din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014

2 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt R (Dagnæs-Tyrstrup-Glud Snaptun) (Valgområde 4) Carsten Schrøder Turkisvej 36, 8700 Horsens Jeg er partner i Oluf Jørgensen A/S, Horsens, Rådgivende ingeniørfirma og beskæftiger mig med: - Energi, byggeri og forsyning - Virksomhedsledelse og -udvikling I NRGi s repræsentantskab vil jeg arbejde for at sikre: - højeste forsyningssikkerhed, - en attraktiv arbejdsplads - tilbud om grønne el-produkter, - klimaansvarlighed, - udbygning af det intelligente el-net, - rabatcheck en Brug din stemme og giv NRGi et visionært, ansvarligt og upolitisk repræsentantskab. Det fortjener NRGi. Jørgen Brønd Thyrasmindevej 5, Sejet, 8700 Horsens Jeg er 55 år. Uddannet Cand agro og landmand og arbejder som landmand og rådgiver. Gift og har 4 børn. Jeg vil gerne vælges til repræsentantskabet, da jeg vurderer at de beslutninger, der bliver truffet i de kommende år indenfor energiområdet, bliver af afgørende betydning for konkurrenceevnen i vores erhvervsliv samt for vores fælles velfærd. Jeg vil gerne kæmpe for at der bliver sat fokus på udvikling af mere bæredygtig energi til gavn for os alle. Kathrin Secher Stenkjær Højvangen 4A, 8700 Horsens NRGi skal sikre fremtidens internet med fiber til alle, og vi skal have fokus på at NRGi forvalter værdierne, så vi styrker vores egen konkurrenceevne. NRGi skal drives stærkt kommercielt, så vi sikrer en høj rabatudbetaling. Jeg arbejder dagligt med koncepter i virksomheder og detailbranchen, der sikrer eksekvering af strategier og jeg vil som repræsentant arbejde for at de satte mål ikke blot er noget vi taler om, men noget vi gør. Ole Maigård Kristensen Violvej 16, 8700 Horsens Efter 4 år i repræsentantskabet vil jeg fortsat arbejde for en optimering af energiforbruget, hvor der tages hensyn til bæredygtighed i produktionen og en sund økonomi i NRGi. Vedvarende energikilder laver strøm ude af takt med forbruget, så udskiftning til intelligente elmålere og fremme af tidsstyrede el-artikler, skal sammen med variable priser i døgnrytmen tilskynde os til at flytte vores elforbrug. Deltagelse i vindmølleprojekter bør underkastes grundige cost/ benefit analyser. Jeg vil også arbejde for et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelse og repræsentantskab.

3 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt S (Horsens City) (Valgområde 4) Boje K. Hansen Jyllandsgade 55, 7 L2, 8700 Horsens Jeg tager dit valg alvorligt. Som formand for Lille Manhattan, Jyllandsgade Horsens, opstiller jeg til repræsentantskabsvalget, hvor jeg vil repræsentere samtlige forbrugere, og være deres talerør. Jeg har drevet boje gardiner igennem 30 år. Efter overgang til efterløn har jeg bestredet flere bestyrelsesposter. Formand for DF i Hedensted medlem i Hedensted Spildevand- menighedsrådet i Nebsager- Domea Horsens- repræsentantskabet i Domea, endvidere kirkeværge i Bjerre/ Stenderup. Jeg agter at arbejde for et effektiv energiforbrug, og at øge konkurrenceevnen. Elizabeth Denard Gersdorffsgade 14, 2., 8700 Horsens Bare ordet olie, kul og brændeovn, puha. Vedvarende energi - sol, vind og vand lyder af fremtid og sund fornuft. Jeg arbejder med vand-distribuering og -indvinding, hvor der er fokus på CO2. Privat har jeg en teenager søn, jeg hele tiden må minde på, at slukke for strøm, inden han går. Sundhed og besparelser på energi hænger unægtelig sammen. F.eks. løber jeg helst ude i naturen og ikke på løbebånd, hænger tøj op frem for tørretumbler. Hvis vi alle gør noget, giver det mening og bliver en naturlig del i hverdagen. Stem på mig, og jeg vil forsvare naturen med grøn energi. Ole Kramer Borgergade 23 b, 8700 Horsens / Næsset 24, 8700 Horsens* Jeg er 43, godt gift og har 3 dejlige børn. Jeg har arbejdet som bestyrelsesmedlem for Energi Horsens og NRGi. Til daglig arbejder jeg med køb og salg af ejendomme, jeg er uddannet inden for økonomi og ejendomssalg, så jeg har redskaberne til at forene klima og forretning. Jeg mener det er vigtigt at NRGi forbliver en overskudsgivende virsomhed både målt i kroner og CO2 vi skal udnytte ressourcer og den teknologiske udvikling til fælles fordel. Mine mærkesager er fibernet til alle. Sikre at NRGi giver et overskud, der kan retfærdiggøre en årlig rabatcheck til forbrugerene. God energirådgivning. Vagn Bøgely Sørensen Borgergade 15 B, 8700 Horsens Jeg stiller op til en ny valgperiode som talerør for brugerne. Min baggrund er 38 år ved Brandvæsen, her af en stor del af perioden som faglig repræsentant. Mit fokusområde er b. la: NRGi skal være en veldrevet forretning, med sund økonomi, som et selskab forbrugerne/ Ejerne har tillid til. Stigende overgang til vedvarende grøn energi, Fibernettet ser jeg som vejen til fremtidssikret leverancer af elektronisk signaler. Jeg ser ikke noget alternativ til holdbarhed. Derfor er der på sigt god økonomi i fiber. Huller skal fyldes ud der hvor der endnu ikke kan tilbydes fibernet. * Opstillingsadresse / bopæl

4 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt T (Horsens Nordøst Endelave) (Valgområde 4) Assia Zouaoui Carit Etlars Vej 20, 8700 Horsens Jeg er medlem af repræsentantskabet for NRGi og håber på genvalg, fordi jeg er meget optaget af klima og energispørgsmål. Jeg vil arbejde for at selskabet fortsat er forbrugerejet og har en klar grøn profil. Selskabet skal være både en økonomisk ansvarlig og visionær virksomhed, der udvikler teknologifremmende og CO2-fortrængende forretningsområder. Energieffektiviserende initiativer er fortsat meget vigtige. Den grønneste strøm er den strøm, der ikke bliver brugt. Kig dig om i verden og glæd dig over, hvor forsyningssikre vi er på, at der er strøm i kontakten. Alene det er din stemme værd. Lone Bach Frydsvej 2, 8700 Horsens Fordi forbrugerne ejer NRGi er muligheden for indflydelse stor. Jeg har deltaget siden strømmen kom fra Horsens belysningsvæsen, og mener at sammenlægningen med BHHH og Århus er fornuftig, hvor femtidens energiforsyning skal omstilles til grøn bæredygtig energi, og hvor energibesparelser privat og i erhverv bliver en almindelig handling. samtidig med at økonomien er forsvarlig. Fibernettet vil nok lidt ud i fremtiden være den bedst intelligente løsning, men tilbuddet er endnu ikke ordentlig tilpasset brugernes behov. Er du enig så stem på mig og brug mig som forbrugerrepræsentant. Jonas Bernt Kramer Nørrestrandsgade 37, 8700 Horsens Jævnfør vedtægterne er formålet med NRGi kort sagt: energiforsyning, kommercielle aktiviteter tilknyttet energi og øvrige relevante aktiviteter. Jeg kommer fra lokalområdet, og har gennem hele livet engageret mig i lokale tiltag for at støtte op om og forbedre lokalsamfundet. Min uddannelse og det daglige arbejde har i høj grad noget med energi at gøre og specielt fremtidens vedvarende energi. Derfor vil jeg kunne bidrage med et frisk pust til repræsentantskabet kombineret med høj faglig viden og fortsat forbedring af NRGis setup som helhed.

5 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt U (Horsens Syd-Torsted Hatting) (Valgområde 4) Allan Kristensen Kyradservej 40, 8700 Horsens Jeg vil arbejde for forbrugernes interesser. Det centrale i forbrugernes interesse er sikkerhed for stabil forsyning og konkurrencedygtige priser. Jeg går ind for anvendelse af moderne teknologi og for bæredygtige løsninger. Vi skal sikre mindst mulig belastning af miljøet. Det vil betyde billigere drift på længere sigt, og at vi kan efterlade en renere verden til vore børn og børnebørn. Jeg er medlem af Horsens byråd og byrådets udvalg for teknik og miljø på niende år, så jeg er vant til at arbejde med spørgsmål om energi, belysning og bæredygtig drift. Jens Kvorning Stampemøllevej 15, 8700 Horsens Jeg er i dag repræsentant i NRGi og vil fortsat arbejde for, at NRGI koncentrerer sig om sit kerneområde: EL-FORSYNING - Lave EL-priser til alle forbrugere, både små og store forbrugere samt at bevare den høje forsyningssikkerhed, som vi har i vores område. Fortsat overvåge investeringerne i udbredelse af fiber-nettet - Dog gerne med investeringer i oplandet, så alle forbrugere kan få glæde af dette og måske med tiden bliver FIBER-NETTET er nyt kerneområde, med et mere positiv resultat!! Lis Emborg Klarinetvej 11, 8700 Horsens Jeg ønsker genvalg, fordi jeg vil være med til at sikre, at forbrugerne skal vide, at NRGi er det bedste valg blandt landets forsyningsselskaber. NRGi skal have: * maksimal forsyningssikkerhed, * konkurrencedygtige priser, * rabatudbetaling, * fokus på dynamiske og ansvarsbevidste tiltag til gavn for miljøet og pengepungen, * fokus på samarbejde med andre selskaber, så der kan skabes et stærkt energimiljø i Østjylland Formuens værdi skal behandles med respekt og ansvarlighed, og projekter og sideordnede forretningsaktiviteter skal realiseres med forventning om et positivt reultat. Povl Thomsen Holger Danskes Vej 24, 8700 Horsens El-priserne i Horsens skal fortsat være nogle af landets laveste! Det vil jeg gerne medvirke til, samt at NRGi samtidig udvikler sig lønsomt. Jeg stiller igen op til valget til repræsentantskabet, og jeg beder om din stemme.arbejdet i repræsentantskabet er udviklende og interessant. Lysten til at deltage i repræsentantskabets arbejde er usvækket og jeg prioriterer tiden til det! Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel til gavn for forbrugerne! Samtidig vil jeg arbejde for et tillidsfuldt - og kritisk - samarbejde mellem bestyrelse og repræsentantskab. Ulrik Kragh Holger Danskes Vej 11, 8700 Horsens Der er grund til bekymring! NRGis repræsentantskab har fået for mange medlemmer uden forretningsmæssig fokus. Det er kritisk, da NRGis bestyrelse vælges ud af repræsentantskabet. Repræsentantskabet er ledelsens sparringspartnere. Det er fint med bredde i repræsentantskabet, men det er skidt, hvis der er for få, som forstår at drive forretning. Vores egns konkurrenceevne er afhængig af et stærkt NRGi jeg var best. formand for Energi Horsens og NRGi fra 2005 til 2010, hvor vi skabte det stærke fundament virksomheden har i dag, med rabatcheck og fiber dette fundament kan sættes over styr.

6 De 2 valgte kandidater i distrikt V (Vejle) (Valgområde 4) Iben Have Thomsen Horsensvej 487, 7120 Vejle Ø / Vestkæret 5, 7100 Vejle* Mit navn er Iben Have Thomsen. Jeg er uddannet advokat og mor til to små drenge. Jeg lever et aktivt liv med mange udfordringer, men stadig har jeg lidt ekstra at give af. Jeg stiller derfor op til NRGIs repræsentantskab i valgdistrikt Vejle.(V) Jeg ønsker at bidrage til, at NRGI udvikler sig i en positiv retning således, der skabes en go balance, mellem en stabil og sikker økonomi, på den ene side og nytænkning, på den anden side. Jeg tror på en GRØN fremtid, til glæde og gav for os alle - nu og i fremtiden. Jeg håber på din stemme ved valget!! Ove Juul Bredballe Byvej 3, 7120 Vejle Ø Jeg stiller gerne op til valget i Jeg har stærk tilknytning til lokalområdet er faktisk født på nuværende bopæl. Har været medlem af repræsentantskaberne for BHHH og Energi Horsens og senest for NRGi efter fusionen med Energi Horsens i Jeg vil arbejde for, at NRGi drives effektivt og forretningsmæssigt med henblik på høj forsyningssikkerhed og lave distributionspriser. Andelshaverne skal fortsat have den årlige rabatudbetaling, som er sket i forskellige former i de seneste år. NRGi skal optræde ansvarligt og troværdigt indenfor det etiske, sociale og miljømæssige område. * Opstillingsadresse / bopæl

7 De 4 valgte kandidater i distrikt X (Juelsminde Hornsyld Stenderup) (Valgområde 4) Arild Pedersen Barrit Langgade 102, 7150 Barrit NRGi s primære opgave skal fortsat være at levere strøm til en konkurrencedygtig pris til sine andelshavere. En vigtig opgave er også at fremme energibesparelser for såvel privat- som erhvervskunder. Arbejdsindsatsen bør i de kommende år koncentreres om NRGi s kerneområde. Underskudsgivende datterselskaber bør sælges/lukkes. Jeg mener ikke, at NRGi skal gå ind i egentlig energiproduktion som f.eks. vindmøller. Jeg støtter stadig udrulningen af fibernet, men samarbejdet med andre (el)-selskaber om etablering og salg af fiber bør intensiveres for at skabe bedre økonomi. Ebbe Lohmann Madsen Buen 2, Bjerre, 8783 Hornsyld Vi har alle brug for strøm - forsyningssikkerheden er vigtig. Jeg vil arbejde for et stærkt og konkurrencedygtigt el-selskab til gavn for forbrugerne, for fremme af nye miljøvenlige energiformer, for udnyttelse af de intelligente el-målere til lavere el-priser, f.eks. når det blæser, og for bedre dækning med fibernet i landområderne - til en konkurrencedygtig pris! Jens Bak-Andersen Vandmøllevej 2, 7140 Stouby Strøm er en fremragende vare, som danner grundlag for vores velstand. Strøm skal nu og i de kommende år fremstilles på selvforsynende og bæredygtige vilkår. Sol, vind, landbrug og skovbrug bliver centrale leverandører. Kul og olie skal erstattes. Der er heldigvis en stor interesse i befolkningen for at deltage i fremtidens energiløsninger. Brug din interesse til at stemme. Vi skal have et selskab, der svinger i takt med denne interesse. Selskabet er på vej. Som medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for NRGi søger jeg opbakning til at fortsætte denne linje. Jørn Blume Schmidt Birkevangen 29, 7130 Juelsminde Jeg har været næstformand i Energi Horsens og stærkt engageret i gennemførelsen af fusionen med NRGi. Vi har skabt et selskab, som hviler på stærke værdier som troværdighed,åbenhed og ansvarlighed. Vi skal sikre en solid økonomisk udvikling til gavn for kunderne- vores ejere. Jeg vil arbejde for, at vi får: Økonomisk resultat > 300 mio. kr. der sikrer rabatudbetaling. Styrket eksisterende og nye forretninger, herunder fibernettet. Styrket den grønne profil. NRGi vil være et ansvarligt selskab overfor ejere som medarbejdere og arbejde for besparelser og vedvarende energi til gavn for miljøet.

8 De 4 valgte kandidater i distrikt Z (Hedensted Løsning Daugaard) (Valgområde 4) Birger Hansen Bøgballevej 19, 8723 Løsning Jeg er medlem af repræsentantskabet for NRGi og stiller op til genvalg. Med mere en 25 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende, jeg kan bidrage med en forretningsmæssig tilgang til de udfordringer som NRGi står overfor og jeg mener at nøgleordene er: Bevarer den høje forsyningssikkerhed. Effektiv drift, der sikrer en indtjening, så vi forsat kan udsende rabatchecken. Forsat investering i udrulning af fiber, så der også i de tyndt befolkede områder kan tilbydes lynhurtig fiber-net. Implementering af et intelligent el-marked, som muliggør en øget produktion af grøn el. Gunnar Hansen Frederiksbergvej 21, 8723 Løsning Jeg stiller op som kandidat til repræsentantskabsvalget i NRGi, fordi jeg har interesse for energi. Jeg vil arbejde for at forbrugerne får el, fremstillet for miljøet så skånsomt som muligt, men samtidig på økonomisk forsvarlig måde, så NRGi kan være konkurencedygtig på el-prisen. Samtidig vil jeg arbejde for, at hele NRGi forsyningsområde får mulighed for fiber-net. Mariann Norup Skovparken 52, 8722 Hedensted Jeg mener, vi skal arbejde for at styrke den grønne profil, NRGi har fastlagt, og vi skal fortsætte udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark. Jeg mener også NRGi skal gå forrest i samarbjede om smartgrid og smartcities for at sikre bæredygtig og optimal udnyttelse af de ressourcer, vi har til rådighed i vores samfund. Som medlem af repræsentantskabet gennem 4 år kan jeg kun glæde mig over, at der gennem de seneste 2 år er kommet en bredere repræsentation i både alder, køn og profession blandt deltagerne. Det skaber den nødvendige dynamik i debatterne om NRGis fremtid og kerneområder. Marianne Kjerkegaard Kristensen Lille Dalbyvej 8, 8722 Hedensted / Sanatorievej 8, 7140 Stouby* Jeg er i dag repræsentant i NRGi og finder der meget spændende at være med til at påvirke og følge netop NRGi der bevæger sig i krydsfeltet mellem at sælge energi og påvirke os forbrugere til at være ansvarsbevidste forbrugere. Som leverandør af vindenergi gennem selskabet Energi Danmark - vil jeg naturligt arbejde for at NRGi og dets kunder/ejere får så CO2- netrale energikilder som muligt. * Opstillingsadresse / bopæl

9 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

Fakta om Energi Horsens

Fakta om Energi Horsens Årsberetning 2009 Fakta om Energi Horsens Kort fortalt Energi Horsens investerer i iværksættere, virksomheder, projekter og uddannelse inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Det gør vi

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor.

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. VALGBLADET Frihed i stærke fællesskaber Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. Se side 4 Vi skal målrette ydelserne til dem, der har behov for hjælp. Se side 4 Øget faglighed i folkeskolen,

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere