Behov for el og varme? res-fc market

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for el og varme? res-fc market"

Transkript

1 Behov for el og varme? res-fc market

2 Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i brug, som anvender vedvarende energi og dermed kan bidrage med at nedbringe den globale opvarmning. For at etablere et marked er det væsentligt at systemerne bliver væsentligt billigere, og at der laves demonstrationsprojekter. Erfaringerne fra den europæiske teknologi og markedsudviklingen af vindmøller kan anvendes direkte. I dette projekt beskrives 10 regionale markeder, hvor der i den nærmeste fremtid vil blive opført sammenlagt 3000 mikrokraftvarmeanlæg (brændselscellesystemer til husstande). Projektets partnere: Baltic Baltic Industries and Consulting (BIC) ΙΙ National Renewable Energy Centre (CENER) ΙΙ Samarbejdet mellem de regionale markeder skal benyttes til at nedbringe produktionsomkostningerne til mikrokraftvameanlæggene, for indkøbssamarbejdet giver mulighed for masseproduktion. Dantherm Power ΙΙ DONG Energy ΙΙ Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) ΙΙ Hydrogen Innovation & Research Centre (HIRC) ΙΙ International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) ΙΙ IRD Fuel Cell Technology (IRD) ΙΙ The Institute of Systems and Robotics ΙΙ www2.isr.uc.pt Das Kompetenz- und Innovationszentrum Brennstoffzelle der Region Stuttgart (KIBZ) ΙΙ University of Iceland ΙΙ Aalborg University ΙΙ Brint Brint kan produceres fra forskellige energikilder; både fra fossile brændstoffer, som f.eks. naturgas og kul, og fra vedvarende energikilder, som f.eks. sol-, vind-, bølge- eller vandkraft. Til fremstillingen af brint kan en lang række teknologier anvendes, såsom kemiske, biologiske, elektrolytiske, fotolytiske og termokemiske. Hver teknologi befinder sig på et forskelligt udviklingsstadie og tilbyder unikke muligheder, fordele og udfordringer. Lokal tilgængelighed af energikilder, teknologisk modenhed, anvendelsesmuligheder, efterspørgsel, politiske forhold og udgifter er forhold, der har betydning for valget af metoden til brintproduktion.

3 Hvad er en brændselscelle? En brændselscelle genererer elektricitet med en teknologi, der er miljømæssig ren, lydløs og meget effektiv. Brændselsceller genererer elektricitet gennem en elektrokemisk proces, hvor brint omdannes til elektricitet og termisk energi. Den kemiske energi kan komme fra enten ren brint eller brint bundet i forskellige former for brændstoffer (såsom naturgas, metanol, ethanol, biogas osv.). Hvad kan brændselsceller bruges til? Brændselsceller er en meget lovende teknologi til brug i mikrokraftvarmeanlæg, dels på grund af den høje energieffektivitet og dels pga. de miljømæssige gevinster. Den høje pris for mikrokraftvarme er dog en barriere for udbredt anvendelse. De første demonstrationsmarkeder for mikrokraftvarme vil derfor blive etableret, hvor der er støtteordninger til rådighed. På nuværende tidspunkt er brændselsceller kun konkurrencedygtige eller næsten konkurrencedygtige på særlige nichemarkeder, såsom nødgeneratorer for telekommunikation, fremdrift af militære ubåde og specielle mindre indendørskøretøjer. i beboelse Brændselsceller kan bruges i beboelse og vil i de fleste regioner blive tilsluttet til det eksisterende elnet. Med et brændselscellebaseret mikrokraftvarmeanlæg er det muligt at bruge varmen, der er produceret af brændselscellen, til opvarmning og forsyning af varmt vand. For at få den største effektivitet på brændselscellesystemet, skal brændselscellerne køre i henhold til varmebehovet og muligheden for at lagre varmen. Derfor vil der på årsbasis være en stor import og eksport mellem brændselscelleenheden og elnettet. Når brændselscellesystemer bliver implementeret i et større omfang, vil denne elektricitetsudveksling have stor virkning på balancering af elnettet - en balancering der er nødvendig i et energisystem, der baseres på store mængder af fluktuerende, vedvarende energikilder. Markedsperspektiv Brændselscelleteknologien står endnu overfor sit gennembrud på markedet og mangler at blive fremvist i store pilotprojekter, der viser dens anvendelsesmuligheder. Prisen og brændselscellens pålidelighed er største hindring for anvendelse i stor skala. Der skal de rigtige tilskyndelser til for at fremme anvendelsen af brændselsceller.

4 tre teknologiske muligheder Brint er en energibærer og skal produceres af primære energikilder. I dette projekt arbejdes der med brint produceret ud fra følgende vedvarende energikilder: Biogas Biomasse Vindenergi, særligt overskudsvindmøllestrøm A. Biogas til mikrokraftvarme Biogas produceres i et biogasanlæg, der omsætter organisk materiale til biogas. Biogassen renses/opgraderes herefter til naturgasstandard og distribueres via det eksisterende naturgasnet til et beboelsesområde, der er udstyret med brændselscellesystemer, der producerer el og varme i den enkelte husstand. Bio-/naturgassen reformeres til ren brint i en central reformer, der ligger i nærheden af husene. Brinten transporteres fra reformeren til husene gennem et nyt brintnet. I husene konverteres brinten til varme og elektricitet ved hjælp af de brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg.. Biogas til mikrokraftvarme Organisk materiale: (gødning) Biogasanlæg Naturgasreformering -net Biomasse og vind til mikrokraftvarme Biomasse (strå, træ) Ethanolanlæg C. Kun vind til mikrokraftvarme Forgasningsanlæg Methanolanlæg Elektrolyse Brint produceres af elektricitet fra et elektrolyseanlæg, der er placeret tæt på et beboelsesområde med brændselscellesystemer, der leverer strøm og varme til husene. Elektrolyseanlægget kører kun i de timer, hvor elektriciteten er forholdsvis billig (tidspunkter uden spidsbelastning og når det blæser meget). Elektrolyseanlægget bruges til at regulere elnettet og giver plads til mere flukturerende, vedvarende energi i energisystemet. O 2 Methanol/Ethanol Lagring og reformering O -net Den producerede brint opbevares i et brintlager i nærheden af elektrolyseanlægget. Brinten transporteres gennem et nyt brintnet fra brintlageret til husene. Brinten omsættes til varme og elektricitet gennem et brændselscellebaseret mikrokraftvarmeanlæg. B. Biomasse og vind til mikrokraftvarme Kun vind til mikrokraftvarme O 2 Methanol og ethanol produceres i et anlæg, der omsætter biomasse og brint til methanol og ethanol. Ethanol produceres ved gæring af biomasse. Brinten blandes med gas og CO2 fra ethanolanlægget i et et anlæg, der producerer methanol. Gasblandingen bruges til at producere metanol (træsprit). H2-lagring Elektrolyse og H2-kompression O Methanolen transporteres til et lokalt opbevarings- og reformeringsanlæg, der er placeret tæt på et beboelsesområde udstyret med brændselscellesystemer, der producerer varme og strøm. Methanolen reformeres herefter til brint. Brinten transporteres fra reformeringsanlægget til husstandene gennem et brintnet. Brinten omsættes til varme og elektricitet vis et brændselscellebaseret mikrokraftvarmeanlæg i de enkelte huse. -net

5 Et marked for mikrokraftvarme Den største udfordring i at bringe denne lovende teknologi på markedet består i at nedsætte udgifterne til systemerne. Samtidigt er det vigtigt at forstå og specificere den lovgivning, der er nødvendig for at kunne skabe et tidligt forbrugermarked for disse teknologier. RES FC-projektet prøver at imødekomme begge disse udfordringer. Priserne på mikrokraftvarmeanlæg kan reduceres væsentligt ved masseproduktion. I dag produceres de fleste systemer til forskning eller små demonstrationsprojekter. Ved at designe og bygge standardiserede systemer, som kan bruges på tværs af de forskellige brintbærere, og kombinere disse i en modulær struktur, kan det samme system anvendes i forskellige klimazoner (og dermed forskellige regioner). Dermed bliver det muligt at foretage et fælleseuropæisk storindkøb. RES FC-projektet undersøger, hvilke politiske tiltag og hvilken lovgivning, der skal til for at skabe et tidligt forbrugermarked, såsom subsidieordninger og behovet for en tydelig og fælleseuropæisk lovgivning for brændselscellebaserede mikrokraftvarmeanlæg. Denne brochure er udgivet af de 10 regionale partnere i projektet og henvender sig til alle, der er interesserede i vedvarende energi. For mere information: Projektet støttes af den europæiske kommission, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI). Det fulde ansvar for indholdet i denne brochure ligger hos forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis den europæiske kommissions holdning. Den europæiske kommission er ikke ansvarlig for eventuel anvendelse af informationerne i brochuren.

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Dansk PEM Brændselscellestrategi Strategiplan: 2009-2012

Dansk PEM Brændselscellestrategi Strategiplan: 2009-2012 Dansk PEM Brændselscellestrategi Strategiplan: 2009-2012 Partnerskabet Brint og Brændselsceller i Danmark PEM strategigruppen www.hydrogennet.dk Maj 2009 Side 1 af 36 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I

BRINT TIL TRANSPORT I BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave BAGGRUNDSRAPPORT BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

AAU ENERGI Problembaseret forskning

AAU ENERGI Problembaseret forskning AAU ENERGI A A L B O R G U N I V E R S I T et Forord: Aalborg Universitet: din stærke vækstpartner på energiområdet Fra Aalborg Universitets grundlæggelse i 1974 og til i dag er fornybar, grøn og effektiv

Læs mere

Analyse af regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet - Rapport

Analyse af regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet - Rapport Analyse af regionale og specifikke efteruddannelsesbehov inden for miljø- og energiområdet - Rapport Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse januar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005

Hydrogen Link. www.hydrogenlink.net. Fase 1 - Slutrapport. - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor. Marts - oktober 2005 - En Grøn Nordisk Hydrogen Transport Korridor Marts - oktober 2005 www.hydrogenlink.net Forord Hydrogen Link fase 1 er et projekt under Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN). Formålet med Hydrogen Link

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

EUDP årsberetning 2013

EUDP årsberetning 2013 ÅRSBERETNING 2013 EUDP EUDP årsberetning 2013 STØTTE I 2013 : 454,8 mio. kr. ANTAL PROJEKTER I 201 3 : AFSLUTTET: 55 IGANGSAT: 106 IGANGVÆRENDE : 250 EUDP støtter ny energiteknologi, der bidrager til at

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Nr. 1 (2014): Elektrolyse til brint

Nr. 1 (2014): Elektrolyse til brint Teknologivurdering af udvalgte energiteknologier Nr. 1 (2014): Elektrolyse til brint Resumé Der er et godt indpasningspotentiale for elektrolyse til brint i det danske energisystem, når det gælder om at

Læs mere

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark + Brint & Brændselsceller til transport i Danmark Strategi for forskning, udvikling, demonstration & kommercialisering 2014-2025 Partnerskabet for brint og brændselsceller + Indhold Sammenfatning 3 1 Indledning

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere