En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved"

Transkript

1 En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved

2 En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade København K

3 01 // En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Folkeoplysningsbegrebet og folkeoplysningsaktiviteter har lange rødder tilbage i den danske og europæiske historie. Disse forbindelser, som især relaterer sig til 1800-tallets sociale mobilisering i Danmark, vidner om historisk kontinuitet i kraft af nogle særlige idéers sejhed og vedvarende betydning. Sideløbende med det borgerlige-liberale demokrati udviklede Danmark et civilsamfundsbaseret forenings- og organisationsdemokrati. Grundloven stadfæstede forsamlingsfriheden og borgernes ret til dannelse af foreninger, og staten anerkendte disse som repræsentanter for forskellige særinteresser. I den forstand fik Danmark et dobbeltdemokrati. Dermed er folkeoplysningen også et vidnesbyrd om tilstedeværelsen af nogle særlige værdier og værdier muliggør identitet. Netop derfor er folkeoplysningen både som idé og som en praksis et vigtigt bidrag til at skabe sammenhæng i en hastigt forandret verden. Verden står ikke stille, og det gør folkeoplysningen heller ikke. Såvel folkeoplysning som en række folkeoplysningsaktiviteter har med tiden udviklet sig i samspil med de samfundsmæssige forandringer. Denne evne til at holde fast i sine rødder og sin identitet, og alligevel være tilpasningsdygtig, har kendetegnet folkeoplysningen i de sidste hundrede og halvtreds år. Dette skulle gerne fortsætte, men det kræver imidlertid, at vi gør mere end blot at tilpasse os. Meget tyder nemlig på, at de igangværende samfundsmæssige forandringer udfordrer folkeoplysningen mere radikalt end tidligere og angriber folkeoplysningens kerneværdier: dannelse, demokratisk læring og beskyttelse af civile og politiske frihedsrettigheder, herunder mindretalsbeskyttelse. Den udbredte konsensus om, at Danmark presses af globaliseringen, skaber en situation, hvor nogle politiske beslutninger fremstår som nødvendige og uden alternativer. Overordnede diskussioner om samfundsmæssige værdier i bredere forstand som eksempelvis at debattere dannelse og de forpligtende fællesskaber med henblik på styrkelse af demokratiet er næsten forsvundet fra den politiske dagsorden. Samfundsværdier er blevet til værdi målt i økonomiske termer. Folkeoplysningens kerneværdier har betydning for bl.a. den demokratiske dannelse og demokratiets fortsatte udvikling, hvilket fører det hen til nødvendigheden af at udvikle en ny fremadrettet vision for folkeoplysningen i Danmark en vision som er forpligtet på fremtiden men også en vision, der er inspireret af fortiden og forankret i de historisk udviklede erfaringer. Denne vision præsenterer centrale fokuspunkter, som er grundlæggende og skal og kan være drivende for fremtidens folkeoplysningsprojekt. Folkeoplysningen har en forpligtelse til at udbrede behovet for stillingtagen til budskabet og samtidig selv gå i spidsen. Folkeoplysningens aktører forventes at bringe diskussionen videre og via det daglige folkeoplysningsarbejde bidrage til, at ideerne og visionen kommer ud i foreningerne og kommunerne.

4 02 // En national vision for folkeoplysningen i Danmark Kerneværdierne folkeoplysningens svar på de nye samfundsudfordringer I det følgende præsenteres en vision for folkeoplysningen. Visionen udtrykkes i form af nogle kernepunkter. En realisering af visionen er ensbetydende med, at disse kerneværdier får udbredelse og i et længere perspektiv en gennemgribende betydning, således at disse fokuspunkter bidrager til at sætte en ny dagsorden for samfundsdebatten i Danmark. Med andre ord tilstræber folkeoplysningen at leve op til sin egen historiske selvforståelse: erkende, at enhver samfundsdebat handler om diskussionen om fx meningen med samfundet og Danmarks plads i Europa, og at enhver borger kan ytre sig i denne kamp. Denne folkeoplysningsvision må derfor ses som et bidrag til den kamp om retning, der foregår i Danmark (og andre steder) i disse år. Folkeoplysning handler om, at alle aktive demokratiske borgere og medborgere har mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber. Folkeoplysningens overordnede formål er at arbejde for retten til, at mennesker både individuelt og i fællesskab selv kan definere, hvilken samfundsmæssig retning de tilstræber, hvad de ønsker at kæmpe for, samt hvilke værdier der muliggør, at de kan realisere deres forståelse af det gode liv. Folkeoplysningsprojektet forstår ordet værdi som en kampplads, hvor der i disse år foregår en heftig strid om at definere, hvad værdi betyder, herunder hvilke værdier borgerne tilstræber. Folkeoplysningen vil og kan bidrage til den igangværende værdikamp ved at arbejde for en bredere forståelse af værdibegrebet, således at værdi ikke kun forstås i økonomiske og rationelle termer. Det rationelle og økonomisk dominerede sprog kan sige noget om fx det økonomiske grundlag for samfundet, men det kan ikke udtrykke vores fornemmelser og forståelse som mennesker, fx hvorfor vi vælger at gå fra A til B. Der er også brug for den æstetiske dimension den sensitive fornemmelse. Den skal folkeoplysningen være med til at formidle ikke kun i egne rækker, men også bredere i samfundsdebatten. Det rationelle og det æstetiske sprog skal supplere hinanden. Folkeoplysningen skal og kan skabe rammer for, at mennesker kan mødes og dyrke fælles interesser, udfordre sig selv og hinanden, lære nyt, udfolde sig som hele mennesker både fysisk, psykisk og kulturelt samt indgå i ligeværdig samtale i dialog og dermed en fælles lære- og dannelsesproces. Det kan være en borger, der har lyst til at lave en skaterbane til byens unge eller til at igangsætte en madfestival med lokalt producerede varer. Engagement og samtale er forudsætningen for udviklingen af forpligtende fællesskaber, og dermed for foreningsaktiviteter, der kan bidrage til menneskers realisering af det gode liv. Et centralt aspekt i folkeoplysningstraditionen og i folkeoplysningsprojektet er beskyttelsen af mindretallet og bidraget til, at mindretal kan forene sig om fælles værdier og aktiviteter. Folkeoplysningen i Danmark er historisk den bevægelse, der har sat mindretalsrettigheder på dagsordenen som et centralt princip. Det er fortsat afgørende at sikre, at mindretallet har ret til og mulighed for at samles i forpligtende fællesskaber, fx om en friskole, i foreninger for børn og unge eller i forældrebestyrelser.

5 03 // En national vision for folkeoplysningen i Danmark I lyset af de forandringer, det danske demokrati gennemløber i disse år, er det folkeoplysningens opgave at bidrage til, at alle borgere får mulighed for at styrke kvaliteten af vores demokrati. Derfor er det en vigtig del af folkeoplysningsprojektet, at folk får mulighed for at blive aktive, handlende medborgere, der tager del i og styrker det repræsentative demokrati og det nære demokrati i civilsamfundet eller lokalt. Folkeoplysningen skal og kan gøre det muligt, at den aktive borger via foreningsarbejde og foreningsdeltagelse øger sin indsigt og erkendelse og tilstræber at basere sine holdninger på viden og ikke fordomme. Derved giver folkeoplysningen grundlag for selvstændige og myndige borgere med vilje og mulighed for at gøre en forskel. Folkeoplysningen kan være et vigtigt element i kampen for at forhindre Danmarks geografiske skævvridning. Lokale folkeoplysningsaktører kan være afgørende for at mobilisere lokalsamfundet og skabe aktiviteter, der fastholder og udvikler lokalområder og landdistrikter, fx i form af kultur-, natur- og fritidsaktiviteter. Aktiviteterne skal fortsat tage afsæt i aktørernes eget idégrundlag og egen tilrettelæggelse. Folkeoplysningsprojektet må være sig bevidst om, hvilken betydning folkeoplysningen har haft og stadig har for udviklingen af dansk identitet. Omdrejningspunktet for den danske identitet set i et folkeoplysningsperspektiv er særlige danske demokratitraditioner, som vi kan være stolte af. Samtidig skal vi erkende, at dansk identitet som et livsfundament vokser ud af Danmarks forankring i Europa og den europæiske kulturarv. Derfor er det vigtigt, at folkeoplysningsprojektet er udadskuende og ikke ekskluderende. Vi er også europæiske borgere i både juridisk og kulturel forstand. Folkeoplysningen understøtter, at vi som danske demokratiske statsborgere og med vores danske identitet kender vores styrke og begrænsning. Et lokalt dansk folkeoplysningsprojekt kan ikke løse globale problemer, og derfor må folkeoplysningen bidrage til, at vi også tænker os som verdensborgere, der søger globale løsninger. De mange teknologiske forandringer udfordrer folkeoplysningen på en række niveauer, som folkeoplysningen må tage op. Eksempelvis udfordrer de sociale medier store dele af folkeoplysningens traditionelle organisations- og fællesskabsstrukturer, bl.a. det fysiske møde, som fortsat er en central værdi for folkeoplysningen. Et andet eksempel angår Danmarks stigende digitalisering, som kan være udfordrende for mange mindre foreninger; men samtidig kan teknologien på længere sigt gøre det lettere at drive en forening og dermed være foreningsaktiv. Opgaven bliver at klæde foreningerne på, så de kan bruge teknologien mest hensigtsmæssigt. Folkeoplysningen skal være selvkritisk. Folkeoplysningen skal selv vurdere, om organisationsformer, aktiviteter og ressourcer anvendes bedst muligt og mest bæredygtigt i folkeoplysningens ånd.

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere