Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se"

Transkript

1 Rørholt se Biogasanlæg yder kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

2 Biogasmotorer under nettoafregningsordningen Offentlige bygninger, rækkehuse og boligejendomme i Dronninglund, hvor gasmotorer kan virke under nettoafregningordningen se Nettoafregning, indebærer at en skole, boligforening, rådhus mf kan opstille en biogasmotor, minimølle, solceller og tilsvarende og for biogasmotoren producerer varmen til skolen eller fjernvarmenettet ude i vejen og lagre strømmen på el-nettet. Som i praksis betyder skolens minikraftværk netop kan producerer, når der er et varmebehov og tilbageholde produktionen i sommerhalvåret hvor den lagrede strøm hentes tilbage fra el-nettet til skolens strømforbrug.. Lov om nettoafregning se Link Koldfjernvarme: Lunkent vand som cirkuleres i uisoleret rør eller svag isoleret rørføring, for energidistribution.

3 Koldfjernvarme, biogasmotor og varmepumper. Sammen med den gasledning (biogas fra Rørholt) som føres inde til de biogasmotorer som virker ved skoler, børnehaver mm føres kold fjernvarme ind til varmepumper, hvorefter varmepumperne kan optage energi i det lunkne vand ved at køle dette. Gasmotoren kan producerer strøm til el-nettet eller til værtsbygningen og termiske varmepumper som drives af udstødningsgassen vil typisk kunne fordoble varmeproduktionen set i forhold til den varme gasmotoren ellers ville yde, når skole og bydel kan aftage varmen ved c' Når der virkelig er brug for varmeeffekt til skole, rådhuset mf og til bydelen hvor opstillingen virker, kan hele motorens el-produktion omsættes i el-drevne varmepumper. En 100 kw (el) gasmotor som forbruger 270 kw biogas vil typisk kunne yde 1000 kw varme, når der optages 730 Kw i det lunkne vand fra det kolde fjernvarmenet. Når det er hensigtsmæssigt at forbruge strøm fra el-nettet omsættes denne strøm i de eldrevne varmepumper og gasmotoren ligger standby. Varmepumper sammen med solfanger og akkumulering af solenergi i Dronninglund Forudsætninger: Det ønskes at etablere M2 solfangere og et damlager på m3 nord for Dronninglund, og 3 mw Advansor Co2 varmepumper til i alt 104 mio.. Dronninglunds årlige varmebehov = mwh hvoraf solanlægget antages at dække det halve. Produktionspris til motorvedligehold, indkøb af naturgas rapsolie mm er ca 18 mio ex moms årligt. Fjernvarmemen produceres i dag via kedelproduktion og gasmotorer og forbruger årligt Mwh rapsolie eller tilsvarende planteolier som omsættes i en kedel, og mwh varme fra naturgasmotorer som afsætter Mwh strøm til el-nettet.. Dronninglund Fjernvarme har nedpløjet m jordradiatorer som kan yde minimum mwh/år fjernvarme via minikraftværker med varmepumper ude i Dronninglund. Dronninglund Fjernvarme har problemer med at opnå de nødvendige godkendelser og projektet

4 trækker nu yderligere ud i det 8 borgere har anket projektet til naturklagenævnet som kan tage op til 3 år inden en afgørelse forlægger og herunder skal solanlægget givet skal have en VVMgodkendelse, og hvis ikke anlægget påbegyndes inden udløbet af 2011 bortfalder et støttebeløb fra Energistyrelsen på 20 mio. Forslag til løsning: Fase 1 som umiddelbart kan gennemføres uden langvarige ansøgningsforløb : Ved Dronninglund Skole og Plejehjem opstilles MAN Rolle generator med 100 kw el-effekt. opstillingen monteres med varmepumper så opstillingen samlet kan yde 1000 kw varme når der optages effekt i det kolde fjernvarmenet. Ved Større boligforeninger opstilles MAN rollo 60 kw generatorer med varmepumper som kan yde op til 500 kw varme. Disse MAN opstillinger omsætter biogas som overføres fra Rørholt og strømproduktionen omsættes via Nettoafregningsordningen til el-nettet. Ved mindre rækkehuse og boligblokke installeres 15 kw kina-kraftværk med el-drevne varmepumper som kan yde op til 120 Kw varme. Disse mindre opstillinger omsætter alm naturgas. Der monteres m2 solfangere på Skolens, Rådhus og Plejehjemmets tage som afsætter effekt til fjernvarmenettet. Gasmotor ved biogasanlæg nedlægges og der etableres en dam ved rørholt, sammen med 10 Mw varmepumper som køler havvand som pumpes ind til rørholt via møllestrøm.

5 Dam, varmepumper ved Rørholt se Der opstilles et 500 Kw halmfyr som yder effekt til biogasproduktionen i vinterhalvåret. Der nedpløjes m jordradiator på landbrugsjord nær Rørholt som varmepumperne via møllestrøm kan køle og afsætte varme i dammen.. De små minikraftværker (15 kw) ved rækkehuse boligforeninger biblioteket mf optager effekt i den jordradiatorer som er udlagt i Dronninglund som føres ind til varmepumperne som virker sammen med minikraftværket. De større MAN Rollo kraftværker ved skolen, Rådhuset og Plejehjemmet er koblet sammen med fjernvarmenettet, jordradiatorer, og forbindelse til Rørholt som her se

6 Varmepumpen og dammen ved Rørholt kan nu virke i forskellige driftssituationer: I sommerhalvåret forsyner solfangerne byen med fjernvarmevarme og overproduktionen afsættes til dammen ved Rørholt. Når dammen er 70 c' (maks afgang fra varmepumper) forsynes hele byen via energi fra dammen og der returneres 35 c' varmt vand til dammen. Når temperaturen i havet falder og jordradiatorer ved Rørholt ikke yder maksimal effekt indkobles Man Rollo gasmotorer og varmepumper og der køles på fjernvarmereturen som i praksis har gennemløbet et antal huse og andre dele af forsyningsområdet forsynes nu af gasmotoren og dens varmepumper. Dette har nu den effekt at dammen ved rørholt afkøles helt fra 70 til 10 5 c' De små 15 kw minikraftværker producerer værtsbygningens strømforbrug og varme tilflyder fjernvarmenettet. Ved stor behov for varme indkobles el-drevne varmepumper som optager effekt i jordradiator. Når vand fra havet ikke kan yde effekt (havets temperatur nær 0 c') via varmepumperne startes halmanlægget ved Rørholt og procesenergi til biogasprocessen kommer nu fra halm. Temperaturen i Dammen sænkes nu til ca 30 c' og spildenergien fra biogasprocessen afsættes til dammen. Man Rollo minikraftværkerne modtager nu det 30 c' vand som køles for fjernvarmeproduktion. De nuværende gasmotorer på Dronninglund fjernvarmeværk yder el-produktion når priserne på strøm er meget høje, netop når jordradiatorer, havets temperatur er høj, og

7 Økonomi: solfangerne yder produktion. Når de akkumulerede energikilder svinder ind og havets temperatur falder producerer motorer på kraftværket normalt og udbyder strøm efter et normalt dækningsbidrag. Investeringen i m2 solfangere, m3 dam, halmanlæg og minikraftværker, varmepumper vil beløbe sig til mio. 800 kw biogas fra Rørholt som omsættes til strøm, hvor varme fra motoren bortventileres (efter en mindre del har været brug til procesenergi). Denne energi omsættes til 2,3 mio ud af dette beløb skal motoren vedligeholdes og der skal udføres tilsyn med motoren. Herefter er der ca 2 mio til biogasproduktionen til drift betaling for gylle og transport af gylle mm... Systemet her vil minimum kunne yde Dronninglund Mwh årligt via møllestrøm, biogas og en mindre del naturgas. Kostprisen ab varmeværk er i dag for mwh varme i Dronninglund: 13,5 mio. kr. Ved stk 15 kw minikraftværker med varmepumper i Dronninglund og 3 MAN Rollo kraftværker med varmepumper, det er meget beskedent hvad det koster årligt at holde disse kørende, herunder varmepumperne ved Rørholt. Ved en årlig udgift til renter og afdrag på 4 mio vil, møllestrømmen, biogassen, naturgas og halm mm kunne betales med en meget høj pris til Rørholt og Dronninglund kan hertil opnå en robust økonomi til videreudvikling så byen og oplandet bliver 100 % Co2-fri samtid med at varmepriserne sænkes i byen.

8 Fase 2: Nu etableres der en højtemperatur dam se Link på m3 mellem Hjallerup og Dronninglund når de nødvendige godkendelser er på plads m3 dam koster 15 mio i forlængelse af prisen på den dam som etableres i Marstal nu Hvis dammen i vinterhalvåret er opvarmet til 70 c' via isningsanlægget ved Rørholt og den afkøles til 5 c' indeholder dammen hele mwh varme. Dronninglund og Hjallerup forbindes med en Højtemperatur fjernvarmeledning, sammen med dammen. PÅ tagarealer, og ledige arealer i Dronninglund og Hjallerup etableres minimum M2 solfangere som afsætter effekt i fjernvarmenettet (og i dammen). Når temperaturen ikke er tilstrækkelig afsættes effekt ved at opvarme fjernvarmereturen. Der opstilles yderligere 5 stk 2 mw møller ved Rørholt eller i havet ud for Rørholt som producerer strøm til 500 kr/mwh. (dog mere ved havmøller).. Der etableres et 100 mw isningsanlæg hvor havvand pumpes ind til Rørholt og tilbage i havet som slosh ice... Effekten afsættes i dammen ved rørholt og via fjernvarmeledningen til Dronninglund og via byens fjernvarmenet til den store dam. Ved mindre byer inden for 7 10 Km fra Hjallerup og Dronninglund som har fjernvarme i dag som Ulsted, Aså, Grindsted etableres en dam til til 4 dages fjernvarmebehov. 300 boliger som skal ydes 8 kw kontinuerligt i 4 dage skal trække energi fra en dam på 5000 M3 som koster ca kr. Der etableres en mindre vindmølle (typisk 1000 kw el til 300 boliger) sammen med dammen og varmepumper som optager energi i et koldt fjernvarmenet evt ved at fryse returen til slosh ice for maks kapacitet. Varmepumperne er forbundet med jordradiatorer og rørføringer til isningsanlægget ved Rørholt... Efter fjernvarmevandet har gennemløbet Dronninglund og Hjallerup som byernes skal kunne afkøle til 30 c' via bedre afkøling i boligen, sendes vandet ud i regionen til mindre byer (>30 husstande) som har individuel opvarmning i dag. Her etableres nabofjernvarme via minikraftværker med varmepumper som modtager det c' varme vand fra storbyerne Nabofjernvarme se Link I det omfang der ikke er naturgas i området føres gassen frem til byen. Mindre landsbyer her modtages c' varmt vand fra storbyerne og fra Rørholt og individuelle varmepumper afsætter effekt i boligen ved at forbruge strøm løbende. Økonomi: Det samlede energisystem vil nu forsyne omkring boliger i Hjallerup og Dronninglund og oplandet til byerne som i dag har udgifter til fjernvarme, naturgas, olie eller strøm til jordvarme på mio årligt. Et samlet energisystem til omkring mio vil overvejende forbruge møllestrøm til kr/mwh afhængig af om det er nye møller eller møller som er uden for den garanterede pris, og biogas via naturgasnettet til minikraftværker og endelig strøm til de individuelle varmepumper fra el-nettet. Det er helt klart solfangerne som trækker investeringen op! Solfangere koster i dag 1500 kr/m2 som er en meget høj pris set i forhold til den ydelse solfangeren kan yde, men den signalværdi solfangerne har må man respekterer.

9 Men overvejende skulle energisystemet gerne holdes under kr Pr bolig som behøver 8 Kw varmeeffekt når det er kold i boligen, selv når der bruges meget store solfangerkapaciteter.. Minikraftværker og nabofjernvarme ved MAN Rollo til kr for 100 kw el sammen med varmepumper til 120 boliger bør kunne holdes under kr pr husstand inkl fjernvarmenettet hvis ikke der skal installeres varmepumper i boligen (hvis der er 50 c' i fjernvarmenettet). Mindre 15 Kw minikraftværker til nabofjernvarme kan også holdes under kr pr bolig. Store akkumuleringsdamme sammen med store varmepumper ved Propan og isningssystemer sammen med møller er meget interessante. Den nye dam som nu etableres ved Marstal solanlæg kommer til at koste 150 kr/m3 eller 3000 kr for 20 m3 vand som er den akkumuleringskapacitet en alm bolig behøver sammen med fjernvarmenettet hvis den skal trække 8 Kw (efter tab i nettet) effekt kontinuerligt i 4 dage. Og det er meget sjælden det er vindstille i over 4 dage. Store Propan varmepumper og isningsystemer når disse isningssystemer er udviklet kommer de samlet til at koste kr pr mw kapacitet som igen betyder: Hvis en given bolig som skal råde over en vis overkapacitet så boligen skal kunne ydes 15 kw varmeeffekt som opbygges i dammen når det blæser og møllerne yder effekt, kræver det herefter en varmepumpekapacitet til kr. (eller den samme pris som 7 m2 solfangere som kan yde 3 Mwh varme årligt, når der netop ikke er brug for varmen) Det betyder i praksis at møllestrøm og isningssystemer ved varmepumper 100 % kan forsyne Dronninglund og Hjallerup ved møllestrøm til 500 kr/mwh som er kostprisen for strøm fra nye landvindmøller og ved en 4 dobling af energien fra varmepumper via isning er det er varmepris på 125 kr/mwh, som er meget billigt og under det halve af nettokostprisen for naturgas. Minikraftværker producerer nu strøm til nettet når der er behov for strøm og varmepumperne forbruger strøm fra nettet når der er overproduktion fra møllerne. Kun når der er brug for stor effekt til Nabofjernvarmenettet indsættes varmepumpen sammen med gasmotoren. Varmeprisen fra det planlagte solanlæg i Dronninglund til 104 Mio bliver over 500 kr/mwh og kan kun yde 50 % af varmebehovet. Nhsoft Jul 2011

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker En gennemgang af nyligt installerede varmepumper Energi og Klima Køle- og Varmepumpeteknik Bjarke Paaske, Teknologisk Institut Bastiaan Pijnenburg, Teknologisk

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk Energiforbrugeren Landbrugets rolle er vigtig i den fremtidige energiforsyning. Bedre betalinger for landbrugets energiprodukter. Øget værdi for landbruget ved at stille krav til anvendelsen af energiprodukter.

Læs mere

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Energigruppen består af frivillige, som brænder for at gøre noget for Sønderho. Noget særligt, som så mange andre gør det i denne specielle og dejlige by.

Læs mere

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Projekt nr. 2012-06 Titel: Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Udført af: Lading-Fajstrup varmeforsyningsselskab A.m.b.A Halicon Aps Aaen Rådgivende Ingeniører A/S Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning 17-02-2010 mt VindVarme Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper 1. Sammenfatning I dette notat er sammenfattet en række analyser, som er gennemført for at kvalificere de konkrete muligheder

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere