Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CBC-Computer Amba, Lumbyesvej 29, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Computere, printere til computere, computerhukommelser, optagne computerprogrammer, computerspil, computerskærme, databehandlingsapparater, magnetiske databærere, optiske databærere, tastaturer til datamaskiner, magnetiske disketter, optiske disks, diskdrev til computere, interfaces til computere, modemer, elektroniske opslagstavler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, information om undervisning. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), rådgivning vedrørende computer hardware, design og ajourføring af computerprogrammer, computerprogrammering, udlejning af computere, udlejning af computerprogrammel, vedligeholdelse af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LederSikring (730) Indehaver: O & p Veterinary Equipment ApS, Nordkrogen 3, 7300 Jelling, Danmark (511) Klasse 05: Forbindsstoffer, gelé til veterinærmedicinske formål, herunder til transmission af ultralyd, samt til brug for dyrlæger ved undersøgelse af dyr. (511) Klasse 10: Veterinær apparater og instrumenter, nemlig sprøjter til injektion, injektionskanyler, medicinindgivere, skalpeller, vommagneter til invortes brug hos køer, samt instrumenter til indgivelse af disse vommagneter, suturmateriale, herunder skedesuturer, katetre, herunder vene- og infusionskatetre, speculum, sonder, herunder krop- og hulsonder, tandraspe, klovsko til behandling af syge klove, blodprøveudtagningsinstrumenter og instrument til udtagning af vomsaft; dyrlægeapparater til afskæring/behandling af horn på kvæg, dyrlægeinstrumenter til brug for at tvangsåbne munden på dyr, samt dyrlægeinstrumenter til brug ved behandling af patter; veterinærmedicinsk måleudstyr, nemlig blodtryksmålere, termometre og stetoskoper; handsker til veterinærmedicinsk brug, beklædning specielt til operationslæger; sterile afdækningsstykker; laboratorieudstyr, nemlig blødprøveapparater, kirurgiske instrumenter, nemlig pincetter, tænger, sakse, nåleholdere, klemmer; hundesokker i form af elastiske bandager; krave til brug for syge hunde. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Jobformidling; forretningsmæssig bistand vedrørende udvikling af personale; annoncevirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder arbejdsløshedsforsikring. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; erhvervsvejledning (jobvejledning); rådgivning og information vedrørende arbejdsmiljø. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ErgoSaver (730) Indehaver: Interactive Media Solutions A/S, Østergade 3,, 1100 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computere og databehandlingsudstyr, samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser); optaget software; kontormøbler, der tilkobles en computer og indstilles automatisk baseret på de oplysninger, der er lagret i computerprogrammet. (511) Klasse 16: Tryksager; manualer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundhedspleje; rådgivning om sundhed, velvære og ergonomi; computerprogrammering; design, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; udlejning af computerprogrammel; leasing af accesstid til computer databaser; professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (730) Indehaver: Anders Dylov, Peder Skrams Gade 28-3.th., 1054 København K, Danmark (511) Klasse 41: Produktion af film, TV- og videoproduktion. 695

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: America Online, Inc., a corporation of the State of Delaware, 8619 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia, USA (511) Klasse 09: Elektriske og videnskabelige apparater, optagne computerprogrammer, herunder computerprogrammer til brug ved convertering af dokumenter dannet af et computerprogram til et andet. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, periodiske publikationer, magasiner, manualer, kataloger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder udstoppede dyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, transmissioner af data, billeder og dokumenter via computer; elektronisk opbevaring og genfinding af data og dokumenter til transmission; telekommunikation af data og lyd (stemmer); elektronisk post; faksimilietransmissioner. (511) Klasse 42: Computerservice, nemlig udbud af accesstid til computer netværk og bulletin boards til brug ved overførsel og udbredelse af informationer; udbud via computer netværk af informationer af varieret karakter; genfinding af data og dokumenter. (730) Indehaver: America Online, Inc., a corporation of the State of Delaware, 8619 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia, USA (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, transmissioner af data, billeder og dokumenter via computer; elektronisk opbevaring af data og dokumenter til transmission; telekommunikation af data og lyd (stemmer); elektronisk post; facsimiletransmissioner. (511) Klasse 42: Computerservice, nemlig udbud af accesstid til computer netværk og bulletin boards til brug ved overførsel og udbredelse af informationer; udbud via computer netværk af informationer af varieret karakter; genfinding af data og dokumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Administrative Bibliotek, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder formidling af adgang til computer databaser. (511) Klasse 41: Biblioteksvirksomhed, også online. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende online biblioteker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og blåt på hvid baggrund. (730) Indehaver: America Online, Inc., a corporation of the State of Delaware, 8619 Westwood Center Drive, Vienna, Virginia, USA (511) Klasse 09: Elektriske og videnskabelige apparater, optagne computerprogrammer, herunder computerprogrammer til brug ved convertering af dokumenter dannet af et computerprogram til et andet. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, periodiske publikationer, magasiner, manualer, kataloger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, transmissioner af data, billeder og dokumenter via computer; elektronisk opbevaring af data og dokumenter til transmission; telekommunikation af data og lyd (stemmer); elektronisk post; facsimiletransmissioner. (511) Klasse 42: Computerservice, nemlig udbud af accesstid til computer netværk og bulletin boards til brug ved overførsel og udbredelse af informationer; udbud via computer netværk af informationer af varieret karakter; genfinding af data og dokumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PuSH (730) Indehaver: Jonna Pedersen, Karen Blixens Vej 27, 6000 Kolding, Danmark; Peter Rod, Teglholt 9,, 6200 Åbenrå, Danmark (511) Klasse 16: Trykt instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentbistand vedrørende firmaers organisation og -ledelse samt vedrørende personalespørgsmål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder af personale. 696

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PPU Maconomy A/S, Vordingborggade 18-22,, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, computere, databehandlingsudstyr og -apparater, herunder hukommelser, perifert udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), såsom printere samt deraf sammenstillede anlæg, dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), optagne dataprogrammer og magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmaterialer (ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse af dataprogrammer og til brug ved anvendelse af datamaskiner og programmer, bøger, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 42: Ingeniørteknisk databehandling, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, udlejning af databehandlingsudstyr samt licensgivning af software, professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Wiuff Boghandel, Jagtvej 68, P.o. Box 520, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Wiuff Boghandel, Jagtvej 68, P.o. Box 520, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAROFFICE (730) Indehaver: Sun Microsystems Inc., a corporation of the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto, Ca 94303, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computerhardware, computersoftware, perifert udstyr til computere, netværkscomputere, andre elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; manualer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; design, udvikling og rådgivning vedrørende computerhardware, computersoftware og internet teknologi. 697

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETINALYZE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Torsana Diabetes Diagnostics ApS, Skodsborg Strandvej 156, 2942 Skodsborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader; regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computer software, herunder computer software til diagnosticering og kontrol af diabetisk retinopati. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af software til brug ved diagnosticering og kontrol af diabetiske retinopati. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HENRY CHOICE (730) Indehaver: Voice of Europe AS, Sjølyst Plass 1, 0277 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Briller og solbriller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARIO CONTI (730) Indehaver: Voice of Europe AS, Sjølyst Plass 1, 0277 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Briller og solbriller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bernd-Michael Schröder Sailing-Wear GmbH, Am Sandtorkai 23, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Redningsveste, svømmeveste, svømmedragter, overlevelsesdragter, bjergnings- og redningsseler og -udstyr; beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, elektrisk opvarmet beklædning til beskyttelse mod kulde, især specialhandsker, arbejdstøj i form af kombinationsdragter med og uden foring af fiberpels, elektrisk opvarmede kuldebeskyttelsesjakker, -frakker, -kombinationsdragter og -parkacoats og flerdelt arbejdstøj, advarselsveste. (511) Klasse 18: Rygsække, tasker, køjesække, tornystre (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og hovedbeklædning, herunder sportsbeklædning, trikoter, træningsdragter, sportsjakker med for af dun eller kunstfibre, skibeklædning med og uden foring, sportsbukser, badebukser og badedragter, frakker, parkacoats, anorakker af nylon, fiberpelsjakker, veste, huer, handsker, sokker, pandebånd, undertøj, især funktionsundertøj; specialbeklædning, nemlig regntøj af vandtæt belagt materiale såsom sejlerbeklædning, regnfrakker, ponchoer, sydveste, regntøj til børn, parkacoats, jakker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DK Beton Århus A/S (730) Indehaver: Deruda International A/S, Industrivej 22, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Gravene 2, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder bøger, tidsskrifter og artikler. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed; undervisningsvirksomhed, herunder inden for forskningsmetoder, epidemiologi, biostatistik og evaluering. (511) Klasse 42: Forsknings- og udredningsvirksomhed vedrørende befolkningens sundhed og sygdomme samt vedrørende sundhedsvæsenets funktioner; udarbejdelse af rapporter vedrørende forskningsresultater. (591) Farvetekst: Udført i lys blå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DRITEX (730) Indehaver: Fort James Operating Company, a corporation of the State of Virginia, 1650 Lake Cook Road, Deerfield, lllinois 60015, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 16: Luftlagte, ikke-vævede papirruller eller -plader, herunder luftlagte, ikke-vævede papirruller eller -plader med ekstra-absorberende indhold, alt til brug ved fremstilling af hygiejnebind, inkontinensindlæg, bleer og engangshygiejneartikler, såsom indpakningsmateriale, underlag og operationslagner til engangsbrug. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA 698

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jens Hansen, Rekkendevej 29 B, 4720 Præstø, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Akupunktur, zoneterapi og akuzoneterapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KALEIDOSCOPE (730) Indehaver: Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone reflexblue. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pay TV Properties N.V., Emmalaan 6, Curacao, Hollandske Antiller (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Skriftligt materiale vedrørende videogrammer, nemlig synopsis af videofilm og softwareprogrammer vedrørende videogrammer. (511) Klasse 38: Fjernsynsudsendelser. (511) Klasse 41: Produktion af fjernsynsudsendelser, fjernsynsunderholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYFORNYELSE DANMARK s.m.b.a. (730) Indehaver: BYFORNYELSE DANMARK s.m.b.a., Studiestræde 50, 1554 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYFORNYELSE KØBENHAVN s.m.b.a. (730) Indehaver: BYFORNYELSE DANMARK s.m.b.a., Studiestræde 50, 1554 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, og installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone reflexblue. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEJALUX (730) Indehaver: OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hellabrunner Strasse 1, München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning og deres dele. 699

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DATAPILOT (730) Indehaver: SusTeen, Inc., a California Corporation, S. Western Avenue, Suite 107, Torrance, CA 90501, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, hardware og perifert udstyr til computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tæppeland-Jensen Tæpper A/S, Tjalfesvej 1-19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, farvestoffer og bejdsemidler. (511) Klasse 24: Gardiner. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Hendriksen A/S, Hørsholm Park 12, 2.th., 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske solbrunende cremer. (511) Klasse 11: Solarier (solbrunende apparater). (511) Klasse 42: Solcentre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Seamcat MoU, Midtermolen1,, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERBIZ (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a, corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder til udvidet forretningsmæssig administration gennem det globale computer netværk såvel som til brug som forretningsmæssige brugerprogrammer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware. (730) Indehaver: Tæppeland-Jensen Tæpper A/S, Tjalfesvej 1-19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, farvestoffer og bejdsemidler. (511) Klasse 24: Gardiner. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danmarks Statistikbank (730) Indehaver: Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Systematisering, samling og udarbejdelse af statistiske data på Internettet. 700

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Carreras Cigarettes AG, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak og tobaksprodukter; lightere, tændstikker og artikler for rygere, alle varer af cubansk oprindelse. (300) Prioritetsoplysninger: GR Grækenland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELL ATLANTIC (730) Indehaver: Bell Atlantic Corporation, a corporation of the State of Delaware, 1095 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 38: Transmission af nyheder og informationer vedrørende telekommunikation via et globalt computerinformationsnetværk. (511) Klasse 42: Formidling af nyheder vedrørende telekommunikation via et globalt computernetværk. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/482,364 USA (730) Indehaver: Platon A/S, Århusgade 88, 6. sal, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder computere og perifert udstyr til computere, optaget computersoftware, computerprogrammel og computerprogrammer. (511) Klasse 16: Tryksager, manualer, bøger og tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Administration af datastyrede arkiver, analyse af omkostninger, bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, forretningsvirksomhed, organisation og vedrørende industriel virksomhed, bistand ved ledelse af hoteller, bogføring, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsundersøgelser, information vedrørende forretningsvirksomhed, hjælp til forretningsmæssig og industriel virksomhedsledelse, indføring og kompilering af informationer i computerdatabaser, indhentning af forretningsoplysninger, systematisering af informationer i computerdatabaser, udarbejdelse af kontoopgørelser, markedsanalyser, omlægning af forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende personaleledelse, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, økonomiske prognoser, rationaliseringseksperter, regnskabsførelse, salgsfremmende foranstaltninger for andre, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, udarbejdelse af Iønningslister, udarbejdelse af statistiske oplysninger. (511) Klasse 36: Finansielle analyser, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware, installation, vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og - udstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, elektronisk post, kommunikation via computerskærme, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, akademier (undervisning), arrangement og ledelse af forelæsninger, af konferencer, af kongresser, af seminarer, af symposier, af workshops og af videnskabelige møder, brevkurser, undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, ajourføring af computerprogrammer, analyser af computersystemer, rådgivning vedrørende computer hardware og software, genoprettelse af computerdata, udlejning af computere, udlejning af computerprogrammel, design af computerprogrammer, computerprogrammering, edb-programmering, forskning og udvikling for andre, genfinding af computerdata, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, vedligeholdelse af computersoftware, tekniske projektstudier. 701

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; færgetransport, befragtning, rejse- og transportreservation, passagertransport, søtransport, skibsfragt, information vedrørende transport, turistkontor (ikke til hotelreservation). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; hoteller, barer og restauranter, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier, hotelreservation, turisthjem. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; færgetransport, befragtning, rejse- og transportreservation, passagertransport, søtransport, skibsfragt, information vedrørende transport, turistkontor (ikke til hotelreservation). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; hoteller, barer og restauranter, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier, hotelreservation, turisthjem. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KFMX (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (730) Indehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, 1007 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og indføring af informationer om finansvæsen og forretningsoplysninger i computerdatabaser, indhentning af forretningsoplysninger om finansvæsen og erhvervslivet, markedsanalyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed samt information herom, herunder finansiel informationsvirksomhed om omsætning af aktier på Københavns Fondsbørs samt informationer om bankvirksomhed, finansiel virksomhed og valutarisk virksomhed stillet til rådighed via globale komminikationsnetværk. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder kommunikationsvirksomhed, udsendelse af informationer via elektroniske medier, transmissioner af meddelelser og billeder ved brug af computere, udsendelse af informationer via elektroniske medier. 702

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kjær Group A/S, Grønnemosevej 6, P.O. Box 260, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå - pantone 286 C. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danmarks Statistik, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Systematisering, samling og udarbejdelse af statistiske data på Internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMIMAX (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud til sundhedspleje og medicinsk brug til anvendelse i forbindelse med forkølelse og/eller influenza. Registreringen omfatter ikke receptpligtige farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYUNDAI (730) Indehaver: Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., San 136-1, Ami- Ri, Bubal-Eub, Ichon, Kyoungki-Do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Halvleder processor-chips, integrerede kredsløb, halvleder lagerenheder, mikro-processorer, trykte printkort, multimedie-acceleratorer, mikro-controllere, TFT-LCD skærme, flydende krystal display-skærme, plasma display-skærme. (730) Indehaver: Hovedstadsområdets Trafikselskab, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, klistermærker og -mærkater, herunder stickers og streamers. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, oppustelige badedyr.. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, bustransport, chaufførvirksomhed, garageudlejning, information vedrørende transport, passagertransport, rundture, sporvognskørsel, transport af rejsende, udlejning af turistbusser, arrangering af udflugter, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GCI (730) Indehaver: Grey Advertising Inc., a corporation of the State of Delaware, 777 Third Avenue, New York, New York, USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder PR-virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARKEDSKRAFT DANMARK (730) Indehaver: Markedskraft Danmark A/S, Klostertorvet 6-8,, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dragsted Schlüter Aros, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af porteføljeforvaltning, økonomiske analyser, options og rådgivning; valutarisk virksomhed. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning ikke forretningsmæssig i forbindelse med handel med el, juridsk bistand, herunder mægling i handelsforhold. 703

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mikael Hansen, Ringdams Kobbel 99, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved informationsopgaver, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Forsknings- og udviklingsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Martin Østengaard, Ourøgade 41, 4.th., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere og lydplader, herunder grammofonplader, compact discs ( CD ), kassettebånd ( MC ), laser discs, videobånd og belyst film til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede, samt til optagede computerprogrammer og computerprogrammel, samt CD- ROM, CDI og CD+. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, ædelstene, smykker, herunder amuletter, kæder, brocher, ringe, øreringe, perler ( smykkevarer ), simili ( bijouterivarer ), medaljoner, medaljer, guld- og sølvvarer, genstande af guldimitationer, guldtråd ( guldsmedevarer ), manchetknapper, slipsenåle; spænder og pyntenåle af ædelt metal; nøgleringe ( nipsgenstande ), ure og kronometriske instrumenter, armbånd og remme til ure, æsker til ure, etuier til urmagervarer, urkasser, urkæder, urskiver, urvisere. (511) Klasse 16: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klicheer, adresseplader til adresseringsmaskiner, adressestempler, kalendere, herunder afrivningskalendere, albummer, almanakker, lektiebøger, atlas, billeder, billetter, skriveredskaber, herunder tusch, blyanter, penne, fyldepenne, skrivepenne, stålpenne, penne af guld; holdere til blyanter og penne, penneskafter, penneviskere, penneæsker, blyantholdere, blyantspidsere, bogbind, materiale til bogbinding, tråd til bogbinding, bogmærker, bogstaver af stål, papirbånd, selvklæbende bånd til husholdningsbrug og til brug som papirhandlervarer, bøger, omslag (papirhandlervarer), fanblade, charteques (dokumentomslag), etiketter (papirhandlervarer), herunder selvklæbende etiketter, mærkesedler til kartoteker, flag (af papir), fotografiholdere, frimærker, frimærkeæsker, grafiske reproduktioner, trykte publikationer, brochurer, kataloger, aviser, magasiner, tidsskrifter, manualer, håndbøger, lærebøger, pjecer (tryksager), kalkerlærred, kalkerpapir, karbonpapir, kartotekskort, konfetti, kontrolmærker, konvolutter, kopibøger, kopipapir, kort, herunder lykønskningskort med musik, spillekort, notesbøger, nyhedsbreve, oblater, overføringsbilleder, papirclips (klemmer), plakater af papir eller pap, paprør, portrætter, postkort, regnetabeller, reklametavler af papir eller pap, ringbind til løsblade, sangbøger, scrapbøger, skilte af papir eller pap, skolerekvisitter (papirvarer), maleæsker til skolebrug, skriveetuier, papirmapper, samlemapper (kontorrekvisitter), skrivepapir, blokke (papirvarer), herunder tegneblokke og notesblokke, skriveredskaber, skrive- eller tegnehæfter, malebøger, skrivetavler, skabeloner af papir, kalkermønstre, broderimønstre, snitmønstre til skræddere, stempelpuder, skrivematerialer, tegnematerialer, tegneinstrumenter, tegnepenne, linealer, herunder tegnelinealer, tegneseriehæfter, tegninger, transparentpapir, viskelæder, æsker af papir eller pap; statuetter af papmaché, rullegardiner af papir; bordduge af papir, servietter, herunder ansigtsservietter af papir, dækkeservietter af papir, flaskehylstre af pap eller papir, affaldsposer af papir eller plastik, flaskeomslag af papir eller pap, indpakningspapir til skolebøger, emballagepapir, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), herunder plasticfolie, sække af papir eller plastik til emballage; vandfarver (maling); indendørsakvarier. fortsættes

13 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, herunder håndkufferter, håndtasker, skuldertasker, indkøbstasker, strandtasker, punge, tegnebøger, nøgleetuier ( lædervarer ), nodemapper, poser af læder til emballage, muleposer, dragtposer til rejsebrug, indkøbsnet, rygsække, skoletasker, læderbånd, stropper af læder og remme af læder, herunder skulderremme og -stropper af læder, skråremme af læder, toiletsæt til rejsebrug ( lædervarer ), toilettasker ( ikke indbyggede ); kufferthåndtag, skind og huder, piske og sadelmagervarer, jagtstole, stolstokke, paraplyer, parasoller, paraplyhylstre, paraplyhåndtag, paraply- eller parasolstel; spadserestokke. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere ( dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed ), glasvarer, porcelæn og keramik ( ikke indeholdt i andre klasser ), beholdere til husholdningsbrug ( ikke af ædle metaller ), opbevaringsbeholdere, drikkebeholdere, bordservice ( ikke af ædle metaller ), bordservice af porcelæn, brødkasser, madkasser, bægre ( ikke af ædle metaller ), drikkeglas, mælkeglas, ølkrus, feltflasker, flakoner ( ikke af ædle metaller ), flasker, isolerende flasker, termoflasker, flaskeåbnere, glasbeholdere, glasbowler, glasflasker, karafler, glaskrukker, krukkelåg, glasæsker, malede glasvarer, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand ( med undtagelse af glas til bygningsbrug ), porcelænsvarer, kopper ( ikke af ædle metaller ), underkopper ( ikke af ædle metaller ) og tallerkner ( ikke af ædle metaller ), nipsting af porcelæn, buster og statuer af porcelæn, terracotta eller glas, papfade, paptallerkner, papkrus og -kopper, plastikkopper og -krus, rørepinde til cocktails ( ikke af ædle metaller ), spande, madspande, isspande, isterningeforme, sparebøsser ( ikke af metal ), sæbeetuier, tandbørster, elektriske tandbørster, tandstikholdere ( ikke af ædle metaller ), børstenbindermateriale, børster, børstevarer, kamme og svampe til husholdningsbrug, etuier til kamme, redskaber til rengøringsformål, ståluld til husholdningsbrug, desodoriseringsapparater til personlig brug, aerosoleapparater ( ikke til medicinsk brug ). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer ( ikke indeholdt i andre klasser ), senge og bordtæpper, badelinned ( ikke beklædning ), sengetøj, sengelinned, madrasbetræk, lagener af tekstilmateriale, pudebetræk, pudevår, pyntestykker til hovedpuder, bolster til dynevår, bordduge ( ikke af papir ), bordservietter af tekstilmateriale, bordskånere af tekstilmateriale, dækkeservietter ( ikke af papir ), flag ( ikke af papir ), håndklæder af tekstilmateriale, lommetørklæder af tekstilmateriale, rullegardiner af tekstil, soveposer ( lagenposer ), stofetiketter, rejsetæpper, vattæpper, voksdug ( bordduge ), lufttæt stof til fremstilling af luftballoner. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder babytøj, benklæder, knickers, bluser, forklæder, yderbeklædning, jakker, frakker, regntøj, handsker ( beklædning ), housecoats, karnevalskostumer, kjoler, spadseredragter, nederdele, skørter, overalls, veste, T-shirts, skjorter, trøjer, pullovers, sweaters, trikotagevarer ( beklædning ), konfektion ( beklædning ), lommer til beklædning, ærmeblade, lædertøj, læderimiteret tøj, mancetter ( beklædning ), muffer ( beklædning ), buksestropper, bælter ( beklædningsgenstande ), boaer ( pelskraver ), pelsstolaer, pyjamasser, seler, skulderstykker til skjorter, skjortebryst, slips, sokker, strandbeklædning, badebukser, badedragter, badekåber, strømpebukser, strømpeholdere, strømper, tørklæder, halstørklæder, kropslinned ( undertøj ), herunder underbenklæder, underbukser, underkjoler, chemiser, combinations, brystholdere, korsetter, hofteholdere, strømpebånd, underskørter, undertrøjer, svedabsoberende og svedhæmmende undertøj, uniformer, gymnastiktøj, beklædning til cyklister, sportstrøjer, vandtæt beklædning, vandskidragter; hovedbeklædning, herunder hatte, huer, badehætter, kasketter, pandebånd og ørevarmere; fodtøj, herunder espadriller, tøfler, hjemmesko, sandaler, sportssko, støvler, sportsstøvler, skistøvler, fedtlæderstøvler, fodboldstøvler, gymnastiksko, strandsko, dabesandaler, badesko, badetøfler, træsko; støvleskafter, skorande, beslag af metal til fodtøj, flikker til fodtøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, attrapper ( spøg og skæmtartikler ), bassiner ( legetøjsartikler ), sæbeboblere ( legetøj ), bolde ( legetøj ), brætspil, byggeklodser, byggelegetøj, dukker, dukkehuse, dukkesenge, dukkestuer, dukketøj, freesbies ( legetøj ), kotilloner ( festartikler ), kugler til spil, glaskugler ( legetøj ), legetøjskøretøjer, plyslegetøj, legetøjsballoner, masker ( legetøj ), karnevalsmasker, mobiler ( legetøj ), små modeller af befordringsmidler, raflebægre, rangler, selskabsspil, apparater til elektroniske spil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater, LCD-spil ( legetøj ), spilleautomater ( ikke til brug med fjernsynsapparater og ikke møntstyrede ), spillebægre, spillemærker, swimmingpools ( legetøjsartikler ); gymnastik- og sportsartikler ( ikke indeholdt i andre klasser ), herunder gymnastikapparater og -redskaber, apparater til bodybuilding, rulleskøjter, albuebeskyttere, knæbeskyttere, svømmefødder; julepynt. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder orkestervirksomhed, levende optræden, fjernsyns- og radiounderholdning, shows, produktion af shows, produktion af film og videofilm, radio- og fjernsynsprogrammer, udlejning af film, videobånd og lydoptagelser; forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHOENIX STONE (730) Indehaver: TRANS CONTINENTAL RECORDS, INC., a corporation of the State of Florida, 7380 Sand Lake Road, Suite 350, Orlando, Florida 32819, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Indspillede grammofonplader, compact disks, lydkassetter og videokassetter, herunder musikvidioer. (511) Klasse 16: Papirvarer og tryksager; papirhandlervarer, især adressebøger, albummer, fotografialbummer of scrapbøger, kort, aftalebøger, poser af papir til emballage, ringbind til løsblade, bogomsalg, bogmærker, bøger, bordkalendere, kalendere, malerbøger, overføringsbilleder, skriveunderlag, tegneblyanter, papirhatte (til festbrug), markeringstuscher, nodeblade, notesbøger, blokke, penneetuier, -holdere og -æsker, blyantsholdere og -æske penalhuse, blyantspidsere, blyanter, penne, fotografier, spillekort, postkort, plakater, prissedler, trykte diplomer, emblemer, klistermærker og selvklæbende etiketter, også til anvendelse på kofangere, skriveblokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig bandanas, pandebånd, svedbånd, manchetter, badebukser, boxershorts, trusser, ørevarmere, handsker, gymnastikshorts, hatte, hovedbeklædning, jakker, muffedisser, natkjoler, natskjorter, pyjamasser, benklæder, tørklæder, halstørklæder, skjorter, shorts, joggingbukser, sweatshirts, træningsshorts, træningsdragter, joggingdragter, sweaters, T-shirts, ærmeløse toppe, undertøj. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, herunder koncerter med levende musik samt play back koncerter, telefonisk information om tourneer og biografier (information om underholdning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATEX OF SCANDINAVIA (730) Indehaver: NATEX I/S v/andrej Robert Larsen og, Niels Iskou Rasmussen, Nedergade 35, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INFORCE (730) Indehaver: Inforce A/S, Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware, computer software, elektroniske instruktionsmanualer i forbindelse herned. (511) Klasse 16: Brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 42: Rådgivning, design, ajourføring af og teknisk assistance vedrørende software, hardware, netværk, hjemmesider og elektronisk handel; udlejning af adgang til computerdatabaser for lagring af hjemmesider (web-hotel). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SISTERS & BROTHERS (730) Indehaver: JC Brothers AB, Katrinedalsgatan 1, Box 55036, Borås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 705

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dot-com (730) Indehaver: Jan Thorsen, Toldbodgade 38A, 4.tv., 1253 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FIN-ECO HOLDING S.p.A., Via Pastrengo 3, Brescia, Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Triofrugt ApS, Blomstervej 68,, 8381 Mundelstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Evertape A/S, Østerbrogade 91, 1. tv., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videobånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FIN-ECO HOLDING S.p.A., Via Pastrengo 3, Brescia, Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (730) Indehaver: Interprint A/S, Hammerholmen 15, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software, herunder software til brug i forbindelse med Internetløsninger og software til brug i forbindelse med database-publishing. (511) Klasse 16: Trykte publikationer og andre tryksager fremstillet på papir, karton og plastikmaterialer. (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder reproduktion af dokumenter. (511) Klasse 42: Design af edb-software og rådgivning vedrørende edb, trykkerivirksomhed. 706

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Interprint A/S, Hammerholmen 15, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software, herunder software til brug i forbindelse med Internetløsninger og software til brug i forbindelse med database-publishing. (511) Klasse 16: Trykte publikationer og andre tryksager fremstillet på papir, karton og plastikmaterialer. (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder reproduktion af dokumenter. (511) Klasse 42: Design af edb-software og rådgivning vedrørende edb, trykkerivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TWINS (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, is, budding og fromager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THAI SPICE (730) Indehaver: Alice Wai Yu Lam Udom, Augustagade, 4, 4th,, 2300 København S, Danmark; Tseng Fu Huang, Harildsgade 10B, 1.th, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Morten Falcon, Frederiksberggade 2, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (730) Indehaver: dba MEDIA, v/henrik Helms, Sofievej 6, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder produktion af radio- og tv-reklamer. (511) Klasse 41: Undervisning, herunder vedrørende tv- og radioproduktion; produktion af tv-programmer. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af internetløsninger; teknisk rådgivning vedrørende internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREEN TOY'S (730) Indehaver: Christina Eismark Søkilde, Vesthegnet 11, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, klæbemidler til papirvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COBRA (730) Indehaver: Cobra Electronics Corporation, A corporation of the State of Delaware, 6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Civile radiohovedstationer (bærbare, mobile og faste enheder) og tilbehør hertil, telefoner og tilbehør hertil, telefonsvarere, kombinerede telefon- og telefonsvarerenheder, radar- og laserdetektorer, clock-radioer (radiofunktion), radiotelefonapparater, audio-produkter i form af AM/FMradios, båndoptagere, CD-afspillere, højttalere og kombinerede enheder heraf, familiekommunikationsapparater bestående af radiotransceivers og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (730) Indehaver: STICKS N SUSHI, Nansensgade 47, 1366 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kim Rahbek Hansen, Frederiksberg Alle 54, 1820 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, cafe, bar og udbringning af mad og drikke. 707

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DFDS BALTICUM SEAWAYS (730) Indehaver: DFDS A/S, Sankt Annæ Plads 30, 1295 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsledelse, administrations- og konsulentarbejde, reklamevirksomhed; marketing; markedsundersøgelser; salgspromovering; kontorfunktioner. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder passagerbefordring; arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Restaurant-, café- og cafeteriavirksomhed, herunder på passagerskibe; beværtning af rejsende. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNISTAR (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., a corporation of the State of Delaware, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computer software; magnetiske disks og magnetbånd; printere, vægte og skannere. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder transport af breve, dokumenter, meddelelser, tryksager og andre varer og ejendele samt oplagring, opbevaring, pakning og levering af det forannævnte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Regulin (730) Indehaver: A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 05: Medicin mod forhøjet blodsukker nemlig oralt antidiabeticum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Castillo de Montero (730) Indehaver: Vinnico Danmark Aps,, Græsager 603, 2980 Kokkedal, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 33: Rødvin, hvidvin, rosevin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALL SEASONS (730) Indehaver: Aldi Einkauf GmbH & Co. ohg, Eckenbergstrasse 16, D Essen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Tørrede og kogte frugter og grøntsager, dybfrosne frugter og grøntsager. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WRAP (730) Indehaver: Larsen & Co., v/niels E.M. Larsen, Østrigsgade 47-4.tv., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, bistand ved landbrugsvirksomhed, juridisk bistand, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GASTROGARD (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater og stoffer. (730) Indehaver: Anne-Grethe Faber Skovgaard, Vestre Strandallé 153, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Opstrup & Skovgaard, Søndergade 53, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 12: Dele til køretøjer, herunder dæk og fælge. (511) Klasse 17: Varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi og ikke indeholdt i andre klasser, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, rådgivning ikke forretningsmæssig. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 708

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOLUME GLAMOUR (730) Indehaver: Bourjois, 12-13, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine, Frankrig (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROUGE GLAMOUR (730) Indehaver: Bourjois, 12-13, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine, Frankrig (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIONEER (730) Indehaver: Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUCKAROO (730) Indehaver: Hasbro International, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, USA (511) Klasse 28: Legetøj og spil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEFENDA (730) Indehaver: Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7AN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler,brændstoffer (herunder motordrivmidler). (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Holch Kølbæk Jensen, Færøgade 13, 7430 Ikast, Danmark; Ida Kølbæk Jensen, Færøgade 13, 7430 Ikast, Danmark; Stig Kølbæk Jensen, Færøgade 13, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Lolland, Nygade 4, 4900 Nakskov, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dorthe Bjerre Hansen, Kajerødvej 15, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, æteriske olier, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, præparater til sundhedspleje, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske apparater og instrumenter, kunstige tænder, suturmateriale. (511) Klasse 42: Tandlæge- og tandplejevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 709

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St. James's Street, London SW1A 1EF, Storbritannien (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak og tobaksprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kaseiner og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål, lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St. James's Street, London SW1A 1EF, Storbritannien (511) Klasse 34: Cigaretter, tobak og tobaksprodukter. 710

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARLA FOODS (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kaseiner og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål, lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kaseiner og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål, lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 711

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARLA (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kaseiner og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørreje og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á I'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappuccino-, kakao-, chokolade-, kaffe.. og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt I andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: ØI, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MD Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MD Foods, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kaseiner og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål, lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, mælkebaserede dessertmousser, ris á l'amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 712

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 109. årgang. 2003-11-26 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 109. årgang. 2003-11-26 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 109. årgang. 2003-11-26 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3119 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 120. årgang. 1999-06-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1271 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 122. årgang. 2001-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3903 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2009-03-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2009-03-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2009-03-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 863 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 122. årgang. 2001-05-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 124. årgang. 2003-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 759 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere