Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009"

Transkript

1 Metal Hovedstaden Nr. 1 Marts 2009 Siden regeringen i 2001 hævede grænsen for valg af sikkerheds - repræsentanter fra 5 til 10, er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden faldet med 36%. Samtidig er antallet af alvorlige arbejdsulykker på landsplan fordoblet.

2 Brugbare værktøjer Efteruddannelse: Tekniske skoler har i dag åbne værksteder. Ofte vil et efteruddannelsesforløb kunne iværksættes med en uges varsel. Selvvalgt udannelse: På industrioverenskomsten er retten til 14 dages selvvalgt uddannelse trådt i kraft pr. 1. januar Se mere på Varierende ugentlige arbejdstider: Mange overenskomster giver aftaleadgang til at fravige beskæftigelsesforpligtigelsen på 37 timer om ugen blot årsnormen overholdes. Flextidsaftaler: De fleste flextidsaftaler indeholder muligheden for mi nus - timer. Antallet kan genforhandles. Overarbejde/ferie: Aftale om afvikling af overarbejde/ferieafholdelse. Arbejdsfordeling: Såvel lovgivning som overenskomster åbner mulighed for arbejdsfordelinger, når disse aftales i henhold til en kollektiv aftale. 4 måneder inde i den økonomiske krise fandt Dagbladet Børsen svaret på krisen: Lønnedgang og selvbetalte fridage. I over enskomstens værktøjskasse findes der imidlertid andre mere fremadrettede værktøjer. For nylig fik Unimercos direktør Kenneth Iversen endnu engang medieadgang, da han for sine ansatte kunne meddele op til 10% s lønnedgang som svaret på krisen. Tre ansatte i Taastrup-afdelingen mente, at der måtte være andre brugbare værktøjer end lønnedgang. De Tegning: Jørgen Bitsch Lønnedgang er ikke svaret på krisen blev fyret på stedet, hvorefter Kenneth Iversen til DR Nyheder udtalte: Vi har holdt tre informationsmøder for medarbejderne, og hver gang er det sluttet med et bragende bifald. Alle er utroligt glade for løsningen. Ja, ganske givet og ikke mindst de tre, som fik et spark i røven! Ikke brugbare værktøjer Ingen kan kollektivt varsles til deltid: Overenskomsterne hviler på en ret til 37 timer lønnet beskæftigelse om ugen. Selvbetalte fridage er en uting i et land, hvor lønmodtagerne livet igennem betaler til en A-kasse for at forsikre sig mod ledighed. Ingen kan mod sin vilje tvinges ned i løn: Er lønnen lokalt aftalt med tillidsrepræsentanten kollektivt, kan den kun fraviges ved en ny indgået aftale. Her er det tillidsrepræsentanten, der én gang årligt bestemmer tid og sted, hvis andet ikke fremgår af en indgået lokalaftale. Det er lønmodtagerne, der har retten til en årlig lønregulering. Ikke virksomhederne. Bliver du præsenteret for et krav om lønnedgang/selvbetalte fridage kontakt da straks din tillidsrepræsentant/fagforening. Klik ind på og læs mere på Tillidsbrevet nr. 3, AL 2

3 Arbejdsmiljøet: Bør det ikke være bedre? Af René Nielsen I Metal Hovedstaden er arbejdsmiljø et meget vigtigt fokusområde. Derfor er det også meget trist, at alle tal og statistiker, der vedrører arbejdsmiljø igennem de seneste år, peger den forkerte vej, især i hovedstadsområdet. Siden Anders Fogh blev regeringsleder, er det kun gået den forkerte vej. Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang stiger år efter år. Der er ingen tvivl om, at et af de største problemer er, at antallet af sikkerhedsrepræsentanter er kraftigt faldende. Man kan så spørge sig selv, om det er Anders Foghs skyld. Til det er svaret helt klart JA! Når regeringen i 2001 sætter grænsen for, hvornår der kan vælges en sikkerhedsrepræsentant op fra 5 til 10 ansatte, ja så betyder det altså noget på bundlinjen, når dødsulykker skal gøres op. Alene i Metal Hovedstaden har vi mistet 300 sikkerhedsrepræsentanter siden lovændringen. Et andet stort problem er afskaffelsen af BST. Det har betydet en klar forringelse af det forbyggende arbejdsmiljøarbejde. Disse tiltag kan vi skyde skylden på den borgerlige regering for. Men nu har vi jo engang den regering, vi har bedt om (eller rettere nogen har). Et mere relevant spørgsmål er, kan vi ikke selv gøre det lidt bedre? Til det er svaret JO det kan vi! Her i Metal Hovedstaden vil vi sætte alt ind på at støtte op om vores sikkerhedsrepræsentanter, ikke mindst de nye. Til det behøver vi også hjælp fra alle jer medlemmer ude på arbejdspladserne. Husk! At vi har alle en forpligtigelse til at medvirke til, at arbejds miljøet er i orden på vores arbejdsplads. Hvis I ikke har udnyttet muligheden for at vælge en sikkerhedsrepræsentant, er det alene arbejdslederen, der skal udføre sikkerhedsgruppens op gaver. Så svaret på overskriften er klart JA. Det bør være langt bedre, vi hverken kan eller vil acceptere den meget uheldige udvikling i antallet af alvorlige arbejdsulykker på vore arbejdspladser. Alle skal kunne gå på arbejde uden at risikere at sætte liv eller førlighed på spil. LEDER 3

4 Bjarne Sørensen på Server 2008-kursus. Samtidig har jeg også fået en indsigt i, at der er flere muligheder i Server 2008, som vi her på arbejdspladsen kan drage nytte af, når vi skifter. Det er desuden også vigtigt for mig at få certificeringen, sådan at jeg kan dokumentere, at jeg har den nødvendige viden. Det skader heller ikke ens jobmuligheder. Hvordan oplever du kursusformen med én kursusdag hver 14. dag? Der er en rigtig god form. Man er ikke væk fra sit arbejde i en længere sammenhængende periode, men kun én dag hver anden uge. Det betyder også, at der er en del hjemmearbejde. Bl.a. skal jeg læse en bog på 900 sider, der blev udleveret ved kursusstart. Det er desuden en stor fordel, hvis man har mulighed for at have en com puter, hvor man kan sætte en Server 2008 op og simulere to arbejdsstationer og på den måde prøve den nye viden af. Server 2008 I Metal Hovedstaden afholdes der hvert år en række Brown Bag møder over tekniske emner. Metal Hovedstaden arrangerer ligeledes i samarbejde med MicroWorld kursus i f.eks. Server Én af deltagerne i kurset er IT-tekniker Bjarne Sørensen, der er medlem i sekretariatet for Teknologi og Kommunikation. Bjarne Sørensen arbejder til daglig på Pædagogisk Center i Hvidovre Kommune, hvor han sammen med tre kolleger beskæftiger sig med IT inden for skoleområdet. Som IT-tekniker løser Bjarne Sørensen mangfoldige opgaver inden for bl.a. drift, fejlfinding, opdatering på servere, netværk og programmer. Bladet Metal Hovedstaden har opsøgt Bjarne for at høre nærmere om baggrunden for at deltage i kurset Server 2008: Når jeg har valgt at deltage i Server 2008, så skyldes det, at vi her i afdelingen har ansvaret for alt IT inden for skoleområdet, både de administrative systemer og de systemer, der bruges i undervisningen. Vi er i dag på Server 2003, men vil gerne over på Server Så for at være forberedt på fremtiden, er kurset med til at give mig den nødvendig viden om Server Er det arbejdskrævende at deltage i kurset Server 2008? Kurset er på et højt niveau, hvilket man skal være forberedt på, svarer Bjarne Sørensen. Hvis man desuden også er indstillet på en del hjemmearbejde, er det rigtig godt. Hvorfor valgte du netop Metal Hovedstadens kursustilbud? Det gjorde jeg helt klart på grund af prisen. Normalt koster dette kursus kr. pr. deltager plus moms. Med Metals pris på kr. var der mange penge at spare. Jeg mener, at det er godt, at Metal er med til at udbyde sådanne kurser og derved også er med til fortsat at sikre medlemmernes kompetence - udvikling. I Metal Hovedstaden arbejdes der med at fortsætte kursusudbudet med et Exchange Server 2007 og flere forskellige Server 2008 kurser og i fremtiden Windows 7. Samtidig afholdes der fortsat Brown Bag møder over tekniske emner. Preben Christensen 4

5 Status på arbejdsmiljøet Ligesom det er gældende for tillids - repræsentanter, skal også nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter anmeldes til Metal Hovedstaden. Herved sikres det, at der bliver dokumentation for den særlige beskyttelse, som også sikkerhedsrepræsentanter er omfattet af, og ligeledes sikres det, at sikkerhedsrepræsentanten får tilsendt relevante arbejdsmiljøoplysninger herunder bladet Sikkert- Nyt. Som det fremgår af graferne på denne side, er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden siden 2001 faldet med ca. 300 personer. Antallet af arbejdsulykker med døden til følge er i samme periode på landsplan blevet fordoblet Dødsulykker Arbejdsulykker Året 2008 var ikke et godt år for arbejdsmiljøet, idet arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser fortsat udgør alt for mange sager. I Metal Hovedstaden blev der registreret 164 nye skader i Tallet er stigende. I 2008 blev der afsluttet 161 sager mod 116 sager i 2007, hvilket bringer antallet af igangværende arbejdsskadesager op på 265 ved indgangen af året Af de afsluttede 161 sager blev der udbetalt mén - erstatning i de 46 med et beløb på kr. Der blev udbetalt erhvervsevnetabserstatning i 16 sager med et erstatningsbeløb på kr. Tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte blev tilkendt i 15 sager med et samlet beløb på kr Sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden 2001 = indeks En stor del af de afsluttede sager er heldigvis afsluttet med, at vores medlemmer ikke har pådraget sig alvorlige mén, men der er også en del utilfredse medlemmer, der ikke har fået den erstatning, som de burde være tilkendt. Men her har Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen skønnet, at de ikke er så medtagede, at de har krav på en ménerstatning på 5% eller derover. Der udbetales ikke erhvervsevnetabserstatning, hvis erhvervsevnetabet er på under 15%. Fritidsskader har der også været mange af i året skadessager er afsluttet, hvilket er højere end Samlet erstatningsbeløb på kr. Miljøsekretariatet har således samlet fået erstatninger ind på kr., hvilket er ca. 12 millioner mere end i året Metal Hovedstaden har i år 2008 mistet 260 medlemmer ved dødsfald omfattet af gruppelivsforsikringen. De efterladte har fået udbetalt forsikringssummen. Metal Hovedstaden får stadig arbejdsskadesager, der er for sent anmeldt. Det kan have uoverskuelige konsekvenser for den skadelidte, hvis ikke sagen er anmeldt rettidigt. Kontakt derfor altid Metal Hovedstaden, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden. JN og AL 5

6 Ledig hvad så? NYT FRA A-KASSEN Lige som vi troede, det gik så godt, er fyringer, arbejdsfordelinger og konkurser blevet hverdag igen. Af A-kasseleder Kaj Nielsen Er du afskediget, er det vigtigt, du bliver tilmeldt som ledig din første ledige dag. Det gør du nemmest på jobcenterets hjemmeside Husk at udskrive bekræftelse på, at du er meldt ledig. Du skal udfylde en ledighedserklæring, som du skal aflevere i a-kassen. Vi skal opfordre dig til at henvende dig personligt i løbet af de første 4 dage, når du bliver ledig. Husk lønsedler for de sidste 14 måneder eller fra sidst, du var ledig og husk opsigelsen. Du skal sikre dig, at du får det opsigelsesvarsel, du har krav. Er du i tvivl, er det en god ide at kontakte dit faglige sekretariat. Bliver du afskediget af en grund, der kan tilregnes dig, bør du også henvende dig i dit faglige sekretariat. En del af vores arbejdsgivere melder ind til os, hvis de har ledige stillinger. Det kunne være din chance for at undgå ledighed. Bliver du kendt med, at der på din arbejdsplads er optræk til fyringer, er det også en god ide at kontakte Metal. Arbejdsfordeling kan være en mulighed, eller måske kan en efteruddannelsesplan ride stormen af. Arbejdsfordeling Planlægges en arbejdsfordeling, skal dit faglige sekretariat kontaktes. Der er særlige regler for anmeldelse og afvikling af en arbejdsfordeling, som vi skal sikre bliver overholdt. Du skal ikke selv melde dig ledig ved en arbejdsfordeling. Det skal jobcenteret sørge for, at du bliver via anmeldelsen fra din arbejdsgiver. Vær meget opmærksom på, at du under en arbejdsfordeling betragtes som ledig. Du skal være parat til at overtage arbejde, du kan varetage, og du skal selv søge arbejde under fordelingen. Er der ikke udsigt til, at situationen på virksomheden normaliseres, anbefaler vi ikke, at man aftaler en arbejdsfordeling. Konkurs Er der udsigt til betalingsstandsning eller konkurs, skal dit faglige sekre - tariat kontaktes straks. Bliver du sendt hjem eller afskediget, fordi virksomheden ikke længere kan be - tale løn, skal du hurtigst muligt melde dig arbejdsløs uanset om du har opsigelsesvarsel til gode, som Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal dække. Dels vil LG kræve af dig, at du begrænser tabet mest muligt, dels vil du under opsigelsen og inden du får afregning fra LG kunne få et a- kasselån svarende til dagpengene. Dette kræver, at du opfylder kravene, der stilles til ledige for at få dagpenge, herunder ledigmeldt i job - centeret. A-kassen har de sidste måneder haft en del arbejdsfordelinger og konkurser. Vi har gode erfaringer med at komme ud på arbejdspladsen eller i tilfælde af konkurs, at klubben kommer ind til Metal Hovedstaden. Det kræver, at det aftales på forhånd. 6 Desværre kan de mange afskedigelser give ventetid i Metal Københavns A-kasse.

7 METAL UNGDOM Metal Ungdom afvikler hvert år mange spændende kurser på Metalskolen. Medlemmer af Metal Ungdom og medlemmer, der har været udlært i op til 2 år, og stadig er medlem af Dansk Metal, kan GRATIS deltage på Metals ungdomskurser. Tilmeld dig og læs mere på marts Forhandlingsteknik for begyndere marts På den sikre side april TOPMØDE. Politisk debat maj Styr konflikterne maj Lærlingeformænd maj Klar dig selv juni DHB (Danmarks Hurtigste Bil) august Kongresforberedelse september Styrk dig selv september Jongler med projektet oktober Tale er guld oktober Lærlinge elitekursus oktober Lærlinge elitekursus (modul 2) oktober Forhandlingsteknik (øvede) november Lærlingeformand november Lærlinge elitekursus (modul 3) Satsændringer Lærlinge på Industriens Overenskomst skal huske, at mindstesatserne reguleres pr. 1. marts Sats: år 57, år 65, år 70, år 81,20 5. over 4 år 103,15 Tjek din løn på Løngrisen: Lærlingegeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes den 17. april kl. 18 i Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25. 7

8

9 KALENDER Ordinær generalforsamling i Metal Hovedstaden Tirsdag den 21. april 2009 kl Spisning fra kl Tilmelding til spisning: eller telefon , senest tirsdag den 14. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning inkl. overenskomstforslag og kongresforslag 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg a) Valg af næstformand b) Valg kasserer c) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer d) Valg af 3 suppleanter e) Valg af 2 revisorer 7. Metals kongres a) Kongresdelegerede b) A-kasse-delegeretmøde Program kl kl kl maj 2009 i Lyngsiehus Åbnes dørene Velkomst og faglig 1. maj tale v/formanden for Metal Hovedstaden René Nielsen Fællessange og musik v/orion Jazz Band Film for børnene i lokale A og B på 5. sal Politisk 1. maj tale v/overborgmester Ritt Bjerregaard Der vil være mulighed for at få stillet den værste sult og tørst med burgere, is, pølser, øl og sodavand. kl kl kl Afslutning i Lyngsiehus Afgang til Fælledparken med Orion Brass Band i spidsen Underholdning, musik og taler fra Hovedscenen i Fælledparken 9

10 KALENDER BROWNBAG arrangementer forår 2009 Bliv klog på mini-pc erne torsdag den 19. marts 2009 Metal Hovedstaden Bliv klogere på en af de største nyskabelser inden for bærbare computere: De små minibærbare. Lars Jacobsen, chefredaktør på pcworld.dk, gennemgår de aktuelle modeller på markedet, deres fordele og ulemper, softwaren og systemet bag, det store udvalg af tilbehør, hvordan du får de små bærbare online hele tiden, og hvordan du får mest muligt ud af dem, samt ikke mindst hvad næste generation af de små bærbare vil tilbyde. Efter pausen vil der være udstilling med mulighed for at prøve de nyeste modeller og noget af det mest spændende tilbehør. ESD Brush-up onsdag den 25. marts 2009 Tellabs Ballerup Er du opdateret på din viden om ESD Electro Static Discharge? Brug en aften på at blive det! Hvad er ESD? Komponenters følsomhed Fejlmekanismer i komponenter Forebyggelse og beskyttelse Standarder Arrangementet afholdes i samarbejde med Finn Skaaning fra virksomheden qualcert. Tilmelding til arrangementerne se Metal Hovedstaden Nyropsgade 25, 1780 Kbh. V Tlf: Fax: A-kassen Tlf: Formand: René Nielsen Tlf: 3363 Næstformand: Ole Bundgaard Tlf: 3363 Kasserer: Søren W. Hansen Tlf: 3363 Åbningstider Metal Hovedstaden Faglig afdeling Mandag torsdag kl Fredag kl Eller efter aftale. A-kassen Mandag, tirsdag og torsdag kl og Fredag kl Onsdag lukket. Telefon åben i Metal Hovedstadens åbningstider. Faglige sekretariater Bygge & Anlæg Brancheformand: Ole Wedderkind Tlf: 3363 Industrisekretariatet Brancheformand: Anders Laubjerg Tlf: 3363 Det offentlige sekretariat Brancheformand: Lars Andersen Tlf: 3363 Transportsekretariatet Brancheformand: Jan Rasmussen Tlf: 3363 Sekretariatet for Teknologi og Kommunikation: Brancheformand: Preben Christensen Tlf: 3363 Metal Hovedstaden udgives af Metal Hovedstaden i marts, juni, september og december. Deadline for indlæg er den første i udgivelsesmåneden. Redaktion: René Nielsen (ansv.) Lars Andersen Preben Christensen Tim Christensen Willy Jørgensen Gert Larsen Anders Laubjerg Ole Wedderkind Layout: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic Fotos: Finn Svensson Forsidebillede: Iron Pump 10

11 FAGLIGE SAGER Så meget har Metal Hovedstaden skaffet i faglige sager til medlemmerne i 2009: 1. marts kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. AKS Applus Danmark Applus Danmark Auto Wolf Aps Autodania Bilcenter Lærlingesager: To sager afsluttet med henholdsvis forkortelse af uddannelsesaftale til én lærling og fortsættelse af uddannelse for en anden lærling. Samarbejdssag: På Fællesmøde beklagede virksomheden forskellige uheldige mails og udtalelser om tillidsmandsgruppen. Overenskomstbruddet betales med kr Advarselssag: På mæglingsmøde fastholdes advarslen tidsbegrænset til den 28. november Kundeklager skal forevises til medarbejderne. Tilpasningsforhandlinger: DI-overenskomsten er gældende. Fra tidligere overenskomst videreføres Lokalaftaler videreføres. Løn- og ferieforhold: Forhandlingsmøde konstaterede, at lønnen var i orden og feriepengene udbetalt. 2 feriedage og 5 feriefridage var ikke afholdt. Bilia Person- Lærlingesag: Virksomheden ophæver uddannelsesaftalen af årsager, vogne der ikke kan tillægges lærlingen. Feriekort udstedes for 2008 og 2009 Concordia Virksomhedsoverdragelse: Virksomheden ønskede ikke at ansætte to mekanikere, selv om der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Virksomheden betalte en godtgørelse til Metal Hovedsaden. De gule sider Afskedigelsessag. Manglende provision udbetalt. Kr EGV Lunge- Opsigelsessag efter 120-dages reglen. Forlig omkring genansættelse vangen Ejner Hessel Tilpasningsforhandlinger: DI-overenskomsten er gældende. Avedøre Eksisterende lokalaftaler og kutymer fortsætter. Flint Group Opsigelsessag af A/S-medlem. Lokal enighed om fritstilling med 11 måneders løn. H.F. Jensen Feriepengesag. Sagen løst ved lokal forhandling. Kr Haldor Topsøe Bortvisningssag: Sagen afsluttet på organisationsmøde med virksomhedens betaling af 4 måneders løn. Hellerup Arbejdsretssag. Virksomheden indbetaler pension til ansatte på kr. Autocenter Holtec Afskedigelsessag. Virksomheden indbetaler kr til medlemmets pension og en fratrædelsesgodtgørelse på kr J.Jensens Me- Pensionssag: Lokal forhandling. Enighed om at at virksomheden indtalvarefabrik betaler pension til to lærlinge. Kr Jupiter Cykler KE KH Presser MBS Multi-Wing RMIG Trepko Trepko Lærlingesag: Virksomheden ophæver uddannelsesaftalen af årsager, der ikke kan tillægges lærlingen. Anerkendelse af klub: Arbejdsretssag. Forlig. KE indbetaler bod på kr til Dansk Metal Lønsag. Lokal enighed om indbetaling af kr til ét medlem. Feriepengesag: Sagen løst ved lokalt forlig med udbetaling til et medlem på kr Udflytning af produktion til Tjekkiet. Særlig godtgørelse til 6 medlemmer på i alt kr Opsigelse af ældre medarbejder. Lokalt forlig med forlængelse af opsigelsesvarsel til 4 måneder og fritstilling. Afskedigelsessag: Organisationsmåde. Opsigelse forlænget med 2 mdr. Pensionssag: Indbetaling af pension kr til ét medlem. 11

12 BA SIDEN G PP Hellere faglighed end nærhed Servicetekniker Erik Gregersen bor på Amager og er medlem af Dansk Metal. Han har i Hovedstadens Regionsråd stemt for, at det kirurgiske afsnit flyttes fra Amager Hospital til Hvidovre Hospital. Amagerbladet har skældt mig ud, men når jeg får lejlighed til at tale med folk, kan de godt forstå og følge min holdning om hellere faglighed end nærhed. Bliver jeg syg, vil jeg hellere til et stort hospital, der nok har en specialist i mit tilfælde, end jeg vil til et sted i nærheden uden specialister, siger Erik Gregersen og tilføjer: Kirurgi er kun 20 pct. af al hospitalsbehandling. 80 pct. er medicinsk. Beslutningen i regionsrådet er, at Amager Hospital omdannes til Danmarks største medicinske hospital på et højt kompetent niveau. Det glemmer kritikerne. Erik Gregersen bliver 65 til sommer og stiller til november op til genvalg til regionsrådet. Han vil i øvrigt også gerne fortsætte med at arbejde et par dage om ugen. Jeg har været stærkt i tvivl, om jeg skulle stille op igen, fordi regeringen er meget kontrollerende. Fogh og Lars Løkke styrer det danske samfund. Hvis regionsrådet træffer en anden beslutning end den, de ønsker, indsætter de et ekspertudvalg, sådan at det bliver som de vil have. Mit eget parti hænger lidt i køjen med at melde ud, hvad de egentlig vil med regionsrådet. Mange socialdemokratiske borgmestre vil gerne have regionerne nedlagt og overtage opgaverne. Jeg kan godt lide nærhed, men den faglige kvalitet daler stærkt, når man ser mere på pengekassen end fx hensynet til de handicappede. Jeg har set en kommunal institution sætte en 80-årig handicappet sammen med en 16-årig. Det er ikke smart. Institutioner for hjerneskadede efter trafikulykker, på tale/høreområdet og for mennesker med svær autisme bliver ikke faglige nok i kommunalt regi, Erik Gregersen, medlem af Dansk Metal og Hovedstadens Regionsråd. fordi kommunen ikke vil betale det nødvendige antal eksperter. Det får man råd til ved et større område, og derfor skal de være i regionsrådets regi. Derimod passer institutioner for evnesvage fint ind i lokalområdet med nær kontakt til venner og familie. Jeg har valgt at stille op igen, fordi jeg mener, det er vigtigt med et velfungerende regionsråd til foruden sygehuse og specialinstitutioner at tage sig af trafik og erhvervsudvikling. Vi argumenterede bl.a. for en Frederikssundsmotorvej og en letbane langs Motorring 3. De jyske medlemmer af Folketinget kan finde ud af at samarbejde om at sikre investeringer til Jylland. København er hele Danmarks kraftcenter, men står svagt i forhold til andre landes hovedstadsområder. Her behøver vi et offensivt regionsråd. Iøvrigt mener Erik Gregersen som tillidsmand for serviceteknikerne og fhv. brancheforeningsformand for kontormaskinemekanikerne, at Københavns Kommune hurtigst muligt skal genindføre at give serviceteknikere mulighed for at parkere tæt på kunden. Vore arbejdsredskaber er bærbare pc ere og måleudstyr. Det vejer 20 kg, og det er meget at skulle slæbe mange hundrede meter. Jens Holmsgaard Maskinel magasinpost ID: Al henvendelse: Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 1/09 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Kampagne på byggepladserne 22-23 Generalforsamlinger i grupper og afdeling

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Nej til løndumpning NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG De syge svigtes Se side 14 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse Tlf.:

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Industriarbejderen. Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen. Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009

Industriarbejderen. Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen. Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009 Industriarbejderen Nr. 1 2009 side 1 Industriarbejderen Industri Vestegnen Nr. 1 April 2009 Voldsom stigning i ledigheden Medaljehøst på Royal Copenhagen side 2 Industriarbejderen Nr. 1 2009 Af Jim Staal

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

En kold fidus at sælge nytåret ind. du skræmmer kunderne, så du Er fyret. 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND. generalforsamlinger læs side 10-15

En kold fidus at sælge nytåret ind. du skræmmer kunderne, så du Er fyret. 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND. generalforsamlinger læs side 10-15 01 JANUAR 2011 HKBLaDET SJÆLLAND generalforsamlinger læs side 10-15 Årsskiftet 2010-11 En kold fidus at sælge nytåret ind Biltema Næstved til syg medarbejder du skræmmer kunderne, så du Er fyret 27 ÅR

Læs mere

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 2 Marts./april 2004 KTK-Gartneriet Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke Læs. 4-5 Generalforsamling 19. april om fagforeningens

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

maler nyt Timeløn 4. kvartal 2008 Januar 2009 nr. 1 Fra kollega til kollega

maler nyt Timeløn 4. kvartal 2008 Januar 2009 nr. 1 Fra kollega til kollega maler nyt Januar 2009 nr. 1 Fra kollega til kollega Du er som medlem af fagforeningen den bedste til at sikre, at alle malersvende kommer med i vores fællesskab. Malerfaget er et fællesskab, hvor mestre

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere