J.nr. 3401/ Ref. SLP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP"

Transkript

1 VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/ Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen 19,5 % af den samlede elproduktion. Når det blæser, fylder vindkraften meget i det danske elsystem. I figur 1 ses elproduktionen i Danmark Vest den 1. januar 2011 (et døgn med meget vind) sammenlignet med elforbruget. Figur 1. Elproduktion og forbrug Danmark Vest 1. januar Vindkraften er uregulerbar (eller rettere: vindmøller kan reguleres ned ikke op), og dette giver ofte anledning til forskellige spørgsmål om overløb, vindkraftstrømmens værdi, foræring af strøm til udlandet m.m. Notatet søger at kaste lys over disse spørgsmål. Giver vindkraft ikke eloverløb? Eloverløb er et fænomen, der blev opfundet før indførelse af elmarkedet. Når det blæser og er koldt samtidigt med, at elforbruget er lavt, kan den samlede elproduktion fra kraftvarmeværkerne og vindmøllerne være større end det danske elforbrug. Hermed bli- Side 1

2 ver der tale om et eloverskud, som eksporteres. Se eksemplet i figur 1. Dette håndteres af det nordiske og europæiske elmarked lige som al anden eleksport. Det sker fx også jævnligt, at danske kulkraftværker producerer mere el, end der bruges i Danmark, og således bidrager til eleksporten. Eloverløb er således, når det forekommer, bare en del af eleksporten og er ikke i sig selv et særlig interessant begreb. I meget sjældne tilfælde kan eloverløbet være så stort, at det rammer ind i begrænsninger på udlandsforbindelserne 1. Dette kan være forbundet med nulpriser eller negative priser. Se næste afsnit. Hvor tit falder elprisen til nul eller bliver negativ? I sjældne tilfælde falder elprisen (spotprisen) til nul eller bliver negativ 2. Når dette sker, er det en indikation på, at der er stor elproduktion i forhold til forbruget og samtidigt begrænset overføringskapacitet på udlandsforbindelserne. Hyppigheden af 0-priser eller direkte negative fremgår af tabel 1 nedenfor. År Vestdanmark Østdanmark (9) 4 (0) (11) 6(5) (10)* 12(10)* Tabel 1. Antal timer med nulpriser (heraf negative priser) i de to danske børsområder 3. Et år har normalt 8760 timer. (*) For 2011 er regnet til og med 8. marts. Nulpriser og negative priser skyldes en kombination af flere forhold, hvoraf høj vindkraftproduktion er eller kan være et af dem. Når der er kapacitetsproblemer på udlandsforbindelserne, kan det komme på tale at standse en del af vindmøllerne på grund af for stor elproduktion. Det er dog kun sket enkelte gange: Nytårsnat 2006/07, dels natten mellem lørdag og søndag den 3. og 4. oktober 2009 samt i tre timer natten mellem 16. og 17. januar Stor vindproduktion er derfor kun et problem i meget sjældne tilfælde. I takt med udbygningen af vindenergien i Danmark sker der en løbende udvikling af elsystemet, så Danmark kan udnytte den stigende mængde vindenergi. Det sker bl.a. gennem bedre styringsværktøjer, nye markedsrammer og nyt, intelligent elforbrug i form af elbiler og varmepumper. 1 Dette fænomen bliver ind imellem kaldt kritisk eloverløb. 2 Negative elpriser blev indført på elbørsen Nord Pool Spot 30. november Baseret på udtræk af markedsdata fra Energinet.dk. Side 2

3 Er nulpriserne ikke vindmøllernes skyld? Nulpriser optræder, når den samlede produktion fra centrale værker, decentrale værker og vind truer med at overstige elforbruget i Danmark mere end med det, der kan være i udlandsforbindelserne. Når det sker, er vindmøllerne en del af årsagen. Men en anden del af årsagen vil ofte være de centrale værkers manglende reguleringsevne. Det fremgår af tabel 2 nedenfor, at vindmølleproduktionen typisk er højere end gennemsnittet, når der er nulpris, hvilket blot bekræfter, at høj vindmølleproduktion er medvirkende til nulpriser. (MW) Danmark-Vest Danmark-Øst i året ved nulpris i året ved nulpris Tabel 2. Vindmølleproduktionen i gennemsnit for hhv. alle timer og timer med nulpris 3. Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet? Selv om markedsprisen i Danmark skulle falde til nul, betaler køberne i vores nabolande den markedspris, som gælder i nabolandene. Der er således altid en markedspris, som strømmen sælges til, hvorfor der er ikke tale om, at vindmøllestrømmen foræres væk, selvom prisen er nul i Danmark. Prisforskellen mellem elprisen i Danmark og elprisen i vores nabolande tilfalder hverken køber eller sælger. Handelsgevinsten tilfalder derimod ejerne af elforbindelserne mellem landene. Det er for Danmarks vedkommende det statsejede selskab Energinet.dk. Dermed kommer handelsgevinsten direkte de danske elforbrugere til gode. Pengene skal nemlig bruges til enten at sænke tarifferne på forbrugernes elregning eller til investering i ny elinfrastruktur, som dermed gør eltarifferne lavere, end de ellers ville have været. I begge tilfælde får elforbrugerne gavn af indtægterne. Et eksempel til illustration: Elprisen i en given time er 30 øre/kwh i Sydnorge, men elprisen i Danmark-Vest er 5 øre/kwh på grund af manglende kapacitet i Skagerrak-forbindelsen. Når en kwh sendes fra Danmark Vest til Sydnorge i denne time, får producenterne i Danmark 5 øre, mens forbrugerne i Sydnorge betaler 30 øre. Fortjenesten de 25 øre tilfalder ejerne af forbindelsen. Vindkraften foræres altså ikke væk til elforbrugerne i Norge. Er vindkraftelektriciteten ikke værdiløs, fordi den ikke kan reguleres? Nedenfor ses to grafer, der viser, hvad vindkraftens gennemsnitlige, vægtede salgspris var på elbørsen i perioden i hhv. Danmark Vest og Danmark Øst. Der er foretaget en tilsvarende beregning for centrale kraftvarmeværker. Der er set bort fra tilskud af enhver art. Beregningen er altså lavet, som om både de centrale værker og vindmøllerne havde solgt al deres el på spotmarkedet til spotprisen. Side 3

4 Vindmøllerne tjener i denne betragtning gennemsnitligt omkring 4,0 hhv. 3,5 øre/kwh mindre i Danmark-Vest hhv. Danmark-Øst end de centrale værker. Dette kan opfattes som prisen for vindmøllernes uregulerbarhed. Der er således på ingen måde tale om, at vindkraften er værdiløs, fordi den ikke kan reguleres. Men den manglende reguleringsevne har altså en pris på 3,5-4,0 øre/kwh for vindkraften i gennemsnit. Figur 2. Værdi af vind-el og central el i Danmark-Vest 3. Figur 3. Værdi af vind-el og central el i Danmark-Øst 3. Bliver (en stor del af) vindkraften ikke bare eksporteret? Når Danmark eksporterer el, kan man ikke se på den enkelte kwh, hvor den er produceret. Det er derfor vanskeligt at sige entydigt, hvilken del af vindkraftproduktionen, der eksporteres. Der kan anlægges mindst 3 forskellige betragtningsmåder: 1. Marginalbetragtning: Da en vindkraft-kwh på marginalen (når møllen er etableret) typisk er relativt billig i forhold til fx en kulbaseret, naturgasbaseret eller bio- Side 4

5 massebaseret kwh, kan man ud fra elmarkedets funktionsmåde argumentere for, at vindkraften er det, der eksporteres sidst. Det betyder, at en eksporteret kwh indeholder mindre vind end en gennemsnitlig produceret kwh, der indeholder ca. 20 % vind. CEESA projektet (Aalborg Universitet, 2010) beregner ud fra denne marginalbetragtning, at kun ca. 1 % af vindkraften eksporteres, mens resten - ca. 19 % - anvendes i Danmark. I figur 1 er elproduktionen afbildet med vindmølleproduktionen nederst. Det indikerer, at det overvejende er central og decentral produktion, der eksporteres. 2. Statistisk betragtning: Man kan ud fra en gennemsnitsbetragtning af timerne med eleksport i 2010 beregne, at en eksporteret kwh i gennemsnit indeholdt 27 % vind, mens en gennemsnitlig produceret kwh indeholdt omkring 20 % vind. Dvs. at eksport-el indeholder lidt mere vind end gennemsnits-el. 3. Hvem-kom-først argumentet: De centrale kulfyrede værker blev bygget først. De producerer el og varme efter forbruget. Vindkraften kom til sidst med en uregulerbar produktion, som ikke passer til forbruget, og en stor del af vindkraften må derfor eksporteres, idet det er svært at slukke og tænde for de centrale værker afhængigt af, om det blæser eller ej. Ud fra denne betragtningsmåde kunne man tegne figur 1 som figur 4 nedenfor. Nu er det pludselig overvejende vindkraft, der eksporteres. Figur 4. Elproduktion og forbrug Danmark Vest 1. januar Hvilken af disse tre betragtningsmåder, der er mest rigtig, er det næppe muligt at afgøre med teknisk/økonomiske argumenter alene. Eksporterer Danmark altid el, når det blæser? I gennemsnit er det sådan, at når vindkraftproduktionen er høj, da er eleksporten også høj. Det gælder i øvrigt også for den centrale elproduktion. Se figur 5 og 6. Men dette Side 5

6 gælder altså kun i gennemsnit. Ved høj vindmølleproduktion kan det sagtens forekomme, at Danmark ikke eksporterer eller importerer, og ved lav vindmølleproduktion kan det forekomme, at Danmark eksporterer. Figur 5. Eleksporten ved forskellig vindkraftproduktion for alle timer i Figur 6. Eleksporten ved forskellige central elproduktion for alle timer i Side 6

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark

Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark Projektleder: Svend W. Enevoldsen, IBT-Wind Forfattere: Poul Alberg Østergaard, Aalborg Universitet Poul Erik Morthorst, Forskningscenter Risø Rune Moesgaard,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab.

Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab. Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab. Indhold Hvad er en mega-vindmølle?... 3 Hvor højt er 150 meter?... 4 Mega-vindmøller i det åbne

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i sag 2005-0004688 Elsam A/S (advokat Michael Meyer) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Kornerup Flittner) Biintervenienter til

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED 11. marts 2013 J.nr. 2206/1198-0020 Ref. SLP Resumé. Notatet drøfter begrebet elforsyningssikkerhed og argumenterer for, at en probabilistisk

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges?

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? 22.8.1 Indledning Dette notat beskriver økonomien ved at lade individuelle

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere.. MWh/h Elbasmarkedet Regulerkraftmarkedet Tid for. Markedet Spotmarkedet resever. Dansk Energi Analyse A/S & Norenergi ApS for Energinet.dk August 2005

Læs mere

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kort beskrivelse af RAMSES... 2 Frozen Policy metode... 3 Økonomiske forudsætninger... 3 Norge, Sverige

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2010 Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning...

Læs mere