Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra gennemsnitspriserne. Elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter viser et gennemsnit af de enkelte komponenter i den samlede elpris, dvs. ren elpris, netbetaling og afgifter. Elprisstatistikken viser udviklingen i elprisen over tid. Elprisstatistikken viser elprisen fordelt på kundetyper. 1 Kundetyperne er henholdsvis husholdninger med et årsforbrug på kwh, små virksomheder med et årsforbrug på kwh samt store virksomheder med et årsforbrug på 50 GWh (svarende til 50 mio. kwh). Bagerst i statistikken findes en ordforklaring indeholdende en beskrivelse af hver af elprisens elementer. En uddybende metodebeskrivelse for elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter kan findes på Energitilsynets hjemmeside: Prisen på forsyningspligtproduktet er reguleret af Energitilsynet. Energitilsynet udgiver også en elprisstatistik for el-handelsprodukter. Dette er produkter, som handles på det frie marked, og hvor el-handelsselskaberne frit kan sætte prisen. Statistikken for el-handelsprodukter kan også findes på Energitilsynets hjemmeside: Metode Efter 1. januar 2007 baseres elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter på en totaltælling hver 1. januar og derefter en månedlig fremskrivning af 33 elselskabers priser. En elforsyningspligtbevilling er en forudsætning for at kunne udbyde et elforsyningspligtprodukt. En elforsyningspligtbevilling dækker et nærmere afgrænset geografisk forsyningspligtområde. For hver bevilling findes et forsynings- 1 Elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er revideret med virkning fra 1. januar Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 2007 ikke umiddelbart sammenlignes med elprisstatistikker opgjort før 1. januar Elprisstatistikken blev før 1. januar 2007 baseret på 11 elselskabers priser.

2 2/10 pligtprodukt. Energistyrelsen administrerer tildelingen af bevillingerne. SET fører tilsyn med forsyningspligtpriserne. Der findes i alt 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. Energistyrelsens udbudsrunder for forsyningspligtbevillinger i 2013 og 2014 har omfattet 28 af de 39 bevillinger. Størstedelen af de 28 udbudte bevillinger trådte i kraft pr. 1. maj De resterende 11 bevillinger har ikke været i udbud, da de blev administrativt forlænget før udbudsreglerne trådte i kraft Et såkaldt tilbagefaldsprodukt bliver udbudt i de forsyningspligtområder, der har været omfattet af udbudsrunden. Forsyningspligtkunder, der efter udbudsrunden ikke aktivt har taget et valg, bliver tildelt et tilbagefaldsprodukt. For de forsyningspligtområder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde, indgår prisen på tilbagefaldsproduktet i elprisstatistikken for den pågældende måned. Ca. 79 % af danske husholdninger modtog i 2012 forsyningspligt el. 2 For de forsyningspligtområder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde, indgår prisen på det såkaldte tilbagefaldsprodukt i elprisstatistikken for den pågældende måned. Det betyder, at prisen fra og med maj 2013 er estimeret på grundlag af både forsyningspligtproduktet i de forsyningspligtområder, der ikke har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde og tilbagefaldsproduktet i de områder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling er tildelt ved udbud. Den rene elpris for husholdninger er beregnet som et gennemsnit af forsyningspligtpriser og fra maj 2013 også af priser på tilbagefaldsproduktet. Da små virksomheder i høj grad modtager forsyningspligt el, er den rene elpris ligeledes beregnet som en gennemsnitspris af forsyningspligtpriser og fra maj 2013 også af priser på tilbagefaldsproduktet. For store virksomheder er den gennemsnitlige rene elpris baseret på spotpriser fra den nordiske el-børs, Nord Pool. Elprisen Elprisen kan dekomponeres i en lang række poster for både husholdninger, små virksomheder og store virksomheder. Særligt for husholdninger kan en stor del af prisen henføres til moms og afgifter. I september 2014 var den gennemsnitlige elpris i Danmark inklusive afgifter og moms for husholdninger 224,0 øre/kwh. For små og store virksomheder var den samlede elpris inklusive afgifter henholdsvis 81,1 og 61,5 øre/kwh, jf. tabel 1. Forskellen i elprisen for henholdsvis små og store virksomheder skyldes primært net-abonnementet, nettariffen, energispareafgiften (den tidligere CO 2 -afgift) og eldistributionsafgiften. 2 Kilde: Dansk Energi (2012).

3 3/10 Tabel 1. Gennemsnitlige elpriser for hele landet, september 2014 Pris i øre/kwh Husholdninger Små virksomheder Store virksomheder kwh mio. Net-abonnement 13,9 2,2 0,1 Nettarif 48,5 47,6 32,7 Heraf til distribution 19,5 18,5 3,9 Heraf overliggende net 0,5 0,5 0,2 Heraf PSO-tarif 21,7 21,7 21,7 Heraf net- og systemtarif 6,9 6,9 6,9 Samlet netbetaling 62,4 49,8 32,8 Ren elpris-abonnement 2,7 0,1 0,0 Ren elpris 30,8 30,7 28,3 Samlet elpris uden afgifter og moms 95,9 80,7 61,1 Afgifter og moms 128,1 0,4 0,4 Heraf energispareafgift (tidl. CO2-afgift) 0,0 0,0 0,0 Heraf elafgift 83,3 0,4 0,4 Heraf eldistributionsafgift 0,0 0,0 0,0 Heraf elsparebidrag 0,0 0,0 0,0 Heraf moms 44,8 0,0 0,0 Samlet elpris med afgifter og moms 224,0 81,1 61,5 Note: Fra og med maj 2013 er priserne for husholdninger og små virksomheder estimeret på grundlag af både forsyningspligtproduktet i de forsyningspligtområder, der ikke har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde og tilbagefaldsproduktet i de områder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling er tildelt ved udbud. Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen. Data kan hentes i Excel-format fra Energitilsynets hjemmeside:

4 4/10 Kategorierne fra tabel 1 er vist i figur 1. Figur 1. Gennemsnitlige elpriser for september 2014 fordelt på hovedgrupper Udvikling i elprisen eksklusive afgifter Det fremgår af tabel 1 og figur 1, at afgifter udgør væsentlige andele af forbrugerprisen på elektricitet. En forbruger har ingen indflydelse på disse afgifter. En forbruger kan frit vælge el-leverandør og dermed påvirke den rene elpris. I det følgende redegøres der derfor for udviklingen i elpriserne eksklusive afgifter for de forskellige forbrugergrupper. Husholdningskunder Den rene elpris for husholdningskunder faldt med 0,3 øre/kwh fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014, jf. figur 2. Den rene elpris for husholdningskunder og små virksomheder er baseret på elprisen for forsyningspligtproduktet og tilbagefaldsproduktet. Der er tale om kvartalsprodukter, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen. Nettariffen uden PSO-tarif for husholdningskunder var uændret fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal Den samlede netbetaling består af net-abonnement og den lokale nettarif inklusive PSO-tarif, således at netbetalingen i september måned samlet set ligger på 63,7 øre/kwh, jf. tabel 1. Figur 2. Udvikling i elprisen for husholdningskunder (4.000 kwh)

5 5/10 Note: Det er forudsat, at husholdninger køber forsyningspligtig el. Fra og med maj 2013 er priserne for husholdninger og små virksomheder estimeret på grundlag af både forsyningspligtproduktet i de forsyningspligtområder, der ikke har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde og tilbagefaldsproduktet i de områder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling er tildelt ved udbud. Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen. Den samlede elpris uden afgifter og moms der fås som summen af nettarif uden PSO-tarif, net-abonnement, ren elpris og ren elpris-abonnement faldt samlet set for husholdninger med 0,6 øre/kwh fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal Det skyldes hovedsageligt faldet i den rene elpris.

6 6/10 Figur 3. Udvikling i elprisen for små virksomheder ( kwh) Fra og med maj 2013 er priserne for husholdninger og små virksomheder estimeret på grundlag af både forsyningspligtproduktet i de forsyningspligtområder, der ikke har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde og tilbagefaldsproduktet i de områder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling er tildelt ved udbud. Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen. Små virksomheder For små virksomheder faldt den rene elpris med 0,3 øre/kwh fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014, jf. figur 3. Den samlede elpris uden afgifter og moms faldt samlet set med 0,3 øre/kwh. Faldet i forhold til 2. kvartal 2014 skyldes faldet i den rene elpris. Store virksomheder Den rene elpris der for store virksomheder udgøres af børsprisen steg overordnet set mellem 2. kvartal 2014 og 3. kvartal 2014 fra 24,9 øre/kwh til 28,3 øre/kwh. Den samlede elpris uden moms og afgifter for store virksomheder nåede en gennemsnitspris for kvartalet på 58,7 øre/kwh, hvilket er et fald på 2,4 øre/kwh i forhold til foregående kvartal.

7 7/10 Figur 4. Udvikling i elprisen for store virksomheder (50 GWh) Kilde: Dansk Energis totaltælling pr. 1. januar samt prisoplysninger fra 33 elselskaber på Elpristavlen.

8 8/10 Ordforklaring Husholdninger En husholdning bruger i gennemsnit kwh pr. år. Små virksomheder Små virksomheder bruger i gennemsnit kwh pr. år. Forbruget er også bestemt på baggrund af indberetningskrav til international statistik. Store virksomheder Store virksomheder bruger i gennemsnit 50 mio. kwh pr. år. Forbruget er også bestemt på baggrund af indberetningskrav til international statistik. Net-abonnement Net-abonnementsbetaling udgøres af en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el. Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbruget af kwh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kwh end husholdninger. Netbetaling Netbetaling omfatter transport af el og består af omkostninger til transmission af el på det overordnede elnet og udlandsforbindelserne (Energinet.dk) samt betaling for distribution gennem det nedre elnet henholdsvis regional transmission og distribution. Distributionsbetalingen afhænger af det spændingsniveau, hvorpå en forbruger er tilkoblet nettet. Husholdninger er koblet til lavspændingsnettet og skal derfor betale for brug af såvel høj- mellem- og lavspændingsnettet. I modsætning til husholdninger er virksomheder koblet direkte til mellemspændingsnettet og ikke lavspændingsnettet, og skal derfor kun betale for brug af mellem- og højspændingsnettet. Virksomheder betaler som følge heraf en lavere distributionstarif end husholdninger. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet. PSO-tariffen PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse. Ren elpris-abonnement Ren elpris-abonnement indeholder en fast betaling til de udgifter, elhandlere har til kundeadministration. Abonnementet er en fast beløbsstørrelse pr. kunde og falder derfor med forbruget af kwh. Af denne grund betaler virksomheder mindre i abonnement målt pr. kwh end husholdninger.

9 9/10 Ren elpris Den rene elpris for husholdninger og små virksomheder er baseret på den elpris, som kendes fra forsyningspligt. For de forsyningspligtområder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde, indgår prisen på det såkaldte tilbagefaldsprodukt i elprisstatistikken for den pågældende måned. Det betyder, at prisen fra og med maj 2013 er estimeret på grundlag af både forsyningspligtproduktet i de forsyningspligtområder, der ikke har været omfattet af Energistyrelsens udbudsrunde og tilbagefaldsproduktet i de områder, hvor den tilhørende forsyningspligtbevilling er tildelt ved udbud. Forsyningspligt- og tilbagefaldsproduktet er kvartalsprodukter, hvor prisen ligger fast for ét kvartal ad gangen. Energitilsynet priskontrollerer forsyningspligtproduktet kvartalsvist, når selskaberne indberetter deres priser samt fører tilsyn med prisen på tilbagefaldsproduktet. Prisen på kvartalsproduktet fastlægges af Energitilsynet umiddelbart op til et kvartalsskifte og er gældende i det efterfølgende kvartal. Prisen på tilbagefaldsproduktet må ikke overstige prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt i de forsyningspligtområder, hvor der har fundet et udbud sted. Energitilsynet fører tilsyn med prisen på tilbagefaldsproduktet. For store kunder med et årsforbrug på 50 GWh haves umiddelbart ikke energipriser, da de ofte køber el på børsen. Derfor benyttes elbørsen Nord Pool som kilde til en sådan opgørelse. Efter hver måned udregnes for Østdanmark og Vestdanmark et gennemsnit af seneste måneds børspriser (spotpriser). Efter sammenvejning af Østdanmark og Vestdanmark (efter landsdelenes seneste målte årlige totalforbrug) tillægges en markup. Mark-up en afspejler omkostninger til avance, balancehåndtering, likviditetsrenter, spotkurtage, kapitalomkostninger og administration. Størrelsen på mark-up en fastlægges med udgangspunkt i mark-up en på forsyningspligt som fordeles ud over store virksomheders større forbrug af strøm. I løbet af en måned kan prisen på kvartalsprisproduktet ikke sammenlignes med den aktuelle børspris (spotprisen). Børsprisen udtrykker den aktuelle dagspris, mens kvartalsprisen er fastsat forud for kvartalet og udtrykker de forventede elpriser til det kommende kvartal. I sagens natur vil de forventede elpriser flere måneder frem ikke præcist svare til de faktiske elpriser og derfor vil den opgjorte månedspris som oftest være forskellig fra børsprisen. Samlet elpris uden afgifter og moms Den samlede elpris uden moms og afgifter er summen af netbetaling, net-abonnement, ren elpris og ren elpris-abonnement. Moms og afgifter Afgiftslovgivningen indebærer, at moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne. Samlet elpris med afgifter og moms Den samlede elpris med moms og afgifter er summen af samlet elpris uden afgifter og moms og afgifter og moms.

10 10/10

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 218 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5. 4. Barrierer på udbudssiden 11

Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5. 4. Barrierer på udbudssiden 11 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Konklusion og anbefalinger 3 3. Barrierer på efterspørgselssiden 5 3.1 Forbrugermobilitet 5 3.2 Markedsundersøgelser 5 3.3 Markedsrelaterede barrierer på efterspørgselssiden

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked. Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013 Forfattere

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Økonomi og Miljø 2014

Økonomi og Miljø 2014 Økonomi og Miljø 2014 Economy and Environment 2014 English Summary Omkostninger ved VE-støtte Ressourcestrategi Invasive arter Rekreative værdier Kollektiv trafik Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere