AB bladet 11. årgang nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB bladet 11. årgang nr. 1"

Transkript

1 AB bladet 11. årgang nr. 1 DU BLIVER SLETTET SOM MEDLEM... hvis du ikke lader dig registrere senest 31. maj 2010 Læs artikel på side 3 Find os på internettet

2 Info og Indhold Bladudvalg: Grethe Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen Paw Andreassen, afd. 10 Poul Meisler, afd. 23 René K. Rasmussen, forretningsfører Mette Kjær Johansen, sekretær Indhold i dette nummer: Forside Ny lovgivning side...1 Info og indhold side...2 Sommerferielukning side...2 Ny lovgivning om medlemsanciennitet side...3 Regulering af a conto vand-/varmebidrag side...4 Akutte skader udenfor normal arbejdstid hvad gør jeg? side...4 Tidspunkter for afdelingernes budgetmøder side...5 Bestilling af regnskab side...6 Formandsmøde side...7 Levering af tv, internet og telefoni side...8 Kursusaktivitet for afdelingsbestyrelser side...8 Organisationsbestyrelsens årsberetning side Organisationsplan side...15 Foto af organisationsbestyrelsesmedlemmerne side...16 Administrationens åbningstider i sommerferien Kontoret er lukket i uge 29. Begrænset åbningstid i uge 28 og 30. Telefon kl og kl Ekspedition kl Mandag er telefonen desuden åben fra kl Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggeforening i god tid forinden udgivelserne i april, august og november måned. AB bladet - side 2

3 Registrer dig senest 31. maj 2010 eller du bliver slettet Pr er der trådt en ny lovgivning i kraft. Brev med information er ultimo februar udsendt til samtlige medlemmer hos BoligSilkeborg (AB og AAB). Har du mod forventning ikke modtaget brevet, er det vigtigt, at du læser nedenstående. Det nye er At alle der ønsker at bevare deres nuværende medlemsanciennitet, skal registrere sig inden 31. maj Herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr på kr. 100,00. Girokort på gebyret udsendes første gang i december måned At alle der ikke er registreret inden ovennævnte dato, bliver slettet. Ønsker man senere at blive boligsøgende, må man altså starte helt forfra på ventelisten, dette gælder også for dig som beboer. Der skal endvidere betales for et nyt opnoteringsnummer. Dette koster kr. 200,00. Der er derfor vigtigt, at du lader dig registrere, så du ikke taber den anciennitet, der kan være oparbejdet gennem mange år. Hvad sker der nu Har du allerede registreret dig, skal du ikke foretage dig yderligere. Har du ikke registreret dig, skal du gøre dette senest mandag, den 31. maj 2010 inden kl Du kan registrere dig på vores hjemmeside: indsende talonen fra det udsendte brevet eller kontakte os pr. telefon. I december måned udsendes girokort. AB bladet - side 3

4 A conto vand- og varmebidrag pr I f. m. modtagelsen af forbrugsregnskaber for 2009 er der for samtlige lejere foretaget en beregning af de nuværende a conto bidrag. Dog er det en forudsætning for beregningen, at man har boet i lejemålet i hele kalenderåret Ved beregningen af a conto bidrag for 2010 er der taget højde for prisudviklingen pr samt et tillæg på varme på 10% og vand 5%. De lejere, hvis a conto indbetaling adskiller sig væsentligt fra forbruget i 2009, er varslet en regulering pr Akutte skader uden for normal arbejdstid, weekend og på helligdage vedr. el- og vvs-installationer hvad gør jeg? Skulle uheldet være ude uden for normal arbejdstid, i weekend og på helligdage, at der opstår et problem omkring el- og vvsinstallationer, som kræver akut afhjælpning og at det i den forbindelse ikke er muligt at komme i kontakt med varmemesteren, kan man kontakte vagttelefonen indenfor området. I Ekstraposten som husstandsomdeles hver uge, er der en hel side med serviceinformationer. Under overskriften Service faste vagter fremgår det, hvem der har henholdsvis elog vvs-vagten den pågældende uge. Udgiften i forbindelse med afhjælpning af akutte problemstillinger dækkes af afdelingen, og regningen bedes i den forbindelse stilet til Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1. Skulle der være tale om skader, som ikke kræver akut afhjælpning, bedes varmemesteren kontaktes den førstkommende hverdag efter skadens opståen med henblik på løsning af problemet. Udgifter som følge af brug af vagtordningen til disse sager, vil blive pålagt lejer at betale. Opsummering procedure: Skade som kræver akut afhjælpning 1. Kontakt varmemesteren 2. Kontakt vagttelefonen indenfor området 3. Afhjælpning 4. Faktura stiles til Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1 AB bladet - side 4

5 Budgetmøder (budget 2011) Afdeling Dato Tid Afholdes Fællesmøde for afdelinger uden afdelingsbestyrelsen Huset, Kejlstrupvej 51 Afd. 1,3,5,7,11,17,26,27,28,29, 30,31,33, 35, 36,37,38,39,40,41,55 Afd. 2 - Ringgården Gildesalen i Ringgården Afd. 4 - Kærshøjvej, Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd. 6 - Kejlstrupvej Gildesal afd. 10 Afd. 8 - Vestre Ringvej Cykelkælderen, afd. 8 Afd. 9 - Kærshøjvej, Nylandsvej, Ndr. Ringvej Gildesalen i Havfruen Afd Færgegården Gildesal afd. 10 Afd Borgergade/Nørretorv Fælleshuset på Tulipanvej Afd Langelinie/Jyllandsgade Gildesalen i Havfruen Afd Ravnholtvej 18-22/Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Lavendelvej, Violvej, Bregnevej, Valmuevej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lupinvej Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Lindeparken Huset, Kejlstrupvej 51 Afd Havfruen Gildesalen i Havfruen Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Arendalsvej Skovhuset Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Tulipanvej Fælleshuset på Tulipanvej Afd Rosengade 1 A-L Fælleshuset på Tulipanvej Afd Kejlstrupvej Fælleshuset Afd Bomholts Plads 9-11/Gård Fælleshuset på Tulipanvej Afd Vesterbo Salen Afd Gunilshøjvej/Pedersmindevej Sognehus Vesterlundvej Afd Skægkær Banevej 15-41/ Centrumhus Afd Padborgvej Fælleshuset Afd Bredhøjvej/Brokbjergvej Fælleshuset Afd Skægkær Banevej 32-66/70-72/ Centrumhus Afd Narvikvej Fælleshuset Afd Arendalsvej Glashuset Afd Nørretorv Nørretorv 10, 1. tv. Afd Nylandsvej Gildesalen i Havfruen Afd Remstruplund Dagligstuen Afd Kejlstrupvej Fælleshuset Afd Tulipangården Fælleshuset Afd Kirunavej Fælleshuset Afd Smedebakken Silkeborg Sportscenter Afd Buskelundhøjen Fælleshuset på Padborgvej Afd Ballevej 2 C-T Huset, Kejlstrupvej 51 AB bladet - side 5

6 Bestilling af regnskab for 2009 Afdelingens regnskab for 2009 er nu klar til udsendelse. I afdelinger hvor der er valgt afdelingsbestyrelse, godkender afdelingsbestyrelsen årsregnskab for afdelingen. Er der ikke valgt afdelingsbestyrelse i en afdeling, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Afdelingens regnskab er nu underskrevet af afdelingsbestyrelse eller boligorganisationens bestyrelse. Endeligt er regnskaberne godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 13. april I lighed med tidligere år udsendes regnskabet kun til lejere, som afgiver bestilling på nedenstående talon eller på adressen: Bestilling senest den 25. maj Talon skal returneres til foreningens kontor, Færgegården 1. Regnskaberne udsendes efterfølgende uge. Undertegnede bestiller hermed afdelingens regnskab for Skriv venligst tydeligt. Afd. nr.: Navn: Adresse: AB bladet - side 6

7 Formandsmøde AB inviterede samtlige afdelingsformænd til møde i huset på Kejlstrupvej, derudover var Søren Madsen fra Boligselskabernes Landsforening inviteret som tovholder på mødet. Der deltog 19 formænd ud af 32 mulige, hvilket vi syntes var acceptabelt, men vi håber jo, at deltagelsen vil blive større ved næste møde. Mødet startede med en gennemgang af den nye styringsreform og hvad den indebærer for afdelingsbestyrelserne og deres arbejde. Derudover blev der debatteret omkring kommunikation, service og beboerdemokrati: Først arbejdede vi i grupper for at kaste gode ideer på bordet for at se, hvad der var af ønsker til fremtidigt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, derefter var der cafédebat om, hvad der skal gøres for at nå beslutningerne. Resultat af debatten blev: Hvad kræves der af organisationsbestyrelsen: Organisationsbestyrelsen skal være mere synlig Afdelingsformændene skal klædes bedre på Intromateriale til afdelingsformændene Hvad kræves der af afdelingsbestyrelserne: Bedre (mere interessante) dagsordner til beboermøderne Forslag fra beboerne skal bringes videre løbende Uddelegering af opgaverne Mere viden om økonomi til beboerne Vi havde et godt og konstruktiv møde i en god og positiv tone, og det blev besluttet, at formandsmøderne var et godt initiativ, som skal gentages en gang årligt. Ligeledes blev det på mødet oplyst, at der afholdes er regnskabskursus for afdelingsbestyrelserne den 22. september 2010, så sæt kryds i kalenderen. Jeg ser frem til næste møde. Grethe Rasmussen Formand AB bladet - side 7

8 Levering af tv, internet og telefoni Fra Arbejdernes Byggeforenings side følger vi nøje udviklingen på området omkring levering af tv, internet og telefoni, men indtil videre, har der ikke været udbydere, der samlet set har kunnet matche den nuværende udbyder (YouSee). Energi Midt står stærkt på internetsiden, men på tv-siden og telefonisiden har de ikke kunnet være med, og det erkender de gerne. En evt. indførelse af fibernet vil samtidig kræve, at der etableres nye forsyningsnet i vore ejendomme, da det ikke er muligt at viderebringe signalerne (fibernet) via det eksisterende net. Der forligger i den forbindelse flere konkrete tilbud fra Energi Midt på levering og etablering af fibernet. Tilbud som vi på nuværende tidspunkt med baggrund i betingelserne ikke finder attraktive nok. Men udviklingen på området går stærkt, og vi følger udviklingen tæt, med henblik på at varetage jeres interesser bedst mulig. Kursusaktivitet for afdelingsbestyrelser 2010 I 2010 er der som noget nyt planlagt et økonomikursus (fyraftensmøde) for afdelingsbestyrelser for derigennem at bidrage til større indsigt i og forståelse for et afdelingsbudget, månedlig råbalance og regnskab. Dette arrangement løber af staben den 22. september Udgiften til arrangementet afholdes af de respektive afdelinger, som er repræsenteret ved kurset. I 2010 har vi som tidligere år planer om et kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer under overskriften Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så?. Formålet med kurset er at hjælpe de nyvalgte medlemmer godt i gang med bestyrelsesarbejdet. Udgiften til arrangementet afholdes af de respektive afdelinger, som er repræsenteret ved kurset. AB bladet - side 8

9 Organisationsbestyrelsens beretning for det forløbne år Den nye styringsreform I forbindelse med vedtagelsen af den nye styringsreform m.v. trådte en række regelændringer for den almene sektor i kraft fra den 1. januar Følgende bekendtgørelser er ændret: 1.Bekendtgørelse om drift af almene boliger omhandlende den nye styringsmodel, bestemmelser vedr. dokumentationsmateriale, nye organisationstyper, nye regler vedr. egenkapitalen og byggefond samt ny kontoplan. 2.Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger omhandlende beslutningskompetencen vedr. valg af vedligeholdelsesordning. 3.Ny normalvedtægt for boligorganisationer med boligafdelinger, for den nye administrationsorganisation og for garantiselskaber. 4.Bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. omhandlende administration af opførelse og drift af ustøttet byggeri, udlejning af erhvervslokaler samt etablering af selskaber, som kan forestå de nye aktiviteter. 5.Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger omhandlende annoncering, kombineret udlejning, tomme boliger samt de nye ventelisteregler herunder gebyrer. 6.Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. omhandlende nye krav til totaløkonomiske investeringer i nybyggeri omhandlende de nye muligheder for at etablere lavenergibyggeri. Vi modtog bekendtgørelserne om det nye regelsæt i forbindelse med BL Informerer nr. 67 den 23. december Men da vejledninger m.v. først udsendes i løbet af foråret 2010, er der en vis usikkerhed omkring tolkningen af det nye regelsæt. Implementeringen af det nye regelsæt vil ske løbende gennem 2010 med udgangspunkt i kommende vejledninger samt informationsmateriale fra BL. Første skridt på vejen er taget i form af implementeringen af de nye udlejningsregler, heriblandt harmoniseringen af ventelisterne som alle formentlig har stiftet bekendtskab med. Næste skridt på vejen er vedtægtsændringerne som er på dagsordenen på repræsentantskabsmødet Baggrunden herfor er de nye normalvedtægter. Forårspakke 2.0 Moms på levering af fast ejendom Fra den 1. januar 2011 sker der en delvis ophævelse af momsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom, idet levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde, vil blive omfattet af momspligten. Baggrunden for ophævelsen skal ses i lyset af, at Danmark rent momsretsligt er underlagt EU-retten og som følge heraf, skal implementere lovgivningen herhjemme i overensstemmelse med gældende direktiver. Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion, der omfatter en hel eller dele af en bygning. En bygning er ny inden første indflytning. Ved en byggegrund forstås som hovedregel et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til et formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det vil sige, at grundkøb efter 1. januar 2011 med henblik på opførelse af nybyggeri vil blive pålagt moms. Moms på ejendomsadministration Med virkning fra den 1. januar 2010 indføres momspligt for administration af fast ejendom, og dermed bortfalder den nuværende momsfritagelse. Boligorganisationernes administration af egne afdelinger vil dog ikke være omfattet af momspligten, da administrationen udføres i samme juridiske enhed. Ophævelsen får dermed ingen konsekvenser for AB`s vedkommende, men de foreninger som har valgt at indgå et administrativt samarbejde som alternativ til en fusion, er omfattet af momspligten. Energiafgifter med indvirkning på del almene område AB bladet - side 9

10 Forårspakke 2.0 indeholder også ændringer til de forskellige energi- og afgiftslove. Ændringerne skal dels ses som et miljøpolitisk tiltag om et grønnere Danmark i fremtiden, men også som et sundhedsfremmende tiltag. Afgiften på brændsler i form af kul, olie og gas forhøjes med 15%. Afgiften på elektricitet forhøjes med 5%. Miljøafgifter med indvirkning på det almene område Fra den 1. januar 2011 forhøjes spildevandsafgiften med 50%, dvs. at samtlige satser i spildevandsloven forhøjes med 50%. Tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift Med dommerstemmerne 7-0 i Højesteret vandt BL og Albertslund Boligselskab den principielle sag om lønsumsafgift m.v. som var indbragt for Højesteret efter, at sagen var blevet tabt i Østre Landsret i december Resultatet i Højesteret betød, at mange boligorganisationer heriblandt AB kunne få tilbagebetalt for meget indbetalt lønsumsafgift, ligesom dommen gjorde op med momsproblematikken vedrørende ejendomsfunktionærer og dermed på de formelle ansættelsesforhold. Tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift (fortsat) Højesteret slog fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation, og altså ikke en juridisk enhed. Dommen betød, at AB. fra og med 1. januar 2009 ikke længere skulle betale lønsumsafgift til staten, og at ejendomsfunktionærerne kunne vende tilbage som ansatte i boligorganisationen. For AB`s vedkommende blev resultatet af dommen, at SKAT i 2009 har tilbagebetalt kr ,00 som svarer til det beløb, som er indbetalt i lønsumsafgift for perioden 1. april marts Tilbagebetaling af lønsumsafgiften vil ske via administrationsbidraget i de respektive afdelinger i forbindelse med budgetterne for En evt. forøgelse af henlæggelserne i de respektive afdelinger svarende til tilbagebetalingen, ville være at betragte som en omgåelse af reglerne vedr. tilbagebetaling, og er derfor ikke en mulighed. Skat har samtidig udbetalt en rentegodtgørelse af den indbetalte lønsumsafgift, som samlet set beløber sig til kr ,15. Rentegodtgørelsen skal ligeledes tilbagebetales via administrationsbidraget i de respektive afdelinger i forbindelse med budgetterne for Beløbet fordeles med baggrund i den indbetalte lønsumsafgift. Udviklingen i den almene sektor på landsplan/ lokalt Antallet af ledige almene boliger er på landsplan steget markant, selvom ledigheden stadig totalt set er marginal (ca. ½ procent). Problemerne med at udleje boliger optræder især i udkantsområder af Danmark men forekommer også i de større byer. Som tidligere nævnt har vi som almen boligorganisation i en årrække været mærket af den lave rente og lånemulighederne på boligmarkedet, som gjorde, at mange af vore beboere kunne tage springet og købe en ejer- eller andelsbolig, og sidde lige så billigt som de gjorde i en lejlighed hos os. Dette betød, at vi i perioder var næsten i bund med ventelisterne for en række afdelingers vedkommende Vi havde med baggrund i finanskrisen og boligpriserne lokalt, en forventning om et større pres på vore ventelister i Men fakta er, at presset på ventelisterne fortsat er historisk lavt, og antallet af ledige boliger er steget. Vurderingen er fortsat, at den væsentligste årsag hertil, er de mange private byggeprojekter af andelsboliger m.v. Det at krisen kom så pludselig, satte en dæmper/stopper for salget af de mange nyopførte boliger, som i stedet er gået udlejning og dermed har forøget antallet af lejeboliger lokalt markant. Der er dog fortsat stor efterspørgsel på boliger i konkrete områder af Silkeborg, hvilket gør, at vi ikke er afvisende overfor opførelse af nye almene boliger i disse områder. Nybyggeri Den 22. september 2009 var boligorganisationerne i Silkeborg Kommune samlet til det årlige kvotemøde ved Kommunen, til en gensidig ori- AB bladet - side 10

11 entering omkring boligsituationen i Kommunen samt drøftelse af kvotemuligheder med baggrund i Økonomiudvalgets behandling af sagen om strategi for opførelse af almene familieboliger i Silkeborg Kommune. I det kommunale forslag til kvotefordeling til familieboliger i 2009 og 2010 er der afsat en samlet kvote på 54 familieboliger. Nybyggeri (fortsat) Boligerne er fordelt således: 26 boliger i 2009 Boligselskabet Sct. Jørgen (Viborg) Projekt - Nørregade, Kjellerup Arbejdernes Byggeforening Projekt - Buskelundhøjen Viborg Amts Boligselskab Projekt - Flamming Mosevej i Sjørslev 8 boliger 12 boliger 6 boliger 28 boliger i 2010 Boligselskabet Sct. Jørgen (Viborg) Projekt ombygn. af Kjellerup Sygehus18 boliger Silkeborg Boligselskab Projekt Kragelundvej/Engesvangvej i Kragelund 10 boliger Forudsat at de økonomiske forhold er tilstede, vil opførelsen af 12 almene familieboliger på Buskelundhøjen ske i løbet af 2010/2011. Lokalt samarbejde - boligorganisationerne i Silkeborg Kommune Styringsreformen baseret på mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer trådte i kraft i pr. 1. januar Heri ligger at boligorganisationerne og kommunen mødes en gang om året i en styringsdialog. Grundlaget for denne styringsdialog er den såkaldte dokumentationspakke, hvor en række fakta og vurderinger af situationen i boligafdelingerne og omkring boligorganisationens økonomi og drift opstilles. I løbet af efteråret 2009 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Indenrigs- og socialministeriet, Landsbyggefonden, KL og BL konkretiseret indholdet i dokumentationspakken og beskrevet procedurer for indhentning af data m.v. Hovedlinjerne i rapporten er, at: dokumentationspakken skal være enkel og ubureaukratisk hovedparten af data i dokumentationspakken dannes automatisk ud fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og andre registre vurderinger, som boligorganisationerne og administrationsorganisationer skal afgive i dokumentationspakken, består i enkle afkrydsninger medmindre boligorganisationen/administrationsorganisationen ønsker at tilføje uddybninger og nuanceringer, herunder resultater af særlige analyser m.v. Den nye struktur betyder professionalisering af den kommunale administration og også en politisk beslutningsproces, der i større omfang vil koncentrere sig om flerårige politiske planer og målsætninger frem for en sagsorienteret politisk ledelse. Lokalt samarbejde - boligorganisationerne i Silkeborg Kommune (fortsat) Vi har sammen med øvrige boligorganisationer i Silkeborg Kommune forberedt os på udviklingen i retning af mål- og aftalestyring. Dette i form af et fælles oplæg til samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune. Et oplæg Silkeborg Kommune endnu ikke har taget stilling til. Lokalt samarbejde - AB/AAB, Fælles opnotering Projektet Fælles Opnotering som er navngivet har været i luften siden sommerferien 2009 og blev lanceret i form af en flyer overfor samtlige af vore lejere, som tog godt imod det nye website. Vi havde som udgangspunkt en forventning om at lancere projektet officielt i en pressemeddelelse i august/september 2009, hvilket blev udsat i forventning om, at vi kunne slå 2 fluer med et smæk, således at forstå, at lanceringen af Fælles Opnotering og dele af indholdet i den nye styringsreform kunne komme ud samtidig. Men den nye styringsreform lod som tidligere nævnt vente på sig, og nu er Fælles Opnotering ikke længere en nyhed. Fælles Opnotering er implementeret og fungerer optimalt, grundet det store forarbejde der er lagt i projektet fra alle sider inden lanceringen. Udover det fælles projekt er der udarbejdelsen af de individuelle websites. Her er man fra AB`s side ved at ligge sidste hånd på det nye AB- AB bladet - side 11

12 website som fortsat vil være benævnt Vi har en forventning om, at dette website vil være gennemarbejdet til lancering efter sommerferien Vi har også i 2010 gensidigt nydt godt af det administrative samarbejde organisationerne imellem, hvor vi drager stor nytte af hinandens viden/erfaring. Men vi må også konstatere, at der fortsat på visse områder er kulturelle forskelle de 2 organisationer imellem, som fortsat kan virke som barrierer på visse områder. Kulturelle forskelle som vi på sigt har en forventning om kan udlignes med henblik på et tættere samarbejde for at imødegå den stigende konkurrencesituation indenfor sektoren. Lokalt samarbejde Silkeborg Messen Som tidligere år har vi været repræsenteret på den årlige Silkeborgmesse, som fandt sted den 24. og 25. oktober Dette i samarbejde med Arbejdernes Andels-Boligforening, Silkeborg Boligselskab og Midtjysk Boligselskab Sloganet i år var Bo Alment, Nemt og Bekvemt. Som trækplaster var der udarbejdet en rebuskonkurrence hvor der blev udloddet 3 Citygavekort á kr ,00. Standen var forholdsmæssig godt besøgt, men messen bar tydeligt præg af, at være mærket af krisen. Både med hensyn til udstillere og besøgende. Med baggrund heri, blev det i forbindelse med evalueringen af messen besluttet, at sætte boligorganisationernes deltagelse ved messen på standby fra og med Venteliste, flytninger m.v. Ventelisten til en almen bolig er generelt blevet væsentlig kortere end tidligere år. For enkelte afdelingers vedkommende er ventetiden til at komme i betragtning til en bolig usædvanlig kort. Vi har i 2009 oplevet og oplever fortsat at der er i enkelte afdelinger er udlejningsproblemer. Venteliste, flytninger m.v. (fortsat) Udlejningsvanskelighederne omhandler hovedsagelig 2-rums boliger og fremkommer ikke som følge af passivitet fra AB`s side, da udgangspunktet for sagsbehandlingen omkring udlejningen af ledige boliger ved AB er, at den skal være så smidig og så hurtig som mulig, for dermed at tilgodese fraflyttere og samtidig undgå tomgangsleje (lejetab som dækkes af dispositionsfonden). Det tilstræbes i den forbindelse, at boligerne for så vidt muligt skal være genudlejet senest 14 dage efter fraflytningsdatoen. Fra underskreven opsigelse foreligger, må der max gå 8 arbejdsdage, til der udsendes tilbudsbreve. Som tidligere nævnt er vores opfattelse, at det hænger sammen med det store udbud af lejeboliger i Silkeborg og omegn. Men tendensen er også, at der stilles større krav til boligerne arealmæssigt end tidligere. Vi følger udviklingen tæt, men gør endnu engang opmærksom på, at det kan være nødvendigt med større fleksibilitet fra afdelingernes side omkring beboeres råderet. Som eks. kan nævnes husdyrhold, som er meget efterspurgt, især i det tæt lave byggeri, men som kun et mindre antal af AB`s afdelinger giver mulighed for. I 2009 fik vi 732 nye medlemmer imod 785 i Heraf 346 indmeldt i AB inden overgangen til BoligSilkeborg. Resterende 386 medlemmer gennem BoligSilkeborg. Antallet af nye medlemmer er dermed faldet 7 % i forhold til Ligeledes er antallet af medlemmer, som har indbetalt ventelistegebyr faldet fra 1520 medlemmer i 2008 til 1412 medlemmer i Heraf har 810 medlemmer betalt ventelistegebyr ved AB inden overgangen til BoligSilkeborg. Resterende 602 medlemmer gennem BoligSilkeborg. Antallet af medlemmer, som har indbetalt ventelistegebyr er dermed faldet 7 % i forhold til Fraflytningsmæssigt havde vi i 2009 i alt 552 flytninger imod 646 flytninger i Heraf mange interne flytninger. Et fald på 14,5%. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision tager udgangspunkt i fastsatte målsætninger og i beskrevne forretnings- AB bladet - side 12

13 gange med det formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt god økonomistyring i organisationen. Visse forretningsgange baseres ikke alene på administrative målsætninger, men også mere holdningsprægede mål, f.eks. vedligeholdelsesarbejder og råderet. Boligorganisationen har i 2009 udarbejdet skriftlige forretningsgange og målsætninger på alle væsentlige områder. Teknisk afdeling, renoveringsprojekter Med udgangen af 2009 indfriede vi vores målsætning omkring færdiggørelsen af vore drift- og vedligeholdelsesplaner. Planerne vil fremover finde anvendelse som et styringsredskab i forbindelse med driften. Målsætningen for 2010 er at få iværksat og udført flest mulige af de renoveringsprojekter som vi har skubbet foran os i Som led heri, har man fra ledelsens side valgt at opretholde de ekstra ressourcer i teknisk afdeling i Teknisk afdeling, renoveringsprojekter (fortsat) Dermed ikke sagt, at alle kan forvente deres projekter gennemført i 2010, for det er ganske enkelt ikke realistisk. Det handler her om prioritering af sagerne ud fra et byggeteknisk synspunkt, restlevetid i bygningsdele o.s.v. Vi er i den forbindelse godt i gang med de indledende arbejder til iværksættelsen af flere renoveringsprojekter. Der har også i 2009 været stor aktivitet i vore afdelinger i forbindelse med driften samt mindre renoveringsprojekter. Lovmæssigt tiltag (2008) - etablering af postkasseanlæg Alle etageejendomme der er opført i henhold til en byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, skulle opsætte et brevkasseanlæg inden udgangen af Teknisk afdeling har været samtlige afdelinger igennem, som er omfattet af den nye lovgivning, således at vi som udgangspunkt kunne opfylde de nye krav med udgangen af I afd. 16 henstår dog enkelte opgange, hvor postkasseanlæggene endnu ikke er etableret. Dette med baggrund i den igangværende renovering, hvilket der er givet dispensation til. Ellers er projektet gennemført efter planen. Legionella Der er nu udarbejdet legionellahandlingsplaner for de af vore afdelinger, som med udgangspunkt i brugsvandssystemets opbygning ligger indenfor risikogruppen. Legionellahandlingsplanerne følges op i form af driftsmæssige forebyggende tiltag, som udføres af varmemesteren for de respektive afdelinger. Som dokumentation på de forebyggende tiltag udarbejdes der månedsrapporter over de udførte arbejder. Der er udover de driftsmæssige tiltag udtaget stikprøvevise vandprøver som er sendt til analyse. Ingen af disse stikprøver/analyser har nødvendiggjort yderligere tiltag. EMO (energimærkningordning) Der er i 2009 udarbejdet energimærkning i vore afdelinger således at vi er ajour i henhold til gældende lovgivning på området. Renoveringsprojekt, afd. 16, Lupinvej Renovering, afd. 16, Lupinvej (8 blokke). Renoveringsprojektet er gennemført i 7 af afdelingens 8 blokke. Arbejderne afleveres løbende til ibrugtagning i takt med færdiggørelsen af hver blok. I forbindelse med ibrugtagningen varsles lejerne en lejeforhøjelse med 3 måneders varsel. Den løbende ibrugtagning ændrer ikke på entreprenørens forpligtelser garantimæssigt m.v. da afleveringstidspunktet for det samlede projekt er den 1. februar Gennemførelsen af projektet har indtil videre med udgangspunkt i totalentreprisemodellen været behæftet med tvister omkring tekniske løsninger, planlægningen/udførelsen af arbejderne, kvaliteten af de udførte arbejder og manglende hensyntagen til beboerne. Der bruges derfor mange ressourcer fra AB`s AB bladet - side 13

14 side på opfølgningen af projektet. Der er til projektet tilknyttet ekstraomkostninger, som uden tvivl er af en karakter som vil være belastende for projektet økonomisk. Renoveringsprojekt, afd. 16, Lupinvej (fortsat) Landsbyggefonden er forespurgt omkring deres indstilling til sagen, men der foreligger endnu ingen afklaring. Projektets udførelse har givet anledning til megen kritik fra lejernes side. En kritik som langt hen af vejen må siges at være berettiget. Vi vil i den forbindelse endnu engang rose beboerne for den tålmodighed, der indtil nu er udvist og fortsat udvises, da vi godt ved, at processen kræver meget af beboerne. At beboernes tolerancetærskel i enkelte tilfælde overskrides og giver anledning til kritik, har vi den fulde forståelse for. AB-bladet Bladudvalget har i 2009 udgivet 2 numre. Det lykkes til stadighed bladudvalget at finde stof til bladet, men vi savner generelt artikler ude fra afdelingerne. Næste nummer udkommer i maj måned. Kursusaktivitet Den 18. november 2009 var der arrangeret kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer under overskriften Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så?. Formålet med kurset er at hjælpe de nyvalgte medlemmer godt i gang med bestyrelsesarbejdet. I 2010 er der som noget nyt planlagt et økonomikursus for afdelingsbestyrelser for derigennem at få større indsigt i et afdelingsbudget, råbalancer og regnskab. Dette arrangement løber af staben den 22. september Formandsmøder Den 1. februar 2010 var alle formænd for afdelingsbestyrelserne inviteret til et fælles formandsmøde med henblik på at udvikle et godt og konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og AB (organisationsbestyrelsen og administrationen). Et godt og konstruktivt møde som der vil blive fulgt op på fra organisationsbestyrelsens side. Denne mødeaktivitet vil fremover indgå som en del af den årlige aktivitetskalender. Krisehjælp, administrativt personale og ejendomsfunktionærer. Med baggrund i overenskomstmæssige aftaler indgik Arbejdernes Byggeforening i 2009 et samarbejde med Falck Healtcare omkring psykologisk krisehjælp i forbindelse med arbejdsrelaterede hændelser. Administrationsbidrag Sidste år berettede vi om situationen vedr. administrationsbidraget og planerne for gennemførelsen af nødvendige besparelsestiltag, med henblik på nedbringelse af omkostningerne. Planerne er effektueret i 2009, men slår først igennem med virkning fra og med Administrationsbidrag (fortsat) Det bør i den forbindelse nævnes, at ansættelsen af ekstra ressourcer med henblik på gennemførelsen af tidligere omtalte renoveringsprojekter ikke har indvirkning på administrationsbidraget. Årsregnskabet I februar 2010 udsendte administrationen årsregnskabet for 2009 til formanden for afdelingsbestyrelsen. Samtlige årsregnskaber er behørig underskrevet af afdelingsbestyrelserne. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen underskrevet regnskaberne. Beboere har mulighed for at bestille afdelingens regnskab ved indsendelse af talon trykt i majnummeret af AB Bladet. Bestilling via kan også benyttes. Organisationsbestyrelsen Anne Marie Lykke Nielsen udtrådte af organisationsbestyrelsen pr. 15. januar 2010 med AB bladet - side 14

15 baggrund i fraflytning fra foreningen. Paw Andreasen, Enghavevej 12, 1. th. (afd. 10) indtrådte som 1. suppleant i organisationsbestyrelsen efter Anne Marie. Som det forhåbentlig fremgår af beretningen har 2009 været endnu et udfordrende og travlt år. Derfor er det vigtigt at vore møder i organisationsbestyrelsen foregår i en behagelig atmosfære, hvilket absolut har været tilfældet. Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og forretningsfører René Kjær Rasmussen for et godt samarbejde i Tak til afdelingerne, afdelingsbestyrelserne og medarbejderne for et godt samarbejde i Vi håber naturligvis, at de personer som vi senere skal vælge til organisationsbestyrelsen, vil kunne finde sig godt til rette, så vi kan fortsætte det gode samarbejde. Afdelingsbestyrelser (31) Repræsentantskab Organisationsbestyrelse (7) Formand Grethe Rasmussen Næstformand Poul Meisler Flemming Kristensen Karen Rod Jensen Svend Thal Jensen Paw Andreassen Anders O. Sørensen Organisationsplan Arbejdernes Byggeforening Færgegården Silkeborg 60 afdelinger 2648 boliger 18 erhvervslejemål 4 institutioner Forretningsfører René K. Rasmussen Sekretariat (1) Mette K. Johansen Teknisk afdeling (5) Jens Erik Møller Stig Daasbjerg Jørgen Wolff Claus Toustrup (tidsbegr.) Michael Pedersen (tidsbegr.) Udlejning (3) Rikke Sundwall Gitte Vestergaard Lone Christensen Bogholderi (4) Karen Mortensen Martine Rosendal Andersen Charlotte Müller Lene Rasmussen (flexjob) Ejendomsfunktionærer (24) AB bladet - side 15

16 Organisationsbestyrelsesmedlemmer Formand Grethe Rasmussen AB bladet 10. årgang nr. 2 Næstformand Poul Meisler Paw Andreassen Svend Thal Jensen Anders O. Sørensen Flemming Kristensen Karen Rod Jensen

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 18.30. Fraværende: Flemming Kristensen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

AB bladet Nr. 2 - November 2014

AB bladet Nr. 2 - November 2014 AB bladet Nr. 2 - November 2014 Almene Boligdage 2014 Kronprinsesse Mary står sammen med BL's administrerende direktør Bent Madsen Læs side 3 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo

Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo et godt sted at bo Arbejdernes Byggeforening et godt sted at bo Symboler Kort & godt Arbejdernes Byggeforening er en almen boligorganisation i Silkeborg, som ligger i det midtjyske Søhøjland tæt ved Himmelbjerget

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud

Udsendt den 24. juni Kommunen: Gitte Carlsberg-afbud og Lars Westermann - afbud Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 18.30 i Figenparkens fælleshus, Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere