2X seriens Betjeningsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2X seriens Betjeningsmanual"

Transkript

1 2X seriens Betjeningsmanual P/N ISS 04MAY15

2 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et varemærke tilhørende UTC Fire & Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa Ropczyce, Poland Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands REV 04. Dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.5 eller nyere. EU-direktiver 2004/108/EC (EMC-direktiv). UTC Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EC. 2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: 2006/66/EC (batteri-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. Se specifikke oplysninger om batterier i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som også kan omfatte tekst for at indikere indhold af cadmium (Cd) eller kviksølv (Hg). For at opnå korrekt genbrug skal batteriet afleveres hos din forhandler eller på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: Kontaktinformation For kontaktoplysninger gå til

3 Indhold Vigtig information ii Ansvarsbegrænsning ii Vejledende meddelelser ii Introduktion 1 Firmware-kompatibilitet 1 Produktsortiment 1 Produktoversigt 2 Brugergrænseflade 3 Frontpanelets betjeninger og indikatorer 5 Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display 10 Akustiske indikatorer 12 Tilstande 12 Statusindikationer 13 Centralens betjening 17 Brugerniveauer 17 Betjeninger og procedurer 18 Betjening på offentligt niveau 19 Betjening på operatørniveau 21 Vedligeholdelse 26 Menuoversigt 27 Lovgivningsmæssig information 28 2X seriens Betjeningsmanual i

4 Vigtig information Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder skal UTCFS holdes ansvarlig for eventuelle tab af indtægter eller forretningsmuligheder, betjening, afbrydelse af forretninger, mistet data eller andre indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader under ethvert erstatningsansvar, uanset om det er baseret på en kontrakt, skadegørende handling, forsømmelse, produktansvar eller andet indenfor lovens rammer. Eftersom jurisdiktionen visse steder ikke tillader sådanne begrænsninger eller undtagelser af erstatningsansvar eller tilfældige skader, kan det forekomme at de førnævnte begrænsninger ikke er gældende i dit tilfælde. Men under alle omstændigheder skal UTCFS' erstatningsansvar ikke overstige produktets købspris. Førnævnte begrænsninger skal være gældende indenfor lovens rammer, uanset om UTCFS er blevet informeret om sandsynligheden for sådanne skader og upåagtet om retsmidlet opfylder det egentlige formål eller ej. Installation skal ske i overensstemmelse med denne manual, gældende vedtægter og instruktioner fra den autoriserede myndighed. Da alle forholdsregler er taget i forbindelse med udarbejdelsen af denne manual for at sikre indholdets korrekthed, påtager UTCFS sig intet ansvar for fejl og udeladelser. Vejledende meddelelser Vejledende meddelelser gør dig opmærksom på tilstande eller procedurer, der kan medføre uønskede resultater. De anvendte vejledende meddelelser i dette dokument er vist og beskrevet nedenfor. ADVARSEL: Advarselsmeddelelser advarer dig om farer, som kan medføre personskader eller tab af menneskeliv. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå personskader og tab af menneskeliv. Forsigtig: Forsigtig-meddelelser advarer dig om risiko for beskadigelse af udstyr. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå skader. Bemærk: Bemærk-meddelelser advarer dig om risiko for spild af tid og kræfter. De beskriver, hvordan tidsspilde kan undgås. Noter bruges også til at gøre opmærksom på vigtig information, som du bør læse. ii 2X seriens Betjeningsmanual

5 Introduktion Dette er betjeningsmanualen til 2X-seriens brand-, repeater- og evakueringscentraler. Læs disse instruktioner og al relateret dokumentation grundigt, inden dette produkt tages i brug. Firmware-kompatibilitet Oplysninger i dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.5 eller nyere. Dette dokument må ikke bruges som en betjeningsvejledning til centraler med en tidligere firmwareversion. Se revisionsrapporten i menuen Rapporter for at kontrollere din centrals firmwareversion. Du kan finde yderligere oplysninger i "Visning af rapporter" på side 23. Produktsortiment Serien omfatter de brand-, repeater- og evakueringscentraler, som er vist nedenfor. Tabel 1: Brand-, repeater- og evakueringscentraler Model 2X-E1(-S) [1] 2X-E2(-S) 2X-ER(-S) 2X-F1(-S) 2X-F1-FB2(-S) 2X-F1-SCFB(-S) 2X-F2(-S) 2X-F2-PRT 2X-F2-FB2(-S) 2X-F2-FB2-PRT 2X-F2-SCFB(-S) 2X-FR(-S) 2X-FR-FB2(-S) 2X-FR-SCFB(-S) Beskrivelse En-sløjfede adressérbare brand- og evakueringscentraler To-sløjfede adressérbare brand- og evakueringscentraler Adressérbar brand-, repeater- og evakueringscentral En-sløjfede adressérbare brandcentraler En-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning En-sløjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] To-sløjfet adressérbar brandcentral To-sløjfet adressérbar brandalarmcentral med intern printer To-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning To-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning og intern printer To-sløjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] Adressérbar repeater-central Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning Adressérbar SS 3654 repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning [2] [1] (-S) indikerer, at kabinettet fås i store og små modeller. [2] Inklusive en brandmandsnøgle. 2X seriens Betjeningsmanual 1

6 Repeater-funktion Alle brandcentraler i et brandnetværk kan konfigureres til repeater-funktion, hvis der er installeret et netværkskort i dem. Få mere information om denne funktion hos installatøren eller vedligeholdelsesteknikeren. Alarmsender- og brandslukningsindstillinger og -indikationer I dette dokument gælder oplysningerne om indstillinger og indikation for alarmsender og brandslukning kun for centraler, der har disse funktioner. Produktoversigt Dette punkt giver en introduktion til centralens brugergrænseflade, display, betjeninger og indikatorer. Se en detaljeret oversigt over frontpanelets betjeninger og indikatorer i "Frontpanelets betjeninger og indikatorer" på side X seriens Betjeningsmanual

7 Brugergrænseflade Figur 1: Brandcentralens brugergrænseflade (med indstillinger for alarmsender og brandslukning) 1. Forsyning-LED 2. Generel Test-LED 3. Generel Frakoblet-LED 4. Generel Fejl-LED 5. Brand-LED 6. Display 7. Knap og LED for Lydgiver forsinket 8. LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test 9. Start/Stop-knap og -LED for programmerbare outputgrupper 10. Drejeknap og funktionsknapper 11. Retabler-knap og -LED 12. Stop Summer-knap og -LED 13. Lydgiver Start/Stop-knap og -LED 14. System fejl-led 15. Lavt batteri-led 16. Jord fejl-led 17. Forsyning fejl-led 18. LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test 19. Knap og LED for Brandslukning Forsinket 20. Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet 21. LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test 22. Knap og LED for Alarmsender forsinket 23. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Bemærk: Nærmere oplysninger om de funktioner, der er tilknyttet programmerbare knapper, fås ved henvendelse til din installations- eller servicetekniker. 2X seriens Betjeningsmanual 3

8 Figur 2: Evakueringscentralens brugergrænseflade 1. Forsyning-LED 2. Generel Test-LED 3. Generel Frakoblet-LED 4. Generel Fejl-LED 5. Brand-LED 6. Display 7. Knap og LED for Lydgiver forsinket 8. LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test 9. Bekræftelsesknap 10. Alle output-grupper start/stop og LED 11. Start/Stop-knapper og -LED'er for programmerbare outputgrupper 12. Drejeknap og funktionsknapper 13. Retabler-knap og -LED 14. Stop Summer-knap og -LED 15. Lydgiver Start/Stop-knap og -LED 16. System fejl-led 17. Lavt batteri-led 18. Jord fejl-led 19. Forsyning fejl-led 20. LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test 21. Knap og LED for Brandslukning Forsinket 22. Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet 23. LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test 24. Knap og LED for Alarmsender forsinket 25. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Bemærk: Nærmere oplysninger om de funktioner, der er tilknyttet programmerbare knapper, fås ved henvendelse til din installations- eller servicetekniker. 4 2X seriens Betjeningsmanual

9 Konfigurationsindtillinger Afhængigt af din opsætning kan etiketterne til nogle af grænsefladernes knapper variere. Se Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Konfigurerede ændringer af grænsefladernes knapper og LED'er Pkt. EN 54 NEN Alle outputgrupper start/stop Fuld evakuering start/stop 11 Programmerbar outputgruppe start/stop Evakueringsområde lydgivere start/stop 15 Lydgiver start/stop Brand lydgiver start/stop Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjeningsfunktionerne, der er beskrevet i dette afsnit, er ikke tilgængelige for alle brugere. Flere oplysninger om centralers betjening og adgangsbegrænsninger kan findes under punktet "Brugerniveauer" på side 17. Fælles betjeningselementer og indikatorer Tabellen herunder omfatter oplysninger om de fælles betjeningselementer og indikatorer, som findes på brand-, repeater- og evakueringscentralerne. Tabel 3: Fælles betjeningselementer og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Forsyning -LED Grøn Indikerer, at systemet er tændt. Generel Test-LED Gul Angiver, at en eller flere funktioner eller enheder testes. Generel Frakoblet-LED Gul Angiver at en eller flere funktioner eller enheder er frakoblet. Generel Fejl-LED Gul Indikerer en generel fejl. Fejl-LED'en for den pågældende enhed eller funktion blinker også. Brand-LED Rød Indikerer en brandalarm. En blinkende LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af en detektor. En konstant LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af et manuelt alarmtryk. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Rød Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer alarmsender. En blinkende LED indikerer, at alarmsender er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at alarmsendersignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. 2X seriens Betjeningsmanual 5

10 Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Knap og LED for Alarmsender forsinket LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet Knap og LED for Brandslukning Forsinket LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Lydgiver forsinket Gul Gul Rød Gul Gul Gul Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret alarmsenderforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer alarmsender. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (alarmsender aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Nedtællingen for en aktiv (tæller ned) alarmsenderforsinkelse eller forlænget alarmsenderforsinkelse vises også på produktets display (se Figur 3 på side 10): Når en alarmsenderforsinkelse tæller ned (og ikke er blevet forlænget), viser displayet FR i T1: xxx sek. Når en forlænget alarmsenderforsinkelse tæller ned (undersøgelsestid), viser displayet FR i T2: xxx sek. Angiver en alarmsenderfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer brandslukning. En blinkende LED indikerer, at brandslukning er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at brandslukningssignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret brandslukningsforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer brandslukning. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (brandslukning aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en brandslukningsfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Til- eller frakobler en forud programmeret lydgiverforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer lydgivere. En konstant lysende LED indikerer, at en lydgiverforsinkelse er programmeret og tilkoblet. En blinkende LED indikerer, at en lydgiverforsinkelse tæller ned (lydgivere aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). 6 2X seriens Betjeningsmanual

11 Betjening/LED LED-farve Beskrivelse LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test Programmerbar Start/Stop-knap og - LED Gul Gul Angiver en lydgiverfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Starter eller stopper den outputgruppe, som er tilknyttet den programmerbare knap. En konstant lysende ful LED indikerer, at den outputgruppe, som er tilknyttet knappen, er aktiv. En blinkende gul LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (outputgruppen aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Forsyning fejl-led Gul Angiver strømforsyningsfejl. En blinkende LED indikerer en batterifejl. En konstant lysende LED indikerer en fejl med netforsyningen eller netforsyningens sikring. Jord fejl-led Gul Indikerer en jordfejl. Lavt batteri-led Gul Angiver, at centralen kører på batteristrøm, og at den resterende batteristrøm kan være utilstrækkelig til at sikre fortsat drift. System fejl-led Gul Indikerer en fejl i centralens system. Knap og LED for Lydgiver Start/Stop Rød LED'en indikerer, hvad der sker, når der trykkes på knappen: Hvis LED'en er tændt (blinker eller lyser konstant), vil et tryk på knappen stoppe lydgiverne. Hvis LED'en er slukket, vil et tryk på knappen aktivere lydgiverne (hvis centralens status og driftstilstand tillader manuel aktivering af lydgivere). LED'en indikerer også lydgivernes status: Konstant lys indikerer, at lydgiverne er aktive (eller snart bliver aktiveret). Blink indikerer, at en forsinkelse tæller ned (lydgivere aktiveres, når den indstillede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Slukket indikerer, at lydgiverne er slået fra (eller snart bliver deaktiveret). For at forhindre, at lydgiverne bliver slukket øjeblikkeligt, når en alarm først rapporteres, kan knappen Lydgiver Start/Stop blokeres midlertidigt, når en indstillet lydgiverforsinkelse tæller ned. Du kan finde yderligere oplysninger i "Hvordan man stopper lydgivere og genstarter stoppede lydgivere" på side 22. Afhængigt af installationens størrelse kan behandling af kommandoer til at starte og stoppe lydgivere være flere sekunder om at bevæge sig gennem systemet. Det er derfor, at LED'en f.eks. kan lyse konstant, mens lydgiverne i første omgang ikke kan høres. 2X seriens Betjeningsmanual 7

12 Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Stop Summer-knap og -LED Gul Stopper summeren. En konstant LED indikerer, at summeren er blevet stoppet. Retabler-knap og -LED Gul Retablerer centralen og rydder alle aktuelle systemhændelser. En konstant LED angiver, at centralen kan nulstilles i det aktuelle adgangsniveau. Evakueringscentralens betjeningselementer og indikatorer Tabellen herunder omfatter oplysninger om de supplerende betjeningselementer og indikatorer på evakueringscentralerne. Bemærk: Hvis evakueringscentralen kører i tilstanden NEN 2575, er det kun lydgiver outputgrupperne, som kan tilknyttes de programmerbare Start/Stopknapper. Tabel 4: Evakueringscentralens betjeningselementer og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Bekræftelsesknap Alle output-grupper start/stop-knap og LED Programmerbare Start/Stop-knapper og -LED'er Rød Rød/Gul Bekræfter aktivering eller deaktivering af den outputgruppe, som er tilknyttet en programmerbar knap (når der trykkes på den sammen med den tilsvarende programmerbare knap). Bekræfter aktivering eller deaktivering af alle outputgrupper, som er tilknyttede alle programmerbare knapper (når der trykkes på den sammen med Start/Stop-knappen for alle outputgrupper). Starter eller stopper alle outputgrupper, som er tilknyttet de programmerbare knapper (når der trykkes på den sammen med bekræftelsesknappen). En konstant lysende rød LED indikerer, at alle outputgrupper, som er tilknyttet knapperne, er aktive. En blinkende rød LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (outputgrupperne aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Starter eller stopper den outputgruppe, som er tilknyttet den programmerbare knap (når der trykkes på den sammen med bekræftelsesknappen). En konstant lysende rød LED indikerer, at den outputgruppe, som er tilknyttet knappen, er aktiv. En blinkende rød LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (outputgruppen aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). En blinkende gul LED indikerer en fejl. En konstant lysende gul LED indikerer en frakobling eller en test. 8 2X seriens Betjeningsmanual

13 Lydgiver-, alarmsender- og brandslukning-indikationer Centralen kan programmeres af installatøren, så den har flere lydgiver-, alarmsender- og brandslukningsgrupper. Mens grupper af en enkelt type måske ikke altid deler den samme status, viser frontpanelets indikationer for den pågældende gruppetype den generelle status for alle grupper. I tilfælde af modstridende status vises den status, der har højest prioritet. Bemærk: På evakueringscentralerne bruges LED'erne til de tilsvarende programmerbare knapper til at indikere de programmerbare knappers funktioner. De følgende eksempler illustrerer dette. Der er tre lydgivergrupper, hvor den første er i fejlstatus, den anden er i forsinket status og den tredje er i aktiveret status. LED-indikationerne for lydgiver viser fejlstatus for den første gruppe, forsinket status for den anden gruppe og aktiveret status for den tredje gruppe. Der er to alarmsendergrupper, hvor den første er i aktiveret status, og den anden er i bekræftet status. Alarmsenderindikationen viser den bekræftede status, men ikke aktiveringsstatus (bekræftelsesstatus bliver prioritet højere). Få mere information om centralens opsætning og indikationer hos installatøren eller vedligeholdelsesteknikeren. 2X seriens Betjeningsmanual 9

14 Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display Figur 3: Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display 1. Dag/nat tilstand-indikator 2. Systemets dato og klokkeslæt (og nedtælling for aktiv alarmsenderforsinkelse eller forlænget alarmsender forsinkelse) 3. Centralens netværksstatus (separat, netværksstyret, repeater) 4. Tæller for aktuelle alarm-, fejl- og tilstandshændelser 5. Displaymeddelelsesområde 6. Soft-taster (menufunktioner knyttet til funktionsknapperne F1, F2, F3 og F4) 7. Drejeknap 8. Funktionsknapper F1, F2, F3 og F4 9. Lokal central-id (i et brandnetværk) 10 2X seriens Betjeningsmanual

15 Ikoner der vises på centralens LCD-display Ikoner der vises på centralens LCD-display fremgår nedenfor. Tabel 5: Centralens visning af ikoner og beskrivelser Ikon Dag tilstand (netværk) Dag tilstand (central) Nat tilstand (netværk) Nat tilstand (central) Brandalarmer Fejl Tilstande En Central Netværk Repeater Detektoralarm [1] Beskrivelse Dette ikon angiver, at den primære indstilling for følsomhedstilstand for centraler i brandnetværk er dag tilstand. Dette ikon indikerer, at følsomhedstilstanden for den lokale central er dag tilstand. Andre centraler i brandnetværket kan have en anden indstilling for følsomhedstilstand. Dette ikon angiver, at den primære indstilling for følsomhedstilstand for centraler i brandnetværk er nat tilstand. Dette ikon indikerer, at følsomhedstilstanden for den lokale central er nat tilstand. Andre centraler i brandnetværket kan have en anden indstilling for følsomhedstilstand. Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af grupper med en aktiv brandalarm. Alarmoplysningerne for første og sidste gruppe, der rapporterer en alarm, vises på centralens display. Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af aktive fejl. Yderligere oplysninger kan fås ved at trykke på F1 (Vis hændelser). Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af aktive systemtilstande (hændelser). Yderligere oplysninger kan fås ved at trykke på F1 (Vis hændelser). Dette ikon indikerer, at centralen ikke er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer, at centralen er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer, at centralen er indstillet til at fungere som en repeater, og at den er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer en detektoralarm. Manuelt alarmtryk [1] Dette ikon indikerer et manuelt alarmtryk. Manuelt alarmtryk-alarm (sprinkler) [1] Manuelt alarmtryk-alarm ("hausalarm") [1] Dette ikon indikerer en manuelt alarmtryk-alarm (sprinkler). Dette ikon indikerer en manuelt alarmtryk-alarm ("hausalarm"). Dette er en lokal alarm uden aktivering af alarmsendere. [1] Disse ikoner vises i displayet med yderligere information. 2X seriens Betjeningsmanual 11

16 Indikation af eksterne og lokale hændelser på centralens display Det lokale central-id vises altid på centralens display (se Figur 3 på side 10). Hvis din central udgør en del af brandnetværket, omfatter meldingen centralens ID, og hændelsen rapporteres som følger: Hvis central-id passer med den lokale ID, så har hændelsen forbindelse til den lokale central. Hvis centralens ID ikke passer til det lokale ID, så rapporteres hændelsen af den eksterne central med angivelse af centralens ID. Akustiske indikatorer Centralen bruger følgende akustiske indikatorer til markering af systemhændelser. Tabel 6: Centralens akustiske indikatorer Indikation Summeren lyder konstant Summeren lyder pulserende (lang tone) [1] Summeren lyder pulserende (kort tone) [1] Beskrivelse Indikerer en brandalarm eller en systemfejl Indikerer alle andre fejl Angiver en tilstand [1] En lang tone er 50 % TIL og 50 % FRA. En kort tone er 25 % TIL og 75 % FRA. Tilstande En oversigt over systemhændelser, der logges som tilstande, er vist nedenfor. Tabel 7: Systemhændelser, der logges som tilstande Tilstandstype Varsel Opsætningsenhed tilsluttet Dato & tid er ikke indstillet Frakoblinger Hændelseslog er fuld Slukningsstatus [1] Slukning I/O-enhed [1] Input-aktivering Sløjfeenhed er ikke konfigureret Det maksimale antal konventionelle grupper er overskredet i netværket Beskrivelse En enhed er i alarm, men systemet venter på endnu en alarmhændelse for at bekræfte gruppealarmen En centralopsætning er startet via en ekstern enhed (pc, bærbar computer osv.) Systemet startede, men datoen og klokkeslættet er ikke indstillet Centralfunktion eller -enhed er frakoblet Centralens hændelseslog er fuld Slukning er spærret, frakoblet eller fejlbehæftet. En slukning I/O-enhed er aktiv, bliver testet, er frakoblet eller fejlbehæftet. Et input er aktiveret (afhængigt af opsætningen) Der er registreret en sløjfeenhed, som ikke er konfigureret Antallet af konventionelle grupper i brandnetværket overskrider det tilladte maksimum 12 2X seriens Betjeningsmanual

17 Tilstandstype Det maksimale antal sløjfer er overskredet i netværket Ny node i brandnetværket Outputgruppeaktivering Foralarm Lydgiver-, alarmsender- og brandslukningforsinkelser Test Beskrivelse Antallet af sløjfer i brandnetværket overskrider det tilladte maksimum Der er føjet en central til brandnetværket En outputgruppe er aktiveret En enhed (og den pågældende gruppe) er i foralarm En lydgiver-, alarmsender- eller brandslukningforsinkelse er aktiveret eller deaktiveret Centralfunktion eller -enhed testes [1] Disse tilstandstyper gælder kun, hvis brandnetværket omfatter en slukningscentral. Statusindikationer I dette afsnit gives en sammenfatning af centralens statusindikationer. Standby Standby indikeres således: Forsyning-LED'en lyser konstant Hvis en lydgiverforsinkelse er blevet tilkoblet, lyser LED'en for Lydgiver forsinket konstant Hvis en alarmsenderforsinkelse er blevet tilkoblet, lyser LED'en for Alarmsender forsinket konstant Hvis en brandslukningsforsinkelse er blevet aktiveret, lyser LED'en for Brandslukning Forsinket konstant Bemærk: Afhængigt af brandsystemets opsætning kan summeren lyde pulserende for at angive en tilkoblet forsinkelsestilstand. Brandalarm I henhold til europæiske standarder angives brandalarmstatus på centralens display afhængigt af gruppe og ikke efter enhed. Hvis en alarm rapporteres i mere end en gruppe, viser displayet to gruppemeddelelser: Den første for den første gruppe, som rapporterer en alarm, og den anden for den gruppe, som senest har rapporteret en alarm, sådan som vist herunder. Figur 4: Indikation af brandalarm på centralens display 2X seriens Betjeningsmanual 13

18 Hver gruppemeddelelse indikerer: Gruppeidentifikation og beskrivelse, tidsstempel og enhedsbeskrivelse af første alarm, der rapporteres i gruppen En tæller med det samlede antal enheder i alarm i gruppen. Du kan se detaljer om enheder i alarm ved at trykke på F1 (Vis hændelser) og vælge Brand. Vælg derefter den pågældende gruppe, som rapporterer alarmen. Der vises en liste med enheder i alarm for gruppen. Andre indikationer af brandalarmstatus er: Centralens Brand-LED blinker, hvis alarmen er aktiveret af en detektor, og den lyser konstant, hvis alarmen er aktiveret via et manuelt alarmtryk. Hvis der er installeret et gruppekort og den pågældende gruppe er inkluderet på gruppeprintet, blinker gruppens alarm-led konstant eller lyser konstant (afhængigt af alarmkilden). Hvis en lydgiverforsinkelse er blevet tilkoblet, lyser LED'en for Lydgiver forsinket konstant. LED'en for Lydgiver Forsinket blinker, så længe forsinkelsen tæller ned. LED'en for Lydgiver Start/Stop indikerer status for knappen Lydgiver Start/Stop (aktiveret, ikke aktiveret) og lydgivernes status (se Tabel 3 på side 5, hvis du ønsker yderligere oplysninger). Hvis en alarmsenderforsinkelse er blevet tilkoblet, lyser LED'en for Alarmsender forsinket konstant. LED'en for Alarmsender Forsinket blinker, så længe forsinkelsen tæller ned. Når alarmsender er aktiveret, blinker LED'en for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet. Hvis installatøren eller vedligeholdelsesteknikeren har programmeret installationen til det, indikerer en konstant lysende LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet, at alarmsendersignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. Hvis en brandslukningsforsinkelse er blevet aktiveret, lyser LED'en for Brandslukning Forsinket konstant. LED'en for Brandslukning Forsinket blinker, så længe forsinkelsen tæller ned. Når brandslukning er aktiveret, blinker LED'en for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet. Hvis installatøren eller vedligeholdelsesteknikeren har programmeret installationen til det, indikerer en konstant lysende LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet, at brandslukningssignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. Alarmoplysningerne for første og sidste gruppe, der rapporterer en alarm, vises på displayet. Centralens summer lyder konstant. Alarmer, der aktiveres af et manuelt alarmtryk, bliver altid prioriteret højere end alarmer, der detekteres med en detektor. Når en alarm aktiveres af begge enheder, lyser LED'en for Brand konstant. 14 2X seriens Betjeningsmanual

19 Evakuering Hvis din central er udstyret med en evakueringscentral, indikeres evakuering på følgende måde: Bekræftelses-LED'en lyser konstant. Evakueringsområdets alarm-led lyser konstant, hvis en evakueringsalarm er aktiv, og den blinker, hvis en bekræftelsesforsinkelse tælles ned. Start/Stop-LED'en for fuld evakuering lyser konstant, hvis en evakueringsalarm er aktiv for alle programmerede evakueringsområder. Bemærk: Kun evakueringscentraler. Denne funktion forudsætter forudgående programmering af din installations- eller servicetekniker, og de funktioner, der er tilknyttet programmerbare knapper og LED'er, kan variere i forhold til de funktioner, der er beskrevet her. Fejl Fejlstatus indikeres som følger: LED'en for Generel Fejl lyser konstant, og den tilhørende LED for funktionseller enhedsfejl (hvis der er en) blinker. Netforsyningsfejl og batterifejl indikeres med en blinkende LED for Generel fejl og en blinkende LED for Forsyningsfejl. Der vises yderligere information om fejlen på displayet. Jordfejl indikeres med en blinkende LED for Generel fejl og en blinkende LED for Jordfejl. Systemfejl indikeres med en blinkende LED for Generel fejl og en konstant lysende LED for systemfejl. Fejl med Lavt batteri indikeres med en blinkende LED for Generel fejl og en konstant lysende LED for Lavt Batteri. Der vises yderligere information om fejlen på displayet. Centralens summer lyder pulserende (lang tone). Bemærk: Kontakt altid din installations- eller vedligeholdelsestekniker for at få undersøgt årsagen til en fejl. Frakobling Frakoblinger indikeres som følger: LED'en for Generel Frakoblet lyser konstant, og den tilhørende LED for Funktion eller Enhed Frakoblet (hvis der er en) blinker Hvis der er installeret et gruppekort, vil den tilhørende LED for Gruppe Frakoblet/Test lyse konstant (hvis den pågældende gruppe er inkluderet på gruppekortet) Centralens summer lyder pulserende (kort tone). Du kan få mere information om frakobling ved at trykke på F1 (Vis Hændelser) og vælge Tilstande. 2X seriens Betjeningsmanual 15

20 Test Test indikeres som følger: LED'en for Generel Test lyser konstant. Hvis der er installeret et gruppekort, vil den tilhørende LED for Gruppe Frakoblet/Test lyse konstant (hvis den pågældende gruppe er inkluderet på gruppekortet). Centralens summer lyder pulserende (kort tone). Du kan få mere information om test ved at trykke på F1 (Vis Hændelser) og vælge Tilstande. Lavt batteri ADVARSEL: Det er en kritisk indikation, og din ejendom er måske ikke beskyttet fuldstændigt. Hvis centralen viser lavt batteri, så kontakt straks installatør eller vedligeholdelsestekniker og bed om at få tilsluttet strømmen eller, hvis det ikke er muligt, om at skifte batterierne. Lavt batteri angiver, at centralen kører på batteristrøm, og at den resterende batteristrøm kan være utilstrækkelig til fortsat drift. Lavt batteri indikeres således: LED'en for Generel Fejl blinker. Lavt batteri LED'en lyser konstant. En forvarsel med indikation af lavt batteriniveau vises på displayet. Hvis strømproblemet ikke løses, aflades batterierne yderligere, indtil der vises en anden besked om, at centralen lukkes. Summeren lyder pulserende (lang tone). Når batterierne er helt afladet, lukker centralen for at beskytte batterierne og der vises ikke yderligere indikationer. Hvis strømmen retableres, inden centralen lukker, så vender centralen tilbage til forrige status. Hvis ikke, skal centralens dato og klokkeslæt indstilles igen, når strømmen er retableret. Bemærk Brugere, der ønsker maksimal standby-tid fra batterier (24 til 72 timer), kan få vist denne fejlindikation. Angivelse af lavt batteri betyder, at batterierne afladet og ikke at de er defekte. 16 2X seriens Betjeningsmanual

21 Centralens betjening Brugerniveauer Adgangen til nogle af funktionerne i dette produkt er beskyttet af det brugerniveau, en brugerkonto har fået tildelt. Offentlig Det offentlige niveau er standard-brugerniveauet. På dette niveau styres grundlæggende betjeningsopgaver, f.eks. reaktion på en brandalarm eller en fejladvarsel på centralen. Der kræves ikke en adgangskode. Se "Betjening på offentligt niveau" på side 19, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Operatør Operatørniveauet omfatter yderligere betjeningsopgaver og er forbeholdt autoriserede brugere, der er uddannet i betjening af centralen. Standardadgangskoden for standard operatørbruger er Se "Betjening på operatørniveau" på side 21, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Begrænsede brugerniveauer Begrænsede brugerniveauer er beskyttet med en adgangskode. Du skal indtaste det brugernavn og den adgangskode, du har fået tildelt af din installations- eller vedligeholdelsestekniker. Centralen forlader et beskyttet brugerniveau automatisk, og vender tilbage til det offentlige brugerniveau efter to minutter, hvis der ikke trykkes på nogen knapper. Sådan fås adgang til et beskyttet brugerniveau: 1. Tryk på F4 (Hovedmenu). På displayet bedes der om brugernavn og adgangskode. 2. Vælg dit brugernavn, og angiv din adgangskode ved at dreje på drejeknappen med eller mod urets retning. Tryk på drejeknappen for at bekræfte hvert tal. Når der er indtastet en korrekt firecifret adgangskode, viser displayet hovedmenuen for dit tildelte brugerniveau. Bemærk: Din installations- eller vedligeholdelsestekniker kan have indstillet centralen til at huske de sidst anvendte login-detaljer. Sådan forlades et beskyttet brugerniveau: 1. Tryk på F3 (Log ud) i hovedmenuen. 2X seriens Betjeningsmanual 17

22 Betjeninger og procedurer Brug af funktionsknapper og drejeknappen Brug funktionsknapperne F1 til F4 og drejeknappen (se Figur 3 på side 10) til at navigere rundt i centralens menuer, vælge de ønskede menupunkter samt angive adgangskoder og systeminformation som vist nedenfor. Angivelse af adgangskoder og systeminformation Valg af funktionsknapper i centralens menuer Navigation i og bekræftelse af menuvalg Drej drejeknappen med eller mod uret for at angive adgangskoder eller anden systeminformation. Tryk på drejeknappen for at bekræfte en indtastning. Tryk på funktionsknapperne F1 til F4 for at vælge den tilhørende menu (Hovedmenu, Log ud, Afslut, osv.). Drej drejeknappen med eller mod urets retning for at foretage et valg i skærmmenuen. Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget. Centralens ID på displayet er hvid tekst med sort baggrund, når drejeknappen er aktiv (centralen venter på indtastning). Konfigurationsindtillinger Indstillingerne på listen herunder er tilgængelige, når der skal ændres på centralens opsætning (f.eks. ændring af adgangskoden). Centralens opsætning (og opsætningsrevision) opdateres kun, når opsætningsændringerne vælges ved at trykke på F3 (Tilføje). Opsætningsændringer og tidsangivelse registreres i revisionsrapporten, som der er adgang til på operatørniveau (se "Visning af rapporter" på side 23). Tabel 8: Betjeninger og taster til opsætning Indstilling Tast Beskrivelse Gem F1 Gemmer den aktuelle opsætning uden straks at tilføje den. Anvend F3 Tilføjer den aktuelle opsætningsændring og alle lagrede (gemte) opsætningsændringer. Centralen reetablerer automatisk. Afvis F4 Kasserer alle lagrede (gemte) opsætningsændringer, som ikke er anvendt. Afslut F2 Afslutter opsætningsprocessen uden at lagre eller tilføje den aktuelle opsætningsændring. Bemærk: Ved opdatering af flere opsætningsindstillinger anbefaler vi, at du gemmer efter hver ændring, og derefter via hovedmenuen lader alle ændringer træde i kraft. 18 2X seriens Betjeningsmanual

23 Betjening på offentligt niveau Betjening på offentligt niveau kan udføres af alle brugere. Der kræves ikke nogen adgangskode til dette niveau. På dette brugerniveau kan du: Stoppe summeren. Annullere en aktiv lydgiver-, alarmsender- eller brandslukningsforsinkelse. Manuel start af evakueringslydgivere. Se aktuelle hændelser. Se supportoplysninger. Stoppe summeren Centralens summer stoppes med et tryk på knappen Stop Summer. En konstant Stop Summer LED angiver, at summeren blev stoppet. Bemærk: Afhængigt af centralens opsætning kan summeren genstartes af alle nye rapporterede hændelser. Annullering af en aktiv lydgiverforsinkelse Hvis en lydgiverforsinkelse er tilkoblet og aktiv (tæller ned), kan du trykke på knappen Lydgiver Forsinket, for at annullere forsinkelsen og aktivere lydgiverne omgående. En lydgiverforsinkelse indikeres som følger: En konstant LED for Lydgiver forsinket indikerer, at en forsinkelse er tilkoblet. En blinkende LED for Lydgiver Forsinket under en brandalarm indikerer, at den programmerede forsinkelse er aktiv (lydgivere aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). En brandalarm, der er aktiveret af et manuelt alarmtryk, tilsidesætter alle programmerede forsinkelser, og aktiverer lydgiverne omgående. Annullere en aktiv alarmsender- eller brandslukningsforsinkelse Hvis en alarmsender- eller brandslukningsforsinkelse er tilkoblet og aktiv (tæller ned), kan du trykke på den pågældende knap for Aktiveret/Bekræftet eller Forsinket for at annullere forsinkelsen, og aktivere funktionen omgående. Indikationer for alarmsender- og brandslukningsforsinkelse er vist i tabellen herunder. 2X seriens Betjeningsmanual 19

24 Tabel 9: Indikationer for alarmsender- og brandslukningsforsinkelse Forsinkelsestype Forsinkelsesindikationer Alarmsender Brandslukning En konstant LED for Alarmsender forsinket indikerer, at forsinkelsen er aktiveret. En blinkende LED for Alarmsender Forsinket under en brandalarm indikerer, at den programmerede forsinkelse er aktiv (alarmsender aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Nedtællingen for en aktiv (tæller ned) alarmsenderforsinkelse eller forlænget alarmsenderforsinkelse vises også på produktets display (se Figur 3 på side 10): Når en alarmsenderforsinkelse tæller ned (og ikke er blevet forlænget), viser displayet FR i T1: xxx sek. Når en forlænget alarmsenderforsinkelse tæller ned (undersøgelsestid), viser displayet FR i T2: xxx sek. En konstant LED for Brandslukning forsinket indikerer, at forsinkelsen er aktiveret. En blinkende LED for Brandslukning Forsinket under en brandalarm indikerer, at den programmerede forsinkelse er aktiv (brandslukning aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Bemærk: En brandalarm, der er aktiveret af et manuelt alarmtryk, tilsidesætter alle programmerede forsinkelser og aktiverer alarmsenderen eller brandslukning omgående (hvis programmeret). Manuel start af evakueringslydgivere Se "Manuel start af evakueringslydgivere" på side 22. Bemærk: Kun evakueringscentraler. Muligheden for at bruge denne funktion på dette brugerniveau afhænger af den forudgående programmering, der blev udført af din installations- eller servicetekniker. Se aktuelle hændelser Ønsker du at se aktuelle hændelsesdata, skal du trykke på F1 (Vis hændelser) og derefter vælge typen af hændelse, der skal vises. De tilgængelige hændelsestyper på dette brugerniveau er: Alarmer Varslinger Fejl Tilstande Varslinger er enhedsalarmer, der kræver bekræftelse fra en anden programmeret hændelse, før der indikeres en alarm på centralen. Tilstande omfatter alle andre systemhændelser. Eksempler: Test og frakoblinger i brandsystemet. 20 2X seriens Betjeningsmanual

25 Se supportoplysninger Tryk på F3 (Support), for at få vist supportinformation, der er konfigureret af en installatør eller vedligeholdelsestekniker. Din installatør eller vedligeholdelsestekniker kan eksempelvis programmere kontaktoplysninger eller konfigurere forskellige meddelelser, som vises i situationer med og uden alarm. Bemærk: Disse oplysninger er kun tilgængelige, hvis din installatør eller vedligeholdelsestekniker har inkluderet dem i brandsystemets opsætning. Betjening på operatørniveau Operatørniveauet er beskyttet med en adgangskode, og er forbeholdt autoriserede brugere, der er uddannet i betjening af centralen. Standardadgangskoden for operatørbrugere er På dette brugerniveau kan du: Udføre alle opgaver, der er beskrevet i "Betjening på offentligt niveau" på side 19 Retablere centralen Starte lydgivere, stoppe lydgivere og genstarte lydgivere manuelt Manuel start eller stop af evakueringslydgivere Aktivere og deaktivere tidligere programmerede forsinkelser for lydgiver, alarmsender og brandslukning Visning af systemstatusrapporter Ændre operatørens adgangskode Udføre LED-, display-, summer- og tastaturtest Visning af alarmtæller Hovedmenuen Operatørens hovedmenu er vist nedenfor. Figur 5: Operatørens hovedmenu Retablering af centralen Tryk på Retabler-knappen, for at retablere centralen og rydde alle aktuelle systemhændelser. Systemhændelser, som ikke er afklaret, rapporteres fortsat efter retableringen. Forsigtig: Undersøg alle brandalarmer og fejl, inden centralen retableres. 2X seriens Betjeningsmanual 21

26 Manuel start af lydgivere Du kan starte lydgiverne manuelt, når centralen ikke er i alarm, ved at trykke på knappen Lydgiver Start/Stop. Bemærk: Adgangen til denne funktion afhænger af den forudgående opsætning. Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få bekræftet detaljer om opsætningen. Hvordan man stopper lydgivere og genstarter stoppede lydgivere Lydgiverne stoppes ved at trykke på knappen Lydgiver Start/Stop. Stoppede lydgivere genstartes ved at trykke på knappen igen. En konstant lysende LED for Lydgiver Start/Stop indikerer, at lydgiverne er aktive (giver lyd). En blinkende LED for Lydgiver Start/Stop LED indikerer, at en programmeret lydgiverforsinkelse tæller ned, og at lydgiverne kan stoppes (før aktivering) ved at trykke på knappen Lydgiver Start/Stop. Lydgiverfunktionen afhænger af den forudgående opsætning og, afhængigt af installatørens eller vedligeholdelsesteknikerens valg, vil stoppede lydgivere genstarte automatisk, hvis der registreres en anden alarm. Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få bekræftet detaljer om opsætningen på din lokalitet. Hvis lydgiver start/stop-knappen er frakoblet For at forhindre, at lydgiverne bliver slukket øjeblikkeligt, når en alarm først rapporteres, kan knappen Lydgiver Start/Stop blokeres midlertidigt i en forudindstillet tidsperiode, når en indstillet lydgiverforsinkelse tæller ned. Standard deaktiveringstid for knappen Lydgiver Start/Stop er 60 sekunder. Udkoblingstiden begynder at tælle ned, når centralen går i alarmstatus, og den programmerede lydgiverforsinkelse starter. Under den programmerede deaktiveringstid er LED'en for Lydgiver Start/Stop slukket, og lydgiverne kan ikke stoppes (inden aktivering) ved at trykke på knappen Lydgiver Start/Stop. I tidsrummet mellem afslutningen af den programmerede udkoblingstid og afslutningen af den programmerede lydgiverforsinkelse (når LED'en for Lydgiver Start/Stop blinker) vil et tryk på knappen Lydgiver Start/Stop stoppe lydgiverne (inden aktivering). En programmeret lydgiverforsinkelse kan stadig annulleres, mens forsinkelsen kører (og lydgiverne er aktiveret), ved at trykke på knappen Lydgiver Forsinket. Manuel start af evakueringslydgivere Tryk på Start/Stop-knappen for det pågældende evakueringsområde, og tryk derefter på Bekræft for at starte evakueringslydgiverne for et enkelt evakueringsområde. Tryk på Start/Stop-knappen for fuld evakuering, og tryk derefter på Bekræft for at starte evakueringslydgiverne for alle evakueringsområder. 22 2X seriens Betjeningsmanual

27 En konstant lysende alarm-led for et evakueringsområde indikerer, at evakueringslydgiverne er aktive (giver lyd). En blinkende alarm-led for et evakueringsområde indikerer, at en programmeret forsinkelse tæller ned, og at lydgiverne aktiveres, når forsinkelsen udløber. Bemærk: Kun evakueringscentraler. Denne funktion forudsætter forudgående programmering af din installations- eller servicetekniker, og de funktioner, der er tilknyttet programmerbare knapper og LED'er, kan variere i forhold til de funktioner, der er beskrevet her. Manuelt stop af evakueringslydgivere Tryk på Start/Stop-knappen for det pågældende evakueringsområde, og tryk derefter på Bekræft for at stoppe evakueringslydgiverne for et enkelt evakueringsområde. Tryk på Start/Stop-knappen for fuld evakuering, og tryk derefter på Bekræft for at stoppe evakueringslydgiverne for alle evakueringsområder. Bemærk: Kun evakueringscentraler. Denne funktion forudsætter forudgående programmering af din installations- eller servicetekniker, og de funktioner, der er tilknyttet programmerbare knapper og LED'er, kan variere i forhold til de funktioner, der er beskrevet her. Aktivering og deaktivering tidligere programmerede forsinkelser for lydgiver, alarmsender og brandslukning Tryk på den pågældende knap for Lydgiver, Alarmsender eller Brandslukning Forsinket for at aktivere en forudprogrammeret lydgiver-, alarmsender-, eller brandslukningsforsinkelse. Forsinkelsen frakobles ved at trykke på knappen igen. Bemærk: Denne funktions tilgængelighed er afhængig af den forudgående opsætning, og dens funktionalitet kan være forskellig fra gruppe til gruppe. Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få bekræftet detaljer om opsætningen på din lokalitet. Visning af rapporter Du kan se systemstatusrapporter for centralen og tilsluttede enheder ved at vælge Rapporteringer i hovedmenuen. Rapportoplysninger for dette brugerniveau er vist i tabellen herunder. Tabel 10: Tilgængelige rapporter for operatørbrugere Rapport Hændelseslog Opmærksomh. krævet Revision Kontakt detaljer Gruppe status [1] Beskrivelse Viser alle alarm-, fejl- og tilstandshændelser, der er logget i centralen Viser alle enheder, der rapporterer en fejltilstand Viser centralens softwarerevision, opsætningsrevision og systemkortenes serienummeroplysninger Viser kontaktoplysninger for vedligeholdelses- eller installationsteknikeren (afhænger af installatøropsætningen) Viser de aktuelle statusoplysninger for grupper 2X seriens Betjeningsmanual 23

28 Rapport Enhedsstatus [1] Central I/O status Outputgruppestatus [1] Beskrivelse Viser de aktuelle statusoplysninger for centralens enheder Viser de aktuelle statusoplysninger for centralens input og output Viser centralens aktuelt aktive outputgrupper (lydgivere, alarmsender, brandslukning eller program) Regler for status Viser de aktuelt aktive centralregler [2] Firenet-status Viser den aktuelle status for alle centraler i brandnetværket. [1] Disse rapporter er ikke tilgængelige i repeatercentraler. [2] En regel består af en eller flere tilstande (kombineret af logiske udtryk), som er indstillet til at udløse specifikke systemhandlinger efter en specifik bekræftelsestid. Regler oprettes af din installations- eller servicetekniker. Bemærk: Centralens firmwareversion kan kontrolleres ved at vælge Revisionsrapport og derefter vælge Firmwareversion. Ændring af adgangskoder Brug menuen Adgangskodeopsætning til at ændre din adgangskode. Sådan ændres din adgangskode: 1. Vælg Adgangskodeopsætning i hovedmenuen og vælg dernæst Skift adgangskode. 2. Indtast din aktuelle adgangskode. 3. Indtast og bekræft derefter din nye adgangskode. 4. Tryk på F4 (Enter) og dernæst F1 (Retur). 5. Tryk på F1 (Gem ændringer), F3 (Tilføje), F4 (Afvis) eller F2 (Afslut). Husk at tilføje gemte indstillinger fra hovedmenuen. Figur 6: Ændre operatørens adgangskode Udføre en LED- og summertest Udfør en LED- og summertest for at bekræfte, at LED-indikatorer og centralens summer virker korrekt. Sådan udføres en LED- og summertest: 1. Vælg Test i hovedmenuen. 2. Vælg UI-test og dernæst Indikator test Under testen høres centralens summer, og alle LED-indikatorer lyser konstant. 24 2X seriens Betjeningsmanual

29 Testen fortsætter i to minutter. Tryk på F2 (Afslut) for at afslutte testen inden standard-timeout. Sådan udføres en tastaturtest Udfør en tastaturtest for at bekræfte, at knapperne virker korrekt. Sådan udføres en tastaturtest: 1. Vælg Test i hovedmenuen. 2. Vælg UI-test og dernæst Tastatur test. 3. Tryk på en knap i centralens brugerinterface. Der vises en besked i displayet om, at der blev trykket på knappen. 4. Gentag trin 3 for alle knapper. 5. Tryk på F2 (Afslut). Udføre en displaytest Udfør en displaytest for at bekræfte, at displayet virker korrekt. Sådan udføres en displaytest: 1. Vælg Test i hovedmenuen. 2. Vælg UI-test og dernæst LCD test Der vises et testmønster på displayet, så man let kan se, hvor der er defekte pixels. 3. Tryk på F2 (Afslut). Visning af alarmtælleren Vælg Alarmtæller for at se det samlede antal brandalarmer, der er registreret af centralen. Alarmtællerværdien kan ikke retableres. 2X seriens Betjeningsmanual 25

30 Vedligeholdelse Udfør planlagt vedligeholdelse som beskrevet herunder for at sikre, at centralen og brandalarmsystemet fungerer korrekt, og at alle europæiske regulativer overholdes. Kvartalsvis vedligeholdelse Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få udført et kvartalsmæssigt eftersyn af brandalarmsystemet. Ved dette eftersyn skal der testes mindst én enhed i hver gruppe, og det skal kontrolleres, at centralen reagerer på alle fejl- og alarmhændelser. Årlig vedligeholdelse Kontakt din installatør eller vedligeholdelsestekniker for at få udført et årligt eftersyn af brandalarmsystemet. Ved dette eftersyn skal alle systemets enheder testes, og det skal kontrolleres, at centralen reagerer på alle fejl- og alarmhændelser. Alle elektriske forbindelser skal efterses for at sikre, at de sidder ordentligt fast, ikke er beskadiget og er korrekt beskyttet. Rengøring Hold centralen ren udvendigt og indvendigt. Brug en fugtig klud til den udvendige, regelmæssige rengøring. Brug aldrig produkter indeholdende opløsningsmidler til rengøring af enheden. Brug ikke flydende produkter til rengøring af kabinettet indvendigt. 26 2X seriens Betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual 2X-seriens betjeningsmanual P/N 501-405007-2-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende

Læs mere

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler P/N 501-405007-2-20 REV 2.0 ISS 12MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire

Læs mere

2X-serien Manual til det skandinaviske marked

2X-serien Manual til det skandinaviske marked 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N 501-415007-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security.

Læs mere

2X-seriens Installationsvejledning

2X-seriens Installationsvejledning 2X-seriens Installationsvejledning P/N 501-405007-1-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security.

Læs mere

1X-F-seriens betjeningsmanual

1X-F-seriens betjeningsmanual 1X-F-seriens betjeningsmanual P/N 501-415007-2-30 REV 3.0 ISS 08SEP11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual 2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual P/N 501-405307-1-11 REV 01.10 ISS 14JAN14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

1X-F-seriens installationsmanual

1X-F-seriens installationsmanual 1X-F-seriens installationsmanual P/N 501-415007-1-31 REV 03.10 ISS 21NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral

Easy Series. Brugervejledning. Indbrudscentral Easy Series DA Brugervejledning Indbrudscentral Easy Series Brugervejledning Brug af betjeningsenheden Brug af betjeningsenheden Skærmtilstande Display Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller fejltilstande.

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere