PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015"

Transkript

1 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

2 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV

3 Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs istidslandskab med udsigt mod Flyvestationens dramatiske horisont og vidder VÆRLØSE SLETTEN SØNDERSØ 3

4 Helhedsplanen F-16 shelters Perimetervej Jonstrup å Ankomst ad Bringevej 4

5 Sydlejren, den sydligste del af Flyvestation Værløse, ligger på kanten af en grøn kile og boligområderne omkring Jonstrup og Måløv med en storslået udsigt udover den tidligere flyveplads og det bakkede landskab mod nord omkring Nordlejren, Søndersø og Kirke Værløse. Det ca. 75 ha store areal, som fra øst til vest måler omkring 1,5 km, ligger blot 25 minutters kørsel fra Københavns Rådhusplads. I helhedsplanen udlægge 430 boliger i Sydlejren, fordelt på 10 unikke bebyggelser. Sletten Rulleareal Perimetervej Jonstrup 5

6 Visualisering fra skovhusene Høje bygningsprofiler mellem træerne 6

7 7

8 Filmhusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total Vue over boligklyngerne sti fælles gårdrum fælleshus landskabsrum mellem klyngerne parkeringslomme fælles gårdrum fælles gårdrum grøft fælleshus støjvold fælleshus shelter værksted landskabsrummet bakkerne fordelingsvej rullearealet 8

9 Kig gennem filmhusenes boligområde med F-16 shelter i baggrunden Filmhusene På kanten af Filmbyen og Sletten En sluttet klynge beskytter mod vind fra sletten Boligtypologi: Inspireret af den sammensatte formsprog i Filmstationens område udformes Filmhusene som lejligheder og rækkehuse i varierende højder og størrelser med fokus på et indre fælles haverum af høj kvalitet. Husene ligger som tre klynger på boliger i landskabet med mange fremspring og indhak, der giver variation og særlige kendetegn for den enkelte bolig. Husene bygges i et simpelt modul, der kan varieres i to til tre typer, ligesom højden varierer fra 1-3 etager. Hundelegeplads Fælleshjerte Bålplads Optage grid fra Filmstationen Legeplads Fælles og private arealer: For at give privathed og beskyttelse mod vind danner bebyggelsen en sluttet klyngeform, der trækker landskabet helt op til boligerne. Bebyggelsens indre består af en fælleshave, som alle boliger har udsigt over og direkte adgang til. Boligerne har adgang til gården via trapper fra 1. sal. Som en del af klyngen etableres et fælleshus, hvor der afholdes fællesspisning, der er multisal, haveskur med redskaber mm. Parkering Fælleshus Infrastruktur og parkering: I Filmhusene parkerer alle i parkeringslommerne langs gaderummet, som er et lege- eller opholdsareal. Her skabes et trygt og overvåget rum, hvor man kan mødes med sine naboer, og hvor børnene kan lege frit. Vejen er i to af klyngerne en integreret del af det indre fællesrum og den begrænsede trafik langs vejen kan være med til at skabe liv og aktivitet. Der vil blive etableret fartdæmpende tiltag, så det undgås at vejen opleves utryg. 9

10 Udsigtshusen Mellem 25 og 45 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total landskabsrummet bakkerne rulleareal perimetervejen fordelingsvej fælles uderum parkering ved boligen små private haver fælles uderum det åbne landskab Udsigtshusene på kanten af landskabet mod mosen 10

11 Udsigt mod Jungshøj ved Bringevej bebyggelser placeret så de har udsyn over landskabet Udsigtshusene Ved mosen Drivhus Fælles hjerte Naturlegeplads Boligtypologi og beboere: Ved Udsigtshusene spiller nærheden og udsigten til naturen i Sydlejrens sydvestlige hjørne en væsentlig rolle. Husene placeres i grupper af 3-4 boliger, som får et fællesskab omkring en lille gårdsplads. Bebyggelserne varierer i størrelser, er alle 2 etager høje og forskydes i forhold til hinanden, så der sikres alsidige rumligheder og gode udsigtsforhold for alle boliger. Fælles og private udearealer: Gårdspladsen muliggør det lille fælleskab - naboskabet. I gården ser man hinanden komme og gå, her leger børnene, man griller og vasker sin bil, og man mødes til fællesspisning og vejfest. Den enkelte bolig har foruden adgangen til fællesarealet, også mindst en privat have, hvor morgenkaffen eller aftensmaden kan indtages i fred og ro, mens man nyder udsigten til landskabet. Plantekasser Borde og bænke Infrastruktur og parkering: Det befæstede areal minimeres, så den vilde natur får lov at definere området med stedtypisk beplantning og stor biodiversitet. Alle boliger har parkering i forbindelse med ankomstvejen. 11

12 Skovhusene Mellem 60 og 80 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total Skovhusene boligklynge hangar 4 filmstationen mulig decentral parkeringsplads skov sportsbane højere bebyggelse mod skoven perimetervejen vandopsamling små private haver fælleshus parkerings lommer lavere bebyggelse mod det åbne land 12

13 Vue over Sletten fra skovhusenes område Skovhusene Mellem Sletten og Værebro Å Naturlegeplads Udekøkken med borde og bænke Høje tagprofiler mimer opadstræbende nåletræer Køkkenhave Boligtypologi og beboere: I skoven ligger husene spredt imellem træerne, ugeneret af hinanden. Skovhusene er enkeltstående og har et uformelt og mindre defineret socialt rum i forhold til andre bebyggelser i området. Bebyggelsesplanen organiserer sig med en primær vej, der har små stier til hvert hus. Derved skabes følelsen af den individuelle bolig midt i skovens idyl. Husene har høje tagprofiler som mimer de opadstræbende nåletræer og højderne varierer fra 2-4 etager. Fælles og private arealer: Boligerne er større individuelle familie- og pensionistboliger, organiseret enten som lejligheder eller rækkehuse. Alle med mulighed for en solrig terrasse på den øverste etage, der giver et minimalt fodaftryk og det mindst mulige indgreb i naturen og skovbunden. Et fælleshus kan etableres mellem stammerne og her kan beboerne mødes til fællesspisning, afholde konfirmationer og fødselsdage. Infrastruktur og parkering: Vejstrukturen bevæger sig imellem træerne og skal ses som et princip, der vil blive påvirket af skovens uforudsigelige karakter. Langs vejen udlægges parkeringslommer med permeable overflader. Ved at gøre så lidt som muligt, styrkes oplevelsen af at bo midt i skoven, og tilbyder en helt særlig og unik bolig på Flyvestationen. 13

14 Længehusene Mellem 40 og 60 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total Længehusenes boligområde ved Perimetervej og skovbrynet perimetervejen muligt udeareal til institution det åbne landskab hangar 3 institution aktivitets lomme decentral parkeringsplads parkringslomme lege/ophold eksisterende bebyggelse private for og baghaver 14

15 Hangarer ved rulleareal og Sletten Længehusene I skovbrynet Eksisterende skovbeplantning Boligtypologi: Delområdet er langstrakt og placeret mellem Perimetervejen og Skovbrynet. Placeringen understreges ved at placere præcise bygningsvolumener langs den interne gade - som længehuse i skovkanten. De er udformet med rækkehuse i 2 etager, der rytmisk snor sig som en slange langs gaden med skoven i ryggen. Hustypen er formet efter placeringen, med en tydelig forskel på de to sider. Dobbelt programmeret flade Nyttehaver Borde og bænke Fælles og private arealer: Væk fra vejen har boligerne store træterrasser i direkte forbindelse med skovbunden. Mod gaden har boligerne mindre private haver med lave hække. Gaderummet udlægges som et legeopholdsareal. Her skabes et trygt overvåget rum, hvor man kan mødes med sine naboer, holde vejfester og hvor børnene kan lege frit. Infrastruktur og parkering: Alle rækkehusene har mulighed for at etablere garage. Herudover er der udlagt parkeringslommer langs gaden. Grønne p-pladser 15

16 Gårdhavehusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total perimeterejen lege/ophold grønt mellem bebyggelserne hver bolig har egen gårhave kontroltårnet det åbne græsareal parkering ved boligen fællesskure aktivitets lomme sti Gårdhavehusenes gadeforløb i bakkelandskabet 16

17 Kig fra det grønne græsareal til gårdhavehusene og kontroltårn bebyggelsen følger det skrånende terræn mod syd Gårdhavehusene På bakken lyd og udsigt Redskabspavillion små private haver Dobbelt programmeret flade Boligtypologi: Delområdet er placeret på en bakke med et skrånende landskab mod syd. Bebyggelsesformen er bygget op som gårdhavehuse organiseret som en kædehusmodel. Hver enhed er en enfamiliesbolig i 1 etage med privat gårdhave, som er orienteret mod syd og vest. Landskabet løber ind mellem bebyggelserne, så der skabes en tæt kontakt til det omkringliggende landskabsrum. Fælles og private arealer: Det indre adgangsrum formes som et areal, der benyttes af alle slags trafikanter, med mulighed for indplacering af mindre og grønne fælleszoner og legepladser. Mellem bebyggelsen placeres 3-4 fællesskure med plads til fælles borde/bænke, haveredskaber, græsslåningsmaskine mm. Infrastruktur og parkering: I gårdhavehusene er der mulighed for at etablere garager integreret i bygningskroppen. Der er desuden udlagt ekstra parkeringspladser i gaderummet. Vejfest 17

18 Bringegårdene Mellem 55 og 70 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri Boliger Total sti decentral parkeringsplads parkeringslomme eksisterende bygning fordelingsvejen fælleshus aktivitetslomme perimetervejen fælleshus fælles gårdrum fælleshus fælles gårdrum grønt helt hen til bebyggelserne fælles gårdrum fælleshus grøft bakke kontroltårnet Kig til Bringegårdene mod Sletten 18

19 Kig mod bringegård og Sletten Fælleshus Fælles gårdsplads Borde og bænke Bringegårdene På bakken Boligtypologi: Gårdene er udformet som fire klynger i landskabet og indeholder hver boliger. Gårdene skaber med sin fire længer og intime gårdrum fornemmelsen af at bo på en bondegård. Den enkelte gård kan udvikles med helt særlige boligtyper, såsom f.eks. bofællesskaber, ældreboliger, plejeboliger eller ungdomsboliger. Fælles og private arealer: På bebyggelsens inderside skabes en fælles gårdsplads, som rummer en række rekreative funktioner og aktivitetslandskaber for gårdens beboere. Som en del af bebyggelsen foreslås etableret et fælleshus med plads til fællesspisning, opbevaring af redskaber, borde/ bænke mm. Fra alle boligerne er der direkte kontakt til den omkringliggende natur. Plantebede Fælleshus Infrastruktur og parkering: Ankomstvejen løber mellem bebyggelserne. Langs vejen er der udlagt parkeringslommer med plads til en bil pr. bolig. Den anden parkeringsplads placeres på en større landskabelig p-plads tættere på Sletten. 19

20 Enghusene Mellem 65 og 80 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total sletten grøft sportsbane hver bolig har mindre have mod syd Fælles parkering parkering ved boligen terrasser mod syd sti eksisterende beplantning fordelingsvej Enghusenes terrasser mod syd aktivitetslomme 20

21 Kontroltårnet set fra rullearealet Bebyggelsen trapper ned mod syd Haver og terrasser mod syd Boldbane på grøn fælled Køkkenhaver Udsigt Borde og bænke Legeplads Enghusene Ved sletten og englandskabet Boligtypologi: Delområdet har et skrånende landskab mod det åbne landskab mod Sletten i nord. Topografien understreges ved at placere præcise bygningsvolumener langs koternes retning, så bebyggelserne bliver orienteret nord/syd. Bebyggelsesformen er bygget op som rækkehuse i 2-3 etager lagt ud som stænger af 2-10 enheder organiseret i to rækker omkring en intern fordelingsgade. Fælles og private arealer: Langs bygningernes kanter mod gade og landskab skabes små for- og baghaver med naturlig beplantning. Haverne mod syd er lidt større end haverne mod nord. Infrastruktur og parkering: Alle rækkehusene har udlagt parkeringslommer langs gaden til en bil. Den 2. bil kan parkeres på en af de to større landskabelige p-pladser, der placeres syd og nord for området. Den enkelte gård kan udvikles med særlige boligtyper eller med en blanding, såsom f.eks. bofællesskaber, ældreboliger, plejeboliger eller ungdomsboliger. Vandopsamling 21

22 Rulleareal og hangarer med nye, rekreative funktioner 22

23 23

24 Officershusene Mellem 35 og 55 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total deltsti perimetervejen små haver til deling mellem to boliger vandopsamling ved skybrud fællesareal parkering ved boligerne offentlige funktion i eksisterende fordelingsvej sti decentral parkeringsplads Officershusene samles omkring det grønne fællesskab 24

25 Officersskolen Bygges i kanten af eksisterende skov Centralt grønt fællesrum Officershusene Ved skoven og fælleden Nyttehaver Dobbelt programmeret flade Lille sø vandopsamling Borde og bænke ud mod fælleden Boligtypologi: Bebyggelsen består af dobbelthuse orienteret som en klynge omkring et indre landskabsrum. Bebyggelsen er placeret nær Perimetervejen og med skov som nabo mod øst. Klyngen er opdelt i mindre enheder og i mellemrummene mellem bygningerne skabes en tæt kontakt til det omkringliggende landskabsrum, hvilket giver mulighed for bevægelse og kig mellem bebyggelsens indre og ydre. Fælles og private arealer: Bebyggelsens indre består af et grønt fællesrum, hvortil alle boliger har udsigt over og direkte adgang. Den eksisterende officersbygning er en del af klyngen; i bygningen kan der etableres et fælleshus, hvor beboerne afholder fællesspisning. Langs bebyggelsens kant mod gårdrummet har boligerne mindre private haver med lave hække. Mod landskaber har boligerne mulighed for træterrasser i direkte forbindelse med naturen. Infrastruktur og parkering: Vejen er en integreret del af det indre fællesrum og kan være med til at skabe liv og aktivitet. Der vil kunne etableres fartdæmpende tiltag, så det undgås at vejen opleves utryg. Der er 1 p-plads pr. enhed lige udenfor døren samt en stor decentral parkeringsplads i nærheden af bebyggelsen med plads til den 2. bil. 25

26 Staldhusene Mellem 40 og 60 boliger Eksempel på bebyggelse: m² efter bygningstype Antal m² Etagebyggeri 0 0 Boliger Total Staldhusene set fra øst perimeterejen parkeringslomme sti fællesareal gårdsplads eksisterende stald lejligheder fællesareal gårdsplads parkeringslomme fællesareal gårdsplads vandopsamling ved skybrud 26

27 Gårdspladsen ved den eksisterende staldbygning bebyggelse omkring fælles gårdsplads Staldhusene Ved tårnet Boligtypologi: Staldhusene ligger længst mod sydøst i Sydlejren omgivet af varierende natur og har klart definerede kanter mod det omkringliggende landskab. Staldene er udformet som tre trelængede gårde/stalde i landskabet, der hver indeholder boliger - lejligheder eller rækkehuse. Bakket landskab Fælles og private arealer: Den indre gårdsplads er beskyttet og bilfri og rummer et væld af muligheder for udfoldelse - dyrkningsmuligheder, drivhus, kompost, legeplads m.v. Fra det indre rum er der adgang til det omkringliggende landskab. Alle boliger har mulighed for at etablere små trædæk ind mod den grønne gårdsplads og private haver ud mod landskabet. Plantebede Infrastruktur og parkering: Biler parkeres i parkeringslommer langs vejen udenfor bebyggelsen. Herfra går man over gårdspladsen hen til boligen. Grønne parkeringspladser 27

28 Ved gårdhavehusene Bebyggelsen følger bakkelandskabet ved kontroltårnet i Sydlejrens østlige del 28

29 29

30 FILMHUSENE boliger fordelt på 3 klynger Eks på fordeling: 15 lejligheder 60 rækkehuse UDSIGTSHUSENE boliger Eks på fordeling: 25 rækkehuse FILMSTATIONEN erhverv SKOVHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 lejligheder 25 rækkehuse 30

31 BRINGEGÅRDENE boliger fordelt på 3 gårde Eks på fordeling: 25 lejligheder 30 boliger ENGHUSENE boliger Eks på fordeling: 65 rækkehuse GÅRDHAVEHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 rækkehuse OFFICERSHUSENE boliger Eks på fordeling: 35 rækkehuse LÆNGEHUSENE boliger Eks på fordeling: 40 rækkehuse STALDHUSENE boliger fordelt på 3 gårde Eks på fordeling: 20 lejligheder 20 boliger eksisterende bebyggelse ny bebyggelse fælleshuse 31

32 Fakta om Sydlejren Planforhold: Ejendommen er omfattet af Kommuneplanen for Furesø Kommune, som udlægger Sydlejren til dels boligformål, offentlige-, fritids- og rekreative formål, kultur og undervisning samt erhverv Der må bygges m² boliger, ca 430 enheder. Arealer: Samlede areal i Sydlejren: 73 ha Eksisterende bebyggelse: ca m² udbygget fra ca Erhverv: Der er godt m² erhverv i Sydlejren, i eksisterende bygninger og nye byggeretter. FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TLF MAIL WEB FREJA.BIZ Illustrationer og tegninger udarbejdet af COBE og Tredje Natur, Helhedsplan Sydlejren, august Forsidegrafik Rama Studio Fotos: Freja ejendomme

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015 Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 1 2 KAN MAN SKABE ET LOKALSAMFUND? 71345 INDHOLD Indledning 03 Der er brug for et analyseværktøj, der er baseret på en gængs bæredygtighedsmodel,

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum K o m m u n e p l a n t i l l æ g # 13 Helhedsplan for Brøndby Strand centrum Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Juni 2009 2 Helhedsplanen er udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 AF T Bygherrestrategi 20 14 0- -1 FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år,

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget

Læs mere

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 12 HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 0.0 FORORD Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen.

Læs mere