Vejledning til ansøgningsskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgningsskema"

Transkript

1 Vejledning til ansøgningsskema Innovation Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Ansøgningsrunden 2011 vedr. innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet Offentliggjort januar 2011 Ansøgningsfrist 11. marts 2011.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 TRIN 1: Titel, projektperiode, projektbudget og ansøgt tilskud...4 TRIN 2: Den juridisk ansvarlige (projektholder)...4 TRIN 3: Kontaktperson...5 TRIN 4: Den regnskabsansvarlige (person)...5 TRIN 5: Samarbejdspartnere...6 TRIN 6: Yderligere deltagere...7 TRIN 7: Projektbeskrivelse...7 TRIN 8: Projektplan...8 TRIN 9: Tildelingskriterier...9 TRIN 10: Projektets forventede effekter for de deltagende virksomheder...11 TRIN 11: Projektbudget udfyldelse af budgetskema for projektet...12 TRIN 12: Underskrift...16 TRIN 13: Bilag der skal vedhæftes ansøgningen...16 TRIN 14: Indsendelse af ansøgning...17 Når du har ansøgt om tilskud...18 Hvis du får tilsagn eller betinget tilsagn?...18 Yderligere information og spørgsmål...19 Bilag 1: Beregning af virksomhedens størrelse for ikke uafhængige virksomheder

3 Indledning Denne vejledning er en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet til Fornyelsesfondens ansøgningsrunde for tilskud til innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet. Vi anbefaler, at du læser hele vejledningen, inden du udfylder skemaet, så du er forberedt og har oplysningerne til de enkelte felter i ansøgningsskemaet parat. For en kort introduktion til den konkrete ansøgningsrunde, kan du med fordel læse Kort introduktion til ansøgningsrunden om innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet, som du kan finde på Fornyelsesfondens ansøgningsrunde for innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet yder tilskud til innovationsfasen i projektforløb, dvs. fasen hvor du går fra den gode idé til et færdigudviklet koncept og/eller en prototype. På ansøgningstidspunktet skal den konkrete serviceydelse eller det konkrete produkt, som udvikles på baggrund af dit projekt ikke være kendt, men ansøgningen skal beskrive en række mulige løsningsspor. Ved projektets afslutning skal der foreligge mindst én og helst flere konkrete kommercialiserbare koncepter og/eller prototyper, der er klar til markedsintroduktion. For at øge chancen for kommerciel succes lægger Fornyelsesfonden vægt på, at innovationsprojekterne tager afsæt i metoder til brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation forstås som innovation, der i udviklingen af nye produkter og løsninger bygger på viden om brugere og potentielle brugeres erkendte og ikke-erkendte behov. Formålet med involvering af brugerne i virksomheders innovationsproces er at skabe produkter, der rammer markedet med større præcision, og dermed højner konkurrencedygtigheden for danske virksomheder. Du kan se eksempler på tidligere støttede projekter under Fornyelsesfonden på Fornyelsesfondens hjemmeside De nedenstående afsnit gennemgår de tilsvarende trin i det elektroniske ansøgningsskema, som findes på Fornyelsesfondens hjemmeside 3

4 TRIN 1: Titel, projektperiode, projektbudget og ansøgt tilskud Her skriver du: Projektets titel (boks 1.1): Titlen skal gerne være kort og sigende for projektet. Projektets start- og slutdato (boks 1.2): Du skal angive start- og slutdato for selve den projektfase, der søges om støtte til. Bemærk at projekter skal gennemføres inden for en sammenhængende periode på maksimum 2 år fra projektets start, samt at projektet tidligst kan starte d. 1. juli Samlet projektbudget (boks 1.3): Det tilstræbes, at projekterne har en vis volumen for at øge 1.3chancerne for at skabe en reel effekt opgjort på vækst, beskæftigelse og eksport. Minimumsgrænsen for det samlede projektbudget er derfor 6 mio. kr., inklusive samtlige indtægter i projektet herunder også ansøgers medfinansiering. Ansøgt tilskud (boks 1.4): Tilskuddet, der søges om, kan grundet EU s statsstøtteregler kun udgøre en vis procentdel af projektets samlede budget, idet der stilles krav om privat medfinansiering. Se nærmere om de konkrete medfinansieringsregler under trin 11, projektbudget. TRIN 2: Den juridisk ansvarlige (projektholder) Her skriver du hvilken privat virksomhed eller privat organisation, der tegner projektet juridisk og dermed er projektholder. Projektholderen skal være en privat virksomhed eller en privat organisation for at sikre en god erhvervsmæssig forankring. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi og har ret til at indgå aftaler, der vedrører projektet. Projektholder er også ansvarlig for at indsende statusrapporter og det afsluttende regnskab. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 2.1) Tegningsberettiget person (boks 2.2): Er den person der har ret til at indgå aftaler på projektets vegne. CVR-nummer (boks 2.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 2.4) Postnummer (boks 2.5) By (boks 2.6) Ejerforhold for virksomheden (boks 2.7): Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S mv. SE-nummer (boks 2.8): Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer (boks 2.9): En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Telefon (boks 2.10) adresse (boks 2.11) 4

5 Antal fuldtidsansatte (boks 2.12): Det vil sige det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte opgjort på koncernniveau. Årlig omsætning (boks 2.13): Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance (boks 2.14): Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Vedr. opgørelse på koncernniveau Bemærk at antal fuldtidsansatte, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau. Du skal være opmærksom på, hvorvidt en deltagende virksomhed er koncernforbundet, da det kan have betydning for, hvor stort et tilskud, der kan gives til de enkelte deltagervirksomheder. Er en virksomhed koncernforbunden, kan det påvirke opgørelsen af virksomhedsstørrelse, og derved om der er tale om en lille, mellemstor eller stor virksomhed. For flere oplysninger om opgørelse af virksomhedsstørrelse og hvor stor en andel af dit projektbudget, du kan søge om tilskud til, se hhv. bilag 1 og trin 11 om projektbudget. TRIN 3: Kontaktperson Her skriver du navn og kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektets daglige drift. Projektlederen står også for den løbende kontakt med Fornyelsesfonden under ansøgningsforløbet og under projektets afvikling. Du skal oplyse: Navn (boks 3.1) Arbejdssted (boks 3.2) CVR-nummer (boks 3.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 3.4) Postnummer (boks 3.5) By (boks 3.6) Telefonnummer (boks 3.7) adresse (boks 3.8) TRIN 4: Den regnskabsansvarlige (person) Her skriver du, hvem der er ansvarlig for projektets regnskab, som årligt og ved projektets afslutning indsendes til Fornyelsesfondes sekretariat. Den regnskabsansvarlige skal ikke nødvendigvis være ansat hos projektholder. Du skal oplyse: Navn (boks 4.1) Arbejdssted (boks 4.2) CVR-nummer (boks 4.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 4.4) Postnummer (boks 4.5) By (boks 4.6) 5

6 Telefonnummer (boks 4.7) adresse (boks 4.8) TRIN 5: Samarbejdspartnere Her skal du angive, hvilke virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner, der deltager i projektet som samarbejdspartnere. Ved samarbejdspartnere forstås deltagere, som bidrager økonomisk til projektets gennemførelse enten i form af løntimer eller likvider. Samarbejdspartnere kan også få del i det ansøgte tilskud. Samarbejdspartnernes bidrag til projektet og deres eventuelle del i det ansøgte tilskud skal angives i budgetskemaet (se evt. trin X). For at leve op til kravene skal et innovationsprojekt have deltagelse af en projektholder og minimum to samarbejdspartnere. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 5.1) Kontaktperson (boks 5.2) CVR-nummer (boks 5.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer. Adresse (boks 5.4) Postnummer (boks 5.5) By (boks 5.6) Ejerforhold for virksomheden (boks 5.7): Du skal angive, hvorvidt der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S mv. SE-nummer (boks 5.8): Et SE-nummer får man tildelt af Told og Skat i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække AM-bidrag og A-skat. P-nummer (boks 5.9): En virksomhed skal have et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra virksomheden har aktiviteter. Der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. Nummeret angives for den ansøgende enhed. Telefon (boks 5.10) adresse (boks 5.11) Antal fuldtidsansatte (boks 5.12): Det vil sige det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte opgjort på koncernniveau. Årlig omsætning (boks 5.13): Det vil sige salg af varer og tjenesteydelser i alt opgjort på koncernniveau. Årlig balance (boks 5.14): Det vil sige aktiver og passiver i alt, som angiver den samlede kapitalanvendelse opgjort på koncernniveau. Vedr. opgørelse på koncernniveau Bemærk at antal fuldtidsansatte, årlig omsætning og årlig balance opgøres på koncernniveau. Du skal være opmærksom på, hvorvidt en deltagende virksomhed er koncernforbundet, da det kan have betydning for hvor stort et tilskud, der kan gives til de enkelte deltagervirksomheder. Er en virksomhed koncernforbunden, kan det påvirke opgørelsen af virksomhedsstørrelse, og derved om der er tale om en lille, mellemstor eller stor virksomhed. For flere oplysninger om opgørelse af virksomhedsstørrelse og hvor stor en andel af dit projektbudget, du kan søge om tilskud til, se hhv. bilag 1 og trin 11 om projektbudget. 6

7 TRIN 6: Yderligere deltagere Her skal du angive eventuelle yderligere deltagere i projektet, som hverken bidrager økonomisk til projektets gennemførelse eller modtager tilskud. Yderligere deltagere kan fx deltage i møder og andre arrangementer med henblik på videndeling og erfaringsudveksling. Du skal oplyse: Virksomheds- eller organisationsnavn (boks 6.1) Kontaktperson (boks 6.2) CVR-nummer (boks 6.3): Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer Adresse (boks 6.4) Postnummer (boks 6.5) By (boks 6.6) Telefon (boks 6.7) adresse (6.8) TRIN 7: Projektbeskrivelse Du skal være opmærksom på, at projektbeskrivelsen maksimalt kan fylde to A4-sider (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Projektbeskrivelsen (boks 7.1): I projektbeskrivelsen skal du beskrive, hvad der skal ske i dit projektforløb. Det vil sige, at du blandt andet skal forklare projektets formål, hvordan projektet vil adressere en problemstilling på velfærdsområdet, og hvordan brugerdreven innovation indgår som metode i projektudviklingen. Nedenfor er listet en række punkter, som du bør have med i din projektbeskrivelse: - Projektets formål - Hvilken problemstilling på velfærdsområdet kan dit projekt løse. - Hvilke mulige løsningsspor forventer du at forfølge i projektet for at udvikle konkrete koncepter og/eller prototyper. Det er på ansøgningstidspunktet ikke en forudsætning, at du kan angive konkrete serviceydelser eller produkter, som udvikles på baggrund af dit projekt, men du skal beskrive en række mulige løsningsspor, som kan føre til udvikling af koncepter og/eller prototyper, der efterfølgende kan kommercialiseres. - Hvilke brugere inddrages, og hvordan inddrages de i udviklingen af projektets koncepter og/eller prototyper. - Hvem er den endelige købere/brugere af serviceydelser og/eller produkter, der markedsintroduceres som følge af projektet. - Det overordnede projektforløb for dit projekt og projektets hovedaktiviteter. Bemærk at du under trin 8, skal udfylde en uddybende projektplan, og at du derfor først i næste trin skal redegøre for de konkrete aktiviteter i dit projektforløb. Husk at beskrive projektet klart og præcist, så dit projekt kan forstås af udenforstående. 7

8 Du skal angive en række oplysninger om projektets videngrundlag, internationale erfaringer samt kommercialiseringsperspektiver for udviklede koncepter og/eller prototyper. Du kan udfylde tekst i hver boks svarende til ca. ½ A4-side (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Videngrundlag for projektet (boks 7.2): For at klargøre projektets relevans skal du her beskrive, hvilke erfaringer eller overvejelser der har motiveret projektets initiativtager til at gå i gang med projektet og dermed hvilket videngrundlag, der ligger til grund for projektets gennemførelse. Internationale erfaringer (boks 7.3): For at klargøre konceptets og/eller prototypens nyhedsværdi i en international kontekst, skal du her angive, hvorvidt dit projekt bygger videre på internationale erfaringer, samt hvorvidt eventuelle internationale kompetencer vil blive inddraget i projektgennemførslen. IP-rettigheder i forhold til udviklede koncepter og/eller prototyper (boks 7.4): Det skal beskrives, hvordan eventuelle IP-rettigheder (intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder) vil blive eller er fordelt mellem projektets parter. Med IP-rettigheder menes ejendomsretten til den viden eller de produkter, der kommer ud af projektsamarbejdet. IP-rettigheder kan opnås fx gennem patentering, brugsmodelregistrering eller varemærkeregistrering. Udover fordelingen af IP-rettigheder mellem projektets parter, skal det også beskrives, hvilke dele af projektets udviklede koncepter og/eller prototyper, der eventuelt vil kunne patenteres. Sidst skal du beskrive, om der er foretaget en undersøgelse af freedom to operate, en undersøgelse af om andre har rettigheder, der begrænser dine muligheder for at udvikle, producere og sælge din løsning(er). Du kan få flere oplysninger om IPrettigheder på IP-portalen på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Endeligt skal du svare på, hvorvidt du har søgt om støtte ved andre offentlige ordninger eller tidligere har opnået støtte fra andre offentlige ordninger: Har du søgt om andre offentlige ordninger til det aktuelle projekt? (boks 7.5) Her svarer du enten ja eller nej. Hvis du har søgt ved andre offentlige ordninger til det aktuelle projekt, dvs. til de samme aktiviteter og udgifter, skal du angive hvilken ordning samt status for ansøgningen. Har du tidligere opnået støtte fra andre offentlige ordninger til tidligere stadier af det aktuelle projekt? (boks 7.6) Her svarer du enten ja eller nej. Hvis du har opnået støtte fra andre offentlige ordninger til tidligere stadier af projektet, eks. forskning og udvikling eller demonstration, angiver du hvilken ordning og til hvilket formål. TRIN 8: Projektplan I projektplanen skal du angive en detaljeret beskrivelse af, hvilke aktiviteter der forventes gennemført, og hvilke resultater der forventes opnået i projektperioden. Projektplanen vil sammen med budgettet danne udgangspunkt for projektets årlige eller halvårlige afrapporteringer. Hent skabelon til projektplan: Projektplanen skal udfyldes i Fornyelsesfondens skabelon, som du kan downloade under trinnet projektplan i det elektroniske ansøgningsskema. Gem skabelonen på din egen computer: Skabelonen skal gemmes på din egen computer og vedhæftes som bilag til en med ansøgningsskema og øvrige bilag. Overensstemmelse mellem projektplan og budget: 8

9 Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem hovedaktiviteterne i din projektplan og budgettets poster. Det betyder fx, at hovedaktivitet 1 i projektplanen ligeledes skal være hovedaktivitet 1 i budgettet.. Følgende punkter skal udfyldes i projektplanen: Projektets titel: Indsæt projektets titel i overskrift over skemaet. Hovedaktiviteter: Hovedaktiviteterne er de samme aktiviteter, som optræder i budgettet. En hovedaktivitet kan strække sig over hele projektperioden. Dog skal der angives minimum 3 og maksimum 10 hovedaktiviteter for projektperioden. Emne samt start- og slutdato indføres i skemaet. Delaktiviteter: Delaktiviteterne er de aktiviteter, der skal til for at gennemføre hovedaktiviteten. Delaktiviteterne for hver hovedaktivitet skrives ind i skemaet. Delaktiviteter kan vare maksimalt 1 år og der skal være minimum 2 delaktiviteter for hver hovedaktivitet. Start- og slutdato for delaktiviteterne indføres ligeledes i skemaet. Har man flere delaktiviteter under en hovedaktivitet end det, der umiddelbart er plads til i skemaet, er der mulighed for at indsætte ekstra rækker. Leverancer: Leverancerne er de konkrete resultater eller delresultater af delaktiviteterne. Leverancerne udgør mellemliggende delmål, der skal opnås for at opfylde projektets formål. Der skal være minimum 1 leverance per delaktivitet. Dog er det muligt, at flere delaktiviteter munder ud i samme leverance, eksempelvis hvis resultater fra flere forskellige steder samles i én rapport. I så fald gentages leverancen ud for alle relevante delaktiviteter. Eksempler på leverancer kan være rapporter, tekniske vurderinger, prototyper, nye koncepter, certificeringer, tekniske manualer, dokumentation på tests mv. Udførende aktør: Her nævnes de aktører, der er primære deltagere i delaktiviteten. Det kan både være projektholder og samarbejdspartnere, yderligere deltagere eller underleverandører til projektet, eksempelvis eksperter eller konsulenter. TRIN 9: Tildelingskriterier I de næste felter skal du svare på, hvordan dit projekt lever op til Fornyelsesfondens otte tildelingskriterier for innovation. I henhold til bekendtgørelsen for Fornyelsesfonden lægges der ved vurderingen af ansøgninger særlig vægt på disse kriterier. Det er derfor vigtigt, at du svarer fyldestgørende på hvert tildelingskriterium. Du kan udfylde tekst i hver boks svarende til ca. ½ A4-side (ca anslag ved skriftstørrelse 12 og enkelt linjeafstand). Vækst og beskæftigelse (boks 9.1): Projektet eller de aktiviteter, der ydes støtte til, skal bidrage til skabelsen af vækst og beskæftigelse. Der lægges vægt på de opstillede mål for beskæftigelse, værditilvækst, eksport mv., der forventes at komme ud af de støttede aktiviteter. Her skal du begrunde nærmere, hvordan dit projekt kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse. Din beskrivelse bør derfor blandt andet redegøre for, hvordan dit projekts koncepter og/eller prototyper vil have et markant markedspotentiale som færdigudviklede serviceydelser og/eller produkter. Du skal dermed beskrive, hvordan de udviklede løsninger vil kunne kommercialiseres. Det vil sige, hvordan løsningerne vil kunne udfylde et behov i markedet, hvorvidt der vil være en efterspørgsel, samt hvordan det vil være muligt at imødekomme en stigende efterspørgsel. Det er ligeledes relevant at redegøre for konkurrencesituationen på markedet. Der lægges i vurderingen vægt på, at der er anført en realistisk beskrivelse af mulighederne for at opnå den angivne øgede vækst og beskæftigelse. Under trin 10 Projektets forventede effekter for de deltagende virksomheder, skal du angive 9

10 . kvantificerede estimater for væksten i antal fuldtidsansatte, omsætning og eksport for projektets samarbejdspartnere. Velfærdseffekt (boks 9.2): Der lægges vægt på, at der er en velfærdsmæssig effekt af det, der ydes støtte til. Inden for velfærdsområdet lægges der vægt på projektets kvalitets- eller effektiviseringspotentiale for den offentlige velfærd. Der lægges i vurderingen vægt på, at projektet har en effekt til gavn for velfærden. Her er det derfor vigtigt, at du redegør for, hvordan færdigudviklede løsninger vil bidrage til øget effektivitet og/eller kvalitet på velfærdsområdet. Eksempler på øget effektivitet og kvalitet på velfærdsområdet kunne bl.a. være øget omkostningseffektivitet for en offentlig institution, en forbedret forebyggelsesindsats eller en forbedret sygdomsbehandling. Den angivne velfærdseffekt skal være realistisk og gerne kvantificeret. Høj nyhedsværdi (boks 9.3): Der lægges vægt på, at projektet er innovativt og udvikler løsninger, der har en velfærdsmæssig effekt. Du skal her redegøre for, hvorvidt der er tale om en helt ny serviceydelse eller nyt produkt, som ikke allerede findes på det globale marked. I vurderingen bliver der lagt vægt på nyskabende og innovative serviceydelser og produkter, der adskiller sig fra allerede kendte løsninger og har en velfærdseffekt. Tilskyndelsesvirkning (boks 9.4): Der lægges vægt på, at støtten vil accelerere ambitionsniveauet fx ved at reducere den tid, der går før projektet/løsningen kommer på markedet eller øger projektomfanget. Her skal du beskrive, hvordan et tilskud fra Fornyelsesfonden vil gøre det muligt at lave et mere omfattende og grundigt projekt, få et produkt hurtigere på markedet eller lignende. I vurderingen bliver der lagt vægt på, at støtten fra Fornyelsesfonden vil skabe et bedre og mere ambitiøst projekt. Medfinansiering (boks 9.5): Der lægges vægt på, at projektet har en tilstrækkelig grad af medfinansiering. Ansøgere skal selv bidrage med finansiering af projektet. I forhold til EU s statsstøtteregler skal private virksomheder eller private organisationer i Fornyelsesfondens innovationsprojekter som minimum bidrage med mellem pct. i medfinansiering alt efter virksomhedsstørrelse. For offentlige institutioner gælder det, at de skal bidrage med minimum 50 pct. medfinansiering. Der vil blive lagt vægt på, i hvor høj grad de enkelte deltagere i projektet (projektholder og samarbejdspartnere) medfinansierer med mere end påkrævet i forhold til minimumsgrænserne. For en definition af virksomhedsstørrelser (herunder evt. koncernforbundne virksomheder), se bilag 1. For en uddybet forklaring af statsstøttereglerne, læs trin X. Brugerdreven innovation (boks 9.6): Der lægges vægt på, at der udvikles produkter og løsninger med udgangspunkt i brugerdreven innovation. Fornyelsesfonden giver tilskud til innovationsprojekter på velfærdsområdet, der anvender brugerdrevne innovationsmetoder. Det skyldes, at innovationer, der tager afsæt i brugernes erkendte og ikke-erkendte behov, er mere træfsikre og har større chance for at opnå kommerciel succes, fordi de er målrettet reelle behov. Her er det derfor vigtigt, at du beskriver, hvilke brugere, der vil blive inddraget, og hvordan de vil blive inddraget i udviklingen af nye serviceydelser eller nye produkter. Du skal ligeledes beskrive, hvilken metode der tages udgangspunkt i, og hvem der vil stå for brugerinddragelsen, 10

11 Brugerne skal forstås bredt og kan fx være kunder, medarbejdere, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, leverandører mv. I vurderingen bliver der lagt vægt på, hvordan og hvorfor du vil inddrage brugerne i udviklingen af din serviceydelse eller dit produkt. På kan du hente inspiration til arbejdet med brugerdreven innovation. Relevant samarbejdskreds og erhvervsmæssig forankring (boks 9.7): Der lægges vægt på, at projektet er erhvervsrettet, og at der i projektet indgår en relevant kreds af samarbejdspartnere, herunder virksomheder. Derfor er det vigtigt, at du redegør for, at projektet er erhvervsmæssigt forankret inden for det relevante problemfelt. Samtidig skal du redegøre for, at den samlede samarbejdskreds indeholder de ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for at udvikle koncepter og/eller prototyper, der senere kan blive til en serviceydelse eller et produkt, der kan gøre sig gældende på et marked. Du skal redegøre for de enkelte deltageres roller i projektet. I vurderingen bliver der lagt vægt på, at samarbejdskredsen har de nødvendige tekniske og kommercielle kompetencer til både at udvikle konceptet eller prototypen og sikre, at det senere kan afsættes på et marked. Anvendelighed for andre virksomheder (boks 9.8): Der lægges vægt på, at den viden, der opbygges i projektet, kan være anvendelig for en bredere kreds af virksomheder. Her er det vigtigt, at du beskriver, hvordan projektets metodiske og processuelle erfaringer vil blive formidlet, så de kan anvendes af andre virksomheder og bidrage til at udvikle innovationskompetencer i dansk erhvervsliv. Formidlingen kunne fx være i form af en række artikler til et fagtidsskrift, oplæg om projektets forløb til netværksarrangementer el. lign. Anvendeligheden knytter sig derfor ikke til det konkrete koncept eller prototype, men fx til projektets innovative metode eller proces. Du skal således ikke beskrive, hvordan konceptet eller prototypen vil kunne anvendes af andre virksomheder. I vurderingen bliver der lagt vægt på, hvordan den opsamlede erfaring vil gøres anvendelig for andre virksomheder og dermed gavne dansk erhvervsliv. TRIN 10: Projektets forventede effekter for de deltagende virksomheder Projekterne skal bidrage til at udvikle og efterfølgende kommercialisere nye innovative serviceydelser eller produkter og dermed skabe arbejdspladser og øget vækst i de deltagende virksomheder. Din ansøgning vil derfor blive vurderet på, hvorvidt projektets aktiviteter vil skabe effekt i de deltagende virksomheder. De forventede effektmål skal være et realistisk bud på resultaterne af projektets aktiviteter. Derfor skal de sammentænkes med gennemførelsen af hovedaktiviteterne, som du har beskrevet i projektplanen (se trin 8). Du skal være opmærksom på også at angive, hvordan du vil registrere og måle effekterne. Effektmålene er vigtige, fordi formålet med Fornyelsesfonden er at skabe vækst og beskæftigelse, og fonden derfor ønsker at følge effekterne af de bevilgede midler nøje. Derfor skal støttede projekter i løbet af projektperioden gøre status for, hvorvidt forventningerne til effekterne af projektets aktiviteter indfries. Du skal angive forventede effekter for: Udvikling af nye koncepter og/eller prototyper i projektforløbet (boks 10.1) Her skal du angive, hvor mange koncepter og/eller prototyper, som du forventer, vil blive udviklet i projektperioden. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. 11

12 Test af koncepter og/eller prototyper i projektforløbet (boks 10.2): Her skal du angive, hvor mange koncepter og/eller prototyper, du forventer vil blive testet i projektperioden. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. Markedslancering af nye serviceydelser og/eller produkter (boks 10.3): Her skal du angive, hvor mange nye serviceydelser og/eller produkter, du forventer vil blive lanceret på markedet som følge af projektet. Du skal også give en kort beskrivelse af dem. Dermed skal du angive dine forventninger til, hvor mange af de udviklede koncepter og/eller prototyper, du forventer efterfølgende vil blive lanceret på markedet som følge af projektet. Vækst i antal fuldtidsansatte som følge af projektet: Her angiver du, hvor stor væksten i antallet af fuldtidsansatte i deltagervirksomhederne forventes at blive som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet tal for alle deltagervirksomheder, og eventuelle deltidsstillinger omregnes til fuldtidsstillinger. Den forventede vækst i fuldtidsansatte skal angives i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Vækst i omsætning som følge af projektet: Her angiver du i DKK, hvor stor væksten i omsætningen forventes at blive i deltagervirksomhederne som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet beløb (i DKK) for alle deltagervirksomheder. Den forventede vækst i omsætningen skal angives i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Vækst i eksport som følge af projektet: Her angiver du, hvor stor væksten i eksporten forventes at blive i deltagervirksomhederne som følge af projektets aktiviteter. Du skal angive et samlet beløb (i DKK) for alle deltagervirksomheder. Den forventede vækst i eksporten skal angives i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Andre kvantitative eller kvalitative effekter som følge af projektet: Her angiver du, hvis du forventer, at projektets aktiviteter medfører yderligere effekter. Det kan fx være bedre arbejdsforhold, færre sygedage eller øget samarbejde med andre virksomheder eller organisationer. Du skal angive yderligere forventede effekter i forhold til to tidspunkter: - Ved projektperiodens afslutning (boks ) - Efter en femårig periode regnet fra projektstart (boks ) Registrering og måling af effekter (boks 10.8): Her skal du angive, hvordan projektets forventede effekter vil blive registreret og målt. Du skal redegøre for de konkrete registrerings- og målemetoder i forhold til hvad der måles, hvornår der måles, og hvordan data vil blive registreret. TRIN 11: Projektbudget udfyldelse af budgetskema for projektet Hvordan kommer jeg i gang med projektbudgettet? Hent skabelon til projektbudget: Budgettet skal udfyldes i Fornyelsesfondens budgetskabelon, som du kan downloade under trinnet budget i det elektroniske ansøgningsskema. Gem skabelonen på din egen computer: Skabelonen skal gemmes på din egen computer og vedhæftes som bilag til en med ansøgningsskema og øvrige bilag. 12

13 Overensstemmelse mellem budget og projektplan: Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem budgettets poster og hovedaktiviteterne i din projektplan. Det betyder fx, at hovedaktivitet 1 i projektplanen ligeledes skal være hovedaktivitet 1 i budgettet. Støtteberettigede omkostninger De støtteberettigede omkostninger er de direkte og afledte udgifter, der relaterer sig til at gennemføre innovationsprojektet fra idé til færdig prototype eller færdigt koncept (dog kun udgifter inden for tilsagnsperioden). Støtteberettigede omkostninger i denne forbindelse kan være: Direkte lønomkostninger (se nedenfor under direkte løn ), afskrivningsværdien af instrumenter og udstyr i projektperioden, materialer og service, konsultation og teknisk viden i forbindelse med: - Konceptmæssig formulering - Planlægning - Udvikling og fremstilling af prototype eller koncept - Test dokumentation af prototype eller koncept, opsamling af resultater og dokumentation Projektrelaterede udgifter til revisor Projektrelaterede rejseomkostninger OBS! Du bør være opmærksom på, at: Der kan kun medregnes afskrivningsværdien for instrumenter og udstyr i den periode, de anvendes i projektet, og maksimalt for hele projektperioden. Afskrivningsværdien beregnes på grundlag af god regnskabspraksis. Det samlede projektbudget skal være fratrukket en eventuel markedsværdi af prototypen efter projektperioden. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede (ikke udtømmende liste): Omkostninger til markedsførings- og salgsaktiviteter Moms for momsregistrerede projektholdere eller samarbejdspartnere Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen Trin for trin vejledning til udfyldelse af projektbudgettet Budgetskabelonen er et excelark, der indeholder en række faneblade. Vær opmærksom på at udfylde alle relevante faneblade. Første faneblad er projektets totalbudget, det næste er udspecificering af udgifter, og de øvrige er budget for hhv. projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. OBS! Det gælder generelt, at du KUN skal skrive i de GULE felter. Det gælder ligeledes generelt, at der ikke skal indføres tal i totalbudgettet, men kun i budget for projektholder eller samarbejdspartnere. Tallene herfra overføres og summeres automatisk sammen i totalbudgettet. Faneblad 1: Totalbudget 1. Hovedaktiviteter: Start med at udfylde titel samt forventet start- og sluttidspunkt på hovedaktiviteterne under fanen Totalbudget. OBS! Det er vigtigt, at hovedaktiviteterne stemmer overens med hovedaktiviteterne i din projektplan. Hovedaktiviteterne overføres automatisk over i budgetterne for projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. 2. Overskrifter til andre direkte eksterne omkostninger : Hvis der er udgifter til andre direkte eksterne omkostninger end de på forhånd definerede, skal overskrifterne på disse indsættes i de gule felter i skemaet for neden i totalbudgettet, så det stemmer overens med dit behov. Overskrifterne vil nu frem- 13

14 gå af budget for projektholder og samarbejdspartnere. De konkrete beløb indføres ikke i totalbudgettet, men i budget for projektholder og samarbejdspartnere (se nedenfor). Faneblad 3-14: Projektholder og samarbejdspartnere Herefter udfyldes budgetterne for hhv. projektholder og hver enkelt samarbejdspartner. Nedenstående vejledning gælder for budget for både projektholder og samarbejdspartnere. Tallene summeres automatisk sammen i totalbudget. 3. Direkte løn: Denne post drejer sig om udgifter til aflønning af ansatte i projektet. Som lønomkostninger kan medtages den tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration af projektet. Du har to muligheder for budgettering af direkte løn: Fast omkostningsniveau: Du kan vælge at søge om en flat rate, dvs. en fast timepris på 500 kr. inkl. overhead (også betegnet indirekte fællesudgifter). Du skal opgøre udgiften som flat rate*antal timer, der bruges på projektet, fx 500*100 timer = kr. Vælger du denne løsning, skal du i forbindelse med udbetaling af tilskud kun kunne dokumentere antal brugte timer og ikke de faktiske lønudgifter, eller udgifter til overhead. Individuelt omkostningsniveau: Du har også mulighed for at søge om en højere timepris ekskl. overhead end 400 kr. og for små virksomheder 1 en individuelt fastsat overhead, dog maks. 50 % af de direkte lønomkostninger. Der er 2 muligheder: 1. Individuelt lønniveau og fast niveau for overhead på 20 %: Her kan du maksimalt medregne den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto-årsløn divideret med Du har mulighed for at indregne op til 20 pct. overhead af de direkte lønudgifter. Du skal således opgøre udgiften som budgetteret timeløn*antal timer, der bruges på projektet plus maks. 20 pct. overhead, fx 550*100*1,2 = kr. Den budgetterede løn kan ikke overstige den faktisk betalte løn. Vælger du denne løsning, skal du i forbindelse med udbetaling af tilskud kunne dokumentere både antal brugte timer og faktiske lønudgifter, men ikke faktiske udgifter til overhead. 2. Individuelt lønniveau og for små virksomheder individuelt overhead-niveau (dog maks. 50 %): Lønudgifter opgøres på samme måde som vist i punkt 1 ovenfor. Små virksomheder har mulighed for at søge om en højere overhead end 20 %, dog kan overheaden aldrig overstige 50 % af de direkte lønudgifter. Overhead opgøres på baggrund af faktiske udgifter til overhead. Vælger du denne løsning, skal du i forbindelse med udbetaling af tilskud kunne dokumentere både antal brugte timer og faktiske lønudgifter, samt faktiske udgifter til overhead 4. Direkte eksterne omkostninger: Denne post vedrører de budgetposter, der ikke er løntimer. Det vil fx sige udgifter til konsulenter, rejser, instrumenter og udstyr, materialer, mv. Du udfylder posten ved at skrive i de gule felter i skemaet nedenfor. Dit projekt kan have andre typer direkte eksterne omkostninger, som ikke er nævnt i standardskemaet. Disse skal anføres under de overskrifter, som du allerede har specificeret (se under punkt 2). Tallene overføres automatisk til totalbudgettet. Eksterne konsulentydelser: Beløbet opgøres som budgetteret/aftalt timepris*forventet/aftalt antal timer. Instrumenter og udstyr: Her kan du skrive udgifter til anskaffelse af diverse relevante og nødvendige instrumenter og udstyr i forbindelse med projektets gennemførelse. 1 Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 75 mio. kr. 14

15 OBS! Husk, at det kun er afskrivningsværdien af materialer og udstyr i projektperioden, der er støtteberettiget (se yderligere under afsnittet ovenfor om støtteberettigede omkostninger ). Summen af samtlige budgetposter fremgår af kolonnen Total. Desuden fremgår summen af hver enkelt samarbejdspartners budget i Totalbudgettet. 5. Ansøgt tilskud: Her angives, hvor stort et beløb, der ansøges om for hver hovedaktivitet. Støtteprocenten udregnes automatisk. Vær opmærksom på, at projektholders og samarbejdspartneres virksomhedsstørrelse er afgørende for, hvor stor en støtteandel, de kan søge om. Tilskud fra Fornyelsesfonden til innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet er statsstøtte og falder inden for Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesordning for forskning, udvikling og innovation og bestemmelserne om eksperimentel udvikling (EF nr. 800/2008). Heraf følger den enkelte samarbejdspartners maksimale støtteandel fordelt på virksomhedsstørrelse af tabellen nedenfor. Maksimum offentlig støtteandel (pct.) * Mellemstore Eksperimentel udvikling Små virksomheder virksomhe- Store virksomheder der 3 Samarbejde mellem uafhængige virksomheder, hvor ingen virksomhed afholder mere end 70 pct. af de støtteberettigede udgifter eller Grænseoverskridende samarbejde eller samarbejde med mindst én SMV eller Samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution under nærmere betingelser * Opfyldes ingen af de tre betingelser fratrækkes en støtteandel på 15 procentpoint. Derudover kan offentlige aktører ansøge om maks. 50 pct. støtte fra Fornyelsesfonden. Offentlige parter defineres som et organ: a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og b) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet. 6. Egen medfinansiering: Her angives, hvor meget projektholder og den enkelte samarbejdspartner bidrager med i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan både bestå af arbejdstimer og likvide midler. Vær opmærksom på, at for private aktører må denne egenfinansiering ikke komme fra offentlige midler. 2 Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 75 mio. kr. 3 Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på ikke over 320 mio. kr. 4 Ved store virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på over 320 mio. kr. (For uddybning af opgørelse af virksomhedsstørrelse, se bilag 1). 15

16 7. Anden offentlig finansiering: Hvis projektet forventes finansieret af andre offentlige midler end Fornyelsesfonden (kommune, region, andre statslige fonde eller EU), skal disse angives her. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den samlede offentlige støtteandel ikke kan overstige procentsatserne som vist i tabellen ovenfor. Faneblad 2: Specificering af udgifter 8. Specificering af udgifter: Du skal her redegøre for en række af udgifterne i budgettet for at tydeliggøre baggrunden for udgifterne. Det er således obligatorisk at uddybe: Eksterne konsulentydelser: Antal timer og timepris samt planer for udbud af opgaven. Lønomkostninger: Antal timer og timepris (ikke nødvendigt, hvis du har valgt flat rate-modellen jf. punkt 3). Større udgiftsposter for instrumenter, udstyr og materialer Større udgiftsposter til rejser Eventuelt andre større udgiftsposter: Hvis du har defineret andre under andet i budgetskemaet. Estimat på markedsværdien af den/de færdige prototype/r efter projektets afslutning: Det samlede projektbudget skal på forhånd være fratrukket den forventede markedsværdi af den/de færdige prototyper efter projektets afslutning, da disse udgør en indtægt til projektet. Du skal derfor estimere enten markedsværdien eller alternativt skrotværdien, hvis ikke prototypens forventes at have en markedsværdi og sørge for at fratrække dette i det samlede projektbudget 9. Indsendelse af budgetskema: Det færdige projektbudget indsendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningen og øvrige bilag. Fornyelsesfonden kan ikke modtage budgettet via fondens hjemmeside. TRIN 12: Underskrift Både projektholder og alle samarbejdspartnere skal skrive under på ansøgningen. Med underskriften tilkendegiver deltagerne deres engagement i projektet, samt at oplysningerne i ansøgningsskemaet og i alle bilag er korrekte. Yderligere deltagere behøver ikke underskrive. For at indhente underskrift fra samarbejdspartnere, kan projektholder sende denne sidste side af ansøgningsskemaet rundt til samarbejdspartnerne for underskrift. For indsendelse af ansøgningen se nærmere under trin 14. TRIN 13: Bilag der skal vedhæftes ansøgningen Der er en række bilag, som du skal vedhæfte din ansøgning. Det drejer sig om: 16

17 Budgetskema: Læs hvordan du udfylder budgetskemaet i trin 11. Du skal bruge skabelonen til dit budget. Projektplan: Læs hvordan du udfylder projektplanen i trin 8. Projektholders årsrapport: Du skal vedhæfte en kopi af projektholders seneste årsrapport, det vil sige den årsrapport, der senest er blevet indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det skal du gøre, så Fornyelsesfonden har mulighed for at tegne et mere nuanceret billede af virksomheden og dit projekt og for at dokumentere, at projektholder har adgang til den nødvendige medfinansiering. Har du oplevet et mindre godt årsregnskab, bør du uddybe årsagerne til det. Har du endnu ikke udarbejdet en årsrapport, skal du i stedet indsende din virksomheds seneste nøgletal/regnskaber. CV er: For at give Fornyelsesfonden en viden om de personer, der skal drive og forme projektet, skal du indsende CV er på de relevante personer i projektet som minimum for projektlederen. TRIN 14: Indsendelse af ansøgning Du skal indsende det udfyldte ansøgningsskema med mail. For at gøre det, skal du: 1. Udskrive den udfyldte ansøgning (tryk "print kladde" nederst i højre hjørne og udskriv den fremkomne pdf-fil). 2. Projektholder og samarbejdspartnere skriver under på sidste side af ansøgningen (ved at udskrive, underskrive og scanne ind) (se under trin 12). 3. De udfyldte obligatoriske bilag gemmes på din egen computer. 4. Pdf-udgaven af ansøgningen, den scannede side med alle underskrifter og obligatoriske bilag vedhæftes en mail. 5. Mailen sendes til senest den 11. marts 2011 kl Du vil modtage et autosvar umiddelbart efter, Fornyelsesfonden har modtaget din . Modtager du ikke et sådant svar, så kontakt Fornyelsesfonden på tlf

18 Når du har ansøgt om tilskud Vurderingsproces Alle ansøgninger om tilskud til innovation af nye serviceydelser og produkter på velfærdsområdet bliver vurderet på baggrund af Fornyelsesfondens ni tildelingskriterier. Når du har indsendt din ansøgning til Fornyelsesfonden, har fonden mulighed for efter behov at sende din ansøgning til en faglig ekspert til vurdering. Ekspertens vurdering bliver efterfølgende sendt i partshøring til dig, så du har mulighed for at kommentere på deres vurderinger. Alle ansøgninger bliver forelagt Fornyelsesfondens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om, hvem der opnår tilsagn og hvem, der får afslag. Ansøgningsfrist 11. marts 2011 Bestyrelsen Betinget tilsagn Medio juni 2011 Ekspertvurdering Partshøring fra ansøger Afslag Medio juni 2011 Hvornår kan du forvente svar? Du kan forvente svar fra Fornyelsesfonden medio juni Tilsagn og afslag fra Fornyelsesfonden udsendes pr mail til projektholderen. Tilsagn Projektstart Tidligst juli 2011 Klagemulighed Afgørelsen fra Fornyelsesfonden om, hvorledes midlerne prioriteres, er skønsmæssig og endelig. Dog kan retlige spørgsmål, f.eks. vedrørende eventuelle brud på de forvaltningsretlige regler, indbringes for økonomi- og erhvervsministeren, jf. 14 i lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Hvis du får tilsagn eller betinget tilsagn? Hvis bestyrelsen beslutter at bevilge støtte til dit projekt, vil du i de fleste tilfælde få et betinget tilsagn. Et betinget tilsagn betyder, at der er en række forhold vedr. din ansøgning, som bestyrelsen ønsker uddybet, inden du kan modtage det endelige tilsagn. Når du får det endelige tilsagn fra Fornyelsesfonden, vil du modtage et tilsagnsbrev, hvor den maksimale tilskudsstørrelse, den maksimale tilskudsprocent og projektomkostningernes fordeling på eventuelle samarbejdspartnere er angivet. Derudover vil tilsagnsbrevet indeholde oplysninger om bevillingsperiode, betingelserne for udbetaling af tilskuddet, krav til slutrapport, revision og information samt krav til videregivelse af relevante evalueringsdata om projekterne. Projektholder og samarbejdspartnere, der er omfattet af tilsagnet, skal underskrive en accept af tilsagnet og returnere det til Fornyelsesfonden. 18

19 Afrapportering til Fornyelsesfonden Projektholder skal årligt indsende en statusrapport ti Fornyelsesfonden. Statusrapporten skal indeholde en status for projektets gennemførelse i den pågældende periode samt en angivelse af, hvordan projektet gennemføres i forhold til det accepterede tilsagn. Derudover skal projektholder indsende et revisorpåtegnet projektregnskab. Bemærk, at tilskuddet udbetales på baggrund af projektregnskabet og udbetales altså bagudrettet. I forbindelse med den årlige statusrapportering skal projektholder redegøre for status på de effektmål, der er opstillet for projektet. Ved projektets afslutning skal projektholder indsende en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektforløbet sammenholdt med projektets oprindelige formål. Formålet med slutrapporten er at vise, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn. Sammen med slutrapporten skal projektholder indsende et underskrevet afsluttende revisorpåtegnet regnskab for projektet. For yderligere uddybning af betingelser og krav for ansøgning om tilskud til innovation af serviceydelser og produkter på velfærdsområdet, se eventuelt: Standardvilkår for tilskudsprojekter Dokumentet kan findes på Yderligere information og spørgsmål Du kan finde yderligere information på Fornyelsesfondens hjemmeside Du kan henvende dig til Fornyelsesfondens sekretariat på tlf mandag - torsdag kl :00, fredag kl :00 eller Har du tekniske problemer kan du skrive til 19

20 Bilag 1: Beregning af virksomhedens størrelse for ikke uafhængige virksomheder Virksomhedens størrelse har betydning for, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage (se trin 11). Virksomhedens størrelse følger EU s definitioner: Små virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 75 mio. kr. - Små virksomheder kan modtage op til 60 pct. i støtte. Mellemstore virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på ikke over 320 mio. kr. - Mellemstore virksomheder kan få op til 50 pct. i støtte. Store virksomheder forstås som virksomheder, der beskæftiger over 250 personer, og som har en årlig omsætning på over 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på over 320 mio. kr. - Store virksomheder kan få op til 40 pct. i støtte. EU s definition skelner dog mellem uafhængige og afhængige virksomheder. Du bør derfor være opmærksom på, om din virksomhed er uafhængig eller forbundet med andre virksomheder. Uafhængige virksomheder gælder for de fleste SMV er De fleste SMV er er uafhængige virksomheder. Uafhængige virksomheder vil sige, at din virksomhed besidder mindre end 25 pct. af en anden virksomhed (kapital eller stemmerettigheder) og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 pct. eller derover af din virksomhed. Er din virksomhed uafhængig skal kun medregnes virksomhedens egne ansatte, omsætning og balance. Ikke uafhængige virksomheder vær opmærksom på særlige regler Er din virksomhed derimod ikke uafhængig af andre virksomheder, eksempelvis hvis den er koncernforbundet, bør du tage stilling til, om disse virksomheders antal ansatte, omsætning og balance skal indregnes i din virksomheds data. Kort fortalt arbejder EU med følgende kategorier for ikke uafhængige virksomheder: Partnervirksomheder: Din virksomhed besidder mindst 25 pct. men ikke over 50 pct. (kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over 50 pct. af din virksomhed. Er dette tilfældet, skal du lægge en procentandel af den anden virksomheds antal ansatte, omsætning og balance til dine egne data. Tilknyttede virksomheder: Din virksomhed besidder over 50 pct. af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i din virksomhed. Er dette tilfældet, skal alle data fra den tilknyttede virksomhed lægges til dataene for din virksomheds størrelse. Er din virksomhed enten partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed, kan du finde en uddybende forklaring på, hvordan du opgør størrelsen på din virksomhed i Europa-Kommissionens vejledning til den nye definition af små og mellemstore virksomheder. Vejledningen kan findes på 20

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema Grøn innovation GRØN INNOVATION - VEJLEDNING [JUSTER GRAFIK] Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne område.

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 24. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte under fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)

Bekendtgørelse om støtte under fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) BEK nr 234 af 16/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j. nr. 10/00163 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017

Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017 Vejledning ansøgning til Fonden Aarhus 2017 Dette dokument indeholder retningslinjer og formkrav til ansøgning til Fonden Aarhus 2017 i forbindelse med Programrunde 1 til strategiske projekter. Indhold

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere