Beretning. for. sæsonen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. for. sæsonen 2010-2011"

Transkript

1 Beretning for sæsonen Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i Sammensætning og konstituering i sæsonen Snydesag i BK Nord Medlemsundersøgelsen og dens resultater Nye medlemmer Bomarkshus Turneringsudvalget Medlemsudvalget Markedsføringsudvalget Driftsudvalget Eliteudvalget Det kommende år Afslutning april 2011

2 1 Bestyrelsens overordnede/generelle arbejde i Sammensætning og konstituering i sæsonen Bestyrelsen har i sæsonen haft næsten samme sammensætning som i forrige sæson. Nyvalgt til bestyrelsen sidste år blev Lis Hedehus, og gengangerne er Jens Munch Thomsen, Per Gaunø Jensen, Bo Blach, Ole Marcus, Vilhelm Christiansen og Henning Gerner Mikkelsen. De overordnede funktioner i vores organisationsplan er blevet varetaget som i forrige sæson, dog har Vilhelm overtaget driftsudvalget mens Lis primært har fokuseret på ad hoc opgaver. Associerede medlemmer af bestyrelsen har i år været Per Frederiksen, som vores kontaktperson til Bomarkshus, og som hidtil Kristian Tylvad med ansvaret for vores edb og Leif Rasmussen med ansvar for vores hjemmeside. Igen i år vil bestyrelsen sende en stor tak til de Snydesag i BK Nord I sidste års beretning omtalte vi denne sag. Bestyrelsen valgte i efteråret 2010 at lukke sagen uden yderligere sanktioner end dem, som klubben allerede havde givet det pågældende medlem. 1.3 Medlemsundersøgelse Vi har ikke haft ressourcer til at gennemføre en generel medlemsundersøgelse i år, men et medlem har efter aftale med bestyrelsen forhørt sig hos tirsdagsspillerne omkring foretrukket starttidspunkt foranlediget af. at bestyrelsen sidste år valgte at ændre det til kl Det er bestyrelsens vurdering, at der overvejende er tilfredshed med starttidspunktet, og har derfor valgt at fastholde det for den kommende sæson. 1.4 Nye medlemmer Inden sæsonens start tog Lis igen initiativ til at starte en onsdag eftermiddag op i BK Nord. Invitationerne blev sat op på offentligt tilgængelige opslagstavler på biblioteker og supermarkeder og hos Ældresagen, der efter forlydende havde en venteliste til egen eftermiddags bridgeklub. Tilmeldingerne var dog igen i år for få til at etablere en fornuftig turnering. 1.5 Husets IT-installation og Internet-opkobling Vi har i sæsonen udskiftet vores server incl. nyt server-software. Det har betydet bedre muligheder for opkobling hjemmefra for vore turneringsansvarlige, samt bedre sikkerhed omkring adgangen til serveren. Vi har endvidere fået installeret Exchange-server (fælles posthus), således at alle brugere har en mail-adresse og en postkasse på systemet, men vi har pt. ikke taget denne facilitèt i brug. Vi har i sæsonen igen haft problemer med vores Internet-opkobling via Stofa. Stofa har i flere tilfælde gennemført ændringer uden at advisere os, og det giver klubben og brugerne en del problemer. Tilsvarende giver det problemer med vores telefon-forbindelse i huset. 1.6 Ny hjemmeside Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at relancere vores hjemmeside i nyt design, og med forbedret funktionalitet. Men udmøntningen af denne beslutning har været forsinket flere gange på grund af problemer med leverandør. Bestyrelsen har derfor i januar 2011 truffet aftale med Leif Rasmussen om at lave den nye hjemmeside, og Leif er nu klar med en første version, som pt. er i brugertest. Se i øvrigt 23. april 2011 Generalforsamling 2011 Side 2 af 5

3 1.7 Bomarkshus Højnelse af kvaliteten generelt har fortsat været i centrum for bestyrelsens arbejde i et meget aktivt år i ejerforeningen Bomarkhus. Beboerandelen i Bomarkhus bebyggelsen med ligegyldig og uhensigtsmæssig adfærd er for stor. Det giver sig eksempelvis udslag i efterladt storskrald, indbrud samt støj- og lugtgener. Ved årsskiftet gik Bomarkhus viceværten, John på pension. Jan tog over og iværksatte straks flere initiativer. Desværre blev tillægsgevinsten flere kedelige indbrud. Vinterens tidlige indtog hindrede at projekt Torvet kom i gang i Det forventes snarligt gennemført som et meget synligt tegn på kvalitetsløftet. Udover det meget irriterende problem med varmt vand i koldtvandssystemet med jævne mellemrum har Bomarkhus i år været ramt af en række større og ubehagelige utætheder i rørføringer med betydelige skader til følge. I enkelte tilfælde har ligegyldighed hos berørte beboere ikke straks ført til aktion. Bomarkhus blev bygget for 40 år siden. Det kræver løbende en betydelig vedligeholdelse for at hindre forfald. Vinduespartier/vinduesfacader har meget ringe isolering, er generelt utætte og råd forefindes. Enkelte ejere har iværksat individuelle løsninger. Det vil på lang sigt få bebyggelsens karakter til at fremstå uskøn. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en skitse til en god samlet løsning af udskiftning af vinduer/vinduesfacader med tilhørende forventelig pris og mulig finansiering. Generalforsamlingen ønskede med stor opbakning arbejdet fortsat, således at en konkret/detailleret løsning m.v. kan forelægges en ekstraordinær generalsamling. Udgifterne til udskiftning fordeles på grundlag af fordelingstal og vil holdes helt separat og ikke indgå i det løbende fællesudgiftsregnskab. Det er selvsagt bekosteligt at renovere hele Bomarkhus. Såfremt der vil være tilstrækkelig opbakning på de(n) ekstraordinære generalforsamling(er) vil sommeren 2012 være et realistisk bud for projektets gennemførelse. En markant forbedring af kvaliteten af lejlighederne, særdeles i Højhuset, skønnes over tid at give en ændret beboersammensætning. Forårspakken 2.0 i foråret 2010 betød at administration af ejerforeninger blev gjort momspligtigt. Efter en lang årrække med uændrede fællesudgifter blev det nødvendigt med en forøgelse af fællesudgiftsbidraget. 2 Turneringsudvalget Turneringsudvalgene har i år bestået af: Tirsdag: Lis Hedehus med Leif Rasmussen som TU leder Onsdag: Poul Riise, Lis Hedehus og Anne Schousboe der på skift er TU led Torsdag: Kristian Tylvad, Martin Hilmer Jensen, Bo Blach og Per Gaunø Jensen med Ib Vestergaard som TU leder I sæsonen 2010/2011 har 22 spillere fra BK Nord deltaget i divisionsturneringen. Det er flere end nogensinde før og viser, at vi ikke blot er distriktets stærkeste klub, men også en af de 5 stærkeste i landet. I 1. division var Pharmaservice med H.C.Graversen som vanligt i front og måtte kun se sig fortrængt fra 1. pladsen i grundspillet med et mulehår. De kvalificerede sig dermed til slutspillet, hvor de desværre ikke kunne klare et formstærkt Blakset hold, der siden også vandt danmarksmesterskabet. Yderligere 2 spillere fra BK Nord har deltaget på hold i 1. division nemlig Freddie Brøndum og Andreas Marquardsen. I 3 Div. vest havde hele 5 hold BK Nord spillere og her vandt Svend Brassøes hold rækken og sikrede sig avancement til 2. div. På holdet spillede ud over holdkaptajnen Bjarne Hansen, Poul Clemmensen 23. april 2011 Generalforsamling 2011 Side 3 af 5

4 og Martin Hilmer. Blandt nedrykkerne fra divisionen var der desværre 2 BK Nord hold, så vores divisions kontingent bliver beklageligvis lidt mere beskeden til næste år. Ved Bridgeugen i Vingsted deltog mange af klubbens medlemmer. I åben par kvalificerede hele 7 BK Nord par til A-finale med deltagelse af landets 40 bedste par. Ingen kom for alvor med i topstriden. H.C.Graversen og Poul Clemmensen blev bedste par på en 14. plads. Mixed par gav en pæn 8. plads til Melanie og Kristian Tylvad. Men højest eller rettere næsthøjest på medaljeskamlen kom dog Jes Bank i par med Henning Langbak fra Hjørring med en 2. plads og sølvmedalje i seniorrækken, hvor også Leif Rasmussen og Erik Hermansen gjorde det flot med en delt 5. plads. I Klubhold-finalen deltog BK Nord med vores stærke hold med Morten Jepsen, Jes Bank, H.C.Graversen og Poul Clemmensen. De gjorde det godt med en 3. plads, men mon ikke det er tæt på at være et skuffende resultat for holdet, der er specialister i netop denne miniholds turneringsform. I junior hold blev det til sølv-medajle til Rasmus Jepsen, der senere er blevet udtaget til både Nordiskog Europamesterskabet for juniorhold U 20. I sommeren 2010 havde vi igen vores sommerholdturnering med 14 tilmeldte hold. På klubaftenerne har vi i år været i alt 172 spillere fordelt med 60 tirsdag, 40 onsdag og 72 torsdag. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til turneringsudvalgene og alle der hjælper til med opstilling, kaffebrygning, oprydning, genopfyldning af køleskab, etc. Det er bestyrelsens indtryk, at spilleaftenerne generelt har forløbet tilfredsstillende, og at man har været glade for på alle 3 spilleaftner at have en ikke-spillende turneringsleder. BK Nords klub- og klubaftensmestre kan ikke omtales i årets beretning, da turneringen i år ikke er afsluttet på generalforsamlingstidspunktet. De vil dog blive kundgjort på vores hjemmeside, og foreviget på vores Wall of Fame (mesterskabs-plaquetter) Alle øvrige resultater, opnået af Nord spillere, kan ses på vores hjemmeside (under historie) / under distriktet. 3 Medlemsudvalget Medlemsudvalget har i den forgangne sæson kun bestået af Ole Marcus som formand og Jes Bank. Rekrutteringen af nye medlemmer gav 12 kursister i september, men i løbet af sæsonen voksede holdet til 22. Alle 22 har herefter gennemført undervisningen i Bridgevejen 1 og 2, og 6 par meldt sig til at spille onsdag aften næste år. Desuden har der været undervisning 3 eftermiddage her i foråret med bestemte temaer og efterfølgende spil. Der deltog ca. 15 spillere hver gang, især fra onsdagsholdet. 4 Markedsføringsudvalget Vores markedsføring er som i tidligere sæsoner stort set begrænset til det, der sker via vores hjemmeside. Vi er generelt ikke dygtige / ivrige nok til at fortælle pressen om bridgen og vore medlemmers resultater. Under udvalget ligger endvidere udlejningen af huset. Vi lejer fortsat ud til 3 damebridgeklubber tirsdag og torsdag eftermiddag samt til Aalborg Bridgeklub, og der er ikke sket noget nyt i disse lejeforhold. 23. april 2011 Generalforsamling 2011 Side 4 af 5

5 På sponsor-arbejdet er der heller ikke i år indgået nye aftaler. Vi har fortsat en sponsoraftale med Thorkild Kristensen, hvorfra vi modtager et fast årligt beløb + et tilsvarende beløb ved et medlems salg af fast ejendom. 5 Driftsudvalget Driftsudvalget har i den forgangne sæson bestået af: Anne Schousboe, Mogens Hyldig, Ove Bent Jensen, Lisbeth Andersen og Vilhelm Christiansen som formand. Driftsudvalget har udover almindelige indkøb stået for indkøb af ny kortblandemaskine og nye kort, nye udendørs askebægre, som senere blev stjålet, samt indhentet tilbud på diverse renoveringer af lokaler. Toiletterne ved det store spillelokale blev i sommerferien faceliftet med nye, hvide døre. Anne har stået for ophæng af malerier i det store lokale og vask af en del af gardinerne, Lisbeth har vasket klude og viskestykker, og Ove har lavet lidt små-reparationer. Michael Ankersen har stået bi med ombetrækning af stole og efterspænding af stole og borde. Desuden har Karl Johan Nielsen og Ole Elholm stået for indkøb samt opfyldning af sodavand og øl. Mulige renoveringer i den kommende sæson er lofter, yderdør og gulvtæpper. 6 Eliteudvalget I.a.b. se dog kommentarer under turneringsudvalget. 7 Det kommende år Den kommende bestyrelse skal naturligvis selv prioritere opgaverne, men en del er dog allerede givet på forhånd. Vi skal f.eks. Have lanceret vores kommende hjemmeside Have mere fokus på Bridgehusets bridgemateriel, vedligeholdelse og rengøring Igangsætte flere initiativer vedr. rekruttering 8 Afslutning Til sidst vil jeg, som formand, igen i år sige tak til alle i klubben, som har givet en hånd med for at få klubben til at køre rundt, og et godt sted at være uanset hvilket plan man spiller på. En særlig tak til bestyrelsen for godt og veludført arbejde, og for et positivt og udbytterigt samarbejde. En særlig stor tak til Ole Marcus, der efter 9 år i bestyrelsen, desværre nu udtræder. Ole har været et meget stort aktiv for klubben, idet han i alle 9 år egenhændigt har varetaget arbejdet med at få de 3 klubaftener bestykket til sæsonstart, løbende ydet hjælp til klubbens medlemmer med finde substitutter, udarbejdet indbydelser til sæsonen, udarbejdet og udsendt velkomstbreve, varetaget bestilling af kort til både internt brug og til eksterne turneringer, m.m.. Vi skylder alle Ole en meget stor tak for hans mangeårige og store bidrag til en af de vigtigste funktioner i klubben. Med disse afsluttende ord, ønsker jeg alle en ny god sæson i BK Nord! Henning Gerner Mikkelsen, formand Bestyrelsen for BK Nord 23. april 2011 Generalforsamling 2011 Side 5 af 5

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub

Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Bestyrelsens beretning for året 2012 i Midtfyns Golfklub Kære medlemmer af Midtfyns Golfklub Indledning Bestyrelsens beretning er i år rimelig fyldestgørende, hvilket er et udtryk for, at vi ønsker at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere