Farmaceuten blev direktør for det hele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmaceuten blev direktør for det hele"

Transkript

1 indhold 4 Tænk dig om på de sociale medier 7 Farmaceuten blev direktør for det hele 10 De flytter sig 12 Region Hovedstaden har fundet sin opskrift på klinisk farmaci 16 Klart, parat, Pharma på Tværs 18 Ung uddannelse trækker på det bedste fra to verdner 22 Årets lønstatistik ser på overarbejde 24 Ph.d.-grad åbnede døren for job som medical advisor 28 Yngre forskere flokkedes til netværksmøde 30 Farmaceut bliver videnpilot 32 Pharmadanmark forventer handling om medicinsk udstyr 36 Farvel til business as usual - goddag til corporate social innovation 38 Tredje apoteksfarmaceutkongres nærmer sig 42 Kort om 46 Meddelelser Farmaceuten blev direktør for det hele Farmaceut Henrik Kaastrup har aldrig gået efter en bestemt karrierevej eller arbejdet mod en bestemt stol. Alligevel sider han i dag som nyudnævnt administrerende direktør for Danmarks største lægemiddelgrossist Nomeco, som målt på omsætning er blandt de 60 største virksomheder i Danmark. Her fortæller han, hvordan hans kringlede karriere førte ham til tops.» 6 Ung uddannelse trækker på det bedste fra to verdner Molekylær Medicin på Århus Universitet er bare seks år gammel, men har allerede etableret sig som en populær uddannelse i grænsefladen mellem medicin og naturvidenskab. Uddannelsen har formået at samle et stærkt felt af nye studerende.» 18 Ph.d.-grad åbnede døren for job som medical advisor Henrik Tønsberg fik ph.d.-titlen i hus i vinteren 2011 og har nu scoret en attraktiv stilling som medical advisor. Han har været vidt omkring i sit karriereforløb og startede på tandlægestudiet, herefter blev han dyrlæge for så at gå forskervejen. Kombinationen af forskellige baggrunde og forskerens værktøjskasse åbnede døren til stillingen som medical advisor.» 24 Udgiver Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen. Tlf Redaktion Christian K. Thorsted (redaktør, ansv.) Tlf Connie Faaborg Nielsen (redak.sekr.) Annoncer Stillingsannoncer Connie Faaborg Nielsen, Produktannoncer Mediegruppen as Helle Hviid Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: expl. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Oktober: oktober November: oktober December: november pharma september

2 Løn & Ansættelse Knap to millioner danskere, eller cirka 33 procent af befolkningen, er på Facebook. Men den udbredte brug er ikke uden problemer på arbejdspladsen. Tænk dig om på de sociale medier Uforsigtig og uovervejet brug af sociale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn kan have ansættelsesretlige konsekvenser for ansatte. Pharmadanmark-medlemmer fik alvorlig advarsel for at have gjort sig lystige over nye ejere på Facebook. Af: Christian K. Thorsted foto: Colourbox Hvor går grænsen for, hvordan en medarbejder som privatperson må ytre sig på fx Facebook, og hvad kan der ske, hvis man krydser grænsen for det tilladelige? Disse spørgsmål presser sig på i kølvandet på, at brugen af sociale medier i de senere år er eksploderet to millioner dansker er fx på Facebook. Pharmadanmark har haft den første Facebook-sag.»Sociale medier giver nogle nye ansættelsesretlige udfordringer at forholde sig til. Medierne er gode til at skabe og vedligeholde kontakter, men som ansat skal man gøre sig klart, at man ikke kan sige hvad som helst om sin arbejdsplads og sin chef eller frit dele ud af oplysninger om virksomheden,«siger advokat Sidsel Haggren, Pharmadanmark. Endnu har Pharmadanmark kun haft meget få sager, hvor medlemmer er kommet i klemme pga. deres brug af Facebook, men for nylig kom nogle medlemmer på en lægemiddelvirksomhed dog i store problemer, fordi de på Facebook gjorde nar af de nye udenlandske ejere af virksomheden. Da ledelsen opdagede skriverierne, bad den straks de ansatte om at stoppe, men de valgte at fortsætte nu blot i en lukket Facebook-gruppe. Også det blev opdaget af ledelsen, og sagen udviklede sig derefter alvorligt for de ansatte. De var i risiko for at blive afskediget, men sagen endte dog ved Pharmadanmarks mellemkomst med, at de slap med skrækken.»man har naturligvis ytringsfrihed, og derfor har man selvfølgelig lov til at skrive på Facebook og lægge billeder ud. Men selv om det altså foregår i den virtuelle verden, er der alligevel nogle spilleregler omkring loyalitet i forhold til virksomheden, man som medarbejder og kollega skal følge. Man må heller ikke fremsætte injurier eller ærekrænkelser. Ligeledes skal man respektere persondataloven, og det indebærer, at man ikke uden videre må lægge andre menneskers personoplysninger eller billeder af dem på nettet,«forklarer Sidsel Haggren.»Man skal også være påpasselig med uforvarende at komme til at røbe interne oplysninger, som kan skade virksomheden og gavne konkurrenterne det kunne fx være om nye projekter, man deltager i, eller som man gennem sit arbejde har fået oplysninger om. Der er måske en tendens til, at man betragter Facebook-mediet som uformel kommunikation til en snæver kreds af venner, og derfor kan man komme til at sige lidt for meget. På den måde kan man komme i konflikt med helt almindelige ansættelsesretlige regler.«loyalitetsforpligtigelse Det er meget væsentligt at være opmærksom på, at man som ansat har en loyalitetsforpligtigelse over for sin arbejdsplads. 4 pharma september 2012

3 »Den gælder både udadtil og indadtil, og både når man er på arbejde, og når man har fri. Ens chef og arbejdsplads har altså krav på, at eventuel utilfredshed rettes direkte til dem og ikke til andre på en måde, som skader det fremtidige samarbejde,«siger Sidsel Haggren. Det var netop påstået illoyalitet, som gav Pharmadanmark-medlemmerne store problemer i sagen om de sarkastiske Facebook-skriverier om de nye ejere.»ifølge almindelige ansættelsesretlige principper har man en loyalitetspligt, og den gælder naturligvis også på Facebook. Man må altså ikke skrive nedsættende om sin arbejdsplads, sin chef eller virksomhedens produkter. Sådan en adfærd kan berettige virksomheden til at give en sanktion i form af advarsel, opsigelse eller decideret bortvisning afhængig af hvor alvorlig bruddet på loyalitetsforpligtelsen er«forklarer Sidsel Haggren. I princippet er grove nedsættende bemærkninger også et brud på loyalitetsforpligtigelsen, når de falder hen over frokostbordet i kollegers lag eller til familiefester.»men problemet er naturligvis, at ytringerne bliver meget mere tydelige, når de sker på skrift og på et så stort medie som fx Facebook. Sager om brud på loyalitetsforpligtelsen skal altid vurderes konkret og vil i sagens natur blive mere alvorlige, hvis ytringer sker til en bredere kreds. Det forhold, at det kan være vanskeligt efterfølgende at få oplysningerne fjernet fra internettet, vil typisk også medføre, at man vil se mere alvorligt på sagen. Muligvis glemmer man endda at sørge for, at ikke alle kan kigge i det, man skriver, inklusiv chefen. Pludselig kan man derfor meget offentligt have fremsat ytringer, som kan have konsekvenser. Og der er ingen fortrydelsesret på nettet.«ikke nok til bortvisning En konkret brud på loyalitetsforpligtelsen fra 2010 viser, at der trods alt er grænser for, hvor kraftigt en virksomhed må reagere på baggrund af negative skriverier på Facebook. En ansat fik afløb for sine frustrationer over et vagtfirmas ledelse ved at brokke sig på sin private Facebook-side. Vennerne på Facebook omfattede både firmaets kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter. Ledelsen opfattede ytringerne som et brud på medarbejderens loyalitetsforpligtelse og på den tavshedspligt, den ansatte havde skrevet under på. Derfor blev medarbejderen bortvist. Ved en senere voldgiftssag, som den ansattes faglige organisation førte, vurderede opmanden dog, at skriverierne ikke var så grove, at de kunne begrunde en bortvisning. Ytringerne var illoyale, men ikke et brud på tavshedspligten. Derfor fik vagten en erstatning svarende til fire en halv måneds løn for manglende opsigelsesvarsel.»men sagen viser i alt fald, at man som ansat skal være meget opmærksom på grænsen mellem den private sfære og den offentlige sfære. I denne sag havde man nok ikke kunne stille noget op over for en opsigelse«konkluderer Sidsel Haggren. I en anden sag fra en fødevareproducent i Århus-området i år blev to unge medarbejdere opsagt for illoyalitet, fordi de på Facebook havde karakteriseret virksomhedens ledelse som muggen røv. De to opsagte medarbejdere fik oven i købet den ekstra straf, at de fik karantæne med hensyn til dagpenge, da det blev betragtet som selvforskyldt, at de mistede jobbet. Politik for brug af FB Sidsel Haggren peger på, at uforsigtig brug af Facebook også på andre måder kan give ansatte problemer. Fx kendes en sag fra udlandet, hvor en ansat efter eget udsagn var for syg til at bruge en computer. Derfor måtte hun opholde sig i et mørkt rum, men arbejdspladsen kunne konstatere, at hun ikke var for syg til at opdatere flittigt på sin Facebook-profil. Det udløste en opsigelse. I den konkrete sag synes virksomheden at have oprettet en falsk profil for at snage.»efter dansk ret må arbejdsgiveren ikke skaffe sig oplysninger, der var tiltænkt en snæver privat kreds, fx ved at oprette en falsk profil, men oplysninger, som arbejdsgiveren har skaffet sig på retsstridig måde, må gerne bruges som bevis i en efterfølgende sag. Desuden er der mange, der er ven med sin chef eller kolleger på Facebook, og i så fald skal man være ekstra opmærksom på, hvad man skriver, for arbejdspladsen har lov til at benytte sig af oplysningerne og drage konsekvenser af det, de læser,«siger Sidsel Haggren. Mange virksomheder har i dag en politik for medarbejdernes brug af Facebook den kan fx være nedskrevet i medarbejderhåndbogen og flere virksomheder har også lukket ned for, at medarbejdere kan gå på Facebook i arbejdstiden.»man bør selvsagt sørge for at orientere sig om virksomhedens regler for brug af Facebook og andre sociale medier, ligesom Pharmadanmark ikke kan anbefale, at man benytter disse medier til at kommentere på arbejdslivet. Pharmadanmark anbefaler heller ikke, at man er venner med sin chef på Facebook «FB som instrument til mobning Sidsel Haggren minder om, at Facebook også er blevet set brugt som instrument til at mobbe kolleger, og at dette lige som almindelig mobning i yderste instans kan føre til afskedigelse. Arbejdstilsynet har anerkendt, at psykisk vold også udøves via elektroniske medier, og det indgår nu i tilsynets vejledning Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse.»der bliver set på mobning på arbejdspladser med mere og mere alvorlige øjne. Arbejdsgiver har faktisk pligt til at sikre et sundt både psykisk og fysisk arbejdsmiljø for sine medarbejdere, og arbejdsgiver må derfor gerne give en sanktion, hvis en medarbejder skader arbejdsmiljøet. Man bør gøre sig det klart, at nedsættende ytringer om kolleger ikke ansættelsesretligt er mindre problematiske, selv om de er blevet fremsat på et uformelt medie som Facebook. Der gælder de samme regler for god opførsel på nettet som i den fysiske verden,«slutter Sidsel Haggren. pharma september

4 6 pharma september 2012 Karriere

5 Farmaceuten blev direktør for det hele Hvordan veksler man en naturvidenskabelig og halvnørdet baggrund til en direktørstilling i en milliardvirksomhed? Vær fokuseret i nuet, find dit godt nok"-niveau og søg nye muligheder, lyder opskriften fra Henrik Kaastrup, der er uddannet farmaceut, og som den 1. juli tiltrådte som administrerende direktør for Nomeco. Af: Kenneth Grothe Toustrup Foto: Søren Hald»Er farmaceutuddannelsen en lederuddannelse? Henrik Kaastrup stillede spørgsmålet på et kursus for farmaceuter for nogle år siden, og deltagerne blev hurtigt enige om, at det var det. Det gav en diskussion af, hvad der kendetegner de farmaceutiske dyder, og efter et grundigere kig på de typiske kompetencer kom deltagerne i tvivl.»en god farmaceut er grundig, pligtopfyldende, videnskabelig, og det er den faggruppe, man sætter på sagen, når der ikke må ske fejl. Som leder skal du træffe nogle valg, hvilket indebærer en risiko, og det ligger jo ikke umiddelbart til farmaceutens højreben. På papiret er farmaceutuddannelsen ikke en typisk lederuddannelse, men jeg ville ikke vælge nogen anden uddannelse heller ikke med den viden og erfaring, jeg har i dag,«fortæller Henrik Kaastrup. Det var alt det udenom, der trak Da Henrik Kaastrup valgte farmaceutuddannelsen, lå der hverken målrettede karriereplaner eller en drøm om at udvikle nye lægemidler til grund.»man er vel lidt forvirret i den alder, og jeg skimmede nogle lister for at finde et eller andet med naturvidenskab, og så var det sikkert fint. Jeg flyttede til København for at læse, og det at flytte hjemmefra var mindst lige så vigtigt. Men det var noget af et chok at lande et sted, som på det tidspunkt havde landets højeste niveau inden for analytisk kemi. Jeg havde sådan set aldrig været god til kemi, så det var en udfordring,«fortæller Henrik Kaastrup. Det høje faglige niveau var tung kost at komme igennem, og det var i højere grad studenterpolitik, et job som studievejleder, et job som anmelder af software på Politiken og de fag, der lå uden for det naturvidenskabelige felt, der trak.»jeg havde simpelthen brug for at fortynde det faglige, og jeg var mere fanget af medicin som tema end af det rent videnskabelige arbejde med medicin. Jeg har fx aldrig drømt om at finde kuren mod kræft. Det var alt det rundt om, der var spændende, og det tog mig da også otte år at komme igennem studiet,«siger Henrik Kaastrup, der i 1994 kunne kalde sig cand.pharm. efter at have skrevet speciale på Handelshøjskolen på Erhvervsøkonomisk Suppleringsuddannelse. Afgørende møder med de rigtige mennesker Henrik Kaastrup skrev specialet hos Leo Pharma, som lokkede med et jobtilbud på betingelse af, at specialet og de resterende tre eksaminer blev bestået. Det lykkedes, og det første job var en stilling som lægemiddelkonsulent.»det var et godt og lærerigt job, men efter halvandet år på de sydsjællandske landeveje begyndte jeg at interessere mig mere for de opgaver og processer, som lå bag salget end selve mødet med lægerne. Jeg begyndte derfor at hænge ud på kontoret og endte med at være der mere end på landevejen. Min chef spurgte, hvad jeg ville, og jeg ville faktisk hellere prøve kræfter med et internt job, hvilket førte til et internt job som projektleder,«siger Henrik Kaastrup. Herefter kom der for alvor gang i karrieren. Erfaringen som anmelder af software på Politiken på et tidspunkt, hvor internettet stadig var nyt, i kombination med farmaceutuddannelsen åbnede for tilbuddet om en lederstilling.»noget er bevidst styring og kontrol, og noget er rent held og tilfældige mennesker, man møder på sin vej, der får en betydning. I mit tilfælde var det den daværende direktør hos Nycomed, Bent Kjærsgaard, der var meget interesseret i min kombinationen af salg, it og medicin. Han gav mig et rigtig spændende tilbud om en lederstilling, hvor jeg fik ansatte under mig. Der sad folk med mange års erfaring, så det var en opgave, der krævede noget forsigtighed og en fin balance. Folk forventer, at man kommer med noget nyt, men på den anden side skal man respektere de kompetencer, der allerede findes,«siger han. > pharma september

6 Karriere Blå bog: Henrik kaastrup, 46 år Jobs: Administrerende direktør, Nomeco Direktør, Nomeco HealthCare Logistics Markedschef, Nomeco HealthCare Logistics Salgschef Hospitaler & industri, Nomeco HealthCare Logistics Salgschef Hospitaler, Nomeco Apoteksdivision 2001 Direktør Sundhed.dk, Danmarks Apotekerforening Salgsdirektør og partner, NetDoktor.dk Informationschef, Nycomed Danmark Projektleder, Leo Pharma Lægemiddelkonsulent, Leo Pharma Uddannelse: CBA, AVT Instituttet 1995 Medif/Mefa eksamen Cand.pharm, Danmarks Farmaceutiske Højskole 1993 Erhvervsøkonomisk Suppleringsuddannelse Andet: Bestyrelsesformand, MEGROS Bestyrelsesformand, Specific Pharma A/S Bestyrelsesmedlem, Alcorlab A/S Bestyrelsesmedlem, emedlink A/S Bestyrelsesmedlem, KlicclacK A/S I en årrække underviser på Pharmadanmarks jobsøgningskurser. Privat: Gift og to børn Iværksætter med livrem og seler Hos Nycomed mødte Henrik Kaastrup igen nogle vigtige personer, der skulle få stor betydning for den videre karriere, og som førte til et radikalt skifte fra en fast lederstilling til et iværksættereventyr.»en læge og en journalist spurgte, om vi på Nycomed ville være sponsor for et nyt it-projekt, NetDoktor. De havde en drøm om, at internettet skulle gøre danskerne sundere, og det fangede mig med det samme. På det tidspunkt var internettet virkelig stort, og der var mange, der drømte om at gøre et iteventyr fuld af store oplevelser og store fortjenester. Så da de spurgte, om jeg ville være med, slog jeg til,«fortæller Henrik Kaastrup og tilføjer, at selvom det var et stort spring fra fast stilling til iværksætter, så var der et sikkerhedsnet under projektet.»jeg var nok lidt af en fedtspiller, og jeg har aldrig været klar til at satse hele butikken. Så da jeg gik med i NetDoktor, var det med fuld opbakning fra familien, fast løn osv. Hvis man skal kaste sig ud i sådant et eventyr, som NetDoktor var, skal man have ro og opbakning på hjemmefronten, det havde jeg i hvert fald et behov for. Vi knoklede i 18 måneder for at få projektet op. Det var fantastisk spændende og vildt hårdt. Når man kommer fra en stor velordnet virksomhed, hvor bureaukratiet fungerer, til en lille iværksættervirksomhed, så bliver de små hverdagsting pludselig store. Hvem skal fx lægge ud for de nye computere? Selv det at købe et frimærke kan blive et stort projekt,«siger han. At blive fyret Direkte afledt af NetDoktor-projektet fik Henrik Kaastrup et interessant tilbud fra Danmarks Apotekerforening. Ambitionen her var at skabe Sundhed.dk, apotekernes eget modstykke til NetDoktor, med selvstændig information og web-shop fra apotekerne til danskerne.»det var endnu et spændende tilbud, denne gang fra apotekerne, og det takkede jeg ja til. Vi kom sådan set godt i gang, men projektet ændrede sig undervejs, og det endte faktisk med, at vi voksede fra hinanden, og jeg blev fyret. Og det var en brat overgang. Fra en hverdag med telefoner, der ringede konstant, og masser af gang i den, var der pludselig helt stille. På det tidspunkt var jeg blevet rigtig træt af it og internet, så jeg besluttede at trække stikket ud og gik i et halvt års tid og satte hus i stand sammen med en tømrer. Samtidig søgte jeg job, tog rundt og 8 pharma september 2012

7 talte med folk og prøvede at pejle mig ind på, hvad der skulle ske nu,«siger Henrik Kaastrup og slår fast, at det var svært at blive fyret, men at det var lærerigt efter noget tid til at fordøje det.»da jeg stod nede på gaden, var jeg godt gal og bitter, og det tog mig faktisk nogen tid at vænne mig til at fortælle folk, at jeg var blevet fyret. Men i dag har den oplevelse givet mig en styrke, jeg ikke ville undvære. Hvis jeg fx oplever et stort pres på jobbet, kan jeg altid spørge mig selv, hvad er det værste, der kan ske? Ja, jeg kan blive fyret, men det har jeg jo prøvet. Derudover har det lært mig at få det bedste ud af situationen.«når døgnet mangler timer Perioden med it- og iværksættereventyr gav store oplevelser i bagagen, men det var også en opslidende periode præget af meget arbejde og tilløb til stress.»det var hårdt at forfølge iværksætterdrømmen, og da det sluttede brat, gik det pludselig op for mig, at min søn kunne gå. Han var nyfødt, da jeg gik ud ad døren, men jeg kunne slet ikke huske, hvordan han var nået dertil. Jeg var der bare ikke,«siger Henrik Kaastrup, der er blevet meget opmærksom på at sikre den rigtige balance mellem familie, arbejde og fritid.»jeg skal være en god far, en god mand, en god golfspiller og en god chef. Hvis jeg løber rundt med næsen i sporet og er chef hele tiden, og jobbet fylder alt, så ryger koncentrationen, rummeligheden, overskuddet og kreativiteten. Når jeg rammer den rigtige balance, så er jeg bedst. I den forbindelse er jeg blevet god til at finde mit godt nok"-niveau. Det kan være svært for en farmaceut, men der findes bare ikke timer nok i døgnet til at lave det perfekte hver gang,«slår Henrik Kaastrup fast. Karriere og ambition Efter at have sat hus i stand og brugt god tid til at finde det helt rigtige nye job, mødte Henrik Kaastrup endnu en person, der blev afgørende for karrieren. Peter Lørup, direktør i Apoteksdivisionen i Nomeco.»Det er nu mere end 10 år siden, jeg begyndte hos Nomeco og fik mulighed for at arbejde med Nomecos set-up for sygehusleverancer. Gennem årene har jeg med jævne mellemrum fået nyt job og nye projekter internt, så der altid har været nye udfordringer. Samtidig har Nomeco en kultur, hvor man kan få masser af taletid, hvis man har noget på hjertet og både Peter Lørup og senere min forgænger, Jan Bonde, har givet mig masser af taletid og rum, hvad der ellers ikke er typisk for en stor Om Nomeco Nomeco har ca. 500 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på godt 8 mia. kr. De daglige leverancer til apoteker og sygehuse foregår fra en af Nomecos fire afdelinger i København, Odense, Århus og Aalborg. Desuden driver Nomeco et eksportlager i Brøndby, der sammen med Københavnerafdelingen fungerer som centrallager for lægemiddelindustrien. Nomeco A/S er ejet af en af Europas førende lægemiddelgrossistvirksomheder, tyske PHOENIX Group, med hovedsæde i Mannheim. virksomhed. Nu sidder jeg på den øverste taburet, og det skal man lige vænne sig til. Heldigvis har jeg et meget erfarent lederteam, men vi har også en ny europæisk struktur og nye kolleger på vej ind i ledelsen. Så vi er klart i fuld gang med at vende et nyt kapitel i Nomecos historie. Det er et stort ansvar, som godt kan virke overvældende, men på den anden side handler det bare om at være fokuseret, tro på det man gør er rigtigt, være åben for sparring og søge input fra kollegerne,«siger Henrik Kaastrup. Nu har karrierevejen ført til en post som administrerende direktør for Danmarks største lægemiddelgrossist med omkring på 500 ansatte og en omsætning i milliardklassen. Men Henrik Kaastrup har aldrig gået efter en bestemt karrierevej eller arbejdet mod en bestem stol.»jeg er gået efter de rigtige rammer for familien, muligheden for at få taletid og at arbejde med spændende opgaver og spændende mennesker, man kan lære noget af. Og så har jeg formået at bruge min farmaceutiske viden i andre kontekster, fx it, salg og ledelse. Det gælder om at være nærværende og være god i nuet frem for hele tiden at stræbe frem og være på vej videre. Hvis du leverer resultater, så skal belønningen nok komme. Og så har min baggrund som farmaceut givet mig sans for detaljen og et meget højt kvalitetsniveau, som jeg har trukket på i alle mine jobs,«fortæller Henrik Kaastrup. pharma september

8 De flytter sig Risikostyring for 13 milliarder kroner Af: Christian K. Thorsted Foto: Harry Nielsen Du er ansat som risikokonsulent i Region Hovedstaden hvad laver sådan én? Min opgave er at beskrive og overvåge rammerne for risikostyring i Region Hovedstadens byggeprojekter og at sikre, at den tekniske risiko, der er ved projekterne, er korrekt afspejlet i den økonomiske beskrivelse af projekterne. Det drejer sig om at forstå, hvordan risiko og økonomi arbejder sammen, og hvordan man kan vise et korrekt fremtidsbillede af byggeprojekternes risiko. Jeg er ansat i Koncern Byggestyring, som er en stabsfunktion til direktionen i Region Hovedstaden. Koncern Byggestyring blev etableret for et år siden med det formål at overvåge og facilitere styringen af Region Hovedstadens ombygning og nybygning af hospitaler for 13 milliarder kroner over de næste år. Byggeprojekterne omfatter bl.a. Det nye Rigshospital, Nyt Hospital og Psykiatri Bispebjerg, Sct. Hans, Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Hvidovre. Men hvad indebærer risikostyring konkret? De risici, der er med disse byggeprojekter, relaterer sig til projekternes tre overordnede mål: At de skal realiseres inden for den fastsatte tidsramme og inden for budgetrammen og leve op til kvalitetskravene. Alt, hvad der kan spille ind på, at projekterne ikke når i mål på et af de tre parametre, er en risiko. Risikostyring er en velkendt disciplin, men når man arbejder med meget store projekter, så kommer der en hel række udfordringer inden for risiko, som man slet ikke oplever i et lille projekt. På store projekter skal man ind og arbejde med en helt anden form for teknisk risikostyring. Det gør risiko meget vanskeligt at håndtere, for det handler fx om interaktionerne mellem projektdirektør, entreprenør og rådgivere. Og om hvor godt udbudsmaterialet er. Der er også makroøkonomiske faktorer der bliver bygget over en periode på år. Hvordan kan økonomien og betingelserne i verden 10 pharma september 2012

9 nyt job i august Blå bog Jesper Lyng Jensen, 42 år 1995: Cand. pharm., Danmarks Farmaceutiske Højskole : QA, Project Manager og Senior Portfolio Manager, H. Lundbeck A/S 2006: Stifter af Mimer Consulting 2012: Risikokonsulent, Koncern Byggestyring, Region Hovedstaden udvikle sig i den tid, og hvordan kan det påvirke byggerierne og de mål, der er udstukket? Dette job giver mig mulighed for at komme ind og introducere nye metoder til økonomisk risikostyring i byggebranchen, som skal give meget bedre mulighed for beslutningstagerne til at gribe proaktivt ind og forebygge fremtidige problemer på byggerierne. Men hvordan er en farmaceut endt med at være ekspert i risikostyring? Det hænger sammen med, at jeg i seks år har drevet en selvstændig konsulentvirksomhed, som bygger på et brætspil, jeg udviklede: Risky Business The pharmaceutical industry boardgame. Det er en medicinalindustrisimulator, hvor spillerne bl.a. lærer konsekvenserne af de strategiske beslutninger, de træffer, og får forståelse for risikoen ved at investere i lægemiddeludvikling. Spillet bruges til undervisningsformål over hele verden, senest i marts 2012 på universiteterne i Oxford og Cambridge. Sideløbende med min konsulentvirksomhed har jeg for egen regning forsket i risiko og bl.a. fået publiceret en videnskabelig artikel, hvor jeg dokumenterer eksistensen af en ny omkostning ved risiko. Det er forskning, som relaterer sig alene til de udforinger, en organisation står over for, når den skal gennemføre noget stort og træffe store beslutninger. Jeg var meget heldig, at Region Hovedstaden så behovet for den her type koordinering af økonomi og risikostyring, for det er en stilling, som er skræddersyet til mig, og det er kun en ud af måske tre arbejdspladser, som med min erfaring og forskning er relevant for mig at arbejde på. Andresen, Lene Ferrosan A/S Blædel, Martin Novo Nordisk A/S Chan, Karen Sil Kwan Novo Nordisk A/S Christensen, Louise Risager Novo Nordisk A/S Christensen, Søren Troels Sundhedsstyrelsen Eriksen, Birgitte Langer Novo Nordisk A/S Eriksen, Christine Staugaard Boehringer Ingelheim Danmark Eskildsen, Troels ALK Abello A/S Gunic, Mirza Århus Vejlby Apotek Halberg, Christina Novo Nordisk A/S Hansen,Rikke Nørgaard Nordsjællands Hospital, Hillerød Harboe, Charlotte Ferrosan A/S Havsland, Marie Christine Novartis Healthcare A/S Hildebrandt-Eriksen, Elisabeth Novo Nordisk A/S Hoffmann, Anja Claudia COPHARMA ApS Høgsholt, Lisbeth Vejle Løve Apotek Jensen, Jesper Lyng Region Hovedstaden, Koncerndirektionen Koefoed, Pernille Statens Serum Institut Kristoffer Lunøe ErhvervsAkademi Sjælland EASJ Larsen, Stine Hadsund Apotek Larsen, Thea Amgros I/S Larsen,Hjalte List KU, Det Farmaceutiske Fakultet Lind, Katrine Rosted Nycomed: a Takeda Company Listov-Saabye, Nicolai Nycomed: a Takeda Company Maksimovic, Danijela Sundhedsstyrelsen Matzen, Gitte Teva Danmark A/S Meldgaard, Karen PM Consulting ApS Nielsen, Tina Geert Boehringer Ingelheim Danmark Nielsen, Sebastian Rune KU, institut for Cellulær & Molekylær Medicin Pedersen, Dorthe Region Sjælland, Sygehusapotek Pedersen, Linda Braband Amgros I/S Rantanen, Satu Abbott Laboratories A/S Therkildsen, Trine Aalund Sundhedsstyrelsen Thun, Mette MSD Danmark ApS Victor, Michala Bavarian Nordic A/S Vind, Annette Nissen ALK Abello A/S Wendell, Maiken Kragh Meda A/S Jeg håber stadig at kunne passe nogle opgaver i mit firma ved siden af, ikke mindst undervisningsopgaver for medicinalindustrien baseret på Risky Business simuleringen. Jeg fortsætter også min risikoforskning. Er der nogle særlige udfordringer i jobbet? Det er teknisk udfordrende at løse denne opgave, men det er også meget politisk med mange beslutningsniveauer og aktører i byggeprojekterne, bl.a. Regionsrådet, Danske Regioner, Ministeriet for sundhed og forebyggelse og hospitalerne. Det er en politisk kompliceret verden at manøvrere i. Det er helt klart, at arbejdet i en offentlig virksomhed er nyt for mig, og det glæder jeg mig til at stifte bekendtskab med. pharma september

10 Klinisk farmaci Region Hovedstaden har fundet sin opskrift på klinisk farmaci Find den rigtige model for implementering vi ved, at ydelsen virker. Sådan lød opgaven fra Region Hovedstaden i projektet Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød Hospital. Den afprøvede model fungerer, konkluderer evalueringen. Den viser også, at lægerne er meget glade for farmaceuternes hjælp. Af: Christian K. Thorsted foto: Ole Ziegler 12 pharma september 2012

11 Kliniske farmaceuter har siden januar 2011 været en fast og integreret del af akutafdelingen på Hillerød Hospital. Projektet har skullet finde den rigtige model for, hvordan klinisk farmaci kan implementeres i hverdagen og rulles ud til regionens andre sygehuse.»evalueringen dokumenterer, at vi har udviklet en ydelse, som har klinisk relevans, og som kan udrulles og implementeres i andre af regionens akutafdelinger. Vores implementeringsstrategi for ydelsen har virket,«siger farmaceut, områdechef Dorthe Vilstrup Tomsen, Region Hovedstadens Apotek, Apoteksenhed Nord, ved Hillerød Hospital. I projektet har man afprøvet en ny model for klinisk farmaci på en akutafdeling, hvor farmaceuten leverer et farmaceutnotat indeholdende en aktuel medicinanamnese og en medicingennemgang til den modtagende læge. Farmaceuten leverer altså data til lægens samlede vurdering i stedet for at kontrollere lægens arbejde og give input retrospektivt i patientforløbet.»i evalueringen siger både læger og sygeplejersker klart, at farmaceuternes arbejde hæver kvaliteten af de patientforløb, de indgår i. De peger på, at kvalitetsløftet både skyldes det systematiske overblik, der skabes over patientens medicin, og også de anbefalinger, som farmaceuterne giver i medicingennemgangene. De siger også, at det overblik over medicineringen, som farmaceuterne skaber, letter deres daglige arbejde og frigiver tid til diagnosticering og behandling for lægernes vedkommende og plejeopgaverne for sygeplejerskernes vedkommende,«forklarer Dorthe Vilstrup Tomsen, som har stået i spidsen for projektet. Den meget positive evaluering svarer til den oplevelse, hun og de øvrige farmaceuter selv har haft i løbet af projektet.»lægerne vil rigtig gerne have farmaceuten ind over medicineringen af deres patienter, for det betyder reelt noget for den proces, de skal igennem. Konkret sparer vi dem for en masse tid og bøvl,«siger Dorthe Vilstrup Tomsen. I praksis er det nemlig rigtig svært at skaffe sig overblik over, hvilken medicin en patient er i behandling med.»vi har erfaret, at man skal bruge tre kilder for, at det er validt. Det vil sige, at man ikke bare kan tale med patienten eller kigge i journalen. Man er nødt til at trække information fra flere steder. Farmaceuterne har dybtgående kendskab til medicin og kan meget lettere end lægen skaffe sig et overblik. Vi laver orden i informationer, som ellers er kaotiske for lægen det er de meget glade for, og vi har endda oplevet, at der ligefrem bliver kæmpet om, hvilke patienter vi skal kigge på.«ikke kontornussere Dorthe Vilstrup Tomsen oplever, at lægerne hellere er fri for at beskæftige sig indgående med patienternes medicin.»læger er meget lidt kontornussere. De vil hellere ud og diagnosticere nogle patienter, så hvis der er nogle farmaceuter, som tager hånd om medicinen og bl.a. påpeger problemer, så er det bare en gave for dem. Det er ikke nogen ønskeopgave for en læge at sidde med en komplekst medicineret patient. Tit har de hverken tiden eller kompetencen til det: Og de kender ikke alle de kilder, de kan gå til.«hun er positivt overrasket over, at farmaceuternes indsats også har haft så stor betydning for sygeplejerskerne.»sygeplejerskernes arbejde med dispenseringsprocessen bliver påvirket positivt, fordi alle medicinoplysninger er på plads, og de nødvendige synonymskift er foretaget. Derfor forløber dispenseringsprocessen lettere.«fakta om projektet: Der er skabt og afprøvet en ny model for klinisk farmaci på en akutafdeling, hvor farmaceuten leverer et farmaceutnotat indeholdende en aktuel medicinanamnese og en medicingennemgang til den modtagende læge. Evalueringsrapporten konkluderer, at den model har betydet: Reel jobglidning fra læge til farmaceut for de mest komplekst medicinerede patienter. At lægerne oplever, at der er højere kvalitet i medicinanamnesen. At lægerne oplever et reelt kvalitetsløft i patientforløbet for de komplekse medicinske patienter. > De kliniske farmaceuter Louise Guillaume Gammelgaard og Marianne Kjettrup Jensen har tidligere i Pharma fortalt om deres arbejde på Hillerød Hospitals akutafdeling. De forsøger bl.a. at skabe overblik over den enkelte patients medicin ved indlæggelsen. Det sætter både læger og sygeplejersker stor pris på, viser evalueringen af projektet. Evalueringen viser, at de væsentligste faktorer for en succesfuld implementering er ledelsesmæssig opbakning. Samarbejde mellem Akutafdelingens ledelse og ledelsen af den lokale apoteksenhed samt massiv opmærksomhed på intern kommunikation til læger om farmaceuternes ydelse har også været væsentlige. pharma september

12 Klinisk farmaci Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital Region Hovedstadens Apotek Klinisk Farmaceutisk Service FARMACEUTER I AKUTAFDELINGEN PÅ HILLERØD HOSPITAL SAMLET EVALUERINGSRAPPORT Klinisk Farmaceutisk Service KFS, HILLERØD MAJ 2012 I medicingennemgangene lykkedes det for farmaceuterne at finde mulige lægemiddel relaterede problemer (LRP) hos procent af patienterne i gennemsnit 1,4 LRP pr. patient. Antallet af LRP steg i takt med antallet af lægemidler, som patienten var i behandling med. Ligeledes blev LRP erne mere klinisk relevante i løbet af projektet. Dette tilskrives i evalueringsrapporten et øget kompetenceniveau hos farmaceuterne. Blevet lagt mærke til Projektet i Hillerød har adskilt sig fra andre projekter ved, at det ikke har skullet skaffe evidens for, at kliniske farmaceuter virker, det anerkender Region Hovedstaden nemlig allerede, at de gør.»i begyndelsen var jeg meget glad for udmeldingen om, at farmaceuterne bare kan det her og ikke behøvede at bevise det. Men det har faktisk været svært ikke at skulle vise, hvad vi er værd. Det har betydet, at nogle læger højere oppe i systemet har efterspurgt konkrete resultater af projektet hvilken betydning har farmaceuterne i sidste ende haft for patienterne, og hvad betyder det for økonomien? De anerkender fx, at vi finder fejl, men spørger så, om det har betydning for patienten. Til det er der blot at sige, at vi har bevist det, vi blev bedt om at bevise: At ydelsen kan implementeres på en akutafdeling,«siger Dorthe Vilstrup Tomsen. Farmaceuter i den nye arbejdsopgave har altså mødt en vis skepsis blandt nogle læger men absolut ikke hos lægerne i Akutafdelingen.»Det er lidt trivielt og forventeligt, at der kan gå fagpolitik i, at en ny faggruppe kommer ind og overtager nogle opgaver, men det viser faktisk, at vi har gjort indtryk. Tænk, hvis der ikke var nogen, som havde lagt mærke til os, så kunne vi ende på en hylde. Men vi har faktisk lavet noget, som ser ud til at kunne blive til virkelighed, og det er der nogen, som har reageret på.«udrulningsplan Dorthe Vilstrup Tomsen er ikke i tvivl om, hvad den flotte evaluering bør få af betydning:»det kloge valg ville være, at man laver en udrulningsplan, hvor man ikke bare lader det eksplodere ud til alle hospitaler. For det evalueringen også viser er, at akutafdelingen skal være veletableret, og at der skal være ledelsesmæssig opbakning til det.«akutafdelingerne i Region Hovedstaden er under dannelse fra de tidligere skadestuer.»men jeg synes bestemt, at det skal gøres permanent i Hillerød, og at man så skal komme i gang med at rulle det ud på det næste områdehospital med en kadence så hurtig som vi kan få farmaceuter ind og lært op. Det, vi gør, betyder noget for lægerne og allerbedst betyder det noget for patienterne. Det er rigtig fint, at farmaceuterne her får en god historie, men den bedste historie ligger hos patienterne, som endelig oplever, at nogen tager sig af deres medicinering.«hun tilføjer, at hvis man beslutter, at de kliniske farmaceuter skal ud på andre sygehuse så skal man have nogle isbrydere, som magter at gå ind på afdelinger og få det implementeret. Så må fodfolket bagefter komme og fylde op og lave det daglige driftsmæssige arbejde. Kompetenceudvikling Erfaringerne fra Hillerød viser også, at målrettet arbejde med at kompetenceudvikle farmaceuterne er afgørende for en vellykket implementering af klinisk farmaci. For en almindelig hospitalsfarmaceut tager det mellem seks og tolv uger at gøre dem klar til opgaven, mens det for farmaceuter, som først skal lære hospitalssektoren at kende, tager nogle måneder.»de kliniske farmaceuter skal bl.a. først lære en masse ting om, hvordan man håndterer ældre mennesker og komplekst medicinerede patienter. Men det handler også om at kunne kommunikere med patienterne og om at kunne gå ind i den meget travle verden, der er på akutafdelingen, og levere varen,«siger Dorthe Vilstrup Tomsen. Den helt store udfordring for farmaceuterne er, at de skal lære at arbejde med meget korte tidsfrister.»farmaceuter er glade for at gå i detaljen og have alle kommaer rigtigt, før de svarer. Den mulighed er ikke til stede i akutfasen. Der skal man lære at arbejde på en anden måde, hvor man leverer det bedste og mest kvalificerede bud med den tid, der er til rådighed. Det kræver, at man hviler i sig selv og sin faglighed og stoler på, at man har noget at byde ind med. Alle farmaceuter kan også finde ud af at lave en medicingennemgang og pege på uhensigtsmæssigheder. Men kan de pege på det, der er klinisk relevant? Det er det springende punkt.«14 pharma september 2012

13 Glade læger Udtalelserne fra de yngre læger viser, at de er meget positive over for farmaceuternes arbejde med farmaceutnotaterne.»det er meget godt, at der er nogen med ordentlig forstand på det, som ser på de præparater, som folk nu får ordineret fra det ene, det andet sted og det tredje sted. Lige pludselig ender det med en lang liste. Så er det da mægtig godt, at der er nogle kyndige øjne, som ser på det samlet. Det burde vi [læger] også, men det orker vi jo ikke, det har vi jo hverken tid eller evner til.det gode er, at der bliver optaget en grundig medicinanamnese og fra forskellige kilder, at det bliver lagt ind i EPM, og at man så ved, at man kan stole på det, der står. Det er meget mere, end man selv har tid til. Jeg har ikke tid til at gå meget grundigt igennem det ene og det andet, fx at ringe til kommunen eller lignende. Når man selv laver det, bliver det mere tilfældigt. Man tager det fra bedste kilde, men ikke fra alle kilder.det er rigtig godt, det kommer, så man er opmærksom på det. Der er utrolig mange patienter hernede, så medicin kommer der også store fejl i, ofte fordi patienterne oplyser noget forkert, eller man ikke rigtig har forstået det rigtigt.så slipper man for at bruge tid på at tale med patienterne omkring det [medicin], da det kan være meget langvarigt at tale medicin med og omkring patienten.de [farmaceuterne] laver et ordentligt stykke kvalitetsarbejde bedre end vi andre kan, og det er en aflastning.hvis du først registrerer forkert ved indlæggelsen, er det sjældent, det bliver rettet senere hen. Så det er i deres første møde med en læge, at deres medicin bliver registreret, så derfor er det vigtigt, at det bliver gjort rigtigt første gang. Og der er det en klar hjælp med farmaceutnotatet.hvis patienterne får noget forkert medicin, er der selvfølgelig større risiko for en genindlæggelse, men jeg tror også, det sparer de praktiserende læger en masse tid, hvis medicinlisten er rigtig, når patienterne bliver udskrevet ( ) Det er da også fornuftigt, at de har en ordentlig medicinering, når de er derhjemme, det er jo der, at de tager det meste medicin.jeg synes, at det ville være fint, hvis alle patienter fik det gjort, når de kom ind, hvis de altså fik medicin. At det så bliver lagt ind på EPM. Så der blev spurgt ordentligt ud om det, og at der blev brugt tid på at tale om, hvad de fik af medicin. Det tror jeg, at alle patienter ville have gavn af ung som gammel, hvis de får flere præparater og gerne døgnet rundt.«nyt ph.d.studie: Effekten af klinisk farmaci i akutmodtagelsen på hensigts mæssig medicinering og hospitalisering et randomiseret studie, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Mellem 5 og 30 % af alle akutte indlæggelser skyldes lægemiddelrelaterede problemer, og mange kan forebygges. Flere nyere udenlandske studier blandt ældre patienter, hvor farmaceut, læge og patient samarbejder om optimal lægemiddelbehandling, har vist en mere hensigtsmæssig medicinering med øget patientsikkerhed og færre besøg på hospitalet til følge. Flere steder i Danmark udføres klinisk farmaci både på projektbasis og i drift. Dette Ph.d.-projekt skal belyse, hvor effekten af den kliniske farmaci på hospitalet er størst. Studiet begynder i efteråret 2012 på AMMA, Esbjerg, og der skal indgå 600 akut indlagte medicinske patienter _ 65 år. 200 patienter bliver tilbudt farmaceutisk intervention (f. eks. medicingennemgang) ved indlæggelse, 200 patienter både ved indlæggelse, under opholdet og ved udskrivelse, mens de øvrige 200 patienter er kontrolgruppe (se figur). Under indlæggelsen måles, hvor hensigtsmæssig patienternes medicinering er, og efter 6 måneder gøres det op, om der er forskel på antallet af genindlæggelser i de tre grupper. Studiet er økonomisk støttet af Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet og flere fonde. pharma september

14 Pharmadanmark Klar, parat, Pharma på Tværs Pharmadanmark inviterer for tredje gang til netværksarrangementet Pharma på Tværs. I år byder programmet på emner, som appellerer til alle med interesse for nyheder og trends i udviklingen af biologiske lægemidler, karriereudvikling og patientkontakt. Af: Christian K. Thorsted foto: Ole Ziegler Med 250 deltagere var der rift om pladserne, da Pharmadanmark sidste år bød på faglige input og networking på Pharma på Tværs. Også i år forventes fuldt hus, selv om der er skruet noget op for brugerbetalingen.»vi synes, at vi har sat et spændende program sammen med et meget relevant tema for formiddagen, nemlig globalisering i et kompetencemæssigt perspektiv, og tre meget forskellige spor om eftermiddagen. Vi håber, at der vil blive taget godt imod nyskabelsen, hvor vi inddeler dagen i tre tematiske spor: Biologiske lægemidler, karriereveje og et spor med patienten i fokus,«fortæller Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark. De to første år har der været tre sideløbende spor fra Pharmadanmark Privat, Pharmadanmark Hospital og Pharmadanmark Apotek. Deltagerne har så frit kunnet vælge, hvilket spor de ville deltage i uanset hvor de til dagligt er ansat.»nu tager vi springet helt væk fra sektionsopdelingen bl.a. for at understrege hele pointen med Pharma på Tværs: At medlemmer fra privatområdet, det offentlige og apotek kan netværke og få nye impulser fra andre dele af lægemiddelområdet end deres eget,«siger hun. Pharma på Tværs afholdes 10. november på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Code of conduct Sidste år gav Pharmadanmark et ekstraordinært stort tilskud til afholdelsen af arrangementet, som derfor var meget billigt at deltage i. I år bliver det noget dyrere at deltage, men stadig betydeligt billigere end den faktiske pris for arrangementet.»der har været et meget højt aktivitetsniveau i kredsene med mange spændende medlemsarrangementer, og det er vi glade for. Men det betyder også, at vi er ekstra opmærksomme på udgifterne til et stort enkeltarrangement som Pharma på Tværs. Her betyder det meget for den samlede udgift, hvor meget deltagelsen koster. Derudover foreskriver vores nye Code of Conduct for mødeafholdelse også, at der skal være en rimelig balance mellem deltagerbetaling og udgifterne til arrangementet. Derfor har vi valgt at øge prisen for deltagelse,«forklarer Antje Marquardsen. Deltagelsen koster 600 kroner inklusiv middag ønsker man overnatning på hotellet er det yderligere 600 kroner, altså i alt kroner for den fulde pakke. Medlemmer af repræsentantskabet får dog betalt overnatningen. Repræsentantskabsmødet afholdes dagen efter samme sted som Pharma på Tværs.»Den reelle pris for Pharma på Tværs er kroner pr. deltager for Pharmadanmark, så det er altså ikke noget, vi tjener penge på tværtimod. Vi mener, at prisen fortsat er yderst rimelig i forholdt til, hvad faglige arrangementer ellers koster,«siger Antje Marquardsen. Sent afbud koster Sidste år var det med nogen ærgrelse, at Pharmadanmark som arrangør kunne konstatere, at 20 tilmeldte deltagere ikke ulejligede sig med at melde afbud, men blot blev væk. Det var specielt ærgerligt, fordi andre stod på venteliste. Derfor skærpes procedurerne for afbud. Man kan uden omkostninger melde fra igen frem til tilmeldingsfristen mandag den 22. oktober. Men ved afbud herefter eller udeblivelse fra selve arrangementet afkræves arrangementets fulde pris kroner. TILMELDING Man skal melde sig til via Pharmaforum, hvor man samtidig skal vælge, hvilke spor man ønsker at følge. Bemærk, at man kan ændre sine valg frem til tilmeldingsfristen mandag den 22. oktober. Pharma på Tværs er kun for medlemmer af Pharmadanmark. Pharma på Tværs afholdes for tredje gang her et stemningsbillede fra pharma september 2012

15 Program Ankomst med morgenbuffet Globalisering af kompetencer Tre topledere giver deres bud på, hvordan vi tackler udfordringerne: Lars Christian Lassen, Senior Vice President, Global HR, Novo Nordisk A/S Kim Domela Kjøller, Senior Vice President, Global Development, LEO Pharma A/S Ulf Madsen, School Director, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen Frokost Karriereveje Karriere og arbejdsløshed: Slået hjem et foredrag om at blive fyret og finde job igen Ved Henrik E. Skaandrup. Civilingeniør og tidl. adm. direktør for Kuben Koncernen. Patienten i fokus Medicingennemgang: Erfaringer og perspektiver fra både apotek og hospital Ved Mikkel Aastrup Nørreslet, Sønderbro Apotek og Dorthe Vilstrup Tomsen, Region Hovedstadens Apotek, Hillerød Science Biologiske lægemidler nu og i fremtiden. Forskellen mellem et originalt biologisk lægemiddel og et biosimilært lægemiddel Kaffepause Networking på Tværs Karriereveje Pipeline Leadership: Udfordringer og dilemmaer i overgangen fra medarbejder til leder og de øvrige ledelsesniveauer Ved Kasper Jølberg, Virksomhedsrådgiver Erhvervspsykologi, Center for Ledelse Patienten i fokus Erfaring med implementering af rekommandationer på hospitaler i Region Hovedstaden Ved Hanne Rolighed Christensen, ledende overlæge, professor, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Science Biopharmaceutiske lægemidler med fokus på udvikling og beskyttelse af fremstillingsprocesser Ved Arne Staby, Senior Principal Scientist, Adj. Professor (Lunds Universitet), Novo Nordisk A/S Omar Marzouk runder af med stand-up Drinks Festmiddag pharma september 2012 pharma september

16 Uddannelse Ung uddannelse trækker på det bedste fra to verdner Molekylær Medicin på Århus Universitet er bare seks år gammel, men har allerede etableret sig som en populær uddannelse i grænsefladen mellem medicin og naturvidenskab. Den naturvidenskabelige basis skal være godt og grundigt på plads, før de studerende når til det medicinske, lyder opskriften fra den uddannelsesansvarlige. Af: Kenneth Grothe Toustrup foto: Jens Hasse Tager man et kig på søgningen til de forskellige uddannelser i år, så er en af de absolut mest populære uddannelser Molekylær Biomedicin på Københavns Universitet med en adgangskvotient helt oppe på 11,7. Vælger man i stedet at søge mod Molekylær Medicin i Århus, skal man ikke helt så højt op og kunne i år komme ind med et gennemsnit på 9,7. Men tendensen er dog ikke til at tage fejl af drømmen om at udvikle lægemidler lever hos mange af de nystartede studerende. På Århus Universitet oplever uddannelsesansvarlig på Molekylær Medicin, professor Claus Oxvig, at mange søger ind for netop at komme til at arbejde med lægemidler.»mange studerende er tiltrukket at det medicinske aspekt. Det er ok, at de vil ud og kurere sygdomme, og det er selvfølgelig vigtig at drømme. Men nogle vil måske ud og gøre en forskel i et snuptag, og de kan blive lidt skuffede, når de finder ud af, at der ligger et stort grundarbejde og venter. Det er en proces at forene drøm med virkelighed, og virkeligheden er, at du skal have din grundviden på plads før det sjove. Det er vores grundtanke her på instituttet,«siger Claus Oxvig. Et højt niveau At Molekylær Medicin ligger i den populære ende af uddannelserne, smitter af på niveauet blandt de nye studerende.»vi får nogle ekstremt kvalificerede studenter, og jeg er virkelig imponeret af deres faglige niveau. Men det er også krævende studerende, og vi forsøger hele tiden at evaluere og styrke, hvor vi kan, så vi fortsat kan opretholde et skarpt program,«siger Claus Oxvig og forklarer, at det er en dynamisk proces at bygge en ny uddannelse op. Selvom området i sig selv ikke er nyt, så er det nyt med en tværfaglig uddannelse, der varetages af to af universitetets hovedområder.»den nye uddannelse sigter mod et område, der traditionelt har været væsentligt for molekylærbiologien. Det handler grundlæggende om at forstå organismer fra et sygdomsperspektiv, og der har vi været med i mange år. Men i stedet for at lade de studerende flakke rundt og supplere ud fra eget initiativ, har vi sammensat en ny uddannelse. Der har tidligere været forsøg på at gøre det, og vi brugte da også et par år på at definere de rigtige rammer og komme i gang,«fortæller Claus Oxvig. Medicin og naturvidenskab i tæt parløb En grundpille på uddannelsen er samarbejdet med Medicin og en ambition om at dele de bedste kompetencer inden for både undervisning og forskning.»vi vil gerne forsyne dem med den rigtige tilgang og et tidligt fokus på udvikling af diagnostik og terapi. Derfor arbejder vi på at dele kompetencerne bedre og sprede dem ud, så vi trækker på det bedste fra natur- og sundhedsvidenskaberne. Det er vigtigt for os, at de studerende kommer ud og er rustet til at udfylde funktionen som molekylærbiologer. Det er som sagt nogle ambitiøse unge mennesker, vi får ind, og med en solid naturvidenskabelig ballast, vil de komme ud på den anden side med nogle stærke kort på hånden. Også selvom det for nogle kan virke lidt tungt de første år,«siger Claus Oxvig. 18 pharma september 2012

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lønstatistik 2013: Se årets lønstigninger side 4 Reportage fra Pharma på Tværs og repræsentantskabsmødet side

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14

Antibiotika - ny indsats i kampen mod resistens. Side 8. Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark September 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Drømmen om egen virksomhed: Alkalon tygger nikotin med de store side 14 Høj stemning til studiestart side 18

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10

Contera Pharma: Small biotech bliver til big business. Side 4. Til Norge med klinisk farmaci side 10 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Til Norge med klinisk farmaci side 10 Fra patent til patient: Kliniske forsøg koster kassen side 14 Kvalitetsudvalg

Læs mere

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Ulandsfrivillig med ebola i hælene side 18 Succesfuld hvordan? side

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

Unge stjerner har fået en ny stemme

Unge stjerner har fået en ny stemme Medlemsblad for Pharmadanmark. Januar 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Petrine Wellendorph, Det Unge Akademi: Unge stjerner har fået en ny stemme Side 6 Læs også Side 12 Norske sygehusapotekers

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Danske forsøgspersoner er i en klasse for sig. Side 6. Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4

Danske forsøgspersoner er i en klasse for sig. Side 6. Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4 Sundhedsstyrelsen gør det onde ved apoteksstrukturen side 16 Bløde værdier

Læs mere

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Etik bremser Novo Scholarship side 4 Mød Pharmadanmarks nye direktør side 6 Ph.d.er bruges nu inden for produktion

Læs mere

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14

Dansk CancerBiobank: Gaver fra patienterne til forskerne. Side 4. Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lundbeck har et liv efter Cipralex/Lexapro side 14 Er medarbejderudviklingssamtalen spild af tid? side 18 På vej til

Læs mere

Defensin Therapeutics: Effektivt men skånsomt lægemiddel mod tarmsygdom. Side 8. Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4

Defensin Therapeutics: Effektivt men skånsomt lægemiddel mod tarmsygdom. Side 8. Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4 Fra patent til patient: Sundhedsøkonomi skal overbevise betalerne

Læs mere

Søren Post Larsen: Klinisk farmaci i Psykiatrien. Side 14. Publiceringspres på ph.d.er side 4

Søren Post Larsen: Klinisk farmaci i Psykiatrien. Side 14. Publiceringspres på ph.d.er side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Publiceringspres på ph.d.er side 4 Fra patent til patient: Regulatoriske krav strammes konstant side 20 De introverte

Læs mere

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side

Læs mere

Fra patent til patient: Tværfagligt samarbejde i patientbehandlingen. Side 16. Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4

Fra patent til patient: Tværfagligt samarbejde i patientbehandlingen. Side 16. Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nye studerende skal dyrke fagligheden og sætte realistiske mål side 4 Biotekfirmaet Saniona bygger videre på Neurosearchs

Læs mere

Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition. Side 04

Medicinsk udstyr: En dansk styrkeposition. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Internationalt kæmpe-campus på Syddansk Universitet side 22 Pharmadanmark ønsker autorisationsordning side 24 Drop

Læs mere

Banebrydende stamcelleterapi. Side 9. Medicingennemgang giver kvalitet på bosted side 16. Kirsten Drejer, Symphogen: Spil spillet side 20

Banebrydende stamcelleterapi. Side 9. Medicingennemgang giver kvalitet på bosted side 16. Kirsten Drejer, Symphogen: Spil spillet side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Oktober 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Medicingennemgang giver kvalitet på bosted side 16 Kirsten Drejer, Symphogen: Spil spillet side 20 Find din indre

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12

Århusianske apoteksfarmaceuter efteruddanner 1.000 sosu-assistenter. Side 14. Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Fra Patent til Patient: Den vigtige bivirkningsovervågning side 12 Når lederen tager fejl, men ikke vil indrømme

Læs mere

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4

Fra patent til patient: På vej mod kontinuerlig produktion. Side 14. Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Novo Nordisks forsknings - direktør bekymret over uddannelses kvalitet side 4 Til kamp mod multiresistente bakterier

Læs mere

CA nyt. Mere tid til familie igen. Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3

CA nyt. Mere tid til familie igen. Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 1 FEB. 2011 Mere tid til familie igen Karrierejob + HD og MBA tog tiden 3 Tema Efteruddannelse: Presser privatlivet 2 Aftal det hele 6 HD tidligt og silde 7 Tema

Læs mere

empati Hun bygger sygehuse på Sygeplejerske Pernille Weiss Terkildsen vil skabe fremtidens sygehuse

empati Hun bygger sygehuse på Sygeplejerske Pernille Weiss Terkildsen vil skabe fremtidens sygehuse NR 4 12/08 Sundhedsvæsen lagt på is Tæt på ledelsesudfordringerne i det grønlandske sundhedsvæsen Hun bygger sygehuse på empati Pårørende i medgang og modgang Sådan klæder du pårørende på til et godt samarbejde

Læs mere

Syg med stress SIDE 6 GLOBALT BLIVER MERE NORMALT /2 BANKEN ER EN DEL AF DIN PRIVATE PROFIL /8 DET GODE SAMARBEJDE ER ET FÆLLES ANSVAR /10

Syg med stress SIDE 6 GLOBALT BLIVER MERE NORMALT /2 BANKEN ER EN DEL AF DIN PRIVATE PROFIL /8 DET GODE SAMARBEJDE ER ET FÆLLES ANSVAR /10 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2015 Syg med stress Det er muligt at vende tilbage i jobbet efter en sygeperiode med stress. Med den rigtige håndtering vel at

Læs mere

Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4

Ferring vil bygge nyt vartegn og forlade Ørestad. Side 10. Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lægemidler til dyr: Innovationen er truet side 4 Ferrosan Medical Devices satser på brugervenlighed side 22 Sådan

Læs mere

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til

Læs mere