- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i" name="description"> - æ ic * ^yt-, o-o og telefon i">

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger"

Transkript

1 HA Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i hvert værelse. senge frå kr ' : léilighéd til udfiugter. MAlhaug", aé.^ég& ogindsjøen Mjøsen. Om vinlængere ophold beregnes pensionspris. T S- -g*-" ] "9' "~ l -g l Jå 8 S «,0.3 w ^S -i'st ^ *-* e 430^.1^. "^ III* rø Fjordgaden 20 Trondhjem. jvsaskin- & Ingeniørforretning Verdens bedste Sæler! er uden spænder. Et forsøg og man bruger aldrig andre. Pris: , Sælestropper,_ Pris: 0.25 stk. Skramstad, Nordre gade 11. Rikstelefon Telefon Lageret 582 anbefaler frå Lager MaskinoUer & Pakninger, Pudsegarn, Maskinremme, CirJcelsagblade, Opgangsblade, Smergelskiver, File, Brandsprøiter, Slanger, Vandledningsrør, Pumper, Kraner, Carbolineum, Bundstof, Isolenngsstoffe, Værktøi allefsiags. Fernisser, Staalrig, Rabler, Transmissioner. Agentur for alle Slags Brugs- & Haaiidværksmaskiner. Staal- 2 Dokker. ; Patentslip. Overtager Levering Maskinarbeider, Kjedel«arbeider etc., Støbegods fortrinlig Kvalitet i saavel Jern som Staal og Metai samt Reparationer alle Sla s for hvilkensomhelst industriel Bedrift. ^.^^=>^^^<=x^ Søl Arbeide. Prompte og omhyggelig Betjening... Billige Priser Telegr.-Adr. : Værkstedet. Telefoner No. ISO & 528. TROLLA BRUGS anerkjendte, brændebesparende OVne og Komfyrer samt Støbegods alle Slags for Landbriig, Skibsbrufg og Husbrug leveres i omhyggeligste, solideste.udførelse og smukkeste Udstyr, hurtigst og billigst fra Hovedoplaget Trondhjems Værksteds Udsalg Fjordgaden 54. Hjørnet Nordre Gade. Telegr.-Adr.: Trolla. Telefon No 452.

2 Telegradresse: KAALUND ' * Anfæg og reparation gas-, vand-, kioak-, vask-, damp-, talerør-, pumpeledhinger og badeindretninger, centralopvarmning vandclosetaniæg Il =- K um) autorisere! røriægger, rørfiandel Kontor, lager og værksted Dronn, gade 23. = Oprettet 1874 = lefon No. 200 Lager alle fornødne materialier: rør, kraner, slanger, vaske pumper, fayanceservanter badekar, vandclosetter Tidsmæssige gasbrændere, lamper og lygter m. m. 4- K HI Ørens mek. Værksted Telegradr.^ØRENs" T RO N D H J E M Telegradr.,,0 RE * S «Bygning Fjord- & Fiskedampskibe. Ophaliugsslip. Reparationer enhver Art. Ovne, Komfurer og Støbegods alle Slags. i, nr, BRUUN Pelsvareforretni.ng, Huefabrik Filt- og Straahatte Handel med Antikviteter for alle Indkjøb og Export Huder oq Skind

3 IV mek, Varksted INDEHAVER: REIDAR KAARBØ. TELEGRAMADRESSE: VÆRKSTEDET. Harstad. 2 patentslippe 100 og 150 fods kjollængde (igstelefod. Telegradr.:..Støberiet". Hommelvik Værft 8 Støberi * Jiommelvik *> Modtager Bestillinger paa alle Slags ' Dykkerapparat. Jern- og Metalstø^eri. Smedle & Fiadeværksted. TømmerraandsværkstedjMalerværksted Reparationer Træ og Jernskibe. Bygning mindre Dampshibe træ ellef Jern.. ' ;Spec ia li t e t: åer' til REIDAR KAARBØ, Harstad Lager Damp- og Huskul, Telegramadresse: REIDAR, enhver Art udf øres Dampophalingsslip, hvorpaa kan optages indtil 150 Tons Fartøier Godt assorteret Lager vore: Kakkelovne, Komfiirer, Mayazrnovne etc. etc, los Irar Gir Wra l Sn i Nye Modeller, godt Arbeide, billige Priser.

4 , VI VII Bodø Skibsværft e> tpenfslip for 133 Fods Kjøllængde. Telefon Telegp.: MOTORDAN IsidoF anbefaler alt Maskinudstyr Jor moderne - Motorbaade. - Petpoléumsmøtoren S p e c i a l i t e t Bygning Træskibe, Fiskeskøiter med Motor eller Dampmasldne. Reparationer Dampskibe leveres i, alle Størrelser for'fartøier og Baade saavelsom til stationæi* Bpug. Ca. t Høieste udmærkelse overalt. Filial Jiarsfad mek. "^ærksted (REIDAH EAARBØ) TvJ) Kataloger og Overslag paa Forlangende, flit mekanisk flfbefde udføres.

5 .XI fabrikat alle sorter børster, pensler & gådekøste fefhandles gjenrjem. de fleste Trondhjems kjøbmænd i jern- og malervarebranchen. "., &> BllSt samt birk-; ask-, olderog grankufober kjøbes til høieste priser. A s Trondhjems Børste- & Penselfabrik Mellemilen &4 - Telefon Trondhjems Korkefabrik Telegr.adr.: Korkefabriken. Trondhjem Telefon 773. Frå Korkdelingen: Vinkorke, Olkorke, Bruskorke, Selterskorke, Brændevinskorke, Apothekerkorke, Spundskorke og Parinkorke samt torøvrigt Korke i alle brugbare Størrelser og Kvaliteter. Zirkork i Baller flere Kval. Not- & Garnkavl, færdigarb. Rorkfendere, større og mifidre Korksaaler etc. Tilkjendt høieste Belønning for Flaskekork, Garnkavl, Not- og Garnflo under Landsbaadstevnet i Trond-.hjem Ordres effectueres prompte og til billige Priser., ^ Frå Afdelingén for Livredningsapparater og Presenninger anbefales; LIVREDNINGS-APPARATER. Livbøier, Livbelter Svømmebelter for Voxne og Bern Flydepuder for Livbaade Madrasser til Sfeibsbrug Hodepuder, Skraapuder der kan benyttes som-livbælter. Havn^bøier eto. Presenninger i all Stør. og Kval. Hestedækkener etc. Renshåar, Kapok og Kork Tilkjendt Selvmedalje N for Livredningsapparater under Landsbaadstevnet i.trondhjem Fdrord. Syttende Udgave Adressebogen fremlægges herved for det ærede Publikum. Paa Grund det Tidsrum, der hengaar frå Byens Opgaaelse og til Adressebogens Færdigtrykning, vil, der uundgaaelig forekomme flere Feil, som jeg desværre ikke har kunnet bérigtige, da trods gjentagne Opfordringer kun meget faa anmelder Flytning etc. Jeg tør, herved anmode alle, som enten savner sink Adresser eller ved sine Navne finder feilagtige Anførsler,', om godhedsfuldt uophørlig og skriftlig,,at underrette mig herom, ligesom Meddelelse ' om Flytning i Aarets Løb. stedse bedes mig tilsendt. ', * Ærbødigst Hans Moe, O. Tryggvessønsgd. 13 II.

Trondhiems Handelsbank

Trondhiems Handelsbank Universitetsbiblioteket i Trondheim I rondhjems mekaniske Værksted Støberier, Maskin- & Kjedelværksteder Staal- og Jernskibsbyggeri = 2 Dokker Patentslip, i > ' ;! Overtager Levering,,af Maskinarbeider,

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Indherreds Folkeblad M. LANDFALD VÆRDALSBRUKET VÆRDALEN. Aaskinvepksted. Grennes Hotel AKTIESELSKAPET F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER.

Indherreds Folkeblad M. LANDFALD VÆRDALSBRUKET VÆRDALEN. Aaskinvepksted. Grennes Hotel AKTIESELSKAPET F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER. 786 LEVANGER VÆRDALEN F. A. BKAGSTAD OVERRETSSAGFØRER LEVANGER VÆRDALEN Værdalsøren, strandsted ved Hell Sunnanbanen, avstand frå Trondhjem 96 kn;. Apotek: Værdalens Apotek Assuranceagenter: ti OM K dal.

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader AF SKIBSBYGMESTER POUL BARFOEB's LEVNEDSBESKRIVELSE Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader var Thomas Barfoed, Sognepræst til Jordløse og Haastrup, os; min Moder Christine født Ovist.

Læs mere

s Handels» & LandmandsbaÉen

s Handels» & LandmandsbaÉen 809 Utenbys annncep. Fagpegstep Apteker: Advkater g sakførere: Overretssakfører Peder BaRfee Stkmarknes INKASSO, PROCEDURE OG OMSÆTNING Offentlg aktr straffesaker Vesteraalen C. SCHULZ Overretssakfører

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. --- .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ---- ~---- ------ --- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. ---.. -...-- - NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup

Grundejerioreningen vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup Grundejerioreningen "Klint" vi kasserer J. Palle Andersen Brandsbjergvej 101 2600 Glostrup Alle medlemmer Glostrup, tirsdag den 2. marts 2010 Kære medlem, Indkaldelse til generalforsamling. I henhold til

Læs mere

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv)

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv) 1 Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999 Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby. Version 2.7. Ubådene 5 2den April, 3

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER.

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Opgaven Nike har opdateret deres fire støvlesiloer. Støvlerne bliver leveret til

Læs mere

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015 TRANSPORT KURSUS Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI 18. Marts 2015 Ting at tage stilling til inden en transport. Modtagelse af fisken i karantæne afd. Antal kasser. Antal avler.

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Vejby Tibirke Selskabets store årlige sommerudstilling

Vejby Tibirke Selskabets store årlige sommerudstilling Ejler Bille 6.3.1910-1.5.2004, dansk maler, grafiker, billedhugger og digter. Som en af pionererne inden for den abstrakte kunst i Danmark var Ejler Bille en af 1900-t.s betydeligste danske billedkunstnere.

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne?

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne? GUIDE til Companys Club Hvad siger vi til kunderne? Hvad handler Companys Club om? COMPANYS CLUB HANDLER OM MODE - OG OM FORDELE, OPLEVELSER OG BONUSSER TIL KUNDER, SOM ELSKER MODE. CALLING ALL FASHIONISTAS!

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere