KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT"

Transkript

1 OM RAPPORTEN KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT Udgivet maj 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 1

2 FORORD OM RAPPORTEN Forord ved managing partner indhold Kære læser Velkommen til Kromann Reumerts fjerde CSR-rapport og dermed også vores fjerde rapport til FN s Global Compact. Vi tilsluttede os Global Compact i 2008, og jeg vil gerne understrege, at vi fortsat støtter dette vigtige FN-initiativ. Krisen præger stadig erhvervslivet i Danmark, og Kromann Reumert vil gerne støtte erhvervslivets vækst. Derfor lavede vi i januar i år en analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med eksport til lande uden for EU. Derudover interviewede vi otte af Danmarks dygtigste eksportvirksomheder, der delte ud af deres viden om, hvordan man undgår faldgruber i fremtidige eksportfremstød. Eksport er nemlig et nøgleord, når vi skal styrke dansk erhvervsliv. Det er imidlertid ofte på de udenlandske markeder uden for EU, at principperne fra Global Compact er aktuelle, for her bliver de til tider udfordret på en anden måde, end vi er vant til på det danske hjemmemarked. Når Kromann Reumert hjælper sine kunder ud i verden, er vores viden om Global Compacts principper i baghovedet sammen med vores rådgivning om Corporate Governance, hvilket du kan læse meget mere om i afsnittet Antikorruption og Corporate Governance. Og det værdsætter de danske virksomheder. For hver gang vi og vores kunder kan oplyse aktører på de udenlandske markeder om ansvarlig ledelse og vækst, er det et skridt fremad i den retning, som Global Compact opfordrer os alle til at gå. Og så er jeg utrolig stolt af at fortælle, at Kromann Reumert for andet år i træk har nået et CO 2 -mål før tid. Vi satte sidste år et mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 10 % frem mod 2015, men det har vi allerede nået nu. Et nyt og ambitiøst mål er nu at reducere vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af Disse mål er kun blevet opfyldt, fordi vi har medarbejdere, der tænker kreativt og har lysten til at finde nye måder, vi kan reducere CO 2 -forbruget på. Vi kan også takke vores medarbejdere for deres fortsatte engagement i vores pro bono-arbejde. I rapporten kan jeg især anbefale at læse om, hvordan otte jurister havde arrangeret en hel dag i Kromann Reumert for klasseselever fra Sortedamskolen, der ligger på Østerbro. Formålet var at motivere til uddannelse og det lykkedes ifølge både elever og lærere til fulde. Uddannelsesdagen var en del af Københavns Kommunes forsøg på at få de ældste elever til at have mere fokus på ungdomsuddannelserne. God læselyst. 5 Om denne rapport 5 Kort om Kromann Reumert 7 Stakeholderdialog 8 Vores ambitioner 11 CSR-organisationen 12 Global Compacts 10 principper 14 Menneskerettigheder 16 Arbejdstagerrettigheder 20 Miljø og klima 26 Antikorruption og Corporate Governance 32 Partnerskaber og pro bono 42 TAK Men vi kan også gøre noget inden for den danske grænse. Derfor støttede vi igen i år Verdens Bedste Nyheder, som arbejder for at oplyse om og fremme FN s 2015-mål i samarbejde med DANIDA, FN og de danske u-landsorganisationer. Claus Juel Hansen, Managing Partner Dine kommentarer er velkomne Vi modtager meget gerne kommentarer til denne CSR-rapport og til vores arbejde med CSR generelt. Skriv til kommunikationschef Kirsten Hejlskov Jensen på 2 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 3

3 OM RAPPORTEN KORT OM KROMANN REUMERT OM denne RAPPORT Denne rapport er Kromann Reumerts fjerde CSR-rapport og dermed vores fjerde COP (Communication On Progress), som skal rapporteres til FN s Global Compact én gang om året. Rapporten er bygget op omkring Global Compacts ti principper, der er inddelt i disse fire temaer: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover har vi i rapporten også stort fokus på partnerskaber, da en afgørende del af vores CSR-arbejde udspringer af medarbejdernes ønske om at arbejde pro bono og dermed gøre det, som en advokatvirksomhed gør bedst; nemlig bidrage med juridiske ydelser. Rapporteringsåret løber fra forår 2012 til forår Den helt præcise rapporteringsperiode inden for hvert tema er beskrevet i de enkelte afsnit i rapporten. Med denne rapport ønsker vi at give vores kunder, medarbejdere og andre interessenter et indblik i Kromann Reumert, og i hvordan vi arbejder med CSR. KORT OM KROMANN REUMERT VisiOn Vi sætter standarden mission Værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær Værdier Samarbejdsglæde Kvalitet Forretningsforståelse Troværdighed Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København, Aarhus, london og Bruxelles. Vi er ca. 550 medarbejdere, der samarbejder engageret og opmærksomt med vores kunder og hinanden. Vores ca. 300 jurister dækker en lang række specialeområder, og vi arbejder løbende på at udvikle nye områder, som dækker vores kunders behov. Vi sætter standarden Vores vision er, at vi sætter standarden inden for advokatbranchen. Godt er ikke godt nok vi vil være de bedste. Derfor stiller vi hele tiden krav til os selv om konstant at være opdateret på det sidste nye både i Danmark og internationalt. Vi vil være et skridt foran. VOres internationale position Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske kunder. Som den eneste danske advokatvirksomhed er vi medlem af den internationale advokatorganisation lex Mundi, der består af over jurister i 160 af verdens førende advokatvirksomheder. Vi er derudover aktive i de fleste internationale juridiske organisationer såsom IBA, ABA og AIJA, og adskillige af vores partnere bestrider eller har bestredet lederstillinger i det internationale juridiske samfund. For vores kunder betyder vores unikke internationale position, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores kunder underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan smitte af på Danmark. Vi hjælper blandt andet danske virksomheder med deres udenlandske aktiviteter og de juridiske udfordringer, der følger med, når de bevæger sig ud på de internationale markeder. ratings Kromann Reumert har i 2012 fået flere internationale priser. Blandt andet blev vi tildelt titlen Chambers Europe Awards for Excellence 2012 Denmark, og Who s Who gav os titlen som Danish law firm of the year. Fra Aquisition International modtog vi desuden M&A awards 2012 overall law firm of the year. Økonomisk Ugebrev kårede atter i 2012 Kromann Reumert som Danmarks bedste advokatvirksomhed. KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 5

4 VORES ORGANISATION STAKEHOLDERDIALOG vores ORGANISATION STAKEHOLDERDIALOG Kromann Reumert er partnerejet, og vi er 67 partnere. Partner- Organisationsdiagrammet nedenfor afspejler virksomhedens MEDARBEJDERE INVOLVERET I KUNDELØFTER DIALOG MED KOMMENDE skabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer, at partnerne har struktur. Læs mere om Kromann Reumert på I Kromann Reumert fører vi en aktiv dialog med flere stakehol- MEDARBEJDERE: TALENTNETVÆRKET en interesse i at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt. dergrupper. Vi spørger løbende vores kunder om, hvad de synes Kromann Reumerts vigtigste ressource er om samarbejdet gennem diverse kundemålinger, og vi foretager vores medarbejdere sådan er det nu, og naturligvis medarbejdertilfredshedsmålinger. sådan bliver det i fremtiden. Derfor startede vi i september 2012 et helt nyt netværk for 15 PARTNERKREDS BESTYRELSE Formand: Marianne Philip Når vi arbejder med vores strategi, inddrager vi vores medarbej- dygtige jurastuderende fra Københavns Universi- dere. Senest var i forbindelse med udvikling af vores Customer tet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syd- Value Propositions eller kundeløfter, som vi også kalder dem. dansk Universitet. Det giver os en unik mulighed for at komme På vores årlige virksomhedsdag blev optakten til det decentrale i dialog med nogle af vores kommende medarbejdere, så vi hele arbejde præsenteret af ledelsen på et stormøde, og derefter gik tiden kan være opmærksomme på forandrede behov og agere medarbejderne i gang med at definere, hvordan vi skaber værdi på dette i god tid. for vores kunder. Netværket er bygget op over seks netværksmøder, der blandt MANAGING PARTNER Claus Juel Hansen Kromann Reumerts andet giver de studerende træning i formidling og gennem- Customer Value Propositions blev: slagskraft. De studerende får derudover individuel sparring med Vi er en aktiv partner i kundens forretning en advokat og fuldmægtig, ligesom de får adgang til biblioteket Vi er et skridt foran kundens udfordringer og en læseplads i enten Aarhus eller København i de otte måne- Vi sikrer effektive processer der, Talentnetværket strækker sig over. Vi hjælper vores kunder ud i verden FINANCE / IT / SERVICES HR / KNOWLEDGE MANAGEMENT Corporate Strategy & Branding Tina Larsen Pt. ledig Sille Stener SPECIALER Vi skaber innovative løsninger Formålet med netværket er at give de studerende en praktisk vinkel på juraen, så de allerede nu kan få indblik i, hvad det SAMFUNDET PRO BONO kræver at blive en dygtig erhvervsadvokat og ikke mindst Vi når i kontakt med mange forskellige grupper i vores om- styrke de kompetencer, der skal til for at mestre det praktiske givende samfund gennem vores pro bono-partnerskaber, som vi advokathåndværk. sætter stor pris på. Under afsnittet Partnerskaber og pro bono kan du læse mere om dette. ERHVERVSLIVET DELER UD AF VIDEN Mange virksomheder og erhvervsrelaterede organisationer benytter meget ofte vores specialister som oplægsholdere inden for forskellige områder såsom Corporate Governance, Whistleblowing eller andre videnområder, det kan være relevant at få information om. Vi vil gerne støtte virksomheders vækst. Og derfor udførte vi som også nævnt i rapportens forord i januar 2013 en analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med eksport til lande uden Arbejds- og ansættelsesret / Bank- og finansieringsret / Compliance, CSR og Corporate Governance / Energiret / Erhvervsstrafferet / Fast ejendom og entrepriseret / Finansiel regulering for EU. Og derudover interviewede vi otte af Danmarks dygtigste virksom- og kapitalforvaltning / Forsikrings- og erstatningsret / Fødevareret / Generationsskifte / German desk / Grønlandsk ret / Insolvensret og rekonstruktion / International Handel / IP / IT / heder, der delte ud af deres viden om, hvordan du undgår faldgruber i fremtidige Kapitalmarkedsret / Kina / Konkurrenceret / Life Science, lægemidler og biotek / Miljøret / Offentlig Ret / Outbound Service / Outsourcing / Persondataret / Private Client / Procedure og Voldgift / Selskabs- og erhvervsret / Shipping / Skatter og afgifter / Sport, medier og entertainment / Sø- og transportret / Telekommunikation / Udbudsret / Virksomhedsoverdragelse / eksportfremstød. Det kom der en masse gode råd ud af, som frit kan hentes på Virksomhedsoverdragelse teknologi og medier. 6 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 7

5 VORES AMBITIONER VORES AMBITIONER VORES AMBITIONER I CSR-rapporten 2011 opstillede vi to overordnede ambitioner for vores CSR-arbejde frem mod udgangen af 2013: AMBITION 1 AMBITION 2 Vi vil stræbe efter at integrere CSR i vores egne kommer- Vi vil stræbe efter at være med til at drive udviklingen cielle og organisatoriske processer, så det indgår som et helt inden for CSR i erhvervslivet. naturligt element i det at drive god forretning. FRAMEWORK GLOBAL COMPACT SOM RAMMEN FOR CSR-STRATEGI OG INDSATS AMBITION 1 MEDARBEJDERDREVET PRO BONO-ARBEJDE + CO2-MÅLSÆTNING AMBITION 2 UDBREDE KENDSKABET TIL CSR OG GLOBAL COMPACT Disse ambitioner er også grundlaget for de CSR-aktiviteter, der var at sætte mere fokus på overgangen til ungdomsuddannel- Vi er også med til at drive udviklingen for diversitet i bestyrelser. virksomheder. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, og er beskrevet i denne rapport, og vil være det helt frem til ud- serne og motivere eleverne til at tage en uddannelse. Vores bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, samt vo- der afholdes et nyt møde i april, hvor de videre planer for WCD res direktør for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, i Danmark præsenteres. Kromann Reumert er også vært ved dette arrangement. gangen af Men selvom vores overordnede ambitioner er de samme, arbejder vi løbende for hele tiden at udvide vores AMBITION 2 har opstartet netværket Women Corporate Directors (WCD) målsætninger inden for de fire temaer menneskerettigheder, Vores målsætning i Ambition 2 har været at udbrede kendska- i Danmark i samarbejde med Heidrick & Struggles kontor i arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. bet til Global Compact og CSR i erhvervslivet. Det er sket gen- København. På den første netværksevent den 29. august 2012 Igen i 2012 deltog vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, hvis nem forskellige kanaler. Blandt andet har vi inkorporeret infor- var der professionel matchmaking, hvor kvindelige, potentiel- formål er at udbrede kendskabet til FN s 2015-mål. Vi forventer, AMBITION 1 mation om vores involvering i Global Compact og CSR i vores le bestyrelseskandidater fik mulighed for at mødes personligt at vi igen i 2013 vil bakke op om FN s 2015-mål om at bekæmpe I forhold til Ambition 1 har vi som det også beskrives i afsnittet virksomhedspræsentation hvilket skal ses i lyset af, at Kromann med meget erfarne bestyrelsesformænd. Kromann Reumerts fattigdom i hele verden. Miljø og klima atter indfriet et CO2-mål, og vi sætter os nu et Reumerts jurister holdt oplæg på konferencer og seminarer for kontor i København var vært ved dette WCD-arrangement. nyt og ambitiøst mål. Og i afsnittet Partnerskaber og pro bono erhvervslivet i langt over 1500 timer sidste år. Arrangementet blev en stor succes, idet både potentielle Vores øvrige tiltag i forhold til at opfylde Ambition 2 er beskrevet bestyrelsesmedlemmer og nuværende bestyrelsesformænd har nærmere under de enkelte temaer i rapporten, især i afsnittet Antikorruption og Corporate Governance. Læs i øvrigt også om er bl.a. beskrevet, hvordan pro bono er blevet dybere forankret i vores juridiske forretning, bl.a. har vi som et led i Københavns Derudover stiller vi mødefaciliteter til rådighed og afholder meldt tilbage med et ønske om at gentage arrangementet. Kommunes udskolingsdynamo afholdt en uddannelsesdag for diverse morgenmøder for SOS Børnebyerne, hvor formålet Siden dette arrangement er der blevet etableret en bestyrelse, de andre tiltag i de forrige rapporter, som kan downloades på klasseselever på Sortedamskolen fra Østerbro. Formålet netop er at udbrede kendskabet til CSR i erhvervslivet. der består af 10 kvinder fra ledende stillinger i større danske 8 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 9

6 VORES AMBITIONER VERDENS BEDSTE NYHEDER CSR-ORGANISATIONEN Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015-målene. Og denne opfordring hjalp vi i 2012 med at sprede gennem flere kanaler. CSR- ORGANISATIONEN Styregruppen mødes fire til fem gange om året for at diskutere både strategiske mål og praktiske indsatser. Vores HR-direktør og vores pro bono-ansvarlige partner er ansvarlige for det overordnede pro bono-arbejde samt kontakten til de medarbejderdrevne pro bono-grupper. Pro bono-grupperne har selv ansvar for arbejdet med de pro bono-samarbejdspartnere, som grupperne selv har udvalgt. Vores Facilities Manager er ansvarlig for Kromann Reumerts arbejde med klima og miljø samt leverandørstyring. Direktøren for Corporate Strategy & Branding har sammen med kommunikationschefen det overordnede ansvar for Global Compact og øvrige CSR-relaterede indsatser. Det overordnede ansvar for Global Compact er placeret under afdelingen Corporate Strategy & Branding for at udnytte indsatsens potentiale i forhold til vores strategi og forretning. KROMANN REUMERT OG VERDENS BEDSTE NYHEDER Kromann Reumert deltog atter i 2012 i kampagnen Verdens Bedste Nyheder. Det skyldes først og fremmest vores involvering i FN Global Compact, og helt konkret knytter kampagnen an til FN s 2015-mål, som ofte anvendes som målestok for verdens udvikling. Målet med kampagnen er at give den danske befolkning mere viden om de konkrete resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom. Verdens Bedste Nyheder er en opfordring til at få taget de sidste afgørende skridt mod 2015-målene. Og denne opfordring hjalp vi i 2012 med at sprede gennem flere kanaler, bl.a. Hjemmesidebanner og hjemmesidenyhed Nyhed på intranettet og vores Managing Partners egen klumme Facebook Twitter LinkedIn Label på vores vandflasker, som gæster blev tilbudt i vores mødelokaler Interne roll ups Mad i kantinen fra Afrika, Sydamerika og Østen Verdens bedste nyheder 2015-målene: Mål 1: Halvere sult og fattigdom Mål 2: Få hele verden i skole Mål 3: Styrke kvinders rettigheder Mål 4: Mindske børnedødeligheden Mål 5: Mindske mødredødeligheden Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø Mål 8: Skabe øget globalt samarbejde 10 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 11

7 GlOBAl COMPACTS 10 PRINCIPPER de 10 PRiNCiPPER 1-2 menneskerettigheder 3-6 arbejdstagerrettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 7-9 miljø 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. GlObal COmpaCts 10 principper 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10 antikorruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Global Compacts ti principper er inddelt i disse fire temaer: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 12 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 13

8 OM RAPPORTEN PRINCIP 1-2 MENNESKERETTIGHEDER MENNESKE- RETTighEdER COmmitment De første to Global Compact-principper handler om menneskerettigheder. Gennem flere af vores pro bono-partnerskaber er Kromann Reumert med til at beskytte menneskerettigheder. Vi samarbejder blandt andet med OMBOlD, Børnehjælpsdagen, Reden og Reden International, som vi først og fremmest yder juridisk rådgivning. læs mere om dette i afsnittet Partnerskaber og pro bono. resultater: marts 2012 marts 2013 Udover diverse pro bono-tiltag, som kan læses senere i rapporten, så havde vi sidste år som mål, at vi ville stræbe efter en ansvarlig leverandørkæde ved at facilitere og implementere vores Code of Conduct. Status på dette mål er følgende: mål Vi vil stille krav til vores hovedleverandører resultat Status på målet er, at vi har opstartet processen med at stille krav til vores største hovedleverandører. Vi er stadig ikke helt kommet i mål med vores målsætning for 2012, så arbejdet fortsætter ind i mål: marts marts 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: mål Vi vil stille krav til vores 20 største leverandører aktiviteter Vi skal have implementeret Code of Conduct i de eksisterende aftaler med vores 20 største leverandører. Vi skal indføre vores Code of Conduct som standardbetingelser Fremadrettet skal Code of Conduct indføres som en obligatorisk del af alle leverandøraftaler. princip 1-2 Menneskerettigheder 14 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 15

9 OM RAPPORTEN PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER ARBEJdSTAgER- RETTighEdER COmmitment Kromann Reumerts vigtigste ressource er medarbejderne. De er hele grundlaget for vores virksomhed, og de resultater der dagligt bliver opnået og det er dem, der fortsat skal være med til at bevare Kromann Reumerts position som Danmarks førende advokatvirksomhed. Derfor er det helt essentielt, at vi gør vores allerbedste til, at vores medarbejdere kan blive ved at skabe resultater på et højt niveau. Det betyder, at de skal udvikles og ledes med omhu i omgivelser, der kan være med til at inspirere og skabe både samarbejds- og arbejdsglæde. resultater: marts 2012 marts 2013 I den seneste CSR-rapport opstillede vi en række mål og aktiviteter blandt andet inden for medarbejdertilfredshedsmåling, udstationering og øget ledelsesansvar hos advokaterne. I det følgende beskrives status på disse mål. medarbejdertilfredshedsmåling 2012 Vi arbejder løbende for at skabe den bedst mulige arbejdsplads inden for rammerne af vores værdier: kvalitet, troværdighed, forretningsforståelse og samarbejdsglæde. Medarbejderundersøgelsen er et betydningsfuldt værktøj for os til at indsamle viden om, hvordan vi har det med vores arbejde og hinanden. Resultaterne giver os en systematisk indsigt i, hvor vi som arbejdsplads gør det godt samtidig med, at de giver input til indsatser og handlingsplaner. I 2012 gennemførtes undersøgelsen for fjerde gang og med en svarprocent på 90. På baggrund af medarbejdertilfredshedsmålingen i 2012 har vi fastlagt fire indsatsområder, hvor der skal skabes et yderligere fokus frem til næste medarbejdertilfredshedsmåling i Indsatsområderne er øget videndeling, en styrkelse af informationsniveauet i vores afdelinger, større inddragelse af jurister i det kommercielle salgs- og klientarbejde og en endnu bedre ressourceudnyttelse. FOKus på udstationeringer Vi har i perioden fortsat vores fokus på udstationering af medarbejdere. Således har vi i perioden haft mere end 20 medarbejdere udstationeret i kortere eller længere perioder. Disse har fundet sted i danske virksomheder og i mindre grad i udenlandske advokatvirksomheder. Vi mener, at det er en vigtig del af vores medarbejderes karriereudvikling, at de har muligheden for at få indsigt og erfaring fra andre brancher. Dette må gerne ske med et internationalt fokus, da en stor del af vores rådgivning sker på tværs af landegrænser. Derudover er en del af vores medarbejdere løbende på studier i udlandet med både juridisk og kommercielt præg. Vi har også igangsat et Summer School-program, hvor vi hvert år sender tre medarbejdere på relevant studieophold på et anerkendt universitet i udlandet hen over sommeren. I perioden har vi således sendt medarbejdere til Hong Kong, Paris og Genève. princip 3-6 Arbejdstagerrettigheder FOKus på sundhedsinitiativer Vores køkkener har hele året rundt fokus på, at vores medarbejdere lever sundt. Sidste år havde de dog et særligt fokus, da de fulgte Hjerteforeningens kampagne og reklamerede for sund mad gennem flyers med opskrifter, og så kunne medarbejderne samtidig smage den sunde og lækre mad i kantinen. Derudover har alle medarbejdere fået tilbudt en ergoterapeutisk gennemgang, hvor en ergoterapeut har gennemgået den enkelte medarbejders arbejdsstation. Ergoterapeuten har givet råd og vejledning om bedre arbejdsstillinger og har dermed hjulpet med at opnå en mere optimal indretning af medarbejdernes arbejdsstationer og i særlige tilfælde anbefalet specifikke hjælpemidler, dér hvor der har været et behov. Derudover er vi også medlem af BST, der er et rådgivningsfirma, som rådgiver og 16 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 17

10 PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER PRINCIP 3-6 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Kromann Reumerts vigtigste ressource er medarbejderne. De er hele grundlaget for vores virksomhed, og de resultater der dagligt bliver opnået. Work life balance Kvinder på nedsat tid Mænd på nedsat tid Antal med mobil arbejdsplads Medarbejdertilfredshedsmåling work life balance * 67 -* 68 (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) Uddannelse hjælper virksomheder med at skabe et bedre arbejdsmiljø. BST har løbende ydet rådgivning til medarbejdere, der i årets løb har oplevet specifikke problemer fremprovokeret af bl.a. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Samtidig med ovenstående initiativer opfordres alle vores medarbejdere løbende til at tage trappen i stedet for elevatoren, til at cykle til og fra arbejde og i det hele taget til at tage vare på sig selv, både på arbejdspladsen og privat. Mere ledelsesansvar hos advokaterne Vi har fortsat vores fokus på at øge ledelsesansvaret hos vores advokater. Det sker blandt andet gennem ledertræning, der skal klæde advokater på til lederrollen. Derudover har vi i vores medarbejdertilfredshedsmåling et særligt fokus på ledelsesrollen, således at lederen kan få indsigt i sin performance som leder. Advokaterne kan vise deres interesse for at få ledelsesansvar i vores medarbejderudviklingssamtaler og som en del af vores karriereudviklingssystem. I 2012 er det indført, at advokaterne gennem systematisk feedback varetager udviklingen personligt og fagligt for de jurastuderende, der er ansat i vores juridiske afdelinger, og som typisk er ansat i et 1-årigt forløb, hvor de løser opgaver af fuldmægtiglignende karakter. Fokus på øget diversitet og flere kvinder i bestyrelser Vi havde sidste år som mål, at vi med udgangspunkt i netværket Women Corporate Directors (WCD) skulle skabe fokus på flere kvinder i bestyrelser. Vores bestyrelsesformand og partner Marianne Philip samt vores direktør for Corporate Strategy & Branding, Sille Stener, har opstartet netværket WCD i samarbejde med Heidrick & Struggles kontor i København. Den 29. august 2012 afholdtes det første arrangement. Temaet var diversitet i bestyrelser, og flere kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater fik mulighed for at mødes personligt med bestyrelsesformænd fra toppen af dansk erhvervsliv. Det blev så stor en succes, at flere deltagere både potentielle bestyrelsesmedlemmer og nuværende bestyrelsesformænd har haft en tilbagemelding om at gentage successen. Total antal kursusdage for alle medarbejdere Antal kursusdage pr. medarbejder - 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 Antal interne kurser Medarbejdertilfredshed Samlet resultat medarbejdertilfredshedsmåling * 80 -* 80 (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) Ledelse (skala fra 1 til 100, hvor 100 er det højeste) * 77 -* 76 *Da medarbejdertilfredshedsmålingen er hver 18. måned, var der ikke en måling i 2009 og i MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Aktiviteter Ny og forbedret I forbindelse med vores fortsatte fokus på at skabe øget ledelsesansvar blandt vores advokater lederuddannelse vil vi i den kommende periode udvikle en ny lederuddannelse for vores advokater. Målet er at skabe et kontinuerligt fokus på ledelse gennem hele advokatens karriereforløb. MEDARBEJDERDATA Medarbejdere i tal Antal medarbejdere Antal partnere Procentdel af kvinder i alt 54,9 53,2 53,2 53,2 54,9 54,2 Procentdel af kvinder blandt partnere 12,25 12,96 13, ,7 Gennemsnitsalder 35,9 36,2 36,1 35,3 34,6 35 Sundhed Sygefravær pr. medarbejder i procent ,4 3,5 Vi vil videreudvikle vores dialog med talenter Vi vil videreudvikle personaleudviklingssamtalen Vi vil opnå øget læring gennem IT Vi vil fortsætte vores arbejde med talenter blandt jurastuderende, som vi satte i gang i Dette gør vi ved at videreføre og udvikle vores netværk for særlige juridiske talenter på universiteter med en jurauddannelse i hele Danmark. Og derudover vil vi invitere en gruppe af jurastudiets bedste talenter til et skræddersyet forløb med fokus på jura, karriere og udvikling. Gennem en videreudvikling af det eksisterende system for personaleudviklingssamtaler vil vi sætte fokus på at skabe et øget udbytte og effekt af samtalerne. I samarbejde med lederne skal vi som en del af medarbejdersamtale-systemet danne yderligere et fundament for at tænke strategisk i forhold til udvikling af kompetencer for at sikre en optimeret ressourceudnyttelse. I de senere år har vi investeret massivt i hele IT-området, dels gennem en række standardopgraderinger og gennem udvikling af egne, skræddersyede IT-systemer. Denne store investering ønsker vi, at medarbejderne får endnu større gavn af gennem et stærkt fokus på træning og uddannelse i disse værktøjer. Målet er, at vores medarbejderes arbejdsdag bliver lettere ved, at de arbejder smartere med de nye IT-muligheder. 18 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 19

11 OM RAPPORTEN PRINCIP 7-9 MIlJØ OG KlIMA MilJØ Og KliMA COmmitment Kromann Reumerts arbejde med miljø og klima udspringer af vores klimavision: Vi vil sætte standarden på miljø- og klimaområdet inden for advokatbranchen. resultater marts 2012 marts 2013 engagerede medarbejdere skaber VærdiFulde aktiviteter Vores medarbejdere i afdelingen for Facilities Services er fortsat meget engagerede i arbejdet med at spare CO2. Der arbejdes kontinuerligt på at finde nye måder, hvorpå vi kan gøre lidt ekstra for at spare på CO2-forbruget, og vi er meget opsøgende i arbejdet med at finde mere effektive metoder. På kontoret i Aarhus konstaterede vi ved en gennemgang af varmesystemet i kælderen, at en del pumper og ventiler skulle udskiftes, ligesom vi blev opmærksomme på, at temperaturen på vores tilbageløbsvand var for høj. Sammen med udlejer fik vi opgraderet vores varmesystem, så det nu kører mere hensigtsmæssigt. transport Vi har fortsat fokus på at nedbringe Kromann Reumerts rejseaktiviteter og planlægger at indrette flere mødelokaler med videokonferenceudstyr i Vi opstillede sidste år nedenstående mål og gennemførte følgende aktiviteter: mål Vi skal øge besparelsen af vores CO 2 -forbrug aktiviteter Vi har udskiftet eksisterende køleanlæg til frikøling i serverrummet på kontoret i København. Vi har fortsat planlagt indregulering af køl i København sommeren 2013, hvilket særligt vil ske, hvis sommeren bliver varm. Vi skal øge besparelsen af strømforbrug Vi skal øge besparelsen af varmeforbrug Vi har opsat flere sensorer, så automatisk tænd/sluk-funktion sker over kortere afstande på gangarealer. Vi har gennemgået det centrale varmeanlæg i huset og udskiftet gamle pumper med for høj effekt med nye. Vi kan nu regulere fremløbstemperaturen på vand til radiatorerne på kontoret i Aarhus. Vi har undersøgt priserne på montering af motorventiler på samtlige radiatorer på lejemålet, og det er besluttet, at dette medtages i en eventuel senere ombygning. princip 7-9 Miljø og klima Vi har endnu ikke helt nået vores mål om, at vores varmeforbrug ikke må overstige 120 kwh pr. m 2, som er gennemsnitsforbruget for 75 % af alle kontorbygninger. Dette skyldes flere faktorer, bl.a. udskiftning af pumper og at renoveringen af varmesløjfer blev foretaget ultimo 2012, så resultatet endnu ikke kan ses. 20 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 21

12 PRINCIP 7-9 Miljø og klima PRINCIP 7-9 Miljø og klima Miljø- og klimadata Bemærkning Affald i tons Elforbrug i kwh pr. m 2 Affald /ton Årsag til stigningen er, at vi på begge kontorer har makuleret flere arkivsager end de foregående år Affald sendt til genanvendelse /ton Elforbrug /kwh Elforbrug pr. m Fjernvarme /mwh Fjernvarme /mwh pr. m 0,11 0,09 0,08 Vandforbrug /m Tal for vandforbrug er rettet i denne rapport, da tallene fra kontoret i Aarhus ikke var korrekte i CSR-rapporten for Dette betyder, at totaltallet for vandforbrug på de to kontorer er faldet fra m 3 til m 3 i Det betyder endvidere, at stigningen i vandforbruget fra 2010 til 2011 er lavere end først antaget. Vandforbrug /m 3 pr. m 2 0,21 0,23 0,22 CO 2 -regnskab I vores målsætning om at reducere vores CO 2 -forbrug indgår fjernvarmeforbruget ikke. Vores CO 2 -mål er baseret på CO 2 - reduktion pr. m 2, og det er følgende parametre, der indgår i regnskabet: ,12 0,10 0,08 0,06 0, Årsagen til stigningen er, at vi har makuleret flere arkivsager i 2011 end i de foregående år, ligesom vi har sendt et større antal brevordnere til genanvendelse. Fjernvarme i mwh pr. m ,30 0,25 0,20 0,15 0, Vores reduktion i elforbruget fra 2011 til 2012 er et resultat af, at Kromann Reumerts afdeling for Facilities Services fortsat arbejder målrettet på at spare el og dermed CO 2. Vandforbrug i m 3 pr. m M , , CO 2 -elforbrug CO 2 -forbrug i alt kg CO 2 -forbrug mwh/pr.m Reduktion i fjernevarmeforbruget skyldes det store arbejde, der er lagt i fejlfinding og udskiftning af defekte varmepumper, primært på vores kontor i Aarhus. Vores reduktion i vandforbruget skyldes bl.a. udskiftning af defekte ventiler og pumper samt stor bevidsthed omkring forbrugsvaner. Da vi i 2011 nåede vores oprindelige mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med 20 % fra 2008 til 2012, satte vi et nyt mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med yderligere 10 % frem mod Dette nye mål er vi stolte af at have nået med udgangen af 2012, da vi allerede på det tidspunkt har opnået en besparelse på godt 13 %. Udfordringerne bliver større end hidtil, da det bliver mere og mere vanskeligt at finde områder, hvor vi kan finde nye besparelser. Men vi er endnu en gang ambitiøse og sætter den målsætning at ville reducere CO 2 -forbruget med yderligere 5 % inden for de næste tre år. Det vil kort sagt sige, at vi har en målsætning om at have reduceret vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 23

13 PRINCIP 7-9 Miljø og klima PRINCIP 7-9 Miljø og klima MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I det følgende er opstillet følgende mål, som vi skal nå, inden vi igen skal rapportere til Global Compact: Mål Aktiviteter Vi skal øge besparelsen af strømforbrug Vi vil fortsat opsætte flere sensorer, så de automatiske tænd/sluk-funktioner sker over kortere afstande på gangarealer. Lysarmaturer vil fortsat blive udskiftet til armaturer med LED. Vi holder os løbende opdateret med nye produkter og energibesparende metoder og implementerer dem løbende. Vi skal reducere vores CO 2 -forbrug med i alt 15 % fra 2011 til udgangen af I 2011 satte vi et nyt mål om at reducere vores CO 2 -forbrug med yderligere 10 % frem mod Dette nye mål er vi stolte af at have nået med udgangen af 2012, hvor vi har sparet godt 13 %. Vi skal effektivisere vores varmeforbrug Vores varmeforbrug må ikke overstige 120 kwh pr. m 2, som er gennemsnitsforbruget for 75 % af alle kontorbygninger. Vi vil på vores kontor i Aarhus foretage udskiftning af gamle vinduespartier med nye energibesparende vinduer. Vi har fortsat planlagt indregulering af køl på vores kontor i København i løbet af sommeren 2013, hvilket særligt vil ske, hvis sommeren bliver varm. Vi vil arbejde med driftsoptimering af vores ventilationsanlæg på vores kontor i København. Fokus på affaldssortering Vi vil fortsat arbejde på at sikre en høj genbrugsprocent ved til stadighed at have fokus på bl.a. affaldssorteringen. Dette vil fortsat være et fokusområde i Vi vil minimere vores vandforbrug Vi vil fortsat arbejde på at minimere vandforbruget, og vi har igangsat arbejdet med at installere vandbesparende luftblandere på vores vandhaner. KLIMAPARTNERSKAB Kromann Reumerts klimapartnerskab med DONG Energy Vores samarbejde med DONG Energy og deres professionelle rådgivning har hjulpet os til at finde endnu større besparelser på vores energiforbrug. Dette har til vores store tilfredshed resulteret i, at vores nye mål om at reduceres vores CO 2 -forbrug yderligere frem mod 2015 allerede er nået. Vi planlægger fortsat at gøre brug af dette samarbejde i l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 25

14 OM RAPPORTEN PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE ANTiKORRUPTiON Og CORPORATE governance COmmitment Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale organisation Transparency International, som har til formål at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. I den seneste Corruption Perceptions Index (CPI) klarede Danmark sig ifølge Transparency International Danmark flot med en delt førsteplads, som vi deler med Finland og New Zealand. Danmark er således et af de mindst korrupte lande i verden, og vi har derfor ligesom de forrige rapporteringsår forsøgt at tilpasse Global Compacts 10. princip til danske forhold og tilføjet Corporate Governance i overskriften. Kromann Reumert er en partnerejet virksomhed og indgår derfor ikke i den række af børsnoterede selskaber på NASDAQ OMX København A/S, der skal redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Men vi støtter naturligvis komitéens arbejde for at fremme Corporate Governance i børsnoterede selskaber, og vi forsøger at efterleve en række af komitéens anbefalinger blot tilpasset vores egen virksomheds struktur og de etiske retningslinjer, vi er underlagt som advokatvirksomhed. I de forrige år har vi beskrevet vores interne procedurer, og derfor henvises til dem på resultater: marts 2012 marts 2013 Nedenfor er det mål, som vi satte i seneste rapport samt de resultater, vi har opnået i perioden marts 2012 til marts mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder resultat Vi har fortsat det gode samarbejde med Business Kolding/INSEAD, idet en række partnere har undervist i Corporate Governance. Vi har holdt en række foredrag om Corporate Governance for større virksomheder. Vi har inkorporeret information om vores involvering i Global Compact og CSR i vores virksomhedspræsentation. Dette skal ses i lyset af, at Kromann Reumerts jurister holdt oplæg på eksterne konferencer mm. i langt over 1500 timer sidste år. princip 10 Antikorruption og Corporate Governance 26 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 27

15 PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE Mål Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance i de øverste ledelsesorganer hos virksomheder (Fortsat) Resultat Vi har via samarbejdet med Heidrick & Struggles etableret netværket Women Corporate Directors (WCD) og derigennem sat fokus på diversitet i bestyrelser. Vi var vært for et matchmaking-arrangement, hvor dygtige kvindelige, potentielle bestyrelseskandidater fik mulighed for at præsentere sig selv for bestyrelsesformænd fra toppen af dansk erhvervsliv. Læs om tiltaget under Vores ambitioner. Kromann Reumert har etableret HR Netværksforum, hvor HR-direktører og -chefer fra store danske virksomheder deltager. På det sidste møde var temaet De nye regler om kvinder i ledelse, og her var Ligestillingsminister Manu Sareen på besøg og uddybede baggrund, idé og målsætning med den nye lovgivning. Vi har i 2012 etableret KR Global Forum, som bl.a. har fokus på at følge danske virksomheder ud i verden og bidrage til at højne standarden, når virksomhederne står over for udfordringer på fremmede markeder. Kromann Reumert er vært ved SOS Børnebyernes CSR-netværksmøder mellem virksomheder og SOS Børnebyerne. Senest var Mads Øvlisen oplægsholder, og han satte fokus på Ansvarlig vækst gennem partnerskaber. Vi har fået foretaget en analyse blandt 70 store og mellemstore eksportvirksomheder, hvor vi har spurgt ind til deres erfaringer med handel uden for EU. Erfaringerne er blevet samlet i en rapport, som er delt ud til bl.a. erhvervslivets topledere, og i rapporten findes bl.a. information omkring, hvordan korruption undgås i lande, hvor det udgør en særlig udfordring. Rapporten er frit tilgængelig på Nyt speciale Erhvervsstrafferet Dansk erhvervsliv oplever strammere love, når det handler om bl.a. hvidvask, insiderhandel og kursmanipulation. Og selv pletfrie virksomheder mærker presset. Denne tendens erfarer Kromann Reumert ved en større efterspørgsel efter kompetencer inden for erhvervsstrafferet. Derfor har vi oprettet erhvervsstrafferet som et speciale. Vi rådgiver bl.a. vores kunder om: Konkurrencelovgivning (karteller mv.) Miljøret Korruptionssager Hvidvaskningssager International handel (eksportforbud mv.) Skatte- og momsret Selskabsretlige forbud (selvfinansiering mv.) Insolvensretlige forhold (mandatsvig, bedrageri mv.) Kapitalmarkedsret (værdipapirhandelslovens markedsmisbrugsregler insiderhandel, kursmanipulation mv.) 28 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 29

16 PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE PRINCIP 10 ANTIKORRUPTION OG CORPORATE GOVERNANCE MÅL: MARTS 2013 MARTS 2014 I den kommende periode vil vi arbejde mod følgende mål og tilhørende aktiviteter: Mål Aktiviteter EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Analyse blandt 70 store og mellemstore danske eksportvirksomheder Vi vil bidrage til at udbrede kendskabet til CSR og Corporate Governance Vi har i 2012 etableret KR Global Forum, som bl.a. har fokus på at følge danske virksomheder ud i verden og bidrage til at højne standarden, når virksomhederne Kromann Reumert vil gerne støtte virksomheders vækst. ligt, men det er i nogle tilfælde lovligt at betale såkaldte står over for udfordringer på fremmede markeder, herunder korruption, krænkel- Og dansk erhvervslivs øjne retter sig mere end nogen- facilitation payments til lokale aktører. Grænsen mellem se af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder mm. Udrulningen af denne strategi skal påbegyndes i den kommende periode. sinde mod eksportmarkederne uden for EU. Derfor fik vi i januar 2013 foretaget en analyse blandt 70 store lovlige facilitation payments og ulovlig bestikkelse kan være hårfin, og det er vigtigt at kende reglerne i både Vi vil udføre aktiviteter og afholde arrangementer, der understøtter dette mål. og mellemstore danske eksportvirksomheder om deres erfaringer med handel uden for EU. eksportlandet og Danmark grundigt, da virksomheden i værste fald kan gøre noget strafbart begge steder. NYE CORPORATE GOVERNANCE anbefalinger Komitéen for god Selskabsledelse Udover analysen interviewede vi otte af Danmarks dygtigste virksomheder, der delte ud af deres viden om, hvordan man kan undgå faldgruber i fremtidige eksportfremstød. I analysen blev korruption også nævnt og her kommer et mindre uddrag fra rapporten: Facilitation payments Flere af virksomhederne i analysen nævner, at handel med udlandet med vidtstrakt korruption udgør en særlig udfordring, moralsk og juridisk. Bestikkelse er ulov- Såfremt virksomheden benytter sig af facilitation payments, er det vigtigt at huske, at hvis pengene overføres via en bank, der ligger i et tredje land, gælder det tredje lands regler også for transaktionen. I praksis betyder det, at virksomheden i værste fald bryder loven i tre lande på samme tid. Hent hele rapporten på hvor du bl.a. kan finde gode råd til din eksport. Kromann Reumerts bestyrelsesformand og partner, Marianne Philip, er næstformand i Komitéen for god Selskabsledelse. Komitéen fremlagde i januar 2013 et forslag til nye anbefalinger til god selskabsledelse. Marianne og de øvrige otte medlemmer i komitéen arbejder i skrivende stund på at behandle de svar, der er kommet ind i høringsperioden fra den 7. januar 2013 til den 8. marts God selskabsledelse er et område, som er i konstant bevægelse, både nationalt og internationalt, og det er i det lys, at de reviderede anbefalinger skal ses, forklarer Marianne og fortsætter: Vi har fundet det hensigtsmæssigt at forenkle anbefalingerne og ønsket at inddrage de erfaringer, der er opnået med de gældende anbefalinger fra Og derudover ønsker vi med de nye anbefalinger at være på forkant med den internationale udvikling i best practice. De nye anbefalinger for god selskabsledelse forventes endeligt fastlagt og offentliggjort i løbet af maj Læs mere om komitéen og de nye anbefalinger på Claus Juel Hansen, Managing Partner, fortæller om analysens resultater på en konference i Kromann Reumert 30 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 31

17 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER Og PRO BONO Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning gratis eller til en særdeles reduceret pris. Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. VOres pro bono-partnerskaber Vi er stolte over vores partnerskaber med disse organisationer: børnehjælpsdagen Børnehjælpsdagen arbejder for de anbragte børn og unge i Danmark samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde i foreninger og sportsklubber. læs mere på LANGSIGTET HJÆLP TIL NØDLIDENDE BØRN sos-børnebyerne SOS-Børnebyerne er verdens største private humanitære børneorganisation, der har som mål at hjælpe nødlidende børn. læs mere på Arbejdet udføres pro bono, hvilket betyder for samfundets bedste. COmmitment Kromann Reumerts pro bono-arbejde udføres i overensstemmelse med vores pro bono-politik, der omfatter følgende principper: princip 1 COpenHaGen pride Copenhagen Prides mission er at være med til at skabe ligestilling for homo-, bi- og transseksuelle i Danmark. læs mere på reden international Reden International er en organisation til bekæmpelse af kvindehandel. Vi sørger for praktisk støtte til udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. læs mere på OmbOld OMBOlD er drivkraften i arbejdet med at få idræt for hjemløse og socialt udsatte på den socialpolitiske dagsorden. læs mere på Kromann Reumerts pro bono-arbejde omfatter arbejde, som virksomhedens medarbejdere udfører gratis eller til en særdeles reduceret pris, uden at arbejdet i det væsentlige udføres i Kromann Reumerts egen interesse. princip 2 Kromann Reumert udfører relevant pro bono-arbejde, som er af ikke-religiøs og ikkepolitisk karakter (men der er grænsetilfælde). princip 3 Vi udfører pro bono-arbejde i et omfang, som står i rimeligt forhold til virksomhedens størrelse og karakter. reden I Reden kan prostituerede kvinder få et pusterum fra den barske hverdag på gaden; de kan få et varmt bad, et måltid mad, en seng for natten, og de kan få hjælp og rådgivning til at komme ud af prostitutionsmiljøet og stofmisbruget. læs mere på HJernesKadeFOreninGen Hjerneskadeforeningen er en landsdækkende og uafhængig interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. læs mere på HOVedHuset HovedHuset åbnede i februar 2006 som et projekt under Hjerneskadeforeningen og blev pr. 1. november 2011 en selvejende institution. Hovedhuset er et specialiseret tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i den erhvervsaktive alder. læs mere på princip 4 De enkelte afdelinger har autonomi til at påtage sig pro bono-arbejde på linje med andre sager, men af hensyn til at koordinere den samlede pro bono-indsats er der nedsat et pro bono-udvalg, som har ansvaret for Kromann Reumerts pro bono-arbejde. princip 5 Som grundlæggende princip gælder de samme sagsbehandlingsregler for pro bonoarbejde som for alt andet arbejde; dog vil der i forbindelse med pro bono-arbejde være tale om en vis skærpet vurdering af, at påtagelse af en sag ikke kan medføre interessekonflikter eller anden skadevirkning for Kromann Reumert. institut FOr menneskerettigheder Institut for Menneskerettigheders arbejde omfatter forskning, information, uddannelse og dokumentation om menneskerettigheder i Danmark og udland. De samarbejder med organisationer og offentlige myndigheder i både Danmark, Nordisk Råd, Europarådet, OSCE, EU og FN. læs mere på ønskefonden Make A Wish Ønskefondens formål er at opfylde ønsker for børn mellem 3-18 år,, der bor i Danmark og som lider af en livstruende sygdom. De prøver altid at opfylde barnets højeste og inderste ønske at sætte barnet i centrum og skabe håb, styrke og glæde i en periode, hvor sygdom truer barnets liv. læs mere på ashoka Ashoka er en global organisation for verdens førende social entrepreneurs, som søger at afhjælpe og finde innovative løsninger på en række væsentlige sociale problemer i verden. læs mere på 32 l KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2012 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 33

18 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO RESULTATER: MARTS 2012 MARTS 2013 Vi har i perioden fra marts 2012 til marts 2013 registreret 1018 pro bono-timer, hvor vores jurister gratis har hjulpet de ovenstående pro bono-partnere med juridisk rådgivning. Derudover bruger vores stabsmedarbejdere et ukendt antal timer, da de ikke tidsregistrerer. Stabsmedarbejdere hjælper typisk med at trykke materialer for organisationerne samt hjælper til ved arrangementer, hvor Kromann Reumert lægger lokaler til. Derudover er der også medarbejdere, som organiserer tøjindsamling til f.eks. Reden, og SOS Børnebyerne har modtaget muleposer og kildevand til deres årlige Familiedag i anledningen af FN s Internationale Familie-dag. Kromann Reumert har indgået partnerskaber med en række organisationer, som vores medarbejdere hjælper ved at yde juridisk rådgivning. Resultater for den enkelte pro bono-samarbejdspartner i perioden 1. marts marts 2013 Målet for perioden var at yde løbende juridisk rådgivning samt videreføre det eksisterende samarbejde i alle de organisationer, vi har indgået et pro bono-partnerskab med. Resultaterne kan læses nedenfor. Organisation/initiativ Aktiviteter i perioden 1. marts marts 2013 OMBOLD Som led i OMBOLD s ønske om at blive en mere etableret organisation har vi bl.a. bistået OMBOLD med at blive omdannet fra en selvejende institution til en forening. Vi har derudover ydet OMBOLD konkret rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige problemstillinger. Trykkeriet har udført kopierings-/trykkeriopgaver for OMBOLD. Mødegangen har assisteret med servicering i forbindelse med OMBOLD s årlige workshop. Vi har ydet bistand på ad hoc basis, når OMBOLD har haft konkret behov herfor, og vi har generelt varetaget OMBOLD s behov for juridisk rådgivning. SOS Børnebyerne Vi har hjulpet med specielle problemstillinger i diverse dødsboer, hvori SOS Børnebyerne er arving. Vi har rådgivet SOS Børnebyernes medlemmer og andre personer, der har ønsket at ændre allerede eksisterende eller oprette nye testamenter, der tilgodeser SOS Børnebyerne. Vi har bistået SOS Børnebyerne i forbindelse med henvendelser fra personer, som har ønsket at overdrage gaver, herunder fast ejendom, til SOS Børnebyerne. Vi har bistået SOS Børnebyerne med løbende juridiske spørgsmål, herunder vurdering af kontraktspørgsmål med leverandører, vedtægtsforhold, spørgsmål i forbindelse med indsamlingskampagner mv. Vi stiller lokaler mv. til rådighed i forbindelse med SOS Børnebyernes Morgenmad med Mening og indgår generelt i en tæt partnerdialog med SOS Børnebyerne. 34 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 35

19 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO Organisation/initiativ Aktiviteter i perioden 1. marts marts 2013 Organisation/initiativ Aktiviteter i perioden 1. marts marts 2013 Børnehjælpsdagen Vi har blandt andet bistået med gennemgang af erhvervslejekontrakt og kommentering herpå. Vi har rådgivet i forbindelse med samtykkeerklæring. Vi har besvaret spørgsmål vedrørende refusion af barselsdagpenge. Vi har rådgivet i forbindelse med rettighedsoverdragelser. Vi har udarbejdet kontrakt for frivillige. Reden International Vi har bistået i forbindelse med imødegåelse af medarbejderkrav i forbindelse med fratrædelse. (fortsat) Vi har deltaget i bestyrelsesmøde hos Reden International for at afdække risici i forbindelse med fagforeningsanlagte retssager på vegne af tidligere medarbejdere. Copenhagen Pride Ingen aktiviteter i Institut for Vi har hjulpet med en mindre grad af rådgivning, som har været efter behov. Menneskerettigheder Hjerneskadeforeningen Vi har gennemgået handelsbetingelser for webhandel og brug af cookies på hjemmesiden. Vi har udarbejdet samhandelsbetingelser og har udarbejdet en oversigt over mulige legater og fonde, hvor Børnehjælpsdagen kunne søge donationer. Vi har hjulpet med gennemgang af konkrete kontrakter og ydet konkret rådgivning i forbindelse med ansættelseskontrakter. Ashoka Vi har bistået Specialisterne (The Specialist People Foundation), som er Ashoka Fellow, med udarbejdelsen af en kontrakt for Specialisternes samarbejde med polske samarbejdspartnere, som ønsker at være med til at videreføre Specialisterne-konceptet i Polen. Specialisterne arbejder med det formål at ændre verdens syn på personer med autisme og udnytte disse personers særlige egenskaber, herunder ved at skabe flere arbejdspladser for disse til både de pågældendes og fællesskabets bedste. Vi har hjulpet med specielle problemstillinger i diverse dødsboer, hvori Hjerneskadeforeningen er arving. Vi har bistået Specialisterne med rådgivning om selskabsretlige omstruktureringer og, i forbindelse hermed, udarbejdelsen af en række selskabsretlige dokumenter. Hovedhuset Vi har rådgivet om konkrete skatteretlige problemstillinger, herunder fradragsregler for donationer mv. Vi har rådgivet omkring afslutning af tidligere projekter. Vi har bistået Hovedhuset med konkrete problemstillinger i forbindelse med projektets opstart som selvejende institution. Vi har hjulpet med gennemgang og udarbejdelse af konkrete kontrakter og ydet konkret rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Uddannelsesindsatser Vi har som led i Københavns Kommunes udskolingsdynamo afholdt en uddannelsesdag for klasseselever på Sortedamskolen. Formålet var at lægge mere fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne og motivere eleverne til at tage en uddannelse. Inden besøget har eleverne beskæftiget sig med demokrati og grundloven i samfundsfag, og på uddannelsesdagen fik de så mulighed for at omsætte denne viden til praksis gennem en fiktiv retssag, hvori de selv skulle agere som parter. Derudover fik de et indblik i, hvilke andre jobfunktioner der er i en virksomhed som Kromann Reumert. Vi har haft flere erhvervspraktikanter. Reden Vi har hjulpet med udarbejdelse af reviderede vedtægter for Hovedhuset. Vi har hjulpet med udarbejdelse af ansættelseskontraktparadigmer, der kan anvendes for hovedparten af Redens personalegrupper. Vi har etableret en ordning med Sortedamskolen, som omfatter, at de elever, som særligt har brug for noget praktisk erfaring, får mulighed for at komme i praktik hos Kromann Reumert som supplement til skolens erhvervspraktik. Vi har hjulpet med gennemgang af konkrete kontrakter og ydet konkret rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Ønskefonden Danmark Vi har bistået ved udarbejdelsen af en hosting- og udviklingsaftale vedrørende ny hjemmeside til Ønskefonden Danmark. Vi har hjulpet med fortolkning af overenskomstmæssige vilkår for deltidsansatte. Vi har bistået ved udarbejdelse og oversættelse af Ønskefonden Danmarks datapolitik. Reden International Vi har hjulpet med udarbejdelse af kontraktparadigmer, der kan anvendes for hovedparten af Reden Internationals personalegrupper. Vi har ydet ansættelsesretlig rådgivning. Vi har rådgivet Ønskefonden Danmark om reguleringen af offentlige indsamlinger. Vi har hjulpet med gennemgang af konkrete kontrakter og ydet konkret rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på særlige områder eller i forbindelse med projekter efter særlige bevillinger. Vi har ydet assistance i forbindelse med afholdelse af Ønskefonden Danmarks ordinære generalforsamling, herunder udarbejdet indkaldelsen. Vi har hjulpet med fortolkning af overenskomstmæssige vilkår for deltidsansatte. Vi har ydet løbende rådgivning i forbindelse med konkrete juridiske problemstillinger. 36 l KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 37

20 PARTNERSKABER OG PRO BONO PARTNERSKABER OG PRO BONO CASE lærerne var meget begejstrede. Eleverne havde udvist et sjældent engagement, da klasseselever fra Sortedamskolen på Østerbro besøgte Kromann Reumert den 6. december 2012 og det var ikke fordi, at det var december måned, og julen stod for døren. Grunden var i stedet, at en af Kromann Reumerts pro bono-grupper havde planlagt en uddannelsesdag, som imponerede. en LÆrerIG OG VIrKeLIGhedsnÆr dag en Fælles indsats Martha Horten von Scholten er fuldmægtig og ansvarlig for pro bono-gruppen, der arbejder med uddannelsesindsatser. Hun var med til at planlægge en uddannelsesdag for klasseselever, men nægter at tage æren alene. Hun fremhæver i stedet det fantastiske samarbejde, der var i pro bono-gruppen, og som gjorde, at arrangementet blev så stor en succes. Gruppen havde i samarbejde med udvalgte lærere fra Sortedamskolen fundet frem til, hvad dagen skulle indeholde. - Lærerne mente, at der var en del blandt de 60 elever, som med fordel kunne blive inspireret til at overveje, hvilke uddannelser de kunne tage og at de burde tage en. Det var oplagt, at vi skulle præsentere jobbet som jurist, men vi ville også præsentere, at man kunne arbejde med andet hos os, og der er meget mere til Kromann Reumert end blot jurister. De var derfor også på besøg hos bl.a. IT, HR, Corporate Finance og Service. rollespil, der engagerer I stedet for at Martha og de andre blot fortalte om at arbejde som jurist, valgte de at lave rollespil, så eleverne fik et meget realistisk indtryk af juridiske opgaver. De blev delt op i grupper, hvor der var tre tiltalte, anklagere, forsvarere, vidner og dommere. Rollespillet handlede om to drenge, der banker en anden dreng, mens en pige filmer det, også kaldet happy slapping. Grupperne skulle selv forme rollerne, eksempelvis valgte Marthas gruppe de tiltalte, at den ene af de voldelige drenge havde DAMP, og det var årsagen til hans handling. Derudover gav dette eleverne anledning til debat og refleksion, da dommerne valgte ikke at tillægge det vægt i deres dom. - De syntes, at det var vildt sjovt og levede sig utrolig meget ind i det. Der var en journalist fra Berlingske, som fulgte den gruppe, jeg var med i. Jeg hørte på afstand, at hun spurgte til deres oplevelse af dagen, og de svarede, at de havde fået et meget større indblik i advokatverdenen, og syntes, at det var spændende at arbejde med mennesker, der kendte til det frem for, at deres lærere skulle fortælle om det, fortæller Martha, der også fremhæver, at der bagefter var elever, der kom og spurgte hende, hvordan man bliver jurist. Samfundsfagslæreren var også begejstret og mente, at der var meget at arbejde videre med, når de kom hjem. Og det sidste, som en af de andre lærere sagde, var, at Kromann Reumert har simpelthen gjort en forskel for den danske ungdom. Case Udskolingsdynamo en uddannelsesdag, som imponerede Sortedamskolen besøgte Kromann Reumert som et led i, at skolen er udnævnt som såkaldt udskolingsdynamo. læring Går begge VeJe Martha fortæller, at det var fantastisk at kunne bruge den viden, vi har som virksomhed på denne måde. På spørgsmålet om hun har lært noget, som hun kan tage med fremadrettet i sit eget arbejde, svarer hun: KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 KROMANN REUMERTS CSR-RAPPORT 2013 l 39

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2012 Forord ved Managing Partner Velkommen til Kromann Reumerts CSR-rapport 2012. Det er nu tredje gang, vi rapporterer vores CSR-aktiviteter til FN s virksomhedsnetværk

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2011

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2011 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2011 Indhold Forord ved Managing Partner FORORD VED MANAGING PARTNER Kort om Kromann Reumert 5 2 Om denne rapport 6 Velkommen til Kromann Reumerts anden CSR-rapport og

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Kromann Reumerts samfundsansvar

Kromann Reumerts samfundsansvar Kromann Reumerts samfundsansvar The Global Compact Communication on Progress Maj 2010 Ansvar for vores handlinger Indhold Kære læser I 2007 var alle medarbejdere involveret i at finde frem til, hvad Kromann

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Kvinder i ledelse Mangfoldighed for Microsoft betyder at få det bedste ud af de ansattes individuelle

Læs mere