Vejledning om generelle indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om generelle indstillinger"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering af adresser og brugere i fax-/scannerfunktioner Andre brugerfunktioner Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. For sikker og korrekt brug skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Om denne maskine", inden maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Vigtigt! Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Visse former for ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Afhængig af hvilket land du befinder dig i, kan visse enheder være ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer bortset fra de i denne vejledning anførte kan medføre bestrålingsfare. Bemærkninger: Modelnavne på maskinerne vises ikke på de efterfølgende sider. Se efter, hvilken maskinmodel du har, før du læser denne vejledning. Type 1: 60 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 70 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 3: 80 kopier/min. (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Visse typer kan ikke fås i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version.

3 Vejledninger til denne maskine Se de vejledninger, der er relevante i forhold til, hvad du vil foretage dig med maskinen. Vigtigt Mediet kan variere afhængigt af vejledningen. Den udskrevne og elektroniske version af vejledningen har samme indhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres for at kunne læse vejledningerne som PDF-filer. Afhængigt af landet kan der også findes vejledninger i html-format. For at se disse vejledninger skal man have en webbrowser installeret. Om denne maskine Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning giver en introduktion til maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelse af maskinen, indtastning af tekst og installation af de medfølgende cd-rommer. Fejlsøgning Giver vejledning til løsning af almindelige problemer og beskrivelser af, hvordan du udskifter papir, toner og andre forbrugsstoffer. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopi- og dokumentserverfunktioner og handlinger. Se også denne vejledning for anvisninger vedr. placering af originaler. Faxreference Forklarer faxfunktioner og -betjening. Printerreference Forklarer printerfunktioner og -betjening. Scannerreference Forklarer scannerfunktioner og -betjening. Netværksvejledning Forklarer, hvordan maskinen konfigureres og betjenes i et netværksmiljø, og hvordan den medfølgende software bruges. Denne vejledning dækker alle modeller og indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, som muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan også være en smule anderledes i forhold til det, der gælder for denne maskine. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillingerne af brugerfunktioner og procedurer i adressebogen som f.eks. registrering af faxnumre, adresser og brugerkoder. Se også denne vejledning for forklaringer på, hvordan maskinen tilsluttes. i

4 Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til administratorer af maskinen. Forklarer sikkerhedsfunktioner til at undgå uautoriseret brug af maskinen, datamisbrug og informationstab. For udvidet sikkerhed anbefaler vi de følgende indstillinger: Installering af enhedscertifikat. Aktivering af SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Ændring af administratorens brugernavn og password vha. Web Image Monitor. For detaljer henvises til Sikkerhedsreference. Læs denne vejledning grundigt ved indstilling af udvidede sikkerhedsfunktioner eller ved bruger- og administratorgodkendelse. PostScript 3-tillæg Forklarer indstilling og brug af PostScript 3. UNIX-tillæg Du kan få flere oplysninger om UNIX-tillæg på vores webside eller hos en autoriseret forhandler. Andre vejledninger Vejledninger til DeskTopBinder Lite Installationsvejledning til DeskTopBinder Lite Introduktion til DeskTopBinder Vejledning til Auto Document Link Bemærk De medfølgende vejledninger gælder specifikt for de enkelte maskintyper. "PostScript3-tillæg" og "UNIX-tillæg" indeholder beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er tilgængelige på denne maskine. Der henvises til følgende softwareprodukter med generelle navne: Produktnavn DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 og ScanRouter EX Enterprise *1 DeskTopBinder Generelt navn ScanRouter leveringssoftware *1 Ekstraudstyr ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Displaypanel...2 Adgang til Brugerfunktioner...3 Ændring af standardindstillinger...3 Afslut Brugerfunktioner...4 Menubeskyttelse Tilslutning af maskinen Tilslutning til interfacene...5 Tilslutning til Ethernet-interfacet...6 Tilslutning til USB-interfacet...7 Tilslutning til IEEE 1284-interfacet...8 Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN)...9 Netværksindstillinger...13 Indstillinger til brug af printer/(consistency) LAN-fax...13 Indstillinger til (consistency) brug af internetfax...15 Indstillinger til brug af (consistency) -funktionen...18 Indstillinger til brug af (consistency) funktionen Scan til mappe...21 Indstillinger til brug af netværksleveringsscanneren (consistency)...23 Indstillinger til brug af TWAIN-netværksscanneren...25 Indstillinger (consistency) til brug af dokumentserveren...27 Sådan bruger du hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger...29 Forbindelse af maskinen til en telefonlinje og en telefon...36 Forbindelse til telefonlinjen...36 Valg af linjetype Systemindstillinger Generelle funktioner...37 Indstillinger for modtagebakke...40 Indstillinger for papirkassette...41 Timerindstillinger...45 Interface-indstillinger...48 Netværk...48 Parallelinterface...51 IEEE b...52 Udskriv liste...53 Filoverførsel...55 Administratorværktøjer...62 Programmér/Skift/Slet LDAP-server...71 Sådan programmeres LDAP-serveren...72 Systemindstillinger på hoved- og tilsluttede maskiner...77 Generelle funktioner...77 Indstillinger for papirkassette...79 iii

6 Timerindstillinger...80 Administratorværktøjer Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Generelle funktioner...85 Zoom-procent...90 Redigér...92 Stempel...97 Baggrundsnummerering...97 Fast stempel...97 Brugerstempel...99 Datostempel Sidenummerering Stempeltekst Input/output Indstillinger for dokumentserveren Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner på hovedmaskine og tilsluttede maskiner Generelle funktioner Zoom-procent Redigér Stempel Input/output Faxfunktioner Generelle funktioner Scanningsindstillinger Sende-indstillinger Modtagelsesindstillinger Startindstillinger Indstilling for modtagelsesfil modtagelsesrapport Programmér/Skift/Slet scannestørrelse Sletning af en scannestørrelse Registrering af faxinformation Registrering af faxinformation Ændring af faxinformation Sletning af faxinformation Videresendelse Programmering af slutmodtager Afslutning af videresendelsesfunktionen Videresendelsesmærke Parameterindstillinger Ændring af brugerparametre Særbehandling af specielle afsendere Godkendt modtagelse Antal udskrevne modtagelsesfiler iv

7 Videresendelse sidet udskrivning Hukommelseslås Papirkassette Programmering/Ændring af speciel afsender Godkendt modtagelse Antal udskrevne modtagelsesfiler Videresendelse sidet udskrivning Hukommelseslås Papirkassette pr. afsender Programmering af startindstilling for speciel afsender Sletning af speciel afsender Boksindstillinger Programmering/Ændring af personlige bokse Sletning af personlige bokse Programmering/Ændring af informationsbokse Sletning af informationsbokse Programmering/Ændring af overførselsbokse Sletning af overførselsbokse Udskrivning af bokslisten Printerfunktioner Liste-/testudskrivning Udskrivning af konfigurationssiden Sådan tydes konfigurationssiden Vedligeholdelse System Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu Scannerfunktioner Generelle indstillinger Scanningsindstillinger Sende-indstillinger Registrering af adresser og brugere i fax-/scannerfunktioner Adressebog Administration af navne i adressebogen Afsendelse af fax vha. kvikopkald Afsendelse af vha. kvikopkald Afsendelse af scannede filer direkte til en delt mappe Forhindring af uautoriseret brugeradgang til delte mapper fra maskinen Administration af brugere og maskinanvendelse v

8 Registrering af navne Registrering af navne Ændring af et registreret navn Sletning af et registreret navn Godkendelsesinformation Sådan registreres en brugerkode Ændring af en brugerkode Sletning af en brugerkode Visning af tælleren for hver enkelt bruger Udskrivning af tælleren til hver enkelt bruger Udskrivning af tælleren for alle brugere Sletning af antallet af udskrifter Faxdestination Faxdestination IP-faxdestination destination Registrering af en -destination Ændring af en -destination Sletning af en -destination Registrering af mapper Brug af SMB for tilslutning Brug af FTP for tilslutning Brug af NCP for tilslutning Registrering af navne til en gruppe Sådan registreres en gruppe Registrering af navne til en gruppe Tilføjelse af en gruppe til en anden gruppe Visning af navne registreret i en gruppe Fjernelse af et navn fra en gruppe Sletning af en gruppe i en anden gruppe Ændring af et gruppenavn Sletning af gruppe Registrering af en beskyttelseskode Registrering af en beskyttelseskode til en enkelt bruger Registrering af beskyttelseskode til en gruppebruger Registrering af SMTP- og LDAP-godkendelse SMTP-godkendelse LDAP-godkendelse Andre brugerfunktioner Ændring af displaysprog Forespørgsel Tæller Visning af den samlede tæller vi

9 9. Appendiks Oplysninger om installeret software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEKS vii

10 viii

11 Sådan læses denne vejledning Symboler I vejledningen er følgende symboler anvendt: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis disse meddelelser ignoreres, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i "Om denne maskine". Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis disse oplysninger ignoreres, kan det medføre mindre eller større personskader samt skader på maskinen eller ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. De findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i "Om denne maskine". Angiver ting, du skal være opmærksom på ved brug af maskinen, og forklaringer på mulige årsager til papirstop, skader på originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse oplysninger. Angiver yderligere forklaringer på maskinens funktioner og anvisninger til, hvordan brugerfejl løses. Dette symbol er placeret i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [] Angiver navne på taster, der vises i maskinens displaypanel. {} Angiver navne på taster på maskinens betjeningspanel. 1

12 Displaypanel Displayet viser maskinens status, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller specificere et emne ved at trykke let på dem. Når du vælger eller angiver et element i displaypanelet, fremhæves det således. Taster, der vises som, kan ikke anvendes. Vigtigt Et tryk eller en påvirkning på mere end 30 N (ca. 3 kgf) vil beskadige displayet. For at få vist følgende skærmbillede skal du trykke på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten, så menuen Brugerfunktioner kommer frem, og derefter trykke på [Systemindst.]. Med menuskærmen Systemindstillinger som eksempel forklarer dette afsnit, hvordan maskinens betjeningspanel bruges. DA BEY001S 1. Menufanerne til forskellige indstillinger vises. For at få vist den indstilling, du vil angive eller ændre, skal du trykke på den pågældende menufane. 2. Der vises en oversigt over indstillinger. For at få vist den indstilling, du vil angive eller ændre, skal du vælge det pågældende punkt på listen. 3. Tryk på denne for at lukke menuen Brugerfunktioner. 2

13 Adgang til Brugerfunktioner Dette afsnit forklarer, hvordan du etablerer adgang til Brugerfunktioner. Med Brugerfunktioner kan du ændre eller foretage standardindstillinger. Bemærk Brugen af systemindstillingerne er anderledes end normale funktioner. Afslut altid Brugerfunktioner, når du er færdig. De ændringer, du foretager med Brugerfunktioner, annulleres ikke, selvom der slukkes på hovedkontakten eller strømafbryderen, eller der trykkes på {Energisparer}- eller {Slet funktioner}-tasten. Reference S.4 Afslut Brugerfunktioner Ændring af standardindstillinger Dette afsnit forklarer, hvordan indstillingerne i Brugerfunktioner ændres. Vigtigt Hvis der kræves godkendelse af administrator, skal du kontakte din administrator. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA BEY008S B Vælg menuen. Tryk på [Systemindst.] for at ændre systemindstillinger. Tryk på [Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner] for at ændre kopimaskine- /dokumentserverfunktioner. Tryk på [Faxfunktioner] for at ændre faxfunktioner. Tryk på [Printerfunktioner] for at ændre printerfunktioner. Tryk på [Scannerfunktioner] for at ændre scannerfunktioner. Tryk på [Dansk] eller [English] for at ændre displaysproget. Tryk på [Forespørgsel] for at finde ud af, hvem du skal kontakte angående vedligeholdelse, og hvor du kan bestille forbrugsstoffer. Tryk på [Tæller] for at kontrollere tælleren. 3

14 C Vælg menufanen. D Skift indstillingerne ved at følge instruktionerne i displayet, og tryk derefter på [OK] Bemærk Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger og returnere til startdisplayet, skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Reference S.37 Systemindstillinger S.85 Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner S.119 Faxfunktioner S.183 Printerfunktioner S.197 Scannerfunktioner S.273 Andre brugerfunktioner Afslut Brugerfunktioner Dette afsnit forklarer, hvordan du afslutter Brugerfunktioner. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten. DA BEY008S Bemærk Du kan også afslutte Brugerfunktioner ved at trykke på [Afslut]. Menubeskyttelse Med menubeskyttelse kan man forhindre, at uautoriserede brugere ændrer brugerfunktionerne. Man kan angive menubeskyttelse for hver af de følgende menuer blandt brugerfunktionerne. Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Kontakt administratoren for at få yderligere oplysninger om menubeskyttelse. 4

15 1. Tilslutning af maskinen Dette kapitel beskriver, hvordan man forbinder maskinen til netværket og angiver netværksindstillingerne. Tilslutning til interfacene Dette afsnit beskriver, hvordan man identificerer maskinens interface og forbinder maskinen alt efter netværksmiljø. R FORSIGTIG: Du skal anvende et netværksinterface-kabel med en ferritkerne, så du undgår radiofrekvensinterferens. DA AMC004S 1. IEEE 1284-port (ekstraudstyr) Port til tilslutning af IEEE 1284-interfacekablet 2. 10BASE-T-/100BASE-TX-port Port til tilslutning af 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kablet Port til tilslutning af 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kablet, når Gigabit Ethernet (ekstraudstyr) er blevet installeret 3. USB 2.0-port Port til tilslutning af USB 2.0-interfacekablet 4. Trådløs LAN-port (ekstraudstyr) Port til at bruge det trådløse LAN Bemærk Du kan ikke installere mere end ét af følgende former for ekstraudstyr: IEEE 1284-interfacekort, IEEE b trådløst LAN 5

16 Tilslutning af maskinen Tilslutning til Ethernet-interfacet 1 Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet til Ethernet-interfacet. Vigtigt Hvis hovedafbryderen er på "Til", skal du sætte den på "Fra". A Til denne maskine medfølger en ferritekerne til Ethernet-kablet. Ethernetkablets løkke skal være ca. 15 cm ( ) fra kablets maskinende. AEV047S B Kontrollér, at hovedafbryderen på maskinen er på "Fra". C Forbind Ethernet-interfacekablet til 10BASE-T-/100BASE-TX-porten. BEY003S D Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksforbindelsesenhed, f.eks. en hub. 6

17 Tilslutning til interfacene E Tænd for maskinens hovedafbryder. 1 A Indikator (grøn) Forbliver grøn, hvis maskinen er forbundet korrekt til netværket. B Indikator (gul) Bliver gul, når 100 BASE-TX er i gang. Slukkes, hvis 10 BASE-TX er i gang. Reference Om denne maskine Printerreference AMM008S Tilslutning til USB-interfacet Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder interfacekablet USB 2.0 til USB 2.0-porten. A Tilslut interfacekablet USB 2.0 til USB 2.0-porten. BEY004S B Tilslut den anden ende af USB-porten til værtscomputeren. 7

18 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Køb et separat USB-kabel, som svarer til den pc, der er i brug. USB 2.0-interfacekortet understøttes af Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v eller højere. Til Mac OS: For at kunne bruge Macintosh skal maskinen været forsynet med Post- Script 3-enheden, som fås som ekstraudstyr. Hvis der bruges USB 2.0 med Mac OS X v eller højere, understøttes en overførselshastighed svarende til USB 2.0. Se "Lokal forbindelse" i Printerreference for oplysninger om installation af printerdriveren. Reference Printerreference Tilslutning til IEEE 1284-interfacet Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder IEEE 1284-interfacekablet med IEEE 1284-interfacekortet. A Kontrollér, at hovedafbryderen på maskinen er på "Fra". Hvis hovedafbryderen er på "Til", skal du sætte den på "Fra". B Sluk for hovedafbryderen på værtscomputeren C Tilslut IEEE 1284-interfacekablet til IEEE 1284-porten. AMB011S For at få forbindelse skal du bruge konverteringsstikket (1), der følger med IEEE 1284-interface-kortet. D Isæt den anden ende af interfacestikket i værtscomputeren. Kontrollér, at formen på stikket passer til computeren. Sæt stikket ordentligt i computeren. E Sæt maskinens hovedafbryder på "Til". 8

19 Tilslutning til interfacene F Tænd for værtscomputeren. Hvis du bruger Windows 2000/XP/Vista og Windows Server 2003, vises der muligvis et installationsskærmbillede til printerdrivere, når computeren er tændt. Hvis dette sker, skal du klikke på [Annullér] på skærmen. Bemærk Se "Lokal forbindelse" i Printerreference for oplysninger om installation af printerdriveren. 1 Reference Om denne maskine Printerreference Tilslutning til IEEE b-interfacet (trådløst LAN) Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Bemærk Kontrollér indstillingen for maskinens IPv4-adresse og subnetmaske. Se under "Interface-indstillinger" for at få oplysninger om, hvordan IPv4- adressen og subnetmasken indstilles fra maskinens betjeningspanel. Reference S.48 Interface-indstillinger 9

20 Tilslutning af maskinen Opsætningsprocedure 1 Dette afsnit beskriver, hvordan man indstiller IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Indstil IEEE b (trådløst LAN) i oversstemmelse med følgende procedure: Bemærk Vælg [ Ad hoc-tilstand], når du forbinder Windows XP som en trådløs LAN-klient ved hjælp af Windows XP-standarddriver eller hjælpeprogrammer, eller hvis du ikke bruger infrastrukturtilstanden. Se under "IEEE b" for at få oplysninger om, hvordan du foretager trådløse LAN-indstillinger fra maskinens betjeningspanel. Se under afsnittet om anvendelsen af hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du foretager trådløse LAN-indstillinger andre steder end på maskinens betjeningspanel. Se "IEEE b" for at få oplysninger om indstillingsemnerne. Reference S.52 IEEE b S.29 Sådan bruger du hjælpeprogrammer til at foretage netværksindstillinger 10

21 Tilslutning til interfacene Sådan kontrollerer du forbindelsen Dette afsnit beskriver, hvordan man kontrollerer IEEE b-interfacet (trådløst LAN). Kontrollér den trådløse LAN-forbindelse. Kontrollér, at lysdioden på IEEE b-interfaceenheden lyser. 1 Ved brug i infrastrukturtilstand 1 2 ZGDH600J 1. Hvis [LAN-type] [Interface-indstill.]- / [Netværk]-skærmen ikke er indstillet til [IEEE b], lyser den ikke, selvom hovedafbryderen er tændt. 2. Hvis den er forbundet korrekt til netværket, er lysdioden grøn, når den er i infrastrukturtilstand. Hvis lysdioden blinker, søger maskinen efter enheder. 11

22 Tilslutning af maskinen Ved brug i ad hoc-tilstand / ad hoc-tilstand Hvis IEEE b-interfaceenheden fungerer, lyser den orange. 2. Hvis den er tilsluttet korrekt til netværket, er lysdioden grøn, når den er i ad hoc-tilstand eller i ad hoc-tilstand. Hvis lysdioden blinker, søger maskinen efter enheder. Lysdioden lyser efter få sekunder. Udskriv konfigurationssiden for at verificere indstillingerne. Bemærk Se "Udskrivning af konfigurationssiden" for at få yderligere oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside. Reference S.184 Udskrivning af konfigurationssiden Sådan kontrollerer du signalet ZGDH600J Dette afsnit beskriver, hvordan man kontrollerer maskinens radiobølgestatus. Når maskinen bruges i infrastrukturtilstand, kan du kontrollere maskinens radiobølgestatus ved hjælp af betjeningspanelet. A Tryk på [Systemindst.]. B Tryk på [Interface-indstill.]. C Tryk på [IEEE b]. D Tryk på [Signal for trådløs LAN]. Maskinens radiobølgestatus vises. E Når radiobølgestatussen er kontrolleret, skal du trykke på [Afslut]. F Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}-tasten for at vende tilbage til menuen Brugerfunktioner/Tæller/Forespørgsel. Bemærk For at kontrollere radiobølgestatussen skal du trykke på [IEEE b] under [LAN-type] på [Netværk]-skærmen. 12

23 Netværksindstillinger Netværksindstillinger Dette afsnit beskriver de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (Systemindstillinger). Foretag indstillinger i overensstemmelse med de funktioner, du vil bruge, og interfacet, der skal forbindes. 1 Vigtigt Disse indstillinger bør foretages af systemadministratoren eller efter anvisninger fra systemadministratoren. Indstillinger til brug af printer/(consistency) LAN-fax Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, som kræves for at kunne bruge printer- eller LAN-fax-funktionen. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge printer- eller LAN-fax-funktionen med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv6-adresse Efter behov Interface-indstill./Netværk IPv6-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adr. Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk NCP-leveringsprotokol Efter behov Interface-indstill./Netværk NW-rammetype Efter behov Interface-indstill./Netværk SMB-computernavn Efter behov Interface-indstill./Netværk SMB-arbejdsgruppe Efter behov Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov 13

24 Tilslutning af maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov 1 Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./Netværk Maskinnavn Efter behov Bemærk IPv6 kan kun bruges til printerfunktionen. Under [Effektiv protokol] skal du kontrollere, at den protokol, du ønsker at bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort, som er ekstraudstyr, bliver installeret. Hvis både Ethernet og IEEE b (trådløst LAN) er tilsluttet, prioriteres det valgte interface. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge printer- eller LAN-fax-funktionen med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv6-adresse Efter behov Interface-indstill./Netværk IPv6-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk Autokonfiguration for IPv6 Stateless-adr. Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk NCP-leveringsprotokol Efter behov Interface-indstill./Netværk NW-rammetype Efter behov Interface-indstill./Netværk SMB-computernavn Efter behov Interface-indstill./Netværk SMB-arbejdsgruppe Efter behov 14

25 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov 1 Interface-indstill./Netværk Maskinnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger til (consistency) brug af internetfax Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, som kræves for at kunne bruge internetfax. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge funktionen til internetfax med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan man angiver indstillinger. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov 15

26 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov 1 Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Administrators -adresse Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinterval Efter behov Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Efter behov Filoverførsel Lagring af i server Efter behov Filoverførsel Program. / Skift / Slet -meddelelse Efter behov Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk Under indstillingerne for effektiv protokol skal du kontrollere, at den protokol, du ønsker at bruge, er indstillet til [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. SMTP-server og konto for fax- skal angives for at kunne sende en internetfax. Hvis POP før SMTP er indstillet til [Til], skal man også foretage indstillinger for modtagelsesprotokol og POP3/IMAP4. Hvis SMTP-godkendelse er indstillet til [Til], skal man også foretage indstillinger for administratorens adresse. Porten for -kommunikation og konto for fax- skal angives for at kunne modtage internetfax. Ved indstilling af POP før SMTP til [Til] skal man markere nummeret for POP3-porten i port for -kommunikation. 16

27 Netværksindstillinger Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge internetfax-funktionen med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan man angiver indstillinger. Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Administrators -adresse Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Nødvendigt Filoverførsel -modtagelsesinterval Efter behov Filoverførsel Maks. størrelse for modt. Efter behov 17

28 Tilslutning af maskinen Menu Brugerfunktion Indstillingskrav Filoverførsel Lagring af i server Efter behov 1 Filoverførsel Program. / Skift / Slet -meddelelse Efter behov Filoverførsel Konto for fax til Nødvendigt Bemærk Under indstillingerne for effektiv protokol skal du kontrollere, at den protokol, du ønsker at bruge, er indstillet til [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. SMTP-server og konto for fax- skal angives for at kunne sende en internetfax. Hvis POP før SMTP er indstillet til [Til], skal man også foretage indstillinger for modtagelsesprotokol og POP3/IMAP4. Hvis SMTP-godkendelse er indstillet til [Til], skal man også foretage indstillinger for administratorens adresse. Porten for -kommunikation og konto for fax- skal angives for at kunne modtage internetfax. Ved indstilling af POP før SMTP til [Til] skal man markere nummeret for POP3-porten i port for -kommunikation. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger til brug af (consistency) -funktionen Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, som kræves for at kunne bruge afsende . Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne sende e- mail med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov 18

29 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt 1 Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Administrators -adresse Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Efter behov Filoverførsel Program. / Skift / Slet -meddelelse Efter behov Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du også indstille [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3]-portnummeret i [ -kommunikationsport]. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel 19

30 Tilslutning af maskinen IEEE b (trådløst LAN) 1 Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne afsende med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov Filoverførsel SMTP-server Nødvendigt Filoverførsel SMTP-godkendelse Efter behov Filoverførsel POP før SMTP Efter behov Filoverførsel Modtagelsesprotokol Efter behov Filoverførsel POP3- / IMAP4-indstillinger Efter behov Filoverførsel Administrators -adresse Efter behov Filoverførsel -kommunikationsport Efter behov Filoverførsel Program. / Skift / Slet -meddelelse Efter behov Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov 20

31 Netværksindstillinger Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du også indstille [Modtagelsesprotokol] og [POP3- / IMAP4-indstillinger]. Hvis du indstiller [POP før SMTP] til [Til], skal du kontrollere [POP3]-portnummeret i [ -kommunikationsport]. 1 Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger til brug af (consistency) funktionen Scan til mappe Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, som kræves for at kunne sende filer. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne sende filer med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill.Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov 21

32 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne sende filer med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov 22

33 Netværksindstillinger Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. 1 Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger til brug af netværksleveringsscanneren (consistency) Dette afsnit viser en liste over de nødvendige indstillinger for at kunne levere data til netværket. Ethernet Dette afsnit viser en liste over de nødvendige indstillinger for at kunne levere data til netværket via en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Filoverførsel Leveringsindstilling Efter behov Filoverførsel Fax modt. fil transmission Efter behov Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov 23

34 Tilslutning af maskinen 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og det trådløse LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne levere data til netværket med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov Filoverførsel Leveringsindstilling Efter behov Filoverførsel Fax modt. fil transmission Efter behov 24

35 Netværksindstillinger Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Filoverførsel Intervaltid før afs. af scan. billeder Efter behov Filoverførsel Antal afs. af scan. billeder Efter behov Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Hvis [Leveringsindstilling] er indstillet til [Til], skal du kontrollere, at IPv4- adressen er indstillet. 1 Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger til brug af TWAIN-netværksscanneren Dette afsnit beskriver, hvilke indstillinger, der er nødvendige for at bruge en TWAIN-scanner i netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge TWAIN-netværksscanneren med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov 25

36 Tilslutning af maskinen Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov 1 Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-interfacekort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel IEEE b (trådløst LAN) Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge TWAIN-netværksscanneren med en IEEE b (trådløs LAN)-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kommunikationstilstand Nødvendigt Interface-indstill./IEEE b SSID-indstilling Efter behov Interface-indstill./IEEE b Kanal Efter behov Interface-indstill./IEEE b Sikkerhedsmetode Efter behov Interface-indstill./IEEE b Transmissionshastighed Efter behov 26

37 Netværksindstillinger Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. [IEEE b] og [LAN-type] vises, når det trådløse LAN-kort (ekstraudstyr) bliver installeret. Hvis både Ethernet og trådløst LAN (IEEE b) er tilsluttet, har det valgte interface forrang. 1 Reference S.48 Interface-indstillinger S.55 Filoverførsel Indstillinger (consistency) til brug af dokumentserveren Dette afsnit beskriver, hvilke indstillinger, der er nødvendige for at bruge dokumentserverfunktionen i netværksmiljøet. Ethernet Dette afsnit giver en liste over de indstillinger, der kræves for at kunne bruge dokumentserverfunktionen med en Ethernet-forbindelse. Se under "Interface-indstillinger" og "Filoverførsel" for at få oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger. Overskrift Indstillingsemne Indstillingskrav Interface-indstill./Netværk Maskinens IPv4-adresse Nødvendigt Interface-indstill./Netværk IPv4-gatewayadresse Efter behov Interface-indstill./Netværk DNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk DDNS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Domænenavn Efter behov Interface-indstill./Netværk WINS-konfiguration Efter behov Interface-indstill./Netværk Effektiv protokol Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Ethernet-hast. Efter behov Interface-indstill./Netværk LAN-type Nødvendigt Interface-indstill./Netværk Tillad SNMPv3-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Tillad SSL / TLS-kommunikation Efter behov Interface-indstill./Netværk Værtsnavn Efter behov Bemærk Hvad angår [Effektiv protokol], skal du kontrollere, om protokollen, der skal anvendes, er indstillet som [Aktiv]. 27

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner

Betjeningsvejledning. Forberedelse til brug af projektoren. Billedprojektion. Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera. Nyttige funktioner Betjeningsvejledning Forberedelse til brug af projektoren Billedprojektion Billedprojektion fra USB-enhed eller digitalkamera Nyttige funktioner Brug af projektoren via et netværk Brug af den interaktive

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning Juli 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller

Læs mere

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du

Læs mere