Projekt. Evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Evalueringsrapport"

Transkript

1 Projekt Evalueringsrapport august november 2014

2 Overblik Idé og forarbejde Optakt, s. 3 Ansøgning og tilsagn, s. 3 Organisering Styregruppe, s. 4 Projektleder, s. 4 Arbejdsgrupper, s. 4 På tur med ebussen Teknik og bus, s. 5 Reklame og markedsføring, s. 6 De første forsøg, s. 6 De tre spor: SFO, s. 9 Skoler, s. 9 Børnehaver, s. 10 Benspænd undervejs Lockouten, s. 12 Skolereformen, s. 13 Andre udfordringer, s. 14 Det praktiske Formidling og økonomi, s. 14 Konklusion Erfaringer, s. 15 Anbefalinger, s. 17 Sammenfatning, s. 18 Bilag Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2014 af: Søren Bo Kristensen, Mads Bo-Kristensen, Karsten Boll, Louise Wittig, Jim Højberg, Birthe Mogensen og Stefan Nüchel. 2

3 Idé og forarbejde Optakt På et møde den 25. maj 2012 var der enighed om at gå i gang med et fælles projekt med overskrifterne: skole, bibliotek, teknologi og produktion, samt at der skulle indgå en form for bus. Der blev herefter arbejdet på at samle deltagere til en egentlig projektgruppe. Fredag den 31. august 2012 mødtes repræsentanter fra følgende institutioner/forvaltninger i Vejle Kommune: Uddannelse & Læring, videns- og udviklingscentret VIFIN, Vejle Bibliotekerne, samt to skolelærere og en vognmand på Rådhuset i Vejle. Gruppen udgjorde herefter projektgruppen i planlægningsfasen. Der var tre bevæggrunde for netop at samle denne gruppe: 1/ et længe næret ønske om at udvikle et digitalt projekt i et samspil mellem skolerne, skoleforvaltningen og bibliotekerne i kommunen, 2/ man ønskede at trække på de digitale erfaringer fra Skolen i bevægelse, der er et samarbejde mellem skoleforvaltningen i Vejle Kommune (Uddannelse & Læring) og videns- og udviklingscentret VIFIN og 3/ at inddrage Vejle Kommunes Biblioteksbus, så den kunne bruges udenfor den faste køreplan. Gruppen arbejdede digitalt i det særlige mødelokale Learning Lab på Rådhuset i Vejle. Dokumenterne blev delt i skyen via Google Drev. Efter nogle møder blev det aftalt, at Stefan Nüchel fra biblioteket og Mads Bo- Kristensen fra forvaltningen skulle formulere en egentlig ansøgning til Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Ansøgning og tilsagn Der blev udfærdiget en ansøgning, hvor hovedvægten blev lagt på følgende: I projektet afprøves koncepter for ebussen, et rullende uformelt lærings- og læsecenter med engagerende digitale og face-2-face oplevelser. ebussen bemandes af et korps af it-kompetente børn og unge (ekorpset), der i samarbejde med bibliotekarer og lærere planlægger og gennemfører aktiviteter på skoler, i SFO er, daginstitutioner samt andre utraditionelle steder, hvor børn er samlet. Før, under og efter ebussens besøg bidrager den til børns lyst til at læse, herunder selv at producere tekster, hvor lyd, billede, film og net er en integreret del af læseoplevelsen. Bag ansøgningen stod parterne: Vejle Bibliotekerne med Biblioteksbussen, der har ledig kapacitet alle formiddage, hele fredag og lørdag, samt personale fra børnebiblioteket, der alle har erfaring med bussen. Vejle Kommunes afdeling for Uddannelse & Læring, herunder skolebiblioteksområder, der har iværksat en omdannelse af skolebibliotekerne til læringscentre, der forbereder en overgang fra analoge til digitale læremidler. Vognmand Søren Bo Kristensen organiserer praktikken omkring kørselsopgaven i projektet. Søren har erfaring fra kørsel med Biblioteksbussen. Som øvrige samarbejdspartnere var følgende nævnt: IT dygtige elever fra de ældste klasser i Vejle Kommune, herunder også IT klasses projektet. MicroSoft Danmark indgår med et udviklingsarbejde, som er en del af det pædagogiske udviklingsprogram Partners in Learning. Denne indsats, der er global (114 lande), fokuserer i Danmark bl.a. på at udforske nye roller mellem elever og lærere i folkeskolen med henblik på at bidrage til skolens udviking og en bedre brug af it i undervisningen. Biblioteket Sønderborg med deres særlige mobile læringstrolley. 3

4 Målgruppen blev fastlagt til: Den primære målgruppe er børn i alderen 3-15 år i Vejle Kommune, henholdsvis børn i daginstitution, sfo og skole, samt børn i andre relevante sammenhænge. Desuden et korps (ekorpset) af børn og unge ( klasse) med interesse for og viden om it. Der blev opsat formål, mål og succeskriterier, hvor sidstnævnte blev formuleret således: ebussen skal med i mindst 8 forløb i daginstitutioner, på skoler, sfo og andre steder (et forløb = flere besøg). Mindst 2 forløb udvikles af ekorpset selv. Mindst 5 af 6 forløb skal evalueres positivt. ebussen skal omtales i mindst 3 medier, et nationalt. Der blev ansøgt kroner til gennemførelse af projektet. Den 17. januar 2013 blev der givet tilsagn til projektet fra Kulturstyrelsens side og med tilsagn om det ansøgte beløb. Tilsagnet blev givet under følgende forudsætninger: 1/ at der inden 1. april 2014 indsendes en detaljeret beskrivelse af de læringstilbud ebussen udbyder, samt en beskrivelse af hvordan man vil styrke børns læselyst via projektet, 2/ at der samtidig indsendes et mere specificeret budget og 3/ at projektholder, hvor det er fagligt relevant, inddrager resultaterne fra projektet Aktivt medborgerskab, som Højby Bibliotek står bag. Alle tre forudsætninger blev opfyldt. Den detaljerede beskrivelse kan ses i BILAG 1. Herefter gik arbejdet med at nedsætte styregruppe, udpege projektleder og arbejdsgrupper i gang. Organisering Styregruppe Der blev nedsat en styregruppe bestående af: Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent, Uddannelse & Læring Karsten Boll, ledende skolebibliotekskonsulent, Uddannelse & Læring Birthe Mogensen, afdelingsleder, Vejle Bibliotekerne Stefan Nüchel, udviklingskonsulent, Vejle Bibliotekerne Louise Wittig, afdelingsleder, Vejle Bibliotekerne (indtrådt januar 2014) Styregruppen har jævnligt holdt møder gennem hele projektperioden. Projektleder Der var i styregruppen enighed om at udviklingskonsulent Stefan Nüchel, Vejle Bibliotekerne er projektleder. Stefan har været projektleder gennem hele forløbet. Arbejdsgrupper Der har været nedsat forskellige arbejdsgrupper på kryds og tværs undervejs i projektet med deltagelse fra skolerne, fra Uddannelse & Læring, af vognmand Søren og fra bibliotekets side. Vejle Bibliotekerne har derudover haft nogle få interne arbejdsgrupper. 4

5 Alle nedsatte arbejdsgrupper har haft et praktisk sigte i forhold til gennemførelse af læringstilbud under projektet. Der er ført timeregnskab for alle involverede i styregruppen, projektleder og deltagere i arbejdsgrupper. På tur med ebussen Teknik og bus For at klæde Vejle Bibliotekernes Biblioteksbus på til at blive en rullende digital bus, blev der meget tidligt kigget på både netværk og materialer ombord på bussen. Der viste sig nogle udfordringer i forhold til bussens netværk og dermed adgang til de digitale tilbud. Der blev derfor prøvet med etablering af 4G netværk på bussen, som værende det digitalt nyeste netværk på markedet på det tidspunkt. Alle følgende læringstilbud med ebussen har benyttet sig af 4G netværket. Det har dog vist sig at have sine begrænsninger. Det oplevede vi under nogle af besøgene. Dertil kommer at netværkets rækkevidde omkring bussen har begrænset sig til de nærmeste 10 meter omkring bussen, hvilket har været en udfordring for de mobile enheder, der har været taget i brug. Vi har ikke gjort noget ud af at indrette bussen fysisk anderledes, end den i forvejen er indrettet. Udstyret er det samme, som på en almindelig bibliotekstur med bussen. Der er undervejs i projektet afprøvet forskellige digitale medier i bussen som ipads, mobiltelefoner og LEGO Mindstorm. Det har virket, men har haft den nævnte begrænsning i forhold til brug af bussens netværk. 5

6 Reklame og markedsføring Da Biblioteksbussen i forvejen har et markant grafisk udtryk (se billede ovenfor), arbejdede vi meget tidligt med at få fremstillet et logo og et layout, der kunne adskille sig så meget fra bussens ydre, at det var tydeligt, at her var tale om noget andet/mere. Valget faldt på et enkelt logo, visende ebussen i stærke farver. Der blev udarbejdet en kort manual i brugen af logo og design, vedlagt som BILAG 2. Manualen er stort set blevet fulgt igennem hele projektet. Vi har undervejs arbejdet med forskellige visuelle markeringer i forhold til at gøre bussen synlig som ebussen. Der er blevet lavet bannere, beachflag, skilte og plakater. Det har flere gange i projektet også været overvejet at få lavet særlige uniformer, trøjer, caps eller lignende, der kunne vise, hvem der var ombord på ebussen. Ideerne er dog alle blevet droppet. Et enkelt badge er det blevet til. Der er blevet udarbejdet enkelte pjecer i løbet af projektet. De første forsøg Efter testbesøg på Tirsbæk Gods for at afprøve teknik og forbindelse til netværk og en del planlægning, drog ebussen på sin første tur til Tirsbæk Green Games ved Vejle Fjord i weekenden den juni Tirsbæk Green Games er et større outdoor arrangement med fokus på aktiviteter for børnefamilier og natur- og friluftsinteresserede. Vejle Bibliotekerne har haft Biblioteksbussen på besøg ved arrangementet ved flere lejligheder. Hver gang har bussens trolde Yksi og Kaksi underholdt børn på pladsen foran bussen. Forud for besøget var der lavet et stjerneløb med QR koder på posterne, der var fordelt rundt på pladsen. Opgaverne handlede om godsets historie. Der var sørget for små præmier til deltagerne. Med i bussen var en bibliotekar, chaufføren, to lærere og lærernes børn. Børnenes opgave var at lokke børnefamilier til at deltage i QR kode løbet. Erfaringerne fra testen var følgende: QR kode løbet var ikke den store succes. Der deltog ganske få familier. Deltagerne på Tirsbæk Green Games var et helt andet klientel, nogle kaldte det for det bedre borgerskab, jagthorns entusiaster eller lignende. Idéen fejlede ikke noget, men det var noget andet, folk kom for. Teknisk-praktisk så fungerede 4G nettet ikke optimalt, dog virkede det i bussen og lige omkring den, men ikke alle steder, hvor posterne var hængt op. Til vores overraskelse mødte der enkelte børnefamilier op 6

7 uden mobiltelefon. De lånte så i bussen. Det var også en erfaring, at vi skal arbejde med de unge i forhold til formidling, det at henvende sig som sælgere og i forhold til det budskab, der skal fortælles om. Da erfaringerne fra den første test var blandet, besluttede styregruppen, at der hurtigt skulle følges op for at få nogle flere erfaringer. To ideer var på banen: Et lokalt traktortræk arrangement eller flash mob på gågaden i Vejle. Det viste sig, at traktortræk arrangementet blev holdt på et langt senere tidspunkt. Derfor gik vi videre med flash mob ideen. Vi fik med kort varsel lov til at parkere ebussen ved siden af Jensens Bøfhus på gågaden i Vejle fredag den 6. september 2013 kl Det viste sig meget sent, at ingen af lærerne eller deres elever kunne deltage en fredag efter skoletid. Med kort varsel lykkedes det at finde to unge, der kunne deltage, dels en bogopsætter, og dels en fra en ungdomsforening i Vejle. Derudover deltog chaufføren, en bibliotekar og en biblioteksansat. Vi mødte op med en ipad, et QR kode løb om Vejles historie og havde præmier med. 7

8 Erfaringerne var blandede: Vi skal udvikle noget enklere, hurtigere og mere børnevenligt, der kommer rundt om flere digitale medier. Præmierne virkede godt. I forhold til at bruge ipad skal vi have flere med og udvælge hvilke programmer, der ligger der på, så de er målrettet forskellige grupper af børn. Derudover oprettede vi én låner, og det viste sig, at rigtig mange var interesseret i at kigge indenfor, alene for at se Biblioteksbussen. Derfor har vi brug for ting, vi kan give folk i hånden, der fortæller om bibliotekernes digitale tilbud udover Vejle Bibliotekernes velkomstmappe. I alt var der besøg af personer, alt fra børnefamilier, unge, voksne og ældre. Det viste sig, at en fredag eftermiddag mellem 14 og 17 er for tidligt for børnefamilierne, men passer fint i forhold til unge, der får fri fra skoler og uddannelsesinstitutioner. Enkelte begyndte på QR kode løbet, én gennemførte, men de fleste fandt løbet for langt. Især bibliotekaren kom i snak med mange. Derimod var de unge, der var trådt til med kort varsel, usikre og havde svært ved at henvende sig til fremmede. På baggrund af erfaringerne fra de to første besøg, blev det besluttet, at styrke uddannelsen af de unge i ekorpset, dels i forhold til at henvende sig til forbipasserende, dels i forhold til at blive dygtigere på de digitale tilbud, som ebussen henvender sig med. Samtidig blev det besluttet, at ebussen kunne afprøve form og indhold på forbruger- og boligmessen Vejle Messen i DGI huset, Vejle, i weekenden den februar Vejle Bibliotekerne ville i forvejen være der med bussen ved hovedindgangen til DGI huset. Da lærerne ikke ønskede at deltage med deres elever på messen, fordi de var nervøse for, at det ville blive en gentagelse af Tirsbæk Green Games, gik biblioteket i gang med at uddanne unge bogopsættere til at deltage som ekorpset. Der blev lavet en workshop, hvor de unge blev undervist i forskellige programmer til ipads, som de kunne bruge i forhold til de børnefamilier, de måtte møde. Desuden arbejdede vi med de unge i forhold til, hvordan man henvender sig til fremmede. Biblioteksbussen holdt ved indgangen til Vejle Messen begge dage. På udvalgte tidspunkter var der aktiviteter i forbindelse med ebussen, og de unge deltog sammen med en bibliotekar. Erfaringerne var følgende med de unges ord: Jeg synes, det sværeste var, at vurdere hvem der lige ville synes godt om det, vi havde at tilbyde. De forbigående, der ikke rigtig ser på bussen og viser interesse, er ikke så nemme at komme i kontakt med. Dem, vi snakkede med, var meget åbne og positive omkring det, vi havde at tilbyde. Især børnene synes det var enormt sjovt med vores skattejagt. Vivian, ekorpset Personligt fik jeg snakket med cirka 10 børn og 3 voksne lørdag og ca. 3-4 børn søndag. Det sværeste var nok at holde kontakten med dem, da de bare vil ind til messen. Folk var meget overrasket over, at man kunne læse en bog online. Haissam, ekorpset Erfaringerne generelt var, at det er svært at få fat på folk, der er på vej til og fra en messe, når vi holder med ebussen nær indgangen. De unge gjorde det godt i forhold til at henvende sig til dem, der gik forbi, og de gjorde det godt i forhold til at formidle de digitale tilbud via ipads. De tre spor: På baggrund af ovenstående erfaringer, det øvrige arbejde med at finde og uddanne unge til ekorpset og samarbejdet med skolerne og lærerne, valgte styregruppen at lægge tre spor ud, der kunne danne grundlag for det videre arbejde med projektet: 1/ besøg i SFO er, 2/ besøg på skoler og 3/ besøg i børnehaver. 8

9 SFO En af de lærere, der har været med siden ideerne om ebussen tog form, valgte sammen med sine elever at afprøve ideen om at formidle Scratch 2.0 til SFO ere. Med Scratch kan man programmere sine egne interaktive historier, spil og animationer og dele dem med andre online. Scratch hjælper unge med at tænke kreativt og logisk og at arbejde sammen med andre. Scratch er et projekt under the Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab. Det er frit tilgængeligt og gratis. Læs mere her: Læreren har haft sine elever fra klasse på besøg i skolens egen SFO og "legede" med eleverne der. De var der 3 eftermiddage af 1 times tid til halvanden - og det virkede godt. Da det var et forsøg forud for besøg på andre skoler, deltog selve bussen ikke. Af forskellige årsager lykkedes det aldrig at få etableret besøg på andre skoler. Det vil vi vende tilbage til. Skoler Via skolekonsulentens netværk lykkedes det at få kontakt til en gruppe elever og en lærer, der havde erfaringer med og lyst til at bruge LEGO Mindstorm. Ideen var, at læreren og eleverne skulle arbejde så meget med LEGO Mindstorm, at de kunne undervise andre klasser på andre skoler i brugen af det. Lego Mindstorms udfordrer logisk og matematisk, da deltagerne bliver udstyret med håndstore minicomputere, som den enkelte kan sammensætte via adskillige komponenter af Lego-brikker og løsdele til en enhed. Enheden kan programmeres til at udføre alverdens handlinger på samme måde som en robot. Læs mere her: 9

10 I første omgang afprøvede de 12 elever og læreren mulighederne på egen skole, Firehøjeskolen. Siden har de været på Vinding Skole og Smidstrup-Skærup Skole i Vejles opland. Erfaringerne kan bedst beskrives via læreren og eleverne (7.-8. klasse), der har deltaget: Der var nogle af eleverne som blev fanget af arbejdet, og som hurtigt meldte sig til at undervise yngre elever. Det var meget let at finde elever der gerne ville være med, og de har generelt gået meget op i det. Vi har været i gang tre gange. En gang på egen skole inden sommerferien, og efter sommerferien på to andre skoler. Det har været 5. og 6. årgange, de har undervist. Det, der har været den store udfordring for eleverne, har været ikke at ville for meget. De har skullet lære, at det er de elever, de er ude og undervise, som skal have fingrene i tingene. Det blev meget bedre efter vores afprøvning på egen skole. Når vi har været ude, er der gået en del tid med det tekniske. Mine elever har skullet hjælpe meget med programmer til kodning. Endvidere har de forsøgt på bedste vis, at hjælpe grupperne med samarbejdsproblemer. Det har været rigtig godt at se, at de i nogle tilfælde selv har løst konflikter, og i andre situationer har hentet hjælp hos mig eller den lærer, der har haft klassen, vi har besøgt. Bussen har ikke haft plads til at så mange grupper kunne arbejde, så meget er foregået ude omkring ebussen. Det har fungeret fint og har været en god base. Eleverne har nydt at være i bussen, og jeg tror det er en god reklame for bogbussen. Projektet ville godt kunne gennemføres uden ebussen som base, men der ville ikke være det samme samlingspunkt. Jens, lærer. Vi syntes det var en spændende tur, men det var også udfordrende. Især når vi ikke selv måtte lave det. Det var også meget sjovt og møde mange andre børn fra de mindre klasser og snakke med dem om hvad de syntes, der var godt ved det. Emil, ekorpset Jeg syntes, at det var en god oplevelse at lære dem, hvordan man bygger og programmerer. Vi lærer også noget om det ved at hjælpe dem. Jeg syntes også at størstedelen af børnene var meget engageret og venlige. Jonas, ekorpset Vi synes, at det var en super god oplevelse, fordi man lærte at lære andre, det er noget at lære det selv, men det giver også noget at lære andre det. Det var også hyggeligt, og det var en god oplevelse, med sine venner og lærer. Det kunne godt være lidt svært engang imellem, med alle de børn, men det var også rart at vi kunne hjælpe dem. Vi synes det er en god måde at lære andre og også selv lære noget. Vi synes også at det er super sjovt at bygge og programmere robotterne. Jeppe og Laura, ekorpset Efterfølgende har der vist sig en efterspørgsel efter at få flere besøg af ebussen fra andre skoler i Vejle Kommune. Børnehaver Via Vejle Bibliotekernes netværk blev der nemt skabt kontakt til 5-6 børnehaver, der var interesseret i at få besøg af ebussen. Da vi ikke kunne trække på de skoleelever, der i forvejen var engageret i projektet, valgte 10

11 vi at bygge videre på den gruppe af unge bogopsættere, vi har haft i spil i forbindelse med projektet suppleret med 1-2 andre unge i de unges netværk. Der viste sig hurtigt en udfordring i forhold til tidspunkterne for besøg i børnehaverne. ebussen kan køre mandag-torsdag formiddage og fredag-lørdag. De unge skal have fri fra skole eller deres uddannelse, før de kan deltage, og så var det kun fredagen, der kunne komme i spil. Samtidig skulle besøgene ligge så tidligt, at ikke alle børn var blevet hentet i børnehaverne. Som en konsekvens heraf, lå de tre besøg typisk mellem kl. 13 og 15 fredag eftermiddag. Der blev lavet aftale om et prøvebesøg i en børnehave før sommerferien, samt to besøg efter sommerferien. Der har deltaget 3 unge fra ekorpset i hvert besøg, ligesom der har deltaget børn fra hver børnehave. Derudover har institutionerne haft 1-2 voksne med på sidelinjen, ligesom chaufføren, en bibliotekar og en biblioteksansat har været med på sidelinjen. Besøgene blev struktureret på den måde, at børnene blev delt i mindre grupper. Hver gruppe havde en ung fra ekorpset tilknyttet. Efter en fælles velkomst introducerede de unge deres børn til mulighederne. De unge benyttede i alle tilfælde ipads og fortrinsvis apps ene Book Creator og imotion. Derefter gik grupperne i gang med at skildre deres hverdag, legeplads, synge, fortælle, vise frem eller lignende med dem som aktører. Herefter lavede børnene og de unge en bog sammen, som alle til sidst viste for hinanden. Her er reaktionerne fra et par af børnehaverne og de unge fra ekorpset: Børnene syntes det var en god oplevelse - mest det at komme i bussen og det at se hinandens film. børnene syntes især bussen var en superoplevelse - det var sjovt, men som sådan ingen ny læring for børn og voksne. Dorte, leder af institution 11

12 Vores oplevelse var, at besøget var meget velorganiseret, lige fra det rent lav praktiske omkring tidspunkt og bus parkering til selve de unges arbejde med børnene. Ideen om at bruge unge formidlere/undervisere tænker jeg er god, dog bliver børnene hurtig urolige/ukoncentrerede, hvis de fornemmer at rammerne er utydelige, så de unge formidlere skal nok have lidt vejledning i at være meget tydelige (tale højt og klart) om, hvad børnene skal og ikke skal. Sådan en flok børn kan hurtig sætte en anden dagsorden, end den der var tiltænkt! Men jeg synes de klarede det fint, og ellers var vi der jo til at hjælpe dem med at holde styr på flokken. Jeg synes alle grupperne fik lavet nogle fine film/billeder på ipad en, og vores børn var meget optaget af det, og har efterfølgende talt om dengang de lavede film Vi har indkøbt ipads til alle grupperne i huset, og er så småt i gang med at bruge dem i det pædagogiske arbejde. Vi vil gerne have besøg af jer igen, hvis I laver noget tilsvarende en anden gang. Charlotte, leder af institution Personligt synes jeg, det var en rigtig god oplevelse at være med i projektet. Primært fordi, det var børn, vi skulle nå ud til. Især fordi børnene var så modtagelige overfor den opgave, de blev stillet, gav det nogle rigtig gode resultater, hvad angår de bøger, der blev produceret. Som ung underviser, der skal stå og formidle informationer og opgaver til mindre børn, er både udfordrende og sjovt. Børn har en tendens til at lære og forstå ting, når de bliver formidlet på en sjovere og anderledes måde end det, man er vant til, som derved kan gøre det udfordrende på nogle punkter. Desuden er det også vigtigt at gøre alt til en leg, hvis man vil sikre sig børnenes fulde forståelse og en god oplevelse for begge parter. Alt i alt en super god oplevelse, der både var udfordrende og inspirerende på mange punkter. Vivian, ekorpset Jeg oplevede ebussen som et positivt projekt. Børnene var glade, måske også for det innovative i at deres løb og rutsjen nu også var lærerigt og kunne bruges til andet end "bare" at have det sjovt. Det at være underviser synes jeg var sjovt, og jeg oplevede det som en succes. Det at de var så meget yngre end mig gjorde også, at det var rart. Samtidig var det meget trygt, at der var en pædagog og selvfølgelige jer bibliotekarer i nærheden. Karoline, ekorpset. Den oprindelige plan var, at ekorpset herefter selv skulle planlægge og gennemføre to besøg. Det lykkedes aldrig. Dels faldt skolerne og lærerne fra undervejs i projektet, mens andre kom til. Dels var de unge, biblioteket fik involveret for få til, at det vil give mening at lave besøg med denne gruppe alene. I de oprindelige planer forestillede vi os et samlet ekorps, vi kunne uddanne. Ikke et fragmenteret korps. Benspænd undervejs Den oprindelige projektperiode var planlagt til hele Undervejs har vi søgt om og fået bevilliget udsættelse af projektet i flere omgange. Isoleret set kan man sige, at projektet blot har trukket ud, men bag udsættelserne ligger forhold, der har haft langt større betydning for projektet, for samarbejdet og for mulighederne i projektet, end blot den tidsmæssige forlængelse. Lockouten Den 1. april 2013 ændrede meget sig, da sammenbruddet i forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening brød sammen med en efterfølgende lockout af lærerne til følge. Rent praktisk var det ikke muligt for lærerne at deltage i projektet i de 25 dage, lockouten 12

13 varede. Da lockouten blev afsluttet ved et regeringsindgreb, var der meget praktisk, der skulle nås af lærerne, hvorfor den del af projektet lå stille frem til efter sommerferien. Men det skulle vise sig at lockouten og regeringsindgrebet havde større betydning end som så. Fra bibliotekets side oplevede vi, at det blev sværere og sværere for lærerne at finde tid til projektet. Det mundede til sidst ud i, at styregruppen i samarbejde med Uddannelse & Læring fik udarbejdet et længere skriv til de to læreres skoleledere for at sikre opbakning til lærernes deltagelse i projektet. Brevet blev sendt i oktober Det fik vi ikke meget ud af, da den ene skoleleder med kort varsel fik nyt arbejde udenfor kommunen, mens den anden aldrig svarede. En af lærerne i projektet har beskrevet situationen på følgende måde: Lov 409 for lærernes arbejdstid har gjort det ekstremt svært at flekse ift. tid og opgave. Ledere på institutioner ser ud til gerne at ville modtage - men ikke afgive - ressourcer, da der her bliver tale om egenbetaling ift. fx vikardækning. Steen, lærer Skolereformen Foråret 2014 og fremefter har været præget af arbejdet med Folkeskolereformen, som skulle implementeres på skolerne. Da implementeringen er kommet oveni eller i umiddelbar forlængelse af lockouten har det haft stor betydning for projektet. Den samme lærer har beskrevet det på følgende måde: Forår 2014 var præget af meget stor usikkerhed ift. planlægning og kalenderstyring pga. folkeskolereformen. Ingen ville rigtig binde sig til noget. Skemateknisk er det svært for ansatte på forskellige skoler at få det til at hænge sammen samarbejdsmæssigt. Det er svært i en i øvrigt presset arbejdstid at få tid til antallet af møder, koordinering. Steen, lærer 13

14 Andre udfordringer Udover lockout og reform har det betydet meget for projektet, at den ene af de to lærere, der har været med i hele forarbejdet til projektet, først blev sygemeldt og siden fik andet arbejde. Det betød, at han trådte helt ud af projektet og aldrig fik mulighed for at føre ideerne med sine 10. klasses elever ud i livet. Den anden lærer, der har været med hele vejen, blev derudover ansat som halvtidsansat i UC Syddanmark som pædagogisk konsulent, og har efterfølgende ikke haft tid til projektet. Det praktiske Formidling og økonomi Vores evalueringsplaner var dels at formidle erfaringer og resultater via en rapport som denne, dels via rullende seminarer med ebussen. Det sidste valgte vi i stedet at gøre ved at ebussen deltog på Bogbustræf lørdag den 24. maj 2014 i Rebild Bakker. Her blev ideerne og erfaringerne fra projekt ebussen formidlet via projektlederen og den folder, der er vedlagt som BILAG 3. Der var flere interesserede. Formidling af projektet sker via denne rapport og bilagene, ligesom nogle få videofilm fra projektet vil blive lagt i Projektbanken på Kulturstyrelsens hjemmeside: Projektet har derudover været omtalt på enkelte hjemmesider og i nogle medier, fx Vejle Amts Folkeblad. Vi er i gang med at lave et regnskab for projekt ebussen, som herefter vil blive sendt til Kulturstyrelsen inden for fristen på tre måneder fra projektets afslutning. 14

15 Konklusion Erfaringer Projekt ebussen har budt på en række udfordringer, men har også givet os nogle erfaringer, som kan bruges fremadrettet - enten hvis vi selv fortsætter med nogle af ideerne fra projektet, men også af andre biblioteker der kunne have lyst til at arbejde med formidling af bibliotekernes og skolernes digitale tilbud af børn og unge til børn og unge. Her kommer nogle af vores erfaringer: I planlægningsfasen af projektet var en af intentionerne at Vejle Kommunes Biblioteksbus skulle mere i brug udenfor den faste køreplan. Det vil sige, at bussen skulle bruges mandag-torsdag formiddage, fredag og lørdag. Det har været en udfordring, især i forhold til samarbejdet med skolerne, at tiden til den understøttende undervisning, hvor ebussens digitale tilbud til skolerne giver rigtig god mening, typisk ligger om eftermiddagen. I andre tilfælde har vi gerne villet lave tilbud efter almindelig skoletid. Det har givet andre udfordringer, som lærerne beskriver på denne måde: Vi skriver angående det med at skaffe elever (Vi) har begge gjort et stort benarbejde på vores respektive skoler for at skaffe elever og/eller lærere, der gerne vil med til arrangementer, men vi må desværre erkende, at elever og lærere ikke bider på krogen. Grundene er sikkert mange, men flere nævner det med at det er i fritiden - og der har de andre planer. Steen og Lars, lærere Som tidligere nævnt har det på samme måde været en udfordring, at få unge med i projektet på grund af de begrænsede tidspunkter. Fredag eftermiddag er ikke optimal i forhold til at få unge til at engagere sig frivilligt efter skoletid. 15

16 Endvidere har det vist sig, at forlængelsen af projektperioden har haft en helt anden betydning. De oprindelige ideer i forhold til konkrete digitale tilbud fra biblioteket og skolerne til institutioner, skoler og SFO er var på det tidspunkt, hvor vi først arbejdede med dem (efteråret 2012) ganske nye og spændende, men forsinkelserne i projektet har medført, at de ikke længere er så aktuelle og interessante tilbud for skoler, børnehaver og SFO er. Vores vognmand udtrykker det på denne måde: Generelt syntes jeg at indholdet ikke har været visionær nok, den teknik og indholdet af undervisning, der har været anvendt, var kendt af eleverne i forvejen og ikke nyskabende nok, det skyldes måske at projektet var længe undervejs og dermed overhalet af udviklingen. Søren, vognmand Det er dog ikke i alle sammenhænge, at denne erfaring gælder. Det viser citaterne fra de to institutionsledere på side 11 og 12, idet den ene børnehave fandt, at vi kom med noget, de havde prøvet, mens den anden børnehave er blevet inspireret af besøget af ebussen. En anden erfaring er, at vi skal gøre meget ud af at uddanne de unge, der medvirker i ekorpset som formidlere overfor børn og unge. Det handler ikke kun om at formidle det stof, som de unge skal formidle, men lige så meget om at give de unge redskaber til at formidle. En af de sværeste opgaver for de unge har været ikke selv at tage over, men give plads til de børn og unge, der deltog. På samme måde har vi arbejdet en del med og øvet i, hvordan man henvender sig til fremmede, når man står ved arrangementer, flash mobs eller lignende. Her kan det være grænseoverskridende for nogle unge at skulle henvende sig til andre, især til voksne. Vi har arbejdet med det, men det kræver træning. Samtidig med de udfordringer, der er beskrevet tidligere i forhold til skolereformen, så har skolereformen givet bedre mulighed for at bruge skoletiden på netop denne type formidling og denne måde at arbejde med eleverne på. Her er det skolelederne, der har en udfordring i forhold til at sætte vikartimer på og vise fleksibilitet. En udfordring for skolerne kan være økonomien i forhold til transport. Her kan bussen hjælpe ved at komme ud til skolerne, dog kan den ikke medbringe elever. 16

17 En erfaring er det også, at aftaler med børnehaver og skoler, forud for et besøg, skal være klokkeklare. Vi har gjort meget ud af at lave vores aftaler, inden besøgene, men fx havde vi ved første besøg i en børnehave ikke tænkt på tilladelser til at tage fotos og film af aktiviteterne med børnene (som vi har brugt her i evalueringsrapporten). Det er ikke alle børn, der må tages billeder af. En af institutionslederne og de ansatte i den samme børnehave var også blevet forskrækket over, at de unge gik med børnene rundt i børnehaven og lavede aktiviteter - uden at der var voksne ansatte med. Det viste sig ikke at være et problem - de unge klarede det flot, men de ansatte var blevet overrasket over det. Vi havde oprindelig planlagt at inddrage MicroSoft Danmarks pædagogiske udviklingsprogram Partners in Learning og Biblioteket Sønderborgs læringstrolley. Ingen af delene kom i anvendelse, da behovet ikke viste sig. Endelig har vi erfaret, at det at børn i skoler og børnehaver arbejder med digitale medier, giver et engagement og en interesse hos dem, som bidrager til deres videre læselyst, deres lyst til at arbejde med medierne og til selv at producere film, tekster og lyd. Som en af de unge fra ekorpset nævner, så bliver en almindelig rutsjebane tur optaget på en ipad og sat ind i en film pludselig til mere end det sjove i at rutsje. Anbefalinger Efter at have arbejdet med ebussen i to år, har det givet os en del erfaringer, som giver baggrund for følgende anbefalinger: Et samarbejde mellem biblioteket og skolerne kan give rigtig meget Skolelederne skal være med i alle aftaler fra starten af Skolerne skal afsætte de fornødne ressourcer til samarbejdet og være klar til at give for at få noget igen At bruge Biblioteksbussen som ramme for aktiviteter med læring giver god mening og kan samtidig være en reklame for biblioteket, for bussen og for aktiviteter og arrangementer Det er vigtigt at der er mulighed for at bruge Biblioteksbussen på skæve tidspunkter Teknik og netværk i Biblioteksbussen skal virke 17

18 De digitale biblioteks- og skoletilbud, man tager ud med, skal være aktuelle, men der er også forskel på hvor langt skoler og børnehaver er i brugen af de digitale tilbud, så nogen kan efterspørge noget, andre for længst har gjort til hverdag Forud for alle besøg skal der være klare aftaler, indhentet de fornødne tilladelser og tydeligt beskrevet, hvordan besøget vil forløbe. Det lyder banalt, men er vigtigt for en god oplevelse for alle parter Unge kan sagtens bruges som formidlere overfor børn og unge, de er endda dygtige til det Unge skal have grundlæggende kendskab til det stof, de skal formidle, men skal også have undervisning og øve sig i, med kompetent hjælp fra erfarne voksne, hvordan man formidler overfor børn og unge, og hvordan man henvender sig til fremmede Skolereformen giver rigtig gode muligheder for at lave aktivitetstilbud til skolernes understøttende undervisning, og sådanne tilbud kan sagtens være digitale og formidles af andre unge Sammenfatning ebussen har været et utroligt spændende og givende projekt for både Vejle Bibliotekerne, de involverede skoler, deres lærere og elever, for de medvirkende børnehaver og for de unge, der har været engageret i projektet. På trods af en række udefrakommende benspænd i form af lockout og skolereform er det lykkedes at gennemføre stort set hele projektet som oprindelig planlagt. Det har givet os nogle erfaringer i forhold til samarbejdet mellem skoler og biblioteker og har peget på nogle ting, som vi helt sikkert vil gøre bedre en anden gang. Som en af de involverede lærere udtrykker det: Projektet synes jeg har vist, hvor meget institutioner har at give hinanden på tværs ift. ressourcer og kompetencer - og hvor svært det er at få implementeret i praksis pga. hverdagen og arbejdsforholdene i de enkelte institutioner. Jeg synes også projektet viser, at det stadigvæk er "ildsjæle" der trækker læsset og at man skal have et overskud i hverdagen for at gøre brug af og implementere sådanne tiltag. Jeg tror, at man en anden gang skal have ledere ind over fra starten - det er dem, der er afgørende for, om det lykkes her ude lokalt. Steen, lærer Vi er rigtig glade for, at vi ikke gav op undervejs, men søgte og fik projektet forlænget. Det har været her til sidst i perioden, at de gode erfaringer har vist sig. Der er en efterspørgsel efter ebussen i øjeblikket, samtidig med at vi har været i gang med at lukke projektet ned. Uddannelse & Læring og Vejle Bibliotekerne overvejer i øjeblikket, hvordan vi kan efterkomme denne efterspørgsel. En stor tak til alle medvirkende i projektet - både skoler, lærere, elever, biblioteksansatte, chauffør, ansatte i Uddannelse & Læring og ikke mindst de unge, der frivilligt har engageret sig i ebussen. Samtidig en stor tak til Kulturstyrelsen, der har støttet projektet gennem Udviklingspuljen. At projektet har haft en effekt, er vi ikke i tvivl om: En mor henter sin søn i børnehaven. Moren har hørt, at der har været besøg i børnehaven samme dag, derfor spørger hun: Nå, I har haft besøg af biblioteksbussen i dag. Var det sjovt? Mor Mor altså, det var ebusssen. Bjørn, 4 år 18

19 Bilag 1 1. En detaljeret beskrivelse af de læringstilbud ebussen udbyder Som nævnt i ansøgningens projektplan har projekt ebussen fem faser. Vi har til de første faser udvalgt to testforløb: Det drejer sig om: Læringstilbud 1: En workshop for lærere, der får eleverne til at bruge Google Apps. Vejle kommune har valgt at bruge Google Apps, der er en platform, der giver mulighed for at skrive, gemme og dele dokumenter. Ikke bare for den enkelte elev, men så den enkelte elev kan dele dokumenter med hele klassen. Vi udbyder en workshop, hvor lærerne bliver fortrolige med Google Apps, så de kan bruge det sammen med eleverne. Læringstilbud 2: Tirsbæk Green Games. ekorpset (de uddannede elever fra 10. klasse) arbejder med afsæt i ebussen opsøgende med formidling af it i forhold til børn og børnefamilier, der besøger det store udendørs arrangement ved Tirsbæk Gods. Målet er at fortælle om og vejlede målgruppen i apps, der relaterer til udeliv, fx geo apps, ebøger og løbe apps, samt en række spændende børneprogrammer om natur og friluftsliv. Derudover har vi en række scenarier for de efterfølgende læringstilbud, som vil blive vurderet på baggrund af erfaringerne fra de første to test forløb. Det drejer sig om følgende scenarier: Scenarie 1: Kim og Ahmed er med ebussen i dag. Chaufføren og bibliotekaren er også med. Næste stop er Grindsted speedway Klub, hvor især fædre og sønner er mødt op, fordi der er jyske mesterskaber for juniorer. Ahmed og Kim tilbyder digitale indgange til det emne, som fædre og sønner er samlet om, nemlig speedway. Det er situationsbestemt læring ved brug af digitale medier til fx at filme, dokumentere og søge viden (hvem var Ivan Mauger, hvor findes reparationshåndbogen til præcis denne speedway motor osv.). Scenarie 2: Louise og Henrik er med ebussen. Chaufføren og it-vejlederen fra 10. klassecenteret er også med. Næste stop er Egtved Skole, hvor bussen holder fra kl , mens der er aktiviteter i skolefritidsordningen. Elever begynder at dukke op. Forældre kommer og henter børn. Temaet for ebussen 19

20 i dag er oplæsningsprogrammer. Der er også læse battle i eftermiddag mellem Henrik (fra ebussen) og Jens på 9 år fra Egtved skole. De battler på læsning. Henrik vælger en historie til Jens på 10 linjer, som han kan øve sig på og omvendt. Scenarie 3: Natur og teknik, faglig læsning. ebussen besøger en 5. klasse på Smidstrup-Skærup skole. De har matematik og vil gerne have inspiration til nye funktionelle læremidler, dvs. læremidler der kan hjælpe med udregning, opmåling og dataindsamlingsprocesser. Hvordan kan man fx bruge mobilen til det formål. Scenarie 4: ebussen besøger en børnehave fredag formiddag. Børnehaven har lige købt fire ipads og vil gerne have inspiration til at bruge dem. ekorpset hjælper de ansatte og afprøver forskellig brug af ipads sammen med de ansatte og nogle af børnene. Derudover kommer de læringsforløb, som de unge i ekorpset selv arrangerer på baggrund af erfaringerne fra de første to testforløb og de efterfølgende forløb. 2. En beskrivelse af hvordan man vil styrke børns læselyst via projektet Her tager vi udgangspunkt i de to foreløbigt planlagte læringstilbud: Læringstilbud 1 vil styrke børns læselyst på følgende måde: At du får direkte respons på det arbejde, du lige har gjort, har altid været en motiverende faktor. Vi vil med brugen af Google Apps skabe den direkte respons. Eleven kan tilgå teksten (i form af en pdf) Eleven kan løse opgaven (Google dokumenter) Eleven kan dele med læreren (Google dokumenter) Læreren kan give respons (Google dokumenter) Eleverne kan måle sig selv i en evaluering (Google formularer) Eleven vil kunne vælge at arbejde på mobiltelefon, tablet eller pc. Det vil skabe motivation hos den enkelte elev. Læringstilbud 2 vil styrke børns læselyst, fordi det er netop lysten, vi spiller på her. Det er frivilligt, at familien vælger at tage til Tirsbæk Gods til et friluftsarrangement. I skolen handler det om læsefærdigheder. Her har vi mulighed for at spille på netop det, at børnene kommer og har interesse for emnet. Børn, der har sværere ved at læse, bliver fanget i det interessefelt, som messen er, og finder ud af, at der findes materialer om lige netop det emne, de interesserer sig for, og materialer som samtidig er spændende. Det vækker interesse og lyst til at læse. Pludselig kan de læse selv svære faglige bøger om emnet. Samtidig arbejder vi med overraskelsen i forhold til, at vi her møder børn og deres familier på et sted, hvor det handler om udeliv, hvor vi kommer med materialer som ipads, mobiler, apps, bøger osv., der normalt hører indelivet til. 20

21 Bilag 2 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Bilag 3 26

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og IT og mediepatruljer Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og PIT hjælper gerne med oprettelse og drift, men som skole kan I også selv gå i gang med at etablere IT og mediepatruljer.

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Skole Kølkær Skole Evaluering - Hvordan er der blevet taget imod ordningen fra eleverne forældrene lærerene? Alle

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Velkommen til et nyt skoleår! Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Kære elever og forældre Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Vi håber I har nydt sommeren, og at jeres

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere