MyArchive.kb.dk Selvaflevering af s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails."

Transkript

1 MyArchive.kb.dk Selvaflevering af s. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook klient til et MyArchive Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk serveren, således at en arkivskaber kan selvaflevere s (og vedhæftninger) i sit Deponeringsområde på Det Kongelige Biblioteks MyArchive server. 1

2 Indhold Indledning Hvordan kommer jeg i gang?... 4 Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. (Se også videovejledning her) Kort vejledning for tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks (Se også videovejledning her) Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks. (Se også videovejledning her) Tilføjelse af andre systemer til din Outlook mailboks, f.eks en Gmail konto Kopiering eller flytning af s fra din private boks til dit MyArchive Deponeringsområde. 27 Eksempel 1: Kopiering af mappe Eksempel 2: Flytning af mappe via Drag and Drop Eksempel 3: Flytning af enkelte s Fejlmeddelelser ved flytning eller kopiering af s til dit MyArchive Deponeringsområde Sletning af s eller foldere fra deponeringsområdet Eksempel på sletning af folder Eksempel på sletning af s Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra Outlook (Se også videovejledning her) Adgang til dit MyArchive Deponerinsgområde via browser (Outlook Web App)

3 Indledning. Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling har en lang tradition for at indsamle korrespondancer fra danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og andre kulturpersoner. Teknisk kaldes sådanne arkiver for "personlige privatarkiver". Det Kongelige Bibliotek ønsker at intensivere modtagelsen af korrespondancer fra nulevende arkivskabere. Derfor er der implementeret et system på Det Kongelige Bibliotek, MyArchive.kb.dk, hvori der kan oprettes et personligt Deponeringsområde (en konti på MyArchive.kb.dk) til den enkelte arkivskaber, der herefter løbende kan overføre s (og vedhæftninger ) til sit Deponeringsområde fra sin egen, private boks. Alle konti anonymiseres, så arkivskaberens navn ikke kan udledes. Denne vejledning viser, hvordan arkivskaberen selv kan deponere materiale, der sidenhen ønskes overdraget til Det Kongelige Bibliotek gennem en formaliseret Donation, til sit midlertidige Deponeringsområde. En forudsætning herfor er, at der forinden er indgået en Deponeringsaftale med Det Kongelige Bibliotek, hvori der henvises til generelle Aftalevilkår. MyArchive systemet giver arkivskaberen mulighed for at flytte eller kopiere s og vedhæftninger fra en privat boks til det personlige Deponeringsområde, samt at omorganisere det deponerede materiale. Deponeringsomådet skal udelukkende benyttes til at arkivere s (og vedhæftninger), som skønnes at være af interesse for fremtidige brugere. Det er dog muligt for arkivskaberen at videresende s (og vedhæftninger) fra eget Deponeringsområde, således at deponeret materiale kan slettes i den private boks, hvis det ønskes. Det vil dog ikke være muligt at sende s direkte til Deponeringsområdet via mailadressen Deponeringshandlingen kan foregå ved at flytte eller kopiere (Drag-and-Drop) enkelte s eller flere ad gangen, eller en hel folder med indhold (herunder under-foldere). Opsætningen af MyArchive består i, at en forbindelse til et personligt Deponeringsområde tilføjes arkivskaberens egen, private boks, således at Deponeringsområdet ses på arkivskaberens skærm under den private boks. Deponeringsområdet kan foldes ud og ændres på samme måde, som arkivskaberen kan ændre strukturen af sin private boks. Som nævnt i Deponeringsaftalen, træffes der på et tidspunkt aftale om Donation af det deponerede materiale, der herefter vil udgøre et privatarkiv ejet af Det Kongelige Bibliotek. I Donationsaftalen fastsættes, hvilken klausulering (begrænset adgang), materialet evt. skal være underlagt. I denne vejledning er der især fokuseret på tilknytning af et MyArchive Deponeringsområde til en Outlook klient fra Microsoft (PC eller Mac). Andre eksempler på mail-systemer (klienter), hvortil der kan installeres forbindelse til et MyArchive Deponeringsområde, er Mac Mail og ipad Mail. Arkivskaberen har mulighed for samtidig at have adgang til sit Deponeringsområde fra flere forskellige egne bokse (på flere forskellige platforme). 3

4 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit beskriver forudsætningerne for, at du som en arkivskaber, der benytter Outlook, kan komme i gang med at selvaflevere s (og vedhæftninger) til dit eget MyArchive Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek. (Et MyArchive Deponeringsområde er det samme som en personlig konto på Det Kongelige Biblioteks MyArchive.kb.dk server). Forudsætningerne for at komme i gang er: At du har modtaget brev fra Det Kongelige Bibliotek med bl.a. din MyArchive adresse, brugernavn og midlertidige adgangskode til dit Deponeringområde. At du har en PC med en Outlook boks installeret. Anvendelse af MyArchive.kb.dk forudsætter, at brugeren har adgang til IMAP portene 993 (SSL kryptering) og 587 (TLS kryptering). På visse statslige eller kommunale institutioner er disse porte blokeret af sikkerhedshensyn. Adgangen til MyArchive.kb.dk skal i så tilfælde installeres fra en personlig mail klient uden for den givne institutions "firewall". Allerførst skal du ændre den modtagne midlertidige adgangskode, således at du kan anvende din egen, hemmelige adgangskode ved tilknytning af dit Deponeringsområde til din private Outlook e- mailboks. Adgangskoden ændres ved at følge vejledningen i det efterfølgende afsnit Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. Når adgangskoden er ændret, kan forbindelsen til dit personlige Deponeringsområde etableres ved at følge vejledningen i afsnittet Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. Bemærk at Outlook har en auto-arkiverings funktion, som ikke har noget med MyArchive at gøre. Den kan ikke anvendes til arkivering af s til en MyArchive deponeringskonto. Kommer du ud for problemer med at etablere forbindelsen, så prøv at fjerne forbindelsen til dit MyArchive Deponeringsområde: Se afsnittet Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra din Outlook boks. Når den forbindelse, der giver problemer, er fjernet, kan du genetablere forbindelsen på ny: Se afsnittet Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. Er der stadig problemer eller kommer du i tvivl omkring opsætningen kan Servicedesk på Det Kongelige Bibliotek kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. Hvis arkivskaberen har indgående kendskab til opsætning af klienter henvises til følgende tekniske oplysninger: Kontotype: IMAP Server til indgående post: myarchive.kb.dk Server til udgående post (SMTP): myarchive.kb.dk Server til indgående post (IMAP): 993 (SSL) Server til udgående post (SMTP): 587 (TLS) Server til indgående post (IMAP) kræver godkendelse via adgangskode Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse via adgangskode 4

5 Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. (Se også videovejledning her). Denne vejledning til ændring af adgangskoden for din postkasse på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, smartphones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Det er vigtigt at ændre den midlertidige adgangskode så hurtigt som muligt efter modtagelsen af brevet fra Det Kongelige Bibliotek. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at ændre adgangskoden mindst hver 3. måned eller hvis man har mistanke om at andre har fået kendskab til adgangskoden. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Internet Explorer 8 på en Windows PC. Åbn din browser og indtast følgende URL: myarchive.kb.dk Derefter fremkommer følgende skærmbillede 5

6 Brugernavn og den midlertidige adgangskode fra velkomstbrevet fra Det Kongelige Bibliotek indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende skærmbillede. Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem: 6

7 Vælg menupunktet Indstillinger som markeret herunder i rødt: Herefter trykkes på Skift adgangskode, som er markeret med blåt. Derved fremkommer følgende skærmbillede: 7

8 Derefter indtastes nuværende adgangskode i feltet Eksisterende adgangskode Den nye adgangskode indtastes i feltet Ny adgangskode og indtastes på ny i feltet Bekræft adgangskode, som markeret med rød firkant i nedenstående skærmbillede. Tryk derefter på knappen Gem markeret med blåt. Såfremt der fremkommer en fejlmeddelelse vil de indtastede adgangskoder forsvinde og man skal indtaste gammel og ny adgangskode igen. En af årsagerne kan være forkert indtastet nuværende adgangskode eller forskel i indtastet adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Vær sikker på at Caps Lock på dit tastatur ikke er aktiveret. En anden fejlmeddelelse er at adgangskoden ikke opfylder minimumskravene, som vist herunder. 8

9 Adgangskoden skal have en længde på minimum 7 karakterer. 9

10 Når den nye adgangskode er accepteret bliver man automatisk logget af. Man får da følgende skærmbillede: Tryk derefter på OK markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved login skærmbilledet kommer frem. 10

11 For at være sikker på, at adgangskoden er ændret korrekt indtastes brugernavn og den nye adgangskode som angivet i følgende skærmbillede. Tryk derefter på knappen Log på markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 11

12 Når brugernavn og adgangskode er accepteret, kommer man tilbage til den side, hvor Adgangskoden kan ændres. Se efterfølgende skærmbillede. Man er nu sikker på, at Adgangskoden er korrekt. Log ud af Outlook Web App ved at trykke på knappen Log af markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved nedenstående skærmbillede kommer frem. 12

13 Kort vejledning for tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks (Se også videovejledning her). Efter ændring af adgangskode kan øvede Outlook brugere anvende denne korte vejledning ved opsætningen. For en mere detaljeret vejledning henvises til næste kapitel Tilføjelse af dit Myarchive Deponeringsområde til din Outlook boks. 1. Klik på Funktioner og gå ind i Kontoindstillinger Ny konto. 2. Vælg Ny og marker Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP (Næste) 3. Marker Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt (Næste) 4. Marker Internet (Næste) 5. Indsæt nedenstående på siden Internet- -indstillinger Bruger oplysninger: Dit navn: Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se. -adresse: Indtast adressen på din MyArchive konto, som du har fået oplyst i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. o Server oplysninger: o Kontotype: Vælg IMAP. o Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk o Server til udgående post (SMTP): Indsæt myarchive.kb.dk. o Logon oplysninger: o Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra KB. o Adgangskode: Indsæt din adgangskode. o Sæt kryds i feltet Husk adgangskode 6. Tryk på knappen Flere indstillinger 7. Fanen Server til udgående post 8. Marker feltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse 9. Fanen Avanceret o Server til indgående post (IMAP): 993 o Krypteret forbindelse: SSL o Server til udgående post (SMTP): 587 o Krypteret forbindelse TLS o Tryk OK 10. Knap Test kontoindstillinger 11. Hvis OK kan kontoindstillingen afsluttes ved Next -> Finish 13

14 Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. (Se også videovejledning her) Denne vejledning viser opsætningen for den danske Outlook version Der kan være små forskelle i forhold til ældre eller nyere versioner af Outlook. Hvis du er i tvivl kan Det Kongelige Biblioteks Servicedesk kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. Start Outlook og vælg menupunktet Funktioner markeret med rødt i følgende skærmbillede. Gå herefter ind under punktet Kontoindstillinger markeret med blåt i følgende skærmbillede. Skærmbilledet Kontoindstillinger kommer frem: 14

15 Under fanebladet klik på Ny markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 15

16 Skærmbillede Tilføj ny -konto kommer frem: Vælg Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller http, hvis dette ikke allerede er valgt. Klik herefter på Næste > knappen, markeret med blåt. 16

17 Nedenstående skærmbillede fremkommer. Bemærk, at skemaet ikke skal udfyldes. Kun fluebenet Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt, der er markeret med rødt i nedenstående skærmbillede, skal markeres (flueben), før der trykkes på Næste > knappen, som er markeret med blåt.. 17

18 Følgende skærmbillede kommer frem: Vælg Internet- , hvis dette ikke allerede er valgt. Klik herefter på Næste > knappen, markeret med blåt. 18

19 Udfyld de manglede felter i det næste skærmbillede med oplysningerne fra en angående din KB arkivkonto. Bruger oplysninger: Dit navn: Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se. Server oplysninger: -adresse: Indtast adressen på din MyArchive konto, som du har fået oplyst i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. Kontotype: Vælg IMAP. Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk Server til udgående post (SMTP): Indsæt myarchive.kb.dk. Logon oplysninger: Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra KB. Adgangskode: Indsæt din adgangskode. Sæt kryds i feltet Husk adgangskode Tryk på knappen Flere indstillinger, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 19

20 Når du har trykket på knappen Flere indstillinger, fremkommer følgende skærmbillede: Vælg fanebladet Server til udgående post, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved nedenstående skærmbillede kommer frem. Sæt et kryds i feltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. Vælg dernæst fanebladet Avanceret, markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorefter følgende skærmbillede ses. 20

21 Trin 3 Trin 1 Trin 4 Trin 2 Felterne markeret med farver i ovenstående skærmbillede ændres i følgende rækkefølge: Trin 1: Vælg SSL i felt markeret med rødt, med navnet Brug følgende type krypteret forbindelse:. Trin 2: Vælg TLS i felt markeret med grønt, med navnet Brug følgende type krypteret forbindelse:. Trin 3: Hvis tallet 993 ikke er indsat i feltet Server til indgående post (IMAP), markeret med blåt, så indsæt 993 i feltet. Trin 4: Hvis tallet 587 ikke er indsat i feltet Server til udgående post (SMTP), markeret med sort, så indsæt 587 i feltet. Øvrige felter ændres ikke. Klik OK for at vende tilbage til følgende skærmbillede. 21

22 Alle de nødvendige oplysninger er nu indtastet og Outlook klienten (din private boks) bør nu være klar til at kommunikere med din MyArchive konto (dit Deponeringsområde) på KB. Det er muligt at teste, om alt er sat korrekt op ved at trykke på Test kontoindstillinger Hvis alt er OK vises følgende skærmbillede: 22

23 Tryk på knappen Luk for at lukke vinduet med Test kontoindstillinger. Derefter trykkes Næste >, hvorved følgende ses: Klik Finish, hvorved følgende skærmbillede ses: 23

24 Det kan ses af ovenstående skærmbillede, at MyArchive kontoen er oprettet. Klik derefter på knappen Luk, markeret med blåt. 24

25 Nedenstående eksempel viser hvordan din Outlook nu kan se ud. Din egen, private konto vil være placeret først i listen (markeret med rødt rektangel). Derefter kommer din konto (Deponeringsområde) på myarchive.kb.dk (markeret med blåt og med eksemplet Her er indbakken på markeret, og indholdet kan ses. 25

26 Tilføjelse af andre systemer til din Outlook mailboks, f.eks en Gmail konto. Såfremt du har s placeret på andre systemer som f.eks Gmail, kan du som regel tilknytte s fra dine andre systemer til din Outlook, således at dine s kan blive overført til din arkivkonto på KB. Normalt kan man finde vejledning på hvordan man tilføjer s fra et andet system til Outlook på systemets hjemmeside. For eksempel markerer den grønne boks en Gmail konto. Se på Google hvordan man får tilføjet sin Gmail konto til Outlook. Se f.eks denne vejledning. Har du en Yahoo Mail, kan henvises til denne denne vejledning. 26

27 Kopiering eller flytning af s fra din private boks til dit MyArchive Deponeringsområde. Outlooks muligheder for kopiering og flytning af s anvendes også til at kopiere eller flytte e- mails fra din egen boks til din Deponeringsområde. I det følgende gives nogle eksempler på kopiering/flytning af s fra egen Outlook mailboks til deponeringsområdet på KB via Outlook klienten. Eksempel 1: Kopiering af mappe Første eksempel viser hvordan en mappe, IIPC, kopieres fra Indbakken i egen boks til et Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk. Den kopierede mappe ønskes i dette eksempel kopieret til Indbakken under Deponeringsområdet Først flyttes musemarkøren til folderen IIPC under Inbox og der trykkes på højre musetast hvorved en pop-up menu fremkommer, som det kan ses af nedenstående skærmbillede. 27

28 Her vælges Kopier IIPC Herefter åbnes et vindue, hvor destinationsmappen skal vælges, som det kan ses af følgende skærmbillede: 28

29 Som det kan ses af ovenstående skærmbillede er mappen, som ønskes kopieret, markeret. Destinationsmappen Indbakke i Deponeringsområdet vælges, som det kan ses af næste skærmbillede. 29

30 Når destinationsmappen er valgt (Indbakke under Deponeringsområdet trykkes på knappen OK. Derefter går kopieringsprocessen i gang: 30

31 Såfremt der er mange s, vil en pop-up menu vise, hvor lang tid der er tilbage inden kopieringen er gennemført, som vist i ovenstående skærmbillede. 31

32 I ovenstående skærmbillede kan den kopierede mappe IIPC nu ses under Indbakke i Deponeringsområdet Indikeret med rødt. 32

33 Eksempel 2: Flytning af mappe via Drag and Drop Dette eksempel viser, hvordan en mappe, IIPCheritrix, markeret med rødt i næste skærmbillede flyttes fra en privat box via drag and drop til Indbakken i Deponeringsområdet markeret med blåt. Drag and drop metoden rummer følgende trin: Trin 1: Flyt musepilen hen til den mappe, som ønskes flyttet. (IIPCheritrix) Trin 2: Tryk og hold venstre museknap nede for at fastholde mappen. Trin 3: Drag (træk) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke, markeret med blåt under (museknappen er trykket ned under hele forløbet) Trin 4: Drop (Frigiv) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke ved at slippe venstre museknap. 33

34 Forløbet kan ses i følgende skærmbilleder I fig 1 herunder er mappen, IIPCheritrix, blevet fastholdt og er nu i gang med at blive dragged (flyttet) fra sin oprindelige position. Markeret med rød pil. I fig. 2 er mappen, IIPCheritrix, blevet dragged (flyttet) til sin nye position og klar til at blive dropped (frigivet) i mappen Indbakke. Markeret med blå pil. I fig. 3 kan resultatet ses af drag and drop operationen. Mappen, IIPCheritrix, er blevet dragged (flyttet) til arkivet på KB under Indbakke. Den nye position er markeret med rødt. 34

35 Fig. 1. Drag Fig 2. Drop Fig. 3. Flyttet 35

36 Eksempel 3: Flytning af enkelte s. I næste eksempel vises, hvordan enkelte s flyttes fra Gmail konto til et personligt Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek Mere detaljeret flyttes 6 s fra mappen Red Hat under Gmail til mappen TechnologyHints. I første omgang vælges de s fra Gmail mappen Red Hat, som ønskes flyttet. Dette gøres ved at holde Control(Ctrl)-tasten nede, hvorefter der klikkes med venstre museknap på de ønskede s, som derpå bliver markerede. Derefter trykkes på højre museknap hvorved følgende skærmbillede vises. Derefter trykkes på Flyt til mappe. Dermed får man mulighed for at vælge hvilken mappe (TechnologyHint ) de udvalgte s skal kopieres over til. Dette kan ses i næste skærmbillede. 36

37 Når der trykkes på OK knappen flyttes de 6 s fra mappen Red Hat på Gmail til mappen TechnologyHint. Det vil sige, at når de 6 s er flyttet til Deponeringsområdet, fjernes de 6 e- mails fra Gmail kontoen. 37

38 De 6 s fra Gmail konto er nu placeret i mappen TechnologyHint med de originale datoer, som det kan ses i nedenstående skærmbillede. 38

39 Fejlmeddelelser ved flytning eller kopiering af s til dit MyArchive Deponeringsområde. Når man går i gang med at kopiere eller flytte sine s til sit Deponeringsområde, kan man på et eller andet tidspunkt komme ud for at Outlook kommer med en fejlmeddelelse. I det følgende er der angivet et eksempel på fejlmeddelelse. Der kan også forekomme andre typer af fejlmeddelelser. Disse fejlmeddelelser viser blot at alle s ikke er blevet kopieret eller flyttet. Årsagen kan være at Outlook har identificeret, at der er problemer med en af de s, som man forsøger at kopiere eller flytte. Såfremt der kommer ovenstående fejlmeddelelser eller lignende fejlmeddelelser kan man: Forsøge at kopiere en enkelt . Hvis dette lykkes, kan man forsøge at kopiere eller flytte et mindre antal s. Hvis der stadig er problemer, kan man forsøge at kopiere eller flytte endnu færre s for at undgå eventuelle s, som Outlook nægter at kopiere eller flytte. Hvis der stadig er problemer så tag et billede af skærmen. o Som regel er der en tast på keyboard med f.eks. teksten Print Screen. o Tryk på denne tast når fejlmeddelelsen er på skærmen, hvorved der bliver taget et billede af skærmen. o Send en til Det Kongelige Biblioteks Service Desk hvor skærmbilledet er indsat. Billedet af skærmen kan indsættes i tekstfeltet i en ved at højre klikke på musen og derefter vælge Sæt Ind i pop up-menuen eller man kan i tekstfeltet samtidigt trykker på tasterne Ctrl og v. 39

40 Sletning af s eller foldere fra deponeringsområdet. Hvis man har fået placeret s eller foldere på Deponeringsområdet, som ikke ønskes doneret kan disse s og foldere slettes. Eksempel på sletning af folder. I følgende eksempel ønskes folderen ARA markeret med blåt slettet på MyArchive Deponeriingsområdet. folderen ARA markeres med folderen som angivet ovenfor. Derefter klikkes på højre museknap hvorved følgende menu, markeret med blåt fremkommer. 40

41 Ved at klikke på Slet ARA, markeret med rødt i ovenstående fremkommer følgende spørgsmål 41

42 Hvis man er sikker på, at alle s i folderen ARA skal slettes, samt at folderen ARA selv skal slettes, skal man klikke på Ja markeret med blåt i ovenstående. 42

43 Eksempel på sletning af s. I det følgende eksempel ønskes flere s slettet i folderen Red Hat Network Alert. 43

44 Markér s, som ønskes slettet og klik derefter på Delete knappen. Som det kan ses herunder, bliver , som er slettet, i første omgang kun markeret ved en overstregning, der viser, at de er klar til at blive slettet. Der er stadig mulighed for at fortryde sletning. 44

45 Når man er sikker på, at det er de korrekte s, som skal slettes, klikkes på Rediger i Outlook menuen, markeret med rødt i nedenstående. Klik derefter på Tøm, markeret med blåt. Herefter klikkes på Fjern markerede emner i Red Hat Network Alert. OBS! Man skal være sikker på at have foretaget det rigtige valg med musen blandt de fire muligheder, der tilbydes, inden man dobbeltklikker. Derefter fremkommer følgende spørgsmål 45

46 Hvis man er sikker på at alle markerede s i folderen skal slettes skal man klikke på Ja markeret med blåt. Herved fjernes alle markerede s fra Deponeringsområdet. 46

47 Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra Outlook (Se også videovejledning her). Forbindelsen til dit Deponeringsområde kan nemt fjernes fra Outlook. Bemærk at det kun er forbindelsen fra Outlook der fjernes. Deponeringsområdet og dets indhold består uændret. I følgende eksempel fjernes forbindelsen til Deponeringsområdet, som her kaldes I nedenstående skærmbillede er indholdet af Deponerinsgområdet markeret med en grøn rektangel. For at afbryde forbindelsen vælges menupunktet Funktioner markeret med rødt i følgende skærmbillede: 47

48 Tryk derefter på Kontoindstillinger markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede kommer frem. Marker den konto, der er dit Deponeringsområde, som i ovenstående eksempel er kaldet Tryk derefter på knappen Fjern markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorefter følgende skærmbillede vises: 48

49 Tryk på Ja (Yes) for at acceptere at forbindelsen fjernes fra din private Outlook boks. Selve indholdet af dit Deponeringsområde er markeret med grønt rektangel i ovenstående skærmbillede. Når der er trykket på Ja (Yes) knappen kan det ses i næste skærmbillede, at forbindelsen til dit Deponeringsområde er fjernet: 49

50 Tryk på Luk for at lukke Kontoindstillinger. Forbindelsen på denne Outlook boks til dit personlige Deponeringsomåde på Det Kongelige Bibliotek er dermed fjernet. Hvis du har opsat forbindelser til dit Deponeringsområde fra flere af dine computere, vil fjernelsen af én af forbindelserne ikke have nogen virkning på de øvrige forbindelser. 50

51 Adgang til dit MyArchive Deponerinsgområde via browser (Outlook Web App). Denne vejledning for adgang til dine deponerede s på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, smartphones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Adgangen til arkivkontoen sker via en Outlook Web App. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Safari på en Mac med OS X. Åbn din browser og indtast følgende: myarchive.kb.dk eller tryk på dette link. 51

52 Derefter fremkommer følgende skærmbillede Brugernavn og adgangskode indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende skærmbillede. Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem. 52

53 Denne Outlook Web App giver de samme muligheder for at arbejde med deponerede s som hvis man benyttede sin egen klient. Det vil sige at man kan flytte/kopiere/slette foldere (mapper, postkasser) eller enkelte s. Det er endvidere også muligt at videresende sine s. For mere hjælp tryk på pilen ved siden af? markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved skærmbilledet på næste side bliver vist. 53

54 Tryk på Hjælp markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede bliver vist. Nu er der mulighed for at afklare evt. problemstillinger ved at søge på problemet (emnet). 54

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere