p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter"

Transkript

1 pålsson arkitekter25

2

3 pålsson arkitekter / 25

4

5 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde lige fra starten i 1985 fokus på planlægning og byfornyelse. Interessen for den historiske bygningskultur var ligesom i det øvrige Europa voksende i Danmark i 1980 erne. Der var fokus på at sikre de sammenhængende bymiljøer mod et stigende pres fra stærke økonomiske interesser og modernistiske arkitekturidealer. Sporene fra 1960 ernes voldsomme saneringer og gadegennembrud skræmte, og der var stor interesse for nænsom istandsættelse af de gamle huse og for bevaring af byernes gader, torve og samlede atmosfære. Tegnestuen fik fra starten opgaver med sikring af bevaringsværdier og udarbejdelse af planer for byfornyelse og nybyggeri. Det var et spændende arbejde at skabe sammenhæng mellem nyt og gammelt, og erfaringerne herfra skabte et fundament for tegnestuens mange efterfølgende projekter både med nybyggeri men først og fremmest med byfornyelse. Byfornyelsen blev således tegnestuens kendemærke de næste mange år. En ny byfornyelseslov havde lige set dagens lys i 1982 og tegnestuens arbejdsopgaver kom fra da til at afspejle byfornyelsens udvikling frem til i dag. I starten med stor fokus på det påtrængende og boligsociale: indlæggelse af toilet, badeværelse og fjernvarme i de gamle etageejendomme. Senere også med andre boligkvaliteter og med beboerønsker om altaner, tagterrasser, badetårne, køkkentilbygninger, tagboliger og elevatorer. I 1990 erne kom begreber som helhedsorienteret byfornyelse, kvarterløft og infill byggeri med i byfornyelsens palet. Samtidig satte de almene boligselskaber, som ikke var omfattet af byfornyelsesloven, fokus på fysiske- og sociale helhedsplaner for modernisering af deres bebyggelser. Det drejede sig typisk om nyere ejendomme fra 1960 erne og 1970 erne, som udover brugsmæssige mangler ofte trængte til en arkitektonisk og designmæssig fornyelse. Tegnestuen har været med hele vejen. Fra Karsten Pålssons Tegnestue til Pålsson Arkitekter as. Vi har arbejdet under skiftende rammer og vi har skabt forandringer. Hele tiden under de samme overskrifter: byens helhed, gadens helhed, bevarende fornyelse, brugerinddragelse og arkitektur der fungerer. Karsten Pålsson Maj 2010

6

7 pålsson arkitekter / år i dansk byfornyelse 16 Byrum og bevaring 24 Byfornyelse i København 54 Byfornyelse i Svømmehalskvarteret 78 Byfornyelse i Lindevangskvarteret 112 Renovering af byggerier fra 1960 erne og 1970 erne 128 Nyt i gammelt 144 Forsøg og udvikling 176 Tegnestuen

8

9 25 år i dansk byfornyelse De tidlige år Byfornyelse som arbejdsfelt spænder bredt lige fra bygningsdel til helhedsplan. Det er det, jeg godt kan lide ved det. Det giver en variation og bredde i det faglige arbejde. Min vedvarende interesse for byfornyelse af de ældre ejendomme stikker imidlertid dybere end det umiddelbart faglige. Det har sammenhæng med nogle følelser og en fornemmelse af byens stoflighed, som rækker langt tilbage. Som dreng på Vesterbro elskede jeg at gå på fortovet i sko med lædersåler, hvor jeg tydeligt og frydefuldt kunne mærke stenbroen op gennem fødderne og fornemme betonfliserne og de ujævne brosten. Alt indrammet i brokvarterets gaderum. Nærmere bestemt gik turen fra Reventlowsgade (vi boede over for hovedbanegården i nr. 22 på hjørnet af Halmtorvet) over Vesterbrogade (vores mor havde forbudt min bror og mig at gå ned ad Istedgade) og ned til skolen i Stenosgade, med kig til Vesterbros Torv og Skt. Jørgens Sø undervejs. Det var min skolevej i de første 6 skoleår. Her blev min kærlighed til byens huse og rum grundlagt. I mine første studieår på Kunstakademiets Arkitektskole arbejdede jeg på bygningsniveau og eksperimenterede bl.a med præfabsystemer til huse. De sidste studieår tilbragte jeg på byplanafdelingen, hvor jeg tog afgang i I de følgende år arbejdede jeg som ansat på tegnestuer med bebyggelsesplaner, lokal planer, kommuneplaner og senere med regionplanlægning som ansat i det daværende Hovedstadsråd. Fra var jeg ansat i arkitektfirmaet Jensen & Valeur som leder af deres byplanafdeling. Her tog jeg initiativ til en større satsning på byfornyelse. Vi deltog i en stor offentlig idekonkurrence om byfornyelse og vandt 1. præmie for et projekt for Holbæk bymidte. Senere fik jeg støtte fra Byggeriets Udviklingsråd (BUR) til forsøgsprojektet Byfornyelse i lysegrå områder. Svømmehalskvarteret Tiden var præget af den løbende faglige diskussion om den nye byfornyelseslov, som indeholdt krav om borgerdeltagelse og bedre planlægning ved fornyelsen af bykvarterer og friarealer. Baggrunden for den nye lov var bl.a de kraftige folkelige protester imod nedrivningspolitikken, som den havde fundet sted bl.a. på indre 7 introduktion

10 Nørrebro omkring Blågårds Plads. Samtidig indeholdt den nye lov en forsøgsparagraf, som jeg senere skulle få stor fornøjelse af. Det var også i denne periode at jeg bidrog til den faglige debat med artikler i tidsskriftet Byplan i 1982 og 83, hvor jeg advokerede for en mere kvalificeret planlægning (efter planloven) som baggrund for den forestående brede byfornyelsesindsats (efter byfornyelsesloven). Mit samarbejde med BUR blev udvidet. Som konsulent for BUR skulle jeg være med til at fremme og administrere en ny forsøgsordning, hvor BUR kunne give støtte til forsøgsprojekter eller erfaringsopsamling på byfornyelsesområdet. Formålet var at fremme nytænkning og udvikling i den fremtidige byfornyelse, hvor udfordringen på landsplan var at få moderniseret utidssvarende boliger, svarende til et investeringsbehov på over 30 mia kroner i datidens priser. Opgaven omfattede 1/5 af landets boligmasse med op mod 1 million mennesker, hvoraf mange tilhørte de socialt dårligst stillede. De utidssvarende boliger var kendetegnet ved manglende toilet, bad eller fjernvarme og lå typisk i tæt bebyggede bydele med mangel på lys og luft. Det var en spændende tid, hvor jeg bl.a. fik til opgave at reklamere for den nye forsøgsordning. Jeg fik bl.a udarbejdet en film om BUR s muligheder for at støtte byfornyelsesforsøg. Filmens titel var Tænk at få brusebad og blev udarbejdet af Minerva Film. Samtidig fik jeg for BUR fremstillet en serie på 4 plakater, udformet af Ib Spang Olsen. Forsøg og udvikling Forsøgsprojekt for BUR, hvor der blev sat fokus på fornyelse af byens blandede yderområder. Forsøgsordningen blev en succes. En række byfornyelsesforsøg rundt omkring i landet blev igangsat med forsøgsmidler fra BUR, ligesom en række rapporter med erfaringsopsamling blev udarbejdet med emner som fx Gode eksempler på nye gårdanlæg, Erfaringer med selv- og medbyg etc. Måske var BUR s succes i virkeligheden for stor, for BURs funktion som lille selvstændige sekretariat blev lukket ned i 1987 og forsøgsområdet overført til Boligstyrelsen. I foråret 1985 startede jeg min egen tegnestue på førstesalen af Svanevej 26 B. Jeg havde forladt min gamle tegnestue i god ro og orden og havde overtaget de resterende byplanopgaver og én medarbejder. De første års opgaver bestod i færdiggørelse af kommuneplaner og lokalplanopgaver i Danmark og på Grønland, vejledning i lokalplanlægning for Grønlands Landsstyre, bebyggelsesplaner og enkelte gårdanlæg mm. Snart tyndede det imidlertid ud med planlægningsopgaverne erne var lavkonjunktur for planlægning i Danmark. 8

11 København Tegnestuens første saneringsopgave var andelsboligforeningen Kropotkin i Sankt Peders Stræde med Otto Langhårsklippers salon på 1. sal og cafe i kælderen. Fokus på byfornyelse I 1987 fik jeg mulighed for at starte et turn-around for tegnestuen med større fokus på konkret bygningsfornyelse. Jeg fik mulighed for at prøve kræfter som arkitekt med nogle saneringsopgaver i samarbejde med ingeniørfirmaet Leon Grønbæk (senere Ingeniørfirmaet Falkon as), som forestod opgaverne som totalrådgiver. Den første opgave var andelsboligforeningen Kropotkin, Sankt Peders Stræde 20, med Otto langhårsklipper som beboerformand. Den fine 1800 tals ejendom blev renoveret nænsomt og beboerne fik badeværelser. Når man kommer forbi i dag fremtræder ejendommen stadig pænt vedligeholdt og Ottos frisørsalon med cafe i kælderen ligger der endnu. 9 introduktion

12 10

13 Tegnestuens næste sager var såkaldte tvangssaneringssager af private udlejningsejendomme med Byfornyelsesselskabet København som forretningsfører. Det drejede sig om Trepkasgade 3-5, Griffenfeldsgade 7 og den grønne hjørneejendom Rantzausgade 54/Griffenfeldsgade 10. Alle ejendomme blev totalrenoveret på tag og facader og fik nye tidssvarende badeværelser og køkkener. Københavns kommune var på dette tidspunkt ved at forberede deres fremtidige indsats efter den nye byfornyelseslov, først og fremmest ved at planlægge en storstilet helhedsplan for byfornyelsen af det indre Vesterbro fra Hovedbanegården til Skydebanegade. Frederiksberg kommune kom dog hurtigere end København i gang med at anvende den nye byfornyelseslov. Kommunen udpegede Svømmehalskvarteret som byfornyelsesområde og indledte en langvarig succesfuld strategi med karré efter karré at udsende såkaldte opfordringer med forslag til forbedringer i de enkelte ejendomme. Ejendommene bestod for det meste af andelsboligforeninger samt enkelte ejerforeninger og udlejningsejendomme. I byfornyelsesopfordringen fra kommunen lå også det krav, at ejendommen skulle engagere en teknisk rådgiver til at forestå hele projektet. Hermed var de ydre vilkår til stede for tegnestuens udvikling i de følgende mange år. Svømmehalskvarteret Byfornyelse med fokus på proces og dialog. Jeg var heldig at få to opgaver som arkitekt og totalrådgiver i den allerførste karré, som blev udpeget. Herefter gik det slag i slag, efterhånden som karreerne blev udpeget og sat i spil. Vi fik opgaver ikke i alle men i de fleste karreer og i nogle karreer fik vi rækker af ejendomme halve gader som gav mulighed for spændende projekter med renoverede gadefacader samt tilbygninger og glaskarnapper på gårdfacaderne. Svømmehalskvarteret var tegnestuens vigtigste arbejdsområde i ca. 15 år. I perioden fra 1987 til 2007 gennemførte vi byfornyelse i ca. 700 boliger en femtedel af de boliger, som blev byfornyet i kvarteret. Tegnestuen voksede og der blev skabt et erfaringsgrundlag, som rustede os til at gå videre med opgaver i nyere byområder, og med nye udfordringer indenfor byfornyelse og forsøgsprojekter. bygningen og den arkitektoniske helhed Den enkelte bygnings bidrag til helheden er helt central i tegnestuens tilgang til enhver opgave, hvad enten det er nybyggeri eller renovering. Det gælder lige fra planarbejde med bybevaring i Nakskov bymidte, over indpasning af nye huse i gadebilledet, til design af nye facader i 1960 er og 1970 er bebyggelser. 11 introduktion

14 Alle mennesker holder af bymidten og brokvarterernes atmosfære, med de tæt sammenvævede funktioner og skarpt afstukne byrum. De gamle huse emmer af stoflighed og det bliver en del af mange menneskers identitet at bo og leve i ældre bykvarterer. Med gader og byrum i en menneskelig skala. Med huse der danner helheder, men hvor de enkelte huses udformning og detaljer hele tiden varierer, og gør det oplevelsesrigt og rart at færdes. Med variationer i husenes arkitektur samtidig med et stærkt helhedspræg med ensartede proportioner og volumener i bygninger og byrum, hvor de enkelte huse udviser en klar kontinuitet i konstruktion, størrelse og materialevalg som et udtryk for deres egen tid. Det gode håndværk er kernen i al byfornyelse. Intuitivt opleves det gode håndværk, husenes overflader, detaljer og farver som omsorg. Der fornemmes en forbindelse fra fortiden ind i nutiden, som er vigtig for mennesker. Det gælder også de helt unge, som ellers har deres egen moderne tøjstil, musik og livsform. Men de hænger ud på Sankt Hans Torv og på Vesterbro og drømmer ikke om Ørestadens spredte boligblokke. Den ældre by- og bygningskultur rummer helt åbenbart en universel kvalitet for alle på tværs af generationer. Byens udvikling gennem tiden har skabt de forskellige bykvarterers særlige træk, hvor de enkelte huse i gadebilledet fremstår som en rytmisk variation over samme tema. Det er vigtigt at respektere og fastholde de enkelte kvarterers særpræg, som det, der gør byen oplevelsesrig som helhed som et helt musikstykke. Derfor skal renoveringen af den enkelte bygning ske med respekt for arkitektur og originalitet og med respekt for nabobygninger og helheden i gaden og kvarteret. Væggene i de fælles byrum, gadefacaderne, skal renoveres nænsomt med respekt for husenes oprindelige arkitektur, vinduer og døre, detaljer, materialer og farver. Mod gårdsiden er der derimod ofte mulighed for at tilføre boligerne dagslys og luft i form af franske døre, altaner, glaskarnapper og nye funktioner samt bygningsdele i nutidigt design. I karreernes indre kan skabes nye helheder med grønne gårdanlæg og renoverede gårdfacader. Enkelte bygninger i de ældre byområder er så ringe, at man må vælge at nedrive dem. Nybyggeri som udfyldningsbyggeri eller infill er et vigtigt redskab til at fastholde og forbedre bystrukturen og gadebilledet. Nye huse i husrækken skal være sig selv, et udtryk for nutidig arkitektur. Men husets bidrag til helheden er det primære krav. Derfor bør det nye hus være i dialog med sine naboer. Nogle bølgelængder må være fælles, mens andre kan afvige. Naboerne på hver side kan Lindevangskvarteret Fornyelse med respekt for helheden i gadebilledet. 12

15 13 introduktion

16 oven i købet være helt forskellige. Som tilfældet var ved tegnestuens infill byggeri i Pile Alle 33, hvor nabohuset til højre er en klassisk etageejendom fra 1890 i gule sten med dannebrogsvinduer, mens naboen til venstre er et betonhus fra 1960 erne. Det nye hus i Pile Alle 33 etablerer dialogen ved at anvende gule sten, vinduesformat og let markering af stueetagen med tilbagetrukne fuger som den ældre nabo til højre, mens dialogen med naboen til venstre er etableret ved store franske dørpartier og tilbagetrukket tagetage. Det nye hus har helt sin egen tone uden at dominere husrækkens helhed med en skinger lyd. Nyt i gammelt Lundtoftegade, Nørrebro. Visualisering af tegnestuens projekt for fornyelse af almene boligblokke. Sådanne hensyn bør efter min opfattelse være hovedreglen, når det drejer sig om projekter i de historiske byområder indre by og brokvartererne. De byområder skal vi passe på. De bliver aldrig større, mens der kommer masser af nye byområder, hvor arkitekturens modekatalog kan sætte sine fingeraftryk. I fremtiden vil man i endnu højere grad værdsætte brokvarterernes homogenitet, på samme måde som vi i dag værdsætter fx Nyboder. I de nyere byområder med byggerier fra 1960 erne og 1970 erne er der ofte større frihedsgrader og måske også behov for arkitektonisk løft. Men også her gælder det om så vidt muligt at fastholde karaktergivende og tidstypiske træk. I tegnestuens projekt for Bolvighus fra 1962 indgik en total fornyelse af gadefacaden med henblik på at reducere støj og energiforbrug. For at respektere ejendommens arkitektoniske udtryk er valgt en løsning, hvor det synlige søjle/dragersystem er efterisoleret udvendigt og beklædt med lys fiberbeton. Derved er de vandrette og lodrette linjer fastholdt, samtidig med at bygningen har fået et nyt opdateret facadeudtryk i moderne materialer, glas og aluminium. Ved arbejdet med denne opgave blev det klart for os, hvor afgørende de murede gavle og flade tage er for bevaringen af det tidstypiske ved byggerier fra denne epoke. Nyt i gammelt Pile Alle 33. Infill byggeri som formidler en overgang mellem sine meget forskellige naboer ved at være i dialog med dem begge. Denne erkendelse er ført over i tegnestuens aktuelle projekt for renovering af blokke i AKB Lundtoftegade, som er opført i Også her vil de flade tage og de gule murede gavle blive bevaret som tidstypiske markører. De triste altangangsfacader mod Lundtoftegade får derimod helt nye facader med udsmykket glas, hvor motivet refererer til stedets egen lokalitet og historie. En moderne måde at udtrykke omsorg, identitet og fornyelse. 14

17 15 introduktion

18 byrum og bevaring nakskov

19

20 Bybevaring i Nakskov Omkring 1990 arbejdede tegnestuen med bybevaring i Nakskov. I forlængelse af Miljøministeriets Planstyrelses arbejde med kommuneatlas over bevaringsværdier i Nakskov ønskede man at få afprøvet metoder til at skabe nogle planretningslinjer, som kunne fastholde og udbygge bevaringsværdierne. Tegnestuen fik til opgave at gennemføre et udviklingsprojekt med udarbejdelse af debatoplæg og kommuneplantillæg med bevaring som tema og med de enkelte områders særpræg i centrum. Debatoplægget fik form af en folder, der samtidig fungerede som plakat til opsætning i butikker og på offentlige steder. Der blev afholdt offentligt debatmøde og fra borgere og foreninger modtog kommunen en række indlæg, som blev trykt og offentliggjort. Efter bearbejdning af de indkomne kommentarer blev forslaget til kommuneplantillæg udsendt til debat i 3 måneder, hvorefter det med få justeringer blev politisk vedtaget i Kommuneplantillægget fokuserede på bymidten og udvalgte tilgrænsende områder. Kommuneplantillægget, som havde form af en lettilgængelig rapport, fungerede i årene efter som kommunens bibel i forbindelse med renoveringsprojekter, gadebelægning, butiksskiltning, vinduesudskiftninger mm. Hele forløbet var vellykket, idet det lykkedes at tage de principielle diskussioner i den første debatperiode, hvorefter linjen var lagt og kunne udmøntes i meget konkrete retningslinjer i kommuneplantillægget med hensyn til bygningsudformning, materialer og farver etc. Det lykkedes også at indarbejde retningslinjer for byomdannelse med ny bebyggelse og et nyt torv i området øst for den middelalderlige bykerne. Nakskov bymidte Middelalderlig by- og gadestruktur med karakteristiske stræder fra hovedgade til havn. Nakskovs middelalderlige byplan er særdeles velbevaret og bevaringsværdig som helhed. Samtidig rummer bymidtens delområder yderst varierede bebyggelsesmønstre. Helhedspræget og delområdernes særpræg, som opleves successivt når man bevæger sig gennem bymidten, var udgangspunktet for retningslinjerne. Retningslinjerne skulle bevare og styrke: 1. bykernens helhedspræg, 2. delområdernes særpræg og 3. overgangene mellem delområderne (stræde/strøg/torv etc.) Townscape synsvinklen, som stammer fra den engelske planlægger og byteoretiker Gordon Cullen, er helt central i bybevaringen. Det gælder om at fastholde oplevelser som at dreje om hjørnet fra hovedgaden ned ad strædet, oplevelsen af strædets krumning og de korte husfacader, strædets bratte udmunding i havne 18

21 Bykernen Den østlige bymidte Bymidtekarreerne Området med kirken og Axeltorv Boligstræderne Strøggader og torve Købmandskarreerne Nye huse og lille torv Bevaringsanalyse Områder og strukturer med egen identitet. Byrumsanalyse Helhedspræg og særpræg. Byrumsanalyse Byrum og grønne områder. Byrumsanalyse Vigtige overgange. 19 byrum og bevaring

22 Bevaringsmanual Illustrationsskitser for området omkring kirken og Axeltorv. 20

23 Debatoplæg Udsnit fra debatoplæg med fokus på kvaliteter, som er værd at bevare. Bevaringsmanual Princip for belægninger og belysning i stræderne ned mod havnen. 21 byrum og bevaring

24 fronten, skiftet i bebyggelsesmønstre, hustyper etc. Hvis sådanne kvaliteter med variation og særpræg skal sikres, så kræver det meget konkrete og håndfaste retningslinjer, angivet i afstande, byggematerialer og tagformer. Et kommuneplantillæg følges op af detaljerede og bindende lokalplaner, men vi var i Nakskov klar over, at dette ville være en langvarig og ressourcekrævende proces for kommunen. Derfor havde tegnestuen prioriteret, at kommuneplantillæggets retningslinjer var helt konkrete, hvilket snart skulle vise sin værdi. Fra manual til realisering Torvet Sønderport renoveret efter tegnestuens detailprojekt for belægninger, bænke og andet byudstyr. Kort tid efter kommuneplantillæggets vedtagelse opnåede kommunen tilsagn fra Boligministeriet om 55 millioner kr. i byfornyelsesmidler til renovering af en af de markante og bevaringsværdige arbejderbebyggelser ved skibsværftet, nemlig Rosnæs. Rosnæs var opkøbt af et lokalt boligselskab, der stod som bygherre for den omfattende renovering. Boligselskabet ønskede at udskifte til plastikvinduer og billigt pladetag, i stedet for de originale trævinduer og tegltage. Efter en større diskussion fastholdt kommunen, at renoveringen skulle gennemføres med et højt kvalitetsniveau, med henvisning til kommuneplantillægget, hvor der for Rosnæs var fastsat krav om oprindelige materialer, herunder fx tegltage med skorstene og vinduer af træ. Det er en herlig fornemmelse at vide, at tegnestuens arbejde har bidraget til at sikre en bevaringsværdig bebyggelse. Fra manual til realisering Boligbebyggelsen Rosnæs renoveret efter kommuneplantillæggets retningslinier om anvendelse af oprindelige materialer som tegl på tagene og vinduer af træ. 22

25 23 byrum og bevaring

26 byfornyelse i københavn

27

28 københavn Tegnestuens første erfaringer med byfornyelse blev indvundet i Københavns Kommune i Efterhånden kom en lang række af projekter til. På de følgende sider vises en repræsentativ vifte af fornyede ejendomme i indre by, på Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Nordvest. Projekterne er gennemført af tegnestuen over en 20-årig periode, lige fra Sankt Peders Stræde 20 i 1989 til Odensegade 2-12 i De tidligste projekter blev formelt gennemført efter saneringsloven. I starten af 1990 erne kom Københavns kommune imidlertid rigtig i gang med byfornyelsesloven, især inden for rammerne af Helhedsplanen for indre Vesterbro, men også i udvalgte karreer på Nørrebro. Alene byfornyelsen af indre Vesterbro var fra starten budgetteret til at koste ca. 6 mia. kroner. I Københavns Kommune blev mange opgaver uddelegeret via byfornyelsesselskaberne, det socialdemokratiske Byfornyelsesselskabet København og det borgerlige SBS Byfornyelse, som havde tilknytning til Grundejernes Investeringsfond. Forvaltningen af helhedsplanen for indre Vesterbro blev fordelt, med 2/3 til socialdemokraterne og 1/3 til de borgerlige. Det lille nydannede Håndværkets Byfornyelsesselskab kom i klemme og blev henvist til Holmbladsgadekvarteret, idet den daværende socialdemokratiske overborgmester Egon Weidekamp mente at han allerede havde tilgodeset den borgerlige fløj. Trepkasgade 3-5 Modernisering med badeværelser, køkkener og franske altaner mod gården. Byfornyelsesselskaberne skulle bl.a. administrere de såkaldte råde-over ejendomme, som var private spekulationsejendomme med store istandsættelsesbehov. Det betød, at de private rådgivere, os selv inklusive, bejlede til byfornyelsesselskaberne for at få del i opgaverne. Det var før, der var noget der hed udbudsdirektiver. Tegnestuen fik enkelte opgaver fra byfornyelsesselskaberne, men vi blev aldrig forlovet med nogen af dem, og det var, set i bakspejlet, nok meget godt. Vi lærte at klare os selv og udviklede hen ad vejen tegnestuens eget brand med løbende forsøgsprojekter på byfornyelsesområdet. Tegnestuen beskæftiger arkitekter og bygningskonstruktører, som yder teknisk rådgivning til en bred kundekreds. For at kunne håndtere byfornyelsesopgaverne blev der hurtigt sat fokus på økonomi og byggestyring. I langt de fleste opgaver fungerer tegnestuen som totalrådgiver, i samarbejde med tilknyttet ingeniørfirma og administrator. Det betyder at tegnestuen igennem hele perioden har kunnet fastholde den traditionelle arkitektrolle som bygherrens tillidsmand. Også i tider, hvor den entreprenørstyrede totalentreprise blev populær hos mange bygherrer. 26

29 En stor del af af tegnestuens kunder har været andelsboligforeninger. De havde gyldne tider i de første mange år under byfornyelsen. Alle vedligeholdelsesarbejder blev betalt af det offentlige og selv efter omfattende moderniseringer forblev huslejen rimelig. I de senere år blev støtteomfanget mindre. Andelsboligforeningerne var gode bygherrer. Beboerne havde positiv interesse i sagen, projekterne skulle vedtages demokratisk på foreningens generalforsamling og de nedsatte byggeudvalg var som regel gode sparringspartnere for os rådgivere. Vores oplevelse i de år var, at andelsboligforeningerne, til forskel fra ejerforeningerne, generelt havde fokus på fælles interesser og på at opnå fodslag. I dag, hvor lovgivningen har ødelagt andelsboligbegrebet ved individualisering og overbelåning, er der ikke den store forskel. Nørrebro Københavns kommune besluttede i at få renoveret en række af deres mest nedslidte (TOR) ejendomme, som de dog nogle få år senere af staten blev tvunget til at sælge for at få penge i den slunkne kommunekasse. Nogle af disse opgaver landede på tegnestuens bord. Det drejede sig om ejendommene Vedbækgade 4-10, Skodsborggade 17/Nordbanegade 26 på Nørrebro og Rughavevej11/Skolegade 13A+B i Valby. Ejendommene skulle renoveres på tag og fag, hvilket gav tegnestuen gode erfaringer med anvendelsen af naturskifer og indfarvet Juramørtel til at friske de triste gårdfacader op. Få år senere gennemførte vi et forsøgsprojekt på Nørrebro med tegnestuens nyudviklede tilbygningssystemsystem X-tension, som er beskrevet nærmere i kapitlet om byfornyelsesforsøg. Projektet blev gennemført i ejendommen Brohusgade 10-12, som var en nydannet andelsboligforening efter at et stort beboerflertal op til byfornyelsen havde besluttet at overtage den private Mejeristiftelse fra Ejendommen bestod af 20 små to-værelses lejligheder på ca. 50 m 2. Kommunen foreslog at lejlighederne blev slået sammen to og to. Beboerne strittede imidlertid voldsomt imod, og kommunen var på det tidspunkt ikke indstillet på at tvinge nogle, så sammenlægningen blev ikke til noget. Tegnestuens tilbygningssystem kom herefter til sin ret, idet de små lejligheder i stedet fik tilført en køkkenudvidelse med lys og luft. Vedbækgade 4-10 Gårdfacade med nye vinduer og puds i indfarvet juramørtel. vesterbro Helhedsplanen for indre Vesterbro gav retningslinjer for en bevarende byfornyelsesindsats, hvor kun meget få bygninger skulle rives ned. Det var Vesterbros held. Men prisen havde været høj. I årene før havde Københavns Kommune 27 byfornyelse københavn

30 med Egon Weidekamp i spidsen ødelagt det indre Nørrebro med omfattende saneringer hen over hovedet på borgerne og med husbesættelser og voldsomme gadekampe til følge. vesterbro Ejendomme fornyet af Pålsson Arkitekter I løbet af 1990 erne gennemførte tegnestuen en række projekter for andelsboligforeninger på Vesterbro, men inden da udførte vi to enkeltstående projekter med etablering af nye badeværelser og køkkener. Det var i Oehlenschlægersgade 53-53A og Saxogade 92-94, som tidligere havde fået fornyet tag og facader i en første etape. Vi gennemførte så anden etape med indvendig modernisering. Etapedelingen som princip var ikke en rationel måde at gennemføre byfornyelse på og indenfor helhedsplanområdet på indre Vesterbro blev alle ejendomme da også renoveret gennemgribende i én omgang. Og det på et ganske højt kvalitetsniveau. Det var fx obligatorisk ved fornyelse af skifertage at anvende naturskifer, hvor til sammenligning Frederiksberg kommune kun gav støtte til eternitskifer og ejendommene selv måtte betale merprisen, hvis de ville have naturskifer. Prisen for den normale gennemgribende byfornyelse lå på kr/m 2 eks. moms. Det svarede til, at istandsættelsen af en gennemsnitejendom kostede omkring 1 mio kr. pr. lejlighed i håndværksudgifter eks. moms. Istandsættelsen af den fredede Skomagerstiftelse på hjørnet af Istedgade og Gasværksvej kostede hele kr./m 2 eks. moms. Det var også noget, der blev talt om i branchen. 1 En af de ejendomme, der stod over for en gennemgribende byfornyelse på Vesterbro, var andelsboligforeningen Eskildsgade Ud over tag og facader, nye badeværelser og køkkener fik andelsboligforeningen et fint fælleslokale indrettet i en del af loftsrummet med adgang til en dejlig ny fælles tagterrasse med udsigt over byens tage. Samtidig var ejendommen såkaldt værtsejendom for tegnestuens forsøgsprojekt med præfabrikerede stålbunde, som omtales nærmere i kapitlet om forsøgsprojekter. Nogle år senere byfornyede vi A/B Eskildsgade 32-34, som udover tag og facader også skulle have nye badeværelser. Tegnestuen foreslog, at badeværelserne blev gennemført som forsøg, hvor tegnestuen i forlængelse af Eskildsgade projektet skulle færdigudvikle et samlet byggesystem med både gulv- og vægelementer i rustfri stål. Byggeskadefonden bakkede ideen op, men kommunen ville ikke være med, så badeværelserne blev udført traditionelt. Tegnestuen byfornyede en husrække på tre ejendomme Absalonsgade 11, 13 og 15. Projektet var bl.a interessant fordi Københavns Kommune gennemførte et Udviklingsprojekter gennemført af Pålsson Arkitekter 1. Hedebygade 3-3A Forsøg med energioptimering 2. Eskildsgade Forsøg med lette stålbunde 28

31 2 Istedgade / Abel Cathrinesgade Gennemgribende fornyelse af markant hjørne på Vesterbro. 29 byfornyelse københavn

32 projekt med at genskabe en original tidstypisk farvesætning af facader, vinduer og kviste i Absalonsgade fra den udspringer i museumsgaden ved Københavns Bymuseum og ned til Istedgade. Projektet var en reaktion mod de mange nye hvide farveløse vinduer, som blev brugt ved tidens byfornyelse. Kommunen havde af arkitekt Bente Lange fået udarbejdet en farvemanual for hele gaden. Med udgangspunkt i den stod tegnestuen for farvesætning af de tre nævnte ejendomme med anvendelse af indfarvet juramørtel på facaderne og med mikroafrensede og linoliemalede vinduer. Gaden står i dag med en fin helhed af mindre ejendomme med en stor variation i farver og overflader og detaljer. På ydre Vesterbro udførte tegnestuen flere projekter i Hedebygade-karreen og i nabokvarteret Ballum Nord. I Hedebygadekarreen, hvor kommunens største samlede økologiprojekt fandt sted, var tegnestuen involveret i et økologisk forsøgsprojekt i andelsboligforeningen Hedebygade 3-3A. Det var et spændende projekt med nye tagboliger og to køkkentårne på gårdfacaden, opført i tegnestuens nyudviklede tilbygningssystem X-tension. Den økologiske målsætning var at minimere bygningens energiforbrug gennem anvendelse af centralt placerede radiatorer, særlige forsatsrammer og passiv solvarme. Tøndergade / Ballumgade Gårdrum med renoverede facader og et enkelt nyt køkkentårn. Nogle år senere byfornyede tegnestuen to store sammenhængende andelsboligforeninger på den anden side af Hedebygade mod Ballumgade, Møgeltøndergade og Tøndergade. Også i disse ejendomme blev der udover badeværelser, køkkener og franske altaner indrettet nye tagboliger med indskårne tagaltaner og et enkelt nyt køkkentårn mod gården. I den ene andelsboligforening var lejlighederne så små, at kommunen forlangte lejlighedssammenlægninger som en forudsætning for at give byfornyelsesstøtte. Det var første gang vi oplevede at kommunen stillede et absolut krav om sammenlægning. Men det var yderst fornuftigt, da det gav mere tidssvarende boliger og begrænsede udgifterne en smule. Det gav selvfølgelig tegnestuen nogle udfordringer med at udforme nye lejligheder på tværs af de eksisterende lejlighedsskel, og med at opnå enighed blandt beboerne, hvoraf nogle jo i sagens natur skulle genhuses permanent et andet sted. Ejendommenes ydre istandsættelse og farver på facademørtel og vinduer blev ved kommunens mellemkomst koordineret med tvillingeejendommene ned ad Hedebygade, som var opført samtidig i samme arkitektur. Facaderne blev pudset op i juramørtel i samme tone fra sokkel til tag uden fremhævning af detaljer med afvigende farver, så facadeudtrykket fremstår roligt med detaljerne tegnet fint af lys og skygge. Efterfølgende er gadebelægning og beplantning blevet fornyet, og området står i dag meget smukt og helstøbt. 30

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde

STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten Andersen Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske noter 36 STRANDHAVEN Et kolonihaveområde bliver til lav, tæt boligområde Kirsten

Læs mere