Vejledning til Gym18-pakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Gym18-pakken"

Transkript

1 Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014

2 Vejledning til Gym18-pakken

3 Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken Installation Deskriptiv statistik Ikke-grupperede observationssæt Grupperede observationssæt Regressioner Lineær regression Proportional regression Eksponentiel regression Potensregression Polynomiel regression Logistisk regression Trigonometri Retvinklet trekant Vilkårlig trekant Vektorregning D-vektorer D-vektorer Løsning af vektorligninger (vsolve) Statistik Fordelinger Konfidensintervaller z-test for én middelværdi (spredning kendt) t-test for én middelværdi (spredning ukendt) Chi2test Ligningsløsning intervalsolve og fintervalsolve nulpunkter Index iii

4 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken 1.1 Installation I det følgende går vi ud fra, at Gym18-pakken er installeret på dit system. For at indlæse Gym-pakken, skal du benytte Maple kommandoen (1.1) Gym-pakken består af en række rutiner, der skal gøre arbejdet med Maple mere bekvemt inden for Deskriptiv statistik Regressioner Trigonometri Vektorregning Statistiske test Ligningsløsning Nedenfor vil nogle af Gym-pakkens rutiner blive behandlet, opdelt efter de 6 ovennævnte områder. Beskrivelserne, der ledsages af små instruktive eksempler, vil ikke omfatte alle detaljer. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til on-line hjælpen i Gym-pakken. online hjælp Du taster blot (i math-mode) efterfulgt af Enter, hvorefter du kan navigere i online hjælpen via hyperlinks. Du kan også få fat i hjælpen ved at vælge menupunktet Help > Maple Help - eller klikke på? ikonen i værktøjslinjen. I begge tilfælde havner du i Maple's hjælpesystem, hvor du i oversigten finder et link til Gym. Desuden kan du skrive Gym i søgefeltet i værktøjslinjen og derfra komme til Gym-pakkens online hjælp. 1

5 2 Deskriptiv statistik 2.1 Ikke-grupperede observationssæt Du kan indtaste data i en liste, en vektor, en matrix eller indlæse data fra en ekstern fil (fx i Excel format). Her er data i en liste (listen behøver ikke at være sorteret): Du kan tegne et boksplot direkte på baggrund af de rå data, hvor du tillige vil få kvartilsættet oplyst: Vil du bestemme hyppigheder, frekvenser og kvartiler (ud fra en trappekurve), kan du gå frem på denne måde: Hyppigheder og frekvenser findes (du kan også benytte hyppighedstabellen som input til ): Du kan klare det hele i én arbejdsgang ved at få udskrevet en frekvenstabel - du kan dog ikke benytte tabellen i senere beregninger, da det kun er tekst der udskrives 2

6 3 Deskriptiv statistik observation hyppighed frekvens kumuleret Pindediagrammet og trappekurven tegnes sådan her (i stedet for hyppigheds- eller frekvenstabellen kan du benytte de rå data): Læg mærke til, at du ikke får samme kvartilsæt som i boksplottet ovenfordet skyldes, at to forskellige metoder benyttes (læs mere om dette i online hjælpen): Ved direkte bestemmelse af kvartilsættet, skal du oplyse, hvilken metode du vil benytte. Boksplot-metoden er standard ved rå data, så Er der sket en optælling af data i enten en hyppighedstabel, så er trappekurve metoden standard: Hvis du vil benytte trappekurvemetoden til bestemmelse af kvartilsættet på baggrund af de rå data, skal du tilføje en parameter:

7 4 Deskriptiv statistik - og hvis du vil tvinge Maple til at bruge boksplotmetoden, hvor trappekurvemetoden er standard, skal du tilføje en parameter: Vil du have tegnet et boksplot på basis af kvartilsættet bestemt ved trappekurvemetoden, skal du blot tilføje en parameter: De to metoder kan sammenlignes i et kombineret boksplot Pindediagrammet og trappekurven giver oplysning om middelværdi, spredning og kvartilsæt. Disse (og øvrige deskriptorer) kan også findes direkte: Fraktiler kan også bestemmes. Fx findes 0.6-fraktilen således - her skal benyttes en hyppigheds- eller en frekvenstabel) Forskriften for trappekurven kan fås således: (2.1)

8 5 Deskriptiv statistik 2.2 Grupperede observationssæt Data kan grupperes med funktionen : Start med at finde den mindste og den største observation: Alle observationer ligger i al fald i intervallet efter denne opdeling i 6 grupper:. Dette interval opdeles i delintervaller af længde 5, og observationerne grupperes (2.2) Hvis du har de grupperede data givet, skal du indtaste data i en matrix med observationsintervallerne i 1. søjle og hyppigheder (eller frekvenser) i 2. søjle. Intervalfrekvenserne og de kumulerede frekvenser finder du sådan her:

9 6 Deskriptiv statistik Histogram og sumkurve tegnes: Histogrammet og sumkurven giver oplysning om middelværdi, spredning og kvartilsæt. Disse (og øvrige deskriptorer) kan findes direkte: Fraktiler kan også bestemmes. Fx findes 0.6-fraktilen således:

10 7 Deskriptiv statistik Forskriften for sumkurven fås således: (2.3) Skal du aflæse nogle værdier på din sumkurve - fx værden i 22 - så indsætter du blot i : der fortæller, at 87.2% af alle observationer er mindre end eller lig med 22. Du kan også få tegnet et boksplot for et grupperet observationssæt. Her er du dog nødt til at angive minimums- og maksimumsværdien, hvis disse kendes, ellers benyttes (her) 0 og 30.

11 3 Regressioner Gym-pakken indeholder 6 rutiner til regression: LinReg, PropReg, ExpReg, PowReg, PolyReg og LogistReg. Disse er meget fleksible og flere dataformater tillades. I nedenstående eksemper repræsenteres data i to lister, men det kunne også være som vektorer, matricer og arrays (hvis data importeres fra en ekstern fil). I alle regressioner tegnes i et standardvindue, der er bestemt ud fra data (dog med undtagelse af PolyReg). Hvis du vil ændre dette standardvindue, sker det ved at tilføje parameteren. Se detaljer og eksempler i online hjælpen. 3.1 Lineær regression giver på én gang regressionsligningen, forklaringsgraden og et plot af datapunkterne sammen med grafen for regressionsligningen. Er der behov for at definere regressionsudtrykket som en funktion, klares dette ved at tilføje det ønskede navn på den uafhængige variabel som en tredje parameter i. Fx (3.1) Hvis du skal finde værdien i fx af regressionsudtrykket, skal du blot sætte 20 ind i Vil du have et mere bekvemt navn til regressionsfunktionen, kan du definere 8 i stedet for :

12 9 Regressioner (3.2) Du kan få fat i regressionskoefficienterne med (3.3) Du kan få fat i residualerne med kommandoen og du kan plotte residualerne med 3.2 Proportional regression giver på én gang regressionsligningen, forklaringsgraden og et plot af datapunkterne sammen med grafen for regressionsligningen.

13 10 Regressioner Er der behov for at definere regressionsudtrykket som en funktion, klares dette ved at tilføje det ønskede navn på den uafhængige variabel som en tredje parameter i. Fx (3.4) Hvis du skal finde værdien i fx af regressionsudtrykket, skal du blot sætte 5 ind i i stedet for : Vil du have et mere bekvemt navn til regressionsfunktionen, kan du definere (3.5) Du kan få fat i regressionskoefficienten med (3.6) Du kan få fat i residualerne med kommandoen 3.3 Eksponentiel regression og du kan plotte residualerne med

14 11 Regressioner giver på én gang regressionsligningen, forklaringsgraden og et plot af datapunkterne sammen med grafen for regressionsligningen. Hvis ovenstående graf ønskes tegnet med en logaritmisk y-akse, klares dette ved et højre-klik i grafen, og y-aksen indstilles til logaritmisk under 'axes' i kontekstmenuen. Er der behov for at definere regressionsudtrykket som en funktion, klares dette ved at tilføje det ønskede navn på den uafhængige variabel som en tredje parameter i. Fx Hvis du skal finde værdien i fx af regressionsudtrykket, skal du blot sætte 7 ind i i stedet for : Vil du have et mere bekvemt navn til regressionsfunktionen, kan du definere (3.7) Du kan få fat i regressionskoefficienterne med (3.8)

15 12 Regressioner Du kan få fat i residualerne med kommandoen og du kan plotte residualerne med 3.4 Potensregression giver på én gang regressionsligningen, forklaringsgraden og et plot af datapunkterne sammen med grafen for regressionsligningen. Hvis ovenstående graf ønskes tegnet med en logaritmiske akser, klares dette ved et højre-klik i grafen, og både x-aksen og y-aksen indstilles til logaritmisk under 'axes' i kontekstmenuen. Er der behov for at definere regressionsudtrykket som en funktion, klares dette ved at tilføje det ønskede navn på den uafhængige variabel som en tredje parameter i. Fx

16 13 Regressioner Hvis du skal finde værdien i fx af regressionsudtrykket, skal du blot sætte 9 ind i i stedet for : Vil du have et mere bekvemt navn til regressionsfunktionen, kan du definere (3.9) Du kan få fat i regressionskoefficienterne med (3.10) Du kan få fat i residualerne med kommandoen og du kan plotte residualerne med 3.5 Polynomiel regression Med kan du tilpasse data til et andengradspolynomium, et tredjegradspolynomium, osv. Bruger du et førstegradspolynomium, svarer dette helt til lineær regression. til at tilpasse til Lad os som eksempel se på en tilpasning til et andengradspolynomium - eller kvadratisk regression, som det også kaldes.

17 14 Regressioner Bemærk, at denne regression kræver 3 parametre, hvor den sidste angiver graden ( 2 for andengrads, 3 for tredjegrads, osv.) Skal du bruge regressionsudtrykket (uden graf), så skal du bruge 4-parameter versionen: (3.11) Du kan få fat i regressionskoefficienterne med (3.12)

18 15 Regressioner Du kan få fat i residualerne med kommandoen og du kan plotte residualerne med 3.6 Logistisk regression Tilpasning af data til en logistisk funktion kan ske med : Hvis du kun vil have funktionsudtrykket benyttes: (3.13)

19 16 Regressioner Du kan få fat i regressionskoefficienterne med (3.14) Du kan få fat i residualerne med kommandoen og du kan plotte residualerne med

20 4 Trigonometri Maple funktionerne, cos og tan regner i radianer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med trigonometri. For at slippe for at konvertere gradmål for vinkler til radianer er Gym-pakken udstyret med funktionerne Sin, Cos og Tan, der regner i grader. Desuden er Gym-pakken udstyret med de inverse funktioner invsin, invcos og invtan, der virker som på en lommeregner. 4.1 Retvinklet trekant I den retvinklede trekant ABC er, og Beregn A, B og b. Det nemmeste er at opskrive udtrykket for, og med det samme indsætte de givne sider: Dvs., at Tilsvarende bestemmes vinkel : Dvs., at Tilbage er blot at bestemme : Længden af siden er således 17

21 18 Trigonometri 4.2 Vilkårlig trekant Beregn de ubekendte stykker i trekant ABC når og. Start med at skrive cosinusrelationen op, hvor du straks indsætter de kendte værdier (måske skal du rense variablen inden du starter) Til bestemmelse af vinklerne kan du bruge såvel sinusrelationen som cosinusrelationen, men det sikreste er at bruge cosinusrelationen, da den kun giver én brugbar løsning (se OBS nedenfor): Tilbage er blot at beregne vinkel B: OBS: Hvis du vælger at benytte sinus-relationen til bestemmelse af B, skal du passe på. Den ligning, du skal løse, har nemlig altid to løsninger i intervallet (med mindre vinklen er ret). Skriver vi sinus-relationen op, får vi Løser du denne ligning med solve, får du kun én løsning (nemlig den der ligger i intervallet for, allerede er definerede, starter vi med at rense variablerne A, B og C: ). Da alle de variabler, vi skal løse For at få begge løsninger med, er det nemmest at bruge kommandoen intervalsolve (der findes i Gym-pakken): (4.1)

22 19 Trigonometri Her kan vi ikke udelukke løsningen 109.1, så vi er nødt til også at finde B (4.2) Nu kan vi så finde den kombination af vinkler, der giver en vinkelsum på 180. Hvis du foretrækker at definere de kendte sider og vinkler ved deres navne, og derved bruge de generelle udgaver af sinus- og cosinusrelationerne, er der intet til hinder for det. Husk blot altid at tjekke, at de variabler, du vil løse med hensyn til, ikke allerede er tildelt værdier. Kig i paletten 'Variables', højreklik på den variabel, du vil slette, og vælg 'unasign'. Du finder mange flere eksempler i online hjælpen.

23 5 Vektorregning 5.1 2D-vektorer To vektorer og er defineret ved Længden af Vinklen mellem og Projektionen af på Arealet af det parallelogram, der udspændes af Arealet af den trekant, der udspændes af og : og : skrevet på polær form koordinater skrevet med cartesiske Tværvektoren til Determinanten af og Enhedsvektor ensrettet med Skalarproduktet mellem to vektorer kan udregnes som kan give utilsigtede resultater i symbolske beregninger., men denne implementation benytter det komplekse skalarprodukt, og Fx fås: : der med det almindelige skalarprodukt skulle give. Til at håndtere den slags situationer indeholder Gym-pakken funktionen 20 :

24 21 Vektorregning 5.2 3D-vektorer To vektorer og er defineret ved Længden af Vinklen mellem og Projektionen af på Arealet af det parallelogram, der udspændes af Arealet af den trekant, der udspændes af og : og : Enhedsvektor ensrettet med 5.3 Løsning af vektorligninger (vsolve) Løsning af ligningen (5.1) sker med kommandoen (5.2) Når elementerne er tal, kan parameterlisten udelades uden problemer: (5.3)

25 22 Vektorregning Er vektorerne parametriserede, fx giver vsolve uden parameterliste (5.4) og med parameterlisten (5.5) For 3D-vektorer forholder det sig tilsvarende (5.6) (5.7) Er vektorerne parametriserede, fx giver vsolve uden parameterlisten (5.8) og med parameterlisten får vi intet resultat, idet løsningen ikke kan parametriseres mht. x Vektorerne kan naturligvis også indtastes direkte: (5.9) Skæring mellem linjer i rummet I forbindelse med skæring mellem linjer givet ved parameterfremstillinger er vsolve meget nytig: Hvis to parameterfremstillinger er givet ved (5.10)

26 23 Vektorregning (5.11) så findes skæringspunktet ved (5.12) Skæring mellem planer (givet ved parameterfremstillinger) (5.13) (5.14) (5.15) Parameterfremstillingen for skæringslinjen findes ved at indsætte og i - eller og i : (5.16) (5.17)

27 6 Statistik 6.1 Fordelinger Normalfordeling Gym-pakken indeholder hertil fordelingsfunktionen normalfordelingen., tæthedsfunktionen og til bestemmelse af fraktiler i Funktionerne har middelværdi og spredning som valgfrie parametre, og udelades disse, er standardværdierne og. Fx er og er der tale om en normalfordeling med og, findes værdien i fx 105 ved - hvilket naturligvis også kan bestemmes som For at besteme 95%-fraktilen i denne fordeling benyttes t-fordelingen Gym-pakken indeholder hertil fordelingsfunktionen, tæthedsfunktionen og til bestemmelse af fraktiler i t-fordelingen. Alle funktioner kræver antallet af frihedsgrader som parameter. Fx findes værdien i 0.7 af t-fordelingen med 5 frihedsgrader således - hvilket naturligvis også kan bestemmes som For at besteme 95%-fraktilen i denne fordeling benyttes -fordelingen Gym-pakken indeholder hertil fordelingsfunktionen, tæthedsfunktionen og til bestemmelse af fraktiler i -fordelingen. Alle funktioner kræver antallet af frihedsgrader som parameter. Fx findes værdien i 4 af 24 -fordelingen med 5 frihedsgrader således

28 25 Statistik - hvilket naturligvis også kan bestemmes som For at besteme 95%-fraktilen i denne fordeling benyttes 6.2 Konfidensintervaller Konfidensinterval for i normalfordelingen ( kendt) Det vides, at observationerne er normalfordelte med spredning. 95%-konfidensintervallet for middelværdien kan bestemmes ved: (6.1) For at kunne benytte 4-parameter versionen, skal antallet af observationer, et estimat for middelværdien og spredningen være kendt. Hvis fx, og, kan 95%-konfidensintervallet for middelværdien bestemmes ved (6.2) Konfidensinterval for i normalfordelingen ( ukendt) Det vides, at observationerne er normalfordelte. 95%-konfidensintervallet for middelværdien kan bestemmes ved: (6.3) For at kunne benytte 4-parameter versionen, skal antallet af observationer og estimater for middelværdi og spredning være kendte. Hvis fx, og, kan 95%-konfidensintervallet for middelværdien bestemmes ved (6.4) Konfidensinterval for andelen p i binomialfordelingen Antag at vi en stikprøve på n 180 personer har x 40 personer der er imod højere skat. Et konfidensinterval for andelen personer, der er imod højere skat beregnes af

29 26 Statistik (6.5) I stedet for at benytte antallet af succes'er som input, kan andelen benyttes. (6.6) 6.3 z-test for én middelværdi (spredning kendt) Det vides, at observationerne er normalfordelte med med spredning. Test af hypotesen : mod alternativet på niveau 5%, sker med kommandoen Den kritiske mængde og p-værdien vises som skaverede områder under standard normalfordelingsgrafen.

30 27 Statistik Som standard er konfidensniveauet sat til til 95%. Ønskes dette ændret til fx 90%, tilføjes paramereteren 6.4 t-test for én middelværdi (spredning ukendt) Det vides, at observationerne er normalfordelte. Test af hypotesen : mod alternativet :

31 28 Statistik på niveau 5%, sker med kommandoen Den kritiske mængde og p-værdien vises som skaverede områder under standard normalfordelingsgrafen.

32 29 Statistik Som standard er konfidensniveauet sat til til 95%. Ønskes dette ændret til fx 90%, tilføjes paramereteren : (6.7) Chi test Gym-pakken indeholder en række funktioner til anvendelse i forbindelse med - test: antalstabel - en hjælpefunktion til brug i forbindelse med optælling af data efter inddelingskriterier. Typisk vil data hentes fra fx Excel. (6.8) forventet - en hjælpefunktion til beregning af forventede værdier i en tabel under forudsætning af uafhængighed mellem inddelingskriterierne. Her benyttes antalstabellen som input. Har du ikke antalstabellen til rådighed, kan du istedet benytte matricen af observerede værdier

33 30 Statistik (6.9) bidrag - beregner de enkelte 'cellers' bidrag til -teststørrelsen. Her benyttes antalstabellen som input. Har du ikke antalstabellen til rådighed, kan du istedet benytte matricen af observerede værdier (6.10) ChiKvadratUtest beregner en - test for uafhængighed i en matrix. Her benyttes antalstabellen som input. Har du ikke antalstabellen til rådighed, kan du istedet benytte matricen af observerede værdier

34 31 Statistik ChiKvadratGOFtest beregner en - test for Godness of Fit mellem en observeret liste og en forventet liste:

35 32 Statistik

36 7 Ligningsløsning 7.1 intervalsolve og fintervalsolve Skal du løse en ligning som fx i intervallet vil intervalsolve umiddelbart give dig begge løsninger: (7.1) og i intervallet : (7.2) Tilsvarende for for ligningen : (7.3) hvor løsningerne er i grader. Hvis du vil have tilnærmede løsninger, benytter du i stedet fintervalsolve: (7.4) Det er ikke kun til trigonometriske ligninger intervalsolve er nyttig. Løser du en ligning som fx vil solve give dig en frygtelig masse uanvendelige løsninger. intervalsolve vil give dig de ønskede løsninger (7.5) Det samme vil ske i en simpel ligning som denne mens intervalsolve umiddelbart giver det ønskede 33

37 34 Ligningsløsning (7.6) 7.2 nulpunkter I en ligning som denne vil solve give dig to reelle rødder og to komplekse. Da vi kun er interesserede i reelle rødder, er kommandoen nulpunkter nyttig her: (7.7) Vil du kun have de positive rødder kan du tilføje et interval: (7.8) Ligningen som solve giver et væld af løsninger til, kan let klares sådan her: (7.9) Det samme for ligningen (7.10) og hvis du vil have tilnærmede værdier, så tilføjer du numeric: (7.11)

38 Index 35

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om R. Noter om Regneark

MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om R. Noter om Regneark MATEMATIK OG DATABEHANDLING Noter om R og Noter om Regneark Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL Version 2.0.1 af 2006-09-20 Indhold

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Noter om R. Morten Larsen og Peter Sestoft. Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Noter om R Morten Larsen og Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab og Miljø Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Version 4.0.6 af 2009-01-30. Den seneste udgave af disse noter kan hentes

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere