UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG"

Transkript

1 UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

2 FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning, at oliefyrene skal være udfaset inden Siden 2013 har det ikke været tilladt at installere olie- og naturgasfyr i de fleste nye bygninger, og fra 2016 bliver det forbudt at udskifte sit oliefyr med et nyt, hvis man har adgang til fjernvarme eller naturgas. Selv om antallet af oliefyr allerede er reduceret markant siden 1980 erne, er der stadig mange, der fortsat opvarmer deres bygning med et oliefyr. Disse bygningsejere opfordrer vi til frem mod 2030 at udskifte deres oliefyr med en grønnere og ofte også billigere varmekilde som for eksempel en varmepumpe. Udskiftningen kan eksempelvis ske, når det gamle fyr er slidt op og alligevel skal udskiftes. Denne brochure er til alle, der skal beslutte, hvilken ny varmekilde der skal vælges frem for olie- eller naturgasfyr. Dvs. boligejere, boligudlejere, virksomheder, offentlige institutioner mv. Brochuren giver en oversigt over mulige nye varmekilder, fordele, ulemper og en gennemgang af beslutningsprocessen, og brochuren bidrager derved til at vise vej til den rigtige individuelle løsning. DERFOR SKAL VI OVERVEJE ANDRE OPVARMNINGSFORMER Opvarmning fylder meget i vores energiforbrug En stor del af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af vores boliger, kontorer, virksomheder, institutioner, skoler osv. Derfor er det vigtigt, at vi alle bliver bedre til at vælge de mest energieffektive varmekilder og får skilt os af med de varmeanlæg, der er uhensigtsmæssige både for vores klima og miljø og for vores økonomi. Flere fordele ved at skifte varmekilde Ved at udskifte vores oliefyr med et mere grønt alternativ, bidrager vi både til, at energiforsyningen bliver mere grøn og til at Danmark på sigt kan blive uafhængig af fossile energikilder som f.eks. kul og olie. Det er ikke kun vores klima og sundhed, der vil nyde godt af dette. Faktisk vil de fleste af os kunne spare penge. En mere energieffektiv opvarmningsform kan nemlig reducere udgifterne til både forbrug og vedligeholdelse. På siderne kan du læse mere om økonomi og finansiering i forbindelse med udskiftning af dit olie eller naturgasfyr. Udfasning af alle oliefyr Alle oliefyr skal på sigt skrottes, uanset om de står i en privat bolig eller om de er placeret i en større offentlig eller privat bygning, hvor der drives erhverv. Og netop fordi beslutningen gælder alle bygninger, så findes der ikke én rigtig løsning. Den rigtige løsning afhænger bl.a. af bygningens varmesystem, muligheden for f.eks. fjernvarme, bygningens stand og en række andre individuelle forhold. Det kan du læse mere om på de næste sider. Foto: Ulrik Jantzen Rasmus Helveg Petersen Klima-, energi- og bygningsminister Naturgassen udfases ikke endnu Denne brochure giver dig også nogle bud på de overvejelser, du bør gøre dig, hvis du overvejer at udskifte dit naturgasfyr til en anden varmekilde. Vær opmærksom på, at der kan være varmeplaner, regler og kontrakter, du skal være opmærksom på, hvis du bor i et område med individuel gasforsyning. Det kan du også læse mere om på de næste sider. INDHOLDSFORTEGNELSE DERFOR SKAL VI OVERVEJE ANDRE OPVARMNNGSFORMER... 3 MANGE OVERVEJELSER FØR DU BESLUTTER DIG... 4 FJERNVARME... 6 VARMEPUMPELØSNINGER... 8 BIOBRÆNDSELSANLÆG GAS KOMBINATIONSLØSNINGER LOVGIVNING FINANSIERING OG ØKONOMI PROCESSEN SÅDAN KOMMER DU VIDERE TJEKLISTE Det kan være en kompleks proces at udskifte sit varmeanlæg, og der findes mange forskellige gode løsninger at vælge imellem. Det kan derfor være en god idé allerede tidligt i forløbet at få en rådgiver til at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning. Ring til Energitjenesten og få gratis råd og svar på dine spørgsmål. Du kan også skrive dit spørgsmål ved at gå ind på 2 3

3 MANGE OVERVEJELSER FØR DU BESLUTTER DIG Opvarmning handler ikke kun om at vælge varmeanlæg. Det handler om en række forskellige forhold, der tilsammen har indflydelse på, hvad der er muligt, og hvad der er bedst i dit tilfælde. Én ting er at få varme, en anden ting er at holde på den. Fællesbetegnelsen for de bygningsdele og konstruktioner, der skal holde på varmen, f.eks. isolering af vægge, gulve, lofter, energirigtige vinduer, tætningslister osv. kaldes bygningens klimaskærm. Dens tæthed og isoleringsgrad har betydning for dit valg af varmeanlæg. Bor du i et tæt bebygget område, skal du også være opmærksom på ikke at få en løsning, der støjer eller som giver anledning til generende luftforurening. Bygningens alder kan også have betydning for dine muligheder, ligesom f.eks. størrelse og pladsforhold spiller ind. Netop fordi der er så mange faktorer i spil på samme tid, kan det være en god idé at opsøge uvildig rådgivning meget tidligt. Måske kan det betale sig at få gjort noget ved klimaskærmen, når nu der alligevel skal sættes ind over for varmeinstallationen? Ved at gennemgå bygningen sammen med en rådgiver, kan du fra begyndelsen få klarhed over og større sikkerhed for, hvad der er bedst i dit tilfælde. Tilslutningspligt Hvis du bor i et område med mulighed for fjernvarme eller individuel naturgas, bør du starte med at undersøge, hvilke forhold der gælder, hvis du skal udskifte dit fyr. Der kan være tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas, hvis du skifter dit oliefyr. Hvis dine naboer har fjernvarme eller naturgas, kan det være en god idé at starte med at forhøre sig hos kommunen om, hvilke regler, der gælder for din bygning. Isolering Klimaskærm Lokale bestemmelser Pladsforhold Rådgivning er hjælp til at vælge rigtigt Behovet for rådgivning varierer naturligvis afhængigt af hvor stor viden, du allerede har om varme- og energiløsninger og af, om der er særlige forhold, der skal tages højde for i netop dit tilfælde. Men det er altid en god idé at få en snak med en uvildig rådgiver, der kan hjælpe dig med at træffe den helt rigtige beslutning. En rådgiver skal ikke tage beslutningen for dig. En god rådgiver sætter sig ind i, hvordan din bygning ser ud og hvilke ønsker, du har. Ud fra oplysningerne kan rådgiveren give dig et overblik over de muligheder, der er relevante i dit tilfælde. På den måde kan du og dem, du evt. skal træffe beslutningen sammen med, vælge den rigtige løsning, få hjælp til at komme rigtigt i gang og gøre tingene i den rette rækkefølge. Vælg ud fra en helhedsvurdering Der er mange forhold, som skal spille sammen, for at du får den rigtige løsning. Praktik Hvem og hvor mange skal hjælpe med løsningen? Hvordan skal løsningen beskrives, så du kan indhente flere tilbud? Hvad kræver løsningen ift. tid, plads, osv.? Teknik Hvad passer til bygningens nuværende status (isolation, eksisterende varmeanlæg, grundareal, jordtype, skorsten osv.)? Økonomi Hvor stor en investering skal der gøres, og hvor lang tid tager det at tjene den hjem? Hvor store bliver udgifterne til vedligeholdelse? Er der garanti på løsningen? Komfort og indeklima Hvilke konsekvenser (positive som negative) får løsningen ift. indeklima, rengøring, støj, luftkvalitet, plads, rumudnyttelse osv.? Miljø Lever løsningen tilstrækkeligt op til et evt. ønske om at nedbringe CO 2 -udledningen? Kan løsningen medføre generende luftforurening? Er den grøn nok? Naboforhold Hustype Bygningsalder Opvarmningsbehov Størrelse på varmeanlæg 4 5

4 FJERNVARME Fjernvarme kommer fra et varmeværk. Varmeværket opvarmer vand, der pumpes gennem et omfattende ledningsnet direkte ud til forbrugerne, hvor varmen enten afgives direkte til radiatorerne eller gennem en varmeveksler. Fjernvarmevandet passerer igennem bygningens varmefordelingsanlæg eller direkte gennem radiator- eller gulvvarmesystem og system for varmt brugsvand, og sendes derefter tilbage til varmeværket. For at udnytte varmen effektivt, skal radiatorer og deres størrelse tilpasses. Samtidig skal radiatorer/gulvvarmesystemer have et gennemløb (flowregulering), der er tilpasset hvert enkelt rum, så fjernvarmevandet kan nå at afgive varmen, inden den sendes retur til fjernvarmeværket. Ca. 62 % af de danske boliger opvarmes med fjernvarme. Det svarer til ca. 1,6 mio. boliger. Der er varierende varmepriser, men fjernvarme er som regel billigere end olie. Samtidig er det nemt, miljøvenligt og kræver ikke ret meget plads. På flere varmeværker er der en strafafgift, hvis det varme vand kommer tilbage (returvandet) med for høj temperatur. Fjernvarmeunit og varmefordelingsanlæg bør efterses og indreguleres hvert andet år af en vvsinstallatør eller servicemontør, der har en specialuddannelse inden for fjernvarme. Der kan være store prisforskelle mellem de enkelte fjernvarmeværker både på prisen for selve tilslutningen og prisen for varmen. Kontakt det pågældende varmeværk for at høre, hvordan priserne ligger, og om de eventuelt har aktuelle kampagner på tilslutningen. Bor du i et fjernvarmeområde, er der mulighed for at søge tilskud til konvertering til fjernvarme, se side Hvis bygningen ligger i et område med et etableret fjernvarmenet, kan der være tilslutningspligt. En tilslutningspligt betyder, at bygningen skal tilsluttes fjernvarmeværket, når du udskifter dit oliefyr. En tilslutningspligt er dog ikke det samme som en aftageforpligtelse, se side På nye anlæg og ved ændring af fjernvarmeanlæg skal anlægget have vejrkompensering, så der er mulighed for automatisk temperaturregulering. 6 7

5 VARMEPUMPELØSNINGER Eksempler luft til vand-varmepumpe og jordvarme Luft til vand-varmepumper og jordvarme (væske til vand-varmepumper) er de mest anvendte varmepumpetyper til dækning af hele opvarmningsbehovet i bygninger med centralvarme. En varmepumpeløsning er mest effektiv, når der er relativt store varmeafgiverflader (store radiatorer eller gulvvarme) til at afgive varmen, da varmepumpen derved kan køre med lave fremløbstemperaturer. Der findes varmepumpetyper, der kan benyttes til delvis dækning af varmebehovet; f.eks. brugsvandsvarmepumper, luft til luft-varmepumper og boligventilationsvarmepumper, hvis du ønsker at beholde bygningens eksisterende opvarmningsform. Varmepumper er miljøvenlige, energieffektive og billige i drift. Det er dog en betingelse, at det er den rigtige varmepumpeløsning, der vælges. Varmepumper spiller i øvrigt godt sammen med de store mængder vindmøllestrøm, der allerede er i det danske elsystem. Luft til vand-varmepumpe Luft til vand-varmepumpen består af en ude-del og en inde-del. I ude-delen cirkuleres udeluften gennem en varmeveksler vha. en ventilator, hvorved varmepumpen optager varme fra luften. I inde-delen afgives varme fra selve varmepumpen til bygningens installationer for rumvarme og varmt brugsvand. Jordvarme Jordvarmepumpen består af en udendørs placeret jordslange og en indendørs varmepumpeenhed. I jordslangen cirkuleres en frostsikret væske vha. en pumpe, hvorved væsken optager varme fra jorden, som derefter optages af varmepumpen. I varmepumpeenheden afgives varme fra selve varmepumpen til bygningens installationer for rumvarme og varmt brugsvand. Det er lovpligtigt, at jordslangesystemet efterses en gang om året af en autoriseret VVS-installatør. Der kan desuden være lovmæssige krav om et årligt eftersyn af selve varmepumpeenheden afhængig af varmepumpekredsløbets kølemiddeltype og fyldningsstørrelse. Installatøren ved, om det er et krav. Varmepumper er typisk dyrere at installere end andre alternativer til oliefyr. Du kan søge om støtte til varmepumpeløsninger gennem energiselskabernes spareindsats, se side 18. Luft til vand-varmepumpe Prisen afhænger af husets opvarmningsbehov, anlæggets størrelse og af, hvor nemt det er at installere. Jordvarme Prisen afhænger af anlæggets størrelse, hvilken type jordslangeløsning der vælges, hvor stort opvarmningsbehovet er og af, hvor nemt det er at installere. Husk at registrere din bolig i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, som opvarmet med el, varmepumpe eller jordvarme, så din elafgift reduceres for det forbrug, der ligger over kwh pr. år. Det er din kommune, der kan ændre din registrering i BBR. Kontakt din kommune telefonisk eller via linket For at få den reducerede elafgift, skal du typisk sende en kopi af din BBR-meddelelse til dit elselskab, hvor det fremgår, at bygningen er elopvarmet. Tjek med elselskabet, hvordan du skal gøre. Der er i dag installeret omkring små varmepumpeanlæg til opvarmning i boliger og ca større anlæg til blokopvarmning i landbrug og industri m.v. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen stiller en række krav til installation og service af varmepumper, se side I Bygningsreglementet er der krav til det indendørs støjniveau fra varmepumper. Luft til vand-varmepumpe En luft til vand-varmepumpe er driftssikker og næsten vedligeholdelsesfri, og kræver ikke areal til nedgravning af jordslange. Jordvarme En jordvarmepumpe er driftssikker og næsten vedligeholdelsesfri. Samtidig er den mere energieffektivt end luft til vand-varmepumper. Luft til vand-varmepumpe I miljølovgivningen er der støjgrænser for, hvor meget varmepumpen må kunne høres udendørs hos naboen. Varmepumpen skal derfor placeres, så naboer ikke belastes af evt. støj fra varmepumpen. Jordvarme Du skal enten søge om tilladelse eller indgive anmeldelse til kommunen, inden du etablerer jordslanger. Luft til vand-varmepumpe Udedelen af luft til vand-varmepumpen kan støje og skæmme husets udseende. Det skal sikres, at vandet fra afrimningen af varmepumpens ude-del kan ledes bort på en hensigtsmæssig måde. Jordvarme Afhængig af anlæggets størrelse kan det være store arealer, der skal graves op til nedlægning af slanger. Er arealet begrænset kan der anvendes lodrette eller skråtstillede jordslanger i boringer. Men det er noget dyrere at etablere, og det forudsætter, at undergrunden er egnet til det. Det kan afklares af en varmepumpeinstallatør og en brøndborer. Det er en god idé at sikre, at den installatør, der installerer anlægget, er tilsluttet en garantiordning. Installatøren kan oplyse dig om de krav til installation og eftersyn, der vil gælde for din varmepumpe. 8 9

6 BIOBRÆNDSELSANLÆG Eksempel træpillefyr GAS Eksempel naturgas Biobrændsel er organisk materiale f.eks. træpiller, træflis, brænde, korn og halm. Et biobrændselsanlæg fungerer i princippet på samme måde som et olie- eller gasfyr og kan som regel fungere uden yderligere tiltag i bygningens varmesystem til rumvarme og varmt brugsvand. Eneste forskel er brændslet, som f.eks. kan være træpiller, sammenpressede træspåner og savsmuld. Ca boliger i Danmark har træpillefyr. Billigt både i drift og installation. Biobrændsel er en vedvarende, om end begrænset energikilde og kan udlede mindre CO 2 afhængig af, hvordan det er produceret, transporteret osv. Derfor kan det være et mere klimavenligt brændsel end f.eks. olie og naturgas. Det kan være tungt arbejde og kræver tid at påfylde og rense fyret, hvis det ikke er automatisk. Lageret af biobrændsel optager plads, og det kan svine lidt. Det kan også medføre generende luftforurening. Den tilknyttede skorsten skal tjekkes mindst en gang om året af en skorstensfejer. Selve fyret bør efterses hvert andet år af en kompetent tekniker, der kan vurdere, om fyret kører så effektivt som muligt. Prisen afhænger dels af, hvilket opvarmningsbehov der er og anlæggets størrelse men også af, hvor det er muligt at installere anlægget (inde i bygningen eller i en anden bygning på grunden). Energiselskaberne har mulighed for at give tilskud til biobrændselsanlæg, se side 18. Bygningsreglementet stiller krav til fyringsanlæg og aftrækssystemer. Der er desuden særlige brandmæssige sikkerhedsregler for opbevaring af større brændselsmængder. Ifølge Miljøstyrelsens Brændeovnsbekendtgørelse skal visse fyringsanlæg også opfylde krav til grænser for luftforurening og prøvningsattester. Naturgas er ikke et fossilfrit brændstof, men naturgasanlæg forurener mindre end anlæg på olie og kul. I fremtiden vil gassen formentlig i stigende grad bestå af biogas og andre grønne gasformer. Den gas, vi bruger i Danmark, kommer fra henholdsvis Nordsøen og Tyskland og sendes via et næsten landsdækkende naturgasnet ud til forbrugerene. Varmen fra afbrændingen af gassen bruges til rumvarme og varmt brugsvand. Ca boliger har naturgasfyr. Billigere og mere klimavenligt end olie. Risiko for kulilteforgiftning, hvis anlægget ikke er vedligeholdt rigtigt. Det anbefales, at der gennemføres regelmæssigt serviceeftersyn hvert tredje år, hvis fyret er under otte år, og hvert andet år, hvis fyret er ældre. På enkelte typer gasfyr er et lovpligtigt krav om service og eftersyn hvert andet år, se side 17. Prisen afhænger af, hvor nemt det er at installere, anlæggets størrelse og af, hvor stort varmebehovet i bygningen er. Der kan være tilslutningspligt til naturgas i dit område. Ifølge Bygningsreglementet skal fyret være A-mærket, og der er krav til kedelvirkningsgraden. Gasfyr skal installeres af en godkendt installatør, se side Du kan finde lister over energimærkede gaskedler på Dansk Gascenters hjemmeside Den lokale skorstensfejer kan give yderligere og supplerende information. Afgør, om der er plads nok til et biobrændselsanlæg og overvej, om du selv har lyst til løbende at skulle påfylde og rense fyret også om 10 år. Hvis du bor i et tætbebygget område, bør du overveje, om der kan være luftgener for dine naboer. Tjek med din skorstensfejer og/eller kommunen, om bygningens skorsten er egnet og har de rigtige mål

7 KOMBINATIONSLØSNINGER Hvornår er det relevant med en kombinationsløsning? Kombinationsløsninger er, når flere typer varmekilder kombineres, så de tilsammen opfylder bygningens samlede behov for varme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Det er især en mulighed, hvis du ønsker et biobrændselsanlæg, hvis du har et nyt olie- eller gasfyr og/eller hvis du har et eksisterende solvarmeanlæg. Kondenserende olie- og gasfyr kombineret med solvarme Hvis du indenfor få år har fået installeret et kondenserende olie- eller gasfyr i din bolig, og ønsker at beholde det i nogle år endnu, kan du reducere forbruget af fossilt brændstof ved at installere solvarme i kombination med dit olie- eller gasfyr. Fordelen er størst, hvis du har et stort forbrug af varmt vand. Solvarmeanlæg anvendes hovedsageligt til opvarmning af varmt brugsvand. Solvarme kan typisk dække % af en boligs energibehov til opvarmning af varmt brugsvand. Større anlæg kan desuden give et fornuftigt supplement til rumvarmen. Til opvarmning af det varme vand, skal du som tommelfingerregel bruge 1-1,5 m 2 solfanger pr. beboer i husstanden. Varmtvandsbeholderen skal normalt være liter pr. m 2 solfanger. Ved opsætning af solvarmeanlæg kan det være nødvendigt at anskaffe en større varmtvandsbeholder, der kan lagre store mængder af solvarmen. Kondenserende olie- eller gasfyr kombineret med en varmepumpe Hvis din bolig har et nyere kondenserende olie- eller gasfyr, eller ikke er egnet til en 100 % varmepumpeløsning, kan du evt. kombinere olie- eller gasfyret med en mindre varmepumpe. I et sådant anlæg dækker varmepumpen typisk mellem % af varme- og varmtvandsbehovet i boligen, mens olie- eller gasfyret leverer resten afhængig af bygningen og forholdet mellem rumvarme og varmt brugsvand. Varmepumpen kan dække hele varmebehovet, når vind og vejr tillader det, mens olie- eller gasfyr supplerer i årets koldeste måneder. Kombinationen kaldes også et hybridanlæg, og kan udføres med et olie- eller gasfyr i kombination med enten en luft til vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe (jordvarme). Solvarme kombineret med en varmepumpe Hvis du har et solvarmeanlæg og gerne vil have udskiftet dit olie- eller gasfyr til en varmepumpe, kan du ofte med fordel beholde solvarmeanlægget og kombinere det med et varmepumpeanlæg. Solfangeren kan som regel producere hovedparten af det varme brugsvand, dog kan større anlæg også give et supplement til rumvarme. Der skal dog en fagmand til for at vurdere, om den eksisterende solvarmebeholder kan tilsluttes en ny varmepumpe, eller der skal en ny beholder til. Solvarme kombineret med et biobrændselsanlæg Et eksisterende (eller nyt) biobrændselsanlæg kan også kombineres med et solvarmeanlæg. Biobrændselsanlægget kan derved lukkes ned i sommerhalvåret, hvor solvarmen alene kan opvarme det varme brugsvand. Overskud fra solvarmeanlæggets varmtvandsproduktion kan give et varmebidrag til gulvvarmen, f.eks. i badeværelset, hvor der ofte er varme på året rundt. Ved kombinerede løsninger er det vigtigt, at sammenkobling og indregulering foretages af en installatør med viden og erfaring i de respektive teknologier. Sørg også for at få en samlet brugervejledning til varmeanlægget, så du selv og eventuelle nye brugere har den nødvendige dokumentation for at kunne betjene det korrekt. Hvad er forskellen på solfangere og solceller? En solfanger benyttes til at producere varmt brugsvand, som gemmes i en varmtvandsbeholder. Solceller producerer strøm, der kan bruges i dine elektriske apparater og overskydende el kan sælges til elnettet. Solcellestrøm kan eventuelt benyttes til drift af en varmepumpe. Husk at få den rigtige rådgivning Du kan tale med en rådgiver om hvilken kombination, der passer til din bygning. Det er altid en god idé at opsøge uvildig rådgivning, så du ikke stirrer dig blind på en løsning, der ikke vil virke optimalt eller opfylde dine ønsker, f.eks. til et forbedret indeklima. Måske vil det give god mening at overveje bedre isolering af bygningen som et led i processen. En rådgiver kan hjælpe dig med at overskue dine muligheder for at forbedre bygningens isolering, få overblik over de økonomiske muligheder, de tekniske forhold osv

8 LOVGIVNING Kontakt din kommune, hvor den tekniske forvaltning kan vejlede dig om lovgivning, regler og tilladelser, som du skal være opmærksom på. Du kan også spørge en rådgiver eller installatøren til råds. Vil du selv undersøge nærmere, kan du bl.a. læse mere her. Byggetilladelse og anmeldelse til kommunen Ved ændring af varmeforsyning skal du ofte enten søge om tilladelse til ændringen, eller anmelde den til kommunen. Desuden skal det altid indberettes til BBR (Bygnings- og Boligregisteret) via kommunen. Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar at overholde love og regler og løbende at holde øje med, at oplysningerne i BBR er korrekte. Her er typiske tilfælde, hvor bygnings- eller boligejeren skal søge kommunen om tilladelse eller hvor arbejdet skal anmeldes: I områder udlagt til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme eller naturgas, skal der søges dispensation, hvis der er tilslutningspligt, og man vil etablere individuel varmeforsyning. Få hjælp (f.eks. hos kommunen), hvis du er i tvivl om reglerne. Læs om reglerne vedr. tilslutningspligt og forblivelsespligt på Energistyrelsens hjemmeside Etablering af jordvarmeanlæg skal anmeldes til kommunen i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (BEK nr af 21/11/2013). Læs mere i bekendtgørelsen på Biobrændselsanlæg, der skal stå i en privat ejendom, kræver normalt ikke byggetilladelse. Skal anlægget stå i en lade, stald, erhvervsbygning eller bygning med let antændelige stoffer, kræver det i visse tilfælde byggetilladelse. Spørg din kommune eller skorstensfejer om indretning af fyrrum med henblik på at opnå en tilfredsstillende brandsikkerhed. Læs mere på Ved opførelse af en ny skorsten, skal der ikke søges om byggetilladelse, så længe afstanden til skel er mere end 2,5 meter. Af hensyn til registreringen i BBR-registret skal du dog meddele din kommune, hvis du opfører en ny skorsten. Der kan dog være krav i anden lovgivning, som betyder, at du skal søge om tilladelse, f.eks. en lokalplan. Læs mere i Skorstene og kravet om byggetilladelse på i Brændeovnsbekendtgørelsen på eller kontakt din kommune. Opsætning af mindre solcelle- og solfangeranlæg kræver normalt ikke byggetilladelse, hvis de lægges på taget, mens anlæg på et stativ på jorden typisk kræver byggetilladelse. Større anlæg kræver som udgangspunkt en byggetilladelse og anlæg opsat på erhvervs- og etagebebyggelser skal også altid have en byggetilladelse. Anlæg opsat i forbindelse med en bygning, der ligger i landzone, kan kræve landzonetilladelse efter planloven. Samtidig kan bygninger være omfattet af lokalplaner, der kan forhindre opsætning af solcelle- og solfangeranlæg. Det er derfor altid en god idé at kontakte kommunen først for en vurdering af, hvilke regler bygningen er omfattet af. Læs mere om byggetilladelse til solenergianlæg i vejledningen Solceller juridisk vejledning på og om lokalplaner og landzonetilladelser i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg på Lokalplaner for en ejendom kan ses på Ved etablering af et søvarmeanlæg (varmepumpeanlæg med varmeoptager udlagt i søer) skal der søges om dispensation gennem kommunen i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens 3, stk. 1 (LBK nr. 951 af 03/07/2013). Læs mere i Naturbeskyttelsesloven på Bygningsreglementets krav til nye installationer Ved ændring eller installation af varmeforsyning stiller Bygningsreglementet (Kapitel 8) en række energikrav til effektiviteten af varmeanlægget. Læs mere i Bygningsreglementet på eller kontakt din kommune

9 LOVGIVNING Miljøkrav til biobrændselsanlæg Ved installation eller ændring af varmeforsyning stilles der emissionskrav for biobrændselsanlæg til partikeludledningen. Overholdelse af krav til luftforurening skal dokumenteres i en prøvningsattest. Emissionsgrænserne (grænser for luftforurening) og kravene til prøvningsattester er nærmere angivet i Brændeovnsbekendtgørelsen (BEK nr af 11/12/2007). Brændeovnsbekendtgørelsen er under revision. Senere ændringer vil kunne findes på Læs mere i bekendtgørelsen på Brandkrav Alle energianlæg skal ifølge Bygningsreglementet (BR10, kap 8.5, stk. 1) udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand og eksplosion. Læs mere i Bygningsreglementet på Støjkrav Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj, herunder også fra luft til luft- og luft til vand-varmepumper. Der findes også krav til støj indendørs. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Energistyrelsens hjemmeside Lokale planforhold m.v. Ved valg af nyt varmeanlæg skal du være opmærksom på, om der er bestemmelser i eventuel lokalplan og servitutter for området eller bygningen. I kollektive forsyningsområder med fjernvarme eller naturgas kan der f.eks. være krav i lokalplanen om tilslutnings- og forblivelsespligt. Krav om eftersyn og vedligeholdelse af varmeanlæg Både eksisterende og nye varmeanlæg er underlagt forskellige krav om eftersyn og vedligeholdelse. Det er ejeren af varmeanlægget, som er ansvarlig for at få foretaget eftersyn/vedligeholdelse af anlægget. I bygninger, hvor skorstenen anvendes, har ejeren pligt til at få skorstenen renset og efterset af en skorstensfejer mindst en gang årligt ifølge Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder (BEK nr. 239 af 27/04/1993). Læs mere i bekendtgørelsen på Vedligeholdelse af jordvarme/luft til vand-varmepumper (årlige eftersyn) Det er lovpligtigt, at jordslangesystemet efterses en gang om året af en autoriseret VVS-installatør. Der kan desuden være lovmæssige krav om et årligt eftersyn af selve varmepumpeenheden afhængig af varmepumpekredsløbets kølemiddeltype og fyldningsstørrelse. Læs mere hos Varmepumpeordningen VPO på Service og eftersyn af naturgasfyr Der er på flere typer gasfyr et lovpligtigt krav om service og eftersyn hvert andet år. Helt generelt anbefaler Sikkerhedsstyrelsen eftersyn af alle typer gasfyr hvert andet eller tredje år. Læs mere i Gasreglementet (afsnit A) hos Sikkerhedsstyrelsen på Tilslutningspligten betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at en bygning skal kunne kobles på det kollektive system. Man kan godt vælge andre løsninger til sin opvarmning, når der er tilslutningspligt, men der skal betales et tilslutningsbidrag og en ekstra årlig afgift ifølge Tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr. 690 af 21/06/ 2011). Læs mere i bekendtgørelsen på Lokalplanerne viser, om der gælder særlige krav for byggeri i dit område. Det gælder f.eks. for opsætning af solceller og solfangere, hvor der bl.a. kan være forbud mod reflekterende tagmateriale, for hvor stor andel af tagfladen, der må dækkes med solpaneler eller bestemmelser om bygningens udseende. Om din matrikel er omfattet af en lokalplan, kan ses på kommunens hjemmeside eller på Oplysningen findes også i kommunens tekniske forvaltning. Boligejere kan desuden få oplyst servitutter på deres ejendomme på I områder med bevaringsværdigt byggeri kan der være krav om, at bygningernes udseende ikke må ændres. Kommunen kan oplyse om dette. Er bygningen fredet, må den ikke ændres eller bygges om udvendig eller indvendig uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Se om en bygning er fredet hos Kulturarvsstyrelsen på

10 FINANSIERING Når du overvejer nyt varmeanlæg, spiller finansieringen en stor rolle. Der findes flere måder at finansiere et nyt varmeanlæg på. Samtidig har du mulighed for at få tilskud til at skifte det eksisterende varmeanlæg ud med et mere energieffektivt og miljøvenligt alternativ. Bank og kreditlån Den almindelige måde at finansiere større investeringer på, er typisk ved et lån i banken eller i et realkreditinstitut. Udover de almindelige lånetyper tilbyder flere banker også særlige energisparelån til eksempelvis et nyt varmeanlæg. Renten er dog ikke nødvendigvis lavere end på almindelige banklån eller på realkreditlån. Er du i gang med at omlægge dine lån, kan det ofte betale sig at få investeringen dækket af realkreditlånet, hvis det er muligt, da renten på disse er lavere end på banklån. Finansiering gennem energiforsyningsselskaber Flere energiselskaber tilbyder at finansiere et nyt og mere effektivt eller miljøvenligt varmeanlæg over energiregningen. Energibesparelsen bruges til at betale af på investeringen, så du undgår at skulle finde ekstra penge i budgettet. Betingelsen for lånet hos energiselskabet kan være forskellige, og der skal typisk lægges en udbetaling. ØKONOMI Der er ikke angivet priser på etablering af de forskellige anlæg i denne brochure. Dette skyldes, at selv cirkapriser ofte vil være misvisende, da hver enkel bygning kræver sin egen installation. En rådgiver kan dog med udgangspunkt i oplysninger om din bygning komme med et bud på, hvad de forskellige typer varmeanlæg vil koste, og hvad det kommer til at koste at varme bygningen op. De mest præcise priser for anlæg og installation til en bygning får du ved at indhente tilbud. Priserne afhænger af mange forskellige forhold, og det anbefales at indhente tilbud fra flere installatører. For at vurdere driftsøkonomien i eksisterende eller nye varmeanlæg, spiller de fremtidige og forventede energipriser en væsentlig rolle. Forbrugerprisen på forskellige brændsler i Danmark bestemmes hovedsageligt af to faktorer, nemlig prisen for brændslet og de forskellige afgifter. Desuden er der forskel på priserne rundt i landet. På disse hjemmesider kan du se opdaterede priser på brændsler og prisudviklingen. Priser på el: Priser på gas: Priser på fjernvarme: Priser på olie: Energitjenesten opdaterer regelmæssigt en beregner, der viser besparelsen ved skift fra olie og naturgas til anden opvarmning. Du kan finde den på deres hjemmeside Læs også mere om varmeforbrug og opvarmningsformer på Energistyrelsens hjemmeside Støtte og tilskud værd at vide for private Værd at vide for almennyttigt byggeri og udlejning Støtte via energiselskaberne Alle energiselskaber i Danmark er i dag forpligtet til at yde en indsats, der skal medvirke til at realisere energibesparelser hos slutforbrugerne. Dette gør mange ved at yde et kontant tilskud eller rådgivning uden vederlag til forbrugere, som gennemfører energibesparende foranstaltninger. Støtten opnås ved at indgå en aftale med net- eller distributionsselskabet (el, olie, naturgas eller fjernvarme) om, at de må indberette de besparelser, du opnår. Aftalen med energiselskabet indgås, før man går i gang med selve tiltaget. Læs mere på og Boligjob-ordningen håndværkerfradraget Det er i en periode muligt for private boligejere eller ejere af fritidshuse at få et fradrag for håndværkerudgifter. Håndværkerfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen for arbejdsløn til service og vedligeholdelse af boligen eller fritidshuset. Læs mere på Tilskud via Landsbyggefonden (Alment, nyttigt byggeri) Landsbyggefonden kan yde tilskud til almene boligorganisationer til delvis finansiering af renoveringsarbejder (ikke vedligeholdelse og forbedringsarbejder). Bemærk, at der ikke ydes støtte til energiforbedringer, som ligger udover Bygningsreglementets krav. Læs mere under Driftsstøtte hos Landsbyggefonden på Støtte og tilskud værd at vide for Kommuner, virksomheder mm. Kommunekredit Kommuner kan optage lån til energibesparende foranstaltninger gennem Kommunekredit med 100 % kommunegaranti. Læs mere i Lov nr. 383 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark og Bekendtgørelse nr af 15/12/2009 Lånebekendtgørelsen på Leasing Flere kommuner og virksomheder har valgt at finansiere deres varmeanlæg via leasing. Dvs. at en leasingvirksomhed (ofte leverandør af anlægget) ejer varmeanlægget, imens kunden betaler en leasingafgift i en størrelsesorden, der svarer til besparelsen eller mindre. Når anlægget er betalt, køber kunden det til en på forhånd aftalt pris. Leasingperioden kører typisk i den periode, hvor der er garanti på det leverede anlæg. Der findes ingen officiel liste over virksomheder, der tilbyder finansiering via leasing. ESCO Kommuner og virksomheder har mulighed for at få finansieret energibesparende tiltag via et ESCO- (Energy Service Company) samarbejde. Her indgår man et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser, hvor de opnåede energibesparelser finansierer investeringerne i de energibesparende bygningsforbedringer. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne, hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Læs mere på Tilskud til konvertering af procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme Virksomheder, der ændrer anvendelse af fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme kan få et investeringstilskud fra støtteordningen VE til proces. Der er afsat en pulje på 250 mio. i 2013 og 500 mio. årligt fra 2014, der fastholdes frem til Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

11 PROCESSEN Udskiftning til ny varmekilde trin for trin Nedenfor kan du få et overblik over, hvordan forløbet kan være fra dit ønske om ny varmekilde opstår, til du har valgt og installeret dit nye varmeanlæg. En løsning, du kan føle dig tryg ved Det er som nævnt flere gange en god idé at kontakte en uvildig rådgiver og kommunens tekniske forvaltning allerede tidligt i forløbet, når du overvejer at udskifte det gamle fyr. Det kan lette arbejdet for dig i sidste ende og give dig en større tryghed i de valg, du skal træffe og en større sikkerhed for, at den valgte løsning er den rigtige for dig ØNSKE Ønsket om et nyt varmeanlæg kan f.eks. være baseret på en nødvendighed eller være et ønske om en grønnere og mere klimavenlig løsning og/eller en billigere løsning. STATUS I DAG Undersøg, om der er forhold omkring bygningens alder, isoleringsforhold, energistatus mm., der er vigtige at kende på forhånd. MULIGHEDER Tjek, om kommunen har en varmeplan (skal bygningen tilsluttes fjernvarme eller naturgas) og vurder hvilke muligheder, der er relevante. Spørg også, om der er regler for bygningen og området. BESLUTNING & AFTALE Vælg løsning og indhent tilbud på opgaven, så du får den rette leverandør i forhold til både pris og kvalitet. Sørg for fyldestgørende specifikation og ordre/kontrakt. Sørg for at have evt. tilladelser og anmeldelser på plads inden arbejdet går i gang. INSTALLATION & AFLEVERING Bestem tidspunktet for udskiftning af det gamle varmeanlæg og installation af det nye. Ved overdragelsen kontrolleres, at alt er som aftalt, anlægget gennemgås og driftsvejledning afleveres. DRIFT & ADFÆRD Sørg for jævnlige serviceeftersyn og hold øje med dit energiforbrug. Inspiration og rådgivning, f.eks. hos: Energistyrelsen Bolius Energitjenesten Energiselskaberne Videncenter for energibesparelser i bygninger Kommunens tekniske forvaltning De rigtige tal og fakta: Fakta om bygningens status Opsøg evt. en energirådgiver, så du er sikker på, at du har al nødvendig viden Kontakt evt. bank ift. finansiering Overblik over valgmuligheder: Er der tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme/naturgas? Er der lokalplaner eller anden lovgivning, der skal tages højde for? Hvilke løsninger passer teknisk? Hvilke løsninger passer økonomisk? Lad f.eks. Energitjenestens rådgiver hjælpe dig med at finde de bedste muligheder Den rigtige løsning: Få tilbud fra flere leverandører Vær opmærksom på, at tilbuddet er komplet og dækker det fulde arbejde Vælg en installatør, som er medlem af relevante brancheforeninger Brug standardaftalen AB-Forbruger, som indeholder bestemmelser om de mest almindelige betingelser for byggearbejder, når du laver kontrakt med installatøren Spørg rådgiveren til råds Kontrol og afregning: Sørg for at indgå aftale om udbedring af fejl og mangler på anlægget Lad installatøren vejlede om brug og indstillinger Gennemgå, hvordan anlægget vedligeholdes Afregn med leverandør, når alt er på plads Vedligeholdelse og hverdag: Få tjekket og evt. indreguleret det nye varmeanlæg efter 1 års brug Tjek, at brugerne af bygningen har en fornuftig adfærd ift. energiforbrug Ring til Energitjenesten og få gratis råd og svar på dine spørgsmål. Spørg om installatøren sørger for tilladelser eller du selv skal stå for det 20 21

12 SÅDAN KOMMER DU VIDERE Der er flere steder, hvor du kan finde råd og vejledning, og finde mere viden på området. Vi har samlet nogle links til dig her: Energitjenesten Gratis og uvildig rådgivning om energibesparelser og energiløsninger for både boliger, institutioner, erhverv og kommuner. Ring til Energitjenestens uvildige eksperter på eller skriv dit spørgsmål på VE-godkendelsesordningen En godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Hvis du skal installere en varmepumpe, et solvarmeanlæg, et solcelleanlæg eller en biomassekedel eller -ovn, anbefaler Energistyrelsen, at du vælger en virksomhed, der er godkendt i henhold til VE-godkendelsesordningen. Så ved du, at virksomheden er i stand til at installere dit VE-anlæg korrekt, så du får det største udbytte af anlægget ve-godkendelses-ordningen. Energistyrelsen Energistyrelsen har samlet informationer målrettet private forbrugere på I forhold til byggeri, erhverv og andre forhold, kan du finde flere informationer på Varmepumpelisten Her finder du oplysninger om energieffektiviteten af varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på listen overholder alle lovkrav, og deres ydelse og effektivitet er bekræftet af et uafhængigt testlaboratorium BedreBolig Det er Energistyrelsen nye ordning, der gør det enkelt at energiforbedre, når du skal renovere din bolig. Ordningen godkender BedreBolig-rådgivere, som kan hjælpe dig gennem hele forløbet. Ordningen starter februar 2014, og fra efteråret 2014 kan du finde BedreBolig-rådgivere i hele landet Håndværkerlisten Her får du hjælp til at finde gode energiløsninger og en håndværker, der kan udføre løsningen, og som bl.a. skal være medlem af en garantiordning haandvaerkerlisten. KSO-ordningen Kvalitetssikringsordning for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg, som henvender sig til virksomheder, der arbejder med installation af og service på biobrændsels-, solvarme- og solcelleanlæg VarmePumpeOrdningen VPO (Kvalitetssikringsordningen for varmepumpeinstallatører) En frivillig kvalitetssikringsordning for varmepumpeinstallatører. Ordningen arbejder for, at varmepumpeinstallationer har minimalt energiforbrug og rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid. Til ordningen hører et garantikoncept Kvalitetssikringsordningen for mindre biobrændselskedler En frivillig miljø- og energimærkningsordning. Biobrændselsanlæggene på listen overholder gældende krav og kan lovligt stilles op i Danmark Videncenter for energibesparelser i bygninger Her finder du anbefalinger til energiforbedringer af varmeinstallationer. Du kan desuden finde mere detaljerede information i guiden Valg af varmekilde i en- og tofamilieshuse med oliefyr Bolius Boligejernes Videncenter Tilbyder rådgivning, viden og inspiration til boligejerne om bl.a. varmekilder og energirenovering. Bolius arbejder uvildigt af økonomiske og kommercielle interesser. Bolius er et helejet Realdaniaselskab Rådgivning om energimærkning Find en energikonsulent i nærheden, der kan hjælpe dig videre med at energimærke din bygning. Du kan finde rådgivning til både private og firmaer mm. Energiselskaberne Energiselskaberne kan rådgive om energibesparelser. Der er mange energiselskaber i Danmark, og der er forskel på deres ydelser og de produkter, der tilbydes spørg dig for og tjek dit lokale energiselskabs hjemmeside. På Energisparesiden.dk kan både private forbrugere og virksomheder, søge hjælp til at komme i gang med energibesparelser. Hvis du er håndværker eller erhvervsaktør, og ønsker du et samarbejde med energiselskaber om at udføre energibesparelser, kan du læse mere på Find en liste over varmeværker på

13 TJEKLISTE NÅR DU SKAL HAVE NY VARMEKILDE Undersøg nuværende energistatus og forhold Hvad er det årlige energiforbrug, nu og tidligere (tjek årsopgørelser)? Vil det være hensigtsmæssigt og rentabelt at efterisolere bygningen? Er dit nuværende system egnet til en lavere fremløbstemperatur? Undersøg husets varmeanlæg: Er rørføringen et-strengs eller to-strengs, er der termostater på alle radiatorer, er varmerørene isoleret? Kan de eksisterende radiatorer bruges ved en lavere fremløbstemperatur? Er der plads til en større installation? Undersøg med kommunen, hvilke regler mm. der gælder for dit hus, f.eks. Har lokalplan eller bygningsvedtægt betydning for dit hus? Har servitutter betydning for din beslutning? Er bygningen fredet? Skal arbejdet anmeldes eller skal der søges om byggetilladelse? Er der regler, du skal være opmærksom på, f.eks. om der er tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarme eller naturgas i området? Beslutning Aftal finansiering med banken eller anden finansieringskilde. Skal en rådgiver med på sidelinjen, så sørg for at få en fast aftale og forventningsafstemning på plads. Sæt i gang Beskriv projektet og gør det til et udbud (dvs. en forespørgsel du kan sende til forskellige leverandører forsøg at få sammenlignelige tilbud). Indhent tilbud og sammenlign pris og kvalitet. Vær opmærksom på tilbudslistens indhold og få evt. en uvildig rådgiver til at læse med, hvis du har brug for hjælp til at bedømme og sammenligne tilbuddene. Undersøg leverandørens og montørens medlemsskab af hhv. godkendelsesordninger og brancheforeninger (Varmepumpeordningen, VE-Installatørordningen, Tekniq, Dansk Byggeri, DS Håndværk & Industri mv.). Tjek evt. virksomheden i CVR-registeret, og bed om referencer på tilsvarende anlæg. Vælg varmepumper fra Energistyrelsens positivlister. Få evt. nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndigheder. Du kan få hjælp til tjeklisten hos Energitjenestens rådgiver på telefon Undersøg mulighederne Hvad kan du få? Er der gas eller fjernvarme i lokalområdet? Hvilken energiform foretrækker du? Er solvarme på taget en mulighed? Hvis du overvejer jordvarme, skal du undersøge afstanden til drikkevandsboring og almen vandforsyning. Kan evt. støj fra en varmepumpe eller luftforurening fra et biobrændselsanlæg blive et problem, f.eks. i forhold til naboer? Rådfør dig evt. med en energirådgiver/arkitekt eller lignende.?? Økonomi og energiberegning Hvad må løsningen koste? Hvilke driftsomkostninger er der? Hvor meget vil varmeudgifterne være fremover? Hvad må de månedlige udgifter være? Tag en første snak med banken om dine muligheder for finansiering. Spørg evt. en uvildig finansieringsrådgiver samtidig

14 Ring til Energitjenesten og få gratis råd og svar på dine spørgsmål. Du kan også skrive dit spørgsmål ved at gå ind på

15 VIL DU UDSKIFTE DIT OLIE- ELLER NATURGASFYR? I denne folder kan du se, hvad du skal være opmærksom på og hvilke muligheder du har, hvis du vil skifte til en anden opvarmningstype både som privat boligejer og som ansvarlig for varmekilden i et større byggeri. Få gratis rådgivning på Med Energitjenestens uvildige rådgivningstjeneste kan du få svar på dine spørgsmål og samtidig få gode råd til, hvilke muligheder der passer bedst i dit tilfælde. Uanset om du allerede selv har en løsning i tankerne eller du slet ikke ved, hvor du skal begynde. Du kan også skrive dit spørgsmål gå ind på Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk Institut.

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG INDHOLDSFORTEGNELSE DERFOR SKAL VI OVERVEJE ANDRE OPVARMNNGSFORMER...3 MANGE OVERVEJELSER FØR DU BESLUTTER DIG...4 FJERNVARME...6 VARMEPUMPELØSNINGER...8

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG 11881_Udskiftning_af_olie_A4.indd 1 05/05/14 11.21 FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/

Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/ Informationsmøde om skrotning af oliefyr Helsingør 9/11-2016 1. Hvad er reglerne? 2. Energirenovering hører med i skrotningen 3. Muligheder for skift af varmeanlæg Alternativer til olie- og gasfyr 1. Der

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alminde 15 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2025. Energimærkningen er udført uden

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition

FREMTIDENS OPVARMNING. Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition FREMTIDENS OPVARMNING Kort og godt om varmepumper og miljøvenlig aircondition SYV MINUTTER, DER KAN FORANDRE DIT SYN PÅ OPVARMNING Vi indrømmer det lige med det samme: Der er ikke ret mange danskere,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egetoften 15 4281 Gørlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stensbækvej 5 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001211 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON ApS

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere