Rent miljø Nudging mod skrald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rent miljø Nudging mod skrald"

Transkript

1 2015 Rent miljø Nudging mod skrald Denne rapport vil beskæftige sig med nudging i forhold til at få folk til at smide deres affald i skraldespanden i stedet for at smide det på jorden. Der vil være en definition af nudging, noget teoretisk viden om hvordan man kan benytte forskellige virkemidler til at fremme sin sag samt nogle praktiske ideer til hvad man kan gøre, for at folk ikke bare dumper deres affald i naturen. Lotte Falk Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium - klasse Kommunikation/It

2 Indhold Problemformulering... 3 Hvad er nudging?... 3 Farver... 3 Typografi... 4 Kompostering... 4 Slogan... 5 Flere skraldespande... 5 Skråt stillede skraldespande... 5 Fodspor til skraldespand... 5 Stickers til skraldespand... 7 Pant på pizzabakker... 8 Hundeluftere... 8 Værktøjer... 8 Kilder til viden eller inspiration... 8 Side 2 af 9

3 Problemformulering Det er et problem, at folk smider affald i naturen og på jorden. Hvad er nudging? Nudging går ud på at påvirke nogen til at gøre (eller ikke gøre) noget, uden personen/personerne opdager, at udefrakommende faktorer har indvirket på deres handlinger. Farver Farver i forbindelse med nudging, reklame eller anden form for manipulation er meget komplekse, hvilket gør dem svære at bruge. Dette skyldes, at farver udsender signaler og disse signaler ikke altid er de samme. De forskellige signaler fra den samme farve kan betyde det stik modsatte af hinanden. Hvilke signaler en farve udsender, kommer an på den sammenhæng de ses i. Som om det ikke var nok, kommer signalerne også an på hvem, der ser dem. Hvordan den enkelte person opfatter en farve, kommer an på hvilken påvirkning, denne har været udsat for - kulturel, fysisk eller andet. F.eks. betyder grøn utroskab i Kina, mens den her hjemme ofte forbindes med miljøbevidsthed, eksempelvis når man energimærker huse og hvidevarer. Her i Danmark kan hver farve også have modsatrettede betydninger. Grøn kan i nogle sammenhænge betyde held og lykke og i andre betyde ulykke. Grøn kan også betyde blidhed, samtidig med at man bruger udtryk som grøn i hovedet af misundelse og misundelse og jalousi er på ingen måde blide følelser. Man deler farver op i forskellige kategorier. En meget brugt måde at kategorisere farver er at dele dem op i subtraktive farver og additive farver. De subtraktive farver er farvestoffer f.eks. maling og trykfarve. De additive farver er lysets farver. Der er tre primærfarver i hver af de to grupper. I de additive farver er det rød grøn og blå og i de subtraktive farver er det gul, magenta og cyan. Man kan ikke blande sig frem til en primærfarve, men man kan af primærfarverne blande sig frem til alle andre farver. Sekundære farver er farver, der er blandet af to primærfarver, mens de tertiære farver består af alle primærfarverne. Som det ses ovenfor til højre, er den neutrale farve for de additive farver hvid og for de subtraktive farver sort. Den neutrale additive farve ses i sollyset, der består af alle farver. Energimærkningsskala Øverst ses de subtraktive farver Nederst de additive farver Farvecirklen Side 3 af 9

4 Farverne placeres også i farvecirklen. Farverne direkte overfor hinanden er kontrastfarver. Det er godt at bruge kontrastfarver, hvis man grafisk skal skille to komponenter tydeligt ad. Typografi Typografi er det grafiske billede af en tekst, dvs. hvilken font der er blevet brugt, hvilken justering der er brugt (løs forkant, løs bagkant, begge dele eller ingen af dem), hvilken skriftstørrelse der er brugt, hvilken figur teksten er skrevet i - er den bare ud i et, eller skal den tilpasse sig noget - og hvordan helhedsindtrykket er. Der findes to hovedgrupper af fonte, de antikvarer fonte og de groteske fonte. De antivarer fonte har fødder og kontraster. Kontraster vil sige, at der både er tykke og tynde steger i fontens bogstaver. Antikvarer fonte er baseret på og udledt af håndskrift. Groteske bogstaver har hverken fødder eller kontraster. De groteske fonte er ofte dannet af forskellige geometriske grundfigurer. Hvis en tekst står med en antikvarisk font, er den lettere at læse, end hvis den samme tekst havde stået med en grotesk font. Dette skyldes, at de antikvariske bogstavers fødder danner en slags linje, der leder læseren gennem teksten. De groteske fonters bogstaver ser mere hoppende ud, da de ikke har fødder til at danne en ledende linje. Derudover deles typografi op i tre kategorier. Der er displaytypografi, læsetypografi og konsultativ typografi. Displaytypografi bruges til ting, der skal have mere opmærksomhed end det omgivende, eller hvor man skal være mere årvågen f.eks. overskrifter og skilte. Det er ofte skrevet i en stor skriftstørrelse og med blokbogstaver. Læsetypografi bruges, som navnet antyder, til længere læsetekster. Det kan f.eks. være brødteksten i bøger. Læsetypografi må hverken skrives i en for stor eller for lille skriftstørrelse. Konsultativ typografi er tekst, som læseren kan konsultere - kigge på - hvis denne vil vide mere. Kompostering Kompostering er når noget nedbrydes til muldjord - kompostere. Mange har en kompostbeholder i baghaven, hvor de smider deres køkkenaffald i. Man kan komme alt køkkenaffald - køkkenrulle, frugt og grønt og mad rester, dog ikke kød eller olieprodukter da det tiltrækker rotter - i en kompostbeholder/-bunke. Komposteringen i en kompostbeholder går af flere årsager hurtigere, end hvis det bare lå i en bunke på jorden, men er til gengæld sværere. For det første bliver der varmere i et indelukke end i en fritliggende bunke. Der bliver også varmt i midten af en fritliggende bunke, men i en lukket beholder vil også bunkens overflade varmes op, hvor den i en fritliggende bunke hele tiden vil blive afkølet af den omkringværende luft. Der skal helst være 60 i midten af én kompostbeholder eller -bunke. Denne temperatur er den ideelle for forrådnelse og samtidig bliver alle frø og spirer slået ihjel, så man ikke får skvalderkål eller andre uønskede planter i kompostmulden. For at forrådnelsen kan foregå, er fugt nødvendig. For at der skal være nok fugt i en lukket kompostbeholder, skal man huske at vande den - specielt om vinteren når beholderen bliver ekstra afkølet. En kompostbunke behøver man ikke nødvendigvis at vande, hvis det har regnet nok, men er Side 4 af 9

5 der en lang tørkeperiode, kan det være en god ide at give den lidt vand en gang imellem. For at holde på fugt og varme i en fritliggende kompostbunke kan man lægge en presenning eller et andet stort stykke plastik henover. For at få komposteringen til at gå hurtigere kan benytte sig af kompostorme. Ligesom regnorme lever de af at spise blade og andre organiske materialer og lave det om til frodig muldjord, men kompostorme spiser mere end regnorme og er derfor bedre til kompostering. Man kan både bruge ormekompstering i en kompost bunke og en kompostbeholder, men i en kompostbunke kan man ikke være sikker på, at ormene ikke forsvinder. Det kan man være sikker på de ikke gør i en lukket beholder. Slogan Rent miljø er mit slogan/titel. Dette har jeg valgt, da den grønne bevægelse er in. Med den grønne bevægelse mener jeg at passe på miljøet på alle tænkelige måder. Det at efterlade affald giver også et dårligt miljø. Det ændrer ikke nødvendigvis på den globale opvarmning, men det er ubehageligt, at befinde sig i et miljø hvor der ligger skrald over det hele. Flere skraldespande Den første ting man må gøre, er at sætte flere skraldespande op. Dette skal gøres, da de fleste mennesker gerne går hen og smider skraldet i skraldespanden, hvis de kan se en tæt på, hvor de står. Mange af dem, der smider affald i naturen, gør det, fordi der ikke er en skraldespand i nærheden. Skråt stillede skraldespande I København har man lavet et succesfuldt forsøg med at skråtstille nogle skraldespande langs cykelstierne i byen, så cykellisterne kan smide affald ud i skraldespandene, mens de er i fart. Dette er med til at forhindre, at cykellisterne smider deres skrald på jorden. Dette burde Grønsted lade sig inspirere af. Grønsted burde også opstille skrå skraldespande ikke blot i byerne men også i naturen og andre grønne arealer. I første omgang vil de skrå skraldespande både tiltrække en del opmærksomhed, da det ser anderledes ud, end det folk er vant til at se, og de vil inspirere cykellisterne til at smide deres affald i skraldespanden. Efterhånden vil nyhedsinteressen falde, men den cykellistrettede nudging vil fortsætte. Fodspor til skraldespand Det er ikke alle der går hen til en skraldespand for at smide deres affald ud, selvom de kan se en i nærheden. For at trække folk endnu mere over mod skraldespandene kan man hvor skraldespandene står på hårdt underlag klistre fodspor på jorden hen mod skraldespanden. Dette vil lede folk mod skraldespandene, fordi man kan se, at andre også smider deres skrald ud. Jeg har lavet et udkast til et designe af fodsporene. Side 5 af 9

6 Den sorte baggrund er Fotor s måde at vis at det ingen baggrund er Det er lavet ved, at jeg fandt et billede af nogle fodaftryk på nettet og satte dem ind i Gimp, hvor jeg farvede et af aftrykkene over til en silhuet af et skoaftryk. Derefter kopierede jeg silhuetten ind i Fotor for Windows, hvor jeg satte tekst på. Til sidst satte jeg den ind i Paint, hvor jeg gjorde linjerne lidt mere flydende. Fodsporene skal være omkring 30 cm lange, da det er omkring den længde, en voksen persons fod er. Er de for små ser det forkert ud. Jeg har valgt farven grøn, fordi den associeres med natur og miljø, når den ses i forbindelse med teksten Rent miljø. Det får én til at tænke på græs, træer og anden grøn bevoksning. Den blå farve er valgt, fordi denne i forbindelse med den grønne farve og teksten Rent miljø vil symbolisere himlen og vandet (have, søer m.m.). Når både himmel, vand og grøn bevoksning er symboliseret, samt at der ikke er andre farver til at forstyrre, har vi et billede af den fuldende, harmoniske og rene natur. Teksten er skrevet med Blackadder ITC. Denne skrifttype er valgt af flere årsager. For det første er det en antikvarisk font med tydelige spor efter håndskriften, hvilket associerer til gamle Side 6 af 9

7 dage, da miljøet var rent. Desuden laves der en krusedulle under det store R, hvilket er med til at understrege, at det går ud på at få et RENT miljø. Stickers til skraldespand For at få folk til at dumpe deres affald i en skraldespand i stedet for på jorden, kan man sætte nogle stickers på skraldespandene. Disse stickers skulle være billeder eller silhuetter af det, der skal smides i skraldespanden. Jeg har lavet et udkast til et designe til nogle af stickerne. Jeg startede med at tegne grundformerne i hånden. Håndtegningerne skannede jeg ind på computeren. Tegningerne satte jeg ind i Gimp og farvelagde. De farvelagde tegninger kopierede jeg derefter ind i Paint, hvor jeg slettede ternene fra tegningen. Side 7 af 9

8 Pant på pizzabakker Mange elever på ungdomsuddannelser eller i de høje klasser i folkeskolen går i frokostpausen ned til det nærmeste pizzeria for at købe noget at spise. I sagens natur ender mange med at købe pizza. Pizzaerne spiser eleverne så på vej tilbage til skolen. Når de har spist pizzaerne, smider de bare pizzabakkerne fra sig på jorden. En pizzabakke er meget lang tid om at forgå i naturen. De er endda længere om at formulde end normalt pap, da der er sivet madolie fra pizzaen ind i pappet. For at få færre til bare at smide deres pizzabakker på jorden kunne man tage en snak med pizzeriaerne. Man kunne prøve at få dem til at ligge fem kroners pant på pizzabakker. I Tivoli ligger de 5 kroners pant på deres plastikkrus. Pant på pizzabakker ville med størst sandsynlighed ikke blive indført, hvis pizzeriaerne skal betale for at komme af med disse igen, så pizzeriaernes afgift for at komme på genbrugspladsen bør sænkes eller helt fjernes. Pant på pizzabakker ville forhåbentlig få folk til at indlevere dem på pizzeriaerne i stedet for at smide dem i naturen, hvor forurener og genere folk. Hundeluftere Der ligger rigtig mange hundeprutter rundt om i parker og andre grønne områder. For at få hundelufterne til at samle deres hundes efterladenskaber op kunne man sætte gratis hundeprutteposer op på grønne arealer. Disse skal stå ved siden af en skraldespand, så det er let at smide de fyldte poser ud efter brug. Hundeprutteposerne, der sættes op, bør være af den slags, hvorpå der er trykt en vejledning til brug. Værktøjer Paint Fotor for Windows Gimp Kilder til viden eller inspiration DR s tv-serie Vanens magt fra 2014 Grafisk kompendium af Jens Andersen og Bill Linnane på Roskilde Tekniske Skole i 2001 farvesymbolik.dk af Jacob Olesen Politikkens artikel København svømmer i penge af Hans Davidsen-Nielsen bragt online den 13. juni 2014 Havenyt.dk s artikel Kompostering i beholder eller bunke af Karna Maj set online den 10. maj 2015 Tivolis webside om CSR set den Side 8 af 9

9 Dennis Svingholm Drejers anmeldelse af Tivoli på truspilot.com fra den set den Side 9 af 9

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Adfærdsændrende Kommunikation

Adfærdsændrende Kommunikation Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

ZBC, Vordingborg, HTX, 3.Q 18/12-2014

ZBC, Vordingborg, HTX, 3.Q 18/12-2014 Indholdsfortegnelse Karaktertræk ved Politiken... 1 Journalistik... 2 Layout... 2 Overordnet målgruppeanalyse ud fra Minervamodellen... 3 Demografi... 3 Detaljeret segmentanalyse med Mosaic-modellen...

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Asger Munk Ballegaard Side 1 15-12-2006 Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Side 1 af 18 Asger Munk Ballegaard

Læs mere

INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE

INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE INDHOLD Projektforberedelse Kommunikationsplan DESIGNFASE PRODUKTUDVIKLING KONKLUSION Litteraturliste Indledning Problemformulering Interessentanalyse Use Case Models Udviklingsmetode Målgruppeanalyse

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

En model for programmer Version 1.0

En model for programmer Version 1.0 En model for programmer Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet Februar 2012 Dette undervisningsmateriale beskriver en model for, hvordan programmer er opbygget. Materialet

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ModelBane Piger og drengene.

ModelBane Piger og drengene. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere