Virksomhedspraktik og løntilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspraktik og løntilskud"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Ankestyrelsens anbefalinger Undersøgelsens afgrænsning Særligt vedrørende blanketter 10 2 Regler Lovgrundlag 11 3 Materiel vurdering af sagerne Den samlede materielle vurdering Oplysningsgrundlaget Rimelighedskravet Merbeskæftigelseskravet Afgrænsning af virksomheden ved virksomhedspraktik og løntilskud Særlige krav Krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud Målgruppe Formålet Jobplan Tilbuddets varighed 55 Bilag 1 Metode og baggrund 57 Bilag 2 Kommunefordelte resultater 63 Bilag 3 Regelgrundlag 65 Bilag 4 Indkaldelsesbrev 72 Bilag 5 Kommunernes bemærkninger og forslag 79 Bilag 6 Måleskema 82 Bilag 7 Spørgeskema til kommunerne 98 Bilag 8 Spørgeskema til hver enkelt sag 100 Titel Virksomhedspraktik og løntilskud Udgiver Ankestyrelsen, marts 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Arbejdsmarkedsstyrelsen (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har anmodet Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis, når de bevilger tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere efter henholdsvis kapitel 11 eller kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Baggrunden er, at beskæftigelsesministeren har aftalt med Enhedslisten, at der skal igangsættes en praksisundersøgelse af løntilskudsområdet, som skal se på administrationen af området og vurdere, om lovgivningen overholdes i forhold til at forhindre fortrængning af ordinært ansatte. Ankestyrelsen har derfor gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Ankestyrelsen har i undersøgelsen gennemgået et antal konkrete sager fra udvalgte kommuner, hvor kommunerne har godkendt og igangsat forløb med virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Ankestyrelsen har også stillet spørgsmål til kommunerne om administrationen af reglerne. Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte, det vil sige rimelighedskravet og betingelsen om merbeskæftigelse samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. Disse regler beskrives nærmere i kapitel 2.

4 2 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt 12 kommuners praksis ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. I undersøgelsen indgår 111 sager, heraf 30 sager om virksomhedspraktik og 81 sager om løntilskud. Herudover har Ankestyrelsen stillet supplerende spørgsmål til kommunerne i hver enkelt sag, om hvordan de har sikret sig, at rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er overholdt. Ankestyrelsen har yderligere bedt kommunerne oplyse, om de generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Endelig er kommunerne blevet spurgt, om de har forslag til, hvordan administrationen af reglerne kan styrkes. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen har haft fokus på de regler, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte, det vil sige rimelighedskravet og betingelsen om merbeskæftigelse samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. Figur 1.1 Samlet resultat Undersøgelsen viser, at lovgivningen i forhold til bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud er overholdt i 64 sager, svarende til 58 procent af de 111 sager.

5 3 I 8 af de 111 sager, svarende til 7 procent, er lovgivningen ikke overholdt, heraf er der 6 sager om privat løntilskud og 2 sager om offentligt løntilskud. I de resterende 39 sager, svarende til 35 procent, mangler der væsentlige eller afgørende oplysninger. Der er således samlet set 47 afgørelser, svarende til 42 procent, der enten ville blive ændret ved en eventuel behandling i Ankestyrelsen eller hjemvist til ny behandling i kommunerne på grund af, at der mangler afgørende oplysninger i sagen. Ankestyrelsen har i en stor del af sagerne ikke kunnet konstatere, om de regler, der skal forhindre fortrængning af ordinært ansatte, er overholdt, fordi der mangler oplysninger i sagerne. Figur 1.2 Er sagen tilstrækkelig oplyst? 26% 37% Ingen oplys ninger mangler Enkelte mindre væ s entlige oplys ninger mangler Flere og/eller væ s entlige oplys ninger mangler Afgørende oplys ninger mangler 2% 35% I 43 ud af samtlige sager, svarende til 39 procent, mangler der væsentlige eller afgørende oplysninger. Ud af disse 43 sager, er der 4 sager, der både er forkerte på det foreliggende grundlag, og hvor der samtidig mangler afgørende oplysninger.

6 4 I de sager, der mangler væsentlige/afgørende oplysninger, har der især manglet oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden, det vil sige antallet af ansatte uden tilskud, og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud (rimelighedskravet) skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte i løntilskud (rimelighedskravet) oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder (merbeskæftigelseskravet) oplysninger om, hvorvidt løntilskudsstillingen er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte indenfor de foregående 3 måneder (merbeskæftigelseskravet) oplysninger om, hvorvidt de ansatte er hørt forud for ansættelsen i løntilskud, og om de er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen (merbeskæftigelseskravet) skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, at der ved ansættelsen i løntilskud sker en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden (merbeskæftigelseskravet) Samlet resultat fordelt på virksomhedspraktik og løntilskud Undersøgelsens resultat fordeler sig således for de 111 sager: Tabel 1.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Tilbud om virksomhedspraktik Tilbud om ansættelse med løntilskud Antal 1. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med reglerne Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist I alt Virksomhedspraktik 17 af de 30 sager om virksomhedspraktik er i overensstemmelse med reglerne.

7 5 I de øvrige 13 sager mangler der afgørende oplysninger. Der er tale om 5 sager om offentlig virksomhedspraktik og 8 sager om privat virksomhedspraktik. Fælles for disse sager er, at der mangler oplysninger til brug for en vurdering af, om rimelighedskravet er opfyldt. I 9 sager foreligger der ikke relevante blanketter, og oplysningerne foreligger ikke på anden vis I 12 sager mangler der helt eller delvist oplysninger om, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i løntilskud og personer i virksomhedspraktik virksomheden har haft i de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen I 13 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. Løntilskud 47 af de 81 sager om løntilskud er i overensstemmelse med reglerne. 8 sager er ikke i overensstemmelse med reglerne. I 3 sager er rimelighedskravet ikke opfyldt I 2 sager er det oplyst, at en ansat uden støtte er fratrådt en lignende stilling inden for de sidste 3 måneder I 2 sager er det oplyst, at virksomheden har afskediget en ansat uden støtte inden for de sidste 3 måneder I 1 sag er det oplyst, at der er en arbejdsfordelingsordning. Der mangler væsentlige/afgørende oplysninger i 30 af de 81 sager om løntilskud. Der er tale om 7 sager om offentligt løntilskud og 23 sager om privat løntilskud. I 6 sager foreligger der ikke relevante blanketter, og oplysningerne foreligger ikke på anden vis I 16 sager mangler der helt eller delvist oplysninger om, hvor mange ordinært ansatte og hvor mange ansatte i løntilskud og personer i virksomhedspraktik virksomheden har haft i de seneste 3 (4) måneder forud for ansættelsen I 18 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, at rimelighedskravet er opfyldt

8 6 I 19 sager fremgår det ikke, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt I 16 sager fremgår det ikke, om de ansatte er blevet hørt, og det fremgår heller ikke, om de er positive I 27 sager mangler der oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder I 13 sager mangler der en skriftlig tilkendegivelse fra en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt kravet om merbeskæftigelse og reglerne om høring er overholdt. 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området gennemgås med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimelighedskravet er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der ved bevilling af løntilskud foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet og reglerne om høring og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indhenter yderligere oplysninger, inden ansættelse med løntilskud bevilges, hvis der er oplysninger i arbejdsgivers tilbud, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder.

9 Frikommuner 3 af de deltagende kommuner er frikommuner og har fået tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelsesområdet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2012 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Hver af frikommunerne har fået tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvor de i et vist omfang er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Ingen af de 3 frikommuners forsøg omfatter undtagelser til rimelighedskravet eller merbeskæftigelseskravet. I det omfang frikommuneforsøgene vedrører virksomhedspraktik og/eller løntilskud, er der især tale om forsøg vedrørende reglerne om varighed af tilbud, målgruppe og jobplan Kommunernes besvarelser af spørgsmål Ankestyrelsen har i forbindelse med indkaldelsen af sager bedt kommunerne om at udfylde et generelt spørgeskema (bilag 7) vedrørende administrationen af reglerne om bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Ankestyrelsen har også bedt kommunerne oplyse, om de generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud, og kommunerne er opfordret til at komme med forslag til, hvordan administrationen af reglerne kan styrkes. Hvordan oplever kommunerne lovgivningskravene? 10 kommuner oplyser, at de ikke generelt oplever vanskeligheder i forhold til at vurdere de enkelte lovgivningskrav ved bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud. Én kommune oplyser, at der opleves vanskeligheder og bemærker, at lovgivningskravene kræver gentagen information/formidling til både virksomheder og medarbejdere, og at kravene opleves som administrativt tunge. Én kommune har ikke besvaret det generelle spørgeskema. Kommunerne har i spørgeskemaet haft mulighed for at komme med bemærkninger til administrationen af reglerne. 5 kommuner har benyttet sig heraf.

10 8 Af særlig relevans for vurderingen af rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er følgende bemærkninger: at det er svært at kontrollere antallet af ansatte ved vurderingen af, om rimelighedskravet er opfyldt at der ikke er adgang til at tjekke, om virksomheden har borgere fra andre kommuner i virksomhedsrelaterede tilbud at det er en udfordring, hvis kommunen ønsker at anvende tilbuddet (om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud) kort tid fra henvendelse til opstart af tilbuddet, og samtidig nå at indhente de krævede oplysninger hos arbejdsgiver, inden forløbet starter. Kommunernes forslag til, hvordan administration af reglerne kan styrkes 5 kommuner har besvaret dette spørgsmål. Af særlig relevans for vurderingen af rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet er følgende forslag: at det lokale beskæftigelsesråd bliver overordnet ansvarlig for, at merbeskæftigelseskravet er opfyldt at der er behov for en forenkling af reglerne/afbureaukratisering, herunder afskaffelse af blanketter. De mange blanketter og den manglende mulighed for elektronisk kommunikation er et problem at det vil være hensigtsmæssigt med en digital løsning, som understøttes centralt. Kommunernes samlede bemærkninger til lovgivningskravene, og forslag til hvordan administrationen af reglerne kan styrkes, fremgår af bilag Undersøgelsens afgrænsning Ankestyrelsen har i undersøgelsen især vurderet, om rimelighedskravet er opfyldt ved etablering af virksomhedspraktik, og om spørgsmålet har været drøftet med repræsentanter for de ansatte forud for etableringen rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er opfyldt ved ansættelse med løntilskud, samt om reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant forud for ansættelsen er overholdt. Ankestyrelsens undersøgelse har haft fokus på de regler, der skal forhindre fortrængning af ordinært ansatte fra det offentlige og private arbejdsmarked. Det er derfor især

11 9 overholdelsen af disse regler, der har haft betydning for, hvorvidt sagen er vurderet materielt rigtig eller forkert. Ankestyrelsen har desuden undersøgt, om reglerne om formål, jobplan og varighed af tilbud er overholdt. For så vidt angår ansættelse med løntilskud er det desuden undersøgt, om personen opfylder betingelserne om forudgående periode med dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Kun hvis det med sikkerhed er konstateret, at disse regler ikke er overholdt, har det medført, at sagen er vurderet materielt forkert. Hvis der har været usikkerhed herom, fordi der mangler oplysninger, har det derimod ikke påvirket den materielle vurdering af sagen. Ankestyrelsen har endvidere undersøgt, om de særlige krav ved virksomhedspraktik og løntilskud, hvorefter der ikke kan gives tilbud i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, og hvorefter løntilskud ikke kan tilbydes i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever, er overholdt. Selvom der har manglet oplysninger herom, har det ikke medført, at sagen samlet set er vurderet materielt forkert. I undersøgelsen er alene indgået sager, hvor kommunerne har bevilget virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, og ikke sager, hvor der er givet afslag. Ankestyrelsen har ikke undersøgt, om reglerne om løn- og ansættelsesforhold, konkurrenceforvridning og bruttostøtteintensitet er overholdt, og heller ikke om virksomhederne er udelukket fra løntilskudsordningen på grund af reglerne om udelukkelse af visse virksomheder, jf. 72 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB). Undersøgelsen har ikke haft fokus på overholdelsen af de formelle regler i forhold til borgerne, det vil sige, om kommunerne har overholdt forvaltningslovens regler, da de traf afgørelse i sagerne. Ankestyrelsens vurdering af kommunernes afgørelser er foretaget på baggrund af ovenstående afgrænsning af undersøgelsen. Reglerne vedrørende rimelighedskrav og merbeskæftigelseskrav er beskrevet i kapitel 2. De øvrige regler er beskrevet i tilknytning til den materielle vurdering i kapitel 3.

12 Særligt vedrørende blanketter Undersøgelsen viser, at kommunerne i vidt omfang anvender Kommunernes Landsforenings (KL) blanketter i forbindelse med bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Da kommunerne i 2009 overtog ansvaret for de tidligere statslige opgaver i jobcentrene, overtog KL blanketområdet. Blanketterne kan findes på Undersøgelsen har vist, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i opbygningen af blanket AB 201 (arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud), som betyder, at det ikke altid er muligt alene via oplysningerne i blanketten at vurdere, om rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse er opfyldt. Ankestyrelsens bemærkninger til blanket AB 201 Det ville være hensigtsmæssigt, hvis spørgsmålet under blankettens punkt 6: Antal medarbejdere i gennemsnit i de seneste 12 måneder blev udformet således, at der blev spurgt om det gennemsnitlige antal ordinært ansatte, da det er denne oplysning, der er relevant i forhold til vurderingen af merbeskæftigelseskravet. Spørgsmålet hører i øvrigt mere naturligt til under blankettens punkt 7, da det vedrører kravet om merbeskæftigelse. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis spørgsmålet under blankettens punkt 7: Har virksomheden inden for de sidste 3 måneder afskediget en ansat uden løntilskud, blev udformet således, at det fremgår, om der er tale om en tilsvarende stilling, da dette er afgørende for vurderingen af merbeskæftigelseskravet. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis det blev præciseret, at blankettens punkt 6 og 7 også skal udfyldes, hvis der er tale om en virksomhed uden ansatte. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis blanketten blev udformet således, at der tages højde for, om kravene i BAB 56 (nugældende 65) er overholdt. Én kommune har i forbindelse med høringssvaret foreslået, at der laves én blanket for offentlige arbejdsgivere og én blanket for private arbejdsgivere, da den nuværende blanket opleves for lang og kompliceret at udfylde. Ankestyrelsen har endvidere en bemærkning til blanket AB 131 (arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik), hvor det ville være hensigtsmæssigt, hvis blanketten blev udformet således, at der tages højde for, om kravet i BAB 49, stk. 3, (nugældende 56, stk. 3) er overholdt.

13 11 2 Regler Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af reglerne om rimelighedskravet og kravet om merbeskæftigelse mv. Der henvises i undersøgelsen til de regler, der gjaldt forud for juli Ankestyrelsen har ingen praksis om anvendelsen af reglerne om rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet. 2.1 Lovgrundlag Rimelighedskravet Fælles regler for virksomhedspraktik og løntilskud Der er både ved tilbud om virksomhedspraktik og ved tilbud om ansættelse med løntilskud på en virksomhed et krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik. Det er et generelt krav, der gælder for alle virksomheder, både offentlige og private virksomheder. Kravet kaldes rimelighedskravet (eller forholdstalskravet) og fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 48, stk. 1, for så vidt angår virksomhedspraktik og af LAB 62 for løntilskud. Hvorfor er der et rimelighedskrav? Rimelighedskravet skal sikre, at en person i virksomhedspraktik eller i løntilskud får det ønskede faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet, ved at ansættelsen sker på en ordinær arbejdsplads med ordinære kolleger, og hvor der kun i begrænset omfang er personer i tilbud om virksomhedspraktik eller ansatte i løntilskud. Kravet supplerer merbeskæftigelseskravet, som indebærer, at der ved ansættelse af en ledig med offentligt tilskud skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den enkelte arbejdsgiver. Rimelighedskravet er således sammen med merbeskæftigelseskravet med til at hindre fortrængning af ordinært ansatte.

14 12 Hvad indebærer rimelighedskravet? Der er grænser for, hvor mange personer en virksomhed kan have i virksomhedspraktik og/eller løntilskud. I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der maksimalt være én person i virksomhedspraktik eller i løntilskud for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Dette betyder for eksempel, at der i en virksomhed med 27 ordinært ansatte kan være 5 personer i virksomhedspraktik/løntilskud. En virksomhed har dog altid mulighed for at have én person i virksomhedspraktik eller i løntilskud. Det vil sige, at der i enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med op til 4 ansatte kan være én person i enten virksomhedspraktik eller i løntilskud. Hvis en virksomhed har 50 ansatte eller flere, kan der herudover maksimalt være én person i løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) 53, stk. 1, og 70, stk. 1. Dette betyder for eksempel, at der i en virksomhed med 75 ordinært ansatte kan være 12 personer i virksomhedspraktik/løntilskud. Krav om skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant Der skal altid forud for etableringen af virksomhedspraktik eller løntilskud foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt kravet om det maksimale antal personer i løntilskud og virksomhedspraktik i forhold til antallet af ordinært ansatte er opfyldt (BAB 53, stk. 1, og BAB 70, stk. 2). Opgørelsen af antallet af ordinært ansatte Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og heller ikke personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Opgørelsen sker som udgangspunkt ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen dog udvides fra 3 til 4 måneder (BAB 53, stk. 4-6, og BAB 70, stk. 5-7).

15 13 Særlige regler ved virksomhedspraktik Rimelighedskravet gælder ikke, når der etableres virksomhedspraktik for en person, der modtager sygedagpenge, og praktikken skal foregå på den virksomhed, hvor personen er ansat (BAB 53, stk. 2). Hvis tilbuddet om virksomhedspraktik er på mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte forud for etableringen (LAB 48, stk. 2, og BAB 52, stk. 1) det fremgå af virksomhedens tilbud om at etablere virksomhedspraktik, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen (BAB 52, stk. 1) der forud for etableringen foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der har været en drøftelse og en høring af en medarbejderrepræsentant (BAB 52, stk. 2). Særlige regler ved løntilskud Der er ikke et rimelighedskrav for personer, der modtager kontanthjælp og er omfattet af et integrationsprogram. Rimelighedskravet kan fraviges i forhold til førtidspensionister ansat i offentlige virksomheder, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i denne forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes den kan opfylde formålet med tilbuddet, og der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette (BAB 70, stk. 3) Merbeskæftigelseskravet Ved tilbud om ansættelse med løntilskud er der ud over rimelighedskravet også et krav om, at ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den virksomhed, hvor ansættelsen sker. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. Kravet om merbeskæftigelse gælder både ved ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Merbeskæftigelseskravet fremgår af LAB 61, stk. 1.

16 14 Hvorfor er der er merbeskæftigelseskrav? Merbeskæftigelseskravet har sammen med rimelighedskravet til formål at nedsætte risikoen for, at der ved ansættelse af personer med løntilskud sker fortrængning af ordinært ansatte. Hvordan vurderes merbeskæftigelse? Kravet om merbeskæftigelse vurderes forskelligt alt efter, om der er tale om en privat eller offentlig virksomhed. Merbeskæftigelseskravet i private virksomheder Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal kravet om merbeskæftigelse ses i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden i de foregående 12 måneder, og ansættelsen må ikke ske i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder (BAB 64, stk. 2). Hvordan opgøres antallet af ordinært ansatte? Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyntagen til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud (løntilskud og fleksjob) og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave (BAB 64, stk. 2). Bestemmelsen, om at stillingen ikke må være blevet ledig på grund af afskedigelse eller fratrædelse, gælder ikke, hvis der har været tale om en ansat med støtte. Det er derfor muligt at ansætte en person med løntilskud i en stilling, som en person ansat med løntilskud eller i fleksjob er blevet afskediget fra. Det betragtes som merbeskæftigelse, hvis der ansættes en person med løntilskud i en stilling, der afløser en fastansat, som aftjener sin værnepligt eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (BAB 64, stk. 4). Hvis virksomheden kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte (BAB 64, stk. 6). Hvem påser betingelsen om merbeskæftigelse? På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger (LAB 61, stk. 2, og BAB 66, stk. 1).

17 15 Hvis der er uenighed om, i hvilket omfang kravet om merbeskæftigelse er opfyldt, afhænger løsningen af, om ansættelsesområdet er omfattet af kollektiv overenskomst. Hvis den private arbejdsgiver er omfattet af kollektiv overenskomst afgøres uenighed, om hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt, efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter (BAB 66, stk. 2). Hvis den private arbejdsgiver ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenigheden om opfyldelse af merbeskæftigelseskravet af det regionale beskæftigelsesråd (BAB 66, stk. 3). I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret (BAB 66, stk. 4). Merbeskæftigelseskravet i offentlige virksomheder Vurderingen, af om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed (BAB 67, stk. 2). Ved ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder er der således ikke et krav om, at der skal være tale om merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i de seneste 12 måneder, eller at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse inden for de foregående 3 måneder. Det afgørende er, om der er tale om merbeskæftigelse i forhold til den offentlige virksomheds aktuelle budget. Dette betyder, at der kan ske ansættelser med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, selvom der er gennemført personalereduktioner, hvis den offentlige virksomheds budget herefter er tilpasset reduktionerne. Det er den enkelte offentlige arbejdsgiver, der skal dokumentere, at der er tale om merbeskæftigelse i forhold til budgettet. Hvem påser betingelsen om merbeskæftigelse? På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger (LAB 61, stk. 2, og BAB 67, stk. 1). Uenighed, om hvorvidt merbeskæftigelseskravet er opfyldt, afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift (BAB 67, stk. 3).

18 16 Særligt merbeskæftigelseskrav Der gælder et særligt merbeskæftigelseskrav for revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede (BAB 65). For disse grupper skal en ansættelse med løntilskud enten medføre en nettoudvidelse, jf. BAB 64, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang afgang på grund af alder frivillig reduktion af arbejdstiden, eller afskedigelse på grund af forseelse Kravet til merbeskæftigelse er således mere rummeligt, og der er en lettere adgang til at opnå ansættelse med løntilskud for disse persongrupper. Høring af de ansatte og inddragelse af medarbejderrepræsentant Der er et generelt krav om, at arbejdsgiver skal drøfte spørgsmålet om løntilskudsansættelsen med en repræsentant for virksomhedens ansatte forud for ansættelsen (LAB 60). Der stilles også en række krav til både private og offentlige arbejdsgiveres tilbud om ansættelse af en person med løntilskud og om inddragelse af en medarbejderrepræsentant (BAB 68 og 69). På både private og offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgivers tilbud fremgå at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen, og om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge en skriftlig tilkendegivelse om ovenstående forhold. Hvis den eksisterende løntilskudsansættelse forlænges inden for den maksimale

19 17 varighed, er det ikke nødvendigt med en ny erklæring fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant. (Beskæftigelsesministeriets vejledning nr af 20. december 2012 om løntilskud, punkterne 9.1 og 9.2) Afgrænsning af virksomheden For at kunne vurdere om rimelighedskravet er opfyldt ved virksomhedspraktik og løntilskud, og om merbeskæftigelseskravet er opfyldt ved løntilskud, skal opgørelsen af antallet af ansatte ske ud fra en passende afgrænsning af virksomheden. Afgrænsningen skal sikre, at formålet med løntilskud og virksomhedspraktik opnås ved, at der i virksomheden fortrinsvis er ordinært ansatte. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Normalt vil det svare til virksomhedens adresse (BAB 53, stk. 3, BAB 64, stk. 3, og BAB 70, stk. 4). Hvis en anden afgrænsning er mere hensigtsmæssig i forhold til rimelighedskravet og merbeskæftigelseskravet, kan der vælges en anden afgrænsning end P-nummeret. Både arbejdsgiveren og de ansatte skal være enige om dette, og der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om enigheden. Medarbejderrepræsentanten skal være ansat på den adresse, hvor virksomhedspraktikken eller løntilskudsansættelsen skal foregå (BAB 53, stk. 3, BAB 64, stk. 3, og BAB 70, stk. 4). Eksempler, på hvornår det kan være hensigtsmæssigt at afgrænse virksomheden ud fra andet end P-nummeret, er store virksomheder, som ligger på én adresse for eksempel et sygehus eller et rådhus. De har i mange tilfælde kun ét P-nummer. En afgrænsning ud fra dette P- nummer vil betyde, at man her nemt vil kunne opfylde rimelighedskravet for hele virksomheden under ét, uden at det nødvendigvis opfyldes i de enkelte enheder/afdelinger virksomheder med flere adresser, hvor en arbejdsgiver for eksempel har 12 ansatte fordelt på fire adresser, og hvor der vil være fire selvstændige P-numre. Ved en afgrænsning af virksomheden ud fra P-numrene vil rimelighedskravet kunne opfyldes ved, at der ansættes fire personer i løntilskud eller virksomhedspraktik. En mere hensigtsmæssig afgrænsning kunne i stedet være at afgrænse virksomheden som bestående af alle fire adresser. Det vil så kun være muligt at ansætte 2 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud ud fra de i alt 12 ansatte, og der vil kunne være et mere realistisk arbejdsmiljø med flere ordinært ansatte.

20 18 Se i øvrigt mere om afgrænsning af virksomheden i beskæftigelsesministeriets vejledning nr af 20. december 2012 om løntilskud, punkterne og

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.03G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 452 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1404. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 3, 8, 11, stk. 4, 21, stk. 1 og 2, 25,

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker 2015-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG/ELLER LØNTILSKUDSANSÆTTELSE... 3 FORMÅLET MED AFTALEN... 4 ARBEJDSGANGEN MED

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland

RAR Sydjylland Sagsudvalget Sydjylland Til medlemmerne af Sagsudvalget Til suppleanterne til orientering Den 28. september 2016 Dagsorden til møde i Sagsudvalget onsdag den 5. oktober 2016 kl. 8.00 Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 1.

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Kommunernes anvendelse af sanktione r

Kommunernes anvendelse af sanktione r Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af sanktione r September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 2 2.1 Undersøgelsens resultater 2 2.2 Ankestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere