Materialerelateret energiforbrug Vi købte rammespær af træ fra en fabrik. Spærene står på punktfundamenter. Punktfundamenterne frem for randfundament

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialerelateret energiforbrug Vi købte rammespær af træ fra en fabrik. Spærene står på punktfundamenter. Punktfundamenterne frem for randfundament"

Transkript

1 Permakulturhuset med de mange funktioner Vi har bygget et lavenergihus af natur- og genbrugsmaterialer. Huset har en masse funktioner, da det ud over at være vores hjem og arbejdsplads også producerer strøm, kompost, varme, køling, gødning og mad, opsamler regnvand og fungerer som kulstoflager. Tænk hvis alle nybyggede huse lagrede mange tons CO2 det ville da være en god målsætning! Af Esben Schultz og Mira Illeris Permakulturprincipper og byggeri Helt centralt i permakulturtankegangen er det gennemtænkte design, der gør systemet arbejdsbesparende og højproduktivt. Det hedder i permakulturprincipperne at hvert element i systemet skal have flere funtioner. Vores hus har mange funktioner, som gør at vi har kunnet leve komfortabelt i det uden at belaste miljøet. Vi har arbejdet os hen imod, at huset ingen affald skal producere. Det sker ved at skabe nyttige forbindelser, så alt hvad der kommer ud af huset bliver en ressource et andet sted i systemet. Permakulturprincipperne kan lyde abstrakte, men i arbejdet med vores permakulturhus og have i Den selvforsynende landsby er principperne blevet meget konkrete og nyttige. Lavenergihus af naturmaterialer Huset er bygget af lokale natur- og genbrugsmaterialer. Samtidigt har vi søgt at gøre det så velisoleret som muligt og tænkt i passiv solvarme for at mindske forbruget af energi til varme. Huset er netop beregnet til at være energimærke A2. Materialerelateret energiforbrug Vi købte rammespær af træ fra en fabrik. Spærene står på punktfundamenter af beton. Punktfundamenterne frem for randfundament sparer beton og materialet beton står alene for ca. 1% af menneskehedens klimapåvirkning, så det er et materiale vi har forsøgt at undgå. Resten af fundamentet er muslingeskaller fra Limfjorden, der er et restprodukt fra den danske muslinge industri. Muslingeskallerne isolerer og er kapilærbrydende. Det er et naturmateriale, men selvfølgelig ikke helt lokalt. Isoleringen af vægge og tag er små halmballer. Begge sider af halmen er påført 5-10cm lerpus for at bremse vinden og som brandsikring, leret er fra den lokale grusgrav. På husets ydervægge er der yderligere sat vindpap og ubehandlede lærketræsbrædder. Vindpappet for at mindske vindafkøling og lærketræs brædderne for at beskytte væggen med slagregn. Køkken og badeværelses elementer, gulve, døre, møbler osv. er næsten konsekvent genbrug ligesom vinduerne er genbrug, hvor vi så har skiftet de gamle termoruder til energiglasruder med varme kanter. Disse valg har gjort at det materialerelaterede energiforbrug til huset er meget lavt. Når huset en gang om mange år er færdigt med at stå kan det bringes tilbage til naturen igen og skaber ikke et affaldsproblem. Løbende energiforbrug Men også det løbende energiforbrug har vi søgt at gøre lavt. F.eks. har vi lagt 2 lag halmballer i taget. Den varme luft stiger jo til vejrs og vil lægge sig under loftet som er en stor 28 TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR NR

2 overflade til kulden udenfor, så her er det særlig vigtigt med en god isolering. På nordsiden har vi lagt et aflangt skur på 18m2 dette mindsker vindafkølingen af huset. Skuret bruges samtidigt som entré og værksted. Hele sydsiden er næsten dækket af energiglas. Dels i form af store vinduespartier og dels i form af vores drivhus. Dette gør at huset selv i frostvejr bliver varmet op til en god høj stuetemperatur blot ved et par timers vintersol. Sundt indeklima Der bruges i dag mange betænkelige kemiske stoffer i byggeindustrien. Disse kan stå og afgasse især i nye huse. Halmvæggene med lerpus afgiver ikke ukendte, måske farlige stoffer og genbrugsmaterialerne har afgasset, før de kom ind i vores hjem. Halmvæggene er åbne for fugtdiffusion hvorfor de kan optage fugt, når luftfugtigheden er for høj og afgive den når den er for lav, så vi i kombination med almindelig udluftning, opnår en stabil og behagelig luftfugtighed. Huset ånder med os. Husets funktion som hjem Som den primære funktion er vores hus selvfølgelig et hjem for vores familie. Det er 72 m2 i brugsareal i underetagen og 22m2 i overetagen. Som så mange andre huse, har vi et køkkenalrum, et badeværelse og 3 værelser. Mod nord har vi 18m2 skur og mod syd 15m2 drivhus. Huset ligger i en have på 800m2. Vi påbegyndte huset i sommeren 2004 og har boet i det siden 2006, men først taget hele huset i brug en del senere. Husets funktion som arbejdsplads Vi har brugt et stort rum på 17m2 til kontor for vores hjemmevirksomhed med kurser og tidsskrift. At arbejde hjemme giver en fleksibel hverdag, hvor vi selv i meget travle perioder har haft mulighed for at indrette arbejdstiden efter vores børn. Hjemmearbejdspladsen gør også, at huset er brugt næsten hele tiden og ikke står og spilder sin varme på tomme stuer. Og oplagt mindsker det selvfølgelig energi og tid til transport. Husets funktion som strømproducent Huset er ikke tilknyttet elnettet, men har sit eget 24volt strømsystem med 4 solcellepaneler med en maks ydeevne på hver 32 watt og en lille husstandsvindmølle med en maks ydeevne på 300 Det er jo sjældent, at solceller og vindmølle producerer til deres maks ydeevne og vores strømsystem kræver derfor, at vi kun bruger strøm, der hvor man ikke kan bruge andet. Det vil sige computer, lys, hønselys, musikanlæg, elværktøj og til tider symaskine og støvsuger. Vi vurderer vores årlige elforbrug til omkring kwh som skal sættes i forhold til at en almindelig dansk LEVBAEREDYGTIGT.DK 27

3 familie bruger omkring 4000kWh. I fælleshuset har vi tøjvaskemaskine og en fryser der bruger omkring 250kWh årligt så her har vi også et el forbrug der hører ind under husstanden. Kontoret har et mørkt flisegulv lagt i ler. Massen kan lagre solens varme fra de store sydvendte vinduer. Det at bo med et sådant strømsystem har været interessant, og vi ser det som en måde at afprøve en lavenergilivsstil. Man tænker og planlægger på en anden måde, når elektricitet ikke bare er en ubegrænset ressource. Det bliver super aktuelt at den nye computer og musikanlæg er elsparemærket, at elpærerne er LED-pærer, at man slukker lyset i tomme rum osv. Før var vi ikke opmærksom på at støvsugeren tager 900W, symaskinen 180W, computeren 36W og LEDpæren helt ned til 0,75W. Det er også en ny måde at være en del af naturen. Det bliver meget vedkommende, hvornår der er rigeligt af energi i vejret med vind og sol og hvornår vi har de døde perioder...du ved der i november, hvor det er som om der er en stor stille sky der har lagt sig rundt om Danmark i ugevis...og når vinden så endelig kommer og blæser den væk, ja så kan symaskinen komme frem. Fordi vi selv byggede huset, var det allerede dengang en fleksibel arbejdsplads med plads til familieliv. Det tager tid, men sparer penge at lægge et genbrugsgulv. Som mennesker i en moderne tid er denne afhængighed af vejret fremmed og besværlig. Vores næste plan er derfor at arbejde med produktion af etanol fra kulstoflagrende dyrkningssystemer til brug i de døde perioder i et lavenergisamfund. Systemet er modsstandsdygtigt og ikke afhængigt af det store centraliserede elsystem, som måske i fremtiden, når de fossile brændsler begynder ikke længere at slå til, vil blive ustabilt. Til venstre i køkkenet ses svaleskabets trælåge. det er pladseret som et almindeligt køleskab, men er ganske lydløst og bruger ingen energi, kun jordens kølighed. Husets funktion som svaleskaber For at mindske behovet for strøm bruger vi jordens kølighed til at køle maden i stedet for et køleskab. Graver man 2m. ned i jorden er temperatur udsvingene hen over året udjævnet og temperaturen er her 8 C, som er gennemsnitstemperaturen 30 TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR NR

4 i Danmark, denne kølighed kan vi bruge til at køle vores mad. Fra nordsiden af huset, nærmere præsist i hønsegården og hen til huset i 1,2m dybde ligger et 9m langt rør som kommer op til et svaleskab, der er bygget ind i husets nordvæg og her kan åbnes som et almindeligt køleskab i køkkenet. Røret fortsætter op langs taget for at ende over tagryggen. Dette gør, at der kommer et konstant indtag af frisk luft fra den kølige nordside ned i røret, hvor det om sommeren køles ned af jorden og om vinteren varmes op. Ca. 8 måneder om året virker svaleskabet perfekt med en temperatur på 3-10 grader, men i de 4 varmeste måneder fra juni til og med september kan det blive for varmt i svaleskabet og vi har købt et lille camping køleskab som supplement i disse måneder, hvor solen bringer os rigeligt med energi til solcellerne. En finsk arkitekt som vi viste rundt i huset, sagde at vi blot skulle have været 2m. nede med et 20m langt rør. Svaleskabet bruger ingen energi, har ingen støjgener, men til tider kan vi høre lidt fugle sang eller hønsegokken i køkkenet, når vi åbner skabet. Det lugter aldrig af surt køleskab, men altid helt frisk. Vi ser ingen grund til ikke at indtænke et svaleskab i alle nye huse. Husets funktion som varmeskaber Den passive solvarme fra husets store glasparti mod syd og drivhuset mod syd gør, at der er langt færre fyringsdage i huset end i de fleste huse. Få timers sol på en frostdag, og varmen er i hus. Varmen lagres i de mange tons ler, vi har på halmvæggene. Engelske undersøgelser viser, at man ca. kan reducere varmeforbruget med 1/3 ved at designe huset efter passiv solvarme. Det koster ikke noget ekstra at placere vinduerne mod syd frem for mod nord, når man bygger nyt, men det sparer en masse arbejde og energi til at opvarme huset. På de grå og kolde dage som den danske vinter jo ofte byder på mange af, kommer varmen til huset fra vores fleksovn midt i huset. I fleksovnens brændkammer brændes træet af med god tilførsel af luft. Ilden skaber et kraftigt træk i en lille skorsten også kaldet røghæveren inde ovnen. Røggasserne eksploderer ved en temperatur på grader lige under kogepladerne som under en normal fyring bliver rødglødende. Røghæveren er omgivet af en kappe. Den varme luft forsætter herefter videre ned på ydersiden af røghæveren og ned i en stenkanal. Stenkanalen udgør først en bænk i køkkenet og så går under gulvet. Endelig kommer den lune luft ud i skorstenen og forlader huset efter 13 meters rejse. Under fyringen er det hyggeligt med levende ild i stuen. Oven på ovnen er der 2 kogeplader hvor vi under og lidt efter fyring kan lave mad mv. Efter fyring kan vi bage i brændkammeret. Navnet fleksovn hentyder til, at den kan udformes på mange forskellige måder. Fleksovnen opnår en effektivitet, hvor ca. 90% af brændværdien i træet ender som varme i huset, mod gamle brændeovnes effektivitet som kan være helt nede på 30-40%. Dette dels på grund af den høje temperatur under forbrændingen og dels på grund af den lange vej de varme røggasser er undervejs, hvor de når at afgive varme til stenmassen. Vi fyrer i ovnen ca. 1 gang i døgnet og resten af tiden afgiver stenmassen varme. Vi bruger ca. 3ton brænde på en sæson. Det er et lavt forbrug, men det skal det også være, for selv om brænde bliver regnet for et CO2-neutralt brændsel, så beslaglægger brændeproduktion jordareal, som er en begrænset ressource i en overbefolket verden. I ovnens ene side er indbygget en pladejerns-radiator som varmer brugsvandet i vores varmtvandsbeholder op. Den sidder indbygget i loftsisoleringen umiddelbart over ovnen. Det fungerer ved selvcirkula- Temperaturen når op over 1000 grader, ved den daglige fyring om vinteren. Fleksovnskernen, skorstenen og røgkanalen gør at den varmeluft er 13 meter under vejs, før den forlader skorstenen. Det er bidende koldt udenfor men i drivhuset leger vi sommer i 30 grader. Den varme luft tages ind i stuen, ved at åbne døren. Med varmt vand fra solen, kan vi tage karbad uden klimabelastning. LEVBAEREDYGTIGT.DK 31

5 tion, fordi varmt vand er lettere end koldt. Når vandet i radiatoren ved fyring varmes op, stiger det op til varmtvandsbeholderens yderste kappe, der ligger uden på selve beholderen med brugsvand. Der afgives varme til brugsvandet, og det nu afkølede vand synker videre ned og tilbage til radiatoren. Når solen skinner, og vi ikke fyrer kommer det varme vand fra en solfanger, der er indbygget i drivhusets tag, umiddelbart nedenfor varmtvandstanken. Også dette fungerer ved selvcirkulation. Husets funktion som kompostmager og energipils-gøder Huset producerer kompost til opbygning af jordens frugtbarhed. Dette dels fra køkkenkomposten, men også fra komposttoilettet. Komposttoilettet er designet så fækalier og papir ryger ned i en grøn plastbeholder, som de der normalt bruges til husholdningsaffald. Urinen kommer i en tragt forrest under toiletbrædtet og bliver ledt ud i landsbyens fælles pileanlæg, hvor det giver næring til energipil. Energipilen bruges senere til at flette hegn eller brænde i fleksovnen, hvorfra asken med sine mineraler kan føres tilbage til markerne. Komposttoilettet er helt lugtfrit, da luften går ned gennem toiletbrædtet og blæses ud af huset med en lille ventilator. Det er altså ikke som på et almindeligt WC, hvor man kan have genen ved lugten fra det foregående besøg. Da vores datter startede i skole brokkede hun sig over den ulækre lugt, der kunne være på skolens toiletter så hvad der bliver regnet som lækkert og god sanitet afhænger af vane. Vanen med at der skal bruges en masse rent grundvand til at skylle fækalier væk er spild af vand. Vores husstand bruger ca m3/vand/år hvor man normalt ville regne med godt 400m3. Dette skyldes selvfølgelig også at vi ofte spiser i fælleshuset og at tøjvasken foregår der. Men rigtig meget af besparelsen har vores toilet æren for. Det er smart at der er flere beholdere til komposten. Dels fylder toilettet ikke meget i huset og komposteringen foregår i en fyldt beholder i læhegnet. Men den værste frygt for komposttoilet-ejeren er fluer. Hvis der kommer fluer i toilettet og ud i køkkenet, stuen osv. er det jo ulækkert. I de år vi har boet med kompostoilettet, har vi 2 gange oplevet fluer, men problemet har været løst på ingen tid, ved at skifte til en tom ren beholder. At vi i dag kan lave vores dyrebare næringsstoffer om til spildevand skyldes udelukkende produktionen af kunstgødning, der er baseret på naturgas. Dette gør at verden har en overflod af næringsstoffer i omløb. 32 TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR NR

6 Øverst til venstre: Det lugtfri komposttoilet producerer gødning til piletræerne, der bruges som brænde i fleksovnen, hvorfra asken, føres tilbage til markerne. Et sluttet kredsløb. Nederst til vnestre: Under jorden i drivhuset ligger drænnrør. Den varme fugtige luft pumpes ned i rørene nå solen skinner og kondenserer. Det lagrer varme i jorden og vander. I midten: I begyndelsen af oktober kan vi stadig høste jordbær, tomater, auberginer og krydderurter i drivhuset/udestuen og nyde varmen. Til højre: Esben underviser på Permakultur Certifikatkurset. Mange, mange mennesker er blevet vist rundt i have og hus og har fået ny inspiration. I stenbedet, der skråner mod syd foran huset såede vi bønner allerede i april. Derfor kunne vi nå 2 afgrøder i en dyrkningssæson. Historisk set og hvis vi vil væk fra kunstgødning er næringsstofferne fra vores toilet en kostbar ressource, som man vil gøre alt for at holde i sit nære kredsløb. I flere kulturer fra Asien berettes om at det er god skik, som spisende gæst at gå på toilet vel og mærke ikke et WC hos værten inden man går hjem, for at tilbagegive de næringsstoffer og mineraler man indtog gennem middagen. Huset funktion som regnvandsopsamler Huset har ståltag og fra det samler vi regnvandet til vanding i drivhus og have. Vi har valgt denne tagtype fordi den kan bruges til vandopsamling og energiregnskabsmæssigt er rimeligt pga. den gode genanvendelse, der i dag er på stål. Husets og havens funktion som madproducent I huset spiser vi selvfølgelig en del dejlig mad, men vi producerer også mad. Det meste af køkkenaffaldet ryger ud til vores 6 høns, hvorfra vi dagligt kan nyde 5-6 æg. En stor del af haven er anlagt som skovhave med frugt, bær og nødder, hvor under der vokser flerårige salater, løg, krydderurter, rodfrugter mv. Tættest på huset har vi et bed til enårige planter. Bedet har stenkant og hælder 5 grader mod syd, hvilket gør at bedet varmes hurtigt op om foråret og holder længe på varmen om efteråret. Således kunne vi i foråret efter en lang kold vinter med frost i marts, så bønner allerede i april. Som zone ½, midt mellem hus og have, er vores hjertebarn drivhuset. Drivhuset er bygget af træ for et undgå det høje energiforbrug ved aluminium, træet er malet med linolie. Som glas er der brugt energiruder med varme kanter for at øge drivhusets gennemsnitstemperatur og reducere kondens på indersiden af glasset. Vi har i drivhuset lavet et jordkøleog varmesystem. Det fungerer således, at der midt i drivhuset går et ventilationsrør fra jorden og næsten op til drivhusets tag. Her under taget vil den varme og fugtige luft lægge sig. Når solen skinner tændes der automatisk for en lille ventilator, der drives af et lille solcellepanel. Ventilatoren sender den varme og fugtige luft fra røret ned i en 50liters spand under jorden. Fra spanden går 12 drænrør, dvs plastikrør med små huller i, ud under jorden i drivhuset for at komme op langs dets kanter. Når den varme luft kommer ned i den køligere jord vil fugten kondensere til vanddråber, der siver ud gennem drænrørets huller og vander jorden, så vi skal vande mindre. I faseskiftet fra vanddamp til vand frigives varme, som opvarmer jorden. Dette gør at varmen fra sommeren lagres i jorden til ud på efteråret. I foråret varmes jorden hurtigt op således kunne vi i februar, hvor der var meget sol, men stadig frost og sne udenfor så spinat i drivhuset LEVBAEREDYGTIGT.DK 33

7 som var høstet, inden vi kom til tomaterne. Placeringen opad husets sydfacade, gør at drivhuset på solskinsdage er en væsentlig opvarmningskilde, når vi åbner døren fra stue til drivhus. Om natten og på gråvejrsdage modtager drivhuset varmetabet fra huset. Alt dette tilsammen gør, at vi regner med at drivhuset er frostfrit, og vi har derfor plantet appelsintræ, bananpalme, druer, mv., men vi har ikke boet med det færdigt i mere end et år, så det fuldt tilvoksede resultat kender vi ikke endnu. Hen over en del af dyrkningsjorden i drivhuset har vi på små punktfundamenter lavet en træterrasse, således at drivhuset fungerer som et ekstra rum i huset, med sin helt egen herlighedsværdi. Her kan man se på stjerner, være midt i regnen og blæsten og samtidigt sidde lunt og beskyttet i en lænestol og dufte til tomater og krydderurter. Om vinteren, når der ligger sne udenfor og solen skinner virker det helt surrealistisk, at man kan sidde der i sin sommerkjole og mærke solens varme. Her bliver let grader. Børnene smider flyverdragt og vinterhue i døren for at løbe rundt i badetøj og lege sommerferie. Husets funktion som kulstoflager Huset har også en funktion i forhold til, at det så længe det står, lagrer kulstof i halm og træ. Dette vil efter husets levetid, når halmvæggene spredes ud på en mark eller lignende selvfølgelig langsomt formulde og på et tidspunkt ende som CO2 i atmosfæren. Men en udskydelse af CO2-udledning til atmosfæren giver os bedre tid til at få styr på klimaforandringerne inden situationen løber fra os med selvforstærkende effekter. Vi har i vores hus brugt ca. 700 hårdt pressede halmballer af 1 meters længde. Barbara Jones (1) regner med at en sådan balle indeholder kulstof svarende til 32kg CO2. Ud fra dette vil alene halmen i vores hus udskyde udledningen af 22,4 tons CO2. Hertil kommer kulstoflagringen i træet, som vi ikke har beregnet. Til dette skal modregnes CO2-udledning i forbindelse med fremstilling af materiale som beton, glas, stål osv. samt udledning fra transport mm. som vi i tidligere har lavet overslagsberegninger på til omkring 10tons CO2. Vores materiale relaterede CO2 lagring er altså på tons CO2. Til sammenligning regner man i gennemsnit med en materialerelateret udledning på 50tons CO2/hus i moderne byggeri. Ved at gå over til byggeri med kulstofholdige materialer i stedet for materialer som udleder en masse CO2 i deres produktion, kan vi altså overgå til at det materialerelaterede CO2-regnskab ved byggeri bliver positivt frem for negativt. Videre til et passivhus af lokale naturmaterialer Efter godt 7 års arbejde med huset har det været en stor beslutning at flytte videre. Men vi har meget liv og mange drømme og planer foran os. I efteråret 2011 tilknytter vi os derfor Svanholm storkollektiv, hvor Mira er opvokset, for der at arbejde videre med permakultur. Se artikel i dette nummer. Her vil en af visionerne være at bygge videre på vores erfaringer med halmhusbyggeri ved at lave et passivhus af lokale naturmaterialer. Når vi kan bygge passivhuse, der næsten ingen energi bruger i driften, og huse af naturmaterialer, der næsten ikke bruger energi i opførelsen, så må den næste udfordring være at kombinere disse to, så vi får huse, der er bæredygtige hele vejen igennem. Kilde: Barbara Jones, Building with Straw Bales. Revised & Updated Edition, Green Books Ved at spare på cementen og bruge halm som isolering har vores hus i opførsel samlet set lagret ton CO2. 34 TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR NR

Danmark ser grønt i Sønderborg

Danmark ser grønt i Sønderborg Danmark ser grønt i Sønderborg B Y G G E R I & E N E R G I Søren, Rune, Jacob, Nicolai og Dino 24-09- 2 0 1 0 Forord. I 10 uger, 10 byer og 10 temaer sætter DR fokus på grøn teknologi. I Sønderborg er

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5 BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5. OKTOBER 2013 I KULTURHUSET, HELSINGE, ARRANGERET AF KLIMA- OG MILJØSTUDIEGRUPPEN I GRIBSKOV KOMMUNE Rapporten her er bilag til hovedrapporten

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Det Økologiske Råd, Juni 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens Miljø skabes i dag 1 Indhold Sådan bruges hæftet side 3 Energi, klima, fossile brændsler,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

For at opnå dette mål, kan Kids4Energy materialet blive brugt i skole uddannelser på forskellige måder. Målgruppen er de 6 10 årige.

For at opnå dette mål, kan Kids4Energy materialet blive brugt i skole uddannelser på forskellige måder. Målgruppen er de 6 10 årige. Det er vigtigt at børn begynder at forstå vigtigheden af miljø problemer i et tidligt stadie af deres uddannelse. At spare på energien og den potentielle trussel som klimaforandring er, skal læres af børn

Læs mere

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co.

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co. Kom ind i Klima Thomas Vinge kampen Hvad du selv kan gøre Koustrup & co. Ind hold 5 Kloden har hedetur 20 Få styr på din elregning 30 Tag temperaturen på elforbruget med et Sparometer 36 Lad der blive

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VIND. Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering. Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD. med vedvarende energi og spar penge

Nr. 4 / April 2009 VIND. Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering. Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD. med vedvarende energi og spar penge Nr. 4 / April 2009 VIND Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD med vedvarende energi og spar penge 2 / VE-INSTALLATØREN / 2015 INDHOLD Oliefyret skal på pension

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være med til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når mange mennesker gør tingene anderledes, giver det en

Læs mere

Praktisk Økologi. marts / april 2 / 2011

Praktisk Økologi. marts / april 2 / 2011 Praktisk Økologi marts / april 2 / 2011 landsforeningen praktisk økologi Sekretariatet Maglevænget 61, 4571 Grevinge Tlf.: 70 20 83 83 Fax: 59 65 90 15 Bankkonto: 0537-802 - 56-15639 info@praktiskoekologi.dk

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Grønt regnskab 2001-2007

Grønt regnskab 2001-2007 1 Grønt regnskab 2001-2007 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 5 2. RESUME DEN KORTE VERSION AF DET GRØNNE REGNSKAB... 6 3.VARMEFORBRUG...

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere