Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: 1.000 Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO 14001 Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001"

Transkript

1 ERHVERVS- STRATEGi

2 Grafisk opsætning: Mette Holm Oplag: Trykkeri: Kailow Graphic Miljøcertificeret efter ISO Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Trykt på svanemærket papir

3 5 Indledning 6 Roskildes udgangspunkt 10 Vision,, str trat ategi og indsatsområder 14 Innovation og iværksætt ærksætteri 16 Infras astruktur og areal ealer er 20 Erhverv ervsservic service e og samarbejde

4 4 Roskildes Erhvervsstrategi

5 Indledning Erhvervsstrategien tager udgangspunkt i Roskildes potentiale som Sjællands kraftcenter for viden- og oplevelsesøkonomi. Roskilde har de seneste år forstået at udnytte samspillet mellem kultur og erhverv og gennem en satsning på kultur, kreativitet og viden tiltrukket nye virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til Roskildes erhvervsliv. Udviklingen af det stationsnære erhvervsområde i Trekroner og Musicongrunden er centrale i forhold til erhvervsudviklingen i Roskilde, men erhvervsstrategien er også en strategi med fokus på rammebetingelser for erhvervsudviklingen i Roskilde generelt, herunder en god erhvervsservice, attraktive erhvervsarealer og veludbygget infrastruktur og et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategien er ikke kun en kommunal strategi for erhvervsudviklingen, men udtryk for et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsstrategien er således blevet til i et tæt samarbejde mellem Erhvervsforum Roskilde, erhvervsfremmeaktører og Roskilde Kommune. Der er foreslået en række konkrete tiltag i erhvervsstrategien. Nogle vil virke på kort sigt, mens andre vil være længere tid om at slå igennem. Strategien er ikke udtømmende for de initiativer, der skal iværksættes de kommende år. Strategien skal også ses som en ramme for samarbejdet mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet. Mange nye projekter forventes at blive igangsat i takt med, at dette samarbejde udfolder sig. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Det er således målsætningen, at: Der inden udgangen af 2010 skal være etableret vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Musicon. Der inden udgangen af 2015 skal være etableret mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner og mindst 25 nye virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Musicon. Byrådet er opmærksom på, at en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Erhvervspolitik handler i dag ikke kun om at skabe gode rammer for virksomhederne, rammerne for medarbejdernes dagligdag, og livsvilkår skal også tænkes med. Attraktive bosætningsmiljøer, et rigt og varieret kulturliv samt gode rekreative områder er vigtige i forhold til at tiltrække og fastholde indbyggere og dermed kvalificeret arbejdskraft til Roskildes virksomheder. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med Roskilde Kommunes øvrige strategier. Roskildes Erhvervsstrategi 5

6 Roskildes udgangspunkt Roskilde har alle ingredienserne til et attraktivt erhvervsmiljø. God beliggenhed og infrastruktur, attraktive erhvervsarealer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, et stærkt brand og et aktivt og velfungerende erhvervsliv. God beliggenhed og infras astruktur Roskildes beliggenhed i hovedstadsområdet og midt på Sjælland og en veludbygget infrastruktur betyder, at Roskilde er en del af et meget stort arbejdsmarked. Den lette adgang til Roskilde med motorvej og tog giver virksomhederne gode muligheder for at finde medarbejdere med de rette kompetencer og kvalifikationer fra hele Sjælland. Roskilde Station er den station, der har flest passagerer uden for København og er let at nå fra hele Sjælland. Den planlagte udvidelse af motorvejen mellem Roskilde og Fløng i vil gøre det lettere at komme med bil til en af Roskildes mange arbejdspladser. Den mulige udvidelse af Roskilde Lufthavn betyder, at Roskilde bliver en mere attraktiv lokaliseringsmulighed for internationale virksomheder. Attraktiv aktive e erhverv ervsar sareal ealer er Attraktive og velbeliggende erhvervsarealer har også stor betydning for Roskildes konkurrenceevne. Virksomheder har forskellige krav til deres lokalisering. Nogle stiller krav om synlighed, andre prioriterer bymiljø eller adgang til motorvejen. Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer, hvor nye virksomheder kan placere sig. De største er: Trekroner, som er det eneste erhvervsareal i hovedstadsområdet, der på én gang ligger stationsnært og i tæt forbindelse med en højere læreanstalt. Musicon, som på grund af den særlige profil er interessant for virksomheder inden for oplevelsesøkonomien. Erhvervsarealerne i tilknytning til Roskilde Lufthavn, som udlagt til lufthavnsrelaterede erhverv. Roskilde har mange udbyggede erhvervsområder, som rummer en række innovative virksomheder ofte med en blanding af produktion og udviklingsaktiviteter. For orskning og uddannelse Viden er et afgørende konkurrenceparameter i Vidensamfundet. Virksomheder inden for alle brancher fungerer i markeder med konstante krav om nye produkter med større videnindhold. Kun de virksomheder, som formår at omstille sig løbende, kan klare den stadig hårdere globale konkurrence. De mange forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Roskilde har stor betydning for erhvervslivet. Viden i form af de nyeste resultater fra forskningen fra blandt andet RUC og Risø og de mange unge, som hvert år afslutter en uddannelse på en af Roskildes mange uddannelsesinstitutioner, giver erhvervslivet i Roskilde en konkurrencefordel i forhold til erhvervslivet i andre byer med færre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 6 Roskildes Erhvervsstrategi

7 Et stærkt brand Roskilde er kendt ud over landets grænser. Roskilde har mange kulturelle fyrtårne som Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og ikke mindst Roskilde Festival. Disse tiltrækker mange turister til Roskilde og giver Roskilde en identitet, som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring. Kvaliteten af den offentlige service, de kulturelle tilbud, de mange uddannelsesinstitutioner og et attraktivt bymiljø har også stor betydning for virksomhederne i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige udviklingsarbejde, idet en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Et velfunger elfungerende ende erhverv ervsliv Roskilde Kommune har ca arbejdspladser. Erhvervslivet i Roskilde er præget af få store, internationalt orienterede virksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder. Roskilde har en række virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for medico-branchen og er en del af hovedstadsregionens medicoklynge. De sidste 10 år er der skabt mere end nye arbejdspladser i Roskilde Kommune. Mere end 40 % af Roskildes arbejdspladser er i den offentlige sektor, mens resten er fordelt i det private erhvervsliv. Roskildes Erhvervsstrategi 7

8 Kort og godt De seneste år har der været en voldsom udvikling inden for forretningsservice, som omfatter en stor del af de såkaldte vidensarbejdspladser (pengeinstitutter, liberale erhverv, forskning og udvikling, rådgivningsvirksomhed inkl. IT), således at 16 % af arbejdspladserne i dag er inden for forretningsservice. Selv om Roskilde er den kommune i Region Sjælland, der har flest arbejdspladser inden for forretningsservice, ligger Roskilde et stykke under hovedstadsområdet, hvor 22 % af arbejdspladserne er inden for forretningsservice. Erhverv ervsstruktur trukturen en i Roskilde i proc ocent ent 2005 Danmark Hovedstadsområdet Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde Næstved Slagelse Landbrug, fiskeri og råstofudvinding. 3,4 0,3 1,3 4,2 3,3 Industri samt Bygge og anlæg 21,1 13,2 16,1 19,2 20,8 Energi og vandforsyning 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 Handel, hotel og restauration 18,1 17,6 18,2 19,1 17,0 Transport og telekommunikation 6,2 8,3 4,5 4,4 4,6 Finansiering, forretningsservice mv. 14,1 22,3 16,1 10,1 9,3 Offentlig administration, sundhed mv. 36,6 37,7 43,6 42,7 44,7 8 Roskildes Erhvervsstrategi

9 Inden for kommunen findes en række forskningsinstitutioner som Roskilde Universitetscenter, Forskningscenter Risø, Danmarks Miljøundersøgelser og Slagteriernes Forskningscenter. Disse forskningsinstitutioner med mere end ansatte i forskningsmiljøer giver sammen med CAT og Erhvervssamarbejdet Sjælland et godt grundlag for iværksætteri og innovation i Roskilde. Roskilde har mange uddannelsesinstitutioner. Foruden Roskilde Universitetscenter har Roskilde uddannelsesinstitutioner som Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Uddannelsescenteret i Roskilde - Slagteriskolen, CVU Øst, Sygeplejerskolen i Roskilde, Roskilde Pædagogseminarium, Himmelev Gymnasium, Katedralskolen, Roskilde Gymnasium m.fl. Mere end unge vælger hvert år at uddanne sig i Roskilde. Roskildes Erhvervsstrategi 9

10 Vision, strategi og indsatsområder Roskilde har alle ingredienser til et attraktivt erhvervsmiljø, både hvad angår de basale og mere avancerede rammebetingelser. Roskilde er derfor ikke i en situation, hvor der skal opfindes noget nyt. Udfordringen er snarere at fastholde og videreudvikle det, Roskilde allerede har. Vision Byrådets vision for Roskilde Kommune er, at: Roskilde skal være en attraktiv ramme for innovative virksomheder og iværksættere med gode ideer. Roskilde er Region Sjællands knudepunkt for viden- og oplevelsesøkonomi. Denne position skal styrkes gennem et fortsat samarbejde mellem forsknings-og uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv. Visionen er udtryk for de forventninger, som byrådet har til erhvervsudviklingen. Visionen er ambitiøs og afspejler de indsatsområder, Roskilde Kommune vil sætte fokus på i de kommende års erhvervsudvikling. Dette betyder ikke, at Roskilde fravælger virksomheder, som ikke passer ind i forhold til visionen. Derfor vil der også i erhvervsstrategien blive lagt op til udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv, som i dag kan have svært ved at finde en egnet placering i Roskilde. 10 Roskildes Erhvervsstrategi

11 Indsatsområder Strategien udmøntes gennem tre indsatsområder. Innovation og iværksætteri Roskilde Kommune vil medvirke til at styrke samspillet mellem kulturliv, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne om innovation i de eksisterende virksomheder og i forhold til at skabe gode rammer for etablering af nye virksomheder. Infrastruktur og arealer Roskilde Kommune vil sikre, at der er attraktive erhvervsarealer til alle former for erhverv og arbejde for en bedre tilgængelighed til erhvervsområderne. Erhvervsservice og samarbejde Roskilde Kommune vil have en kompetent og effektiv service af erhvervsvirksomheder og et tæt og proaktivt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervslivet. Succeskrit eskriterier erier Erhvervsstrategien sætter fokus på Roskildes potentiale som Sjællands knudepunkt for videnog oplevelsesvirksomheder. Byrådet har valgt at opstille nogle succeskriterier for opfyldelsen af erhvervsstrategien. Der skal inden udgangen af 2010 være etableret vækstmiljøer med plads til iværksættere og vækstorienterede virksomheder i Trekroner og på Musicon. Der skal inden udgangen af 2015 være etableret mindst nye vidensarbejdspladser i Trekroner og mindst 25 nye virksomheder inden for oplevelsesøkonomi på Musicon. Roskildes Erhvervsstrategi 11

12 En væsentlig grund til at sætte særlig fokus på tiltrækning af vækstorienterede, videnintensive virksomheder er det nye forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdet, som fastlægger, at større kontorarbejdspladser fremover fortrinsvist skal placeres mindre end 600 meter fra en station. Landsplandirektivet og igangsættelsen af centerbyggeriet i Trekroner forventes at øge interessen for etablering af større videnintensive virksomheder til Trekroner. Det vurderes, at der er plads til ca nye arbejdspladser i Trekroner. 12 Roskildes Erhvervsstrategi

13 Roskilde Festival er ikke kun Europas største musikbegivenhed, men er blevet rammen for en række mindre virksomheder, som beskæftiger 40 fuldtidsansatte året rundt. Roskilde Festival havde i 2006 et overskud på ca. 16 mio. kr. Siden starten i 1971 har Roskilde Festival uddelt knap 100 mio. kr. til almennyttige, kulturelle og humanitære formål. Det vurderes, at Roskilde Festival giver en øget omsætning i Roskildes butikker på mere end ½ mia. kr. Oplevelsesøkonomi dækker over virksomheder, hvis forretningsgrundlag og udviklingspotentiale bygger på at skabe en oplevelsesværdi for kunden, og herved opnå en øget pris og bedre markedsposition. Inden for brancher som mode, reklame, musik, forlystelser, computerspil, arkitektur, design, teater og film m.fl. spiller oplevelsen en særlig stor rolle. Disse kreative erhverv har de seneste år oplevet en enorm vækst, der forventes at forsætte de kommende år. Roskildes Erhvervsstrategi 13

14 Innovation og iværksætteri Innovation er et nøgleord for virksomheder, hvis de skal styrke konkurrenceevnen. På grund af pres fra lavtlønslande er det nødvendigt, at produktionen af varer og tjenester konstant udvikles og effektiviseres. Innovative virksomheder og iværksættere opstår ikke af sig selv. De rette rammebetingelser for deres fremkomst og vækst er afgørende for deres overlevelse. Det er derfor vigtigt at styrke samspillet mellem forskningsinstitutionerne og erhvervslivet. Der skal skabes nye koblinger mellem erhvervsmæssige styrkepositioner og anvendelsen af ny teknologi og nye forretningsmodeller og bedre rammer for iværksættere og mindre vækstorienterede virksomheder. Erhvervsstrategien lægger stor vægt på, at samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv styrkes med henblik på at skabe tværgående og utraditionelle anvendelser af kompetencer på tværs af sektorer og på langs af værdikæder. Projekt 1 Netværk af videninstitutioner For bedst muligt at udnytte potentialet i Roskildes mange videninstitutioner i forhold til by- og erhvervsudvikling er det nødvendigt at skabe et handlekraftigt forum, hvor nye ideer kan opstå og nye projekter sættes i gang. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, Risø og CAT etablere en tænketank, som skal udvikle nye ideer til by- og erhvervsudvikling og konkrete forslag til samarbejdsprojekter mellem videninstitutioner og kultur- og erhvervsliv. Projekt 2 Innovativt samspil mellem em videninstitutioner og erhverv ervsliv Forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde er et stort potentiale for erhvervsudviklingen i Roskilde. For at øge innovationskapaciteten blandt virksomhederne i Roskilde Kommune er der behov for at forbedre det innovative samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, samt i forhold til myndigheder og erhvervsfremmeaktører. Roskilde Kommune vil arbejde for et tættere samarbejde mellem videninstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører. Konkret vil Roskilde Kommune sammen med Erhvervssamarbejdet Sjælland undersøge interessen for etablering af et eller flere klyngesamarbejde(r) mellem videninstitutioner og erhvervsliv - eksempelvis inden for medicobranchen. Projekt 3 Væks ækstmiljø i Trekr ekroner Antallet af nyetablerede virksomheder er blevet fordoblet på fem år i Roskilde Kommune. I 2000 valgte 413 at etablere ny virksomhed, mens hele 948 valgte at starte som selvstændige i Halvdelen af de nyetablerede virksomheder er inden for forretningsservice. De mange iværksættere betyder, at der er stor efterspørgsel efter iværksætterhuse og kontorlokaler i Roskilde, og mange står på venteliste til at få en plads i et kontorfællesskab. Roskilde Kommune vil i samarbejde med RUC, CAT og private investorer arbejde for etablering af et vækstmiljø i Trekroner. Vækstmiljøet skal blandt andet skabe plads til studenteriværksætteri og vækstorienterede virksomheder samt rumme vejledning og rådgivningstilbud. Vækstmiljøet skal i sin fysiske udformning virke som et fyrtårn i forhold til innovation og iværksætteri i Trekroner. Projekt 4 Væks ækstmiljø på Musicon Musicon skal de kommende år udvikles til en levende bydel. I Frizonen skal der i de store haller udvikles et spændende miljø, der integrerer kulturaktiviteter og kulturelle erhverv. Centrale elementer i udviklingen af Unicon er lokaler med lav husleje i eksisterende bygninger, mulighed for nybyggeri til mere etablerede virksomheder og etableringen af et vækstmiljø i en af hallerne på Unicongrunden med fokus på kulturerhverv. Roskilde Kommune vil etablere et eksternt sekretariat, som på et professionelt grundlag og i tæt samarbejde med kultur- og erhvervsliv vil arbejde for en realisering af visionen om Musicon som en levende bydel. 14 Roskildes Erhvervsstrategi

15 CAT er Danmarksmestre i at udvikle nye vækstvirksomheder. En international undersøgelse af vækstvirksomheder viser, at 4 ud af 8 danske supergazeller - virksomheder, som forventes at få en omsætning på over ½ mia. kr. inden for en kort årrække - er etableret i samarbejde med CAT. Erhvervssamarbejdet Sjælland har de seneste år specialiseret sig i forhold til rådgivning af kreative iværksættere og virksomhederne inden for oplevelsesøkonomi blandt andet ved afholdelse af såkaldte syrebad, hvor iværksættere udfordres af erfarne forretningsfolk. Roskilde Bank har blandt andet i kraft af Musicon Valley samarbejdet fået kontakt til mange virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. Henvendelserne spænder fra finansiering af højteknologiske lys- og lydvirksomheder til finansiering af filmproduktioner med blandt andre Wikke og Rasmussen. Roskildes Erhvervsstrategi 15

16 Infrastruktur og arealer En veludbygget infrastruktur hører til blandt virksomhedernes basale erhvervsvilkår. Betydningen af tilgængeligheden til erhvervsområderne i Roskilde bliver ikke mindre af, at mange pendler fra omegnskommunerne til en arbejdsplads i Roskilde. Roskilde har en meget god tilgængelighed. Alle regionale tog til og fra København med undtagelse af lyntogene stopper i Roskilde. Der er også gode vejforbindelser til København og hele Sjælland. Udviklingen og forbedringen af infrastrukturen fordrer en løbende interessevaretagelse i forbindelse med statslige infrastrukturinvesteringer i veje, bane og en udvidelse af Roskilde Lufthavn. Roskilde har et godt udgangspunkt for at tiltrække flere vækstorienterede virksomheder blandt andet i kraft af de meget attraktive erhvervsarealer og den gode tilgængelighed. Dette potentiale skal udnyttes gennem en skærpelse af de forskellige erhvervsområders profil og målrettet markedsføring af områderne. Projekt 5 Areal ealer er til kont ontor orerhv erhverv erv I Trekroner ligger nogle af hovedstadsområdets mest attraktive erhvervsarealer. Med regeringens forslag til landsplandirektiv for hovedstadsregionen strammes det såkaldte stationsnærhedsprincip. Fremover skal kontorvirksomheder over m 2 fortrinsvist lokaliseres mindre end 600 meter fra en station. Få kommuner har ledige arealer mindre end 600 meter fra en station og ingen andre steder i hovedstadsregionen findes stationsnære arealer i tilknytning til højere læreranstalter. Med stramningen af stationsnærhedsprincippet og påbegyndelsen af centerbyggeriet i Trekroner og et andet erhvervsbyggeri under planlægning er det byrådets forventning, at der vil ske en voldsom udbygning af Trekroner de næste år. Roskilde Kommune vil arbejde på en udvikling og markedsføring af Trekroner som attraktivt lokaliseringsmulighed for store videnintensive virksomheder. I samarbejde med Erhvervssamarbejdet Sjælland og investorer/ entreprenører skal eventuelle barrierer for udviklingen af Trekroner afdækkes og afhjælpes. Projekt 6 Areal ealer er til produktionserhv oduktionserhverv erv Langs Københavnsvej er der erhvervsarealer til større produktions- og lagervirksomhed. Området har været reserveret til en udvidelse af Nycomed og til andre virksomheder, som kombinerer produktion og udviklingsaktiviteter samt til virksomheder, der bliver presset ud af Industrivejområdet som følge af omdannelse af dette område til detailhandel. Gadstrup Erhvervspark har de sidste år udviklet sig til et velfungerende erhvervsområde med lager og produktionsvirksomheder. Vest for erhvervsområdet Møllehaven i Jyllinge er der udlagt et erhvervsområde til produktionsog lagervirksomheder samt kontor. Roskilde Kommune vil arbejde for en udlægning af et nyt erhvervsområde til produktionserhverv i tilknytning til Køgevej samt indlede en dialog med ejeren af arealet vest for Møllehaven om en udvikling af dette område. Projekt 7 Areal ealer er til lufthavnsrelat elater erede ede erhverv erv Roskilde Kommune vil arbejde aktivt for en udvidelse af Roskilde Lufthavn, idet det vurderes at en udvidelse af Roskilde Lufthavn vil kunne skabe op imod nye arbejdspladser. 1 Det er stadig usikkert, hvornår Roskilde Lufthavn bliver udvidet. På trods af usikkerheden har investorer allerede nu tilkendegivet interesse for etablering af hoteller og andre servicefunktioner i relation til lufthavnen. På sigt forventes det, at en udvidelse af lufthavnen vil kunne tiltrække flere konferencer og messer til Roskilde samt at flere internationale virksomheder vil lokalisere sig i Roskilde osv. Roskilde Kommune vil spille en aktiv rolle i forhold til en fremskyndelse af beslutningen om udvidelse af Roskilde Lufthavn og de nødvendige investeringer i infrastrukturen. Roskilde Kommune vil tage initiativ til et samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, erhvervsfremmeaktører og potentielle investorer om, hvordan Roskilde Kommune får mest muligt ud af en udvidelse af lufthavnen. Roskilde Kommune vil i samarbejde med nabokommuner, Region Sjælland og Vejdirektoratet kortlægge behovet for en udbygning af Køgevej og mulighederne for en kollektiv trafikbetje- 16 Roskildes Erhvervsstrategi

17 ning af lufthavnen ligesom de økonomiske konsekvenser af denne infrastrukturudbygning skal vurderes og finansieringen aftales med eksterne parter. Projekt 8 Areal ealer er til detailhandel Roskilde er en attraktiv handelsby med et varieret og mangfoldigt butiksudbud. Moderne detailhandel er også en del af oplevelsesøkonomien, og der bør forsat være fokus på at skabe gode rammer for aktiviteter i bymidten. De sidste år er der sket en voldsom udbygning af detailhandlen - primært på indre Københavnsvej, hvor Ro s Torv i disse år udvikles fra at være et lokalt butikscenter med 50 butikker til at være et regionalt center med 96 butikker. Roskilde Kommune vil arbejde på en forsat udvikling af Københavnsvej og Industrivejområdet i en tæt dialog med interesserede investorer og for en forbedret sammenhæng mellem Københavnsvej og den historiske bymidte, herunder en forskønnelse af Røde Port. Projekt 9 Serviceeft eefter ersyn på erhverv ervsområder og brancher Erhvervsområder er som andre byområder dynamiske. Det er derfor fornuftigt regelmæssigt at vurdere erhvervsområdernes profil og udviklingsmuligheder. Der kan også være behov for en særlig indsats i forhold til brancher, som står over for nogle særlige udfordringer - eksempelvis behovet for at øge overnatningskapaciteten i Roskilde. Roskilde Kommune vil tilbyde grundejerforeninger et servicecheck i forhold til om erhvervsområdet lever op til de krav, virksomhederne stiller til deres nære fysiske omgivelser. Roskilde Kommune vil også indgå i dialog med brancher og virksomheder, der af den ene eller anden grund står over for for særlige udfordringer. Roskildes Erhvervsstrategi Projekt 10 Tilgængelighed i Roskilde Udvidelsen af motorvejen vil have en positiv virkning i forhold til trængselsproblemer i den sydlige del af Roskilde, idet flere vil benytte motorvejen i stedet for de mindre veje gennem Roskilde. Der er imidlertid også trængselsproblemer i den nordlige del af Roskilde på A6 og Københavnsvej. En ny vejforbindelse nord om Trekroner vil kunne afhjælpe trængselsproblemet her. Roskilde Kommune vil arbejde for en ny vejforbindelse nord om Trekroner for at aflaste A6 forbindelsen og Københavnsvej og gennem udarbejdelsen af en trafikpolitik arbejde for at afhjælpe trængselsproblemer generelt. Projekt 11 Park arkeringspolitik Muligheden for at komme til bymidten for at handle, arbejde og gøre brug af servicetilbud mv. er en forudsætning for, at bymidten kan udvikles. Der har tidligere været overvejelser om udvidelse af P-kapaciteten i bymidten samt finansiering af et P-hus eller P-kælder via betalingsparkering i bymidten. Roskilde Kommune vil i samarbejde med blandt andre Roskilde Handel vurdere om, der er behov for en udvidelse af parkeringskapaciteten i bymidten. Roskilde Kommune vil på denne baggrund overveje, om der skal udarbejdes forslag til et eller flere P-huse/kældre eventuelt finansieret via indførsel af betalingsparkering i Roskilde. 1 En tommelfingerregel i forbindelse med udvidelse af kapacitet på lufthavne er, at der skabes ét nyt job pr passagerer. Ved 10 ruter med afgang/ankomst morgen og aften og en kapacitet på 100 passagerer pr. fly vil der ved flyvning på alle hverdage være passagerer. 17

18 En beslutning om udbygningen af Holbækmotorvejen er truffet, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i Holbækmotorvejen udbygges fra 4 til 8 spor igennem Fløng mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej, og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest. Igennem Roskilde udbygges den eksisterende motorvej asymmetrisk, dvs. at den nordlige vejkant bibeholdes, og udvidelsen sker langs sydsiden af motorvejen. Beslutningen om udvidelse af jernbanekapaciteten mellem Roskilde og Ringsted forventes truffet i Roskilde Kommune arbejder for, at udvidelsen af jernbanekapaciteten sker ved udbygning af den eksisterende bane og ikke gennem anlæg af en helt ny jernbaneforbindelse over Køge. 18 Roskildes Erhvervsstrategi

19 Roskilde har mange attraktive erhvervsarealer til forskellige former for erhverv. Trekroner er kommunens største erhvervsareal. På de ca m 2 erhvervsareal kan der etableres mere end videnintensive arbejdspladser. Ved Risø er der udlagt et ca m 2 erhvervsareal til forskningsbaserede virksomheder. I tilknytning til Roskilde Lufthavn er der ca m 2 erhvervsareal til lufthavnsrelateret erhverv. Roskilde Kommune vil arbejde for udlæg af nye erhvervsarealer til produktionserhverv i Jyllinge og i tilknytning til Køgevej. HUR har i forbindelse med regionplan 2005 fået analyseret de bymæssige rammer for videnvirksomheder i Hovedstadsregionen. Disse viser, at virksomhederne betragter Hovedstadsregionen som én samlet region. Til gengæld understreger videnerhvervenes krav til bymæssige rammer som for eksempel kollektiv trafik, bymæssighed mv., at der er behov for at fastholde en vis bymæssig koncentration for at sikre, at der udvikles en række bykerner, som er attraktive for fremtidens væksterhverv. Roskildes Erhvervsstrategi 19

20 Erhvervsservice og samarbejde En god og velfungerende erhvervsservice er afgørende for virksomhedernes dagligdag og i forlængelse af det virksomhedernes konkurrenceevne. Roskilde Kommune er med til at skabe de lokale rammer for virksomhedernes vækst og udvikling. Den kommunale erhvervsservice omfatter hjælp til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, en veludbygget og velfungerende infrastruktur, en kompetent og hurtig myndighedsbehandling, udlæg af attraktive erhvervsområder mv. Roskilde Kommune er en del af Erhvervssamarbejdet Sjælland, der yder gratis vejledning til iværksættere, erhvervsservice til små og mellemstore virksomheder i Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner. Udviklingen på erhvervsområdet skal ske både med en intern kommunal forankring og i løbende dialog med erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet og borgerne generelt. Erhvervsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af sektorer om udnyttelse af forskning, viden og kompetencer i forskningsog uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet er til fordel for alle parter. Byrådet ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde, kulturliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingen af Roskilde. Projekt 12 Regionalt samarbejde Roskilde deltager i mange forskellige regionale samarbejder. I Region Sjælland samarbejder Roskilde med de 16 andre kommuner om planlægning, kollektiv trafik mv. I Vækstforum samarbejder de 17 kommuner i regionen med Region Sjælland om udvikling af gode rammebetingelser for erhvervsudvikling osv. Det er nødvendigt for Roskilde Kommune at etablere et tættere samarbejde med de kommuner i regionen, Roskilde har fælles interesser med. Samtidig er det også vigtigt, at Roskilde styrker samarbejdet med kommuner i hovedstadsregionen og Skåne, da Roskilde funktionelt er en del af Øresundsregionen. Roskilde kan således blive brobygger mellem Region Sjælland og Øresundsregionen. Roskilde Kommune vil arbejde for, at Erhvervssamarbejdet Sjælland bliver rammen for erhvervsudvikling i den nordøstlige del af Region Sjælland og gennem deltagelse i forskellige formelle og uformelle fora i Øresundsregionen sikre, at Roskilde får indflydelse på rammebetingelserne for erhvervsudviklingen på Sjælland. Projekt 13 Byggesagsbehandlingen Der er aktuelt en lang byggesagsbehandlingstid i Roskilde Kommune, som i de øvrige vækstkommuner p.t. op til 20 uger for visse sager. Den lange sagsbehandlingstid skyldes stor byggeaktivitet i kommunen og en række forhold, der har nedsat produktiviteten i forbindelse med kommunesammenlægningen. Roskilde Kommune vil ved en opnormering af personalet inden for byggesagsbehandlingen og en effektivisering af interne arbejdsgange reducere sagsbehandlingstiden til 8 uger for store byggesager og 4 uger for små byggesager. Roskilde Kommune vil gennemføre et projekt, som skal udvikle nye samarbejdsformer i forbindelse med byggesagsbehandling. Projektet vil fokusere på at skabe en større gensidig forståelse for parternes roller og for byggesagsprocessen. Projekt 14 Elektr ektronisk sagsbehandling Der sker i disse år en voldsom udvikling i mulighederne for selvbetjening af virksomheder og borgere via Internettet. Der er behov for løbende at vurdere, om der er nye muligheder for en lettere og mere fleksibel betjening af virksomhederne i Roskilde. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde evaluere virksomhedernes mulighed for selvbetjening via Internettet og med udgangspunkt i en analyse af best pratice i landets kommuner udarbejde et katalog med forslag til forbedring af den kommunale service via Internettet. Projekt 15 VirksomhedsNetværk Roskilde Virksomhedsnetværk Roskilde er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og erhvervslivet i Roskilde om udveksling af erfaringer i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Erhvervslivet og Roskilde Kommune har en fælles interesse i tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft i Roskilde og gennemførelse af konkrete indsatser i forhold til sygemeldte personer og personer med nedsat arbejdsevne. 20 Roskildes Erhvervsstrategi

21 Dette arbejde skal styrkes i de kommende år, idet erfaringerne viser, at et tæt samarbejde kan tilgodese begge parters interesser på en god og konstruktiv måde. Se Roskilde Kommune vil arbejde for at løse virksomhedernes arbejdskraftbehov hurtigt og effektivt. I denne sammenhæng vil Roskilde Kommune udbygge samarbejdet med virksomhederne i VirksomhedsNetværk Roskilde, Erhvervsforum Roskilde og det Lokale Beskæftigelsesråd. Projekt 16 Virksomhedspanel Som et led i kvalitetssikringen af den kommunale erhvervsservice og som en dialogpartner i forhold til udviklingen af gode rammebetingelser for erhvervslivet i Roskilde vil Roskilde Kommune etablere et virksomhedspanel med en bred repræsentation af erhvervslivet i Roskilde. Virksomhedspanelet vil blandt andet blive bedt om løbende at evaluere erhvervsudviklingsstrategien og de indeholdte projekter. Roskilde Kommune vil etablere et Virksomhedspanel med ca. 50 virksomheder, som gennem spørgeskemaer o.l. tager temperaturen på erhvervslivets opfattelse af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i Roskilde, herunder byggesagsbehandling og miljøgodkendelser. De indkomne svar vil blive analyseret og formidlet bredt til erhvervslivet. Projekt 17 Dialogmøder Roskilde Kommune vil gerne have et tæt samarbejde med erhvervslivet. En forudsætning for dette samarbejde er, at vi lærer hinanden bedre at kende. Roskilde Kommune vil derfor tage initiativ til afholdelse af halvårlige møder med erhvervslivet. Roskilde Kommune vil hvert halve år invitere erhvervslivet til en drøftelse af kommunens udviklingsplaner og erhvervspolitiske initiativer. På møderne vil erhvervslivet have mulighed for at komme med input til kommunens erhvervspolitik og stille spørgsmål til kommunens virksomhed i øvrigt. Projekt 18 Samarbejds-/result esultat ataft aftal ale e med Erhverv ervssamarbejdet samarbejdet Sjælland Erhvervssamarbejdet Sjælland hjælper hvert år 400 iværksættere med at starte ny virksomhed og vejleder 100 små og mellemstore virksomheder i forhold til markedsføring, IT, generationsskifte mv. Herudover formidler Erhvervssamarbejdet Sjælland ledige erhvervslokaler og erhvervsgrunde. Roskildes tilskud til Erhvervssamarbejdet Sjælland udgør for 2007 ca. 1,7 mio. kr. Se Roskilde Kommune vil i samarbejde med Lejre og Ringsted Kommune gå i dialog med Erhvervssamarbejdet Sjælland om en samarbejds-/resultataftale. Roskilde Kommune vil i den forbindelse lægge særlig vægt på, at Erhvervssamarbejdet Sjælland spiller en aktiv rolle i forhold til at tiltrække større videnvirksomheder til Trekroner, medvirker til etablering af et eller flere klyngesamarbejder mellem videninstitutioner og erhvervsliv samt forsat udvikler kompetencer i forhold til vejledning af virksomheder inden for oplevelsesøkonomi. Projekt 19 Kultur og Erhverv erv Forum Kultur og Erhverv Forum er en ramme for samarbejdet mellem aktører inden for turisme, erhverv & handel, kultur, idræt og uddannelse i Roskilde og Lejre kommuner. Formålet med Kultur og Erhverv Forum er at diskutere visioner og perspektiver for Roskildes udvikling samt at igangsætte nye, fælles eller enkeltstående initiativer, der afspejler formålet. Roskilde Kommune vil videreudvikle og styrke Kultur og Erhverv Forum som et bredt samarbejde mellem kommunens mange aktører. Roskildes Erhvervsstrategi 21

22 Roskilde er et regionalt knudepunkt på Sjælland. Roskilde Kommune er formelt placeret i Region Sjælland, men er på mange områder en del af Hovedstadsregionen. I forhold til arbejde, kultur og bosætning er Roskilde funktionelt og mentalt en del af hovedstadsområdet. Mange borgere i Roskilde arbejder i hovedstadsområdet og hovedparten af RUC-studerende kommer fra København. Samtidig har Roskilde hvad angår uddannelse, handel, kultur og beskæftigelse traditionelt været vigtig for en stor del af Sjælland vest for Roskilde. 22 Roskildes Erhvervsstrategi

23 Musicon Valley er et godt eksempel på et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturliv og erhvervsliv, som de seneste år har skabt en række spændende resultater. Roskilde Kommune vil forsat støtte samarbejdet i Musicon Valley og undersøge mulighederne for etablering af lignende samarbejder på andre områder. Roskilde Kommunes nye Jobcenter arrangerer i samarbejde med VirksomhedsNetværk Roskilde og Erhvervsforum Roskilde jobdating -arrangementer, som på en uhøjtidelig måde bringer virksomheder og arbejdssøgende i tæt kontakt med hinanden. Også på Internettet er der mulighed for at mødes på lige fod (www.jobnet.dk). BEC (Bankernes EDB Central) er en it-virksomhed i vækst. Alene i løbet af det sidste år har BEC ansat mere end 100 nye medarbejdere. For at følge med denne udvikling har BEC igangsat et byggeri på m 2 i tilknytning til deres eksisterende byggeri på Havsteensvej. I det nye byggeri bliver der plads til 410 medarbejdere, således at BEC i 2008 vil have ca. 900 medarbejdere. Roskildes Erhvervsstrategi 23

24

ERHVERVS- STRATEGi 2007

ERHVERVS- STRATEGi 2007 ERHVE HVERVS- VS- STRATEG TEGi 2007 5 Indledning 6 Roskildes udgangspunkt 10 Vision,, str trat ategi og indsatsområder 14 Innovation og iværksætt ærksætteri 16 Infras astruktur og areal ealer er 20 Erhverv

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

ROSKILDE - FRA NUTID TIL FREMTID

ROSKILDE - FRA NUTID TIL FREMTID ROSKILDE - FRA NUTID TIL FREMTID ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK 2016-2019 FORORD LARS LINDSKOV FORMAND FOR UDVALGET VÆKST, ERHVERV OG GLOBALISERING VISION: VI SKAL OG VIL FREMTIDSSIKRE ERHVERVSLIVETS MULIGHEDER

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere