KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT"

Transkript

1 OM RAPPORTEN KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT Udgivet maj 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 1

2 FORORD OM RAPPORTEN Forord ved managing partner indhold Kære læser Velkommen til Kromann Reumerts fjerde CSR-rapport og dermed også vores fjerde rapport til FN s Global Compact. Vi tilsluttede os Global Compact i 2008, og jeg vil gerne understrege, at vi fortsat støtter dette vigtige FN-initiativ. Krisen præger stadig erhvervslivet i Danmark, og Kromann Reumert vil gerne støtte erhvervslivets vækst. Derfor lavede vi i januar i år en analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med eksport til lande uden for EU. Derudover interviewede vi otte af Danmarks dygtigste eksportvirksomheder, der delte ud af deres viden om, hvordan man undgår faldgruber i fremtidige eksportfremstød. Eksport er nemlig et nøgleord, når vi skal styrke dansk erhvervsliv. Det er imidlertid ofte på de udenlandske markeder uden for EU, at principperne fra Global Compact er aktuelle, for her bliver de til tider udfordret på en anden måde, end vi er vant til på det danske hjemmemarked. Når Kromann Reumert hjælper sine kunder ud i verden, er vores viden om Global Compacts principper i baghovedet sammen med vores rådgivning om Corporate Governance, hvilket du kan læse meget mere om i afsnittet Antikorruption og Corporate Governance. Og det værdsætter de danske virksomheder. For hver gang vi og vores kunder kan oplyse aktører på de udenlandske markeder om ansvarlig ledelse og vækst, er det et skridt fremad i den retning, som Global Compact opfordrer os alle til at gå. Og så er jeg utrolig stolt af at fortælle, at Kromann Reumert for andet år i træk har nået et CO 2 -mål før tid. Vi satte sidste år et mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 10 % frem mod 2015, men det har vi allerede nået nu. Et nyt og ambitiøst mål er nu at reducere vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af Disse mål er kun blevet opfyldt, fordi vi har medarbejdere, der tænker kreativt og har lysten til at finde nye måder, vi kan reducere CO 2 -forbruget på. Vi kan også takke vores medarbejdere for deres fortsatte engagement i vores pro bono-arbejde. I rapporten kan jeg især anbefale at læse om, hvordan otte jurister havde arrangeret en hel dag i Kromann Reumert for klasseselever fra Sortedamskolen, der ligger på Østerbro. Formålet var at motivere til uddannelse og det lykkedes ifølge både elever og lærere til fulde. Uddannelsesdagen var en del af Københavns Kommunes forsøg på at få de ældste elever til at have mere fokus på ungdomsuddannelserne. God læselyst. 5 Om denne rapport 5 Kort om Kromann Reumert 7 Stakeholderdialog 8 Vores ambitioner 11 CSR-organisationen 12 Global Compacts 10 principper 14 Menneskerettigheder 16 Arbejdstagerrettigheder 20 Miljø og klima 26 Antikorruption og Corporate Governance 32 Partnerskaber og pro bono 42 TAK Men vi kan også gøre noget inden for den danske grænse. Derfor støttede vi igen i år Verdens Bedste Nyheder, som arbejder for at oplyse om og fremme FN s 2015-mål i samarbejde med DANIDA, FN og de danske u-landsorganisationer. Claus Juel Hansen, Managing Partner Dine kommentarer er velkomne Vi modtager meget gerne kommentarer til denne CSR-rapport og til vores arbejde med CSR generelt. Skriv til kommunikationschef Kirsten Hejlskov Jensen på 2 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 3

3 OM RAPPORTEN KORT OM KROMANN REUMERT OM denne RAPPORT Denne rapport er Kromann Reumerts fjerde CSR-rapport og dermed vores fjerde COP (Communication On Progress), som skal rapporteres til FN s Global Compact én gang om året. Rapporten er bygget op omkring Global Compacts ti principper, der er inddelt i disse fire temaer: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover har vi i rapporten også stort fokus på partnerskaber, da en afgørende del af vores CSR-arbejde udspringer af medarbejdernes ønske om at arbejde pro bono og dermed gøre det, som en advokatvirksomhed gør bedst; nemlig bidrage med juridiske ydelser. Rapporteringsåret løber fra forår 2012 til forår Den helt præcise rapporteringsperiode inden for hvert tema er beskrevet i de enkelte afsnit i rapporten. Med denne rapport ønsker vi at give vores kunder, medarbejdere og andre interessenter et indblik i Kromann Reumert, og i hvordan vi arbejder med CSR. KORT OM KROMANN REUMERT VisiOn Vi sætter standarden mission Værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær Værdier Samarbejdsglæde Kvalitet Forretningsforståelse Troværdighed Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus, london og Bruxelles. Vi er ca. 550 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores kunder og hinanden. Vores ca. 300 jurister dækker en lang række specialeområder, og vi arbejder løbende på at udvikle nye områder, som dækker vores kunders behov. Vi sætter standarden Vores vision er, at vi sætter standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. Derfor stiller vi hele tiden krav til os selv om konstant at være opdateret på det sidste nye både i Danmark og internationalt. Vi vil være et skridt foran. VOres internationale position Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske kunder. Som den eneste danske advokatvirksomhed er vi medlem af den internationale advokatorganisation lex Mundi, der består af over jurister i 160 af verdens førende advokatvirksomheder. Vi er derudover aktive i de fleste internationale juridiske organisationer såsom IBA, ABA og AIJA, og adskillige af vores partnere bestrider eller har bestredet lederstillinger i det internationale juridiske samfund. For vores kunder betyder vores unikke internationale position, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores kunder underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark. Vi hjælper blandt andet danske virksomheder med deres udenlandske aktiviteter og de juridiske udfordringer, der følger med, når de bevæger sig ud på de internationale markeder. ratings Kromann Reumert har i 2012 fået flere internationale priser. Blandt andet blev vi tildelt titlen Chambers Europe Awards for Excellence 2012 Denmark, og Who s Who gav os titlen som Danish law firm of the year. Fra Aquisition International modtog vi desuden M&A awards 2012 overall law firm of the year. Økonomisk Ugebrev kårede atter i 2012 Kromann Reumert som Danmarks bedste advokatvirksomhed. KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 5

4 VORES ORGANISATION STAKEHOLDERDIALOG vores ORGANISATION STAKEHOLDERDIALOG Kromann Reumert er partnerejet, og vi er 67 partnere. Partner- Organisationsdiagrammet nedenfor afspejler virksomhedens MEDARBEJDERE INVOLVERET I KUNDELØFTER DIALOG MED KOMMENDE skabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer, at partnerne har struktur. Læs mere om Kromann Reumert på I Kromann Reumert fører vi en aktiv dialog med flere stakehol- MEDARBEJDERE: TALENTNETVÆRKET en interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt. dergrupper. Vi spørger løbende vores kunder om, hvad de synes Kromann Reumerts vigtigste ressource er om samarbejdet gennem diverse kundemålinger, og vi foretager vores medarbejdere sådan er det nu, og naturligvis medarbejdertilfredshedsmålinger. sådan bliver det i fremtiden. Derfor startede vi i september 2012 et helt nyt netværk for 15 PARTNERKREDS BESTYRELSE Formand: Marianne Philip Når vi arbejder med vores strategi, inddrager vi vores medarbej- dygtige jurastuderende fra Københavns Universi- dere. Senest var i forbindelse med udvikling af vores Customer tet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syd- Value Propositions eller kundeløfter, som vi også kalder dem. dansk Universitet. Det giver os en unik mulighed for at komme På vores årlige virksomhedsdag blev optakten til det decentrale i dialog med nogle af vores kommende medarbejdere, så vi hele arbejde præsenteret af ledelsen på et stormøde, og derefter gik tiden kan være opmærksomme på forandrede behov og agere medarbejderne i gang med at definere, hvordan vi skaber værdi på dette i god tid. for vores kunder. Netværket er bygget op over seks netværksmøder, der blandt MANAGING PARTNER Claus Juel Hansen Kromann Reumerts andet giver de studerende træning i formidling og gennem- Customer Value Propositions blev: slagskraft. De studerende får derudover individuel sparring med Vi er en aktiv partner i kundens forretning en advokat og fuldmægtig, ligesom de får adgang til biblioteket Vi er et skridt foran kundens udfordringer og en læseplads i enten Aarhus eller København i de otte måne- Vi sikrer effektive processer der, Talentnetværket strækker sig over. Vi hjælper vores kunder ud i verden FINANCE / IT / SERVICES HR / KNOWLEDGE MANAGEMENT Corporate Strategy & Branding Tina Larsen Pt. ledig Sille Stener SPECIALER Vi skaber innovative løsninger Formålet med netværket er at give de studerende en praktisk vinkel på juraen, så de allerede nu kan få indblik i, hvad det SAMFUNDET PRO BONO kræver at blive en dygtig erhvervsadvokat og ikke mindst Vi når i kontakt med mange forskellige grupper i vores om- styrke de kompetencer, der skal til for at mestre det praktiske givende samfund gennem vores pro bono-partnerskaber, som vi advokathåndværk. sætter stor pris på. Under afsnittet Partnerskaber og pro bono kan du læse mere om dette. ERHVERVSLIVET DELER UD AF VIDEN Mange virksomheder og erhvervsrelaterede organisationer benytter meget ofte vores specialister som oplægsholdere inden for forskellige områder såsom Corporate Governance, Whistleblowing eller andre videnområder, det kan være relevant at få information om. Vi vil gerne støtte virksomheders vækst. Og derfor udførte vi som også nævnt i rapportens forord i januar 2013 en analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med eksport til lande uden Arbejds- og ansættelsesret / Bank- og finansieringsret / Compliance, CSR og Corporate Governance / Energiret / Erhvervsstrafferet / Fast ejendom og entrepriseret / Finansiel regulering for EU. Og derudover interviewede vi otte af Danmarks dygtigste virksom- og kapitalforvaltning / Forsikrings- og erstatningsret / Fødevareret / Generationsskifte / German desk / Grønlandsk ret / Insolvensret og rekonstruktion / International Handel / IP / IT / heder, der delte ud af deres viden om, hvordan du undgår faldgruber i fremtidige Kapitalmarkedsret / Kina / Konkurrenceret / Life Science, lægemidler og biotek / Miljøret / Offentlig Ret / Outbound Service / Outsourcing / Persondataret / Private Client / Procedure og Voldgift / Selskabs- og erhvervsret / Shipping / Skatter og afgifter / Sport, medier og entertainment / Sø- og transportret / Telekommunikation / Udbudsret / Virksomhedsoverdragelse / eksportfremstød. Det kom der en masse gode råd ud af, som frit kan hentes på Virksomhedsoverdragelse teknologi og medier. 6 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 7

5 VORES AMBITIONER VORES AMBITIONER VORES AMBITIONER I CSR-rapporten 2011 opstillede vi to overordnede ambitioner for vores CSR-arbejde frem mod udgangen af 2013: AMBITION 1 AMBITION 2 Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores egne kommer- Vi vil stræbe efter at være med til at drive udviklingen cielle og organisatoriske processer, så det indgår som et helt inden for CSR i erhvervslivet. naturligt element i det at drive god forretning. FRAMEWORK GLOBAL COMPACT SOM RAMMEN FOR CSR-STRATEGI OG INDSATS AMBITION 1 MEDARBEJDERDREVET PRO BONO-ARBEJDE + CO2-MÅLSÆTNING AMBITION 2 UDBREDE KENDSKABET TIL CSR OG GLOBAL COMPACT Disse ambitioner er også grundlaget for de CSR-aktiviteter, der var at sætte mere fokus på overgangen til ungdomsuddannel- Vi er også med til at drive udviklingen for diversitet i bestyrelser. virksomheder. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, og er beskrevet i denne rapport, og vil være det helt frem til ud- serne og motivere eleverne til at tage en uddannelse. Vores bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, samt vo- der afholdes et nyt møde i april, hvor de videre planer for WCD res direktør for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, i Danmark præsenteres. Kromann Reumert er også vært ved dette arrangement. gangen af Men selvom vores overordnede ambitioner er de samme, arbejder vi løbende for hele tiden at udvide vores AMBITION 2 har opstartet netværket Women Corporate Directors (WCD) målsætninger inden for de fire temaer menneskerettigheder, Vores målsætning i Ambition 2 har været at udbrede kendska- i Danmark i samarbejde med Heidrick & Struggles kontor i arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. bet til Global Compact og CSR i erhvervslivet. Det er sket gen- København. På den første netværksevent den 29. august 2012 Igen i 2012 deltog vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvis nem forskellige kanaler. Blandt andet har vi inkorporeret infor- var der professionel matchmaking, hvor kvindelige, potentiel- formål er at udbrede kendskabet til FN s 2015-mål. Vi forventer, AMBITION 1 mation om vores involvering i Global Compact og CSR i vores le bestyrelseskandidater fik mulighed for at mødes personligt at vi igen i 2013 vil bakke op om FN s 2015-mål om at bekæmpe I forhold til Ambition 1 har vi som det også beskrives i afsnittet virksomhedspræsentation hvilket skal ses i lyset af, at Kromann med meget erfarne bestyrelsesformænd. Kromann Reumerts fattigdom i hele verden. Miljø og klima atter indfriet et CO2-mål, og vi sætter os nu et Reumerts jurister holdt oplæg på konferencer og seminarer for kontor i København var vært ved dette WCD-arrangement. nyt og ambitiøst mål. Og i afsnittet Partnerskaber og pro bono erhvervslivet i langt over 1500 timer sidste år. Arrangementet blev en stor succes, idet både potentielle Vores øvrige tiltag i forhold til at opfylde Ambition 2 er beskrevet bestyrelsesmedlemmer og nuværende bestyrelsesformænd har nærmere under de enkelte temaer i rapporten, især i afsnittet Antikorruption og Corporate Governance. Læs i øvrigt også om er bl.a. beskrevet, hvordan pro bono er blevet dybere forankret i vores juridiske forretning, bl.a. har vi som et led i Københavns Derudover stiller vi mødefaciliteter til rådighed og afholder meldt tilbage med et ønske om at gentage arrangementet. Kommunes udskolingsdynamo afholdt en uddannelsesdag for diverse morgenmøder for SOS Børnebyerne, hvor formålet Siden dette arrangement er der blevet etableret en bestyrelse, de andre tiltag i de forrige rapporter, som kan downloades på klasseselever på Sortedamskolen fra Østerbro. Formålet netop er at udbrede kendskabet til CSR i erhvervslivet. der består af 10 kvinder fra ledende stillinger i større danske 8 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 9

6 VORES AMBITIONER VERDENS BEDSTE NYHEDER CSR-ORGANISATIONEN Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015-målene. Og denne opfordring hjalp vi i 2012 med at sprede gennem flere kanaler. CSR- ORGANISATIONEN Styregruppen mødes fire til fem gange om året for at diskutere både strategiske mål og praktiske indsatser. Vores HR-direktør og vores pro bono-ansvarlige partner er ansvarlige for det overordnede pro bono-arbejde samt kontakten til de medarbejderdrevne pro bono-grupper. Pro bono-grupperne har selv ansvar for arbejdet med de pro bono-samarbejdspartnere, som grupperne selv har udvalgt. Vores Facilities Manager er ansvarlig for Kromann Reumerts arbejde med klima og miljø samt leverandørstyring. Direktøren for Corporate Strategy & Branding har sammen med kommunikationschefen det overordnede ansvar for Global Compact og øvrige CSR-relaterede indsatser. Det overordnede ansvar for Global Compact er placeret under afdelingen Corporate Strategy & Branding for at udnytte indsatsens potentiale i forhold til vores strategi og forretning. KROMANN REUMERT OG VERDENS BEDSTE NYHEDER Kromann Reumert deltog atter i 2012 i kampagnen Verdens Bedste Nyheder. Det skyldes først og fremmest vores involvering i FN Global Compact, og helt konkret knytter kampagnen an til FN s 2015-mål, som ofte anvendes som målestok for verdens udvikling. Målet med kampagnen er at give den danske befolkning mere viden om de konkrete resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom. Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015-målene. Og denne opfordring hjalp vi i 2012 med at sprede gennem flere kanaler, bl.a. Hjemmesidebanner og hjemmesidenyhed Nyhed på intranettet og vores Managing Partners egen klumme Facebook Twitter LinkedIn Label på vores vandflasker, som gæster blev tilbudt i vores mødelokaler Interne roll ups Mad i kantinen fra Afrika, Sydamerika og Østen Verdens bedste nyheder 2015-målene: Mål 1: Halvere sult og fattigdom Mål 2: Få hele verden i skole Mål 3: Styrke kvinders rettigheder Mål 4: Mindske børnedødeligheden Mål 5: Mindske mødredødeligheden Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø Mål 8: Skabe øget globalt samarbejde 10 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 11

7 GlOBAl COMPACTS 10 PRINCIPPER de 10 PRiNCiPPER 1-2 menneskerettigheder 3-6 arbejdstagerrettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 7-9 miljø 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. GlObal COmpaCts 10 principper 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10 antikorruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Global Compacts ti principper er inddelt i disse fire temaer: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 12 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 13

8 OM RAPPORTEN PRINCIP 1-2 MENNESKERETTIGHEDER MENNESKE- RETTighEdER COmmitment De første to Global Compact-principper handler om menneskerettigheder. Gennem flere af vores pro bono-partnerskaber er Kromann Reumert med til at beskytte menneskerettigheder. Vi samarbejder blandt andet med OMBOlD, Børnehjælpsdagen, Reden og Reden International, som vi først og fremmest yder juridisk rådgivning. læs mere om dette i afsnittet Partnerskaber og pro bono. resultater: marts 2012 marts 2013 Udover diverse pro bono-tiltag, som kan læses senere i rapporten, så havde vi sidste år som mål, at vi ville stræbe efter en ansvarlig leverandørkæde ved at facilitere og implementere vores Code of Conduct. Status på dette mål er følgende: mål Vi vil stille krav til vores hovedleverandører resultat Status på målet er, at vi har opstartet processen med at stille krav til vores største hovedleverandører. Vi er stadig ikke helt kommet i mål med vores målsætning for 2012, så arbejdet fortsætter ind i mål: marts marts 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: mål Vi vil stille krav til vores 20 største leverandører aktiviteter Vi skal have implementeret Code of Conduct i de eksisterende aftaler med vores 20 største leverandører. Vi skal indføre vores Code of Conduct som standardbetingelser Fremadrettet skal Code of Conduct indføres som en obligatorisk del af alle leverandøraftaler. princip 1-2 Menneskerettigheder 14 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 15

9 OM RAPPORTEN PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER ARBEJdSTAgER- RETTighEdER COmmitment Kromann Reumerts vigtigste ressource er medarbejderne. De er hele grundlaget for vores virksomhed, og de resultater der dagligt bliver opnået og det er dem, der fortsat skal være med til at bevare Kromann Reumerts position som Danmarks førende advokatvirksomhed. Derfor er det helt essentielt, at vi gør vores allerbedste til, at vores medarbejdere kan blive ved at skabe resultater på et højt niveau. Det betyder, at de skal udvikles og ledes med omhu i omgivelser, der kan være med til at inspirere og skabe både samarbejds- og arbejdsglæde. resultater: marts 2012 marts 2013 I den seneste CSR-rapport opstillede vi en række mål og aktiviteter blandt andet inden for medarbejdertilfredshedsmåling, udstationering og øget ledelsesansvar hos advokaterne. I det følgende beskrives status på disse mål. medarbejdertilfredshedsmåling 2012 Vi arbejder løbende for at skabe den bedst mulige arbejdsplads inden for rammerne af vores værdier: kvalitet, troværdighed, forretningsforståelse og samarbejdsglæde. Medarbejderundersøgelsen er et betydningsfuldt værktøj for os til at indsamle viden om, hvordan vi har det med vores arbejde og hinanden. Resultaterne giver os en systematisk indsigt i, hvor vi som arbejdsplads gør det godt samtidig med, at de giver input til indsatser og handlingsplaner. I 2012 gennemførtes undersøgelsen for fjerde gang og med en svarprocent på 90. På baggrund af medarbejdertilfredshedsmålingen i 2012 har vi fastlagt fire indsatsområder, hvor der skal skabes et yderligere fokus frem til næste medarbejdertilfredshedsmåling i Indsatsområderne er øget videndeling, en styrkelse af informationsniveauet i vores afdelinger, større inddragelse af jurister i det kommercielle salgs- og klientarbejde og en endnu bedre ressourceudnyttelse. FOKus på udstationeringer Vi har i perioden fortsat vores fokus på udstationering af medarbejdere. Således har vi i perioden haft mere end 20 medarbejdere udstationeret i kortere eller længere perioder. Disse har fundet sted i danske virksomheder og i mindre grad i udenlandske advokatvirksomheder. Vi mener, at det er en vigtig del af vores medarbejderes karriereudvikling, at de har muligheden for at få indsigt og erfaring fra andre brancher. Dette må gerne ske med et internationalt fokus, da en stor del af vores rådgivning sker på tværs af landegrænser. Derudover er en del af vores medarbejdere løbende på studier i udlandet med både juridisk og kommercielt præg. Vi har også igangsat et Summer School-program, hvor vi hvert år sender tre medarbejdere på relevant studieophold på et anerkendt universitet i udlandet hen over sommeren. I perioden har vi således sendt medarbejdere til Hong Kong, Paris og Genève. princip 3-6 Arbejdstagerrettigheder FOKus på sundhedsinitiativer Vores køkkener har hele året rundt fokus på, at vores medarbejdere lever sundt. Sidste år havde de dog et særligt fokus, da de fulgte Hjerteforeningens kampagne og reklamerede for sund mad gennem flyers med opskrifter, og så kunne medarbejderne samtidig smage den sunde og lækre mad i kantinen. Derudover har alle medarbejdere fået tilbudt en ergoterapeutisk gennemgang, hvor en ergoterapeut har gennemgået den enkelte medarbejders arbejdsstation. Ergoterapeuten har givet råd og vejledning om bedre arbejdsstillinger og har dermed hjulpet med at opnå en mere optimal indretning af medarbejdernes arbejdsstationer og i særlige tilfælde anbefalet specifikke hjælpemidler, dér hvor der har været et behov. Derudover er vi også medlem af BST, der er et rådgivningsfirma, som rådgiver og 16 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 17

10 PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Kromann Reumerts vigtigste ressource er medarbejderne. De er hele grundlaget for vores virksomhed, og de resultater der dagligt bliver opnået. Work life balance Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Medarbejdertilfredshedsmåling work life balance * 67 -* 68 (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) Uddannelse hjælper virksomheder med at skabe et bedre arbejdsmiljø. BST har løbende ydet rådgivning til medarbejdere, der i årets løb har oplevet specifikke problemer fremprovokeret af bl.a. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Samtidig med ovenstående initiativer opfordres alle vores medarbejdere løbende til at tage trappen i stedet for elevatoren, til at cykle til og fra arbejde og i det hele taget til at tage vare på sig selv, både på arbejdspladsen og privat. Mere ledelsesansvar hos advokaterne Vi har fortsat vores fokus på at øge ledelsesansvaret hos vores advokater. Det sker blandt andet gennem ledertræning, der skal klæde advokater på til lederrollen. Derudover har vi i vores medarbejdertilfredshedsmåling et særligt fokus på ledelsesrollen, således at lederen kan få indsigt i sin performance som leder. Advokaterne kan vise deres interesse for at få ledelsesansvar i vores medarbejderudviklingssamtaler og som en del af vores karriereudviklingssystem. I 2012 er det indført, at advokaterne gennem systematisk feedback varetager udviklingen personligt og fagligt for de jurastuderende, der er ansat i vores juridiske afdelinger, og som typisk er ansat i et 1-årigt forløb, hvor de løser opgaver af fuldmægtiglignende karakter. Fokus på øget diversitet og flere kvinder i bestyrelser Vi havde sidste år som mål, at vi med udgangspunkt i netværket Women Corporate Directors (WCD) skulle skabe fokus på flere kvinder i bestyrelser. Vores bestyrelsesformand og partner Marianne Philip samt vores direktør for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, har opstartet netværket WCD i samarbejde med Heidrick & Struggles kontor i København. Den 29. august 2012 afholdtes det første arrangement. Temaet var diversitet i bestyrelser, og flere kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater fik mulighed for at mødes personligt med bestyrelsesformænd fra toppen af dansk erhvervsliv. Det blev så stor en succes, at flere deltagere både potentielle bestyrelsesmedlemmer og nuværende bestyrelsesformænd har haft en tilbagemelding om at gentage successen. Total antal kursusdage for alle medarbejdere Antal kursusdage pr. medarbejder - 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 Antal interne kurser Medarbejdertilfredshed Samlet resultat medarbejdertilfredshedsmåling * 80 -* 80 (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) Ledelse (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 77 -* 76 *Da medarbejdertilfredshedsmålingen er hver 18. måned, var der ikke en måling i 2009 og i MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Aktiviteter Ny og forbedret I forbindelse med vores fortsatte fokus på at skabe øget ledelsesansvar blandt vores advokater lederuddannelse vil vi i den kommende periode udvikle en ny lederuddannelse for vores advokater. Målet er at skabe et kontinuerligt fokus på ledelse gennem hele advokatens karriereforløb. MEDARBEJDERDATA Medarbejdere i tal Antal medarbejdere Antal partnere Procentdel af kvinder i alt 54,9 53,2 53,2 53,2 54,9 54,2 Procentdel af kvinder blandt partnere 12,25 12,96 13, ,7 Gennemsnitsalder 35,9 36,2 36,1 35,3 34,6 35 Sundhed Sygefravær pr. medarbejder i procent ,4 3,5 Vi vil videreudvikle vores dialog med talenter Vi vil videreudvikle personaleudviklingssamtalen Vi vil opnå øget læring gennem IT Vi vil fortsætte vores arbejde med talenter blandt jurastuderende, som vi satte i gang i Dette gør vi ved at videreføre og udvikle vores netværk for særlige juridiske talenter på universiteter med en jurauddannelse i hele Danmark. Og derudover vil vi invitere en gruppe af jurastudiets bedste talenter til et skræddersyet forløb med fokus på jura, karriere og udvikling. Gennem en videreudvikling af det eksisterende system for personaleudviklingssamtaler vil vi sætte fokus på at skabe et øget udbytte og effekt af samtalerne. I samarbejde med lederne skal vi som en del af medarbejdersamtale-systemet danne yderligere et fundament for at tænke strategisk i forhold til udvikling af kompetencer for at sikre en optimeret ressourceudnyttelse. I de senere år har vi investeret massivt i hele IT-området, dels gennem en række standardopgraderinger og gennem udvikling af egne, skræddersyede IT-systemer. Denne store investering ønsker vi, at medarbejderne får endnu større gavn af gennem et stærkt fokus på træning og uddannelse i disse værktøjer. Målet er, at vores medarbejderes arbejdsdag bliver lettere ved, at de arbejder smartere med de nye IT-muligheder. 18 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 19

11 OM RAPPORTEN PRINCIP 7-9 MIlJØ OG KlIMA MilJØ Og KliMA COmmitment Kromann Reumerts arbejde med miljø og klima udspringer af vores klimavision: Vi vil sætte standarden på miljø- og klimaområdet inden for advokatbranchen. resultater marts 2012 marts 2013 engagerede medarbejdere skaber VærdiFulde aktiviteter Vores medarbejdere i afdelingen for Facilities Services er fortsat meget engagerede i arbejdet med at spare CO2. Der arbejdes kontinuerligt på at finde nye måder, hvorpå vi kan gøre lidt ekstra for at spare på CO2-forbruget, og vi er meget opsøgende i arbejdet med at finde mere effektive metoder. På kontoret i Aarhus konstaterede vi ved en gennemgang af varmesystemet i kælderen, at en del pumper og ventiler skulle udskiftes, ligesom vi blev opmærksomme på, at temperaturen på vores tilbageløbsvand var for høj. Sammen med udlejer fik vi opgraderet vores varmesystem, så det nu kører mere hensigtsmæssigt. transport Vi har fortsat fokus på at nedbringe Kromann Reumerts rejseaktiviteter og planlægger at indrette flere mødelokaler med videokonferenceudstyr i Vi opstillede sidste år nedenstående mål og gennemførte følgende aktiviteter: mål Vi skal øge besparelsen af vores CO 2 -forbrug aktiviteter Vi har udskiftet eksisterende køleanlæg til frikøling i serverrummet på kontoret i København. Vi har fortsat planlagt indregulering af køl i København sommeren 2013, hvilket særligt vil ske, hvis sommeren bliver varm. Vi skal øge besparelsen af strømforbrug Vi skal øge besparelsen af varmeforbrug Vi har opsat flere sensorer, så automatisk tænd/sluk-funktion sker over kortere afstande på gangarealer. Vi har gennemgået det centrale varmeanlæg i huset og udskiftet gamle pumper med for høj effekt med nye. Vi kan nu regulere fremløbstemperaturen på vand til radiatorerne på kontoret i Aarhus. Vi har undersøgt priserne på montering af motorventiler på samtlige radiatorer på lejemålet, og det er besluttet, at dette medtages i en eventuel senere ombygning. princip 7-9 Miljø og klima Vi har endnu ikke helt nået vores mål om, at vores varmeforbrug ikke må overstige 120 kwh pr. m 2, som er gennemsnitsforbruget for 75 % af alle kontorbygninger. Dette skyldes flere faktorer, bl.a. udskiftning af pumper og at renoveringen af varmesløjfer blev foretaget ultimo 2012, så resultatet endnu ikke kan ses. 20 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 21

12 PRINCIP 7-9 Miljø og klima PRINCIP 7-9 Miljø og klima Miljø- og klimadata Bemærkning Affald i tons Elforbrug i kwh pr. m 2 Affald /ton Årsag til stigningen er, at vi på begge kontorer har makuleret flere arkivsager end de foregående år Affald sendt til genanvendelse /ton Elforbrug /kwh Elforbrug pr. m Fjernvarme /mwh Fjernvarme /mwh pr. m 0,11 0,09 0,08 Vandforbrug /m Tal for vandforbrug er rettet i denne rapport, da tallene fra kontoret i Aarhus ikke var korrekte i CSR-rapporten for Dette betyder, at totaltallet for vandforbrug på de to kontorer er faldet fra m 3 til m 3 i Det betyder endvidere, at stigningen i vandforbruget fra 2010 til 2011 er lavere end først antaget. Vandforbrug /m 3 pr. m 2 0,21 0,23 0,22 CO 2 -regnskab I vores målsætning om at reducere vores CO 2 -forbrug indgår fjernvarmeforbruget ikke. Vores CO 2 -mål er baseret på CO 2 - reduktion pr. m 2, og det er følgende parametre, der indgår i regnskabet: ,12 0,10 0,08 0,06 0, Årsagen til stigningen er, at vi har makuleret flere arkivsager i 2011 end i de foregående år, ligesom vi har sendt et større antal brevordnere til genanvendelse. Fjernvarme i mwh pr. m ,30 0,25 0,20 0,15 0, Vores reduktion i elforbruget fra 2011 til 2012 er et resultat af, at Kromann Reumerts afdeling for Facilities Services fortsat arbejder målrettet på at spare el og dermed CO 2. Vandforbrug i m 3 pr. m M , , CO 2 -elforbrug CO 2 -forbrug i alt kg CO 2 -forbrug mwh/pr.m Reduktion i fjernevarmeforbruget skyldes det store arbejde, der er lagt i fejlfinding og udskiftning af defekte varmepumper, primært på vores kontor i Aarhus. Vores reduktion i vandforbruget skyldes bl.a. udskiftning af defekte ventiler og pumper samt stor bevidsthed omkring forbrugsvaner. Da vi i 2011 nåede vores oprindelige mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 20 % fra 2008 til 2012, satte vi et nyt mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med yderligere 10 % frem mod Dette nye mål er vi stolte af at have nået med udgangen af 2012, da vi allerede på det tidspunkt har opnået en besparelse på godt 13 %. Udfordringerne bliver større end hidtil, da det bliver mere og mere vanskeligt at finde områder, hvor vi kan finde nye besparelser. Men vi er endnu en gang ambitiøse og sætter den målsætning at ville reducere CO 2 -forbruget med yderligere 5 % inden for de næste tre år. Det vil kort sagt sige, at vi har en målsætning om at have reduceret vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 23

13 PRINCIP 7-9 Miljø og klima PRINCIP 7-9 Miljø og klima MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I det følgende er opstillet følgende mål, som vi skal nå, inden vi igen skal rapportere til Global Compact: Mål Aktiviteter Vi skal øge besparelsen af strømforbrug Vi vil fortsat opsætte flere sensorer, så de automatiske tænd/sluk-funktioner sker over kortere afstande på gangarealer. Lysarmaturer vil fortsat blive udskiftet til armaturer med LED. Vi holder os løbende opdateret med nye produkter og energibesparende metoder og implementerer dem løbende. Vi skal reducere vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af I 2011 satte vi et nyt mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med yderligere 10 % frem mod Dette nye mål er vi stolte af at have nået med udgangen af 2012, hvor vi har sparet godt 13 %. Vi skal effektivisere vores varmeforbrug Vores varmeforbrug må ikke overstige 120 kwh pr. m 2, som er gennemsnitsforbruget for 75 % af alle kontorbygninger. Vi vil på vores kontor i Aarhus foretage udskiftning af gamle vinduespartier med nye energibesparende vinduer. Vi har fortsat planlagt indregulering af køl på vores kontor i København i løbet af sommeren 2013, hvilket særligt vil ske, hvis sommeren bliver varm. Vi vil arbejde med driftsoptimering af vores ventilationsanlæg på vores kontor i København. Fokus på affaldssortering Vi vil fortsat arbejde på at sikre en høj genbrugsprocent ved til stadighed at have fokus på bl.a. affaldssorteringen. Dette vil fortsat være et fokusområde i Vi vil minimere vores vandforbrug Vi vil fortsat arbejde på at minimere vandforbruget, og vi har igangsat arbejdet med at installere vandbesparende luftblandere på vores vandhaner. KLIMAPARTNERSKAB Kromann Reumerts klimapartnerskab med DONG Energy Vores samarbejde med DONG Energy og deres professionelle rådgivning har hjulpet os til at finde endnu større besparelser på vores energiforbrug. Dette har til vores store tilfredshed resulteret i, at vores nye mål om at reduceres vores CO 2 -forbrug yderligere frem mod 2015 allerede er nået. Vi planlægger fortsat at gøre brug af dette samarbejde i l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 25

14 OM RAPPORTEN PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE ANTiKORRUPTiON Og CORPORATE governance COmmitment Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale organisation Transparency International, som har til formål at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. I den seneste Corruption Perceptions Index (CPI) klarede Danmark sig ifølge Transparency International Danmark flot med en delt førsteplads, som vi deler med Finland og New Zealand. Danmark er således et af de mindst korrupte lande i verden, og vi har derfor ligesom de forrige rapporteringsår forsøgt at tilpasse Global Compacts 10. princip til danske forhold og tilføjet Corporate Governance i overskriften. Kromann Reumert er en partnerejet virksomhed og indgår derfor ikke i den række af børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX København A/S, der skal redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Men vi støtter naturligvis komitéens arbejde for at fremme Corporate Governance i børsnoterede selskaber, og vi forsøger at efterleve en række af komitéens anbefalinger blot tilpasset vores egen virksomheds struktur og de etiske retningslinjer, vi er underlagt som advokatvirksomhed. I de forrige år har vi beskrevet vores interne procedurer, og derfor henvises til dem på resultater: marts 2012 marts 2013 Nedenfor er det mål, som vi satte i seneste rapport samt de resultater, vi har opnået i perioden marts 2012 til marts mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder resultat Vi har fortsat det gode samarbejde med Business Kolding/INSEAD, idet en række partnere har undervist i Corporate Governance. Vi har holdt en række foredrag om Corporate Governance for større virksomheder. Vi har inkorporeret information om vores involvering i Global Compact og CSR i vores virksomhedspræsentation. Dette skal ses i lyset af, at Kromann Reumerts jurister holdt oplæg på eksterne konferencer mm. i langt over 1500 timer sidste år. princip 10 Antikorruption og Corporate Governance 26 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 27

15 PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE Mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder (Fortsat) Resultat Vi har via samarbejdet med Heidrick & Struggles etableret netværket Women Corporate Directors (WCD) og derigennem sat fokus på diversitet i bestyrelser. Vi var vært for et matchmaking-arrangement, hvor dygtige kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater fik mulighed for at præsentere sig selv for bestyrelsesformænd fra toppen af dansk erhvervsliv. Læs om tiltaget under Vores ambitioner. Kromann Reumert har etableret HR Netværksforum, hvor HR-direktører og -chefer fra store danske virksomheder deltager. På det sidste møde var temaet De nye regler om kvinder i ledelse, og her var Ligestillingsminister Manu Sareen på besøg og uddybede baggrund, idé og målsætning med den nye lovgivning. Vi har i 2012 etableret KR Global Forum, som bl.a. har fokus på at følge danske virksomheder ud i verden og bidrage til at højne standarden, når virksomhederne står over for udfordringer på fremmede markeder. Kromann Reumert er vært ved SOS Børnebyernes CSR-netværksmøder mellem virksomheder og SOS Børnebyerne. Senest var Mads Øvlisen oplægsholder, og han satte fokus på Ansvarlig vækst gennem partnerskaber. Vi har fået foretaget en analyse blandt 70 store og mellemstore eksportvirksomheder, hvor vi har spurgt ind til deres erfaringer med handel uden for EU. Erfaringerne er blevet samlet i en rapport, som er delt ud til bl.a. erhvervslivets topledere, og i rapporten findes bl.a. information omkring, hvordan korruption undgås i lande, hvor det udgør en særlig udfordring. Rapporten er frit tilgængelig på Nyt speciale Erhvervsstrafferet Dansk erhvervsliv oplever strammere love, når det handler om bl.a. hvidvask, insiderhandel og kursmanipulation. Og selv pletfrie virksomheder mærker presset. Denne tendens erfarer Kromann Reumert ved en større efterspørgsel efter kompetencer inden for erhvervsstrafferet. Derfor har vi oprettet erhvervsstrafferet som et speciale. Vi rådgiver bl.a. vores kunder om: Konkurrencelovgivning (karteller mv.) Miljøret Korruptionssager Hvidvaskningssager International handel (eksportforbud mv.) Skatte- og momsret Selskabsretlige forbud (selvfinansiering mv.) Insolvensretlige forhold (mandatsvig, bedrageri mv.) Kapitalmarkedsret (værdipapirhandelslovens markedsmisbrugsregler insiderhandel, kursmanipulation mv.) 28 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 29

16 PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Aktiviteter EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance Vi har i 2012 etableret KR Global Forum, som bl.a. har fokus på at følge danske virksomheder ud i verden og bidrage til at højne standarden, når virksomhederne Kromann Reumert vil gerne støtte virksomheders vækst. ligt, men det er i nogle tilfælde lovligt at betale såkaldte står over for udfordringer på fremmede markeder, herunder korruption, krænkel- Og dansk erhvervslivs øjne retter sig mere end nogen- facilitation payments til lokale aktører. Grænsen mellem se af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder mm. Udrulningen af denne strategi skal påbegyndes i den kommende periode. sinde mod eksportmarkederne uden for EU. Derfor fik vi i januar 2013 foretaget en analyse blandt 70 store lovlige facilitation payments og ulovlig bestikkelse kan være hårfin, og det er vigtigt at kende reglerne i både Vi vil udføre aktiviteter og afholde arrangementer, der understøtter dette mål. og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med handel uden for EU. eksportlandet og Danmark grundigt, da virksomheden i værste fald kan gøre noget strafbart begge steder. NYE CORPORATE GOVERNANCE anbefalinger Komitéen for god Selskabsledelse Udover analysen interviewede vi otte af Danmarks dygtigste virksomheder, der delte ud af deres viden om, hvordan man kan undgå faldgruber i fremtidige eksportfremstød. I analysen blev korruption også nævnt og her kommer et mindre uddrag fra rapporten: Facilitation payments Flere af virksomhederne i analysen nævner, at handel med udlandet med vidtstrakt korruption udgør en særlig udfordring, moralsk og juridisk. Bestikkelse er ulov- Såfremt virksomheden benytter sig af facilitation payments, er det vigtigt at huske, at hvis pengene overføres via en bank, der ligger i et tredje land, gælder det tredje lands regler også for transaktionen. I praksis betyder det, at virksomheden i værste fald bryder loven i tre lande på samme tid. Hent hele rapporten på hvor du bl.a. kan finde gode råd til din eksport. Kromann Reumerts bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, er næstformand i Komitéen for god Selskabsledelse. Komitéen fremlagde i januar 2013 et forslag til nye anbefalinger til god selskabsledelse. Marianne og de øvrige otte medlemmer i komitéen arbejder i skrivende stund på at behandle de svar, der er kommet ind i høringsperioden fra den 7. januar 2013 til den 8. marts God selskabsledelse er et område, som er i konstant bevægelse, både nationalt og internationalt, og det er i det lys, at de reviderede anbefalinger skal ses, forklarer Marianne og fortsætter: Vi har fundet det hensigtsmæssigt at forenkle anbefalingerne og ønsket at inddrage de erfaringer, der er opnået med de gældende anbefalinger fra Og derudover ønsker vi med de nye anbefalinger at være på forkant med den internationale udvikling i best practice. De nye anbefalinger for god selskabsledelse forventes endeligt fastlagt og offentliggjort i løbet af maj Læs mere om komitéen og de nye anbefalinger på Claus Juel Hansen, Managing Partner, fortæller om analysens resultater på en konference i Kromann Reumert 30 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 31

17 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER Og PRO BONO Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning gratis eller til en særdeles reduceret pris. Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. VOres pro bono-partnerskaber Vi er stolte over vores partnerskaber med disse organisationer: børnehjælpsdagen Børnehjælpsdagen arbejder for de anbragte børn og unge i Danmark samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde i foreninger og sportsklubber. læs mere på LANGSIGTET HJÆLP TIL NØDLIDENDE BØRN sos-børnebyerne SOS-Børnebyerne er verdens største private humanitære børneorganisation, der har som mål at hjælpe nødlidende børn. læs mere på Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. COmmitment Kromann Reumerts pro bono-arbejde udføres i overensstemmelse med vores pro bono-politik, der omfatter følgende principper: princip 1 COpenHaGen pride Copenhagen Prides mission er at være med til at skabe ligestilling for homo-, bi- og transseksuelle i Danmark. læs mere på reden international Reden International er en organisation til bekæmpelse af kvindehandel. Vi sørger for praktisk støtte til udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. læs mere på OmbOld OMBOlD er drivkraften i arbejdet med at få idræt for hjemløse og socialt udsatte på den socialpolitiske dagsorden. læs mere på Kromann Reumerts pro bono-arbejde omfatter arbejde, som virksomhedens medarbejdere udfører gratis eller til en særdeles reduceret pris, uden at arbejdet i det væsentlige udføres i Kromann Reumerts egen interesse. princip 2 Kromann Reumert udfører relevant pro bono-arbejde, som er af ikke-religiøs og ikkepolitisk karakter (men der er grænsetilfælde). princip 3 Vi udfører pro bono-arbejde i et omfang, som står i rimeligt forhold til virksomhedens størrelse og karakter. reden I Reden kan prostituerede kvinder få et pusterum fra den barske hverdag på gaden; de kan få et varmt bad, et måltid mad, en seng for natten, og de kan få hjælp og rådgivning til at komme ud af prostitutionsmiljøet og stofmisbruget. læs mere på HJernesKadeFOreninGen Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende og uafhængig interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. læs mere på HOVedHuset HovedHuset åbnede i februar 2006 som et projekt under Hjerneskadeforeningen og blev pr. 1. november 2011 en selvejende institution. Hovedhuset er et specialiseret tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. læs mere på princip 4 De enkelte afdelinger har autonomi til at påtage sig pro bono-arbejde på linje med andre sager, men af hensyn til at koordinere den samlede pro bono-indsats er der nedsat et pro bono-udvalg, som har ansvaret for Kromann Reumerts pro bono-arbejde. princip 5 Som grundlæggende princip gælder de samme sagsbehandlingsregler for pro bonoarbejde som for alt andet arbejde; dog vil der i forbindelse med pro bono-arbejde være tale om en vis skærpet vurdering af, at påtagelse af en sag ikke kan medføre interessekonflikter eller anden skadevirkning for Kromann Reumert. institut FOr menneskerettigheder Institut for Menneskerettigheders arbejde omfatter forskning, information, uddannelse og dokumentation om menneskerettigheder i Danmark og udland. De samarbejder med organisationer og offentlige myndigheder i både Danmark, Nordisk Råd, Europarådet, OSCE, EU og FN. læs mere på ønskefonden Make A Wish Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn mellem 3-18 år,, der bor i Danmark og som lider af en livstruende sygdom. De prøver altid at opfylde barnets højeste og inderste ønske at sætte barnet i centrum og skabe håb, styrke og glæde i en periode, hvor sygdom truer barnets liv. læs mere på ashoka Ashoka er en global organisation for verdens førende social entrepreneurs, som søger at afhjælpe og finde innovative løsninger på en række væsentlige sociale problemer i verden. læs mere på 32 l KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2012 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 33

18 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO RESULTATER: MARTS 2012 MARTS 2013 Vi har i perioden fra marts 2012 til marts 2013 registreret 1018 pro bono-timer, hvor vores jurister gratis har hjulpet de ovenstående pro bono-partnere med juridisk rådgivning. Derudover bruger vores stabsmedarbejdere et ukendt antal timer, da de ikke tidsregistrerer. Stabsmedarbejdere hjælper typisk med at trykke materialer for organisationerne samt hjælper til ved arrangementer, hvor Kromann Reumert lægger lokaler til. Derudover er der også medarbejdere, som organiserer tøjindsamling til f.eks. Reden, og SOS Børnebyerne har modtaget muleposer og kildevand til deres årlige Familiedag i anledningen af FN s Internationale Familie-dag. Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning. Resultater for den enkelte pro bono-samarbejdspartner i perioden 1. marts marts 2013 Målet for perioden var at yde løbende juridisk rådgivning samt videreføre det eksisterende samarbejde i alle de organisationer, vi har indgået et pro bono-partnerskab med. Resultaterne kan læses nedenfor. Organisation/initiativ Aktiviteter i perioden 1. marts marts 2013 OMBOLD Som led i OMBOLD s ønske om at blive en mere etableret organisation har vi bl.a. bistået OMBOLD med at blive omdannet fra en selvejende institution til en forening. Vi har derudover ydet OMBOLD konkret rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige problemstillinger. Trykkeriet har udført kopierings-/trykkeriopgaver for OMBOLD. Mødegangen har assisteret med servicering i forbindelse med OMBOLD s årlige workshop. Vi har ydet bistand på ad hoc basis, når OMBOLD har haft konkret behov herfor, og vi har generelt varetaget OMBOLD s behov for juridisk rådgivning. SOS Børnebyerne Vi har hjulpet med specielle problemstillinger i diverse dødsboer, hvori SOS Børnebyerne er arving. Vi har rådgivet SOS Børnebyernes medlemmer og andre personer, der har ønsket at ændre allerede eksisterende eller oprette nye testamenter, der tilgodeser SOS Børnebyerne. Vi har bistået SOS Børnebyerne i forbindelse med henvendelser fra personer, som har ønsket at overdrage gaver, herunder fast ejendom, til SOS Børnebyerne. Vi har bistået SOS Børnebyerne med løbende juridiske spørgsmål, herunder vurdering af kontraktspørgsmål med leverandører, vedtægtsforhold, spørgsmål i forbindelse med indsamlingskampagner mv. Vi stiller lokaler mv. til rådighed i forbindelse med SOS Børnebyernes Morgenmad med Mening og indgår generelt i en tæt partnerdialog med SOS Børnebyerne. 34 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 35

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Titel CSR 2012 1 Corporate Social Responsibility fra frivilligt til reguleret ansvar Indhold Året der gik 3 Fra soft law til hard law 4 Viden er fundamentet for vækst 6 Diversitet giver de bedste resultater

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2013 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Vi har et erklæret mål om fortsat vækst og om at være et naturligt advokatvalg for erhvervslivet og den offentlige sektor 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling

Vores samfundsansvar. et arbejde i udvikling Vores samfundsansvar et arbejde i udvikling INDHOLD Samfundsansvar i Bech-Bruun 3 Om os 5 Vores værdigrundlag 7 Arbejdstagerrettigheder Principperne 3-6 8 Menneskerettigheder Principperne 1-2 12 Miljø

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA

KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA KROMANN REUMERT PROFIL AF ET ADVOKATFIRMA 1 Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med vores klienter og med baggrund i et indgående kendskab til deres organisation og forretning.

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Værdien, du leder efter

Værdien, du leder efter Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 Vores årsrapport hedder Værdien, du leder efter, fordi vi gerne vil markere, at det altid er vores ambition at hjælpe vores kunder, medarbejdere og andre samarbejdsrelationer

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2011 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold 2 Forord...3 Kunderne...4 Nykredits forretning...5 Bæredygtig realkredit...5 Kunden over alt...6 Bæredygtige investeringer...9 Kundetilfredshed...10

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 CORPORATE 2012 SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 HVAD ER CSR? 1SIDST PÅ ÅRET 2011 VEDTOG EU EN NY FORKORTET DEFINITION AF BEGREBET CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY): THE RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2010 Finansiel bæredygtighed Indhold Forord...3 Nykredit og kunderne...4 Nykredits forretning...5 Kunden er udgangspunktet...5 Bæredygtige investeringer i Nykredit...6 Digital dialog...7 Kundeambassadøren...8

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2011/2012 En bæredygtig værdikæde Ambitionen er, at ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den

Læs mere