LANDSMØDE Planlægningsudvalget består af : Karsten Stig Vibeke Niels Otto Helle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSMØDE 2011. Planlægningsudvalget består af : Karsten Stig 26214886 Vibeke 20768999 Niels Otto 20859282 Helle 9404458"

Transkript

1 LANDSMØDE 2011 Vi har på Regionsmødet den nedsat et Planlægningsudvalg til Landsmøde2011 Udvalget er godt igang, vi vil her i bladet informere mere jo længere vi kommer frem i planlægningen. Planlægningsudvalget består af : Karsten Stig Vibeke Niels Otto Helle TEMAET for Landsmødet vil være MANGFOLDIGHED i et ædru liv. Hvis der er grupper der gerne vil stå for et møde, eller vil du/ I give em hjælpende hånd,så ring til et af ovenstående numre. Mere fra Landsmødet udvalget i næste nr. af Regionsbladet. Se også på Regionens hjemmeside der vil løbende skrive på.

2 Referat af møde d. 25/9-2010, Landsmødegruppe 1) Valg af fast referent for gruppen. Vibeke S er valgt, og takker for valget. 2) Datoer Landsmødet er fastlagt til uge 38, hvilket betyder d. 24. og 25. september ) Landsmødelokalitet. Forslag: Skt. Anna gade skole: Fordele: 2 haller og 10 klasselokaler. Alt lokaleplads der er brug for. Ulemper: Parkeringsproblemer især lørdag, toiletforhold? Adgangsforhold: handicap lift til sale. Ikke til alle etager. Marselisborg Gymnasium Fordele: God beliggende og parkering Ulemper: Sale? Møllevangsskolen: Fordele: Lokaler som vi skal bruge, gode parkeringsforhold, 1 plan, central. Ulemper: Knap så central. Festmiddag (lørdag d. 24/9): Rådhus salen. Fordele: Plads, beliggenhed, gode adgangsforhold. Ulempe: Afholdes andet sted en selve landsmødet. Efter middagen afholdes lysmøde, også i rådhushallen, hvis muligt. Karsten undersøger sagen med Rådhus salen. Marselisborg gymnasium og Skt. Anna gade skole og Møllevangsskolen. 3) Overnatning. Det er forbudt ifølge loven at overnatte i gymnastiksale mv. derfor skal undersøges om vi kan lave rabatordninger med hoteller, vandrehjem og campingplads. Desuden mulig coachsurfing? 4) Landsmødets indhold. Tema/tradition. Enighed om en form for gennemgående tema. Der kunne i AA s ånd arrangeres møder for minoriteter. Forslag til tema kunne være: Mangfoldighed minoriteter: ungdom, handicap, bøsser/lesbiske og krim, Grønland, Island, etnisk Desuden for mainstream mangfoldighed: tro, trin osv. Vi ønsker et åbent landsmøde, hvor deltagere kan komme og deltage i de dele de selv har lyst til. Selvfølgelig primært med lukkede møder for alkoholikere. 5) Økonomi. Jens Otto har tilbudt ekspertise på dette område. Deltagerne på første møde bakker op om dette og vil gerne være behjælpelige. 6) Annoncering. Jens Otto har tilbudt ekspertise på dette område. Gruppen håber på også at kunne trække på Helles erfaringer fra regionsbladet. Vi stiler mod færdig program og planlægning klar til udsendelse til 1. April 2011, således vi herefter kan tage imod tilmeldinger. Anonyme Alkoholikere

3 7) Forplejning. Morgenmad: Vi kan selv stå for at købe ind og arrangere morgenmad. Tilmelding og betaling skal ske på forkant. Frokost: Vi kan lave aftale med sandwich sted om at levere. Tilmelding og betaling skal ske på forkant. Godt hvis der kan være plads hvor folk selv kan medbringe egen mad og det står på tilmeldingen de er velkommen til at gøre det Festmiddag: Rådhus hallen, der kan leveres mad efter aftale herfra dette undersøges. Tilmelding og betaling skal ske på forkant. Kiosk/cafe: Der skal være kaffemaskine til stede. Vi kan servere kaffe, the og evt. Kage, slik m.v. mod betaling på stedet. 8) Eventuelt. a) Kontakt med Al-anon og (Alateen), ACA, Hvem vil stå for denne kontakt? b) Åbnings speak: Brian D er af tilstedeværende foreslået som åbningsspeaker. Han har meget lang ædruelighed, har større speakererfaring. Han er allerede spurgt og vil gerne gøre dette, men vil også gerne have endelig besked. Beslutning skal træffes på mødet d. 16/ c) Dans: DJ?, Levende musik?, jukebox? d) Indskrivning droppes, i stedet: Morgenmad: forudbestilt eller medbragt. Referat d. 16/ ) Sidste referat. Alle har gennemlæst referat fra sidste møde. Nogle filer i manualen kunne ikke åbnes. Spørgsmål: Mødelokaler: Frydenlundskolen kunne være mulighed, ved ikke hvad den bruges til nu. Festmiddag: Rådhussalen, kan ikke lade sig gøre har det vist sig siden sidst. Indskrivning: Tænkt, unødvendigt at tage sig tid til. Af hensyn til regnskab. Anonymitet? Madservering bestilles ved indskrivning? Vi har allerede bestilt mad inden da. Betaling: Ved smuttet betaling, Ærligheds og kærlighedsprogram. Folk skal ikke føle de skal registreres for at deltage. 2) Manual fra tidl. landsmøder Meget ser ud til at være brugbart. Masser af inspiration. Centralt er: Erfaringer fra Kolding ) Landsmødelokalitet. Status Karsten fortæller om status: Kommunen råder over alle kommuneskolerne. Alle gymnasierne er blevet selvejende institutioner. Kommunens bedste bud: Skt. Anna gade skole, selve skolen skriver: Kun en sal til 200 deltagere, 80 personers kantine 11 små lokaler, 2 med kørestol Køkken men begrænset. Parkeringsforhold meget ringe. Tidsbegrænsning: 9 24 om dagene. Rådhussalen kan ikke lade sig gøre. Mest begrænsende er tidsrummet og lokaleantallet. Kantineforhold passer. Hvis skt. Anna skal vi ud og låne andre lokaler f.eks. kirker

4 Klasselokaler er der 11 af, måske i underkanten. I Kolding 240 til festmiddag. Frokost 140. Frydenlundskolen. Lukket de sidste par år. Men hvad bruges den til i dag? Niels Otto: Undersøger muligheden på Frydenlundskolen. Marselisborg gymnasium er undersøgt. Der vil vi ikke være. Vejlby Risskov hallerne: en meget stor hal fuld adgang med elevator. Der kan stilles borde op til alle permanent. Men meget stor sal. I tilknytning: To mindre som kan deles op i flere 6 lokaler. Idrætshøjskolen: 7 klasselokaler og auditorium. Køkken: 2 anretterrum med lille køkken i hver ende. Parkering uden problemer, gode toiletforhold. Kontrakt: selv står for opstilling og oprydning. Ingen tidsbegrænsning. Vi mø gerne lave lysmøde der. Hallerne kan stå helt eller delvis for catering. Pris: for den fastsatte weekend. Vi skal selv levere kaffe og mad. Tidl.: Kostede lokaler ikke noget, overskud Strukturhåndbog: Deltagelse i fælles AA møder, Regionen har stadig ansvaret for at arrangementet afholdes i overensstemmelse med AAs traditioner. HSR har det overordnede ansvar. Andre muligheder: Tips: Olaf de Linde, byggematador: mange tomme lokaler. Andre muligheder: Gymnasier Nye gymnasium: Hjortshøj / Egå gymnasium Desuden igen forhøre os ang. Møllevangsskolen og Viby skole, Toveshøjskolen. Desuden ang. Brug Fjorsgade sammen med skt. Anna gade skole Diakonhøjskolen, rimelig sal og mange klasselokaler: Stig forhører sig der. Handelskostskolen: Helle undersøger dette. Arkitekthøjskolen: Karsten kontakter disse. ACA, al-ateen eller Al-anon kan møde op til 150, hvorfor der skal være et større lokale til deres rådighed. Der skal være mødelokaler til nordisk delegerede kan holde møde, norsk og svensk møde? Når vi ved hvor skal der laves kontrakt med stedet. 4) Overnatning. Vandrehjem; Risskov ned mod den permanente. Citysleepin. Hytter på Marselisborg camping. Kontakt til stedet ang. Rabatordning. Vi skal have en liste + brev. Niels Otto vil lave liste over muligheder og udfærdige brev. Bus muligheder fra de fleste steder. I foråret kontakt til grupperne ang. om nogen kan have folk sovende. 5) Landsmødets indhold/tema. Se sidste referat. - Overordnet program lørdag d. 24. september og søndag d. 25. september Mangfoldighed. De lægges ud for de enkelte grupper og vælge temaer. Dette skal gøres snart. Regionsmøde d. 27/

5 Vi skal lave et brev til alle grupper. Der skal meldes tilbage inden 1. Januar. I brevet skal lægges op til at grupperne kan stå for emner. Brede emner, men også at nogle evt. tager sig af traditionelle emner. Der skal lægges op til f,eks. Tringrupper tager sig af trinmøder. Desuden møder for mindretal. Vejlegruppe: Om sygdomsbegrebet. Ungdomsspor. Blandingsmisbrug spor Engelsk og Grønlandsk Der kan være speak i store sal sammen med møder. Trin. Evt. Nogle slået sammen i pakker Møde om traditioner. 6) Økonomi. Ringer over til sidste års arrangører. Der skal lægges budget, tidshorisont: Jan Ansvarsperson Niels Otto Kontakter Erland, regionens repræsentant i HSR. 7) Speakere. Brian bliver inviteret til næste møde. Hans Vejle gruppe Det at være kendt skal ikke være grund til at vælge en speaker. Men vi skal heller ikke udelukke en speaker fordi vedkommende er kendt. Al-anon fælles speaker ægtepar har speaket sammen i mange år. Men, speaker har ikke taget trinene.- Stig vil forhøre om de er interesseret. Ungdomsspeak. Kirsten og datter. Michael fra Grønland Blandingsmisbruger. 8) Forplejning. Punktet udsættes, til vi ved hvor vi skal være. Kolding har købt for meget ind. Frokost og middag er det væsentlige. 9) Festmiddag, musik og dans Ib BJ day by day Der findes prof. Musiker i Holme gruppen, kan evt. Kontaktes. Der findes jazzorkester i Silkeborg som evt. Kan være mulighed. 10) Kontakt til al-anon, alateen og ACA Stig vil gerne optage kontakten. 11) Eventuelt. Vi laver både nordisk og landsmøde. Der skal være lokale til nordiske delegerede kan holde møde. Henvendelse til nordiske repræsentanter ang. forventet antal mødedeltagere. Karsten henvender sig. Der findes midler i fonde man kan søge: Men traditionerne siger: Vi er selvforsynende gennem egne frivillige bidrag. Ny mødeplan: Næste møde er hos Helle d. 30/10 Stig d. 4/12 Vi vil gerne tage i mod invitation om møde Sjælland gerne sidst i januar, en

6 lørdag. Arrangørerne af sidste møde har stillet sig til rådighed for spørgsmål og rådgivning. Vi takker Møde hos Vibeke: 27/11 efter regionsmødet. Karsten sørger for at sende referat og ny dagsorden ud. Desuden arbejdsmappe fra tidl. landsmøder Deadline for færdig program til udsendelse alt incl. 1. April Referat d. 30. Oktober 2010 planlægningsgruppen for AA-landsmøde d. 24. og 25. september Mangfoldighed i et ædru liv 1) Sidste referat. Godkendt 2) Manual fra tidl. landsmøder Alle har fået åbnet og læst. Karsten laver tjekliste ud fra tidligere liste. 3) Landsmødelokalitet. Status Kontakt til Århus Kommue: skt. Annegade. Fast kontakt: Susanne Stabel. Annagade kan udvides med Fjordgades skole. Møllevangsskolen stadig? Der skal laves ny, mere specificeret ansøgning. I forhold til udvidelse mv. Ud fra tidl. erfaring tilrådes at vi ikke satser på Annagade. Store kommuneskoler kan vi sende ansøgning om. Denne ansøgning vil først blive behandlet d. 15. januar Vi skal have hal til i alt 400. Måske ikke i Brabrand med hensyn til parkering. Egå Gymnasium; Karsten har kontakt i ledelsen som var venlig stemt. Der er alt hvad vi skal bruge, men vi skal bruge gymnasiets faste katering firma. Der skal skrives en specificeret ansøgning, Meget specifideret. Med behov for lokaler, samt totale antal. Der skal gives en hvis husleje. Århus Universitet: Stakladen og omliggende lokaler, Prisliste: vi kan leje det hele: 10 små lokaler, Karsten har kontakt på universitetet. Kan vi være på f.eks. teologisk institut eller samfundskunskab ville dette være godt. Det vil vies i næste uge: Pris studenterfonden: Handelsfagskolen: Der kan være 200 i salen, 14 små lokaler, overnatning for 300 kroner. Diakonhøjskolen. Lokaleansvarlig: Der er optaget den weekend, i det der er andet kursus den weekend. Der kan i forhold til økonomien bruges ca til lokaler. Der er enighed om at Egå gymnasium lyder mest attraktivt, Desuden ny søgning om kommuneskoler. Desuden selve univeersitetet. 4) Overnatning Intet at bemærke til dette punkt i dag. 5) Landsmødets indhold: Tema: Mangfoldighed.

7 - Overordnet program lørdag d. 24. september og søndag d. 25. September Gruppen kan godkende det overordnede program lagt ved lokaleansøgning. Status for input fra grupper Helle har sendt forslag til bladet rundt. Dette kommer i bladet og på regionens hjemmeside. Helle står for kontakten til Niels og regionens hjemmeside. Vi har fået 1000 GB storage-plads. Evt kan vi se om vi kan bruge den nye ordning kan bruges til at sende ud til GR i regionen, På det vi sender ud skal stå vores alle sammens telefonnumre og den nyoprettede adresse som alle skal have adgang til. Grøndlandsk: Vibeke kontakter Jensine fra Ålborg Engelsk: Vibeke Islands møde: Det undersøges om der er et i Ålborg ellers må København kontaktes. 6) Speak Brian vil gerne holde åbningsspeak. Allan og Gitte: Der er foreløbig givet positiv feedback. Problem Gitte arbejder på Møllen, hvorfor vi er nødt til at takke nej. Måske kan der findes et par som vil speake i Silkeborg. Niels Otto fortæller til næste møde. Nordisk speaker: Karsten kontakter udvalg, der findes en speaker. 7) Økonomi Erland; Landsmødet SKAL ikke give overskud, det er ikke meningen. Det er vigtigere at vi får et godt møde med en god lokalitet vurderes for meget, vurderes mere rimeligt. AA Danmark regner med godt år økonomisk, hvorfor vi kan have mindre underskud på f.eks Balancen ligger sådan at vi kan bruge omkring på lokaler. 10) Kontakt til al-anon, alateen og ACA Al-anon: Der er skrevet til al-anon, En vil sætte det i deres informationsblad, men der er ikke fundet en kontaktperson fra alanon tll os endnu. ACA: Har modtaget mail fra os. Ikke taget stilling endnu. Alateen. Har meldt tilbage, med hvilket lokale og program de vil køre. Næste uge: ny mail til al-anon og ACA 12) Status i forhold til regionsbladet. Regionsbladet sendes ud i november. 13) Bogsalg To fra bogsalget inviteres, de kommer med bøgerne og til gengæld for de (som de plejer) gratis mad og overnatning. Helle står for udsending af invitation. Informationsudvalg: Henrik fra Kongensbro og Niels fra Skanderborg har en hel masse liggende. Karsten er i informationsudvalget, Vil sørge for at standeren kommer med. 14) Nordisk møde har der tidligere været til nordisk møde. Erland; Var blevet rykket fra Island og Finland ang. Lokalisation af nordisk møde Han kontaktes når vi ved hvor vi skal være. Krav fra nordisk møde:

8 Et lokale til delegeret møde fra dag aften. Hvilket betyder at vi skal have vores loklitet fra fradag eftermiddag, Dette møde skal kunne holdes på den lokalitet vi skal holde hele mødet. Vi skal være afklaret med hensyn til mad og kaffe og overnatning for dem. Til selve det nordiske møde. To lokaler til møder med nordiske emner. Nordisk speaker. Sverige har erfaring med ungdomsgrupper og ungdomsarbejde. Deltagere: Ud over delegerede, nok ca. Max 50. Bryndis har erfaring af at der kommer en del islændinge. Samlet i hvert fald 100 ekstra. 15) Eventuelt. Lysmøde lørdag: skal evt. Holdes af Århus af Århus eller Silkeborg lysmøde. Alle grupper har fået gmail: måske vi kan bruge dette til reklamering. Bladet kommunikerer også via gmail fælles. Skal vi også oprette for arbejdsgruppen. Niels Otto opretter fælles gmail til arbejdsgruppen. Denne skal især bruges til korespondance til andre f.eks. katering, band etc. Næste møde: Karsten laver tjeklste til næste møde, Punkter til næste møde er tjekliste og dannelse af dagsorden til næste møde. Der skal laves udvidelse af aktuelle program til også at omhandle fradag aften til lokaleansøgning, Krus: Der skal være krus. Er der krus tilbage som evt. kan genbruges? Vi skal have vores eget med vores eget logo. Logo: Natur, Forskellige mennekser. Trekant, drivtømmer, rundet af i kanterne arbejde på at blive mere rund. Fodspor i sandet. Trekanten. Hans Michael: Spørges om han vil lave et forslag til logo. Erik spørges om han vil lave et forslag. De enkelte må gerne lave flere forslag. Det skal ikke koste en formue og lave. Mangfoldighed I et ædru liv. Til næste møde vil Karsten lave en tjekliste som dækker både nordisk møde og landsmøde. Denne gennemgåes til næste møde. Deadline for færdig program til udsendelse alt incl. 1. April 2011.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 SYD eren Juni 2014 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

SYD eren. December 2012

SYD eren. December 2012 SYD eren December 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 formand@aa-syd.dk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner: Maj nr. 2. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formanden orienterer. Internationalt Søspejdertræf i København

Formanden orienterer. Internationalt Søspejdertræf i København Maj 2014 Formanden orienterer Halløj og undskyld jeg forstyrrer jeres forårsklargøring. Siden sidst har der været afholdt Søledermøde hos mig i Svendborg. Se referat andet steds i bladet. Som det fremgår,

Læs mere

SYD eren. Marts 2011

SYD eren. Marts 2011 SYD eren Marts 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SYD eren. September 2011

SYD eren. September 2011 SYD eren September 2011 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Oktober. Regionsnyt. Anonyme Alkoholikere. Et blad fra AA ere til AA ere. i k e r e. l k o h o. W o r. A n n o n y m o u s. D a n m a r k. l d W.

Oktober. Regionsnyt. Anonyme Alkoholikere. Et blad fra AA ere til AA ere. i k e r e. l k o h o. W o r. A n n o n y m o u s. D a n m a r k. l d W. l i c l c o h o A n n o n y m o u s A W o r i d e l d W Regionsnyt Anonyme Alkoholikere A l k o h o A n n o n y m e l i k e r e D a n m a r k i Enhed Service Helbredelse Region Midtjylland Et blad fra

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere