PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015"

Transkript

1 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

2 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV

3 Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs istidslandskab med udsigt mod Flyvestationens dramatiske horisont og vidder VÆRLØSE SLETTEN SØNDERSØ 3

4 Helhedsplanen F-16 shelters Perimetervej Jonstrup å Ankomst ad Bringevej 4

5 Sydlejren, den sydligste del af Flyvestation Værløse, ligger på kanten af en grøn kile og boligområderne omkring Jonstrup og Måløv med en storslået udsigt udover den tidligere flyveplads og det bakkede landskab mod nord omkring Nordlejren, Søndersø og Kirke Værløse. Det ca. 75 ha store areal, som fra øst til vest måler omkring 1,5 km, ligger blot 25 minutters kørsel fra Københavns Rådhusplads. I helhedsplanen udlægge 430 boliger i Sydlejren, fordelt på 10 unikke bebyggelser. Sletten Rulleareal Perimetervej Jonstrup 5

6 Visualisering fra skovhusene Høje bygningsprofiler mellem træerne 6

7 7

8 Filmhusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total Vue over boligklyngerne sti fælles gårdrum fælleshus landskabsrum mellem klyngerne parkeringslomme fælles gårdrum fælles gårdrum grøft fælleshus støjvold fælleshus shelter værksted landskabsrummet bakkerne fordelingsvej rullearealet 8

9 Kig gennem filmhusenes boligområde med F-16 shelter i baggrunden Filmhusene På kanten af Filmbyen og Sletten En sluttet klynge beskytter mod vind fra sletten Boligtypologi: Inspireret af den sammensatte formsprog i Filmstationens område udformes Filmhusene som lejligheder og rækkehuse i varierende højder og størrelser med fokus på et indre fælles haverum af høj kvalitet. Husene ligger som tre klynger på boliger i landskabet med mange fremspring og indhak, der giver variation og særlige kendetegn for den enkelte bolig. Husene bygges i et simpelt modul, der kan varieres i to til tre typer, ligesom højden varierer fra 1-3 etager. Hundelegeplads Fælleshjerte Bålplads Optage grid fra Filmstationen Legeplads Fælles og private arealer: For at give privathed og beskyttelse mod vind danner bebyggelsen en sluttet klyngeform, der trækker landskabet helt op til boligerne. Bebyggelsens indre består af en fælleshave, som alle boliger har udsigt over og direkte adgang til. Boligerne har adgang til gården via trapper fra 1. sal. Som en del af klyngen etableres et fælleshus, hvor der afholdes fællesspisning, der er multisal, haveskur med redskaber mm. Parkering Fælleshus Infrastruktur og parkering: I Filmhusene parkerer alle i parkeringslommerne langs gaderummet, som er et lege- eller opholdsareal. Her skabes et trygt og overvåget rum, hvor man kan mødes med sine naboer, og hvor børnene kan lege frit. Vejen er i to af klyngerne en integreret del af det indre fællesrum og den begrænsede trafik langs vejen kan være med til at skabe liv og aktivitet. Der vil blive etableret fartdæmpende tiltag, så det undgås at vejen opleves utryg. 9

10 Udsigtshusen Mellem 25 og 45 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total landskabsrummet bakkerne rulleareal perimetervejen fordelingsvej fælles uderum parkering ved boligen små private haver fælles uderum det åbne landskab Udsigtshusene på kanten af landskabet mod mosen 10

11 Udsigt mod Jungshøj ved Bringevej bebyggelser placeret så de har udsyn over landskabet Udsigtshusene Ved mosen Drivhus Fælles hjerte Naturlegeplads Boligtypologi og beboere: Ved Udsigtshusene spiller nærheden og udsigten til naturen i Sydlejrens sydvestlige hjørne en væsentlig rolle. Husene placeres i grupper af 3-4 boliger, som får et fællesskab omkring en lille gårdsplads. Bebyggelserne varierer i størrelser, er alle 2 etager høje og forskydes i forhold til hinanden, så der sikres alsidige rumligheder og gode udsigtsforhold for alle boliger. Fælles og private udearealer: Gårdspladsen muliggør det lille fælleskab - naboskabet. I gården ser man hinanden komme og gå, her leger børnene, man griller og vasker sin bil, og man mødes til fællesspisning og vejfest. Den enkelte bolig har foruden adgangen til fællesarealet, også mindst en privat have, hvor morgenkaffen eller aftensmaden kan indtages i fred og ro, mens man nyder udsigten til landskabet. Plantekasser Borde og bænke Infrastruktur og parkering: Det befæstede areal minimeres, så den vilde natur får lov at definere området med stedtypisk beplantning og stor biodiversitet. Alle boliger har parkering i forbindelse med ankomstvejen. 11

12 Skovhusene Mellem 60 og 80 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total Skovhusene boligklynge hangar 4 filmstationen mulig decentral parkeringsplads skov sportsbane højere bebyggelse mod skoven perimetervejen vandopsamling små private haver fælleshus parkerings lommer lavere bebyggelse mod det åbne land 12

13 Vue over Sletten fra skovhusenes område Skovhusene Mellem Sletten og Værebro Å Naturlegeplads Udekøkken med borde og bænke Høje tagprofiler mimer opadstræbende nåletræer Køkkenhave Boligtypologi og beboere: I skoven ligger husene spredt imellem træerne, ugeneret af hinanden. Skovhusene er enkeltstående og har et uformelt og mindre defineret socialt rum i forhold til andre bebyggelser i området. Bebyggelsesplanen organiserer sig med en primær vej, der har små stier til hvert hus. Derved skabes følelsen af den individuelle bolig midt i skovens idyl. Husene har høje tagprofiler som mimer de opadstræbende nåletræer og højderne varierer fra 2-4 etager. Fælles og private arealer: Boligerne er større individuelle familie- og pensionistboliger, organiseret enten som lejligheder eller rækkehuse. Alle med mulighed for en solrig terrasse på den øverste etage, der giver et minimalt fodaftryk og det mindst mulige indgreb i naturen og skovbunden. Et fælleshus kan etableres mellem stammerne og her kan beboerne mødes til fællesspisning, afholde konfirmationer og fødselsdage. Infrastruktur og parkering: Vejstrukturen bevæger sig imellem træerne og skal ses som et princip, der vil blive påvirket af skovens uforudsigelige karakter. Langs vejen udlægges parkeringslommer med permeable overflader. Ved at gøre så lidt som muligt, styrkes oplevelsen af at bo midt i skoven, og tilbyder en helt særlig og unik bolig på Flyvestationen. 13

14 Længehusene Mellem 40 og 60 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total Længehusenes boligområde ved Perimetervej og skovbrynet perimetervejen muligt udeareal til institution det åbne landskab hangar 3 institution aktivitets lomme decentral parkeringsplads parkringslomme lege/ophold eksisterende bebyggelse private for og baghaver 14

15 Hangarer ved rulleareal og Sletten Længehusene I skovbrynet Eksisterende skovbeplantning Boligtypologi: Delområdet er langstrakt og placeret mellem Perimetervejen og Skovbrynet. Placeringen understreges ved at placere præcise bygningsvolumener langs den interne gade - som længehuse i skovkanten. De er udformet med rækkehuse i 2 etager, der rytmisk snor sig som en slange langs gaden med skoven i ryggen. Hustypen er formet efter placeringen, med en tydelig forskel på de to sider. Dobbelt programmeret flade Nyttehaver Borde og bænke Fælles og private arealer: Væk fra vejen har boligerne store træterrasser i direkte forbindelse med skovbunden. Mod gaden har boligerne mindre private haver med lave hække. Gaderummet udlægges som et legeopholdsareal. Her skabes et trygt overvåget rum, hvor man kan mødes med sine naboer, holde vejfester og hvor børnene kan lege frit. Infrastruktur og parkering: Alle rækkehusene har mulighed for at etablere garage. Herudover er der udlagt parkeringslommer langs gaden. Grønne p-pladser 15

16 Gårdhavehusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total perimeterejen lege/ophold grønt mellem bebyggelserne hver bolig har egen gårhave kontroltårnet det åbne græsareal parkering ved boligen fællesskure aktivitets lomme sti Gårdhavehusenes gadeforløb i bakkelandskabet 16

17 Kig fra det grønne græsareal til gårdhavehusene og kontroltårn bebyggelsen følger det skrånende terræn mod syd Gårdhavehusene På bakken lyd og udsigt Redskabspavillion små private haver Dobbelt programmeret flade Boligtypologi: Delområdet er placeret på en bakke med et skrånende landskab mod syd. Bebyggelsesformen er bygget op som gårdhavehuse organiseret som en kædehusmodel. Hver enhed er en enfamiliesbolig i 1 etage med privat gårdhave, som er orienteret mod syd og vest. Landskabet løber ind mellem bebyggelserne, så der skabes en tæt kontakt til det omkringliggende landskabsrum. Fælles og private arealer: Det indre adgangsrum formes som et areal, der benyttes af alle slags trafikanter, med mulighed for indplacering af mindre og grønne fælleszoner og legepladser. Mellem bebyggelsen placeres 3-4 fællesskure med plads til fælles borde/bænke, haveredskaber, græsslåningsmaskine mm. Infrastruktur og parkering: I gårdhavehusene er der mulighed for at etablere garager integreret i bygningskroppen. Der er desuden udlagt ekstra parkeringspladser i gaderummet. Vejfest 17

18 Bringegårdene Mellem 55 og 70 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total sti decentral parkeringsplads parkeringslomme eksisterende bygning fordelingsvejen fælleshus aktivitetslomme perimetervejen fælleshus fælles gårdrum fælleshus fælles gårdrum grønt helt hen til bebyggelserne fælles gårdrum fælleshus grøft bakke kontroltårnet Kig til Bringegårdene mod Sletten 18

19 Kig mod bringegård og Sletten Fælleshus Fælles gårdsplads Borde og bænke Bringegårdene På bakken Boligtypologi: Gårdene er udformet som fire klynger i landskabet og indeholder hver boliger. Gårdene skaber med sin fire længer og intime gårdrum fornemmelsen af at bo på en bondegård. Den enkelte gård kan udvikles med helt særlige boligtyper, såsom f.eks. bofællesskaber, ældreboliger, plejeboliger eller ungdomsboliger. Fælles og private arealer: På bebyggelsens inderside skabes en fælles gårdsplads, som rummer en række rekreative funktioner og aktivitetslandskaber for gårdens beboere. Som en del af bebyggelsen foreslås etableret et fælleshus med plads til fællesspisning, opbevaring af redskaber, borde/ bænke mm. Fra alle boligerne er der direkte kontakt til den omkringliggende natur. Plantebede Fælleshus Infrastruktur og parkering: Ankomstvejen løber mellem bebyggelserne. Langs vejen er der udlagt parkeringslommer med plads til en bil pr. bolig. Den anden parkeringsplads placeres på en større landskabelig p-plads tættere på Sletten. 19

20 Enghusene Mellem 65 og 80 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total sletten grøft sportsbane hver bolig har mindre have mod syd Fælles parkering parkering ved boligen terrasser mod syd sti eksisterende beplantning fordelingsvej Enghusenes terrasser mod syd aktivitetslomme 20

21 Kontroltårnet set fra rullearealet Bebyggelsen trapper ned mod syd Haver og terrasser mod syd Boldbane på grøn fælled Køkkenhaver Udsigt Borde og bænke Legeplads Enghusene Ved sletten og englandskabet Boligtypologi: Delområdet har et skrånende landskab mod det åbne landskab mod Sletten i nord. Topografien understreges ved at placere præcise bygningsvolumener langs koternes retning, så bebyggelserne bliver orienteret nord/syd. Bebyggelsesformen er bygget op som rækkehuse i 2-3 etager lagt ud som stænger af 2-10 enheder organiseret i to rækker omkring en intern fordelingsgade. Fælles og private arealer: Langs bygningernes kanter mod gade og landskab skabes små for- og baghaver med naturlig beplantning. Haverne mod syd er lidt større end haverne mod nord. Infrastruktur og parkering: Alle rækkehusene har udlagt parkeringslommer langs gaden til en bil. Den 2. bil kan parkeres på en af de to større landskabelige p-pladser, der placeres syd og nord for området. Den enkelte gård kan udvikles med særlige boligtyper eller med en blanding, såsom f.eks. bofællesskaber, ældreboliger, plejeboliger eller ungdomsboliger. Vandopsamling 21

22 Rulleareal og hangarer med nye, rekreative funktioner 22

23 23

24 Officershusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total deltsti perimetervejen små haver til deling mellem to boliger vandopsamling ved skybrud fællesareal parkering ved boligerne offentlige funktion i eksisterende fordelingsvej sti decentral parkeringsplads Officershusene samles omkring det grønne fællesskab 24

25 Officersskolen Bygges i kanten af eksisterende skov Centralt grønt fællesrum Officershusene Ved skoven og fælleden Nyttehaver Dobbelt programmeret flade Lille sø vandopsamling Borde og bænke ud mod fælleden Boligtypologi: Bebyggelsen består af dobbelthuse orienteret som en klynge omkring et indre landskabsrum. Bebyggelsen er placeret nær Perimetervejen og med skov som nabo mod øst. Klyngen er opdelt i mindre enheder og i mellemrummene mellem bygningerne skabes en tæt kontakt til det omkringliggende landskabsrum, hvilket giver mulighed for bevægelse og kig mellem bebyggelsens indre og ydre. Fælles og private arealer: Bebyggelsens indre består af et grønt fællesrum, hvortil alle boliger har udsigt over og direkte adgang. Den eksisterende officersbygning er en del af klyngen; i bygningen kan der etableres et fælleshus, hvor beboerne afholder fællesspisning. Langs bebyggelsens kant mod gårdrummet har boligerne mindre private haver med lave hække. Mod landskaber har boligerne mulighed for træterrasser i direkte forbindelse med naturen. Infrastruktur og parkering: Vejen er en integreret del af det indre fællesrum og kan være med til at skabe liv og aktivitet. Der vil kunne etableres fartdæmpende tiltag, så det undgås at vejen opleves utryg. Der er 1 p-plads pr. enhed lige udenfor døren samt en stor decentral parkeringsplads i nærheden af bebyggelsen med plads til den 2. bil. 25

26 Staldhusene Mellem 40 og 60 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total Staldhusene set fra øst perimeterejen parkeringslomme sti fællesareal gårdsplads eksisterende stald lejligheder fællesareal gårdsplads parkeringslomme fællesareal gårdsplads vandopsamling ved skybrud 26

27 Gårdspladsen ved den eksisterende staldbygning bebyggelse omkring fælles gårdsplads Staldhusene Ved tårnet Boligtypologi: Staldhusene ligger længst mod sydøst i Sydlejren omgivet af varierende natur og har klart definerede kanter mod det omkringliggende landskab. Staldene er udformet som tre trelængede gårde/stalde i landskabet, der hver indeholder boliger - lejligheder eller rækkehuse. Bakket landskab Fælles og private arealer: Den indre gårdsplads er beskyttet og bilfri og rummer et væld af muligheder for udfoldelse - dyrkningsmuligheder, drivhus, kompost, legeplads m.v. Fra det indre rum er der adgang til det omkringliggende landskab. Alle boliger har mulighed for at etablere små trædæk ind mod den grønne gårdsplads og private haver ud mod landskabet. Plantebede Infrastruktur og parkering: Biler parkeres i parkeringslommer langs vejen udenfor bebyggelsen. Herfra går man over gårdspladsen hen til boligen. Grønne parkeringspladser 27

28 Ved gårdhavehusene Bebyggelsen følger bakkelandskabet ved kontroltårnet i Sydlejrens østlige del 28

29 29

30 FILMHUSENE boliger fordelt på 3 klynger Eks på fordeling: 15 lejligheder 60 rækkehuse UDSIGTSHUSENE boliger Eks på fordeling: 25 rækkehuse FILMSTATIONEN erhverv SKOVHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 lejligheder 25 rækkehuse 30

31 BRINGEGÅRDENE boliger fordelt på 3 gårde Eks på fordeling: 25 lejligheder 30 boliger ENGHUSENE boliger Eks på fordeling: 65 rækkehuse GÅRDHAVEHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 rækkehuse OFFICERSHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 rækkehuse LÆNGEHUSENE boliger Eks på fordeling: 40 rækkehuse STALDHUSENE boliger fordelt på 3 gårde Eks på fordeling: 20 lejligheder 20 boliger eksisterende bebyggelse ny bebyggelse fælleshuse 31

32 Fakta om Sydlejren Planforhold: Ejendommen er omfattet af Kommuneplanen for Furesø Kommune, som udlægger Sydlejren til dels boligformål, offentlige-, fritids- og rekreative formål, kultur og undervisning samt erhverv Der må bygges m² boliger, ca 430 enheder. Arealer: Samlede areal i Sydlejren: 73 ha Eksisterende bebyggelse: ca m² udbygget fra ca Erhverv: Der er godt m² erhverv i Sydlejren, i eksisterende bygninger og nye byggeretter. FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TLF MAIL WEB FREJA.BIZ Illustrationer og tegninger udarbejdet af COBE og Tredje Natur, Helhedsplan Sydlejren, august Forsidegrafik Rama Studio Fotos: Freja ejendomme

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER JANUAR 2016

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER JANUAR 2016 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER JANUAR 2016 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

GÅRDHAVEHUSENE 35 boliger. LÆNGEHUSENE 38 boliger. SKOVHUSENE 72 boliger

GÅRDHAVEHUSENE 35 boliger. LÆNGEHUSENE 38 boliger. SKOVHUSENE 72 boliger BEBYGGELSE 63 BRINGEGÅRDENE 42 boliger fordelt på 3 gårde ENGHUSENE 62 boliger FILMHUSENE 85 boliger fordelt på 3 klynger Eks på fordeling: 25 lejligheder 60 rækkehuse GÅRDHAVEHUSENE 35 boliger Eks på

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Rune Christiansen NYTÅRSKUR

Rune Christiansen NYTÅRSKUR Rune Christiansen 02.10.2017 NYTÅRSKUR Overtagelsen Oktober 2013 overtager Freja Sydlejren fra Forsvaret. Naturstyrelsen overtager FLYVESTATION VÆRLØSE, SYDLEJREN Hjortespringskilen. Kulturstyrelsen overtager

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA

FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA FLYVESTATION VÆRLØSE BORGERMØDE FREJA + + Vision VELKOMMEN TIL FLYVERKVARTERET! EN NY UNIK OG BÆREDYGTIG LANDSKABSBYDEL OPSTÅR OMKRING HANGARERNE, FILMBYEN OG DEN ENESTÅENDE NATUR Flyvestationen mellem

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17

Tillæg nr. 1 til. Forslag. Kommuneplan 2009-2021. Rammebestemmelser. og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde. Gr eve Kommune Februar 2010 3B17 Gr eve Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009-2021 Forslag 3B17 3O39 3B17 Rammebestemmelser Ræveholmscentret for område 3B17, Langagergård - Karlslunde og område 3O39, Karlslunde Stationscenterområde

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073,

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE INDHOLD INTRODUKTION DET ARKITEKTONISKE GREB DIAGRAMMER SITUATIONSPLAN BOLIGTYPOLOGIER PRINCIPDIAGRAMMER

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Fig. 1: FORSIDE - FILMHUSENE 2 SYDLEJREN I FLYVESTATION VÆRLØSE

Fig. 1: FORSIDE - FILMHUSENE 2 SYDLEJREN I FLYVESTATION VÆRLØSE Fig. 1: FORSIDE - FILMHUSENE 2 SYDLEJREN I FLYVESTATION VÆRLØSE 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 3 2. INTRODUKTION 4 2.1. FORMÅL 4 2.2. AERONAUTISK OG NATURSKØN 5 2.3. STRATEGI FOR HELHEDSLANEN

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER

BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER BOLIGER PÅ KLØVERPRISVEJ 10 12. SEPTEMBER 2016 ANALYSE OG SKITSER 12. september 2016 side 2 af 20 1A5 Matr. 99a Matr. 99c Matr. 99a Matr. 99c 1A5 1B41 1E7 1A1 1B10 1B121B2 1E1 1D3 1B42 1C1 1B32 1B1 1F1

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Høringssvar vedrørende trafikken til og fra Sydlejren behandles i særskilt notat fra Furesø Kommunes vejafdeling.

Høringssvar vedrørende trafikken til og fra Sydlejren behandles i særskilt notat fra Furesø Kommunes vejafdeling. Notat Notat om høringssvarene vedrørende Frejas helhedsplan for Sydlejren Furesø Kommune gennemførte fra 1. september til 7. oktober 2015 en offentlighedsfase om den forestående planlægning af Sydlejren

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009

BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 BYUDVIKLING I FJENNESLEV SKITSEOPLÆG, UDARBEJDET AF STEEN PALSBØLL ARKITEKER MAA, MAJ 2009 SORØ FJENNESLEV RINGSTED PLACERING I BY- OG LANDSKABS-KONTEKST 5km Sorø 8 min Korsør 38 min Sorø-Odense 48 min

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

BOLLIGGÅRDEN AFD HELSINGØR

BOLLIGGÅRDEN AFD HELSINGØR 25 FAMILIEBOLIGER - SAVVÆRKSGRUNDEN TOMMERU BOLLIGGÅRDEN AFD. 118 - HELSINGØR 15.05.2014 Boliggården 118 - Helsingør 05 NOVEMBER 2017 1 25 FAMILIEBOLIGER - SAVVÆRKSGRUNDEN TOMMERU 12 BOLIGER 70 M2 ( TYE

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder.

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder. Bilag 2 Besvarelse af indsigelser fra den offentlige høring af Lokalplanforslag nr. 993. Side 1 af 5 I perioden fra den 12. november 2015 til den 7. januar 2016 er der gennemført en offentlig høring af

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Nr Boligorganisation Projektets fysiske placering Plangrundlag Ejerforhold Boligtype Antal boliger Samlet boligareal Ønske om grundkapital

Nr Boligorganisation Projektets fysiske placering Plangrundlag Ejerforhold Boligtype Antal boliger Samlet boligareal Ønske om grundkapital Oversigt over ansøgninger vedr. tildeling af støtte til byggeri i perioden 2018-2021 Nr Boligorganisation Projektets fysiske placering Plangrundlag Ejerforhold Boligtype Antal boliger Samlet boligareal

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere