MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup"

Transkript

1 -i hjertet af Danmark... PARCELHUSGRUNDE SÆLGES MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup Martine Christoffersens Vej.indd :50:10

2 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ centralt til by og aktiviteter Martine Christoffersens Vej er beliggende i Ullerup i den nord-vestlige ende af Fredericia. Byggemodningen omfatter 81 parcelhusgrunde i størrelse fra 701 m m2. Vejen er opkaldt er fru vinhandler Martine Christoffersen, som var den første folkevalgte kvinde i Fredericia Byråd. Hun blev valgt den 12. marts Fredericia Kommune navngav vejen i 2009 som en markering af 100-året for kvinders valgret. Grundene ligger i naturskønt område tæt på den flotte 18 hullers golfbane, sportsaktiviteter og byen.tilkørsel til området sker fra Bredstrupvej og Vestre Kobbelvej. Der er gode indkøbsmuligheder i de nærliggende butikker og kort afstand til byens mange faciliteter. Daginstitutioner findes bl.a. på Bredstrupvej, Søndermarksvej, Prangervej, Dannevirkevej og Ullerupdalvej. Tæt på Martine Christoffersens Vej ligger MadsbyLegeparken et spændende aktivitetsområde for hele familien. Her er med mange sjove gratis fornøjelser til børnene og et skønt naturområde med mange dyr. Den historiske Miniby som er en tro kopi af Fredericia anno 1849 ligger som nabo til MadsbyLegeparken. Lokalområdet kan også byde på Danmarks største idrætsanlæg med sportshaller, svømmehal, badeland, kurbad og bowlinghal. MesseC og 18 hullers golfbane. Området hører til Ullerup Bæk Skolen, som har en afdeling for 0-6 kl. på Skjoldborgvejen og en afdeling for kl. på Nørre Allé Martine Christoffersens Vej.indd :50:12

3 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ store grunde Martine Christofferens Vej, Ullerup Nr. m 2 Pris inkl. moms Matr. nr c ax az bk 69b ce bx bæ ca Martine Christoffersens Vej.indd :50:13

4 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ små grunde Martine Christofferens Vej, Ullerup Nr. m 2 Pris inkl. moms Matr. nr. 14A q 14B ch 16A ci 16B ck 18A cl 18B cm 20A cn 22B ø 24A cq 28A cu 28B cv cx 47A ay 47B dd 49A aæ 49B dc 51A ba 51B db 53A da 53B bc 55A cø 55B bc 57B bf Martine Christoffersens Vej.indd :50:13

5 VÆRD AT VIDE om byggegrunden Jordbundsundersøgelse Når I beslutter jer for at bygge et nyt parcelhus, anbefaler vi jer at få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden I begynder at bygge. Undersøgelserne foretages af geotekniske specialfirmaer. Undersøgelsen viser, hvordan og hvor dybt der skal funderes for at modvirke sætningsskader mv. på fundament og murværk. Der kan ikke forventes nedslag i grundprisen på grund af ekstraudgifter til fundering. I forbindelse med byggemodningen er der udført geotekniske boringer ved kommende veje og stier samt gennemset geodætiske kort. Der forefindes muld i ca. 0,3 0,7 meters dybde. Under mulden findes overvejende moræneler. Der kan dog også forekomme morænesand. Byggemodning og privat fællesvej Adgang til området er etableret fra de offentlige veje Bredstrupvej og Vestre Kobbelvej. Stamvejen fra henholdsvis Vestre Kobbelvej og Bredstrupvej er en 10 meter bred vej, der anlægges med 6 meter asfalteret kørebane med kantsten i begge sider. Langs kørebanen etableres 2 meter græsrabat i begge sider. Der er fællessti på den nordvendte side af vejen fra Bredstrupvej. Boligveje er 8 m. brede veje, der anlægges med 5 m. asfalteret kørebane med kantsten i begge sider af vejen. Langs kørebanen etableres græsrabat i begge sider og der etableres stisystemer med forbindelse til de grønne områder. Dele af byggemodningen kan først færdiggøres, når en del af byggeaktiviteten er gennemført. Det gælder f.eks. udlægning af slidlag på vejen og etablering af kantsten. Derfor ser området ikke nødvendigvis ud som på tegningerne den dag, du overtager grunden. Der vil kunne blive ændret lidt på koterne ud for din grund i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne. Pga. bløde rabatter skal der anvendes køreplader i forbindelse med adgang til grunden i byggeperioden. Grundene er beliggende ved privat fællesveje. Dette betyder, at det er de tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen, der skal vedligeholde og istandsætte vejen. Den bedste løsning opnås ved, at der indbetales til en grundejerforening, inden vejen skal istandsættes. Overkørsler og belysning Der etableres vejbelysning langs veje i området. Grundejerne skal dog selv befæste overkørsel fra grunden frem til kørebanekant hen over græsrabat. Når I får byggetilladelse fra kommunen, vil der også medsendes en overkørselstilladelse til grunden. Overkørselstilladelse indeholder vilkår som I skal være opmærksomme på. Når I skal etablere jeres overkørsel, skal I være opmærksomme på, at niveauet, hvor overkørslen skal tilslutte vejen, bliver ca. 12 cm højere, når den er færdiggjort. Den bedste løsning er at etabelere overkørslen på egen grund hen til skel og efterfølgende, når vejen er færdiganlagt, lave den resterende del af overkørslen. Der må normalt ikke ske udkørsel til stamveje se lokalplanens bestemmelser. Udbedring af skader Samtlige skelpunkter er markeret med jernrør, som bliver kontrolleret ved byggemodningens afslutning. Vi anbefaler grundejeren inden byggeriet at sikre disse punkter med stolper eller lignende, da de i tilfælde af påkørsel ikke vil blive reetableret af kommunen. Hvis der sker skader på den udførte byggemodning under byggeaktivitet, påhviler udbedring grundejeren. Det gælder f.eks. skader på kantsten, rabatter, gadelys og kabelskabe. Martine Christoffersens Vej.indd :50:13

6 VÆRD AT VIDE om byggegrunden Tilslutningsafgifter pr.1. januar 2014 pr. bolig inkl. moms. Afgifter inkluderet i prisen Købesummen er inklusiv byggemodningsomkostninger til Fjernvarme del I og byggemodningsomkostninger/ tilslutningsafgifter til kloak, vand, el og TV. Øvrige tilslutningsafgifter ikke inkluderet i prisen Pris for fjernvarmetilslutning del II betales ved tilslutning til TREFOR og er inkl. 20 m. stikledning. Afgift kr ,- For stikledninger over 20 m., betales der pr. ekstra meter stikledning kr. 750,- pr. meter. Kloak, vand, el, TV og fjernvarme: Kloaksystemet placeres overordnet i kørebanearealet Der etableres ledningssystem til henholdsvis regnvand og spildevand. Ejendommens afløb tilsluttes i skelbrønde, som er placeret ca. 1,0 meter inden for skel. For at undgå fejltilslutninger er opføringsrøret for skelbrønden til regnvand markeret med blå maling indvendigt. Opføringsrøret for spildevand har en rødbrun farve. Regnvandsstik er placeret ca. 2 meter fra skel og spildevandsstik ca. 3 meter fra skel. Dæksler må ikke tildækkes, men skal altid være ført op til terræn. Endelig justering af dæksler i forhold til terrænet foretages af grundejer på grundejers regning. Fjernvarme, vand, TV-antenne, telefon og elektricitet føres frem til alle grunde i henhold til forsyningsselskabernes regulativer. Stik til vand føres helt ind på grunden. Fjernvarmestikledningen etableres på kundens foranledning i forbindelse med byggeriet. Fjernvarmestikket føres helt frem til boligen. TV, telefon og el er ført ind på grunden i forbindelse med byggemodningen. Det skal bemærkes, at stikledningen for el-forsyning er grundejerens ejendom fra ejendommen og frem til kabelskabet. Vedligeholdelse af stikledningen skal foretages af grundejer. Kabelskabet vil være placeret inden for en afstand af 30 meter fra skel. Der udarbejdes en foreløbig plan over placeringen af hovedledninger, stik og kabeltrækrør en såkaldt ledningsplan. Den endelige plan kan udleveres, når grundejeren ved byggeriets start søger kommunen om tilladelse til at grave. Martine Christoffersens Vej.indd :50:13

7 FØR I BESLUTTER JER for at købe en grund - vil vi anbefale, at I læser Lokalplan 247 grundigt igennem. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser for hvordan og hvor I må bygge på grunden. Du kan finde lokalplanen på Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende. Der kan kun eventuelt blive tale om at dispensere for enkelte, mindre væsentlige forhold og i de tilfælde indebærer dette en længerevarende proces med naboorientering og evt. udvalgsbehandling. Martine Christoffersens Vej.indd :50:13

8 INTERESSERET I BYGGEGRUNDEN? så hjælper vi dig på vej Spørgsmål vedrørende byggemodningen rettes til Fredericia Kommune By & Erhverv eller Fredericia Spildevand BY & ERHVERV tlf FREDERICIA SPILDEVAND tlf Martine Christoffersens Vej.indd 8 Salg Jens Ole Andersen Salgschef By & Erhverv Fredericia Kommune Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mobil: Direkte: :50:15

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev

Salgsmateriale. Alléparken, Marslev Salgsmateriale Alléparken, Marslev Salgsmateriale - beskrivelse af området - Lokalplan 49 - kontaktpersoner - forsyningsselskaber - jordbundsundersøgelser - arkæologiske undersøgelser - måleblad / kort

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Lille Mølkær, Ødsted. Parcelhusgrunde. 7100 Vejle. Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde Lille Mølkær, Ødsted 7100 Vejle Bent & H.B. Nielsen Statsaut. ejendomsmæglere, MDE Adr.: Grønnegade 6, 7100 Vejle - Tlf.: 75 72 33 33 - Mail. vejle@mailreal.dk - web: www.bent-hbnielsen.dk

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015.

Parcelhusgrunde Morbærhaven/Ferskenvej, Hasseris Salgsvilkår rev. juli 2015. Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-5292 KJK/tik Morbærhaven Aalborg Kommune udbyder nu 17 parcelhusgrunde i det nye boligområde Morbærhaven i Hasseris til salg. De 17 parcelhusgrunde udgør en del af første

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund

KØBSAFTALE Bækken, Trekroner. Parcelhusgrund Side 1 af 7 Byrådssekretariatet, Jura, HGB 15. december 2014 J.nr. 13.06.02P19/249061 KØBSAFTALE Bækken, Trekroner Parcelhusgrund Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

1. Almindelige bestemmelser

1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Området omfatter 34 grunde. Området er omfattet af lokalplan 1092 for et boligområde ved Vestermarken/Løkkegårdsvej i Odder by. Udstykningen er navngivet

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde på Høngårds Ager

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde på Høngårds Ager SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde på Høngårds Ager Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i forbindelse

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Udstykningen, der omfatter 10 grunde, er omfattet af lokalplan nr. 7004 for et boligområde ved Smedegade i Ørting by. nr. Areal Mindstepris - kr. m2 91

Læs mere

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole 1. Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Fole omgivet af marker i et lokalsamfund nær ved Fole

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår:

ENDELIGT SKØDE. Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere vilkår: H O R S E N S K O M M U N E SALGSVILKÅR Byggegrunde Risengård, Stensballe Sagsnr. 82.02 G01/ -0/ms "SalgsvilkårRisengård20060101" 01-01-2006 Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde x,xx

Læs mere