MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Vi forventer svagt faldende priser, da gaslagrene er godt fyldte og udbuddet er højt. CO2 markedet er meget stabilt, vi forventer ikke de store prisudsving prisen kan dog falde en smule. ANBEFALING El Det er fortsat vejrprognoserne, der er den drivende faktor i elmarkedet og vi forventer fortsat svagt faldende priser, og at det nuværende lavprisscenarie fortsætter et godt stykke tid endnu. Vi anbefaler elproducenter at sælge/afdække en andel af forbruget på det nuværende prisniveau. Gas Vejret er fortsat varmt og der er ikke udsigt til alvorlig kulde i Europa. Et velforsynet marked og et højt udbud presser prisen, hvorfor vi forventer, at priserne kan falde yderligere. Vi anbefaler at afvente indkøb, men hold øje med om kulden kommer. Råvarer Råolie Brent (Front måned ) Kul, ICP API (Frontkvartal. 2015) Naturgas NPG (Spot Day ahead) Enhed Kurs d. 5. dec. Ændring ift. 7. nov. Procentvis ændring USD / tønde 69,33-12,93-15,7 % USD / ton 66,25-3,10-4,5 % EUR / MWh 25,50 3,42 15,5 % CO2 EUA Dec EUR / ton 6,68 0,08 1,2 % Hydrobalance TWh -10,5-4,1-64,1 % 1

2 SPOTPRISERNE Den gennemsnitlige, absolutte prognosefejl for baseprisen i vores prisprognose for DK1 og DK2 lå i november på hhv. 15 DKK/MWh og 8 DKK/MWh. Dvs. prognosen afveg i snit 15 DKK/MWh og 8 DKK/MWh fra den faktiske basepris, enten opad eller nedad. For DK2 er det betydeligt bedre end under den seneste 12-månedersperiode. Afvigelsen for DK1 er på samme niveau som den seneste 12-månedersperiode. For uge 50 forventer vi systemspotprisen leveret i 244 DKK/MWh, og EEX forventes leveret i 287 DKK/MWh. DK1 og DK2 forventes hhv. leveret i 255 DKK/MWh og 276 DKK/MWh. ELMARKEDET Norden Det nordiske elmarked har i november været præget af stigende elpriser men også meget svingende priser. Måneden har været præget af stigende spotpriser som kom efter oktobers lave spotpriser. I oktober var hydroproducenterne udfordret af meget nedbør som gav meget tvungen produktion, dette var ikke tilfældet i november, hvor vejret blev tørrere. Hydrobalancen blev reduceret med ca. 8 TWh i løbet af november. Samtidig med den lave nedbørsmængde har vinden været noget under normalen, hvilket også har været med til at presse prisen op i levering. Råvaremarkedet har været noget blandet hvor kul, olie og gas har været faldende dog mest udtalt for olien, hvorimod CO2 har været stigende. Endelig har det tyske marked været stærkt, hvilket har øget muligheden for eksport fra det nordiske strømmarked og dermed været medvirkende årsag til stigningen. Vi forventer, at vejret herfra vil normalisere sig og vi kommer til at se vind og nedbør der kommer til at ligne normalen for årstiden. Når vejret normaliserer sig vil vi se faldende priser i spot som følge af mere nedbør og mere vind end hvad vi har set i den sidste periode. Kommer spotmarkedet under pres, vil denne udvikling smitte af på forwardmarkedet og vi forventer et svagt faldende marked for systemkontrakterne. Vi er på vej ind i en periode, hvor vejret har meget stor betydning for markedet og vil i den kommende tid have den største betydning for strømprisens udvikling. Der er ikke meget der tyder på at råvaremarkedet har nået bunden og vi forventer ikke meget støtte fra råvarerne i den næste periode. CfD De danske CfD er har leveret stærkt den sidste månedstid. Grunden til dette skal findes i et udfald på kablet mellem Jylland og Sverige og sidst på måneden har der yderligere været reduktioner på Norge Danmarks kablet. Der er stadig ikke meldt en slutdato ud på arbejdet, så det bidrager fortsat til lidt høje CfD er her i starten af december. Generelt har CfD erne leveret næsten 1 EUR højere end forventningen. CfD erne for december steg den seneste periode på baggrund af spotpriserne, selvom systemkurven generelt er steget mere end den tyske kurve. Det sidste har gjort, at år 2015 CfD en på både Århus og København er faldet en smule tilbage. 2

3 Jan 15 Mar 15 May 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Forwardpriser Sep 16 Nov 16 Jan 17 Mar 17 May 17 Jul 17 Sep 17 Nov 17 Jan 18 Mar 18 May 18 Jul 18 Sep 18 Nov 18 Jan 19 Mar 19 May 19 Jul 19 Sep 19 Nov 19 DK1 DK2 GAS Gas prisen er tæt på uændret siden sidste måned, det er dog ikke udtryk for at der ikke er sket noget. Sidst i november steg gaspriserne ret markant på grund af at situationen i Ukraine spidsede til med nyheder om russiske militær konvojer på vej ind i det østlige Ukraine. Spændingen aftog dog igen og gasmarkedet vendte tilbage til niveauet fra først på måneden. På vej ned fik markedet hjælp fra OPECs beslutning om at holde produktionsniveauerne på olie fast. Det pressede olien ned og da mange gaskontrakter er indekseret til olieprisen smitter det af på gasmarkedet. Gaslagrene er fortsat godt fyldte i Europa og i England er fyldningsgraden rekord høj. Markedet i Europa er i øjeblikket målet for mange LNG laster og det bidrager til det faldende prisniveau. Vi forventer den nedadgående tendens vil fortsætte den kommende måned, dels fordi markedet er så velforsynet med gas og dels fordi faldene i olieprisen indprises gradvist i gaspriserne. CO 2 -MARKEDET CO2 markedet har i løbet af november været relativt kraftigt stigende og er i løbet af november steget fra 6,35 EUR/ton til 7,04 EUR/ton. Markedet er blevet trukket op af to ting. På den ene side har strømmarkedet i Tyskland været kraftigt stigende, hvilket har fået strømproducenterne til at sælge strøm og købe kul og CO2 for at sikre deres dækningsbidrag. Derudover er der i løbet af november kommet et udkast til hvordan Market Stability Reform(MSR) kan komme til at se ud. Forslaget støtter en tidlig indførsel af MSR i 2021 og en placering af 900 millioner tons backloaded i MSR. Forslaget kommer fra et medlem af miljøkomiteen i Parlamentet og tillægges derfor stor værdi og har medført en positiv stemning om MSR. Vi forventer stadig, at diskussionerne om MSR kommer til at betyde meget for udviklingen af priserne i CO2 markedet. Derudover kommer forbruget den kommende vinter til at påvirke prisen. Ser vi en kold/mild vinter vil det kunne have en henholdsvis bullish eller bearish effekt på markedet. Hvis ikke der kommer afgørende nyt vedr. MSR så forventer vi at priserne vil stabilisere sig omkring 7 EUR/ton og markedet vil have mindre bevægelser den kommende tid. 3

4 Kurs Ændring Procentvis d. 5. dec. ift. 7. nov. ændring CO2 (EUA) EUR / ton 6,68 EUR 0,08 EUR 1,2 % CO2 (CER) EUR / ton 0,04 EUR -0,05 EUR -55,6 % CO2-prisen er baseret på december kontrakt for indeværende år handlet på ICE-børsen i London Jan 03, 2012 Feb 02, 2012 Mar 05, 2012 Apr 04, 2012 May 08, 2012 Jun 07, 2012 Jul 09, 2012 Aug 08, 2012 Sep 07, 2012 Oct 09, 2012 Nov 08, 2012 Dec 10, 2012 Jan 16, 2013 Feb 15, 2013 Mar 21, 2013 Apr 23, 2013 May 23, 2013 Jun 24, 2013 Jul 24, 2013 Aug 23, 2013 Sep 24, 2013 Oct 24, 2013 Nov 25, 2013 Dec 26, 2013 Jan 28, 2014 Feb 27, 2014 Mar 31, 2014 May 01, 2014 Jun 02, 2014 Jul 02, 2014 Aug 01, 2014 Sep 02, 2014 Oct 02, 2014 Nov 03, 2014 Nov 25, 2014 EUA Dec 14 CER Dec 14 HYDROBALANCE OG TEMPERATURPROFIL Efter en periode med lettere stabilitet over det skandinaviske område, er der ikke meget der tyder på, at vinteren for alvor er på vej i december. I den kommende tid vil der være øget lavtryksaktivitet i Norskehavet, hvilket kommer til at betyde en lidt fugtigere og lunere julemåned. Det vil svinge en smule hvor nedbøren falder i Skandinavien, da lavtryksbanen forskydes fra den nordlige og centrale del til den sydlige del af Skandinavien. Vi vil se nedbørsmængder der kommer til at ligge over normalen, men formentlig ikke voldsomt meget over. I første omgang kommer lavtrykkene fra det arktiske område, hvor luftmassen ikke kan indeholde så meget vanddamp. Senere vil oprindelsen af lavtrykkene være fra det atlantiske område, hvor luften er fugtigere, men her vil vi formentlig se en lavtryksbane, der er så sydlig at bidragene til reservoirerne bliver reduceret. Varmen og kulden vil heller ikke være ligeligt fordelt i Skandinavien. Den køligere arktiske luftmasse for bedst fat i Norge, der ser koldest ud i hele december måned. Derimod bidrager den lidt lunere maritime luftmasse mere til Danmark, Sverige og Finland. Overordnet set gennem måneden vil temperaturniveauet ligge over december normen, men det er er faldende fra 2-3 C over til 0,5 C. Ved årsskiftet er der tendenser til at niveauet skal en smule op igen. 4

5 VINDPROGNOSE Energiproduktionen fra vindmøller vil svinge noget i forbindelse med lavtrykspassager efterfulgt af højtrykrygge, og overordnet vil vi med stor sandsynlighed komme meget tæt på normalen. Skal man give en trend for december bør det være marginalt over normalen pga. en let øget lavtryksaktivitet. Starten af måneden vil komme lidt svagere ud, men denne tendens vil vende i takt med at lavtryksbanen bliver lidt mere sydlig. UGENS TEMA Kabelkapaciteten til Norge udvides I 2010 besluttede Stattnet i Norge og Energinet.dk at udvide kabelforbindelsen mellem Norge (NO2) og Danmark (DK1) med 700 MW ekstra kapacitet i form af Skagerrak 4 forbindelsen. Forbindelsen har kostet 3,3 mia. DKK. På grund af flaskehalse i det norske net vil der være begrænsninger på hvor meget el der kan eksporteres til og fra Norge. I praksis forventes det at der bliver 1232 til 1632 MW kapacitet til rådighed for markedet. Hvor meget vil afhænge af dels den norske eksport til Holland og hvor meget produktionskapacitet der er til rådighed i Norge. Den ekstra kabelforbindelse betyder samtidig, at risikoen for helt at måtte undvære forbindelsen til Norge er meget mindre, da kabelføringen for det nye kabel er anderledes end de oprindelige tre kabler. Det betyder, at der nemmere kan laves vedligeholdelse på kablerne uden at kapaciteten begrænses væsentligt. Kablet vil begrænse udsvingene i elprisen på DK1 og hjælpe med til at kunne indpasse mere vindenergi i det danske elsystem. Det sker dels ved at der kan eksporteres til Norge når der er meget vind og importeres når der er lidt vind, dels ved at en del af aftalen er at Norge skal levere 110MW regulerkraft til Danmark, som gør det billigere at udligne ubalancerne bl.a. fra udsving i vindproduktionen. Disclaimer Denne publikation er udgivet af Neas Energy A/S, cvr-nr , Skelagervej 1, 9000 Aalborg. Publikationen må hverken i sin fulde ordlyd eller som dele heraf gengives offentligt eller i kommercielt øjemed uden Neas Energy A/S skriftlige tilladelse og med kildeangivelse. Publikationen er bl.a. udarbejdet på grundlag af offentlig information, som Neas Energy A/S anser for pålidelig, samt Neas Energy A/S fortolkning af denne information. Neas Energy A/S kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for fejl, mangelfulde oplysninger eller vurderinger, som Neas Energy A/S har foretaget i publikationen. Publikationen er ikke udarbejdet med henblik på rådgivning om modtagerens specifikke behov eller situation, hvorfor Neas Energy A/S ikke kan drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for eventuelle dispositioner, som modtageren af publikationen måtte foretage på baggrund heraf, eller eventuelle tab som disse dispositioner måtte påføre modtageren. 5

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h

29 13 29 30 30 31 31 B: 744 h P: 252 h. B: 744 h P: 264 h. B: 720 h P: 264 h Årsrapport 2009 kalender 10.indd 1 07/12/09 14.37 Kraftkalenderen 2010 Q1/2159h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 1 5 1 9

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

SOFTS & HARDS Råvarer 03.12.2010 Jyske Markets

SOFTS & HARDS Råvarer 03.12.2010 Jyske Markets Råvarer 3.12.21 Jyske Markets Softs & Hards december 21 INDHOLD Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Råvareteam, handel: Hans Chr. Haugaard Jeppe Tokkesdal Jensen Søren Kræn

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark

Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark Vindkraftens betydning for elprisen i Danmark Projektleder: Svend W. Enevoldsen, IBT-Wind Forfattere: Poul Alberg Østergaard, Aalborg Universitet Poul Erik Morthorst, Forskningscenter Risø Rune Moesgaard,

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Stille 2010 men lys fremtid!

Stille 2010 men lys fremtid! Årsrapport 2010 VELKOMMEN > Årsrapport 2010 Stille 2010 men lys fremtid! Direktionen i Nordjysk Elhandel. Fra venstre Bjørn Skovhus, Vicedirektør, Bo Lynge Rydahl, Administrerende direktør og Søren Agersbæk

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i sag 2005-0004688 Elsam A/S (advokat Michael Meyer) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Kornerup Flittner) Biintervenienter til

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere