EN BYDEL I BYEN. Med fuld fokus på livskvalitet, familie, natur, miljø og vedvarende energi. Auning/Norddjurs viser vejen frem dens bæredyg ge bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN BYDEL I BYEN. Med fuld fokus på livskvalitet, familie, natur, miljø og vedvarende energi. Auning/Norddjurs viser vejen frem dens bæredyg ge bolig"

Transkript

1 EN BYDEL I BYEN Med fuld fokus på livskvalitet, familie, natur, miljø og vedvarende energi Auning/Norddjurs viser vejen frem dens bæredyg ge bolig

2 En bydel i Byen er en unik vision med store vækstmuligheder for Auning by og en enestående mulighed for Norddjursland til at vise sig frem som en visionær og miljørigtig kommune fordi: Auning/Norddjurs viser vejen fremtidens bæredygtige byggeri. Bydelen kan evt. etableres som en blanding af ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger Attraktive boligpriser opføres som plusenergi boliger, hvor husene over 30 år SELV betaler ca. 1/3 af byggeprisen via nul-omkostninger til el og varme. (se beregning fra Spar Nord side 22) Vækst - et ønske fra erhvervslivet. Norddjurs bliver førende indenfor nedbringelse af CO2. Auning/Norddjurs kan markere sig nationalt og internationalt. Mennesket og naturen i harmonisk samvær. Bydelen skal være en arkitektonisk perle. Verden er i forandring Norddjurs skal tilpasse sig den nye verden. Motion, sundhed og bevægelse en god by, er en sund by. 2

3 En unik placering gør alt dette muligt! Projektet skal åbne muligheden for at omverdenen kan følge projektet på tæt hold i form af en løbende udstilling. De involverede virksomheder kan vise og fortælle om nyeste udvikling indenfor energiteknologi. Udstillingen kunne etableres som et spændende samarbejde med Gl. Estrup, som ligger tæt på og med ca gæster på Gl. Estrup vil projektet - Plusenergi byggeri i Auning få rigtig stor opmærksomhed og besøg til gavn for byen, udstillerne/ producenter, projektet og kommunen. Projektet vil dermed åbne op for en ny type endags turisme til Norddjurs. 5 ha mod nord-øst. 3

4 En verden i forandring! I den senere tid er der både nationalt og internationalt lagt stor vægt på implementeringen af grøn energi og nedbringelse af CO2, hvor Danmark med god grund ønsker at være i front. På samme tid er man i en situation hvor verdensøkonomien gør dette til en svær opgave, om end ikke mindre vigtig. Det er derfor af vital betydning, at man er klar til at flytte fokus til de grønne projekter som er økonomisk realistiske. Dette for at undgå at stå tilbage med række gode projekter som ikke bliver realiseret grundet en ukendt økonomisk fremtid. Den røde tråd er - vedvarede energi, bæredygtigt byggeri, CO2-neutralitet, natur og livskvalitet. Netop disse faktorer giver bydelen det økonomiske fundament, som er nødvendigt for at et projekt, hvor der tænkes ud af boksen - kan realiseres. 4

5 Et trygt og godt sted for alle En bydel i Byen har fokus på det hyggelige men moderne byrum, som falder naturligt sammen med den omkringliggende natur. Et sted hvor familie, børn og en bred beboersammensætning bliver sat i højsædet. Fremtidens multifunktionelle familie- og senior boliger skal være det bærende. Det er også vigtig at vise, hvordan boligforeninger kan indgå i udviklingen af fremtidens bæredygtige boligformer. En beliggenhed tæt på vuggestue, børnehave, skole, sport og ikke mindst indkøbsfaciliteter er også vital for projektet. Naturen skal være i området, således motion, sundhed og bevægelse bliver en integreret aktiv del af hverdagen i byen. - en bydel som sætter fokus på de bløde værdier. 5 ha mod nord-vest. 5

6 Rige muligheder for stærke samarbejdspartnere Danmark har i dag en stor ekspertise indenfor udvikling og implementering af vedvarende energi. Vi har en række globale virksomheder som Vestas, Danfoss, Grundfos, VKR Holding, Rockwool etc. som er førende indenfor hvert deres område, og som allerede deltager i flere projekter både i Danmark og udenlands. Tanken med bydelen og de mange boliger er at skabe en helt ny energi infrastruktur som er baseret på nutidige og fremtidige vedvarende energi kilder. Herved opnås en markant bedre udnyttelse og virkningsgrad af hver enkelt kilde ved, at etablere en central styring af de forskellige energikilder. Det er derfor selvsagt yderst nødvendigt, at samles om en fælles standard på området. Der arbejdes derfor med tanken om at introducere verdens første vedvarende energi fjernvarme koncept. Et koncept, som vil reducere etableringsomkostningerne i hver enkelt bolig, og dermed gøre økonomien for hver enkelt familie ved at bosætte sig i Auning, særdeles attraktiv! 6

7 Bydelen skal sammen med forskere, leverandører og institutioner skabe det stærke lokomotiv som for alvor skal være medvirkende til, at sætte en udvikling i gang og få Norddjursland på landkortet som et område, hvor udvikling og udnyttelse af vedvarende energi, nedbringelse af CO2 og etablering bæredygtigt byggeri er naturligt. Vi skal skabe en slags grøn metropol. Bydelens størrelse giver virksomhederne mulighed for, at denne kan være en del af en reel udvikling og produktion - hvor målsætningen er et komplet kommercielt bæredygtigt produkt, som kan etableres fremover andre steder både nationalt og internationalt. EU har bebudet, at om ca. 10 år skal alle nye byggerier være selvforsynende med energi så projektet vil, udover at skabe arbejdspladser her og nu på Norddjursland, give alle deltagende virksomheder erfaring og knowhow, som kan udnyttes både nationalt og internationalt - på eksportmarkederne i årene fremover. 5 ha mod syd-vest 7

8 Et stærkt fundament for Norddjursland til at skabe vækst Det er jo ingen hemmelighed, at Norddjurs Kommune med sin beliggenhed og infrastruktur vil få det sværere og sværere også i årene fremover faldende borgertal og dermed også en fortsat forringelse af kommunens økonomiske grundlag og dermed udsigt til højere skattesatser og fortsatte kampe om besparelser. Salget af byggegrunde står helt stille overalt i kommunen. Det må efterhånden stå klart for enhver, at den holder ikke og at man derfor må begynde at tænke anderledes - tænke ud af boksen og ændre nedgang til vækst. Norddjurs Kommune har klart meldt ud, at man ønsker at være med forrest i sikringen af Danmarks miljøforpligtigelser og energibesparelser. Med dette projekt får Norddjursland muligheden for at komme først og derved blive et betydeligt viden centrum for videre udvikling af vedvarende energi, livskvalitet og bæredygtigt byggeri. Auning/Norddjursland skal gå forrest i udviklingen af bæredygtigt byggeri, vedvarende energi og samspillet mellem mennesket og naturen. Et stærkt grønt koncept, der viser hvordan by, menneske og natur kan smelte sammen. Ingen andre projekter af denne art i Danmark, eller andre steder i EU, som er umiddelbart realiserbare i nærmeste fremtid. Projektet samler børn, unge og gamle i en bydel, der favner bredt. 8

9 Bydelen vil vise det bedste inden for arkitektur og bæredygtigt byggeri/+energi Byrummet, livskvaliteten og nærheden til naturen, en naturlig del af projektet. Bydelens placering i Auning har stor meget stor betydning. Auning er Norddjurslands vigtigste Centerby mod vest, og er beliggende blot 15 min. fra motorvejen, 30 minutter til Århus, 25 minutter til Randers, 15 minutter til kysten, har flere særdeles gode golfbaner indenfor 20 km. osv. så der er rige muligheder for at kunne tiltrække nye bosættere. Visioner og nytænkning giver også rige Støttemuligheder. En bred vifte af støtte kan findes både nationalt og i EU- regi som kan være stærkt medfinansierende og betyde, at bydelens boliger bliver attraktive på prisen. 5 ha ved søen mod nord-øst. 9

10 Fakta om Auning Auning By er beliggende direkte ved hovedvej 16 ca. 25 km fra Århus N, ca. 20 km fra Randers mod vest og ca. 25 km fra Grenå mod øst. I Auning by bor der i dag knap indbyggere, hertil kommer et pænt stort opland. Auning har rigtig mange lokale arbejdspladser, 13 grafiske virksomheder, 6 større industrivirksomheder (fra gartnerier til jern og metal ), 45 detailbutikker og 15 håndværks- og byggefirmaer. Byen har en stor og velfungerende skole, flere daginstitutioner og juniorklub, mange idrætsfaciliteter, 2 store idrætshaller med bla. Fitness og svømmehal. 10

11 VÆRDIER Auning By: At bo i Auning er at opleve engagement, sammenhold, nærvær, aktivitet i dagligdagen. Gode pasningsmuligheder moderne, velfungerende vuggestue, børnehaver, juniorklub og fritidshjem. Auning Skole moderne og velfungerende med bl.a. madordning. Foreningsliv stort og velfungerende. Med mere end 20 velfungerende foreninger i byen er der rigtig mange fritidsmuligheder. Fra skak, kunst, jagt og fiskeri til motion på cykel eller løb, musik og korsang. Godt erhvervsliv mange lokale arbejdspladser. Attraktiv beliggenhed tæt på byerne Århus, Randers og Grenå. Fantastisk natur bl.a. omkring Alling Å, der snor sig vest om byen tæt forbi Gl. Estrup Slot med det store Landbrugs- og Herregårdsmuseum og rig natur med Auning Skov, Tårup Skov, Løvenholm Skov og Fjeld Skov. 5 ha mod syd-øst. 11

12 Fakta om Djursland omkring Auning 12

13 FACTS: Inden for en radius af 10 km: Løvenholmskoven, Tårup Skov, Fjeld Skov Norddjurs Golfklub - 18-huls bane Herregårdsmuseet Gl. Estrup Gl. Estrup Landbrugsmuseum Auning Kart Park Inden for en radius af 25 km: Lübker golf resort Djurs Sommerland Nordkysten (Fjellerup, Bønnerup og Lystrup Strand) Randers By Motorvej E45 Randers Syd Djurslandsmotorvejen ved Hornslet Aarhus Lufthavn Kaløvig Kalø slotsruin Kaløvig havn Kalø golf center Inden for en radius af 45 km: Aarhus C Grenaa C Ebeltoft færgehavn Mols bjerge 13

14 Bosætning i Auning Der er overordnet set to komplementære synsvinkler, når målet er at styrke bosætningen i Auning. På den ene side kan tilflytningen styrkes ved at fokusere på at tiltrække nye borgere fra andre byer/kommuner. På den anden side kan fraflytningen begrænses ved at fokusere på at fastholde nuværende indbyggere. Der er naturligvis et tæt sammenspil mellem disse to, og mange strategier vil have begge som mål, men analytisk er der grund til at sondre mellem de to niveauer, da tilflytningsproblematikken opererer på et eksternt niveau, og fraflytningsproblematikken opererer på et internt niveau. Det er kendt, at Auning har et ugunstigt udgangspunkt i arbejdet med at fremme tilflytningen og begrænse fraflytningen. Man skal nemlig ud at knække en nedadgående kurve - man skal med andre ord arbejde hårdt og målrettet på at få ændret de eksisterende tendenser. Arbejde eksternt med påvirkning af potentielle tilflyttere og internt med påvirkning af risikofraflyttere. Opgaven omkring vækst i Auning: Tilflytning Fraflytning Mål: Tiltrækning Fastholdelse Segment: Potentielle tilflyttere Risikofraflyttere Udfordring: Hvem er de? Hvem er de? Hvad kan tiltrække? Hvad kan fastholde? 14

15 Tiltrækning af tilflyttere hvor skal de komme fra? Analyse fra en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder Nybolig, gennemført i 2008 viser, at turen med flyttelæsset er kort for flyttemanden, når vi danskere skifter bolig. Vi flytter nemlig ikke særligt langt, faktisk i gennemsnit kun 6,5 kilometer fra vores tidligere bopæl. Undersøgelsen viser også, at vi sjældent flytter os fra landsdel til landsdel i 78% af handlerne i 2008 flytter vi os indenfor 25 til 30 kilometer. På trods af at de fleste af os skifter bolig flere gange gennem livet, så leder 3 ud af 4 efter bolig i samme landsdel, hvor vi har trådt vores barnesko. Så konklusionen på spørgsmålet med potentielle tilflyttere og hvor de skal komme fra er klar MÅLGRUPPEN - TILFLYTTERE BEFINDER SIG INDENFOR 30 KILOMETER AF AUNING! Fra/med Randers mod vest - ned mod/med Århus i syd og Grenå mod øst Epinion har i 2011 lavet en undersøgelse om tilflyttere til nabokommunen Syddjurs. Som tallene viser sig, kan de samme tal og tendenser anvendes på, i hvert tilfælde den vestlige del af Norddjurs Kommune da afstanden til både Århus og Randers ligger indenfor den gængse flytte afstand. Syddjurs Kommune har alene i 2010 haft 1000 personer, som er flyttet til kommunen bare fra Århus. Dette svarer til ca. 250 familier bare fra Århus. Norddjurs har, udover Århus området, også Randers Kommune at trække bosættere fra. 15

16 Bosætning i Auning Hvem er tilflytterne? Hovedparten af tilflyttere til mindre byer er fra de store omkringliggende byer mere end 45%. Alderen på målgruppen, der søger ud de mindre samfund er mellem 29 år og +50 år altså en fin blanding af førstegangskøbere og modne veletablerede. Ikke overraskende arbejder stort set alle i de større omkringliggende byer så 30 km afstand er ikke på nogen måde en barriere for at kunne tiltrække tilflyttere. Hvad tiltrækker tilflyttere til landsbyerne? Der kan og vil naturligvis være mange årsager til at en familie søger til mindre byer, og her kan vi igen kigge på tallene fra Djursland. For at give et bredere billede har man benyttet og adspurgt til både primære og sekundære årsager til tilflytning. Praktiske årsager kombineret med attraktivt område har absolut højeste score! Næsten 40% angiver dette som vigtigste argument det kan være at få en bedre dagligdag i forhold til arbejde, parforhold, børn og at området er attraktivt for hele familien. At komme tættere på familie og gode venner! Mere end 20% har dette som vigtigste argument i forbindelse med deres valg. Attraktivt område! 17% af tilflytterne har selve området som primær årsag til valget af nyt bosted. Billig bolig Sjovt nok nævner kun 10% billig bolig som primær årsag. 16

17 Konklusion omkring tilflyttere: Ikke overraskende handler det primært om familiens hverdag, og få logistikken til at gå op i en højere enhed, i forhold til arbejde (transport), hensynet til parforholdet samt hensynet til børnene i relation til vuggestue, børnehave, skole, fritid mv. samt en dejlig beliggenhed omgivet af smuk natur. Fraflyttere fra Norddjurs Kommune: Som nævnt tidligere er Norddjurs Kommune inde i en negativ vækst i disse år fra 2004 til 2010 har Norddjurs Kommune tabt et anseligt antal borgere alene til Syddjurs Kommune. Dette tab er primært sket i den østlige del af Kommunen hvor Ryomgård og Kolind har tiltrukket de mange borgere fra Norddjurs Kommune. Der ligger således en stor opgave i Norddjurs nemlig her og nu at få knækket den negative kurve og så fremadrettet sikre, at man kan fastholde borgerne i kommunen. Dette kræver dog en klar strategi og herefter HANDLING på de fokusområderne som vi ved, betyder meget for familien i dagligdagen livskvalitet, natur, miljø og vedvarende energi. 17

18 En bydel i pagt med målgruppernes alder og hverdag! Som det fremgår af analysen er der to primærmålgrupper, der søger mod mindre byer og mod naturskønne områder. Børnefamilien som ønsker at børnene skal vokse op i trygge og sunde omgivelser samt de veletablerede ægtepar( +50), som i dag bor i en stor, måske lidt ældre villa. Børnene er fløjet fra reden, og ægteparret søger mod fred, tryghed og ro - med mindre vedligeholdelse af hus og have og dermed mere tid til at dyrke fritidsinteresserne. Bydelen er derfor tænkt opdelt i to områder, som skitseret på kortet: +50 området ligger i fred og ro langs Kirkevej og op ad Molshuse altså på området mod syd for søen. Børnefamilierne placeres nord for søen og får således let og sikker adgang til den gamle jernbane, nu lukket sti til skolen, fritidsfaciliteter mv. 18

19 Projektet: Den nye bydel bliver et hyggeligt bo-miljø med alle landsbyens kvaliteter og nærhed til det åbne land samtidig med en 100% umiddelbar sammenhæng med den nuværende by blot 350 meter fra Aunings centerområde med Super Brugsen, Netto og centrets øvrige mange detailbutikker. Skulle den omdiskuterede STARK-grund blive ombygget til detailhandel, vil dette ligge endnu tættere på bydelens tiltænkte beliggenheden er således særdeles bynær. Placering: Bydelen anlægges på et m 2 stort areal på Kirkevej 14 i umiddelbar forlængelse af Moselunden og Molshuse mod øst ned langs den gamle jernbane mod Allingåbro. Mod vest fra jernbanen og tilbage til Kirkevej hvor grusvejen deler sig til venstre ad Kirkevej og til højre gennem skoven til Gl. Estrup. Arealet er i dag i privat eje og ejer indgår i projektet. Området er delt på midten af lille idyllisk bæk og en dejlig sø som naturligvis skal bevares i projektet. Der er ingen tvivl om, at beliggenheden i relation til bynærhed, smuk natur og dejlige naturoplevelser er helt unikke og vil være et stort trækplaster for tilflyttere - i sig selv. Området: Naturen skal bevares mest muligt, således at alle boliger placeres rundt i den nuværende natur og IKKE som parcelhuse og villaveje skov, vandløb og sø mv.. skal bevares så natur og boliger fremstår i pagt med hinanden og områdets ånd bevares. Der skal skelnes mellem flere former for veje en bygade, mindre boligstræder og små grusveje/stier. Bygaden trafikbetjenes fra Kirkevej (med indkørsel overfor nuværende indkørslen til Moselunden) og fra nordsiden af søen ud mod Tårupvej (eksisterende grusvej). Området er i dag rigt repræsenteret med et rekreativt stinet dette videreføres i boligområdet, så disse snor sig mellem boliger og grønne områder. Stierne skal være koblet på den gamle, nedlagte jernbane således børnene kan gå eller cykle trafikfrit og sikkert op til hovedgaden og her komme på den lukkede skolesti. 19

20 Et godt bud og eksempel på fremtidens boliger i Auning... Byggefirmaet M2 PLUS HOME, der i 2011 modtog præmiering og anerkendelse for deres Plus Energi byggeri i Ålborg Kommune giver følgende opskrift på fremtidens succeshuse. M2 Plus Home er arkitekttegnede huse giver en personlig og individuel bolig. Det arkitekttegnede hus er tegnet efter kundens anvisninger, ønsker og behov. Arkitekttegnede huse fra M2 Plus gør fremtiden til virkelighed her og nu. Moderne arkitekttegnede huse er til de kunder, der ønsker et kreativt udformet, moderne og brugerdefineret hjem, der afspejler familiens personligheder. Uanset om det gælder et hjem for det unge par, børnefamilien, singlen eller seniorparret, skal huset matche individuelle drømme, behov og mønstre. Arkitektur og natur smelter sammen i vores huse. Den store, overdækkede terrasse er bindeleddet mellem bolig og have. I opholdsrummet trækker de store vinduer naturen helt ind i boligen, hvor årstidernes skiften kan nydes fra første parket. 20

21 Specifikationer: Selvforsynende huse INGEN forbrugsudgifter til varme og el Husene producerer mere energi end de selv forbruger ( + energi) De nyeste teknologier anvendes og opdateres løbende via web Arkitekttegnede huse med øje for æstetik og design Høj standard i materialevalg inde og ude Det bedst mulige energimærke opnås - A1 Husene lever let op til bygningskravene mange år ud i fremtiden Intelligente og Co2 neutrale boliger Husene skal som standard indeholde bl.a.; Web baseret Jordvarmeanlæg i kombination med solvarme ( Evt. fælles) Solfangere, som monteres på tagene Solceller 6000 KwH (pr. hus) Passiv køling af huset om sommeren Loftshøjde på hele 2,7 meter, akustiklofter, arkitekttegnet inventar, Siemens hårde hvidevarer, 189 mm plankegulv, Unidrain, væghængte toilet(er), massive døre, træ/alu super lavenergi vinduer, og meget mere 21

22 Eksempler på økonomien anno 2011 (regneeksempel fra Spar Nord): Brugt villa kr. M2basic home kr. Kontant pris Grundens pris Basic home Kontant pris Vedligeholdelse El (4.000 KWh) Varme-gns Sum pr. år Omk pr md Ovennævne regnestykke viser: Du sparer knap kr ,- om måneden - i NETTO kr. Vælger du, at bruge dit ekstra rådighedsbeløb til f.eks. at bygge større, få mere luksus eller lign., viser et regneeksempel fra SparNord, at de kr 4.000,- giver mulighed for at bygge for ca. kr ,- mere. Hvordan ser tallene ud i år 2015, 2020 og 2025? * Vil el-priserne fortsat stige med 7 % p.a.? * Bliver fjernvarmepriserne ved med at stige? * Hvornår kommer der afgifter på ens energimærke? * Hvad med gensalgsværdi? 22

23 En bydel i byen Auning - tænk ud af boksen og få vækst! Visionen, om at skabe en unik bydel med et flot arkitektonisk udtryk og funktionalitet som giver optimale rammer for de mennesker som bruger bydelen som arbejdsplads, bolig eller i fritiden - er også et opgør med såvel fortidens, og for så vidt nutidens traditionelle måder at bygge og bo på. Blandingen af nyeste teknologier i attraktive boliger med bæredygtig økonomi omringet af smuk natur, og alligevel tæt på byens center, skole og fritidsfaciliteter - muliggør en nytænkning af livet hjemme, på arbejde og i fritiden samt måden hvorunder disse traditionelt er opdelt. 23

24 Den gamle vej mellem Tårup, Auning og Gl. Estrup. I dag flittig brugt til gå-, løbe- og cykelture. Kirkevej set mod vest. Til venstre for Kirkevej er i dag et stort nyudstykket parcelhusområde - Moselunden. 24

25 Den gamle jernbane mellem Auning og Allingåbro. I dag asfalteret cykel/gangsti. Molshuse 18 seniorboliger opført i Kirkevej set mod øst. Herfra er ca. 500 meter til indkøbsfaciliteter. 25

26 26

27 27

28 28

BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT

BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT 2011 BOSÆTNINGSANALYSE RAPPORT VERSION 2.0 April 2011 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 1.1 Læsevejledning... 4 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSION... 6 2.1 Anbefalinger i forhold til bosætningsstrategien... 7 3.

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Ny by ved Store Rørbæk. Boliger og beboere

Ny by ved Store Rørbæk. Boliger og beboere Ny by ved Store Rørbæk Boliger og beboere SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Ny by ved Store Rørbæk Undertitel Boliger og beboere Udgivelsesår 2006 Forfattere Hedvig Vestergaard, Thorkild Ærø,

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling 2 >>Indholdsfortegnelse Indledning 5 Langeskovs baggrund Langeskov - historien 7 Langeskov i dag 9 Principper for udviklingen af Langeskov

Læs mere

Planlægning for tilgængelighed

Planlægning for tilgængelighed Hanstholm Planlægning for tilgængelighed Mål Det er målet, at nye infrastrukturinvesteringer skal sikre optimale vækstmuligheder for Fyn, samtidigt med at investeringerne skal fremtidssikres i forhold

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning 2007-2021 Politiske standpunkter Strategi og planlægning 2007-2021 Temadag 6. marts 2007 1 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen

Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen Indhold Indledning...3 Baggrund for undersøgelsen...3 Formålet med undersøgelsen...3

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere