kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS Rev. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1"

Transkript

1 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS Rev. 1 teknisk standard Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 0 1/10

2 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 60386/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 BBU PDI, JEJ HRI 21/12/ BBU Standard for TFM-lister og datastruktur opdateret PDI,JEJ HRI 14/03/2011 Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 2/10

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Standarder og bestemmelser 4 3. Definitioner 4 4. Funktionelle krav Systemtopologi Transiente optagelser TFM-lister 6 5. Tekniske krav Kommunikation Datakoncentrator COMTRADE filer Datastruktur på datakoncentrator Analoge og digitale kanaler TFM-lister Datastruktur på datakoncentrator Minimum længde af en optagelse Hjemtagning af data Datalagring Tidssynkronisering 9 Bilag 1: SIMEAS SAFIR topologi ved Energinet.dk 10 Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 3/10

4 1. Indledning Denne standard specificerer krav til dataudveksling af "Disturbance records" (i dette dokument benævnt Optagelser) fra beskyttelsesrelæer og transiente fejlskrivere for højspændingsstationer vedrørende det nominelle spændingsområde kv. Denne standard specificerer krav til dataudveksling af "Substation Automation Messages" (i dette dokument benævnt TFM-liste - en tidsmæssig hændelsesliste) fra stationskontrolanlæg for højspændingsstationer vedrørende det nominelle spændingsområde kv. Optagelser og TFM-lister skal kunne integreres i Energinet.dk's centrale analysesystem SIMEAS SAFIR fra Siemens. Krav anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg har præference frem for krav angivet i denne standard. 2. Standarder og bestemmelser ETS Relæbeskyttelse. Generelt ETS Kontrolanlæg. Tidssynkronisering IEEE C IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) for Power Systems -Description 3. Definitioner Optagelse : Datafil med analoge og digitale værdier tilhørende et transient hændelsesforløb i højspændingsnettet TFM-liste : Datafil med en tidsmæssig hændelsesliste med tilstandsvisning for udstyr på højspændingsstationer Datakoncentrator : Server til dataopsamling af optagelser og TFM-lister 4. Funktionelle krav Det tilbudte udstyr skal kunne levere transiente optagelser og/eller TFM-lister til systemet. Leverandøren skal kunne eftervise dette. 4.1 Systemtopologi Databehandlings- og datahjemtagningssystemet SIMEAS SAFIR er implementeret i Energinet.dk's servermiljø. SIMEAS SAFIR hjemtager data udelukkende via en datakoncentrator, hvorpå beskyttelsesudstyr, fejlskrivere og kontroludstyr skal aflevere data. Systemets opbygning og et eksempel på mulige grænseflader fremgår af bilag 1. Der eksisterer for nuværende 3 muligheder for at aflevere data til SIMEAS SAFIR. Mulighederne er vist på Figur 1 - Figur 3. Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 4/10

5 Figur 1: Data lagres på en af leverandøren leveret datakoncentrator. Figur 2:Udstyr tilsluttes energinet.dk's eksisterende anlæg. Figur 3: Softwarebaseret datakoncentrator leveres og implementeres i Energinet.dk's servermiljø. 4.2 Transiente optagelser Datafiler skal kunne udveksles i COMTRADE format (ASCII 1999) i henhold til IEEE C , via en datakoncentrator. Energinet.dk anvender i dag følgende typer af datakoncentratorer, som afhængig af projektet kan benyttes: SICAM DISTO (IEC via SICAM 230/250) ABB RTU560 Qualitrol Ben32 v/3.2.2 Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 5/10

6 Qualitrol ReplayPlus v/2.0 (build 1759) ABB DRUpload (ABB REB500 decentral samleskinnebeskyttelse) File share directory Tilbydes en anden type datakoncentrator skal denne kunne kommunikere med SIMEAS SAFIR. Dette skal eftervises af leverandøren. 4.3 TFM-lister TFM-lister skal kunne udveksles i kommasepareret ASCII format (CSV), via en datakoncentrator. Energinet.dk anvender i dag følgende typer af datakoncentratorer, som afhængig af projektet kan benyttes: SICAM 230/250 File share directory Tilbydes en anden type datakoncentrator skal denne kunne kommunikere med SIMEAS SAFIR. Dette skal eftervises af leverandøren. 5. Tekniske krav 5.1 Kommunikation Kommunikation imellem leveret udstyr og en af Energinet.dk's eksisterende datakoncentratorer skal overholde de standarder, som anvendes ved Energinet.dk for den pågældende datakoncentrator. Leveres en ny datakoncentrator, stilles ingen specifikke krav til kommunikation mellem leveret udstyr og datakoncentrator. Kommunikation mellem datakoncentrator og SIMEAS SAFIR er baseret på TCP/IP og data indsamles via SMB 1 protokol eller via FTP 2. Leverandøren skal eftervise, at det leverede udstyr kan kommunikere med SIMEAS SAFIR. 5.2 Datakoncentrator Tilbydes der en ny softwarebaseret datakoncentrator og Energinet.dk skal levere fornøden hardware, skal denne kunne integreres i Energinet.dk's servermiljø. Datakoncentratoren skal understøtte en server med operativsystem af typen: Windows 2008 R2 64-bit server Krav anført i den sikkerhedsmæssige og tekniske specifikation for Energinet.dk's servermiljø har præference frem for krav angivet i denne standard. Leverandøren kan levere egen datakoncentrator (hardware og software). Krav anført i den sikkerhedsmæssige og tekniske specifikation for Energinet.dk's netværk har præference frem for krav angivet i denne standard. 1 SMB: Server Message Block 2 FTP: File Transfer Protocol Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 6/10

7 5.3 COMTRADE filer Den pågældende optagelse skal indeholde en unik ID, dato- og tidsstempel i filnavnet. Den i COMTRADE konfigurationsfilen angivne dato- og tidsstempel anvendes af SIMEAS SAFIR til gruppering af hændelser og skal derfor være synkroniseret Datastruktur på datakoncentrator SIMEAS SAFIR understøtter følgende struktur for lagring af optagelser (COMTRADE filer) på en datakoncentrator: Mappestruktur, som definerer station/spændingsniveau/felt/enhed. Undermapper med eksempelvis dato for optagelsen er tilladt. Under disse mapper kan de tidsstemplede optagelser lagres. Et eksempel fremgår af Figur 4. Optagelser lagres i samme mappe. Mappen skal entydigt definere enheden. Stationsnavn og recorder ID afkodes fra COMTRADE konfigurationsfilen (se Figur 5). VHA_400_FER_7SA513,64, ,7A,28D 1,IL1,L1,, Figur 4:Mappestruktur i formatet : STATION_SPÆNDINGSNIVEAU/STATION_COMTRADE/ STATION_SPÆNDINGSNIVEAU_FELT_ENHED Figur 5: Eksempel på konfigurationsfil med stationsnavn og ID: VHA_400_FER_7SA513,64 Uanset valg af datastruktur, må der under ingen omstændigheder forefindes flere identiske COMTRADE konfigurationsfiler med samme filnavn, stationsnavn og ID Analoge og digitale kanaler Enheder skal levere en optagelse med definerede analoge og digitale kanaler i henhold til Energinet.dk specifikationer. Specifikationen vil afhænge af udstyrets funktion men optagelsen skal som minimum indeholde følgende kanaler: Analoge indgange: Strøm IL 1, IL 2, IL 3, 3I 0 Spænding UL 1, UL 2, UL 3, 3U 0 Differentialstrømme DC strømme og spændinger Digitale indgange: Enhed/felt er under test (obligatorisk) Start signaler Trip signaler Genindkoblingsfunktioner Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 7/10

8 Dette er under forudsætning af, at disse analoge og digitale indgange anvendes i udstyret. Enhed under test er et obligatorisk signal. Der skal leveres en komplet beskrivelse af indeholdte kanaler i de pågældende optagelser. 5.4 TFM-lister TFM-lister skal opbygges som angivet i Tabel 1. Tabellen angiver krav til feltlængder og ønsket rækkefølge. Rækkefølge Beskrivelse Feltlængde Format 1 Tidsstempel 23 [dd-mm-yyyy hh:mm:ss.mmm] 2 Identifikation 70 3 Tekst 43 4 Værdi 10 5 Status 21 I alt 167 Tabel 1: Opbygning af TFM-liste Datastruktur på datakoncentrator SIMEAS SAFIR understøtter følgende struktur for lagring af TFM-lister på en datakoncentrator: Mappestruktur, som definerer stationsnavn (se Figur 6). Datafilen skal indeholde tidsstempel i filnavnet i formatet YYMMDD.txt, hvor YY, MM og DD er henholdsvis år, måned og dag. Figur 6: Mappestruktur for lagring af TFM-lister: STATION: VHA_400 Et eksempel på indholdet i en TFM-liste fremgår af Figur :54:22.690;VHA5 ZF6 AF2 TFM UDI;KOMMET;1;SPONT-WINTER; :54:22.730;VHA5 ZF6 AF2 R UDE;KOMMET;1;SPONT-WINTER; :54:22.730;VHA5 ZF6 AF2 S UDE;KOMMET;1;SPONT-WINTER; :54:22.730;VHA5 ZF6 AF2 T UDE;KOMMET;1;SPONT-WINTER; :54:22.740;CD VHA5 ZF6 AF2;DOBB 00;2;SPONT-WINTER;... Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 8/10

9 Figur 7: Eksempel på indholdet i en TFM-liste. 5.5 Minimum længde af en optagelse Registrering af en hændelse kan opdeles i 3 tidsperioder: Tiden før triggertidspunktet: T pre Tiden under hændelsen: T fault Tiden efter fejlen: T post I Tabel 2 er angivet minimumskrav til længden for disse tidsperioder indeholdt i en optagelse. I tabellen er ligeledes angivet forslag til indstilling af tidsperiodernes længde. Tider Minimum længde [sek.] Forslag til indstilling [sek] T pre -0,1-0,25 T post 0,1 0,1 T fault Den tid trigningen er aktiv 3,0 Tabel 2: Minimum krav og forslag til indstillinger for tidsperioder indeholdt i en optagelse. Triggertidspunktet er referencetidspunktet. 5.6 Hjemtagning af data Datakoncentratorer skal hente optagelser fra tilsluttet udstyr ved enhver ny optagelse eller således, at en ny optagelse forefindes på datakoncentratoren i korrekt dataformat indenfor 5 minutter. Datakoncentratorer skal lagre ændringer til TFM-lister senest hvert 10. minut. Datakoncentratorer skal påregne at SIMEAS SAFIR tilgår data med et interval på 1 minut for optagelser og 30 minutter for TFM-lister. 5.7 Datalagring Lagerkapacitet for data på datakoncentratorer skal være på minimum 8 Gb og datafilerne lagres i henhold til afsnit i denne standard. Hvis datalageret er fyldt, lagres efterfølgende registreringer efter FIFO princippet (First In First Out). 5.8 Tidssynkronisering Alle hændelser, inklusive tidsstempel i COMTRADE konfigurationsfiler, skal tidsstemples med en opløsning på 1 milisekund. Dette skal leverandøren eftervise. Der refereres til standarden: ETS Tidssynkronisering. Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 1 9/10

10 Bilag 1: SIMEAS SAFIR topologi ved Energinet.dk ENERGINET.DK SIMEAS SAFIR TOPOLOGY Energinet.dk scope of supply Energinet.dk scope of supply SMB SMB / FTP SAFIR front end AC stations 1 IEC AK1703 TCP/IP SICAM 230/250 SICAM DISTO SAFIR main server ABB REB500 Energinet.dk scope of supply REB500 BU IEC IEC ABB REB500 SAFIR front end AC stations 2 REB500 BU SAFIR test server TCP/IP Protection device Protection device Qualitrol BEN32 Qualitrol BEN6000 BEN 6000 BU SAFIR Backup server SAFIR front end DC stations TCP/IP Qualitrol ReplayPlus Hathaway DAU Hathaway LSU SAFIR front end Test Energinet.dk server running Windows 2008 R2 64-bit for a software based data concentrator delivered by supplier Spare TCP/IP Energinet.dk server environment Energinet.dk Windows 2008 R2 64-bit Dokument nr /10, sag 10/ ETS v. 0 10/10

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

ISC2000 Series Hardware Manual

ISC2000 Series Hardware Manual 99.50.05-C ISC2000 Series Hardware Manual Clorius Controls A/S Tempovej 27-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web: www.cloriuscontrols.com

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Håndbog net-id standard

Håndbog net-id standard Håndbog net-id standard Version 1.11 17. juli 2007 Håndbog net-id standard 27-08-07 1 af 90 Synopsis Dokumentnavn: Konceptnummer: Konceptnavn: Kravbeskrivelse IO-2162 Håndbog net-id standard Version, Versionsdato:

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen 19 2830 Virum Tlf: +45 45 98 84 00 Direkte tlf: 45 98 84 68 Fax: 45 98 84 90 llp@ramboll-informatik.dk www.ramboll-informatik.dk CVR-nr. 41503912 Ny samlet indberetningsmodel

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere