste elever, så det medbragte bandage og plaster, blev de meget begejstrede for. Også fodboldtøjet var kærkomment, da de aldrig før havde haft et hold, med de samme trøjer. 10 Vi ankom til skolen i Sintet, som var vores Vi blev vist rundt på skolen, som i januar 2009 havde fået en del skolemøbler, som var blevet fordelt på ere klasserum. Vi så også deres køkkenhave, som var meget velpasset. Så blandt andet en rive, hvor rivehovedet var bundet til skaftet med et stykke stof. fortsætter side 12

11 11

12 Selvom det er et meget fattigt område, kunne vi fornemme, at de var meget stolte af deres skole, som også bar præg af en god orden. stod næsten midt på himlen. De havde godt nok en brønd inde i compounden, men vandet her kunne kun bruges til tøjvask o.l. Efter skolebesøget, kørte vi til Amadous familie compound, her hilste vi på hans mor, bror og ere onkler og tanter. Vi blev budt på bennechin, en af deres nationalspiser. Det smagte rigtig godt. Vi k set deres køkkenhave, som desværre var noget sørgelig, da de ikke havde vand nok til at dyrke den. De havde kun en brønd i dette område, og vandet herfra blev brugt til drikkevand for både dyr og beboerne. De havde lavet et hegn rundt om køkkenhaven, men gederne havde brudt igennem og var nu begyndt at æde de nyplantede appelsintræer. Det var utroligt varmt, mens vi var her, ikke en vind rørte sig og solen Kl. 15,30 kørte vi hjemad, havde en lille afstikker til en lodge (Bentang Belong Lodge), som lå ved en bi od til Gambia oden, her var dejlig køligt, så vi slappede af her og k lidt at spise og drikke, inden turen gik hjem til hotellet, hvor vi ankom kl. 19, godt møre, men også mættet af gode og dejlige oplevelser. 12

13 Bliv sponsor for et barn i Gambia nu - hjælpen er hårdt tiltrængt! Vi kan bruge mange nye sponsorer til de børn som sponsoransvarlig Tove Schiewe, har stående i venteposition, og problemet er steget utrolig meget de seneste år, hvor mange gambianere har lidt under de stigende priser, og lønninger som ikke helt har kunnet følge med. For øjeblikket har Tove Schiewe ca. 30 børn som mangler sponsorer med virkning for skoleåret 2009/2010. Det betyder, at rigtig mange gambianere har store problemer med at skaffe penge til skolegang for deres børn, og den eneste mulighed for mange er nu at finde en sponsor, for at deres børn kan starte i skolen eller fortsætte med skolegangen. Der ud over har klimaforandringerne som bl.a. også har spillet Danmark et puds, været medvirkende årsag til at høsten til tider ikke har været tilstrækkelig til at opfylde gambianernes behov for føde til såvel mennesker som dyr. Turist tilstrømningen er forbedret i de senere år, men det er ikke helt nok for Gambia, til at modvirke bl.a. klimaforandringerne og de stigende priser. Men turismen har dog skabt mange jobs, og de mange turister bl.a. fra Danmark og resten af Skandinavien, er med til at forbedre forholdene for den menige gambianer. Det sker bl.a. når man siger ja til at sponsere et barns skolegang. Det kommende skoleår 2009/2010 som startet i september, vil helt sikkert bringe mange nye ansøgninger om støtte, og vi må så prøve at se hvor meget vi i fællesskab kan gøre ved problemet. Vi må håbe på en rigtig god turistsæson igen i sæsonen 2009/2010, for det plejer at give mange nye medlemmer og sponsorer. Det er jo lidt lettere at forholde sig til problemerne, når man ved selvsyn har oplevet dem, og man vil dermed også være mere villig til at hjælpe. Men dem som tager på ferietur til Gambia og oplever landet og problemerne med at få finansieret børnenes skolegang, må man samtidig tilråde til forsigtighed og ikke lade sig rive med, og love og at sponsere den første der kommer og beder om sponsorstøtte. Det være sig tjenere, gartnere, vagtfolk og andet personale på hoteller samt taxachauffører. De har alle et rimeligt godt job og er ikke altid nødvendigvis dem der har størst behov for Støtte. De får jo hver uge nye muligheder for at få hjælp, ekstra drikkepenge m.m., fra de skiftende turister, der ankommer til Gambia. Får man lyst til at hjælpe et barn til en skolegang, så er det bedre at kontakte foreningen efter endt ferietur og så modtage en af dem som er blevet henvist til foreningen af de skoler i Gambia, hvor foreningen sponserer børn, og som dermed er blevet tjekket om behovet er reelt og rimeligt. Betaling af skolepengene i Gambia klares af medlemmer af den danske bestyrelse, på ferie i Gambia og vil ske i samarbejde med Søsterforeningens medlemmer. Alle børn er betalt for skoleårene 2007/2008 samt 2008/2009. Tove Schiewe er klar til at modtage besked fra jer hvis du/i ønsker at blive sponsor, eller I kender nogen der gerne vil høre mere om sponsorskaber eller vil sponsere et barn. Tove Schiewe kan træffes på tlf eller på mobil Adressen er: Arendalsvej 383, 1., 8600 Silkeborg eller mail: 13

14 Uddeling af handicapudstyr under ophold i Gambia Under vores ferie i Gambia i jan/febr. 2009, havde vi den store glæde, at kunne udlevere hjælpeudstyr til en masse kørestolsbrugere i lokalområdet. Vi havde fået en bevilling fra MS (Mellemfolkeligt Samvirke), hvor vi kunne indkøbe sæde- og ryg hynder til kørestole, desuden var der indkøbt lappesager og pumper. Fra Handicare i Otterup, havde foreningen fået en masse krykkestokke. Alt dette var sendt til Gambia og lå på vores depot i Kani ng. Vi k i første omgang samlet 8 kørestolsbrugere, som k overrakt sæder, pumper og lappesager udenfor Bungalow Beach reception. Enkelte k også udleveret krykker. Det var et stor tilløbsstykke og snart gik jungletrommerne at der blev udleveret hjælpeudstyr til kørestolsbrugere, så i de følgende dage k vi mange henvendelser fra handicappede, som havde brug for denne hjælp. Vi bad alle om, at møde op personligt, så alle kunne skrive en kvittering/takkebrev. På den måde kom vi også i kontakt med det paraolympiske basketball hold, som vi også besøgte, og de k ligeledes overbragt en masse hjælpeudstyr. Bente og John Møller 14

15 15

16 Skoleudstyr til Tanji Lower Basic School. Vi blev spurgt af Per Hausmann og Gokke, om vi ville tage med ned til Tanji, når containeren med skolemøbler kom, for at tage billeder, som vi kunne sende hjem til DK. Det ville vi selvfølgelig gerne. Vi troede selv, det bare lige var at tage nogle billeder, og så ville vi køre videre til vores sommersted ved Kending Sebali. Der har vi nemlig lavet en have, omringet af hegn, så vildsvinene ikke spiser afgrøden. Vi har lavet den til gambianske Abbi og hendes søster Fatou. På vej dertil er der et par politi tjek point, vi skal igennem. Ousman var lidt nervøs for, om containeren havde fundet vej, så han spurgte en af betjentene. Og heldigvis. Containeren havde været forbi. Vi nåede Tanji og drejede ned mod byen. Vi var ikke helt klar over, hvor skolen lå, så vi måtte spørge om vej. Det var bare ligeud og så til venstre. Endelig k vi øje på containeren. Og wow, sikke et syn. Der var folk overalt. Festklædte og feststemte børn og voksne i alle aldre. Der blev danset og sunget og klappet. Hele byen var stort set på den anden ende. Containeren blev ledet til skolen af denne enorme folkemængde. Forrest kørte en bil, hvorfra det hele blev optaget på video. Vi blev lovet at vi ville få en kopi af denne video. Det er en fattig familie der, der prøver at overleve ved at dyrke deres egne afgrøder til henholdsvis at sælge af, men også at spise selv. Vi ankommer til skolen, og alle folk kommer ind i skoleområdet. Containeren bliver kørt ind også. Trang plads, men det var en god chauffør, så det lykkedes. Men det gik slet ikke, som vi havde beregnet. For det første ringede Ousman, at han havde et breakdown med sin bil, og nu var han ved Shell tanken og kunne ikke komme videre. Vi hentede ham selvfølgelig. Han fortalte så, at han skulle hente en journalist fra avisen Observer tæt på Kotu Police Station, så vi kørte derhen. Men Gambia er Gambia. Så ingen ventede os der. Ousman ringede til hende, og vi skulle køre til en skole bag politistationen. Det var en pigeskole, men heller ikke her ventede nogen journalist. Så en gang ring til, og vi fandt journalisten ved drengeskolen. Og så af sted mod Tanji. Byens alkalo var også ankommet. Der er folk fra regeringen. Der er journalister fra både Observer og The Point. Headmaster for skoler var der. Og en masse andre prominente personer var mødt op samt bestyrelsen for skolen. 16

17 Lederen af skolen var meget rørt. Det er første gang, de har fået nogle ting udefra. Og det var virkeligt også nødvendigt. De havde overhovedet ingenting i klasserummene. lige pludselig gik det virkelig op for børnene, hvad det var, der var i containeren. Og på én gang var alle de større drenge i gang med at bære borde og stole samt papkasser ind i klasseværelserne. Vel at mærke med smil og glade ansigter samt sang på deres læber. Virkelig en oplevelse, der sagde spar to til alt. Gambias Venner i Gambia og Gambias Venner i Danmark blev gang på gang hædret for denne indsats. Efter containeren blev bakket til, skulle den åbnes. Der sad en lille hængelås som sikkerhed på containeren. Formanden for skolen k udleveret en hammer af Ousman Dampha fordi, der selvfølgelig ikke var en nøgle til hængelåsen. Så hængelåsen måtte slåes op. Det foregik som en lille ceremoni. Containerens låger blev åbnet, og så blev der klappet og hujet, da de så alle de dejlige ting i containeren. Vi var der mange timer. Flere timer end vi havde regnet med, men børn og voksne ville simpelthen ikke slippe os. Kl. 15 tog vi derfra sammen med Ousman og journalisten. Vi satte dem af ved Shell tanken. En dag for Dres og mig med utrolige mange dejlige indtryk. Dres og Berit Kerr Serign, The Gambia Så blev der holdt taler og taler. Der blev takket og givet håndtryk igen og igen. Der blev sunget og spillet. Ja, da blev vi temmelig rørte. Tårerne stod os i øjnene. At se så mange glade mennesker få ting, som skolebørn hjemme i Danmark betragter som en selvfølge. Det var STORT. Så blev der arrangeret tømning af containeren. I første omgang var det voksne, der gik i gang. Men 17

18 Bevilling fra Danidas Nødhjælpsbevilling Gambias Venner ansøgte medio april Mellemfolkeligt Samvirke, som administrerer Danidas Nødhjælpsbevilling, om støtte til afsendelse af 2 stk. 40 fods containere med diverse nødhjælpsudstyr til Gambia. Ansøgningen blev afsendt på baggrund af henvendelse fra Gambianske Røde Kors og Søsterforeningen, om støtte til ofrene som skyldes de store nedbørsmængder og storme som Gambia tidligere var blevet ramt af, samt til at afhjælpe behovet ved den stigende flygtningestrøm til Gambia. Foreningen havde allerede udstyr stående på Nødhjælpsdepotet i Næstved til den første 40 fods container og manglede ikke meget for ligeledes at kunne fylde en 40 fods container på depotet i Hammel. Det resterende udstyr ville man i løbet af kort tid kunne modtage fra InterGen, Virksomheden i Virklund og fra Ans. Rigtig mange mennesker har været berørt af regn problemerne og mange af dem har mistet alt i forbindelse med storme og de efterfølgende oversvømmelser og flodstrømme, som opstod i forbindelse med de store nedbørsmængder. Mange af disse mennesker er endnu ikke blevet hjulpet og det håber vi at kunne gøre noget ved i forbindelse med afsendelse af de 2 stk. 40 fods containere i maj Det var derfor rigtig dejligt da foreningen modtog tilsagn fra Mellemfolkeligt Samvirke om OK til afsendelse af de 2 stk. 40 fods containere. Mandag den 27.april 2009 oprandt dagen så hvor den første container blev pakket og det skete på Nødhjælpsdepotet (Danish Relief Group) i Næstved, og man startede med at pakke containeren kl. 8,15 og var færdige kl. 12,00, så det gik Tjep, men man var også i alt 10 personer til at slæbe på de mange kasser og sække m.m. John og Bente Møller fra Gambias Venner stod i spidsen for arbejdet, men de fik utrolig god hjælp fra personer fra Nødhjælpsdepotet. Følgende frivillige hjalp til: Jørgen, Bent, Holger, Erling, Jørgen og Ole. Kl. 9 kom Jan, Jytte og Ulla, dejligt med så megen god hjælp. Det var ekstra dejlig, at kunne pakke en Nødhjælpscontainer nu, da der på Nødhjælpsdepotet, havde hobet sig en masse tøj op, fordi man ikke mere må sende almindeligt tøj og sko i forbindelse med afsendelse af containere under Danidas 18

19 Renoverings- og Forsendelses bevilling, som Mellemfolkeligt Samvirke ligeledes administrerer, og da der kommer tøj til depotet fra hele Sydsjælland og Møn, så var der rigtig meget at tage af. På depotet i Hammel påbegyndte man pakningen af nødhjælpscontaineren lørdag den 25. april, hvor Brian Meineche, Preben Møller Rasmussen og Bent Jakobsen mødte frem og fik pakket det udstyr som man indtil da havde modtaget fra Virksomheden i Virklund, InterGen, Ruthy Søgaard herunder Ans Genbrug, samt diverse andre små leverandører. Efter kaffe og franskbrød gik man i gang med pakningen og først på eftermiddagen var alt det modtagne udstyr pakket i afsender containeren, som herefter var omkring 2/3 fyldt. Mandag den 4. maj modtog man så de sidste ting på depotet i Hammel. Først ankom to friske unge mennesker fra Virksomheden i Virklund med de kasser og sække som frivillige fra Gambias Venner havde pakket på Virksomheden i Virklund torsdag den 30. april og kort tid efter ankom der et læsfuld kasser og sække m.m. i bil fra Ans, med Kurt som chauffør og Ruthy Søgaard og Pylle Albrechtsen som hjælpere. Brian Meineche og Preben Møller Rasmussen stod klar til at modtage de mange ting og løbende pakke alle tingene i afsendercontaineren. I pausen mellem modtagelsen af udstyret, pakkede de to frivillige hjælpere allerede modtagne dyner og puder i sække. De mange dyner og puder var tidligere modtaget af InterGen i store palle kasser. Efter ompakningen blev alle 84 sække primært med dyner pakket i containeren. Omkring middagstid ankom Bjarne Jespersen fra InterGen så med dagens sidste læs, således at nødhjælpscontaineren kunne blive pakket færdig. Begge nødhjælpscontainere vil blive afsendt fra Hamborg den 12. maj 2009 og ankomme til Banjul omkring den 27. maj. I Gambia vil containeren fra Næstved efter ankomsten til Banjul, blive kørt direkte ud til Gambianske Røde Kors (The Gambia Red Cross Society), som vil søge for at fordele alle tingene til dem som trænger til særlig nødhjælp herunder de mange flygtninge. Der er mange, der flygter over grænsen i det grænseområde ved Sydsenegal, hvor der har været mange uroligheder. Bente og John Møller har tidligere besøgt en flygtningelejr i dette område, hvor de med egne øjne kunne se, hvordan de trængte til hjælp. Disse flygtninge havde fået brændt deres hjem af og blevet truet med livet, derfor var de flygtet over grænsen til Gambia, hvor man havde fået oprettet en flygtningelejr, men hvad kunne de fattige Gambianer give dem, udover et sted at opholde sig. fortsætter side 20 19

20 Det var meget tydeligt at se, at de befandt sig i en meget alvorlig situation, og at de virkelig trængte til den hjælp, som Røde Kors kunne yde (via hjælp fra Gambias Venner). Der bliver også uddelt nødhjælp i områder hvor der har været brand og oversvømmelser. I regntiden sker der mange oversvømmelser, hvor husene falder sammen, da mange huse bliver bygget op af mursten, der er lavet af ler og derfor ikke kan holde i regntiden. Nødhjælpscontaineren fra Hammel vil blive kørt til foreningens depot i Kanifing efter ankomsten til Banjul og her vil den videre fordeling rundt i Gambia, ske i samarbejde med Røde Kors. Søsterforeningen har selv modtaget mange anmodninger fra folk som har mistet alt i forbindelse med de tidligere nævnte naturkatastrofer og dem bliver der nu mulighed for at hjælpe til en lidt bedre tilværelse. Foreningen ser frem til at containerne når frem til Gambia og de mange ting fordelt til de mange som står parat til at tage imod hjælpen fra Danmark. 20

21 En god oplevelse v/ Tove og Finn Vadum, Odense Skærtorsdag blev vi hentet på Bungalow Beach af Samba Fall s chauffør og vi skulle til Banjul og a evere fodboldtøj. Det var nogle små skoledrenge i Banjul som k et sæt tøj inde på Borgmesterkontoret ved Samba Fall. Fall, (Ibo er vores tidligere room boy på B.B). Vi skulle til Kunkujang med fodboldtøj og der blev vi modtaget af træner Lamin. Her k de tøj fra B 67 og OKS fra Odense, og ligeledes fra SIF Silkeborg. Vi har lovet begge klubberne, der kommer mere tøj til november, så alle holdene i Mandinari og Kunkujang bliver klædt på. Så spiste vi frokost med Samba Fall og Beri Beri, her k vi en snak om Beri Beri s tid som fodboldspiller i Danmark. Gambia Technical Training Institute k også 2 sæt tøj, det blev de meget begejstret og taknemmelig for, her underviser Samba Fall s kone. Senere på dagen kørte vi til Mandinari, med bilen fyldt med fodboldtøj fra Silkeborg Idræts Forening og her blev vi modtaget af træneren Almami. De k udleveret fodboldtøj, så nu er det nemmere at se hvem der spiller sammen. Der blev så arrangeret en fodboldkamp. Når vi ser hvad underlag de spiller på, er det utroligt de spiller så godt. Lørdag d.11. april kom Samba Fall og Ibo Det er en fornøjelse at se hvor glade klubberne bliver for tøjet, det giver en lyst til at samle mere ind. Fra klubberne i Gambia skal vi takke SIF, B 67 og OKS, som har leveret tøjet. 21

22 Sportstøj til Gambia. Vi har under vores ferieture i Gambia, set hvor stor en betydning det har for de unge mennesker i landet, at dyrke sport, især fodbold. Det er meget vigtigt med en sund sport, det er medvirkende til, at mange af de unge drenge/mænd holder sig hjemme i deres landsby, når de har noget fornuftigt at bruge deres fritid til. Og som alle jo ved, så er god motion også med til at udvikle hjernen/intelligensen. Vi kender rigtig mange Gambianere, som har kendskab til, eller selv træner et fodboldhold, men mange af disse hold mangler fodbold tøj og her kan vi hjælpe. Vi har gennem tiden blandt andet hjulpet et fodboldteam, som kommer fra området ved Sibanor. Her har de fået fodbold dragter til ere hold, doneret fra Horslunde Boldklub, Lolland, og de har fået fodbolde, doneret fra N.I.F. fodboldafdeling. Denne hjælp har bevirket at de har vundet en ot pokal. Gutterne her er meget stolte over det, for som de siger, så betyder det rigtig meget for dem, at de har ens dragter, det gør at de gir den en ekstra skalle. Vi har også givet fodbold uniformer til vores 3 vagtmænd på depotet. De har alle et hold hjemme, hvor de kommer fra. De har alle 3 skrevet et takkebrev og vi har fået fotos af holdene. I Bundum var vi under vores sidste ophold i jan/febr. 2009, til et større 22

23 arrangement, på Bundum Lower Basic School, hvor vi overrakte fodbold dress til ere hold, doneret fra Boeslunde Boldklub og Eggeslevmagle Boldklub. Her k de også fodbolde og håndbolde, da de havde et pigehåndbold team. Vi overværede en fodboldkamp mellem Boeslunde og Eggeslevmagle, som blev vundet af de røde med 2-0. Her blev der virkelig gået til den, på en grusbane, så det støvede noget, men det var en dejlig oplevelse, hvor tilskuerne var meget medlevende. Der var også en gruppe kvinder der sang, slog på trommer og dansede på sidelinjen. Vi modtager gerne mere sportsudstyr til Gambia og det vil så blive pakket i container og afsendt til Gambia fra et af foreningens depoter i Næstved eller Hammel. Bente og John Møller 23

24 24

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev.

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Formand Hamadi Vincent Bah bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter blev Dress(Knud Erik Andresen)

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør.

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Formanden John Møller byder velkommen til generalforsamlingen, herefter udbad formanden sig emner som

Læs mere

Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg. Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg. Formanden John Møller bød de fremmødte medlemmer velkommen til den årlige generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen

Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen i maj 2011: Formand: John Møller, Solbakkevej 71, 4700 Næstved Tlf. 55 72 63 38 E-mail adresse: 55726338@stofanet.dk Næstformand: Hamadi

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 17.april fra Næstved.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 17.april fra Næstved. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 15. maj 2010, afholdt i kantinen på Gartneriet Rohdes A/S, Radstrupvej 2 A, Marslev, Kerteminde. Formanden John Møller bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Små sponsorbørn fra landsbyen Sintet; det var første gang de så hvide mennesker 1 Børn fra Sintet, Gambia 1 Indholdsfortegnelse og webbank 2 Tak til alle sponsorer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gambias Venner. Medlemsnyt nr. 46 juni 2012. Det nytter at hjælpe!

Gambias Venner. Medlemsnyt nr. 46 juni 2012. Det nytter at hjælpe! Gambias Venner Medlemsnyt nr. 46 juni 2012 Det nytter at hjælpe! Indholdsfortegnelse Børn fra Bakau, Gambia 1 Indholdsfortegnelse og webbank 2 Tak til alle sponsorer 3 Idas rejse til Gambia 4-5 Bente og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Gambias Venner. Næstformand Vincent Bah og Goodwill Ambasadører Helle og Dominique. læs mere side 5. Medlemsnyt nr. 45 - juli 2011

Gambias Venner. Næstformand Vincent Bah og Goodwill Ambasadører Helle og Dominique. læs mere side 5. Medlemsnyt nr. 45 - juli 2011 Gambias Venner Medlemsnyt nr. 45 - juli 2011 Næstformand Vincent Bah og Goodwill Ambasadører Helle og Dominique læs mere side 5. Bestyrelsen har følgende sammensætning indtil generalforsamlingen i maj

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Rapport fra projektrejse til Gambia i perioden 13. november 2008 til 28. november 2008.

Rapport fra projektrejse til Gambia i perioden 13. november 2008 til 28. november 2008. Rapport fra projektrejse til Gambia i perioden 13. november 2008 til 28. november 2008. Den 13. november 2008 oprandt dagen hvor vi skulle af sted på inspektionsrejse til Gambia og modsat tidligere skulle

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

GAMBIAS VENNER DANSK/GAMBIANSK FORENING

GAMBIAS VENNER DANSK/GAMBIANSK FORENING Næstved den 8. november 2008 Gambias Venner er i fuld gang igen efter TV2 udsendelsen 03-06-2008. Med baggrund i TV2 udsendelsen den 3. juni 2008 De snød mit sponsorbarn, har foreningen ligget mere eller

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Gambias Venner. Medlemsnyt nr 48, juni. Side 1

Gambias Venner. Medlemsnyt nr 48, juni. Side 1 Gambias Venner 2014 Medlemsnyt nr 48, juni Side 1 Indholdsfortegnelse Betaling via webbank Bestyrelsen har på baggrund af tidligere Gambia billede 1 henvendelser gjort det muligt for Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014.

Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014. 1 Referat: Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere