B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Bjarne Olsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til Kontakten nr. 2, Det er vist nok den skønneste sommer i mands minde. Alle kan vist prale af, at i netop deres ferie var vejret perfekt, i hvert fald hvis man er til sol og varme. Dog kan jeg godt følge alle de ældre, som har lidt under hedebølgen, men jeg håber alle er ved godt mod og klar til efterårets strabadser. Der er i løbet af sommeren sket en temmelig stor udskiftning/rokade af varmemestre samt ejendomsfunktionærer i flere af Østparkens afdelinger. Se under afdelingerne. Jeg skal beklage, at der i sidste blad var blevet trykt forkert afdelingsnavn på formand Beate Jakobsen. Hun er selvfølgelig formand for afdeling 7. Løsningen i konkurrencen var denne gang Erik Hansen, som er formand i afdeling 2/9. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præ senteres Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Erik Hansen fortæller: Min vej til formandsposten i afdeling 2/9. Rokade af ejendomsfunktionærer: Mogens Hansen kommenterer. Nyuddannede ejendomsservice teknikere: Klaus Bonde, Henrik Hansen og Brian Andersen. Mogens Hansen fortæller. Installation af vaskemaskiner m.m.: Flemming Gregersen informerer. Indlæg under afd : Bl.a.: 100 års fødselar, Hardi Andersen gået på pension. Historien om Allékirken samt Børneog ungdomsklub: Af Lars Overvad Nielsen. Nyt fra aktivitetsudvalgene: Strikkeklubben starter op igen. Tur til Jesperhus, Linedans, Modeshow, Bingo og Julestue. Nyt fra beboerrådgiveren afd. 1+3: Sankt Hans i Østre Anlæg samt Besøg på brandstationen. Indlæg under afd : Nyt fra aktivitetsudvalgene: Sensommerfest/Bustur? Bingo Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem er formanden? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd, eller fastansatte, vil fortælle om sig selv. Bagerst i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2006: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, 3

4 da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2006 ) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 1. november Af hen- syn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Alle ønskes en rigtig god eftersommer. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Personalet i administrationen Fra venstre ses: Lilli Poulsen, Tina Reeves, Flemming Gregersen, Gitte Nielsen, Karina Andresen, Jytte Faitanini og Mogens Blicher Hansen, 4

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Ja så er sommeren og de lyse aftener desværre ved at være forbi! Vinteren og dermed de kolde, og mørke aftener nærmer sig desværre med hastige skridt! Uanset sommer, vinter, forår og efterår jamen så arbejder vi folkevalgte til stadighed, dog skal jeg være den første til at indrømme, at der dog ikke er sket meget her i sommeren, heller ikke i vores boligselskab. Dog er der sket lidt, og en ting vi i organisationsbestyrelsen har brugt en del tid på er fusion/sammenlægning, med et andet boligselskab? Kort før ferien blev vi kontaktet af boligselskabet Limfjorden s bestyrelse samt forretningsfører Lotte Bang, med henblik på en fusion mellem boligselskaberne Limfjorden og Østparken. Herefter foregik der flere indledende møder, bl.a. et møde mellem de to organisationsbestyrelser, men også møder Østparkens bestyrelse imellem. Efter i organisationsbestyrelsen at have drøftet tingene meget nøje igennem, var der meget stort flertal for at kunne meddele Limfjorden og dennes bestyrelse/ledelse, - at Østparken på nuværende tidspunkt ikke havde interesse i en fusion/sammenlægning med boligselskabet Limfjorden. Der var selvfølgelig flere grunde til, at vi ikke så nogen muligheder i, at fusionere med Limfjorden, men de to væsentligste grunde var nok økonomien, samt at Østparkens beboere ikke ville få noget som helst ud af fusionere, i hvert fald ikke her og nu! Med hensyn til økonomien er vores boligselskab betydeligt bedre stillet end Limfjorden, og dermed ville Limfjorden få mere ud af en fusion end vi i Østparken, idet man ved en evt. fusion sammenlægger alt, også økonomi. Limfjorden, der blot har ca. halvt så mange boliger som os i Østparken, har endvidere over 20 afdelinger, i modsætning til Østparkens 11 afdelinger, og dette mente vi var alt, alt for mange. Med så mange afdelinger med så få boliger, vil man også bruge betydelige flere penge i administrationsudgifter, hvilket vi absolut ikke mente ville komme vores beboere til gode. Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvad fremtiden viser, og det kan da godt være, at også Østparken bliver nødt til på en eller anden måde at fusionere, som andre boligselskaber i hele Danmark netop nu gør, men så må vi jo tage det op, når den tid kommer! Her og nu er tiden ikke til at fusionere, idet vi mener, vi i øjeblikket er store nok, til at klare os selv! Jeg vil gerne kraftigt understrege, at organisationsbestyrelsen ikke sagde nej tak til Limfjorden grundet en tidligere svindel-sag i netop Limfjorden, idet Lim- 5

6 fjorden jo efterfølgende har udskiftet hele deres organisationsbestyrelse, samt fået styr på tingene. Efterfølgende har boligselskabet Limfjorden anmodet om, at forhandlingerne boligselskaberne imellem ikke afbrydes helt, men kun er sat på standby, mens de arbejder på, at ligge deres afdelinger sammen, samt forbedre deres økonomi hvilket vores forretningsfører Mogens Blicher Hansen, Østparkens næstformand Brian Skræm og undertegnede godt kunne tilslutte os, dog uden at love Limfjorden noget som helst. Men, som det ser ud her og nu, er der sagt nej tak til boligselskabet Limfjorden! Der har i afdeling 1 & 3 været et ønske om, at der opsættes molokker til flasker og papir i de to afdelinger, og i første omgang sagde Aalborg kommune nej, grundet økonomien, eller mangel på samme. Efterfølgende har boligselskabets forretningsfører fået skriftligt tilsagn underskrevet af rådmand Marianne Nørgaard, og magistratsdirektør Knud Slot på opsætning af 4 stk. molokker i de to afdelinger (evt. 2 i hver afdeling), dog havde man ønske om 8 stk. (4 i hver afdeling). Aalborg kommune har meddelt boligselskabet, at der i øjeblikket ikke er penge nok i nuværende budget, og derfor kunne man blot efterkomme de 4 stk. molokker. Så kan afdelingerne søge om de sidste 4 stk. molokker i 2007! Der har endvidere været afholdt et møde med afdelingschefen i magistratens 5. afdeling og boligselskabet, vedr. ny gadebelysning og fortove i Morsøgade (afdeling 1). Idet Aalborg kommune igen har oplyst, at man ingen penge har til disse projekter, kan dette måske alligevel gennemføres på den måde, at boligselskabet Østparken evt. betaler nye lygtestandere, og belægning af fortovet, mens magistratens 5. afdeling betaler lamper og opsætning af disse, samt betaler de for nye fliser, hvor disse er gået i stykker. Der skulle meget gerne komme svar fra Aalborg kommune, her i august måned vedr. løsningsforslaget, idet afdelingschefen er nødt til, at have forslaget godkendt af ledelsen i magistratens 5. afdeling, da denne løsningsmodel aldrig tidligere har været anvendt i Aalborg kommune. Løsningen kræver også, at boligselskabet bruger af dispositionsfonden til projekterne i afdeling 1, men her har organisationsbestyrelsen tidligere været villig til, at bevilge afdeling 1 flere penge, end dem man allerede har bevilget afdelingen! Der er flere beboere i Østparken, der har spurgt til den gamle Skøjtehal i Samsøgade, og hvad denne evt. skulle bruges til? Til dette kan jeg blot svare, at man i øjeblikket er helt sikker på, at Skøjtehallen grundet meget ringe tilstand nedrives helt, og at der tilsyneladende skal bygges boliger på områderne. Der foreligger i øjeblikket et lokalforslag, som er sendt ud i offentlig høring, som går ud på, at der bygges villaer, eller rækkehuse på grunden! Jeg skal dog nok løbende så snart der er noget konkret melde ud her i bladet, om hvad og hvornår der sker noget i områderne ved Skøjtehallen og Eternitgrunden! Vores nye moderne plejeboliger Birkebo på Forchhammersvej, kører fortrinligt, og har nu været i drift siden den 1. januar 2005, men blev dog først endelig indviet i maj På trods af at plejeboligerne nu har 6

7 været i brug i snart 2 år, ja så har Aalborg kommune stadigvæk ikke endeligt godkendt byggeregnskabet for plejeboligerne på trods af, at vi her i boligselskabet har rykket kommunen op til flere gange for at få projektet endeligt godkendt. Aalborg kommune begrunder tingenes tilstand med, at man i kommunen har haft et meget stort arbejdspres, hvilket ikke mindst skyldes den kommende kommunesammenlægning. Dog har kommunen nu meddelt, at man forventer endelig godkendelse her i august måned! Det sidste her var blot en orientering om, hvordan og hvor langsomt det kan være, at arbejde sammen med kommunen om diverse projekter! Organisationsbestyrelsen stående fra venstre: Otto Holm Sørensen (afd. 2-9), Bjarne Olsen (medarbejderrepræsentant), Erik Hansen (afd. 2-9), Brian Skræm (afd. 5), Troels Bank Olesen (afd. 5), Henrik Yde (afd. 3), Palle Christensen (afd. 1) og Hugo Simonsen (afd. 6). Siddende fra venste: Beate Jakobsen (afd. 7), Finn Volder Faigh, hovedformand (afd. 6) og Leif Nielsen (afd. 4). Ann Bylund Andersen (afd. 3) er efter fotoet er taget indtrådt i organisationsbestyrelsen i stedet for Henrik Yde. 7

8 Præsentation af formanden for afd. 2/9 Afdelingsormand Erik Hansen Præsentationsrunden fortsætter. I dette blad vil Erik Hansen fortælle lidt om sin vej til formandsposten i afdeling 2/9: Min vej til afd 2-9 Gundorfslund, hvor jeg har boet i 14 år, har været lang og kringlet. Jeg er født i 1930 på Signalvej 14 i Vejgaard. Vi var 7 drenge og 1 pige. Jeg var den yngste. Vi flyttede senere til Valdemarsgade i vestbyen, hvorfor jeg blev indskrevet på Ryesgades skole. Her gik jeg ud efter 7. klasse. Som 14 årig kom jeg i lære som tjener i Aalborg Haandværkerforening, (der hvor Bio 5 ligger i dag). Læretiden var 3 år, men det var en barsk tid. Særligt om vinteren hvor vi tit arbejdede 15 timer ad gangen uden overtidsbetaling. Lønnen var 40 kr. pr. mdr. i det første år. 60 kr. i det andet år og 90 kr. i det tredje år, men det gik jo, fordi jeg boede hjemme. Jeg var udlært som 17 årig og rejste derefter til København, hvor jeg arbejdede 4 år i tivoli i sæsonen og om vinteren på et pænt spisested i Nyhavn. Herefter aftjente jeg min værnepligt i Vordingborg, og da jeg var 21 år, tog jeg ud at sejle på langfart (Nordamerika og Sydamerika). Vel hjemme begyndte jeg på hotel Phønix og var der i 4 år. Senere var jeg 10 år på smugkroen i Nyhavnsgade, som er kendt af mange ældre Aalborgensere. Jeg flyttede senere ned på Vesterbro og blev gift. Jeg kom i kontakt med tidligere formand på Gundorfslund Børge S Christensen, som var en gammel kollega. Jeg flyttede så på Gundorfslund, kom senere i bestyrelsen og hovedbestyrelse og har været formand i ca. 8 år. Jeg har efterfølgende haft 3 poster med frivilligt arbejde i afdelingerne og det har været en god tid med et godt forhold til beboerne og de ansatte. Telefon

9 Forretningsfører Mogens B. Hansen Rokering af ejendomsfunktionærer For at imødegå eventuelle historiedannelser om den rokade, vi har foretaget blandt vore ejendomsfunktionærer, skal jeg herved komme med en kort orientering: I forbindelse med at varmemesteren i afdeling 3 er gået på pension, har vi ønsket at foretage en mindre rokering mellem vore ejendomsfunktionærer. En rokering der blandt andet skulle give et nyt team i Øgadeområdet. Dette har betydet at varmemesteren i afdeling 1 er flyttet til afdeling 7, at varmemesteren i afdeling 7 er flyttet til afdeling 4, at ejendomsfunktionæren i afdeling 4 er flyttet til afdeling 3 og at ejendomsfunktionæren i afdeling 3 er blevet varmemester i afdeling 1. Endvidere har vi i år uddannet 3 ejendomsserviceteknikere, og de to af dem er nu varmemestre i Øgadeområdet, den sidste er varmemester for Gundorfslund, Forchhammersvej og Kærby Hvilehjem. (Se foto på næste side) Driftsleder Flemming Gregersen Information til alle beboere i Boligselskabet Østparken Vedrørende installering af vaske- og opvaskemaskiner Hvis beboere vil installere vaske eller opvaskemaskine, skal denne installeres af en aut. el- og vvs-installatør for at installationen er lovlig. Vi har mange gange oplevet, at beboere har lejet en maskine gennem firmaet Leasy, og maskinen så er blevet tilsluttet blandingsbatteri enten på badeværelset eller køkkenet. Dette er ikke en lovlig installation, fordi man kan komme til at åbne både for kold- og varmtvandshanen på blandingsbatteriet, således der kan fremkomme en kortslutning, hvor henholdsvis det kolde og varme vand løber sammen. Vi har også oplevet, at beboere har haft et usædvanlig stort varmvandsforbrug, fordi når maskinen er tilsluttet på denne måde, så tager den kun varm vand ind. Noget andet er også, at det kan skabe problemer for andre lejere, der oplever, at deres blandingsbatteri på badeværelset veksler mellem koldt og varmt vand. En sådan installation er et ulovligt indgreb på bygningens installationer, som kan indebære opsigelse/ophævelse af lejemålet efter lejeloven for almene boliger. Derfor skal installationen udføres af en autoriseret fagmand. 9

10 Østparken har uddannet 3 ejendomsserviceteknikere De nyuddannede ejendomsserviceteknikere fra venstre: Klaus Bonde, Henrik Hansen og Brian Andersen. v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

11 Allékirken samt Børne- og ungdomsklub Onsdag 25. januar 1956 viste Aalborg Stiftstidende denne model af det nye fritidscenter, hvor i dag aktivitetscentret ligger. Hvem kan hjælpe med oplysninger om aktivitetscenterets tilblivelse, fra kirke, børne- og ungdomsklub til det nuværende aktivitetscenter for de ældre. Denne overskrift bragte vi i sidste udgave af Kontakten og vi vil stadig gerne høre fra folk, som eventuelt kunne ligge inde med viden. Kurt Højgaard Larsen fra Hjortøgade 10, har reageret på opfordringen og fik besøg af beboerrådgiver Lars Overvad på en varm sommerdag sidst i juni måned. Kurt fortæller, at han den gang var 8-9 år og spændt fulgte med i byggeriet af det nye fritidscenter i Der var aftenåbent i lokalerne, og der var stor søgning. Så stor, at der var kø på åbningsaftenerne for at komme ind. De aftener, hvor der var åbent, var det vigtigt at spise tidligt, så man kunne komme ned og stå forrest i køen. Kurt fortsætter: Hverdagen for børnene var præget af mange restriktioner: Græsset måtte ikke betrædes, børn måtte ikke larme for meget, og mulighederne for at foretage sig noget var 11

12 generelt små, så det var en lise at komme i fritidscenteret. Her arbejdede jeg mest i værkstedet, hvor man kunne låne værktøj mod at aflevere en brik, (en personlig brik som man fik tilbage, når værktøjet var retur). Det største hit var at skaffe sig en 1/2 kokosnød, som så blev brugt til at lave små figurer af. Hvis man kunne få fat i et stykke teaktræ blev der lavet skåle og negerhoveder. Halskæder af kobber blev også lavet, og alle de selvgjorte ting blev brugt som gaver. Markussen var den frivillige, som sørgede for at vejlede os i værkstedet. I lokalerne var der plads til at spille bordtennis der blev spillet mange kampe og flere af børnene blev meget dygtige til at spille. Pigerne syede, lavede pettirør og kom med mælkeflasker, som fik flettet pettirør omkring. To af de vellidte og beundrede frivillige var hr. og fru. Hillerup. De havde opsyn med alle os unger og var gode til at holde justits på en behagelig måde. Fru Hillerup var ved pigerne og hjalp med syningen. Der kunne købes sodavand og slik i fritidscenteret, og det var helt sikkert, at de fleste af de 2 kr., der blev givet som ugepenge hjemme ved os, blev brugt i klubben. Kurt afslutter: Jeg stoppede i fritidscenteret, da jeg var år, men kan godt huske, at jeg enkelte gange var på besøg som 15 årig for at hilse på hr. Hillerup. (Kurt er af de fleste kendt som grønthandleren fra Hjortøgade. I sommerhalvåret bor han i et dejligt hus i kanten af Lundby krat. Omkring huset er en fantastisk have omgivet af skoven. Her kommer egern, rådyr og fugle på besøg. Mens jeg var der, kom to egern og spiste på fodrebrættet. Hans far hed Ejner Christian Larsen og var også grønthandler m.m., kendt af mange som en bullerbasse med bowlerhat. Han brølte ofte af ungerne men gav dem også sommetider en kasse bananer, hvilket skabte stor glæde). Lars Overvad Nielsen, Beboerrådgiver Tak for historien til Kurt Højgaard Larsen. Skulle nogen have fået lyst til at fortsætte historien, hører vi gerne fra jer. Har nogen billedmateriale vi kan låne, vil vi også blive meget glade? Historie og billedmateriale vil også blive brugt af Erindringsværkstedet. Redaktøren: Bjarne Andersen Morsøgade 22, tlf Beboerrådgiver: Lars Overvad Nielsen Sjællandsgade 11, tlf Formand for Erindringsværkstedet: Villy Jensen Sjællandsgade 20, 2.tv, tlf Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon

13 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Mads Lynge, Morsøgade 14, 3. th. Kai Hjorth, Bornholmsgade th. Bestyrelsesmedlem: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st. th. Bestyrelsesmedlem: Jesper H. Kornbeck, Sejrøgade 8, 3. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Lotte Peitersen, Bornholmsgade 64, st. th. Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2. th. Per Sørensen, Bogøgade 6, 4. tv. Jens Otto Jensen, Bogøgade 14, 4.th. Britta T. Andersen, Bogøgade 14, 4.tv. Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Ekstra suppleanter: Bjarne Andersen, Morsøgade Willy Royberg, Bornholmsgade Bestyrelsen fra venstre: Jesper Kornbeck, Mads Lynge, formand Palle Christensen og Flemming Corfixen. Kai Hjorth fraværende. 13

14 Nyt telefonnummer: Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til efterårsudgaven af Kontakten Denne gang har jeg en hel del på hjertet med hensyn til vores afdeling. De fleste gange, når der bliver skrevet her i bladet, er det jo en form for envejs kommunikation. Jeg skriver til jer, men der er faktisk ingen, der skriver tilbage via bladet her eller på anden måde sender jeres tanker eller ideer. Jeg, og den øvrige afdelingsbestyrelse, vil meget gerne høre fra jer, hvis I synes, I har en god ide, eller en kommentar til det jeg skriver. Nogle af jer ringer en gang imellem, men det er jo tit om noget helt konkret, der er gået i stykker, eller på anden måde noget der skal findes en løsning på. Det er også helt OK, men jeg/vi kunne godt tænke os en større form for dialog med jer beboere. På sigt håber jeg meget, at der via Østparken bliver mulighed for at få en mail adr. til afdelingsbestyrelsen, så vi derigennem eventuelt kan få en dialog. Vores varmemester har i øvrigt allerede fået en mailadr. Husk vores bestyrelseskontor er i Bogøgade 2 sttv. Her kan I altid aflevere en seddel i brevsprækken, eller I kan vælge at ringe til mig. Jeg har fået et nyt mobilnummer i forbindelse med arbejdet som afdelingsbestyrelsesformand. Nummeret er Mail til varmemester: De af jer, som har mulighed for at sende mail, kan nu skrive til vores varmemester på Internettet. Adressen er: Det grønne Her et års tid efter vi overtog de grønne arealer fra Aalborg Kommune, ser det endelig ud til, at der skal til at ske noget mellem blokkene. Det har været en lang vej at nå frem til det punkt, vi er ved nu. Her i august går afdeling 1 & 3 ud i en omvendt licitation vedrørende de grønne arealer. De to afdelinger går ud med hver sin plan for det grønne, dog har vi valgt mange planter/buske i samme sort, så det herved bliver billigere grundet mængderabat. September måned er afsat til, at de firmaer, der er blevet indbudt til licitationen, kan udregne et tilbud. I starten af oktober skal der så til at ske noget praktisk med græsset, jorden og beplantningen. Planen for afdeling 1 er, at vi starter med arealet mellem Bogø og Sejrøgade. Herefter går vi over i Sejrøgade og videre til Saltholmsgade - Bornholmsgade. Det sidste areal bliver Morsøgade, grundet byggepladsen. 14

15 Inden sommer 2007 skal alle arealer her i afdeling 1, stå færdig med græs, nye buske, planter og træer. I starten af året var der en gruppe af beboere, der sammen med bestyrelsen gennemgik den plan, der nu bliver ført ud i livet. Det er ikke sikkert, at alle forventninger hos alle beboere bliver indfriet på en gang, for der er et budget der skal holdes. Mange af de buske og planter, der bliver plantet, skal også først have mulighed for at gro, før det kommer til at se pænt ud. Det er meningen, at vi hvert år fremover vil tilplante lidt, hvor det skønnes nødvendigt. Vi skal også have placeret nogle bænke, men det bliver noget af det sidste, der sker næste år. Vi vil gerne se på helheden, før vi begynder at placere nye legeredskaber, borde og bænke. Her vil det være fint, hvis I har nogle ting, I kunne tænke jer, ud for hvor I bor. Kastanietræ Jeg vil her i efteråret kontakte de beboere, der bor i lav ende af Bornholmsgade, for at høre til Kastanietræet, efter at have modtaget et ønske om fældning fra nogle af jer. Det bliver efter flertal, hvis træet skal fældes. Det vil ligesom i de andre gader sige, at de, der bor lige ud for træet og har størst gene, vil have en større stemme. Varmemester Vi har her den 1. august fået en ny varmemester i afdeling 1. Vores Erik Hansen er blevet flyttet over i Fyensgadecentret efter en større rokade, som administrationen har gennemført. Det vil andetsteds her i bladet fremgå hvilke andre rokeringer, der har været tale om. Vores nye varmemester hedder Klaus Bonde, og jeg håber alle vil tage godt imod ham. Jeg vil på egne og afdelingsbestyrelsens vegne ønske dig velkommen i afdeling 1. Når du har haft lidt tid til at komme ind i tingene, er jeg sikker på, at vi sammen vil videreføre de gode takter og forhold, der er mellem beboere/bestyrelsen og varmemesterfunktionen. Repræsentantskabet I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Østparken i foråret blev forslaget om at skære ned på repræsentanter i alle afdelinger vedtaget. Det indebærer for afdeling 1, at vi fremover er repræsenteret med 5 beboere i det samlede repræsentantskab for Østparken. Som det blev nævnt og accepteret på beboermødet i februar, så er det de fem medlemmer, der sidder i afdelingsbestyrelsen, der repræsenterer afdelingen frem til næste beboermøde. Ny gårdmand Vores gårdmand Bent, der arbejdede i Sejrøgade, Bogøgade og halvt Morsøgade, har ønsket at forlade jobbet. Bent har fortalt, at han var glad for jobbet som gårdmand hos os, men han blev tilbudt at komme tilbage til sit gamle job, og det synes han ikke, han ville sige nej til. 15

16 I stedet for Bent har vi fået ansat en ny gårdmand. Han hedder Hans Jørgen Rise. Velkommen til Hans. Jeg håber, vi får et godt samarbejde i årene fremover. Nye emhætter Her i løbet af efteråret skal alle have udskiftet deres emhætte i køkkenet. Emhætterne vi har nu er efterhånden omkring de 10 år i flere af vore køkkener. Da der er en stigende tendens til at de nuværende emhætter går i stykker og skal repareres, må vi ud fra en økonomisk betragtning sige, at det ikke er en god situation. Derfor er det faktisk billigere i det lange løb at skifte til nye emhætter frem for at begynde en reparation, der kun vokser i omfang. Den nye emhætte er fra Electrolux og hedder Silent Tech. Det er ikke en udtræksemhætte. Den har tre sugeniveauer samt et turbo sug. Den har selvfølgelig også det sædvanlige lys. Mere rengørings venlig ser den umiddelbart også ud til at være. Den har et andet sugesystem med et skovlhjul, der skal suge luften ud, frem for den model vi har nu, hvor det er en propel, der snurrer rundt. Dette gør, at der er en meget større sugeevne på den nye model. Som navnet antyder, er den også meget lydsvag på de lave sugestyrker Den er endvidere meget nem at betjene, da alle knapper sidder i fronten af emhætten. I vil senere modtage en information om, hvornår udskiftningen starter i jeres gade/opgang. Sådan ser de nye emhætter ud 16

17 Molokker i Færøgade Papir og glas I forbindelse med overtagelsen af de grønne arealer, har vi i bestyrelsen debatteret de nye molok systemer til papir og glas. Vi vil derfor, som et forsøg, få opsat to molokker til henholdsvis papir og glas. De bliver placeret op mod Sjællandsgade i Sejrøgade. Vi vil så over en rum tid vurdere, om det er noget, vi skal bygge videre på. De andre steder, hvor der i dag står disse runde kubler i rød og grøn til papir og glas, vil vi prøve at høre, om de kan udskiftes til nogle nyere, der er noget pænere i udseendet. Molokker til dagrenovation er ikke på tale til afdeling 1. Vi vil senere på året lave et forsøg ved en skakt, for at se om vi fremover skal overgå til containere nede i kælderen ved skaktens udløb, der hvor vi i dag har papirsposer, hvor affaldet havner i. Husorden Vi vil som afdeling her i løbet af efteråret stramme op på flere husordenregler. Her i første omgang er vi desværre nød til igen at køre hårdt på i vaskehusene i forbindelse med glemt tøj, der står i poser/kurve og ligger på borde, samt i vaskemaskinerne lang tid efter vasken er færdig. Det med at tøjet ikke bliver taget ud af vaskemaskinen efter endt tøjvask, giver tit stor irritation for den næste beboer, der skal bruge maskinen. Alle regler for vask står for øvrigt skrevet på opslagtavlerne i alle vaskehuse. Det bliver gårdmænd og varmemester, der kommer til at håndhæve disse ting i dagligdagen. 17

18 Nye vasketerminaler Fra uge 37 og til og med uge 41 skal vi have skiftet alle vores booking-terminaler i vaskehusene. Det bliver en ny terminal fra Nyborg, der fremover skal benyttes ved reservering samt bestilling af vask og tørring af tøj. Der vil i alle vaskehuse blive afholdt en demonstration af de nye booking terminaler. Datoer for disse seancer vil der blive informeret om 14 dage før afholdelse. Der vil blive opsat nye plancher i vaskehusene, der fortæller, hvordan de nye enheder fungerer, så man kan læse sig til virkemåden. Endvidere bliver man også guidet gennem menuerne på selvbooking terminalen, når man taster. Alle funktioner foregår med et let tryk med fingeren på skærmen på terminalen. Terminalen er fremover placeret på gulvet, og man skal derfor arbejde i almindelig højde, når man taster på skærmen. Hvis der er nogen af jer, der ikke er helt med i den nye procedure efter demonstrationen, eller ikke har haft mulighed for at deltage, så henvend jer til mig eller varmemesteren, så sørger vi for at lave en gennemgang af hele proceduren I jeres vaskehus. Ny pris på vask I forbindelse med udskiftningen af disse terminaler har afdelingsbestyrelsen indstillet til administrationen at prisen på en vask hæves med en krone, så det fremover kommer til at koste 8 kr. for en vask. Heri er der stadig sæbe, af den meget milde slags, og hvis man ønsker det skyllemiddel. Prisen på at benytte tørretumblerne bliver der ikke rørt ved. Renoveringen i Morsøgade Efter møde med MTH, der forestår renoveringsprocessen i Morsøgade, må vi alle konstatere, at som tingene har udviklet sig, så når vi ikke at blive færdig til tiden med hele renoveringsprocessen i år. Jeg vil her gerne sige, at det ikke udelukkende er MTH s skyld, at vi ikke når det til tiden. Det har vist sig, at der er utrolig mange mursten, der er i en dårligere forfatning end vi troede. Det bevirker, at det tager meget længere tid med murerarbejdet. Samtidig har der været mange andre problemer, ingen tvivl om det, men frem for at lade som om det nok skal gå, synes jeg det er fair at melde ud, hvordan tingenes tilstand er. Vores teknikere og folkene fra MTH skal sammen udfærdige en ny revideret tidsplan, som Mogens Hansen og afdelingsbestyrelsen så skal tage stilling til og efterfølgende godkende. Vores udgangspunkt er, at det skal have så lidt indflydelse på beboernes hverdag som muligt, at renoveringen bliver forlænget. Alle altaner vil have første prioritet, så må vi se, hvad der bliver tilbage, der eventuelt skal udsættes til næste år. Da det første byggemøde efter sommerferien ligger efter deadline på det, jeg skriver her til beboerbladet, kan jeg ikke i detaljer fortælle, hvad den nye plan kommer til at indebære. De beboere i Morsøgade, det kommer 18

19 til at omhandle vil selvfølgelig blive informeret som hidtil. Frem for at tvinge en forcering af renoveringen igennem, er det min opfattelse at vi ligeså godt kan få en god løsning med en realistisk tidsplan, med de problemstillinger der er kendt, sat i værk, end vi sidst på året skal til at diskutere alverdens ting, fordi den gamle tidsplan ikke lykkedes. Jeg vil gerne nævne, at samarbejdet med folkene fra MTH er meget fint, og al mødeaktivitet foregår i en god atmosfære. Vi vidste alle, at Morsøgade var en stor mundfuld, men på det tidspunkt var det også meningen, at den daværende entreprenør så at sige skulle sætte kronen på værket, og efter to års erfaring fra Bornholmsgade og Saltholmsgade skulle kunne klare de mange processer noget hurtigere, fordi der var opbygget en erfaring med alle arbejdsprocesser. Nu gik det jo så sådan, at vi måtte skifte entreprenør midt i vadestedet så at sige. At så MTH alligevel syntes, de ville binde an med opgaven med Morsøgade efter den kendte tidsplan, skal jo ikke kun komme dem dårligt tilbage. De har prøvet og måttet erkende, at de ikke kan nå at få det hele færdigt til tiden. Med hensyn til de juridiske aspekter i kontrakten, er det noget vores teknikere og administrationen følger op på. På bedding Her til sidst vil jeg lige ridse op, hvad efteråret har på bedding. Vi fortsætter med renoveringen i Morsøgade, vi starter op på genopretningen af de grønne arealer, vi skal have udskiftet gamle emhætter, og der skal udskiftes nye terminaler i alle vaskerier. Ud over disse mere håndfaste ting, foregår samarbejdet med vores gode naboer i afdeling 3 stadig. Vi prøver i de to afdelingsbestyrelser til stadighed at forme nogle processer og indkøb, så tingene bliver ens både i udførelse og indkøb. Afdeling 3 skal have de samme terminaler i vaskerierne, og sandsynligvis senere næste år, de samme emhætter. Ved at blive enige om disse ting sparer vi også penge i indkøb, da der kommer en 19

20 væsentlig rabat på købene, når vi sammen går ud og skal indkøbe ca enheder. Det gavner i den sidste ende alle de beboere, der bor i de to afdelinger. Når tingene er nogenlunde ens, bliver det også lettere for vores håndværkere, samt vores gårdmænd/varmemestre, når de skal udføre forskellige arbejder og servicere beboerne. Alt i alt et efterår, hvor der bliver en hel del, der skal tages hånd om. På afdelingsbestyrelsens vegne Palle Christensen. formand afd.1 Erik Hansen Jeg vil som formand for afdeling 1, sige dig mange tak for de år, vi har samarbejdet for afdelingen. Der har været mange store og små opgaver, vi har fået løst på en god måde. Nogle gange har det ikke altid været let, men sådan er det nu engang at have med en stor afdeling at gøre. Jeg ved, at der skal meget til for at ødelægge dit gode humør, og tit har vi da også kunnet muntre os sammen over tingenes tilstand. Det er en god ting, at der er plads til smil på læben, selv om tingene sommetider ikke er helt lette at takle. Jeg vil ønske dig held og lykke ovre i afdeling 7, og det er jo ikke længere væk, end vi nok løber på hinanden i ny og næ. Palle Christensen 100 års fødselsdag Signe Jacobsen, Bornholmsgade 80, 100 år Lørdag den 5. august blev endnu en af Østparkens beboere 100 år. Signe Jacobsen er et kendt ansigt for mange i Øgadekvarteret. Hun er frisk med en kommentar til det, der sker i kvarteret, er god for en hurtig og kvik bemærkning og har en smittende latter. Klokken 10 lørdag formiddag blev afdelingsformand Palle Christensen og beboerrådgiver Lars Overvad budt velkommen, da de kiggede forbi for at gratulere på dagen. Det blev til en god snak om hverdagen i Østparkens afdeling 1., og nogle historier fra Signes lange liv. Klokken 12 ventede familien og bekendte i Vejgaardhallen, hvor fru Jacobsen havde inviteret til åbent hus og dans. Fru Jacobsen er en ud af 16 søskende fra gården Egtve i Øster Hassing Enge. Da hun var 9 år blev hendes mor kontaktet af en kone fra Nøvling, der havde brug for et barn til at hjælpe med driften af gården. Hendes mor tilbød, at Signe kunne komme og tjene på gården. Så da Signe var 9 år, startede hun ved Karoline som børnearbejder. Arbejdet varede fra forår til efterår. I den tid boede hun på gården i Nøvling, gik i den lokale skole tre dage om ugen og arbejdede så ellers på gården. Ansættelsen varede i flere år og betalingen var 1 kr. pr år. En af opgaverne var at passe familiens yngste, en pige på 2 år, der hed Olga. I dag er de to stadig veninder og mødes jævnligt. En anden af opgaverne var at slå lyng, som blev samlet og brugt til at fyre med. En dag fik hun en hare med af familien til skolens lærer. Det betød, at han til gengæld satte Signes skoletid ned fra tre dage om ugen til to dage så familien kunne få mere arbejde ud af Signe. For Signe betød det ikke noget, om hun var i skole eller ved familien i Nøvling, for skolelæreren brugte også børnene til i skoletiden at få dem til at arbejde hjemme ved sig selv eller ved andre familier. Fra efterår til forår var Signe hjemme på gården i 20

21 100 års fødselaren fortæller Øster Hassing, hvor hun gik i skole i Hede skolen. Der er mange historier at berette fra Signe Jacobsens liv, bl.a. om tiden som ung pige på Kallehavegård og Klitgård ved Løkken, hendes job som kaffejomfru i Haandværkerforeningen i Aalborg, 7 år som ansat ved Egmont kollegiet i København og jobbet som oldfrue på hotel Astoria. Vi hørte alle historierne og fik at vide om både de gode og dårlige sider ved jobbene. Signe Jacobsen er en af de beboere, der fast deltager i afdelingsmøderne og havde da også et par kommentarer til det, der sker på møderne. En af dem var, at det er en uskik, at der er en af deltagerne, som bliver siddende, når han har mikrofonen hun vil gerne at alle, der taler rejser sig, så hun kan se, hvem det er der taler. Jo - Signe Jacobsen vil gerne følge med, så hun er ordentligt orienteret. TILLYKKE med dagen og de 100 år. Lars Overvad Nielsen Beboerrådgiver Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 1 Varmemester Klaus Bonde Ejendomsfunktionær Hans Jørgen Rise Ejendomsfunktionær Keld Peitersen 21

22 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Tur til Jesperhus Blomsterpark Lørdag d. 5. august tog 69 glade og forventningsfulde beboere fra afd. 1 og 3 en tur til Jesperhus Blomsterpark. Det var en dejlig tur, hvor vejret bare var med os. Vi standsede på vejen derop, hvor vi fik kaffe og et rundstykke, hvorefter vi igen satte kursen mod Mors. Vel ankommet begav vi os på rundtur i de smukke omgivelser, hvor der var noget for alle at se på. En lille dyrepark er noget af det første man møder, når vi er kommet igennem billetlugen, men herefter følger så det ene efter det andet af enormt smukke blomsterdekorerede bede. I år var der H. C. Andersen år, og der var pyntet op med blomsterfigurer lavet efter hans eventyrsamling. En virkelig stor oplevelse. Hen af eftermiddagen skulle vi igen sætte næsen hjemefter, men vi kunne desværre ikke få gang i den ene af busserne, så Falck måtte rekvireres. Han fik bussen i gang og kørte tilbage til stationen, men i mellemtiden var bussen igen gået i stå. Om igen, ring til Falck. Redderen ankommer endnu engang, men så siger jeg også til ham, at nu bliver du altså her, indtil vi er kommet af sted. Det gjorde han også, og vi kom alle hjem en masse oplevelser rigere. Alt i alt en meget vellykket tur, også selvom vi blev små 2 timer forsinkede på grund af Vi venter på bussen 22

23 Blomsterkunst i Jesperhus nydes uheldet med bussen. Tak fordi I alle tog det så positivt. Ellinor Jensen Linedans Der vil i den nærmeste tid komme opslag i på tavlerne i opgangene, angående tidspunktet for opstart af Linedans. Alle er hjertelig velkomne. Bjarne Olsen står for tilmelding, og ønsker I yderligere oplysning, kan I kontakte Bjarne på telefon Ellinor Jensen Linedans med instruktør Lene Mandrup i front 23

24 Modeshow Den 5. oktober vil der igen blive arrangeret modeshow, hvor JULIA kommer og præsenterer efterårs- og vintermode. Læg mærke til opslagene i opgangene, da programmet for modeshowet endnu ikke er færdig her ved deadline på bladet, men sæt et kryds i kalenderen ved d. 5. oktober. Ellinor Jensen Bingo Ja, så er sommerferien slut, og vi går igen i gang med bankospillet. Vi starter op torsdag den 14. september. Herefter er der spil igen den 12. oktober og den 9. november, og vi slutter af med julespil den 14. december. Mødetid er som sædvanlig kl På gensyn Bankogruppen Julestue for ældre i afdeling 1 og 3 Ja, der er jo stadig, i skrivende stund, sommer, men jeg vil lige minde jer om vores hyggelige julestue, så I kan få sat et kryds i kalenderen. Det bliver onsdag den 6. december, men der kommer også opslag i opgangene. På vegne af afd. 1 og 3: Ellinor Jensen Nyt fra strikkeklubben Strikkeklubben byder igen velkommen til en ny sæson. Det er i år 14 år siden, vi startede op med nørkleriet. Vi regner med at se alle de gamle medlemmer, men håber også, at nogle nye vil finde vej til Strynøgades selskabslokaler, hvor vi på første sal får byttet historier, samt snakker om løst og fast i takt med, at strikkepindene gløder. Vi får os en kop kaffe og har sædvanen tro på skift en kage med. Vi starter mandag den 2. oktober fra kl til og fortsætter hver mandag indtil påske. Med venlig hilsen Anna-Lise,

25 Nyt fra beboerrådgiveren Lars Overvad Nielsen Sankt Hans 2006 i Østre Anlæg Fredag den 23. juni samledes 2000 mennesker i Østre Anlæg for i fællesskab at fejre Sankt Hans, lytte til musik og nyde hinandens selskab. Mere end 30 frivillige var i gang denne aften for at sikre, at de besøgende kunne opleve ansigtsmaling, klatrevæg, hoppeborg, musikalsk underholdning, bål, båltaler, kåring af årets nabo og årets butik, besøg i Markuskirkens tårn, snobrød samt forfriskninger til ganen. Som noget nyt havde vi satset på et rimeligt kendt orkester Hans Knudsens Plads, som kom og leverede varen mange af deltagerne stod og rokkede med foran scenen og tæerne vippede med i takt under bordene. For at det hele har kunnet fungere, har der siden januar været en gruppe på frivillige i gang med forberedelserne. En forberedelse der bl.a. havde det vigtige fokus, at have en plan A og en plan B klar. Plan A var tørvejrsplanen, og det var, som alle ved den, der blev brug for. Hans Knudsens Plads spillede til Sankt Hans festen 25

26 Båltaler: Mette Larsen Men plan B var også vigtig at have liggende klar, hvis regnen skulle komme. En stor tak til alle de frivillige, og så skal det lige bemærkes, at nogle af de frivillige er tidligere beboere i kvarteret, som giver en hånd med, fordi de stadig har et hjerte, der brænder for kvarteret. Dejligt at opleve at så mange mennesker kom og nød aftenen og musikken sammen med os. Ligesom sidste år blev det et arrangement, som viste, at 2000 mennesker kan samles, uden at der bliver væsentlige problemer. Alle boligselskaberne har ydet økonomisk støtte til arrangementet, ligesom Spar Nord, Samrådet og Styregruppen for helheds- og handleplanen har ydet støtte. Mange tak for støtten. Vi håber, at regnskabet viser sig at balancere, da dette års arrangement var vores hidtil største økonomiske satsning. Lars Overvad Nielsen Beboerrådgiver Besøg på brandstationen Tirsdag den 30. maj var der 30 beboere, som var på besøg ved Beredskabscenter Aalborg i Jyllandsgade. Med Ø-gadekvarterets naboskab til Be- 26

27 redskabscenter Aalborg høres der ofte alarmer og udrykninger. Heldigvis er ikke alle alarmer ensbetydende med, at der er brand eller miljøproblemer. En stor del af deltagerne i rundvisningen var børn. De fik mange gode oplevelser gennem aftenen. Ved velkomsten, blev de tilbudt en brandhjelm og klistermærker, senere kom de til at prøve en rigtig brandhjelm, sprøjte med højtrykssprøjte, blive hævet til vejrs i stigevognen og køre i brandbilen med udrykning. Rundvisningen gav et godt indblik i udstyret på Beredskabscenteret, brandvæsenets historie og hverdagen på en brandstation. Lars Overvad Nielsen beboerrådgiver Sjællandsgade 11, tlf

28 Indlæg fra afdeling 3 Bestyrelsen i afdeling 3: Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen, Samsøgade 28 Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen, Samsøgade 34 Bestyrelsesmedlem: Claus Gilliamsen, Lyøgade 14 Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8 Synsmand: Ellinor Jensen Byggeudvalg: Ellinor Jensen og Henrik Yde Grøn gruppe: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Jan Jensen, Ann Andersen, Lis Sørensen, Holger Hansen, Gunnar Hansen, Steen Clausen, Kirsten Mikkelsen, Erik Holm Andersen og Claus Gilliamsen. Aktivitetsudvalg: Ellinor Jensen, Lis Sørensen og Benny Hansen. Repræsentant i antenneforeningen: Henrik Yde, suppleant Ebbe Nielsen Ø-gade Samråd: Henrik Yde og Claus Gilliamsen Beboersammensætningsudvalg: Henrik Yde og Ann Andersen Styregruppen for beboerrådgiver: Ann Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: Ann Bylund Andersen, Henrik Yde, Bente Dahlgaard, Ebbe Nielsen, Ellinor Jensen og Lis Sørensen fra bestyrelsen samt Kirsten Mikkelsen, Bjørnøgade 15 og Steen Clausen, Hjortøgade 12 28

29 Bestyrelsen fra venstre: Majbritt Mikkelsen, Jan Jensen, Bente Dahlgaard, Lis Sørensen, formand Ann Andersen, Claus Gilliamsen og Henrik Yde. Fraværende var Ellinor Jensen og Ebbe Nielsen. Grønne områder Afdelingsformand Ann Bylund Andersen Bestyrelsen har her i sommer valgt at lade vores ejendomsfunktionærer holde de grønne områder med stor succes. En stor tak til vore ejendomsfunktionærer for den måde, de holder vores grønne områder på det er længe siden, at vores områder har været så velplejede. Vi er nu i fuld gang med at planlægge, hvad der skal ske med de grønne områder, nu da vi selv har overtaget disse. Vi har jo i forvejen nogle meget fine grønne områder med mange flotte plæner, træer og buske. Vi vil bestræbe os på, at vedligehold af områderne ikke kommer til at koste huslejestigninger og på at gøre områderne lette og overskuelige at vedligeholde. I forbindelse med at vores 2 børnehaver flytter til Sønderbroskolens arealer i 2007 nedlægges samtidig deres nuværende legepladser, der er meget nedslidte. I stedet etableres der en ny legeplads bag ved garagerne i forlængelse af den nuværende fodboldbane, som vi har planer om at ændre til en multibane (i stedet for den hockeybane vi har i Strynøgade, hvor der vil blive sået græs). 29

30 I hver gade vil de tidligere legepladser længst inde på områderne blive udstyret med en ny sandkasse, og hvis der i forvejen er gynger vil disse bibeholdes borde/bænke og mulighed for at grille vil blive etableret. De tidligere legepladser længst ud mod Østre Alle vil blive brugt til opbevaring af containere og trailere græs, træer og buske vil blive bevaret. Der hvor der ikke er grønne buske/hække foran parkeringspladserne vil der blive plantet træer eller buske for at lave en afgrænsning ind til de grønne områder. Dette er i hovedtræk de planer, der foreløbig er for de grønne områder, hvor vi forventer at gå ud i en fælles licitation med afd. 1 i september måned med henblik på at få sat så mange buske/ træer i jorden inden vinteren resten vil blive gjort færdig i løbet af foråret/sommeren Personaleskift Vores ejendomsfunktionærer Brian Andersen og Claus Bonde har valgt at søge nye udfordringer som varmemestre i henholdsvis afd. 3 og 1. Tak for godt samarbejde til dem begge og held og lykke med de nye udfordringer. Vi siger hermed også velkommen til afd. 3 nye ejendomsfunktionærer Kasper Axberg og Bent Melchiorsen og håber på et godt samarbejde. Betalingssystem til vores vaskerier Både afd. 1 og 3 har valgt Electrolux betalingsanlæg til vore vaskehuse, da vi synes, at de udbyder et godt produkt - vores vaskemaskiner leveres af samme firma, hvilket vi har meget gode erfaringer med og ikke mindst ydes der en hurtig service, når maskinerne skal repareres. De nye betalingssystemer vil blive installeret i ugerne 41/43 og 44 og som sædvanligt vil der blive givet en grundig instruktion i brugen af disse til jer beboere. Dørtelefoner På beboermødet den 29.maj 2006 besluttede beboerne (83 ja stemmer og 49 nej stemmer) at beholde vores nuværende dørtelefoner og foretage reparation af disse under forudsætning, at der blev fundet en anden reparatør. At der holdes nøje øje med udgifterne, og at der foretages en evaluering igen på vores beboermøde i Det er nu både Østparkens elektriker og et mindre firma, der foretager reparationerne. Vi fik aldrig svar på vores henvendelse vedr. yderligere specifikation fra Dahl Jensen. Administrationen er blevet bedt om løbende at fremsende bestyrelsen en opgørelse over de reparationer, der foretages. Desværre er der ifølge administrationen ikke mulighed for at forfølge sagen yderligere. Østparken vil dog ikke fremover gøre brug af firmaet Dahl Jensen. Paraboler Der er 7 beboere, der ikke har reageret på vores seneste henvendelse i forbindelse med korrekt opsætning af paraboler, og de sager er derfor gået til vores 30

31 advokat med henblik på afgørelse i beboerklagenævnet. Ny institution I forbindelse med den nye institution, der skal ligge på Sønderbroskolens nuværende græsareal, hvor der nu spilles fodbold og som efter planene skal rumme 130 børn, er Teknisk Forvaltning tilskrevet vedr. den trafikforøgelse, der vil blive i Bornholmsgade. I den forbindelse tænkes der også på de mange skolebørns sikkerhed, der hver dag passerer Bornholmsgade for at komme i skole. Afd. 1 og 3 kunne ønske sig, at institutionen i stedet kom til at ligge med indgang ud mod Østre Alle. I skrivende stund afventer vi fortsat svar fra rådmand Henrik Thomsen. Vis hensyn - det er ikke acceptabelt i forbindelse med f.eks. flytning at efterlade møbler eller andet på fortovet. På vegne af afdelingsbestyrelsen Ann Bylund Andersen Afdelingsformand Afskedsreception for Hardi Andersen Fredag den 30. juni 2006 holdt Hardi Andersen afskedsreception for sine nærmeste kolleger i frokoststuen ved varmemesterkontoret. Jeg var i den anledning også blevet indbudt og brugte selvfølgelig invitationen til at forevige gratulanterne, efterhånden som de kom for at ønske Hardi et godt otium. Afdelingformand Ann Bylund Andersen gratulerer på vegne af afdeling 3 31

32 Således mødte forretningsfører Mogens Blicher Hansen samt driftsleder Flemming Gregersen op, og bragte administrationens gratulationer. Fra afdeling 3 kom formand Ann Bylund Andersen. Hun overrakte Hardi en flot kurv med alverdens godter, såvel spiseligt som drikkeligt. Hardi s varmemesterkollega gennem en årrække Erik Hansen havde også et par flasker samt et par velmente ord med til Hardi. Endvidere kom en af forretningsforbindelserne gennem de seneste år gulvafsliber Peter Rasmussen med et par flasker. Hardi Andersen har været ansat i Østparken i knap 14 år, og går nu på folkepension efter et langt liv på arbejdsmarkedet. Herfra skal også lyde et ønske om en god og lang pensionstilværelse for Hardi og hans frue. Redaktøren Forretningfører Mogens Blicher Hansen overrækker Hardi administrationens gave KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 32

33 Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 3 Varmemester Brian Andersen Ejendomsfunktionær John Hansen Ejendomsfunktionær Bent Melchiorsen Ejendomsfunktionær Kasper Axberg 33

34 Indlæg fra afdeling 4 Bestyrelsen i afdeling 4: Formand: Leif Nielsen, Konvalvej / Næstformand: Agnes Jensen, Konvalvej Kasserer: Kirsten Sørensen, Konvalvej Sekretær: Dorthe Frandsen, Konvalvej 12 Besyrelsesmedlem: Per Tordrup, Konvalvej 2 Repræsentantskabsmedlemmer: Leif Nielsen, Kirsten Sørensen og Per Tordrup Suppleanter: Orla Jacobsen og Jørn Nielsen Afdelingsformand Leif Nielsen Med sådan en rekordsommer, hvor temperaturen, over flere uger når de højder og trænger ind i vore boliger, kommer man virkelig til at ønske sig en altan. En funktionel altan, hvor man kan sidde flere personer sammen og nyde sin mad og drikke i de mange lune sommeraftener. Siden sidst Sol, sol og atter sol, sikke en herlig sommer vi har haft indtil nu. Mon ikke de fleste skolebørn og voksne - har kunnet slappe af og afviklet ferie i den herlige danske sommer, fra en måske lidt til tider stresset tilværelse i skole og på job. 34

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 15 JUNI 2013 INDHOLD: Side 4: Sidste nyt fra byfornyelse Side 6: Tunnelen malet - StreetArt Side 7: Skiltning omkring Kværndrup Side 9: Nyt fra hallen Side 10: Pjerrot fra Svendborgvej 65 Side 12:

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere