Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009"

Transkript

1 Metal Hovedstaden Nr. 1 Marts 2009 Siden regeringen i 2001 hævede grænsen for valg af sikkerheds - repræsentanter fra 5 til 10, er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden faldet med 36%. Samtidig er antallet af alvorlige arbejdsulykker på landsplan fordoblet.

2 Brugbare værktøjer Efteruddannelse: Tekniske skoler har i dag åbne værksteder. Ofte vil et efteruddannelsesforløb kunne iværksættes med en uges varsel. Selvvalgt udannelse: På industrioverenskomsten er retten til 14 dages selvvalgt uddannelse trådt i kraft pr. 1. januar Se mere på Varierende ugentlige arbejdstider: Mange overenskomster giver aftaleadgang til at fravige beskæftigelsesforpligtigelsen på 37 timer om ugen blot årsnormen overholdes. Flextidsaftaler: De fleste flextidsaftaler indeholder muligheden for mi nus - timer. Antallet kan genforhandles. Overarbejde/ferie: Aftale om afvikling af overarbejde/ferieafholdelse. Arbejdsfordeling: Såvel lovgivning som overenskomster åbner mulighed for arbejdsfordelinger, når disse aftales i henhold til en kollektiv aftale. 4 måneder inde i den økonomiske krise fandt Dagbladet Børsen svaret på krisen: Lønnedgang og selvbetalte fridage. I over enskomstens værktøjskasse findes der imidlertid andre mere fremadrettede værktøjer. For nylig fik Unimercos direktør Kenneth Iversen endnu engang medieadgang, da han for sine ansatte kunne meddele op til 10% s lønnedgang som svaret på krisen. Tre ansatte i Taastrup-afdelingen mente, at der måtte være andre brugbare værktøjer end lønnedgang. De Tegning: Jørgen Bitsch Lønnedgang er ikke svaret på krisen blev fyret på stedet, hvorefter Kenneth Iversen til DR Nyheder udtalte: Vi har holdt tre informationsmøder for medarbejderne, og hver gang er det sluttet med et bragende bifald. Alle er utroligt glade for løsningen. Ja, ganske givet og ikke mindst de tre, som fik et spark i røven! Ikke brugbare værktøjer Ingen kan kollektivt varsles til deltid: Overenskomsterne hviler på en ret til 37 timer lønnet beskæftigelse om ugen. Selvbetalte fridage er en uting i et land, hvor lønmodtagerne livet igennem betaler til en A-kasse for at forsikre sig mod ledighed. Ingen kan mod sin vilje tvinges ned i løn: Er lønnen lokalt aftalt med tillidsrepræsentanten kollektivt, kan den kun fraviges ved en ny indgået aftale. Her er det tillidsrepræsentanten, der én gang årligt bestemmer tid og sted, hvis andet ikke fremgår af en indgået lokalaftale. Det er lønmodtagerne, der har retten til en årlig lønregulering. Ikke virksomhederne. Bliver du præsenteret for et krav om lønnedgang/selvbetalte fridage kontakt da straks din tillidsrepræsentant/fagforening. Klik ind på og læs mere på Tillidsbrevet nr. 3, AL 2

3 Arbejdsmiljøet: Bør det ikke være bedre? Af René Nielsen I Metal Hovedstaden er arbejdsmiljø et meget vigtigt fokusområde. Derfor er det også meget trist, at alle tal og statistiker, der vedrører arbejdsmiljø igennem de seneste år, peger den forkerte vej, især i hovedstadsområdet. Siden Anders Fogh blev regeringsleder, er det kun gået den forkerte vej. Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang stiger år efter år. Der er ingen tvivl om, at et af de største problemer er, at antallet af sikkerhedsrepræsentanter er kraftigt faldende. Man kan så spørge sig selv, om det er Anders Foghs skyld. Til det er svaret helt klart JA! Når regeringen i 2001 sætter grænsen for, hvornår der kan vælges en sikkerhedsrepræsentant op fra 5 til 10 ansatte, ja så betyder det altså noget på bundlinjen, når dødsulykker skal gøres op. Alene i Metal Hovedstaden har vi mistet 300 sikkerhedsrepræsentanter siden lovændringen. Et andet stort problem er afskaffelsen af BST. Det har betydet en klar forringelse af det forbyggende arbejdsmiljøarbejde. Disse tiltag kan vi skyde skylden på den borgerlige regering for. Men nu har vi jo engang den regering, vi har bedt om (eller rettere nogen har). Et mere relevant spørgsmål er, kan vi ikke selv gøre det lidt bedre? Til det er svaret JO det kan vi! Her i Metal Hovedstaden vil vi sætte alt ind på at støtte op om vores sikkerhedsrepræsentanter, ikke mindst de nye. Til det behøver vi også hjælp fra alle jer medlemmer ude på arbejdspladserne. Husk! At vi har alle en forpligtigelse til at medvirke til, at arbejds miljøet er i orden på vores arbejdsplads. Hvis I ikke har udnyttet muligheden for at vælge en sikkerhedsrepræsentant, er det alene arbejdslederen, der skal udføre sikkerhedsgruppens op gaver. Så svaret på overskriften er klart JA. Det bør være langt bedre, vi hverken kan eller vil acceptere den meget uheldige udvikling i antallet af alvorlige arbejdsulykker på vore arbejdspladser. Alle skal kunne gå på arbejde uden at risikere at sætte liv eller førlighed på spil. LEDER 3

4 Bjarne Sørensen på Server 2008-kursus. Samtidig har jeg også fået en indsigt i, at der er flere muligheder i Server 2008, som vi her på arbejdspladsen kan drage nytte af, når vi skifter. Det er desuden også vigtigt for mig at få certificeringen, sådan at jeg kan dokumentere, at jeg har den nødvendige viden. Det skader heller ikke ens jobmuligheder. Hvordan oplever du kursusformen med én kursusdag hver 14. dag? Der er en rigtig god form. Man er ikke væk fra sit arbejde i en længere sammenhængende periode, men kun én dag hver anden uge. Det betyder også, at der er en del hjemmearbejde. Bl.a. skal jeg læse en bog på 900 sider, der blev udleveret ved kursusstart. Det er desuden en stor fordel, hvis man har mulighed for at have en com puter, hvor man kan sætte en Server 2008 op og simulere to arbejdsstationer og på den måde prøve den nye viden af. Server 2008 I Metal Hovedstaden afholdes der hvert år en række Brown Bag møder over tekniske emner. Metal Hovedstaden arrangerer ligeledes i samarbejde med MicroWorld kursus i f.eks. Server Én af deltagerne i kurset er IT-tekniker Bjarne Sørensen, der er medlem i sekretariatet for Teknologi og Kommunikation. Bjarne Sørensen arbejder til daglig på Pædagogisk Center i Hvidovre Kommune, hvor han sammen med tre kolleger beskæftiger sig med IT inden for skoleområdet. Som IT-tekniker løser Bjarne Sørensen mangfoldige opgaver inden for bl.a. drift, fejlfinding, opdatering på servere, netværk og programmer. Bladet Metal Hovedstaden har opsøgt Bjarne for at høre nærmere om baggrunden for at deltage i kurset Server 2008: Når jeg har valgt at deltage i Server 2008, så skyldes det, at vi her i afdelingen har ansvaret for alt IT inden for skoleområdet, både de administrative systemer og de systemer, der bruges i undervisningen. Vi er i dag på Server 2003, men vil gerne over på Server Så for at være forberedt på fremtiden, er kurset med til at give mig den nødvendig viden om Server Er det arbejdskrævende at deltage i kurset Server 2008? Kurset er på et højt niveau, hvilket man skal være forberedt på, svarer Bjarne Sørensen. Hvis man desuden også er indstillet på en del hjemmearbejde, er det rigtig godt. Hvorfor valgte du netop Metal Hovedstadens kursustilbud? Det gjorde jeg helt klart på grund af prisen. Normalt koster dette kursus kr. pr. deltager plus moms. Med Metals pris på kr. var der mange penge at spare. Jeg mener, at det er godt, at Metal er med til at udbyde sådanne kurser og derved også er med til fortsat at sikre medlemmernes kompetence - udvikling. I Metal Hovedstaden arbejdes der med at fortsætte kursusudbudet med et Exchange Server 2007 og flere forskellige Server 2008 kurser og i fremtiden Windows 7. Samtidig afholdes der fortsat Brown Bag møder over tekniske emner. Preben Christensen 4

5 Status på arbejdsmiljøet Ligesom det er gældende for tillids - repræsentanter, skal også nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter anmeldes til Metal Hovedstaden. Herved sikres det, at der bliver dokumentation for den særlige beskyttelse, som også sikkerhedsrepræsentanter er omfattet af, og ligeledes sikres det, at sikkerhedsrepræsentanten får tilsendt relevante arbejdsmiljøoplysninger herunder bladet Sikkert- Nyt. Som det fremgår af graferne på denne side, er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden siden 2001 faldet med ca. 300 personer. Antallet af arbejdsulykker med døden til følge er i samme periode på landsplan blevet fordoblet Dødsulykker Arbejdsulykker Året 2008 var ikke et godt år for arbejdsmiljøet, idet arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser fortsat udgør alt for mange sager. I Metal Hovedstaden blev der registreret 164 nye skader i Tallet er stigende. I 2008 blev der afsluttet 161 sager mod 116 sager i 2007, hvilket bringer antallet af igangværende arbejdsskadesager op på 265 ved indgangen af året Af de afsluttede 161 sager blev der udbetalt mén - erstatning i de 46 med et beløb på kr. Der blev udbetalt erhvervsevnetabserstatning i 16 sager med et erstatningsbeløb på kr. Tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte blev tilkendt i 15 sager med et samlet beløb på kr Sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden 2001 = indeks En stor del af de afsluttede sager er heldigvis afsluttet med, at vores medlemmer ikke har pådraget sig alvorlige mén, men der er også en del utilfredse medlemmer, der ikke har fået den erstatning, som de burde være tilkendt. Men her har Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen skønnet, at de ikke er så medtagede, at de har krav på en ménerstatning på 5% eller derover. Der udbetales ikke erhvervsevnetabserstatning, hvis erhvervsevnetabet er på under 15%. Fritidsskader har der også været mange af i året skadessager er afsluttet, hvilket er højere end Samlet erstatningsbeløb på kr. Miljøsekretariatet har således samlet fået erstatninger ind på kr., hvilket er ca. 12 millioner mere end i året Metal Hovedstaden har i år 2008 mistet 260 medlemmer ved dødsfald omfattet af gruppelivsforsikringen. De efterladte har fået udbetalt forsikringssummen. Metal Hovedstaden får stadig arbejdsskadesager, der er for sent anmeldt. Det kan have uoverskuelige konsekvenser for den skadelidte, hvis ikke sagen er anmeldt rettidigt. Kontakt derfor altid Metal Hovedstaden, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden. JN og AL 5

6 Ledig hvad så? NYT FRA A-KASSEN Lige som vi troede, det gik så godt, er fyringer, arbejdsfordelinger og konkurser blevet hverdag igen. Af A-kasseleder Kaj Nielsen Er du afskediget, er det vigtigt, du bliver tilmeldt som ledig din første ledige dag. Det gør du nemmest på jobcenterets hjemmeside Husk at udskrive bekræftelse på, at du er meldt ledig. Du skal udfylde en ledighedserklæring, som du skal aflevere i a-kassen. Vi skal opfordre dig til at henvende dig personligt i løbet af de første 4 dage, når du bliver ledig. Husk lønsedler for de sidste 14 måneder eller fra sidst, du var ledig og husk opsigelsen. Du skal sikre dig, at du får det opsigelsesvarsel, du har krav. Er du i tvivl, er det en god ide at kontakte dit faglige sekretariat. Bliver du afskediget af en grund, der kan tilregnes dig, bør du også henvende dig i dit faglige sekretariat. En del af vores arbejdsgivere melder ind til os, hvis de har ledige stillinger. Det kunne være din chance for at undgå ledighed. Bliver du kendt med, at der på din arbejdsplads er optræk til fyringer, er det også en god ide at kontakte Metal. Arbejdsfordeling kan være en mulighed, eller måske kan en efteruddannelsesplan ride stormen af. Arbejdsfordeling Planlægges en arbejdsfordeling, skal dit faglige sekretariat kontaktes. Der er særlige regler for anmeldelse og afvikling af en arbejdsfordeling, som vi skal sikre bliver overholdt. Du skal ikke selv melde dig ledig ved en arbejdsfordeling. Det skal jobcenteret sørge for, at du bliver via anmeldelsen fra din arbejdsgiver. Vær meget opmærksom på, at du under en arbejdsfordeling betragtes som ledig. Du skal være parat til at overtage arbejde, du kan varetage, og du skal selv søge arbejde under fordelingen. Er der ikke udsigt til, at situationen på virksomheden normaliseres, anbefaler vi ikke, at man aftaler en arbejdsfordeling. Konkurs Er der udsigt til betalingsstandsning eller konkurs, skal dit faglige sekre - tariat kontaktes straks. Bliver du sendt hjem eller afskediget, fordi virksomheden ikke længere kan be - tale løn, skal du hurtigst muligt melde dig arbejdsløs uanset om du har opsigelsesvarsel til gode, som Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal dække. Dels vil LG kræve af dig, at du begrænser tabet mest muligt, dels vil du under opsigelsen og inden du får afregning fra LG kunne få et a- kasselån svarende til dagpengene. Dette kræver, at du opfylder kravene, der stilles til ledige for at få dagpenge, herunder ledigmeldt i job - centeret. A-kassen har de sidste måneder haft en del arbejdsfordelinger og konkurser. Vi har gode erfaringer med at komme ud på arbejdspladsen eller i tilfælde af konkurs, at klubben kommer ind til Metal Hovedstaden. Det kræver, at det aftales på forhånd. 6 Desværre kan de mange afskedigelser give ventetid i Metal Københavns A-kasse.

7 METAL UNGDOM Metal Ungdom afvikler hvert år mange spændende kurser på Metalskolen. Medlemmer af Metal Ungdom og medlemmer, der har været udlært i op til 2 år, og stadig er medlem af Dansk Metal, kan GRATIS deltage på Metals ungdomskurser. Tilmeld dig og læs mere på marts Forhandlingsteknik for begyndere marts På den sikre side april TOPMØDE. Politisk debat maj Styr konflikterne maj Lærlingeformænd maj Klar dig selv juni DHB (Danmarks Hurtigste Bil) august Kongresforberedelse september Styrk dig selv september Jongler med projektet oktober Tale er guld oktober Lærlinge elitekursus oktober Lærlinge elitekursus (modul 2) oktober Forhandlingsteknik (øvede) november Lærlingeformand november Lærlinge elitekursus (modul 3) Satsændringer Lærlinge på Industriens Overenskomst skal huske, at mindstesatserne reguleres pr. 1. marts Sats: år 57, år 65, år 70, år 81,20 5. over 4 år 103,15 Tjek din løn på Løngrisen: Lærlingegeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes den 17. april kl. 18 i Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25. 7

8

9 KALENDER Ordinær generalforsamling i Metal Hovedstaden Tirsdag den 21. april 2009 kl Spisning fra kl Tilmelding til spisning: eller telefon , senest tirsdag den 14. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning inkl. overenskomstforslag og kongresforslag 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg a) Valg af næstformand b) Valg kasserer c) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer d) Valg af 3 suppleanter e) Valg af 2 revisorer 7. Metals kongres a) Kongresdelegerede b) A-kasse-delegeretmøde Program kl kl kl maj 2009 i Lyngsiehus Åbnes dørene Velkomst og faglig 1. maj tale v/formanden for Metal Hovedstaden René Nielsen Fællessange og musik v/orion Jazz Band Film for børnene i lokale A og B på 5. sal Politisk 1. maj tale v/overborgmester Ritt Bjerregaard Der vil være mulighed for at få stillet den værste sult og tørst med burgere, is, pølser, øl og sodavand. kl kl kl Afslutning i Lyngsiehus Afgang til Fælledparken med Orion Brass Band i spidsen Underholdning, musik og taler fra Hovedscenen i Fælledparken 9

10 KALENDER BROWNBAG arrangementer forår 2009 Bliv klog på mini-pc erne torsdag den 19. marts 2009 Metal Hovedstaden Bliv klogere på en af de største nyskabelser inden for bærbare computere: De små minibærbare. Lars Jacobsen, chefredaktør på pcworld.dk, gennemgår de aktuelle modeller på markedet, deres fordele og ulemper, softwaren og systemet bag, det store udvalg af tilbehør, hvordan du får de små bærbare online hele tiden, og hvordan du får mest muligt ud af dem, samt ikke mindst hvad næste generation af de små bærbare vil tilbyde. Efter pausen vil der være udstilling med mulighed for at prøve de nyeste modeller og noget af det mest spændende tilbehør. ESD Brush-up onsdag den 25. marts 2009 Tellabs Ballerup Er du opdateret på din viden om ESD Electro Static Discharge? Brug en aften på at blive det! Hvad er ESD? Komponenters følsomhed Fejlmekanismer i komponenter Forebyggelse og beskyttelse Standarder Arrangementet afholdes i samarbejde med Finn Skaaning fra virksomheden qualcert. Tilmelding til arrangementerne se Metal Hovedstaden Nyropsgade 25, 1780 Kbh. V Tlf: Fax: A-kassen Tlf: Formand: René Nielsen Tlf: 3363 Næstformand: Ole Bundgaard Tlf: 3363 Kasserer: Søren W. Hansen Tlf: 3363 Åbningstider Metal Hovedstaden Faglig afdeling Mandag torsdag kl Fredag kl Eller efter aftale. A-kassen Mandag, tirsdag og torsdag kl og Fredag kl Onsdag lukket. Telefon åben i Metal Hovedstadens åbningstider. Faglige sekretariater Bygge & Anlæg Brancheformand: Ole Wedderkind Tlf: 3363 Industrisekretariatet Brancheformand: Anders Laubjerg Tlf: 3363 Det offentlige sekretariat Brancheformand: Lars Andersen Tlf: 3363 Transportsekretariatet Brancheformand: Jan Rasmussen Tlf: 3363 Sekretariatet for Teknologi og Kommunikation: Brancheformand: Preben Christensen Tlf: 3363 Metal Hovedstaden udgives af Metal Hovedstaden i marts, juni, september og december. Deadline for indlæg er den første i udgivelsesmåneden. Redaktion: René Nielsen (ansv.) Lars Andersen Preben Christensen Tim Christensen Willy Jørgensen Gert Larsen Anders Laubjerg Ole Wedderkind Layout: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic Fotos: Finn Svensson Forsidebillede: Iron Pump 10

11 FAGLIGE SAGER Så meget har Metal Hovedstaden skaffet i faglige sager til medlemmerne i 2009: 1. marts kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. AKS Applus Danmark Applus Danmark Auto Wolf Aps Autodania Bilcenter Lærlingesager: To sager afsluttet med henholdsvis forkortelse af uddannelsesaftale til én lærling og fortsættelse af uddannelse for en anden lærling. Samarbejdssag: På Fællesmøde beklagede virksomheden forskellige uheldige mails og udtalelser om tillidsmandsgruppen. Overenskomstbruddet betales med kr Advarselssag: På mæglingsmøde fastholdes advarslen tidsbegrænset til den 28. november Kundeklager skal forevises til medarbejderne. Tilpasningsforhandlinger: DI-overenskomsten er gældende. Fra tidligere overenskomst videreføres Lokalaftaler videreføres. Løn- og ferieforhold: Forhandlingsmøde konstaterede, at lønnen var i orden og feriepengene udbetalt. 2 feriedage og 5 feriefridage var ikke afholdt. Bilia Person- Lærlingesag: Virksomheden ophæver uddannelsesaftalen af årsager, vogne der ikke kan tillægges lærlingen. Feriekort udstedes for 2008 og 2009 Concordia Virksomhedsoverdragelse: Virksomheden ønskede ikke at ansætte to mekanikere, selv om der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Virksomheden betalte en godtgørelse til Metal Hovedsaden. De gule sider Afskedigelsessag. Manglende provision udbetalt. Kr EGV Lunge- Opsigelsessag efter 120-dages reglen. Forlig omkring genansættelse vangen Ejner Hessel Tilpasningsforhandlinger: DI-overenskomsten er gældende. Avedøre Eksisterende lokalaftaler og kutymer fortsætter. Flint Group Opsigelsessag af A/S-medlem. Lokal enighed om fritstilling med 11 måneders løn. H.F. Jensen Feriepengesag. Sagen løst ved lokal forhandling. Kr Haldor Topsøe Bortvisningssag: Sagen afsluttet på organisationsmøde med virksomhedens betaling af 4 måneders løn. Hellerup Arbejdsretssag. Virksomheden indbetaler pension til ansatte på kr. Autocenter Holtec Afskedigelsessag. Virksomheden indbetaler kr til medlemmets pension og en fratrædelsesgodtgørelse på kr J.Jensens Me- Pensionssag: Lokal forhandling. Enighed om at at virksomheden indtalvarefabrik betaler pension til to lærlinge. Kr Jupiter Cykler KE KH Presser MBS Multi-Wing RMIG Trepko Trepko Lærlingesag: Virksomheden ophæver uddannelsesaftalen af årsager, der ikke kan tillægges lærlingen. Anerkendelse af klub: Arbejdsretssag. Forlig. KE indbetaler bod på kr til Dansk Metal Lønsag. Lokal enighed om indbetaling af kr til ét medlem. Feriepengesag: Sagen løst ved lokalt forlig med udbetaling til et medlem på kr Udflytning af produktion til Tjekkiet. Særlig godtgørelse til 6 medlemmer på i alt kr Opsigelse af ældre medarbejder. Lokalt forlig med forlængelse af opsigelsesvarsel til 4 måneder og fritstilling. Afskedigelsessag: Organisationsmåde. Opsigelse forlænget med 2 mdr. Pensionssag: Indbetaling af pension kr til ét medlem. 11

12 BA SIDEN G PP Hellere faglighed end nærhed Servicetekniker Erik Gregersen bor på Amager og er medlem af Dansk Metal. Han har i Hovedstadens Regionsråd stemt for, at det kirurgiske afsnit flyttes fra Amager Hospital til Hvidovre Hospital. Amagerbladet har skældt mig ud, men når jeg får lejlighed til at tale med folk, kan de godt forstå og følge min holdning om hellere faglighed end nærhed. Bliver jeg syg, vil jeg hellere til et stort hospital, der nok har en specialist i mit tilfælde, end jeg vil til et sted i nærheden uden specialister, siger Erik Gregersen og tilføjer: Kirurgi er kun 20 pct. af al hospitalsbehandling. 80 pct. er medicinsk. Beslutningen i regionsrådet er, at Amager Hospital omdannes til Danmarks største medicinske hospital på et højt kompetent niveau. Det glemmer kritikerne. Erik Gregersen bliver 65 til sommer og stiller til november op til genvalg til regionsrådet. Han vil i øvrigt også gerne fortsætte med at arbejde et par dage om ugen. Jeg har været stærkt i tvivl, om jeg skulle stille op igen, fordi regeringen er meget kontrollerende. Fogh og Lars Løkke styrer det danske samfund. Hvis regionsrådet træffer en anden beslutning end den, de ønsker, indsætter de et ekspertudvalg, sådan at det bliver som de vil have. Mit eget parti hænger lidt i køjen med at melde ud, hvad de egentlig vil med regionsrådet. Mange socialdemokratiske borgmestre vil gerne have regionerne nedlagt og overtage opgaverne. Jeg kan godt lide nærhed, men den faglige kvalitet daler stærkt, når man ser mere på pengekassen end fx hensynet til de handicappede. Jeg har set en kommunal institution sætte en 80-årig handicappet sammen med en 16-årig. Det er ikke smart. Institutioner for hjerneskadede efter trafikulykker, på tale/høreområdet og for mennesker med svær autisme bliver ikke faglige nok i kommunalt regi, Erik Gregersen, medlem af Dansk Metal og Hovedstadens Regionsråd. fordi kommunen ikke vil betale det nødvendige antal eksperter. Det får man råd til ved et større område, og derfor skal de være i regionsrådets regi. Derimod passer institutioner for evnesvage fint ind i lokalområdet med nær kontakt til venner og familie. Jeg har valgt at stille op igen, fordi jeg mener, det er vigtigt med et velfungerende regionsråd til foruden sygehuse og specialinstitutioner at tage sig af trafik og erhvervsudvikling. Vi argumenterede bl.a. for en Frederikssundsmotorvej og en letbane langs Motorring 3. De jyske medlemmer af Folketinget kan finde ud af at samarbejde om at sikre investeringer til Jylland. København er hele Danmarks kraftcenter, men står svagt i forhold til andre landes hovedstadsområder. Her behøver vi et offensivt regionsråd. Iøvrigt mener Erik Gregersen som tillidsmand for serviceteknikerne og fhv. brancheforeningsformand for kontormaskinemekanikerne, at Københavns Kommune hurtigst muligt skal genindføre at give serviceteknikere mulighed for at parkere tæt på kunden. Vore arbejdsredskaber er bærbare pc ere og måleudstyr. Det vejer 20 kg, og det er meget at skulle slæbe mange hundrede meter. Jens Holmsgaard Maskinel magasinpost ID: Al henvendelse: Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand Værd at vide om GRUNDKURSER 2017 Retfærdighed Klubarbejdet Den politiske tillidsrepræsentant Tillidsvalgt Politiske ideologier Kommunikationspsykologi Tillidsmand Arbejdsret Arbejdsretten Indhold Grundkursus

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016/2 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

PKA- kursus. Produktivitet Kvalitet Arbejdsmiljø. De har opnået stor succes med PKA- kurset

PKA- kursus. Produktivitet Kvalitet Arbejdsmiljø. De har opnået stor succes med PKA- kurset De har opnået stor succes med PKA- kurset Hos en større maskinhandler, der tidligere har deltaget på PKA- kurset, arbejder de nu målrettet med løbende forbedringer. Virksomheden har blandt andet høstet

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere