Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling"

Transkript

1 Ledelses beretning for Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og varme til de 754 forbruger vi har. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Værkets resultat udviser et overskud på TDKK 909. Værkets resultat og økonomiske udvikling giver ikke anledning til at fremsætte supplerende bemærkninger. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Den forventede udvikling Værket forventer ikke større investeringer på nu driften udover almindelig vedligeholdelse af motorer og ledningsnet. Værket forventer en positiv udvikling, men er også klar over, at regeringens ev.t. beslutninger om energitilskud m.m., kan ændre alle gode initiativer og forudsætninger. Værkets videre udvikling. (Investeringsplan). 1

2 Der er besluttet at lave investeringsplan rettet mod solfanger og varmepumper. Vi har i årets løb kigget på solfanger og varme pumper, for at vi den vej kan få sænket varmeprisen. Der er set på jord forskellige steder omkring værket. Der ligger mange restriktioner på det område. Der er OCR områder med vand resurser på drikkevandet. Der er noget med A 26 vejføring bag om Stoholm. Vi har løbende forhandlinger med kommunen om dette. Ekstraordinær generalforsamling om Solfanger/varmepumper. Den 29/ havde vi ekstraordinær generalforsamling om solfanger/varmepumper. Planenergi ved Christian Carlsen fremlagde et projektforslag som generalforsamlingen skulle tage stilling til. Der var en livlig debat om økonomi og placering af anlægget. Der var ca. 70 mødt op til generalforsamlingen. Da man skulle til afstemning om projektet, var der 28 for og 32 imod, så et lille flertal af de fremmødte valgte at stemme imod. Så forslaget fra bestyrelsen blev ikke vedtaget. Det var et forslag om at holde en stabil varmepris over tid, da man kan gå ind og gøre sig næsten uafhængig af gas. I forslaget skulle man kun bruge ca. 10% af den gas vi bruger i dag. Solpanelernes pris og drift kender man. Den eneste ukendte faktor, der var ved projektet var prisen på strøm til varmepumper (og afgifter) 2

3 Bestyrelsen har besluttet, at man vil se på ovenstående igen. Vi har indledt en dialog med Viborg kommune, om hvad vi kan gøre med placerings delen og hvordan vi kan få varmepumper kørt ind, Planenergi er med indover som rådgiver, og de har et godt samarbejde med Viborg kommune i lignende sager. Renovering. Der er lavet renovering på Kirkevej og Højlundsvej hvor ledningsnettet er flyttet ud i fortovet så vi er fri af folks haver ( Kr.). Så er der udskiftet 4 hovedhaner i Skolegade ud for det gamle værk ( Kr.). Begge dele holder sig inden for de budgetterede. Priser og indflydelse på varmeprisen. (Gas & Strømpriser) Året har ikke været gunstig for strømprisen som vi gerne skulle sælge til en god pris. Der har været for få timer hvor det kunne betale sig at køre med motorerne. Prisen skal være mindst 0,30 ører pr. kw. - før vi kører med motorerne. De har i lange perioder ligget mellem 0,23 og op til de 0,30 ører. Der er solgt lidt mindre varme i år (12.213/ mod MWh) året før. El. Der er også solgt meget mindre el ( KWh mod KWh) året før til en pris der er kr. mindre 3

4 end året før. Så det største beløb på el salg er det rådighedsbeløb vi får. Men det kan ses i regnskabet. Gassen har vi brugt noget mindre af ( / m3) - det giver så et mindre gas køb på kr. Sidste år fik vi en forsyningssikkerheds afgift, som betød at hver gennemsnits hus skulle af med ca. 1400,00 kr. mere i varme. Denne afgift falder væk til januar Som en konsekvens af ovenstående betyder det, at vi skal af med ca til 1.3 mil. Kr. mindre set i forhold til den mængde gas vi køber. Vi får så et co2 tilskud på pr. måned. Den vil man fjerne (Er i høring). Det betyder så at de ca. 1.3 mil. bliver udhulet med ca kr. Kommune garantier Kommune garantier til Viborg Kommuner er faldet lidt i forhold til at værket skylder lidt mindre. Afregnings prisen Afregnings prisen for 2013/2014 blev sat til 475,00 kr. (fald på 100,00 kr.) Det skyldes flere ting blandt andet tilbageførsel af de 1,3 mil. Kr. fra Kvols. Kan ses ud af regnskabet. 4

5 De nye priser for som forbrugerne har fået, er sat til 525,00 kr. det er en fald på 50,00 kr. pr. Mvh.- I forhold til de kr. vi var sat til. Der var budgetteret med et underskud på mil. Det blev til et overskud på kr. Og henlæggelser til investeringer på 2.2 mil. Og overførsel til næste år på kr. Motivationstarif. (Fremløbs og retur temperatur) Den motiverings tarif vi indførte til den nu afsluttede fyringssæson har virkelig hjulpet. Vi har fået sænket retur temperaturen med 3 grader. Det betyder at bare på dette har vi sparet ca kr. pr. grad (ca Kr.) Vi har trukket en liste ud med de forbruger der havde de højeste retur temperaturer. Mads har besøgt dem for at få styr på retur temperaturen. Der mangles stadig en del at få set på, men det gør vi i den kommende fyrings sæson. Så hvis der er nogen, der selv mener det er galt så er man meget velkommen til at sende bud til værket. Omlægning af betalingsterminer. Det har ikke ført til problemer af nogen art, at vi lagde betalingerne om så vi kun har 4 betalinger om året. Så stor tak til forbrugerne for den store forståelse for det. Samarbejde mellem Skals, Løgstrup og Stoholm. 5

6 Der er nogle drøftelser mellem Skals, Løgstrup og Stoholm om hvordan man kan lave et samarbejde med værkerne for at spare penge. Alle sten vil blive vendt hvordan det kan gøres. Hvis vi skal overleve i fremtiden skal der laves en form for aftaler/samarbejde, da værkerne er for små til at lave aftaler hver for sig. (Samkøbs rabatter). Vi har bedt Stig Nilsson som har erfaring med af få lavet strategier for sammenlægninger/samarbejde og virksomhedsudvikling, om at rådgive de 3 varmeværker. Overfald. Sidst i ferien havde vi en kedelig episode hvor en forbruger overfaldt varmemesteren. Det blev efterfølgende meldt til politiet og der kører nu en politiundersøgelse. Geotermi. Sagen kører stadig på med sagfører som korresponder med hinanden og værkerne. REDEGØRELSE Vedrørende Krav varslet af Energi Viborg Kraftvarme A/S J.nr /JH Som det har fremgået af dagspressen, har Energi Viborg Kraftvarme A/S udtaget stævning mod 6

7 Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a., Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. Og Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. med beløb på henholdsvis kr ,49, ,97 og kr ,68. Energi Viborg Kraftvarme A/S købte Kvols-projektet af Viborg Fjernvarme den 28. marts Det er Energi Viborg Kraftvarme A/S synspunkt, at købsaftalen medfører, at selv om projektet blev opgivet, efter Energi Viborg Kraftvarme A/S havde erhvervet retten til at gennemføre Kvolsprojektet, har Energi Viborg Kraftvarme A/S ret til at opkræve Løgstrup Varmeværk A.m.b.a., Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. Og Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. Deres andel af omkostninger afholdt før den 28. marts De 3 varmeværker har i samarbejde rettet henvendelse til advokat, som har vurderet, at kravet ikke er berettiget. Sagen afventer yderligere udveksling af processkrifter og forventes afgjort i foråret/sommeren Tak for god sparring/samarbejde fra de ansatte på værket Kris og Mads. 7

8 8

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere