B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Bjarne Olsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til Kontakten nr. 2, Det er vist nok den skønneste sommer i mands minde. Alle kan vist prale af, at i netop deres ferie var vejret perfekt, i hvert fald hvis man er til sol og varme. Dog kan jeg godt følge alle de ældre, som har lidt under hedebølgen, men jeg håber alle er ved godt mod og klar til efterårets strabadser. Der er i løbet af sommeren sket en temmelig stor udskiftning/rokade af varmemestre samt ejendomsfunktionærer i flere af Østparkens afdelinger. Se under afdelingerne. Jeg skal beklage, at der i sidste blad var blevet trykt forkert afdelingsnavn på formand Beate Jakobsen. Hun er selvfølgelig formand for afdeling 7. Løsningen i konkurrencen var denne gang Erik Hansen, som er formand i afdeling 2/9. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præ senteres Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Erik Hansen fortæller: Min vej til formandsposten i afdeling 2/9. Rokade af ejendomsfunktionærer: Mogens Hansen kommenterer. Nyuddannede ejendomsservice teknikere: Klaus Bonde, Henrik Hansen og Brian Andersen. Mogens Hansen fortæller. Installation af vaskemaskiner m.m.: Flemming Gregersen informerer. Indlæg under afd : Bl.a.: 100 års fødselar, Hardi Andersen gået på pension. Historien om Allékirken samt Børneog ungdomsklub: Af Lars Overvad Nielsen. Nyt fra aktivitetsudvalgene: Strikkeklubben starter op igen. Tur til Jesperhus, Linedans, Modeshow, Bingo og Julestue. Nyt fra beboerrådgiveren afd. 1+3: Sankt Hans i Østre Anlæg samt Besøg på brandstationen. Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene: Sensommerfest/Bustur? Bingo Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem er formanden? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd, eller fastansatte, vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2006: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, 3

4 da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2006 ) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 1. november Af hen- syn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Alle ønskes en rigtig god eftersommer. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Personalet i administrationen Fra venstre ses: Lilli Poulsen, Tina Reeves, Flemming Gregersen, Gitte Nielsen, Karina Andresen, Jytte Faitanini og Mogens Blicher Hansen, 4

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Ja så er sommeren og de lyse aftener desværre ved at være forbi! Vinteren og dermed de kolde, og mørke aftener nærmer sig desværre med hastige skridt! Uanset sommer, vinter, forår og efterår jamen så arbejder vi folkevalgte til stadighed, dog skal jeg være den første til at indrømme, at der dog ikke er sket meget her i sommeren, heller ikke i vores boligselskab. Dog er der sket lidt, og en ting vi i organisationsbestyrelsen har brugt en del tid på er fusion/sammenlægning, med et andet boligselskab? Kort før ferien blev vi kontaktet af boligselskabet Limfjorden s bestyrelse samt forretningsfører Lotte Bang, med henblik på en fusion mellem boligselskaberne Limfjorden og Østparken. Herefter foregik der flere indledende møder, bl.a. et møde mellem de to organisationsbestyrelser, men også møder Østparkens bestyrelse imellem. Efter i organisationsbestyrelsen at have drøftet tingene meget nøje igennem, var der meget stort flertal for at kunne meddele Limfjorden og dennes bestyrelse/ledelse, - at Østparken på nuværende tidspunkt ikke havde interesse i en fusion/sammenlægning med boligselskabet Limfjorden. Der var selvfølgelig flere grunde til, at vi ikke så nogen muligheder i, at fusionere med Limfjorden, men de to væsentligste grunde var nok økonomien, samt at Østparkens beboere ikke ville få noget som helst ud af fusionere, i hvert fald ikke her og nu! Med hensyn til økonomien er vores boligselskab betydeligt bedre stillet end Limfjorden, og dermed ville Limfjorden få mere ud af en fusion end vi i Østparken, idet man ved en evt. fusion sammenlægger alt, også økonomi. Limfjorden, der blot har ca. halvt så mange boliger som os i Østparken, har endvidere over 20 afdelinger, i modsætning til Østparkens 11 afdelinger, og dette mente vi var alt, alt for mange. Med så mange afdelinger med så få boliger, vil man også bruge betydelige flere penge i administrationsudgifter, hvilket vi absolut ikke mente ville komme vores beboere til gode. Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvad fremtiden viser, og det kan da godt være, at også Østparken bliver nødt til på en eller anden måde at fusionere, som andre boligselskaber i hele Danmark netop nu gør, men så må vi jo tage det op, når den tid kommer! Her og nu er tiden ikke til at fusionere, idet vi mener, vi i øjeblikket er store nok, til at klare os selv! Jeg vil gerne kraftigt understrege, at organisationsbestyrelsen ikke sagde nej tak til Limfjorden grundet en tidligere svindel-sag i netop Limfjorden, idet Lim- 5

6 fjorden jo efterfølgende har udskiftet hele deres organisationsbestyrelse, samt fået styr på tingene. Efterfølgende har boligselskabet Limfjorden anmodet om, at forhandlingerne boligselskaberne imellem ikke afbrydes helt, men kun er sat på standby, mens de arbejder på, at ligge deres afdelinger sammen, samt forbedre deres økonomi hvilket vores forretningsfører Mogens Blicher Hansen, Østparkens næstformand Brian Skræm og undertegnede godt kunne tilslutte os, dog uden at love Limfjorden noget som helst. Men, som det ser ud her og nu, er der sagt nej tak til boligselskabet Limfjorden! Der har i afdeling 1 & 3 været et ønske om, at der opsættes molokker til flasker og papir i de to afdelinger, og i første omgang sagde Aalborg kommune nej, grundet økonomien, eller mangel på samme. Efterfølgende har boligselskabets forretningsfører fået skriftligt tilsagn underskrevet af rådmand Marianne Nørgaard, og magistratsdirektør Knud Slot på opsætning af 4 stk. molokker i de to afdelinger (evt. 2 i hver afdeling), dog havde man ønske om 8 stk. (4 i hver afdeling). Aalborg kommune har meddelt boligselskabet, at der i øjeblikket ikke er penge nok i nuværende budget, og derfor kunne man blot efterkomme de 4 stk. molokker. Så kan afdelingerne søge om de sidste 4 stk. molokker i 2007! Der har endvidere været afholdt et møde med afdelingschefen i magistratens 5. afdeling og boligselskabet, vedr. ny gadebelysning og fortove i Morsøgade (afdeling 1). Idet Aalborg kommune igen har oplyst, at man ingen penge har til disse projekter, kan dette måske alligevel gennemføres på den måde, at boligselskabet Østparken evt. betaler nye lygtestandere, og belægning af fortovet, mens magistratens 5. afdeling betaler lamper og opsætning af disse, samt betaler de for nye fliser, hvor disse er gået i stykker. Der skulle meget gerne komme svar fra Aalborg kommune, her i august måned vedr. løsningsforslaget, idet afdelingschefen er nødt til, at have forslaget godkendt af ledelsen i magistratens 5. afdeling, da denne løsningsmodel aldrig tidligere har været anvendt i Aalborg kommune. Løsningen kræver også, at boligselskabet bruger af dispositionsfonden til projekterne i afdeling 1, men her har organisationsbestyrelsen tidligere været villig til, at bevilge afdeling 1 flere penge, end dem man allerede har bevilget afdelingen! Der er flere beboere i Østparken, der har spurgt til den gamle Skøjtehal i Samsøgade, og hvad denne evt. skulle bruges til? Til dette kan jeg blot svare, at man i øjeblikket er helt sikker på, at Skøjtehallen grundet meget ringe tilstand nedrives helt, og at der tilsyneladende skal bygges boliger på områderne. Der foreligger i øjeblikket et lokalforslag, som er sendt ud i offentlig høring, som går ud på, at der bygges villaer, eller rækkehuse på grunden! Jeg skal dog nok løbende så snart der er noget konkret melde ud her i bladet, om hvad og hvornår der sker noget i områderne ved Skøjtehallen og Eternitgrunden! Vores nye moderne plejeboliger Birkebo på Forchhammersvej, kører fortrinligt, og har nu været i drift siden den 1. januar 2005, men blev dog først endelig indviet i maj På trods af at plejeboligerne nu har 6

7 været i brug i snart 2 år, ja så har Aalborg kommune stadigvæk ikke endeligt godkendt byggeregnskabet for plejeboligerne på trods af, at vi her i boligselskabet har rykket kommunen op til flere gange for at få projektet endeligt godkendt. Aalborg kommune begrunder tingenes tilstand med, at man i kommunen har haft et meget stort arbejdspres, hvilket ikke mindst skyldes den kommende kommunesammenlægning. Dog har kommunen nu meddelt, at man forventer endelig godkendelse her i august måned! Det sidste her var blot en orientering om, hvordan og hvor langsomt det kan være, at arbejde sammen med kommunen om diverse projekter! Organisationsbestyrelsen stående fra venstre: Otto Holm Sørensen (afd. 2-9), Bjarne Olsen (medarbejderrepræsentant), Erik Hansen (afd. 2-9), Brian Skræm (afd. 5), Troels Bank Olesen (afd. 5), Henrik Yde (afd. 3), Palle Christensen (afd. 1) og Hugo Simonsen (afd. 6). Siddende fra venste: Beate Jakobsen (afd. 7), Finn Volder Faigh, hovedformand (afd. 6) og Leif Nielsen (afd. 4). Ann Bylund Andersen (afd. 3) er efter fotoet er taget indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Henrik Yde. 7

8 Præsentation af formanden for afd. 2/9 Afdelingsormand Erik Hansen Præsentationsrunden fortsætter. I dette blad vil Erik Hansen fortælle lidt om sin vej til formandsposten i afdeling 2/9: Min vej til afd 2-9 Gundorfslund, hvor jeg har boet i 14 år, har været lang og kringlet. Jeg er født i 1930 på Signalvej 14 i Vejgaard. Vi var 7 drenge og 1 pige. Jeg var den yngste. Vi flyttede senere til Valdemarsgade i vestbyen, hvorfor jeg blev indskrevet på Ryesgades skole. Her gik jeg ud efter 7. klasse. Som 14 årig kom jeg i lære som tjener i Aalborg Haandværkerforening, (der hvor Bio 5 ligger i dag). Læretiden var 3 år, men det var en barsk tid. Særligt om vinteren hvor vi tit arbejdede 15 timer ad gangen uden overtidsbetaling. Lønnen var 40 kr. pr. mdr. i det første år. 60 kr. i det andet år og 90 kr. i det tredje år, men det gik jo, fordi jeg boede hjemme. Jeg var udlært som 17 årig og rejste derefter til København, hvor jeg arbejdede 4 år i tivoli i sæsonen og om vinteren på et pænt spisested i Nyhavn. Herefter aftjente jeg min værnepligt i Vordingborg, og da jeg var 21 år, tog jeg ud at sejle på langfart (Nordamerika og Sydamerika). Vel hjemme begyndte jeg på hotel Phønix og var der i 4 år. Senere var jeg 10 år på smugkroen i Nyhavnsgade, som er kendt af mange ældre Aalborgensere. Jeg flyttede senere ned på Vesterbro og blev gift. Jeg kom i kontakt med tidligere formand på Gundorfslund Børge S Christensen, som var en gammel kollega. Jeg flyttede så på Gundorfslund, kom senere i bestyrelsen og hovedbestyrelse og har været formand i ca. 8 år. Jeg har efterfølgende haft 3 poster med frivilligt arbejde i afdelingerne og det har været en god tid med et godt forhold til beboerne og de ansatte. Telefon

9 Forretningsfører Mogens B. Hansen Rokering af ejendomsfunktionærer For at imødegå eventuelle historiedannelser om den rokade, vi har foretaget blandt vore ejendomsfunktionærer, skal jeg herved komme med en kort orientering: I forbindelse med at varmemesteren i afdeling 3 er gået på pension, har vi ønsket at foretage en mindre rokering mellem vore ejendomsfunktionærer. En rokering der blandt andet skulle give et nyt team i Øgadeområdet. Dette har betydet at varmemesteren i afdeling 1 er flyttet til afdeling 7, at varmemesteren i afdeling 7 er flyttet til afdeling 4, at ejendomsfunktionæren i afdeling 4 er flyttet til afdeling 3 og at ejendomsfunktionæren i afdeling 3 er blevet varmemester i afdeling 1. Endvidere har vi i år uddannet 3 ejendomsserviceteknikere, og de to af dem er nu varmemestre i Øgadeområdet, den sidste er varmemester for Gundorfslund, Forchhammersvej og Kærby Hvilehjem. (Se foto på næste side) Driftsleder Flemming Gregersen Information til alle beboere i Boligselskabet Østparken Vedrørende installering af vaske- og opvaskemaskiner Hvis beboere vil installere vaske eller opvaskemaskine, skal denne installeres af en aut. el- og vvs-installatør for at installationen er lovlig. Vi har mange gange oplevet, at beboere har lejet en maskine gennem firmaet Leasy, og maskinen så er blevet tilsluttet blandingsbatteri enten på badeværelset eller køkkenet. Dette er ikke en lovlig installation, fordi man kan komme til at åbne både for kold- og varmtvandshanen på blandingsbatteriet, således der kan fremkomme en kortslutning, hvor henholdsvis det kolde og varme vand løber sammen. Vi har også oplevet, at beboere har haft et usædvanlig stort varmvandsforbrug, fordi når maskinen er tilsluttet på denne måde, så tager den kun varm vand ind. Noget andet er også, at det kan skabe problemer for andre lejere, der oplever, at deres blandingsbatteri på badeværelset veksler mellem koldt og varmt vand. En sådan installation er et ulovligt indgreb på bygningens installationer, som kan indebære opsigelse/ophævelse af lejemålet efter lejeloven for almene boliger. Derfor skal installationen udføres af en autoriseret fagmand. 9

10 Østparken har uddannet 3 ejendomsserviceteknikere De nyuddannede ejendomsserviceteknikere fra venstre: Klaus Bonde, Henrik Hansen og Brian Andersen. v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

11 Allékirken samt Børne- og ungdomsklub Onsdag 25. januar 1956 viste Aalborg Stiftstidende denne model af det nye fritidscenter, hvor i dag aktivitetscentret ligger. Hvem kan hjælpe med oplysninger om aktivitetscenterets tilblivelse, fra kirke, børne- og ungdomsklub til det nuværende aktivitetscenter for de ældre. Denne overskrift bragte vi i sidste udgave af Kontakten og vi vil stadig gerne høre fra folk, som eventuelt kunne ligge inde med viden. Kurt Højgaard Larsen fra Hjortøgade 10, har reageret på opfordringen og fik besøg af beboerrådgiver Lars Overvad på en varm sommerdag sidst i juni måned. Kurt fortæller, at han den gang var 8-9 år og spændt fulgte med i byggeriet af det nye fritidscenter i Der var aftenåbent i lokalerne, og der var stor søgning. Så stor, at der var kø på åbningsaftenerne for at komme ind. De aftener, hvor der var åbent, var det vigtigt at spise tidligt, så man kunne komme ned og stå forrest i køen. Kurt fortsætter: Hverdagen for børnene var præget af mange restriktioner: Græsset måtte ikke betrædes, børn måtte ikke larme for meget, og mulighederne for at foretage sig noget var 11

12 generelt små, så det var en lise at komme i fritidscenteret. Her arbejdede jeg mest i værkstedet, hvor man kunne låne værktøj mod at aflevere en brik, (en personlig brik som man fik tilbage, når værktøjet var retur). Det største hit var at skaffe sig en 1/2 kokosnød, som så blev brugt til at lave små figurer af. Hvis man kunne få fat i et stykke teaktræ blev der lavet skåle og negerhoveder. Halskæder af kobber blev også lavet, og alle de selvgjorte ting blev brugt som gaver. Markussen var den frivillige, som sørgede for at vejlede os i værkstedet. I lokalerne var der plads til at spille bordtennis der blev spillet mange kampe og flere af børnene blev meget dygtige til at spille. Pigerne syede, lavede pettirør og kom med mælkeflasker, som fik flettet pettirør omkring. To af de vellidte og beundrede frivillige var hr. og fru. Hillerup. De havde opsyn med alle os unger og var gode til at holde justits på en behagelig måde. Fru Hillerup var ved pigerne og hjalp med syningen. Der kunne købes sodavand og slik i fritidscenteret, og det var helt sikkert, at de fleste af de 2 kr., der blev givet som ugepenge hjemme ved os, blev brugt i klubben. Kurt afslutter: Jeg stoppede i fritidscenteret, da jeg var år, men kan godt huske, at jeg enkelte gange var på besøg som 15 årig for at hilse på hr. Hillerup. (Kurt er af de fleste kendt som grønthandleren fra Hjortøgade. I sommerhalvåret bor han i et dejligt hus i kanten af Lundby krat. Omkring huset er en fantastisk have omgivet af skoven. Her kommer egern, rådyr og fugle på besøg. Mens jeg var der, kom to egern og spiste på fodrebrættet. Hans far hed Ejner Christian Larsen og var også grønthandler m.m., kendt af mange som en bullerbasse med bowlerhat. Han brølte ofte af ungerne men gav dem også sommetider en kasse bananer, hvilket skabte stor glæde). Lars Overvad Nielsen, Beboerrådgiver Tak for historien til Kurt Højgaard Larsen. Skulle nogen have fået lyst til at fortsætte historien, hører vi gerne fra jer. Har nogen billedmateriale vi kan låne, vil vi også blive meget glade? Historie og billedmateriale vil også blive brugt af Erindringsværkstedet. Redaktøren: Bjarne Andersen Morsøgade 22, tlf Beboerrådgiver: Lars Overvad Nielsen Sjællandsgade 11, tlf Formand for Erindringsværkstedet: Villy Jensen Sjællandsgade 20, 2.tv, tlf Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon

13 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Mads Lynge, Morsøgade 14, 3. th. Kai Hjorth, Bornholmsgade th. Bestyrelsesmedlem: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th. Bestyrelsesmedlem: Jesper H. Kornbeck, Sejrøgade 8, 3. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Lotte Peitersen, Bornholmsgade 64, st. th. Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2. th. Per Sørensen, Bogøgade 6, 4. tv. Jens Otto Jensen, Bogøgade 14, 4.th. Britta T. Andersen, Bogøgade 14, 4.tv. Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Ekstra suppleanter: Bjarne Andersen, Morsøgade Willy Royberg, Bornholmsgade Bestyrelsen fra venstre: Jesper Kornbeck, Mads Lynge, formand Palle Christensen og Flemming Corfixen. Kai Hjorth fraværende. 13

14 Nyt telefonnummer: Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til efterårsudgaven af Kontakten Denne gang har jeg en hel del på hjertet med hensyn til vores afdeling. De fleste gange, når der bliver skrevet her i bladet, er det jo en form for envejs kommunikation. Jeg skriver til jer, men der er faktisk ingen, der skriver tilbage via bladet her eller på anden måde sender jeres tanker eller ideer. Jeg, og den øvrige afdelingsbestyrelse, vil meget gerne høre fra jer, hvis I synes, I har en god ide, eller en kommentar til det jeg skriver. Nogle af jer ringer en gang imellem, men det er jo tit om noget helt konkret, der er gået i stykker, eller på anden måde noget der skal findes en løsning på. Det er også helt OK, men jeg/vi kunne godt tænke os en større form for dialog med jer beboere. På sigt håber jeg meget, at der via Østparken bliver mulighed for at få en mail adr. til afdelingsbestyrelsen, så vi derigennem eventuelt kan få en dialog. Vores varmemester har i øvrigt allerede fået en mailadr. Husk vores bestyrelseskontor er i Bogøgade 2 sttv. Her kan I altid aflevere en seddel i brevsprækken, eller I kan vælge at ringe til mig. Jeg har fået et nyt mobilnummer i forbindelse med arbejdet som afdelingsbestyrelsesformand. Nummeret er Mail til varmemester: De af jer, som har mulighed for at sende mail, kan nu skrive til vores varmemester på Internettet. Adressen er: Det grønne Her et års tid efter vi overtog de grønne arealer fra Aalborg Kommune, ser det endelig ud til, at der skal til at ske noget mellem blokkene. Det har været en lang vej at nå frem til det punkt, vi er ved nu. Her i august går afdeling 1 & 3 ud i en omvendt licitation vedrørende de grønne arealer. De to afdelinger går ud med hver sin plan for det grønne, dog har vi valgt mange planter/buske i samme sort, så det herved bliver billigere grundet mængderabat. September måned er afsat til, at de firmaer, der er blevet indbudt til licitationen, kan udregne et tilbud. I starten af oktober skal der så til at ske noget praktisk med græsset, jorden og beplantningen. Planen for afdeling 1 er, at vi starter med arealet mellem Bogø og Sejrøgade. Herefter går vi over i Sejrøgade og videre til Saltholmsgade - Bornholmsgade. Det sidste areal bliver Morsøgade, grundet byggepladsen. 14

15 Inden sommer 2007 skal alle arealer her i afdeling 1, stå færdig med græs, nye buske, planter og træer. I starten af året var der en gruppe af beboere, der sammen med bestyrelsen gennemgik den plan, der nu bliver ført ud i livet. Det er ikke sikkert, at alle forventninger hos alle beboere bliver indfriet på en gang, for der er et budget der skal holdes. Mange af de buske og planter, der bliver plantet, skal også først have mulighed for at gro, før det kommer til at se pænt ud. Det er meningen, at vi hvert år fremover vil tilplante lidt, hvor det skønnes nødvendigt. Vi skal også have placeret nogle bænke, men det bliver noget af det sidste, der sker næste år. Vi vil gerne se på helheden, før vi begynder at placere nye legeredskaber, borde og bænke. Her vil det være fint, hvis I har nogle ting, I kunne tænke jer, ud for hvor I bor. Kastanietræ Jeg vil her i efteråret kontakte de beboere, der bor i lav ende af Bornholmsgade, for at høre til Kastanietræet, efter at have modtaget et ønske om fældning fra nogle af jer. Det bliver efter flertal, hvis træet skal fældes. Det vil ligesom i de andre gader sige, at de, der bor lige ud for træet og har størst gene, vil have en større stemme. Varmemester Vi har her den 1. august fået en ny varmemester i afdeling 1. Vores Erik Hansen er blevet flyttet over i Fyensgadecentret efter en større rokade, som administrationen har gennemført. Det vil andetsteds her i bladet fremgå hvilke andre rokeringer, der har været tale om. Vores nye varmemester hedder Klaus Bonde, og jeg håber alle vil tage godt imod ham. Jeg vil på egne og afdelingsbestyrelsens vegne ønske dig velkommen i afdeling 1. Når du har haft lidt tid til at komme ind i tingene, er jeg sikker på, at vi sammen vil videreføre de gode takter og forhold, der er mellem beboere/bestyrelsen og varmemesterfunktionen. Repræsentantskabet I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Østparken i foråret blev forslaget om at skære ned på repræsentanter i alle afdelinger vedtaget. Det indebærer for afdeling 1, at vi fremover er repræsenteret med 5 beboere i det samlede repræsentantskab for Østparken. Som det blev nævnt og accepteret på beboermødet i februar, så er det de fem medlemmer, der sidder i afdelingsbestyrelsen, der repræsenterer afdelingen frem til næste beboermøde. Ny gårdmand Vores gårdmand Bent, der arbejdede i Sejrøgade, Bogøgade og halvt Morsøgade, har ønsket at forlade jobbet. Bent har fortalt, at han var glad for jobbet som gårdmand hos os, men han blev tilbudt at komme tilbage til sit gamle job, og det synes han ikke, han ville sige nej til. 15

16 I stedet for Bent har vi fået ansat en ny gårdmand. Han hedder Hans Jørgen Rise. Velkommen til Hans. Jeg håber, vi får et godt samarbejde i årene fremover. Nye emhætter Her i løbet af efteråret skal alle have udskiftet deres emhætte i køkkenet. Emhætterne vi har nu er efterhånden omkring de 10 år i flere af vore køkkener. Da der er en stigende tendens til at de nuværende emhætter går i stykker og skal repareres, må vi ud fra en økonomisk betragtning sige, at det ikke er en god situation. Derfor er det faktisk billigere i det lange løb at skifte til nye emhætter frem for at begynde en reparation, der kun vokser i omfang. Den nye emhætte er fra Electrolux og hedder Silent Tech. Det er ikke en udtræksemhætte. Den har tre sugeniveauer samt et turbo sug. Den har selvfølgelig også det sædvanlige lys. Mere rengørings venlig ser den umiddelbart også ud til at være. Den har et andet sugesystem med et skovlhjul, der skal suge luften ud, frem for den model vi har nu, hvor det er en propel, der snurrer rundt. Dette gør, at der er en meget større sugeevne på den nye model. Som navnet antyder, er den også meget lydsvag på de lave sugestyrker Den er endvidere meget nem at betjene, da alle knapper sidder i fronten af emhætten. I vil senere modtage en information om, hvornår udskiftningen starter i jeres gade/opgang. Sådan ser de nye emhætter ud 16

17 Molokker i Færøgade Papir og glas I forbindelse med overtagelsen af de grønne arealer, har vi i bestyrelsen debatteret de nye molok systemer til papir og glas. Vi vil derfor, som et forsøg, få opsat to molokker til henholdsvis papir og glas. De bliver placeret op mod Sjællandsgade i Sejrøgade. Vi vil så over en rum tid vurdere, om det er noget, vi skal bygge videre på. De andre steder, hvor der i dag står disse runde kubler i rød og grøn til papir og glas, vil vi prøve at høre, om de kan udskiftes til nogle nyere, der er noget pænere i udseendet. Molokker til dagrenovation er ikke på tale til afdeling 1. Vi vil senere på året lave et forsøg ved en skakt, for at se om vi fremover skal overgå til containere nede i kælderen ved skaktens udløb, der hvor vi i dag har papirsposer, hvor affaldet havner i. Husorden Vi vil som afdeling her i løbet af efteråret stramme op på flere husordenregler. Her i første omgang er vi desværre nød til igen at køre hårdt på i vaskehusene i forbindelse med glemt tøj, der står i poser/kurve og ligger på borde, samt i vaskemaskinerne lang tid efter vasken er færdig. Det med at tøjet ikke bliver taget ud af vaskemaskinen efter endt tøjvask, giver tit stor irritation for den næste beboer, der skal bruge maskinen. Alle regler for vask står for øvrigt skrevet på opslagtavlerne i alle vaskehuse. Det bliver gårdmænd og varmemester, der kommer til at håndhæve disse ting i dagligdagen. 17

18 Nye vasketerminaler Fra uge 37 og til og med uge 41 skal vi have skiftet alle vores booking-terminaler i vaskehusene. Det bliver en ny terminal fra Nyborg, der fremover skal benyttes ved reservering samt bestilling af vask og tørring af tøj. Der vil i alle vaskehuse blive afholdt en demonstration af de nye booking terminaler. Datoer for disse seancer vil der blive informeret om 14 dage før afholdelse. Der vil blive opsat nye plancher i vaskehusene, der fortæller, hvordan de nye enheder fungerer, så man kan læse sig til virkemåden. Endvidere bliver man også guidet gennem menuerne på selvbooking terminalen, når man taster. Alle funktioner foregår med et let tryk med fingeren på skærmen på terminalen. Terminalen er fremover placeret på gulvet, og man skal derfor arbejde i almindelig højde, når man taster på skærmen. Hvis der er nogen af jer, der ikke er helt med i den nye procedure efter demonstrationen, eller ikke har haft mulighed for at deltage, så henvend jer til mig eller varmemesteren, så sørger vi for at lave en gennemgang af hele proceduren I jeres vaskehus. Ny pris på vask I forbindelse med udskiftningen af disse terminaler har afdelingsbestyrelsen indstillet til administrationen at prisen på en vask hæves med en krone, så det fremover kommer til at koste 8 kr. for en vask. Heri er der stadig sæbe, af den meget milde slags, og hvis man ønsker det skyllemiddel. Prisen på at benytte tørretumblerne bliver der ikke rørt ved. Renoveringen i Morsøgade Efter møde med MTH, der forestår renoveringsprocessen i Morsøgade, må vi alle konstatere, at som tingene har udviklet sig, så når vi ikke at blive færdig til tiden med hele renoveringsprocessen i år. Jeg vil her gerne sige, at det ikke udelukkende er MTH s skyld, at vi ikke når det til tiden. Det har vist sig, at der er utrolig mange mursten, der er i en dårligere forfatning end vi troede. Det bevirker, at det tager meget længere tid med murerarbejdet. Samtidig har der været mange andre problemer, ingen tvivl om det, men frem for at lade som om det nok skal gå, synes jeg det er fair at melde ud, hvordan tingenes tilstand er. Vores teknikere og folkene fra MTH skal sammen udfærdige en ny revideret tidsplan, som Mogens Hansen og afdelingsbestyrelsen så skal tage stilling til og efterfølgende godkende. Vores udgangspunkt er, at det skal have så lidt indflydelse på beboernes hverdag som muligt, at renoveringen bliver forlænget. Alle altaner vil have første prioritet, så må vi se, hvad der bliver tilbage, der eventuelt skal udsættes til næste år. Da det første byggemøde efter sommerferien ligger efter deadline på det, jeg skriver her til beboerbladet, kan jeg ikke i detaljer fortælle, hvad den nye plan kommer til at indebære. De beboere i Morsøgade, det kommer 18

19 til at omhandle vil selvfølgelig blive informeret som hidtil. Frem for at tvinge en forcering af renoveringen igennem, er det min opfattelse at vi ligeså godt kan få en god løsning med en realistisk tidsplan, med de problemstillinger der er kendt, sat i værk, end vi sidst på året skal til at diskutere alverdens ting, fordi den gamle tidsplan ikke lykkedes. Jeg vil gerne nævne, at samarbejdet med folkene fra MTH er meget fint, og al mødeaktivitet foregår i en god atmosfære. Vi vidste alle, at Morsøgade var en stor mundfuld, men på det tidspunkt var det også meningen, at den daværende entreprenør så at sige skulle sætte kronen på værket, og efter to års erfaring fra Bornholmsgade og Saltholmsgade skulle kunne klare de mange processer noget hurtigere, fordi der var opbygget en erfaring med alle arbejdsprocesser. Nu gik det jo så sådan, at vi måtte skifte entreprenør midt i vadestedet så at sige. At så MTH alligevel syntes, de ville binde an med opgaven med Morsøgade efter den kendte tidsplan, skal jo ikke kun komme dem dårligt tilbage. De har prøvet og måttet erkende, at de ikke kan nå at få det hele færdigt til tiden. Med hensyn til de juridiske aspekter i kontrakten, er det noget vores teknikere og administrationen følger op på. På bedding Her til sidst vil jeg lige ridse op, hvad efteråret har på bedding. Vi fortsætter med renoveringen i Morsøgade, vi starter op på genopretningen af de grønne arealer, vi skal have udskiftet gamle emhætter, og der skal udskiftes nye terminaler i alle vaskerier. Ud over disse mere håndfaste ting, foregår samarbejdet med vores gode naboer i afdeling 3 stadig. Vi prøver i de to afdelingsbestyrelser til stadighed at forme nogle processer og indkøb, så tingene bliver ens både i udførelse og indkøb. Afdeling 3 skal have de samme terminaler i vaskerierne, og sandsynligvis senere næste år, de samme emhætter. Ved at blive enige om disse ting sparer vi også penge i indkøb, da der kommer en 19

20 væsentlig rabat på købene, når vi sammen går ud og skal indkøbe ca enheder. Det gavner i den sidste ende alle de beboere, der bor i de to afdelinger. Når tingene er nogenlunde ens, bliver det også lettere for vores håndværkere, samt vores gårdmænd/varmemestre, når de skal udføre forskellige arbejder og servicere beboerne. Alt i alt et efterår, hvor der bliver en hel del, der skal tages hånd om. På afdelingsbestyrelsens vegne Palle Christensen. formand afd.1 Erik Hansen Jeg vil som formand for afdeling 1, sige dig mange tak for de år, vi har samarbejdet for afdelingen. Der har været mange store og små opgaver, vi har fået løst på en god måde. Nogle gange har det ikke altid været let, men sådan er det nu engang at have med en stor afdeling at gøre. Jeg ved, at der skal meget til for at ødelægge dit gode humør, og tit har vi da også kunnet muntre os sammen over tingenes tilstand. Det er en god ting, at der er plads til smil på læben, selv om tingene sommetider ikke er helt lette at takle. Jeg vil ønske dig held og lykke ovre i afdeling 7, og det er jo ikke længere væk, end vi nok løber på hinanden i ny og næ. Palle Christensen 100 års fødselsdag Signe Jacobsen, Bornholmsgade 80, 100 år Lørdag den 5. august blev endnu en af Østparkens beboere 100 år. Signe Jacobsen er et kendt ansigt for mange i Øgadekvarteret. Hun er frisk med en kommentar til det, der sker i kvarteret, er god for en hurtig og kvik bemærkning og har en smittende latter. Klokken 10 lørdag formiddag blev afdelingsformand Palle Christensen og beboerrådgiver Lars Overvad budt velkommen, da de kiggede forbi for at gratulere på dagen. Det blev til en god snak om hverdagen i Østparkens afdeling 1., og nogle historier fra Signes lange liv. Klokken 12 ventede familien og bekendte i Vejgaardhallen, hvor fru Jacobsen havde inviteret til åbent hus og dans. Fru Jacobsen er en ud af 16 søskende fra gården Egtve i Øster Hassing Enge. Da hun var 9 år blev hendes mor kontaktet af en kone fra Nøvling, der havde brug for et barn til at hjælpe med driften af gården. Hendes mor tilbød, at Signe kunne komme og tjene på gården. Så da Signe var 9 år, startede hun ved Karoline som børnearbejder. Arbejdet varede fra forår til efterår. I den tid boede hun på gården i Nøvling, gik i den lokale skole tre dage om ugen og arbejdede så ellers på gården. Ansættelsen varede i flere år og betalingen var 1 kr. pr år. En af opgaverne var at passe familiens yngste, en pige på 2 år, der hed Olga. I dag er de to stadig veninder og mødes jævnligt. En anden af opgaverne var at slå lyng, som blev samlet og brugt til at fyre med. En dag fik hun en hare med af familien til skolens lærer. Det betød, at han til gengæld satte Signes skoletid ned fra tre dage om ugen til to dage så familien kunne få mere arbejde ud af Signe. For Signe betød det ikke noget, om hun var i skole eller ved familien i Nøvling, for skolelæreren brugte også børnene til i skoletiden at få dem til at arbejde hjemme ved sig selv eller ved andre familier. Fra efterår til forår var Signe hjemme på gården i 20

21 100 års fødselaren fortæller Øster Hassing, hvor hun gik i skole i Hede skolen. Der er mange historier at berette fra Signe Jacobsens liv, bl.a. om tiden som ung pige på Kallehavegård og Klitgård ved Løkken, hendes job som kaffejomfru i Haandværkerforeningen i Aalborg, 7 år som ansat ved Egmont kollegiet i København og jobbet som oldfrue på hotel Astoria. Vi hørte alle historierne og fik at vide om både de gode og dårlige sider ved jobbene. Signe Jacobsen er en af de beboere, der fast deltager i afdelingsmøderne og havde da også et par kommentarer til det, der sker på møderne. En af dem var, at det er en uskik, at der er en af deltagerne, som bliver siddende, når han har mikrofonen hun vil gerne at alle, der taler rejser sig, så hun kan se, hvem det er der taler. Jo - Signe Jacobsen vil gerne følge med, så hun er ordentligt orienteret. TILLYKKE med dagen og de 100 år. Lars Overvad Nielsen Beboerrådgiver Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 1 Varmemester Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Keld Peitersen 21

22 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Tur til Jesperhus Blomsterpark Lørdag d. 5. august tog 69 glade og forventningsfulde beboere fra afd. 1 og 3 en tur til Jesperhus Blomsterpark. Det var en dejlig tur, hvor vejret bare var med os. Vi standsede på vejen derop, hvor vi fik kaffe og et rundstykke, hvorefter vi igen satte kursen mod Mors. Vel ankommet begav vi os på rundtur i de smukke omgivelser, hvor der var noget for alle at se på. En lille dyrepark er noget af det første man møder, når vi er kommet igennem billetlugen, men herefter følger så det ene efter det andet af enormt smukke blomsterdekorerede bede. I år var der H. C. Andersen år, og der var pyntet op med blomsterfigurer lavet efter hans eventyrsamling. En virkelig stor oplevelse. Hen af eftermiddagen skulle vi igen sætte næsen hjemefter, men vi kunne desværre ikke få gang i den ene af busserne, så Falck måtte rekvireres. Han fik bussen i gang og kørte tilbage til stationen, men i mellemtiden var bussen igen gået i stå. Om igen, ring til Falck. Redderen ankommer endnu engang, men så siger jeg også til ham, at nu bliver du altså her, indtil vi er kommet af sted. Det gjorde han også, og vi kom alle hjem en masse oplevelser rigere. Alt i alt en meget vellykket tur, også selvom vi blev små 2 timer forsinkede på grund af Vi venter på bussen 22

23 Blomsterkunst i Jesperhus nydes uheldet med bussen. Tak fordi I alle tog det så positivt. Ellinor Jensen Linedans Der vil i den nærmeste tid komme opslag i på tavlerne i opgangene, angående tidspunktet for opstart af Linedans. Alle er hjertelig velkomne. Bjarne Olsen står for tilmelding, og ønsker I yderligere oplysning, kan I kontakte Bjarne på telefon Ellinor Jensen Linedans med instruktør Lene Mandrup i front 23

24 Modeshow Den 5. oktober vil der igen blive arrangeret modeshow, hvor JULIA kommer og præsenterer efterårs- og vintermode. Læg mærke til opslagene i opgangene, da programmet for modeshowet endnu ikke er færdig her ved deadline på bladet, men sæt et kryds i kalenderen ved d. 5. oktober. Ellinor Jensen Bingo Ja, så er sommerferien slut, og vi går igen i gang med bankospillet. Vi starter op torsdag den 14. september. Herefter er der spil igen den 12. oktober og den 9. november, og vi slutter af med julespil den 14. december. Mødetid er som sædvanlig kl På gensyn Bankogruppen Julestue for ældre i afdeling 1 og 3 Ja, der er jo stadig, i skrivende stund, sommer, men jeg vil lige minde jer om vores hyggelige julestue, så I kan få sat et kryds i kalenderen. Det bliver onsdag den 6. december, men der kommer også opslag i opgangene. På vegne af afd. 1 og 3: Ellinor Jensen Nyt fra strikkeklubben Strikkeklubben byder igen velkommen til en ny sæson. Det er i år 14 år siden, vi startede op med nørkleriet. Vi regner med at se alle de gamle medlemmer, men håber også, at nogle nye vil finde vej til Strynøgades selskabslokaler, hvor vi på første sal får byttet historier, samt snakker om løst og fast i takt med, at strikkepindene gløder. Vi får os en kop kaffe og har sædvanen tro på skift en kage med. Vi starter mandag den 2. oktober fra kl til og fortsætter hver mandag indtil påske. Med venlig hilsen Anna-Lise,

25 Nyt fra beboerrådgiveren Lars Overvad Nielsen Sankt Hans 2006 i Østre Anlæg Fredag den 23. juni samledes 2000 mennesker i Østre Anlæg for i fællesskab at fejre Sankt Hans, lytte til musik og nyde hinandens selskab. Mere end 30 frivillige var i gang denne aften for at sikre, at de besøgende kunne opleve ansigtsmaling, klatrevæg, hoppeborg, musikalsk underholdning, bål, båltaler, kåring af årets nabo og årets butik, besøg i Markuskirkens tårn, snobrød samt forfriskninger til ganen. Som noget nyt havde vi satset på et rimeligt kendt orkester Hans Knudsens Plads, som kom og leverede varen mange af deltagerne stod og rokkede med foran scenen og tæerne vippede med i takt under bordene. For at det hele har kunnet fungere, har der siden januar været en gruppe på frivillige i gang med forberedelserne. En forberedelse der bl.a. havde det vigtige fokus, at have en plan A og en plan B klar. Plan A var tørvejrsplanen, og det var, som alle ved den, der blev brug for. Hans Knudsens Plads spillede til Sankt Hans festen 25

26 Båltaler: Mette Larsen Men plan B var også vigtig at have liggende klar, hvis regnen skulle komme. En stor tak til alle de frivillige, og så skal det lige bemærkes, at nogle af de frivillige er tidligere beboere i kvarteret, som giver en hånd med, fordi de stadig har et hjerte, der brænder for kvarteret. Dejligt at opleve at så mange mennesker kom og nød aftenen og musikken sammen med os. Ligesom sidste år blev det et arrangement, som viste, at 2000 mennesker kan samles, uden at der bliver væsentlige problemer. Alle boligselskaberne har ydet økonomisk støtte til arrangementet, ligesom Spar Nord, Samrådet og Styregruppen for helheds- og handleplanen har ydet støtte. Mange tak for støtten. Vi håber, at regnskabet viser sig at balancere, da dette års arrangement var vores hidtil største økonomiske satsning. Lars Overvad Nielsen Beboerrådgiver Besøg på brandstationen Tirsdag den 30. maj var der 30 beboere, som var på besøg ved Beredskabscenter Aalborg i Jyllandsgade. Med Ø-gadekvarterets naboskab til Be- 26

27 redskabscenter Aalborg høres der ofte alarmer og udrykninger. Heldigvis er ikke alle alarmer ensbetydende med, at der er brand eller miljøproblemer. En stor del af deltagerne i rundvisningen var børn. De fik mange gode oplevelser gennem aftenen. Ved velkomsten, blev de tilbudt en brandhjelm og klistermærker, senere kom de til at prøve en rigtig brandhjelm, sprøjte med højtrykssprøjte, blive hævet til vejrs i stigevognen og køre i brandbilen med udrykning. Rundvisningen gav et godt indblik i udstyret på Beredskabscenteret, brandvæsenets historie og hverdagen på en brandstation. Lars Overvad Nielsen beboerrådgiver Sjællandsgade 11, tlf

28 Indlæg fra afdeling 3 Bestyrelsen i afdeling 3: Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen, Samsøgade 28 Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen, Samsøgade 34 Bestyrelsesmedlem: Claus Gilliamsen, Lyøgade 14 Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8 Synsmand: Ellinor Jensen Byggeudvalg: Ellinor Jensen og Henrik Yde Grøn gruppe: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Jan Jensen, Ann Andersen, Lis Sørensen, Holger Hansen, Gunnar Hansen, Steen Clausen, Kirsten Mikkelsen, Erik Holm Andersen og Claus Gilliamsen. Aktivitetsudvalg: Ellinor Jensen, Lis Sørensen og Benny Hansen. Repræsentant i antenneforeningen: Henrik Yde, suppleant Ebbe Nielsen Ø-gade Samråd: Henrik Yde og Claus Gilliamsen Beboersammensætningsudvalg: Henrik Yde og Ann Andersen Styregruppen for beboerrådgiver: Ann Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: Ann Bylund Andersen, Henrik Yde, Bente Dahlgaard, Ebbe Nielsen, Ellinor Jensen og Lis Sørensen fra bestyrelsen samt Kirsten Mikkelsen, Bjørnøgade 15 og Steen Clausen, Hjortøgade 12 28

29 Bestyrelsen fra venstre: Majbritt Mikkelsen, Jan Jensen, Bente Dahlgaard, Lis Sørensen, formand Ann Andersen, Claus Gilliamsen og Henrik Yde. Fraværende var Ellinor Jensen og Ebbe Nielsen. Grønne områder Afdelingsformand Ann Bylund Andersen Bestyrelsen har her i sommer valgt at lade vores ejendomsfunktionærer holde de grønne områder med stor succes. En stor tak til vore ejendomsfunktionærer for den måde, de holder vores grønne områder på det er længe siden, at vores områder har været så velplejede. Vi er nu i fuld gang med at planlægge, hvad der skal ske med de grønne områder, nu da vi selv har overtaget disse. Vi har jo i forvejen nogle meget fine grønne områder med mange flotte plæner, træer og buske. Vi vil bestræbe os på, at vedligehold af områderne ikke kommer til at koste huslejestigninger og på at gøre områderne lette og overskuelige at vedligeholde. I forbindelse med at vores 2 børnehaver flytter til Sønderbroskolens arealer i 2007 nedlægges samtidig deres nuværende legepladser, der er meget nedslidte. I stedet etableres der en ny legeplads bag ved garagerne i forlængelse af den nuværende fodboldbane, som vi har planer om at ændre til en multibane (i stedet for den hockeybane vi har i Strynøgade, hvor der vil blive sået græs). 29

30 I hver gade vil de tidligere legepladser længst inde på områderne blive udstyret med en ny sandkasse, og hvis der i forvejen er gynger vil disse bibeholdes borde/bænke og mulighed for at grille vil blive etableret. De tidligere legepladser længst ud mod Østre Alle vil blive brugt til opbevaring af containere og trailere græs, træer og buske vil blive bevaret. Der hvor der ikke er grønne buske/hække foran parkeringspladserne vil der blive plantet træer eller buske for at lave en afgrænsning ind til de grønne områder. Dette er i hovedtræk de planer, der foreløbig er for de grønne områder, hvor vi forventer at gå ud i en fælles licitation med afd. 1 i september måned med henblik på at få sat så mange buske/ træer i jorden inden vinteren resten vil blive gjort færdig i løbet af foråret/sommeren Personaleskift Vores ejendomsfunktionærer Brian Andersen og Claus Bonde har valgt at søge nye udfordringer som varmemestre i henholdsvis afd. 3 og 1. Tak for godt samarbejde til dem begge og held og lykke med de nye udfordringer. Vi siger hermed også velkommen til afd. 3 nye ejendomsfunktionærer Kasper Axberg og Bent Melchiorsen og håber på et godt samarbejde. Betalingssystem til vores vaskerier Både afd. 1 og 3 har valgt Electrolux betalingsanlæg til vore vaskehuse, da vi synes, at de udbyder et godt produkt - vores vaskemaskiner leveres af samme firma, hvilket vi har meget gode erfaringer med og ikke mindst ydes der en hurtig service, når maskinerne skal repareres. De nye betalingssystemer vil blive installeret i ugerne 41/43 og 44 og som sædvanligt vil der blive givet en grundig instruktion i brugen af disse til jer beboere. Dørtelefoner På beboermødet den 29.maj 2006 besluttede beboerne (83 ja stemmer og 49 nej stemmer) at beholde vores nuværende dørtelefoner og foretage reparation af disse under forudsætning, at der blev fundet en anden reparatør. At der holdes nøje øje med udgifterne, og at der foretages en evaluering igen på vores beboermøde i Det er nu både Østparkens elektriker og et mindre firma, der foretager reparationerne. Vi fik aldrig svar på vores henvendelse vedr. yderligere specifikation fra Dahl Jensen. Administrationen er blevet bedt om løbende at fremsende bestyrelsen en opgørelse over de reparationer, der foretages. Desværre er der ifølge administrationen ikke mulighed for at forfølge sagen yderligere. Østparken vil dog ikke fremover gøre brug af firmaet Dahl Jensen. Paraboler Der er 7 beboere, der ikke har reageret på vores seneste henvendelse i forbindelse med korrekt opsætning af paraboler, og de sager er derfor gået til vores 30

31 advokat med henblik på afgørelse i beboerklagenævnet. Ny institution I forbindelse med den nye institution, der skal ligge på Sønderbroskolens nuværende græsareal, hvor der nu spilles fodbold og som efter planene skal rumme 130 børn, er Teknisk Forvaltning tilskrevet vedr. den trafikforøgelse, der vil blive i Bornholmsgade. I den forbindelse tænkes der også på de mange skolebørns sikkerhed, der hver dag passerer Bornholmsgade for at komme i skole. Afd. 1 og 3 kunne ønske sig, at institutionen i stedet kom til at ligge med indgang ud mod Østre Alle. I skrivende stund afventer vi fortsat svar fra rådmand Henrik Thomsen. Vis hensyn - det er ikke acceptabelt i forbindelse med f.eks. flytning at efterlade møbler eller andet på fortovet. På vegne af afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Afdelingsformand Afskedsreception for Hardi Andersen Fredag den 30. juni 2006 holdt Hardi Andersen afskedsreception for sine nærmeste kolleger i frokoststuen ved varmemesterkontoret. Jeg var i den anledning også blevet indbudt og brugte selvfølgelig invitationen til at forevige gratulanterne, efterhånden som de kom for at ønske Hardi et godt otium. Afdelingformand Ann Bylund Andersen gratulerer på vegne af afdeling 3 31

32 Således mødte forretningsfører Mogens Blicher Hansen samt driftsleder Flemming Gregersen op, og bragte administrationens gratulationer. Fra afdeling 3 kom formand Ann Bylund Andersen. Hun overrakte Hardi en flot kurv med alverdens godter, såvel spiseligt som drikkeligt. Hardi s varmemesterkollega gennem en årrække Erik Hansen havde også et par flasker samt et par velmente ord med til Hardi. Endvidere kom en af forretningsforbindelserne gennem de seneste år gulvafsliber Peter Rasmussen med et par flasker. Hardi Andersen har været ansat i Østparken i knap 14 år, og går nu på folkepension efter et langt liv på arbejdsmarkedet. Herfra skal også lyde et ønske om en god og lang pensionstilværelse for Hardi og hans frue. Redaktøren Forretningfører Mogens Blicher Hansen overrækker Hardi administrationens gave KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 32

33 Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 3 Varmemester Brian Andersen Ejendomsfunktionær John Hansen Ejendomsfunktionær Bent Melchiorsen Ejendomsfunktionær Kasper Axberg 33

34 Indlæg fra afdeling 4 Bestyrelsen i afdeling 4: Formand: Leif Nielsen, Konvalvej / Næstformand: Agnes Jensen, Konvalvej Kasserer: Kirsten Sørensen, Konvalvej Sekretær: Dorthe Frandsen, Konvalvej 12 Besyrelsesmedlem: Per Tordrup, Konvalvej 2 Repræsentantskabsmedlemmer: Leif Nielsen, Kirsten Sørensen og Per Tordrup Suppleanter: Orla Jacobsen og Jørn Nielsen Afdelingsformand Leif Nielsen Med sådan en rekordsommer, hvor temperaturen, over flere uger når de højder og trænger ind i vore boliger, kommer man virkelig til at ønske sig en altan. En funktionel altan, hvor man kan sidde flere personer sammen og nyde sin mad og drikke i de mange lune sommeraftener. Siden sidst Sol, sol og atter sol, sikke en herlig sommer vi har haft indtil nu. Mon ikke de fleste skolebørn og voksne - har kunnet slappe af og afviklet ferie i den herlige danske sommer, fra en måske lidt til tider stresset tilværelse i skole og på job. 34

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 14.09.2015. Referat af: BeslutningsReferat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.09.15 kl. 18.30 22.00 September DIRIGENT: BIANCA BALSLEV

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere