ØKONOMISKE PRINCIPPER II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISKE PRINCIPPER II"

Transkript

1 ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers adfærd Hvordan træffes beslutninger? Hvordan træffer man de rigtige beslutninger? II. Samspil mellem de enkelte individer/beslutninger Hvordan påvirker de enkelte hinanden (fx via et marked) Hvad bliver resultatet af dette samspil? III. Hele økonomien Hvilke forhold påvirker den overordnede økonomi? Hvordan kan man styre den samlede økonomi? 1

2 Fra kapitel 1: De 10 fundamentale principper 1. Handlinger involverer tradeoffs 2. Omkostningen ved en handling er det man må opgive for at gennemføre handlingen 3. Rationelle individer tænker i marginale ændringer 4. Mennesker reagerer på incitamenter 5. Handel kan stille alle bedre 6. Markedet er ofte en god måde at organisere økonomisk aktivitet på 7. Offentlig styring/indgriben kan tit være hensigtsmæssig 8. Et lands levestandard afhænger af dets evne til at producere varer og serviceydelser 9. Priserne stiger, hvis regeringen trykker for mange penge 10. Samfundet står overfor et kortsigts tradeoff mellem inflation og arbejdsløshed Mikro versus Makro Definition: Mikroøkonomi Studie i hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger samt samspillet mellem disse beslutninger i markedet (jf. I og II) Definition: Makroøkonomi Studie i hvordan aggregerede størrelser for hele økonomien bestemmes (jf. III) OBS: Historisk har analyseformen i Mikro og Makro været meget forskellig. Ikke tilfældet i dag, hvor det under tiden kan være svært at skelne mellem Mikro og Makro 2

3 Introduktion til Makroøkonomi I MAKRO analyseres typisk hele økonomien, dvs. aggregerede variable såsom (jf. samfundsbeskrivelse): Aggregeret produktion og indkomst (BNP), samlet forbrug Samlet beskæftigelse, arbejdsløshed Gennemsnitlig pris- og lønudvikling (inflation) Formål: at forstå og måske endda forudsige udviklingen samt redegøre for, hvordan forskellige former for økonomisk politik kan påvirke udviklingen. OBS: Husk forskel på beholdnings- og strømstørrelser: Eksempler på makroøkonomiske spørgsmål Hvad bestemmer den samlede produktion i samfundet, og hvorfor bliver den for de fleste lande ved med at vokse over tid? Hvorfor er nogle lande fattige og andre rige, og eksisterer der økonomiske kræfter, som udligner forskellen mellem fattige og rige lande over tid? Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid, og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik? Er inflation et problem og i så fald, hvad kan man gøre for at nedbringe inflation? 3

4 Eksempler på makroøkonomiske spørgsmål Hvilke former for økonomisk politik kan sænke arbejdsløsheden permanent? Kan man nedbringe et betalingsbalanceunderskud via handelspolitik? Er dette ønskeligt? Hvad bestemmer renten? Er mulighederne for at føre økonomisk politik anderledes under flydende end under faste valutakurser? Fordele og ulemper ved ØMU? Konsekvenser af globaliseringen? Hvordan udvikler økonomien sig over tid? Økonomisk aktivitet Tid 4

5 Den fundamentale opdeling i LANGT SIGT og KORT SIGT LANGT SIGT Hvad bestemmer niveauet for (eller væksten i) den samlede produktion, beskæftigelse mv., når der ses bort fra kortsigtsfluktuationer? Hvordan kan økonomisk politik påvirke udviklingen? (Strukturpolitik) KORT SIGT Hvad skaber de svingninger/fluktuationer i den økonomiske aktivitet, som vi observerer? Hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik? (Stabiliseringspolitik) LANGT SIGT versus KORT SIGT Vigtigt grundsyn: Langt sigt Alle priser (incl. lønninger mv.) er fleksible Kort sigt Nogle nominelle priser er træge eller faste 5

6 Empiri fra markedseksperiment: Gennemsnitspris for alle handler 100 Pris Forudsigelse Periode Levestandard og BNP De fleste udsagn om og analyser af den samlede økonomi (både på kort sigt og langt sigt) tager udgangspunkt i BNP. Hvad måler BNP? 6

7 Levestandard og BNP BNP (løbende priser) Mio. kr Levestandard og BNP Forbrugerprisindeks ( ) 1,2 1 Indeks 2000=1 0,8 0,6 0,4 0,

8 Levestandard og BNP % p.a Vækstrate i forbrugerprisindeks Vækstrate i BNPdeflator Levestandard og BNP BNP (faste priser) Mio. kr Faste priser Løbende priser

9 Levestandard og BNP BNP pr indbygger (faste priser) Indeks 1966= BNP BNP pr. indb Levestandard og BNP Der er enorm forskel i levestandard på tværs af lande BNP pr. indbygger i Danmark er mere end 40 gange så høj som i Etiopien Ændringen i levestandard over tid er stor BNP pr. indbygger er vokset med omkring 2% p.a. i Danmark over de sidste 100 år Ofte anvendes den samlede værdi af et lands produktion/bnp som proxy for levestandard 9

10 Levestandard og BNP Vi er fundamentalt set interesseret i størst mulig lykke/glæde/velfærd/nytte/levestandard! Hvad afhænger lykke af? Levestandard og BNP Statens målsætning? Merkantilisterne (15-18 århundrede) Ophobning af guld og sølv Adam Smith (Wealth of Nations, 1776) Indledes med, at det ikke er guld og sølv, der er nationens rigdom, men: Den grundlæggende arbejdsindsats i enhver nation er den fond, som grundlæggende forsyner nationen med fornødenheder og goder i tilværelsen 10

11 Levestandard og BNP År 1999 BNP ($) Levetid (år) Læsefærdighed Danmark ,1 100% USA ,4 97% Japan ,7 99% Tyskland ,3 99% Mexico ,2 92% Rusland ,1 99% Kina ,3 91% Indien ,3 60% Bangladesh ,1 43% Nigeria ,7 68% Levestandard og BNP År 1999 BNP ($) Levetid (år) Læsefærdighed Danmark ,1 100% USA ,4 97% Japan ,7 99% Tyskland ,3 99% År 1870 BNP (1990 $) Levetid (år) Læsefærdighed Danmark ,5 81% USA ,0 75% Japan ,0 21% Tyskland ,2 80% 11

12 Levestandard og BNP Arbejdstimer i gennemsnit pr. person Danmark USA Japan Tyskland Levestandard og BNP FN s Human Development Index (HDI) Forsøger at lave et mere nuanceret mål for levestandard Baseres på BNP og forventet livslængde og uddannelse Crafts (1997): Pga. kort livslængde var levestandarden i højindkomst lande i 1870 mindre end levestandarden i dag i den 3. verden Væksten i BNP undervurderer kraftigt stigningen i levestandard siden 1870 Dette kan i høj grad tilskrives reduktion i arbejdstid og i noget mindre grad den højere forventet levetid 12

13 Levestandard og BNP Andre mangler ved BNP? Konjunktursvingninger Procentvis årlig ændring i BNP (faste priser) % ,11%

14 Konjunktursvingninger Total (mia. kr.) Per person (kr.) Andel af BNP BNP 1446, % Forbrug (C) 695, ,1% Investeringer (I) 287, ,9% Offentligt forbrug (G) 385, ,7% Import (Im) 555, ,4% Eksport (Ex) 629, ,7% Konjunktursvingninger Procentvis årlig ændring i privat forbrug (faste priser) 8 6 % BNP (1995 priser) Privat forbrug

15 Konjunktursvingninger Procentvis årlig ændring i investeringer (faste priser) % BNP (1995 priser) Investeringer Konjunktursvingninger Procentvis ændring i BNP Okun's lov Absolut ændring i arbejdsløshedsraten 15

16 Konjunktursvingninger Højkonjunktur Høj vækst i BNP, stort privatforbrug, lav arbejdsløshed Optimisme Lavkonjunktur Lav vækst i BNP, lavt privatforbrug, høj arbejdsløshed Pessimisme Fluktuationer påvirker levestandard BNP god proxy Konklusion BNP er vigtig for Sammenligning af levestandard mellem lande Måling af vækst i levestandard over tid Måling af svingninger i levestandard BNP er målbar modsat mange andre størrelse Men BNP udelukker en række vigtige forhold og er derfor på ingen måde et perfekt mål 16

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Konjunkturer, vækst og boligmarked

Konjunkturer, vækst og boligmarked Afløsningsopgave, økonomi 2001 eks.nr. 1105 side 1 / 13 Konjunkturer, vækst og boligmarked - en aktuel afløsningsopgave Indholdsfortegnelse KONJUNKTURER OG VÆKST...1 1984 - OPGANGSTID MED BALANCEPROBLEMER...4

Læs mere

Forelæsningsnoter. Makroøkonomi 1

Forelæsningsnoter. Makroøkonomi 1 Forelæsningsnoter Makroøkonomi 1 Kapitel 2 Vigtige økonomiske indikatorer Der findes (mindst) tre vigtige økonomiske mål, som alle vidner om et lands økonomisk tilstand. Nemlig: - bruttonationalproduktet

Læs mere

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

3. Handels teoriernes svar på frihandelsaftaler: - Heckscher-Ohlin modellen. - Statisk vs. dynamisk analyse af handel - Troværdighed

3. Handels teoriernes svar på frihandelsaftaler: - Heckscher-Ohlin modellen. - Statisk vs. dynamisk analyse af handel - Troværdighed Indholdsfortegnelse: Forside Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Problemformulering: NAFTA: incitamenter og virkningen på den mexicanske økonomi - Motivation - Introduktion 2. Beskrivelse af den mexicanske

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Grønlands økonomiske vækst 2003-2010

Grønlands økonomiske vækst 2003-2010 Grønlands økonomiske vækst 2003-2010 Værdi 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 Konstant vækst på 1% Konstant vækst på 3% Konstant vækst på 5% Konstant

Læs mere

Forbrug, indkomst og formue

Forbrug, indkomst og formue 51 Forbrug, indkomst og formue Jens Bang-Andersen, Tina Saaby Hvolbøl, Paul Lassenius Kramp og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling Det private forbrug udgør en betydelig del af den indenlandske

Læs mere

HANDELSLIBERALISERINGER & GOVERNANCE MEXICO

HANDELSLIBERALISERINGER & GOVERNANCE MEXICO HANDELSLIBERALISERINGER & GOVERNANCE MEXICO De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC 2. semester, 2006, hus 20.1 Gruppe nr. 14: Louise Schjerning Jannie Jelkvist Mads Ettrup Lars Lynghøj Madsen Mette

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere