HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t>

2 ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/ Certifikater: 17/ , Bygget 1891 af Burmeister og Wain, København, ifl. Bilbrev dat. København 14/ Værftets Byggenummer: Stk. 115 &HK. = 550 IHK. Compoundmaskine med 2 Cylindre. Cylinderdiameter 25,5" - 46". Slaglængde 27" fabrikat: Burmeister og Wain, København«1 Dæk og Overdæk (Spar Deck). 2 Master. Middelfyldig Boug med lodretstaaende Stævn, Agterskib med rundt Spejl. Ruf agter, 2 Sideruf midtskibs, 2 Sideruf forude. Ruf midtskibs til Maskinrum, Bestiklukaf, Messe og Kabyå«Klinkbygget af Staal. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 83 Sons. I. 203'4 M Br. 27 f 2" D. 20 1!". 153 / 1147 dw. 945,55 brutto, 682,01 netto, ifl. Maalebevis dat. København 12/ Ifl. Bilbrev dat. København 14/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Randers 13/ bygget til A/S. "Activ,!, Banders, med Mægler Carl Hasager, Randers som bestyrende Reder. Ifølge Anmeldelse Nr. 96/1915 dat. lo/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Thore, København, for Kr. 9o»ooo.- og omdøbt til "Hekla", (s. d.).

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Ask. N D P M. V. - 1, Billeder: Arkiv l^egativer: Litteratur

4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Askø (Bugserskib). N T vi D. / O Y A D. jf i.^aa^a^>^sm ' m "" M ***** *^mm

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Askø (Bugserskib). N T W D. / 0 Y A D -"? C^SSST*"*; * ** tåt«mnssl..'fj -P»4.."i-1

6 Askø (Bugserskib). N I W D. / O I A D. Int. - 1 Bygget 19l6 - J. Ih. Wilraink, Groningen. 1 Stk. 2k- NHK. - 12o IHK. Compoundmaskine Cylinderdiameter: Slaglængde: s Fabrikat: Klinkbvgget af Staal. I Dæk, Oprindelig 1 Mast. k vandtætte Skodder«Vandballast: Forpeaktank 1 Tons Agterpeaktank 3-54,8 x 14,3 x Fod. II / 11 dw. 39 brutto o netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 467/1916 dat. 28/ e: Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Indregistreret 28/ Ifølge Anmeldelse dat. 8/3 195 &? Skibet solgt til et Partrederi bestaaende af: Maskinfabrikant J S. Rødbro Larsen, Humlebæk, og Skibsfører Martin R. P. Nielsen, København, sidstnævnte er bestyrende Heder. Registreret 8/3 195o. Ifølge Anmeldelse dat. 13/5 195o har Skibet forandret Hjemsted fra København til 'Tuborg Havn. Registreret 13/5 195o. til: Ifølge Anmeldelse dat. 15/ sr Skibet overgaaet Skibsfører Martin Ra.smus Peter Nielsen, København, SOT] ^necisr. Registreret 16/5 1951«Ifølge Anrr.slcielse dat. 17/1c 19^1 er Skibet sol^t for lo. ooc svenske Iironer. Udslettet af Register 17/1o TJdslettelsesprotokol

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Askø (Bugserskib). N T W D. / 0 Y A D V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer Litteratur:

8 3- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ; n '%) ? JL Æ^JUSL4&U _. «* fet^r/ei / / _ "" - -

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Aslang. U&E S./OZIJS, c; t? *~r o C/- ".;

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KRONBORG ss Aslaug. I G H S. / 0 2KE. illl - Berlingske Tidende 12. Marts 1952: Å/B. Resurs i Helsingborg har faaet den svenske Regerings Tilladelse til fra Danmark at købe Damperen "Aslaug". Skibet, der tilhører Dampskibsselskabet "Torm" i København, er bygget hos Burmeister og Wain i 1927 og er paa Bruttotons.

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KRONBORG A/e?s- /, _ 5/ D, ( Sf y fffz -SI: - 'fjyrt farmoren - fk+a>ij\ f^&^^&^f- **> < k " f&+~. ****<

12 M^ -\ LU to f2é CC t ^ v4 \s J V v -*4 ^ 4 ^r 4 i i v ^ 4 i i \ i O *v r>i t'\ N^ "» V* vv ^ ^ V^ S? & V, r> S?» vf-

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Aslaug Torm. (Tankskib). OYOL. III - Nationaltidende 27. Oktober 1952: Paa Udéevalla-Værftet søsattes i G-aar et Tons stort Tankfartøj, som er bestilt af Dampskibsselskabet Torm, København. Fartøjet døbtes "Aslaug Torm".

14 *S *l ' i o vi Sjjj <T O <z> o tu o <.W 45 ^ f 'S Js ei?. i! NS *V vr 1 t i! \ I i 5T ^> ^ S.,.» x <$> " fcssn ^ ^4 -^ ^ t^t!o

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Asnæs ex Skjelskør. (l). N G Q M. Int. Bygget C. J. F. Ljunggren, Christianstad. 1 Stk. 8 NHK. - Zh IHK. Compoundmaskine. Klinkbygget af Jern og Staal. Længde Bredde Dybde dw. 15 brutto h netto. Ifølge Anmeldelse Nr af 25/5 189^ købt fra A/S. Dampskibsselskabet Skelskør, Skjelskør, som ss "Skjelskør" af Interessentskabet Dampbaaden Asnæs, Kallundborg, hvis Indehavere er Lehnsgreve C. C. L. Lerche-Lerchenborg og Consul J. P. Colding, begge Kallundborg. Ved Købet blev Skibets Navn forandret til "Asnæs" og dets Hjemsted til Kallundborg. Indregistreret 6/6 189^- Ifølge Anmeldelse Nr. 37V1897 dat. 3o/ er Skibet solgt til: A/S. Nykøbing Kystfart, Nykøbing Mors. Købmand Peter Christian Møgelvang, Nykøbing Mors. er bestyrende Reder* Skibet har skiftet Hjemsted til Nykøbing Mors. Registrering foretaget 8/7 l897» Ifølge Anmeldelse Nr. 295/1899 dat. 15/ er Havnefoged Anders Peter Rasmussen, Nykøbing Mors, i Henhold til Generalforsamlings-Beslutning af 27/ valgt til bestyrende Reder for A/S. Nykøbing Kystfart, Nykøbing Mors. Registrering foretaget s. D. Ifølge Anmeldelse Nr. ^5Vl899 dat. 2o/ er Skibet solgt til: Præstø Havn, Præstø, Skibets Hjemsted er forandret til Præstø, Registrering foretaget 2o/

16 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Asnæs ex Skjelskør. (l) NGOM. In - 2, Ifølge Anmeldelse N r. I65/I9I0 dat. 3o/l2 19o9 er Skibet solgt til: et Partrederi bestaaende af: Politibetjent Isak H. Jensen, Præstø, og Lodsformand J. E. N. Christiansen, Næbet pr. Præsti Registreret 23/3 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. l66/191o dat. 22/3 191o er Skibet solgt til: Skibsbygmester J. E. Koefoed, Faxe Ladeplads. Registreret 23/3 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. l67/191o dat. 22/3 191o er Skibet ophugget i Faxe Ladeplads. Udslettet af Register 23/3 191o - Udslettelsesprotokol Nr. k - III - Registreringsprotokol Nr

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. Ifølge Anmeldelse Nr. 377/1897 dat. 21/6 og 3/ har A/S. Assens Dampskibsselskab, Assens, solgt Skibet til et Partrederi bestaaende af: Kreaturhandler Andreas Nielsen Lund, Assens, og Agent Frederik Plum s Assens. Førstnævnte er bestyrende Reder. Registrering er foretaget 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. 433/1897 dat. I0/ er Skibet solgt til: Forpagter Johannes Mackeprang, Nakkebølle. Skibets Hjemsted er forandret til Faaborg. Registrering er foretaget I0/8 1897* Ifølge Anmeldelse Nr. 32o/l899 dat. 19 A Skibet solgt til: 1899 er Købmand Julius Bøttern, Nakskov. Skibets Navn er forandret til "Activ" (se denne) og Hjemstedet til Nakskov. Registrering foretaget 27/5 1899«

18 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nfordstrand. I B P Q I - 1. Registreringsprotokoller: XI-320, , Registreringsdato: 9/ Certifikater: 9/ , Bygget 1867 af "Karlshutte", Rendsburg. findes ikke. Bilbrev 1 Stk. 20 MK. = 97 IHK. Compound-maskine. Fabrikat: Karlshtitte, Rendsburg. 1 Bæk, 1 Mast. Forskib med lodret Stævn, hsekbygget Agterskib. Halvdæk agter, Styrehus. Klinkbygget af Jern. Ufuldstændig Inderklædning. Ir. 70'6" Br. 12*3" D. 7*6«. dw. 45,21 brutto. 19,02 netto. Som sss "Nordstrand" blev Skibet ved Købekontrakt dat. Husum 28/ købt fra Husum af Skipper J. M. Svendsen, Assens, for Reichsmark. Ved Skøde dat. Assens 4/ med Paategning dat. Assens 4/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Assens 4-5-7/ solgt til A/S. Assens Dampskibsselskab, Assens, med Fuldmægtig Fr. Haaløe som bestyrende Reder. Købesummen var Kr Indførselstolden er ifl. Kvittering dat. Assens Toldkammer 7/ betalt med Kr. 173,34. Rederiets Begæring om Forandring af Skibets H"avn til "Assens" er dat. Assens 7/ Ifl. Anmeldelse dat. Assens 10 - ll/ll 1892 er Købmand Ludvig Christian Berg valgt til bestyrende Reder.

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG s s Assens es Nordstrand. H B P Q. III - 1 Assens Avis Lørdag 24. August 1889s Et Dampskibsselskab i Assens. Efter Forlydende have en Del Mænd, dels Landmænd i Omegnen, dels Borgere her i Byen, i disse Dage dannet et Aktieselskab til Erhvervelse af en Dampbaad til Fragt- og Lystfart fra Assens til Kysterne og Øerne i Lille Bælt. Selskabet har strax kjøbt Skibet "Nordstrand" af Husum, som i de nærmeste Dage kan ventes ført hertil. Assens Avis Lørdag 31. August 1889: Dampskibet "Nordstrand" af Husum, der er kjøbt af et Aktieselskab i Assens og Omegn til Kystfart i Lillebelt, ankom hertil Dags Middag og hilstes ved Indseilingen med Hurra af en Del paa Skibsbroen Tilstedeværende. Skibet, der har 20 Hestes Maskinkraft, med Plads ombord til ca. 130 Passagerer, har hidtil været Passagerdamper for Badegæster mellem Husum og Vesterhavsøerne. Det synes i det Hele at- være i god Stand'og seiler hurtigt. Skibets Størrelse er noget mindre end Dampskibet "Falke", der farer mellem Haderslev og Assens. I den første 'lid, indtil endelig Fartplan er fastsat, vil "Nordstrand" vistnok nærmest komme til at gaa paa Ture i Lystfart. Det er efter Forlydende paatænkt at lægge Fartplanen skiftevis nordpaa, anløbende Sandager-Næs, Bredninge, Wedellsborg, Baagø,. Brandsø og Ronæs Bro, og sydpaa, anløbende Helnæs, Agernæs, Brunshus, Løgismose og Falsled, muligvis vil der ogsaa blive Anløbssted underveis mellem Sønderbybjerge og Åa, Assens Avis Fredag 13. September 1889: Dampbaaden "Assens", der efter at være ankommen hertil dels har været underkastet et grundigt-eftersyn med Maskinrensning etc. og dels alt har foretaget flere Prøveture med større og mindre Passagerantal om Bord, har derefter vundet sine nye herværende Rhederes Tilfredshed, idet den har vist sig at være en baade hurtig og for Passagerer behagelig Seiler, ligesom åen ogsaa har vundet dens nye Fører, Hr. Svendsens Bifald. Førstkommende Søndag den 15. ds. gaar Dampbaaden i Lysttur til Kolding for Tilskuere ved Haandværkerfesten dersteds, det synes efter Paategningen paa Lmsten, der ombærea s at åen paa Turen vil faa fuld Passagerbesætning.

20 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ez Nordstrand. N B P Q. III - 2. Assens Avis Fredag 20. September 1889 s Lysttur til Haderslev. Førstkommende Søndag Formiddag Kl. 8 afgaar Dampbaaden "Assens" i Lysttur til Haderslev, med Retur til Assens Kl. 6 Eftermiddag. Opholdet i Haderslev vil tillade en Udflugt til den smukt beliggende Tørning Mølle. Assens Avis Mandag 7. Oktober 1889: Dampbaaden "Assens", som efter Ankomsten hertil har været paa Bedding hos Skibsbygmester Christoffersens Værft hersteds for at eftersees i Bunden, der er af Jern, har, trods sine tyve Aar, vist sig at være i udmærket god Stand, saa aldeles ingen Reparation af Bundpladerne har været nødvendig, de ere saa gode som nye, saa Aktionærerne, der kjøbte Dampbaaden meget billigt, altsaa have dobbelt Grund til Glæde, paa Beddingen er Skibet blevet skrabet og malet i Bunden, og Eftersyn i det Hele er foretaget baade indvendig og udvendig. Ved Fyringsstedet er foretaget nogen Forbedring, hvorved Kulforbruget er formindsket til ikke ringe Besparelse. Efter endt Reparation blev Dampbaad- : en heldigt sat i Vandet i Formiddags Kl. 11, og. er paany klar til at optage alt forefaldende Arbejde, endnu har den ingen regelmæssig Fartplan. Dampbaaden har lejlighedsvis været brugt til Bugsering her i Beltet og har vist sig vel skikket til dette Brug, selv for større Seilskibe. Assens Avis Mandag 21. Oktober 1889: Damps kib et "As s ens". Opmærksomheden henledes paa efterstaaende Bekjendtgjøreise om Dampskibet "Assens" foreløbige Fartplan, hvorefter Skibet hver Torsdag gaar 'Tur fra Føns Vig, Weddelsborg nordre Bro, Bredningen og Sandager Næs til Assens med Ketur samme Dag til samtlige nævnte Pladser, medtagende Passagerer og G-ods saavel Tur som Retour. Dampskibet "Assens" afgaar foreløbig hver Torsdag til Assens fra Føns Vig Fm. Kl. 8,30 Wedellsborg nordre Bro Bredningen - - 9j30 Sandager Næs ,15 og returnerer samme Dag til samtlige disse Pladser med Afgang fra Assens Kl. 2 Eftermiddag, medtagende Passagerer og Uods. Expedition ombord.

21 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III - 3 Assens Avis Onsdag 30. Oktober 1889: Dampskibet "Assens". "Middelfart Avis" skriver følgende: - Det i Assens hjemmehørende Dampskib udførte i Torsdags sin første Rejse og anløb hen og tilbage Rud, Føns Sparretorn, Wedellesborg, Bredningen og Sandager Næs,- medførende en Del Rejsende og Gods. Dampskibet er bekvem indrettet for Rejsende og er i det Hele smukt udstyret, ligesom Betjeningen ombord er meget flink og velvillig. Assens Avis Torsdag 21. November 1889: En Fuglejagt i Beltet foretages førstkommende Søndag med Dampbaaden Deltagere anmodes om at tegne sig senest Lørdag Middag Kl. 1 hos Skipper Svendsen i Strandgade, hvor nærmere Meddelelse gives. Afgang fra Havnen Morgen Kl. 6,30 præcis. Assens Avis Mandag 24. Februar Forsendelse af Svin til Kiel. I Morges afgik herfra pr. Dampskib "Assens" til Kiel ca. 100 Svin som første Sending ved Hr. Kreaturhandler Å. Lund efter det ophævede Indførselsforbud. Sendingen antages at kunne naa Kiel Kl. 8 i Aften. As_sens Avis Torsdag 24. Juli "Dampen op". I Løbet af faa Aar er Assens blevet en helt anden By end tidligere, det er, som om man var vaagnet af en lang Dvale og med en Følelse af, at der var noget at indhente, kastede sig ind i Tidens pulserende Liv. Smukt nok begyndte hele denne Opsvingsperiode med Kirkens Restauration som en Indvielse, og det var mere end et Symbol, man tog jo virkelig først fat paa det aandelige, og saa fulgte det materielle bagefter. Og det fulgte rask. Den vældige Skorsten rejste sig og fortalte vidt og "bredt, at Assens var med. Bryggeriets Duft fyldte den halve Skov, og hvad der var endnu bedre en Duften, dets Indtægter fyldte Aktionærernes Kasser. Denne sejrende Kultur gik gan-

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Avis 24/ (2): ske vist, ligesom overalt, hvor Kulturen gaar frem, hen over mange svagere Væseners Lig, den ringere Race maa synke hen i Døden for at give Plads til den mere intilligente, i mangen en stille Aften hørte vi jo arme Medskabningers forfærderlige Dødsskrig - ude fra svineslagteriet. Dog, lad os vende Tanken fra disse blodige Billeder til hyggeligere Omraader. Vi fik en Pavillon, hvis prægtige Beliggenhed fortryller de Fremmede, der kommer her. Det viste da ogsaa, at Bevægelsen, ideal i sit Udspring, ikke var blevet helt materiel i sit videre Forløb, men at Skønhedssansen v&,r vaagen og gik Haand i Haand med Foretagsomheden. Det var aabenbart ikke blot Fremmede, der med Begejstring saae den prægtige Udsigt oppe fra Pavillonhøjden - vi selv var da ikke helt blinde, vi saae ogsaa det kjønne Land ved Bæltets Bredder, og længtes derover. - Men vi kom der sjældent. I Ny og Næ lejede et Selskab "Faaborg" eller da man var dristigst, "Hertha" og fartede til det herlige, vemodigt minderige Land paa den anden Side. Saa kom den Tid, da det virksomme Flensborg-Sønderborg Dampskibsselskab skabte en \. fast Route mellem Haderslev og Assens. Det var en Fordel ikke blot for Godstrafiken, men ogsaa for ; adskillige Lystrejsende, der herved fik Lejlighed : til med nogenlunde Lethed at gjøre en smuk Tur. Men denne Forbindelse har dog visse Mangler. Den ; er ensidig, idet den kun aabner Adgang til Aarø- sund og Haderslev. Den er som ordinær Forbindelse : forholdsvis dyr, og de billige Lystture, der ar- l rangeres med den, ere lige saa sjældne, som da man maatte leje Damper. Endelig ligger det i Sag- ; ens Natur, at en Forbindelse, hvis Udgangspunkt er paa sønderjydsk Side, væsentlig maa forme sig efter sønderjydsk Tarv fremfor efter vort. Tiden for en Tur derfra og hertil er passende, men herfra og dertil er den altfor kort, hvad der forhintrer fra at komme videre i Sønderjylland ud fra Haderslev, hvis man da vil tilbage samme Dag, hvilket jo for Flertallet af Hensyn til deres Virksomhed er nødvendigt. Der var altsaa endnu et Savn. Det dejlige Belt udbredte sig for os i al sin Skønhed, men vi kunde kun komme til et af dets smukke Punkter, Havnen laa og bredte sine aabne Arme, men intet Assensbarn styrede med Dam-; pen oppe derind ved Aftentid og lagde sig til Hvile efter Dagens Møje. Saa endelig var den elektriske Spænding i Gemytterne saa $.øj, at den gav en Gnist - og Gnisten var Damperen "Assens". Det var i Hundredeaaret efter den franske Revolution, at vi fik vor Damper, og om det end vilde være for dristigt at formode nogen nøje Forbindelse mellem disse to Begivenheder, saa er det vist, at Erhvervelsen af Damperen virkelig tilvejebragte en Revolution ; i Assens* Forbindelse med Omverdenen. Det vil sige: ikke straks. Det første Aar mente man, det I var for langt ud paa Aaret at lægge en Fartplan, - men Damperen blev dog benyttet til at Par vellykkede, for Publikum aabnede Lystture, for Eks- empel den til Kolding, en Tur, der maaske har spillet en vis Rolle ved at skabe en begyndende

23 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Avis 24/ (3): Stemning for den Haandværkerfest, som vi nylig med saa afgjort Held og saa glimrende Udbytte har gennemført. Det var imidlertid kun Begyndelsen, i Aar tog Damperen fat paa sin Virksomhed for Alvor. Det lader sig næppe nægte, at den regelmæssige Fartplan kunde have været gjennemført lidt tidligere end det skete - men lad os ikke dvæle ved det - nu er den jo etableret, og nu gælder det at benytte den. Det maa jo være klart for alle, at hvis man skal kunne beholde et Gode som det at have en egen Damper, maa den benyttes. Det, der tynger en saadan lille Dampers get, er ikke Forrentningen af Anskaffelses-Kapitalen, denne er jo ikke stor og desuden fordelt paa saa mange Hænder, at Renter eller Ikke-Renter spiller en yderst ringe Rolle, nej, det, der koster, det er Driften og særlig de døde punkter i den. En saadan Damper er jo ikke som en Bicykle, der intet Brød spiser, naar man ikke bruger den, - nej, hver Dag den ikke sejler, sluger den en Kroner, derfor gælder det, at d en ikke i'aar for mange af den Slags Dage, der udelukkende skal opføres paa Udgiftssiden. Ellers bliver det i Længden umuligt for Aktionærerne at holde Damperen, og mislykkes dette Foretagende for os, da er det ikke blot en Spot og Spe for Byen, det er tillige for lange Tider et føleligt Tab med Hensyn til vore Forbindelser, thi hvis Damperen maa afhændes af Mangel paa Trafik, vil det vare længe, inden nogen atter faar Mod til at iværksætte et Foretagende, hvis Forgænger kun bragte Tab. Damperen skal altsaa bruges, for at vi i det Hele taget kan beholde den. Om den bliver brugt, det beror dels paa Publikum, dels paa Aktionærerne. Lad os tage de sidste først. I deres Hænder ligger nemlig Fartplanen, og den maa være godt ordnet, hvis overhovedet Sagen skal gaa. En god Fartplan kræver, at Forbindelsen gaar til de rette Steder, at den er hyppig og billig. Vor Dampers gode Egenskaber lette i høj Grad en saadan god Fartplan. "Assens" gaar af et saa lille Skib at være særdeles støt og kan derfor nok vove sig ud, selv om det ikke er fint Vejr, dens ringe Dybtgaaende tillader den at gaa ind, hvor større Dampere ikke kunne komme, og dens Lidenhed gør, at det kan betale sig for den at løbe med en Trafik, der for en større Damper med et betydeligere Kulforbrug vilde give Tab. Den har altsaa Betingelserne for Valget af gode Forbindelsespunkter og for en hyppig Fart. Men disse Betingelser maa Aktionærerne fuldtud benytte, hvis Foretagendet skal lykkes, og fra dette Synspunkt kan det ikke nægtes, at der er et Hul i den nuværende Fartplan. Vort mest yndede Udflugtssted er Frederiksgave, dertil gaar Banen 28 Gange om Uritgen, af hvilke de 21 have Betydning for Lystudflugter, og "Assens" gaar kun to Gange dertil - og det endda to Gange paa en Dag. "Assens" bør komme ind paa mindst een Gang til om Ugen at gaa til Aa og da udelukkende dertil med uafbrudt Fart hele Eftermiddagen saalænge Trafik overhovedet kan paaregnes, og for den billigst mulige Pris. Sker dette.

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. in - 6 Assens Avis 24/ (4): byder den Banen en stærk Konkurrence, især da Sejlturen er smukkere end Køreturen, og den fører lige til Skoven, medens man fra Ebberup Station har en halv Times Gang dertil. Selv med en saaledes forøget Fart paa Aa vil Dampskibet jo endnu have Søndagen fri til større Ture, og tre Dage om Ugen vil : det være at leje for Private eller Foreninger, f. Eks. Ture til Hejls, til Brandsø eller længere bort' til Skamlingsbanken, et af Danmarks allersmukkeste og mest storartede Udsigtspunkter. Allerede den regelmæssige Fart fører jo til meget smukke og paa Grund af Afstanden dog pr. Axe lidet søgte Steder, Helnæs mod Syd og Føns Vig tæt ved de prægtige Tybrind Skove mod Nord. Naar saa Aktionærerne gør deres, bør Publikum ogsaa gøre sit. Det bør bruge den lille Damper. Det er et solidt, trygt, hyggeligt, bekvemt, behageligt lille Fartøj, ført af en særdeles forekommende Kaptajn, hvis Væsen indgyder Tillid. Det Selskab, der benyttede Damperen til den for sin Vellykkethed saa meget omtalte 2 1/2 Dages Tur til Sønderborg, Lyksborg og Flensborg, og saaledes opnaaede et temmelig nøje Kendskab til den, var ogsaa særdeles fornøjet med Forholdene ombord. Og i ikke mindre Grad var det Tilfældet paa den i Søndags foretagne prægtige Tur til Svendborg, Vejret var jo ikke fejlfrit, men selv i Graavejr er den yndige Egn dernede saa indtagende, at man ikke fortryder.besøget. Med Tilfredsstillelse saa man, at der ogsaa var Landboere med. Det er at ønske, at det maa gaa op for Landboerne, hvorledes Damperen kan være dem til ikke mindre Gavn og Glæde, end den kan være Byens Folk. De talrige Beboere af Kysten og de ved Kysten nærmeste Sogne har her en Forbindelse, som de vil synes bedre og bedre om, jo mere de benytter den. Allerede i Fjor viste jo en større Kreds af Landboere, at de forstod, hvad for en fortrinlig lille Tingest den Damper er, gid den Kreds, der i By og paa Land omfatter Damperen med en virksom Interesse, maa blive større og større. N. Assens Avis Tirsdag 26. August 1890: En Henstilling til Rhederiet for Dampskibet "Assens". Naar det i Rhederiets Bekjendtgjøreise hedder, at Dampskibet "Assens" anløber Wedellsborg Kl. 9,30 hver Fredag Formiddag til Assens og retournerer igjen derfra Kl. 3,00, saa forudsætter publikum for det første, at Skibet gaar, og for det andet, at det ikke gaar før de fastsatte Tider. At ingen af Delene er til at stole paa, fik passagererne fra Wedellsborg et temmeligt føleligt Bevis for sidste Fredag den 22. ds., idet at Dampskibet om Formiddagen først ikke anløb den nordre Bro,og dernæst allerede faa Minutter over 9 passerede den søndre, saa at 5 Passagerer derfra maatte tage Extrabaad for at naa Assens.

25 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q, III 7 Assens Avis 26/ (2): Dette var tilstrækkelig oplysende til at-overtyde sig om, at man kun tilfældig kan benytte sig af denne Befordring, men værre var det dog, da Passagererne mødte Kl. 3 ved Dampskibet i Assens og fik at vide, at Skibet slet ikke retournerede til Wedellsborg osv. den Dag. Som Grund angaves, at der ingen Passagerer havde været om Formiddagen. - Intet Under, da man sjældent møder 1/2 Time før fastsat Afgangstid. Man synes imidlertid at have overset, at den Omstændighed, at der ingen Passagerer havde været om Formiddagen ikke udelukkede, at der om Eftermiddagen mulig kunde være Passagerer fra Assens til en af Landingspladserne eller omvendt. Faktum er imidlertid at der var baade Passagerer og Gods til Wedellsborg om Eftermiddagen. Om denne Fremgangsmaade er overensstemmende med Rhederiets Tarv, kjendes ikke, men i ethvert Tilfælde vilde det være i publikums Interesse, at Fartplanen bliver overholdt, hvorfor Nærværende henstilles til behagelig Overvejelse. X. Assens Avis Lørdag 3o. August 1890; Da Dampskibet "Assens" afgaar til Ke; sermanøvren i Flensborg fra den 3. til den 10, September indstilles de ordinære Kystture, som atter optages Fredag den 12. September. For Rhederiet Svendsen. Assens Amts Avis Assens Amts Avis Mandag 2. Januar 1891; "Isen brydes 15. Der havde igaar henimod Aften samlet sig Mange Hundrede Mennesker ved Assens Havn i Anledning af, at Dampbaaden "Assens" i Gaar Eftermiddags laa med Dampen oppe, parat til, naar alt var i Orden, at bryde Isen ud gjennem Havnen og Rheden for at naa ud til Fiskerkvasen "Karen Marie" fra Brunshus, der paa Grund af Vindstille var frossen fast i Isen i Nærheden af Baagø. Lige i Mørkningen var "Assens" klar, og den foer nu

26 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III - 8. Assens Amts Avis 2/l 1891 (2): som en tirret Vædder løs paa den seige Is, men der maatte mange Tilløb til, før den naaede ud, hvor åen kunde sejle uden at løbe fast hvert Øjeblik. Kl. 8,30 kom "Assens" tilbage til Havnen med den uskadte Kvase paa Slæb. Assens Amts Avis Torsdag 15. Januar 1891; Dampskibet "Assens" brød i Gaar igjennem Isen til Baagø, hvor det blev liggende Natten over. Det vendte i god Behold tilbage i Formiddags. Assens Amts Avis Torsdag 26. Februar 1891: God Forretning. Dampskibet "Assens", der i Dag kom fra Faaborg, opdagede under Sejladsen hertil to store tyske Bøjer, der laa paa 4-5 i'avne Vand imellem Thorø og Helnæs og tog dem med ind i Assens Havn. Det er to meget støre Bøjer, og sagkyndige vil vide, at "Assens" kan faa en Bjergeløn af henved Kr. Da Bøjerne var blevet fortøjet, gik "Assens 1 igjen ud til Stedet, hvor den havde fundet disse, for muligt at finde og optage de Kjæder og Steen, Bøjerne havde været fastgjorte til. Assens Amts Avis Lørdag 9. Maj Dampskibet "Assens" Efter Forlydende skal der i Aften Kl. 9 afholdes et Møde paa Hotel Postgaarden for om muligt at danne et nyt Aktieselskab til Overtagelse af Dampskibet "Assens". Det gamle Aktieselskab holder Skibet til Salg for ca Kr*, og de Mænd, som arbejder paa at danne et nyt Aktieselskab, skal allerede nu have faaet tegnet et.beløb af Kr. Alle, der har Interesse for at beholde Dampskibet i Assens, har Adgang til Mødet i Aften, paa hvilket Sagen vil blive endelig afgjort.

27 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III - 9. Assens Amts Avis Tirsdag 19. Maj 1891: Lysttur til Fredericia. Anden Pinsedag var der arrangeret en Lysttur med Dampskibet "Assens" her fra Byen til Fænø og Fredericia, hvori ca. 120 Mennesker deltog. En Del af de Rejsende blev paa Fænø og glædede sig ved Øens og Omegnens velkjendte Naturskjønhed, medens Resten landsattes i Fredericia, hvor det nærmest var de historiske Minder, der interesserede. Hen paa Eftermiddagen modtog Damperen først de sidstnævnte Passagerer, senere dem, der landsattes paa Fænø, hvorefter Turen Kl. ca. 8 Aften sattes mod Assens. Efterhaanden havde imidlertid det smukke Vejr, hvorunder Turen havde begyndt, forandret sig. Regnen faldt i Strømme, Vinden friskede op og gik tilsidst ud for Wedellsborg over til en Storm af SSØ med en for Lille Bælt usædvanlig høj Sø. Den lille Damper klarede sig fortræffeligt under de ikke lidet vanskelige Forhold, men da Søen brød betydelig over den, og da der med den herskende Vind var Udsigt til at faa endnu mere Vand over Skibet og dygtig Slingren paa Vejen fra Wedellsborg til Assens, besluttede Kaptajn Svendsen af Hensyn til Passagererne foreløbig at søge Læ under Baagø, hvor der ankredes op Kl. ca. 11 i Aftes paa Nordsiden af Øen, og alle Passagererne søgte Læ i Kahytterne, hvor der vel var lidt knap rlads, men lunt og godt isæt da Skibet nu laa roligt. Henimod Kl. 3 havde Vejret bedaget sig saa meget, at Ankeret kunde lettes, og Turen fortsattes til Assens, hvor man ankom Kl. ca. 4 i iiiorges. Slutningen af Turen var ganske vist ikke forløbet efter Programmet, men de overstaaede Ubehageligheder var dog ikke større, end at man bag efter vil have Fornøjelse af at mindes dem. Der er Anledning til at fremhæve den Dygtighed, hvormed den vanskelige Ankring under Baagø - hvor man maatte lodde sig frem til Ankerpladsen - foregik. Assens Amts Avis Torsdag 21. Maj Dampskibsselskabet "Assens" holdt i Tirsdags Aftes en Generalforsamling, paa hvilken det vedtoges nugie Forandringer i Selskabets Love og valgtes en ny Bestyrelse. For kort Tid siden saa det jo ud til, at Damperen ; skulde have været solgt, men det lykkedes at komme over Krisen ved, at en Del af de gamle Aktier blev indløst og et tilstrækkeligt Antal ny tegnedes. Den ny Bestyrelse kom til at bestaa af Dhr. Kreaturhandler A. Lund, Købmand Fr. Plum, Justitsraad Strøyberg, Sagfører Jørgensen og Købmand Ludvig Berg. - Strax efter Generalforsamlingen traadte den nyvalgte Bestyrelse sammen og valgte Justits-

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis 2l/ (2): raad Strøyføerg til Formand og Købmand Ludvig Berg ; til korresponderende Rheder. - Selvfølgelig vedbliver Kaptajn Svendsen at være Skibets Fører. Man agter nok at opgive Kystfarten, da den ikke : kan svare sig, og alene holde sig til Fragt- og Lystfart. Assens Amts Avis Fredag 22. Maj 1891: Da Indbydelsen til Aktietegning i Dampskibet: "Assens" ikke har været forevist alle, og da den endnu ikke er afsluttet, saa anmodes de af Byens og Omegnens Beboere, som af Interesse for Sagen endnu ville deltage, at anmelde hegning hos Kjøbmand Ludvig Bergh inden Onsdag den 27. ds. Bestyrelsen. Assens Amts Avis Tirsdag 2. Juni 1891: Dampskibet "Assens". Enhver, der har Fordring paa Skibets tidligere Rhederi - Aktionærer undtagne - opfordres herved til at anmelde saadan hos Kancelliraad Maaløe inden den 11. Juni førstkommende. Assens Amts Avio Mandag 20. Juli 1891: S ommerudflugt. Assens demokratiske Forening m. fl. foretog i Gaar trods alle Forhindringer en Sommerudflugt. Denne Tur havde slemme Gjenvordigheder, før den kom i Stand. Som man erindre, var det først bestemt, at den skulde gaa til Sønderborg, men det satte Tyskerne en Pind for ved i al Almindelighed at nægte Lystrejsende at gaa i Land der ovre. Saa blev det bestemt om, saaledes at Turen skulde gaa til Fænø og Fredericia. Der var man da vis paa at kunne faa Lov til at gaa i Land, men saa vilde Skæbnen, at man ikke kunde komme fra Land her i Assens, idet Dampskibet "Assens" ved den fastsatte Afgangstid, Kl. 7 Morgen var langt borte fra Sssens. Største Delen af Selskabet stod saa med en efter Omstændighederne beundringsværdig Taalmodighed og spejdede op ad Bæltet efter "Assens" i henved 3 Timer, før den lod sig se i Synskredsen. Enkelte tabte Taalmodigheden og gik hjem, men de

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III - 11 Assens Amts Avis 20/ (2): fleste holdt ud til "Assens Kl. 10,15 løb ind i Havnen. Skjønt det fremrykkede Tidspunkt, var der dog Mennesker, som tog med paa Turen, der for øvrigt blev meget vellykket. Der herskede hele Tiden den bedste Stemning, og der var almindelig Tilfredshed med Turen, da den endte med Landgangen her i Assens Kl. 12,15 i Aftes. I Begyndelsen herskede der ikke den blideste Stemning overfor "Assens", som udeblev 4 Timer efter den Tid, da den skulde sejle fra Sssens med Foreningen, men efterhaanden som den virkelige Aarsag til Udeblivelsen blev bekjendt, kom passagererne til den Erkjendelse, at Skibets Fører havde gjort alt, hvad der stod i hans Magt for at komme tidsnok tilbage fra Fredericia, hvortil han fra Wedellsborg Lørdag Aften var sejlet med "Dansk Skovforening". Aarsag til Udblivelsen var nemlig den, at "Assens", der sejlede fra Fredericia Kl. ca. 2 om Morgenen, i en tæt Taage løb paa Grund mellem Strib og Middelfart, hvor den stod fast, indtil Højvandet Kl. 6,30 løftede den af Grunden. Assens Amts Avis Lørdag 25. Juli 1891: Dampskibet "Assens". Opgjørelsen af det tidligere Dampskibsselskabs Aktiva og Passiva henligger fra Dato til Eftersyn paa Kancelliraad Maaløes Kontor i Assens og det Aktionærerne derefter tilkommende Udbytte kan nu hæves samme Steds. Bestyrelsen. Assens Amts Avis Torsdag 10. November 1892: Dampbaaden "Assens", der nu i saa lang Tid ikke har været set i Jiavnen, er nu kommen tilbage ' og vil formodentlig tage Vinterkvarter her. Man havde, næsten opgivet at faa "Assens" at s«igen, men det lader dog heldigvis tii, at Aktionærerne vil beholde den, hvad der kun kan glæde Byens Folk da den om Sommeren, naar den da er hjemme, er til megen Nytte og Fornøjelse til Udflugter o.l. Den Tid kan jo ogsaa komme, da der bliver Betingelser for, at den kan blive til materielt Gavn for Byen. Assens Amts Avis Lørdag 26. Maj 1894: Dampskibsselskabet "Assens" holdt i Aftes en Generalforsamling, paa hvilken der fremkom Forslag om at sælge Skibet, men da

30 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis 26/ (2): dette forkastedes, vil Dampskibet "Assens" i den nærmeste Fremtid igjen optage sin Virksomhed med at sejle Lystture osv., forhaabentlig med et godt Udbytte for alle Parter. Der valgtes en ny Bestyrelse, der kom til at bestaa af D'Hrr. Kjøbmand Fr. Plum, Maskinmester Andersen, Kjøbmand F. W. Jepsen, fuldmægtig A. Kinch og Kaptajn Svendsen. Assens Amts Avis Lørdag 9- Juni 1894: Dampskibet "Assens", der har været paa Bedding for at blive skrabet, malet og set efter i alle Sømmene, foretog idag en Prøvetur i væltet med tilfredsstillende Resultat. Assens Amts Avis Lørdag 27. Oktober 1894: Dampskibet "Assens" har i Dag ikke kunnet foretage sin sædvanlige Tur til Hejls. Den gik til Kiel i Torsdags med Svin, men paa Grund af den stærke Storm i Gaar kunde den ikke komme tilbage hertil i Gaar Aftes, som Bestemmelsen havde været. Assens Amts Avis Lørdag 5. Januar 1895 En meget ondartet Slyngelstreg er i disse Dage blevet øvet ved Assens Havn, idet Trossen, hvormed Dampskibet "Assens" var fastgjort til Bolværket ved den saakaldte Spadserebro, er blevet omtrent helt overskaaret. I Gaar lige over Middag kom Skibet i Drift, det var foruden med åen overskaarne Trosse fastgjort med en Jernkjætting til en Ring i Bolværket, men da Skibet svingede ud, blev Ringen revet af og det drev nu ud af Havnen i Retning af Isolationshuset paa Næs. Det opdagedes nu af Folk ved Havnen, at "Assens" gik til Søs uden Besætning og det lykkedes da i en Baad at naa ud til det og faa dets Anker kastet ud, før det naaede Revet. Der skete altsaa heldigvis ikke nogen synderlig ' Skade, men hvad kunde der ikke have sket, hvis dampskibet havde sluppet løs om Natten. Det kunde have voldt mere end en Ulykke. Bestyrelsen for Dampskibsselskabet udlover en Ducør paa 25 Kr. til den, der kan give saadanne Oplysninger, at det derved bliver muligt at finde Gjerningsmanden til denne heldigvis enestaaende Udaad. * orhaabentlig

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens^tots^vis^/^lSg^^^.^ vil det lykkes, thi en Nederdrægtighed som at gjøre Skibe los, naar de ligger i Havnen uden Besætning, bør nødig gaa ustraffet hen. Assens Amts Avis Mandag 13. Maj 1895: Mandag den 30. ds. Eftermiddag Kl. 8 afholdes paa Hotel Phønix en ordinær Generalforsamling i Aktieselskabet "Assens Dampskibsselskab" med føl, ende Dagsorden; 1. Bestyrelsen afgiver Beretning om Virksomheden m. v. 2. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab og Beslutning med Hensyn til dette. 3* Valg af Bestyrelse og Revisorer. 4. Forhandling om Selskabets fremtidige Virksomhed m.v. Assens, den 13. Maj Bestyrelsen. Assens Amts Avis Mandag 10. Juni Assens - Kiel. Saafremt et tilstrækkeligt Antal Deltagere melder sig, afgaar Dampskibet "Assens" paa Lysttur til Kiel i Anledning af Festlighederne ved Nordøstersø Kanalens Aabning. Skibet maa sejle med 130 Passagerer, men af Hensyn til Bekvemmelighed medtages kun ca. 50 paa Kielerturen. Afgang fra Assens Fredag den 21. ds. Aften Kl. 10,15 (efter Togets Ankomst), i Kiel Lørdag Morgen. Afgang derfra Lørdag Aften ca. Kl. 10. Restauration ombord. Biletter a 5 Kr. 50 Øre faas hos Trikotagehandler H. M. Beierholm, Assens, indtil Fredag Aften den 14. ds. En Tur til Kiel. Som man vil se af omstaaende Kundgjøreise, vil der, saafremt et tilstrækkelig stort Antal Deltagere melder sig, blive arrangeret en Lysttur fra Assens til Kiel i Anledning af Nordøstersøkanalens Aabning. Dampskibet "Assens" afgaar nemlig fra Assens Fredag 21. ds. Klse 10,15 til Kiel, hvor man saa kan være om Morgenen paa den Dag, da den store Flaademanøvre finder Sted. Hjemrejsen finder Sted Lørdag Aften, og da der bliver Restauration ombord, behøver man hverken at overnatte eller spise i Kiel.

32 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis Tirsdag 18. Juni 1895: Kielerturen. Det er nu afgjort, at Dampskibet "Assens" sejler til Kiel med Passagerer i Anledning af Festlighederne ved Nordøstersøkanalens Aabning, Skibet gaar fra Assens Fredag Aften for at kunne være i Kiels Lørdag Morgen- naar den store Flaademanøvre foregaar. Seneere kommer Passagererne i Land i Kiel, hvor der den Dag er stor Koncert og om Aftenen Fakkeltog af Byens Borgere. Assens Amts Avis Mandag 24. Juni 1895: Kielerturen fra Assens blev en særdeles vellykket og for Deltagerne interessant og fornøjelig Udflugt. "Assens" afgik i klart, stille og mildt Vejr fra Assens Preaag.aften 20 Minutter før II, og efter en meget behagelig oejiads naaecte den mundingen af i^ielerrjord om morgenen Kl. 6. Her maatte den ligge stille en god Times Tid, da Færdselen paa Fjorden var stoppet, mens den tyske n,sicaare, som skulde ud paa Manøvre, passerede. Derved fik Passagererne paa "Assens" ypperlig Lejlighed til at betragte de flotte Fregatskibe, de mægtige Panserbatterier og de talrige Torpedobaade, det elegante Kejserskib og de aaare store Skibe, som drog ud paa den spejlblanke, solbelyste Østersø. Da Eskadren var kommet ud i rum Sø, gik "Assens" i stille Vejr og Solskin ind ad den af en rig og smuk Egn omgivne Kieleri'jord, hvor de mangfoldige store mægtige fremmede, saa vel som en Del t^ske Krigsskibe laa for Anker. Damperen lagde til ved Holtenau, hvor Passagererne gik i Land for at se den saa meget omtalte Nordøs tersøkanal og det storartede og kostbare Festarrangement, der var sat i Scene i Anledning af Aabningshøjtideligheden. Derefter sejlede man til Kiel, hvor Passagererne tilbragte Resten af Dagen med at bese Byen, der naturligvis ogsaa var i rig Festdragt, og hvor det vrimlede med Marinesoldater og Officerer fra næsten alle civiliserede Stater. Hovedinteressen knyttede sig dog til det storartede Billede, som afgaves af Fjorden og Havnen, hvor der sikker befandt sig et helt Tusind Skibe fra alle Nationer (Franskmændene var dog sejlet bort Kl. 3 om Morgenen) og af alle Størrelser lige fra 400 Fod lange imponerende Panserbatterier til smaa vimse Barkasser, og fra svære Paketdampere til osende Petrol eumsbaade. endvidere var der en Mængde elegante Lystjagter samlede fra hele Nordeuropa. Lørdag Aften Kl. henved 9,30 sejlede "Assens" fra Kiel. Krigsskibene paa Fjorden var illuminerede, særlig smukke var de to Danskere "Hekla" og "Gejser", og fra Slottets Taarn flammede bengalsk Lys i Anledning af, at Kejseren spiste til Middag hos de Kieler Borgere. Det hele afgav i den stille Sommeraftnn et glimrende, næsten fantastisk Skue, som Øjenvidner sent vil glemme. Søndag Morgen Kl.7 var "Assens" hjemme igjen særdeles tilfredse Folk.

33 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis Fredag 2. August Dampskibet "Assens" gik i Dag med Lystrejsende til Fænø, og paa Søndag gaar Turen til Hejls. løvrigt er det Dampskibsselskabets Hensigt at lade Skibet sejle i den tilbageværende Del af Sommeren vexelvis til Baagø, Brandsø, Fænø eller Wedellsborg paa de Dage, Vejret tillader det. Da man ikke rigsig kan stole paa professor Fabs Vejrspaadomme, kan disse Ture ikke bekjendtgjøres ret længe forud, hvorfor Trommen forud for hver Tur vil blive "rørt" som Tegn paa, at Skibet skal afgaa. Da Skibet egner sig fortrinligt til saadanne Lystture, og da det er til smukke og interessante Punkter, det sejler, vil vi paa det bedste anbefale Publikum at benytte Lejligheden til en sund, fornøjelig og billig Udflugt, mens vi endnu har Sommeren, åen kan jo snart faa Ende. Panserbatteriet "Odin" ligger fremdeles ud for Assens og Damperen "Assens" sejlede igaar flere Gange med Passagerer ud til Skibet, hvor Publikum af Mandskabet med stor Forekommenhed blev vist omkring. Assens Amts Avis Lørdag 7. September 1895: Postgangen fra Assens til Baagø og Brandsø, der som bekjendt hidtil er besørget med Baad, vil for Fremtiden i Sommermaanederne blive overført med Dampskibet "Assens", efxer at der paa de nævnte Øer er anlagx Anløbsbroer. I Vintermaanederne fra 1. December til 1. April vil Posten dog som hidtil blive overført pr. Baad, hvorfor Assens Dampskibsselskab har maattet forpligte sig til at antage til Postens Besørgelse ogsaa om Sommeren, Baadfører Knap, der hidtil har overført Posten til Baagø. Baaafører N. Olsen, der i nogle Aar har befordret Posten til Brandsø, skal nok nu besørge Postens Ombæring paa begge Øer. Forhandlingerne om en saadan Ordning har længe været ført mellem Assens Dampskibsselskab og Postvæsenets Overbestyrelse, men hidtil uden Resultat, indtil Folketingsmand Kl. Berntsen, efter Anmodning fra Assens Dampskibsselskab, nu har ført Sagen til endelig Afslutning med Postvæsenet. Assens Amts Avis Mandag 9. September Posten til Baagø og Brandsø. Vi har modtaget følgende:.

34 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. H B P Q. XII Assens Amts Avis- 9/ (2): Til Redaktionen af Assens Amts Avis. I Anledning af den ærede Redaktions i Bladets Lørdagsnummer indeholdte Meddelelse om, at Besørgelsen af Posten til Baagø og Brandsø fremtidig vil ske ved Assens Dampskibsselskab, undlader vi ikke herved at oplyse, at nogen Kontrakt herom i hvert Fald endnu ikke er afsluttet, om det end kan betragtes som overvejende sandsynligt, at Sagen vil gaa i Orden. Ærbødigst Paa Dampskibsselskabets Vegne A. Kinch. Vi fatter ikke ganske Hensigten med ovenstaaende Rettelse. Der foreligger jo et Andragende fra Assens Dampskibsselskab, som det ærede Selskab dog vel næppe senere har fortrudt, eller agter at tage tilbage og der foreligger ikke blot et mundtligt men et skriftligt Tilsagn fra Generaldirektoratet for Postvæsenet om, ay Posten til Baagø og Brandsø maa overføres af Dampskibet "Assens" i 8 af Aarets 12 Maaneder paa visse nærmere Vilkaar. Dermed anser vi den Sag faktisk afgjort. At den formelle Kontrakt mellem Postvæsenet og Dampskibsselskabet ikke er afsluttet, er jo af underordnet Betydning med Hensyn til Sagens Realitet, men formodentlig er Hr. Bgc- ig Herredsfuldmægtig Kinchs juridiske Samvittighed ikke beroliget, førend han ser en tinglæst Kontrakt, men Lægfolk plejer i den Slags Spørgsmaal at anse et Tilsagn fra Postvæsenets Overbestyrelse for fyldestgjørende. Red. Assens Amts Avis Tirsdag 10. September Posten til Baagø og.brandsø. Den væsentligste Grund til, at Kontrakten mellem Assens Dampskibsselskab og Postvæsenet om Overførelsen af Posten til Baagø og Brandsø ±KKe endnu er endelig afsluttet, er, efter hvad vi erfarer, at der i-toie er opnaaet Enighed om Betalingen, idet Postvæsenet har budt ex mindre Beløb for at besørge Posten overført, end Dampskibsselskabet oprindelig forlangte, men ifølge Hr. By- og Herredsfuldmægtig Kinchs Udtalelser her i Bladet i Gaar, kan det jo dog betragtes som overvejende sandsynligt, at Sagen gaar i Orden.

35 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III - 17 Assens Amts Avis Mandag 30. September 1895: Paa Udflugt. Turen i Gaar med Dampskibet "Assens" til Baagø, Brandsø og Hejls var en særdeles smuk og vellykket Slutning paa Dampskibsseiskabexs Lystsejlads i Aar. Vejret var, trods Taagen, dog saa mildt og behageligt som mangen Sommerdag, hvilket bevirkede en munter Stemning blandt de mange Passagerrer. Paa Baagø, hvor Dampskibet nu anløber let og bekvemt, landsattes en Del af Passagererne, og det ses, at en regelmæssig Forbindelse mellem Assens og Øerne i Bæltet ogsaa paaskjønnes paa disse, hidtil afsondrede Landsdele, thi mange uaagødoert: fulgte med paa den øvrige Tur til Brandsø og Hejls. Paa Brandsø gik mange i Land og denne smukke 0 midt i Bæltet er ogsaa nok værd at gjæste, særlig en Sommerdag, naar den dejlige Skov, som findes der, staar i sin fulde Pragt. Heilsminde, lige ved Grænsen, vil det særlig være ax anbefale Byens Befolkning ay gjæste langt hyppigere end det sker. Egnen her er saa smuk og herlig som tænkes kan, og hvor let der fra Havnen kan foretages Udflugter til de herlige højstammede Bøgeskove ved Vargaarde, til Skanilingsbanke og det nærliggende Christiansfeldt, vil det ogsaa være værd for vor Byes Borgere at skrive sig bag Øret, og hvor velkommen man er paa denne Egn, som saa ofte gjæstes af den danske Befolkning Syd for Grænsen, bemærkedes sikkert af Passagererne, hos den venlige og gjæstfri Befolkning derovre. Hjemturen var fornøjelig og munter, Ungdommen morede sig med Sang og Dans paa Dækket, selv en Sextur opførtes med megen Anstand og Lyst. E. N. Assens Amts Avis Onsdag 4«Marts 1896: Dampskibet "Assens", der i Dag har begyndt sin nye Fart mellem Assens - Baagø - Brandsø og Fragt Assens - Hejls, fik paa Grund af Brud paa Dampkjedlen kun udført Formiddagsturen. Nogle Passagerer fra Hejls og Baagø, som var kommen med Damperen hertil, maatte returnere pr. Sejlbaad. Efter en Sagkyndigs Udsagn skal Beskadigelsen dog ikke være af større Omfang enå at Damperen kan repareres og fortsætte sin planmæssige Tur paa Lørdag førstkommende.

36 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens ex Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis Onsdag 11. Marts 1896: Assens Byraad holdt i Aftes Møde hvor følgende behandledes: Dampskibet "Assens". Selskabet andrager om Fritagelse for at svare Havnepenge, der beløber sig til ca. 1,50 Kr. ugentlig. Havneudvalgets Flertal anbefaler at bevilge Andragendet, men et Mindretal (Toldforvalter Jansen) foreslaar at nægte det. Jansen har ikke kunnet gaa med, ikke fordi det halve Hundrede Kroner om Aaret spiller nogen Rolle for Havnen, men fordi han anser det for urigtigt at begunstige et Aktieselskab fremfor Smaaskipperne, som har ondt ved at klare sig, og af hvilke allerede et Par og maaske flere har mistet en stor Dem af deres Indtægt ved dette Foretagende. Formanden: - Flertallet har taget Hensyn til, at Skibet i det sidste Aar har haft Tab. Baadførerne bliver ikke bedre stillede, fordi vi nægter Andragendet. Jansen: - Vi maa jo bøje os for Dampkraften, men deraf følger ikke, at man skal særlig begunstige den. Otto Petersen: - er gaaet med til at anbefale Andragendet, fordi Baade i Postfarten fra gammel Tid har været fri for at erlægge Bropenge. Dét er derfor forsvarligt at fritage Dampskibet, saalænge det er i Postfart. løvrigt vil Dampskibsforbindelsen sikkert gavne saavel Øerne som Byerne. Christiansen: - Det er jo ikke Pengene, det drejer sig om - - Jansen: - Nej, det er Principet. Christiansen: - Ja, og af Princip er jeg mod at støtte Aktieselskaber, da vi nar- Erfaring for, at Enden kan blive, at vi maa overtage dem, saaledes Pavillonen og Badeanstalten. En skjøn Dag skal vi vel ogsaa have Dampskibet. Lind: - Pavillonen har ikke givet Tab for Kæmnerkassen. Christiansen: - Nej, men saa har Badeanstalten givet saa meget mere. - Jansens Forslag om at nægte Andragendet vedtoges med 6 Stemmer (Jansen, Christiansen, Rom, Marcussen, Fentz og Lino).

37 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Assens es Nordstrand. N B P Q. III Assens Amts Avis Torsdag 26. Marts 1896: Dampskibet "Assens". Da der igjen paany - ca. 14 Dage efter at Kjedelprøve var foretaget med tilfredsstillende Resultat - er indtraadt et Brud paa Dampskibets Kjedel, har Bestyrelsen, efter hvad vi erfarer, foreløbig indstillet Farten, som kun vil blive gjenoptaget, saafremt der kan opnaaes en, forsaavidt det kan beregnes, betryggende Garanti for, at Farten kan udføres uden Uheld. Assens Amts Avis Lørdag 2. Maj 1896: Dampskibsspørgsmaalet. Fra Bestyrelsen for Dampskibsselskabet "Assens" har vi modtaget følgende: - I denne Tid, da der her i Byen er saa store Kapitaler, at man endog kan tænke paa at starte to Banker med en Aktiekapital af Et Par Hundrede Tusinde Kroner, kan man næsten faa Mod til at anraabe Offentligheden om at støtte det saa haardt betrængte Dampskibsselskab, der heldigvis ikke behøver saa store Summer, som de foran nævnte Institutioner. Tiden er nu kommen, da det maa afgjøres, om den Dampskibsfart, som begyndte i 1889, og som derefter har været fortsat under saa store Besværligheder og under stadige Uheld, nu helt skal være standset, eller om den skal begyndes ig&en, men under forandrede Betingelser. Aldeles afset fra, at Skibet overhovedet ikke for Tiden kan gaa, er det nemlig klart, at man ikke kan vedblive at sejle med et Skib, der med større eller mindre Mellemrum gaar i Stykker, og med hvilket Folk derfor med Rimelighed kan være bange for at sejle. Skal der sejles, maa der derfor enten skaffes et nyt Skib, eller ogsaa maa det vi har, restaureres grundigt og omfattende, saaledes at man atter kan have Tillid til Skibet. Den første Eventualitet, Anskaffelsen af et nyt Skib, maa vistnok sættes udenfor Diskussion, da Prisen paa et saadant, af Størrelse som Dampskibet "Assens" - og mindre kan det paa det forholdsvis aabne Farvand her ikke godt være - er Kr. Spørgsmaalet er da, om "Assens" kan gjøres til et godt Skib med en Bekostning, der er overkommelig. I den Henseende gaar indhentede Overslag ud paa, at der maa anvendes en Sum af mellem 9 og Kr. - og man maa være forberedt paa, at Overslaget overskrides noget - for atter at bringe Skibet i sødygtig Stand. Hvad der skal gjøres er i det væsentligste dels at reparere Skroget paa de Steder, hvor det har lidt, hvilket heldigvis kun er de særlig udsatte Steder, dels at indsætte en hel ny Kjedel med Forvarmer og Fødepumpe. G-jøres dette i Forbindelse med nogle andre, mindre Reparationer, kan man vistnok sikkert nære den Overbevisning, at vi atter har et godt og sødygtigt Skib. I åenne Sammenhæng skal der her citeres en Udtalelse, som indeholdes i et af de fremkomne Tilbud, nemlig, "at

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv)

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv) 1 Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999 Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby. Version 2.7. Ubådene 5 2den April, 3

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader AF SKIBSBYGMESTER POUL BARFOEB's LEVNEDSBESKRIVELSE Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader var Thomas Barfoed, Sognepræst til Jordløse og Haastrup, os; min Moder Christine født Ovist.

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER 1886 1933 I THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 m inviterede han os ind i Stationens kgl. Ventesal og bad os blive der, indtil vort Tog skulde

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R.

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R. 6-7 i/ P. FFJLBERG Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET 1899 TRYKT SOM MANUSKRIPT r ' KJØBENHAVN LAL'R. CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN 1900 ^ r / P. FEILBERG Y\ Fra LieR og Fjeioc BREVE TIL HJEMMET

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN

KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN KØBSTADLIV I DET NITTENDE ÅARHUNDREDE AF HENRY E. PEDERSEN Med Begyndelsen af det nittende Aarhundrede syntes Forholdene at tegne sig paa en særlig gunstig Maade for Borgerne i Thisted. Det sidst forløbne

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2005 15. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere